Incluso Quick Start Guide. Sociale Software voor Sociale Inclusie.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Incluso Quick Start Guide. Sociale Software voor Sociale Inclusie. www.incluso.org"

Transcriptie

1 Incluso Quick Start Guide Sociale Software voor Sociale Inclusie 2010

2 INCLUSO QUICK START GUIDE SOCIALE SOFTWARE VOOR SOCIALE INCLUSIE The quick start guide is een eenvoudig handboek om sociale media te gebruiken met jongeren uit de jeugdzorg. Het werd samengesteld door deelnemers aan het INCLUSO project dat is opgericht door de Europese Unie, een tweejarig onderzoek waarbij specialisten academische en commerciële partners betrokken waren, alsook organisaties die direct werken met jongeren in vier Europese landen: Oostenrijk, België, Polen en Schotland. Deze pilootpartners hebben hun onderzoek over sociale media uitgevoerd tussen februari 2009 en juni Hun conclusies en aanbevelingen werden gebundeld in de Quick start Guide, die zo is samengesteld dat de lezer op een duidelijke manier wordt geleid door de verschillende stappen die geëist worden om een sociaal mediaproject succesvol te ontwerpen, te lanceren en te runnen. Er werd een website opgericht om het INCLUSO project bij te staan, die veel meer gedetailleerde informatie bevat over hoe jongeren te betrekken bij sociale media. Bezoek waar u het INCLUSO handboek zal terugvinden. Het is belangrijk dat u de site bezoekt en er kennis van neemt: Hoofdstuk 2: Opstarten en managen van project, bevat dezelfde informatie als de Quick Start Guide, maar bevat ook talrijke fascinerende verhalen die een real life dimensie geven aan de theorie; Hoofdstuk 3: Bevat voorbeelden over wat u kan doen, verklaart de activiteiten en resultaten van pilootpartners. Bij deze twee hoofdstukken, vindt u meer technische informatie over onderwerpen zoals de omvang en de duur van het INCLUSO project zelf. U kan deze Quick Start Guide uitprinten. De inhoud werd samengevat zodat het milieuvriendelijk is en spaarzaam, en zodat u hem overal kan meenemen en op uw gemak lezen. We raden u aan om de hoofdstukken in volgorde te lezen zoals ze worden voorgesteld, ze zullen u alles verklaren wat u nodig hebt, in de volgorde die nodig is. We hebben getracht de verschillende stappen zoveel mogelijk te vereenvoudigen. Eenmaal u deze Quick Start Guide hebt gelezen, gaat u naar het INCLUSO handboek voor meer achtergrond informatie. DEEL 1: Is het wel nuttig voor uw organisatie? Is sociale media goed voor uw organisatie? Deze vraag is van levensbelang omdat ze een organisatie dwingt na te denken over haar bereidheid, alsook over andere onderwerpen zoals de kosten en de winsten. Het is belangrijk meer te weten over sociale media, wat ze zijn, hun tools en Pagina 1

3 technologieën, hoe ze worden gebruikt, alsook hoe ze zouden kunnen worden gebruikt om de doelstellingen van de organisatie te helpen verwezenlijken. Dit is de onderzoeksfase. Het is dus belangrijk om niet vast te lopen in teveel details. Denk breed. Start klein en handel nu. Zoek een vertrouwenspersoon, iemand die iets weet over de ruime objectieven van de organisatie, die de verantwoordelijkheid wil nemen om te leren over de wereld van de sociale media. Deze persoon wordt betrokken bij het adviseren en het aanbieden van oplossingen voor het management tijdens vergaderingen over sociale media. Natuurlijk moet deze persoon genoeg tijd krijgen om zich hierover in te lichten, waarbij hij verschillende bronnen zal gebruiken, waaronder het INCLUSO handboek en Social by Social Deze persoon zou dan een audit leiden over de bereidheid tot sociale media (dit zal personeel, management belangen en computerfaciliteiten inhouden) Het objectief van deze persoon is om de resultaten van de organisatie te vergelijken met het potentieel van sociale media; gebruikmakend van tools en activiteiten. Vergeet niet dat sociale media op alle niveaus kunnen voorkomen: van het laagste niveau waar een vrijwilliger het initiatief kan nemen zich bezig te houden met een kleine groep tot een bredere schaal waar het jeugdwerk meer dan 10 personen tewerkstelt die ervoor gekozen hebben de sociale media in hun werk te integreren. Een levensbelangrijke stap voor de sleutelpersonen is het spelen van het INCLUSO spel om daarna samen te komen om over te resultaten te discussiëren. Dit spel is een hulpmiddel en werd van een leuk sociaal media spel aangepast. Het was gemaakt door jeugdorganisaties die ervaring hadden in het jeugdwerk. Gebruik de middelen van de audit om de sterke en de zwakke punten te bepalen wanneer het aan jou is om je bezig te houden met sociale media. Verwacht dat er een aantal vergaderingen zullen worden georganiseerd waarin het management over de objectieven spreekt, en waarin de generale begeleiding wordt geraadpleegd. Het is van belang dat de grenzen van het project goed worden afgebakend voor de toekomst. Het doel van deze fase is zinvolle informatie te verzamelen om het management te helpen bij het nemen van beslissingen om zich al dan niet bezig te houden met sociale media. Als het antwoord luidt Nee, we zijn er niet klaar voor, betekent dit echter niet het einde van het project. Identificeer de uitdagingen en de obstakels en probeer een manier te vinden om ze te overwinnen. Als het management het volgende antwoordt: We willen er ons absoluut niet mee bezig houden, dan zal je de redenen moeten behandelen, of gewoon aanvaarden dat hun antwoord nee is De INCLUSO testprojecten tonen een groot potentieel om te zorgen voor jongeren en een korte opzoekingswerk op het internet toont dat talrijke organisaties de sociale media gebruiken om voordeel te halen uit hun werk met jongeren. Dus, wees positief. AANBEVELINGEN Het subject onderzoeken o Duid iemand aan die enthousiast is of geïnteresseerd is om het onderzoek te leiden Pagina 2

4 o Informeer het management en de begeleiding over de middelen en de activiteiten van de sociale media. o Informeer het management en de begeleiding over de mogelijke voordelen voor de jongeren, begeleiding en organisatie. o De doelstellingen van je organisatie zouden moeten worden ondersteund door sociale media. o Hou rekening met de risico s en de problemen die zich kunnen voordoen door sociale media. o Geef het management de gepaste informatie om tot een intelligente Ja/Nee beslissing te komen. Analyseer de invloed en de rol die de sociale media zouden kunnen hebben in het organiseren van je doelstellingen. o Leid een SWOT analyse om te bepalen hoe de jongeren, begeleiding en de organisatie er voordeel uit kunnen halen. o Bepaal wat de organisatie wil van een sociaal mediaproject o Gebruik een vragenlijst om het engagement of weerstand van begeleiding en/of management te meten voor dit soort projecten. Analyseer of de vereiste sleutelvaardigheden en uitrusting beschikbaar zullen zijn o Sta in voor een audit van de ICT vaardigheden en infrastructuur (bevattend hardware en software) o Zoek een begeleiding die de nodige vaardigheden en/of interesse heeft om te behoren tot een werkgroep o Schat hoeveel training er nodig is o Bepaal of er een gepaste technische support is Analyseer of het management beschikt over de nodige vaardigheden o Project management vaardigheden zijn de sleutel tot succes o Een duidelijke en eenvoudige beslissingsproces zal het sociaal mediaproject helpen o Bepaal of je doelstellingen kunnen worden bereikt met de bestaande office/communicatie tools o Denk na over wettelijke en ethische kwesties; kan je en mag je werken met jongeren Speel het INCLUSO spel o Breng een groep van 8 personen samen van het management en begeleiding om het spel te spelen o Focus op je organisatie in de context van sociale media Denk aan je gebruikers: de jongeren o Ondervraag de jongeren over hun ervaring en voorkeur Citaten: Albert Einstein - If we knew what it was we were doing, it would not be called research, would it? Pagina 3

5 Jan Engelen - The use of social software is prolific, and young people in particular are using it frequently. Although professionals have mixed feelings about the effects of these networks, they are here to stay. Peter Drucker - The most serious mistakes are not being made as a result of wrong answers. The truly dangerous thing is asking the wrong question DEEL 2: Bepaal uw resultaten Dit deel gaat over strategisch denken. Het komt nadat de beslissing werd genomen om verder te gaan, maar voor je begint met de implementatie. In deze fase leg je de fundamenten voor je sociaal mediaproject en het is absoluut van levensbelang dat je er tijd aan besteedt, en het moet absoluut duidelijk zijn op welke resultaten je wenst te focussen en hoe je dit wil bereiken. In Deel 1 heb je al een soort evaluatie moeten hebben gemaakt over wat sociale media je organisatie kunnen bijbrengen, en de doelstellingen hebben bepaald voor het sociaal mediaproject. Je moet goed weten dat het niet de technologie die de drijvende kracht zal zijn maar je plannen die de vorm van je project zullen bepalen. Kijk naar wat je eerst wil bereiken en zie hoe het gebruik van sociale media dat kan ondersteunen Pagina 4

6 De tabel hierboven illustreert een reeks offline doelen waar er dagdagelijks aan gewerkt wordt in sociale jeugdorganisaties. Het was met dit schema dat de INCLUSO projecten hun tools en activiteiten kozen. Dit schema beperkt de mogelijke doelstellingen niet, het richt alleen een structuur op om een discussie te starten. De literatuur die doet denken aan sociale media, kan worden gebruikt als een tool om de creativiteit van jongeren te ontwikkelen, te ontdekken en te verhogen. De communicatiemogelijkheden via tekst, muziek, beelden en films zijn enorm toegenomen, hoewel het creëren van een site om jongeren aan te trekken niet gemakkelijk is. Bied hun plezier aan, in alle betekenissen van de zin, en zorg ervoor dat je site belangrijke informatie bevat, zoals roosters, nieuws en zo verder. De persoon die instaat voor het onderzoek in Deel 1 is onmisbaar in deze fase. Deze persoon zou moeten werken naast het management om het potentieel te vergelijken van de sociale media met de resultaten van de organisaties. Overleg in het breed binnen de organisatie want je zou verrast kunnen zijn over wie een mening heeft. Dit zal bijdragen tot het gevoel van betrokkenheid, eigenaarschap en enthousiasme voor sociale media. Online activiteiten moeten geenszins een concurrent zijn van de dagelijkse activiteiten. Sociale werkers hechten veel belang aan sociale contacten. Sociale mediatools nemen zeker het offline face to face contact niet over. Het INCLUSO onderzoek toonde aan dat de Pagina 5

7 jongeren life contacten verkozen met coaches en raadgevers boven online contacten, maar aan de andere kant, indien mogelijk, hebben ze ook tal van online contacten met coaches en raadgevers. De online contacten versterken de face to face contacten. Als algemene aanbeveling, suggereren we u om langzaam en veilig te starten: begin met die dingen die de meeste kans maken op succes en bouw daar verder op. Dat is ook wat we geleerd hebben in de 4 proef projecten. Probeer niet te ingewikkeld te zijn. Dit fase gaat over hoe juist te organiseren, dus neem tijd om over uw objectieven na te denken en hoe deze online te vertalen. Probeer het eenvoudig te houden. En vergeet niet, dit alles moet leiden tot heel wat voordelen, hetzij wel niet onmiddellijk. Ze zullen op lange termijn komen, je moet daar op voorbereid zijn. AANBEVELINGEN Noteer de doelstellingen van je organisatie (met wat ben je dagdagelijks bezig) o Bepaal nu hoe je zal handelen om ze te bereiken (zonder het gebruik van ICT en sociale media) Definieer welke resultaten van je organisatie kunnen verder worden ontwikkeld door gebruik te maken van ICT en sociale media. o Raadpleeg de begeleiding om de resultaten te bepalen o Raadpleeg jongeren om te weten welke tools ze gebruiken en wat ze ermee doen wat ze denken van interactie met je door middel van deze tools *Doe de reality check o Zorg ervoor dat de implementatie van ICT en sociale media momenteel een plus zijn voor het organiseren van uw doelstellingen o Hou het simpel (de resultaten moeten niet te onmiddellijk worden bereikt) o Onrealistische verwachtingen kunnen een organisatie ontmoedigen wanneer er geen spectaculaire resultaten komen o Probeer een buzz en optimisme te creëren Citaten: Susan Cramm - Susan Cramm, writing in Harvardbusiness.org, is forthright about the importance of having clear goals: In most cases, the benefits outlined in business (cases) are a work of creative fiction, and, once the initiative is approved, they are f Pagina 6

8 Dr. Jonathan D. Pincus - if you look at the kinds of problems we are trying to solve now... it seems pretty clear that the key issues relate to people and the way they communicate and organize themselves DEEL 3 Bereid je organisatie voor Er is veel te doen in deze fase. Dit komt voor wanneer de dingen beginnen te bewegen. Onderzoek werd in deel 1 uitgevoerd, daarna werden de doelstellingen en de resultaten vastgelegd in Deel 2 (op voorwaarde dat een beslissing werd genomen om verder te gaan). Hoe duidelijker je was om de resultaten en de objectieven vast te leggen, hoe eenvoudiger het volgende zal zijn. Dat is de belangrijkste ontwikkelingsfase. In deze fase zal u vooral focussen op de begeleiding en zijn overtuiging, behoeften en bekwaamheden. Terwijl het doel van sociaal media project erin bestaat nuttig te zijn voor jongeren, zal het overgrote deel van je voorbereidend werk, alvorens je project te lanceren, erin bestaan te focussen op begeleiding. Ondanks de koers van het INCLUSO project, hebben de organisatiecoördinatoren meegedeeld dat de behoeften van de begeleiding steeds belangrijker werd. De aanbevelingen hier weerspiegelen dat belang. Identificeer de meest gemotiveerde begeleidingleden en bouw een werkgroep rond hen. Op lange termijn is het belangrijk dat iedereen je sociaal mediaproject steunt, maar in het begin is het beter het enthousiasme te bundelen. Eis dat het gedrag van de mensen belangrijker is dan de vaardigheden wanneer het er op aankomt nieuwe tools aan te nemen. Als de mensen echt enthousiast zijn, zullen ze een manier vinden om te leren wat ze nodig hebben. Normaliseer je sociaal media activiteiten door het project op een andere manier te doen dan de organisatie. Duidelijke communicatie moet een de centrale pijler worden van je werk met de begeleiding. Maar vergeet niet om het management erbij te houden, jongeren en stakeholders actualiseren de ontwikkelingen. Probeer een breed eigenaarschap van dit project aan te moedigen door consultatie en communicatie. De sleutelkwestie van communiceren is dat het project gefocust is op hoe nuttig te zijn voor jongeren. Vertrekkend hiervan, ontwikkel hun ideeën over hoe jongeren nuttig kunnen zijn (toon ze echte voorbeelden uit het INCLUSO handboek), en verklaar dan dat de volledige begeleiding deze doelstellingen bereikt. Doe dit aan de hand van de conclusies uit het INCLUSO project: als de begeleiding er niet voor zorgt, zullen de activiteiten van de jongeren beetje bij beetje uitsterven. Wees realistisch en neem aan dat het werk veranderingen mee zal brengen (probeer dit niet te verbergen), maar ondersteun de begeleiding met trainingen en de mogelijkheid om terug te komen op hun vooruitgang. Lanceer niet te snel, maar geef hen tijd om de nieuwe Pagina 7

9 manier van werken gewoon te worden. Maak hen duidelijk dat het objectief is om bestaande taken ook online te vervullen. Op deze manier moet het sociaal mediawerk niet worden gezien als een extra, maar als een andere manier om dezelfde taken te doen. Verandering zullen komen, maar meestal in platform (van papier naar online) eerder dan in werkvolume. Stel een realistisch rooster voor trainingen, met feedback opportuniteiten en een eigen support. Toon aan dat je luistert naar de begeleiding bezorgdheden en vaardigheden. Probeer niet om de verandering te verbergen in een werkmodel dat een sociaal mediaproject tot gevolg zou hebben. De begeleiding zal het ontdekken en zal het vertrouwen verliezen in het project en in het management. Wees realistisch over de support die je kan geven en de tijd dat het zal nemen. Neem aan dat het een nieuw werkterrein is, en dat je niet alle antwoorden kent, niemand kan dat. Beloof niet dat sociaal media een antwoord zijn voor alle jongeren en hun problemen. Niemand doet dat. Maar het biedt nieuwe communicatiemogelijkheden waarvan veel op de juiste manier worden gebruikt. Hoewel de begeleiding doorslaggevend is voor het succes van een sociaal media project, zijn er andere groepen die moeten worden geraadpleegd: stakeholders en natuurlijk de jongeren. Stakeholders (raden, partners, comités,) dienen overtuigd te worden en ingelicht van de waarde van de investering die vereist is. Gebruik de voorbeelden van INCLUSO en toon waar dan ook wat moet en wat kan worden verwezenlijkt. Als je kan tonen dat hun belang in de strategie, detail en design van uw sociaal media project weerspiegeld is, zal het een lange tijd duren voor je van hun steun kan genieten. Jongeren : het klinkt eenvoudig, maar vergeet niet de jongeren te polsen met wie je zal samenwerken. Als ze zeggen dat ze niet geïnteresseerd zijn, hou dan rekening met wat ze zeggen. Zijn ze ertegen gekant, of kan je via enkele antwoorden zien en bepalen dat ze zich niet betrokken voelen. Juist omdat ze niet geïnteresseerd zijn, betekent niet dat ze er zich niet mee zouden bezighouden. Blijf op de hoogte van de online activiteiten van de jongeren en dit zal zeker helpen nieuwe opportuniteiten te ontdekken voor engagementen of tendensen voor wanneer ze online gaan of voor wat ze doen. Zorg ervoor de ICT uitrusting (software, hardware en infrastructuur) adequaat zijn voor het project. Het is van belang om aan details te denken, dingen zoals: zullen de gebruikers over voldoende tijd beschikken aan de computers, wie zal ze onderhouden, zijn er wel computers beschikbaar, enz. En vergeet de internetaansluiting niet. Sommige lokale overheidsinstanties blokkeren sociaal media sites (zoals Bebo, Facebook, You Tube, Netlog, enz ) Het kan weken duren vooraleer deze blokkeringen worden opgeheven, dus controleer dat zo snel mogelijk. Er is veel te doen in deze fase, dus zorg ervoor dat je georganiseerd bent. AANBEVELINGEN Zorg ervoor dat je het volledige engagement hebt van de begeleiding Pagina 8

10 o Engagement met volle begrip en verplichting voor iedereen zijn essentieel voor succes o Communiceer binnen de hele organisatie o Wees georganiseerd: introduceer follow-up procedure, schat het succes en organiseer feedbacks o Identificeer de bijzondere belangen van de verschillende begeleidingleden en probeer op de activiteiten en taken te focussen rond deze belangen o Moedig en steun de begeleiding teneinde ze volkomen gemotiveerd zijn o Herken en beloon de bijdrage geleverd door de begeleiding aan het sociaal mediaproject o Voeg nieuwe taken toe aan de jobbeschrijving van de begeleiding o Introduceer zo vroeg mogelijk een aanspreekpersoon voor je site en toepassingen zodat de prioriteiten voor het gebruik kunnen vastgelegd worden. Wees realistisch (creëer geen onrealistische verwachtingen binnen de organisatie, de ploeg of met jongeren) o Onrealistische verwachtingen kan ontgoocheling creëren die kan leiden tot desinteresse o Vereenvoudig zoveel mogelijk het project en verklaar het zo vaak als het vereist is. Bepaal duidelijke en transparante communicatiekanalen met alle stakeholders o Duidelijke communicatielijnen moeten worden vastgelegd tussen management, begeleiding, jongeren en andere stakeholders o Negatieve signalen, geen deelname en weerstand zullen worden genoteerd en au sérieux worden genomen Zorg ervoor dat alle stakeholders betrokken zijn bij de ontwikkeling o Hou de stakeholders op de hoogte en moedig ze aan o Betrek de jongeren tot het project reeds bij het begin o Betrek je stakeholders tot het ontwerpen van je projecten en moedig participanten / leden aan o De jongeren moeten de co-architecten van het project zijn. DEEL 4: Kies de juiste middelen In deze fase wordt er gekeken naar de beschikbare sociale mediatools en hoe ze uit te werken en welke het meest geschikt zouden zijn voor uw organisatie. Dit deel komt logischer wijze na de delen 1, 2 en 3 die raad gaven aan het onderzoek, de strategie en de voorbereiding. Deze sociale mediamiddelen die door de organisatie worden gekozen zullen het type activiteiten beïnvloeden waarmee de organisatie zich zal bezighouden met jongeren. Daar is een enorm pakket middelen en technologieën en de keuze kan verbijsterend zijn. Als je op het internet surft, zal je zeer gevarieerde sites vinden die proberen deze enorme lijst te reduceren in een beheerbaar aantal categorieën.,waarin de middelen meestal dezelfde functie delen. Wikipedia is hiervan een voorbeeld. Zijn korte lijst bevat middelen die het volgende toelaten: Communicatie: blogs en microblogs zoals Blogger en Twitter, sociale netwerken zoals facebook en Netlog) Pagina 9

11 Samenwerking: (zoals Wikipedia; sociale bladwijzers zoals Delicious) Multimedia : (sites die foto s en video delen zoals You Tube en Flickr) Het Wikipedia artikel bevat drie andere categorieën (herziening en opinie, entertainment en merk monitoring), maar de drie eerste zijn de belangrijkste. Dit soort categorisatie kan bijdragen tot een vereenvoudiging van de selectieprocedure. Beperk de soorten functionaliteiten waarvan je denkt dat ze geschikt zijn voor je doelen. Het is aanbevolen dat je kijkt naar gratis middelen, om de kosten te verminderen en duurzaamheid aan te moedigen. En vermijd je eigen toepassingsplatform te ontwikkelen, dat zou veel te duur zijn, en het zou de prioriteit van hou het simpel over het hoofd kijken en de waarschijnlijkheid negeren dat er misschien reeds iemand is die gecreëerd heeft wat je voor ogen had. Analyseer de andere organisaties om te kijken naar wat ze gebruiken om gelijkaardige dingen te doen. Overloop de ervaringen van de pilootpartners in het INCLUSO project. En vergeet niet dat er meer te leren valt van wat niet werkte en waarom dan van wel werkte. Zoek contact met mensen met dezelfde ideeën die de sociaal netwerken trouw zijn zoals het Youth Work Online dat in het UK gelegen is. Deze leden wisselen hun ervaringen uit en vragen raad aan meer ervaren mensen. Benader de kennis en de ervaring van de individuen die het oorspronkelijke onderzoek leiden voor de organisatie (Deel 1: Is het goed voor u?) De audit van de begeleidingvaardigheden en de activiteiten geleid in Deel 1 en Deel 3 moeten aantonen of er iemand reeds een informele site heeft gecreëerd voor de organisatie. Deze kan misschien gebruikt worden voor uw sociaal media doeleinden. Maar vergeet zeker niet wat de organisatie reeds gebruikt wanneer ze naar een middel zoekt. Ze kan misschien de tool gebruiken dat ze nodig heeft, zoals bijvoorbeeld voor de samenwerking. Het doel moet een klein aantal tools selecteren die als focus voor meer onderzoek moeten dienen om te weten welke het meest geschikt zijn. Onthoud dat veel gratis middelen geld verdienen door zich bezig te houden met advertising. Dit geldt voor het overgrote deel van de sociale netwerken. Sommige INCLUSO piloten gebruikten een sociaal netwerk applicatie Ning (toen gratis). Die adverteerde voor singles, en autoverzekeringen (Dit waren Google Ads). Deze factor werd altijd naar voren gehaald gezien het gebruik van Ning en men beschouwde het risico als zijnde beperkt, vergeleken met de winsten behaald door de site zelf. Nu ning betalend is 3 /maand zijn deze advertenties verdwenen. Pagina 10

12 Andere resultaten waar men bewust van moet zijn, is het eigenaarschap van gegevens van leden, de bedreiging voor je site/vereniging wanneer een gratis middel privé wordt en een betaal voor model aanneemt. Kijk naar Hoofdstuk 7: bewust zijn van, voor meer informatie over bedreigingen, veiligheid, privacy en ethiek. Dit zijn allemaal onderwerpen waar rekening mee moet worden gehouden bij het selecteren van een sociaal mediatool. Natuurlijk, focus u terug naar de oorspronkelijke groep, namelijk de jongeren. Vraag hoe de jongeren in de organisatie zullen toegang hebben tot de site en hoe ze deze zullen gebruiken. Breng deze informatie in een beslissingsprocedure. Bespreek het met hen, vergelijk het met wat ze reeds gebruiken. Zoek naar de functionaliteit die ze het meest gebruiken. Is het iets dat ze kunnen gebruiken voor de doelstellingen en resultaten van hun organisatie? AANBEVELINGEN Vertrek niet van een agenda o Probeer te weten wat andere organisaties hebben geprobeerd met betrekking tot je resultaten o Op maat gemaakte middelen zijn voor een sociale organisatie zeer duur o Gebruik tools die reeds door de jongeren zijn gebruikt als ze een sociaal netwerk gebruiken, creëer een account, of groep, of denk na over ze te bereiken) o Lees de INCLUSO Quick start Guide (en daarna het INCLUSO handboek voor meer details) of de Social by Social gids (http://www.socialbysocial.com/) o Controleer of je dit kan doen door gebruik te maken van de sofware die je al hebt o Kijk uit naar bestaande online diensten die je team reeds kan gebruiken o Kijk uit naar de mensen die je tools reeds gebruiken betrek ze o Gebruik een gebruikers gerichte design om je project te starten Pas je tools aan en maak een plan voor je resultaten o Ga na welke middelen het meest geloofwaardig zijn om de resultaten van je project te ondersteunen. Ga na of de tools die je wil gebruiken geschikt zijn voor je doelgroep o Auditeer de internet vaardigheid en gebruik van je doelgroep o Ga na of je doelgroep voldoende bekwaam is om de tool te gebruiken dat je voorstelt o Is het gebruik van de tool voor de jongeren een antwoord op hun vraag: is er iets dat ik kan gebruiken? o Ga na of je internettoegang nodig zal hebben om het middel te gebruiken o Verwacht niet dat je een vaste groep jongeren zal hebben die betrokken zullen blijven voor een lange periode. Jongeren zappen graag ook in hun activiteiten. Evalueer de tools die je wil gebruiken o Kies een pakket dat veelbelovend klinkt, plaatst het in verschillende scenario s en evalueer het daarna om te beslissen of het pakket geschikt is voor je vereisten o Een snelle configuratie van een bestaand middel is waarschijnlijk een gepaste strategie Pagina 11

13 o o o Probeer om zo snel mogelijk de eerste feedback te hebben Beschouw het gebruik van een sociaal netwerksite als je gekozen toepassing omdat de site een heleboel bruikbare toepassingen kan bevatten (het uitwisselen van foto en video, discussie, enz) Kijk vooruit; de tools moeten ook klaar zijn voor de activiteiten van morgen Citaten: Frank Zappa - Before we can be free, we must first be cheap. Jo Van Hecke Don t search for young people to join what you have created, they are already in that place called the internet. Danah Boyd Let s step back and build technology that will make sense in the everyday lives of those who use it, that will empower them to use their evolved brain in a meaningfulway DEEL 5: Van start Dit deel gaat over implementatie. Ploegselectie, begeleidingtraining, technische voorbereiding en infrastructuur, selectie van de sociale mediatools zullen gelijktijdig plaatsvinden. De organisatie selecteert een groep individuen die de doelstellingen ondersteunen van het sociaal mediaproject. Hopelijk beschikken ze over voldoende ICT kennis. De persoon die het onderzoek leidde vanaf het begin, moet zeker een lid van de groep worden. De overige begeleiding die geen lid worden van de groep kunnen later in het project gemotiveerd worden door de resultaten en alsnog aansluiten. Als jullie organisatie kleinschaliger is, zou het beter zijn dat elke persoon deelneemt aan het project. Elke organisatie zal moet uitzoeken wat geschikt is voor haar situatie. Een vuistregel, hoe dan ook, een werkgroep zou idealiter moeten bestaan uit 3 personen, met inbegrip van een persoon die het management vertegenwoordigt en iemand die de jeugdwerkers vertegenwoordigd. De opleiding voor deze sociaal media ploeg zou moeten bestaan uit motivatie en voorbereidingssessies waarin ze zouden leren hoe het sociaal Pagina 12

14 mediaproject zal werken, het voordeel voor de jongeren, de invloed op hun werkvloer, de veranderingen in de organisatie en zo verder. Dit team zou beslissingen moeten nemen over zijn activiteiten, structuur en functie. Onthoud!: maak het team eigenaar van het project (als bij de jongeren, management, andere begeleiding en stakeholders). Probeer absoluut niet om de eindbeslissing te nemen voor een tool zonder dit te bespreken binnen de werkgroep. Hierdoor ontbreekt er een hoofdopportuniteit om een eigendomproject te ontwikkelen. (dit is de reden waarom we aanraden om deze selectie niet te maken in het vorige deel; Deel 4. De eindbeslissing over de tools die hier moeten worden genomen, bevindt zich in een korte lijst samengesteld in de vorige fase. De reden waarom de tool werd gekozen, zou zeer helder moeten zijn, zo zouden de objectieven en resultaten de focus moeten zijn van het sociaal mediaproject. De beslissingen zullen worden genomen door de werkgroep hoe de functionaliteit te gebruiken van de gekozen tool om jongeren te betrekken. Met andere woorden, hoe zal je het door jou gekozen tool gebruiken? Lees hoofdstuk 3. Voorbeelden van wat je kan doen, als u het INCLUSO handboek gebruikt. De activiteiten daarin opgesomd, werden uitgeprobeerd door INCLUSO leden. Sommige functioneerden, andere niet, maar het is zeer relevante informatie voor elke organisatie die betrokken is bij een sociaal media. Lees ook de uiteenlopende gevallen bij elk onderdeel van hoofdstuk 2. Start een project en run het, in het INCLUSO handboek. Een volledige technische audit zou gelijktijdig moeten worden uitgevoerd. De bijdragen tot deze audit werden uitgevoerd in Deel 1. Is het goed voor jou, hoe beantwoordt het de behoeften van het project, hoe kan het worden veranderd, wat zijn de kosten hiervoor, en opties en alternatieven voor deze resultaten. Iemand zal deze audit moeten leiden. Bepaal of de pc s die zullen worden gebruikt door de werkgroep, begeleiding en jongeren in orde zijn en geschikt voor het sociale mediawerk. Het zou ook moeten worden vastgelegd of ze moeten worden ge-updated en hoeveel het zal kosten. De internettoegang zou van redelijke kwaliteit moeten zijn en zou een gepaste toegang hebben tot sociale media sites. Vergaderingen zullen moeten worden gehouden om de vooruitgang die de organisatie maakt mee te delen naarmate de lanceringsdatum nadert. Dit zou moeten worden toegepast voor de hele organisatie. Laat de feedbacks je niet afschrikken. Deel elke negatieve informatie mee, beschouw deze informatie als een opportuniteit en overtuig de mensen over het potentieel in sociale media. Pagina 13

Voor leiders die willen bijblijven

Voor leiders die willen bijblijven Voor leiders die willen bijblijven Een bundel artikelen van Leaders Online, over leiderschap in een dynamische wereld. 2012-2013 Welkom Dit is een bundel van artikelen van Leaders Online. Deze artikelen

Nadere informatie

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers, 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: social media anno nu... 4 1.1 Hoeveel mensen maken er gebruik

Nadere informatie

BSAE-dossier: Interne communicatie binnen ledenorganisaties

BSAE-dossier: Interne communicatie binnen ledenorganisaties BSAE-dossier: Interne communicatie binnen ledenorganisaties Towards Professional Recognition Dossiers BSAE Essentials: hét vademecum voor de verenigingsmanager met essentiële informatie en bronnen. BSAE

Nadere informatie

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011)

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) goed in direct klantcontact Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) bekijk onze website op www.pondressocialmarketing.nl Ralph Merkle If you look at the various

Nadere informatie

Aanbevelingen bij het gebruik van sociale media. Gids voor de federale communicatoren. COMM Collection - Nr 21

Aanbevelingen bij het gebruik van sociale media. Gids voor de federale communicatoren. COMM Collection - Nr 21 Aanbevelingen bij het gebruik van sociale media Gids voor de federale communicatoren COMM Collection - Nr 21 COMM Collection is een reeks praktische gidsen bestemd voor alle federale communicatoren. Ze

Nadere informatie

THE RULES OF ENGAGEMENT

THE RULES OF ENGAGEMENT Exact Online THE RULES OF ENGAGEMENT Een introductie in de wereld van Engagement marketing www.exactonline.nl 02 THE RULES OF ENGAGEMENT WELKOM IN EEN NIEUW MARKETING TIJDPERK De opkomst van internet heeft

Nadere informatie

Met vrijwilligers blijf je bezig

Met vrijwilligers blijf je bezig Met vrijwilligers blijf je bezig Handleiding bij het spel - Voor jeugdhuizen van Formaat - HANDLEIDING JEUGDHUIZEN 1 Alles uit deze uitgave mag worden overgenomen met uitdrukkelijke bronvermelding. november

Nadere informatie

Ondernemend 11.1. 1. Ondernemend.

Ondernemend 11.1. 1. Ondernemend. 1. Ondernemend. Niet de man die geen cent bezit is arm, maar de man die geen dromen heeft. Harry Kemp Introductie Dit boekwerk bevat handige tips voor zowel startende als gevestigde ondernemers. Het helpt

Nadere informatie

Pinterest Marketing. deserves your interest. Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh. Handboek voor marketeers en ondernemers

Pinterest Marketing. deserves your interest. Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh. Handboek voor marketeers en ondernemers Pinterest Marketing deserves your interest Handboek voor marketeers en ondernemers Geschreven door: Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh Inhoudsopgave Inleiding... 4 1. Pinterest?... 5 De kracht

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert Social citymarketing Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Door: Fabian Savert Titel: Social Citymarketing Ondertitel: Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Auteur: Fabian Savert

Nadere informatie

Frank Voorbeeld. dinsdag 23 augustus 2011

Frank Voorbeeld. dinsdag 23 augustus 2011 dinsdag 23 augustus 2011 Basishoofdstuk Managementhoofdstuk Hoofdstuk Effectieve verkoop Hoofdstuk Persoonlijke ontwikkeling Hoofdstuk Interviews Inhoud Inleiding... 4 Overzicht... 5 Persoonlijke Stijl...

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

geld niet van bewust.

geld niet van bewust. 5 geld In dit hoofdstuk wordt gekeken hoe een open source-softwareomgeving aan fondsen kan komen. Dit is niet alleen bestemd voor ontwikkelaars die worden betaald om aan open source-softwareprojecten te

Nadere informatie

ethiek: ook in jouw sportorganisatie OPEN managementvaardigheden voor een ethisch sportklimaat

ethiek: ook in jouw sportorganisatie OPEN managementvaardigheden voor een ethisch sportklimaat ethiek: ook in jouw managementvaardigheden voor een ethisch sportklimaat sportorganisatie OPEN titel auteurs in samenwerking met met dank aan eindredactie ETHIEK: OOK IN JOUW SPORTORGANISATIE Managementvaardigheden

Nadere informatie

Werkboek Transfer van leren

Werkboek Transfer van leren Werkboek Transfer van leren Werkboek Transfer van leren Administratie Werkgelegenheid De auteur is Els Vanhoven van het HRM Centre van de Vlerick Leuven Gent Management School In samenwerking met : Kathleen

Nadere informatie

langer gemotiveerd en productief aan de slag

langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag praktische tools voor een duurzaam HR-beleid een product ontwikkeld door in samenwerking met met de steun van

Nadere informatie

Handleiding voor Effectief Coachen

Handleiding voor Effectief Coachen Handleiding voor Effectief Coachen Coaches Die Nooit Verliezen... Laat jonge sporters winnen, ongeacht het wedstrijdresultaat Inleiding Waarom coaches zo belangrijk zijn...2 De relatie tussen coach en

Nadere informatie

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN juli, 2010 Inhoud Inleiding... 2 1 Wat is competentiemanagement?... 3 2 Het competentiemodel...

Nadere informatie

TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie. Victor Voorbeeld. Management Versie 24-3-2014

TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie. Victor Voorbeeld. Management Versie 24-3-2014 TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie Management Versie 24-3-14 Licentiehouder: Laan van Vlaanderen 323 66 WB Amsterdam Generated by Patent Number 5,551,88 INTRODUCTIE Dit TSI Persoonlijke Stijl & Motivatie

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Versie 1.0 Datum april 2012 Status definitief Colofon Projectnaam Locatie Contactpersoon Bijlage(n) 1 Auteurs DR en Quintor Project BAS,

Nadere informatie

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0 Voorblad 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0 Voorblad... 0 Woord vooraf... 3 Is CRM voor starters een must?... 4 Stap 1: Wat is CRM?... 5 Wat kun je bereiken met CRM?... 7 CRM is geen software... 8 De vier

Nadere informatie

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Praktische gids Met dank aan onze collega s van de FOD Mobiliteit en Vervoer voor hun medewerking Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke

Nadere informatie

Introductie... 3. Waarom Facebook?... 5. 2. Adverteer met Facebook... 14. 3.Starten met Facebook... 18. 4. Facebook Status Updates...

Introductie... 3. Waarom Facebook?... 5. 2. Adverteer met Facebook... 14. 3.Starten met Facebook... 18. 4. Facebook Status Updates... Inhoud Introductie... 3 Waarom Facebook?... 5 2. Adverteer met Facebook... 14 3.Starten met Facebook... 18 4. Facebook Status Updates... 29 5.Opbouwen & Versterken van uw Bedrijf... 34 6. Overzicht - Facebook

Nadere informatie

Remo Hollaar. Interactieve media als tool voor een persoonlijkere aanpak bij B2B relaties

Remo Hollaar. Interactieve media als tool voor een persoonlijkere aanpak bij B2B relaties Remo Hollaar Interactieve media als tool voor een persoonlijkere aanpak bij B2B relaties Auteur: Remo Hollaar Studentnummer: 0786232 E-mailadres: remo19@gmail.com Website: http://www.remohollaar.nl Hogeschool

Nadere informatie

Handleiding focusgroep onderzoek

Handleiding focusgroep onderzoek Handleiding focusgroep onderzoek In deze handleiding komt aan de orde: 1. wat een focusgroep is; 2. wanneer een focusgroep onderzoek bruikbaar is; 3. plaats van het focusgroep onderzoek in de verbeter

Nadere informatie

CROWD FUNDING HET NIEUWE INVESTEREN ANIEL MISHRA GIJSBERT KOREN ROUNDTABLES.NL

CROWD FUNDING HET NIEUWE INVESTEREN ANIEL MISHRA GIJSBERT KOREN ROUNDTABLES.NL CROWD FUNDING HET NIEUWE INVESTEREN ROUNDTABLES.NL ANIEL MISHRA GIJSBERT KOREN CROWD FUNDING HET NIEUWE INVESTEREN Dit is een uitgave van Roundtables.nl Copyright 2011 E. Baidjnath Misier en G.W. Koren

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Voorbeeld Persoonlijk Profiel Insights Discovery

Voorbeeld Persoonlijk Profiel Insights Discovery Voorbeeld Persoonlijk Profiel Insights Discovery Xzellent training coaching Postbus 76 4797 ZH Willemstad 0800 444 5 666 info@xzellent.nl www.xzellent.nl PERSOONLIJKE GEGEVENS Frank Voorbeeld Coaching

Nadere informatie