Inhoud. Voorwoord 3. Over de deelcodes 4. Mededinging 5. Zakelijke Retailaanbieding 6. Klantinformatie 7. Kartelrecht 8.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud. Voorwoord 3. Over de deelcodes 4. Mededinging 5. Zakelijke Retailaanbieding 6. Klantinformatie 7. Kartelrecht 8."

Transcriptie

1 Zó doen wij dat! Over integer handelen bij KPN

2 Inhoud Voorwoord 3 Over de deelcodes 4 Mededinging 5 Zakelijke Retailaanbieding 6 Klantinformatie 7 Kartelrecht 8 Voorwetenschap 10 Nevenactiviteiten 11 Zakelijke transacties en relatiegeschenken 12 Gedragsregels voor het financiële werkveld 13 Bedrijfsinformatie 14 Communicatie- en bedrijfsmiddelen 15 Teksten > de TekstGroep Vormgeving > Corps Ontwerpers Illustraties > Stang 2

3 Eerlijk handelen Code integriteit Onze kernwaarden ( eenvoud, persoonlijk en vertrouwen ) zijn uitgewerkt in praktische gedragsregels in onze deelcodes. In deze deelcode integriteit hebben we uitgewerkt hoe we ons dienen te gedragen: eerlijk, fatsoenlijk en volgens de regels. Kortom, integer. Dit verwachten we van al onze medewerkers. Samen met de drie kernwaarden vormt integriteit ons collectief geweten ; de basis voor onze bedrijfscultuur en dagelijkse werkzaamheden. Daarom is het belangrijk dat we de gedragsregels op de juiste manier toepassen. Alleen dan kunnen we onze klanten optimale, betrouwbare dienstverlening bieden. Jouw gedrag bepaalt hoe klanten, leveranciers en Nederlanders over ons denken. We zijn met elkaar verantwoordelijk voor integer gedrag en indien nodig spreken wij elkaar hierop aan. Goede afspraken dragen bij aan een efficiënter, kwalitatiever en leuker bedrijf. Een bedrijf waar medewerkers en klanten zich thuis voelen en tevreden zijn met onze producten en diensten. Met vriendelijke groet, Eelco Blok 3

4 De deelcodes: bij zakendoen horen bepaalde regels KPN doet er alles aan om klanten te behouden en nieuwe binnen te halen, maar moet zich daarbij uiteraard aan bepaalde regels houden. Er zijn verschillende pakketten regels waar verschillende scheidsrechters toezicht op houden. De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) en de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (Opta) houden bijvoorbeeld toezicht op de naleving van de Mededingingswet respectievelijk de Tele communicatiewet. De in juli 2008 uitgebrachte Bedrijfscode en de daaruit voortvloeiende deel- en subcodes helpen ons om ons aan die regels te houden en geven aan hoe we met de wereld om ons heen moeten omgaan. Zo beschrijven de kernwaarden eenvoud, persoonlijk en vertrouwen de manier waarop we klanten, relaties, aandeelhouders, concurrenten en elkaar horen te behandelen. De deelcodes gaan een stap verder dan de algemene termen in de Bedrijfscode. Die bestaan uit vier clusters: Mededinging, Voorwetenschap, Integriteit en Security. Mededinging gaat over de algemene regels voor het Mededingingsrecht, het Kartelrecht, Zakelijke Retailaanbieding en Wholesale. Voorwetenschap spreekt voor zich en Integriteit bestaat uit Nevenactiviteiten, Zakelijke transacties en relatiegeschenken en de Code of Ethics for the financial function ofwel Gedragsregels voor het financiële werkveld. Het cluster Security slaat op Bedrijfsinformatie en Communicatie- en bedrijfsmiddelen. Iedere KPN er moet zich zo goed mogelijk bewust zijn van deze deelcodes. Dat is nodig om de juiste beslissingen te kunnen nemen. In dit boekje is niet gestreefd naar volledigheid, het is bedoeld om de strekking van de deelcodes duidelijk te maken. 4

5 Deelcode: Mededinging Alles draait om concurrentie Stel dat jij bij KPN werkt en je broer bij T-Mobile. Mag je dan met elkaar over concurrentiegevoelige KPN-zaken praten? Nee dus. Het mededingingsrecht is bedoeld om de concurrentie te bevorderen en vraag en aanbod zo zuiver mogelijk hun werk te laten doen. Het verbiedt kartel vorming en misbruik van machtsposities en controleert vooraf het samengaan van bedrijven. KPN heeft op sommige markten een sterke positie, een zogenoemde econo-mische machtspositie. Die macht mag niet worden misbruikt door bijvoorbeeld te hoge of te lage prijzen te vragen. Ook koppelverkoop, onredelijke voorwaarden en het weigeren of discrimineren van leveranciers zijn niet toegestaan. De NMa, die toeziet op de naleving van het mededingingsrecht, treedt streng op tegen eventueel misbruik en kan hoge boetes opleggen. Daarnaast heeft KPN ook te maken met het branchespecifieke telecommunicatierecht, dat door de Opta wordt gecontroleerd. De Opta onderzoekt periodiek welke partijen in welke markten een zogeheten aanmerkelijke marktmacht hebben en kan aan zo n partij voor een bepaalde periode verplichtingen opleggen. Daarom mag KPN bijvoorbeeld sommige diensten niet onder de kostprijs verkopen en concurrenten wél. KPN heeft dus met de regels van de NMa én de Opta te maken. zie TEAM KPN > Bedrijfscode > De Deelcodes > Mededinging 5

6 Subcode: Zakelike Retail aanbieding Je maakt geen misbruik van je machtspositie Bij klantaanbiedingen, kortingen en offertes moet je je telkens afvragen of KPN op die markt een economische machtspositie heeft. Is dat zo, dan is de volgende vraag: pleegt KPN machtsmisbruik door wat ik nu doe? Is het antwoord hierop ook ja, dan heb je een probleem. Misbruik maken van een machtspositie is domweg verboden. KPN moet bij klantaanbiedingen, in offertes, contracten en marketingcampagnes aan regels van zowel de NMa als de Opta voldoen. Het telecommunicatierecht is ten aanzien van klantaanbiedingen duidelijker dan het mededingingsrecht. De Opta onderzoekt markten immers vooraf en legt verplichtingen op aan bedrijven die een sterke positie, een zogenoemde aanmerkelijke marktmacht hebben. KPN heeft volgens de Opta zo n positie bij vaste telefonie en sommige vaste verbindingen. We mogen deze zogeheten gereguleerde diensten niet onder de kostprijs verkopen, omdat we daarmee op de lange duur concurrenten kunnen wegvagen. We mogen onze positie evenmin misbruiken door gelijke gevallen op ongelijke wijze te behandelen te discrimineren. In de subcode Zakelijke Retailaanbieding is een aantal regels opgesteld voor medewerkers van commerciële afdelingen en voor medewerkers die offertes uitbrengen. Laat ook anderen naar offertes kijken omdat het vaak om ingewik - kelde regels gaat. zie TEAM KPN > Bedrijfscode > De Deelcodes > Mededinging - Zakelijke Retailaanbieding 6

7 Subcode: Klantinformatie Je gebruikt gegevens alleen waar ze voor bedoeld zijn Als een klant gebruik maakt van Carrier Select (bijvoorbeeld Tele2 of Pretium), weet onze afdeling Carrier Services welke aanbieder die klant gebruikt en hoeveel hij naar welke bestemming belt. Helaas voor marketing en sales, maar gebruik van deze informatie zou geen eerlijke concurrentie zijn. Zowel de Mededingingswet als de Telecommunicatiewet verbiedt dit. KPN mag veel informatie over zijn klanten vrijelijk gebruiken. Maar er zijn wel spelregels aan verbonden. Daarvoor is de subcode Klantinformatie opgesteld. Ook voor de Wholesale-organisatie is er een subcode waarin klantinformatie centraal staat. Informatie over vaste telefoondiensten en vaste verbindingen mag alleen onder bepaalde voorwaarden worden gebruikt. Retail Zakelijke Markt, Consumentenmarkt, Mobiel en Sales hebben factuur-, verkeersen analysegegevens waarmee ze klanten specifieke aanbiedingen kunnen doen. Maar het mag niet altijd. Als een klant aangeeft géén prijs te stellen om op de hoogte te worden gehouden van nieuwe aanbiedingen, mag hij die ook niet krijgen. Vergelijkbaar met de Nee-Nee-stickers op de brievenbus. Wholesale KPN is voor wat betreft interconnectie, bijzondere en ontbundelde toegang door de Opta aangewezen als partij met aanmerkelijke marktmacht. En dus mag klanteninformatie, bijvoorbeeld over het gebruik van Carrier Select, alleen worden toegepast voor het doel waarvoor deze informatie is verstrekt. En als een concurrent bij ons aanklopt voor interconnectie, zijn we verplicht deze op dezelfde manier te behandelen als een eigen bedrijfsonderdeel met dezelfde vraag. TEAM KPN > Bedrijfscode > De Subcodes > Klantinformatie 7

8 Subcode: Kartelrecht De consument mag niet lijden onder prijsafspraken Je mag wel naar een borrel gaan van een oud-collega die nu voor een concurrent werkt, als je maar niet overlegt over hoe je samen de concurrentie of marktwerking kunt belemmeren. Een kartel is een aaneensluiting van bedrijven die de markt willen beheersen en concurrentie uitsluiten. Juridisch heet het afspraken tussen ondernemingen die de mededinging beperken, uitsluiten of vervalsen. Kartelafspraken zijn volgens het mededingingsrecht verboden, omdat de consument er slechter van wordt. De prijzen stijgen, de keuze wordt minder. De enigen die er van profiteren, zijn de leden van het kartel. Zowel horizontale als verticale kartelafspraken zijn verboden. KPN en Vodafone mogen bijvoorbeeld samen geen prijsafspraken maken (horizontaal). Ook mag KPN geen beperkende afspraken met onafhankelijke distributiekanalen maken over bijvoorbeeld de winkelprijzen (verticaal). Je mag een externe telecomwinkel wel een adviesprijs geven voor telefoontoestellen, tv-decoders of andere producten, maar alleen als het verkooppunt zélf kan bepalen of het dat advies opvolgt of niet. Er zijn uitzonderingen mogelijk op het kartelverbod. Dan moeten de voordelen voor de economie opwegen tegen de nadelen. Zo zijn afspraken tussen concurrenten toegestaan wanneer het de consument voordeel oplevert of als het 8

9 bijdraagt aan de technische of economische vooruitgang. Als twee mobiele operators samen een umts-netwerk willen aanleggen, moeten deze ondernemingen heel zorgvuldig zelf inschatten of dat inderdaad een uitzondering op het kartelverbod is. Als de NMa achteraf toch vaststelt dat er sprake is van een verboden kartel, kan die een torenhoge boete opleggen. Voor KPN ers die vanwege hun functie met concurrenten moeten omgaan, gelden speciale regels. Als je bij een vergadering met concurrenten zit en een andere onderneming wil verboden onderwerpen agenderen, geef dan duidelijk aan dat jij hierover niet mag praten en verwijder het punt van de agenda. Maak ook een gespreksverslag of, als dit door een ander bedrijf wordt gedaan, controleer dit en maak zo nodig schriftelijk kanttekeningen. Komen er ondanks alles toch verboden onderwerpen ter sprake, maak daar dan bezwaar tegen en verlaat de vergadering. Zorg er wel voor dat je vertrek in het verslag wordt vermeld. Alleen dan valt jou niets te verwijten. En nog een waarschuwing: hoe je contact hebt met een concurrent doet niet ter zake. Dus of het nu in een vergadering is, tijdens een persoonlijk gesprek, in een telefoontje, brief of per wees je bewust van de regels en formuleer helder om misverstanden en misstanden te voorkomen. Het kartelverbod geldt overigens niet alleen voor mondelinge en schriftelijke afspraken, maar óók voor stilzwijgende afspraken. Ook het uitwisselen van concurrentiegevoelige of strategische informatie kan onder het kartelverbod vallen. Stel dat je op een golfdag met een accountmanager van Vodafone of T-Mobile aan de praat raakt over hun portfolio. Mag dat? Zolang het om openbare informatie gaat wel. Maar als je hem vraagt wat voor toekomstplannen zij hebben, bijvoorbeeld in een bepaalde regio of met een bepaald product, ga je te ver. zie TEAM KPN > Bedrijfscode > De Deelcodes > Mededinging - Kartelrecht 9

10 Deelcode: Voorwetenschap Je handelt niet in aan delen als je voorwetenschap hebt Stel, je werkt als controller bij Connectivity en je ziet dat de resultaten daar erg goed zijn of juist tegenvallen. Is dat voorwetenschap? Wél als de informatie effect kan hebben op de koers van het aandeel KPN. Wie zich met geheime, koersgevoelige informatie op de beurs tracht te verrijken en wordt betrapt, kan een boete of zelfs gevangenisstraf krijgen. Ook een geheime tip geven is strafbaar. Een opmerking als: Ik vertel niet waarom, maar koop onmíddellijk aandelen KPN, is dus uit den boze. Als beursgenoteerd bedrijf moet KPN regels opstellen voor medewerkers over de handel in effecten. De deelcode, waarin sancties (van berisping tot ontslag) op overtreding van de regels staan, is alleen voor aangewezen personen. Dat zijn KPN ers die door hun functie kunnen beschikken over koersgevoelige informatie. Die mogen tijdens gesloten periodes (van de eerste dag van een kwartaal totdat de cijfers over het vorige kwartaal worden gepresenteerd) niet handelen in KPN-aandelen en ook hun personeelsopties niet uitoefenen. De tweede belangrijke regel is dat de aangewezen personen buiten die periodes alleen in het aandeel KPN mogen handelen na dat aan de compliance officer Voorwetenschap te hebben gemeld. Die onderzoekt dan of deze mensen op dat moment voorwetenschap kúnnen hebben. Voor bestuurders, commissarissen en een klein groepje vooraanstaande leidinggevenden geldt als extra voorwaarde dat zij hun transacties moeten aanmelden bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). zie TEAM KPN > Bedrijfscode > De Deelcodes > Voorwetenschap 10

11 Deelcode: Nevenactiviteiten Het mag, maar overdrijf niet Als je op basis van je deskundigheid op een bepaald gebied langdurig drie, vier avonden per week lesgeeft, hou je overdag onvoldoende energie over om je dagtaak bij KPN naar behoren te vervullen. Dus moet je een goede balans vinden tussen je werk voor KPN en je nevenactiviteiten. Maatschappelijk actief zijn, is ook vanuit bedrijfsoogpunt een prima zaak. KPN ers in verenigingswerk, liefdadigheidsinstellingen en politiek houden het bedrijf immers in alle geledingen van de maatschappij vertegenwoordigd. En het kan bijdragen aan het vroegtijdig signaleren van nieuwe ontwikkelingen en trends. Maar nevenactiviteiten kunnen ook strijdig zijn met de belangen van KPN. In de deelcode Nevenactiviteiten, die voor álle medewerkers is bedoeld, staat beschreven wat wel en niet kan. Openheid kan problemen voorkomen. Er is sprake van conflicterende belangen wanneer nevenactiviteiten maatschappelijk onaanvaardbaar zijn, het bedrijfsimago (dreigen te) schaden of zo n zware belasting met zich meebrengen dat je niet meer optimaal kunt functioneren. Het kan ook gebeuren dat nevenactiviteiten na verloop van tijd steeds meer tijd en energie vergen. In zo n geval is het verstandig om een tandje terug te schakelen. Uiteraard mogen nevenactiviteiten ook niet concurreren met de bedrijfsactiviteiten. Zo had KPN ooit een medewerker die een website bouwde waarop hij producten van concurrenten aanbood. Dit was gelukkig een uitzondering, maar het kan vanzelfsprekend niet. Bespreek in elk geval met je manager wat je naast het werk doet of wilt doen. zie TEAM KPN > Bedrijfscode > De Deelcodes > Nevenactiviteiten 11

12 Deelcode: Zakelijke transacties en relatiegeschenken Neem alleen aardig heidjes aan Als je door een relatie wordt uitgenodigd voor een lunch, diner of sportwedstrijd, mag je ja zeggen als daar een zakelijke reden voor is en het bij de relatie en jouw functie past. Krijg je relatiegeschenken thuisbezorgd, dan moet je die terugsturen en het je manager melden. Dan kan die eventueel contact opnemen met de gulle gever. KPN wil fair en betrouwbaar zaken doen met leveranciers en klanten. De deelcode Zakelijke transacties en relatiegeschenken sluit aan op internationale standaarden, die ook KPN heeft onderschreven. De regels helpen bij het maken van de juiste afwegingen. Corruptie en omkoperij zijn uiteraard altijd taboe. Steekpenningen of overdreven relatiegeschenken moet je resoluut weigeren. Wees daar altijd alert op. Meld zulke gevallen bij je leidinggevende en de Helpdesk Security, Compliance & Integriteit. Je neemt als KPN er dus geen betalingen in geld of natura aan die je persoonlijk ten goede komen en een goede marktwerking verstoren. Omgekeerd doen we dit zelf ook niet om opdrachten te verwerven. Maar waar houden relatiegeschenken op en begint corruptie? Een vuistregel is dat je alleen aardigheidjes aanneemt, die in verhouding staan tot de aard van de relatie. Wees ook altijd open over geschenken of uitnodigingen en meld geschenken met een waarde hoger dan 50 aan je manager. Beding geen kortingen bij leveranciers voor privé-doeleinden en verleen ook geen kortingen in ruil voor privé-voordeel. zie TEAM KPN > Bedrijfscode > De Deelcodes > Zakelijke transacties en relatie geschenken 12

13 Deelcode: Gedragsregels voor het financiële werkveld Je knoeit niet met geld of cijfers Medewerkers in het financiële werkveld moeten integer werken, hun rug recht houden en misstanden aan de kaak stellen. Met andere woorden: je knoeit niet met geld of cijfers en maakt op geen enkele wijze misbruik van wat je weet. Als je dit door andere belangen niet meer kunt, is het mis. De deelcode Gedragsregels voor het financiële werkveld heet eigenlijk Code of ethics for the financial function. Deze KPN code is zodanig ontworpen, dat fout gedrag en misstanden kunnen worden gesignaleerd. De code moet daarnaast bijdragen aan een eerlijke en integere werkwijze van de financiële medewerkers, aan het tijdig en volledig openbaar maken van relevante informatie en aan het naleven van wet- en regelgeving. Van betrokkenen wordt verwacht dat zij de code naleven en overtredingen van deze code ook direct melden. Overigens wordt natuurlijk niet alleen van de financiële mensen integriteit verwacht, maar van iedereen. zie TEAM KPN > Bedrijfscode > De Deelcodes > Code of Ethics for the Financial Function 13

14 Deelcode: Bedrijfsinformatie Pas op je woorden en let op je spullen Vanuit de trein bel je enthousiast met een collega over een deal die je binnenkort hoopt af te ronden. En passant vertel je ook nog welke aanbieding je de klant hebt gedaan. Wat je niet weet, is dat een alerte medewerker van een concurrent in de coupé naast je meeluistert. Zo lek je onbewust gevoelige bedrijfsinformatie. Bedrijfsinformatie omvat niet alleen informatie van en over onze producten, diensten en resultaten, maar ook informatie over klanten, leveranciers en medewerkers. Dit soort informatie mogen we nooit laten slingeren of ondoordacht verspreiden. De deelcode Bedrijfsinformatie beschrijft hoe we informatie moeten opstellen, verspreiden, opslaan én vernietigen. Zorgvuldigheid, eigen verantwoordelijkheid en integriteit staan centraal. Let bijvoorbeeld op wat je zegt als je buiten de bedrijfsgebouwen een sigaretje rookt of tijdens de maaltijden in de kantine. Het is elders wel eens voorgekomen dat een journalist zich in een groepje rokers mengde. En ook bij KPN zijn ooit door zo n meeroker van een naburig bedrijf vertrouwelijke bedrijfsplannen uitgelekt. Laat documenten niet op printers of kopieerapparaten liggen. Dagelijks bezoeken honderden mensen van buiten het bedrijf onze panden en die worden niet altijd adequaat begeleid. Ook raken vertrouwelijke documenten zoek door verlies van laptops en koffertjes en door onzorgvuldig handelen tijdens en en internetten. Wees alert op virussen en controleer altijd of je het mailtje juist hebt geadresseerd. Informatie vertegenwoordigt waarde. Als vertrouwelijke of geheime informatie in verkeerde handen valt, kan dat het bedrijf meer schade berokkenen dan alleen een gedeukt imago. zie TEAM KPN > Bedrijfscode > De Deelcodes > Bedrijfsinformatie 14

15 Deelcode: Communicatie- en bedrijfsmiddelen Wees betrouwbaar en laat dat zien Jaarlijks raken honderden communicatie- en bedrijfsmiddelen zoek door onzorgvuldigheid of diefstal. Laptops, mobiele telefoons en company cards spannen daarbij de kroon. Buitensporig privé-gebruik van mobiele telefoons, langdurig internetten op het werk voor privé-doeleinden en het niet teruggeven van geleend gereedschap zijn voorbeelden van misbruik van bedrijfsmiddelen. We krijgen voor ons werk tal van middelen ter beschikking gesteld, zoals pc s en laptops, telefoons, bedrijfsauto s en gereedschap. Die middelen moeten zorgvuldig en efficiënt worden gebruikt. Verlies van of schade aan bedrijfsmiddelen is natuurlijk een slechte zaak, maar het wordt nog vervelender wanneer daarmee ook vertrouwelijke of kostbare informatie verloren gaat. Zulke informatie op laptops is weliswaar vaak gecodeerd of op een andere manier beveiligd, maar specialisten kunnen dat vrijwel altijd kraken. Laat dergelijke spullen dus niet onbeheerd achter in openbare ruimtes of in auto s. Zorg ook altijd voor back-ups. Verlies van unieke bestanden kan onze bedrijfsprocessen grondig verstoren en grote schade berokkenen. KPN ers moeten niet alleen betrouwbaar zijn, maar moeten dat ook dagelijks laten zien. zie TEAM KPN > Bedrijfscode > De deelcodes > Communicatie- en bedrijfsmiddelen 15

16 Meer informatie: De Bedrijfscode en de deelcodes kun je via de TEAM KPN vinden, rechtsboven bij sites of via de zoekfunctie. Vragen en meldingen over de KPN bedrijfscode en deelcodes: Je kunt bij de Helpdesk terecht voor de inhoud en naleving van de KPN Bedrijfscode en deelcodes. Voor ieder segment van KPN is er een zogenoemde Compliance Officer die jou verder helpt in geval van vragen. De Helpdesk is bereikbaar via: e druk, november 2012 AD-5706/

Zo werken wij. KPN Bedrijfscode

Zo werken wij. KPN Bedrijfscode Zo werken wij. KPN Bedrijfscode x De KPN Bedrijfscode is van toepassing op alle (ingehuurde) medewerkers van KPN, inclusief het management, de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen. Op specifieke

Nadere informatie

Integriteitscode. Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar

Integriteitscode. Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar Integriteitscode Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar Wassenaar, 27 maart 2017 1 Inhoud 1. Inleiding 2 2. Toewijzing van woningen 3 3 Zakelijk houden van relaties en nevenactiviteiten 3

Nadere informatie

Gedragscode. Inleiding

Gedragscode. Inleiding Gedragscode Inleiding Deze gedragscode is van toepassing op alle werknemers (inclusief de directeurs) die voor een of meer van de entiteiten werken die tot de VastNed Groep behoren (VastNed Retail N.V.,

Nadere informatie

Integriteitscode. Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar

Integriteitscode. Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar Integriteitscode Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar Wassenaar juli 2010 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Integriteitscode... 3 2.1 Toewijzing van woningen... 3 2.2 Zakelijk houden van relaties

Nadere informatie

GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN. Gedragscode

GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN. Gedragscode GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN Gedragscode 1 Respect en professioneel gedrag Gelijke behandeling voor iedereen Ieder mens is uniek. Binnen ons bedrijf werken wij op een respectvolle manier met elkaar en

Nadere informatie

GEDRAGSCODE Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland

GEDRAGSCODE Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland AMBULANCE GEDRAGSCODE Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland INLEIDING INHOUDSOPGAVE Een werkklimaat waarin iedereen zich prettig en veilig voelt. Waar we

Nadere informatie

Gedragscode. Gezond verstand, Gezond geweten

Gedragscode. Gezond verstand, Gezond geweten Gedragscode Gezond verstand, Gezond geweten 1 Respect en professioneel gedrag Gelijke behandeling voor iedereen Ieder mens is uniek. Binnen ons bedrijf werken wij op een respectvolle manier met elkaar

Nadere informatie

Gedragscode VolkerWessels

Gedragscode VolkerWessels Gedragscode Gedragscode VolkerWessels 3 Voorwoord door de Raad van Bestuur VolkerWessels bouwt al 150 jaar met zorg aan projecten voor diverse opdrachtgevers. Onze nuchtere en verantwoordelijke aanpak

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 En hoe de puzzelstukjes Of hoe de puzzelstukjes precies in elkaar precies passen in elkaar passen Onze Visie Wie we willen zijn in 2012 1 1 Als marktleider in het

Nadere informatie

Het Kartelverbod. De regels uit de Landsverordening inzake concurrentie over het kartelverbod uitgelegd

Het Kartelverbod. De regels uit de Landsverordening inzake concurrentie over het kartelverbod uitgelegd Het Kartelverbod De regels uit de Landsverordening inzake concurrentie over het kartelverbod uitgelegd Waar gaat deze brochure over? In deze brochure kunt u lezen over het kartelverbod dat per 1 september

Nadere informatie

Korte uitleg over de Integriteitscode

Korte uitleg over de Integriteitscode De Integriteitscode Korte uitleg over de Integriteitscode Wat is de Integriteitscode? De Integriteitscode is een code waarin we hebben vastgelegd hoe we integer handelen in de omgang met huurders, klanten,

Nadere informatie

LAURENTIUS INTEGRITEITSCODE

LAURENTIUS INTEGRITEITSCODE LAURENTIUS INTEGRITEITSCODE Vastgesteld d.d. 21-10-2008 Gewijzigd d.d. 08-10-2009 Inleiding Laurentius wil voor de medewerkers, klanten en samenwerkingspartners een professionele, toegankelijke en betrouwbare

Nadere informatie

Integriteitcode Bo-Ex

Integriteitcode Bo-Ex Integriteitcode Bo-Ex Versie 1.0 Datum december 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Waarom integriteitsbeleid? 3. Wat is integriteit? 4. Uitgangspunten van de integriteitscode 5. Twee basisprincipes 6.

Nadere informatie

Gedragscode Propertize. September 2014

Gedragscode Propertize. September 2014 Gedragscode Propertize September 2014 Vastgesteld door de directie d.d. 8 juli 2014 Woord vooraf Vertrouwen en integriteit zijn voor Propertize van cruciaal belang. Onze stakeholders hebben gerechtvaardigde

Nadere informatie

Gedragscode Nieuwe Steen Investments n.v.

Gedragscode Nieuwe Steen Investments n.v. Inleiding Het zijn mensen die de activiteiten van Nieuwe Steen Investments N.V. (NSI) gestalte geven. Deze gedragscode verschaft de directie en de medewerkers van NSI de richtlijnen die er toe strekken

Nadere informatie

Inleiding. Op de volgende pagina s leest u aan welke eisen uw afspraken over duurzaam produceren en leveren moeten voldoen.

Inleiding. Op de volgende pagina s leest u aan welke eisen uw afspraken over duurzaam produceren en leveren moeten voldoen. Inleiding Als bedrijf moet u eerlijk concurreren. U mag geen afspraken maken met andere bedrijven als dat nadelig is voor klanten. Daarvoor hebben we in Nederland een kartelverbod. ACM ziet erop toe dat

Nadere informatie

GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN. Gedragscode

GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN. Gedragscode GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN Gedragscode versie 05 januari 2015 1 Respect en professioneel gedrag Gelijke behandeling voor iedereen Ieder mens is uniek. Binnen ons bedrijf werken wij op een respectvolle

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg

Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg En op welke wijze wij onze klanten verder willen brengen. Inhoud Onze Visie 4 Onze Missie 6 Onze kernwaarden 8 Onze gedragscode 10 Algemeen 11 Naleving van de wet 11 Medewerkers

Nadere informatie

Misbruik van een economische machtspositie

Misbruik van een economische machtspositie Mededingingswet Misbruik van een economische machtspositie Nederlandse Mededingingsautoriteit Mededingingswet Misbruik van een economische machtspositie De Mededingingswet stelt regels ten aanzien van:

Nadere informatie

MELDPROCEDURE MISSTANDEN. Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland

MELDPROCEDURE MISSTANDEN. Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland MELDPROCEDURE MISSTANDEN Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland INLEIDING INHOUDSOPGAVE Bij Transdev Nederland willen we op een zo eerlijk en integer mogelijke

Nadere informatie

Gedragscode Medewerkers Eumedion

Gedragscode Medewerkers Eumedion Gedragscode Medewerkers Eumedion Herzien op 19 december 2011 1. Definities Artikel 1 In deze Gedragscode wordt verstaan onder: Medewerkers: alle medewerkers van Eumedion, onafhankelijk van de duur waarvoor

Nadere informatie

Integriteitscode ZVH

Integriteitscode ZVH Integriteitscode ZVH Waarom ZVH is een klantgerichte woningcorporatie met een grote maatschappelijke betrokkenheid. Van de medewerkers wordt verwacht dat zij professioneel, klantgericht, transparant handelen

Nadere informatie

De bedrijfscode van JNW makelaars.

De bedrijfscode van JNW makelaars. De bedrijfscode van JNW makelaars. Pagina Inleiding 2 1. Toepasselijkheid 2 2. Toezichthouder 2 3. Integer handelen 3 4. Onrechtmatig handelen 3 5. Nieuwe medewerkers 3 6. Cliëntenonderzoek 3 7. Betrokkenheid

Nadere informatie

GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN

GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN Gedragscode oktober 2015 Voorwoord SNS Bank N.V. gelooft in de cultuur van normaal bankieren. Wij willen bouwen aan een maatschappij waarin vol vertrouwen en optimisme wordt

Nadere informatie

Gedragscode GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN

Gedragscode GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN Gedragscode GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN Voorwoord De Volksbank heeft het manifest opgesteld dat alle collega s van onze bank met elkaar verbindt. Bankieren met de menselijke maat staat bij ons voorop.

Nadere informatie

Gedragscode Propertize. Mei 2015

Gedragscode Propertize. Mei 2015 Gedragscode Propertize Mei 2015 Vastgesteld door de Raad van Bestuur d.d. 26 mei 2015 0 Versiebeheer, autorisatie en publicatie 0.1 Versiebeheer Versie Status Auteur(s) Wijziging/toevoeging Mei 2015 Definitief

Nadere informatie

GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014

GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014 GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014 1 Gedragscode Inverko N.V. Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstellingen 3. Stakeholders 4. Naleving van wet- en regelgeving 5. Werkklimaat 6. Integer handelen van

Nadere informatie

Aanbestedingen & het Kartelverbod. De regels uit de Landsverordening inzake concurrentie over aanbestedingen en het kartelverbod uitgelegd

Aanbestedingen & het Kartelverbod. De regels uit de Landsverordening inzake concurrentie over aanbestedingen en het kartelverbod uitgelegd Aanbestedingen & het Kartelverbod De regels uit de Landsverordening inzake concurrentie over aanbestedingen en het kartelverbod uitgelegd Waar gaat deze brochure over? Per 1 september 2017 geldt een verbod

Nadere informatie

Integriteitscode Idealis

Integriteitscode Idealis Duivendaal 1 T (0317) 42 61 61 BNG 28.50.33.018 6701 AP Wageningen F (0317) 42 55 39 KvK 09070389 Postbus 18 E algemeen@idealis.nl 6700 AA Wageningen www.idealis.nl Integriteitscode Idealis Dit is de integriteitscode

Nadere informatie

Contents. Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN GEDRAGSREGELS SANCTIES INWERKINGTREDING INTRODUCTIE... 3

Contents. Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN GEDRAGSREGELS SANCTIES INWERKINGTREDING INTRODUCTIE... 3 Inhoudsopgave Contents 1. ALGEMEEN... 3 1.1 INTRODUCTIE... 3 1.2 DOEL VAN DE GEDRAGSCODE... 3 1.3 DE KERNWAARDEN VAN KAS BANK... 3 2. GEDRAGSREGELS... 4 2.1 ALGEMENE GEDRAGSREGELS BETREFFENDE INTEGRITEIT...

Nadere informatie

Gedragscode VolkerWessels

Gedragscode VolkerWessels Gedragscode Gedragscode VolkerWessels 3 Inleiding door de Raad van Bestuur VolkerWessels werkt op basis van het economisch principe. Om als bedrijf continuïteit te waarborgen en om aan onze verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Integriteitscode en klokkenluidersregeling Januari 2017

Integriteitscode en klokkenluidersregeling Januari 2017 Integriteitscode en klokkenluidersregeling Januari 2017 okkenluidersregeling Inhoud 1. Integriteitscode... 3 1.1 Uitgangspunten integriteitscode... 3 1. Respectvol gedrag... 3 2. Relaties zijn zakelijk...

Nadere informatie

I N T E G R I T E I T S C 0 D E. Integriteitscode 3B Wonen

I N T E G R I T E I T S C 0 D E. Integriteitscode 3B Wonen I N T E G R I T E I T S C 0 D E Integriteitscode 3B Wonen Voorjaar 2012 1 Inhoud Omgang met klanten 3 Omgang met relaties 4 Omgang met collega s 4 Gedrag op kantoor en werkplek 5 Gebruik bedrijfsmiddelen

Nadere informatie

fair play Raad van Bestuur Ballast Nedam

fair play Raad van Bestuur Ballast Nedam Gedragscode fair play Fair play is niet alleen belangrijk in sport, maar zeker ook in het dagelijkse leven en binnen de omgeving waarin wij ons als onderneming begeven. Voor je ligt de vernieuwde gedragscode

Nadere informatie

Integriteitscode medewerkers eerlijkheid vanuit jezelf. Woonwenz

Integriteitscode medewerkers eerlijkheid vanuit jezelf. Woonwenz Integriteitscode medewerkers eerlijkheid vanuit jezelf Woonwenz 10 februari 2011 Inleiding Integer handelen gaat terug naar de wortels, de cultuur van een organisatie. Daarmee bedoelen we de normen, waarden

Nadere informatie

Goed wonen = goed werken Een integriteitcode voor Standvast wonen

Goed wonen = goed werken Een integriteitcode voor Standvast wonen Goed wonen = goed werken Een integriteitcode voor Standvast wonen Goed werken, wat betekent dat? Hoe behoor je je als medewerker van Standvast Wonen te gedragen en hoe niet? Waar liggen de grenzen? Vragen

Nadere informatie

Model-Bedrijfscode SBIB

Model-Bedrijfscode SBIB Model-Bedrijfscode SBIB Utrecht, 15 januari 2004 Inhoud 1 De bedrijfscode 3 2 Toelichting 5 1 De bedrijfscode De bedrijfscode is bedoeld om directie en medewerkers van een bouwonderneming bewuster te maken

Nadere informatie

Toelichting Richtsnoeren Zorggroepen

Toelichting Richtsnoeren Zorggroepen Toelichting Richtsnoeren Zorggroepen F D FDA Frank Pellikaan (NMa) en Michiel Lugt (NZa) Naam van de presentator AB CCD EC FC Inhoud 1. Inleiding 2. Totstandkoming Richtsnoeren Zorggroepen 3. Wie doet

Nadere informatie

GEDRAGSCODE/ GEDRAGSREGELS. VOOR MEDEWERKERS van de NOVEC groep

GEDRAGSCODE/ GEDRAGSREGELS. VOOR MEDEWERKERS van de NOVEC groep GEDRAGSCODE/ GEDRAGSREGELS VOOR MEDEWERKERS van de NOVEC groep Inleiding Als aanbieder van mast infrastructuur, glasvezeldiensten, rentmeesterdiensten en leverancier van (turn-key) projecten voor mobiele

Nadere informatie

Eerlijk, Veilig en Fatsoenlijk

Eerlijk, Veilig en Fatsoenlijk Pagina: 1/8 Eerlijk, Veilig en Fatsoenlijk Univé, dat zijn wij! Wij, medewerkers van Univé, zijn de ambassadeurs van onze organisatie. Hoe de buitenwereld in het bijzonder onze leden Univé ervaart, is

Nadere informatie

De kernwaarden van Woonstad Rotterdam zijn het uitgangspunt voor ons handelen.

De kernwaarden van Woonstad Rotterdam zijn het uitgangspunt voor ons handelen. Gedragscode Integriteit Woonstad Rotterdam Inleiding Woonstad Rotterdam is een woningcorporatie met een grote maatschappelijke opgave. Onze ambities en maatschappelijk positie stellen hoge eisen aan de

Nadere informatie

Bedrijfscode PMeijer. Augustus 2014

Bedrijfscode PMeijer. Augustus 2014 Bedrijfscode PMeijer Augustus 2014 PMeijer / Molenwerf 32 / 1911 DB / Uitgeest Postbus / 1920 AA / Akersloot / 0251 27 82 78 info@pmeijer.nl / pmeijer.nl Bedrijfscode Het hanteren van een bedrijfscode

Nadere informatie

Het integriteitsbeleid van R&B Wonen

Het integriteitsbeleid van R&B Wonen Het integriteitsbeleid van R&B Wonen Het integriteitsbeleid van R&B Wonen richt zich op vier hoofdgebieden: 1 Verdeling van schaars goed Hoe gaan we om met de verdeling van huur- en koopwoningen? 2 Zakelijk

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS

ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS Pagina 1 van 5 fã~öáåé=íüé=êéëìäí ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS 1 Inleiding Bij ARCADIS hebben we onze missie als volgt gedefinieerd: Onze diensten zijn gericht op verbetering van de kwaliteit

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding. Opzet. Kernwaarden 3. Omgang met klanten 4. Omgang met relaties 5. Omgang met collega s 5. Gedrag op kantoor en werkplek 6

Inhoud. Inleiding. Opzet. Kernwaarden 3. Omgang met klanten 4. Omgang met relaties 5. Omgang met collega s 5. Gedrag op kantoor en werkplek 6 Inhoud Kernwaarden 3 Omgang met klanten 4 Omgang met relaties 5 Omgang met collega s 5 Gedrag op kantoor en werkplek 6 Gebruik bedrijfsmiddelen 6 Verkoop/verhuur van 3B Wonen aan medewerkers 6 Handhaving

Nadere informatie

Integri teits code. Integriteitscode. Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland. Dorpslaan 50 Postbus 16 2957 ZG Nieuw-Lekkerland Telefoon 0184-688181

Integri teits code. Integriteitscode. Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland. Dorpslaan 50 Postbus 16 2957 ZG Nieuw-Lekkerland Telefoon 0184-688181 Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland Dorpslaan 50 Postbus 16 2957 ZG Nieuw-Lekkerland Telefoon 0184-688181 Integri teits code Integriteitscode Versie A3 Pagina 1 van 6 Inleiding Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland

Nadere informatie

Gedragscode Integer Zakendoen

Gedragscode Integer Zakendoen Gedragscode Integer Zakendoen Eerste druk: april 1999 Tweede herziene druk: mei 2003 Derde herziene druk: januari 2008 Vierde herziene druk: maart 2009 Dit is een uitgave van Strukton Groep Westkanaaldijk

Nadere informatie

Gedrag om trots op te zijn

Gedrag om trots op te zijn Gedrag om trots op te zijn Oversluizen Thermal Engineering B.V. geeft aandacht aan de belangen van haar klanten, medewerkers, zakenpartners en onze omgeving. Door dit uitgangspunt altijd voor ogen te houden

Nadere informatie

Integriteitsbeleidskader Woonstichting Etten-Leur 2014

Integriteitsbeleidskader Woonstichting Etten-Leur 2014 Integriteitsbeleidskader Woonstichting Etten-Leur 2014 Voor de leesbaarheid spreken wij over de medewerkers en over hij / zijn. Uiteraard worden hiermee ook de vrouwelijke medewerkers bedoeld en kan hij

Nadere informatie

Integriteitcode. Woningbouwvereniging Brederode Wonen

Integriteitcode. Woningbouwvereniging Brederode Wonen Integriteitcode Woningbouwvereniging Brederode Wonen Brederode Wonen INTEGRITEITCODE versie oktober 2013 Inleiding Woningbouwvereniging Brederode Wonen (hierna te noemen Brederode) is een woningbouwcorporatie

Nadere informatie

Eerlijk, Veilig en Fatsoenlijk

Eerlijk, Veilig en Fatsoenlijk Pagina: 1/8 Eerlijk, Veilig en Fatsoenlijk Univé, dat zijn wij! Wij, medewerkers van Univé, zijn de ambassadeurs van onze organisatie. Hoe de buitenwereld in het bijzonder onze leden Univé ervaart, is

Nadere informatie

PostNL Business Principles

PostNL Business Principles 3 december 2014 PostNL N.V. PostNL Business Principles Raad van Bestuur Auteur Director Audit & Security Titel PostNL Business Principles Versie 1.1 Dit document is een vertaling van de Engelstalige versie.

Nadere informatie

Global Policy. Responsible Party: Director, Global Compliance & Ethics Programs. Conflict Of Interest. Title: Next Review Date:

Global Policy. Responsible Party: Director, Global Compliance & Ethics Programs. Conflict Of Interest. Title: Next Review Date: oktober 2018 Issue oktober 2016 Page: 1 of 5 I. DOEL Als medewerkers en leden van de raad van commissarissen van Modine zijn wij jegens Modine Manufacturing Company en dochterondernemingen (gezamenlijk

Nadere informatie

GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV

GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV Deze Gedragscode is vastgesteld door de Directie van Coop Holding B.V. en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Coop Holding B.V. op 19 april 2006. De bepalingen van

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk Uw kenmerk 2014Z17589 Betreft

Nadere informatie

Gedragscode. Deze Gedragscode vervangt met ingang van 1 januari 2016 de bestaande gedragscode van de Vastned Groep.

Gedragscode. Deze Gedragscode vervangt met ingang van 1 januari 2016 de bestaande gedragscode van de Vastned Groep. Gedragscode Vastgesteld door de directie op 26 oktober 2015 en goedgekeurd door de raad van commissarissen op 2 november 2015. In werking getreden op 1 januari 2016. De missie van Vastned Retail N.V. (

Nadere informatie

Als in de code gesproken wordt over medewerkers, worden bedoeld: directie en leidinggevende, alle medewerkers, en de toezichthouders.

Als in de code gesproken wordt over medewerkers, worden bedoeld: directie en leidinggevende, alle medewerkers, en de toezichthouders. Integriteitcode Preambule Directie, medewerkers en toezichthouders van De Bouwvereniging doen hun werk in wisselwerking met de maatschappelijke omgeving. Het is dan ook van groot belang dat klanten en

Nadere informatie

Onze gedragscode zorg

Onze gedragscode zorg INTERN RESULTAAT Afspraak is afspraak glashelder MELDPUNT intranet aandacht INZICHT dilemma s BETROUWBAAR Onze gedragscode zorg eerlijk vertrouwenspersonen meer vertrouwen Zo doen we dat samen bij Staedion

Nadere informatie

klokkenluidersregeling

klokkenluidersregeling klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling Woonvisie 1 Inleiding Woonvisie wil in al zijn activiteiten hoge normen naleven ten aanzien van openheid, fatsoen en integriteit. Om deze normen te handhaven

Nadere informatie

Wonen Delden. Integriteitscode. Vastgesteld door het bestuur: 31 januari 2008. Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen: 4 februari 2008

Wonen Delden. Integriteitscode. Vastgesteld door het bestuur: 31 januari 2008. Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen: 4 februari 2008 Wonen Delden Integriteitscode Vastgesteld door het bestuur: 31 januari 2008 Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen: 4 februari 2008 Wonen Delden integriteitscode 1 maart 2008 1 WONEN DELDEN INTEGRITEITSCODE

Nadere informatie

STRIKT VERTROUWELIJK EN GEPRIVILEGIEERD HANDLEIDING HOE TE HANDELEN BIJ EEN INVAL VAN DE AUTORITEIT CONSUMENT EN MARKT (ACM) OF DE EUROPESE COMMISSIE

STRIKT VERTROUWELIJK EN GEPRIVILEGIEERD HANDLEIDING HOE TE HANDELEN BIJ EEN INVAL VAN DE AUTORITEIT CONSUMENT EN MARKT (ACM) OF DE EUROPESE COMMISSIE HANDLEIDING HOE TE HANDELEN BIJ EEN INVAL VAN DE AUTORITEIT CONSUMENT EN MARKT (ACM) OF DE EUROPESE COMMISSIE Opgesteld door: Ploum Lodder Princen Michel Jacobs: 010-440 6435 06 2248 1779 m.jacobs@ploum.nl

Nadere informatie

Integriteitcode. Preambule

Integriteitcode. Preambule Integriteitcode Preambule Directie, medewerkers en toezichthouders van De Bouwvereniging doen hun werk in wisselwerking met de maatschappelijke omgeving. Het is dan ook van groot belang dat klanten en

Nadere informatie

Integriteitscode. Integriteitscode definitief juli 2014 pag. 1 van 6

Integriteitscode. Integriteitscode definitief juli 2014 pag. 1 van 6 Integriteitscode pag. 1 van 6 Inhoud 1. Waarom een integriteitscode? 2. Omgaan met collega s 3. Omgaan met klanten en zakelijke relaties 4. Omgaan met vertrouwelijke informatie 5. Omgaan met bedrijfsmiddelen

Nadere informatie

Gedragscode juli 2016

Gedragscode juli 2016 Gedragscode juli 2016 Voorwoord De Volksbank N.V. gelooft in de cultuur van normaal bankieren. Wij willen bouwen aan een maatschappij waarin vol vertrouwen en optimisme wordt geleefd. Iedereen die bij

Nadere informatie

Gedragscode OPTA. hoe ben ik integer?

Gedragscode OPTA. hoe ben ik integer? Gedragscode OPTA hoe ben ik integer? 2 gedragscode OPTA gedragscode OPTA 3 Inhoudsopgave Inleiding 5 Waarom is integriteit belangrijk? 6 Wat is de gedragscode integriteit van OPTA? 7 Tien spelregels 9

Nadere informatie

INTEGRITEITSCODE WONINGBOUWVERENIGING BETER WONEN

INTEGRITEITSCODE WONINGBOUWVERENIGING BETER WONEN INTEGRITEITSCODE WONINGBOUWVERENIGING BETER WONEN INLEIDING Woningbouwvereniging Beter Wonen staat midden in de samenleving. We zijn er voor onze klanten (leden, huurders, woningzoekenden etc.) en voelen

Nadere informatie

Zo doen wij het gewoon Integriteitscode

Zo doen wij het gewoon Integriteitscode Zo doen wij het gewoon Integriteitscode De Huismeesters 2015 Zo doen wij het gewoon! Integriteit, binnen de corporatiewereld hebben we het er vaak over. En terecht, want we willen integer zijn, oftewel:

Nadere informatie

1.4 Waar in deze gedragscode staat geschreven hij of zijn moet tevens worden gelezen zij of haar.

1.4 Waar in deze gedragscode staat geschreven hij of zijn moet tevens worden gelezen zij of haar. Gedragscode Artikel 1. Definities 1.1 Verbonden personen zijn: a. leden van de raad van toezicht, leden van het bestuur, leden van het verantwoordingsorgaan; b. alle medewerkers van het pensioenfonds,

Nadere informatie

REGLEMENT PRIVE-BELEGGINGEN VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN RAAD VAN BESTUUR VAN MACINTOSH RETAIL GROUP NV

REGLEMENT PRIVE-BELEGGINGEN VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN RAAD VAN BESTUUR VAN MACINTOSH RETAIL GROUP NV REGLEMENT PRIVE-BELEGGINGEN VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN RAAD VAN BESTUUR VAN MACINTOSH RETAIL GROUP NV Vastgesteld en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 15 december 2004 Definities:

Nadere informatie

De Integriteitscode van Volkshuisvesting Arnhem

De Integriteitscode van Volkshuisvesting Arnhem De Integriteitscode van Volkshuisvesting Arnhem Bewust van onze positie Wij zijn een maatschappelijke organisatie. Veel van onze activiteiten vinden plaats in het publieke domein, in wisselwerking met

Nadere informatie

Gedragswijzer Integriteit

Gedragswijzer Integriteit Gedragswijzer Integriteit juli 2014 1 Inleiding Wij zijn Velison Wonen, een woningcorporatie met ambities in Velsen. We willen waarborgen en versterken wat we al zijn: een maatschappelijk betrokken, daadkrachtige

Nadere informatie

Intercool Gedragscode

Intercool Gedragscode Intercool Gedragscode Onze klanten hebben een keuze, en hoe wij presteren bepaalt of zij voor ons kiezen. We zijn ambitieus, we stellen hoge maar realistische doelen, we leveren resultaten en we luisteren

Nadere informatie

2. Waarom komen de NMa en de NZa met een gezamenlijk document voor zorggroepen?

2. Waarom komen de NMa en de NZa met een gezamenlijk document voor zorggroepen? Q&A s zorggroepen Algemeen 1. Wat is een zorggroep? De NMa en de NZa achten een zorggroep aanwezig als een partij een afzonderlijke rechtsvorm heeft gecreëerd om een coördinerende rol te spelen op het

Nadere informatie

AV2-Hm 04-06.01 Gedragscode Avenue2 2

AV2-Hm 04-06.01 Gedragscode Avenue2 2 Gedragscode AV2-Hm 04-06.01 Gedragscode Avenue2 2 Inhoud Fair play 5 Veiligheid is 6 Respect is 7 Professionaliteit is 8 Integriteit is... 9 Duurzaamheid is 10 Interne samenwerking is 11 Transparantie

Nadere informatie

Deze vertaling van het Engelstalige document is gemakshalve voor u bedoeld. De originele tekst in het Engels is in alle gevallen van toepassing op uw

Deze vertaling van het Engelstalige document is gemakshalve voor u bedoeld. De originele tekst in het Engels is in alle gevallen van toepassing op uw Deze vertaling van het Engelstalige document is gemakshalve voor u bedoeld. De originele tekst in het Engels is in alle gevallen van toepassing op uw rechten en verplichtingen. U kunt het originele document

Nadere informatie

en dit zijn onze principes

en dit zijn onze principes en dit zijn onze principes Inhoud Dit zijn onze principes Dit zijn onze principes We doen het samen We werken duurzaam We tonen respect We hebben aandacht Verder wegwijs 03 08 10 12 14 18 Alle bedrijven

Nadere informatie

Integriteitcode SEW Eerlijkheid duurt het langst

Integriteitcode SEW Eerlijkheid duurt het langst Integriteitcode SEW Eerlijkheid duurt het langst Opgesteld door: Frans Schrijver Paterswolde, 27 november 2008 Inleiding Als SEW staan we midden in de samenleving en voelen voortdurend onze maatschappelijke

Nadere informatie

TVM gedragscode integriteit

TVM gedragscode integriteit TVM gedragscode integriteit versie 3.6 maart 2013 LST I. Definities 1.1 TVM: de Coöperatie TVM U.A. en alle rechtspersonen met wie TVM een groep vormt zoals bedoeld in artikel 2:24b BW 1.2 Raad van bestuur:

Nadere informatie

Integriteit is doen wat juist is, ook als niemand kijkt

Integriteit is doen wat juist is, ook als niemand kijkt Integriteit is doen wat juist is, ook als niemand kijkt Onze bedrijfsreputatie is een waardevol bezit Inleiding Als landelijke aanbieder van informatie, communicatie en enter tainment speelt Ziggo een

Nadere informatie

Integriteitscode. Woningstichting Heteren

Integriteitscode. Woningstichting Heteren Integriteitscode Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Integriteitscode Woningstichting Heteren 1 Integriteit Integriteit en daaruit voortvloeiend integer handelen is belangrijk

Nadere informatie

Gedragscode Schagen Groep

Gedragscode Schagen Groep Gedragscode Schagen Groep Hasselt Voorwoord Eén gedragscode voor de Schagen Groep Schagen is een bouwbedrijf in de ruimste zin des woords. Een zorgvuldige afweging van de belangen van opdrachtgevers, aandeelhouders

Nadere informatie

I M T E C H N. V. B U S I N E S S P R I N C I P L E S

I M T E C H N. V. B U S I N E S S P R I N C I P L E S I M T E C H N. V. B U S I N E S S P R I N C I P L E S Algemeen Het beleid van Imtech N.V. is gericht op de continuïteit van de onderneming als een winstgevende organisatie, die met haar bedrijven en medewerkers

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Ymere 28 maart 2008

Klokkenluidersregeling Ymere 28 maart 2008 Klokkenluidersregeling Ymere 28 maart 2008 Inleiding Ymere vindt openheid, fatsoen en integer handelen erg belangrijk. Ymere wil dat medewerkers bij hun handelen hoge normen hanteren op dit gebied. Dit

Nadere informatie

REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN Ctac N.V.

REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN Ctac N.V. REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN Ctac N.V. De Raad van Commissarissen heeft in overleg met de Raad van Bestuur het volgende Reglement vastgesteld I INLEIDING 1.1 Dit reglement

Nadere informatie

Bid-rigging. Herkennen en voorkomen van samenspanning bij inkooptrajecten

Bid-rigging. Herkennen en voorkomen van samenspanning bij inkooptrajecten Bid-rigging Herkennen en voorkomen van samenspanning bij inkooptrajecten Introductie NMa Wie staan er voor u: Bart Wentholt: senior medewerker Financiële en Zakelijke Dienstverlening Paul Benner: Programmamanager

Nadere informatie

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN Magna moet zijn verplichting om bij al onze transacties eerlijk en integer te handelen, nakomen. We moeten

Nadere informatie

Hoe wij zaken doen Gedragscode. Hoe wij zaken doen HL Hilversum

Hoe wij zaken doen Gedragscode. Hoe wij zaken doen HL Hilversum Hoe wij zaken doen 1 Voorwoord Beste collega, geachte lezer, is een organisatie die uitblinkt in ambitie en drive waarmee onze opdrachtgevers worden bediend. We zijn trots op hetgeen onze organisatie

Nadere informatie

CleanLease International Business principles: onze normen en waarden

CleanLease International Business principles: onze normen en waarden Versie definitief Datum, 21 december 2011 CleanLease International Business principles: onze normen en waarden Inhoud 1 Inleiding CleanLease normen en waarden 2 Normen en waarden: medewerkers 3 Normen

Nadere informatie

Het Knaapengevoel. Vooraf

Het Knaapengevoel. Vooraf Het Knaapengevoel Vooraf Zo gaan we met elkaar om! Leg het maar eens uit: het Knaapen-gevoel. Als werknemers van KnaapenGroep weten we onbewust wat ermee bedoeld wordt en gedragen we ons ernaar. Maar hoe

Nadere informatie

Integriteits- en gedragscode Noordwijkse Woningstichting (NWS)

Integriteits- en gedragscode Noordwijkse Woningstichting (NWS) Integriteits- en gedragscode Noordwijkse Woningstichting (NWS) Ondergetekende heeft kennis genomen van deze Integriteits- en gedragscode en gaat hiermee akkoord: (handtekening) Naam medewerk(st)er: Datum:

Nadere informatie

Integriteitscode WoonCompas

Integriteitscode WoonCompas Integriteitscode WoonCompas Datum vaststelling : vastgesteld door RvC d.d. 14 december 2010 Onderwerp : Governance In onze strategie voor 2010-2015 hebben we geformuleerd: Wij willen ons onderscheiden,

Nadere informatie

Analyse belangenverstrengeling

Analyse belangenverstrengeling Analyse belangenverstrengeling Besproken in de bestuursvergadering van 7 mei 2015 Versie 31 mei 2015 Opgesteld door Mol & Pensioen 1 Inleiding Van belangenverstrengeling is sprake wanneer persoonlijke

Nadere informatie

integriteits code Integriteitscode Woonvisie Ridderkerk, augustus 2011

integriteits code Integriteitscode Woonvisie Ridderkerk, augustus 2011 integriteitscode Integriteit Bij de invulling van het begrip integriteit bij Woonvisie gaat het vooral om zaken als openheid, doorzichtigheid, eerlijkheid en vertrouwen. Bij de toepassing in het dagelijks

Nadere informatie

Regionale samenwerking HA zorg Nico Eyck (ZOIJ) Marco Balhuizen (DVAN)

Regionale samenwerking HA zorg Nico Eyck (ZOIJ) Marco Balhuizen (DVAN) Regionale samenwerking HA zorg Nico Eyck (ZOIJ) Marco Balhuizen (DVAN) 18 september 2014 Agenda Introductie Naar een andere vorm van samenwerking in regio de Oude IJssel Aandachtspunten Mededingingsrecht

Nadere informatie

FAIR TRADE AUTHORITY CURACAO - WAAR ONDERNEMINGEN OP MOETEN LETTEN IN DE STRIJD VOOR EERLIJKE CONCURRENTIE

FAIR TRADE AUTHORITY CURACAO - WAAR ONDERNEMINGEN OP MOETEN LETTEN IN DE STRIJD VOOR EERLIJKE CONCURRENTIE FAIR TRADE AUTHORITY CURACAO - WAAR ONDERNEMINGEN OP MOETEN LETTEN IN DE STRIJD VOOR EERLIJKE CONCURRENTIE Curaçao, 2 oktober 2017 1. UPDATE In oktober 2016 berichtten wij reeds over de Fair Trade Authority

Nadere informatie

Hoe wij werken. De bedrijfscode van KPN

Hoe wij werken. De bedrijfscode van KPN Hoe wij werken De bedrijfscode van KPN Hoe wij werken 1 Over deze bedrijfscode 2 De drie kernwaarden van KPN 3 De KPN-bedrijfscode in de praktijk 4 De bedrijfscode en de deelcodes 10 Naleving van de KPN-bedrijfscode

Nadere informatie

Integriteitscode Kleine Meierij

Integriteitscode Kleine Meierij Integriteitscode Kleine Meierij Inleiding Kleine Meierij is een onderneming die midden in de samenleving staat. Vanuit onze mottos "Zorgeloos woonplezier en Haal de buitenwereld binnen" proberen we invulling

Nadere informatie

Integriteitcode Rentree

Integriteitcode Rentree Inleiding Rentree is een onderneming die midden in de samenleving staat. Rentree richt zich vanuit haar maatschappelijke taak, die verankerd is in het huisvesten van de aandachtsgroep en de investeringen

Nadere informatie

De a.s.r. gedragscode. Juni 2016

De a.s.r. gedragscode. Juni 2016 De a.s.r. gedragscode Juni 2016 Inhoud 1. a.s.r. gedragscode. 3 2. Wie wij zijn en wat wij doen. 4 3. De gedragsregels in het kort. 5 3.1 Wij houden ons aan de wet en aan branche-afspraken 5 3.2 Wij respecteren

Nadere informatie

MELDPROCEDURE SPEAK UP

MELDPROCEDURE SPEAK UP MELDPROCEDURE SPEAK UP KPN hecht grote waarde aan eerlijkheid, transparantie en integriteit. We werken continu aan een klimaat waarin iedereen zich vrij voelt om ongewenst gedrag te melden. Ongewenst gedrag

Nadere informatie