Gebruiksaanwijzing. Vrijstaande koffieautomaat CM nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruiksaanwijzing. Vrijstaande koffieautomaat CM 5200. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing"

Transcriptie

1 Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat CM 5200 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan uw apparaat. M.-Nr

2 Inhoud Verpakking / Milieu...5 Algemeen...6 Model...6 Display en bedieningselementen...7 Toetsenverlichting...8 Bediening....8 Veiligheidsinstructies en waarschuwingen....9 Voorbereiden en in gebruik nemen...14 Vóór het eerste gebruik...14 Als u het apparaat voor het eerst inschakelt...14 Waterhardheid...15 Waterreservoir vullen...17 Bonenreservoir vullen...18 Koffieautomaat in- en uitschakelen...19 Kopjes voorverwarmen...20 Plateauverwarming in- of uitschakelen Schenktuitjes aan de grootte van de kopjes aanpassen...21 Bereiding afbreken...22 Espresso of koffie...23 Espresso of koffie bereiden...23 Twee kopjes bereiden...23 Espresso of koffie van gemalen koffie...24 Gemalen koffie doseren Koffie of espresso van gemalen koffie bereiden...25 Koffiespecialiteiten met melk...26 Voorbereiding...26 Informatie over de roestvrijstalen melkkan...26 Koffiespecialiteiten met melk bereiden...27 Cappuccino of latte macchiato Caffè latte, melkschuim of hete melk Twee kopjes bereiden...27 Koffiespecialiteiten van gemalen koffie...28 Na de melkbereiding...28 Heet water bereiden....29

3 Inhoud Koffie naar eigen smaak...30 Maling...30 Koffiesterkte/koffiehoeveelheid...31 Bevochtigingsfunctie...32 Bereidingstemperatuur...32 Inhoud van de kopjes instellen Hoeveelheid programmeren bij de bereiding van een drank...34 Hoeveelheid programmeren via het menu INSTELLINGEN...36 Het menu INSTELLINGEN...37 Overzicht van de mogelijke instellingen...38 Taal...40 Dagtijd en tijdformaat...40 Tijdformaat instellen...41 Dagtijd instellen...41 Timerfuncties...41 Timer instellen Timer activeren en deactiveren...43 Energiemodus...44 Informatie weergeven...45 Vergrendeling...45 Vergrendeling activeren en deactiveren...45 Vergrendeling tijdelijk opheffen...46 Fabrieksinstelling...46 Demo-functie...47 Reiniging en onderhoud...48 Overzicht...48 Leidingen doorspoelen...50 Melksysteem spoelen...50 Melksysteem reinigen...51 Roestvrijstalen melkkan reinigen...54 Waterreservoir...54 Opvangrooster Opvangschaal en afvalbakje...55 Bonenreservoir en koffietrechter...57 Filtersysteem...57 Behuizing...60

4 Inhoud Ontkalken...61 Ontkalken nadat een verzoek op het display verschijnt...61 Ontkalken via het menu ONDERHOUD...62 Nuttige tips...63 Miele Service...74 Accessoires...75 Energie besparen Transporteren Verdampen...77 Verpakken...77 Elektrische aansluiting...78 Aanwijzingen voor de plaatsing...79 Afmetingen...80

5 Verpakking / Milieu Verpakking De verpakking beschermt het apparaat tegen transportschade. Bewaar de originele verpakking en de piepschuimdelen, voor het geval u het apparaat later nog eens wilt vervoeren. Ook als u het apparaat voor eventuele servicewerkzaamheden naar Miele moet opsturen, is de originele verpakking handig. Het afdanken van het apparaat Oude elektrische en elektronische apparaten bevatten meestal nog waardevolle materialen. Ze bevatten echter ook schadelijke stoffen die nodig zijn geweest om de apparaten goed en veilig te laten functioneren. Wanneer u uw oude apparaat bij het gewone afval doet of er op een andere manier niet goed mee omgaat, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu. Lever het apparaat in bij een gemeentelijk inzameldepot voor elektrische en elektronische apparatuur. Het afgedankte apparaat moet buiten het bereik van kinderen worden opgeslagen. 5

6 Algemeen Model a Kopjesplateau (verwarmd) b Bonenreservoir, koffietrechter en draaiknop voor de maling c Display en bedieningselementen d Heetwaterpijpje e Schenktuitjes met geïntegreerde cappuccinatore f Afvalbakje g Opvangschaal h Opvangrooster i Insteekopening melkslang j Netschakelaar k Vakje verkorte gebruiksaanwijzing l Waterreservoir m Melkkan (afhankelijk van het model bijgeleverd) 6

7 Algemeen Display en bedieningselementen Koffietoetsen Met deze toetsen kunt u eenvoudig koffiespecialiteiten bereiden. Betekenis van de symbolen: Espresso b Koffie a Latte macchiato g Cappuccino f Om één kopje te bereiden, drukt u één keer op de betreffende toets. Voor twee kopjes van één drank drukt u twee keer kort na elkaar op de betreffende toets. Om de hoeveelheid vast te leggen (hoeveelheid programmeren), moet u de koffietoets langer dan 3 seconden ingedrukt houden. Draaiknop d Met de draaiknop selecteert u een van de menu-opties. Aan/Uit-toets c Met de Aan/Uit-toets schakelt u de automaat in of uit (stand-by), wanneer de netschakelaar achter op het apparaat ingeschakeld is. Display h In het display verschijnt informatie over de actuele actie of status van het apparaat. Toets OK e Met de toets OK bevestigt u displaymeldingen en slaat u instellingen op. 7

8 Algemeen Toetsenverlichting Als de koffietoetsen verlicht zijn, bevindt u zich in het hoofdmenu en kunt u dranken bereiden. Als u een bereiding start, brandt alleen nog de bijbehorende koffietoets. Verder knippert de halve ring om de toets OK vlak voordat stoom (bijvoorbeeld voor melkschuim) wordt geproduceerd. De toets OK en de halve kring zijn verlicht, als u menu's oproept, uit opties kunt kiezen of als u een actie moet bevestigen. Bediening U bevindt zich in het hoofdmenu, als de volgende melding in het display verschijnt: MAAK UW KEUZE Als in het display de symbolen en verschijnen, kunt u met de draaiknop nog andere keuzemogelijkheden laten weergeven. Actie of instelling kiezen ^ Draai aan de draaiknop totdat de gewenste actie of instelling verschijnt. U ziet aan het vinkje B, welke instelling op dit moment actief is. ^ Om instellingen op te slaan, drukt u op de toets OK. Menu oproepen ^ Als u de toets OK langer dan 2 seconden ingedrukt houdt, roept u de menu's op. Met de draaiknop kunt u dan OVERIGE DRANKEN ONDERHOUD INSTELLINGEN oproepen. ^ Druk op de toets OK om uw keuze te bevestigen. In een menu kunt u acties starten of instellingen wijzigen. Menu-niveau verlaten ^ Kies met de draaiknop TERUG. of: ^ Druk 2 seconden op de toets OK. of: Wanneer u enige tijd geen toets bedient, springt de koffieautomaat terug naar het hoofdmenu. 8

9 Veiligheidsinstructies en waarschuwingen Dit apparaat voldoet aan de geldende veiligheidsbepalingen. Onjuist gebruik echter kan persoonlijk letsel of beschadiging van het apparaat tot gevolg hebben. Lees daarom de gebruiksaanwijzing aandachtig door, voordat u het apparaat in gebruik neemt. In de gebruiksaanwijzing vindt u belangrijke instructies met betrekking tot plaatsing, veiligheid, gebruik en onderhoud. Bewaar de gebruiksaanwijzing zorgvuldig en geef deze door aan een eventuele volgende eigenaar! Verantwoord gebruik ~ Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor particulier huishoudelijk gebruik (of daarmee vergelijkbaar). ~ De koffieautomaat mag niet buiten worden gebruikt. De koffieautomaat is voor huishoudelijk gebruik. U kunt met de koffieautomaat espresso, cappuccino, latte macchiato, etc. bereiden. Kinderen Pas op! U kunt zich aan de schenktuitjes en het heetwaterpijpje branden! Houdt u er rekening mee dat de huid van kinderen extra gevoelig is voor hoge temperaturen! ~ Plaats het apparaat dan ook buiten het bereik van kinderen. ~ Houd kinderen in de gaten wanneer zij zich in de buurt van het apparaat bevinden. ~ Laat kinderen niet met het apparaat spelen. ~ Kinderen vanaf acht jaar mogen het apparaat alleen zonder toezicht gebruiken als ze weten hoe ze het apparaat veilig moeten bedienen. De kinderen moeten zich bewust zijn van de gevaren van een foutieve bediening. ~ Houd kinderen onder acht jaar op een afstand, tenzij u voortdurend toezicht houdt. Wij wijzen u erop dat espresso en koffie geen kinderdrankjes zijn. Miele kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die is ontstaan door foutieve bediening of door gebruik voor andere doeleinden dan hier aangegeven. ~ Dit apparaat mag alleen worden gebruikt door personen die in staat zijn het apparaat veilig te bedienen en die volledig op de hoogte zijn van de inhoud van de gebruiksaanwijzing! 9

10 Veiligheidsinstructies en waarschuwingen Technische veiligheid ~ Controleer het apparaat voor de plaatsing op zichtbare schade. Neem een beschadigd apparaat nooit in gebruik. Een beschadigd apparaat kan uw veiligheid in gevaar brengen. ~ Voordat u het apparaat aansluit, dient u de aansluitgegevens (spanning en frequentie) op het typeplaatje te vergelijken met de waarden van het elektriciteitsnet. Deze gegevens moeten beslist overeenkomen om schade aan het apparaat te voorkomen. Raadpleeg bij twijfel een elektricien. ~ De elektrische veiligheid van het apparaat is uitsluitend gegarandeerd, als het wordt aangesloten op een aardingssysteem dat volgens de geldende veiligheidsbepalingen is geïnstalleerd. Het is zeer belangrijk dat wordt nagegaan of aan deze fundamentele veiligheidsvoorwaarde is voldaan. Laat bij twijfel de huisinstallatie door een vakman inspecteren. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die wordt veroorzaakt door een ontbrekende of beschadigde aarddraad (bijvoorbeeld een elektrische schok). ~ Het apparaat mag niet via een stekkerdoos of verlengsnoer op het elektriciteitsnet worden aangesloten. Hiermee kan een veilig gebruik van het apparaat niet worden gewaarborgd. Er kan bijvoorbeeld oververhitting ontstaan. ~ De aansluitkabel mag niet beklemd raken en niet langs scherpe randen schuren. ~ De aansluitkabel mag niet op de grond liggen. U zou kunnen struikelen en het apparaat zou beschadigd kunnen raken. ~ Dit apparaat mag niet op een niet-stationaire locatie (zoals een boot) worden ingebouwd. ~ Gebruik het apparaat alleen bij omgevingstemperaturen tussen 10 C en 32 C. ~ Zorg voor voldoende ventilatie van het apparaat. Dek de ventilatieroosters aan de bovenkant niet af. ~ Gebruik een apparaat dat achter een meubeldeur is ingebouwd alleen als de meubeldeur geopend is. Sluit de deur niet als u het apparaat gebruikt. ~ Bescherm het apparaat tegen water en spatwater. ~ Installatie- en onderhoudswerkzaamheden, alsmede reparaties mogen uitsluitend door erkende vakmensen worden uitgevoerd. Ondeskundig uitgevoerde installatie-/onderhoudswerkzaamheden en reparaties kunnen onvoorziene risico s voor de gebruiker opleveren, waarvoor de fabrikant niet aansprakelijk kan worden gesteld. ~ Trek de stekker meteen uit de contactdoos als u beschadigingen ziet of een vreemde lucht ruikt. 10

11 Veiligheidsinstructies en waarschuwingen ~ Als dit apparaat binnen de garantieperiode defect raakt, mag het alleen door Miele worden gerepareerd, anders vervalt de garantie. ~ Defecte onderdelen mogen alleen door originele Miele-onderdelen worden vervangen. Alleen van die onderdelen kan Miele garanderen dat zij aan de veiligheidseisen voldoen. ~ Bij installatie-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden dient het apparaat spanningsvrij te worden gemaakt. Het apparaat is alleen dan spanningsvrij als aan één van de volgende voorwaarden is voldaan: als de stekker uit de contactdoos is getrokken. Trek aan de stekker om het apparaat van de netspanning los te koppelen, niet aan het snoer! als de hoofdschakelaar van de huisinstallatie is uitgeschakeld. als de zekering van de huisinstallatie er geheel is uitgedraaid. ~ Schakel het apparaat met de netschakelaar uit als u langdurig afwezig zult zijn. Veilig gebruik Pas op! U kunt zich aan de schenktuitjes en het heetwaterpijpje branden! De vloeistoffen en de stoom zijn erg heet. ~ Let op het volgende: Houd geen lichaamsdelen onder de schenktuitjes als u hete vloeistoffen of stoom bereidt. Raak geen hete onderdelen aan. Uit de openingen kan hete vloeistof of stoom spuiten. Zorg in dit verband dat de geïntegreerde cappuccinatore altijd schoon is en altijd correct wordt gemonteerd. ~ Gebruik het apparaat niet voor het reinigen van voorwerpen. ~ Reinig het apparaat en de melkkan (afhankelijk van het model) grondig voor het eerste gebruik. Spoel de leidingen voor koffie en melk door (zie het hoofdstuk "Reiniging en onderhoud"). ~ Let met betrekking tot het water op het volgende: Vul het waterreservoir alleen met koud en vers drinkwater. Warm of heet water c.q. andere vloeistoffen kunnen beschadiging van het apparaat tot gevolg hebben. Ververs het water dagelijks om kiemvorming tegen te gaan. Gebruik geen mineraalwater. Door mineraalwater verkalkt het apparaat te veel, waardoor het beschadigd kan raken. 11

12 Veiligheidsinstructies en waarschuwingen Gebruik nooit water uit installaties voor omgekeerde osmose. Het apparaat kan daardoor beschadigd raken. ~ Vul het bonenreservoir alleen met gebrande koffiebonen. Doe geen met andere stoffen behandelde koffiebonen of gemalen koffie in het reservoir. ~ Grijp nooit in de koffiemolen (het maalwerk). ~ Doe alleen gemalen koffie of een reinigingstablet in de koffietrechter. Met de reinigingstabletten wordt het filtersysteem van het apparaat ontvet. ~ Gebruik uitsluitend melk zonder toevoegingen. De veelal suikerhoudende toevoegingen leiden tot verstoppingen in het melksysteem. ~ Gebruik geen koffiebonen die met suiker, karamel en dergelijke behandeld zijn of suikerhoudende vloeistoffen in het apparaat. Suiker kan het apparaat onherstelbaar beschadigen! ~ Houd nooit een brandend alcoholmengsel onder de schenktuitjes. De kunststof onderdelen van de automaat kunnen vlam vatten en smelten. ~ Plaats nooit een kaars (of ander open vuur) op of naast de koffieautomaat. De automaat kan vlam vatten en brand veroorzaken. ~ Let op het volgende wat de reiniging van het apparaat betreft: Schakel het apparaat voor de reiniging met de netschakelaar uit. Reinig het apparaat en de melkkan (afhankelijk van het model bijgeleverd) dagelijks. Voor meer informatie zie het hoofdstuk "Reiniging en onderhoud". Gebruik voor het reinigen van het apparaat geen stoomreiniger. De stoom kan kortsluiting veroorzaken. Ontkalk het apparaat regelmatig met Miele-ontkalkingstabletten. Houd daarbij rekening met de waterhardheid. Ontkalk het apparaat vaker als het water in uw regio veel kalk bevat. Als het apparaat niet regelmatig wordt ontkalkt, kan de fabrikant niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die daar het gevolg van is. Ontvet het filtersysteem regelmatig met Miele-reinigingstabletten. Bij een koffiesoort met een hoog vetgehalte kan het filtersysteem sneller verstopt raken. Koffiedik hoort in de groene afvalcontainer of op de composthoop, niet in de gootsteen. Bovendien voorkomt u zo verstoppingen. 12

13 Veiligheidsinstructies en waarschuwingen Voor apparaten met roestvrij stalen bedieningspaneel geldt: ~ Plak geen notitieblaadjes, plakband, afplaktape of andere kleefmiddelen op het paneel. De coating van het roestvrijstalen bedieningspaneel wordt door kleefmiddelen aangetast en kan dan zijn beschermende werking tegen verontreinigingen verliezen. ~ De coating van het roestvrijstalen bedieningspaneel is krasgevoelig. Zelfs magneten kunnen krassen veroorzaken. Als de "Veiligheidsinstructies en waarschuwingen" niet worden opgevolgd, kan de fabrikant niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die daarvan het gevolg is. 13

14 Voorbereiden en in gebruik nemen Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door, voordat u de koffieautomaat in gebruik neemt. Maak u vertrouwd met het apparaat en de bediening. Vóór het eerste gebruik ^ Plaats het apparaat en verwijder eventuele beschermfolies (zie "Aanwijzingen voor de plaatsing"). Reinig het apparaat grondig, voordat u de koffieautomaat met water en koffiebonen vult (zie "Reiniging en onderhoud"). ^ Steek de stekker van het apparaat in de contactdoos (zie "Elektrische aansluiting"). ^ Zet de netschakelaar aan de achterkant van het apparaat op "I". Als u het apparaat voor het eerst inschakelt Als u het apparaat voor het eerst inschakelt, verschijnt er een welkomstscherm en moet u de volgende instellingen uitvoeren: Taal Tijdformaat Dagtijd ^ Druk op de Aan/Uit-toets. In het display verschijnt kort in het Duits de melding MIELE - WILLKOMMEN. Taal instellen ^ Draai aan de draaiknop totdat in het display de gewenste taal verschijnt. De instelling wordt opgeslagen. Tijdformaat instellen ^ Kies 12 UUR als u de dagtijd in een 12-uurs-ritme wilt laten weergeven. of: ^ Kies 24 UUR als u de dagtijd in een 24-uurs-ritme wilt laten weergeven. ^ De instelling wordt opgeslagen. 14

15 Voorbereiden en in gebruik nemen Dagtijd instellen ^ Kies met de draaiknop de actuele waarde voor de uren. ^ Kies met de draaiknop de actuele waarde voor de minuten. De instelling wordt opgeslagen. Daarna verschijnt in het display de melding IN- GEBRUIKNEMING AFGESLOTEN. ^ In het display verschijnt: VUL EN PLAATS HET WATERRESERVOIR ^ Vul het waterreservoir met vers, koud drinkwater. TIP Zet een geschikt bakje onder het heetwaterpijpje. In het display verschijnt: SYSTEEM WORDT GEVULD STARTEN ^ TIP Volg ook de overige aanwijzingen uit de gebruiksaanwijzing om uw apparaat individueel in te stellen en het goed te leren kennen. Waterhardheid De waterhardheid geeft aan hoeveel kalk het water bevat. Hoe hoger het kalkgehalte, des te harder is het water en des te vaker moet het apparaat worden ontkalkt. Het apparaat meet de water- en stoomhoeveelheid die wordt afgenomen. Afhankelijk van de ingestelde waterhardheid mogen meer of minder dranken worden bereid, voordat u het apparaat moet ontkalken. Stel het apparaat op de plaatselijke waterhardheid in. Alleen dan kan het apparaat correct functioneren en niet beschadigd raken en verschijnt op het juiste tijdstip het verzoek het ontkalkingsprogramma te starten. U kunt vier standen instellen: Stand 1 (zacht): Hardheidsgraad 1 (volgens waterbedrijf) 0-8,4 d (0-1,5 mmol/l) Waterhoeveelheid: max. 150 l Stoomhoeveelheid: max. 300 min. Stand 2 (gemiddeld): Hardheidsgraad 1 (volgens waterbedrijf) 8,4-14 d (1,5-2,5 mmol/l) Waterhoeveelheid: max. 80 l Stoomhoeveelheid: max. 140 min. Stand 3 (hard): Hardheidsgraad 2 (volgens waterbedrijf) d (2,5-3,8 mmol/l) Waterhoeveelheid: max. 50 l Stoomhoeveelheid: max. 80 min. 15

16 Voorbereiden en in gebruik nemen Stand 4 (zeer hard): Hardheidsgraad 3-4 (volgens waterbedrijf) 21 d (3,8 mmol/l) of meer Waterhoeveelheid: max. 20 l Stoomhoeveelheid: max. 40 min. Waterhardheid bepalen U kunt de waterhardheid met de bijgeleverde teststrip bepalen. Maar u kunt ook contact opnemen met het waterleidingbedrijf. Waterhardheid instellen In het display verschijnt MAAK UW KEUZE. ^ Druk op de toets OK totdat in het display MENU verschijnt. ^ Kies met de draaiknop INSTEL- LINGEN. INSTELLINGEN WATERHARDHEID ^ Kies WATERHARDHEID en druk op de toets OK. ^ Kies met de draaiknop de gewenste waterhardheid. De instelling wordt opgeslagen. ^ Dompel de teststrip ca. 1 seconde in het water en schud daarna het overtollige water van de strip. Na ongeveer 1 minuut kunt u het resultaat aflezen. U kunt nu de hardheidsgraad op het apparaat instellen. 16

17 Waterreservoir vullen De waterkwaliteit is naast de kwaliteit van de koffiebonen van groot belang voor een perfect kopje koffie of espresso. Giet het waterreservoir daarom elke dag leeg en vul het met vers water. Let op! In het water kan kiemvorming optreden. Vervang het water daarom dagelijks. Warm of heet water c.q. andere vloeistoffen kunnen beschadiging van het apparaat tot gevolg hebben. Gebruik geen mineraalwater. Door mineraalwater verkalkt het apparaat te veel, waardoor het beschadigd kan raken. ^ Open het deksel aan de linker kant van het apparaat a. Trek het waterreservoir aan de greep uit het apparaat b. ^ Vul het reservoir met koud, vers drinkwater tot aan de markering "max.". ^ Plaats het waterreservoir correct terug. Het reservoir moet goed op de nokjes boven aan de behuizing zitten. ^ Sluit het deksel. TIP Controleer of het plateau onder het waterreservoir verontreinigd is, als het reservoir iets te hoog of schuin staat. Het uitstroomventiel kan anders gaan lekken. Reinig zo nodig het plateau. 17

18 Bonenreservoir vullen Voor uw koffie of espresso gebruikt de automaat hele, gebrande koffiebonen die voor elk kopje vers worden gemalen. Vul het bonenreservoir daarvoor met koffiebonen. U kunt ook koffie of espresso met reeds gemalen koffie bereiden (zie "Koffie of espresso van gemalen koffie bereiden"). Let op! Vul het bonenreservoir uitsluitend met gebrande koffiebonen voor espresso of koffie. Doe geen gemalen koffie in het reservoir, anders kan de koffiemolen beschadigd raken! Let op! Doe geen koffiebonen die met suiker, karamel en dergelijke behandeld zijn of suikerhoudende vloeistoffen in het apparaat. Suiker kan het apparaat onherstelbaar beschadigen! ^ Open de klep aan de rechter kant van de automaat a. Verwijder het aromadeksel b. ^ Vul het bonenreservoir met koffiebonen c. ^ Plaats het aromadeksel terug en sluit de klep. TIP Doe niet meer bonen in het reservoir dan u in een paar dagen verbruikt. De bonen verliezen hun aroma als ze lang met lucht in aanraking komen. 18

19 Koffieautomaat in- en uitschakelen U kunt het apparaat met de Aan/Uit-toets (stand-by) in- en uitschakelen als u de netschakelaar aan de achterkant van het apparaat heeft ingeschakeld. Inschakelen Als u het apparaat inschakelt, wordt het apparaat opgewarmd en worden de leidingen doorgespoeld. Daarbij worden de leidingen gereinigd en voorverwarmd. Er stroomt heet water in de opvangschaal. TIP Als het spoelwater niet in de opvangschaal mag lopen, moet u een geschikt bakje onder de schenktuitjes zetten. Het systeem wordt niet doorgespoeld als de bedrijfstemperatuur van de koffieautomaat nog hoger is dan 60 C. ^ Druk op de Aan/Uit-toets. In het display verschijnt: OPWARMFASE Na het opwarmen verschijnt in het display: APPARAAT SPOELT Uitschakelen ^ Druk op de Aan/Uit-toets. Het apparaat spoelt de koffieleidingen door, voordat het wordt uitgeschakeld. Als u een drank met melk heeft bereid, verschijnt in het display: SPOEL HET MELKSYSTEEM ^ Druk op de toets OK om het melksysteem te spoelen. ^ Volg de overige aanwijzingen op het display. Het melksysteem wordt gespoeld. Als u het melksysteem voor het uitschakelen niet doorspoelt, verschijnt bij het volgende inschakelen de melding MELKSYSTEEM SPOELEN of MELKSYSTEEM REINIGEN. Volg de aanwijzingen op het display (zie "Melksysteem"). TIP Schakel de automaat bij langdurige afwezigheid met de netschakelaar uit. U bespaart dan energie. De ingestelde dagtijd wordt niet opgeslagen en moet bij het volgende inschakelen opnieuw worden ingesteld. Uit de schenktuitjes stroomt heet water. Daarna verschijnt het hoofdmenu in het display: MAAK UW KEUZE U kunt nu dranken bereiden. 19

20 Kopjes voorverwarmen De smaak van espresso en andere koffiedranken komt het best tot zijn recht en blijft het langst behouden als de kopjes zijn voorverwarmd. Hoe minder koffie wordt bereid en hoe dikker de wand van het kopje, des te belangrijker is het voorverwarmen van het kopje. U kunt uw kopjes en glazen op het kopjesplateau voorverwarmen. De plateauverwarming moet hiervoor zijn ingeschakeld. Plateauverwarming in- of uitschakelen In het display verschijnt MAAK UW KEUZE. ^ Druk op de toets OK totdat in het display MENU verschijnt. ^ Kies met de draaiknop INSTEL- LINGEN. INSTELLINGEN PLATEAUVERWARMING ^ Kies PLATEAUVERWARMING en druk op de toets OK. ^ Kies met de draaiknop JA, als u de plateauverwarming wilt inschakelen. of: ^ Kies met de draaiknop NEE, als u de plateauverwarming wilt inschakelen. ^ ^ Zet de kopjes of glazen op het plateau. Het plateau wordt continu verwarmd, zolang de koffieautomaat is ingeschakeld. 20

21 Schenktuitjes aan de grootte van de kopjes aanpassen U kunt de hoogte van de schenktuitjes aanpassen aan de hoogte van het kopje (of het glas). De koffie en de espresso koelen dan niet zo snel af en de crema blijft beter behouden. ^ Trek de schenktuitjes omlaag tot aan de rand van het kopje. of: ^ Schuif de schenktuitjes omhoog totdat het kopje eronder past. 21

22 Bereiding afbreken U kunt de bereiding afbreken zolang in het display STOP? staat. Om de bereiding van koffie of espresso af te breken, ^ drukt u op de toets OK. De automaat breekt de bereiding af. Bij de bereiding van koffiespecialiteiten met melk of van twee kopjes van een drank kunt u de bereiding van de afzonderlijke bestanddelen of de bereiding van de drank compleet afbreken. Om de bereiding van een afzonderlijk bestanddeel (bijvoorbeeld melkschuim) af te breken, ^ drukt u één keer op de toets OK. Om de bereiding van een drank compleet af te breken, ^ drukt u twee keer op de toets OK. of: ^ houdt u de toets OK langer ingedrukt. De automaat breekt de bereiding af. TIP Tijdens het malen van de bonen en tijdens de opwarmfase kunt u met een druk op de toets de bereiding van een drank compleet afbreken. 22

23 Espresso of koffie Espresso of koffie bereiden Als u op de toets of drukt, maalt de koffieautomaat de bonen en bereidt vervolgens de gewenste drank. In het display verschijnt MAAK UW KEUZE. Twee kopjes bereiden U kunt ook een dubbele hoeveelheid espresso of koffie laten maken, voor één grote kop of voor twee kopjes. Om twee kopjes tegelijk te bereiden, ^ Zet een kopje onder de schenktuitjes. ^ Druk op de toets als u espresso wilt. of: ^ Druk op de toets als u koffie wilt. Uit de schenktuitjes stroomt de drank in het kopje. ^ zet u een kopje onder elk van de schenktuitjes. ^ Druk twee keer op de toets voor de gewenste drank. Uit de schenktuitjes stroomt de gewenste drank in de kopjes. Gooi bij de eerste ingebruikneming de eerste twee kopjes koffie weg. Eventuele koffieresten van de controle in de fabriek worden zo verwijderd. 23

24 Espresso of koffie van gemalen koffie Voor het bereiden van espresso of koffie met reeds gemalen koffie, doseert u de hoeveelheid voor één kopje in de koffietrechter. Zo kunt u bijvoorbeeld een kopje cafeïnevrije koffie bereiden, terwijl in het bonenreservoir alleen maar cafeïnehoudende bonen zitten. Als u gemalen koffie in de koffietrechter doet, wordt dit automatisch door de koffieautomaat herkend. Met gemalen koffie kunt u altijd maar een kopje koffie of espresso tegelijk bereiden. Gemalen koffie doseren Gebruik de bijgeleverde schep voor de juiste dosering van de gemalen koffie. Doe niet meer dan één afgestreken schep koffie in de trechter. Als u te veel koffie doseert, kan het filtersysteem de hoeveelheid niet samenpersen. De automaat gebruikt de hele koffiehoeveelheid voor de volgende bereiding. ^ Open het deksel aan de rechter kant van de koffieautomaat a. ^ Open het deksel van de koffietrechter b. Doseer een afgestreken schep koffie in de trechter c. ^ Sluit beide deksels. In het display verschijnt de volgende melding: GEMALEN KOFFIE JA B ^ Druk op de toets OK om een koffiedrank van gemalen koffie te bereiden. Als u toch geen bereiding met gemalen koffie wilt uitvoeren, gaat u als volgt te werk: ^ Kies met de draaiknop NEE. ^ De gemalen koffie wordt in het afvalbakje gegooid. 24

25 Koffie of espresso van gemalen koffie bereiden U kunt nu kiezen of het apparaat een kopje koffie of espresso moet bereiden. Als u binnen ca. 15 seconden geen keuze maakt, wordt de gemalen koffie in het afvalbakje gegooid. In het display verschijnt de volgende melding: MAAK UW KEUZE GEMALEN KOFFIE ^ Zet een kopje onder de schenktuitjes. ^ Druk op de toets als u espresso wilt. of: ^ Druk op de toets als u koffie wilt. De gewenste drank wordt bereid. Espresso of koffie van gemalen koffie 25

26 Koffiespecialiteiten met melk U kunt kiezen uit diverse koffiespecialiteiten met melk. Cappuccino bestaat voor ca. twee derde uit melkschuim en voor een derde uit espresso. Latte macchiato bestaat voor telkens een derde uit melk, melkschuim en espresso. Caffè latte bestaat uit hete melk en koffie. Met het apparaat kunt u ook hete melk en melkschuim bereiden. TIP Het mooiste melkschuim maakt u met koude melk ( 13 C). Informatie over de roestvrijstalen melkkan (afhankelijk van het model bijgeleverd) De roestvrijstalen melkkan houdt de melk langer koud. Alleen met koude melk kunt u goed schuim maken. Voorbereiding ^ Plaats een kan met voldoende melk links naast de koffieautomaat. ^ Steek de melkslang in de kan. Zorg dat de slang diep genoeg in de melk zit. ^ Steek de roestvrijstalen aanzuigbuis in de onderkant van het deksel. Het afgeschuinde uiteinde moet naar beneden wijzen (zie afbeelding). ^ Vul de melkkan tot max. 2 cm onder de rand met melk. Draai het deksel op de kan. ^ Steek de melkslang met de roestvrijstalen bocht van boven in het deksel (zie afbeelding). De bocht moet vastklikken. ^ Plaats de melkkan links naast de koffieautomaat. Steek het andere uiteinde in de houder van de schenktuitjes (zie afbeelding). 26

27 Koffiespecialiteiten met melk Koffiespecialiteiten met melk bereiden Pas op! U kunt zich branden aan de schenktuitjes! De vloeistoffen en de stoom zijn erg heet. Als u een bereiding kiest, begint de automaat op te warmen. In het display verschijnt OPWARMFASE. In het element van de schenktuitjes wordt de aangezogen melk met stoom verwarmd en voor melkschuim ook nog opgeschuimd. Als u al geruime tijd geen melk meer heeft bereid, moet u het melksysteem voor een volgende bereiding doorspoelen. Zo verwijdert u eventueel aanwezige bacteriën en schimmels. Cappuccino of latte macchiato Zet voor cappuccino een kopje klaar en voor latte macchiato een geschikt glas. In het display verschijnt MAAK UW KEUZE. ^ Zet een geschikt kopje (glas) onder de schenktuitjes. ^ Druk op de toets als u cappuccino wilt. of: ^ Druk op de toets als u latte macchiato wilt. De gewenste drank wordt bereid. Caffè latte, melkschuim of hete melk In het display verschijnt MAAK UW KEUZE. ^ Zet een geschikt kopje (glas) onder de schenktuitjes. ^ Druk op de toets OK totdat in het display MENU verschijnt. MENU OVERIGE DRANKEN ^ Kies met de draaiknop OVERIGE DRANKEN. ^ Kies met de draaiknop de gewenste drank: CAFFÈ LATTE MELKSCHUIM HETE MELK ^ De gewenste drank wordt bereid. Twee kopjes bereiden U kunt ook twee kopjes cappuccino of latte macchiato in een keer laten bereiden. ^ Zet onder elk van de schenktuitjes een geschikt kopje (glas). ^ Druk twee keer op de toets van de gewenste drank. Druk voor cappuccino op, voor latte macchiato op. De dranken worden bereid. 27

ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020

ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020 ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020 Gebruikershandleiding Versie 1.0 en over de gebruikershandleiding Nederlands Deze gebruiksaanwijzing hoort bij dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende

Nadere informatie

ModuLine 30 Klokthermostaat

ModuLine 30 Klokthermostaat Nefit houdt Nederland warm Gebruikers- en Installatie-instructie ModuLine 30 Klokthermostaat A B temperatuur instelknop programmatemperatuur tijdelijk verlagen programmatemperatuur tijdelijk verhogen dag

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Maart 2010 Artikelnummer 19789

Gebruikershandleiding. Maart 2010 Artikelnummer 19789 Gebruikershandleiding Maart 2010 Artikelnummer 19789 Serienummer : Registratienummer : Telefoonnummer service : Leverancier : Inhoudsopgave Inleiding...4 Veiligheidsinstructies...5 Specificaties...7 Beschrijving

Nadere informatie

geotherm NL; DK; SE; BENL

geotherm NL; DK; SE; BENL geotherm NL; DK; SE; BENL Voor de gebruiker Gebruiksaanwijzing geotherm Warmtepomp VWS/VWW NL; BENL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Algemeen... 3 Typeplaatje...3 1 Aanwijzingen bij de documentatie... 3 1.1

Nadere informatie

Geachte klant, Printer. Lijsten en rapporten SMS. Fax. Scanner. Telefoon. Papier. Kopieerapparaat

Geachte klant, Printer. Lijsten en rapporten SMS. Fax. Scanner. Telefoon. Papier. Kopieerapparaat Handleiding 2 Geachte klant, Hartelijk dank dat u een OKI-faxapparaat hebt gekozen. Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe laserfax. Met dit apparaat kunt u faxen en telefoneren, SMS-berichten versturen

Nadere informatie

Bestnr. 38 03 89 DAEWOO DVD + VCR-combirecorder DF-7100

Bestnr. 38 03 89 DAEWOO DVD + VCR-combirecorder DF-7100 Bestnr. 38 03 89 DAEWOO DVD + VCR-combirecorder DF-7100 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of

Nadere informatie

SXS KOELKAST GEBRUIKERSHANDLEIDING

SXS KOELKAST GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING SXS KOELKAST Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het apparaat in gebruik neemt en bewaar het voor toekomstige referentie. www.lg.com Inleiding Inhoudsopgave Registratie

Nadere informatie

Bedankt voor het downloaden van deze handleiding.

Bedankt voor het downloaden van deze handleiding. Over Megakeuze Megakeuze is opgericht in 2010 en is een vergelijkingswebsite op het gebied van consumentenelektronica. Elk product is professioneel gereviewd en beschikt over vele specificaties en duidelijke

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. HelioSet. HelioSet 250SC

Gebruiksaanwijzing. HelioSet. HelioSet 250SC Gebruiksaanwijzing HelioSet HelioSet 250SC Inhoudstafel AANDACHTIG LEZEN VÓÓR GEBRUIK 1 Opmerkingen met betrekking tot de documentatie... 2 1.1 Bewaren van de documenten... 2 1.2 Gebruikte symbolen...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Win Equipment B.V. De Kronkels 31 3752 LM Bunschoten Nederland Tel.: +31 (0)33 299 22 66 Fax: +31 (0)33 299 22 50 E-mail: info@winequipment.nl Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing 2 Documentnr.: P-1076 Hoofdstuk

Nadere informatie

VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK NEEMT 1.Verwijderen van de verpakking en inspectie

VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK NEEMT 1.Verwijderen van de verpakking en inspectie 30106300aNL.fm Page 1 Friday, January 8, 2010 5:08 PM GEBRUIKSOMSCHRIJVING Deze wasmachine is uitsluitend bestemd voor het wassen en centrifugeren van in de machine wasbaar wasgoed, in hoeveelheden die

Nadere informatie

Standards referenced: EN 55014-1:2011. EN 55014-2:2008. EN 61000-3-2:2006. EN 61000-3-3:2008.

Standards referenced: EN 55014-1:2011. EN 55014-2:2008. EN 61000-3-2:2006. EN 61000-3-3:2008. Inleiding EU Declaration of Conformity Manufacturer: F. Robotics Acquisitions Ltd. Hatzabar St., Industrial Zone P.O.Box 1412 Pardesiya, 42815 Israel The products covered by this Declaration 26 Volt Battery

Nadere informatie

Motorola D200 series Digitale draadloze telefoon

Motorola D200 series Digitale draadloze telefoon Allegro_CIDbook Page 1 Wednesday, February 27, 2008 12:01 PM Motorola D200 series Digitale draadloze telefoon Allegro_CIDbook Page 2 Wednesday, February 27, 2008 12:01 PM Welkom Overzicht van uw digitale

Nadere informatie

REMstar Auto A-Flex GEBRUIKSHANDLEIDING

REMstar Auto A-Flex GEBRUIKSHANDLEIDING REMstar Auto A-Flex GEBRUIKSHANDLEIDING 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V. Alle rechten voorbehouden. Inhoudsopgave Beoogd gebruik...2 Belangrijk...2 Waarschuwingen...2 Aandachtspunten ( Let op

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding r Gebruikershandleiding WAARSCHUWING om brand of elektrische schok te voorkomen, stelt u dit apparaat niet aan regen of vocht bloot. This product complies with the requirements of European Directive EMC

Nadere informatie

Zie Aan de slag op pagina 9 voordat u het apparaat in gebruik neemt.

Zie Aan de slag op pagina 9 voordat u het apparaat in gebruik neemt. TG1611_1711NL(du-du).book Page 1 Wednesday, March 16, 2011 10:01 AM Gebruiksaanwijzing Digitale Draadloze Telefoon Model KX-TG1611NL KX-TG1612NL KX-TG1613NL KX-TG1614NL KX-TG1711NL Afgebeeld model is de

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING VENT-O-SYSTEM

GEBRUIKERSHANDLEIDING VENT-O-SYSTEM GEBRUIKERSHANDLEIDING VENT-O-SYSTEM versie 3.4 januari 2009 INHOUD 1. WAT IS VENT-O-SYSTEM? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia 1600

Gebruikershandleiding Nokia 1600 Gebruikershandleiding Nokia 1600 9239747 Versie 4 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product RH-64 conform is aan de bepalingen van de volgende Richtlijn

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING PDX_797(B)

GEBRUIKSAANWIJZING PDX_797(B) GEBRUIKSAANWIJZING 1 PDX_797(B) ALGEMEEN toets MENU PHONEBOOK HANDSET BASE KEY LOCK BABYCALL REGISTER 2 naar: GEHEUGENS * invoeren (pagina 13) * wissen (pagina 13) * corrigeren (pagina 13) naar: INSTELLINGEN

Nadere informatie

hp pavilion f1503/f1703 15-inch/17-inch LCD-monitor

hp pavilion f1503/f1703 15-inch/17-inch LCD-monitor Kennisgeving Belangrijke veiligheidsvoorschriften Kenmerken van de f1503- monitor Kenmerken van de f1703- monitor De monitor uitpakken De monitor installeren Stuurprogramma s installeren De monitor gebruiken

Nadere informatie

Elektrische rolstoel SQUOD

Elektrische rolstoel SQUOD Handleiding Elektrische rolstoel SQUOD 6 km/u NV VERMEIREN BEGIE Vermeirenplein 1/15 2920 Kalmthout Telefoon: 00 32 (0)3 620 20 20 Telefax: 00 32 (0)3 666 48 94 Instructies voor de vakhandelaar: Deze handleiding

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SHARP UX-D50 http://nl.yourpdfguides.com/dref/4358477

Uw gebruiksaanwijzing. SHARP UX-D50 http://nl.yourpdfguides.com/dref/4358477 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Facsimile OFX 520 GEBRUIKERSHANDLEIDING

Facsimile OFX 520 GEBRUIKERSHANDLEIDING Facsimile OFX 520 GEBRUIKERSHANDLEIDING Copy-ol.p65 2 28/04/00, 15.17 PUBLICATIE UITGEGEVEN DOOR: Olivetti Lexikon, S.p.A. Via Jervis, 77-10015 Ivrea (Italy) Samenstelling: Olivetti Lexikon, S.p.A. Documentazione

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia 100

Gebruikershandleiding Nokia 100 Gebruikershandleiding Nokia 00 Uitgave. NL Toetsen en onderdelen Select. 8 3 7 4 6 5 Luistergedeelte Scherm 3 Einde / Aan/uit-toets 4 Toetsenbord 5 Microfoon 6 Bladertoets 7 Beltoets 8 Selectietoetsen

Nadere informatie

Bedieningsinstructies

Bedieningsinstructies Bedieningsinstructies Modelnr. DECT Draadloze Handset KX-TCA185/KX-TCA285/KX-TCA385 KX-TCA185 KX-TCA285 KX-TCA385 Hartelijk dank voor de aanschaf van dit Panasonic product. Lees deze handleiding voordat

Nadere informatie

Belgacom Maestro 2056

Belgacom Maestro 2056 Belgacom Maestro 2056 Handleiding Met deze telefoon kan u een tweede oproep beheren, de naam en het nummer van de beller zien voor u opneemt, oproepen doorverbinden en conferentiegesprekken organiseren.

Nadere informatie

NL Central Station met update

NL Central Station met update NL Central Station met update Inhoudsopgave 1. Voorwoord...24 2. Basisbegrippen voor het gebruik van het Central Station...24 2.1 Bedienings- / functie elementen...24 2.2 Installatie......24 2.2.1 Batterijen

Nadere informatie

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Gebruikershandboek Nederlands Juni 2010 De doorgestreepte container wil zeggen dat het product binnen de Europese Gemeenschap voor gescheiden afvalverzameling moet worden

Nadere informatie

INSTRUCTIEBOEKJE WAC9Q WAC12Q - WAC18Q. airconditioner (split-unit) wandmodel met met warmtepomp en snelkoppelsysteem

INSTRUCTIEBOEKJE WAC9Q WAC12Q - WAC18Q. airconditioner (split-unit) wandmodel met met warmtepomp en snelkoppelsysteem INSTRUCTIEBOEKJE WAC9Q WAC12Q - WAC18Q airconditioner (split-unit) wandmodel met met warmtepomp en snelkoppelsysteem 2 HARTELIJK DANK Hartelijk dank dat u voor deze EUROM airconditioner gekozen hebt: u

Nadere informatie

CP 50. en CP 50 Plus rust-elektrocardiograaf met 12 afleidingen. Gebruiksaanwijzing

CP 50. en CP 50 Plus rust-elektrocardiograaf met 12 afleidingen. Gebruiksaanwijzing CP 50 en CP 50 Plus rust-elektrocardiograaf met 12 afleidingen Gebruiksaanwijzing ii Welch Allyn rust-cp 50elektrocardiograaf 2009 Welch Allyn, Inc. Alle rechten voorbehouden. Deze handleiding mag in geen

Nadere informatie