Vrijstaande koffiezetautomaat CM 5200

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vrijstaande koffiezetautomaat CM 5200"

Transcriptie

1 Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffiezetautomaat CM 5200 Lees in elk geval de gebruiksaanwijzing voor u het toestel opstelt, nl-be installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan het toestel. M.-Nr

2 Inhoud Transportverpakking / uw toestel afdanken...5 Beschrijving van het toestel...6 Gamma...6 Weergave- en bedieningselementen Toetsverlichting...8 Bediening....8 Opmerkingen omtrent uw veiligheid...9 Het toestel in gereedheid brengen en in gebruik nemen...14 Vóór het eerste gebruik...14 Het toestel voor het eerst inschakelen Waterhardheid...15 Het waterreservoir vullen...17 Het bonenreservoir vullen met koffiebonen...18 Koffiezetautomaat in- en uitschakelen...19 Kopjes voorverwarmen...20 Plateauverwarming in- of uitschakelen De centrale uitlaat in de hoogte verstellen...21 Bereiding afbreken...22 Espresso of koffie...23 Espresso of koffie bereiden...23 Twee porties bereiden...23 Espresso of koffie met reeds gemalen koffie...24 De koffietrechter vullen met reeds gemalen koffie...24 Koffie of espresso met reeds gemalen koffie bereiden Koffiespecialiteiten met melk...26 Voorbereiding...26 Opmerkingen omtrent de roestvrijstalen melkrecipiënt Koffiespecialiteiten met melk bereiden...27 Cappuccino of latte macchiato Caffè latte, melkschuim of hete melk Twee porties bereiden...27 Koffiespecialiteiten met reeds gemalen koffie Na de bereiding met melk...28 Heet water produceren...29

3 Inhoud Koffie volgens uw wensen...30 Maalgraad...30 Koffiesterkte...31 De gemalen koffie bevochtigen Watertemperatuur...32 Portiegrootte aanpassen Programmering van de hoeveelheid bij het bereiden van dranken...34 HOEVEELH. PROGR. in het menu INSTELLINGEN oproepen Het menu INSTELLINGEN...37 Overzicht van de mogelijke instellingen...38 Taal...40 Dagtijd en tijdformaat...40 Tijdformaat instellen...41 Dagtijd instellen...41 Timerfuncties...41 Timer instellen Timer activeren en deactiveren...43 Energiemodi Informatie weergeven...45 Koffiezetautomaat vergrendelen...45 Vergrendeling activeren en deactiveren...45 Vergrendeling tijdelijk opheffen...46 Fabrieksinstelling...46 Demo-functie...47 Reiniging en onderhoud...48 Overzicht...48 Leidingen spoelen...50 Melksysteem spoelen...50 Melksysteem reinigen...51 Roestvrijstalen melkrecipiënt reinigen...54 Waterreservoir...54 Opvangrooster Opvangschaal en afvalbakje...55 Bonenreservoir en koffietrechter...57 Filtersysteem...57 Behuizing...60

4 Inhoud Ontkalken...61 Ontkalken wanneer dit op het display wordt gevraagd ONTKALKEN in het menu ONDERHOUD oproepen...62 Wat gedaan als...?...63 Service After Sales van Miele en garantie...74 Toebehoren...75 Energie besparen Transporteren Het resterende water in het toestel verwijderen door stoom te produceren...77 Verpakken...78 Elektrische aansluiting...79 Opstelinstructies...80 Afmetingen van het toestel...81

5 Transportverpakking / uw toestel afdanken Transportverpakking De verpakking beschermt de koffiezetautomaat tegen transportschade. Bewaar de originele kartonnen doos en de stukken piepschuim, zodat u het toestel indien nodig later veilig kunt transporteren. Ook moet u de originele verpakking bewaren voor het geval u een beroep moet doen op de Service After Sales van Miele. Zo kunt u de koffiezetautomaat veilig naar de Service After Sales van Miele opsturen. Uw toestel afdanken Oude elektrische en elektronische toestellen bevatten vaak nog waardevolle materialen. Ze bevatten echter ook schadelijke stoffen die voor het functioneren en de veiligheid van het toestel nodig waren. Als u het toestel bij het gewone afval doet of bij verkeerde behandeling kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu. Geef uw oud toestel dus niet mee met het gewone huisvuil. Breng het toestel liever naar het dichtstbijzijnde gemeentelijk containerpark. Zorg er ook voor dat het toestel kindveilig wordt bewaard voor u het wegbrengt. 5

6 Beschrijving van het toestel Gamma a Plateauverwarming b Bonenreservoir, poedertrechter en draaiknop voor de maalgraad c Weergave- en bedieningselementen d Uitlaat voor heet water e Centrale uitlaat met geïntegreerde cappuccinatore f Afvalbakje g Opvangschaal h Opvangrooster i Gat voor de melkslang j Netschakelaar k Inschuifvak voor de snelstartgids l Waterreservoir m Melkrecipiënt (meegeleverd toebehoren, afhankelijk van het model) 6

7 Beschrijving van het toestel Weergave- en bedieningselementen Dranktoetsen Met deze toetsen kunt u koffiespecialiteiten bereiden. De symbolen hebben de volgende betekenis: Espresso b Koffie a Latte macchiato g Cappuccino f Om een drank te bereiden, drukt u 1 keer op de desbetreffende toets. Voor twee porties van een drank drukt u 2 keer kort na elkaar op de desbetreffende toets. Om de portiegrootte op te slaan (hoeveelheid programmeren), drukt u langer dan 3 seconden op de dranktoets. Toets OK e Met de toets OK bevestigt u meldingen op het display en slaat u instellingen op. Draaikiezer d Met de draaikiezer kiest u uit de verschillende opties van de menu's. Aan-uittoets c Met de aan-uittoets schakelt u de koffiezetautomaat in en uit (in de stand-bystand zetten en eruit halen), op voorwaarde dat de netschakelaar aan de achterkant van het toestel is ingeschakeld. Display h Op het display van de koffiezetautomaat wordt informatie weergegeven over de huidige stap of status. 7

8 Beschrijving van het toestel Toetsverlichting Als de dranktoetsen verlicht zijn, bevindt u zich in het hoofdmenu en kunt u dranken bereiden. Wordt een drankbereiding gestart, dan is alleen nog de desbetreffende dranktoets verlicht. De boog boven de toets OK knippert kort voordat er stoom wordt geproduceerd, bijv. voor melkschuim. De toets OK en de boog zijn verlicht wanneer u de menu's oproept, kunt kiezen uit verschillende opties of een stap moet bevestigen. Bediening U bevindt zich in het hoofdmenu als op het display het volgende wordt weergegeven: MAAK UW KEUZE Als op het display en worden weergegeven, kunt u verdere keuzemogelijkheden weergeven door de draaikiezer te draaien. Stap of instelling kiezen de gewenste stap of instelling wordt weergegeven. Het vinkje B geeft aan welke instelling actief is. ^ Om instellingen op te slaan, drukt u op de toets OK. Menu oproepen ^ Als u langer dan 2 seconden op de toets OK drukt, roept u de menu's op. U kunt dan met de draaikiezer kiezen of u OVERIGE DRANKEN ONDERHOUD INSTELLINGEN wilt oproepen. ^ Druk op de toets OK om uw keuze te bevestigen. In het desbetreffende menu kunt u stappen starten of instellingen wijzigen. Menuniveau verlaten TERUG wordt weergegeven. of ^ Druk 2 seconden op de toets OK. of Als u enige tijd niet op een toets drukt, keert de koffiezetautomaat terug naar het hoofdmenu. 8

9 Opmerkingen omtrent uw veiligheid Deze koffiezetautomaat voldoet aan de voorgeschreven veiligheidsvoorschriften. Door ondeskundig gebruik kunnen gebruikers echter letsel oplopen en kan er schade optreden aan het toestel. Lees deze gebruiksaanwijzing daarom eerst aandachtig door voordat u deze koffiezetautomaat in gebruik neemt. U vindt er belangrijke opmerkingen omtrent het opstellen, uw veiligheid, het gebruik en het onderhoud van uw koffiezetautomaat. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan de koffiezetautomaat. Bewaar de gebruiksaanwijzing en geef ze door aan wie het toestel eventueel na u gebruikt. Gebruik de koffiezetautomaat uitsluitend in huishoudelijke context (max. 20 kopjes per dag) om koffiedranken zoals espresso, cappuccino, latte macchiato e.a. te bereiden. Gebruik voor andere doeleinden is niet toegelaten. Miele is niet verantwoordelijk voor schade die wordt veroorzaakt door een ander gebruik dan wat hier wordt vermeld of door foutieve bediening. ~ Personen die door hun fysieke, zintuiglijke of geestelijke mogelijkheden of hun onervarenheid of gebrek aan kennis niet in staat zijn om deze koffiezetautomaat veilig te bedienen, mogen deze koffiezetautomaat alleen onder het toezicht of de begeleiding van een verantwoordelijk iemand gebruiken. Juist gebruik ~ Deze koffiezetautomaat is bedoeld voor gebruik in het huishouden en gelijkaardige omgevingen zoals in winkels, kantoren en gelijkaardige werkomgevingen, op boerderijen, door klanten in hotels, motels, bed-and-breakfasts en andere typische woonomgevingen. De koffiezetautomaat is niet bestemd voor gebruik buiten. 9

10 Opmerkingen omtrent uw veiligheid Kinderen in het huishouden Waarschuwing! Gevaar voor verbranding aan de centrale uitlaat en de uitlaat voor heet water! Hou ermee rekening dat de huid van kinderen veel gevoeliger reageert op hete temperaturen. ~ Plaats de koffiezetautomaat buiten het bereik van kinderen. ~ Let op kinderen die in de buurt van de koffiezetautomaat komen. ~ Laat kinderen nooit met de koffiezetautomaat spelen. ~ Kinderen vanaf acht jaar mogen de koffiezetautomaat alleen maar gebruiken wanneer hun de bediening ervan zo uitgelegd is dat ze het toestel veilig kunnen bedienen. Kinderen moeten de eventuele risico's van een foutieve bediening kunnen beseffen. Merk op dat espresso en koffie geen kinderdranken zijn. Technische veiligheid ~ Controleer vóórdat de koffiezetautomaat wordt geplaatst of het toestel zichtbaar beschadigd is. Is dat het geval, neem de koffiezetautomaat dan in geen geval in gebruik. Beschadigde koffiezetautomaten kunnen uw veiligheid in gevaar brengen. ~ Vergelijk zeker eerst de aansluitgegevens (spanning en frequentie) op het typeplaatje met die van het elektriciteitsnet. Sluit daarna pas uw koffiezetautomaat aan. Deze gegevens dienen absoluut overeen te stemmen. Anders treedt er schade op aan uw koffiezetautomaat. Vraag bij twijfel inlichtingen aan een elektricien. ~ De elektrische veiligheid van de koffiezetautomaat is alleen gewaarborgd als het toestel wordt aangesloten op een volgens de voorschriften geïnstalleerd aardsysteem. Het is heel belangrijk dat aan deze fundamentele veiligheidsvoorwaarde is voldaan. Laat de elektrische installatie in uw woning bij twijfel door een elektricien controleren. De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die werd veroorzaakt doordat de aardleiding onderbroken was of gewoon ontbrak. Er bestaat in dat geval onder andere gevaar voor elektrische schokken. 10

11 Opmerkingen omtrent uw veiligheid ~ Gebruik geen stopcontactenblokken of verlengkabels om de koffiezetautomaat aan te sluiten op het elektriciteitsnet. Met verlengkabels en stopcontactenblokken kan de vereiste veiligheid voor de koffiezetautomaat niet worden gewaarborgd (bijv. gevaar voor oververhitting). ~ Trek de stekker onmiddellijk uit het stopcontact als u merkt dat de koffiezetautomaat beschadigd is of bijv. een brandgeur verspreidt. ~ Zorg ervoor dat de aansluitkabel niet vastgeklemd raakt of tegen een scherpe rand sleept. ~ Zorg ervoor dat de aansluitkabel niet naar beneden hangt. Er is dan struikelgevaar, waardoor het toestel beschadigd kan raken. ~ De koffiezetautomaat mag niet op niet-vaste plaatsen (bijv. op een schip) worden gebruikt. ~ Gebruik de koffiezetautomaat alleen in omgevingstemperaturen tussen 10 C en 32 C. ~ Zorg voor een goede ventilatie van de koffiezetautomaat. U mag de ventilatieopeningen op de bovenkant niet bedekken. ~ Als de koffiezetautomaat achter een gesloten meubeldeur wordt geplaatst, mag u het toestel alleen gebruiken terwijl de meubeldeur geopend is. Sluit de meubeldeur niet terwijl de koffiezetautomaat in werking is. ~ Bescherm de koffiezetautomaat tegen water en opspattend water. ~ Installatie-, onderhouds- of herstellingswerken mogen alleen door gekwalificeerde vakmensen worden uitgevoerd. Door ondeskundig uitgevoerde installatie-, onderhouds- of herstellingswerken kunnen er voor de gebruiker aanzienlijke risico's ontstaan waarvoor de fabrikant niet aansprakelijk kan worden gesteld. ~ Laat u de koffiezetautomaat tijdens de garantieperiode herstellen, dan mag dat enkel gebeuren door een technicus die door de fabrikant erkend is. Anders is er bij schade achteraf geen aanspraak meer op garantie. ~ Laat defecte onderdelen enkel vervangen door originele Miele-wisselstukken. Enkel met originele Miele-wisselstukken bent u zeker dat ze ten volle voldoen aan de eisen qua veiligheid. ~ Tijdens installatie-, onderhouds- en herstellingswerken moet de koffiezetautomaat van het elektriciteitsnet losgekoppeld zijn. De koffiezetautomaat is pas van het elektriciteitsnet losgekoppeld wanneer aan een van deze voorwaarden is voldaan: De stekker van de koffiezetautomaat is uit het stopcontact getrokken. Trek daarbij niet aan de aansluitkabel, wel aan de stekker. De zekeringen in uw zekeringkast zijn uitgeschakeld. De schroefzekeringen in uw zekeringkast zijn helemaal uitgedraaid. 11

12 Opmerkingen omtrent uw veiligheid ~ Schakel de koffiezetautomaat voorafgaand aan lange afwezigheid uit via de netschakelaar. Veilig gebruik Waarschuwing! Gevaar voor verbranding aan de centrale uitlaat en de uitlaat voor heet water! De uitlopende vloeistoffen en geproduceerde stoom zijn zeer heet. ~ Neem de volgende opmerkingen in acht: Hou geen lichaamsdelen onder de centrale uitlaat terwijl er hete vloeistoffen uitlopen of er stoom wordt geproduceerd. Raak geen hete onderdelen aan. De mondstukken kunnen hete vloeistof of stoom rondspuiten. Zorg er daarom voor dat de geïntegreerde cappuccinatore schoon is en juist is gemonteerd. ~ Reinig geen voorwerpen met behulp van de koffiezetautomaat. ~ Reinig de koffiezetautomaat en de melkrecipiënt (meegeleverd toebehoren, afhankelijk van het model) grondig voordat u deze voor het eerst in gebruik neemt. Spoel de leidingen voor koffie en melk (zie rubriek "Reiniging en onderhoud"). ~ Neem de volgende opmerkingen omtrent het gebruikte water in acht: Vul het waterreservoir alleen met koud en vers drinkwater. Warm of heet water of andere vloeistoffen kunnen de koffiezetautomaat beschadigen. Ververs het water dagelijks om kiemvorming te voorkomen. Gebruik geen mineraalwater. Dit zou de koffiezetautomaat sterk verkalken en beschadigen. Gebruik geen water afkomstig uit omkeerosmosesystemen. Het toestel zou beschadigd kunnen raken. ~ Vul het bonenreservoir alleen met gebrande koffiebonen. Vul het bonenreservoir niet met koffiebonen die zijn behandeld met toevoegingen. Doe ook geen reeds gemalen koffie in het bonenreservoir. ~ Grijp niet in de koffiemolen. ~ Doe in de koffietrechter alleen reeds gemalen koffie of een reinigingstablet. Met reinigingstabletten wordt het filtersysteem van de koffiezetautomaat ontvet. ~ Gebruik alleen melk zonder toevoegingen. Toevoegingen met veel suiker verstoppen het melksysteem. ~ Vul het bonenreservoir niet met koffiebonen die zijn voorbehandeld met suiker, karamel e.d. en giet ook geen vloeistoffen met suiker in de koffiezetautomaat. Suiker beschadigt het toestel onherroepelijk! 12

13 Opmerkingen omtrent uw veiligheid ~ Hou geen brandende alcoholmengsels onder de centrale uitlaat. De kunststofonderdelen van de koffiezetautomaat kunnen daardoor in brand vliegen en smelten. ~ Ontsteek geen open vuur (bijv. een kaars) op of naast de koffiezetautomaat. De koffiezetautomaat zou door de vlam in brand kunnen vliegen en het vuur zou zich kunnen verspreiden. ~ Neem de volgende opmerkingen omtrent de reiniging van de koffiezetautomaat in acht: Schakel de koffiezetautomaat voorafgaand aan de reiniging uit via de netschakelaar. Reinig de koffiezetautomaat en de melkrecipiënt (meegeleverd toebehoren, afhankelijk van het model) dagelijks (zie rubriek "Reiniging en onderhoud" voor meer informatie). Gebruik geen stoomreiniger. De stoom kan een kortsluiting veroorzaken. Ontkalk de koffiezetautomaat regelmatig met de Miele-ontkalkingstabletten. Het ontkalkingsinterval is afhankelijk van de waterhardheid. Ontkalk het toestel vaker als het gebruikte water veel kalk bevat. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van een gebrekkige ontkalking. Ontvet het filtersysteem regelmatig met de Miele-reinigingstabletten. Afhankelijk van het vetgehalte van de gebruikte koffiesoort kan het filtersysteem sneller verstopt raken. Geef het koffiebezinksel uit het afvalbakje mee met het GFT-afval of gooi het op de composthoop. Koffiebezinksel kan de gootsteen verstoppen. Voor toestellen met een roestvrijstalen gedeelte geldt: ~ Kleef geen herkleefbare notes (post-its), doorzichtige plakband, ondoorzichtige plakband of andere kleefmiddelen op het roestvrijstalen gedeelte. De coating van het roestvrijstalen gedeelte zou beschadigd raken door het kleefmiddel en haar beschermende werking tegen vuil verliezen. ~ De coating van het roestvrijstalen gedeelte is gevoelig voor krassen. Zelfs magneten kunnen krassen veroorzaken. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die ontstaan is doordat deze veiligheidsrichtlijnen niet in acht werden genomen. 13

14 Het toestel in gereedheid brengen en in gebruik nemen Voordat u de koffiezetautomaat in gebruik neemt, moet u de gebruiksaanwijzing aandachtig lezen, zodat u zich vertrouwd maakt met het toestel en hoe u het bedient. Vóór het eerste gebruik ^ Plaats de koffiezetautomaat op de opstelplaats en verwijder eventuele beschermfolies (zie "Opstelinstructies"). Reinig het toestel grondig (zie "Reiniging en onderhoud") voor u water of koffiebonen doet in de koffiezetautomaat. ^ Steek de stekker van de koffiezetautomaat in het stopcontact (zie "Elektrische aansluiting"). ^ Zet de netschakelaar aan de achterkant van de koffiezetautomaat op "I". Het toestel voor het eerst inschakelen Wanneer u de koffiezetautomaat voor het eerst inschakelt, wordt een welkomstmelding weergegeven. Vervolgens wordt u gevraagd de volgende instellingen in te stellen: Taal Tijdformaat Dagtijd ^ Druk op de aan-uittoets. Op het display wordt enkele ogenblikken de melding MIELE - WILLKOMMEN weergegeven. Taal instellen de gewenste taal wordt weergegeven. De instelling wordt opgeslagen. Tijdformaat instellen ^ Selecteer 12 UUR als u wilt dat de dagtijd in het 12-uurs formaat wordt weergegeven. of ^ Selecteer 24 UUR als u wilt dat de dagtijd in het 24-uurs formaat wordt weergegeven. ^ De instelling wordt opgeslagen. 14

15 Het toestel in gereedheid brengen en in gebruik nemen Dagtijd instellen het uur van de dagtijd wordt weergegeven. de minuten van de dagtijd worden weergegeven. De instelling wordt opgeslagen. Vervolgens wordt op het display de melding INGEBRUIKNEMING AFGE- SLOTEN weergegeven. ^ Op het display verschijnt: VUL EN PLAATS HET WATERRESERVOIR ^ Vul het waterreservoir met vers, koud drinkwater. TIP Plaats een geschikte recipiënt onder de uitlaat voor heet water. Op het display verschijnt: SYSTEEM WORDT GEVULD STARTEN ^ TIP Volg de verdere stappen in deze gebruiksaanwijzing om de instellingen van uw toestel aan te passen aan uw wensen en u vertrouwd te maken met uw toestel. Waterhardheid De waterhardheid geeft aan hoeveel kalk er in het water zit. Hoe meer kalk er in het water zit, hoe harder het water is. En hoe harder het water, hoe vaker de koffiezetautomaat moet worden ontkalkt. De koffiezetautomaat meet de gebruikte hoeveelheid water en stoom. Afhankelijk van de ingestelde waterhardheid kunt u meer of minder dranken bereiden voordat het toestel moet worden ontkalkt. Stel de plaatselijke waterhardheid in op de koffiezetautomaat. Zo zorgt u ervoor dat het toestel perfect zal werken en niet beschadigd zal raken. Ook zorgt dit ervoor dat u op het juiste tijdstip op het display wordt gevraagd om het ontkalkingsproces te starten. Er zijn vier standen voor de waterhardheid: Stand 1 (zacht): Hardheidsgraad 1 van het waterbedrijf 0-8,4 d (0-1,5 mmol/l) Water: ca. 150 l Stoom: ca. 300 min. Stand 2 (gemiddeld): Hardheidsgraad 1 van het waterbedrijf 8,4-14 d (1,5-2,5 mmol/l) Water: ca. 80 l Stoom: ca. 140 min. 15

16 Het toestel in gereedheid brengen en in gebruik nemen Stand 3 (hard): Hardheidsgraad 2 van het waterbedrijf d (2,5-3,8 mmol/l) Water: ca. 50 l Stoom: ca. 80 min. Stand 4 (zeer hard): Hardheidsgraad 3-4 van het waterbedrijf 21 d (3,8 mmol/l) of meer Water: ca. 20 l Stoom: ca. 40 min. Waterhardheid bepalen U kunt de plaatselijke waterhardheid zelf meten met behulp van het bijgeleverde teststrookje. Of u kunt bij uw waterbedrijf de hardheid van uw water opvragen. Waterhardheid instellen Op het display wordt MAAK UW KEUZE weergegeven. ^ Druk op de toets OK en hou uw vinger op deze toets tot op het display MENU wordt weergegeven. INSTELLINGEN wordt weergegeven. INSTELLINGEN WATERHARDHEID ^ Selecteer WATERHARDHEID en druk op de toets OK. de gewenste waterhardheid wordt weergegeven. De instelling wordt opgeslagen. ^ Plaats het teststrookje ca. 1 seconde in het water. Schud het water van het teststrookje. Na ongeveer 1 minuut kunt u het resultaat aflezen. Aan de hand hiervan kunt u de waterhardheid op de koffiezetautomaat instellen. 16

17 Het waterreservoir vullen Niet alleen de kwaliteit van de koffiebonen maar ook een goede waterkwaliteit zijn belangrijk voor lekkere koffie of espresso. U moet het waterreservoir dagelijks leeggieten en met vers drinkwater vullen. Opgelet! Gevaar voor infectie door kiemen. Ververs het water dagelijks om kiemvorming te voorkomen. Heet of warm water of andere vloeistoffen kunnen de koffiezetautomaat beschadigen. Vul het waterreservoir niet met mineraalwater. Dit zou de koffiezetautomaat sterk verkalken en beschadigen. ^ Open het deksel aan de linkerkant van de koffiezetautomaat a. Verwijder het waterreservoir door het aan de greep omhoog uit het toestel te trekken b. ^ Giet tot aan de markering "max." koud, vers drinkwater in het waterreservoir. ^ Plaats het waterreservoir terug. Zorg ervoor dat het waterreservoir bovenaan juist op de nokken van de behuizing wordt geplaatst. ^ Sluit het deksel. TIP Wanneer het waterreservoir wat uitsteekt of schuin zit, controleert u of de plaats waar het waterreservoir in het toestel wordt geplaatst vuil is. Het uitlaatventiel kan hierdoor beginnen te lekken. Reinig indien nodig de plaats waar het waterreservoir in het toestel wordt geplaatst. 17

18 Het bonenreservoir vullen met koffiebonen U kunt koffie of espresso bereiden met gebrande koffiebonen. De koffiezetautomaat maalt koffiebonen telkens als u een portie bereidt. Daarvoor moet het bonenreservoir gevuld zijn met koffiebonen. Ook kunt u koffie of espresso bereiden met reeds gemalen koffie (poederkoffie) (zie "Koffie of espresso met reeds gemalen koffie bereiden"). Opgelet! Gevaar voor beschadiging van de koffiemolen! Vul het bonenreservoir alleen met gebrande koffiebonnen voor espresso of koffie. Vul het bonenreservoir niet met reeds gemalen koffie. Opgelet! Suiker beschadigt de koffiezetautomaat! Vul het bonenreservoir niet met koffiebonen die zijn voorbehandeld met suiker, karamel e.d. en giet ook geen vloeistoffen met suiker in het bonenreservoir. ^ Open het deksel aan de rechterkant van de koffiezetautomaat a. Verwijder het aromadeksel b. ^ Vul het bonenreservoir met koffiebonen c. ^ Plaats het aromadeksel terug en sluit het deksel. TIP Doe niet te veel koffiebonen in het bonenreservoir. Vul het bonenreservoir met koffiebonen voor enkele dagen. Koffie verliest zijn aroma bij contact met lucht. 18

19 Koffiezetautomaat in- en uitschakelen U kunt de koffiezetautomaat in- en uitschakelen via de aan-uittoets (in de stand-bystand zetten en eruit halen), op voorwaarde dat de netschakelaar aan de achterkant van het toestel is ingeschakeld. Inschakelen Wanneer u het toestel inschakelt, warmt de koffiezetautomaat op en worden de leidingen gespoeld. Hierdoor worden de leidingen gereinigd en verwarmd voor de drankbereiding. Daarna loopt er heet water in de opvangschaal. TIP Wanneer u niet wilt dat het spoelwater in de opvangschaal terechtkomt, plaatst u voorafgaand aan de eerste drankbereiding een geschikte recipiënt onder de centrale uitlaat. Als de koffiezetautomaat nog een bedrijfstemperatuur van meer dan 60 C heeft, wordt het spoelen niet gestart. ^ Druk op de aan-uittoets. Op het display verschijnt: OPWARMFASE Na het opwarmen verschijnt op het display: APPARAAT SPOELT Er loopt heet water uit de centrale uitlaat. Vervolgens wordt het hoofdscherm weergegeven op het display: U kunt nu dranken bereiden. Uitschakelen ^ Druk op de aan-uittoets. De koffiezetautomaat spoelt de koffieleidingen voordat het toestel wordt uitgeschakeld. Als u een drank met melk hebt bereid, verschijnt op het display: SPOEL HET MELKSYSTEEM ^ Druk op de toets OK om het melksysteem te spoelen. ^ Volg de verdere instructies op het display. Het melksysteem wordt gespoeld. Als het melksysteem niet wordt gespoeld voordat het toestel wordt uitgeschakeld, verschijnt de melding SPOEL HET MELKSYSTEEM of ook REINIG HET MELKSYSTEEM de volgende keer dat het toestel wordt ingeschakeld. Volg de instructies op het display wanneer u het toestel de volgende keer inschakelt (zie "Melksysteem"). TIP Schakel de koffiezetautomaat bij langere afwezigheid uit via de netschakelaar. Zo bespaart u energie. De ingestelde dagtijd wordt niet opgeslagen en moet opnieuw worden ingesteld wanneer u het toestel weer inschakelt. MAAK UW KEUZE 19

20 Kopjes voorverwarmen De smaak van espresso en andere koffiedranken komt in voorverwarmde kopjes beter tot zijn recht en blijft daardoor ook langer behouden. Hoe kleiner de hoeveelheid koffie en hoe dikker de wand van het kopje, hoe belangrijker het is dat het kopje wordt voorverwarmd. U kunt kopjes of glazen voorverwarmen via het zetvlak met plateauverwarming op de bovenkant van de koffiezetautomaat. De plateauverwarming moet daarvoor ingeschakeld zijn. ^ Plaats de kopjes of glazen op het zetvlak met plateauverwarming op de bovenkant van de koffiezetautomaat. Het zetvlak met plateauverwarming wordt constant verwarmd zolang de koffiezetautomaat ingeschakeld is. Plateauverwarming in- of uitschakelen Op het display wordt MAAK UW KEUZE weergegeven. ^ Druk op de toets OK en hou uw vinger op deze toets tot op het display MENU wordt weergegeven. INSTELLINGEN wordt weergegeven. INSTELLINGEN PLATEAUVERWARMING ^ Selecteer PLATEAUVERWARMING en druk op de toets OK. ^ Om de plateauverwarming in te schakelen, draait u de draaikiezer tot op het display JA wordt weergegeven. of ^ Om de plateauverwarming uit te schakelen, draait u de draaikiezer tot op het display NEE wordt weergegeven. ^ 20

21 U kunt de centrale uitlaat in de hoogte verstellen om deze aan te passen aan de hoogte van de gebruikte kopjes of glazen. Dit zorgt ervoor dat koffie of espresso niet zo snel afkoelt. Ook blijft de crema hierdoor langer behouden. De centrale uitlaat in de hoogte verstellen ^ Trek de centrale uitlaat omlaag tot aan de rand van het kopje of glas. of ^ Schuif de centrale uitlaat omhoog tot het gewenste kopje of glas eronder past. 21

22 Bereiding afbreken U kunt de bereiding afbreken zolang STOP? wordt weergegeven op het display. Om de bereiding van koffie of espresso af te breken, ^ drukt u op de toets OK. De bereiding wordt afgebroken door de koffiezetautomaat. Bij de bereiding van koffiespecialiteiten met melk of twee porties van een drank kunt u de bereiding van bepaalde bestanddelen of de bereiding van de hele drank afbreken. Om de bereiding van één bepaald bestanddeel af te breken (bijv. melkschuim), ^ drukt u 1 keer op de toets OK. Om de bereiding van de hele drank af te breken, ^ drukt u 2 keer op de toets OK. of ^ drukt u op de toets OK en houdt u uw vinger langer dan normaal op deze toets. De bereiding wordt afgebroken door de koffiezetautomaat. TIP Tijdens het maalproces en de opwarmfase kunt u de hele drankbereiding afbreken met één druk op de toets. 22

23 Espresso of koffie Espresso of koffie bereiden Wanneer u op de toets of drukt, maalt de koffiezetautomaat de koffiebonen. Vervolgens laat het toestel de gemalen koffie trekken. Op het display wordt MAAK UW KEUZE weergegeven. Twee porties bereiden U kunt ook twee porties espresso of koffie in één keer bereiden. Deze twee porties kunt u in één kopje laten lopen of in twee kopjes. Om twee kopjes koffie of espresso in één keer te bereiden, gaat u als volgt te werk: ^ Plaats een kopje onder de centrale uitlaat. ^ Druk op de toets om een espresso te bereiden. of ^ Druk op de toets om een koffie te bereiden. De gewenste koffiedrank loopt uit de centrale uitlaat in het kopje. ^ Plaats onder elk dranktuitje een kopje. ^ Druk 2 keer op de toets voor de gewenste drank. Uit de centrale uitlaat lopen twee porties van de gewenste koffiedrank. Giet de koffiedranken van de eerste twee bereidingen weg, zodat u zeker bent dat alle koffieresten van de controle in de fabriek verwijderd zijn uit het filtersysteem. 23

24 Espresso of koffie met reeds gemalen koffie Voor espresso of koffie met reeds gemalen koffiebonen vult u de koffietrechter met één portie reeds gemalen koffie. Zo kunt u bijv. cafeïnevrije koffie bereiden terwijl het bonenreservoir gevuld is met koffiebonen van koffie met cafeïne. Wanneer u de koffietrechter met gemalen koffie vult, wordt dit automatisch gedetecteerd door de koffiezetautomaat. U kunt met reeds gemalen koffie altijd slechts één portie koffie of espresso bereiden. De koffietrechter vullen met reeds gemalen koffie Gebruik de bijgeleverde koffielepel om juist te doseren. Doe niet meer dan één afgestreken koffielepel gemalen koffie in de koffietrechter. Als u te veel gemalen koffie in de koffietrechter doet, kan deze niet worden samengeperst. De koffiezetautomaat gebruikt alle gemalen koffie in de koffietrechter voor de eerstvolgende koffiebereiding. ^ Open het deksel aan de rechterkant van de koffiezetautomaat a. ^ Open het deksel van de koffietrechter b. Doe één afgestreken koffielepel met gemalen koffie in de koffietrechter c. ^ Sluit beide deksels. Op het display verschijnt de volgende melding: GEMALEN KOFFIE JA B ^ Druk op de toets OK om een koffiedrank met de gemalen koffie te bereiden. Als u geen drank met de gemalen koffie wilt bereiden, gaat u als volgt te werk: NEE wordt weergegeven. ^ De gemalen koffie wordt afgevoerd naar het afvalbakje. 24

25 Espresso of koffie met reeds gemalen koffie Koffie of espresso met reeds gemalen koffie bereiden U kunt nu selecteren of u koffie of espresso met de gemalen koffie wilt bereiden. Als u niet binnen de ca. 15 seconden op een dranktoets drukt, wordt de gemalen koffie afgevoerd naar het afvalbakje. Op het display verschijnt de volgende melding: MAAK UW KEUZE GEMALEN KOFFIE ^ Plaats een kopje onder de centrale uitlaat. ^ Druk op de toets om een espresso te bereiden. of ^ Druk op de toets om een koffie te bereiden. De gewenste koffiedrank wordt bereid. 25

26 Koffiespecialiteiten met melk U kunt kiezen uit verschillende koffiespecialiteiten met melk. Cappuccino bestaat uit ongeveer twee derde melkschuim en één derde espresso. Latte macchiato bestaat uit één derde hete melk, één derde melkschuim en één derde espresso. Caffè latte bestaat uit hete melk en koffie. Bovendien kunt u ook hete melk of melkschuim bereiden. TIP Om goed melkschuim te bereiden, gebruikt u het best koude melk (<13 C). Opmerkingen omtrent de roestvrijstalen melkrecipiënt (meegeleverd toebehoren, afhankelijk van het model) In de roestvrijstalen melkrecipiënt blijft de melk langer koud. Alleen met koude melk kan goed melkschuim worden bereid. Voorbereiding ^ Plaats een recipiënt met voldoende melk links van de koffiezetautomaat. ^ Plaats de melkslang in de recipiënt. Zorg ervoor dat de melkslang zich diep genoeg in de melk bevindt. ^ Sluit de roestvrijstalen opzuigbuis aan op de onderkant op het deksel. Zorg ervoor dat het schuine uiteinde naar onderen wijst. ^ Vul de melkrecipiënt tot max. 2 cm onder de rand met melk. Sluit de melkrecipiënt met het deksel. ^ Sluit de melkslang met het roestvrijstalen bochtstuk aan op de bovenkant van het deksel. Zorg ervoor dat het vergrendelt. ^ Plaats de melkrecipiënt links van de koffiezetautomaat. Sluit het andere uiteinde van de melkslang aan op de centrale uitlaat. 26

27 Koffiespecialiteiten met melk Koffiespecialiteiten met melk bereiden Waarschuwing! Gevaar voor verbranding aan de centrale uitlaat! De uitlopende vloeistoffen en geproduceerde stoom zijn zeer heet. Als een bereiding wordt geselecteerd, warmt de koffiezetautomaat op. Op het display wordt de melding OPWARMFA- SE weergegeven. In de centrale uitlaat wordt de opgezogen melk met stoom verwarmd. Voor melkschuim wordt de melk ook opgeschuimd. Cappuccino of latte macchiato Neem een kopje voor de bereiding van een cappuccino en een glas voor de bereiding van een latte macchiato. Op het display wordt MAAK UW KEUZE weergegeven. ^ Plaats een geschikte recipiënt onder de centrale uitlaat. ^ Druk op de toets om cappuccino te bereiden. of ^ Druk op de toets om latte macchiato te bereiden. De gewenste koffiedrank wordt bereid. Caffè latte, melkschuim of hete melk Op het display wordt MAAK UW KEUZE weergegeven. ^ Plaats een geschikte recipiënt onder de centrale uitlaat. ^ Druk op de toets OK en hou uw vinger op deze toets tot op het display MENU wordt weergegeven. MENU OVERIGE DRANKEN OVERIGE DRANKEN wordt weergegeven. ^ Selecteer met de draaikiezer de gewenste drank: CAFFÈ LATTE MELKSCHUIM HETE MELK ^ De gewenste koffiedrank wordt bereid. Twee porties bereiden U kunt ook twee porties cappuccino of latte macchiato in één keer bereiden. ^ Plaats onder elk dranktuitje een geschikte recipiënt. ^ Druk 2 keer op de toets voor cappuccino of voor latte macchiato. De dranken worden bereid. 27

28 Koffiespecialiteiten met melk Koffiespecialiteiten met reeds gemalen koffie U kunt cappuccino, latte macchiato of caffè latte bereiden met reeds gemalen koffie ^ Vul de koffietrechter met reeds gemalen koffie. Zie "Espresso of koffie met reeds gemalen koffie". Als op het display MAAK UW KEUZE - GEMALEN KOFFIE wordt weergegeven, ^ kunt u cappuccino of latte macchiato bereiden door op de desbetreffende toets te drukken. Voor caffè latte met reeds gemalen koffie ^ drukt u op de toets OK om het menu OVERIGE DRANKEN op te roepen en bereidt u vervolgens caffè latte zoals beschreven. Na de bereiding met melk Opgelet! Gevaar voor infectie door kiemen. Spoel en reinig het melksysteem regelmatig om kiemvorming te voorkomen. U moet het melksysteem spoelen (zie "Melksysteem spoelen") wanneer u het wilt gebruiken en er meer dan 1 uur is verstreken sinds de vorige bereiding met melk. Het melksysteem kan verstopt raken door melkresten. 28

29 Heet water produceren Met de functie "Heet water" kunt u hete dranken bereiden of kopjes voorverwarmen. Waarschuwing! Gevaar voor verbranding aan de uitlaat voor heet water! Het uitlopende water is zeer heet. Hou er rekening mee dat het geproduceerde water niet kokend heet is en daardoor niet geschikt is voor het bereiden van zwarte thee. Het hete water loopt in de recipiënt onder de uitlaat voor heet water. Om de productie van heet water af te breken, ^ drukt u op de toets OK. De productie van heet water wordt afgebroken door de koffiezetautomaat. Op het display wordt MAAK UW KEUZE weergegeven. ^ Plaats een geschikte recipiënt onder de uitlaat voor heet water. ^ Druk op de toets OK en hou uw vinger op deze toets tot op het display MENU wordt weergegeven. OVERIGE DRANKEN wordt weergegeven. ^ Selecteer met de draaikiezer HEET WATER. 29

30 Koffie volgens uw wensen U kunt de instellingen van uw koffiezetautomaat optimaal aan de gebruikte koffiesoort aanpassen. U kunt de maalgraad variëren, de koffiesterkte wijzigen, de gemalen koffie bevochtigen en de watertemperatuur instellen. Maalgraad U kunt de werking van de koffiemolen van de koffiezetautomaat optimaal aan de gebruikte koffiesoort aanpassen door de maalgraad in te stellen. Wanneer koffie juist wordt gemalen, loopt de koffie of espresso gelijkmatig in het kopje en wordt er een fijne crema gevormd. De ideale crema heeft een hazelnootbruine kleur. Aan de hand van de volgende kenmerken kunt u bepalen of u de maalgraad moet wijzigen. De maalgraad is te grof wanneer de espresso of koffie zeer snel in het kopje loopt. de crema zeer bleek en niet consistent is. Stel een lagere stand voor de maalgraad in, zodat de koffiebonen fijner zullen worden gemalen. De maalgraad is te fijn wanneer de espresso of koffie slechts druppelsgewijs in het kopje loopt. de crema donkerbruin is. Stel een hogere stand voor de maalgraad in, zodat de koffiebonen grover zullen worden gemalen. Hou rekening met de volgende opmerkingen om te vermijden dat de koffiemolen beschadigd raakt: Wijzig de maalgraad altijd één stand per keer. Laat opnieuw koffiebonen malen om de maalgraad nog een stand te wijzigen. ^ Plaats een geschikte recipiënt onder de centrale uitlaat. ^ Open het deksel aan de rechterkant van de koffiezetautomaat. ^ Druk op de toets of de toets. ^ Draai de draaiknop voor de maalgraad naar links om de koffiebonen fijner te malen. of ^ Draai de draaiknop voor de maalgraad naar rechts om de koffiebonen grover te malen. 30

31 Koffie volgens uw wensen De gewijzigde maalgraad wordt pas na de tweede koffiebereiding actief. Koffiesterkte De koffiezetautomaat kan 6-14 g koffie per kopje malen en laten trekken. Hoe meer gemalen koffie de koffiezetautomaat laat trekken, hoe sterker de koffie of espresso. Aan de hand van de volgende kenmerken kunt u bepalen of u de koffiesterkte moet wijzigen: De koffiesterkte is te laag wanneer de espresso of koffie zeer snel in het kopje loopt. de crema zeer bleek en niet consistent is. de espresso of koffie slap smaakt. Verhoog de koffiesterkte om meer gemalen koffie te laten trekken. De koffiesterkte is te hoog wanneer de espresso of koffie slechts druppelsgewijs in het kopje loopt. de crema donkerbruin is. de espresso of koffie bitter smaakt. Verlaag de koffiesterkte om minder gemalen koffie te laten trekken. U kunt de koffiesterkte wijzigen door een andere stand voor de koffiesterkte in te stellen. Er zijn drie standen: Mild Normaal Sterk U kunt voor espresso, koffie, cappuccino, latte macchiato en caffè latte een verschillende koffiesterkte instellen. Op het display wordt MAAK UW KEUZE weergegeven. ^ Druk op de toets OK en hou uw vinger op deze toets tot op het display MENU wordt weergegeven. INSTELLINGEN wordt weergegeven. INSTELLINGEN KOFFIESTERKTE ^ Selecteer KOFFIESTERKTE en druk op de toets OK. ^ Selecteer met de draaikiezer de gewenste drank waarvoor u de koffiesterkte wilt wijzigen. de gewenste stand wordt weergegeven. De instelling wordt opgeslagen. 31

32 Koffie volgens uw wensen De gemalen koffie bevochtigen Als de functie "Bevochtigen" is ingeschakeld, wordt de koffie na het malen eerst met een kleine hoeveelheid heet water bevochtigd. Na korte tijd wordt de resterende hoeveelheid water door de bevochtigde gemalen koffie geperst. Daardoor ontstaat er een nog beter aroma. U kunt de functie "Bevochtigen" in- of uitschakelen. In de fabriek is "Bevochtigen" uitgeschakeld. Op het display wordt MAAK UW KEUZE weergegeven. ^ Druk op de toets OK en hou uw vinger op deze toets tot op het display MENU wordt weergegeven. INSTELLINGEN wordt weergegeven. INSTELLINGEN BEVOCHTIGEN ^ Selecteer BEVOCHTIGEN en druk op de toets OK. ^ Om "Bevochtigen" in te schakelen, draait u de draaikiezer tot op het display JA wordt weergegeven. of ^ Om "Bevochtigen" uit te schakelen, draait u de draaikiezer tot op het display NEE wordt weergegeven. ^ De instelling wordt opgeslagen. Watertemperatuur De ideale watertemperatuur is afhankelijk van de gebruikte koffiesoort, van het feit of er espresso of koffie wordt bereid en van de plaatselijke luchtdruk. Als u bijvoorbeeld in de bergen woont en de koffiezetautomaat wordt gebruikt op een hoogte van meer dan 2000 meter boven zeeniveau, moet een lagere watertemperatuur worden ingesteld. Door de lagere luchtdruk begint water immers te koken bij lagere temperaturen. U kunt voor espresso en koffie een verschillende watertemperatuur instellen. Er zijn drie watertemperaturen: Laag Normaal Hoog TIP Niet elke koffie verdraagt hoge temperaturen. Sommige koffiesoorten zijn hier gevoelig voor. Het resultaat is dan dat de vorming van de crema en de smaak worden beïnvloed. 32

33 Koffie volgens uw wensen Op het display wordt MAAK UW KEUZE weergegeven. ^ Druk op de toets OK en hou uw vinger op deze toets tot op het display MENU wordt weergegeven. INSTELLINGEN wordt weergegeven. INSTELLINGEN TEMPERATUUR ^ Selecteer TEMPERATUUR en druk op de toets OK. ^ Selecteer met de draaikiezer de gewenste drank waarvoor u de watertemperatuur wilt wijzigen. de gewenste watertemperatuur wordt weergegeven. De instelling wordt opgeslagen. 33

34 Portiegrootte aanpassen De koffiezetautomaat is uitgerust met een functie om de hoeveelheid te programmeren. Zo kunt u de waterhoeveelheid voor alle koffiedranken en voor heet water aanpassen aan de grootte van uw kopjes en afstemmen op de gebruikte koffiesoort. Voor koffiespecialiteiten met melk kunt u niet alleen de espresso- of koffiehoeveelheid maar ook de melk- en melkschuimhoeveelheid aanpassen aan uw wensen. Bovendien kunt u de portiegroottes voor hete melk en voor melkschuim opslaan. Voor elke drank is een maximaal mogelijke hoeveelheid programmeerbaar. Zodra deze bereikt is, stopt de bereiding. Dan wordt voor deze drank de maximaal mogelijke portiegrootte opgeslagen. Er zijn twee manieren om de programmering van de hoeveelheid te starten: wanneer u een drank bereidt of wanneer u in het menu INSTEL- LINGEN de optie HOEVEELH. PRO- GR. oproept. Wanneer het waterreservoir tijdens de bereiding plots leeg is, wordt de programmering van de hoeveelheid automatisch afgebroken door de koffiezetautomaat. De portiegrootte wordt dan niet opgeslagen. Programmering van de hoeveelheid bij het bereiden van dranken Als u minstens 3 seconden op de toets,, of drukt, roept u de functie voor de programmering van de hoeveelheid voor de desbetreffende drank op. Voor caffè latte, melkschuim, hete melk en heet water start u de programmering van de hoeveelheid door na het kiezen van de drank minstens 3 seconden op de toets OK te drukken. Portiegrootte voor espresso en koffie aanpassen ^ Plaats het gewenste kopje onder de centrale uitlaat. ^ Druk op de toets of en hou uw vinger erop tot op het display HOE- VEELH. PROGR. wordt weergegeven. De gewenste drank wordt bereid en op het display wordt OPSLAAN weergegeven. ^ Zodra het kopje volgens u voldoende is gevuld, drukt u op de toets OK. Voortaan wordt voor deze drank de geprogrammeerde portiegrootte bereid. TIP U kunt de programmering van de hoeveelheid afbreken zolang op het display de melding AFBREKEN wordt weergegeven. 34

35 Portiegrootte aanpassen Portiegrootte voor cappuccino en latte macchiato aanpassen ^ Plaats een geschikte recipiënt onder de centrale uitlaat. ^ Druk minstens 3 seconden op de toets of. Nu worden op het display de bestanddelen van de drank weergegeven waarvoor u de hoeveelheid kunt wijzigen. Cappuccino: melkschuim, espresso Latte macchiato: hete melk, melkschuim, espresso ^ Selecteer met de draaikiezer alle bestanddelen waarvoor u de portiegrootte wilt wijzigen. Bevestig deze telkens met de toets OK. Een vinkje B geeft aan voor welke bestanddelen de portiegrootte moet worden aangepast. STARTEN wordt weergegeven. De koffiezetautomaat begint met de bereiding. U kunt nu voor elk geselecteerd bestanddeel de portiegrootte opslaan zodra op het display OPSLAAN wordt weergegeven. ^ Zodra het kopje volgens u voldoende is gevuld met het desbetreffende bestanddeel, drukt u op de toets OK. ^ Sla voor het geselecteerde bestanddeel de gewenste portiegrootte op. Voortaan wordt voor deze drank de geprogrammeerde samenstelling en portiegrootte bereid. Portiegrootte voor caffè latte, melkschuim, hete melk en heet water aanpassen Op het display wordt MAAK UW KEUZE weergegeven. ^ Plaats een geschikte recipiënt onder de centrale uitlaat. ^ Druk op de toets OK en hou uw vinger op deze toets tot op het display MENU wordt weergegeven. OVERIGE DRANKEN wordt weergegeven. ^ Selecteer met de draaikiezer de gewenste drank. ^ Druk op de toets OK tot op het display HOEVEELH. PROGR. wordt weergegeven. Voor caffè latte kunt u nu de hoeveelheid van de afzonderlijke bestanddelen hete melk, koffie wijzigen, zoals beschreven onder "Portiegrootte voor cappuccino en latte macchiato aanpassen". Voor melkschuim, hete melk en heet water gaat u te werk zoals beschreven onder "Portiegrootte voor espresso en koffie aanpassen". 35

36 Portiegrootte aanpassen HOEVEELH. PROGR. in het menu INSTELLINGEN oproepen Op het display wordt MAAK UW KEUZE weergegeven. ^ Druk op de toets OK en hou uw vinger op deze toets tot op het display MENU wordt weergegeven. INSTELLINGEN wordt weergegeven. INSTELLINGEN HOEVEELH PROGR ^ Selecteer HOEVEELH. PROGR. en druk op de toets OK. ^ Selecteer met de draaikiezer de gewenste drank waarvoor u de portiegrootte wilt aanpassen. STARTEN wordt weergegeven. Vanaf hier zijn de stappen dezelfde als de stappen voor de programmering van de hoeveelheid bij het bereiden van dranken. 36

37 Het menu INSTELLINGEN In het menu INSTELLINGEN kunt u de koffiezetautomaat aan uw eigen wensen aanpassen. Menu INSTELLINGEN oproepen ^ Druk langer dan 2 seconden op de toets OK. MENU INSTELLINGEN INSTELLINGEN wordt weergegeven. ^ Nu kunt u instellingen wijzigen, informatie weergeven of controleren welke instellingen actief zijn. Het vinkje B geeft aan welke instelling momenteel actief is. TIP Als de koffiezetautomaat werd uitgeschakeld via de aan-uittoets, staat het toestel in de stand-bystand. Vanuit deze stand kunt u ook het menu IN- STELLINGEN oproepen. Druk daartoe langer dan 2 seconden op de toets OK. 37

38 Het menu INSTELLINGEN Overzicht van de mogelijke instellingen De fabrieksinstelling voor het desbetreffende menupunt is vet weergegeven. Menupunt Taal Dagtijd (beschikbaar in de Comfort-stand) Timer (beschikbaar in de Comfort-stand) Hoeveelh. progr. Koffiesterkte Bevochtigen Temperatuur Energiemodus Mogelijke instellingen Duits, andere talen Tijdformaat 12 UUR / 24 UUR Instellen Instellen Inschakelen om / Uitschakelen na (1:00) / Uitschakelen om Activeren Inschakelen om (Ja / Nee) / Uitschakelen om (Ja / Nee) Espresso Koffie Cappuccino Latte macchiato Caffè latte Melkschuim Hete melk Heet water Espresso Mild / Normaal / Sterk Koffie Mild / Normaal / Sterk Cappuccino Mild / Normaal / Sterk Latte macchiato Mild / Normaal / Sterk Caffè latte Mild / Normaal / Sterk Ja / Nee Espresso Laag / Normaal / Hoog Koffie Laag / Normaal / Hoog Cappuccino Laag / Normaal / Hoog Latte macchiato Laag / Normaal / Hoog Caffè latte Laag / Normaal / Hoog Eco-stand Comfort-stand 38

39 Menupunt Info Mogelijke instellingen Bereidingen totaal Koffiedranken Espresso Koffie Cappuccino Latte macchiato Caffè latte Melkschuim Hete melk Heet water Aantal tot ontkalken Waterhardheid Zacht 1 Gemiddeld 2 Hard 3 Zeer hard 4 Vergrendeling Ja / Nee Plateauverwarming Ja / Nee Demo-functie Ja / Nee (alleen beschikbaar in de stand-bystand) Fabrieksinstelling Resetten Het menu INSTELLINGEN 39

40 Het menu INSTELLINGEN Taal Op het display wordt MAAK UW KEUZE weergegeven. ^ Druk op de toets OK en hou uw vinger op deze toets tot op het display MENU wordt weergegeven. INSTELLINGEN wordt weergegeven. INSTELLINGEN TAAL F ^ Selecteer TAAL F en druk op de toets OK. ^ Selecteer de gewenste taal en druk op de toets OK. De instelling wordt opgeslagen en op het display verschijnt de vorige tekst. Voortaan wordt alle tekst op het display weergegeven in de ingestelde taal. Als u per ongeluk een verkeerde taal hebt ingesteld, zoekt u naar het vlaggetje F om het menupunt TAAL terug te vinden. Dagtijd en tijdformaat Als u de koffiezetautomaat in de Comfort-stand gebruikt, kunt u in het menu INSTELLINGEN de dagtijd instellen en het tijdformaat selecteren. U kunt de volgende tijdformaten instellen: 24-uurs formaat 12-uurs formaat De dagtijd is nodig voor de timerfuncties maar wordt niet op het display weergegeven. Na een stroomonderbreking of nadat u de koffiezetautomaat via de netschakelaar hebt uitgeschakeld, moet u de dagtijd opnieuw instellen. Op het display wordt MAAK UW KEUZE weergegeven. ^ Druk op de toets OK en hou uw vinger op deze toets tot op het display MENU wordt weergegeven. INSTELLINGEN wordt weergegeven. INSTELLINGEN DAGTIJD ^ Selecteer DAGTIJD en druk op de toets OK. U kunt nu het tijdformaat en de dagtijd instellen: 40

41 Het menu INSTELLINGEN Tijdformaat instellen ^ Selecteer TIJDFORMAAT en druk op de toets OK. ^ Selecteer 24 UUR als u wilt dat de dagtijd in het 24-uurs formaat wordt weergegeven. of ^ Selecteer 12 UUR als u wilt dat de dagtijd in het 12-uurs formaat wordt weergegeven. ^ De instelling wordt opgeslagen. Dagtijd instellen ^ Selecteer INSTELLEN en druk op de toets OK. het uur van de dagtijd wordt weergegeven. de minuten van de dagtijd worden weergegeven. De instelling wordt opgeslagen. Timerfuncties De timer is alleen beschikbaar in de energiemodus Comfort-stand. U kunt de volgende timerfuncties instellen: De koffiezetautomaat wordt op een bepaald tijdstip ingeschakeld, bijv. 's morgens voor het ontbijt (INSCHAKELEN OM). wordt op een bepaald tijdstip uitgeschakeld (UITSCHAKELEN OM). wordt na een bepaalde tijd waarin niet op een toets is gedrukt of geen drank is bereid uitgeschakeld (UIT- SCHAKELEN NA). De timer werkt alleen correct: - wanneer de dagtijd juist is ingesteld, - wanneer de koffiezetautomaat via de aan-uittoets is uitgeschakeld. Voor "Inschakelen om" en "Uitschakelen om" moet de timer geactiveerd zijn. Opgelet bij "Uitschakelen om" en "Uitschakelen na": Het melksysteem wordt niet automatisch gespoeld als een drank met melk is bereid. Volg de instructies op het display wanneer u het toestel de volgende keer inschakelt (zie "Melksysteem spoelen"). 41

42 Het menu INSTELLINGEN Timer instellen Op het display wordt MAAK UW KEUZE weergegeven. ^ Druk op de toets OK en hou uw vinger op deze toets tot op het display MENU wordt weergegeven. INSTELLINGEN wordt weergegeven. INSTELLINGEN TIMER ^ Selecteer TIMER en druk op de toets OK. INSTELLEN wordt weergegeven. U kunt nu selecteren welke timerfunctie u wilt instellen. "Inschakelen om" Als de vergrendeling ingeschakeld is, wordt de koffiezetautomaat niet op het ingestelde tijdstip ingeschakeld. ^ Selecteer INSCHAKELEN OM en druk op de toets OK. U kunt nu de uren en minuten instellen: het uur van de gewenste tijd wordt weergegeven. de minuten van de gewenste tijd worden weergegeven. De instelling wordt opgeslagen. Als u wilt dat de koffiezetautomaat wordt ingeschakeld op het gewenste tijdstip, moet u de timerfunctie activeren (zie "Timer activeren en deactiveren"). Wanneer de koffiezetautomaat 3 keer via de timerfunctie "Inschakelen om" is ingeschakeld zonder dat er vervolgens een drank is bereid, wordt het toestel niet meer automatisch ingeschakeld. Dit zorgt ervoor dat de koffiezetautomaat bij langere afwezigheid zoals vakantie niet dagelijks wordt ingeschakeld. De geprogrammeerde tijden blijven echter opgeslagen en worden na de volgende handmatige inschakeling van het toestel weer geactiveerd. "Uitschakelen om" ^ Selecteer UITSCHAKELEN OM en druk op de toets OK. U kunt nu de uren en minuten instellen: het uur van de gewenste tijd wordt weergegeven. de minuten van de gewenste tijd worden weergegeven. De instelling wordt opgeslagen. 42

Vrijstaande koffiezetautomaat CM 5100

Vrijstaande koffiezetautomaat CM 5100 Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffiezetautomaat CM 5100 Lees in elk geval de gebruiksaanwijzing voor u het toestel opstelt, nl-be installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt

Nadere informatie

Vrijstaande koffiezetautomaat CM 5100

Vrijstaande koffiezetautomaat CM 5100 Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffiezetautomaat CM 5100 Lees in elk geval de gebruiksaanwijzing voor u het toestel opstelt, nl-be installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffiezetautomaat

Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffiezetautomaat Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffiezetautomaat Lees in elk geval de gebruiksaanwijzing voor u het toestel opstelt, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffiezetautomaat

Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffiezetautomaat Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffiezetautomaat Lees in elk geval de gebruiksaanwijzing voor u het toestel opstelt, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan

Nadere informatie

Gebruiks- en montageaanwijzing

Gebruiks- en montageaanwijzing Gebruiks- en montageaanwijzing Inbouwkoffiezetautomaat CVA 6405 Lees absoluut de gebruiksaanwijzing voor u het toestel plaatst, nl-be installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Vrijstaande koffieautomaat CM 5200. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing. Vrijstaande koffieautomaat CM 5200. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat CM 5200 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Vrijstaande koffieautomaat CM 5100. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing. Vrijstaande koffieautomaat CM 5100. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat CM 5100 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt onnodige

Nadere informatie

Gebruiks- en montageaanwijzing

Gebruiks- en montageaanwijzing Gebruiks- en montageaanwijzing Inbouwkoffiezetautomaat CVA 6805 Lees absoluut de gebruiksaanwijzing voor u het toestel plaatst, nl-be installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat

Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat Lees beslist de gebruiksaanwijzing voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan uw apparaat.

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat

Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat Lees beslist de gebruiksaanwijzing voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan uw apparaat.

Nadere informatie

Gebruiks- en montagehandleiding

Gebruiks- en montagehandleiding Gebruiks- en montagehandleiding Inbouwkoffieautomaat CVA 6401 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt

Nadere informatie

Gebruiks- en montagehandleiding

Gebruiks- en montagehandleiding Gebruiks- en montagehandleiding Inbouwkoffieautomaat CVA 6405 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat

Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat Lees beslist de gebruiksaanwijzing voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan uw apparaat.

Nadere informatie

Gebruiks- en montagehandleiding

Gebruiks- en montagehandleiding Gebruiks- en montagehandleiding Inbouwkoffieautomaat CVA 6805 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt

Nadere informatie

Gebruiks- en montagehandleiding Inbouwkoffieautomaat

Gebruiks- en montagehandleiding Inbouwkoffieautomaat Gebruiks- en montagehandleiding Inbouwkoffieautomaat Lees beslist de gebruiksaanwijzing voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan

Nadere informatie

Bediening. Inbouwkoffieautomaten CVA 5060 CVA 5068. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing

Bediening. Inbouwkoffieautomaten CVA 5060 CVA 5068. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing Bediening Inbouwkoffieautomaten CVA 5060 CVA 5068 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt onnodige

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat

Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat Lees altijd eerst de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan het apparaat.

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat

Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat Lees altijd eerst de gebruiksaanwijzing voor u het toestel plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan het toestel. nl

Nadere informatie

Bediening. Inbouwkoffieautomaat met vaste wateraansluiting CVA 5065. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing

Bediening. Inbouwkoffieautomaat met vaste wateraansluiting CVA 5065. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing Bediening Inbouwkoffieautomaat met vaste wateraansluiting CVA 5065 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en

Nadere informatie

Gebruiks- en montagehandleiding

Gebruiks- en montagehandleiding Gebruiks- en montagehandleiding Inbouwkoffieautomaat CVA 6431 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt

Nadere informatie

De ultieme vorm van smaak

De ultieme vorm van smaak De ultieme vorm van smaak creëert u met uw persoonlijke barista Nieuw in assortiment: CM 5200 met One Touch-functie De Miele Barista CM5: uw hoogstpersoonlijke koffieautomaat Miele staat al jaren bekend

Nadere informatie

Gebruiks- en montagehandleiding

Gebruiks- en montagehandleiding Gebruiks- en montagehandleiding Inbouwkoffieautomaat CVA 3660 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt

Nadere informatie

CafeRomatica NICR8.. Koffie/espresso-volautomaat Gebruiksaanwijzing en tips. Passie voor koffie.

CafeRomatica NICR8.. Koffie/espresso-volautomaat Gebruiksaanwijzing en tips. Passie voor koffie. CafeRomatica Koffie/espresso-volautomaat Gebruiksaanwijzing en tips NICR8.. Passie voor koffie. 1 A Display (hoofdmenu) B Rotary C Toets > D Toets exit G F M J E F G In hoogte verstelbare uitloop Afdekking

Nadere informatie

G F I M J K L B C D E S O T H Q P U N R D 4

G F I M J K L B C D E S O T H Q P U N R D 4 1 2 3 4 G F I A M J K L 5 6 7 B C D E 8 9 10 S O T H Q P U N R 11 12 D 4 Beschrijving apparaat NL A B C D E Tekst display (hoofdmenu) Draai-en-druk bedieningsknop Knop > Knop exit In hoogte verstelbare

Nadere informatie

Gebruiks- en montagehandleiding

Gebruiks- en montagehandleiding Gebruiks- en montagehandleiding Inbouwkoffieautomaat CVA 3660 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt

Nadere informatie

Pure verwennerij voor al uw zintuigen. De nieuwe vrijstaande koffiezetautomaten van Miele.

Pure verwennerij voor al uw zintuigen. De nieuwe vrijstaande koffiezetautomaten van Miele. Pure verwennerij voor al uw zintuigen De nieuwe vrijstaande koffiezetautomaten van Miele. Geniet nu waar u ook wil van een perfecte koffie Als uitvinder van de inbouwkoffiezetautomaat heeft Miele al zijn

Nadere informatie

De nieuwe Miele Barista CM 6 Kwaliteit van

De nieuwe Miele Barista CM 6 Kwaliteit van De nieuwe Miele Barista CM 6 Kwaliteit van Lange levensduur OneTouch for Two: Dubbel genieten van de ultieme vorm van smaak 2 De ultieme vorm van smaak De nieuwe vrijstaande Miele-koffieautomaten Houdt

Nadere informatie

AR280P Clockradio handleiding

AR280P Clockradio handleiding AR280P Clockradio handleiding Index 1. Beoogd gebruik 2. Veiligheid o 2.1. Pictogrammen in deze handleiding o 2.2. Algemene veiligheidsvoorschriften 3. Voorbereidingen voor gebruik o 3.1. Uitpakken o 3.2.

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing koffiemolen. Kaffeemühle CM 80-Serie

Gebruiksaanwijzing koffiemolen. Kaffeemühle CM 80-Serie NL Gebruiksaanwijzing koffiemolen Kaffeemühle CM 80-Serie Inhoudsopgave Veiligheidsinstructies... 3 Voor de eerste ingebruikname... 4 Uitpakken... 4 Eisen waaraan de plaatsingslocatie moet voldoen... 5

Nadere informatie

www.espressomonteur.nl Gebruiksaanwijzing Isomac Giada

www.espressomonteur.nl Gebruiksaanwijzing Isomac Giada www.espressomonteur.nl Gebruiksaanwijzing Isomac Giada 1. Beschrijving van het apparaat 1. AAN / UIT-schakelaar 2. Controlelampje 3. Koffie/heetwater schakelaar 4. Temperatuur controlelampje 5. Stoomschakelaar

Nadere informatie

T8 Art. 468. Gebruiksaanwijzing

T8 Art. 468. Gebruiksaanwijzing T8 Art. 468 Gebruiksaanwijzing Krups T8 a b c d e f g h i a: Vergrendelingshendel b: Veiligheidsknop c: Filterdeksel d: Filter e: Glazen koffiekan f: Afdekplaat g: Waterreservoir h: Aan/Uit-Schakelaar

Nadere informatie

COFFEE MAKER KM 5040

COFFEE MAKER KM 5040 COFFEE MAKER KM 5040 NL C D E F G H I J K L M N A B F O 3 NEDERLANDS 29-32 4 VEILIGHEID EN INSTELLING Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u dit apparaat gebruikt! Volg alle veiligheidsinstructies

Nadere informatie

AUTOMATISCHE KOFFIEMACHINE 1. BELANGRIJK

AUTOMATISCHE KOFFIEMACHINE 1. BELANGRIJK AUTOMATISCHE KOFFIEMACHINE 1. BELANGRIJK Let erop dat de schakelaar op 0 (uit) staat voordat u het snoer op de wandcontactdoos aansluit. Laat de stekker niet in het stopcontact wanneer de koffiemachine

Nadere informatie

PHILIPS HD7546/20. Gebruiksaanwijzing

PHILIPS HD7546/20. Gebruiksaanwijzing PHILIPS HD7546/20 Gebruiksaanwijzing HD7546, HD7544 F1 G E D C H B A I 46 Nederlands Algemene beschrijving (fig. 1) A Aan/uitknop met lampje B Netsnoer C Koffiezetter D Waterniveauindicator E Waterreservoir

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. Model nr.: *688.150

GEBRUIKSAANWIJZING. Model nr.: *688.150 Professional Supplies GEBRUIKSAANWIJZING HeteluchtovEN met Stoomfunctie - 30 liter Model nr.: *688.150 688150 nl ma 2014 1 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN Bij gebruik van elektrische apparaten moet

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING QUICKMILL 810 E.S.E.

GEBRUIKSAANWIJZING QUICKMILL 810 E.S.E. GEBRUIKSAANWIJZING QUICKMILL 810 E.S.E. Allereerst wil ik u van harte feliciteren met de door u aangeschafte Quickmill espressomachine. Om het apparaat zonder zorgen en langdurig te laten functioneren

Nadere informatie

Afzuigkap Gebruiksaanwijzing

Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1.Opmerkingen 2.Functies 3..Installatie 4..Opmerkingen over installatie 5..Veiligheidswaarschuwingen 6 Gebruik 7 Onderhoud 1 Opmerkingen 1. Bedankt voor het kiezen

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING QUICKMILL 820

GEBRUIKSAANWIJZING QUICKMILL 820 GEBRUIKSAANWIJZING QUICKMILL 820 Allereerst wil ik u van harte feliciteren met de door u aangeschafte Quickmill espressomachine. Om het apparaat zonder zorgen en langdurig te laten functioneren is het

Nadere informatie

NIVONA J.Lensen Huishoud BV Platinastraat 84 2718RX Zoetermeer www.nivona.nl. ' 2008 by NIVONA

NIVONA J.Lensen Huishoud BV Platinastraat 84 2718RX Zoetermeer www.nivona.nl. ' 2008 by NIVONA NIVONA J.Lensen Huishoud BV Platinastraat 84 2718RX Zoetermeer www.nivona.nl ' 2008 by NIVONA CafeGrano Elektrische Koffiemolen Handleiding en tips 120 Passie voor koffie. Bedieningshandleiding en tips

Nadere informatie

Gebruiks- en montagehandleiding

Gebruiks- en montagehandleiding Gebruiks- en montagehandleiding Opberglade ESS 3060-10 Lees beslist de gebruiks- en montagehandleiding voordat u uw apparaat plaatst, nl-nl installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing IMPRESSA J9.3 One Touch TFT

Gebruiksaanwijzing IMPRESSA J9.3 One Touch TFT Gebruiksaanwijzing IMPRSSA J9.3 One Touch TFT De gebruiksaanwijzing heeft van de Duitse keuringsinstantie TÜV SÜD het keurmerk gekregen op grond van de vlotte stijl, de volledigheid en de aandacht voor

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING RIJSTKOKER Modelnr.: *688.087

GEBRUIKSAANWIJZING RIJSTKOKER Modelnr.: *688.087 Professional Supplies GEBRUIKSAANWIJZING RIJSTKOKER Modelnr.: *688.087 Afbeelding alleen ter illustratie, specificaties zijn afhankelijk van het werkelijke product. Lees voor het gebruik zorgvuldig de

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing GIGA X9 Professional

Gebruiksaanwijzing GIGA X9 Professional Gebruiksaanwijzing GIGA X9 Professional K Originele gebruiksaanwijzing Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat gebruikt. De gebruiksaanwijzing heeft van de Duitse keuringsinstantie TÜV SÜD het

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. OV-BaseCore7(Z)

Gebruiksaanwijzing. OV-BaseCore7(Z) Gebruiksaanwijzing NL OV-BaseCore7(Z) Belangrijke veiligheidsinstructies Waarschuwing: Om het risico op elektrische schokken te beperken, mag u de behuizing of de achterkant niet verwijderen. Alle onderdelen

Nadere informatie

CafeRomatica NICR626. Koffie/Espresso-volautomaat Gebruiksaanwijzing en tips. Passie voor koffie.

CafeRomatica NICR626. Koffie/Espresso-volautomaat Gebruiksaanwijzing en tips. Passie voor koffie. CafeRomatica Koffie/Espresso-volautomaat Gebruiksaanwijzing en tips NICR626 Passie voor koffie. 1 A B Display Aroma- en koffiesterkteknop C Draaiknop stoom/heet water D Koffietoets E Stoom-/spoeltoets

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing ENA Micro 1

Gebruiksaanwijzing ENA Micro 1 de en fr it nl es Gebruiksaanwijzing NA Micro 1 pt De gebruiksaanwijzing heeft van de Duitse keuringsinstantie TÜV SÜD het keurmerk gekregen op grond van de vlotte stijl, de volledigheid en de aandacht

Nadere informatie

Type HD8855 / HD8857 GEBRUIKSAANWIJZING

Type HD8855 / HD8857 GEBRUIKSAANWIJZING Registreer uw product en krijg ondersteuning op www.philips.com/welcome 07 Nederlands Type HD8855 / HD8857 GEBRUIKSAANWIJZING 07 NL LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG ALVORENS DE MACHINE TE GEBRUIKEN.

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING QUICKMILL 3000 & 3002

GEBRUIKSAANWIJZING QUICKMILL 3000 & 3002 GEBRUIKSAANWIJZING QUICKMILL 3000 & 3002 Hartelijk gefeliciteerd met de door u aangeschafte Quickmill espressomachine. Om het apparaat zonder zorgen en langdurig te laten functioneren is het raadzaam dat

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing F9

Gebruiksaanwijzing F9 Gebruiksaanwijzing F9 Inhoudsopgave Uw F9 Bedieningselementen 4 Belangrijke aanwijzingen 6 igenlijk gebruik...6 Voor uw veiligheid...6 1 Voorbereiden en in gebruik nemen 10 JURA op internet...10 Apparaat

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING NEDERLANDS CALYPSO (PLUS)

GEBRUIKSAANWIJZING NEDERLANDS CALYPSO (PLUS) GEBRUIKSAANWIJZING NEDERLANDS CALYPSO (PLUS) 2 DE MACHINE 1 2 3 4 11 10 9 5 6 7 8 1 Linkerpaneel 2 Achterpaneel 3 Verwarmingsplaat 4 Koffiebonenreservoir 5 Rechterpaneel 6 Bedieningspaneel 7 Uitloop warm

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing GIGA X3c Professional. Originele gebruiksaanwijzing Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat gebruikt.

Gebruiksaanwijzing GIGA X3c Professional. Originele gebruiksaanwijzing Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat gebruikt. Gebruiksaanwijzing GIGA X3c Professional K Originele gebruiksaanwijzing Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat gebruikt. JURA Type 727 Inhoudsopgave Uw GIGA X3c Professional Bedieningselementen

Nadere informatie

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107 Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT Modelnr.: *688.107 GEBRUIKSAANWIJZING Om volledig gebruik te maken van de mogelijkheden en storingen tot het minimum te beperken raden wij u aan om de gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Bedienungsanleitung Guide d utilisation Gebruiksaanwijzing Manual de Instrucciones Istruzioni per l'uso

Bedienungsanleitung Guide d utilisation Gebruiksaanwijzing Manual de Instrucciones Istruzioni per l'uso ESPAÑOL NEDERLANDS FRANÇAIS DEUTSCH Version 2.0 08/2011 Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG D-32372 Minden Bedienungsanleitung Guide d utilisation Gebruiksaanwijzing Manual de Instrucciones Istruzioni

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. AEG-ELECTROLUX ECS5000 http://nl.yourpdfguides.com/dref/634196

Uw gebruiksaanwijzing. AEG-ELECTROLUX ECS5000 http://nl.yourpdfguides.com/dref/634196 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

GEBRUIKSHANDLEIDING. Lees voor gebruik deze gebruikshandleiding.

GEBRUIKSHANDLEIDING. Lees voor gebruik deze gebruikshandleiding. GEBRUIKSHANDLEIDING Lees voor gebruik deze gebruikshandleiding. 2 3 Inhoudsopgave Veiligheidsinstructies Lees voor gebruik deze gebruikshandleiding. Inleiding 4 Inhoud verpakking 5 Bevestigen van de Doorsafe

Nadere informatie

Bedienungsanleitung Guide d utilisation Gebruiksaanwijzing Manual de Instrucciones Istruzioni per l'uso

Bedienungsanleitung Guide d utilisation Gebruiksaanwijzing Manual de Instrucciones Istruzioni per l'uso ESPAÑOL nederlands FranÇais deutsch Version 1.0 06/2010 Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG D-32372 Minden Bedienungsanleitung Guide d utilisation Gebruiksaanwijzing Manual de Instrucciones Istruzioni

Nadere informatie

www.krups.com 06 02 18

www.krups.com 06 02 18 www.krups.com 1 2 MAXI MINI MAXI MINI 3 4 5 6 stop Deutsch 4 English 7 Français 9 Nederlands 11 Español 14 Português 16 Italiano 18 Dansk 20 Norsk 22 Svenska 24 Suomi 26 λληνικ 28 T Türkçe 31 Slovensko

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing NL Unox Line Miss Elena & Rosella ELENA ROSELLA

Gebruiksaanwijzing NL Unox Line Miss Elena & Rosella ELENA ROSELLA Gebruiksaanwijzing NL Unox Line Miss Elena & Rosella ELENA ROSELLA AAN EN UITSCHAKELEN Het bedieningspaneel van de oven kan in twee standen werken, de handmatige stand, en de geprogrammeerde stand. In

Nadere informatie

IMPRESSA Z7 De belangrijkste zaken in het kort

IMPRESSA Z7 De belangrijkste zaken in het kort IMPRSSA Z7 De belangrijkste zaken in het kort Het»Gebruiksaanwijzing IMPRSSA Z7«inlusief deze beknopte gebruiksaanwijzing»imprssa Z7 De belangrijkste zaken in het kort«heeft van de onafhankelijke Duitse

Nadere informatie

Verwarming en ventilatie

Verwarming en ventilatie Verwarming en ventilatie BEDIENINGSELEMENTEN 1. Temperatuurregeling. Afzonderlijk instelbaar voor de bestuurder en de passagier voorin. 2. Programma voor maximaal ontdooien. 3. Luchtverdeling. In de geselecteerde

Nadere informatie

LA 30. O Aromaverstuiver Gebruiksaanwijzing. BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) www.beurer.com

LA 30. O Aromaverstuiver Gebruiksaanwijzing. BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) www.beurer.com LA 30 O Aromaverstuiver Gebruiksaanwijzing BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) www.beurer.com NEDERLANDS Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, bewaar deze voor later gebruik, laat

Nadere informatie

WMF 800. Gebruiksaanwijzing NL Type 03 0400

WMF 800. Gebruiksaanwijzing NL Type 03 0400 WMF 800 Gebruiksaanwijzing NL Type 03 0400 Introductie en overzicht van de machine Benamingen van machineonderdelen Bonencontainer Handinworp Display Deksel van de zeteenheid Dranktoetsen Verwarmde kopjesplaat

Nadere informatie

Jura Z6. Espressokwaliteit in optima forma

Jura Z6. Espressokwaliteit in optima forma Jura Z6 Espressokwaliteit in optima forma Tien verschillende intensiteitsniveaus staan garant voor individueel genot, geheel naar eigen smaak. Omgeven door een warm, amberkleurig licht stroomt de koffie

Nadere informatie

GIGA X9 Professional: Technische gegevens

GIGA X9 Professional: Technische gegevens GIGA X9 Professional: Technische gegevens Standaard bij JURA koffie-volautomaat Professional Variabele zetgroep Intelligent Pre Brew Aroma System (I.P.B.A.S. ) Intelligent voorverwarmen Actieve bonenbewaking

Nadere informatie

IMPRESSA J9.2 One Touch De belangrijkste zaken in het kort

IMPRESSA J9.2 One Touch De belangrijkste zaken in het kort IMPRSSA J9.2 One Touh De belangrijkste zaken in het kort Het Gebruiksaanwijzing IMPRSSA J9.2 One Touh inlusief deze beknopte gebruiksaanwijzing IMPRSSA J9.2 One Touh De belangrijkste zaken in het kort

Nadere informatie

HD8847 HD8848 GEBRUIKSAANWIJZING. www.philips.com/welcome. Volautomatische espressomachine 4000 series

HD8847 HD8848 GEBRUIKSAANWIJZING. www.philips.com/welcome. Volautomatische espressomachine 4000 series Nederlands 07 NL Volautomatische espressomachine 4000 series 07 GEBRUIKSAANWIJZING Aandachtig doorlezen voordat de machine in gebruik wordt genomen. HD8847 HD8848 Registreer uw product en krijg ondersteuning

Nadere informatie

Inhoud van de handleiding

Inhoud van de handleiding BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Inhoud van de handleiding 3 U hebt de beschikking over twee boekjes die u helpen zich vertrouwd te maken met uw Bang & Olufsen-product. De Het bedie- referentiehandboeningshandleiding

Nadere informatie

GIGA X7 Professional: Technische gegevens

GIGA X7 Professional: Technische gegevens GIGA X7 Professional: Technische gegevens Standaard bij JURA koffie-volautomaat Professional Variabele zetgroep Intelligent Pre Brew Aroma System (I.P.B.A.S. ) Intelligent voorverwarmen Actieve bonenbewaking

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing IMPRESSA C60/C65

Gebruiksaanwijzing IMPRESSA C60/C65 Gebruiksaanwijzing IMPRSSA C60/C65 Inhoudsopgave Uw IMPRSSA C60/C65 Bedieningselementen 4 Belangrijke aanwijzingen 6 igenlijk gebruik...6 Voor uw veiligheid...6 1 Voorbereiden en in gebruik nemen 10 JURA

Nadere informatie

Inhoud Veiligheidsadviezen...4 Bedoeld gebruik... 4 Opstelling en elektrische aansluiting... 4 Storingen... 5 Leveringsomvang... 5 Overzicht van het

Inhoud Veiligheidsadviezen...4 Bedoeld gebruik... 4 Opstelling en elektrische aansluiting... 4 Storingen... 5 Leveringsomvang... 5 Overzicht van het Inhoud Veiligheidsadviezen...4 Bedoeld gebruik... 4 Opstelling en elektrische aansluiting... 4 Storingen... 5 Leveringsomvang... 5 Overzicht van het apparaat...6 Pictogrammen op het apparaat... 7 Ingebruikneming

Nadere informatie

MG 21 O Infrarood masseerapparaat Gebruikshandleiding

MG 21 O Infrarood masseerapparaat Gebruikshandleiding MG 21 NL O Infrarood masseerapparaat Gebruikshandleiding Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de Meegeleverd

Nadere informatie

Het boek voor de IMPRESSA S9 One Touch Classic

Het boek voor de IMPRESSA S9 One Touch Classic Het boek voor de IMPRESSA S9 One Touch Classic Het»Boek voor de IMPRESSA«heeft van de Duitse keuringsinstantie TÜV SÜD het keurmerk gekregen op grond van de vlotte stijl, de volledigheid en de aandacht

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DE CORRECTE VERWERKING VAN HET PRODUCT IN OVEREENSTEMMING MET DE EUROPESE RICHTLIJN 2002/96/EC

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DE CORRECTE VERWERKING VAN HET PRODUCT IN OVEREENSTEMMING MET DE EUROPESE RICHTLIJN 2002/96/EC INHOUD 1 BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT (zie pagina 3)................................75 2 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN...............................................75 3 INSTALLATIE............................................................76

Nadere informatie

Bedienungsanleitung Operating Instructions

Bedienungsanleitung Operating Instructions DEUTSCH ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH Bedienungsanleitung Operating Instructions 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Voor uw veiligheid...149 1.1 Gebruikte symbolen...149 1.2 Reglementair gebruik...150 1.3 Gevaar

Nadere informatie

NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH ESPAÑOL. Bedienungsanleitung Operating Instructions Guide d utilisation Gebruiksaanwijzing

NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH ESPAÑOL. Bedienungsanleitung Operating Instructions Guide d utilisation Gebruiksaanwijzing ESPAÑOL NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH Version 2.1 08/2011 Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG D-32372 Minden Bedienungsanleitung Operating Instructions Guide d utilisation Gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

KRUPS F380. Gebruiksaanwijzing

KRUPS F380. Gebruiksaanwijzing KRUPS F380 Gebruiksaanwijzing 1 2 3 4 5 6 max. 30 cm 7 8 9 max. 3 /4 10 11 12 13 14 15 Nederland Veiligheidsvoorschriften Dit apparaat dient aangesloten te worden op een geaard stopcontact. Het voltage

Nadere informatie

HD8841 HD8842 GEBRUIKSAANWIJZING. www.philips.com/welcome. Volautomatische espressomachine 4000 serie

HD8841 HD8842 GEBRUIKSAANWIJZING. www.philips.com/welcome. Volautomatische espressomachine 4000 serie Volautomatische espressomachine 4000 serie GEBRUIKSAANWIJZING Aandachtig doorlezen voordat de machine in gebruik wordt genomen. HD8841 HD8842 07 07 Nederlands NL Registreer uw product en krijg ondersteuning

Nadere informatie

Type HD8930 GEBRUIKSAANWIJZING

Type HD8930 GEBRUIKSAANWIJZING Registreer uw product en krijg ondersteuning op www.philips.com/welcome 07 Nederlands Type HD8930 GEBRUIKSAANWIJZING 07 NL LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG ALVORENS DE MACHINE TE GEBRUIKEN. Inhoudsopgave

Nadere informatie

COFFEE MAKER KM 8280

COFFEE MAKER KM 8280 NL COFFEE MAKER KM 8280 A B C D E F G H I J K 3 NEDERLANDS NEDERLANDS 5-13 4 NEDERLANDS VEILIGHEID EN INSTALLATIE Lees deze handleiding zorgvuldig voordat u dit apparaat gaat gebruiken! Volg alle veiligheidsinstructies

Nadere informatie

THERMO-ELEKTRISCHE WIJNKLIMAATKAST & KOELKAST. Model: DX-68 COMBO (Mini Bar) Gebruiksaanwijzing

THERMO-ELEKTRISCHE WIJNKLIMAATKAST & KOELKAST. Model: DX-68 COMBO (Mini Bar) Gebruiksaanwijzing THERMO-ELEKTRISCHE WIJNKLIMAATKAST & KOELKAST Model: DX-68 COMBO (Mini Bar) Gebruiksaanwijzing Inhoud Ⅰ. Algemene veiligheidsvoorschriften...3 Ⅱ. Technische gegevens...4 Ⅲ. Illustratie...5 Ⅳ. Stroomschema...6

Nadere informatie

Temperatuurafhankelijk geschakelde plugin thermostaat

Temperatuurafhankelijk geschakelde plugin thermostaat Temperatuurregeling van aangesloten toestellen BESCHRIJVING VAN DE BEDIENINGSELEMENTEN ingebouwde temperatuurvoeler Temperatuurafhankelijk geschakelde plugin thermostaat Toepassingsvoorbeelden: Elektrische

Nadere informatie

Bedieningen Dutch - 1

Bedieningen Dutch - 1 Bedieningen 1. Functieschakelaar Cassette/ Radio/ CD 2. Golfband schakelaar 3. FM antenne 4. CD deur 5. Schakelaar om zender af te stemmen 6. Bass Boost toets 7. CD skip/ voorwaarts toets 8. CD skip/ achterwaarts

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING EILAND AFZUIGKAPPEN

GEBRUIKSAANWIJZING EILAND AFZUIGKAPPEN GEBRUIKSAANWIJZING EILAND AFZUIGKAPPEN 2 GARANTIE Op het apparaat is 24 maanden garantie vanaf koopdatum. Uitgesloten van garantie zijn: verlichting, schade en gevolgschade ontstaan door een gebrekkig

Nadere informatie

Inleiding. In deze gebruikershandleiding ontvangt u meer informatie over het instellen, gebruik en onderhoud van uw Cup-a-Soup Mini.

Inleiding. In deze gebruikershandleiding ontvangt u meer informatie over het instellen, gebruik en onderhoud van uw Cup-a-Soup Mini. Inleiding Hartelijk dank voor het aanschaffen van de Cup-a-Soup Mini. Met deze aanschaf heeft u altijd een heerlijk Cup-a-Soup moment binnen handbereik. In deze gebruikershandleiding ontvangt u meer informatie

Nadere informatie

Nederlands 3 English 7 Français 11 Deutsch 15 Español 19 Italiano 23

Nederlands 3 English 7 Français 11 Deutsch 15 Español 19 Italiano 23 Nederlands 3 English 7 Français 11 Deutsch 15 Español 19 Italiano 23 Svenska 27 Dansk 30 Norsk 33 Suomi 36 Português 39 Ελληνικά 43 عربية 50 282893 Princess Mini Cooler White 282895 Princess Mini Cooler

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. PHILIPS HD7850 http://nl.yourpdfguides.com/dref/997766

Uw gebruiksaanwijzing. PHILIPS HD7850 http://nl.yourpdfguides.com/dref/997766 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Eenvoudige bediening Compact en aantrekkelijk design Veelzijdigheid: Connector System Omdat prestaties tellen

Eenvoudige bediening Compact en aantrekkelijk design Veelzijdigheid: Connector System Omdat prestaties tellen Eenvoudige bediening Het aantal bedieningstoetsen is tot een minimum beperkt en bovendien zijn ze eenvoudig te begrijpen. Door eenvoudig te draaien en te drukken "navigeert" u trefzeker door alle bedieningsen

Nadere informatie

Belangrijke instructies

Belangrijke instructies GN650TN GN1410TN GN650BT GN1410BT Allereerst willen wij u danken voor de aanschaf van uw meubel en vertrouwen erop dat dit meubel u de komende jaren trouw van dienst zal zijn. Hieronder volgen enkele instructies

Nadere informatie

Elmasonic S. Ultrasoonreinigingsapparaat. MSK Tel: 088-0067600 Email: info@msk.nl www.msk.nl

Elmasonic S. Ultrasoonreinigingsapparaat. MSK Tel: 088-0067600 Email: info@msk.nl www.msk.nl Gebruiksaanwijzing Elmasonic S Ultrasoonreinigingsapparaat MSK Tel: 088-0067600 Email: info@msk.nl www.msk.nl Lees aandachtig de bijgevoegde handleiding en bewaar deze voor de service na verkoop. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Bedienungsanleitung Operating Instructions Guide d utilisation

Bedienungsanleitung Operating Instructions Guide d utilisation ESPAÑOL NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH Version 2.0 09/2011 Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG D-32372 Minden Bedienungsanleitung Operating Instructions Guide d utilisation Gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

NIEUW. www.melitta.nl www.melitta.be. MELITTA Caffeo BARISTA TS. Type F750-101 F750-102 GTIN 40.06508. 208111 208104

NIEUW. www.melitta.nl www.melitta.be. MELITTA Caffeo BARISTA TS. Type F750-101 F750-102 GTIN 40.06508. 208111 208104 Registered trademark of a company of the Melitta Group MELITTA Caffeo BARISTA TS ZILVER ZWART Type F750-101 F750-102 GTIN 40.06508. 208111 208104 NIEUW De nieuwe generatie koffievolautomaten www.melitta.nl

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING ARMONIA

GEBRUIKSAANWIJZING ARMONIA Inhoud GEBRUIKSAANWIJZING ARMONIA Apparaatbeschrijving: Pagina 1 Inschakelen: Pagina 2 stoompijp: Pagina 3 Programmering: Pagina 8 Frontdeur openen: Pagina 1 Productbereidingen: Pagina 2 Reinigen: Pagina

Nadere informatie

INLEIDING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN SYMBOLEN. De symbolen in deze gebruiksaanwijzing. Symbolen op het apparaat

INLEIDING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN SYMBOLEN. De symbolen in deze gebruiksaanwijzing. Symbolen op het apparaat INLEIDING Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld voor Rapid 100E. Lees ze eerst grondig door alvorens u het apparaat in gebruik neemt. Deze gebruiksaanwijzing bevat de veiligheidsvoorschriften, de voorschriften

Nadere informatie

Koffiemachine Bravilor Bonomat Mondo Twin

Koffiemachine Bravilor Bonomat Mondo Twin Koffiemachine Bravilor Bonomat Mondo Twin 1. Aan/uit schakelaar voor het apparaat (en onderste warmhoudplaatje) 2. Aan/uit schakelaar voor bovenste warmhoudplaatje 3. Warmhoudplaatje 4. Glazen kan, thermoskan

Nadere informatie

F05, F15, F18 230V~AC HOT HOT OFF OFF COLD COLD

F05, F15, F18 230V~AC HOT HOT OFF OFF COLD COLD F05, F15, F18 1 1 2 3 2 3 1 230V~AC 2 3 2 4 12V DC HOT OFF 4 12V 5 DC HOT OFF COLD F15 3 5 COLD F05 3 F05, F15, F18 4 5 1 1 2 230V~AC 12V DC COLD HOT 6 OFF 2 5 3 F18 F18 4 0 6 1 7 1 F18 4 F05, F15, F18

Nadere informatie

GfS Day Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Montage handleiding en functies...p. 3. Instellingen van magneet contacten...p. 4

GfS Day Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Montage handleiding en functies...p. 3. Instellingen van magneet contacten...p. 4 Art.-Nr.: Art.-Nr.: Montage handleiding Inhoud Algemene omschrijving...p. Montage handleiding en functies...p. Instellingen van magneet contacten...p. Aansluiting met draadloos magneet contact...p. Aansluiting

Nadere informatie

GIGA X7c Professional: Technische gegevens

GIGA X7c Professional: Technische gegevens GIGA X7c Professional: Technische gegevens Standaard bij JURA koffie-volautomaat Professional Variabele zetgroep Intelligent Pre Brew Aroma System (I.P.B.A.S. ) Intelligent voorverwarmen Actieve bonenbewaking

Nadere informatie

Type HD8854 / HD8856 GEBRUIKSAANWIJZING

Type HD8854 / HD8856 GEBRUIKSAANWIJZING Registreer uw product en krijg ondersteuning op www.philips.com/welcome 07 Nederlands Type HD8854 / HD8856 GEBRUIKSAANWIJZING 07 NL LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG ALVORENS DE MACHINE TE GEBRUIKEN.

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Russell Hobbs Koffiemachine 14899

Gebruiksaanwijzing Russell Hobbs Koffiemachine 14899 Gebruiksaanwijzing Russell Hobbs Koffiemachine 14899 GARANTIEVOORWAARDEN Dit apparaat heeft een garantietermijn van 2 jaar vanaf de datum van aankoop. Gedurende de garantieperiode zal de distributeur volledige

Nadere informatie

HANDLEIDING VASCO TIMER MODULE TIMER MODULE

HANDLEIDING VASCO TIMER MODULE TIMER MODULE HANDLEIDING VASCO TIMER MODULE TIMER MODULE INHOUDSTABEL 1. INLEIDING 01 2. VEILIGHEID 01 3. WERKING 01 4. OBOUW 02 ALGEMEEN 02 MAATTEKENING 02 MONTAGE 02 ELEKTRISCH SCHEMA 04 4.1 AANSLUITING D300E II

Nadere informatie