Startnotitie gegevensuitwisseling prepilot dap-netwerk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Startnotitie gegevensuitwisseling prepilot dap-netwerk"

Transcriptie

1 Startnotitie gegevensuitwisseling prepilot dap-netwerk Martien Bokma (ASG), versie 3 juli 2006 t.b.v. opstartbijeenkomst pilot dierenartsenpraktijken juli Doel gegevensuitwisseling Achterliggende vraag: is wat ik als dierenarts op een bedrijf zie een specifiek bedrijfsprobleem of begint het een regionaal of landelijk probleem te worden? Welke diagnostiek hebben anderen gevonden bij onbekende aandoeningen? 1. Inhoudelijke eisen 1.1 Gewenste output Gebieden Trends worden zo veel mogelijk weergegeven in grafieken en tabellen. Ten minste 90 % van de data zal straks betrekking hebben op bekende diagnoses en symptomen. Hiervan wordt in de output op postcodegebied (eerste 2 cijfers) per periode duidelijk gemaakt welke van de in de uitwisseling opgenomen aandoeningen in welke mate voorkomen. Tevens wordt de output weergegeven in een aantal hoofdgroepen (bijvoorbeeld voor 7 postcodehoofdgroepen, zie hieronder; of voor de regio's Noord-, Midden- en Zuid-Nederland) en als landelijk totaal Output inhoudelijk De gegevensuitwisseling wordt in eerste instantie toegespitst op de volgende actuele problemen: diarree staartbijten endeldarmprolaps hersenvliesontsteking (Streptococcen) Daarnaast wordt ruimte geboden om toename van kliniek van onbekende aandoeningen te registreren. 1

2 Diarree De gegevensuitwisseling over diarree is ingegeven vanuit de wens om te kunnen nagaan of met het verbod op AMGB's in voer bepaalde typen diarree in de tijd meer gaan voorkomen en welke leeftijdscategorieën daar vooral bij betrokken zijn. per postcodegebied per weeknummer: het aantal bedrijven met diarree per leeftijdscategorie, het geschatte % aangetaste dieren en de vastgestelde oorzaak van de diarree (Coli, PIA, virusdiarree etc.) per postcodegebied per periode: voortschrijdend totaal aantal bedrijven met diarree per leeftijdscategorie naar oorzaak van diarree, absoluut en gerelateerd aan het totale aantal bedrijven met biggen/ vleesvarkens binnen de deelnemende dap('s) in het postcodegebied per postcodegebied per periode: voortschrijdend totaal aantal dieren met diarree per leeftijdscategorie naar oorzaak van diarree, absoluut en gerelateerd aan het totale aantal biggen/ vleesvarkens binnen de deelnemende dap('s) in het postcodegebied Staartbijten Het betreft hier een (tijdelijke) monitoring om de aard en omvang van problemen met staartbijten in kaart te brengen. per postcodegebied per weeknummer: aantal (nieuwe) bedrijven met gevallen van staartbijten per leeftijdscategorie en het geschatte % aangetaste dieren per postcodegebied per periode: voortschrijdend totaal aantal bedrijven met gevallen van staartbijten, absoluut en gerelateerd aan het totale aantal bedrijven met zeugen/vleesvarkens binnen de deelnemende dap('s) in het postcodegebied per leeftijdscategorie per postcodegebied per periode: voortschrijdend totaal aantal bij staartbijten betrokken dieren, absoluut en gerelateerd aan het totale aantal biggen/ vleesvarkens binnen de deelnemende dap('s) in het postcodegebied Output in vorm van tabellen en bijbehorende grafieken. Endeldarmprolaps Het gevoelen bestaat onder dierenartsen dat er de laatste tijd meer zeugen met endeldarmprolaps worden gezien. Omvang en oorzaken van het probleem zijn (nog) niet bekend. Het betreft hier een (tijdelijke) monitoring om na te gaan wat de omvang van het probleem is en in welke gebieden van Nederland het wordt waargenomen. per postcodegebied per weeknummer: aantal bedrijven met geval(len) van endeldarmprolaps bij zeugen en het aantal gevallen per bedrijf per postcodegebied per periode: voortschrijdend totaal aantal bedrijven met gevallen van endeldarmprolaps, absoluut en gerelateerd aan het totale aantal bedrijven met zeugen binnen de deelnemende dap('s) in het postcodegebied per postcodegebied per periode: voortschrijdend totaal aantal zeugen met endeldarmprolaps, absoluut en gerelateerd aan het totale aantal zeugen binnen de deelnemende dap('s) in het postcodegebied Output in vorm van tabellen en bijbehorende grafieken. Streptococcen (hersenvliesontsteking) Ook dit betreft zuiver een monitoring op de mate van voorkomen van hersenvliesontsteking via streptococcen-infecties bij biggen in de verschillende gebieden van Nederland. 2

3 per postcodegebied per weeknummer: aantal bedrijven met hersenverschijnselen bij biggen per leeftijdscategorie, met een vastgestelde streptococceninfectie als oorzaak, en het aantal aangetaste biggen per bedrijf per postcodegebied per periode per leeftijdscategorie: voortschrijdend totaal aantal bedrijven met gevallen van streptococceninfectie (hersenvlies), absoluut en gerelateerd aan het totaal aantal bedrijven met zeugen binnen de deelnemende dap('s) in het postcodegebied per postcodegebied per periode per leeftijdscategorie: voortschrijdend totaal aantal biggen met streptococceninfectie, absoluut en gerelateerd aan het totale ingeschatte aantal biggen in die leeftijdscategorie binnen de deelnemende dap('s) in het postcodegebied. Onbekende aandoeningen Naast bekende aandoeningen worden ook onbekende klinische beelden in de gegevensuitwisseling van de prepilot opgenomen. Op basis van deze meldingen kan het deskundigenpanel van de deelnemersgroep besluiten om een meer gerichte monitoring naar de klinische verschijnselen in te zetten onder de deelnemers. Dit betekent dat het betreffende symptoom of symptomencomplex in de lijst van in te voeren gegevens wordt opgenomen en de deelnemers wordt gevraagd om hier specifiek op te monitoren. Het doorgeven van onbekende aandoeningen moet in eerste instantie de volgende output opleveren: per week per postcodegebied een overzicht van de meldingen van 'onbekende' klinische verschijnselen, onder vermelding van het aantal dieren per leeftijdscategorie per bedrijf waarbij de verschijnselen worden waargenomen De weekoutput zou in de vorm van onderstaand model kunnen worden weergegeven: Weekjournaal onbekende aandoeningen Postcodegebied: (Venray en omgeving) Weeknr: 23 (13-19 mei 06) Bron melding: dierenartsenpraktijk Betreft: 10 zeugenbedrijven Diercategorieën: gespeende biggen Geschat % dieren met afwijking: % per bedrijf Beschrijving afwijking: Klinisch beeld: traanoogjes bij gespeende biggen, gaat snel stal door, hardnekkig probleem,.. Uitgesloten diagnoses: a, b, c Bevestigde diagnostiek: nog geen nl/weekjournaalvarkens/ Tevens: voortschrijdend totaal van vergelijkbare 'onbekende klinische verschijnselen' per periode per leeftijdscategorie 3

4 1.2 In te voeren gegevens Om de output in par. 1.1 te realiseren dient de onderstaande invoer van gegevens plaats te vinden Gegevens deelnemende dap Van de deelnemende dap's zullen gegevens moeten worden geregistreerd, zodat de wekelijks ingestuurde data over afwijkingen kunnen worden gerelateerd aan het totale aantal bedrijven c.q. het totale aantal diercategorieën per dap. Dit dient éénmalig te gebeuren bij de start van de deelname en vervolgens alleen in geval van belangrijke mutaties (nader te definiëren). De persoonlijke gegevens van de dap zijn alleen toegankelijk voor de dataverwerker, uitsluitend bestemd voor het kunnen omwerken van ingezonden data tot zinvolle kengetallen en eventueel tot kwaliteitscontrole van de toeleverende dap (nader af te spreken door de deelnemers) en niet zichtbaar voor andere deelnemers of derden. De volgende gegevens dienen bij aanmelding te worden geregistreerd: Codenummer: Naam dierenartsenpraktijk: Adres, postcode en woonplaats: Telefoonnummer en adres: Namen betrokken varkensdierenartsen:.... Aantal varkensbedrijven in het actieve klantenbestand: * aantal gespecialiseerde zeugenbedrijven: * geschat totaal aantal zeugen: * aantal gespecialiseerde vleesvarkensbedrijven: * geschat totaal aan aanwezige vleesvarkens: * aantal bedrijven met zeugen en vleesvarkens: * geschat totaal aantal zeugen en vleesvarkens: Wekelijks door te geven gegevens Het gaat om inzicht in trends in het voorkomen van symptomen en aandoeningen met als aanvullende informatie a) het geografisch beeld (op basis van de postcode van bedrijven), b) de diercategorie (zeugen, biggen, vleesvarkens) en c) de leeftijd. In bijlage 1 is in detail de opzet weergegeven van de invoerschermen voor bekende aandoeningen en onbekende klinische verschijnselen. Het betreft hier overigens slechts de structurele hiërarchie voor de in te vullen velden, de invoerschermen op de website zelf zullen er anders (gebruikersvriendelijk!) uitzien. 2. Technische eisen Belangrijke eis is gebruikersvriendelijkheid van de invoer en snelheid in terugkoppelingen van de output. In de prepilot wordt gekozen voor invoer via internet, met ASP-dotnet programmering van de invoerschermen. ASG maakt via het Sharepointprogramma een website voor de prepilot. Deze is gedurende de testfase slechts toegankelijk voor deelnemers aan de prepilot. De invoerschermen zijn snel en eenvoudig benaderbaar en invulbaar via de sharepoint-website. Ook andere informatie, 4

5 bijvoorbeeld opmerkingen of nieuwsfeiten, kunnen via de website worden uitgewisseld. Op de website zal in elk geval ook ruimte worden ingebouwd waar deelnemers hun op- of aanmerkingen ten aanzien van knelpunten, suggesties voor output etc. kwijt kunnen. Ten minste iedere 2 weken wordt de input verwerkt tot informatie, in de vorm die in deze startnotitie is overeengekomen dan wel in een gewijzigde vorm op verzoek van het deskundigenpanel van de deelnemers (zie verder). De website, invoerschermen en output zijn relatief eenvoudig aan te passen, zodat verzoeken van de deelnemers gedurende de testfase relatief flexibel kunnen worden doorgevoerd. De gegevens mogen voor deelnemers in geen geval herleidbaar zijn naar individuele dap's of naar individuele varkensbedrijven. 3. Organisatorische eisen De volgende organisatorische eisen zijn relevant: de toeleveranciers van data, de deelnemende dap's, voeren in de week waarin het consult plaatsvond de afgesproken data van probleembedrijven in. Indien in een week geen data worden doorgegeven betekent dit dat er tijdens de consulten geen problemen zijn geconstateerd met betrekking tot diarree, darmprolaps, streptococcen, staartbijten of onbekende aandoeningen. ASG verwerkt ten minste iedere 2 weken de binnengekomen data tot output in de afgesproken vorm. Deze informatie wordt op de sharepointwebsite van de prepilot geplaatst. De deelnemende dap's (of deskundigenpanel daaruit) evalueren ten minste 1 x per maand de ontstane output en geven aan a) welke wijzigingen in outputvorm gewenst zijn, b) welke aanpassingen aan de inputkant gewenst zijn, c) waar knelpunten in de gegevensuitwisseling optreden. ASG beheert de website tijdens de prepilot en voert op verzoek wijzigingen door

Masterclass: Hoe blijf ik PRRS de baas? Korte voorstelling van mezelf. De praktijk. Praktijkcasus Samen aanpakken Markelo 29 november 2016

Masterclass: Hoe blijf ik PRRS de baas? Korte voorstelling van mezelf. De praktijk. Praktijkcasus Samen aanpakken Markelo 29 november 2016 9 12 2016 Masterclass: Hoe blijf ik PRRS de baas? Praktijkcasus Samen aanpakken Markelo 29 november 2016 Bart De Jongh Korte voorstelling van mezelf Bart De Jongh 7 juni 1979 Afgestudeerd als dierenarts

Nadere informatie

Antibioticamonitoring Belpork vzw

Antibioticamonitoring Belpork vzw Antibioticamonitoring Belpork vzw Informatieavond Varkensdierenartsen Donderdag 28 november 2013 Kliniekauditorium D Faculteit Diergeneeskunde Merelbeke 1 Agenda 1. Inleiding AMCRA 2. Antibioticamonitoring

Nadere informatie

Twan van Dijk

Twan van Dijk Twan van Dijk twan@agrisyst.com +31 6 2462 6553 AgriSyst Data Oplossingen slachtdata voer medicijnen water boekhouding ZMS Excel DATA INFO Management Rapport & Monitor 400.000 Nederlandse zeugen Zeer flexibel

Nadere informatie

INFORMATIEF. Handleiding Persoonlijke klantensite. www.hekkertautogroep.nl. info@hekkertautogroep.nl

INFORMATIEF. Handleiding Persoonlijke klantensite. www.hekkertautogroep.nl. info@hekkertautogroep.nl Als klant van Hekkert Autogroep heeft u via uw persoonlijke klantensite te allen tijde toegang tot uw klant en autogegevens. U kunt uw gegevens hier bekijken door met uw aanmeldgegevens in te loggen op

Nadere informatie

BESPREKING BEDRIJFSRAPPORT ANTIBIOTICAGEBRUIK

BESPREKING BEDRIJFSRAPPORT ANTIBIOTICAGEBRUIK BESPREKING BEDRIJFSRAPPORT ANTIBIOTICAGEBRUIK Verslag Certus-erkende bedrijven die volgens het periodiek bedrijfsrapport van AB-Register in de rode zone vallen voor één of meerdere diercategorieën, zijn

Nadere informatie

Vertaalde positieve lijst diergeneesmiddelen (versie 03032015) voor PVV/IKB varkensbedrijven, uitgegeven door Dierenkliniek De Kempen.

Vertaalde positieve lijst diergeneesmiddelen (versie 03032015) voor PVV/IKB varkensbedrijven, uitgegeven door Dierenkliniek De Kempen. Vertaalde positieve lijst diergeneesmiddelen (versie 03032015) voor PVV/IKB varkensbedrijven, uitgegeven door Dierenkliniek De Kempen. Beste IKB-varkenshouder. Er zijn kleine wijzigingen opgetreden sinds

Nadere informatie

Voorstel tot opname van een techniek in de PAS-lijst

Voorstel tot opname van een techniek in de PAS-lijst Voorstel tot opname van een techniek in de PAS-lijst Met dit formulier kan elke belanghebbende aan ILVO vragen om een emissiereducerende maatregel of techniek te laten evalueren op zijn geschiktheid om

Nadere informatie

Economische impact van meerweken systemen

Economische impact van meerweken systemen Economische impact van meerweken systemen Dr. VANGROENWEGHE Frédéric, DVM, MSc, PhD Coördinator Gezondheidszorg varkens/pluimvee Unit DEO - DGZ-Vlaanderen Inhoudstafel 1. Inleiding 2. Meerwekensystemen

Nadere informatie

1. Conventionele bedrijven. Monitor biggensterfte Nederland 2011

1. Conventionele bedrijven. Monitor biggensterfte Nederland 2011 Nieuwsbrief 5 - maart 2012 Monitor biggensterfte Nederland 2011 Monitor biggensterfte Nederland 2011. In 2009 is gestart met een monitor biggensterfte op basis van data van conventionele bedrijven welke

Nadere informatie

ResPig Wijzer. Samen in de goede richting

ResPig Wijzer. Samen in de goede richting ResPig Wijzer Samen in de goede richting Wat is ResPig? Wat is ResPig? ResPig is het diagnostisch- en monitoringssysteem van MSD Animal Health voor de structurele aanpak van ademhalingsziekten bij varkens

Nadere informatie

Klachtenreglement. Kliniek Kop & Lijf

Klachtenreglement. Kliniek Kop & Lijf Klachtenreglement Kliniek Kop & Lijf Inhoud Doel klachtenregistratie... 3 Aannemen van een klacht... 3 Afhandeling van een schriftelijke klacht... 3 Afhandeling van mondelinge / telefonische klachten...

Nadere informatie

De psychische en sociale hulpvraag van volwassenen in de huisartsenpraktijk van

De psychische en sociale hulpvraag van volwassenen in de huisartsenpraktijk van Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Beurs, D. de, Magnée, T., Bakker, D. de, Verhaak, P. De psychische en sociale hulpvraag van volwassenen in de huisartsenpraktijk

Nadere informatie

Wanneer u nog beschikt over deze versie, download deze dan van onze site www.pigexpert.nl of neem contact op met PigExpert support: +31 495 747 104

Wanneer u nog beschikt over deze versie, download deze dan van onze site www.pigexpert.nl of neem contact op met PigExpert support: +31 495 747 104 Handleiding registratie van Moederloze Opfok Magnesiumstraat 23 B4 6031 RV Nederweert Nederland T +31-495 747 103 F +31-848 772 007 KvK: 12058539 Rabo: 1182.28.684 BTW/VAT: NL814818250B01 IBAN: NL17RABO0118228684

Nadere informatie

Brachyspira hyodysenteriae:

Brachyspira hyodysenteriae: Dierengezondheidszorg Vlaanderen vzw Brachyspira hyodysenteriae: prevalentie op een besmet bedrijf met klinische symptomen 1 Dierengezondheidszorg Vlaanderen vzw Inhoud 1 Inhoud 1. Achtergrond 2. Doelstellingen

Nadere informatie

Trends in autopsie

Trends in autopsie Trends in autopsie - 217 Versie 1. Oktober 218 Auteur: Afdeling autopsie Gegevens van 217 In 217 werden er net geen 1. dieren onderzocht in de autopsiezaal. Voor groepsdiagnostiek (varkens, pluimvee en

Nadere informatie

Voorwaarden voor het niet splitsen van varkenskarkassen voor de postmortemkeuring. code RA-81 versie 04 ingangsdatum pag.

Voorwaarden voor het niet splitsen van varkenskarkassen voor de postmortemkeuring. code RA-81 versie 04 ingangsdatum pag. code RA-81 versie 04 ingangsdatum 01-05-2017 pag. 1 van 7 versie datum toelichting 02 07-12-2011 Update werkvoorschrift 03 24-02-2015 Revisie werkvoorschrift 04 01-05-2017 Update werkvoorschrift 1 ONDERWERP

Nadere informatie

Handleiding registratiesysteem

Handleiding registratiesysteem Handleiding registratiesysteem Deze handleiding geeft u uitleg over het registratiesysteem van Bas. De stappen die doorlopen moeten worden om via het klachtenformulier een klacht of vraag in te dienen

Nadere informatie

Informatiebrief en toestemmingsformulier registratie facioscapulohumerale spierdystrofie voor jongeren van jaar

Informatiebrief en toestemmingsformulier registratie facioscapulohumerale spierdystrofie voor jongeren van jaar 12-15 jr Informatiebrief en toestemmingsformulier registratie facioscapulohumerale spierdystrofie voor jongeren van 12-15 jaar Beste lezer, Wij willen je vragen deel te nemen aan de landelijke FSHD registratie,

Nadere informatie

Informatiebrief en toestemmingsformulier registratie voor mensen met facioscapulohumerale spierdystrofie

Informatiebrief en toestemmingsformulier registratie voor mensen met facioscapulohumerale spierdystrofie 18+ jr Informatiebrief en toestemmingsformulier registratie voor mensen met facioscapulohumerale spierdystrofie Geachte mevrouw, meneer, Wij willen u vragen deel te nemen aan de landelijke, een unieke

Nadere informatie

Resultaten AB Register Belpork 2014-2015

Resultaten AB Register Belpork 2014-2015 Resultaten AB Register Belpork 2014-2015 Wannes Vanderhaeghen AMCRA wetenschappelijke eenheid Inhoud presentatie A. Introductie AB Register B. Data analyse en rapportering voor AB Register C. Resultaten

Nadere informatie

Cobactan 2,5% Eerste hulp bij hersenvliesontsteking.

Cobactan 2,5% Eerste hulp bij hersenvliesontsteking. Cobactan 2,5% Eerste hulp bij hersenvliesontsteking. Cobactan 2,5% Hersenvliesontsteking is een acuut probleem, dat op elk zeugenbedrijf voorkomt. Nagenoeg ieder zeugenbedrijf is bekend met hersenvliesontsteking.

Nadere informatie

September 2018 Betreft: Registratie antimicrobiële dierengeneesmiddelen. Beste dierenarts,

September 2018 Betreft: Registratie antimicrobiële dierengeneesmiddelen. Beste dierenarts, September 2018 Betreft: Registratie antimicrobiële dierengeneesmiddelen Beste dierenarts, De maatschappelijke bezorgdheid rond geneesmiddelengebruik en antibioticumresistentie is de laatste jaren sterk

Nadere informatie

Informatiebrief en toestemmingsformulier registratie facioscapulohumerale spierdystrofie voor jongeren van 12-17 jaar

Informatiebrief en toestemmingsformulier registratie facioscapulohumerale spierdystrofie voor jongeren van 12-17 jaar Informatiebrief en toestemmingsformulier registratie facioscapulohumerale spierdystrofie voor jongeren van 12-17 jaar Beste lezer, Wij willen je vragen deel te nemen aan de landelijke FSHD registratie,

Nadere informatie

Informatiebrief en toestemmingsformulier registratie facioscapulohumerale spierdystrofie voor kinderen tot 12 jaar

Informatiebrief en toestemmingsformulier registratie facioscapulohumerale spierdystrofie voor kinderen tot 12 jaar tot 12 jr Informatiebrief en toestemmingsformulier registratie facioscapulohumerale spierdystrofie voor kinderen tot 12 jaar Geachte mevrouw, mijnheer, Wij willen u om toestemming vragen voor deelname

Nadere informatie

Bedrijfsbehandelplan varkens IKB-bedrijven 2014

Bedrijfsbehandelplan varkens IKB-bedrijven 2014 varkenshouder: dierenarts: udn: Bedrijfsbehandelplan varkens IKB-bedrijven 2014 datum: Dit bedrijfsbehandelplan is opgesteld volgens de meest recente versie van het Formularium Varken. In het bedrijfsbehandelplan

Nadere informatie

OPEN DE OGEN VOOR HET ANTIBIOTICAGEBRUIK OP JE BEDRIJF: GEBRUIK HET AB REGISTER!

OPEN DE OGEN VOOR HET ANTIBIOTICAGEBRUIK OP JE BEDRIJF: GEBRUIK HET AB REGISTER! Tekst: Tom Van den Bogaert en Suzy Van Gansbeke (Departement Landbouw en Visserij), Wannes Vanderhaeghen (AMCRA) en Jeroen Dewulf (UGent/AMCRA) OPEN DE OGEN VOOR HET ANTIBIOTICAGEBRUIK OP JE BEDRIJF: GEBRUIK

Nadere informatie

Informatiebrief en toestemmingsformulier registratie facioscapulohumerale spierdystrofie voor mensen van 16 jaar en ouder

Informatiebrief en toestemmingsformulier registratie facioscapulohumerale spierdystrofie voor mensen van 16 jaar en ouder 16+ jr Informatiebrief en toestemmingsformulier registratie facioscapulohumerale spierdystrofie voor mensen van 16 jaar en ouder Geachte mevrouw, meneer, Wij willen u vragen deel te nemen aan de landelijke

Nadere informatie

KISS rapportage gemeente Gorinchem

KISS rapportage gemeente Gorinchem 1/22 KISS rapportage gemeente Gorinchem Peiljaar: 2014 Datum van opleveren rapportage: 19 januari 2016 2/22 KISS rapportage voor gemeenten Het Kennis- en Informatie Systeem Sport (KISS) is een informatiesysteem

Nadere informatie

Diergeneesmiddelen op het landbouwbedrijf

Diergeneesmiddelen op het landbouwbedrijf PRIMAIRE SECTOR Diergeneesmiddelen op het landbouwbedrijf Vademecum voor de veehouder: Modaliteiten voor het administratiefen voorraadbeheer Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Inhoud

Nadere informatie

Analyse Megastallen en Megabedrijven 2005, 2010 en 2013

Analyse Megastallen en Megabedrijven 2005, 2010 en 2013 Analyse Megastallen en 2005, 2010 en 2013 Edo Gies, m.m.v. Han Naeff en Jaap van Os Alterra Wageningen UR 12 februari 2015 Inleiding Milieudefensie wil inzicht in de ontwikkelingen van het aantal megastallen

Nadere informatie

Koopovereenkomst NEDERLANDSE VERENIGING VOOR BELGISCHE HERDERSHONDEN. De ondergetekenden: naam: adres:

Koopovereenkomst NEDERLANDSE VERENIGING VOOR BELGISCHE HERDERSHONDEN. De ondergetekenden: naam: adres: NEDERLANDSE VERENIGING VOOR BELGISCHE HERDERSHONDEN Koopovereenkomst De ondergetekenden: naam: adres: postcode en woonplaats, verder te noemen "verkoper": en naam: adres: postcode en woonplaats: telefoonnummer:

Nadere informatie

VACCINATIE BLAUWTONG HANDLEIDING

VACCINATIE BLAUWTONG HANDLEIDING VACCINATIE BLAUWTONG HANDLEIDING Versie 1 maart 2018 Rapportering via SANITEL WEB-toepassing: https://prd.sanitel.be/web/prd_sanitel_web/pages/signup/loginpage.aspx Registratie van: Beslag waar werd gevaccineerd

Nadere informatie

Serologische testen en interpretatie van testresultaten

Serologische testen en interpretatie van testresultaten Serologische testen en interpretatie van testresultaten Serologische testen Serologie is de leer van de stoffen die zich bevinden in het bloedserum. Bloedserum is het vocht dat verkregen is nadat bloed

Nadere informatie

Porcilis ColiClos. Samen de juiste E. coli / Clostridium vaccinatiestrategie bepalen

Porcilis ColiClos. Samen de juiste E. coli / Clostridium vaccinatiestrategie bepalen Porcilis ColiClos Samen de juiste E. coli / Clostridium vaccinatiestrategie bepalen Porcilis ColiClos Percentage secties van zuigende biggen waarbij infectie met Clostridium perfringens werd vastgesteld,

Nadere informatie

Kijk voor meer informatie op de website van CEO-Ergo: https://ceo.ergotherapie.nl.

Kijk voor meer informatie op de website van CEO-Ergo: https://ceo.ergotherapie.nl. CEOErgo instellen en gebruiken v2 Hoofdstuk 1 CEO instellen en gebruiken Vanaf 2015 levert CEOErgo in samenwerking met Ergotherapie Nederland een digitaal cliëntervaringsonderzoek voor ergotherapeuten.

Nadere informatie

Vergelijking verwerkingsregister AVG

Vergelijking verwerkingsregister AVG Vergelijking verwerkingsregister AVG Voor een gemeente in Noord-Nederland is een korte vergelijking gedaan van de verwerkingsregisters van en. Hierbij is met name gekeken naar het voldoen aan de wettelijke

Nadere informatie

Consulten bij de huisarts en de POH-GGZ in verband met psychosociale problematiek. Een analyse van NIVEL Zorgregistraties gegevens van 2010-2014

Consulten bij de huisarts en de POH-GGZ in verband met psychosociale problematiek. Een analyse van NIVEL Zorgregistraties gegevens van 2010-2014 Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Magnée, T., Beurs, D.P. de, Verhaak. P.F.M. Consulten bij de huisarts en de POH-GGZ in verband met psychosociale problematiek.

Nadere informatie

Bioveiligheid in de moderne varkenshouderij Gezonde varkens kweken is een kunst

Bioveiligheid in de moderne varkenshouderij Gezonde varkens kweken is een kunst Bioveiligheid in de moderne varkenshouderij Gezonde varkens kweken is een kunst Bioveiligheid in de moderne varkenshouderij DAP Vedanko 8 dierenartsen Begeleiding cliënteel Danis Zeugen, biggen, vleesvarkens,

Nadere informatie

Handleiding People Inc. - ArboUnie link

Handleiding People Inc. - ArboUnie link Handleiding People Inc. - ArboUnie link I Installatie en Gebruik Arbo Unie link voor People Inc. Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 People Inc. - ArboUnie link 2 1.1 Inleiding... 2 1.2 Werking... van de link 2

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2010

Nieuwsbrief oktober 2010 Nieuwsbrief oktober 2010 Surveillance Netwerk Eerste Lijn gericht op Q-koorts (SNEL-Q) Registratietermijn afgelopen Tot 1 oktober was het mogelijk om patiënten met een lage luchtweginfectie te registreren

Nadere informatie

Hogere bigvitaliteit in de Nederlandse zeugenhouderij

Hogere bigvitaliteit in de Nederlandse zeugenhouderij Hogere bigvitaliteit in de Nederlandse zeugenhouderij 4 e Voortgangsrapportage Stuurgroep bigvitaliteit 5 Januari 2015. Voortgang verhogen bigvitaliteit in Nederland. Achtergrond. Op 13 november 2009 heeft

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nabij Patiënt Testen. Met webapplicatie Tropaz 2.0

Gebruikershandleiding Nabij Patiënt Testen. Met webapplicatie Tropaz 2.0 Gebruikershandleiding Nabij Patiënt Testen Met webapplicatie Tropaz 2.0 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 1. Algemeen... 5 1.1 Inlogscherm... 7 1.2 Wachtwoord vergeten... 8 1.3 Wachtwoord wijzigen...

Nadere informatie

Project Antibiotica Registratie. Belpork vzw

Project Antibiotica Registratie. Belpork vzw Project Antibiotica Registratie Belpork vzw Sharon Lagast Geel, 18 maart 2014 Presentatie studiedag Varkens gezond houden Belpork vzw - Certus Certus lastenboek = IKB-kwaliteitslabel voor Belgisch varkensvlees

Nadere informatie

Workshop Privacy en Triage

Workshop Privacy en Triage Workshop Privacy en Triage Programma 1. Over de streep 2. Introductie Privacy & Triage 3. Triage in casus Privacy staat integraal werken in sociaal domein in de weg Gemeenten krijgen een grotere verantwoordelijkheid

Nadere informatie

De VKI kunt u melden via of middels het invullen van een papierendocument. Ook kunt u

De VKI kunt u melden via  of middels het invullen van een papierendocument. Ook kunt u Inleiding De kunt u melden via www.infoschaap.nl of middels het invullen van een papierendocument. Ook kunt u de melden via TESonline. Dit is niet verplicht. U bent vrij in uw keuze. Let op: Als u dieren

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 49498 21 september 2016 Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 19 september 2016, nr. IENM/BSK-2016/186450,

Nadere informatie

Handleiding GVV-web medewerker Locatie

Handleiding GVV-web medewerker Locatie Handleiding GVV-web medewerker Locatie Inhoudsopgave Inleiding 2 1 Zoeken reiziger 4 2 Muteren reiziger 4 2.1 Acties 5 3 Opvragen gegevens reiziger 6 3.1 Personalia 6 3.2 Mutaties 7 3.3 Dagelijkse planning

Nadere informatie

1. INLEIDING p. 2. 2. MAAK EEN NIEUWE GEBRUIKERSACCOUNT AAN p. 3. a. KLIK OP NOG GEEN ACCOUNT? REGISTREER JE NU! p. 3. b. IK BEN KVLV-LID p.

1. INLEIDING p. 2. 2. MAAK EEN NIEUWE GEBRUIKERSACCOUNT AAN p. 3. a. KLIK OP NOG GEEN ACCOUNT? REGISTREER JE NU! p. 3. b. IK BEN KVLV-LID p. INHOUDSTAFEL 1. INLEIDING p. 2 2. MAAK EEN NIEUWE GEBRUIKERSACCOUNT AAN p. 3 a. KLIK OP NOG GEEN ACCOUNT? REGISTREER JE NU! p. 3 b. IK BEN KVLV-LID p. 5 c. IK BEN GEEN LID p. 6 d. BEN JE ERKEND KVLV-VORMINGSWERKER?

Nadere informatie

KETENREGISSEUR VERSIE 1.2 d.d

KETENREGISSEUR VERSIE 1.2 d.d Norm Aspect Criterium Interpretatie Meetmethode Sanctie Definitie ketenregisseur: een ketenregisseur is de partij die de veehouderij bedrijven aanmeldt bij de Stichting Beter Leven keurmerk en toezicht

Nadere informatie

H A N D L E I D I N G L E D E N N E T. 2 7 j u n i 2 0 0 6 V e r s i e 1. 4

H A N D L E I D I N G L E D E N N E T. 2 7 j u n i 2 0 0 6 V e r s i e 1. 4 H A N D L E I D I N G L E D E N N E T 2 7 j u n i 2 0 0 6 V e r s i e 1. 4 1 Handleiding Ledensite VNO-NCW Midden Inloggen... 3 Ledenlijst... 3 Bijeenkomsten... 3 Digitaal aanmelden... 4 Aanmelding...

Nadere informatie

CONCEPT KETENREGISSEUR VERSIE 1.0 d.d

CONCEPT KETENREGISSEUR VERSIE 1.0 d.d Norm Aspect Criterium Interpretatie Meetmethode Sanctie Definitie : een is bijvoorbeeld een slachterij, eierpakstation of een intermediair die binnen de keten de verschillende schakels aan elkaar koppelt

Nadere informatie

Handleiding Collecteportaal

Handleiding Collecteportaal Handleiding Collecteportaal Met CollectePortaal kunt u zelf de vrijwilligersgegevens bijhouden. Hierdoor heeft u de regie in eigen handen. Daarnaast bespaart u de Maag Lever Darm Stichting kostbare tijd.

Nadere informatie

beter BIGTHEMA MYCOPLASMA

beter BIGTHEMA MYCOPLASMA beter BIGTHEMA MYCOPLASMA PAS OP VOOR SCOREBORD - DIAGNOSTIEK STEPHAN RIENTJES: GECOMBINEERDE ENTING SCHEELT WERK EN IS BETER VOOR DE BIG MARKTONDERZOEKER AGRIDIRECT: VARKENS HOUDERS KIEZEN DUIDELIJK VOOR

Nadere informatie

HANDLEIDING SERVICEDESKPORTAL

HANDLEIDING SERVICEDESKPORTAL HANDLEIDING SERVICEDESKPORTAL SCHOUW INFORMATISERING B.V. 11-10-2018 HANDLEIDING SERVICEDESKPORTAL Schouw Informatisering B.V. behoudt zich het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde

Nadere informatie

Poeltuyn Ordersysteem Voor Windows Handleiding

Poeltuyn Ordersysteem Voor Windows Handleiding Poeltuyn Ordersysteem Voor Windows Handleiding Poeltuyn voor Windows V1.2.4 d.d. 1 November 2003 pagina 1 Inleiding Na vele jaren te hebben gewerkt met Poeltuyn voor Dos wordt nu met trots ons nieuwe Poeltuyn

Nadere informatie

Handleiding. Absentum Verzuimregistratiesysteem (Quick handleiding) Handleiding Verzuimregistratiesysteem (Quick) Blad 1 van 12 2015.

Handleiding. Absentum Verzuimregistratiesysteem (Quick handleiding) Handleiding Verzuimregistratiesysteem (Quick) Blad 1 van 12 2015. Handleiding Absentum Verzuimregistratiesysteem (Quick handleiding) Handleiding Verzuimregistratiesysteem (Quick) Blad 1 van 12 2015.02 Inhoudsopgave INLEIDING: ABSENTUM VERZUIMREGISTRATIE IN HET KORT 3

Nadere informatie

Kennisdelingsbijeenkomst privacy passend onderwijs & gegevensuitwisseling onderwijs en jeugd(hulp) 9 mei 2019

Kennisdelingsbijeenkomst privacy passend onderwijs & gegevensuitwisseling onderwijs en jeugd(hulp) 9 mei 2019 Kennisdelingsbijeenkomst privacy passend onderwijs & gegevensuitwisseling onderwijs en jeugd(hulp) 9 mei 2019 Steunpunt Passend Onderwijs, Kennisnet, de VNG, het Nji en Ingrado WORKSHOP PREVENTIEF WERKEN

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

Informatiebrief en toestemmingsformulier registratie facioscapulohumerale spierdystrofie voor kinderen tot 12 jaar

Informatiebrief en toestemmingsformulier registratie facioscapulohumerale spierdystrofie voor kinderen tot 12 jaar Informatiebrief en toestemmingsformulier registratie facioscapulohumerale spierdystrofie voor kinderen tot 12 jaar Geachte mevrouw, mijnheer, Wij willen u om toestemming vragen voor deelname van uw kind

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Ingediende aanvraag/melding. Aanvraagnummer Ingediend op Gefaseerd. Blokkerende onderdelen weglaten

Aanvraaggegevens. Ingediende aanvraag/melding. Aanvraagnummer Ingediend op Gefaseerd. Blokkerende onderdelen weglaten Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Ingediende aanvraag/melding Aanvraagnummer 1467051 Aanvraagnaam Uw referentiecode OBM F. Hendrickx 14-429-WM Ingediend

Nadere informatie

Aanpassingen versie 6.0

Aanpassingen versie 6.0 Nr. Onderdeel Aanpassing SR Algemeen 1 Bij Klantgegevens het geslacht van de klant meegeven. 2 Op de overzichtspagina van het klantenoverzicht i.p.v. Aanmelddatum de Statusdatum laten zien en de algemene

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding voor instellingen die gebruik maken van. Nabij Patiënt Testen. Met web applicatie Tropaz 2.0

Gebruikers Handleiding voor instellingen die gebruik maken van. Nabij Patiënt Testen. Met web applicatie Tropaz 2.0 Bladnr : 1/16 Gebruikers Handleiding voor instellingen die gebruik maken van Nabij Patiënt Testen Met web applicatie Tropaz 2.0 Trombosedienst Leiden Poortgebouw Rijnsburgerweg 10 2333 AA Leiden Telefoon:

Nadere informatie

Clientportaal handleiding Voor portaalgebruikers

Clientportaal handleiding Voor portaalgebruikers Clientportaal handleiding Voor portaalgebruikers Inhoud 1. Inleiding... - 3-2. Portaal openen... - 4-3. Registreren... - 6-4. Inloggen... - 10-5. Wachtwoord verlopen... - 12-6. Wachtwoord vergeten... -

Nadere informatie

100% GRATIS!! Waanzinnige WK-actie 2014

100% GRATIS!! Waanzinnige WK-actie 2014 100% GRATIS!! Waanzinnige WK-actie 2014 Nog nooit eerder vertoond. Beantwoord vier WK-FINALE vragen en doe mee voor 100% cashback op je aankoop plus andere mooie prijzen. 1e Prijs Win een MEET & GREET

Nadere informatie

Rapport. Cardiovasculair risicomanagement. Simvastatine: keuze en dosering 2009-2010

Rapport. Cardiovasculair risicomanagement. Simvastatine: keuze en dosering 2009-2010 Rapport Cardiovasculair risicomanagement Simvastatine: keuze en dosering 2009-2010 Colofon Auteur Daniëlla Theunissen, apotheker Met medewerking van Marianne Nijpels, apotheker Illustratie Len Munnik september

Nadere informatie

PRRS, DE AANPAK BEGINT BIJ MONITORING

PRRS, DE AANPAK BEGINT BIJ MONITORING Tekst: Sarah De Smet (Varkensloket), Ellen de Jong en Tamara Vandersmissen (DGZ) PRRS, DE AANPAK BEGINT BIJ MONITORING De eradicatie van PRRS is, gezien de hoge varkensdensiteit in Vlaanderen, nog niet

Nadere informatie

AB Register: tool voor een verbeterd inzicht in het antibioticagebruik op uw bedrijf

AB Register: tool voor een verbeterd inzicht in het antibioticagebruik op uw bedrijf AB Register: tool voor een verbeterd inzicht in het antibioticagebruik op uw bedrijf Wannes Vanderhaeghen Wetenschappelijke eenheid AMCRA INLEIDING 2 Hoe werkt het AB Register? Verschaffer portaal Producenten

Nadere informatie

CONTROLEFORMULIER. Boswet. Flora en faunawet. Luchtvaartwet. Natuurbeschermingswet Agrarisch (tevens Cross Compliance)

CONTROLEFORMULIER. Boswet. Flora en faunawet. Luchtvaartwet. Natuurbeschermingswet Agrarisch (tevens Cross Compliance) CONTROLEFORMULIER Boswet Flora en faunawet Luchtvaartwet Natuurbeschermingswet Agrarisch (tevens Cross Compliance) Natuurbeschermingswet Ecologisch Omgevingsverordening Gelderland onderdeel Grondwaterbescherming

Nadere informatie

Informatiebrief en toestemmingsformulier registratie facioscapulohumerale spierdystrofie voor mensen van 16 jaar en ouder

Informatiebrief en toestemmingsformulier registratie facioscapulohumerale spierdystrofie voor mensen van 16 jaar en ouder 16+ jr Informatiebrief en toestemmingsformulier registratie facioscapulohumerale spierdystrofie voor mensen van 16 jaar en ouder Geachte lezer, Wij willen u vragen deel te nemen aan de landelijke FSHD

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 29 683 Dierziektebeleid Nr. 204 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Relatie sectoren en dierenartsen Nu en in de toekomst

Relatie sectoren en dierenartsen Nu en in de toekomst z Relatie sectoren en dierenartsen Nu en in de toekomst Richard Soons Secretaris Werkgroep Varkens Taskforce Antibioticaresistentie Presentatie 1. Introductie POV 2. Aanleiding/afspraken antibiotica aanpak

Nadere informatie

Onderwerpen: Algemeen Projecten. Budgetten Rollen en rechten Uren/kosten Facturen CRM HRM Output/Custom fields Web. Procesbeschrijving

Onderwerpen: Algemeen Projecten. Budgetten Rollen en rechten Uren/kosten Facturen CRM HRM Output/Custom fields Web. Procesbeschrijving Onderwerpen: Algemeen Projecten Budgetten Rollen en rechten Uren/kosten Facturen CRM HRM Output/Custom fields Web Procesbeschrijving Algemeen PMO Pro is een systeem om al uw projectgerelateerde informatie

Nadere informatie

Vertaalde positieve lijst diergeneesmiddelen (versie ) voor PVV/IKB varkensbedrijven, uitgegeven door Dierenkliniek De Kempen.

Vertaalde positieve lijst diergeneesmiddelen (versie ) voor PVV/IKB varkensbedrijven, uitgegeven door Dierenkliniek De Kempen. Vertaalde positieve lijst diergeneesmiddelen (versie 20032017) voor PVV/IKB varkensbedrijven, uitgegeven door Dierenkliniek De Kempen. Beste IKB-varkenshouder. Er zijn kleine wijzigingen opgetreden sinds

Nadere informatie

Handleiding Groenhuysenpas

Handleiding Groenhuysenpas Handleiding Groenhuysenpas Inhoudsopgave Manieren van Opwaarden 1 e keer... 2 Optie 1: Met Pinpas bij de kassa... 2 Optie 2: Via het internet... 2 Stap 1: De website... 2 Stap 2: Registratie... 3 Stap

Nadere informatie

VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens

VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens Wat? In december 2011 zijn de organisaties van huisartsen(posten), apothekers en ziekenhuizen met de NPCF tot een akkoord gekomen

Nadere informatie

Regeling fosfaatreductie varkenshouderij 2017 Vraag en antwoord

Regeling fosfaatreductie varkenshouderij 2017 Vraag en antwoord Regeling fosfaat varkenshouderij 2017 Vraag en antwoord Versie 14 juni 2017 Wat is de te verwachten in verschillende bedrijfssituaties? Flynth heeft een rekenmodel ontwikkeld waarin varkenshouders hun

Nadere informatie

2. Het verwerken van klantgegevens

2. Het verwerken van klantgegevens Privacyreglement Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).

Nadere informatie

KISS rapportage gemeente Edam-Volendam

KISS rapportage gemeente Edam-Volendam 1/26 KISS rapportage gemeente Edam-Volendam Peiljaar: 2015 Datum van opleveren rapportage: 14 april 2017 2/26 KISS rapportage voor gemeenten Het Kennis- en Informatie Systeem Sport (KISS) is een informatiesysteem

Nadere informatie

Regeling fosfaatreductie varkenshouderij 2017 Vraag en antwoord

Regeling fosfaatreductie varkenshouderij 2017 Vraag en antwoord Regeling fosfaatreductie varkenshouderij 2017 Vraag en antwoord Versie: 26 mei 2017 Welke informatie heb ik nodig bij aanmelding voor de Regeling? Vanaf 29 mei kunt u uzelf aanmelden via de website. Het

Nadere informatie

Overdracht en samenwerking 1 e en 2 e lijns diëtisten bij de dieetbehandeling van ondervoede patiënten.

Overdracht en samenwerking 1 e en 2 e lijns diëtisten bij de dieetbehandeling van ondervoede patiënten. Overdracht en samenwerking 1 e en 2 e lijns diëtisten bij de dieetbehandeling van ondervoede patiënten. Inleiding Ziekte gerelateerde ondervoeding is nog steeds een groot probleem binnen de Nederlandse

Nadere informatie

Paratuberculose Programma Gewijzigd per augustus 2015

Paratuberculose Programma Gewijzigd per augustus 2015 Paratuberculose Programma Gewijzigd per augustus 2015 1. Aan- en afmelden 1.1 Aanmelden Aanmelden voor deelname aan het Paratuberculose Programma kan schriftelijk. Een aanmeldingsformulier is verkrijgbaar

Nadere informatie

Handleiding voor het gebruiken van Reisportaal

Handleiding voor het gebruiken van Reisportaal Handleiding voor het gebruiken van Reisportaal Hieronder vindt u een instructie voor het gebruik van Reisportaal van Connexxion Taxi Services. Reisportaal is een online service waarmee u heel eenvoudig

Nadere informatie

Op weg naar JOB - Monitor 2014

Op weg naar JOB - Monitor 2014 Op weg naar JOB Monitor 2014 JOB, de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs, belangenbehartiger van een half miljoen mbostudenten, voert voor de achtste keer onderzoek uit naar de tevredenheid van studenten

Nadere informatie

Het ondersteuningsaanbod LEA najaar 2009

Het ondersteuningsaanbod LEA najaar 2009 Het ondersteuningsaanbod LEA najaar 2009 1. Cursusmodules a. Basismodule: Thema s op de LEA (1 dag) b. Basismodule: Lokale Educatieve Agenda (2 dagen) c. Module: Monitoring en evaluatie van de LEA (Blauwe

Nadere informatie

Gebruikershandleiding GPK-applicatie

Gebruikershandleiding GPK-applicatie Gebruikershandleiding GPK-applicatie Versie: 3 B 1623e Datum: 28-3-2019 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 2 2 EERSTE AANMELDING... 3 2.1 Wat heeft u nodig?... 3 3 OPSTARTEN EN AFSLUITEN... 4 3.1 Opstarten...

Nadere informatie

Handleiding Simon. 5 juni Schouw Informatisering B.V. Danny Cevaal. Versienummer 1.0

Handleiding Simon. 5 juni Schouw Informatisering B.V. Danny Cevaal. Versienummer 1.0 Handleiding Simon 5 juni 2015 Schouw Informatisering B.V. Danny Cevaal Versienummer 1.0 2 Schouw Informatisering BV. behoudt zich het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren.

Nadere informatie

Doel van het onderzoek

Doel van het onderzoek Op weg naar JOB-monitor 2016 JOB, de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs is de belangenbehartiger van een half miljoen mbostudenten. JOB voert in 2016 voor de negende keer onderzoek uit naar de tevredenheid

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Near patient Testing

Gebruikershandleiding. Near patient Testing Gebruikershandleiding Near patient Testing Contactgegevens: Trombosedienst Bravis Telefoon: (088) 70 68 000 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 4 2. Inloggen... 4 2.1 De eerste keer aanmelden... 4 2.2 Aanmeldscherm...

Nadere informatie

Regeling fosfaatreductie varkenshouderij 2017 Vraag en antwoord

Regeling fosfaatreductie varkenshouderij 2017 Vraag en antwoord Regeling fosfaatreductie varkenshouderij 2017 Vraag en antwoord Versie 8 juni 2017 Ik heb een bedrijf met uitsluitend opfokzeugen, kan ik meedoen aan de Regeling? Ja, dat kan. Uw bedrijf heeft uitsluitend

Nadere informatie

In dit document zal de werkwijze met betrekking tot ons registratiesysteem worden uiteengezet.

In dit document zal de werkwijze met betrekking tot ons registratiesysteem worden uiteengezet. Inleiding Rubes Personeeldiensten B.V. maken gebruik van een online uren registratiesysteem. Deze methode van urenverwerking brengt veel voordelen met zich mee ten opzichte van de papieren urenbriefjes.

Nadere informatie

ANTIBIOTICAGEBRUIK OP BEDRIJFSNIVEAU: RESULTATEN SANITEL-MED EN AB REGISTER

ANTIBIOTICAGEBRUIK OP BEDRIJFSNIVEAU: RESULTATEN SANITEL-MED EN AB REGISTER ANTIBIOTICAGEBRUIK OP BEDRIJFSNIVEAU: RESULTATEN SANITEL-MED EN AB REGISTER Wannes Vanderhaeghen AMCRA eenheid Data-analyse Wannes.vanderhaeghen@amcra.be Adviesraad AMCRA Brussel, 19 juni 2019 INHOUD Stand

Nadere informatie

Aanvullende gegevens WABO Voor de activiteit milieu

Aanvullende gegevens WABO Voor de activiteit milieu Aanvullende gegevens WABO Voor de activiteit milieu Gegevens aanvrager Naam aanvrager (rechtspersoon) Adres Postcode en woonplaats H.F.C. Kuijpers Vinkenweg 8 Gegevens locatie Naam inrichting gegevens

Nadere informatie

Ziek- en herstelmeldingen, inclusief vervangingen

Ziek- en herstelmeldingen, inclusief vervangingen Ziek- en herstelmeldingen, inclusief vervangingen Ziek melding Inzicht Grip Herstel melding Vervangingen Grip op bedrijfsvoering en sturen op onderwijskwaliteit Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Inloggen...

Nadere informatie

Een veehouderij breidt uit

Een veehouderij breidt uit Een veehouderij breidt uit CASUS 4 april 2013 Annelies Uijtdewilligen Wat gaan we doen U krijgt een situatie beschreven, zoals deze op uw bureau kan komen. U denkt na: wat ga ik doen. Dan max. 3 minuten

Nadere informatie

eservice Gebruikershandleiding eservice Gebruikershandleiding v1.0 Pagina 1

eservice Gebruikershandleiding eservice Gebruikershandleiding v1.0 Pagina 1 eservice Gebruikershandleiding eservice Gebruikershandleiding v1.0 Pagina 1 Inhoud Inhoud... 2 Maak een nieuwe gebruiker aan... 3 Registreer een machine... 8 Nieuwe tellerstand doorgeven... 11 Nieuwe bestelling

Nadere informatie

Een handleiding voor Houtaanbieders

Een handleiding voor Houtaanbieders Een handleiding voor Houtaanbieders Als aanbieder aanmelden Een nieuwe account aanmaken: 1. Surf naar www.goedgeknot.be 2. Klik op Mijn knotbomen laten knotten / Mijn Houtkant laten afzetten / Mijn Hakhoutbosje

Nadere informatie

SPECIMEN. 0.1 Naam, adres, woonplaats van de fokker/verkoper, verder te noemen "verkoper":

SPECIMEN. 0.1 Naam, adres, woonplaats van de fokker/verkoper, verder te noemen verkoper: 0. De ondergetekenden: 0.1 Naam, adres, woonplaats van de fokker/verkoper, verder te noemen "verkoper": Adres: Naam: Kennel: Postcode: Plaats: Land: 0.2 Naam, adres, woonplaats van de koper, verder te

Nadere informatie

CBD/IKBR/BIJL/12 Voorschriften IKB Rund

CBD/IKBR/BIJL/12 Voorschriften IKB Rund Algemeen RA.00 Zijn de aanwezige dieren gezien RA.01 Er is een wederzijds ondertekende overeenkomst met een door de regelinghouder erkende certificerende instantie op het bedrijf aanwezig. Administratief

Nadere informatie

Standaardprocedure. A-V1 Optimalisatie van het ventilatiesysteem

Standaardprocedure. A-V1 Optimalisatie van het ventilatiesysteem Standaardprocedure A-V1 Optimalisatie van het ventilatiesysteem Deel 1: Dimensionering en instellingen (in te vullen per afdeling) Stap 1: Ventileer niet te weinig en niet te veel! Bepaal met behulp van

Nadere informatie

Beheren Contactpersonen

Beheren Contactpersonen 0.1 Klantinstructie Beheren Contactpersonen Datum 05 februari 2014 Versie 1.2 ConceptProduct- en ProcesbeheerDirectie Geo Versiehistorie Versie datum locatie omschrijving 1.0 01/11/2012 Geheel Nieuwe dienst

Nadere informatie