Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffiezetautomaat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffiezetautomaat"

Transcriptie

1 Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffiezetautomaat Lees in elk geval de gebruiksaanwijzing voor u het toestel opstelt, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan het toestel. nl-be M.-Nr

2 Transportverpakking en uw toestel afdanken Transportverpakking De verpakking beschermt de koffiezetautomaat tegen transportschade. Bewaar de originele kartonnen doos en de stukken piepschuim, zodat u het toestel indien nodig later veilig kunt transporteren. Ook moet u de originele verpakking bewaren voor het geval u een beroep moet doen op de Service After Sales van Miele. Zo kunt u de koffiezetautomaat veilig naar de Service After Sales van Miele opsturen. Wat met een afgedankt toestel? Oude elektrische en elektronische toestellen bevatten vaak nog waardevolle materialen. Ze bevatten echter ook schadelijke stoffen die voor het functioneren en de veiligheid van het toestel nodig waren. Als u het toestel bij het gewone afval doet of bij verkeerde behandeling kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu. Geef uw afgedankte toestel dus in geen geval mee met het gewone huisvuil. Breng het toestel liever naar het dichtstbijzijnde gemeentelijk containerpark. Zorg er ook voor dat het toestel kindveilig wordt bewaard voor u het wegbrengt. 2

3 Inhoud Transportverpakking en uw toestel afdanken....2 Veiligheidsinstructies en waarschuwingen....6 Toebehoren...13 Beschrijving van het toestel...14 Weergave- en bedieningselementen...15 Eerste ingebruikname...16 Vóór het eerste gebruik...16 Toestel voor het eerst inschakelen...16 Waterhardheid...17 Bedienen Waterreservoir vullen...19 Bonenreservoir vullen met koffiebonen...20 Koffiezetautomaat in- en uitschakelen...21 Centrale uitlaat in hoogte verstellen...22 Dranken bereiden Espresso of koffie...23 Twee porties...23 Bereiding afbreken...24 Koffiedranken met reeds gemalen koffie Vullen met reeds gemalen koffie...25 Koffiedranken met reeds gemalen koffie bereiden...25 Dranken met melk...26 Opmerkingen omtrent het roestvrijstalen melkreservoir...27 Koffiebeleving volgens uw wensen...28 Maalgraad...28 De parameters voor een drank weergeven en wijzigen...29 Koffiehoeveelheid...29 Temperatuur...29 Bevochtigen Drankhoeveelheid...31 Drankhoeveelheid wijzigen bij het bereiden van een drank...31 Drankhoeveelheid in het menu "Parameters" wijzigen Instellingen...33 Menu "Instellingen" oproepen Instellingen wijzigen en opslaan...33 Overzicht van de mogelijke instellingen...34 Taal

4 Inhoud Tijd...35 Timer...35 Ecomodus...36 Info (informatie weergeven) Koffiezetautomaat vergrendelen (Vergrendeling )...37 Waterhardheid...37 Lichtsterkte display...37 Fabrieksinstellingen...37 Demo-functie (Handelaar) Reiniging en onderhoud...38 Overzicht...38 Toestel spoelen...39 Melkleiding Centrale uitlaat met geïntegreerde cappuccinatore...42 Melkreservoir...43 Waterreservoir...44 Opvangrooster Opvangschaal en afvalbakje...45 Bonenreservoir en koffietrechter...46 Filtersysteem...46 Filtersysteem uitnemen en met de hand spoelen Filtersysteem ontvetten...48 Behuizing...49 Toestel ontkalken Wat gedaan als...?...52 Transporteren Het resterende water in het toestel verwijderen door stoom te produceren...62 Verpakken...62 Service After Sales van Miele en garantie...63 Energie besparen Elektrische aansluiting...65 Opmerkingen omtrent het plaatsen...66 Afmetingen van het toestel...67 Technische gegevens...68 Adressen

5 Veiligheidsinstructies en waarschuwingen Deze koffiezetautomaat voldoet aan de voorgeschreven veiligheidsvoorschriften. Door ondeskundig gebruik kunnen gebruikers echter letsel oplopen en kan er schade optreden aan de oven. Lees deze gebruiksaanwijzing daarom eerst aandachtig door voordat u deze koffiezetautomaat in gebruik neemt. U vindt er belangrijke opmerkingen omtrent plaatsing, veiligheid, gebruik en onderhoud. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan de koffiezetautomaat. Miele is niet aansprakelijk voor schade die ontstaan is doordat deze opmerkingen niet in acht werden genomen. Bewaar de gebruiksaanwijzing en geef ze door aan wie het toestel eventueel na u gebruikt. Juist gebruik ~ Deze koffiezetautomaat is bedoeld voor gebruik in het huishouden en in gelijkaardige omgevingen. ~ De koffiezetautomaat is niet bestemd voor gebruik buiten. ~ Gebruik de koffiezetautomaat uitsluitend in huishoudelijke context om koffiedranken zoals espresso, cappuccino, Latte Macchiato e.a. te bereiden. Gebruik voor andere doeleinden is niet toegelaten. ~ Personen die door hun fysieke, zintuiglijke of geestelijke mogelijkheden of hun onervarenheid of gebrek aan kennis niet in staat zijn om deze koffiezetautomaat veilig te bedienen, moeten bij de bediening in het oog worden gehouden. Deze personen mogen de koffiezetautomaat zonder toezicht bedienen, maar alleen wanneer de bediening van het toestel zo uitgelegd is aan hen dat ze het veilig kunnen bedienen. Ze moeten de eventuele gevaren van een foutieve bediening kunnen beseffen en begrijpen. 5

6 Veiligheidsinstructies en waarschuwingen Kinderen in het huishouden,gevaar voor verbranding aan de centrale uitlaat! De huid van kinderen reageert gevoeliger op hoge temperaturen dan de huid van volwassenen. Voorkom dat kinderen hete onderdelen van de koffiezetautomaat aanraken of lichaamsdelen onder de uitlaten houden. ~ Plaats de koffiezetautomaat buiten het bereik van kinderen. ~ Kinderen jonger dan acht jaar moeten uit de buurt van de koffiezetautomaat en de aansluitkabel worden gehouden. ~ Kinderen vanaf acht jaar mogen de koffiezetautomaat zonder toezicht bedienen, maar alleen wanneer de bediening van de koffiezetautomaat zo uitgelegd is aan hen dat ze het toestel veilig kunnen bedienen. Kinderen vanaf achter jaar moeten de eventuele gevaren van een foutieve bediening kunnen beseffen. ~ Kinderen vanaf acht jaar mogen de koffiezetautomaat niet zonder toezicht reinigen. ~ Let op kinderen die in de buurt van de koffiezetautomaat komen. Laat kinderen nooit met de koffiezetautomaat spelen. ~ Merk op dat espresso en koffie geen kinderdranken zijn. ~ Gevaar voor verstikking! Spelende kinderen kunnen zich wikkelen in verpakkingsmateriaal (bijv. folies) of het over hun hoofd trekken en daardoor verstikken. Hou kinderen uit de buurt van verpakkingsmateriaal. 6

7 Technische veiligheid Veiligheidsinstructies en waarschuwingen ~ Een beschadigde koffiezetautomaat kan uw veiligheid in gevaar brengen. Controleer vóórdat het toestel wordt geplaatst of het zichtbaar beschadigd is. Een beschadigde koffiezetautomaat mag u nooit in gebruik nemen. ~ Vergelijk zeker eerst de aansluitgegevens (spanning en frequentie) op het typeplaatje met deze van het elektriciteitsnet. Sluit pas daarna uw koffiezetautomaat aan. Deze gegevens dienen absoluut overeen te stemmen. Anders treedt er schade op aan uw koffiezetautomaat. Vraag bij twijfel inlichtingen aan een elektricien. ~ De elektrische veiligheid van de koffiezetautomaat is alleen gegarandeerd als het toestel wordt aangesloten op een volgens de voorschriften geïnstalleerd aardsysteem. Het is heel belangrijk dat aan deze fundamentele veiligheidsvoorwaarde is voldaan. Laat de elektrische installatie in uw woning bij twijfel door een elektricien controleren. ~ Stopcontactenblokken of verlengkabels bieden niet voldoende veiligheidsgaranties (gevaar voor brand). Gebruik deze niet om de koffiezetautomaat aan te sluiten op het elektriciteitsnet. ~ Trek de stekker onmiddellijk uit het stopcontact als u merkt dat de koffiezetautomaat beschadigd is of bijv. een brandgeur verspreidt. ~ Zorg ervoor dat de aansluitkabel niet vastgeklemd raakt of tegen een scherpe rand sleept. ~ Zorg ervoor dat de aansluitkabel niet naar beneden hangt. Er is dan gevaar voor struikelen, waardoor de koffiezetautomaat beschadigd kan raken. ~ De koffiezetautomaat mag niet op niet-vaste plaatsen (bijv. op een schip) worden gebruikt. 7

8 Veiligheidsinstructies en waarschuwingen ~ Gebruik de koffiezetautomaat alleen bij een omgevingstemperatuur tussen +10 C en +38 C. ~ Gevaar voor oververhitting! Zorg voor een goede verluchting van de koffiezetautomaat. Bedek de koffiezetautomaat niet met een doek of iets dergelijks terwijl deze in werking is. ~ Als de koffiezetautomaat achter een gesloten meubeldeur wordt geplaatst, mag u het toestel alleen gebruiken terwijl de meubeldeur geopend is. Sluit de meubeldeur niet terwijl de koffiezetautomaat in werking is. ~ Bescherm de koffiezetautomaat tegen water en opspattend water. Dompel de koffiezetautomaat nooit onder in water. ~ Herstellingen, inclusief herstellingen aan de aansluitkabel, mogen alleen worden uitgevoerd door vakmensen die door Miele erkend zijn. Door ondeskundig uitgevoerde herstellingen kunnen er voor de gebruiker aanzienlijke gevaren ontstaan. ~ Het recht op garantie vervalt wanneer de koffiezetautomaat door een klantendienst wordt hersteld die niet door Miele is erkend. ~ Enkel met originele Miele-wisselstukken bent u zeker dat ze ten volle voldoen aan de eisen die Miele qua veiligheid stelt. Defecte onderdelen mogen enkel worden vervangen door originele Mielewisselstukken. ~ Tijdens herstellingswerken moet de koffiezetautomaat van het elektriciteitsnet losgekoppeld zijn. De koffiezetautomaat is pas van het elektriciteitsnet losgekoppeld wanneer aan een van deze voorwaarden is voldaan: De stekker van de koffiezetautomaat is uit het stopcontact getrokken. Trek daarbij niet aan de aansluitkabel, wel aan de stekker. De zekeringen in uw zekeringkast zijn uitgeschakeld. De schroefzekeringen in uw zekeringkast zijn helemaal uitgedraaid. 8

9 Veiligheidsinstructies en waarschuwingen ~ Schakel de koffiezetautomaat voorafgaand aan lange afwezigheid uit via de netschakelaar. ~ Gebruik alleen origineel Miele-toebehoren. Worden er andere onderdelen gebruikt, dan vervalt het recht op garantie en/of de productaansprakelijkheid. Veilig gebruik,gevaar voor verbranding aan de centrale uitlaat! De uitlopende vloeistoffen en geproduceerde stoom zijn zeer heet. ~ Neem de volgende opmerkingen in acht: Hou geen lichaamsdelen onder de centrale uitlaat terwijl er hete vloeistoffen uitlopen of er stoom wordt geproduceerd. Raak geen hete onderdelen aan. De tuitjes kunnen hete vloeistof of stoom rondspuiten. Zorg er daarom voor dat de centrale uitlaat schoon is en juist is gemonteerd. Ook het water in de opvangschaal kan zeer heet zijn. Maak de opvangschaal voorzichtig leeg. ~ Reinig de koffiezetautomaat grondig voordat u deze voor het eerst gebruikt (zie "Reiniging en onderhoud"). 9

10 Veiligheidsinstructies en waarschuwingen ~ Neem de onderstaande opmerkingen omtrent het gebruikte water in acht om schade aan het toestel te vermijden: Vul het waterreservoir uitsluitend met koud en vers drinkwater. Warm of heet water kan de koffiezetautomaat beschadigen. Ververs het water dagelijks om kiemvorming te voorkomen. Gebruik geen mineraalwater. Dat zou de koffiezetautomaat sterk verkalken en beschadigen. Gebruik geen water afkomstig uit omkeerosmosesystemen. ~ Vul het bonenreservoir uitsluitend met gebrande koffiebonen. Vul het bonenreservoir niet met koffiebonen die zijn behandeld met toevoegingen. Doe ook geen reeds gemalen koffie in het bonenreservoir. ~ Vul het bonenreservoir niet met koffiebonen die zijn voorbehandeld met suiker, karamel e.d. en giet ook geen vloeistoffen met suiker in de koffiezetautomaat. Suiker beschadigt het toestel onherroepelijk. ~ Doe in de koffietrechter uitsluitend reeds gemalen koffie of een reinigingstablet. Met reinigingstabletten wordt het filtersysteem van de koffiezetautomaat ontvet. ~ Gebruik alleen melk zonder toevoegingen. Toevoegingen met veel suiker blokkeren de melkleiding. ~ Gebruikt u dierlijke melk, gebruik dan alleen gepasteuriseerde melk. ~ Hou geen brandende alcoholmengsels onder de centrale uitlaat. De kunststofonderdelen van de koffiezetautomaat kunnen daardoor in brand vliegen en smelten. ~ Ontsteek geen open vuur (bijv. een kaars) op of naast de koffiezetautomaat. De koffiezetautomaat zou door de vlam in brand kunnen vliegen en het vuur zou zich kunnen verspreiden. 10

11 Veiligheidsinstructies en waarschuwingen ~ Neem de volgende opmerkingen omtrent de reiniging van de koffiezetautomaat in acht: Schakel de koffiezetautomaat voorafgaand aan de reiniging uit via de netschakelaar. Reinig de koffiezetautomaat dagelijks (zie rubriek "Reiniging en onderhoud" voor meer informatie). Zorg ervoor dat u de onderdelen waar melk doorloopt of die in contact komen met melk, zorgvuldig en regelmatig reinigt. Melk bevat van nature kiemen, die zich sterk vermenigvuldigen als u de onderdelen waar melk doorloopt of die in contact komen met melk, niet genoeg reinigt. Verontreiniging in de koffiezetautomaat kan de gezondheid schaden. Gebruik geen stoomreiniger. De stoom kan terechtkomen op onderdelen die onder spanning staan en zo een kortsluiting veroorzaken. ~ Ontkalk de koffiezetautomaat regelmatig met de Mieleontkalkingstabletten. Het ontkalkingsinterval is afhankelijk van de waterhardheid. Ontkalk het toestel vaker als het gebruikte water veel kalk bevat. Miele is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van een gebrekkige ontkalking. ~ Ontvet het filtersysteem regelmatig met de Mielereinigingstabletten. Afhankelijk van het vetgehalte van de gebruikte koffiesoort kan het filtersysteem sneller verstopt raken. ~ Het espresso-/koffiebezinksel hoort thuis bij het GFT-afval of op de composthoop, niet in de afvoer van een gootsteen. Hierdoor zou de afvoer verstopt kunnen raken. ~ Reinig geen voorwerpen met behulp van de koffiezetautomaat. 11

12 Toebehoren Afhankelijk van het model, wordt het volgende toebehoren meegeleverd: Koffielepel om reeds gemalen koffie te doseren Reinigingstabletten om het filtersysteem te ontvetten (startset) Ontkalkingstabletten om de waterleidingen te ontkalken (startset) Teststrookje om de waterhardheid te bepalen Reinigingsborstel om de melkslang te reinigen Miele biedt een brede waaier aan handig, mits toeslag verkrijgbaar toebehoren en reinigings- en onderhoudsmiddelen die zijn afgestemd op de koffiezetautomaat. Roestvrijstalen melkreservoir MB- CM houdt de melk langer koel (vulvolume 0,5 l) Multifunctionele microvezeldoek om vingerafdrukken en normaal vuil te verwijderen Reinigingsmiddel voor melkleidingen om het melksysteem van Mielekoffiezetautomaten te reinigen Reinigingstabletten om het filtersysteem te ontvetten Ontkalkingstabletten om de waterleidingen te ontkalken U kunt deze producten en ander toebehoren bestellen op via de dienst Onderdelen en toebehoren van Miele of bij uw Mielehandelaar. 12

13 Beschrijving van het toestel a Netschakelaar b Bedienings- en weergave-elementen c Waterreservoir d Koffietrechter e Bonenreservoir f Instelling van de maalgraad (achter de servicedeur) g Filtersysteem (achter de servicedeur) h Centrale uitlaat met geïntegreerde cappuccinatore i Parkeerpositie van de melkleiding (achter de servicedeur) j Opvangschaal met deksel en afvalbakje k Gat voor de melkleiding l Houder voor het opvangrooster en opvangrooster m Melkreservoir (niet meegeleverd) 13

14 Weergave- en bedieningselementen a Aan-uittoets b Dranktoetsen c Display d "Terug" e Pijltoetsen f OK g Optische interface PC h Led i Menu's j Parameters k "Twee porties" In- en uitschakelen Bereiding van Espresso Koffie Cappuccino Latte Macchiato Informatie over de huidige bedieningshandeling of de status Terugkeren naar het bovenliggende menuniveau, ongewenste bedieningshandelingen afbreken Verdere keuzemogelijkheden op het display weergeven of een keuze markeren Meldingen op het display bevestigen en instellingen opslaan (alleen voor de Service After Sales van Miele) Knippert langzaam wanneer het toestel ingeschakeld is maar het display zwart is "Meer dranken": Caffè Lungo, Caffè Latte, Warme melk en Melkschuim "Onderhoud" "Instellingen J" Instellingen voor de drankbereiding wijzigen Twee porties van een drank bereiden 14

15 Eerste ingebruikname Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig voordat u de koffiezetautomaat in gebruik neemt. Maak uzelf vertrouwd met de bediening van de koffiezetautomaat. Vóór het eerste gebruik ^ Plaats de koffiezetautomaat en verwijder eventuele beschermfolies (zie "Opmerkingen omtrent het plaatsen"). Reinig het toestel grondig (zie "Reiniging en onderhoud") voordat u water of koffiebonen doet in de koffiezetautomaat. ^ Steek de stekker van de koffiezetautomaat in het stopcontact (zie "Elektrische aansluiting"). Toestel voor het eerst inschakelen De netschakelaar aan de linkerkant van de koffiezetautomaat staat op "I". Taal ^ Raak de pijltoetsen aan totdat de gewenste taal geselecteerd is. Raak OK aan. ^ Raak de pijltoetsen aan totdat het gewenste land geselecteerd is. Raak OK aan. De instelling wordt opgeslagen. Tijd (het uur) ^ Raak de pijltoetsen aan totdat het actuele uur verschijnt. Raak OK aan. ^ Raak de pijltoetsen aan totdat de actuele minuten verschijnen. Raak OK aan. De instelling wordt opgeslagen. Vervolgens verschijnt op het display de melding "Eerste ingebruikname succesvol afgerond". Op het display verschijnt "Vul het waterreservoir en plaats het terug". ^ Vul het waterreservoir met vers, koud drinkwater. Tip: Volg de verdere stappen in deze gebruiksaanwijzing om de instellingen van uw toestel aan te passen aan uw wensen en u vertrouwd te maken met uw toestel. Zodra de koffiezetautomaat aangesloten is op het elektriciteitsnet, verschijnt op het display de melding "Miele - Willkommen". 15

16 Eerste ingebruikname Waterhardheid De waterhardheid geeft aan hoeveel kalk er in het water zit. Hoe meer kalk er in het water zit, hoe harder het water is. En hoe harder het water, hoe vaker de koffiezetautomaat moet worden ontkalkt. De koffiezetautomaat meet de gebruikte hoeveelheid water en stoom. Afhankelijk van de ingestelde waterhardheid kunt u meer of minder dranken bereiden voordat het toestel moet worden ontkalkt. Stel de plaatselijke waterhardheid in op de koffiezetautomaat. Zo zorgt u ervoor dat het toestel perfect zal werken en niet beschadigd zal raken. Ook zorgt dit ervoor dat u op het juiste tijdstip op het display wordt gevraagd om het ontkalkingsproces te starten. U kunt vier standen instellen: Waterhardheid 0-8,4 dh (0-1,5 mmol/l) 8,4-14 dh (1,5-2,5 mmol/l) dh (2,5-3,7 mmol/l) Meer dan 21 dh (meer dan 3,7 mmol/l) Hardheidsgraad van het waterbedrijf Instelling (hardheidsgraad) Zacht Zacht 1 Gemiddeld Gemiddeld 2 Hard Hard 3 Hard Zeer hard 4 Waterhardheid bepalen U kunt de plaatselijke waterhardheid zelf bepalen met behulp van het bijgeleverde teststrookje. Of u kunt bij uw waterbedrijf de hardheid van uw water opvragen. ^ Plaats het teststrookje ca. 1 seconde in het water. Schud het water van het teststrookje. Na 1 minuut kunt u het resultaat aflezen. Aan de hand hiervan kunt u de waterhardheid op de koffiezetautomaat instellen. Waterhardheid instellen ^ Raak aan. ^ Raak de pijltoetsen aan totdat "Instellingen" geselecteerd is. Raak OK aan. ^ Raak de pijltoetsen aan totdat "Waterhardheid" geselecteerd is. Raak OK aan. ^ Raak de pijltoetsen aan totdat de gewenste hardheidsgraad geselecteerd is. Raak OK aan. De instelling wordt opgeslagen. 16

17 Bedienen U bedient de koffiezetautomaat door de sensortoetsen aan te raken met een vinger. U bevindt zich in het drankmenu wanneer op het display het volgende verschijnt: Miele Maak uw keuze Als u een koffiedrank wilt bereiden, raakt u een van de dranktoetsen aan. Het menu "Meer dranken" vindt u in de menu's. Als u een optie wilt kiezen, ^ raakt u de pijltoetsen en aan totdat de gewenste optie geselecteerd is. Om de keuze te bevestigen, ^ raakt u OK aan. Menuniveau verlaten of bedieningshandeling afbreken Als u het huidige menuniveau wilt verlaten, ^ raakt u aan. Als u enige tijd geen toets aanraakt, keert de koffiezetautomaat terug naar het drankmenu. Een menu oproepen en in een menu navigeren Als u een menu wilt oproepen, raakt u de desbetreffende toets aan. In het desbetreffende menu kunt u bedieningshandelingen uitvoeren of instellingen wijzigen. Instellingen Sprache J Tijd Timer Een balk rechts op het display geeft aan dat er nog verdere opties of verdere tekst volgen. Met de pijltoetsen kunt u deze weergeven. Het vinkje geeft aan wat de huidige instelling is. 17

18 Waterreservoir vullen Niet alleen de kwaliteit van de koffiebonen maar ook een goede waterkwaliteit zijn belangrijk voor lekkere koffie of espresso. Opgelet! Gevaar voor infectie door kiemen. Ververs het water dagelijks om kiemvorming te voorkomen. Heet of warm water of andere vloeistoffen kunnen de koffiezetautomaat beschadigen. Vul het waterreservoir niet met mineraalwater. Dat zou de koffiezetautomaat sterk verkalken en beschadigen. ^ Druk rechts op het deksel. ^ Verwijder het waterreservoir door het aan het deksel omhoog uit het toestel te trekken. ^ Giet tot aan de markering "max." koud, vers drinkwater in het waterreservoir. ^ Plaats het waterreservoir terug. Tip: Wanneer het waterreservoir wat uitsteekt of schuin zit, controleert u of de plaats waar het waterreservoir in het toestel wordt geplaatst vuil is. Het uitlaatventiel kan daardoor beginnen te lekken. Reinig indien nodig de plaats waar het waterreservoir in het toestel wordt geplaatst. 18

19 U kunt koffie of espresso bereiden met gebrande koffiebonen. De koffiezetautomaat maalt koffiebonen telkens als u een portie bereidt. Daarvoor moet het bonenreservoir gevuld zijn met koffiebonen. Of u kunt koffiedranken bereiden met reeds gemalen koffie (zie "Koffiedranken met reeds gemalen koffie"). Bonenreservoir vullen met koffiebonen Opgelet! Gevaar voor beschadiging van de koffiemolen! Vul het bonenreservoir uitsluitend met gebrande koffiebonen voor espresso of koffie. Vul het bonenreservoir niet met reeds gemalen koffie. Opgelet! Suiker beschadigt de koffiezetautomaat! Vul het bonenreservoir niet met koffiebonen die zijn voorbehandeld met suiker, karamel e.d. en giet ook geen vloeistoffen met suiker in het bonenreservoir. ^ Neem het deksel van het bonenreservoir af. ^ Vul het bonenreservoir met koffiebonen. ^ Plaats het deksel terug. Tip: Doe niet te veel koffiebonen in het bonenreservoir. Vul het bonenreservoir met koffiebonen voor enkele dagen. Koffie verliest zijn aroma bij contact met lucht. 19

20 Koffiezetautomaat in- en uitschakelen Inschakelen De netschakelaar aan de linkerkant van de koffiezetautomaat staat op "I". ^ Raak de aan-uittoets aan. Het toestel warmt op en spoelt de leidingen. Er komt warm water uit de centrale uitlaat. Als de koffiezetautomaat nog een bedrijfstemperatuur van meer dan 60 C heeft, wordt het spoelen niet gestart. Wanneer op het display "Maak uw keuze" verschijnt, kunt u dranken bereiden. Wanneer geen toets wordt aangeraakt of geen onderhoudsprogramma wordt uitgevoerd, wordt het display na ca. 7 minuten automatisch uitgeschakeld om energie te besparen. De led rechts knippert langzaam zolang de koffiezetautomaat ingeschakeld is. Om de koffiezetautomaat uit zijn slaapstand te halen en weer dranken te bereiden, raakt u een van de sensortoetsen aan. Uitschakelen ^ Raak de aan-uittoets aan. Wanneer een koffiedrank is bereid, worden de koffieleidingen gespoeld voordat het toestel wordt uitgeschakeld. Als u een drank met melk hebt bereid, verschijnt op het display de melding "Steek de melkleiding in het opvangrooster". Wanneer u de melkleiding in het opvangrooster hebt gestoken, ^ raakt u OK aan. Wordt de melkleiding niet gespoeld voorafgaand aan het uitschakelen, dan moet deze worden gespoeld de volgende keer dat u het toestel inschakelt. Bij langdurige afwezigheid Als u de koffiezetautomaat gedurende lange tijd niet gebruikt, gaat u als volgt te werk: ^ Giet de opvangschaal, het afvalbakje en het waterreservoir leeg. ^ Reinig alle onderdelen grondig, ook het filtersysteem. ^ Schakel het toestel uit via de netschakelaar. De ingestelde tijd (het uur) wordt niet opgeslagen en moet opnieuw worden ingesteld wanneer u het toestel weer inschakelt. 20

21 U kunt de centrale uitlaat in de hoogte verstellen om deze aan te passen aan de hoogte van de gebruikte kopjes of glazen. Dit zorgt ervoor dat koffie of espresso niet zo snel afkoelt. Ook blijft de crema hierdoor langer behouden. Centrale uitlaat in hoogte verstellen ^ Trek de centrale uitlaat omlaag tot aan de rand van het kopje of glas. of ^ Schuif de centrale uitlaat omhoog totdat het gewenste kopje of glas eronder past. 21

22 Dranken bereiden Espresso of koffie Twee porties U kunt twee porties in één keer bereiden. Deze twee porties kunt u in één kopje laten lopen of in twee kopjes. Om twee kopjes in één keer te bereiden, gaat u als volgt te werk: ^ Plaats een kopje onder de centrale uitlaat. ^ Raak de sensortoets voor de gewenste drank aan: Espresso Koffie In "Meer dranken": Caffè Lungo De gewenste koffiedrank loopt uit de centrale uitlaat in het kopje. Giet de koffiedranken van de eerste twee bereidingen weg, zodat u zeker bent dat alle koffieresten van de controle in de fabriek verwijderd zijn uit het filtersysteem. ^ Plaats onder elk dranktuitje een kopje. ^ Raak aan. ^ Raak de sensortoets voor de gewenste drank aan. Uit de centrale uitlaat lopen twee porties van de gewenste koffiedrank. Tip: Wanneer u enige tijd geen van de dranktoetsen aanraakt, wordt de keuze "Twee porties" hersteld. 22

23 Dranken bereiden Bereiding afbreken Om de bereiding af te breken, ^ raakt u opnieuw de dranktoets aan of voor dranken via "Meer dranken". Tip: Zodra op het display "Stop" wordt weergegeven, kunt u ook met OK de bereiding afbreken. Bij de bereiding van koffiespecialiteiten met melk of twee porties van een drank kunt u de bereiding van de afzonderlijke bestanddelen afbreken. ^ Raak OK aan. De bereiding wordt afgebroken door de koffiezetautomaat. Koffiedranken met reeds gemalen koffie Voor espresso of koffie met reeds gemalen koffiebonen vult u de koffietrechter met één portie reeds gemalen koffie. Zo kunt u bijv. cafeïnevrije koffie bereiden terwijl het bonenreservoir gevuld is met koffiebonen van koffie met cafeïne. Wanneer u de koffietrechter met reeds gemalen koffie vult, wordt dit automatisch gedetecteerd door de koffiezetautomaat. U kunt met reeds gemalen koffie altijd slechts één portie koffie of espresso bereiden. 23

24 Dranken bereiden Vullen met reeds gemalen koffie Gebruik de bijgeleverde koffielepel om juist te doseren. Doe niet meer dan één afgestreken koffielepel gemalen koffie in de koffietrechter. Als u te veel gemalen koffie in de koffietrechter doet, kan deze niet worden geperst. De koffiezetautomaat gebruikt alle gemalen koffie in de koffietrechter voor de eerstvolgende koffiebereiding. ^ Open de koffietrechter. Koffiedranken met reeds gemalen koffie bereiden Als u een koffiedrank met reeds gemalen koffie wilt bereiden, ^ kiest u "Ja" en raakt u OK aan. U kunt nu kiezen welke koffiedrank u met de reeds gemalen koffie wilt bereiden. ^ Plaats een kopje onder de centrale uitlaat. ^ Kies de gewenste drank. De gewenste koffiedrank wordt bereid. Als u géén koffiedrank met reeds gemalen koffie wilt bereiden, ^ kiest u "Nee" en raakt u OK aan. De gemalen koffie wordt afgevoerd naar het afvalbakje. Als u niet binnen de ca. 15 seconden een dranktoets aanraakt, wordt de gemalen koffie afgevoerd naar het afvalbakje. ^ Doe één afgestreken koffielepel met reeds gemalen koffie in de koffietrechter. ^ Sluit de koffietrechter. Op het display verschijnt de melding "Gemalen koffie bereiden?". 24

25 Dranken bereiden Dranken met melk,opgelet! Gevaar voor verbranding aan de centrale uitlaat! De uitlopende vloeistoffen en geproduceerde stoom zijn zeer heet. Gebruik alleen melk zonder toevoegingen. Toevoegingen met veel suiker verstoppen de onderdelen waar melk doorloopt of die in contact komen met melk. De koffiezetautomaat raakt daardoor beschadigd. Bovendien kunt u ook warme melk en melkschuim bereiden. Tip: Alleen met koude melk ( 13 C) kan goed melkschuim worden bereid. Melk uit melkkartons of andere verkoopverpakkingen gebruiken De melkslang voor melkkartons of andere verkoopverpakkingen met melk bevindt zich ander de toesteldeur. Als een bereiding met melk wordt gekozen, warmt de koffiezetautomaat op. In de centrale uitlaat wordt de opgezogen melk met stoom verwarmd. Voor melkschuim wordt de melk ook opgeschuimd. Wanneer u gedurende lange tijd geen melk hebt bereid, spoelt u de melkleiding voordat u de eerste drank bereidt. Zo worden eventuele aanwezige kiemen in de melkleiding verwijderd. U kunt kiezen uit de volgende koffiespecialiteiten met melk: Cappuccino bestaat uit ongeveer twee derde melkschuim en één derde espresso. Latte Macchiato bestaat uit één derde warme melk, één derde melkschuim en één derde espresso. Caffè Latte bestaat uit warme melk en koffie. ^ Sluit de melkslang aan op de aansluiting op de centrale uitlaat. ^ Plaats een recipiënt met melk rechts van de koffiezetautomaat. 25

26 Dranken bereiden ^ Plaats de melkleiding in de recipiënt. Zorg ervoor dat de melkleiding zich diep genoeg in de melk bevindt. Dranken met melk bereiden ^ Plaats een geschikte recipiënt onder de centrale uitlaat. ^ Raak de sensortoets voor de gewenste drank aan: Cappuccino Latte Macchiato In "Meer dranken": Caffè Latte, Warme melk, Melkschuim De gewenste drank wordt bereid. Opmerkingen omtrent het roestvrijstalen melkreservoir (mits toeslag verkrijgbaar toebehoren; niet meegeleverd) In het roestvrijstalen melkreservoir blijft de melk langer koud. Alleen met koude melk ( 13 C) kan goed melkschuim worden bereid. ^ Sluit de roestvrijstalen opzuigbuis aan op de onderkant op het deksel. Zorg ervoor dat het schuine uiteinde naar onderen wijst. ^ Vul het melkreservoir tot max. 2 cm onder de rand met melk. Sluit het melkreservoir met het deksel. ^ Sluit de melkleiding met het roestvrijstalen bochtstuk aan op de bovenkant van het deksel. Zorg ervoor dat het vergrendelt. ^ Plaats het melkreservoir rechts van de koffiezetautomaat. Sluit de melkleiding aan op de aansluiting op de centrale uitlaat. 26

27 Koffiebeleving volgens uw wensen Om de koffiezetautomaat optimaal af te stemmen op de gebruikte koffiesoort, kunt u in het menu "Parameters" de koffiehoeveelheid wijzigen, de temperatuur instellen of de optie "Bevochtigen" kiezen. U kunt de parameters voor elke koffiedrank afzonderlijk vastleggen. Bovendien kunt u de maalgraad optimaal aan de gebruikte koffiesoort aanpassen. Maalgraad Wanneer koffie juist wordt gemalen, loopt de koffie of espresso gelijkmatig in het kopje en wordt er een fijne crema gevormd. De ideale crema heeft een hazelnootbruine kleur. Aan de hand van de volgende kenmerken kunt u bepalen of u de maalgraad moet wijzigen. De maalgraad is te grof wanneer de espresso of koffie zeer snel in het kopje loopt. de crema zeer bleek en niet consistent is. Stel een lagere stand voor de maalgraad in, zodat de koffiebonen fijner zullen worden gemalen. De maalgraad is te fijn wanneer de espresso of koffie slechts druppelsgewijs in het kopje loopt. de crema donkerbruin is. Stel een hogere stand voor de maalgraad in, zodat de koffiebonen grover zullen worden gemalen. Hou rekening met de volgende opmerkingen om te vermijden dat de koffiemolen beschadigd raakt: Wijzig de maalgraad altijd één stand per keer. Laat opnieuw koffiebonen malen om de maalgraad nog een stand te wijzigen. ^ Open de toesteldeur. ^ Schuif de maalgraadhendel maximaal één stand naar links (fijne maling) of één stand naar rechts (grove maling). ^ Sluit de toesteldeur. ^ Bereid een koffiedrank. Daarna kunt u de maalgraad weer wijzigen. De gewijzigde maalgraad wordt pas na de tweede koffiebereiding actief. 27

28 Koffiebeleving volgens uw wensen De parameters voor een drank weergeven en wijzigen ^ Raak aan. De toets licht op. ^ Kies de gewenste drank en raak OK aan. De huidige instellingen voor "Koffiehoeveelheid", "Temperatuur" en "Bevochtigen" voor de desbetreffende drank worden weergegeven. Koffiehoeveelheid De koffiezetautomaat kan 6-14 g koffie per kopje malen en laten trekken. Hoe meer gemalen koffie de koffiezetautomaat laat trekken, hoe sterker de koffie of espresso. Aan de hand van de volgende kenmerken kunt u bepalen of u de koffiehoeveelheid moet wijzigen: De koffiehoeveelheid is te laag wanneer de espresso of koffie zeer snel in het kopje loopt. de crema zeer bleek en niet consistent is. de espresso of koffie slap smaakt. Verhoog de koffiehoeveelheid om meer gemalen koffie te laten trekken. De koffiehoeveelheid is te hoog wanneer de espresso of koffie slechts druppelsgewijs in het kopje loopt. de crema donkerbruin is. de espresso of koffie bitter smaakt. 28 Verlaag de koffiehoeveelheid om minder gemalen koffie te laten trekken. ^ Kies "Koffiehoeveelheid" en raak OK aan. ^ Raak de pijltoetsen aan om de koffiehoeveelheid te wijzigen. Raak OK aan. De instelling wordt opgeslagen. Temperatuur De ideale temperatuur is afhankelijk van de gebruikte koffiesoort, van het feit of er espresso of koffie wordt bereid en van de plaatselijke luchtdruk. Als u bijv. in de bergen woont en de koffiezetautomaat wordt gebruikt op een hoogte van meer dan 2000 m boven zeeniveau, moet een lagere temperatuur worden ingesteld. Door de lagere luchtdruk begint water immers te koken bij lagere temperaturen. Er zijn 5 temperaturen. Tip: Niet elke koffie verdraagt hoge temperaturen. Sommige koffiesoorten zijn daar gevoelig voor. Het resultaat is dan dat de vorming van de crema en de smaak worden beïnvloed. ^ Kies "Temperatuur" en raak OK aan. ^ Kies de gewenste temperatuur en raak OK aan. De instelling wordt opgeslagen.

29 Bevochtigen Als de functie "Bevochtigen" ingeschakeld is, wordt de koffie na het malen eerst met een kleine hoeveelheid heet water bevochtigd. Na korte tijd wordt de resterende hoeveelheid water door de bevochtigde gemalen koffie geperst. Daardoor ontstaat er een nog beter aroma. U kunt een korte bevochtiging of een lange bevochtiging instellen of u kunt de functie "Bevochtigen" uitschakelen. In de fabriek is "Bevochtigen" uitgeschakeld. ^ Kies "Bevochtigen" en raak OK aan. ^ Kies de gewenste instelling en raak OK aan. De instelling wordt opgeslagen. Koffiebeleving volgens uw wensen 29

30 Drankhoeveelheid De smaak van de koffiedrank hangt niet alleen van de koffiesoort af, maar ook van de waterhoeveelheid. U kunt de waterhoeveelheid voor alle koffiedranken aanpassen aan de grootte van uw kopjes en afstemmen op de gebruikte koffiesoort. Voor koffiespecialiteiten met melk kunt u niet alleen de espresso- of koffiehoeveelheid maar ook de melk- en melkschuimhoeveelheid aanpassen aan uw wensen. Ook kunt u de portiegroottes voor warme melk en voor melkschuim wijzigen. Voor elke drank is een maximaal mogelijke hoeveelheid programmeerbaar. Zodra deze bereikt is, stopt de bereiding. Dan wordt voor deze drank de maximaal mogelijke hoeveelheid opgeslagen. Er zijn twee manieren om de programmering van de hoeveelheid te starten: met de dranktoetsen bij het bereiden van een koffiedrank of door "Drankhoeveelheid" op te roepen in het menu "Parameters". Drankhoeveelheid wijzigen bij het bereiden van een drank Drankhoeveelheid voor espresso en koffie ^ Plaats het gewenste kopje onder de centrale uitlaat. ^ Raak of zo lang aan totdat op het display "Wijzigen" wordt weergegeven. De gewenste drank wordt bereid. U kunt de gewenste drankhoeveelheid vastleggen zodra op het display "Opslaan" verschijnt. ^ Zodra het kopje volgens u voldoende is gevuld, raakt u OK aan. Voortaan wordt voor deze drank de opgeslagen drankhoeveelheid bereid. Wanneer het waterreservoir tijdens de bereiding plots leeg is, wordt de programmering van de hoeveelheid automatisch afgebroken door de koffiezetautomaat. De drankhoeveelheid wordt dan niet opgeslagen. Tip: Om "Drankhoeveelheid wijzigen" af te breken, raakt u opnieuw de dranktoets aan of voor dranken via "Meer dranken". 30

31 Drankhoeveelheid Drankhoeveelheid voor cappuccino en Latte Macchiato ^ Plaats een geschikte recipiënt onder de centrale uitlaat. ^ Raak of zo lang aan totdat op het display de bestanddelen van de drank worden weergegeven. Cappuccino: Melkschuim, Espresso Latte Macchiato: Warme melk, Melkschuim, Espresso ^ Kies met de pijltoetsen alle bestanddelen waarvoor u de drankhoeveelheid wilt wijzigen. Bevestig deze elk met OK. Een vinkje geeft aan voor welke bestanddelen de hoeveelheid moet worden aangepast. ^ Kies "Starten" en raak OK aan. De koffiezetautomaat begint met de bereiding. U kunt nu voor elk gekozen bestanddeel de hoeveelheid opslaan zodra op het display "Opslaan" verschijnt. ^ Zodra de recipiënt volgens u voldoende is gevuld met het desbetreffende bestanddeel, raakt u OK aan. ^ Sla voor de gekozen bestanddelen de gewenste hoeveelheid op. Voortaan wordt voor deze drank de geprogrammeerde samenstelling en drankhoeveelheid bereid. Drankhoeveelheid voor Caffè Latte, warme melk en melkschuim ^ Plaats een geschikte recipiënt onder de centrale uitlaat. ^ Raak aan. ^ Kies de gewenste drank. ^ Kies "Drankhoeveelheid" en raak OK aan. Voor Caffè Latte kunt u nu de hoeveelheid van de afzonderlijke bestanddelen Warme melk, Koffie wijzigen, zoals beschreven onder "Drankhoeveelheid voor cappuccino en Latte Macchiato". Voor Melkschuim en Warme melk gaat u te werk zoals beschreven onder "Drankhoeveelheid voor espresso en koffie". Drankhoeveelheid in het menu "Parameters" wijzigen ^ Raak aan. ^ Kies de gewenste drank en raak OK aan. ^ Kies "Drankhoeveelheid" en raak OK aan. Vanaf hier zijn de stappen dezelfde als de stappen voor "Drankhoeveelheid wijzigen bij het bereiden van een drank". 31

32 Instellingen In het menu "Instellingen" kunt u de koffiezetautomaat aan uw eigen wensen aanpassen. Menu "Instellingen" oproepen ^ Raak aan en kies "Instellingen". Nu kunt u de instellingen controleren of wijzigen. Het vinkje geeft aan wat de huidige instelling is. Door aan te raken, keert u terug naar het bovenliggende menuniveau. Instellingen wijzigen en opslaan ^ Raak aan en kies "Instellingen". ^ Kies met de pijltoetsen de gewenste instelling. Raak OK aan. ^ Raak de pijltoetsen aan totdat de gewenste optie geselecteerd is. ^ Raak OK aan. De instelling wordt opgeslagen. Door aan te raken, keert u terug naar "Maak uw keuze". 32

33 Overzicht van de mogelijke instellingen De fabrieksinstelling voor het desbetreffende menupunt is vet weergegeven. Menupunt Taal Tijd Timer Mogelijke instellingen deutsch, andere talen Land Tijdsformaat 12 uur / 24 uur Instellen Instellen Inschakelen om / Uitschakelen na (1:00) / Uitschakelen om Activeren Inschakelen om (Ja / Nee) / Uitschakelen om (Ja / Nee) Instellingen Ecomodus Aan / Uit Info Drankbereidingen Totaal bereidingen / Espresso / Koffie / Cappuccino / Latte Macchiato / Caffè Latte / Melkschuim / Warme melk Aantal bereidingen tot ontkalken van het toestel Aantal bereidingen tot het ontvetten van het filtersysteem Vergrendeling Aan / Uit Waterhardheid Zacht Gemiddeld Hard Zeer hard Lichtsterkte display - Handelaar Demo-functie Aan / Uit Fabrieksinstellingen Niet herstellen Herstellen 33

34 Instellingen Taal U kunt uw taal en uw land kiezen voor alle teksten op het display. Tip: Als u per ongeluk een verkeerde taal hebt ingesteld, zoekt u naar het vlaggetje J om het menupunt "Taal" terug te vinden. Tijd U kunt het tijdsformaat en de tijd (het uur) instellen. Tijdsformaat U hebt de keuze uit: weergave in het 24-uurs-formaat (24 uur) weergave in het 12-uurs-formaat (12 uur) Instellen Met de pijltoetsen stelt u het uur en de minuten in. Timer U kunt kiezen uit de volgende timerfuncties: De koffiezetautomaat wordt op een bepaald tijdstip ingeschakeld, bijv. 's morgens voor het ontbijt ("Inschakelen om"). wordt op een bepaald tijdstip uitgeschakeld ("Uitschakelen om"). wordt na een bepaalde tijd waarin geen toets aangeraakt is uitgeschakeld ("Uitschakelen na"). Voor "Inschakelen om" en "Uitschakelen om" moet de timer geactiveerd zijn. Inschakelen om Wanneer de vergrendeling geactiveerd is, wordt de koffiezetautomaat niet op het ingestelde tijdstip ingeschakeld. Met de pijltoetsen stelt u het uur en de minuten in. Wanneer de koffiezetautomaat 3 keer via de timerfunctie "Inschakelen om" is ingeschakeld zonder dat er vervolgens een drank is bereid, wordt het toestel niet meer automatisch ingeschakeld. Dat zorgt ervoor dat de koffiezetautomaat bij langdurige afwezigheid zoals vakantie niet dagelijks wordt ingeschakeld. 34

35 Instellingen De geprogrammeerde tijden blijven echter opgeslagen en worden na de volgende handmatige inschakeling weer geactiveerd. Uitschakelen om Met de pijltoetsen stelt u het uur en de minuten in. De opgeslagen tijden blijven bij langdurige afwezigheid opgeslagen en worden na de volgende handmatige inschakeling weer geactiveerd (zie "Inschakelen om"). Uitschakelen na Wanneer na 30 minuten geen toets is aangeraakt of geen drank is bereid, wordt de koffiezetautomaat automatisch uitgeschakeld om energie te besparen. U kunt deze vooraf ingestelde tijd wijzigen met de pijltoetsen. U kunt een tijd tussen 15 minuten en 9 uur kiezen. Timer activeren en deactiveren Wanneer de vergrendeling geactiveerd is, kan de timerfunctie "Inschakelen om" niet worden gekozen. ^ Kies de gewenste timerfunctie. De gekozen timerfunctie wordt gemarkeerd met. ^ Raak de pijltoets zo vaak aan totdat "Overnemen" geselecteerd is. Raak OK aan. Ecomodus De ecomodus is een energiebesparende modus. Pas wanneer een koffiedrank of stoom voor warme melk en melkschuim wordt gevraagd, warmt het stoomsysteem op. Wanneer de ecomodus uitgeschakeld is, kunt u melkschuim en warme melk evenals koffie en espresso direct na elkaar bereiden. Het stoomsysteem blijft dan immers opgewarmd. Wel is het zo dat het toestel dan aanzienlijk meer energie verbruikt. De koffiezetautomaat wijst u erop dat dit leidt tot een hoger energieverbruik. Info (informatie weergeven) Via het menupunt "Info" kunt u het aantal bereide porties per drank weergeven. Bovendien kunt u zien of nog meer dan 50 porties kunnen worden bereid tot de volgende ontkalking ("Aantal bereidingen tot ontkalken") of tot het ontvetten van het filtersysteem ("Aantal bereidingen tot het ontvetten van het filtersysteem"). Om terug te keren naar het vorige scherm, ^ raakt u OK aan. 35

36 Instellingen Koffiezetautomaat vergrendelen (Vergrendeling ) U kunt de koffiezetautomaat vergrendelen tegen ongewenst gebruik. Hiermee kunt u bijv. vermijden dat kinderen het toestel gebruiken. Vergrendeling activeren en deactiveren Wanneer de vergrendeling geactiveerd is, is de timerfunctie "Inschakelen om" gedeactiveerd. Vergrendeling tijdelijk deactiveren Zolang de melding "Druk 6 seconden op de OK-toets om te ontgrendelen" wordt weergegeven op het display ^ raakt u 6 seconden lang OK aan. Zodra de koffiezetautomaat wordt uitgeschakeld, is het toestel weer vergrendeld. Waterhardheid De informatie over de waterhardheid vindt u in de rubriek "Eerste ingebruikname". Lichtsterkte display Met de pijltoetsen wijzigt u de lichtsterkte van het display. Fabrieksinstellingen U kunt de instellingen van de koffiezetautomaat herstellen om ze terug te zetten op de fabrieksinstelling. Zie "Overzicht van de mogelijke instellingen" voor een overzicht van de fabrieksinstellingen. De volgende instellingen worden niet hersteld: - Taal - Tijd (het uur) - Aantal drankbereidingen (Info) - Drankhoeveelheid Demo-functie (Handelaar) Voor privégebruik is deze functie overbodig. Met de functie "Handelaar" kan de koffiezetautomaat worden uitgestald in de winkel of op een beurs. Het toestel is dan ingeschakeld maar er kunnen geen dranken worden bereid of bedieningshandelingen worden uitgevoerd. Wanneer u de demo-functie activeert, kunt u de koffiezetautomaat niet via de aan-uittoets uitschakelen. 36

37 Reiniging en onderhoud Overzicht Reinig de koffiezetautomaat regelmatig om kiemvorming te voorkomen. Aanbevolen tijdsinterval Dagelijks (voordat u de koffiezetautomaat uitschakelt) 1 x per week (vaker wanneer ze erg vuil zijn) Ongeveer om de 200 porties Afhankelijk van de waterhardheid Wanneer nodig Wat moet ik reinigen/onderhouden? Waterreservoir Afvalbakje Opvangschaal en opvangrooster Roestvrijstalen melkreservoir (niet meegeleverd) Centrale uitlaat met geïntegreerde cappuccinatore Behuizing van het toestel reinigen (vooral meteen na het ontkalken) Filtersysteem uitnemen en met de hand reinigen Filtersysteem ontvetten (met reinigingstablet) Koffiezetautomaat ontkalken Bonenreservoir Koffietrechter Sommige onderdelen van de koffiezetautomaat zijn geschikt voor de afwasautomaat. Na verloop van tijd kunnen deze onderdelen eventueel verkleuren of kan hun coating beschadigd raken wanneer u ze vaak reinigt in de afwasautomaat. Reden hiervoor is dat ze in contact komen met verschillende voedselresten (bijv. tomaten) in de afwasautomaat. De volgende onderdelen mag u uitsluitend met de hand reinigen: Filtersysteem Afdekking van de centrale uitlaat Deksel van het waterreservoir Deksel van het bonenreservoir Houder voor het opvangrooster (op de opvangschaal) Roestvrijstalen melkreservoir (mits toeslag verkrijgbaar toebehoren; niet meegeleverd) 37

38 Reiniging en onderhoud,gevaar voor verbranding aan de hete onderdelen of door hete vloeistoffen! Laat de koffiezetautomaat afkoelen voordat u het toestel reinigt. Hou ermee rekening dat het water in de opvangschaal zeer heet kan zijn. Gebruik geen stoomreiniger. De stoom kan een kortsluiting veroorzaken. Om schade aan de oppervlakken te voorkomen, mogen de volgende middelen niet worden gebruikt om de oppervlakken te reinigen: reinigingsmiddelen die soda, ammoniak, zuur of chloor bevatten, reinigingsmiddelen met oplosmiddel, kalkoplossende reinigingsmiddelen, reinigingsmiddelen voor roestvrij staal, afwasmiddelen voor de afwasautomaat, ovenreinigingsmiddelen, schurende reinigingsmiddelen, zoals schuurpoeder, schuurcrème en poetsstenen, schurende harde sponsen, zoals bijv. schuursponsen en borstels of gebruikte sponsen die nog resten van schuurmiddel bevatten, speciale "wondersponsen", scherpe metaalschrapers. Toestel spoelen Als een koffiedrank is bereid, spoelt de koffiezetautomaat wanneer u deze uitschakelt. Zo worden eventuele aanwezige koffieresten verwijderd. U kunt het toestel ook handmatig spoelen. ^ Raak aan en kies "Onderhoud". ^ Kies "Toestel spoelen" en raak OK aan. De leidingen worden gespoeld. Mogelijk wordt u gevraagd de melkleiding in het opvangrooster te steken. 38

39 Reiniging en onderhoud Melkleiding Zorg ervoor dat u de onderdelen waar melk doorloopt of die in contact komen met melk, zorgvuldig en regelmatig reinigt. Melk bevat van nature kiemen, die zich sterk vermenigvuldigen als u de onderdelen waar melk doorloopt of die in contact komen met melk, niet genoeg reinigt. Verontreiniging in het toestel kan de gezondheid schaden. Melkleiding spoelen De melkleiding kan verstopt raken door melkresten. Als melk werd bereid, wordt u ten laatste bij het uitschakelen via een melding op het display van de koffiezetautomaat gevraagd de melkleiding te spoelen. U kunt de melkleiding ook handmatig spoelen. ^ Raak aan en kies "Onderhoud". ^ Kies "Melkleiding spoelen" en raak OK aan. ^ Raak OK aan. De melkleiding wordt gespoeld. Melkleiding reinigen De melkleiding moet ca. 1 keer per week worden gereinigd. Op het display van de koffiezetautomaat wordt u op het juiste tijdstip daaraan herinnerd. ^ Raak OK aan. Als u de melding "Melkleiding reinigen" bevestigt met OK, wordt de interne teller voor het reinigingsinterval gereset. U wordt dan niet opnieuw hieraan herinnerd. U beschikt over twee mogelijkheden: U kunt de centrale uitlaat met geïntegreerde cappuccinatore uitnemen, leegmaken en reinigen in de afwasautomaat. U kunt deze ook met de hand reinigen met behulp van warm water en wat afwasmiddel. Of u reinigt de melkleiding met het onderhoudsprogramma "Melkleiding reinigen" en het Mielereinigingsmiddel voor melkleidingen. ^ Steek de melkleiding in het rechtergat van het opvangrooster wanneer dat wordt gevraagd op het display. 39

40 Reiniging en onderhoud Melkleiding met het reinigingsmiddel voor melkleidingen reinigen ^ Raak aan en kies "Onderhoud". ^ Kies "Melkleiding reinigen". Het reinigingsproces kan niet worden afgebroken. Het proces moet volledig worden uitgevoerd. ^ Raak OK aan. Het proces wordt gestart. ^ Volg de instructies op het display. Wanneer op het display "Steek de melkleiding in het reinigingsmiddel" verschijnt, lost u het reinigingspoeder op in water: Reinigingsoplossing voorbereiden Het reinigingspoeder voor de melkleiding is speciaal ontwikkeld voor Miele-koffiezetautomaten. Het reinigingsmiddel voor melkleidingen is verkrijgbaar bij uw Miele-handelaar, via de dienst Onderdelen en toebehoren van Miele of op ^ Plaats de recipiënt naast de koffiezetautomaat en plaats de melkleiding in de reinigingsoplossing. Zorg ervoor dat de melkleiding zich diep genoeg in de reinigingsoplossing bevindt. ^ Raak OK aan. ^ Volg de verdere instructies op het display. Na het spoelen is het reinigingsproces afgerond. Gebruik uitsluitend dat reinigingsmiddel, zodat het toestel niet beschadigd raakt. ^ Los het reinigingspoeder op in een recipiënt met ca. 200 ml lauw water. Roer de oplossing met een lepel totdat het poeder volledig opgelost is. 40

41 Reiniging en onderhoud Centrale uitlaat met geïntegreerde cappuccinatore Reinig de roestvrijstalen afdekking van de centrale uitlaat uitsluitend met de hand. Gebruik daarvoor warm water en wat afwasmiddel. Alle andere onderdelen zijn geschikt voor reiniging in de afwasautomaat. ^ Draai het bovenste onderdeel a met de aansluiting voor de melkleiding en trek het af. Trek ook het Y-stuk b af. Maak de dranktuitjes c los. ^ Reinig alle onderdelen grondig. ^ Trek de centrale uitlaat omlaag en neem de roestvrijstalen afdekking naar voren toe af. ^ Reinig de oppervlakken van de centrale uitlaat met een vochtige sponsdoek. ^ Trek de uitlaateenheid naar voren toe af. 41

42 Reiniging en onderhoud Als de melkleiding verstopt is, reinigt u deze met de meegeleverde reinigingsborstel onder stromend water: ^ Steek daartoe de reinigingsborstel in de melkleiding. Beweeg de borstel heen en weer, totdat er geen melkresten meer zijn in de melkleiding. ^ Zet de uitlaateenheid weer in elkaar. ^ Schuif de uitlaateenheid in de centrale uitlaat. Druk krachtig totdat de dranktuitjes onderaan gelijk liggen met de rand van de uitlaat. ^ Plaats de roestvrijstalen afdekking terug en sluit indien nodig de melkleiding aan. Melkreservoir (mits toeslag verkrijgbaar toebehoren; niet meegeleverd) U moet het melkreservoir dagelijks leeggieten en reinigen. ^ Reinig alle onderdelen uitsluitend met de hand. Gebruik daarvoor warm water en wat afwasmiddel. Gebruik indien nodig de meegeleverde reinigingsborstel om alle melkresten te verwijderen uit de melkleiding. ^ Spoel alle onderdelen zorgvuldig onder stromend water. Afwasmiddelresten kunnen de smaak van de melk en de kwaliteit van het melkschuim beïnvloeden. Wrijf alle onderdelen droog. ^ Zet het melkreservoir weer in elkaar. 42

Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffiezetautomaat

Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffiezetautomaat Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffiezetautomaat Lees in elk geval de gebruiksaanwijzing voor u het toestel opstelt, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan

Nadere informatie

Vrijstaande koffiezetautomaat CM 5200

Vrijstaande koffiezetautomaat CM 5200 Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffiezetautomaat CM 5200 Lees in elk geval de gebruiksaanwijzing voor u het toestel opstelt, nl-be installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt

Nadere informatie

Gebruiks- en montageaanwijzing

Gebruiks- en montageaanwijzing Gebruiks- en montageaanwijzing Inbouwkoffiezetautomaat CVA 6405 Lees absoluut de gebruiksaanwijzing voor u het toestel plaatst, nl-be installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt

Nadere informatie

Vrijstaande koffiezetautomaat CM 5100

Vrijstaande koffiezetautomaat CM 5100 Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffiezetautomaat CM 5100 Lees in elk geval de gebruiksaanwijzing voor u het toestel opstelt, nl-be installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt

Nadere informatie

Vrijstaande koffiezetautomaat CM 5100

Vrijstaande koffiezetautomaat CM 5100 Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffiezetautomaat CM 5100 Lees in elk geval de gebruiksaanwijzing voor u het toestel opstelt, nl-be installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt

Nadere informatie

Gebruiks- en montageaanwijzing

Gebruiks- en montageaanwijzing Gebruiks- en montageaanwijzing Inbouwkoffiezetautomaat CVA 6805 Lees absoluut de gebruiksaanwijzing voor u het toestel plaatst, nl-be installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat

Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat Lees beslist de gebruiksaanwijzing voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan uw apparaat.

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat

Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat Lees beslist de gebruiksaanwijzing voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan uw apparaat.

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat

Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat Lees beslist de gebruiksaanwijzing voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan uw apparaat.

Nadere informatie

Gebruiks- en montagehandleiding

Gebruiks- en montagehandleiding Gebruiks- en montagehandleiding Inbouwkoffieautomaat CVA 6401 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Vrijstaande koffieautomaat CM 5200. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing. Vrijstaande koffieautomaat CM 5200. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat CM 5200 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade

Nadere informatie

Gebruiks- en montagehandleiding

Gebruiks- en montagehandleiding Gebruiks- en montagehandleiding Inbouwkoffieautomaat CVA 6405 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Vrijstaande koffieautomaat CM 5100. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing. Vrijstaande koffieautomaat CM 5100. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat CM 5100 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt onnodige

Nadere informatie

Gebruiks- en montagehandleiding Inbouwkoffieautomaat

Gebruiks- en montagehandleiding Inbouwkoffieautomaat Gebruiks- en montagehandleiding Inbouwkoffieautomaat Lees beslist de gebruiksaanwijzing voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan

Nadere informatie

Gebruiks- en montagehandleiding

Gebruiks- en montagehandleiding Gebruiks- en montagehandleiding Inbouwkoffieautomaat CVA 6805 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt

Nadere informatie

Bediening. Inbouwkoffieautomaten CVA 5060 CVA 5068. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing

Bediening. Inbouwkoffieautomaten CVA 5060 CVA 5068. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing Bediening Inbouwkoffieautomaten CVA 5060 CVA 5068 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt onnodige

Nadere informatie

Gebruiks- en montagehandleiding

Gebruiks- en montagehandleiding Gebruiks- en montagehandleiding Opberglade ESS 3060-10 Lees beslist de gebruiks- en montagehandleiding voordat u uw apparaat plaatst, nl-nl installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en

Nadere informatie

Bediening. Inbouwkoffieautomaat met vaste wateraansluiting CVA 5065. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing

Bediening. Inbouwkoffieautomaat met vaste wateraansluiting CVA 5065. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing Bediening Inbouwkoffieautomaat met vaste wateraansluiting CVA 5065 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffiezetautomaat

Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffiezetautomaat Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffiezetautomaat Lees in elk geval de gebruiksaanwijzing voor u het toestel opstelt, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat

Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat Lees altijd eerst de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan het apparaat.

Nadere informatie

Gebruiks- en montagehandleiding

Gebruiks- en montagehandleiding Gebruiks- en montagehandleiding Inbouwkoffieautomaat CVA 6431 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat

Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat Lees altijd eerst de gebruiksaanwijzing voor u het toestel plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan het toestel. nl

Nadere informatie

Z8 De belangrijkste zaken in het kort

Z8 De belangrijkste zaken in het kort Z8 De belangrijkste zaken in het kort J Deze beknopte gebruiksaanwijzing komt niet in de plaats van het Gebruiksaanwijzing Z8. Lees eerst de veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen aandachtig door, zodat

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat

Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat Lees beslist de gebruiksaanwijzing voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan uw apparaat.

Nadere informatie

Gebruiks- en montagehandleiding

Gebruiks- en montagehandleiding Gebruiks- en montagehandleiding Inbouwkoffieautomaat CVA 3660 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt

Nadere informatie

Gebruiks- en montageaanwijzing

Gebruiks- en montageaanwijzing Gebruiks- en montageaanwijzing Inbouwkoffiezetautomaat CVA 6431 Lees absoluut de gebruiksaanwijzing voor u het toestel plaatst, nl-be installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt

Nadere informatie

S8 De belangrijkste zaken in het kort

S8 De belangrijkste zaken in het kort S8 De belangrijkste zaken in het kort J Deze beknopte gebruiksaanwijzing komt niet in de plaats van het Gebruiksaanwijzing S8. Lees eerst de veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen aandachtig door, zodat

Nadere informatie

E8/E80 De belangrijkste zaken in het kort

E8/E80 De belangrijkste zaken in het kort E8/E80 De belangrijkste zaken in het kort J Deze beknopte gebruiksaanwijzing komt niet in de plaats van het Gebruiksaanwijzing E8/E80. Lees eerst de veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen aandachtig

Nadere informatie

Gebruiks- en montagehandleiding Inbouwkoffieautomaat

Gebruiks- en montagehandleiding Inbouwkoffieautomaat Gebruiks- en montagehandleiding Inbouwkoffieautomaat Lees beslist de gebruiksaanwijzing voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat

Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat Lees altijd eerst de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan het apparaat.

Nadere informatie

IMPRESSA A9 One Touch De belangrijkste zaken in het kort

IMPRESSA A9 One Touch De belangrijkste zaken in het kort IMPRESSA A9 One Touch De belangrijkste zaken in het kort 9 IMPRESSA A9 One Touch De belangrijkste zaken in het kort J Deze beknopte gebruiksaanwijzing komt niet in de plaats van het Gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Aroma Perfection System. www.krups.com

Aroma Perfection System. www.krups.com Aroma System www.krups.com a d b Aroma System c d Aroma Control Timer e h j k m l f i System 1 2 3 Aroma System Aroma 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nederlands Beschrijving a b c d e f g h i Deksel Waterreservoir

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Vrijstaande koffieautomaat CM nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing. Vrijstaande koffieautomaat CM nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat CM 5000 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade

Nadere informatie

Pure verwennerij voor al uw zintuigen. De nieuwe vrijstaande koffiezetautomaten van Miele.

Pure verwennerij voor al uw zintuigen. De nieuwe vrijstaande koffiezetautomaten van Miele. Pure verwennerij voor al uw zintuigen De nieuwe vrijstaande koffiezetautomaten van Miele. Geniet nu waar u ook wil van een perfecte koffie Als uitvinder van de inbouwkoffiezetautomaat heeft Miele al zijn

Nadere informatie

Gebruiks- en montagehandleiding

Gebruiks- en montagehandleiding Gebruiks- en montagehandleiding Inbouwkoffieautomaat CVA 3660 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt

Nadere informatie

De ultieme vorm van smaak

De ultieme vorm van smaak De ultieme vorm van smaak creëert u met uw persoonlijke barista Nieuw in assortiment: CM 5200 met One Touch-functie De Miele Barista CM5: uw hoogstpersoonlijke koffieautomaat Miele staat al jaren bekend

Nadere informatie

Gebruiks- en montagehandleiding inbouwkoffieautomaat

Gebruiks- en montagehandleiding inbouwkoffieautomaat Gebruiks- en montagehandleiding inbouwkoffieautomaat Lees altijd eerst de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade

Nadere informatie

IMPRESSA J9.3 One Touch TFT De belangrijkste zaken in het kort

IMPRESSA J9.3 One Touch TFT De belangrijkste zaken in het kort IMPRSSA J9.3 One Touch TFT De belangrijkste zaken in het kort Het»Gebruiksaanwijzing IMPRSSA J9.3 One Touch TFT«inclusief deze beknopte gebruiksaanwijzing»imprssa J9.3 One Touch TFT De belangrijkste zaken

Nadere informatie

CafeRomatica NICR8.. Koffie/espresso-volautomaat Gebruiksaanwijzing en tips. Passie voor koffie.

CafeRomatica NICR8.. Koffie/espresso-volautomaat Gebruiksaanwijzing en tips. Passie voor koffie. CafeRomatica Koffie/espresso-volautomaat Gebruiksaanwijzing en tips NICR8.. Passie voor koffie. 1 A Display (hoofdmenu) B Rotary C Toets > D Toets exit G F M J E F G In hoogte verstelbare uitloop Afdekking

Nadere informatie

Z6 De belangrijkste zaken in het kort

Z6 De belangrijkste zaken in het kort Z6 De belangrijkste zaken in het kort J Deze beknopte gebruiksaanwijzing komt niet in de plaats van het Gebruiksaanwijzing Z6. Lees eerst de veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen aandachtig door, zodat

Nadere informatie

T8 Art. 468. Gebruiksaanwijzing

T8 Art. 468. Gebruiksaanwijzing T8 Art. 468 Gebruiksaanwijzing Krups T8 a b c d e f g h i a: Vergrendelingshendel b: Veiligheidsknop c: Filterdeksel d: Filter e: Glazen koffiekan f: Afdekplaat g: Waterreservoir h: Aan/Uit-Schakelaar

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat

Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat Lees altijd eerst de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan het apparaat.

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat

Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat Lees altijd eerst de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan het apparaat.

Nadere informatie

Gebruiks- en montagehandleiding inbouwkoffieautomaat

Gebruiks- en montagehandleiding inbouwkoffieautomaat Gebruiks- en montagehandleiding inbouwkoffieautomaat Lees altijd eerst de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade

Nadere informatie

F9 De belangrijkste zaken in het kort

F9 De belangrijkste zaken in het kort F9 De belangrijkste zaken in het kort J Deze beknopte gebruiksaanwijzing komt niet in de plaats van het Gebruiksaanwijzing F9. Lees eerst de veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen aandachtig door, zodat

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat

Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat Lees altijd eerst de gebruiksaanwijzing voor u het toestel plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan het toestel. nl-be

Nadere informatie

NIVONA J.Lensen Huishoud BV Platinastraat 84 2718RX Zoetermeer www.nivona.nl. ' 2008 by NIVONA

NIVONA J.Lensen Huishoud BV Platinastraat 84 2718RX Zoetermeer www.nivona.nl. ' 2008 by NIVONA NIVONA J.Lensen Huishoud BV Platinastraat 84 2718RX Zoetermeer www.nivona.nl ' 2008 by NIVONA CafeGrano Elektrische Koffiemolen Handleiding en tips 120 Passie voor koffie. Bedieningshandleiding en tips

Nadere informatie

Inleiding. Aanduidingen. Inleiding

Inleiding. Aanduidingen. Inleiding Inleiding Inleiding Deze gebruiksaanwijzing helpt bij het veilig en economisch gebruiken van de MEDION koffiepadautomaat MD 12000, verder in deze handleiding apparaat genoemt. Deze gebruiksaanwijzing is

Nadere informatie

Gebruiks- en montagehandleiding Inbouw-koffiezetautomaat

Gebruiks- en montagehandleiding Inbouw-koffiezetautomaat Gebruiks- en montagehandleiding Inbouw-koffiezetautomaat Lees altijd eerst de gebruiksaanwijzing voor u het toestel plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade

Nadere informatie

E6/E60 De belangrijkste zaken in het kort

E6/E60 De belangrijkste zaken in het kort E6/E60 De belangrijkste zaken in het kort J Deze beknopte gebruiksaanwijzing komt niet in de plaats van het Gebruiksaanwijzing E6/E60. Lees eerst de veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen aandachtig

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing en montagehandleiding

Gebruiksaanwijzing en montagehandleiding Gebruiksaanwijzing en montagehandleiding Volautomatische inbouw-koffiezetautomaat CVA 5060 CVA 5068 Lees in elk geval de gebruiksaanwijzing voor u het toestel opstelt, nl-be installeert en in gebruik neemt.

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing XKM RS232. nl-nl. M.-Nr. 07655290

Gebruiksaanwijzing XKM RS232. nl-nl. M.-Nr. 07655290 Gebruiksaanwijzing XKM RS232 Lees beslist de gebruiksaanwijzing voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan het apparaat. nl-nl M.-Nr.

Nadere informatie

Gebruiks- en montagehandleiding Inbouw-koffiezetautomaat

Gebruiks- en montagehandleiding Inbouw-koffiezetautomaat Gebruiks- en montagehandleiding Inbouw-koffiezetautomaat Lees altijd eerst de gebruiksaanwijzing voor u het toestel plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade

Nadere informatie

»IMPRESSA C50 De belangrijkste zaken in het kort«heeft

»IMPRESSA C50 De belangrijkste zaken in het kort«heeft IMPRESSA C50 De belangrijkste zaken in het kort Het»Gebruiksaanwijzing IMPRESSA C50«inclusief deze beknopte gebruiksaanwijzing»impressa C50 De belangrijkste zaken in het kort«heeft van de onafhankelijke

Nadere informatie

PHILIPS HD7546/20. Gebruiksaanwijzing

PHILIPS HD7546/20. Gebruiksaanwijzing PHILIPS HD7546/20 Gebruiksaanwijzing HD7546, HD7544 F1 G E D C H B A I 46 Nederlands Algemene beschrijving (fig. 1) A Aan/uitknop met lampje B Netsnoer C Koffiezetter D Waterniveauindicator E Waterreservoir

Nadere informatie

»IMPRESSA F8 De belangrijkste zaken in het kort«heeft

»IMPRESSA F8 De belangrijkste zaken in het kort«heeft IMPRESSA F8 De belangrijkste zaken in het kort Het»Gebruiksaanwijzing IMPRESSA F8«inclusief deze beknopte gebruiksaanwijzing»impressa F8 De belangrijkste zaken in het kort«heeft van de onafhankelijke Duitse

Nadere informatie

Montage, onderhoud en nuttige tips

Montage, onderhoud en nuttige tips Montage, onderhoud en nuttige tips Inbouwkoffieautomaten CVA 5060 CVA 5065 CVA 5068 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger

Nadere informatie

AUTOMATISCHE KOFFIEMACHINE 1. BELANGRIJK

AUTOMATISCHE KOFFIEMACHINE 1. BELANGRIJK AUTOMATISCHE KOFFIEMACHINE 1. BELANGRIJK Let erop dat de schakelaar op 0 (uit) staat voordat u het snoer op de wandcontactdoos aansluit. Laat de stekker niet in het stopcontact wanneer de koffiemachine

Nadere informatie

PHILIPS HD7686/90. Gebruiksaanwijzing

PHILIPS HD7686/90. Gebruiksaanwijzing PHILIPS HD7686/90 Gebruiksaanwijzing HD7692, HD7690, HD7686 2 1 48 Nederlands Belangrijk Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat

Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat Lees altijd eerst de gebruiksaanwijzing voor u het toestel plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan het toestel. nl-be

Nadere informatie

IMPRESSA C9 One Touch De belangrijkste zaken in het kort

IMPRESSA C9 One Touch De belangrijkste zaken in het kort IMPRSSA C9 One Touch De belangrijkste zaken in het kort Het»Boek voor de IMPRSSA«inclusief deze beknopte gebruiksaanwijzing»imprssa C9 De belangrijkste zaken in het kort«heeft van de onafhankelijke Duitse

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat

Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat Lees altijd eerst de gebruiksaanwijzing voor u het toestel plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan het toestel. nl-be

Nadere informatie

Byzoo Sous Vide Hippo

Byzoo Sous Vide Hippo Byzoo Sous Vide Hippo handleiding 220-240V, 50Hz 800W BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK EN BEWAAR VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE 1 Lees alle instructies zorgvuldig voor

Nadere informatie

G F I M J K L B C D E S O T H Q P U N R D 4

G F I M J K L B C D E S O T H Q P U N R D 4 1 2 3 4 G F I A M J K L 5 6 7 B C D E 8 9 10 S O T H Q P U N R 11 12 D 4 Beschrijving apparaat NL A B C D E Tekst display (hoofdmenu) Draai-en-druk bedieningsknop Knop > Knop exit In hoogte verstelbare

Nadere informatie

Beknopte instructies Gallery 210 ES

Beknopte instructies Gallery 210 ES Beknopte instructies Gallery 210 ES 1 595258000 2011.10 Onderdelen van de machine Behuizingdeur Display Behuizing Deurslot Koppenstation Bedieningsmodule Koppenplateau Kannenplateau Koffiecontainer Instant-ingrediëntcontainer

Nadere informatie

De nieuwe Miele Barista CM 6 Kwaliteit van

De nieuwe Miele Barista CM 6 Kwaliteit van De nieuwe Miele Barista CM 6 Kwaliteit van Lange levensduur OneTouch for Two: Dubbel genieten van de ultieme vorm van smaak 2 De ultieme vorm van smaak De nieuwe vrijstaande Miele-koffieautomaten Houdt

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing IMPRESSA J9.3 One Touch TFT

Gebruiksaanwijzing IMPRESSA J9.3 One Touch TFT Gebruiksaanwijzing IMPRSSA J9.3 One Touch TFT De gebruiksaanwijzing heeft van de Duitse keuringsinstantie TÜV SÜD het keurmerk gekregen op grond van de vlotte stijl, de volledigheid en de aandacht voor

Nadere informatie

AR280P Clockradio handleiding

AR280P Clockradio handleiding AR280P Clockradio handleiding Index 1. Beoogd gebruik 2. Veiligheid o 2.1. Pictogrammen in deze handleiding o 2.2. Algemene veiligheidsvoorschriften 3. Voorbereidingen voor gebruik o 3.1. Uitpakken o 3.2.

Nadere informatie

Beknopte gebruiksaanwijzing FB 7100

Beknopte gebruiksaanwijzing FB 7100 Beknopte gebruiksaanwijzing FB 7100 04.02 1 75522500 Onderdelen van de machine Behuizingdeur Display Behuizing Deurslot Koppenstation Bedieningsmodule Koffiecontainer Brewer Hoofdschakelaar Schraper Filterplaathouder

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING RIJSTKOKER Modelnr.: *688.087

GEBRUIKSAANWIJZING RIJSTKOKER Modelnr.: *688.087 Professional Supplies GEBRUIKSAANWIJZING RIJSTKOKER Modelnr.: *688.087 Afbeelding alleen ter illustratie, specificaties zijn afhankelijk van het werkelijke product. Lees voor het gebruik zorgvuldig de

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Vrijstaande koffieautomaat CM 5200. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing. Vrijstaande koffieautomaat CM 5200. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat CM 5200 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade

Nadere informatie

Art Xs95/Xs90 NL 03/ /1806/0905/2000. IMPRESSA Xs95 / Xs90 Beknopte gebruiksaanwijzing

Art Xs95/Xs90 NL 03/ /1806/0905/2000. IMPRESSA Xs95 / Xs90 Beknopte gebruiksaanwijzing Art. 65592 Xs95/Xs90 NL 03/06 0044493/1806/0905/2000 IMPRESSA Xs95 / Xs90 Beknopte gebruiksaanwijzing Bedieningselementen Bedieningselementen 15 14 13 12 11 10 9 8 7 3 27 6 5 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Nadere informatie

www.espressomonteur.nl Gebruiksaanwijzing Isomac Giada

www.espressomonteur.nl Gebruiksaanwijzing Isomac Giada www.espressomonteur.nl Gebruiksaanwijzing Isomac Giada 1. Beschrijving van het apparaat 1. AAN / UIT-schakelaar 2. Controlelampje 3. Koffie/heetwater schakelaar 4. Temperatuur controlelampje 5. Stoomschakelaar

Nadere informatie

COFFEE MAKER KM 5040

COFFEE MAKER KM 5040 COFFEE MAKER KM 5040 NL C D E F G H I J K L M N A B F O 3 NEDERLANDS 29-32 4 VEILIGHEID EN INSTELLING Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u dit apparaat gebruikt! Volg alle veiligheidsinstructies

Nadere informatie

Waarschuwingen. 1 Waarschuwingen

Waarschuwingen. 1 Waarschuwingen Inhoudsopgave 1 Waarschuwingen 28 1.1 Algemene veiligheidswaarschuwingen 28 1.2 Aansprakelijkheid van de constructeur 28 1.3 Doel van het toestel 28 1.4 Verwerking 28 1.5 Deze gebruiksaanwijzing 29 1.6

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing koffiemolen. Kaffeemühle CM 80-Serie

Gebruiksaanwijzing koffiemolen. Kaffeemühle CM 80-Serie NL Gebruiksaanwijzing koffiemolen Kaffeemühle CM 80-Serie Inhoudsopgave Veiligheidsinstructies... 3 Voor de eerste ingebruikname... 4 Uitpakken... 4 Eisen waaraan de plaatsingslocatie moet voldoen... 5

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing F9

Gebruiksaanwijzing F9 Gebruiksaanwijzing F9 Inhoudsopgave Uw F9 Bedieningselementen 4 Belangrijke aanwijzingen 6 igenlijk gebruik...6 Voor uw veiligheid...6 1 Voorbereiden en in gebruik nemen 10 JURA op internet...10 Apparaat

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat

Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat Lees altijd eerst de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan het apparaat.

Nadere informatie

1274,- Gratis bezorgd in Nederland

1274,- Gratis bezorgd in Nederland MIELE koffiemachine zwart CM 6310 SW 1274,- Gratis bezorgd in Nederland Beschrijving De Miele CM 6310 SW behoort tot de Barista topserie vrijstaande koffiemachines en wordt geleverd met 'One Touch' en

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing E6/E60

Gebruiksaanwijzing E6/E60 Gebruiksaanwijzing 6/60 Inhoudsopgave Uw 6/60 Bedieningselementen 4 Belangrijke aanwijzingen 6 igenlijk gebruik...6 Voor uw veiligheid...6 1 Voorbereiden en in gebruik nemen 10 JURA op internet...10 Apparaat

Nadere informatie

COFFEE MAKER KM 8280

COFFEE MAKER KM 8280 NL COFFEE MAKER KM 8280 A B C D E F G H I J K 3 NEDERLANDS NEDERLANDS 5-13 4 NEDERLANDS VEILIGHEID EN INSTALLATIE Lees deze handleiding zorgvuldig voordat u dit apparaat gaat gebruiken! Volg alle veiligheidsinstructies

Nadere informatie

Bedienungsanleitung Guide d utilisation Gebruiksaanwijzing Manual de Instrucciones Istruzioni per l'uso

Bedienungsanleitung Guide d utilisation Gebruiksaanwijzing Manual de Instrucciones Istruzioni per l'uso ESPAÑOL nederlands FranÇais deutsch Version 1.0 06/2010 Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG D-32372 Minden Bedienungsanleitung Guide d utilisation Gebruiksaanwijzing Manual de Instrucciones Istruzioni

Nadere informatie

HANDLEIDING. heet water apparaat HW1N

HANDLEIDING. heet water apparaat HW1N HANDLEIDING heet water apparaat WAT TE DOEN ALS UW TOESTEL NIET MEER WERKT? GARANTIEBEPALING : (Bewijs en kassabon zorgvuldig bewaren, voor het geval van de garantie gebruik wordt gemaakt) Apparaat : HEET

Nadere informatie

LA 30. O Aromaverstuiver Gebruiksaanwijzing. BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) www.beurer.com

LA 30. O Aromaverstuiver Gebruiksaanwijzing. BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) www.beurer.com LA 30 O Aromaverstuiver Gebruiksaanwijzing BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) www.beurer.com NEDERLANDS Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, bewaar deze voor later gebruik, laat

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing en montagehandleiding

Gebruiksaanwijzing en montagehandleiding Gebruiksaanwijzing en montagehandleiding Volautomatische inbouwkoffiezetautomaat CVA 3660 Lees in elk geval de gebruiksaanwijzing voor u het toestel opstelt, nl-be installeert en in gebruik neemt. Dat

Nadere informatie

IMPRESSA Z5 Generation II De belangrijkste zaken in het kort

IMPRESSA Z5 Generation II De belangrijkste zaken in het kort IMPRSSA Z5 Generation II De belangrijkste zaken in het kort Het»Boek voor de IMPRSSA«inclusief de beknopte gebruiksaanwijzing»imprssa Z5 de belangrijkste zaken in het kort«hebben van de onafhankelijke

Nadere informatie

NL Elektrische koffiemolen

NL Elektrische koffiemolen SCG 5050BK NL Elektrische koffiemolen - 1 - NL Elektrische koffiemolen Belangrijke veiligheidsinstructies ZORGVULDIG LEZEN EN BEWAREN VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK Dit apparaat mag door personen met een lichamelijke

Nadere informatie

Blender ALEP Moulinex EU11 Gr:Mi e en a e : Pa e 1

Blender ALEP Moulinex EU11 Gr:Mi e en a e : Pa e 1 Blender ALEP Moulinex EU11 Gr:Mi e en a e 1 1 1 1 : Pa e 1 Blender ALEP Moulinex EU11 Gr:Mi e en a e 1 1 1 1 : Pa e A H B H1 H2 C J I D I1 E G F J I2 Blender ALEP Moulinex EU11 Gr:Mi e en a e 1 1 1 1 :

Nadere informatie

IMPRESSA Z7 De belangrijkste zaken in het kort

IMPRESSA Z7 De belangrijkste zaken in het kort IMPRSSA Z7 De belangrijkste zaken in het kort Het»Gebruiksaanwijzing IMPRSSA Z7«inlusief deze beknopte gebruiksaanwijzing»imprssa Z7 De belangrijkste zaken in het kort«heeft van de onafhankelijke Duitse

Nadere informatie

www.krups.com 06 02 18

www.krups.com 06 02 18 www.krups.com 1 2 MAXI MINI MAXI MINI 3 4 5 6 stop Deutsch 4 English 7 Français 9 Nederlands 11 Español 14 Português 16 Italiano 18 Dansk 20 Norsk 22 Svenska 24 Suomi 26 λληνικ 28 T Türkçe 31 Slovensko

Nadere informatie

HANDLEIDING KOFFIEMOLEN KM1N

HANDLEIDING KOFFIEMOLEN KM1N HANDLEIDING KOFFIEMOLEN KM1N WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE KM1N WAT TE DOEN ALS UW TOESTEL NIET MEER WERKT? PRIMO-ELEKTRO.BE GARANTIEBEPALING : (Bewijs en kassabon zorgvuldig bewaren, voor het geval van de garantie

Nadere informatie

Gebruiks- en montagehandleiding inbouwkoffieautomaat

Gebruiks- en montagehandleiding inbouwkoffieautomaat Gebruiks- en montagehandleiding inbouwkoffieautomaat Lees altijd eerst de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing GIGA X9 Professional

Gebruiksaanwijzing GIGA X9 Professional Gebruiksaanwijzing GIGA X9 Professional K Originele gebruiksaanwijzing Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat gebruikt. De gebruiksaanwijzing heeft van de Duitse keuringsinstantie TÜV SÜD het

Nadere informatie

Bedienungsanleitung Guide d utilisation Gebruiksaanwijzing Manual de Instrucciones Istruzioni per l'uso

Bedienungsanleitung Guide d utilisation Gebruiksaanwijzing Manual de Instrucciones Istruzioni per l'uso ESPAÑOL NEDERLANDS FRANÇAIS DEUTSCH Version 2.0 08/2011 Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG D-32372 Minden Bedienungsanleitung Guide d utilisation Gebruiksaanwijzing Manual de Instrucciones Istruzioni

Nadere informatie

IMPRESSA J9.2 One Touch De belangrijkste zaken in het kort

IMPRESSA J9.2 One Touch De belangrijkste zaken in het kort IMPRSSA J9.2 One Touh De belangrijkste zaken in het kort Het Gebruiksaanwijzing IMPRSSA J9.2 One Touh inlusief deze beknopte gebruiksaanwijzing IMPRSSA J9.2 One Touh De belangrijkste zaken in het kort

Nadere informatie

Type HD8858 / HD8859 GEBRUIKSAANWIJZING

Type HD8858 / HD8859 GEBRUIKSAANWIJZING Registreer uw product en krijg ondersteuning op www.saeco.com/welcome 07 Nederlands Type HD8858 / HD8859 GEBRUIKSAANWIJZING 07 NL LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG DOOR VOORDAT DE MACHINE IN GEBRUIK

Nadere informatie

Gebruiks- en montagehandleiding Inbouw-koffiezetautomaat

Gebruiks- en montagehandleiding Inbouw-koffiezetautomaat Gebruiks- en montagehandleiding Inbouw-koffiezetautomaat Lees altijd eerst de gebruiksaanwijzing voor u het toestel plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat

Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat Lees altijd eerst de gebruiksaanwijzing voor u het toestel plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan het toestel. nl-be

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING ARMONIA

GEBRUIKSAANWIJZING ARMONIA Inhoud GEBRUIKSAANWIJZING ARMONIA Apparaatbeschrijving: Pagina 1 Inschakelen: Pagina 2 stoompijp: Pagina 3 Programmering: Pagina 8 Frontdeur openen: Pagina 1 Productbereidingen: Pagina 2 Reinigen: Pagina

Nadere informatie

Byzoo Sous Vide Turtle

Byzoo Sous Vide Turtle Byzoo Sous Vide Turtle ZAT01 Handleiding 220-240V, 50Hz 1300W BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK EN BEWAAR VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE Bij het gebruik van elektrische

Nadere informatie