Inhoudsopgave 1. In deze handleiding gebruikte waarschuwingssymbolen en -woorden Gebruik voor het beoogde doel... 3

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave 1. In deze handleiding gebruikte waarschuwingssymbolen en -woorden... 2 2. Gebruik voor het beoogde doel... 3"

Transcriptie

1 Koffiepadmachine LIFETEC MD14020 Handleiding

2 Inhoudsopgave 1. In deze handleiding gebruikte waarschuwingssymbolen en -woorden Gebruik voor het beoogde doel Inhoud van de verpakking Veiligheidsadviezen Personen met beperkingen Algemene aanwijzingen Het apparaat veilig opstellen Veilig gebruik Netaansluiting Repareer het apparaat nooit zelf Het apparaat schoonmaken Beschrijving van het apparaat Overzicht van het apparaat Koffiepadhouder Bedieningselementen Opstellen en aansluiten Opstellen Aansluiten Doorspoelen Ontkalken Onderhoud van het apparaat Koffie zetten Hoeveelheid water instellen Tijd instellen voor automatisch uitschakelen Koffiezetten afbreken Na het gebruik Koffiepads uitnemen Reinigen Fouten zoeken Afvoeren Technische specificaties

3 1. In deze handleiding gebruikte waarschuwingssymbolen en -woorden GEVAAR! Waarschuwing voor acuut levensgevaar! WAARSCHUWING! Waarschuwing voor mogelijk levensgevaar en/of ernstig onherstelbaar letsel! VOORZICHTIG! Neem alle aanwijzingen in acht om letsel en materiële schade te voorkomen! LET OP! Neem de aanwijzingen in acht om materiële schade te voorkomen! OPMERKING! Nadere informatie voor het gebruik van het apparaat. OPMERKING! Neem de aanwijzingen in de handleiding in acht! WAARSCHUWING! Waarschuwing voor het risico op elektrische schokken! WAARSCHUWING! Waarschuwing voor het risico op hete oppervlakken! Opsomming van/informatie over voorvallen die zich tijdens de bediening kunnen voordoen Advies over uit te voeren handelingen 2

4 2. Gebruik voor het beoogde doel Met de MEDION koffiepadautomaat MD kunt u koffie zetten met koffiepads. Gebruik het apparaat niet in de open lucht. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke toepassingen, maar niet in vergelijkbare toepassingen, bijv. in keukens voor winkelpersoneel, kantoren en andere commerciële omgevingen, plattelandswoningen en hoeves, door klanten in hotels, motels en andere woonvoorzieningen, in bed & breakfasts. Denk eraan dat de garantie vervalt bij gebruik voor andere doelen dan waarvoor het apparaat bedoeld is. Wijzig niets aan uw apparaat zonder onze toestemming en gebruik geen randapparatuur die niet door ons is goedgekeurd of geleverd. Gebruik alleen door ons geleverde of goedgekeurde onderdelen en toebehoren. Neem alle informatie in deze handleiding in acht, met name de veiligheidsvoorschriften. Elke andere bediening en toepassing wordt beschouwd als ondoelmatig gebruik en kan leiden tot letsel of materiële schade. Gebruik het apparaat niet in extreme omgevingsomstandigheden Inhoud van de verpakking Controleer bij het uitpakken of de volgende onderdelen zijn meegeleverd: Design-koffiepadmachine Koffiepadhouder voor 1 pad Koffiepadhouder voor 2 pads Opvangbakje met rooster van roestvrij staal Handleiding en garantiebewijs 3

5 3. Veiligheidsadviezen Lees voordat u het apparaat de eerste keer gebruikt deze handleiding aandachtig door en volg met name alle veiligheidsaanwijzingen op! Het apparaat mag alleen gebruikt worden volgens de handleiding. Bewaar deze handleiding op een veilige plaats zodat u deze later nog eens kunt raadplegen. Als u het apparaat aan anderen overdraagt, lever deze handleiding dan mee Personen met beperkingen Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met een tekort aan ervaring en/of kennis, tenzij dit gebeurt onder toezicht van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon, of tenzij zulke personen instructies hebben gekregen over het juiste gebruik van het apparaat. Kinderen moeten onder toezicht staan om er zeker van te zijn dat zij niet met het apparaat spelen. GEVAAR! Houd verpakkingszakken en -folie uit de buurt van baby s en kleine kinderen. Hierbij bestaat gevaar voor verstikking Algemene aanwijzingen Zorg ervoor dat u niet over het aansluitsnoer kunt struikelen. Het aansluitsnoer mag niet ingeklemd of platgedrukt worden. Gebruik het apparaat niet als het apparaat of snoeren zichtbaar beschadigd zijn of als het apparaat is gevallen. In het binnenste van het apparaat zijn gevaarlijke spanningen aanwezig. Open nooit de behuizing en steek geen voorwerpen in de ventilatiesleuven. Kans op elektrische schok. Levensgevaar! Als u het apparaat volledig stroomvrij wilt maken, trekt u het netsnoer uit het stopcontact. Trek altijd aan de stekker, nooit aan het snoer. 4

6 Bij onweer kunnen op het elektriciteitsnet aangesloten apparaten beschadigd raken. Trek daarom bij onweer altijd het netsnoer uit het stopcontact Het apparaat veilig opstellen Plaats het apparaat op een hittebestendige, stevige, vlakke ondergrond. Om te voorkomen dat iemand struikelt, kunt u beter geen verlengsnoeren gebruiken. Plaats het apparaat niet op een tafelrand, omdat het anders kan omkantelen en op de grond vallen. De behuizing wordt heet tijdens het gebruik. Raak het apparaat tijdens het gebruik daarom uitsluitend aan op de daartoe voorziene knoppen en handgrepen. Stel het apparaat niet op boven een kookplaat of andere verwarmingsapparaten (grill, friteuse), zelfs niet als er een afzuigkap boven is geïnstalleerd. Plaats het apparaat niet in de buurt van een wasbak. Laat wat ruimte tussen het apparaat en andere apparatuur en de wand, zodat de lucht vrij kan circuleren. Dek het apparaat niet af tijdens het gebruik Veilig gebruik Dompel het apparaat nooit onder in vloeistoffen! Gebruik het apparaat niet in de open lucht. Laat het apparaat tijdens het gebruik niet zonder toezicht werken. Vul alleen koud water in het waterreservoir. Vul (behalve voor het ontkalken, zie hieronder) geen andere vloeistoffen dan water in het waterreservoir. Laat geen ongebruikt water in het waterreservoir staan. Vul in het waterreservoir geen water bij zolang het apparaat nog heet is. Laat het apparaat afkoelen tussen twee bereidingen in. 5

7 De koffiemachine en onderdelen ervan kunnen zeer heet worden tijdens de bereiding. Raak het apparaat tijdens het gebruik alleen aan op de daartoe voorziene handgrepen om brandwonden te voorkomen Netaansluiting Sluit het apparaat alleen aan op een reglementair geïnstalleerd en goed bereikbaar stopcontact van 230 V ~ 50 Hz in de buurt van de plek waar het gebruikt wordt. Zorg dat het stopcontact goed toegankelijk is zodat de stekker zonder problemen kan worden uitgetrokken. Trek de stekker van het apparaat na ieder gebruik, voor iedere schoonmaakbeurt en als er geen toezicht op wordt gehouden uit het stopcontact. Rol het snoer voor het gebruik helemaal uit. Laat het netsnoer niet in aanraking komen met hete voorwerpen (bijv. kookplaten) of oppervlakken. Laat het netsnoer niet in contact komen met water of andere vloeistoffen Repareer het apparaat nooit zelf Trek bij beschadiging van de stekker, het aansluitsnoer of het apparaat zelf, meteen de stekker uit het stopcontact. Als het aansluitsnoer van dit apparaat beschadigd is geraakt moet dit, om gevaar te voorkomen, worden vervangen door de klantenservice van de fabrikant of een ander deskundig persoon. GEVAAR! Probeer in geen geval het apparaat zelf te openen en/ of te repareren. Daardoor loopt u gevaar op elektrische schokken. Neem bij storingen contact op met ons Service Center. 6

8 3.7. Het apparaat schoonmaken Dompel het apparaat nooit onder in water of andere vloeistoffen. Trek de stekker uit het stopcontact voordat u de behuizing schoonmaakt. Laat het apparaat goed afkoelen. Gebruik voor de schoonmaak uitsluitend een vochtige doek en een milde zeep die de oppervlakken van het apparaat niet kunnen aantasten. Leef voor het ontkalken van het apparaat de bijzondere opmerkingen hierin na. 7

9 4. Beschrijving van het apparaat 4.1. Overzicht van het apparaat ) Deksel van het waterreservoir 2) Draaiknop 3) Deksel 4) Zetkop 5) "Aan/uit"-knop 6) "Eén kopje": Eén kopje (125 ml) zetten en de gewenste hoeveelheid water (maximaal 150 ml) programmeren 7) "Twee kopjes": Twee kopjes (van elk 125 ml) zetten en de gewenste hoeveelheid water (maximaal 300 ml) programmeren 8) Roestvrijstalen lekbakje 9) Lekbakje 10) In hoogte verstelbare koffie-uitloop 11) Koffie-uitloop 12) Aanduiding waterniveau 13) Vak voor koffiepadhouder 8

10 4.2. Koffiepadhouder ) Zijhandgrepen 2) koffiepadhouder 4.3. Bedieningselementen Met de knoppen "één kopje" of "twee kopjes" kunt u de gewenste hoeveelheid water instellen die per koffiepad door het apparaat wordt gebruikt. U kunt ook één grote kop koffie met maximaal 300 ml zetten. Houd de knop "Eén kopje" ingedrukt om de zettijd (max. 150 ml) te verhogen. Houd de knop "Twee kopjes" ingedrukt om de zettijd (max. 2x150 ml) te verhogen. 9

11 5. Opstellen en aansluiten Voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt moet u het volgende uitvoeren Opstellen WAARSCHUWING! Verstikkingsgevaar! Laat kinderen niet met verpakkingsfolie spelen. WAARSCHUWING! Gevaar voor verbranding door plotseling vrijkomende stoom als u het apparaat op een hoogte van meer dan 1500 m gebruikt. Gebruik het apparaat niet op een hoogte van meer dan m boven zeeniveau. Pak alle onderdelen van het apparaat uit. Verwijder alle verpakkingsmateriaal. Controleer of alles compleet is. Bewaar het verpakkingsmateriaal, zodat kinderen er niet bij kunnen. Zet het apparaat op een stevige, vlakke ondergrond Aansluiten WAARSCHUWING! Gevaar voor elektrische schokken! Houd u aan de veiligheidsadviezen in het begin van deze handleiding. Steek de stekker in een geaard stopcontact van 230 V ~ 50 Hz Doorspoelen Voor het eerste gebruik en na langere tijd van niet-gebruik moet u het apparaat eenmaal doorspoelen. Daarmee ontlucht u het apparaat en verwijdert u eventuele restanten uit het apparaat. Ga daarvoor als volgt te werk: Neem het deksel van het waterreservoir. Vul het waterreservoir tot de MAX-streep met koud kraanwater. 10

12 OPMERKING De hoeveelheid water in de schaal wordt een of twee seconden na het bijvullen van water in de watertank aangeduid. Houd er rekening mee dat als u de machine met teveel water vult tot boven de MAX-streep, het water er dan langs de achterzijde uitloopt. LET OP! Het apparaat kan beschadigd raken door ongeschikte vloeistoffen! Gebruik uitsluitend koud kraanwater. LET OP! Houd er rekening mee dat het waterniveau in het waterreservoir niet mag dalen tot onder de MIN-streep. Vul tijdig water bij om een correcte werking te garanderen. Draai de draaiknop linksom op de instelling om de zetkop te ontgrendelen en omhoog te trekken. 11

13 Plaats de koffiepadhouder in. Deze past enkel in één stand. Sluit het deksel en draai de draaiknop rechtsom terug naar de instelling om de zetkop opnieuw te vergrendelen. Zet een hittebestendige schaal met een inhoud van ten minste 1,5 l onder de koffie-uitloop. WAARSCHUWING! Gevaar voor verbranding! Kom niet met de handen tussen de uitlopen en de kopjes. Het apparaat wordt ingeschakeld door op de knop "Aan/uit" te drukken. Bij het eerste gebruik branden alle led's tegelijk. Houd de knop "Eén kopje" en de "Aan/uit"-knop tegelijk ingedrukt. 12

14 Het apparaat wordt gevuld met water uit het waterreservoir. Nadat het water verhit is, stroomt het via de beide uitlopen uit het apparaat. Na het zetten wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld. Herhaal deze procedure nogmaals. Aangezien alle onderdelen die vóór het eerste gebruik van het apparaat in contact zijn gekomen met levensmiddelen moeten schoongemaakt worden, plaatst u bij de tweede keer doorspoelen de tweede koffiepadhouder in Ontkalken OPMERKING Als u het apparaat gemiddeld drie- tot viermaal per dag gebruikt, moet u het iedere week ontkalken. U kunt het apparaat ontkalken door het door te spoelen met azijnwater. OPMERKING In plaats van azijnwater kunt u ook een normale ontkalker voor koffiezetapparaten gebruiken. Houd u aan de gebruiksaanwijzing voor de ontkalker. Doe dit zoals beschreven in het hoofdstuk 5.3. Doorspoelen op pagina 10. Spoel het apparaat na het ontkalken meermaals door met vers kraanwater. Laat het apparaat aan de lucht drogen Onderhoud van het apparaat Spoel de koffiepadhouder na elk gebruik grondig uit met schoon kraanwater. Droog de houder goed af. Verwijder de lekbakhouder van het apparaat. Gooi eventuele vloeistof in het lekbakje weg. Spoel het druppelrooster, het lekbakje en de lekbakhouder na elk gebruik met schoon kraanwater af. Droog de onderdelen goed af TIP! Blijf van uw koffie genieten! Maak de koffiepadhouder schoon met een afwasborstel! Hiermee verwijdert u alle restanten uit de koffiepadhouder. Deze reiniging moet plaatsvinden als het koffiepadapparaat gedurende langere tijd niet is gebruikt en na elke zevende koffiebereiding. Daarmee blijft niet alleen de uitstekende koffiesmaak behouden, maar wordt ook het koffiepadapparaat in optimale toestand gehouden. Als de koffiepadhouder te veel resten bevat, bestaat het gevaar dat de koffie niet meer op normale wijze door de uitgang van de melksproeier kan stromen. De 13

15 koffie zou zelfs aan de zijkanten over de houder van de koffiepads heen kunnen stromen. Als de koffiepadhouder verstopt is, maakt u deze schoon door deze een nacht in azijn te leggen. 6. Koffie zetten U kunt met het apparaat één kopje koffie van 125 ml tot 150 ml of twee kopjes koffie van elk 125 ml tot 150 ml zetten. U kunt ook één grote kop koffie met maximaal 300 ml zetten. Neem het deksel van het waterreservoir. Vul het waterreservoir tot de MAX-streep met koud kraanwater. Druk op de "Aan/uit"-knop om de machine in te schakelen. De led van de "Aan/uit"-knop knippert zolang het water wordt verwarmd. Wanneer het apparaat bedrijfsklaar is branden alle led's continu. Draai de draaiknop linksom op de instelling om de zetkop te ontgrendelen en omhoog te trekken. OPMERKING De koffiepadhouders zijn herkenbaar aan hun hoogte. De ondiepe houder is voor één koffiepad (één kopje), de diepere houder is voor twee koffiepads (twee kopjes). Strijk een koffiepad voor elke kopje koffie glad. Leg de koffiepad(s) in de houder. Plaats de koffiepadhouder in het daartoe voorziene vak. Sluit het deksel en draai de draaiknop rechtsom terug naar de instelling om de zetkop opnieuwte vergrendelen. Stel een of twee kopjes op onder de koffie-uitloop. OPMERKING U kunt op de knoppen aan weerszijden van de in de hoogte verstelbare koffie-uitloop drukken om de hoogte van de uitloop in te stellen. Druk op de knop "Eén kopje" of op de knop "Twee kopjes". WAARSCHUWING! Gevaar voor verbranding! Gebruik alleen onbeschadigde ronde koffiepads met een diameter van 58 mm. Kom niet met de handen tussen de uitlopen en de kopjes. 14

16 LET OP! Houd er rekening mee dat het waterniveau in het waterreservoir niet mag dalen tot onder de MIN-streep. Vul tijdig water bij om een correcte werking te garanderen Hoeveelheid water instellen Met de knoppen "één kopje" of "twee kopjes" kunt u de gewenste hoeveelheid water instellen die per koffiepad door het apparaat wordt gebruikt. U kunt een kopje koffie zetten door op de knop "Eén kopje" te drukken. U kunt de hoeveelheid water bij de bereiding wijzigen door de knop "Eén kopje" ingedrukt te houden. Zodra de gewenste hoeveelheid bereikt is, laat u de knop los. Het apparaat slaat de gekozen hoeveelheid water op voor de volgende bereiding van één kopje (max. 150 ml). "Twee kopjes" te druk- U kunt twee kopjes koffie zetten door op de knop ken. U kunt de hoeveelheid water bij de bereiding wijzigen door de knop "Twee kopjes" ingedrukt te houden. Zodra de gewenste hoeveelheid bereikt is, laat u de knop los. Het apparaat slaat de gekozen hoeveelheid water op voor de volgende bereiding van twee kopjes (max. 2x 150 ml). De ingestelde hoeveelheid koffie wordt gezet. Als u de standaardinstelling van 125 ml of 2x125 ml per bereiding wilt herstellen, houdt u de knop "Aan/uit" ingedrukt in uitgeschakelde toestand. De led op de "Aan/uit"-knop knippert driemaal even, het apparaat is dan opnieuw ingesteld op de standaardhoeveelheid. Het apparaat wordt uitgeschakeld door even op de "Aan/uit"-knop te drukken. OPMERKING Als u niet op een knop drukt, wordt het apparaat na ongeveer 15 minuten automatisch uitgeschakeld. LET OP! Houd er rekening mee dat het waterniveau in het waterreservoir niet mag dalen tot onder de MIN-streep. Vul tijdig water bij om een correcte werking te garanderen Tijd instellen voor automatisch uitschakelen Wanneer er geen toets wordt ingedrukt, wordt het apparaat na 15 minuten automatisch uitgeschakeld. Deze tijd kan tot 60 minuten worden verlengd. Ga hiervoor als volgt te werk: 15

17 Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact. Druk op de toets Een kopje en houd deze ingedrukt terwijl u de stekker weer in het stopcontact steekt. Houd de toets Een kopje nog 2 tot 3 seconden ingedrukt totdat de toets oplicht. De tijd voor automatisch uitschakelen is gewijzigd. OPMERKING Wanneer de LED van de toets Een kopje ongeveer 2 seconden lang oplicht, betekent dit dat het apparaat na 15 minuten wordt uitgeschakeld. Wanneer de LED van de toets Een kopje tweemaal oplicht, betekent dit dat het apparaat na ongeveer 60 minuten wordt uitgeschakeld. OPMERKING In de tijd tot aan de automatische uitschakeling wordt de watertemperatuur continu gecontroleerd en eventueel verwarmd zodat u zonder verdere wachttijd een kopje koffie kunt zetten Koffiezetten afbreken U kunt het zetten afbreken door op de knop "Aan/Uit te drukken. Het zetten wordt beëindigd. OPMERKING Na het afbreken kunt u niet doorgaan met koffiezetten. 16

18 7. Na het gebruik 7.1. Koffiepads uitnemen Wacht tot het apparaat is afgekoeld. Neem de koffiepadhouder uit het apparaat. Gooi de koffiepad(s) weg. WAARSCHUWING! Gevaar voor verbranding! Neem de houder gewoon uit door deze op te nemen aan de daartoe voorziene handgrepen aan weerszijden (zie onderstaande figuren). 17

19 7.2. Reinigen WAARSCHUWING! Gevaar voor elektrische schokken! Trek vóór het schoonmaken steeds de stekker uit het stopcontact. Houd u aan de veiligheidsadviezen in het begin van deze handleiding. LET OP! Het apparaat kan beschadigd raken door het binnendringen van vloeistoffen! Gebruik alleen een iets vochtig gemaakt doekje. Dompel de behuizing niet onder in water. Zorg ervoor dat er geen vloeistoffen in het apparaat komen. Gebruik bij het reinigen geen oplosmiddelen of schurende middelen. Neem het apparaat na elk gebruik af met een iets vochtig gemaakt doekje. Spoel het apparaat eventueel door, zoals beschreven in de paragraaf 5.3. Doorspoelen op pagina 10. Spoel de koffiepadhouder na elk gebruik grondig uit met schoon kraanwater. Droog de houder goed af. Verwijder de lekbakhouder van het apparaat. Gooi eventuele vloeistof in het lekbakje weg. Spoel het druppelrooster en het lekbakje na elk gebruik met schoon kraanwater af. Spoel de koffie-uitloop na elk gebruik grondig uit met schoon kraanwater. Droog de onderdelen goed af. OPMERKING Wij raden u aan de aparte onderdelen met de hand te spoelen. 18

20 8. Fouten zoeken Steek de stekker in een volgens voorschrift aangesloten stop- Kenmerk Oorzaak Oplossing Het apparaat is niet op de netspanning aangesloten. contact 230 V ~ 50 Hz. Kan het apparaat niet inschakelen. Het deksel kan niet worden gesloten. De koffie smaakt niet. De koffie loopt erg langzaam uit de uitloop. Het apparaat is defect. Neem contact op met onze Service Hotline. Er zitten verkeerde Gebruik alleen ronde koffiepads koffiepads in de lade. met een diameter van 58 mm. Gebruik de diepe houder voor Er zitten te veel koffiepads twee koffiepads. in de lade. Leg per kopje slechts één koffie- pad in de houder. Strijk de koffiepad vóór het inleggen De koffiepad is schuin glad. ingelegd. Leg de koffiepad recht in de houder. De leidingen van het apparaat moeten doorgespoeld worden. De leidingen in het apparaat zijn verkalkt. Spoel het apparaat voor het gebruik door. Ontkalk het apparaat. 19

21 9. Afvoeren Verpakking Uw apparaat is speciaal verpakt om het tijdens het transport tegen beschadiging te beschermen. Verpakkingen zijn grondstoffen en kunnen worden hergebruikt of terug worden gebracht in de grondstoffenkringloop. Apparaat Gooi het apparaat aan het einde van de levensduur in geen geval weg als gewoon huisvuil! Informeer bij uw gemeente hoe u het apparaat op een milieubewuste en correcte wijze kunt afvoeren. 10. Technische specificaties Afmetingen (bedrijfsklaar l x b x h) Gewicht Voeding Opgenomen vermogen Druk Zettijd Gebruiksomstandigheden Inhoud waterreservoir Beschermingsklasse ca. 35 x 22 x 25 cm ca. 3,2 kg netto 230 V ~ 50 Hz Watt 1,5 bar ca. 1 minuut per kopje Tot op een hoogte van 1500 m 1,1 l I 20

22 NL Medion B.V. John F. Kennedylaan 16a 5981 XC Panningen Nederland Hotline: (0,15 EUR/Min) Fax: (0,15 EUR/Min) 28WO/13 Gebruikt u a.u.b. het contactformulier op onze website onder service en contact.

Gebruiksaanwijzing KA 3482

Gebruiksaanwijzing KA 3482 Gebruiksaanwijzing KA 3482 Gebruiksaanwijzing Dank u voor uw keuze van dit product. We hopen dat u er veel plezier van beleeft. Symbolen in deze bedieningshandleiding Belangrijke aanwijzingen voor uw veiligheid

Nadere informatie

16 WIJZIGING EN INSTELLING PARAMETERS MENU...83

16 WIJZIGING EN INSTELLING PARAMETERS MENU...83 INHOUD 1 BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT (zie pagina 3)........................74 2 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN.......................................74 3 INSTALLATIE....................................................75

Nadere informatie

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZINGEN MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUAL DE INSTRUÇÕES ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA

Nadere informatie

2 8 1 7 1 8 6 3 4 6 5 9 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 BELANGRIJKE INFORMATIE Geachte klant, Voor het koffiezetapparaat Diva maakt u gebruik van pads of koffiepoeder voor het maken van en koffie. Zoals elk huishoudelijk

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DE CORRECTE VERWERKING VAN HET PRODUCT IN OVEREENSTEMMING MET DE EUROPESE RICHTLIJN 2002/96/EC

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DE CORRECTE VERWERKING VAN HET PRODUCT IN OVEREENSTEMMING MET DE EUROPESE RICHTLIJN 2002/96/EC INHOUD 1 BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT (zie pagina 3)................................75 2 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN...............................................75 3 INSTALLATIE............................................................76

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Vrijstaande koffieautomaat CM 5200. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing. Vrijstaande koffieautomaat CM 5200. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat CM 5200 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade

Nadere informatie

IMPRESSA S50/4000/401 Gebruiksaanwijzing

IMPRESSA S50/4000/401 Gebruiksaanwijzing IMPRESSA S50/4000/401 Gebruiksaanwijzing Art. Nr. 62088 / 0019669 5/03 Jura Impressa S50/4000/401 Nederlands... 6 20 = Aanwijzing = Belangrijk = Tip Jura Elektroapparate AG, CH-4626 Niederbuchsiten, Internet

Nadere informatie

VERA INSTRUCTIONS. Käyttöohjeet. Kullanma kılavuzu 用户指南. Instukcja obslugi

VERA INSTRUCTIONS. Käyttöohjeet. Kullanma kılavuzu 用户指南. Instukcja obslugi "See on the internal pages: (DE), (ES), (PT), (NL), (RU), (CS), (RO), (FI), (GR), (DA), (PL), (TR)" 14-VERAMANUALE2 VERA INSTRUCTIONS e-mail (IT) Tutti i dettagli del testo sono stati attentamente controllati.

Nadere informatie

Gebruiks- en montagehandleiding

Gebruiks- en montagehandleiding Gebruiks- en montagehandleiding Inbouwkoffieautomaat CVA 6405 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt

Nadere informatie

Bediening. Inbouwkoffieautomaten CVA 5060 CVA 5068. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing

Bediening. Inbouwkoffieautomaten CVA 5060 CVA 5068. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing Bediening Inbouwkoffieautomaten CVA 5060 CVA 5068 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt onnodige

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing BARISTA PRO. Type 114. Programmeerbare espressomachine met maalwerk. Solis_BaristaPro_Betriebsanleitung_ned.indd 1 23.06.

Gebruiksaanwijzing BARISTA PRO. Type 114. Programmeerbare espressomachine met maalwerk. Solis_BaristaPro_Betriebsanleitung_ned.indd 1 23.06. Gebruiksaanwijzing BARISTA PRO Type 114 Programmeerbare espressomachine met maalwerk Solis_BaristaPro_Betriebsanleitung_ned.indd 1 23.06.11 13:33 Solis_BaristaPro_Betriebsanleitung_ned.indd 2 23.06.11

Nadere informatie

IMPRESSA XF50 Type 661. Originele gebruiksaanwijzing K E. Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat gebruikt.

IMPRESSA XF50 Type 661. Originele gebruiksaanwijzing K E. Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat gebruikt. IMPRESSA XF50 Type 661 Originele gebruiksaanwijzing K E Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat gebruikt. Legende: DISPLAYGEGEVENS = ter informatie DISPLAYGEGEVENS = ga te werk volgens de getoonde

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Maart 2010 Artikelnummer 19789

Gebruikershandleiding. Maart 2010 Artikelnummer 19789 Gebruikershandleiding Maart 2010 Artikelnummer 19789 Serienummer : Registratienummer : Telefoonnummer service : Leverancier : Inhoudsopgave Inleiding...4 Veiligheidsinstructies...5 Specificaties...7 Beschrijving

Nadere informatie

INSTRUCTIES VOOR DE INBOUWGASKOOKPLAAT

INSTRUCTIES VOOR DE INBOUWGASKOOKPLAAT NL INSTRUCTIES VOOR DE INBOUWGASKOOKPLAAT BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES UW EIGEN VEILIGHEID EN DIE VAN ANDEREN IS ZEER BELANGRIJK Deze handleiding en het apparaat zelf zijn voorzien van belangrijke

Nadere informatie

MACCHINA DA CAFFÈ COFFEE MAKER KAFFEEMASCHINE MACHINE À CAFÉ KOFFIEZETAPPARAAT CAFETERA MÁQUINA DE CAFÉ ª Ã À º

MACCHINA DA CAFFÈ COFFEE MAKER KAFFEEMASCHINE MACHINE À CAFÉ KOFFIEZETAPPARAAT CAFETERA MÁQUINA DE CAFÉ ª Ã À º I MACCHINA DA CAFFÈ COFFEE MAKER KAFFEEMASCHINE MACHINE À CAFÉ KOFFIEZETAPPARAAT CAFETERA MÁQUINA DE CAFÉ ª Ã À º êìëëäàâ KÁVÉFŐZŐGÉP âe TINA EKSPRES DO KAWY ESPRESSOMASKIN KAFFEMASKIN KAFFEMASKINE KAHVIAUTOMAATTI

Nadere informatie

ADINA 70 S-line ADINA 85 M-line

ADINA 70 S-line ADINA 85 M-line ADINA 70 S-line ADINA 85 M-line 6 3 > = BRuGSANVISNING MANuEL D utilisation ISTRuzIONI D uso GEBRuIKSAANwIJzING BRuKSANVISNING 2 30 60 88 8 Kerncomponenten 6 A Kacheldeur 2 3 Siliconenstrip kacheldeur

Nadere informatie

Downloaded from www.vandenborre.be

Downloaded from www.vandenborre.be NL INSTRUCTIES VOOR DE INBOUWGASKOOKPLAAT FR BE BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES UW EIGEN VEILIGHEID EN DIE VAN ANDEREN IS ZEER BELANGRIJK Deze handleiding en het apparaat zelf zijn voorzien van belangrijke

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Kookplaat ZGG62414

Gebruiksaanwijzing. Kookplaat ZGG62414 NL Gebruiksaanwijzing Kookplaat ZGG62414 NL Inhoud Veiligheidsinformatie _ 2 Veiligheidsvoorschriften _ 3 Beschrijving van het product _ 5 Dagelijks gebruik _ 6 Nuttige aanwijzingen en tips _ 7 Veiligheidsinformatie

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Model WHC56, LWHC56 WAARSCHUWING: Als de aanwijzingen in deze handleiding niet worden opgevolgd, kan brand of een explosie worden veroorzaakt met schade, persoonlijk letsel of zelfs

Nadere informatie

ONDERDELEN Dank u voor uw aankoop van een Haier-product

ONDERDELEN Dank u voor uw aankoop van een Haier-product ONDERDELEN Dank u voor uw aankoop van een Haier-product Lees de volgende instructies goed door voordat u het apparaat in gebruik neemt. De instructies bevatten belangrijke informatie waarmee u het apparaat

Nadere informatie

Gebruiks- en montageaanwijzing

Gebruiks- en montageaanwijzing Gebruiks- en montageaanwijzing Inbouwkoffiezetautomaat CVA 6805 Lees absoluut de gebruiksaanwijzing voor u het toestel plaatst, nl-be installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt

Nadere informatie

BQ-6345Y. LIBO Technical Services. 0900-5020043 info@liboairco.nl GASBARBEQUE-GRILL AANWIJZINGEN MONTAGE, GEBRUIK EN ONDERHOUD

BQ-6345Y. LIBO Technical Services. 0900-5020043 info@liboairco.nl GASBARBEQUE-GRILL AANWIJZINGEN MONTAGE, GEBRUIK EN ONDERHOUD GASBARBEQUE-GRILL AANWIJZINGEN MONTAGE, GEBRUIK EN ONDERHOUD BQ-6345Y LIBO Technical Services 0900-5020043 info@liboairco.nl Lees eerst deze gebruikershandleiding, alvorens uw barbecue te installeren en

Nadere informatie

IMPRESSA X9. Gebruiksaanwijzing

IMPRESSA X9. Gebruiksaanwijzing IMPRESSA X9 Gebruiksaanwijzing Legenda: GEGEVENS = ter informatie Doorlopende tekst. GRAFISCHE INDICATIE = ga te werk volgens de getoonde meldingen. = Aanwijzing = Belangrijk = Tip JURA Elektroapparate

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Lynx 42 en Lynx 32 L-NL-C Alle rechten voorbehouden. Niets in deze uitgave mag worden gereproduceerd door middel van fotokopie, printen of welke andere methode dan ook zonder voorafgaande

Nadere informatie

INGEBOUWDE GASKOOKPLAAT

INGEBOUWDE GASKOOKPLAAT NL INGEBOUWDE GASKOOKPLAAT BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUTIES UW VEILIGHEID EN DIE VAN ANDEREN IS ERG BELANGRIJK Deze handleiding en het apparaat zelf zijn voorzien van belangrijke veiligheidsaanwijzigen,

Nadere informatie

34199_Control_2_4G_Dutch 02/08/07 14:06 Side 1 JBL ON AIR CONTROL 2.4G. Nederlands HANDLEIDING

34199_Control_2_4G_Dutch 02/08/07 14:06 Side 1 JBL ON AIR CONTROL 2.4G. Nederlands HANDLEIDING 34199_Control_2_4G_Dutch 02/08/07 14:06 Side 1 JBL ON AIR CONTROL 2.4G HANDLEIDING Nederlands 34199_Control_2_4G_Dutch 02/08/07 14:06 Side 2 INTERFERENTIE VERKLARING VAN DE FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION

Nadere informatie

Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator

Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator Gebruikershandleiding AHA /ERC 2010 ELECTRONIC DISTRIBUTION Belangrijk! Defibtech is niet aansprakelijk voor fouten in de inhoud van dit materiaal,

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. E-mail: info@coffema.nl - www.coffema.nl

GEBRUIKSAANWIJZING. E-mail: info@coffema.nl - www.coffema.nl ARMONIA ClasSIc GEBRUIKSAANWIJZING E-mail: info@coffema.nl - www.coffema.nl Coffema B.V. De Weegschaal 11a 5215 MN s-hertogenbosch telefoon: 073 613 75 79 telefax: 073 614 21 79 service: 0900 26 333 62

Nadere informatie

VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK NEEMT 1.Verwijderen van de verpakking en inspectie

VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK NEEMT 1.Verwijderen van de verpakking en inspectie 30106300aNL.fm Page 1 Friday, January 8, 2010 5:08 PM GEBRUIKSOMSCHRIJVING Deze wasmachine is uitsluitend bestemd voor het wassen en centrifugeren van in de machine wasbaar wasgoed, in hoeveelheden die

Nadere informatie

Area Loungeheater Outdoor loungeheater - gas

Area Loungeheater Outdoor loungeheater - gas Instructieboekje Area Loungeheater Outdoor loungeheater - gas 2 DANK 3 NL Hartelijk dank dat u voor een EUROM terrasverwarmer hebt gekozen. U hebt daarmee een goede keus gemaakt! Wij hopen dat hij tot

Nadere informatie