Gebruiksaanwijzing. Vrijstaande koffieautomaat CM nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruiksaanwijzing. Vrijstaande koffieautomaat CM 5200. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing"

Transcriptie

1 Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat CM 5200 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan uw apparaat. M.-Nr

2 Inhoud Verpakking / Milieu...5 Algemeen...6 Model...6 Display en bedieningselementen...7 Toetsenverlichting...8 Bediening....8 Veiligheidsinstructies en waarschuwingen....9 Voorbereiden en in gebruik nemen...14 Vóór het eerste gebruik...14 Als u het apparaat voor het eerst inschakelt...14 Waterhardheid...15 Waterreservoir vullen...17 Bonenreservoir vullen...18 Koffieautomaat in- en uitschakelen...19 Kopjes voorverwarmen...20 Plateauverwarming in- of uitschakelen Schenktuitjes aan de grootte van de kopjes aanpassen...21 Bereiding afbreken...22 Espresso of koffie...23 Espresso of koffie bereiden...23 Twee kopjes bereiden...23 Espresso of koffie van gemalen koffie...24 Gemalen koffie doseren Koffie of espresso van gemalen koffie bereiden...25 Koffiespecialiteiten met melk...26 Voorbereiding...26 Informatie over de roestvrijstalen melkkan...26 Koffiespecialiteiten met melk bereiden...27 Cappuccino of latte macchiato Caffè latte, melkschuim of hete melk Twee kopjes bereiden...27 Koffiespecialiteiten van gemalen koffie...28 Na de melkbereiding...28 Heet water bereiden....29

3 Inhoud Koffie naar eigen smaak...30 Maling...30 Koffiesterkte/koffiehoeveelheid...31 Bevochtigingsfunctie...32 Bereidingstemperatuur...32 Inhoud van de kopjes instellen Hoeveelheid programmeren bij de bereiding van een drank...34 Hoeveelheid programmeren via het menu INSTELLINGEN...36 Het menu INSTELLINGEN...37 Overzicht van de mogelijke instellingen...38 Taal...40 Dagtijd en tijdformaat...40 Tijdformaat instellen...41 Dagtijd instellen...41 Timerfuncties...41 Timer instellen Timer activeren en deactiveren...43 Energiemodus...44 Informatie weergeven...45 Vergrendeling...45 Vergrendeling activeren en deactiveren...45 Vergrendeling tijdelijk opheffen...46 Fabrieksinstelling...46 Demo-functie...47 Reiniging en onderhoud...48 Overzicht...48 Leidingen doorspoelen...50 Melksysteem spoelen...50 Melksysteem reinigen...51 Roestvrijstalen melkkan reinigen...54 Waterreservoir...54 Opvangrooster Opvangschaal en afvalbakje...55 Bonenreservoir en koffietrechter...57 Filtersysteem...57 Behuizing...60

4 Inhoud Ontkalken...61 Ontkalken nadat een verzoek op het display verschijnt...61 Ontkalken via het menu ONDERHOUD...62 Nuttige tips...63 Miele Service...74 Accessoires...75 Energie besparen Transporteren Verdampen...77 Verpakken...77 Elektrische aansluiting...78 Aanwijzingen voor de plaatsing...79 Afmetingen...80

5 Verpakking / Milieu Verpakking De verpakking beschermt het apparaat tegen transportschade. Bewaar de originele verpakking en de piepschuimdelen, voor het geval u het apparaat later nog eens wilt vervoeren. Ook als u het apparaat voor eventuele servicewerkzaamheden naar Miele moet opsturen, is de originele verpakking handig. Het afdanken van het apparaat Oude elektrische en elektronische apparaten bevatten meestal nog waardevolle materialen. Ze bevatten echter ook schadelijke stoffen die nodig zijn geweest om de apparaten goed en veilig te laten functioneren. Wanneer u uw oude apparaat bij het gewone afval doet of er op een andere manier niet goed mee omgaat, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu. Lever het apparaat in bij een gemeentelijk inzameldepot voor elektrische en elektronische apparatuur. Het afgedankte apparaat moet buiten het bereik van kinderen worden opgeslagen. 5

6 Algemeen Model a Kopjesplateau (verwarmd) b Bonenreservoir, koffietrechter en draaiknop voor de maling c Display en bedieningselementen d Heetwaterpijpje e Schenktuitjes met geïntegreerde cappuccinatore f Afvalbakje g Opvangschaal h Opvangrooster i Insteekopening melkslang j Netschakelaar k Vakje verkorte gebruiksaanwijzing l Waterreservoir m Melkkan (afhankelijk van het model bijgeleverd) 6

7 Algemeen Display en bedieningselementen Koffietoetsen Met deze toetsen kunt u eenvoudig koffiespecialiteiten bereiden. Betekenis van de symbolen: Espresso b Koffie a Latte macchiato g Cappuccino f Om één kopje te bereiden, drukt u één keer op de betreffende toets. Voor twee kopjes van één drank drukt u twee keer kort na elkaar op de betreffende toets. Om de hoeveelheid vast te leggen (hoeveelheid programmeren), moet u de koffietoets langer dan 3 seconden ingedrukt houden. Draaiknop d Met de draaiknop selecteert u een van de menu-opties. Aan/Uit-toets c Met de Aan/Uit-toets schakelt u de automaat in of uit (stand-by), wanneer de netschakelaar achter op het apparaat ingeschakeld is. Display h In het display verschijnt informatie over de actuele actie of status van het apparaat. Toets OK e Met de toets OK bevestigt u displaymeldingen en slaat u instellingen op. 7

8 Algemeen Toetsenverlichting Als de koffietoetsen verlicht zijn, bevindt u zich in het hoofdmenu en kunt u dranken bereiden. Als u een bereiding start, brandt alleen nog de bijbehorende koffietoets. Verder knippert de halve ring om de toets OK vlak voordat stoom (bijvoorbeeld voor melkschuim) wordt geproduceerd. De toets OK en de halve kring zijn verlicht, als u menu's oproept, uit opties kunt kiezen of als u een actie moet bevestigen. Bediening U bevindt zich in het hoofdmenu, als de volgende melding in het display verschijnt: MAAK UW KEUZE Als in het display de symbolen en verschijnen, kunt u met de draaiknop nog andere keuzemogelijkheden laten weergeven. Actie of instelling kiezen ^ Draai aan de draaiknop totdat de gewenste actie of instelling verschijnt. U ziet aan het vinkje B, welke instelling op dit moment actief is. ^ Om instellingen op te slaan, drukt u op de toets OK. Menu oproepen ^ Als u de toets OK langer dan 2 seconden ingedrukt houdt, roept u de menu's op. Met de draaiknop kunt u dan OVERIGE DRANKEN ONDERHOUD INSTELLINGEN oproepen. ^ Druk op de toets OK om uw keuze te bevestigen. In een menu kunt u acties starten of instellingen wijzigen. Menu-niveau verlaten ^ Kies met de draaiknop TERUG. of: ^ Druk 2 seconden op de toets OK. of: Wanneer u enige tijd geen toets bedient, springt de koffieautomaat terug naar het hoofdmenu. 8

9 Veiligheidsinstructies en waarschuwingen Dit apparaat voldoet aan de geldende veiligheidsbepalingen. Onjuist gebruik echter kan persoonlijk letsel of beschadiging van het apparaat tot gevolg hebben. Lees daarom de gebruiksaanwijzing aandachtig door, voordat u het apparaat in gebruik neemt. In de gebruiksaanwijzing vindt u belangrijke instructies met betrekking tot plaatsing, veiligheid, gebruik en onderhoud. Bewaar de gebruiksaanwijzing zorgvuldig en geef deze door aan een eventuele volgende eigenaar! Verantwoord gebruik ~ Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor particulier huishoudelijk gebruik (of daarmee vergelijkbaar). ~ De koffieautomaat mag niet buiten worden gebruikt. De koffieautomaat is voor huishoudelijk gebruik. U kunt met de koffieautomaat espresso, cappuccino, latte macchiato, etc. bereiden. Kinderen Pas op! U kunt zich aan de schenktuitjes en het heetwaterpijpje branden! Houdt u er rekening mee dat de huid van kinderen extra gevoelig is voor hoge temperaturen! ~ Plaats het apparaat dan ook buiten het bereik van kinderen. ~ Houd kinderen in de gaten wanneer zij zich in de buurt van het apparaat bevinden. ~ Laat kinderen niet met het apparaat spelen. ~ Kinderen vanaf acht jaar mogen het apparaat alleen zonder toezicht gebruiken als ze weten hoe ze het apparaat veilig moeten bedienen. De kinderen moeten zich bewust zijn van de gevaren van een foutieve bediening. ~ Houd kinderen onder acht jaar op een afstand, tenzij u voortdurend toezicht houdt. Wij wijzen u erop dat espresso en koffie geen kinderdrankjes zijn. Miele kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die is ontstaan door foutieve bediening of door gebruik voor andere doeleinden dan hier aangegeven. ~ Dit apparaat mag alleen worden gebruikt door personen die in staat zijn het apparaat veilig te bedienen en die volledig op de hoogte zijn van de inhoud van de gebruiksaanwijzing! 9

10 Veiligheidsinstructies en waarschuwingen Technische veiligheid ~ Controleer het apparaat voor de plaatsing op zichtbare schade. Neem een beschadigd apparaat nooit in gebruik. Een beschadigd apparaat kan uw veiligheid in gevaar brengen. ~ Voordat u het apparaat aansluit, dient u de aansluitgegevens (spanning en frequentie) op het typeplaatje te vergelijken met de waarden van het elektriciteitsnet. Deze gegevens moeten beslist overeenkomen om schade aan het apparaat te voorkomen. Raadpleeg bij twijfel een elektricien. ~ De elektrische veiligheid van het apparaat is uitsluitend gegarandeerd, als het wordt aangesloten op een aardingssysteem dat volgens de geldende veiligheidsbepalingen is geïnstalleerd. Het is zeer belangrijk dat wordt nagegaan of aan deze fundamentele veiligheidsvoorwaarde is voldaan. Laat bij twijfel de huisinstallatie door een vakman inspecteren. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die wordt veroorzaakt door een ontbrekende of beschadigde aarddraad (bijvoorbeeld een elektrische schok). ~ Het apparaat mag niet via een stekkerdoos of verlengsnoer op het elektriciteitsnet worden aangesloten. Hiermee kan een veilig gebruik van het apparaat niet worden gewaarborgd. Er kan bijvoorbeeld oververhitting ontstaan. ~ De aansluitkabel mag niet beklemd raken en niet langs scherpe randen schuren. ~ De aansluitkabel mag niet op de grond liggen. U zou kunnen struikelen en het apparaat zou beschadigd kunnen raken. ~ Dit apparaat mag niet op een niet-stationaire locatie (zoals een boot) worden ingebouwd. ~ Gebruik het apparaat alleen bij omgevingstemperaturen tussen 10 C en 32 C. ~ Zorg voor voldoende ventilatie van het apparaat. Dek de ventilatieroosters aan de bovenkant niet af. ~ Gebruik een apparaat dat achter een meubeldeur is ingebouwd alleen als de meubeldeur geopend is. Sluit de deur niet als u het apparaat gebruikt. ~ Bescherm het apparaat tegen water en spatwater. ~ Installatie- en onderhoudswerkzaamheden, alsmede reparaties mogen uitsluitend door erkende vakmensen worden uitgevoerd. Ondeskundig uitgevoerde installatie-/onderhoudswerkzaamheden en reparaties kunnen onvoorziene risico s voor de gebruiker opleveren, waarvoor de fabrikant niet aansprakelijk kan worden gesteld. ~ Trek de stekker meteen uit de contactdoos als u beschadigingen ziet of een vreemde lucht ruikt. 10

11 Veiligheidsinstructies en waarschuwingen ~ Als dit apparaat binnen de garantieperiode defect raakt, mag het alleen door Miele worden gerepareerd, anders vervalt de garantie. ~ Defecte onderdelen mogen alleen door originele Miele-onderdelen worden vervangen. Alleen van die onderdelen kan Miele garanderen dat zij aan de veiligheidseisen voldoen. ~ Bij installatie-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden dient het apparaat spanningsvrij te worden gemaakt. Het apparaat is alleen dan spanningsvrij als aan één van de volgende voorwaarden is voldaan: als de stekker uit de contactdoos is getrokken. Trek aan de stekker om het apparaat van de netspanning los te koppelen, niet aan het snoer! als de hoofdschakelaar van de huisinstallatie is uitgeschakeld. als de zekering van de huisinstallatie er geheel is uitgedraaid. ~ Schakel het apparaat met de netschakelaar uit als u langdurig afwezig zult zijn. Veilig gebruik Pas op! U kunt zich aan de schenktuitjes en het heetwaterpijpje branden! De vloeistoffen en de stoom zijn erg heet. ~ Let op het volgende: Houd geen lichaamsdelen onder de schenktuitjes als u hete vloeistoffen of stoom bereidt. Raak geen hete onderdelen aan. Uit de openingen kan hete vloeistof of stoom spuiten. Zorg in dit verband dat de geïntegreerde cappuccinatore altijd schoon is en altijd correct wordt gemonteerd. ~ Gebruik het apparaat niet voor het reinigen van voorwerpen. ~ Reinig het apparaat en de melkkan (afhankelijk van het model) grondig voor het eerste gebruik. Spoel de leidingen voor koffie en melk door (zie het hoofdstuk "Reiniging en onderhoud"). ~ Let met betrekking tot het water op het volgende: Vul het waterreservoir alleen met koud en vers drinkwater. Warm of heet water c.q. andere vloeistoffen kunnen beschadiging van het apparaat tot gevolg hebben. Ververs het water dagelijks om kiemvorming tegen te gaan. Gebruik geen mineraalwater. Door mineraalwater verkalkt het apparaat te veel, waardoor het beschadigd kan raken. 11

12 Veiligheidsinstructies en waarschuwingen Gebruik nooit water uit installaties voor omgekeerde osmose. Het apparaat kan daardoor beschadigd raken. ~ Vul het bonenreservoir alleen met gebrande koffiebonen. Doe geen met andere stoffen behandelde koffiebonen of gemalen koffie in het reservoir. ~ Grijp nooit in de koffiemolen (het maalwerk). ~ Doe alleen gemalen koffie of een reinigingstablet in de koffietrechter. Met de reinigingstabletten wordt het filtersysteem van het apparaat ontvet. ~ Gebruik uitsluitend melk zonder toevoegingen. De veelal suikerhoudende toevoegingen leiden tot verstoppingen in het melksysteem. ~ Gebruik geen koffiebonen die met suiker, karamel en dergelijke behandeld zijn of suikerhoudende vloeistoffen in het apparaat. Suiker kan het apparaat onherstelbaar beschadigen! ~ Houd nooit een brandend alcoholmengsel onder de schenktuitjes. De kunststof onderdelen van de automaat kunnen vlam vatten en smelten. ~ Plaats nooit een kaars (of ander open vuur) op of naast de koffieautomaat. De automaat kan vlam vatten en brand veroorzaken. ~ Let op het volgende wat de reiniging van het apparaat betreft: Schakel het apparaat voor de reiniging met de netschakelaar uit. Reinig het apparaat en de melkkan (afhankelijk van het model bijgeleverd) dagelijks. Voor meer informatie zie het hoofdstuk "Reiniging en onderhoud". Gebruik voor het reinigen van het apparaat geen stoomreiniger. De stoom kan kortsluiting veroorzaken. Ontkalk het apparaat regelmatig met Miele-ontkalkingstabletten. Houd daarbij rekening met de waterhardheid. Ontkalk het apparaat vaker als het water in uw regio veel kalk bevat. Als het apparaat niet regelmatig wordt ontkalkt, kan de fabrikant niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die daar het gevolg van is. Ontvet het filtersysteem regelmatig met Miele-reinigingstabletten. Bij een koffiesoort met een hoog vetgehalte kan het filtersysteem sneller verstopt raken. Koffiedik hoort in de groene afvalcontainer of op de composthoop, niet in de gootsteen. Bovendien voorkomt u zo verstoppingen. 12

13 Veiligheidsinstructies en waarschuwingen Voor apparaten met roestvrij stalen bedieningspaneel geldt: ~ Plak geen notitieblaadjes, plakband, afplaktape of andere kleefmiddelen op het paneel. De coating van het roestvrijstalen bedieningspaneel wordt door kleefmiddelen aangetast en kan dan zijn beschermende werking tegen verontreinigingen verliezen. ~ De coating van het roestvrijstalen bedieningspaneel is krasgevoelig. Zelfs magneten kunnen krassen veroorzaken. Als de "Veiligheidsinstructies en waarschuwingen" niet worden opgevolgd, kan de fabrikant niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die daarvan het gevolg is. 13

14 Voorbereiden en in gebruik nemen Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door, voordat u de koffieautomaat in gebruik neemt. Maak u vertrouwd met het apparaat en de bediening. Vóór het eerste gebruik ^ Plaats het apparaat en verwijder eventuele beschermfolies (zie "Aanwijzingen voor de plaatsing"). Reinig het apparaat grondig, voordat u de koffieautomaat met water en koffiebonen vult (zie "Reiniging en onderhoud"). ^ Steek de stekker van het apparaat in de contactdoos (zie "Elektrische aansluiting"). ^ Zet de netschakelaar aan de achterkant van het apparaat op "I". Als u het apparaat voor het eerst inschakelt Als u het apparaat voor het eerst inschakelt, verschijnt er een welkomstscherm en moet u de volgende instellingen uitvoeren: Taal Tijdformaat Dagtijd ^ Druk op de Aan/Uit-toets. In het display verschijnt kort in het Duits de melding MIELE - WILLKOMMEN. Taal instellen ^ Draai aan de draaiknop totdat in het display de gewenste taal verschijnt. De instelling wordt opgeslagen. Tijdformaat instellen ^ Kies 12 UUR als u de dagtijd in een 12-uurs-ritme wilt laten weergeven. of: ^ Kies 24 UUR als u de dagtijd in een 24-uurs-ritme wilt laten weergeven. ^ De instelling wordt opgeslagen. 14

15 Voorbereiden en in gebruik nemen Dagtijd instellen ^ Kies met de draaiknop de actuele waarde voor de uren. ^ Kies met de draaiknop de actuele waarde voor de minuten. De instelling wordt opgeslagen. Daarna verschijnt in het display de melding IN- GEBRUIKNEMING AFGESLOTEN. ^ In het display verschijnt: VUL EN PLAATS HET WATERRESERVOIR ^ Vul het waterreservoir met vers, koud drinkwater. TIP Zet een geschikt bakje onder het heetwaterpijpje. In het display verschijnt: SYSTEEM WORDT GEVULD STARTEN ^ TIP Volg ook de overige aanwijzingen uit de gebruiksaanwijzing om uw apparaat individueel in te stellen en het goed te leren kennen. Waterhardheid De waterhardheid geeft aan hoeveel kalk het water bevat. Hoe hoger het kalkgehalte, des te harder is het water en des te vaker moet het apparaat worden ontkalkt. Het apparaat meet de water- en stoomhoeveelheid die wordt afgenomen. Afhankelijk van de ingestelde waterhardheid mogen meer of minder dranken worden bereid, voordat u het apparaat moet ontkalken. Stel het apparaat op de plaatselijke waterhardheid in. Alleen dan kan het apparaat correct functioneren en niet beschadigd raken en verschijnt op het juiste tijdstip het verzoek het ontkalkingsprogramma te starten. U kunt vier standen instellen: Stand 1 (zacht): Hardheidsgraad 1 (volgens waterbedrijf) 0-8,4 d (0-1,5 mmol/l) Waterhoeveelheid: max. 150 l Stoomhoeveelheid: max. 300 min. Stand 2 (gemiddeld): Hardheidsgraad 1 (volgens waterbedrijf) 8,4-14 d (1,5-2,5 mmol/l) Waterhoeveelheid: max. 80 l Stoomhoeveelheid: max. 140 min. Stand 3 (hard): Hardheidsgraad 2 (volgens waterbedrijf) d (2,5-3,8 mmol/l) Waterhoeveelheid: max. 50 l Stoomhoeveelheid: max. 80 min. 15

16 Voorbereiden en in gebruik nemen Stand 4 (zeer hard): Hardheidsgraad 3-4 (volgens waterbedrijf) 21 d (3,8 mmol/l) of meer Waterhoeveelheid: max. 20 l Stoomhoeveelheid: max. 40 min. Waterhardheid bepalen U kunt de waterhardheid met de bijgeleverde teststrip bepalen. Maar u kunt ook contact opnemen met het waterleidingbedrijf. Waterhardheid instellen In het display verschijnt MAAK UW KEUZE. ^ Druk op de toets OK totdat in het display MENU verschijnt. ^ Kies met de draaiknop INSTEL- LINGEN. INSTELLINGEN WATERHARDHEID ^ Kies WATERHARDHEID en druk op de toets OK. ^ Kies met de draaiknop de gewenste waterhardheid. De instelling wordt opgeslagen. ^ Dompel de teststrip ca. 1 seconde in het water en schud daarna het overtollige water van de strip. Na ongeveer 1 minuut kunt u het resultaat aflezen. U kunt nu de hardheidsgraad op het apparaat instellen. 16

17 Waterreservoir vullen De waterkwaliteit is naast de kwaliteit van de koffiebonen van groot belang voor een perfect kopje koffie of espresso. Giet het waterreservoir daarom elke dag leeg en vul het met vers water. Let op! In het water kan kiemvorming optreden. Vervang het water daarom dagelijks. Warm of heet water c.q. andere vloeistoffen kunnen beschadiging van het apparaat tot gevolg hebben. Gebruik geen mineraalwater. Door mineraalwater verkalkt het apparaat te veel, waardoor het beschadigd kan raken. ^ Open het deksel aan de linker kant van het apparaat a. Trek het waterreservoir aan de greep uit het apparaat b. ^ Vul het reservoir met koud, vers drinkwater tot aan de markering "max.". ^ Plaats het waterreservoir correct terug. Het reservoir moet goed op de nokjes boven aan de behuizing zitten. ^ Sluit het deksel. TIP Controleer of het plateau onder het waterreservoir verontreinigd is, als het reservoir iets te hoog of schuin staat. Het uitstroomventiel kan anders gaan lekken. Reinig zo nodig het plateau. 17

18 Bonenreservoir vullen Voor uw koffie of espresso gebruikt de automaat hele, gebrande koffiebonen die voor elk kopje vers worden gemalen. Vul het bonenreservoir daarvoor met koffiebonen. U kunt ook koffie of espresso met reeds gemalen koffie bereiden (zie "Koffie of espresso van gemalen koffie bereiden"). Let op! Vul het bonenreservoir uitsluitend met gebrande koffiebonen voor espresso of koffie. Doe geen gemalen koffie in het reservoir, anders kan de koffiemolen beschadigd raken! Let op! Doe geen koffiebonen die met suiker, karamel en dergelijke behandeld zijn of suikerhoudende vloeistoffen in het apparaat. Suiker kan het apparaat onherstelbaar beschadigen! ^ Open de klep aan de rechter kant van de automaat a. Verwijder het aromadeksel b. ^ Vul het bonenreservoir met koffiebonen c. ^ Plaats het aromadeksel terug en sluit de klep. TIP Doe niet meer bonen in het reservoir dan u in een paar dagen verbruikt. De bonen verliezen hun aroma als ze lang met lucht in aanraking komen. 18

19 Koffieautomaat in- en uitschakelen U kunt het apparaat met de Aan/Uit-toets (stand-by) in- en uitschakelen als u de netschakelaar aan de achterkant van het apparaat heeft ingeschakeld. Inschakelen Als u het apparaat inschakelt, wordt het apparaat opgewarmd en worden de leidingen doorgespoeld. Daarbij worden de leidingen gereinigd en voorverwarmd. Er stroomt heet water in de opvangschaal. TIP Als het spoelwater niet in de opvangschaal mag lopen, moet u een geschikt bakje onder de schenktuitjes zetten. Het systeem wordt niet doorgespoeld als de bedrijfstemperatuur van de koffieautomaat nog hoger is dan 60 C. ^ Druk op de Aan/Uit-toets. In het display verschijnt: OPWARMFASE Na het opwarmen verschijnt in het display: APPARAAT SPOELT Uitschakelen ^ Druk op de Aan/Uit-toets. Het apparaat spoelt de koffieleidingen door, voordat het wordt uitgeschakeld. Als u een drank met melk heeft bereid, verschijnt in het display: SPOEL HET MELKSYSTEEM ^ Druk op de toets OK om het melksysteem te spoelen. ^ Volg de overige aanwijzingen op het display. Het melksysteem wordt gespoeld. Als u het melksysteem voor het uitschakelen niet doorspoelt, verschijnt bij het volgende inschakelen de melding MELKSYSTEEM SPOELEN of MELKSYSTEEM REINIGEN. Volg de aanwijzingen op het display (zie "Melksysteem"). TIP Schakel de automaat bij langdurige afwezigheid met de netschakelaar uit. U bespaart dan energie. De ingestelde dagtijd wordt niet opgeslagen en moet bij het volgende inschakelen opnieuw worden ingesteld. Uit de schenktuitjes stroomt heet water. Daarna verschijnt het hoofdmenu in het display: MAAK UW KEUZE U kunt nu dranken bereiden. 19

20 Kopjes voorverwarmen De smaak van espresso en andere koffiedranken komt het best tot zijn recht en blijft het langst behouden als de kopjes zijn voorverwarmd. Hoe minder koffie wordt bereid en hoe dikker de wand van het kopje, des te belangrijker is het voorverwarmen van het kopje. U kunt uw kopjes en glazen op het kopjesplateau voorverwarmen. De plateauverwarming moet hiervoor zijn ingeschakeld. Plateauverwarming in- of uitschakelen In het display verschijnt MAAK UW KEUZE. ^ Druk op de toets OK totdat in het display MENU verschijnt. ^ Kies met de draaiknop INSTEL- LINGEN. INSTELLINGEN PLATEAUVERWARMING ^ Kies PLATEAUVERWARMING en druk op de toets OK. ^ Kies met de draaiknop JA, als u de plateauverwarming wilt inschakelen. of: ^ Kies met de draaiknop NEE, als u de plateauverwarming wilt inschakelen. ^ ^ Zet de kopjes of glazen op het plateau. Het plateau wordt continu verwarmd, zolang de koffieautomaat is ingeschakeld. 20

21 Schenktuitjes aan de grootte van de kopjes aanpassen U kunt de hoogte van de schenktuitjes aanpassen aan de hoogte van het kopje (of het glas). De koffie en de espresso koelen dan niet zo snel af en de crema blijft beter behouden. ^ Trek de schenktuitjes omlaag tot aan de rand van het kopje. of: ^ Schuif de schenktuitjes omhoog totdat het kopje eronder past. 21

22 Bereiding afbreken U kunt de bereiding afbreken zolang in het display STOP? staat. Om de bereiding van koffie of espresso af te breken, ^ drukt u op de toets OK. De automaat breekt de bereiding af. Bij de bereiding van koffiespecialiteiten met melk of van twee kopjes van een drank kunt u de bereiding van de afzonderlijke bestanddelen of de bereiding van de drank compleet afbreken. Om de bereiding van een afzonderlijk bestanddeel (bijvoorbeeld melkschuim) af te breken, ^ drukt u één keer op de toets OK. Om de bereiding van een drank compleet af te breken, ^ drukt u twee keer op de toets OK. of: ^ houdt u de toets OK langer ingedrukt. De automaat breekt de bereiding af. TIP Tijdens het malen van de bonen en tijdens de opwarmfase kunt u met een druk op de toets de bereiding van een drank compleet afbreken. 22

23 Espresso of koffie Espresso of koffie bereiden Als u op de toets of drukt, maalt de koffieautomaat de bonen en bereidt vervolgens de gewenste drank. In het display verschijnt MAAK UW KEUZE. Twee kopjes bereiden U kunt ook een dubbele hoeveelheid espresso of koffie laten maken, voor één grote kop of voor twee kopjes. Om twee kopjes tegelijk te bereiden, ^ Zet een kopje onder de schenktuitjes. ^ Druk op de toets als u espresso wilt. of: ^ Druk op de toets als u koffie wilt. Uit de schenktuitjes stroomt de drank in het kopje. ^ zet u een kopje onder elk van de schenktuitjes. ^ Druk twee keer op de toets voor de gewenste drank. Uit de schenktuitjes stroomt de gewenste drank in de kopjes. Gooi bij de eerste ingebruikneming de eerste twee kopjes koffie weg. Eventuele koffieresten van de controle in de fabriek worden zo verwijderd. 23

24 Espresso of koffie van gemalen koffie Voor het bereiden van espresso of koffie met reeds gemalen koffie, doseert u de hoeveelheid voor één kopje in de koffietrechter. Zo kunt u bijvoorbeeld een kopje cafeïnevrije koffie bereiden, terwijl in het bonenreservoir alleen maar cafeïnehoudende bonen zitten. Als u gemalen koffie in de koffietrechter doet, wordt dit automatisch door de koffieautomaat herkend. Met gemalen koffie kunt u altijd maar een kopje koffie of espresso tegelijk bereiden. Gemalen koffie doseren Gebruik de bijgeleverde schep voor de juiste dosering van de gemalen koffie. Doe niet meer dan één afgestreken schep koffie in de trechter. Als u te veel koffie doseert, kan het filtersysteem de hoeveelheid niet samenpersen. De automaat gebruikt de hele koffiehoeveelheid voor de volgende bereiding. ^ Open het deksel aan de rechter kant van de koffieautomaat a. ^ Open het deksel van de koffietrechter b. Doseer een afgestreken schep koffie in de trechter c. ^ Sluit beide deksels. In het display verschijnt de volgende melding: GEMALEN KOFFIE JA B ^ Druk op de toets OK om een koffiedrank van gemalen koffie te bereiden. Als u toch geen bereiding met gemalen koffie wilt uitvoeren, gaat u als volgt te werk: ^ Kies met de draaiknop NEE. ^ De gemalen koffie wordt in het afvalbakje gegooid. 24

25 Koffie of espresso van gemalen koffie bereiden U kunt nu kiezen of het apparaat een kopje koffie of espresso moet bereiden. Als u binnen ca. 15 seconden geen keuze maakt, wordt de gemalen koffie in het afvalbakje gegooid. In het display verschijnt de volgende melding: MAAK UW KEUZE GEMALEN KOFFIE ^ Zet een kopje onder de schenktuitjes. ^ Druk op de toets als u espresso wilt. of: ^ Druk op de toets als u koffie wilt. De gewenste drank wordt bereid. Espresso of koffie van gemalen koffie 25

26 Koffiespecialiteiten met melk U kunt kiezen uit diverse koffiespecialiteiten met melk. Cappuccino bestaat voor ca. twee derde uit melkschuim en voor een derde uit espresso. Latte macchiato bestaat voor telkens een derde uit melk, melkschuim en espresso. Caffè latte bestaat uit hete melk en koffie. Met het apparaat kunt u ook hete melk en melkschuim bereiden. TIP Het mooiste melkschuim maakt u met koude melk ( 13 C). Informatie over de roestvrijstalen melkkan (afhankelijk van het model bijgeleverd) De roestvrijstalen melkkan houdt de melk langer koud. Alleen met koude melk kunt u goed schuim maken. Voorbereiding ^ Plaats een kan met voldoende melk links naast de koffieautomaat. ^ Steek de melkslang in de kan. Zorg dat de slang diep genoeg in de melk zit. ^ Steek de roestvrijstalen aanzuigbuis in de onderkant van het deksel. Het afgeschuinde uiteinde moet naar beneden wijzen (zie afbeelding). ^ Vul de melkkan tot max. 2 cm onder de rand met melk. Draai het deksel op de kan. ^ Steek de melkslang met de roestvrijstalen bocht van boven in het deksel (zie afbeelding). De bocht moet vastklikken. ^ Plaats de melkkan links naast de koffieautomaat. Steek het andere uiteinde in de houder van de schenktuitjes (zie afbeelding). 26

27 Koffiespecialiteiten met melk Koffiespecialiteiten met melk bereiden Pas op! U kunt zich branden aan de schenktuitjes! De vloeistoffen en de stoom zijn erg heet. Als u een bereiding kiest, begint de automaat op te warmen. In het display verschijnt OPWARMFASE. In het element van de schenktuitjes wordt de aangezogen melk met stoom verwarmd en voor melkschuim ook nog opgeschuimd. Als u al geruime tijd geen melk meer heeft bereid, moet u het melksysteem voor een volgende bereiding doorspoelen. Zo verwijdert u eventueel aanwezige bacteriën en schimmels. Cappuccino of latte macchiato Zet voor cappuccino een kopje klaar en voor latte macchiato een geschikt glas. In het display verschijnt MAAK UW KEUZE. ^ Zet een geschikt kopje (glas) onder de schenktuitjes. ^ Druk op de toets als u cappuccino wilt. of: ^ Druk op de toets als u latte macchiato wilt. De gewenste drank wordt bereid. Caffè latte, melkschuim of hete melk In het display verschijnt MAAK UW KEUZE. ^ Zet een geschikt kopje (glas) onder de schenktuitjes. ^ Druk op de toets OK totdat in het display MENU verschijnt. MENU OVERIGE DRANKEN ^ Kies met de draaiknop OVERIGE DRANKEN. ^ Kies met de draaiknop de gewenste drank: CAFFÈ LATTE MELKSCHUIM HETE MELK ^ De gewenste drank wordt bereid. Twee kopjes bereiden U kunt ook twee kopjes cappuccino of latte macchiato in een keer laten bereiden. ^ Zet onder elk van de schenktuitjes een geschikt kopje (glas). ^ Druk twee keer op de toets van de gewenste drank. Druk voor cappuccino op, voor latte macchiato op. De dranken worden bereid. 27

Gebruiksaanwijzing. Vrijstaande koffieautomaat CM 5100. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing. Vrijstaande koffieautomaat CM 5100. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat CM 5100 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt onnodige

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat

Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat Lees beslist de gebruiksaanwijzing voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan uw apparaat.

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat

Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat Lees beslist de gebruiksaanwijzing voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan uw apparaat.

Nadere informatie

Vrijstaande koffiezetautomaat CM 5200

Vrijstaande koffiezetautomaat CM 5200 Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffiezetautomaat CM 5200 Lees in elk geval de gebruiksaanwijzing voor u het toestel opstelt, nl-be installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt

Nadere informatie

Gebruiks- en montagehandleiding

Gebruiks- en montagehandleiding Gebruiks- en montagehandleiding Inbouwkoffieautomaat CVA 6401 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat

Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat Lees beslist de gebruiksaanwijzing voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan uw apparaat.

Nadere informatie

Vrijstaande koffiezetautomaat CM 5100

Vrijstaande koffiezetautomaat CM 5100 Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffiezetautomaat CM 5100 Lees in elk geval de gebruiksaanwijzing voor u het toestel opstelt, nl-be installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt

Nadere informatie

Vrijstaande koffiezetautomaat CM 5100

Vrijstaande koffiezetautomaat CM 5100 Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffiezetautomaat CM 5100 Lees in elk geval de gebruiksaanwijzing voor u het toestel opstelt, nl-be installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Vrijstaande koffieautomaat CM nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing. Vrijstaande koffieautomaat CM nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat CM 5000 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade

Nadere informatie

Gebruiks- en montagehandleiding

Gebruiks- en montagehandleiding Gebruiks- en montagehandleiding Inbouwkoffieautomaat CVA 6405 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt

Nadere informatie

Gebruiks- en montagehandleiding

Gebruiks- en montagehandleiding Gebruiks- en montagehandleiding Inbouwkoffieautomaat CVA 6805 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt

Nadere informatie

Gebruiks- en montagehandleiding Inbouwkoffieautomaat

Gebruiks- en montagehandleiding Inbouwkoffieautomaat Gebruiks- en montagehandleiding Inbouwkoffieautomaat Lees beslist de gebruiksaanwijzing voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan

Nadere informatie

Bediening. Inbouwkoffieautomaat met vaste wateraansluiting CVA 5065. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing

Bediening. Inbouwkoffieautomaat met vaste wateraansluiting CVA 5065. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing Bediening Inbouwkoffieautomaat met vaste wateraansluiting CVA 5065 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Vrijstaande koffieautomaat CM 5200. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing. Vrijstaande koffieautomaat CM 5200. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat CM 5200 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade

Nadere informatie

Bediening. Inbouwkoffieautomaten CVA 5060 CVA 5068. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing

Bediening. Inbouwkoffieautomaten CVA 5060 CVA 5068. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing Bediening Inbouwkoffieautomaten CVA 5060 CVA 5068 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt onnodige

Nadere informatie

Gebruiks- en montagehandleiding

Gebruiks- en montagehandleiding Gebruiks- en montagehandleiding Inbouwkoffieautomaat CVA 6431 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat

Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat Lees altijd eerst de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan het apparaat.

Nadere informatie

Gebruiks- en montagehandleiding

Gebruiks- en montagehandleiding Gebruiks- en montagehandleiding Inbouwkoffieautomaat CVA 3660 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt

Nadere informatie

Gebruiks- en montagehandleiding

Gebruiks- en montagehandleiding Gebruiks- en montagehandleiding Opberglade ESS 3060-10 Lees beslist de gebruiks- en montagehandleiding voordat u uw apparaat plaatst, nl-nl installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en

Nadere informatie

Gebruiks- en montagehandleiding

Gebruiks- en montagehandleiding Gebruiks- en montagehandleiding Inbouwkoffieautomaat CVA 3660 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffiezetautomaat

Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffiezetautomaat Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffiezetautomaat Lees in elk geval de gebruiksaanwijzing voor u het toestel opstelt, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffiezetautomaat

Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffiezetautomaat Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffiezetautomaat Lees in elk geval de gebruiksaanwijzing voor u het toestel opstelt, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat

Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat Lees altijd eerst de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan het apparaat.

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat

Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat Lees beslist de gebruiksaanwijzing voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan uw apparaat.

Nadere informatie

Gebruiks- en montageaanwijzing

Gebruiks- en montageaanwijzing Gebruiks- en montageaanwijzing Inbouwkoffiezetautomaat CVA 6405 Lees absoluut de gebruiksaanwijzing voor u het toestel plaatst, nl-be installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat

Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat Lees altijd eerst de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan het apparaat.

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat

Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat Lees altijd eerst de gebruiksaanwijzing voor u het toestel plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan het toestel. nl

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing XKM RS232. nl-nl. M.-Nr. 07655290

Gebruiksaanwijzing XKM RS232. nl-nl. M.-Nr. 07655290 Gebruiksaanwijzing XKM RS232 Lees beslist de gebruiksaanwijzing voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan het apparaat. nl-nl M.-Nr.

Nadere informatie

Gebruiks- en montagehandleiding Inbouwkoffieautomaat

Gebruiks- en montagehandleiding Inbouwkoffieautomaat Gebruiks- en montagehandleiding Inbouwkoffieautomaat Lees beslist de gebruiksaanwijzing voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat

Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat Lees altijd eerst de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan het apparaat.

Nadere informatie

Gebruiks- en montagehandleiding inbouwkoffieautomaat

Gebruiks- en montagehandleiding inbouwkoffieautomaat Gebruiks- en montagehandleiding inbouwkoffieautomaat Lees altijd eerst de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade

Nadere informatie

Gebruiks- en montagehandleiding inbouwkoffieautomaat

Gebruiks- en montagehandleiding inbouwkoffieautomaat Gebruiks- en montagehandleiding inbouwkoffieautomaat Lees altijd eerst de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade

Nadere informatie

Aroma Perfection System. www.krups.com

Aroma Perfection System. www.krups.com Aroma System www.krups.com a d b Aroma System c d Aroma Control Timer e h j k m l f i System 1 2 3 Aroma System Aroma 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nederlands Beschrijving a b c d e f g h i Deksel Waterreservoir

Nadere informatie

De ultieme vorm van smaak

De ultieme vorm van smaak De ultieme vorm van smaak creëert u met uw persoonlijke barista Nieuw in assortiment: CM 5200 met One Touch-functie De Miele Barista CM5: uw hoogstpersoonlijke koffieautomaat Miele staat al jaren bekend

Nadere informatie

G F I M J K L B C D E S O T H Q P U N R D 4

G F I M J K L B C D E S O T H Q P U N R D 4 1 2 3 4 G F I A M J K L 5 6 7 B C D E 8 9 10 S O T H Q P U N R 11 12 D 4 Beschrijving apparaat NL A B C D E Tekst display (hoofdmenu) Draai-en-druk bedieningsknop Knop > Knop exit In hoogte verstelbare

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffiezetautomaat

Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffiezetautomaat Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffiezetautomaat Lees in elk geval de gebruiksaanwijzing voor u het toestel opstelt, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan

Nadere informatie

Gebruiks- en montageaanwijzing

Gebruiks- en montageaanwijzing Gebruiks- en montageaanwijzing Inbouwkoffiezetautomaat CVA 6805 Lees absoluut de gebruiksaanwijzing voor u het toestel plaatst, nl-be installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat

Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat Lees altijd eerst de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan het apparaat.

Nadere informatie

Inleiding. Aanduidingen. Inleiding

Inleiding. Aanduidingen. Inleiding Inleiding Inleiding Deze gebruiksaanwijzing helpt bij het veilig en economisch gebruiken van de MEDION koffiepadautomaat MD 12000, verder in deze handleiding apparaat genoemt. Deze gebruiksaanwijzing is

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat

Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat Lees altijd eerst de gebruiksaanwijzing voor u het toestel plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan het toestel. nl-be

Nadere informatie

CafeRomatica NICR8.. Koffie/espresso-volautomaat Gebruiksaanwijzing en tips. Passie voor koffie.

CafeRomatica NICR8.. Koffie/espresso-volautomaat Gebruiksaanwijzing en tips. Passie voor koffie. CafeRomatica Koffie/espresso-volautomaat Gebruiksaanwijzing en tips NICR8.. Passie voor koffie. 1 A Display (hoofdmenu) B Rotary C Toets > D Toets exit G F M J E F G In hoogte verstelbare uitloop Afdekking

Nadere informatie

IMPRESSA A9 One Touch De belangrijkste zaken in het kort

IMPRESSA A9 One Touch De belangrijkste zaken in het kort IMPRESSA A9 One Touch De belangrijkste zaken in het kort 9 IMPRESSA A9 One Touch De belangrijkste zaken in het kort J Deze beknopte gebruiksaanwijzing komt niet in de plaats van het Gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

S8 De belangrijkste zaken in het kort

S8 De belangrijkste zaken in het kort S8 De belangrijkste zaken in het kort J Deze beknopte gebruiksaanwijzing komt niet in de plaats van het Gebruiksaanwijzing S8. Lees eerst de veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen aandachtig door, zodat

Nadere informatie

Montage, onderhoud en nuttige tips

Montage, onderhoud en nuttige tips Montage, onderhoud en nuttige tips Inbouwkoffieautomaten CVA 5060 CVA 5065 CVA 5068 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger

Nadere informatie

Z8 De belangrijkste zaken in het kort

Z8 De belangrijkste zaken in het kort Z8 De belangrijkste zaken in het kort J Deze beknopte gebruiksaanwijzing komt niet in de plaats van het Gebruiksaanwijzing Z8. Lees eerst de veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen aandachtig door, zodat

Nadere informatie

E8/E80 De belangrijkste zaken in het kort

E8/E80 De belangrijkste zaken in het kort E8/E80 De belangrijkste zaken in het kort J Deze beknopte gebruiksaanwijzing komt niet in de plaats van het Gebruiksaanwijzing E8/E80. Lees eerst de veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen aandachtig

Nadere informatie

IMPRESSA J9.3 One Touch TFT De belangrijkste zaken in het kort

IMPRESSA J9.3 One Touch TFT De belangrijkste zaken in het kort IMPRSSA J9.3 One Touch TFT De belangrijkste zaken in het kort Het»Gebruiksaanwijzing IMPRSSA J9.3 One Touch TFT«inclusief deze beknopte gebruiksaanwijzing»imprssa J9.3 One Touch TFT De belangrijkste zaken

Nadere informatie

Gebruiks- en montagehandleiding Inbouw-koffiezetautomaat

Gebruiks- en montagehandleiding Inbouw-koffiezetautomaat Gebruiks- en montagehandleiding Inbouw-koffiezetautomaat Lees altijd eerst de gebruiksaanwijzing voor u het toestel plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade

Nadere informatie

PHILIPS HD7546/20. Gebruiksaanwijzing

PHILIPS HD7546/20. Gebruiksaanwijzing PHILIPS HD7546/20 Gebruiksaanwijzing HD7546, HD7544 F1 G E D C H B A I 46 Nederlands Algemene beschrijving (fig. 1) A Aan/uitknop met lampje B Netsnoer C Koffiezetter D Waterniveauindicator E Waterreservoir

Nadere informatie

AUTOMATISCHE KOFFIEMACHINE 1. BELANGRIJK

AUTOMATISCHE KOFFIEMACHINE 1. BELANGRIJK AUTOMATISCHE KOFFIEMACHINE 1. BELANGRIJK Let erop dat de schakelaar op 0 (uit) staat voordat u het snoer op de wandcontactdoos aansluit. Laat de stekker niet in het stopcontact wanneer de koffiemachine

Nadere informatie

Gebruiks- en montagehandleiding Inbouw-koffiezetautomaat

Gebruiks- en montagehandleiding Inbouw-koffiezetautomaat Gebruiks- en montagehandleiding Inbouw-koffiezetautomaat Lees altijd eerst de gebruiksaanwijzing voor u het toestel plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade

Nadere informatie

Gebruiks- en montagehandleiding inbouwkoffieautomaat

Gebruiks- en montagehandleiding inbouwkoffieautomaat Gebruiks- en montagehandleiding inbouwkoffieautomaat Lees altijd eerst de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade

Nadere informatie

E6/E60 De belangrijkste zaken in het kort

E6/E60 De belangrijkste zaken in het kort E6/E60 De belangrijkste zaken in het kort J Deze beknopte gebruiksaanwijzing komt niet in de plaats van het Gebruiksaanwijzing E6/E60. Lees eerst de veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen aandachtig

Nadere informatie

PHILIPS HD7686/90. Gebruiksaanwijzing

PHILIPS HD7686/90. Gebruiksaanwijzing PHILIPS HD7686/90 Gebruiksaanwijzing HD7692, HD7690, HD7686 2 1 48 Nederlands Belangrijk Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Beknopte instructies Gallery 210 ES

Beknopte instructies Gallery 210 ES Beknopte instructies Gallery 210 ES 1 595258000 2011.10 Onderdelen van de machine Behuizingdeur Display Behuizing Deurslot Koppenstation Bedieningsmodule Koppenplateau Kannenplateau Koffiecontainer Instant-ingrediëntcontainer

Nadere informatie

AR280P Clockradio handleiding

AR280P Clockradio handleiding AR280P Clockradio handleiding Index 1. Beoogd gebruik 2. Veiligheid o 2.1. Pictogrammen in deze handleiding o 2.2. Algemene veiligheidsvoorschriften 3. Voorbereidingen voor gebruik o 3.1. Uitpakken o 3.2.

Nadere informatie

F9 De belangrijkste zaken in het kort

F9 De belangrijkste zaken in het kort F9 De belangrijkste zaken in het kort J Deze beknopte gebruiksaanwijzing komt niet in de plaats van het Gebruiksaanwijzing F9. Lees eerst de veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen aandachtig door, zodat

Nadere informatie

NIVONA J.Lensen Huishoud BV Platinastraat 84 2718RX Zoetermeer www.nivona.nl. ' 2008 by NIVONA

NIVONA J.Lensen Huishoud BV Platinastraat 84 2718RX Zoetermeer www.nivona.nl. ' 2008 by NIVONA NIVONA J.Lensen Huishoud BV Platinastraat 84 2718RX Zoetermeer www.nivona.nl ' 2008 by NIVONA CafeGrano Elektrische Koffiemolen Handleiding en tips 120 Passie voor koffie. Bedieningshandleiding en tips

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat

Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat Lees altijd eerst de gebruiksaanwijzing voor u het toestel plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan het toestel. nl-be

Nadere informatie

»IMPRESSA F8 De belangrijkste zaken in het kort«heeft

»IMPRESSA F8 De belangrijkste zaken in het kort«heeft IMPRESSA F8 De belangrijkste zaken in het kort Het»Gebruiksaanwijzing IMPRESSA F8«inclusief deze beknopte gebruiksaanwijzing»impressa F8 De belangrijkste zaken in het kort«heeft van de onafhankelijke Duitse

Nadere informatie

»IMPRESSA C50 De belangrijkste zaken in het kort«heeft

»IMPRESSA C50 De belangrijkste zaken in het kort«heeft IMPRESSA C50 De belangrijkste zaken in het kort Het»Gebruiksaanwijzing IMPRESSA C50«inclusief deze beknopte gebruiksaanwijzing»impressa C50 De belangrijkste zaken in het kort«heeft van de onafhankelijke

Nadere informatie

Byzoo Sous Vide Hippo

Byzoo Sous Vide Hippo Byzoo Sous Vide Hippo handleiding 220-240V, 50Hz 800W BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK EN BEWAAR VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE 1 Lees alle instructies zorgvuldig voor

Nadere informatie

www.espressomonteur.nl Gebruiksaanwijzing Isomac Giada

www.espressomonteur.nl Gebruiksaanwijzing Isomac Giada www.espressomonteur.nl Gebruiksaanwijzing Isomac Giada 1. Beschrijving van het apparaat 1. AAN / UIT-schakelaar 2. Controlelampje 3. Koffie/heetwater schakelaar 4. Temperatuur controlelampje 5. Stoomschakelaar

Nadere informatie

COFFEE MAKER KM 5040

COFFEE MAKER KM 5040 COFFEE MAKER KM 5040 NL C D E F G H I J K L M N A B F O 3 NEDERLANDS 29-32 4 VEILIGHEID EN INSTELLING Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u dit apparaat gebruikt! Volg alle veiligheidsinstructies

Nadere informatie

De nieuwe Miele Barista CM 6 Kwaliteit van

De nieuwe Miele Barista CM 6 Kwaliteit van De nieuwe Miele Barista CM 6 Kwaliteit van Lange levensduur OneTouch for Two: Dubbel genieten van de ultieme vorm van smaak 2 De ultieme vorm van smaak De nieuwe vrijstaande Miele-koffieautomaten Houdt

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing koffiemolen. Kaffeemühle CM 80-Serie

Gebruiksaanwijzing koffiemolen. Kaffeemühle CM 80-Serie NL Gebruiksaanwijzing koffiemolen Kaffeemühle CM 80-Serie Inhoudsopgave Veiligheidsinstructies... 3 Voor de eerste ingebruikname... 4 Uitpakken... 4 Eisen waaraan de plaatsingslocatie moet voldoen... 5

Nadere informatie

Keramische kookplaten KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230

Keramische kookplaten KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Montagehandleiding Keramische kookplaten KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Lees beslist de gebruiks- en montagehandleiding voordat u uw apparaat plaatst, nl-nl installeert en in gebruik

Nadere informatie

T8 Art. 468. Gebruiksaanwijzing

T8 Art. 468. Gebruiksaanwijzing T8 Art. 468 Gebruiksaanwijzing Krups T8 a b c d e f g h i a: Vergrendelingshendel b: Veiligheidsknop c: Filterdeksel d: Filter e: Glazen koffiekan f: Afdekplaat g: Waterreservoir h: Aan/Uit-Schakelaar

Nadere informatie

Type HD8855 / HD8857 GEBRUIKSAANWIJZING

Type HD8855 / HD8857 GEBRUIKSAANWIJZING Registreer uw product en krijg ondersteuning op www.philips.com/welcome 07 Nederlands Type HD8855 / HD8857 GEBRUIKSAANWIJZING 07 NL LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG ALVORENS DE MACHINE TE GEBRUIKEN.

Nadere informatie

Verwarming en ventilatie

Verwarming en ventilatie Verwarming en ventilatie BEDIENINGSELEMENTEN 1. Temperatuurregeling. Afzonderlijk instelbaar voor de bestuurder en de passagier voorin. 2. Programma voor maximaal ontdooien. 3. Luchtverdeling. In de geselecteerde

Nadere informatie

Byzoo Sous Vide Turtle

Byzoo Sous Vide Turtle Byzoo Sous Vide Turtle ZAT01 Handleiding 220-240V, 50Hz 1300W BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK EN BEWAAR VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE Bij het gebruik van elektrische

Nadere informatie

Z6 De belangrijkste zaken in het kort

Z6 De belangrijkste zaken in het kort Z6 De belangrijkste zaken in het kort J Deze beknopte gebruiksaanwijzing komt niet in de plaats van het Gebruiksaanwijzing Z6. Lees eerst de veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen aandachtig door, zodat

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING RIJSTKOKER Modelnr.: *688.087

GEBRUIKSAANWIJZING RIJSTKOKER Modelnr.: *688.087 Professional Supplies GEBRUIKSAANWIJZING RIJSTKOKER Modelnr.: *688.087 Afbeelding alleen ter illustratie, specificaties zijn afhankelijk van het werkelijke product. Lees voor het gebruik zorgvuldig de

Nadere informatie

IMPRESSA C9 One Touch De belangrijkste zaken in het kort

IMPRESSA C9 One Touch De belangrijkste zaken in het kort IMPRSSA C9 One Touch De belangrijkste zaken in het kort Het»Boek voor de IMPRSSA«inclusief deze beknopte gebruiksaanwijzing»imprssa C9 De belangrijkste zaken in het kort«heeft van de onafhankelijke Duitse

Nadere informatie

Type HD8858 / HD8859 GEBRUIKSAANWIJZING

Type HD8858 / HD8859 GEBRUIKSAANWIJZING Registreer uw product en krijg ondersteuning op www.saeco.com/welcome 07 Nederlands Type HD8858 / HD8859 GEBRUIKSAANWIJZING 07 NL LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG DOOR VOORDAT DE MACHINE IN GEBRUIK

Nadere informatie

Keramische kookplaten KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216

Keramische kookplaten KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Montagehandleiding Keramische kookplaten KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Lees beslist de gebruiks- en montagehandleiding voordat u uw apparaat plaatst, nl-nl

Nadere informatie

Miele home Con ctivity XKM 2100 KM

Miele home Con ctivity XKM 2100 KM Montage- en installatiehandleiding Miele home Con ctivity XKM 2100 KM nl-nl M.-Nr. 07 871 420 Inhoud Veiligheidsinstructies en waarschuwingen....3 Elektrische aansluiting...5 Algemeen...7 Communicatiemodule

Nadere informatie

Muntautomaat. Gebruiksaanwijzing en programmeerhandleiding C 4065

Muntautomaat. Gebruiksaanwijzing en programmeerhandleiding C 4065 Gebruiksaanwijzing en programmeerhandleiding Muntautomaat C 4065 M Lees beslist de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat

Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat Lees altijd eerst de gebruiksaanwijzing voor u het toestel plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan het toestel. nl-be

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. Afstandsbediening BRC315D7

GEBRUIKSAANWIJZING. Afstandsbediening BRC315D7 GEBRUIKSAANWIJZING 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 ONZE WELGEMEENDE DANK VOOR UW AANKOOP VAN DEZE AFSTANDS- BEDIENING. LEES DE HANDLEIDING AANDACHTIG ALVORENS

Nadere informatie

Beknopte instructies Cafitesse 400

Beknopte instructies Cafitesse 400 Beknopte instructies Cafitesse 400 stop heißes wasser 35251600 01.2003 empty low temperatur empty heet water Beschrijving van de onderdelen van de dispenser Deksel van de koelruimte Servicepaneel Glasplaat

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING ARMONIA

GEBRUIKSAANWIJZING ARMONIA Inhoud GEBRUIKSAANWIJZING ARMONIA Apparaatbeschrijving: Pagina 1 Inschakelen: Pagina 2 stoompijp: Pagina 3 Programmering: Pagina 8 Frontdeur openen: Pagina 1 Productbereidingen: Pagina 2 Reinigen: Pagina

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR D C B A * * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings- en

Nadere informatie

GEBRUIK. Verwijder alle verpakkingen, stickers en diverse accessoires zowel aan de binnenals buitenkant van de waterkoker.

GEBRUIK. Verwijder alle verpakkingen, stickers en diverse accessoires zowel aan de binnenals buitenkant van de waterkoker. GEBRUIK NL Wij danken u voor het kopen van een Rowenta waterkoker. Leest u de volgende instructies, die van toepassing zijn op al onze modellen, alstublieft zorgvuldig door en houd ze bij de hand. Open

Nadere informatie

Uitsluitend aansluiten op de spanning en frequentie zoals aangegeven op het typeplaatje.

Uitsluitend aansluiten op de spanning en frequentie zoals aangegeven op het typeplaatje. MODELLEN 1221 AANSLUITINGEN 1 kanaal 2 kanalen VEILIGHEIDSINSTRUCTIES In verband met brandgevaar of het risico op een elektrische schok dient inbouw en montage uitsluitend door een elektro vakman te geschieden.

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 TUIN STEKKERDOOS SCHAKELAAR ZWAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 TUIN STEKKERDOOS SCHAKELAAR ZWAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 TUIN STEKKERDOOS SCHAKELAAR ZWAAR D C B A * * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings- en

Nadere informatie

Beknopte gebruiksaanwijzing FB 7100

Beknopte gebruiksaanwijzing FB 7100 Beknopte gebruiksaanwijzing FB 7100 04.02 1 75522500 Onderdelen van de machine Behuizingdeur Display Behuizing Deurslot Koppenstation Bedieningsmodule Koffiecontainer Brewer Hoofdschakelaar Schraper Filterplaathouder

Nadere informatie

BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN Veiligheidswaarschuwingen

BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN Veiligheidswaarschuwingen BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN Veiligheidswaarschuwingen Gevaar! Veronachtzaming kan of zal de oorzaak zijn van elektrische schokken met gevaar voor het leven. - Gebruik het verwarmingselement niet in de nabijheid

Nadere informatie

CafeRomatica NICR8.. Espresso-machine Gebruiksaanwijzing. Passie voor koffie.

CafeRomatica NICR8.. Espresso-machine Gebruiksaanwijzing. Passie voor koffie. CafeRomatica -machine Gebruiksaanwijzing NICR8.. Passie voor koffie. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 72 73 1 A Tekst display (hoofdmenu) B Draai-en-druk bedieningsknop C Knop > D Knop exit G F I A B M J K L E

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing IMPRESSA J9.3 One Touch TFT

Gebruiksaanwijzing IMPRESSA J9.3 One Touch TFT Gebruiksaanwijzing IMPRSSA J9.3 One Touch TFT De gebruiksaanwijzing heeft van de Duitse keuringsinstantie TÜV SÜD het keurmerk gekregen op grond van de vlotte stijl, de volledigheid en de aandacht voor

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR A B C * Verlichting: Aan / Uit * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings-

Nadere informatie

voordat u zal de aansprakelijkheid zijn van de eigenaar. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door service monteurs van Baumatic.

voordat u zal de aansprakelijkheid zijn van de eigenaar. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door service monteurs van Baumatic. OPMERKING: Deze gebruikers handleiding bevat belangrijke informatie, zoals veiligheid & installatie punten, die u er toe zal leiden om het beste uit uw apparaat te halen. Hou het op een veilige plaats,

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING QUICKMILL 820

GEBRUIKSAANWIJZING QUICKMILL 820 GEBRUIKSAANWIJZING QUICKMILL 820 Allereerst wil ik u van harte feliciteren met de door u aangeschafte Quickmill espressomachine. Om het apparaat zonder zorgen en langdurig te laten functioneren is het

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR A B C * Verlichting: Aan / Uit / Dimmen * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. Model nr.: *688.150

GEBRUIKSAANWIJZING. Model nr.: *688.150 Professional Supplies GEBRUIKSAANWIJZING HeteluchtovEN met Stoomfunctie - 30 liter Model nr.: *688.150 688150 nl ma 2014 1 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN Bij gebruik van elektrische apparaten moet

Nadere informatie

www.krups.com 06 02 18

www.krups.com 06 02 18 www.krups.com 1 2 MAXI MINI MAXI MINI 3 4 5 6 stop Deutsch 4 English 7 Français 9 Nederlands 11 Español 14 Português 16 Italiano 18 Dansk 20 Norsk 22 Svenska 24 Suomi 26 λληνικ 28 T Türkçe 31 Slovensko

Nadere informatie

Bravilor Bonamat RLX HEETWATER MODULE

Bravilor Bonamat RLX HEETWATER MODULE Bravilor Bonamat RLX HEETWATER MODULE 700.403.276A Bravilor Bonamat 04 2002 Bravilor Bonamat Pascalstraat 20 1704 RD Heerhugowaard Nederland Inhoudsopgave 1. Module 3 en 7 (heetwater)........................................

Nadere informatie

Bedienungsanleitung Guide d utilisation Gebruiksaanwijzing Manual de Instrucciones Istruzioni per l'uso

Bedienungsanleitung Guide d utilisation Gebruiksaanwijzing Manual de Instrucciones Istruzioni per l'uso ESPAÑOL nederlands FranÇais deutsch Version 1.0 06/2010 Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG D-32372 Minden Bedienungsanleitung Guide d utilisation Gebruiksaanwijzing Manual de Instrucciones Istruzioni

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing en montagehandleiding

Gebruiksaanwijzing en montagehandleiding Gebruiksaanwijzing en montagehandleiding Volautomatische inbouw-koffiezetautomaat CVA 5060 CVA 5068 Lees in elk geval de gebruiksaanwijzing voor u het toestel opstelt, nl-be installeert en in gebruik neemt.

Nadere informatie

HD8847 HD8848 GEBRUIKSAANWIJZING. www.philips.com/welcome. Volautomatische espressomachine 4000 series

HD8847 HD8848 GEBRUIKSAANWIJZING. www.philips.com/welcome. Volautomatische espressomachine 4000 series Nederlands 07 NL Volautomatische espressomachine 4000 series 07 GEBRUIKSAANWIJZING Aandachtig doorlezen voordat de machine in gebruik wordt genomen. HD8847 HD8848 Registreer uw product en krijg ondersteuning

Nadere informatie