Inleiding. Aanduidingen. Inleiding

Save this PDF as:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inleiding. Aanduidingen. Inleiding"

Transcriptie

1 Inleiding Inleiding Deze gebruiksaanwijzing helpt bij het veilig en economisch gebruiken van de MEDION koffiepadautomaat MD 12000, verder in deze handleiding apparaat genoemt. Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld voor iedereen die dit apparaat bedient reinigt afvoert als afval. Elk van deze personen moet de gehele inhoud van deze gebruiksaanwijzing hebben gelezen en begrepen. Deze gebruiksaanwijzing is een integraal onderdeel van het product. Bewaar deze gebruiksaanwijzing altijd bij het apparaat. Geef deze gebruiksaanwijzing erbij als u het apparaat verkoopt of aan iemand anders overdoet.. Aanduidingen Bij verschillende delen van deze gebruiksaanwijzing staan bepaalde tekens. Daardoor is gemakkelijk te zien om welk soort tekst het gaat: normale tekst opsommingen handelingen, "aanduidingen van knoppen" of verwijzingen. Deze aanwijzingen bevatten extra informatie, zoals gerichte gegevens over het economisch gebruiken van het apparaat. 1

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding...1 Aanduidingen...1 Bedoeld gebruik...3 Veiligheidsaanwijzingen...3 Voorkomen van elektrische schokken.3 Voorkomen van brand...4 Voorkomen van verstikking...4 Voorkomen van verbrandingen...4 Voorkomen van beschadigingen...4 Aanduidingen bij de veiligheidsadviezen 5 Beschrijving van het apparaat...6 Inhoud verpakking...6 Bedieningselementen...7 Weergave LED...7 Opstellen en aansluiten...8 Opstellen...8 Aansluiten...8 Doorspoelen...8 Koffie zetten Voorbereiden...11 Lekbakhouder plaatsen...11 Met water vullen...11 Koffiepads inleggen...12 Starten van het koffiezetten...13 Waterhoeveelheid instellen...13 Koffiezetten afbreken...14 Na het gebruik Koffiepads uitnemen...15 Reinigen...16 Schuiflade en koffieuitloop reinigen...16 Ontkalken...17 Afvoeren Technische gegevens

3 Inhoudsopgave Veiligheidsaanwijzingen Lees de veiligheidsadviezen goed door voordat u het apparaat in gebruik neemt. Houd u aan alle waarschuwingen en volg alle adviezen op het apparaat en in deze gebruiksaanwijzing goed op. Bedoeld gebruik Met de MEDION koffiepadautomaat MD kunt u koffie zetten met koffiepads. Het apparaat is uitsluitend daarvoor bedoeld en mag alleen daarvoor gebruikt worden. Het mag alleen gebruikt worden zoals in deze gebruiksaanwijzing is beschreven. Elk ander gebruik van of wijziging aan het apparaat geldt niet als gebruik zoals bedoeld en kan schade of letsel veroorzaken. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit een ander dan het bedoelde gebruik of een verkeerde bediening. Het apparaat is niet bedoeld voor bedrijfsmatig gebruik. Veiligheidsaanwijzingen Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of intellectuele capaciteiten of verminderde geestelijke vermogens en/of met een tekort aan ervaring en/of kennis, tenzij dit gebeurt onder toezicht van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon, of tenzij zulke personen instructies hebben gekregen over het juiste gebruik van het apparaat. Voorkomen van elektrische schokken Gebruik het apparaat alleen in droge ruimtes. Voorkom dat vloeistoffen of voorwerpen in het apparaat komen (met uitzondering van het waterreservoir). Plaats geen met vloeistoffen gevulde voorwerpen, bijvoorbeeld vazen, op of boven het apparaat; Controleer het apparaat en alle onderdelen op zichtbare schade. Het apparaat mag alleen gebruikt worden als het geen enkel gebrek vertoont. Sluit het apparaat uitsluitend aan op een volgens voorschrift geïnstalleerd 230 V ~ 50 Hz stopcontact. De netstekker moet vrij toegankelijk zijn zodat u de stekker in geval van nood eenvoudig en snel uit het stopcontact kunt trekken. 3

4 Inhoudsopgave Trek bij storingen, bij het reinigen en wanneer u het apparaat langere tijd niet gebruikt de stekker uit het stopcontact. Trek daarbij alleen aan de stekker. Knik of beschadig het netsnoer niet. Gebruik het apparaat niet met een beschadigd snoer. Als de aansluitkabel van dit apparaat beschadigd is geraakt moet deze, om gevaar te voorkomen, worden vervangen door de klantenservice van de fabrikant of een ander deskundig persoon. Kom niet met vochtige handen aan het snoer. Laat kinderen nooit zonder toezicht het apparaat gebruiken of ermee spelen. Bewaar het apparaat daarom buiten bereik van kinderen. Laat reparaties altijd over aan gekwalificeerde vakmensen. Als u dat niet doet kunt u zichzelf en anderen in gevaar brengen. Voorkomen van brand Plaats geen bronnen van open vuur, zoals kaarsen, naast het apparaat. Zet het apparaat niet op een heet oppervlak, bv. een kookplaat. Voorkom extra warmtetoevoer, bv. door rechtstreeks zonlicht, verwarmingen en andere apparaten. Voorkomen van verstikking Laat kinderen niet met verpakkingsfolie spelen. Voorkomen van verbrandingen Schakel het apparaat alleen in als de lade gesloten en vergrendeld is. Kom terwijl het apparaat werkt niet met de handen in de uit de uitloop stromende hete koffie. Laat kinderen en personen die toezicht nodig hebben niet zonder toezicht met het apparaat omgaan. Zij kunnen mogelijke gevaren niet altijd goed inschatten. Gebruik alleen voor het apparaat passende ronde koffiepads met een diameter van 65 mm. Er kan dan heet water of hete stoom uit het apparaat komen. Open de lade niet terwijl het apparaat werkt. Er kan dan heet water of hete stoom uit het apparaat komen. Voorkomen van beschadigingen Zet het apparaat op een stevige, vlakke ondergrond. Zet het apparaat op een stroeve ondergrond. Zo niet, dan kunnen bepaalde oppervlakken of onderhoudsmiddelen de rubber voetjes van het apparaat beschadigen. In zulke gevallen kan het oppervlak verontreinigd of beschadigd raken. Gebruik geen beschadigde koffiepads. Gebruik geen normale filterkoffie. Gebruik of bewaar het apparaat alleen op een vorstvrije plaats. 4

5 Inhoudsopgave Aanduidingen bij de veiligheidsadviezen In deze gebruiksaanwijzing staan de volgende categorieën veiligheidsadviezen en aanwijzingen: WAARSCHUWING! Aanwijzingen met het woord WAARSCHUWING waarschuwen voor een gevaarlijke situatie die wellicht fataal is of tot zwaar letsel kan leiden. LET OP! Aanwijzingen met het woord LET OP waarschuwen voor een situatie die kan leiden tot schade of letsel. 5

6 Beschrijving van het apparaat Beschrijving van het apparaat Inhoud verpakking Nr. Functie Nr. Functie 1 Druppelrooster 7 Knoppen 2 Lekbakje 8 Behuizing met netsnoer 3 Lekbakhouder 9 Waterreservoir 4 Koffieuitloop 10 Deksel van het waterreservoir 5 Schuiflade 11 Houder voor twee koffiepads 6 Beugel voor de lade 12 Houder voor een koffiepad 6

7 Beschrijving van het apparaat Bedieningselementen Met de knoppen een kopje of twee kopjes kunt u de hoeveelheid water, die per koffiepad door het toestel wordt gebruikt, aan uw wensen aanpassen. Zo kunt u ook een grote kop koffie van maximaal 300 ml zetten. Weergave LED De LED van de knop Aan/uit toont de volgende functies: Weergave LED knippert Langzaam LED knippert snel LED knippert 3 maal LED is voortdurend aan Betekenis Het toestel is ingeschakeld, het water wordt opgewarmd. Er is te weinig water in de watertank. De standaardinstellingen van het toestel worden opnieuw ingesteld (125 ml per kopje). Het water is warm, de koffie kan worden gezet. Nr. Functie 1 Twee kopjes : Twee kopjes(elk 125ml) zetten Wanneer u de knop ingedrukt houdt, wordt de bereidingstijd verlengd (max. 2x150 ml) 2 Een kopje : 1x drukken een kopje koffie zetten (125 ml) Wanneer u de knop ingedrukt houdt, wordt de bereidingstijd verlengd ( max. 150ml) 3 Aan/Uit of resetfunctie (2 seconden ingedrukt houden) 7

8 Opstellen en aansluiten Opstellen en aansluiten Voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt moet u het volgende uitvoeren. Opstellen WAARSCHUWING Gevaar voor verstikking! Laat kinderen niet met verpakkingsfolie spelen. WAARSCHUWING Gevaar voor verbranding door plotseling vrijkomende stoom als u het apparaat op een hoogte van meer dan 1500 m gebruikt. Gebruik het apparaat niet op een hoogte van meer dan 1500 m boven zeeniveau. Pak alle onderdelen van het apparaat uit. Verwijder al het verpakkingsmateriaal. Controleer of alles compleet is. Bewaar het verpakkingsmateriaal zo dat kinderen er niet bij kunnen. Zet het apparaat op een stevige, vlakke ondergrond. Aansluiten WAARSCHUWING Gevaar voor elektrische schokken! Houd u aan de veiligheidsadviezen in het begin van deze handleiding. Steek de stekker in een stopcontact 230 V ~ 50 Hz. Doorspoelen Voor het eerste gebruik en na langere tijd van niet-gebruik moet u het apparaat eenmaal doorspoelen. Daarmee ontlucht u het apparaat en verwijdert u eventuele restanten uit het apparaat. Dit doet u als volgt: Neem het deksel van het waterreservoir. Klap het handvat in het waterreservoir omhoog. Kantel het waterreservoir van het apparaat af (1.). Trek het waterreservoir naar boven uit het apparaat (2.). 8

9 Opstellen en aansluiten Klap de beugel van de schuiflade tot de aanslag naar boven. LET OP! Het apparaat kan beschadigd raken door ongeschikte vloeistoffen! Gebruik uitsluitend koud kraanwater. Trek de lade voor de koffiepads uit het apparaat. Vul het waterreservoir tot de MAXstreep met koud kraanwater. Zet het waterreservoir in de bevestiging op het apparaat (1.). Druk het waterreservoir tegen de behuizing tot hij inklikt (2.). De houders voor de koffiepads zijn te herkennen aan de hoogte. De ondiepe houder is voor een koffiepad (een kopje), de diepe houder is voor twee koffiepads (twee kopjes). Zet het deksel op het waterreservoir. Zet een van de houders in de lade (1.). 9

10 Opstellen en aansluiten Schuif de lade tot de aanslag in het apparaat (2.). WAARSCHUWING Gevaar voor verbranding! Kom niet met de handen tussen de uitlopen en de kopjes. Het apparaat wordt ingeschakeld door op de knop Aan/uit te drukken. De LED van de knop Aan/uit knippert terwijl het water wordt verwarmd. Als het apparaat bedrijfsklaar is brandt de LED continu. Vergrendel de lade door de beugel tot de aanslag naar beneden te klappen. Druk tegelijkertijd op de beide knoppen Twee kopjes en Een kopje. Het apparaat wordt gevuld met water uit het waterreservoir. Nadat het water is verhit stroomt het via de beide uitlopen uit het apparaat. Na het zetten schakelt het apparaat automatisch uit. Herhaal deze procedure nogmaals. Zet een hittebestendige schaal met een inhoud van ten minste 1,5 l onder de uitloop van het apparaat. 10

11 Koffie zetten Koffie zetten Met het toestel kunt u een kopje koffie van 125 ml tot 150 ml of twee kopjes koffie met elk 125 ml tot 150 ml zetten. U kunt ook een grote kop koffie zetten van maximaal 300 ml. Voorbereiden Lekbakhouder plaatsen Met water vullen Neem het deksel van het waterreservoir. Klap het handvat in het waterreservoir omhoog. Kantel het waterreservoir van het apparaat af (1.). Trek het waterreservoir naar boven uit het apparaat (2.). Zet het lekbakje met het druppelrooster in de lekbakhouder (1.). Plaats de lekbakhouder in de bevestiging op het apparaat (2.). De druppelschaal kan in beide richtingen worden gebruikt. Een richting is, dankzij de verhoogde positie bijzonder geschikt voor kleine kopjes. Vul het waterreservoir tot de MAXstreep met koud kraanwater. Het apparaat werkt niet als het waterniveau in het waterreservoir lager is dan de MIN-streep. Zet het waterreservoir in de bevestiging op het apparaat (1.). Druk het waterreservoir tegen de behuizing tot hij inklikt (2.). 11

12 Koffie zetten Zet het deksel op het waterreservoir. Zet de gewenste houder in de lade. Koffiepads inleggen De houders voor de koffiepads zijn te herkennen aan de hoogte. De ondiepe houder is voor een koffiepad (een kopje), de diepe houder is voor twee koffiepads (twee kopjes). Klap de beugel van de schuiflade tot de aanslag naar boven. WAARSCHUWING Gevaar voor verbranding! Gebruik alleen onbeschadigde ronde koffiepads met een diameter van 65 mm. Strijk een koffiepad voor elke kopje koffie glad. Trek de lade voor de koffiepads uit het apparaat. 12

13 Koffie zetten Leg de koffiepad(s) in de houder (1.). Schuif de lade tot de aanslag in het apparaat (2.). Vergrendel de lade door de beugel tot de aanslag naar beneden te klappen. Starten van het koffiezetten Zet één of twee kopjes onder de uitlopen van het apparaat. WAARSCHUWING Gevaar voor verbranding! Kom niet met de handen tussen de uitlopen en de kopjes. Schakel het apparaat alleen in als de lekbakhouder bevestigd is. Het apparaat wordt ingeschakeld door op de knop Aan/uit te drukken. De LED van de knop Aan/uit knippert terwijl het water wordt verwarmd. Als het apparaat bedrijfsklaar is brandt de LED continu. Waterhoeveelheid instellen Met de knoppen een kopje of twee kopjes kunt u de hoeveelheid water, die per koffiepad door het toestel wordt gebruikt, aan uw wensen aanpassen. Zo kunt u ook een grote kop koffie van maximaal 300ml zetten. Om een kopje koffie te zetten drukt u op de knop Een kopje. 13

14 Koffie zetten Om de hoeveelheid water voor het zetten van de koffie te verhogen, houdt u de knop een kopje gewoon ingedrukt. Wanneer de gewenste hoeveelheid werd bereikt, laat u de knop los. Het toestel slaat de gekozen hoeveelheid water op voor het volgende kopje koffie dat u zet. Om twee kopjes koffie te zetten drukt u op de knop Twee kopjes. Om de hoeveelheid water voor het zetten van de koffie te verhogen, houdt u de knop twee kopjes gewoon ingedrukt. Wanneer de gewenste hoeveelheid werd bereikt, laat u de knop los. Het toestel slaat de gekozen hoeveelheid water op voor de volgende twee kopjes koffie dat u zet. De ingestelde hoeveelheid koffie wordt gezet. Als tijdens het zetten het niveau in het waterreservoir onder de MINstreep komt wordt het zetten automatisch beëindigd. Koffiezetten afbreken U kunt het zetten afbreken door op de knop Aan/Uit te drukken. Het zetten wordt beëindigd. Na het afbreken kunt u niet doorgaan met koffiezetten. Wanneer u de standaardinstellingen van eht toestel opnieuw van 125ml resp. 2x125ml wilt instellen, drukt u gedurende 2 seconden op de Aan/Uit -knop. Het LED-lampje op de Aan/Uit -knop knippert drie maal. Het toestel is weer op de minimale hoeveelheid ingesteld. Het apparaat wordt uitgeschakeld door op de knop Aan/uit te drukken. Als u niet op een knop drukt schakelt het apparaat na ongeveer een uur automatisch uit. 14

15 Na het gebruik Na het gebruik Koffiepads uitnemen Schuif de lade tot de aanslag in het apparaat (2.). Wacht tot het apparaat is afgekoeld. Klap de beugel van de schuiflade tot de aanslag naar boven. Trek de lade voor de koffiepads uit het apparaat (1.). Neem de houder voor de koffiepads uit het apparaat (2.). Gooi de koffiepad(s) weg. 15

16 Na het gebruik Reinigen WAARSCHUWING Gevaar voor elektrische schokken! Houd u aan de veiligheidsadviezen in het begin van deze handleiding. Gebruik bij het reinigen geen oplosmiddelen of schurende middelen. LET OP! Het apparaat kan beschadigd raken door het binnendringen van vloeistoffen! Gebruik alleen een iets vochtig gemaakt doekje. Dompel de behuizing niet onder in water. Zorg ervoor dat er geen vloeistoffen in het apparaat komen. Spoel het druppelrooster, het lekbakje en de lekbakhouder na elk gebruik met vers kraanwater af. Droog de onderdelen goed af. Schuiflade en koffieuitloop reinigen Klap de beugel van de lade naar boven. Trek de lade voor de koffiepads tot de aanslag uit het apparaat. Trek iets harder om door de aanslag heen te trekken. Verwijde de schuiflade Trek de koffie-uitloop naar voren uit het toestel. Reinig de koffieuitloop en de lade met iets afwasmiddel en water. Droog de schoongemaakte onderdelen goed af. Zet de uitloop op de lade. Om de koffieuitloop aan de lade te bevestigen drukt u de koffieuitloop naar achteren tot deze hoorbaar inklikt. Zet de lade met de koffieuitloop in het apparaat. Neem het apparaat na elk gebruik af met een iets vochtig gemaakt doekje. Spoel het apparaat zonodig door, zoals beschreven in de paragraaf Doorspoelen vanaf pagina 8. Spoel de houder voor de koffiepads na elk gebruik grondig uit met vers kraanwater. Droog de houder goed af. Verwijder de lekbakhouder van het apparaat. Gooi eventuele vloeistof in het lekbakje weg. 16

17 Na het gebruik Ontkalken Als u het apparaat gemiddeld twee tot drie maal per dag gebruikt moet het apparaat steeds na ca. drie maanden worden ontkalkt. Om het apparaat te ontkalken spoelt u het door met azijnwater. In plaats van azijnwater kunt u ook een normale ontkalker voor koffiezetapparaten gebruiken. Houd u aan de gebruiksaanwijzing voor de ontkalker. Spoel het apparaat door zoals beschreven in de paragraaf Doorspoelen vanaf pagina 8. Spoel het apparaat na het ontkalken meermalen door met vers kraanwater. Laat het apparaat aan de lucht drogen. 17

18 Na het gebruik Fouten zoeken Kenmerk Oorzaak Verhelpen van storingen Het apparaat kan niet worden ingeschakeld. Het apparaat kan wel worden ingeschakeld. De LED knippert continu. De lade kan niet worden gesloten. De lade kan niet worden geopend. Het apparaat wordt tijdens het koffiezetten automatisch uitgeschakeld. De LED knippert. Het apparaat is niet op de netspanning aangesloten. Het apparaat is defect. Het waterreservoir is niet geplaatst. Steek de stekker in een volgens voorschrift aangesloten stopcontact 230 V ~ 50 Hz. Laat het apparaat repareren door een deskundig bedrijf. Plaats het waterreservoir, zie pagina 9. De lade is niet gesloten. Schuif de lade volledig in het apparaat, zie pagina 12. Klap de beugel naar beneden. De hoeveelheid water in het apparaat is onvoldoende om koffie te zetten. Er zitten verkeerde koffiepads in de lade. Er zitten te veel koffiepads in de lade. De koffiepad is schuin ingelegd. De beugel is niet ver genoeg geopend. De hoeveelheid water in het apparaat is onvoldoende om koffie te zetten. Vul het waterreservoir voor elke keer koffiezetten tot de MAX-streep, zie pagina 11. Gebruik alleen ronde koffiepads met een diameter van 65 mm. Gebruik de diepe houder voor twee koffiepads, zie pagina 12. Leg per kopje slechts één koffiepad in de houder. Strijk de koffiepad voor het inleggen glad. Leg de koffiepad recht in de houder. Klap de beugel tot de aanslag omhoog, zie pagina 12. Vul het waterreservoir tot aan de MAX-streep, zie pagina 11. Zet opnieuw koffie. 18

19 Na het gebruik Kenmerk Oorzaak Verhelpen van storingen De koffie smaakt niet. De koffie loopt erg langzaam uit de uitloop. De leidingen van het apparaat moeten doorgespoeld worden. De leidingen in het apparaat zijn verkalkt. Spoel het apparaat voor het gebruik door, zie pagina 8. Ontkalk het apparaat, zie pagina

20 Afvoeren / Technische gegevens Afvoeren / Technische gegevens Technische gegevens Afmetingen (bedrijfsklaar, B H) ca cm Wees zuinig op het milieu, elektrische apparaten horen niet bij het huisvuil. Maak gebruik van de inzamelpunten voor afgedankte elektrische apparaten en geef daar niet meer gebruikte apparaten af. Daarmee voorkomt u de kwalijke gevolgen die het op een verkeerde manier afvoeren van afval heeft voor het milieu en de gezondheid. U levert daarmee een bijdrage aan het hergebruik, de recycling en andere manieren van gebruik van oude elektrische en elektronische apparatuur. Informatie over het inleveren van oude apparaten krijgt u via uw gemeente. Gewicht Voeding Opgenomen vermogen Druk Zettijd Te gebruiken Inhoud waterreservoir ca. 3,2 kg netto 230 V ~ 50 Hz Watt 1,5-2 bar ca. 1 minuut per kopje Tot een hoogte van 1500 m 1,5 l 20

Inhoudsopgave 1. In deze handleiding gebruikte waarschuwingssymbolen en -woorden... 2 2. Gebruik voor het beoogde doel... 3

Inhoudsopgave 1. In deze handleiding gebruikte waarschuwingssymbolen en -woorden... 2 2. Gebruik voor het beoogde doel... 3 Koffiepadmachine LIFETEC MD14020 Handleiding Inhoudsopgave 1. In deze handleiding gebruikte waarschuwingssymbolen en -woorden... 2 2. Gebruik voor het beoogde doel... 3 2.1. Inhoud van de verpakking...

Nadere informatie

PHILIPS HD7686/90. Gebruiksaanwijzing

PHILIPS HD7686/90. Gebruiksaanwijzing PHILIPS HD7686/90 Gebruiksaanwijzing HD7692, HD7690, HD7686 2 1 48 Nederlands Belangrijk Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

PHILIPS HD7546/20. Gebruiksaanwijzing

PHILIPS HD7546/20. Gebruiksaanwijzing PHILIPS HD7546/20 Gebruiksaanwijzing HD7546, HD7544 F1 G E D C H B A I 46 Nederlands Algemene beschrijving (fig. 1) A Aan/uitknop met lampje B Netsnoer C Koffiezetter D Waterniveauindicator E Waterreservoir

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING RIJSTKOKER Modelnr.: *688.087

GEBRUIKSAANWIJZING RIJSTKOKER Modelnr.: *688.087 Professional Supplies GEBRUIKSAANWIJZING RIJSTKOKER Modelnr.: *688.087 Afbeelding alleen ter illustratie, specificaties zijn afhankelijk van het werkelijke product. Lees voor het gebruik zorgvuldig de

Nadere informatie

Waterkoker MEDION MD Handleiding

Waterkoker MEDION MD Handleiding Waterkoker MEDION MD 12348 Handleiding 2 van 16 Inhoud 1. Over deze handleiding... 5 1.1. Gebruikte waarschuwingssymbolen en -woorden... 5 1.2. Gebruik voor het beoogde doel... 6 2. Veiligheidsinstructies...

Nadere informatie

Waterkoker MEDION MD Handleiding

Waterkoker MEDION MD Handleiding Waterkoker MEDION MD 12851 Handleiding 4 van 18 Inhoudsopgave 1. Over deze handleiding... 7 1.1. In deze handleiding gebruikte waarschuwingspictogrammen en -woorden... 7 1.2. Gebruik voor het beoogde doel...

Nadere informatie

Over deze handleiding... 4 Te gebruiken Veiligheidsadviezen Voorbereiding Gebruik... 8

Over deze handleiding... 4 Te gebruiken Veiligheidsadviezen Voorbereiding Gebruik... 8 12014_Stabmixer_Content NL.fm Seite 3 Freitag, 11. Juli 2008 11:26 11 INHOUDSOPGAVE Over deze handleiding... 4 Te gebruiken... 4 Bedoeld gebruik...4 Toepassingen...4 Veiligheidsadviezen... 5 Gevaar voor

Nadere informatie

SWK 1750SS. NL Waterkoker. Copyright 2017, Fast ČR, a.s

SWK 1750SS. NL Waterkoker. Copyright 2017, Fast ČR, a.s SWK 1750SS NL Waterkoker - 1 - NL Waterkoker Belangrijke veiligheidsinstructies ZORGVULDIG LEZEN EN BEWAREN VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK Dit apparaat mag door kinderen vanaf 8 jaar en ouder worden gebruikt,

Nadere informatie

Nostalgieradio MD NL.book Seite 3 Donnerstag, 21. September :22 15

Nostalgieradio MD NL.book Seite 3 Donnerstag, 21. September :22 15 Nostalgieradio MD 81342 NL.book Seite 3 Donnerstag, 21. September 2006 3:22 15 Inhoudsopgave Veiligheidsadviezen............................ 4 Bediening.....................................6 Inschakelen/uitschakelen

Nadere informatie

Inhoud Veiligheidsaanwijzingen... 4 Overzicht... 6 Geleverde onderdelen... 6 Gebruik... 7 Eieren verschillend hard koken... 10

Inhoud Veiligheidsaanwijzingen... 4 Overzicht... 6 Geleverde onderdelen... 6 Gebruik... 7 Eieren verschillend hard koken... 10 Inhoud Veiligheidsaanwijzingen... 4 Bestemd gebruik... 4 Overzicht... 6 Geleverde onderdelen... 6 Gebruik... 7 Voorbereiding... 7 De kooktijd instellen... 8 Eieren koken... 9 Na gebruik... 9 Eieren verschillend

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Eierkoker EK 3497

Gebruiksaanwijzing. Eierkoker EK 3497 Gebruiksaanwijzing Eierkoker EK 3497 Gebruiksaanwijzing Dank u voor uw keuze van dit product. We hopen dat u er veel plezier van beleeft. Symbolen in deze bedieningshandleiding Belangrijke aanwijzingen

Nadere informatie

FW 20 Cosy. O Voetenwarmer Gebruiksaanwijzing

FW 20 Cosy. O Voetenwarmer Gebruiksaanwijzing FW 20 Cosy NL 06.0.43510 Hohenstein O Voetenwarmer Gebruiksaanwijzing BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel.: + 49 (0)731 / 39 89-144 Fax: + 49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer.com Mail:

Nadere informatie

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107 Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT Modelnr.: *688.107 GEBRUIKSAANWIJZING Om volledig gebruik te maken van de mogelijkheden en storingen tot het minimum te beperken raden wij u aan om de gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Byzoo Sous Vide Turtle

Byzoo Sous Vide Turtle Byzoo Sous Vide Turtle ZAT01 Handleiding 220-240V, 50Hz 1300W BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK EN BEWAAR VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE Bij het gebruik van elektrische

Nadere informatie

NL Waterkoker met variabele temperatuur

NL Waterkoker met variabele temperatuur SWK 1890SS NL Waterkoker met variabele temperatuur - 1 - NL Waterkoker met variabele temperatuur Belangrijke veiligheidsinstructies ZORGVULDIG LEZEN EN BEWAREN VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK Dit apparaat mag

Nadere informatie

T8 Art. 468. Gebruiksaanwijzing

T8 Art. 468. Gebruiksaanwijzing T8 Art. 468 Gebruiksaanwijzing Krups T8 a b c d e f g h i a: Vergrendelingshendel b: Veiligheidsknop c: Filterdeksel d: Filter e: Glazen koffiekan f: Afdekplaat g: Waterreservoir h: Aan/Uit-Schakelaar

Nadere informatie

HANDLEIDING. heet water apparaat HW1N

HANDLEIDING. heet water apparaat HW1N HANDLEIDING heet water apparaat WAT TE DOEN ALS UW TOESTEL NIET MEER WERKT? GARANTIEBEPALING : (Bewijs en kassabon zorgvuldig bewaren, voor het geval van de garantie gebruik wordt gemaakt) Apparaat : HEET

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing HEETWATERAPPARAAT

Gebruiksaanwijzing HEETWATERAPPARAAT Gebruiksaanwijzing HEETWATERAPPARAAT NL 1 2 3 4 5 Gebruiksaanwijzing (Nederlands) Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig, voor een goed en veilig gebruik van het heetwaterapparaat. 1.16 Inleiding Dit

Nadere informatie

Inhoudsopgave Veiligheidsadviezen... 2 Toepassing/bedoeld gebruik... 4 Inhoud... 5 Overzicht van het apparaat... 5 Gebruik... 8

Inhoudsopgave Veiligheidsadviezen... 2 Toepassing/bedoeld gebruik... 4 Inhoud... 5 Overzicht van het apparaat... 5 Gebruik... 8 Inhoudsopgave Veiligheidsadviezen... 2 Over deze handleiding... 2 In deze handleiding gebruikte symbolen en waarschuwingswoorden... 2 Houd apparaten met batterijvoeding buiten bereik van kinderen... 3

Nadere informatie

TAFELMODEL KOOKPLAAT ROND

TAFELMODEL KOOKPLAAT ROND GEBRUIKSAANWIJZING TAFELMODEL KOOKPLAAT ROND counter cooker Type CC-1700 Art.nr.: 80.2300 Pagina 1 / 4 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Symbolen 3. Technische Specificaties 4. Bediening 5. Veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

Waterkoker. Gebruiksaanwijzing. Pagina 1/5. Model ANCONA 5 / 10 / 30 (Best.-Nr / 7510 / 7515) 1. Algemene toelichting

Waterkoker. Gebruiksaanwijzing. Pagina 1/5. Model ANCONA 5 / 10 / 30 (Best.-Nr / 7510 / 7515) 1. Algemene toelichting info@saro.de Pagina 1/5 Gebruiksaanwijzing Waterkoker Model ANCONA 5 / 10 / 30 (Best.-Nr. 213-7500 / 7510 / 7515) Foto: ANCONA 5 1. Algemene toelichting Leest u deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door,

Nadere informatie

Byzoo Sous Vide Hippo

Byzoo Sous Vide Hippo Byzoo Sous Vide Hippo handleiding 220-240V, 50Hz 800W BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK EN BEWAAR VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE 1 Lees alle instructies zorgvuldig voor

Nadere informatie

NL Waterkoker met variabele temperatuur

NL Waterkoker met variabele temperatuur SWK 2090BK NL Waterkoker met variabele temperatuur - 1 - NL Waterkoker met variabele temperatuur Belangrijke veiligheidsinstructies ZORGVULDIG LEZEN EN BEWAREN VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK Dit apparaat mag

Nadere informatie

COFFEE MAKER KM 5040

COFFEE MAKER KM 5040 COFFEE MAKER KM 5040 NL C D E F G H I J K L M N A B F O 3 NEDERLANDS 29-32 4 VEILIGHEID EN INSTELLING Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u dit apparaat gebruikt! Volg alle veiligheidsinstructies

Nadere informatie

Bedienungsanleitung Elektrischer Kamin KH 1117 Istruzioni per l'uso Camino elettrico KH 1117 Mode d'emploi Cheminée électrique KH 1117

Bedienungsanleitung Elektrischer Kamin KH 1117 Istruzioni per l'uso Camino elettrico KH 1117 Mode d'emploi Cheminée électrique KH 1117 D I F Bedienungsanleitung Elektrischer Kamin KH 1117 Istruzioni per l'uso Camino elettrico KH 1117 Mode d'emploi Cheminée électrique KH 1117 Gebruiksaanwijzing Elektrische haard KH 1117 ➂ ➁ ➀ ➃ ➄ Veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

FC 65. O Gezichtsborstel Gebruiksaanwijzing... 2. BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) www.beurer.com

FC 65. O Gezichtsborstel Gebruiksaanwijzing... 2. BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) www.beurer.com FC 65 O Gezichtsborstel Gebruiksaanwijzing... 2 BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) www.beurer.com NEDERLANDS Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, bewaar deze voor later gebruik,

Nadere informatie

Uw Cool Control. Gebruikte symbolen:

Uw Cool Control. Gebruikte symbolen: Uw Beschrijving van de symbolen...29 Belangrijke aanwijzingen 31 igenlijk gebruik...31 Voor uw veiligheid...31 1 Voorbereiden en in gebruik nemen 32 Leveringsomvang... 32 Opstellen en aansluiten... 32

Nadere informatie

PHILIPS HD7824/50. Gebruiksaanwijzing

PHILIPS HD7824/50. Gebruiksaanwijzing PHILIPS HD7824/50 Gebruiksaanwijzing HD7824 HD7823 HD7822 HD7820 Coffee Machine 3 1 a F G B H D e i J K c l M n O P 34 Nederlands Inleiding Met Douwe Egberts SENSEO \ coffee pads geniet u van een perfect

Nadere informatie

KRUPS F380. Gebruiksaanwijzing

KRUPS F380. Gebruiksaanwijzing KRUPS F380 Gebruiksaanwijzing 1 2 3 4 5 6 max. 30 cm 7 8 9 max. 3 /4 10 11 12 13 14 15 Nederland Veiligheidsvoorschriften Dit apparaat dient aangesloten te worden op een geaard stopcontact. Het voltage

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing HEETWATERAPPARAAT HEETWATERAPPARAAT HWA 20

Gebruiksaanwijzing HEETWATERAPPARAAT HEETWATERAPPARAAT HWA 20 Gebruiksaanwijzing HEETWATERAPPARAAT NL HEETWATERAPPARAAT HWA 20 1 HWA 20 2 3 5 4 4 Fig. 1 GEBRUIKSAANWIJZING (NEDERLANDS) Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig, voor een goed en veilig gebruik van het

Nadere informatie

LA 30. O Aromaverstuiver Gebruiksaanwijzing. BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) www.beurer.com

LA 30. O Aromaverstuiver Gebruiksaanwijzing. BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) www.beurer.com LA 30 O Aromaverstuiver Gebruiksaanwijzing BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) www.beurer.com NEDERLANDS Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, bewaar deze voor later gebruik, laat

Nadere informatie

AUTOMATISCHE KOFFIEMACHINE 1. BELANGRIJK

AUTOMATISCHE KOFFIEMACHINE 1. BELANGRIJK AUTOMATISCHE KOFFIEMACHINE 1. BELANGRIJK Let erop dat de schakelaar op 0 (uit) staat voordat u het snoer op de wandcontactdoos aansluit. Laat de stekker niet in het stopcontact wanneer de koffiemachine

Nadere informatie

NL Volautomatische rijstkoker

NL Volautomatische rijstkoker SRM 1890SS SRM 1891RD NL Volautomatische rijstkoker - 1 - NL Volautomatische rijstkoker Belangrijke veiligheidsinstructies ZORGVULDIG LEZEN EN BEWAREN VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK Dit apparaat mag door kinderen

Nadere informatie

PHILIPS HD7567/20. Gebruiksaanwijzing

PHILIPS HD7567/20. Gebruiksaanwijzing PHILIPS HD7567/20 Gebruiksaanwijzing HD7567, HD7566, HD7565, HD7564, HD7563, HD7562 A B C 1 D J E I F H G K L HD7565/HD7566 HD7567 50 Nederlands Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips!

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING (NL)

GEBRUIKSAANWIJZING (NL) Gebruiksaanwijzing GEBRUIKSAANWIJZING (NL) Lees de handleiding goed door vóór gebruik en bewaar hem goed voor later gebruik. Mill HT600 Gebruiksaanwijzing Belangrijke veiligheidsinformatie Wanneer u elektrische

Nadere informatie

BY 76 O Digitale dampsterilisator Gebruiksaanwijzing

BY 76 O Digitale dampsterilisator Gebruiksaanwijzing BY 76 NL O Digitale dampsterilisator Gebruiksaanwijzing BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) www.beurer.com Nederlands Inhoud 1 Ter kennismaking...2 2 Symboolverklaring...3 3 Voorgeschreven

Nadere informatie

Koffiemachine Bravilor Bonomat Mondo Twin

Koffiemachine Bravilor Bonomat Mondo Twin Koffiemachine Bravilor Bonomat Mondo Twin 1. Aan/uit schakelaar voor het apparaat (en onderste warmhoudplaatje) 2. Aan/uit schakelaar voor bovenste warmhoudplaatje 3. Warmhoudplaatje 4. Glazen kan, thermoskan

Nadere informatie

schegolux-aqua/aquacolor Gebruiksaanwijzing schegolux-aqua/aquacolor Uitstromer met LED-licht

schegolux-aqua/aquacolor Gebruiksaanwijzing schegolux-aqua/aquacolor Uitstromer met LED-licht schegolux-aqua/aquacolor NL Gebruiksaanwijzing schegolux-aqua/aquacolor Uitstromer met LED-licht Gebruiksaanwijzing...34-39 NL 2 3 4 5 1 2 8 Abb. 1 6 7 A B Abb. 2 Abb. 3 1 Abb. 4 3 1 Abb. 5 Overzicht/leveringsomvang

Nadere informatie

Aroma Perfection System. www.krups.com

Aroma Perfection System. www.krups.com Aroma System www.krups.com a d b Aroma System c d Aroma Control Timer e h j k m l f i System 1 2 3 Aroma System Aroma 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nederlands Beschrijving a b c d e f g h i Deksel Waterreservoir

Nadere informatie

COFFEE MAKER KM 8280

COFFEE MAKER KM 8280 NL COFFEE MAKER KM 8280 A B C D E F G H I J K 3 NEDERLANDS NEDERLANDS 5-13 4 NEDERLANDS VEILIGHEID EN INSTALLATIE Lees deze handleiding zorgvuldig voordat u dit apparaat gaat gebruiken! Volg alle veiligheidsinstructies

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. PHILIPS HD7850 http://nl.yourpdfguides.com/dref/997766

Uw gebruiksaanwijzing. PHILIPS HD7850 http://nl.yourpdfguides.com/dref/997766 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Downloaded from Register your product and get support at HP8319. Gebruiksaanwijzing

Downloaded from   Register your product and get support at   HP8319. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Downloaded from www.vandenborre.be HP8319 Gebruiksaanwijzing a b c d e Nederlands Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer

Nadere informatie

Personenweegschaal MD 13523

Personenweegschaal MD 13523 Personenweegschaal MD 13523 Handleiding Inhoud Veiligheidsadviezen... 2 Over dit toestel... 2 Algemeen... 2 Op de juiste wijze omgaan et batterijen... 3 Repareer het toestel nooit zelf... 3 Inhoud van

Nadere informatie

NL Gebruiksaanwijzing waterkoker WK 61 WK 62 WK 80 WK 85

NL Gebruiksaanwijzing waterkoker WK 61 WK 62 WK 80 WK 85 NL Gebruiksaanwijzing waterkoker WK 61 WK 62 WK 80 WK 85 Inhoudsopgave Veiligheidsinstructies... 3 Voor de eerste ingebruikname... 5 Uitpakken... 5 Eisen waaraan de plaatsingslocatie moet voldoen... 5

Nadere informatie

PHILIPS HD7870/60. Gebruiksaanwijzing

PHILIPS HD7870/60. Gebruiksaanwijzing PHILIPS HD7870/60 Gebruiksaanwijzing HD7812, HD7811, HD7810, HD8705 3 1 HD7811 HD7812, HD7810 Nederlands 35 Inleiding Met SENSEO geniet u ieder moment van de dag van de perfecte kop koffie met een heerlijk

Nadere informatie

SWK 1720BK. NL Fast waterkoker. Copyright 2017, Fast ČR, a.s

SWK 1720BK. NL Fast waterkoker. Copyright 2017, Fast ČR, a.s SWK 1720BK NL Fast waterkoker - 1 - NL Fast waterkoker Belangrijke veiligheidsinstructies ZORGVULDIG LEZEN EN VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK BEWAREN Dit apparaat mag door kinderen vanaf 8 jaar en ouder worden

Nadere informatie

Broodrooster MEDION MD Handleiding

Broodrooster MEDION MD Handleiding Broodrooster MEDION MD 13454 Handleiding 2 van 16 Inhoud 1. Over deze handleiding... 5 1.1. Gebruikte waarschuwingssymbolen en -woorden... 5 1.2. Gebruik voor het beoogde doel... 6 2. Veiligheidsinstructies...

Nadere informatie

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605. Gebruiksaanwijzing

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605 NL Gebruiksaanwijzing HP8605 a b c d e f g h i j 10 sec. Nederlands 1 Gefeliciteerd Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips!

Nadere informatie

UB 64. O Spann elektrische deken. Gebruiksaanwijzing...2. BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany www.beurer.com. 06.0.

UB 64. O Spann elektrische deken. Gebruiksaanwijzing...2. BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany www.beurer.com. 06.0. UB 64 NL 06.0.43510 Hohenstein O Spann elektrische deken Gebruiksaanwijzing...2 BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany www.beurer.com Inhoud Nederlands 1. Leveringsomvang... 3 1.1 Beschrijving

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing KA 3482

Gebruiksaanwijzing KA 3482 Gebruiksaanwijzing KA 3482 Gebruiksaanwijzing Dank u voor uw keuze van dit product. We hopen dat u er veel plezier van beleeft. Symbolen in deze bedieningshandleiding Belangrijke aanwijzingen voor uw veiligheid

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. Model nr.: *688.150

GEBRUIKSAANWIJZING. Model nr.: *688.150 Professional Supplies GEBRUIKSAANWIJZING HeteluchtovEN met Stoomfunctie - 30 liter Model nr.: *688.150 688150 nl ma 2014 1 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN Bij gebruik van elektrische apparaten moet

Nadere informatie

Elektronische keramische verwarming

Elektronische keramische verwarming Elektronische keramische verwarming Gebruiksaanwijzing Art.-No. 37419 230V~ 50Hz 1800W Belangrijke informatie 1. Voor ingebruikname deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen. Belangrijk: Het apparaat mag

Nadere informatie

SWK 1760BK SWK 1761WH. NL Waterkoker met variabele temperatuur. Copyright 2017, Fast ČR, a.s.

SWK 1760BK SWK 1761WH. NL Waterkoker met variabele temperatuur. Copyright 2017, Fast ČR, a.s. SWK 1760BK SWK 1761WH NL Waterkoker met variabele temperatuur - 1 - NL Waterkoker met variabele temperatuur Belangrijke veiligheidsinstructies ZORGVULDIG LEZEN EN BEWAREN VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK Dit apparaat

Nadere informatie

HD 100. 06.0.43510 Hohenstein. O Elektrische bovendeken Gebruiksanwijzing

HD 100. 06.0.43510 Hohenstein. O Elektrische bovendeken Gebruiksanwijzing HD 100 NL 06.0.43510 Hohenstein O Elektrische bovendeken Gebruiksanwijzing Inhoud 1. Leveringsomvang... 3 1.1 Beschrijving van het apparaat... 3 2. Belangrijke aanwijzingen Voor later gebruik bewaren...

Nadere informatie

Messenslijper - Art.nr Gebruiksaanwijzing

Messenslijper - Art.nr Gebruiksaanwijzing Messenslijper - Art.nr. 38932 Gebruiksaanwijzing Model: KS-0601 Technische gegevens: 220-240V-50Hz, 60W Onderdelen A. grove slijpgleuf B. grove slijpgleuf C. fijne slijpgleuf D. fijne slijpgleuf E. opening

Nadere informatie

Hairdryer. Register your product and get support at. HP4935/00. Gebruiksaanwijzing

Hairdryer. Register your product and get support at.  HP4935/00. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4935/00 Gebruiksaanwijzing Nederlands Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op www.philips.com/welcome

Nadere informatie

D4 De belangrijkste zaken in het kort

D4 De belangrijkste zaken in het kort J Deze beknopte gebruiksaanwijzing komt niet in de plaats van het Gebruiksaanwijzing D4. Lees eerst de veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen aandachtig door, zodat u het apparaat veilig kunt gebruiken.

Nadere informatie

vetvrije gezinsmaaltijden Handleiding

vetvrije gezinsmaaltijden Handleiding Handleiding vetvrije gezinsmaaltijden Inhoud Veiligheidswaarschuwingen Veiligheidswaarschuwingen 2 Veiligheidsinstructies 4 Productgegevens 5 Productbeschrijving 6 Gebruiksinstructies 7 Algemene Reinigings-

Nadere informatie

BY 52. O Flessen- en babyvoedingsverwarmer. Gebruiksaanwijzing

BY 52. O Flessen- en babyvoedingsverwarmer. Gebruiksaanwijzing BY 52 NL O Flessen- en babyvoedingsverwarmer Gebruiksaanwijzing NEDERLANDS Inhoud 1. Ter kennismaking...3 2. Symboolverklaring...3 3. Voorgeschreven gebruik...3 4. Veiligheidsaanwijzingen...3 5. Beschrijving...4

Nadere informatie

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K /2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K /2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212420/2 2008-2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Inleiding Met de Nokia Extra Power DC-11/ DC-11K (hierna DC-11 genoemd) kunt u de batterijen van twee compatibele

Nadere informatie

Inhoud Veiligheidsadviezen... 4 Ingebruikname... 6 Gebruik... 7

Inhoud Veiligheidsadviezen... 4 Ingebruikname... 6 Gebruik... 7 Inhoud Veiligheidsadviezen... 4 Bedoeld gebruik...4 Algemeen...4 Op de juiste wijze omgaan met batterijen...5 Nooit zelf repareren...5 Ingebruikname... 6 Inhoud verpakking controleren...6 Batterij plaatsen...6

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING AQUA LASER 2 IN 1 RAAMREINIGER ARTIKEL NUMMER :

GEBRUIKSAANWIJZING AQUA LASER 2 IN 1 RAAMREINIGER ARTIKEL NUMMER : GEBRUIKSAANWIJZING AQUA LASER 2 IN 1 RAAMREINIGER ARTIKEL NUMMER : 808.478 Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig voordat u het apparaat in gebruik neemt. Doelmatig gebruik: Gebruik het apparaat alleen

Nadere informatie

O Uv/led-nageldroger Gebruiksaanwijzing...2 MP 48

O Uv/led-nageldroger Gebruiksaanwijzing...2 MP 48 O Uv/led-nageldroger Gebruiksaanwijzing...2 MP 48 Nederlands Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, bewaar deze voor later gebruik, laat deze ook door andere gebruikers lezen en neem alle aanwijzingen

Nadere informatie

Uw Cool Control. Beschrijving van de symbolen

Uw Cool Control. Beschrijving van de symbolen de en fr it nl es Cool Control Bedienungsanleitung Instructions for use Mode d emploi Istruzioni per l uso Gebruiksaanwijzing Modo de empleo Manual de instruções Bruksanvisning Instruksjonsbok Instrukcja

Nadere informatie

Straightener. Register your product and get support at HP8360/00. Gebruiksaanwijzing

Straightener.   Register your product and get support at HP8360/00. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8360/00 NL Gebruiksaanwijzing Nederlands Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op www.philips.com/welcome

Nadere informatie

TRUCK COFFEE MAKER. User s manual. Check our website www.quintezz.com for more languages

TRUCK COFFEE MAKER. User s manual. Check our website www.quintezz.com for more languages TRUCK COFFEE MAKER User s manual GB FR D E Check our website www.quintezz.com for more languages IEIDING Geachte klant, U hebt gekozen voor de aankoop van een QUINTEZZ Truck koffiezetapparaat. Wij willen

Nadere informatie

Gezichtsreiniger set TB HANDLEIDING

Gezichtsreiniger set TB HANDLEIDING Gezichtsreiniger set TB-14838 HANDLEIDING TB-14838 WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Lees aandachtig alle instructies - bewaar deze handleiding voor latere raadpleging. 1. GARANTIE 3 2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 4 3.

Nadere informatie

Bravilor Bonamat RLX HEETWATER MODULE

Bravilor Bonamat RLX HEETWATER MODULE Bravilor Bonamat RLX HEETWATER MODULE 700.403.276A Bravilor Bonamat 04 2002 Bravilor Bonamat Pascalstraat 20 1704 RD Heerhugowaard Nederland Inhoudsopgave 1. Module 3 en 7 (heetwater)........................................

Nadere informatie

JBY 52. O Flessen- en babyvoedingsverwarmer Gebruiksaanwijzing

JBY 52. O Flessen- en babyvoedingsverwarmer Gebruiksaanwijzing NL JBY 52 O Flessen- en babyvoedingsverwarmer Gebruiksaanwijzing Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer.de Nederlands Inhoud 1 Ter kennismaking... 2 2 Symboolverklaring...

Nadere informatie

SHB 4330WH. NL Hakmolen. Copyright 2017, Fast ČR, a.s.

SHB 4330WH. NL Hakmolen. Copyright 2017, Fast ČR, a.s. SHB 4330WH NL Hakmolen - 1 - NL Hakmolen Belangrijke veiligheidsinstructies ZORGVULDIG LEZEN EN BEWAREN VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK Dit apparaat mag door personen met een lichamelijke of geestelijke handicap

Nadere informatie

D6 De belangrijkste zaken in het kort

D6 De belangrijkste zaken in het kort D6 De belangrijkste zaken in het kort J Deze beknopte gebruiksaanwijzing komt niet in de plaats van het Gebruiksaanwijzing D6. Lees eerst de veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen aandachtig door, zodat

Nadere informatie

HD7858, HD7857, HD7856, HD7855 Gebruiksaanwijzing

HD7858, HD7857, HD7856, HD7855 Gebruiksaanwijzing HD7858, HD7857, HD7856, HD7855 Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1 Introductie 57 1.1 SENSEO koffiemachine 57 2 Algemene beschrijving 58 3 Belangrijk 58 3.1 Naleving van richtlijnen 59 4 De machine doorspoelen

Nadere informatie

CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 NEDERLANDS

CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 NEDERLANDS CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 NEDERLANDS A B C D E F 1 2 3 VEILIGHEID Lees deze handleiding zorgvuldig voordat u dit apparaat gaat gebruiken! Volg alle veiligheidsinstructies op om schade door incorrect

Nadere informatie

Inleiding. In deze gebruikershandleiding ontvangt u meer informatie over het instellen, gebruik en onderhoud van uw Cup-a-Soup Mini.

Inleiding. In deze gebruikershandleiding ontvangt u meer informatie over het instellen, gebruik en onderhoud van uw Cup-a-Soup Mini. Inleiding Hartelijk dank voor het aanschaffen van de Cup-a-Soup Mini. Met deze aanschaf heeft u altijd een heerlijk Cup-a-Soup moment binnen handbereik. In deze gebruikershandleiding ontvangt u meer informatie

Nadere informatie

JUNIOR FILTERKOFFIEZETAPPARAAT GEBRUIKERSHANDLEIDING

JUNIOR FILTERKOFFIEZETAPPARAAT GEBRUIKERSHANDLEIDING JUNIOR FILTERKOFFIEZETAPPARAAT GEBRUIKERSHANDLEIDING Inhoud Lees deze handleiding zorgvuldig voordat u het koffiezetapparaat gaat gebruiken. Bewaar deze handleiding om later te kunnen raadplegen. Onderdelen

Nadere informatie

EM1N

EM1N HANDLEIDING ELEKTRISCH MES WWW.primo-elektro.be GEBRUIKERSGIDS Lees aandacht allen instructies - bewaar deze handleiding voor later raadpleging. inhoudsopgave 1. GARANTIEVOORWAARDEN P3 2. VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Nadere informatie

KITCHEN SCALES KW Product code

KITCHEN SCALES KW Product code KITCHEN SCALES KW 5040 Product code 1805302 2 C A B D E 3 NEDERLANDS 14-17 4 VEILIGHEID EN INSTELLING Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u dit apparaat gebruikt! Volg alle veiligheidsinstructies

Nadere informatie

Einzelkochplatte EKP 3582

Einzelkochplatte EKP 3582 Gebruiksaanwijzing Einzelkochplatte Enkel verwarmingselement Réchaud individuel Fogón sencillo Placa de aquecimento individual Piastra termica singola Single Hotplate Pojedyncza płyta grzewcza Egyszeres

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. KITCHENAID 5KCM0402EER

Uw gebruiksaanwijzing. KITCHENAID 5KCM0402EER U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

BEWAAR DEZE HANDLEIDING HANDLEIDING

BEWAAR DEZE HANDLEIDING HANDLEIDING BEWAAR DEZE HANDLEIDING HANDLEIDING INHOUD Aan-uitschakelaar/ventilatorsnelheid Klepje waterreservoir Indicatie lampjes Voedingspoort Aan-uitschakelaar verlichting Adapter Filter Ontgrendeling blaasrichting

Nadere informatie

MS Semen Storage Pro

MS Semen Storage Pro MS Semen Storage Pro 150 4508425 NL MS Semenstorage PRO 150 Gebruiksaanwijzing... 3 4508425/11-01-2016/F Inhoud MS Semen Storage Pro 150... 1 Bepalingen... 3 Introductie... 4 MS Semen Storage... 5 Aanbevelingen...

Nadere informatie

HD 50 O Warmtecape Warmtedeken Gebruiksaanwijzing

HD 50 O Warmtecape Warmtedeken Gebruiksaanwijzing HD 50 NL O Warmtecape Warmtedeken Gebruiksaanwijzing BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) www.beurer.com Inhoud 1. Leveringsomvang...3 1.1 Beschrijving van het apparaat...3 2. Belangrijke

Nadere informatie

Waterkoker Gebruikershandleiding

Waterkoker Gebruikershandleiding Waterkoker Gebruikershandleiding WKD6246W NL 01M-8938103200-1617 -01 Lees eerst deze gebruikershandleiding! Beste klanten, Wij danken u dat u een product van Beko heeft gekozen. We hopen dat u de beste

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING HANDMIXER GT-HM-05

GEBRUIKSAANWIJZING HANDMIXER GT-HM-05 GEBRUIKSAANWIJZING HANDMIXER GT-HM-05 29WO/2010 INLEIDING NAAM VAN DE DELEN Naam van de delen/ Levering / Technische gegevens... Pagina 1 Inleiding... Pagina 2 Veiligheidsvoorschriften... Pagina 3-4 Let

Nadere informatie

Tuincontactdoos met piket

Tuincontactdoos met piket NL Handleiding GS 2 DE GS 4 DE Belangrijk! Lees deze handleiding en bewaar ze. Neem de veiligheidsaanwijzingen in acht. Inhoudsopgave pagina 1 Inleiding... 29 2 Leveringsomvang... 29 3 Conform gebruik...

Nadere informatie

www.espressomonteur.nl Gebruiksaanwijzing Isomac Giada

www.espressomonteur.nl Gebruiksaanwijzing Isomac Giada www.espressomonteur.nl Gebruiksaanwijzing Isomac Giada 1. Beschrijving van het apparaat 1. AAN / UIT-schakelaar 2. Controlelampje 3. Koffie/heetwater schakelaar 4. Temperatuur controlelampje 5. Stoomschakelaar

Nadere informatie

Make up spiegel met LED verlichting (1x/5x)

Make up spiegel met LED verlichting (1x/5x) Make up spiegel met LED verlichting (1x/5x) TB-1276 HANDLEIDING TB-1276 WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE 2 WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE TB-1276 Lees aandachtig alle instructies - bewaar deze handleiding voor latere raadpleging.

Nadere informatie

MINI WASMACHINE WMR5350

MINI WASMACHINE WMR5350 MINI WASMACHINE WMR5350 Wij danken u hartelijk voor de aankoop van deze mini wasmachine met één kuip Lees deze handleiding zorgvuldig door zodat u op een juiste manier gebruik maakt van dit apparaat Bewaar

Nadere informatie

Broodrooster MEDION MD Handleiding

Broodrooster MEDION MD Handleiding Broodrooster MEDION MD 12852 Handleiding 2 van 16 Inhoudsopgave 1. Over deze handleiding... 5 1.1. In deze handleiding gebruikte waarschuwingspictogrammen en -woorden... 5 1.2. Gebruik voor het beoogde

Nadere informatie

Inhoud Veiligheidsadviezen...4 Bedoeld gebruik... 4 Opstelling en elektrische aansluiting... 4 Storingen... 5 Leveringsomvang... 5 Overzicht van het

Inhoud Veiligheidsadviezen...4 Bedoeld gebruik... 4 Opstelling en elektrische aansluiting... 4 Storingen... 5 Leveringsomvang... 5 Overzicht van het Inhoud Veiligheidsadviezen...4 Bedoeld gebruik... 4 Opstelling en elektrische aansluiting... 4 Storingen... 5 Leveringsomvang... 5 Overzicht van het apparaat...6 Pictogrammen op het apparaat... 7 Ingebruikneming

Nadere informatie

WLA 380VS1000CRL OVEN

WLA 380VS1000CRL OVEN WLA 380VS1000CRL OVEN Stroomvoorziening: 230V~50Hz Stroomverbruik: 1800W EAN CODE: 8718868990259 Lees voor gebruik deze handleiding zorgvuldig door en bewaar deze zodat u deze later kunt raadplegen. Belangrijke

Nadere informatie

F05, F15, F18 230V~AC HOT HOT OFF OFF COLD COLD

F05, F15, F18 230V~AC HOT HOT OFF OFF COLD COLD F05, F15, F18 1 1 2 3 2 3 1 230V~AC 2 3 2 4 12V DC HOT OFF 4 12V 5 DC HOT OFF COLD F15 3 5 COLD F05 3 F05, F15, F18 4 5 1 1 2 230V~AC 12V DC COLD HOT 6 OFF 2 5 3 F18 F18 4 0 6 1 7 1 F18 4 F05, F15, F18

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING (NL)

GEBRUIKSAANWIJZING (NL) Gebruiksaanwijzing GEBRUIKSAANWIJZING (NL) Lees de handleiding goed door vóór gebruik en bewaar hem goed voor later gebruik Mill HT5512 Gebruiksaanwijzing Belangrijke veiligheidsinformatie Wanneer u elektrische

Nadere informatie

Professionele ultrasone reiniger

Professionele ultrasone reiniger Professionele ultrasone reiniger Digitale regeling Efficiënte omzetter TOEPASSINGEN: IDEAAL VOOR OPTICIENS, JUWELIERS, ONDERHOUD VAN KLOKKEN, TANDARTSEN, TECHNISCHE DIENSTEN, ENZ. GEBRUIKSAANWIJZING BELANGRIJK:

Nadere informatie

Bedankt! Bedankt om voor dit product van COSYLIFE gekozen te hebben. De producten van het merk COSYLIFE worden gekozen, getest en aanbevolen door ELECTRO DEPOT en verzekeren u een eenvoudig gebruik, een

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR A B C A: LED-indicator B: Verbindingsknop C: Kinderbeveiliging 1 [1] Plaatsen stekkerblok schakelaar Plaats de stekker van het stekkerblok in

Nadere informatie

TDS 75. NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer

TDS 75. NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer TDS 75 NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NL TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Nadere informatie

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 NL E F B D C A 3 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY 37-40 SLOVENŠČINA 41-44 LIETUVIŲ K 45-48 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 49-52 БЪЛГАРСКИ 53-56

Nadere informatie

Gourmet Recipe Guide & Instructions

Gourmet Recipe Guide & Instructions Gourmet Recipe Guide & Instructions GEBRUIKERSHANDLEIDING BEWAAR DEZE VOORSCHRIFTEN GOED UITSLUITEND BEDOELD VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN Neem bij het gebruik van de Veggetti Power

Nadere informatie

Staafmixer. Gebruikershandleiding HBS6702W NL 01M

Staafmixer. Gebruikershandleiding HBS6702W NL 01M Staafmixer Gebruikershandleiding HBS6702W NL 01M-8834363200-1617-01 Lees eerst deze gebruikershandleiding! Beste klanten, Wij danken u dat u een product van Beko heeft gekozen. We hopen dat u de beste

Nadere informatie