Inhoudsopgave 1. In deze handleiding gebruikte waarschuwingssymbolen en -woorden Gebruik voor het beoogde doel... 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave 1. In deze handleiding gebruikte waarschuwingssymbolen en -woorden... 2 2. Gebruik voor het beoogde doel... 3"

Transcriptie

1 Koffiepadmachine LIFETEC MD14020 Handleiding

2 Inhoudsopgave 1. In deze handleiding gebruikte waarschuwingssymbolen en -woorden Gebruik voor het beoogde doel Inhoud van de verpakking Veiligheidsadviezen Personen met beperkingen Algemene aanwijzingen Het apparaat veilig opstellen Veilig gebruik Netaansluiting Repareer het apparaat nooit zelf Het apparaat schoonmaken Beschrijving van het apparaat Overzicht van het apparaat Koffiepadhouder Bedieningselementen Opstellen en aansluiten Opstellen Aansluiten Doorspoelen Ontkalken Onderhoud van het apparaat Koffie zetten Hoeveelheid water instellen Tijd instellen voor automatisch uitschakelen Koffiezetten afbreken Na het gebruik Koffiepads uitnemen Reinigen Fouten zoeken Afvoeren Technische specificaties

3 1. In deze handleiding gebruikte waarschuwingssymbolen en -woorden GEVAAR! Waarschuwing voor acuut levensgevaar! WAARSCHUWING! Waarschuwing voor mogelijk levensgevaar en/of ernstig onherstelbaar letsel! VOORZICHTIG! Neem alle aanwijzingen in acht om letsel en materiële schade te voorkomen! LET OP! Neem de aanwijzingen in acht om materiële schade te voorkomen! OPMERKING! Nadere informatie voor het gebruik van het apparaat. OPMERKING! Neem de aanwijzingen in de handleiding in acht! WAARSCHUWING! Waarschuwing voor het risico op elektrische schokken! WAARSCHUWING! Waarschuwing voor het risico op hete oppervlakken! Opsomming van/informatie over voorvallen die zich tijdens de bediening kunnen voordoen Advies over uit te voeren handelingen 2

4 2. Gebruik voor het beoogde doel Met de MEDION koffiepadautomaat MD kunt u koffie zetten met koffiepads. Gebruik het apparaat niet in de open lucht. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke toepassingen, maar niet in vergelijkbare toepassingen, bijv. in keukens voor winkelpersoneel, kantoren en andere commerciële omgevingen, plattelandswoningen en hoeves, door klanten in hotels, motels en andere woonvoorzieningen, in bed & breakfasts. Denk eraan dat de garantie vervalt bij gebruik voor andere doelen dan waarvoor het apparaat bedoeld is. Wijzig niets aan uw apparaat zonder onze toestemming en gebruik geen randapparatuur die niet door ons is goedgekeurd of geleverd. Gebruik alleen door ons geleverde of goedgekeurde onderdelen en toebehoren. Neem alle informatie in deze handleiding in acht, met name de veiligheidsvoorschriften. Elke andere bediening en toepassing wordt beschouwd als ondoelmatig gebruik en kan leiden tot letsel of materiële schade. Gebruik het apparaat niet in extreme omgevingsomstandigheden Inhoud van de verpakking Controleer bij het uitpakken of de volgende onderdelen zijn meegeleverd: Design-koffiepadmachine Koffiepadhouder voor 1 pad Koffiepadhouder voor 2 pads Opvangbakje met rooster van roestvrij staal Handleiding en garantiebewijs 3

5 3. Veiligheidsadviezen Lees voordat u het apparaat de eerste keer gebruikt deze handleiding aandachtig door en volg met name alle veiligheidsaanwijzingen op! Het apparaat mag alleen gebruikt worden volgens de handleiding. Bewaar deze handleiding op een veilige plaats zodat u deze later nog eens kunt raadplegen. Als u het apparaat aan anderen overdraagt, lever deze handleiding dan mee Personen met beperkingen Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met een tekort aan ervaring en/of kennis, tenzij dit gebeurt onder toezicht van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon, of tenzij zulke personen instructies hebben gekregen over het juiste gebruik van het apparaat. Kinderen moeten onder toezicht staan om er zeker van te zijn dat zij niet met het apparaat spelen. GEVAAR! Houd verpakkingszakken en -folie uit de buurt van baby s en kleine kinderen. Hierbij bestaat gevaar voor verstikking Algemene aanwijzingen Zorg ervoor dat u niet over het aansluitsnoer kunt struikelen. Het aansluitsnoer mag niet ingeklemd of platgedrukt worden. Gebruik het apparaat niet als het apparaat of snoeren zichtbaar beschadigd zijn of als het apparaat is gevallen. In het binnenste van het apparaat zijn gevaarlijke spanningen aanwezig. Open nooit de behuizing en steek geen voorwerpen in de ventilatiesleuven. Kans op elektrische schok. Levensgevaar! Als u het apparaat volledig stroomvrij wilt maken, trekt u het netsnoer uit het stopcontact. Trek altijd aan de stekker, nooit aan het snoer. 4

6 Bij onweer kunnen op het elektriciteitsnet aangesloten apparaten beschadigd raken. Trek daarom bij onweer altijd het netsnoer uit het stopcontact Het apparaat veilig opstellen Plaats het apparaat op een hittebestendige, stevige, vlakke ondergrond. Om te voorkomen dat iemand struikelt, kunt u beter geen verlengsnoeren gebruiken. Plaats het apparaat niet op een tafelrand, omdat het anders kan omkantelen en op de grond vallen. De behuizing wordt heet tijdens het gebruik. Raak het apparaat tijdens het gebruik daarom uitsluitend aan op de daartoe voorziene knoppen en handgrepen. Stel het apparaat niet op boven een kookplaat of andere verwarmingsapparaten (grill, friteuse), zelfs niet als er een afzuigkap boven is geïnstalleerd. Plaats het apparaat niet in de buurt van een wasbak. Laat wat ruimte tussen het apparaat en andere apparatuur en de wand, zodat de lucht vrij kan circuleren. Dek het apparaat niet af tijdens het gebruik Veilig gebruik Dompel het apparaat nooit onder in vloeistoffen! Gebruik het apparaat niet in de open lucht. Laat het apparaat tijdens het gebruik niet zonder toezicht werken. Vul alleen koud water in het waterreservoir. Vul (behalve voor het ontkalken, zie hieronder) geen andere vloeistoffen dan water in het waterreservoir. Laat geen ongebruikt water in het waterreservoir staan. Vul in het waterreservoir geen water bij zolang het apparaat nog heet is. Laat het apparaat afkoelen tussen twee bereidingen in. 5

7 De koffiemachine en onderdelen ervan kunnen zeer heet worden tijdens de bereiding. Raak het apparaat tijdens het gebruik alleen aan op de daartoe voorziene handgrepen om brandwonden te voorkomen Netaansluiting Sluit het apparaat alleen aan op een reglementair geïnstalleerd en goed bereikbaar stopcontact van 230 V ~ 50 Hz in de buurt van de plek waar het gebruikt wordt. Zorg dat het stopcontact goed toegankelijk is zodat de stekker zonder problemen kan worden uitgetrokken. Trek de stekker van het apparaat na ieder gebruik, voor iedere schoonmaakbeurt en als er geen toezicht op wordt gehouden uit het stopcontact. Rol het snoer voor het gebruik helemaal uit. Laat het netsnoer niet in aanraking komen met hete voorwerpen (bijv. kookplaten) of oppervlakken. Laat het netsnoer niet in contact komen met water of andere vloeistoffen Repareer het apparaat nooit zelf Trek bij beschadiging van de stekker, het aansluitsnoer of het apparaat zelf, meteen de stekker uit het stopcontact. Als het aansluitsnoer van dit apparaat beschadigd is geraakt moet dit, om gevaar te voorkomen, worden vervangen door de klantenservice van de fabrikant of een ander deskundig persoon. GEVAAR! Probeer in geen geval het apparaat zelf te openen en/ of te repareren. Daardoor loopt u gevaar op elektrische schokken. Neem bij storingen contact op met ons Service Center. 6

8 3.7. Het apparaat schoonmaken Dompel het apparaat nooit onder in water of andere vloeistoffen. Trek de stekker uit het stopcontact voordat u de behuizing schoonmaakt. Laat het apparaat goed afkoelen. Gebruik voor de schoonmaak uitsluitend een vochtige doek en een milde zeep die de oppervlakken van het apparaat niet kunnen aantasten. Leef voor het ontkalken van het apparaat de bijzondere opmerkingen hierin na. 7

9 4. Beschrijving van het apparaat 4.1. Overzicht van het apparaat ) Deksel van het waterreservoir 2) Draaiknop 3) Deksel 4) Zetkop 5) "Aan/uit"-knop 6) "Eén kopje": Eén kopje (125 ml) zetten en de gewenste hoeveelheid water (maximaal 150 ml) programmeren 7) "Twee kopjes": Twee kopjes (van elk 125 ml) zetten en de gewenste hoeveelheid water (maximaal 300 ml) programmeren 8) Roestvrijstalen lekbakje 9) Lekbakje 10) In hoogte verstelbare koffie-uitloop 11) Koffie-uitloop 12) Aanduiding waterniveau 13) Vak voor koffiepadhouder 8

10 4.2. Koffiepadhouder ) Zijhandgrepen 2) koffiepadhouder 4.3. Bedieningselementen Met de knoppen "één kopje" of "twee kopjes" kunt u de gewenste hoeveelheid water instellen die per koffiepad door het apparaat wordt gebruikt. U kunt ook één grote kop koffie met maximaal 300 ml zetten. Houd de knop "Eén kopje" ingedrukt om de zettijd (max. 150 ml) te verhogen. Houd de knop "Twee kopjes" ingedrukt om de zettijd (max. 2x150 ml) te verhogen. 9

11 5. Opstellen en aansluiten Voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt moet u het volgende uitvoeren Opstellen WAARSCHUWING! Verstikkingsgevaar! Laat kinderen niet met verpakkingsfolie spelen. WAARSCHUWING! Gevaar voor verbranding door plotseling vrijkomende stoom als u het apparaat op een hoogte van meer dan 1500 m gebruikt. Gebruik het apparaat niet op een hoogte van meer dan m boven zeeniveau. Pak alle onderdelen van het apparaat uit. Verwijder alle verpakkingsmateriaal. Controleer of alles compleet is. Bewaar het verpakkingsmateriaal, zodat kinderen er niet bij kunnen. Zet het apparaat op een stevige, vlakke ondergrond Aansluiten WAARSCHUWING! Gevaar voor elektrische schokken! Houd u aan de veiligheidsadviezen in het begin van deze handleiding. Steek de stekker in een geaard stopcontact van 230 V ~ 50 Hz Doorspoelen Voor het eerste gebruik en na langere tijd van niet-gebruik moet u het apparaat eenmaal doorspoelen. Daarmee ontlucht u het apparaat en verwijdert u eventuele restanten uit het apparaat. Ga daarvoor als volgt te werk: Neem het deksel van het waterreservoir. Vul het waterreservoir tot de MAX-streep met koud kraanwater. 10

12 OPMERKING De hoeveelheid water in de schaal wordt een of twee seconden na het bijvullen van water in de watertank aangeduid. Houd er rekening mee dat als u de machine met teveel water vult tot boven de MAX-streep, het water er dan langs de achterzijde uitloopt. LET OP! Het apparaat kan beschadigd raken door ongeschikte vloeistoffen! Gebruik uitsluitend koud kraanwater. LET OP! Houd er rekening mee dat het waterniveau in het waterreservoir niet mag dalen tot onder de MIN-streep. Vul tijdig water bij om een correcte werking te garanderen. Draai de draaiknop linksom op de instelling om de zetkop te ontgrendelen en omhoog te trekken. 11

13 Plaats de koffiepadhouder in. Deze past enkel in één stand. Sluit het deksel en draai de draaiknop rechtsom terug naar de instelling om de zetkop opnieuw te vergrendelen. Zet een hittebestendige schaal met een inhoud van ten minste 1,5 l onder de koffie-uitloop. WAARSCHUWING! Gevaar voor verbranding! Kom niet met de handen tussen de uitlopen en de kopjes. Het apparaat wordt ingeschakeld door op de knop "Aan/uit" te drukken. Bij het eerste gebruik branden alle led's tegelijk. Houd de knop "Eén kopje" en de "Aan/uit"-knop tegelijk ingedrukt. 12

14 Het apparaat wordt gevuld met water uit het waterreservoir. Nadat het water verhit is, stroomt het via de beide uitlopen uit het apparaat. Na het zetten wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld. Herhaal deze procedure nogmaals. Aangezien alle onderdelen die vóór het eerste gebruik van het apparaat in contact zijn gekomen met levensmiddelen moeten schoongemaakt worden, plaatst u bij de tweede keer doorspoelen de tweede koffiepadhouder in Ontkalken OPMERKING Als u het apparaat gemiddeld drie- tot viermaal per dag gebruikt, moet u het iedere week ontkalken. U kunt het apparaat ontkalken door het door te spoelen met azijnwater. OPMERKING In plaats van azijnwater kunt u ook een normale ontkalker voor koffiezetapparaten gebruiken. Houd u aan de gebruiksaanwijzing voor de ontkalker. Doe dit zoals beschreven in het hoofdstuk 5.3. Doorspoelen op pagina 10. Spoel het apparaat na het ontkalken meermaals door met vers kraanwater. Laat het apparaat aan de lucht drogen Onderhoud van het apparaat Spoel de koffiepadhouder na elk gebruik grondig uit met schoon kraanwater. Droog de houder goed af. Verwijder de lekbakhouder van het apparaat. Gooi eventuele vloeistof in het lekbakje weg. Spoel het druppelrooster, het lekbakje en de lekbakhouder na elk gebruik met schoon kraanwater af. Droog de onderdelen goed af TIP! Blijf van uw koffie genieten! Maak de koffiepadhouder schoon met een afwasborstel! Hiermee verwijdert u alle restanten uit de koffiepadhouder. Deze reiniging moet plaatsvinden als het koffiepadapparaat gedurende langere tijd niet is gebruikt en na elke zevende koffiebereiding. Daarmee blijft niet alleen de uitstekende koffiesmaak behouden, maar wordt ook het koffiepadapparaat in optimale toestand gehouden. Als de koffiepadhouder te veel resten bevat, bestaat het gevaar dat de koffie niet meer op normale wijze door de uitgang van de melksproeier kan stromen. De 13

15 koffie zou zelfs aan de zijkanten over de houder van de koffiepads heen kunnen stromen. Als de koffiepadhouder verstopt is, maakt u deze schoon door deze een nacht in azijn te leggen. 6. Koffie zetten U kunt met het apparaat één kopje koffie van 125 ml tot 150 ml of twee kopjes koffie van elk 125 ml tot 150 ml zetten. U kunt ook één grote kop koffie met maximaal 300 ml zetten. Neem het deksel van het waterreservoir. Vul het waterreservoir tot de MAX-streep met koud kraanwater. Druk op de "Aan/uit"-knop om de machine in te schakelen. De led van de "Aan/uit"-knop knippert zolang het water wordt verwarmd. Wanneer het apparaat bedrijfsklaar is branden alle led's continu. Draai de draaiknop linksom op de instelling om de zetkop te ontgrendelen en omhoog te trekken. OPMERKING De koffiepadhouders zijn herkenbaar aan hun hoogte. De ondiepe houder is voor één koffiepad (één kopje), de diepere houder is voor twee koffiepads (twee kopjes). Strijk een koffiepad voor elke kopje koffie glad. Leg de koffiepad(s) in de houder. Plaats de koffiepadhouder in het daartoe voorziene vak. Sluit het deksel en draai de draaiknop rechtsom terug naar de instelling om de zetkop opnieuwte vergrendelen. Stel een of twee kopjes op onder de koffie-uitloop. OPMERKING U kunt op de knoppen aan weerszijden van de in de hoogte verstelbare koffie-uitloop drukken om de hoogte van de uitloop in te stellen. Druk op de knop "Eén kopje" of op de knop "Twee kopjes". WAARSCHUWING! Gevaar voor verbranding! Gebruik alleen onbeschadigde ronde koffiepads met een diameter van 58 mm. Kom niet met de handen tussen de uitlopen en de kopjes. 14

16 LET OP! Houd er rekening mee dat het waterniveau in het waterreservoir niet mag dalen tot onder de MIN-streep. Vul tijdig water bij om een correcte werking te garanderen Hoeveelheid water instellen Met de knoppen "één kopje" of "twee kopjes" kunt u de gewenste hoeveelheid water instellen die per koffiepad door het apparaat wordt gebruikt. U kunt een kopje koffie zetten door op de knop "Eén kopje" te drukken. U kunt de hoeveelheid water bij de bereiding wijzigen door de knop "Eén kopje" ingedrukt te houden. Zodra de gewenste hoeveelheid bereikt is, laat u de knop los. Het apparaat slaat de gekozen hoeveelheid water op voor de volgende bereiding van één kopje (max. 150 ml). "Twee kopjes" te druk- U kunt twee kopjes koffie zetten door op de knop ken. U kunt de hoeveelheid water bij de bereiding wijzigen door de knop "Twee kopjes" ingedrukt te houden. Zodra de gewenste hoeveelheid bereikt is, laat u de knop los. Het apparaat slaat de gekozen hoeveelheid water op voor de volgende bereiding van twee kopjes (max. 2x 150 ml). De ingestelde hoeveelheid koffie wordt gezet. Als u de standaardinstelling van 125 ml of 2x125 ml per bereiding wilt herstellen, houdt u de knop "Aan/uit" ingedrukt in uitgeschakelde toestand. De led op de "Aan/uit"-knop knippert driemaal even, het apparaat is dan opnieuw ingesteld op de standaardhoeveelheid. Het apparaat wordt uitgeschakeld door even op de "Aan/uit"-knop te drukken. OPMERKING Als u niet op een knop drukt, wordt het apparaat na ongeveer 15 minuten automatisch uitgeschakeld. LET OP! Houd er rekening mee dat het waterniveau in het waterreservoir niet mag dalen tot onder de MIN-streep. Vul tijdig water bij om een correcte werking te garanderen Tijd instellen voor automatisch uitschakelen Wanneer er geen toets wordt ingedrukt, wordt het apparaat na 15 minuten automatisch uitgeschakeld. Deze tijd kan tot 60 minuten worden verlengd. Ga hiervoor als volgt te werk: 15

17 Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact. Druk op de toets Een kopje en houd deze ingedrukt terwijl u de stekker weer in het stopcontact steekt. Houd de toets Een kopje nog 2 tot 3 seconden ingedrukt totdat de toets oplicht. De tijd voor automatisch uitschakelen is gewijzigd. OPMERKING Wanneer de LED van de toets Een kopje ongeveer 2 seconden lang oplicht, betekent dit dat het apparaat na 15 minuten wordt uitgeschakeld. Wanneer de LED van de toets Een kopje tweemaal oplicht, betekent dit dat het apparaat na ongeveer 60 minuten wordt uitgeschakeld. OPMERKING In de tijd tot aan de automatische uitschakeling wordt de watertemperatuur continu gecontroleerd en eventueel verwarmd zodat u zonder verdere wachttijd een kopje koffie kunt zetten Koffiezetten afbreken U kunt het zetten afbreken door op de knop "Aan/Uit te drukken. Het zetten wordt beëindigd. OPMERKING Na het afbreken kunt u niet doorgaan met koffiezetten. 16

18 7. Na het gebruik 7.1. Koffiepads uitnemen Wacht tot het apparaat is afgekoeld. Neem de koffiepadhouder uit het apparaat. Gooi de koffiepad(s) weg. WAARSCHUWING! Gevaar voor verbranding! Neem de houder gewoon uit door deze op te nemen aan de daartoe voorziene handgrepen aan weerszijden (zie onderstaande figuren). 17

19 7.2. Reinigen WAARSCHUWING! Gevaar voor elektrische schokken! Trek vóór het schoonmaken steeds de stekker uit het stopcontact. Houd u aan de veiligheidsadviezen in het begin van deze handleiding. LET OP! Het apparaat kan beschadigd raken door het binnendringen van vloeistoffen! Gebruik alleen een iets vochtig gemaakt doekje. Dompel de behuizing niet onder in water. Zorg ervoor dat er geen vloeistoffen in het apparaat komen. Gebruik bij het reinigen geen oplosmiddelen of schurende middelen. Neem het apparaat na elk gebruik af met een iets vochtig gemaakt doekje. Spoel het apparaat eventueel door, zoals beschreven in de paragraaf 5.3. Doorspoelen op pagina 10. Spoel de koffiepadhouder na elk gebruik grondig uit met schoon kraanwater. Droog de houder goed af. Verwijder de lekbakhouder van het apparaat. Gooi eventuele vloeistof in het lekbakje weg. Spoel het druppelrooster en het lekbakje na elk gebruik met schoon kraanwater af. Spoel de koffie-uitloop na elk gebruik grondig uit met schoon kraanwater. Droog de onderdelen goed af. OPMERKING Wij raden u aan de aparte onderdelen met de hand te spoelen. 18

20 8. Fouten zoeken Steek de stekker in een volgens voorschrift aangesloten stop- Kenmerk Oorzaak Oplossing Het apparaat is niet op de netspanning aangesloten. contact 230 V ~ 50 Hz. Kan het apparaat niet inschakelen. Het deksel kan niet worden gesloten. De koffie smaakt niet. De koffie loopt erg langzaam uit de uitloop. Het apparaat is defect. Neem contact op met onze Service Hotline. Er zitten verkeerde Gebruik alleen ronde koffiepads koffiepads in de lade. met een diameter van 58 mm. Gebruik de diepe houder voor Er zitten te veel koffiepads twee koffiepads. in de lade. Leg per kopje slechts één koffie- pad in de houder. Strijk de koffiepad vóór het inleggen De koffiepad is schuin glad. ingelegd. Leg de koffiepad recht in de houder. De leidingen van het apparaat moeten doorgespoeld worden. De leidingen in het apparaat zijn verkalkt. Spoel het apparaat voor het gebruik door. Ontkalk het apparaat. 19

21 9. Afvoeren Verpakking Uw apparaat is speciaal verpakt om het tijdens het transport tegen beschadiging te beschermen. Verpakkingen zijn grondstoffen en kunnen worden hergebruikt of terug worden gebracht in de grondstoffenkringloop. Apparaat Gooi het apparaat aan het einde van de levensduur in geen geval weg als gewoon huisvuil! Informeer bij uw gemeente hoe u het apparaat op een milieubewuste en correcte wijze kunt afvoeren. 10. Technische specificaties Afmetingen (bedrijfsklaar l x b x h) Gewicht Voeding Opgenomen vermogen Druk Zettijd Gebruiksomstandigheden Inhoud waterreservoir Beschermingsklasse ca. 35 x 22 x 25 cm ca. 3,2 kg netto 230 V ~ 50 Hz Watt 1,5 bar ca. 1 minuut per kopje Tot op een hoogte van 1500 m 1,1 l I 20

22 NL Medion B.V. John F. Kennedylaan 16a 5981 XC Panningen Nederland Hotline: (0,15 EUR/Min) Fax: (0,15 EUR/Min) 28WO/13 Gebruikt u a.u.b. het contactformulier op onze website onder service en contact.

Inleiding. Aanduidingen. Inleiding

Inleiding. Aanduidingen. Inleiding Inleiding Inleiding Deze gebruiksaanwijzing helpt bij het veilig en economisch gebruiken van de MEDION koffiepadautomaat MD 12000, verder in deze handleiding apparaat genoemt. Deze gebruiksaanwijzing is

Nadere informatie

Waterkoker MEDION MD Handleiding

Waterkoker MEDION MD Handleiding Waterkoker MEDION MD 12851 Handleiding 4 van 18 Inhoudsopgave 1. Over deze handleiding... 7 1.1. In deze handleiding gebruikte waarschuwingspictogrammen en -woorden... 7 1.2. Gebruik voor het beoogde doel...

Nadere informatie

Waterkoker MEDION MD Handleiding

Waterkoker MEDION MD Handleiding Waterkoker MEDION MD 12348 Handleiding 2 van 16 Inhoud 1. Over deze handleiding... 5 1.1. Gebruikte waarschuwingssymbolen en -woorden... 5 1.2. Gebruik voor het beoogde doel... 6 2. Veiligheidsinstructies...

Nadere informatie

Broodrooster MEDION MD Handleiding

Broodrooster MEDION MD Handleiding Broodrooster MEDION MD 12852 Handleiding 2 van 16 Inhoudsopgave 1. Over deze handleiding... 5 1.1. In deze handleiding gebruikte waarschuwingspictogrammen en -woorden... 5 1.2. Gebruik voor het beoogde

Nadere informatie

PHILIPS HD7686/90. Gebruiksaanwijzing

PHILIPS HD7686/90. Gebruiksaanwijzing PHILIPS HD7686/90 Gebruiksaanwijzing HD7692, HD7690, HD7686 2 1 48 Nederlands Belangrijk Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Personenweegschaal MD 13523

Personenweegschaal MD 13523 Personenweegschaal MD 13523 Handleiding Inhoud Veiligheidsadviezen... 2 Over dit toestel... 2 Algemeen... 2 Op de juiste wijze omgaan et batterijen... 3 Repareer het toestel nooit zelf... 3 Inhoud van

Nadere informatie

PHILIPS HD7546/20. Gebruiksaanwijzing

PHILIPS HD7546/20. Gebruiksaanwijzing PHILIPS HD7546/20 Gebruiksaanwijzing HD7546, HD7544 F1 G E D C H B A I 46 Nederlands Algemene beschrijving (fig. 1) A Aan/uitknop met lampje B Netsnoer C Koffiezetter D Waterniveauindicator E Waterreservoir

Nadere informatie

Inhoudsopgave Veiligheidsadviezen... 2 Toepassing/bedoeld gebruik... 4 Inhoud... 5 Overzicht van het apparaat... 5 Gebruik... 8

Inhoudsopgave Veiligheidsadviezen... 2 Toepassing/bedoeld gebruik... 4 Inhoud... 5 Overzicht van het apparaat... 5 Gebruik... 8 Inhoudsopgave Veiligheidsadviezen... 2 Over deze handleiding... 2 In deze handleiding gebruikte symbolen en waarschuwingswoorden... 2 Houd apparaten met batterijvoeding buiten bereik van kinderen... 3

Nadere informatie

Byzoo Sous Vide Turtle

Byzoo Sous Vide Turtle Byzoo Sous Vide Turtle ZAT01 Handleiding 220-240V, 50Hz 1300W BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK EN BEWAAR VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE Bij het gebruik van elektrische

Nadere informatie

Rotatiescheerapparaat

Rotatiescheerapparaat Rotatiescheerapparaat LIFETEC MD 14367 Handleiding Inhoud 1. Over deze handleiding... 2 1.1. In deze handleiding gebruikte symbolen en signaalwoorden...2 2. Gebruik voor het beoogde doel... 4 2.1. Inhoud

Nadere informatie

Byzoo Sous Vide Hippo

Byzoo Sous Vide Hippo Byzoo Sous Vide Hippo handleiding 220-240V, 50Hz 800W BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK EN BEWAAR VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE 1 Lees alle instructies zorgvuldig voor

Nadere informatie

Keukenweegschaal MEDION MD 13639. Handleiding

Keukenweegschaal MEDION MD 13639. Handleiding Keukenweegschaal MEDION MD 13639 Handleiding 2 van 16 Inhoudsopgave 1. Over deze handleiding... 5 1.1. In deze handleiding gebruikte waarschuwingssymbolen en -woorden... 5 1.2. Gebruik voor het beoogde

Nadere informatie

Nostalgieradio MD NL.book Seite 3 Donnerstag, 21. September :22 15

Nostalgieradio MD NL.book Seite 3 Donnerstag, 21. September :22 15 Nostalgieradio MD 81342 NL.book Seite 3 Donnerstag, 21. September 2006 3:22 15 Inhoudsopgave Veiligheidsadviezen............................ 4 Bediening.....................................6 Inschakelen/uitschakelen

Nadere informatie

COFFEE MAKER KM 5040

COFFEE MAKER KM 5040 COFFEE MAKER KM 5040 NL C D E F G H I J K L M N A B F O 3 NEDERLANDS 29-32 4 VEILIGHEID EN INSTELLING Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u dit apparaat gebruikt! Volg alle veiligheidsinstructies

Nadere informatie

HANDLEIDING. heet water apparaat HW1N

HANDLEIDING. heet water apparaat HW1N HANDLEIDING heet water apparaat WAT TE DOEN ALS UW TOESTEL NIET MEER WERKT? GARANTIEBEPALING : (Bewijs en kassabon zorgvuldig bewaren, voor het geval van de garantie gebruik wordt gemaakt) Apparaat : HEET

Nadere informatie

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107 Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT Modelnr.: *688.107 GEBRUIKSAANWIJZING Om volledig gebruik te maken van de mogelijkheden en storingen tot het minimum te beperken raden wij u aan om de gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Inhoud Veiligheidsaanwijzingen... 4 Overzicht... 6 Geleverde onderdelen... 6 Gebruik... 7 Eieren verschillend hard koken... 10

Inhoud Veiligheidsaanwijzingen... 4 Overzicht... 6 Geleverde onderdelen... 6 Gebruik... 7 Eieren verschillend hard koken... 10 Inhoud Veiligheidsaanwijzingen... 4 Bestemd gebruik... 4 Overzicht... 6 Geleverde onderdelen... 6 Gebruik... 7 Voorbereiding... 7 De kooktijd instellen... 8 Eieren koken... 9 Na gebruik... 9 Eieren verschillend

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. MEDION P82742 MD

Uw gebruiksaanwijzing. MEDION P82742 MD U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor MEDION P82742 MD 90184. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de MEDION P82742 MD 90184 in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

AUTOMATISCHE KOFFIEMACHINE 1. BELANGRIJK

AUTOMATISCHE KOFFIEMACHINE 1. BELANGRIJK AUTOMATISCHE KOFFIEMACHINE 1. BELANGRIJK Let erop dat de schakelaar op 0 (uit) staat voordat u het snoer op de wandcontactdoos aansluit. Laat de stekker niet in het stopcontact wanneer de koffiemachine

Nadere informatie

SWK 1750SS. NL Waterkoker. Copyright 2017, Fast ČR, a.s

SWK 1750SS. NL Waterkoker. Copyright 2017, Fast ČR, a.s SWK 1750SS NL Waterkoker - 1 - NL Waterkoker Belangrijke veiligheidsinstructies ZORGVULDIG LEZEN EN BEWAREN VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK Dit apparaat mag door kinderen vanaf 8 jaar en ouder worden gebruikt,

Nadere informatie

vetvrije gezinsmaaltijden Handleiding

vetvrije gezinsmaaltijden Handleiding Handleiding vetvrije gezinsmaaltijden Inhoud Veiligheidswaarschuwingen Veiligheidswaarschuwingen 2 Veiligheidsinstructies 4 Productgegevens 5 Productbeschrijving 6 Gebruiksinstructies 7 Algemene Reinigings-

Nadere informatie

T8 Art. 468. Gebruiksaanwijzing

T8 Art. 468. Gebruiksaanwijzing T8 Art. 468 Gebruiksaanwijzing Krups T8 a b c d e f g h i a: Vergrendelingshendel b: Veiligheidsknop c: Filterdeksel d: Filter e: Glazen koffiekan f: Afdekplaat g: Waterreservoir h: Aan/Uit-Schakelaar

Nadere informatie

PHILIPS HD7870/60. Gebruiksaanwijzing

PHILIPS HD7870/60. Gebruiksaanwijzing PHILIPS HD7870/60 Gebruiksaanwijzing HD7812, HD7811, HD7810, HD8705 3 1 HD7811 HD7812, HD7810 Nederlands 35 Inleiding Met SENSEO geniet u ieder moment van de dag van de perfecte kop koffie met een heerlijk

Nadere informatie

Aroma Perfection System. www.krups.com

Aroma Perfection System. www.krups.com Aroma System www.krups.com a d b Aroma System c d Aroma Control Timer e h j k m l f i System 1 2 3 Aroma System Aroma 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nederlands Beschrijving a b c d e f g h i Deksel Waterreservoir

Nadere informatie

Inhoud Veiligheidsadviezen... 4 Ingebruikname... 6 Gebruik... 7

Inhoud Veiligheidsadviezen... 4 Ingebruikname... 6 Gebruik... 7 Inhoud Veiligheidsadviezen... 4 Bedoeld gebruik...4 Algemeen...4 Op de juiste wijze omgaan met batterijen...5 Nooit zelf repareren...5 Ingebruikname... 6 Inhoud verpakking controleren...6 Batterij plaatsen...6

Nadere informatie

F GB D NL E I P DK N S FIN GR TR RC ROK ARA IR

F GB D NL E I P DK N S FIN GR TR RC ROK ARA IR F P - 4 GB P 5-8 D P 9-2 NL P 3-6 E P 7-20 I P 2-24 P P 25-28 DK P 29-32 N P 33-36 S P 37-40 FIN P 4-44 GR P 45-48 TR p 49-52 RC p 53-56 ROK p 57-60 ARA p 6-64 IR p 65-68 KETTLE F GB D NL E I P DK N S

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing KA 3482

Gebruiksaanwijzing KA 3482 Gebruiksaanwijzing KA 3482 Gebruiksaanwijzing Dank u voor uw keuze van dit product. We hopen dat u er veel plezier van beleeft. Symbolen in deze bedieningshandleiding Belangrijke aanwijzingen voor uw veiligheid

Nadere informatie

SWK 1720BK. NL Fast waterkoker. Copyright 2017, Fast ČR, a.s

SWK 1720BK. NL Fast waterkoker. Copyright 2017, Fast ČR, a.s SWK 1720BK NL Fast waterkoker - 1 - NL Fast waterkoker Belangrijke veiligheidsinstructies ZORGVULDIG LEZEN EN VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK BEWAREN Dit apparaat mag door kinderen vanaf 8 jaar en ouder worden

Nadere informatie

GEBRUIK. Verwijder alle verpakkingen, stickers en diverse accessoires zowel aan de binnenals buitenkant van de waterkoker.

GEBRUIK. Verwijder alle verpakkingen, stickers en diverse accessoires zowel aan de binnenals buitenkant van de waterkoker. GEBRUIK NL Wij danken u voor het kopen van een Rowenta waterkoker. Leest u de volgende instructies, die van toepassing zijn op al onze modellen, alstublieft zorgvuldig door en houd ze bij de hand. Open

Nadere informatie

KRUPS F380. Gebruiksaanwijzing

KRUPS F380. Gebruiksaanwijzing KRUPS F380 Gebruiksaanwijzing 1 2 3 4 5 6 max. 30 cm 7 8 9 max. 3 /4 10 11 12 13 14 15 Nederland Veiligheidsvoorschriften Dit apparaat dient aangesloten te worden op een geaard stopcontact. Het voltage

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Eierkoker EK 3497

Gebruiksaanwijzing. Eierkoker EK 3497 Gebruiksaanwijzing Eierkoker EK 3497 Gebruiksaanwijzing Dank u voor uw keuze van dit product. We hopen dat u er veel plezier van beleeft. Symbolen in deze bedieningshandleiding Belangrijke aanwijzingen

Nadere informatie

Notice EO.qxp:bouilloire 1.qxp 19/09/07 15:18 Page 1 F GB D NL E I P DK N S FIN GR TR RC AR

Notice EO.qxp:bouilloire 1.qxp 19/09/07 15:18 Page 1  F GB D NL E I P DK N S FIN GR TR RC AR Notice 0827838 EO.qxp:bouilloire 1.qxp 19/09/07 15:18 Page 1 www.krups.com F GB D NL E I P DK N S FIN GR TR RC AR fig. 1 fig. 2 1 2 fig. 3 fig. 4 auto 2 1 fig. 5 1 2 on fig. 6 fig. 7 fig. 8 off off on

Nadere informatie

Straightener HP8333. Register your product and get support at NL Gebruiksaanwijzing

Straightener HP8333. Register your product and get support at  NL Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8333 NL Gebruiksaanwijzing e f d c b a Nederlands Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product

Nadere informatie

Waterkoker Gebruikershandleiding

Waterkoker Gebruikershandleiding Waterkoker Gebruikershandleiding WKM6246W NL 01M-8832913200-1617-01 Lees eerst deze gebruikershandleiding! Beste klanten, Wij danken u dat u een product van Beko heeft gekozen. We hopen dat u de beste

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Ascaso Dream

GEBRUIKSAANWIJZING Ascaso Dream GEBRUIKSAANWIJZING Ascaso Dream Allereerst wil ik u van harte feliciteren met de door u aangeschafte Innova espressomachine. Om het apparaat zonder zorgen en langdurig te laten functioneren is het raadzaam

Nadere informatie

Nederlands 3 English 7 Français 11 Deutsch 15 Español 19 Italiano 23

Nederlands 3 English 7 Français 11 Deutsch 15 Español 19 Italiano 23 Nederlands 3 English 7 Français 11 Deutsch 15 Español 19 Italiano 23 Svenska 27 Dansk 30 Norsk 33 Suomi 36 Português 39 Ελληνικά 43 عربية 50 282893 Princess Mini Cooler White 282895 Princess Mini Cooler

Nadere informatie

NL Gebruiksaanwijzing TIMER

NL Gebruiksaanwijzing TIMER NL Gebruiksaanwijzing TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Lees de gebruiksaanwijzing en de veiligheidsinstructies zorgvuldig door! Veiligheidsvoorschriften Controleer of de netspanning (voltage) in

Nadere informatie

Hairdryer. Register your product and get support at. HP4935/00. Gebruiksaanwijzing

Hairdryer. Register your product and get support at.  HP4935/00. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4935/00 Gebruiksaanwijzing Nederlands Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op www.philips.com/welcome

Nadere informatie

COFFEE MAKER KM 8280

COFFEE MAKER KM 8280 NL COFFEE MAKER KM 8280 A B C D E F G H I J K 3 NEDERLANDS NEDERLANDS 5-13 4 NEDERLANDS VEILIGHEID EN INSTALLATIE Lees deze handleiding zorgvuldig voordat u dit apparaat gaat gebruiken! Volg alle veiligheidsinstructies

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Russell Hobbs Koffiemachine 14899

Gebruiksaanwijzing Russell Hobbs Koffiemachine 14899 Gebruiksaanwijzing Russell Hobbs Koffiemachine 14899 GARANTIEVOORWAARDEN Dit apparaat heeft een garantietermijn van 2 jaar vanaf de datum van aankoop. Gedurende de garantieperiode zal de distributeur volledige

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. PHILIPS HD7850 http://nl.yourpdfguides.com/dref/997766

Uw gebruiksaanwijzing. PHILIPS HD7850 http://nl.yourpdfguides.com/dref/997766 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

NL Waterkoker met variabele temperatuur

NL Waterkoker met variabele temperatuur SWK 1890SS NL Waterkoker met variabele temperatuur - 1 - NL Waterkoker met variabele temperatuur Belangrijke veiligheidsinstructies ZORGVULDIG LEZEN EN BEWAREN VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK Dit apparaat mag

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING QUICKMILL 820

GEBRUIKSAANWIJZING QUICKMILL 820 GEBRUIKSAANWIJZING QUICKMILL 820 Allereerst wil ik u van harte feliciteren met de door u aangeschafte Quickmill espressomachine. Om het apparaat zonder zorgen en langdurig te laten functioneren is het

Nadere informatie

Professional Supplies BORDENWARMKAST. Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050. CaterChef 60

Professional Supplies BORDENWARMKAST. Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050. CaterChef 60 Professional Supplies Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050 CaterChef 120 CaterChef 60 CaterChef 30 GEBRUIKSAANWIJZING Lees deze instructies aandachtig door alvorens het apparaat te gebruiken. 688050-51-52

Nadere informatie

Bedankt! Bedankt om voor dit product van COSYLIFE gekozen te hebben. De producten van het merk COSYLIFE worden gekozen, getest en aanbevolen door ELECTRO DEPOT en verzekeren u een eenvoudig gebruik, een

Nadere informatie

LA 30. O Aromaverstuiver Gebruiksaanwijzing. BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) www.beurer.com

LA 30. O Aromaverstuiver Gebruiksaanwijzing. BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) www.beurer.com LA 30 O Aromaverstuiver Gebruiksaanwijzing BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) www.beurer.com NEDERLANDS Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, bewaar deze voor later gebruik, laat

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING RIJSTKOKER Modelnr.: *688.087

GEBRUIKSAANWIJZING RIJSTKOKER Modelnr.: *688.087 Professional Supplies GEBRUIKSAANWIJZING RIJSTKOKER Modelnr.: *688.087 Afbeelding alleen ter illustratie, specificaties zijn afhankelijk van het werkelijke product. Lees voor het gebruik zorgvuldig de

Nadere informatie

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Hairdryer HP8260. NL Gebruiksaanwijzing

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Hairdryer HP8260. NL Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8260 NL Gebruiksaanwijzing Nederlands 1 Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product

Nadere informatie

Styler. Register your product and get support at HP4681/00. Gebruiksaanwijzing

Styler.  Register your product and get support at HP4681/00. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Styler HP4681/00 NL Gebruiksaanwijzing a h g b c f e d Nederlands Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product

Nadere informatie

HD7858, HD7857, HD7856, HD7855 Gebruiksaanwijzing

HD7858, HD7857, HD7856, HD7855 Gebruiksaanwijzing HD7858, HD7857, HD7856, HD7855 Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1 Introductie 57 1.1 SENSEO koffiemachine 57 2 Algemene beschrijving 58 3 Belangrijk 58 3.1 Naleving van richtlijnen 59 4 De machine doorspoelen

Nadere informatie

Tuincontactdoos met piket

Tuincontactdoos met piket NL Handleiding GS 2 DE GS 4 DE Belangrijk! Lees deze handleiding en bewaar ze. Neem de veiligheidsaanwijzingen in acht. Inhoudsopgave pagina 1 Inleiding... 29 2 Leveringsomvang... 29 3 Conform gebruik...

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Haardroger

Gebruiksaanwijzing. Haardroger Gebruiksaanwijzing Haardroger NL 8 1 7 6 2 3 4 5 2 NL Haardroger Aansluiting Dit apparaat mag alleen worden aangesloten op een volgens de wet geinstalleerd geaard stopcontact. Zorg ervoor dat de op het

Nadere informatie

F GB D NL E I DK N FIN S RUS GR

F GB D NL E I DK N FIN S RUS GR F GB D NL E I DK N FIN S RUS GR Fijn dat u een waterkoker van KRUPS heeft aangeschaft. Lees de voor al onze modellen toepasselijke instructies aandachtig en houdt ze bij de hand. VEILIGHEIDSADVIEZEN

Nadere informatie

Universele professionele snelle oplader. Handleiding MD 13482

Universele professionele snelle oplader. Handleiding MD 13482 Universele professionele snelle oplader Handleiding MD 13482 Inhoudsopgave Veiligheidsaanwijzingen... 2 Elektrische apparaten zijn geen speelgoed... 2 Storingen... 3 Schoonmaak en onderhoud... 4 Over dit

Nadere informatie

PHILIPS HD7824/50. Gebruiksaanwijzing

PHILIPS HD7824/50. Gebruiksaanwijzing PHILIPS HD7824/50 Gebruiksaanwijzing HD7824 HD7823 HD7822 HD7820 Coffee Machine 3 1 a F G B H D e i J K c l M n O P 34 Nederlands Inleiding Met Douwe Egberts SENSEO \ coffee pads geniet u van een perfect

Nadere informatie

TDS 75. NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer

TDS 75. NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer TDS 75 NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NL TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Nadere informatie

Universele Werklamp GT-AL-02

Universele Werklamp GT-AL-02 Universele Werklamp GT-AL-02 GEBRUIKSAANWIJZING V/09/09 Lees deze handleiding voor het eerste gebruik van deze werklamp door en leef voor uw eigen bescherming in ieder geval de veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

Staafmixer. Gebruikershandleiding HBS6702W NL 01M

Staafmixer. Gebruikershandleiding HBS6702W NL 01M Staafmixer Gebruikershandleiding HBS6702W NL 01M-8834363200-1617-01 Lees eerst deze gebruikershandleiding! Beste klanten, Wij danken u dat u een product van Beko heeft gekozen. We hopen dat u de beste

Nadere informatie

www.krups.com 06 02 18

www.krups.com 06 02 18 www.krups.com 1 2 MAXI MINI MAXI MINI 3 4 5 6 stop Deutsch 4 English 7 Français 9 Nederlands 11 Español 14 Português 16 Italiano 18 Dansk 20 Norsk 22 Svenska 24 Suomi 26 λληνικ 28 T Türkçe 31 Slovensko

Nadere informatie

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605. Gebruiksaanwijzing

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605 NL Gebruiksaanwijzing HP8605 a b c d e f g h i j 10 sec. Nederlands 1 Gefeliciteerd Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips!

Nadere informatie

PHILIPS HD7567/20. Gebruiksaanwijzing

PHILIPS HD7567/20. Gebruiksaanwijzing PHILIPS HD7567/20 Gebruiksaanwijzing HD7567, HD7566, HD7565, HD7564, HD7563, HD7562 A B C 1 D J E I F H G K L HD7565/HD7566 HD7567 50 Nederlands Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips!

Nadere informatie

PHLILIPS HR2304/70. Gebruiksaanwijzing

PHLILIPS HR2304/70. Gebruiksaanwijzing PHLILIPS HR2304/70 Gebruiksaanwijzing HR2304 1 24 Nederlands Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, registreer

Nadere informatie

schegolux-aqua/aquacolor Gebruiksaanwijzing schegolux-aqua/aquacolor Uitstromer met LED-licht

schegolux-aqua/aquacolor Gebruiksaanwijzing schegolux-aqua/aquacolor Uitstromer met LED-licht schegolux-aqua/aquacolor NL Gebruiksaanwijzing schegolux-aqua/aquacolor Uitstromer met LED-licht Gebruiksaanwijzing...34-39 NL 2 3 4 5 1 2 8 Abb. 1 6 7 A B Abb. 2 Abb. 3 1 Abb. 4 3 1 Abb. 5 Overzicht/leveringsomvang

Nadere informatie

MILK FROTHER MF 5260 NEDERLANDS

MILK FROTHER MF 5260 NEDERLANDS MILK FROTHER MF 5260 NEDERLANDS NL A B C D E F G H 3 VEILIGHEID EN INSTALLATIE Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u dit apparaat gebruikt! Volg alle veiligheidsinstructies om schade

Nadere informatie

Straightener. Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8297. Gebruiksaanwijzing

Straightener. Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8297. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8297 NL Gebruiksaanwijzing a b cd e g f h i Nederlands Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw

Nadere informatie

GC9920. Snelstartgids. Strijken. Stomen. Verfrissen. Automatische Calc-Clean-systeem. Opbergen. Downloaded from www.vandenborre.be

GC9920. Snelstartgids. Strijken. Stomen. Verfrissen. Automatische Calc-Clean-systeem. Opbergen. Downloaded from www.vandenborre.be GC990 Snelstartgids 3 4 5 Strijken Stomen Verfrissen Automatische CalcCleansysteem Opbergen Overzicht Algemene Beschrijving A A Kleerhangerhaak B Verfrissingsknop C Ventilatieopeningen D Schuifknop ventilatieopeningen

Nadere informatie

UB 64. O Spann elektrische deken. Gebruiksaanwijzing...2. BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany www.beurer.com. 06.0.

UB 64. O Spann elektrische deken. Gebruiksaanwijzing...2. BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany www.beurer.com. 06.0. UB 64 NL 06.0.43510 Hohenstein O Spann elektrische deken Gebruiksaanwijzing...2 BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany www.beurer.com Inhoud Nederlands 1. Leveringsomvang... 3 1.1 Beschrijving

Nadere informatie

Inhoud Veiligheidsadviezen...4 Bedoeld gebruik... 4 Opstelling en elektrische aansluiting... 4 Storingen... 5 Leveringsomvang... 5 Overzicht van het

Inhoud Veiligheidsadviezen...4 Bedoeld gebruik... 4 Opstelling en elektrische aansluiting... 4 Storingen... 5 Leveringsomvang... 5 Overzicht van het Inhoud Veiligheidsadviezen...4 Bedoeld gebruik... 4 Opstelling en elektrische aansluiting... 4 Storingen... 5 Leveringsomvang... 5 Overzicht van het apparaat...6 Pictogrammen op het apparaat... 7 Ingebruikneming

Nadere informatie

Hairdryer. Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP4997/22. Gebruiksaanwijzing

Hairdryer. Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP4997/22. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4997/22 NL Gebruiksaanwijzing d e c b f a i g h Nederlands Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw

Nadere informatie

INSTRUCTIES/ HANDLEIDING BL400S SERIES BLENDER. Eat well, drink well and live well with Omega

INSTRUCTIES/ HANDLEIDING BL400S SERIES BLENDER. Eat well, drink well and live well with Omega INSTRUCTIES/ HANDLEIDING Eat well, drink well and live well with Omega BL400S SERIES BLENDER Nederlands, juni 2014 LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING ZORGVULDIG DOOR VOOR GEBRUIK BLENDER VEILIGHEID GEVAAR Elektriciteit

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG RS20CCSV

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG RS20CCSV U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor SAMSUNG RS20CCSV. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de SAMSUNG RS20CCSV in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing HEETWATERAPPARAAT HEETWATERAPPARAAT HWA 20

Gebruiksaanwijzing HEETWATERAPPARAAT HEETWATERAPPARAAT HWA 20 Gebruiksaanwijzing HEETWATERAPPARAAT NL HEETWATERAPPARAAT HWA 20 1 HWA 20 2 3 5 4 4 Fig. 1 GEBRUIKSAANWIJZING (NEDERLANDS) Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig, voor een goed en veilig gebruik van het

Nadere informatie

Hairdryer. www.philips.com/welcome. Register your product and get support at HP8183 HP8182 HP8181 HP8180. Gebruiksaanwijzing

Hairdryer. www.philips.com/welcome. Register your product and get support at HP8183 HP8182 HP8181 HP8180. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8183 HP8182 HP8181 HP8180 NL Gebruiksaanwijzing Nederlands Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw

Nadere informatie

Huistelefoon / lader voor GSM. Gebruiksaanwijzing

Huistelefoon / lader voor GSM. Gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing Huistelefoon / lader voor GSM 1 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN 1.1 Belangrijk Het niet naleven van deze handleiding kan leiden tot ernstig letsel of beschadiging van het toestel.

Nadere informatie

HANDLEIDING RO-STEAM 1000 / 2000

HANDLEIDING RO-STEAM 1000 / 2000 HANDLEIDING RO-STEAM 1000 / 2000 Waterkracht B.V. Postbus 65 7050 AB Varsseveld Tel. : +31 (0)315 25 81 81 Fax : +31 (0)315 25 81 91 E-Mail : info@waterkracht.nl Internet : www.waterkracht.nl 2 INHOUD:

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING HANDMIXER GT-HM-05

GEBRUIKSAANWIJZING HANDMIXER GT-HM-05 GEBRUIKSAANWIJZING HANDMIXER GT-HM-05 29WO/2010 INLEIDING NAAM VAN DE DELEN Naam van de delen/ Levering / Technische gegevens... Pagina 1 Inleiding... Pagina 2 Veiligheidsvoorschriften... Pagina 3-4 Let

Nadere informatie

CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 NEDERLANDS

CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 NEDERLANDS CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 NEDERLANDS A B C D E F 1 2 3 VEILIGHEID Lees deze handleiding zorgvuldig voordat u dit apparaat gaat gebruiken! Volg alle veiligheidsinstructies op om schade door incorrect

Nadere informatie

Mixer Gebruikershandleiding

Mixer Gebruikershandleiding Mixer Gebruikershandleiding HMM6420W NL 01M-8832853200-1617-01 Lees eerst deze gebruikershandleiding! Beste klanten, Wij danken u dat u een product van Beko heeft gekozen. We hopen dat u de beste resultaten

Nadere informatie

IB2-N

IB2-N HANDLEIDING ELEKTRISCHE STRIJKPLANK www.primo-elektro.be Lees aandachtig alle instructies - bewaar deze handleiding voor latere raadpleging. 1. GARANTIEVOORWAARDEN 3 2. RECYCLAGE INFORMATIE 5 3. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Nadere informatie

Aqua Laser Stoomreiniger (art.nr. 808.378)

Aqua Laser Stoomreiniger (art.nr. 808.378) Gebruiksaanwijzing Aqua Laser Stoomreiniger (art.nr. 808.378) Lees voor het gebruik van de Aqua Laser stoomreiniger de veiligheidsvoorschriften goed door. BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Bij het gebruik

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR A B C * Verlichting: Aan / Uit / Dimmen * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator

Nadere informatie

Hairdryer HP4940/00. Register your product and get support at. Gebruiksaanwijzing

Hairdryer HP4940/00.  Register your product and get support at. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4940/00 NL Gebruiksaanwijzing 1 a b c d f e Nederlands Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product

Nadere informatie

Difrax magnetronsterilisator

Difrax magnetronsterilisator Difrax magnetronsterilisator Je wilt het beste voor je baby, daar is hygi ne een belangrijk onderdeel in. Met de Difrax magnetronsterilisator worden schadelijke bacteri n binnen enkele minuten gedood.

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR A B C * Verlichting: Aan / Uit * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings-

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING STAANDE MIXER modelnummer WM-606 MXR

GEBRUIKERSHANDLEIDING STAANDE MIXER modelnummer WM-606 MXR GEBRUIKERSHANDLEIDING STAANDE MIXER modelnummer WM-606 MXR Wartmann www.wartmann.cooking INHOUDSOPGAVE WELKOM... 1 Gefeliciteerd met uw aankoop... 1 Een goede keuze... 1 BELANGRIJK... 2 Alleen geschikt

Nadere informatie

TDS 20/50/75/120 R. NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer

TDS 20/50/75/120 R. NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer TDS 20/50/75/120 R NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer TRT-BA-TDS R -TC-001-NL TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Nadere informatie

INHOUD. CE Verklaring van Overeenstemming 8. 2

INHOUD. CE Verklaring van Overeenstemming 8.  2 INHOUD 1. Algemene veiligheid 3 2. Kenmerken 3 3. Beperkingen 3 4. Algemene informatie 3 5. Installatie 4 6. Werking 5 7. Elektrische specificaties 6 8. Rendement 6 9. Probleemoplossing 6 10. Onderdelenlijst

Nadere informatie

FC 65. O Gezichtsborstel Gebruiksaanwijzing... 2. BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) www.beurer.com

FC 65. O Gezichtsborstel Gebruiksaanwijzing... 2. BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) www.beurer.com FC 65 O Gezichtsborstel Gebruiksaanwijzing... 2 BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) www.beurer.com NEDERLANDS Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, bewaar deze voor later gebruik,

Nadere informatie

WLA 380VS1000CRL OVEN

WLA 380VS1000CRL OVEN WLA 380VS1000CRL OVEN Stroomvoorziening: 230V~50Hz Stroomverbruik: 1800W EAN CODE: 8718868990259 Lees voor gebruik deze handleiding zorgvuldig door en bewaar deze zodat u deze later kunt raadplegen. Belangrijke

Nadere informatie

Inhoud Veiligheid en onderhoud Inhoud pakket Technische gegevens Beschrijving 8 Bediening 9 Service 10

Inhoud Veiligheid en onderhoud Inhoud pakket Technische gegevens Beschrijving 8 Bediening 9 Service 10 Notebookluidsprekers MEDION E83013 (MD 856051) Handleiding Inhoud Veiligheid en onderhoud 2 Bedoeld gebruik... 2 Veiligheid... 2 Voeding... 3 Opstellingslocatie... 3 Elektromagnetische compatibiliteit...

Nadere informatie

Beknopte instructies Gallery 210 ES

Beknopte instructies Gallery 210 ES Beknopte instructies Gallery 210 ES 1 595258000 2011.10 Onderdelen van de machine Behuizingdeur Display Behuizing Deurslot Koppenstation Bedieningsmodule Koppenplateau Kannenplateau Koffiecontainer Instant-ingrediëntcontainer

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Waterkoker 1,0 liter

Gebruiksaanwijzing. Waterkoker 1,0 liter Gebruiksaanwijzing Waterkoker 1,0 liter SB4472 NL Lees voor het gebruik de gebruiksinstructies en vooral de veiligheidsvoorschriften en waarschuwingen grondig door alvorens u het product voor de eerste

Nadere informatie

Koffiemachine Bravilor Bonomat Mondo Twin

Koffiemachine Bravilor Bonomat Mondo Twin Koffiemachine Bravilor Bonomat Mondo Twin 1. Aan/uit schakelaar voor het apparaat (en onderste warmhoudplaatje) 2. Aan/uit schakelaar voor bovenste warmhoudplaatje 3. Warmhoudplaatje 4. Glazen kan, thermoskan

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

MS Semen Storage Pro

MS Semen Storage Pro MS Semen Storage Pro 150 4508425 NL MS Semenstorage PRO 150 Gebruiksaanwijzing... 3 4508425/11-01-2016/F Inhoud MS Semen Storage Pro 150... 1 Bepalingen... 3 Introductie... 4 MS Semen Storage... 5 Aanbevelingen...

Nadere informatie

gebruikershandleiding keukenmixer

gebruikershandleiding keukenmixer gebruikershandleiding keukenmixer www.wartmann.cooking Inhoudsopgave Welkom 1 Gefeliciteerd met uw aankoop 1 Een goede keuze 1 Belangrijk 2 Alleen geschikt voor huishoudelijk gebruik 2 Controleer elektrische

Nadere informatie

Gumax Terrasverwarmer

Gumax Terrasverwarmer Gumax Terrasverwarmer De energiezuinige terrasverwarmer op infraroodbasis zonder rode gloed Handleiding Model PAH-2011-1 3200 watt Lees alle instructies zorgvuldig door alvorens dit apparaat te installeren

Nadere informatie

Straightener HP8331. Register your product and get support at NL Gebruiksaanwijzing

Straightener HP8331. Register your product and get support at  NL Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8331 NL Gebruiksaanwijzing Nederlands Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op www.philips.com/welcome

Nadere informatie

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Gebruiksaanwijzing

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696 Gebruiksaanwijzing o n a m b l k c j d e i f g h p q r 3 4 16mm 22mm 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. Nederlands Gefeliciteerd met

Nadere informatie

Curler. Register your product and get support at HP4684 HP4683. NL Gebruiksaanwijzing

Curler.  Register your product and get support at HP4684 HP4683. NL Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Curler HP4684 HP4683 NL Gebruiksaanwijzing a b c d e i h g f Nederlands Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw

Nadere informatie