Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffiezetautomaat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffiezetautomaat"

Transcriptie

1 Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffiezetautomaat Lees in elk geval de gebruiksaanwijzing voor u het toestel opstelt, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan het toestel. nl-be M.-Nr

2 Transportverpakking en uw toestel afdanken Transportverpakking De verpakking beschermt de koffiezetautomaat tegen transportschade. Bewaar de originele kartonnen doos en de stukken piepschuim, zodat u het toestel indien nodig later veilig kunt transporteren. Ook moet u de originele verpakking bewaren voor het geval u een beroep moet doen op de Service After Sales van Miele. Zo kunt u de koffiezetautomaat veilig naar de Service After Sales van Miele opsturen. Wat met een afgedankt toestel? Oude elektrische en elektronische toestellen bevatten vaak nog waardevolle materialen. Ze bevatten echter ook schadelijke stoffen die voor het functioneren en de veiligheid van het toestel nodig waren. Als u het toestel bij het gewone afval doet of bij verkeerde behandeling kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu. Geef uw afgedankte toestel dus in geen geval mee met het gewone huisvuil. Breng het toestel liever naar het dichtstbijzijnde gemeentelijk containerpark. Zorg er ook voor dat het toestel kindveilig wordt bewaard voor u het wegbrengt. 2

3 Inhoud Transportverpakking en uw toestel afdanken....2 Veiligheidsinstructies en waarschuwingen....6 Beschrijving van het apparaat...15 Bedieningselementen en display...16 Toebehoren...17 Eerste ingebruikname...18 Vóór het eerste gebruik...18 Toestel voor het eerst inschakelen...18 Waterhardheid...19 Bedienen Waterreservoir vullen...21 Bonenreservoir vullen met koffiebonen...22 Koffiezetautomaat in- en uitschakelen...23 Kopjesverwarmer Centrale uitlaat in hoogte verstellen...25 Dranken bereiden Koffiespecialiteiten Dubbele bereiding Bereiding afbreken...27 Koffiedranken van gemalen koffie...28 Gemalen koffie doseren...28 Koffiedranken van gemalen koffie...29 Dranken met melk...29 Heet water bereiden...32 Dranken van een individueel profiel bereiden Optimaal genieten van uw koffie...33 Maalgraad...33 Parameters van een drank weergeven en wijzigen Koffiehoeveelheid...34 Bereidingstemperatuur...35 Bevochtigen...35 Hoeveelheid...36 Hoeveelheid wijzigen tijdens de bereiding van een drank...36 Hoeveelheid wijzigen in het menu "Parameters"...38 Hoeveelheid voor verschillende profielen wijzigen

4 Inhoud Profielen...39 Menu "Profielen" oproepen Profiel samenstellen Profiel kiezen...40 Naam wijzigen...40 Profiel wissen...40 Profiel wisselen...41 Instellingen...42 Menu "Instellingen" oproepen Instellingen wijzigen en opslaan...42 Overzicht van de mogelijke instellingen...43 Taal...44 Dagtijd...44 Timer...44 Eco-stand Verlichting...45 Info (informatie weergeven) Apparaat vergrendelen (Vergrendeling )...46 Waterhardheid...46 Lichtsterkte display...46 Volume...46 Kopjesverwarmer Fabrieksinstelling...47 Demo-functie (Handelaar) Reiniging en onderhoud...48 Overzicht...48 Apparaat spoelen...49 Melkleiding Koffie-uitloop met geïntegreerde cappuccinatore Melkreservoir...53 Waterreservoir...54 Opvangrooster Opvangschaal en afvalbakje...55 Bonenreservoir en koffietrechter...56 Filtersysteem...56 Filtersysteem verwijderen en handmatig afspoelen...56 Filtersysteem ontvetten...58 Behuizing

5 Inhoud Apparaat ontkalken...60 Nuttige tips...62 Transporteren Het resterende water in het toestel verwijderen door stoom te produceren...74 Verpakken...74 Service After Sales van Miele en garantie...75 Energie besparen Elektrische aansluiting...77 Opmerkingen omtrent het plaatsen...78 Afmetingen van het toestel...79 Technische gegevens...80 Adressen

6 Veiligheidsinstructies en waarschuwingen Dit apparaat voldoet aan de geldende veiligheidsvoorschriften. Onjuist gebruik echter kan persoonlijk letsel of beschadigingen tot gevolg hebben. Lees daarom de gebruiksaanwijzing aandachtig door, voordat u het apparaat in gebruik neemt. In de gebruiksaanwijzing vindt u belangrijke instructies met betrekking tot de plaatsing, de veiligheid, het gebruik en het onderhoud. Als de aanwijzingen niet worden opgevolgd, kan Miele niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die daarvan het gevolg is. Bewaar de gebruiksaanwijzing en geef deze door aan een eventuele volgende eigenaar! 6

7 Verantwoord gebruik Veiligheidsinstructies en waarschuwingen Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor particulier huishoudelijk gebruik (of daarmee vergelijkbaar). Voorbeelden van gelijkaardige omgevingen zijn winkels, kantoren en andere werkomgevingen, landbouwbedrijven en een door klanten gebruikte koffieautomaat in hotels, motels, bedand-breakfasts en andere typische woonomgevingen. Het apparaat mag niet buiten worden gebruikt. De koffieautomaat is voor huishoudelijk gebruik. U kunt met de koffieautomaat dranken, zoals espresso, cappuccino, latte macchiato, etc. bereiden. Gebruik voor andere doeleinden is niet toegestaan. Dit apparaat mag alleen worden gebruikt door personen die in staat zijn het apparaat veilig te bedienen en die volledig op de hoogte zijn van de inhoud van de gebruiksaanwijzing! De personen die het apparaat bedienen, moeten zich bewust zijn van de gevaren van een foutieve bediening. 7

8 Veiligheidsinstructies en waarschuwingen Kinderen Bij de koffie-uitloop en de heetwatertap bestaat verbrandingsgevaar! De huid van kinderen is gevoeliger voor hoge temperaturen dan de huid van volwassenen. Voorkom dat kinderen hete onderdelen aanraken of lichaamsdelen eronder houden. Plaats het apparaat buiten het bereik van kinderen. Houd kinderen onder acht jaar op een afstand van het apparaat en de aansluitleiding. Kinderen vanaf acht jaar mogen het apparaat alleen zonder toezicht gebruiken, als ze weten hoe ze het apparaat veilig moeten bedienen. De kinderen moeten zich bewust zijn van de gevaren van een foutieve bediening. Kinderen vanaf acht jaar mogen het apparaat niet zonder toezicht reinigen. Houd kinderen in de gaten wanneer deze zich in de buurt van het apparaat bevinden. Laat kinderen nooit met het apparaat spelen. Wij wijzen u erop dat espresso en koffie geen kinderdrankjes zijn. Verstikkingsgevaar! Kinderen kunnen zich tijdens het spelen in verpakkingsmateriaal wikkelen (bijvoorbeeld in folie) of het materiaal over hun hoofd trekken en stikken. Houd verpakkingsmaterialen bij kinderen vandaan. 8

9 Technische veiligheid Veiligheidsinstructies en waarschuwingen Een beschadigd apparaat kan uw veiligheid in gevaar brengen. Controleer het voor de plaatsing op zichtbare schade. Neem een beschadigd apparaat nooit in gebruik. Voordat u het apparaat aansluit, dient u de aansluitgegevens (spanning en frequentie) op het typeplaatje te vergelijken met de waarden van het elektriciteitsnet. Deze gegevens moeten beslist overeenkomen om schade aan het apparaat te voorkomen. Raadpleeg bij twijfel een elektricien. De elektrische veiligheid van het apparaat is uitsluitend gegarandeerd, als het wordt aangesloten op een aardingssysteem dat volgens de geldende voorschriften is geïnstalleerd. Aan deze fundamentele veiligheidsvoorwaarde moet worden voldaan. Laat de elektrische installatie bij twijfel door een vakman inspecteren. De betrouwbare en veilige werking van het apparaat is uitsluitend gegarandeerd, wanneer het apparaat op het openbare elektriciteitsnet is aangesloten. Met een stekkerdoos of verlengsnoer kan een veilig gebruik van het apparaat niet worden gewaarborgd (brandgevaar). Sluit het apparaat hiermee niet op het elektriciteitsnet aan. Trek de stekker meteen uit de contactdoos als u beschadigingen ziet of een vreemde lucht ruikt. De aansluitkabel mag niet beklemd raken en niet langs scherpe randen schuren. De aansluitkabel mag niet op de grond liggen. U kunt struikelen en het apparaat kan beschadigd raken. 9

10 Veiligheidsinstructies en waarschuwingen Dit apparaat mag niet op niet-vaste plaatsen (zoals een boot) worden gebruikt. Gebruik het apparaat alleen bij omgevingstemperaturen tussen +10 C en +38 C. Oververhittingsgevaar! Zorg voor voldoende ventilatie van het apparaat. Dek het ingeschakelde apparaat niet af met doeken of iets dergelijks. Gebruik een apparaat dat achter een meubeldeur is ingebouwd alleen als de meubeldeur geopend is. Sluit de deur niet als u het apparaat gebruikt. Bescherm het apparaat tegen water en spatwater. Dompel het apparaat niet in water. Reparaties (ook van de aansluitkabel) mogen uitsluitend worden uitgevoerd door vakmensen die door Miele zijn geautoriseerd. Ondeskundig uitgevoerde werkzaamheden kunnen groot gevaar opleveren voor de gebruiker. De garantie vervalt als het apparaat niet wordt gerepareerd door een technicus die door Miele is geautoriseerd. Alleen van originele onderdelen garandeert Miele dat deze aan de veiligheidseisen voldoen. Defecte onderdelen mogen alleen door originele onderdelen worden vervangen. 10

11 Veiligheidsinstructies en waarschuwingen Voor reparatiewerkzaamheden moet het apparaat spanningsvrij worden gemaakt. Het apparaat is alleen spanningsvrij: als de stekker uit de contactdoos is getrokken. Trek daarbij aan de stekker en niet aan de aansluitkabel. als de hoofdschakelaar van de zekeringkast is uitgeschakeld. als de zekering van de zekeringkast er geheel is uitgedraaid. Schakel het apparaat met de netschakelaar uit als u langdurig afwezig zult zijn. Gebruik uitsluitend originele Miele-onderdelen. Als andere onderdelen worden gebruikt, kan geen beroep worden gedaan op bepalingen met betrekking tot de garantie en de productaansprakelijkheid. Veilig gebruik U kunt zich branden aan de koffie-uitloop en de heetwatertap! De vloeistoffen en de stoom zijn erg heet. Let op het volgende: Houd geen lichaamsdelen onder de koffie-uitloop en de heetwatertap als u hete vloeistoffen of stoom bereidt. Raak geen hete onderdelen aan. Uit de openingen kan hete vloeistof of stoom spuiten. Zorg in dit verband dat de koffie-uitloop altijd schoon is en altijd correct wordt gemonteerd. Ook het water in de opvangschaal kan erg heet zijn. Wees voorzichtig als u de opvangschaal leeggiet. 11

12 Veiligheidsinstructies en waarschuwingen Reinig de koffieautomaat grondig voor het eerste gebruik (zie "Reiniging en onderhoud"). Let met betrekking tot het water op het volgende: Vul het waterreservoir alleen met koud, vers drinkwater. Warm of heet water kan beschadiging van het apparaat tot gevolg hebben. Ververs het water dagelijks om kiemvorming tegen te gaan. Gebruik geen mineraalwater. Door mineraalwater verkalkt het apparaat te veel, waardoor het beschadigd kan raken. Gebruik nooit water uit installaties voor omgekeerde osmose. Vul het bonenreservoir alleen met gebrande koffiebonen. Doe geen met andere stoffen behandelde koffiebonen of gemalen koffie in het reservoir. Gebruik geen ruwe koffiebonen (groene, ongebrande bonen) of koffiemengsels met ruwe koffiebonen. Ruwe bonen zijn erg hard en bevatten nog een zekere hoeveelheid restvocht. De koffiemolen (het maalwerk) van de koffieautomaat kan al bij het eerste malen beschadigd raken. Suiker kan het apparaat onherstelbaar beschadigen! Gebruik geen koffiebonen die met suiker, karamel en dergelijke behandeld zijn of suikerhoudende vloeistoffen in het apparaat. Doe alleen gemalen koffie of een reinigingstablet in de koffietrechter. Met de reinigingstabletten wordt het filtersysteem van het apparaat ontvet. Gebruik geen gekaramelliseerde gemalen koffie. De daarin aanwezige suiker kan vastplakken en het filtersysteem verstoppen. De reinigingstablet voor het ontvetten van het filtersysteem lost deze afzettingen en verstoppingen niet op. 12

13 Veiligheidsinstructies en waarschuwingen Gebruik uitsluitend melk zonder toevoegingen. Toevoegingen met veel suiker verstoppen de melkleiding. Gebruik alleen gepasteuriseerde melk als u dierlijke melk gebruikt. Houd nooit een brandend alcoholmengsel onder de koffie-uitloop. De kunststof onderdelen van de automaat kunnen vlam vatten en smelten. Plaats nooit een kaars (of ander open vuur) op of naast de koffieautomaat. De automaat kan vlam vatten en brand veroorzaken. Let op het volgende wat de reiniging van het apparaat betreft: Schakel het apparaat voor de reiniging met de netschakelaar uit. Reinig het apparaat en het melkreservoir dagelijks (zie ook het hoofdstuk "Reiniging en onderhoud"). Reinig de melkleidingen zorgvuldig en regelmatig. Melk bevat van nature kiemen (micro-organismen) die zich bij onvoldoende reiniging snel vermeerderen. Verontreinigingen in het apparaat kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid. Gebruik voor het reinigen van het apparaat geen stoomreiniger. De stoom kan in aanraking komen met delen die onder spanning staan en zo kortsluiting veroorzaken. Ontkalk het apparaat regelmatig. Houd daarbij rekening met de waterhardheid. Ontkalk het apparaat vaker als het water in uw regio veel kalk bevat. Miele kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van het niet tijdig ontkalken van het apparaat en als gevolg van verkeerde ontkalkingsmiddelen en onjuiste concentraties. 13

14 Veiligheidsinstructies en waarschuwingen Ontvet het filtersysteem regelmatig met reinigingstabletten. Bij een koffiesoort met een hoog vetgehalte kan het filtersysteem sneller verstopt raken. Koffiedik hoort in de groene afvalcontainer of op de composthoop, niet in de gootsteen. Bovendien voorkomt u zo verstoppingen. Gebruik het apparaat niet voor het reinigen van voorwerpen. 14

15 Beschrijving van het apparaat Netschakelaar (links onder) Heetwatertap* Bedieningselementen en display Kopjesverwarmer* Waterreservoir Koffietrechter Bonenreservoir Maalgraadinstelling (achter de servicedeur) Filtersysteem (achter servicedeur) * CM 6310 Koffie-uitloop met geïntegreerde cappuccinatore Bewaarplek melkleiding (achter servicedeur) Opvangschaal met deksel en afvalbakje Opening voor melkleiding Houder voor opvangrooster en opvangschaal Roestvrijstalen melkreservoir* 15

16 Bedieningselementen en display Aan-/uit-toets Koffietoetsen Display "Terug" Pijltoetsen OK Optische interface LED Instellingen Parameters Profielen Dubbele bereiding Meer programma's In- en uitschakelen Voor de bereiding van Espresso Koffie Cappuccino Latte macchiato Informatie over een actuele actie of over de status Terug naar het eerstvolgende hogere menu, een onbedoelde actie afbreken Meer keuzemogelijkheden op het display weergeven en een keuze markeren Displaymeldingen bevestigen en instellingen opslaan (alleen voor de dienst Herstellingen aan huis van Miele) Knippert als het apparaat ingeschakeld is (bij donker display) Instellingen weergeven en wijzigen Instellingen wijzigen voor de bereiding van dranken Profielen samenstellen en beheren Er worden twee kopjes van een drank bereid Meer dranken, zoals ristretto, caffè lungo, caffè latte, hete melk, melkschuim en heet water* Onderhoudsprogramma's * CM

17 Toebehoren Meegeleverd toebehoren Koffielepel om reeds gemalen koffie te doseren Melkreservoir met deksel om melk te bewaren en bereiden Compacte afsluiting deksel voor het melkreservoir om dat te bewaren in de koelkast Reinigingsmiddel voor melkleidingen om het melksysteem te reinigen (startset) 2 onderhoudsrecipiënten (grote, kleine) voor reiniging en onderhoud Ontkalkingstabletten om de waterleidingen te ontkalken (startset) Reinigingstabletten om het filtersysteem te ontvetten (startset) Teststrookje om de waterhardheid te bepalen Reinigingsborstel om de melkleiding te reinigen Siliconenvet om de kap van de verbinding voor de centrale uitlaat in te vetten Kap van de verbinding voor de centrale uitlaat Hoekstuk voor de melkleiding U kunt deze producten en ander toebehoren bestellen in de Miele Online Shop, via de dienst Onderdelen en toebehoren van Miele of bij uw Miele-handelaar. Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren Het Miele-assortiment bevat een brede waaier aan handig toebehoren en reinigings- en onderhoudsmiddelen die zijn afgestemd op de koffiezetautomaat. Multifunctionele microvezeldoek om vingerafdrukken en normaal vuil te verwijderen Melkreservoir met deksel om melk te bewaren en bereiden Compacte afsluiting deksel voor het melkreservoir om dat te bewaren in de koelkast Reinigingsmiddel voor melkleidingen om het melksysteem te reinigen Ontkalkingstabletten om de waterleidingen te ontkalken Reinigingstabletten om het filtersysteem te ontvetten Siliconenvet om de kap van de verbinding voor de centrale uitlaat in te vetten 17

18 Eerste ingebruikname Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig voordat u de koffiezetautomaat in gebruik neemt. Maak uzelf vertrouwd met de bediening van de koffiezetautomaat. Vóór het eerste gebruik Plaats de koffiezetautomaat en verwijder eventuele beschermfolies (zie "Opmerkingen omtrent het plaatsen"). Reinig het toestel grondig (zie "Reiniging en onderhoud") voordat u water of koffiebonen doet in de koffiezetautomaat. Steek de stekker van de koffiezetautomaat in het stopcontact (zie "Elektrische aansluiting"). Toestel voor het eerst inschakelen De netschakelaar aan de linkerkant van de koffiezetautomaat staat op "I". Taal Raak de pijltoetsen aan totdat de gewenste taal geselecteerd is. Raak OK aan. Raak de pijltoetsen aan totdat het gewenste land geselecteerd is. Raak OK aan. De instelling wordt opgeslagen. Tijd (het uur) Raak de pijltoetsen aan totdat het actuele uur verschijnt. Raak OK aan. Raak de pijltoetsen aan totdat de actuele minuten verschijnen. Raak OK aan. De instelling wordt opgeslagen. Vervolgens verschijnt op het display de melding "Eerste ingebruikname succesvol afgerond". Op het display verschijnt "Vul het waterreservoir en plaats het terug". Vul het waterreservoir met vers, koud drinkwater. Tip: Volg de verdere stappen in deze gebruiksaanwijzing om de instellingen van uw toestel aan te passen aan uw wensen en u vertrouwd te maken met uw toestel. Zodra de koffiezetautomaat aangesloten is op het elektriciteitsnet, verschijnt op het display de melding "Miele - Willkommen". 18

19 Eerste ingebruikname Waterhardheid De waterhardheid geeft aan hoeveel kalk er in het water zit. Hoe meer kalk er in het water zit, hoe harder het water is. En hoe harder het water, hoe vaker de koffiezetautomaat moet worden ontkalkt. De koffiezetautomaat meet de gebruikte hoeveelheid water en stoom. Afhankelijk van de ingestelde waterhardheid kunt u meer of minder dranken bereiden voordat het toestel moet worden ontkalkt. Stel de plaatselijke waterhardheid in op de koffiezetautomaat. Zo zorgt u ervoor dat het toestel perfect zal werken en niet beschadigd zal raken. Ook zorgt dit ervoor dat u op het juiste tijdstip op het display wordt gevraagd om het ontkalkingsproces te starten. U kunt vier standen instellen: Waterhardheid 0-8,4 dh (0-1,5 mmol/l) 8,4-14 dh (1,5-2,5 mmol/l) dh (2,5-3,7 mmol/l) Meer dan 21 dh (meer dan 3,7 mmol/l) Hardheidsgraad van het waterbedrijf Instelling (hardheidsgraad) Zacht Zacht 1 Gemiddeld Gemiddeld 2 Hard Hard 3 Hard Zeer hard 4 Waterhardheid bepalen U kunt de plaatselijke waterhardheid zelf bepalen met behulp van het bijgeleverde teststrookje. Of u kunt bij uw waterbedrijf de hardheid van uw water opvragen. Plaats het teststrookje ca. 1 seconde in het water. Schud het water van het teststrookje. Na 1 minuut kunt u het resultaat aflezen. Aan de hand hiervan kunt u de waterhardheid op de koffiezetautomaat instellen. Waterhardheid instellen Raak aan. Raak de pijltoetsen aan totdat "Waterhardheid" geselecteerd is. Raak OK aan. Raak de pijltoetsen aan totdat de gewenste hardheidsgraad geselecteerd is. Raak OK aan. De instelling wordt opgeslagen. 19

20 Bedienen U bedient de koffiezetautomaat door de sensortoetsen aan te raken met een vinger. U bevindt zich in het drankmenu wanneer op het display het volgende verschijnt: Miele Maak uw keuze Als u een koffiedrank wilt bereiden, raakt u een van de dranktoetsen aan. Andere dranken vindt u in het menu "Overige programma's". Als u een optie wilt kiezen, raakt u de pijltoetsen en aan totdat de gewenste optie geselecteerd is. Om de keuze te bevestigen, raakt u OK aan. Menuniveau verlaten of bedieningshandeling afbreken Als u het huidige menuniveau wilt verlaten, raakt u aan. Als u enige tijd geen toets aanraakt, keert de koffiezetautomaat terug naar het drankmenu. Een menu oproepen en in een menu navigeren Als u een menu wilt oproepen, raakt u de desbetreffende toets aan. In het desbetreffende menu kunt u bedieningshandelingen uitvoeren of instellingen wijzigen. Instellingen Taal Tijd Timer Een balk rechts op het display geeft aan dat er nog verdere opties of verdere tekst volgen. Met de pijltoetsen kunt u deze weergeven. Het vinkje geeft aan wat de huidige instelling is. 20

21 Waterreservoir vullen Niet alleen de kwaliteit van de koffiebonen maar ook een goede waterkwaliteit zijn belangrijk voor lekkere koffie of espresso. Opgelet! Gevaar voor infectie door kiemen. Ververs het water dagelijks om kiemvorming te voorkomen. Heet of warm water of andere vloeistoffen kunnen de koffiezetautomaat beschadigen. Vul het waterreservoir niet met mineraalwater. Dat zou de koffiezetautomaat sterk verkalken en beschadigen. Druk rechts op het deksel. Verwijder het waterreservoir door het aan het deksel omhoog uit het toestel te trekken. Giet tot aan de markering "max." koud, vers drinkwater in het waterreservoir. Plaats het waterreservoir terug. Tip: Wanneer het waterreservoir wat uitsteekt of schuin zit, controleert u of de plaats waar het waterreservoir in het toestel wordt geplaatst vuil is. Het uitlaatventiel kan daardoor beginnen te lekken. Reinig indien nodig de plaats waar het waterreservoir in het toestel wordt geplaatst. 21

22 Bonenreservoir vullen met koffiebonen U kunt koffie of espresso bereiden met gebrande koffiebonen. De koffiezetautomaat maalt koffiebonen telkens als u een portie bereidt. Daarvoor moet het bonenreservoir gevuld zijn met koffiebonen. Of u kunt koffiedranken bereiden met reeds gemalen koffie (zie "Koffiedranken met reeds gemalen koffie"). Tip: Ruwe koffie kunt u met een molen voor noten en zaad malen. Dergelijke molens hebben meestal een roterend roestvrijstalen mes. De gemalen ruwe koffie kunt u dan per portie in de koffietrechter doseren om de koffiedrank te bereiden (zie "Koffiedranken van gemalen koffie"). Opgelet! Gevaar voor beschadiging van de koffiemolen! Vul het bonenreservoir uitsluitend met gebrande koffiebonen voor espresso of koffie. Vul het bonenreservoir niet met reeds gemalen koffie. Opgelet! Suiker beschadigt de koffiezetautomaat! Vul het bonenreservoir niet met koffiebonen die zijn voorbehandeld met suiker, karamel e.d. en giet ook geen vloeistoffen met suiker in het bonenreservoir. Gebruik geen ruwe koffiebonen (groene, ongebrande bonen) of koffiemengsels met ruwe koffiebonen. Ruwe bonen zijn erg hard en bevatten nog een zekere hoeveelheid restvocht. De koffiemolen van de koffiezetautomaat kan al bij het eerste malen beschadigd raken. Neem het deksel van het bonenreservoir af. Vul het bonenreservoir met koffiebonen. Plaats het deksel terug. Tip: Doe niet te veel koffiebonen in het bonenreservoir. Vul het bonenreservoir met koffiebonen voor enkele dagen. Koffie verliest zijn aroma bij contact met lucht. 22

23 Koffiezetautomaat in- en uitschakelen Inschakelen De netschakelaar aan de linkerkant van de koffiezetautomaat staat op "I". Raak de aan-uittoets aan. Het toestel warmt op en spoelt de leidingen. Er komt warm water uit de centrale uitlaat. Als de koffiezetautomaat nog een bedrijfstemperatuur van meer dan 60 C heeft, wordt het spoelen niet gestart. Wanneer op het display "Maak uw keuze" verschijnt, kunt u dranken bereiden. Wanneer geen toets wordt aangeraakt of geen onderhoudsprogramma wordt uitgevoerd, wordt het display na ca. 7 minuten automatisch uitgeschakeld om energie te besparen. De led rechts knippert langzaam zolang de koffiezetautomaat ingeschakeld is. Om de koffiezetautomaat uit zijn slaapstand te halen en weer dranken te bereiden, raakt u een van de sensortoetsen aan. Uitschakelen Raak de aan-uittoets aan. Wanneer een koffiedrank is bereid, worden de koffieleidingen gespoeld voordat het toestel wordt uitgeschakeld. Als u een drank met melk hebt bereid, verschijnt op het display de melding "Steek de melkleiding in het opvangrooster". Wanneer u de melkleiding in het opvangrooster hebt gestoken, raakt u OK aan. Wordt de melkleiding niet gespoeld voorafgaand aan het uitschakelen, dan moet deze worden gespoeld de volgende keer dat u het toestel inschakelt. Bij langdurige afwezigheid Als u de koffiezetautomaat gedurende lange tijd niet gebruikt, gaat u als volgt te werk: Giet de opvangschaal, het afvalbakje en het waterreservoir leeg. Reinig alle onderdelen grondig, ook het filtersysteem. Schakel het toestel uit via de netschakelaar. De ingestelde tijd (het uur) wordt niet opgeslagen en moet opnieuw worden ingesteld wanneer u het toestel weer inschakelt. 23

24 Kopjesverwarmer (CM 6310) De smaak van espresso en andere koffiedranken komt het best tot zijn recht en blijft het langst behouden als de kopjes zijn voorverwarmd. Hoe minder koffie wordt bereid en hoe dikker de wand van het kopje, des te belangrijker is het voorverwarmen van het kopje. U kunt uw kopjes en glazen op het kopjesverwarmer voorverwarmen. De kopjesverwarming moet hiervoor zijn ingeschakeld. Kopjesverwarming in- of uitschakelen Druk op. Kies "Kopjesverwarmer" en druk op OK. Kies de gewenste optie en druk op OK. De instelling wordt opgeslagen. Zet de kopjes of glazen op het plateau. De kopjesverwarmer wordt continu verwarmd, zolang de koffieautomaat is ingeschakeld. 24

25 U kunt de centrale uitlaat in de hoogte verstellen om deze aan te passen aan de hoogte van de gebruikte kopjes of glazen. Dit zorgt ervoor dat koffie of espresso niet zo snel afkoelt. Ook blijft de crema hierdoor langer behouden. Centrale uitlaat in hoogte verstellen Trek de centrale uitlaat omlaag tot aan de rand van het kopje of glas. of Schuif de centrale uitlaat omhoog totdat het gewenste kopje of glas eronder past. 25

26 Dranken bereiden U kunt kiezen uit de volgende koffiespecialiteiten: Ristretto is een geconcentreerde, krachtige espresso. Dezelfde hoeveelheid koffie als bij een espresso wordt met heel weinig water bereid. Espresso is een sterke, aromatische koffie met een dik, hazelnootbruin schuimlaagje (de crema). Gebruik voor de bereiding espressobonen. Koffie onderscheidt zich van espresso door de speciaal gebrande koffiebonen. Daarnaast wordt er een grotere waterhoeveelheid gebruikt. Caffè lungo is een koffie met duidelijk meer water. Koffiespecialiteiten Zet een kopje onder de koffie-uitloop. Druk op de sensortoets van de gewenste drank: Espresso Koffie Onder "Meer programma's": Ristretto, caffè lungo Uit de koffie-uitloop stroomt de gewenste drank. Gooi bij de eerste ingebruikneming de eerste twee kopjes koffie weg. Eventuele koffieresten van de controle in de fabriek worden zo verwijderd. 26

27 Dranken bereiden Dubbele bereiding U kunt ook een dubbele hoeveelheid laten maken, voor één grote kop of voor twee kopjes. Om twee kopjes tegelijk te bereiden, zet u een kopje onder elk van de schenktuitjes. Druk op. Druk op de sensortoets van de gewenste drank. Uit de koffie-uitloop stromen twee porties van de gewenste drank. Tip: Als u enige tijd geen koffietoetsen heeft bediend, wordt de instelling "Dubbele bereiding" gereset. Bereiding afbreken Om de bereiding af te breken, drukt u opnieuw op de koffietoets of op voor dranken uit het menu "Meer programma's". Tip: Zodra in het display "Stop" verschijnt, kunt u ook met OK de bereiding afbreken. Bij de bereiding van koffiespecialiteiten met melk of van twee kopjes van een drank kunt u de bereiding van de betreffende bestanddelen afzonderlijk afbreken. Druk op OK. De automaat breekt de bereiding af. 27

28 Dranken bereiden Koffiedranken van gemalen koffie Voor het bereiden van koffiedranken met reeds gemalen koffie, doseert u de hoeveelheid voor één kopje in de koffietrechter. Zo kunt u bijvoorbeeld een kopje cafeïnevrije koffie bereiden, terwijl in het bonenreservoir alleen maar cafeïnehoudende bonen zitten. Als u gemalen koffie in de koffietrechter doet, wordt dit automatisch door de koffieautomaat herkend. Met gemalen koffie kunt u altijd maar een kopje koffie of espresso tegelijk bereiden. Gemalen koffie doseren Gebruik de bijgeleverde schep voor de juiste dosering van de gemalen koffie. Open de koffietrechter. Doseer een afgestreken schep koffie in de trechter. Sluit de koffietrechter. In het display verschijnt "Gemalen koffie bereiden?". Doe niet meer dan één afgestreken schep koffie in de trechter. Als u te veel koffie doseert, kan het filtersysteem de hoeveelheid niet samenpersen. De automaat gebruikt alle gemalen koffie voor de volgende bereiding. 28

29 Dranken bereiden Koffiedranken van gemalen koffie Als u een drank van gemalen koffie wilt bereiden, kiest u "Ja" en drukt u op OK. U kunt nu kiezen welke koffiedrank het apparaat moet bereiden. Zet een kopje onder de koffie-uitloop. Kies de gewenste drank. De gewenste drank wordt bereid. Als u geen drank van gemalen koffie wilt bereiden, kiest u "Nee" en drukt u op OK. De gemalen koffie wordt in het afvalbakje gegooid. Dranken met melk Pas op! U kunt zich branden aan de koffie-uitloop! De vloeistoffen en de stoom zijn erg heet. Gebruik uitsluitend melk zonder toevoegingen. De veelal suikerhoudende toevoegingen leiden tot verstoppingen in de melkvoerende delen. De koffieautomaat kan beschadigd raken. Als u melk wilt bereiden, wordt het apparaat op temperatuur gebracht. In de koffie-uitloop wordt de aangezogen melk met stoom verhit. Voor melkschuim wordt de melk daarnaast ook opgeschuimd. Als u al geruime tijd geen melk meer heeft bereid, moet u de melkleiding voor een volgende bereiding doorspoelen. Zo verwijdert u eventueel aanwezige bacteriën en schimmels. 29

30 Dranken bereiden U kunt kiezen uit de volgende koffiespecialiteiten met melk: Cappuccino bestaat voor ca. twee derde uit melkschuim en voor een derde uit espresso. Latte macchiato bestaat voor telkens een derde uit hete melk, melkschuim en espresso. Caffé lattebestaat uit hete melk en espresso. Daarnaast kunt u hete melk en melkschuim bereiden. Informatie over de roestvrijstalen melkkan (bijgeleverd bij CM 6310) Het roestvrijstalen melkreservoir houdt de melk langer koud. Alleen met koude melk ( 13 C) kunt u goed schuim maken. Vul het melkreservoir tot max. 2 cm onder de rand met melk. Draai het deksel op de kan. Steek de melkleiding met de roestvrijstalen bocht van boven in het deksel (zie afbeelding). De bocht moet vastklikken. Plaats het melkreservoir rechts naast de koffieautomaat. Steek de melkleiding in de aansluiting op de koffie-uitloop. Steek de roestvrijstalen aanzuigbuis in de onderkant van het deksel. Het afgeschuinde uiteinde moet naar beneden wijzen (zie afbeelding). 30

31 Dranken bereiden Melk uit melkkartons of andere verkoopverpakkingen gebruiken Dranken met melk bereiden Zet een geschikt kopje (glas) onder de koffie-uitloop. uitlaat. Druk op de sensortoets van de gewenste drank: Cappuccino Latte macchiato Onder "Meer programma's": Caffè latte, hete melk, melkschuim De te gebruiken melkleiding bevindt zich achter de toesteldeur. Steek de melkleiding in de aansluiting op de koffie-uitloop. De gekozen drank wordt bereid. Plaats de recipiënt met melk rechts naast de koffieautomaat. Hang de melkleiding in de recipiënt. Steek de melkleiding diep genoeg in de melk. 31

32 Dranken bereiden Heet water bereiden (CM 6310) Pas op! U kunt zich branden aan de heetwatertap! Het uitstromende water is heet. Het water is niet kokend heet en daarom niet geschikt voor de bereiding van zwarte thee. Dranken van een individueel profiel bereiden Via "Profielen" kunt u uw dranken aan uw individuele wensen aanpassen (zie "Profielen"). Als u al een eigen profiel heeft samengesteld, kies dan uw profiel om eigen dranken te bereiden. Druk op. Selecteer met de pijltoetsen het gewenste profiel en raak OK aan. Om aan te geven dat een profiel is gekozen, verschijnt in het display de naam van het profiel. U kunt nu de gewenste drank bereiden. Zet een geschikt kopje onder de heetwatertap. Druk op. Kies "Heet water" en druk op OK. Er stroomt nu heet water in het kopje onder de heetwatertap. Om de bereiding te beëindigen, drukt u op OK. De automaat breekt de bereiding af. 32

33 Optimaal genieten van uw koffie U kunt de koffieautomaat volledig aan de door u gebruikte koffiesoort aanpassen. U kunt in het menu "Parameters" de koffiehoeveelheid en de bereidingstemperatuur instellen, alsmede de optie "Bevochtigen" kiezen. U kunt dat voor iedere koffiedrank afzonderlijk doen, zowel in het Mieleprofiel als in de door uzelf aangelegde profielen. U kunt bovendien de maalgraad voor de gebruikte koffiesoort optimaal instellen. Maalgraad Als de poederkoffie de juiste maalgraad heeft, stroomt de koffiedrank gelijkmatig in het kopje en ontstaat er een fijne crema. De maalgraad is te fijn de koffiedrank slechts druppelsgewijs in het kopje loopt. de crema donkerbruin is. Stel een grovere maalgraad in. Houd rekening met het volgende om te voorkomen dat de koffiemolen beschadigd raakt: Wijzig de maalgraad per keer met maximaal 1 stap. Laat de automaat opnieuw bonen malen, voordat u de maalgraad nog een stap wijzigt. Open de deur van het apparaat. De ingestelde maalgraad geldt voor alle koffiespecialiteiten. De ideale crema is hazelnootbruin van kleur. Aan de volgende kenmerken ziet u of u de maalgraad anders moet instellen. De maalgraad is te grof, als de koffiedrank heel snel in het kopje loopt de crema erg licht van kleur en onbestendig is. Stel een fijnere maalgraad in. Duw de schuifknop (achter de servicedeur) maximaal één stand naar links (fijnere maalgraad) of rechts (grovere maalgraad). Sluit de deur van het apparaat. Als u de servicedeur opent, wordt de interne teller voor het legen van de opvangschaal en het afvalbakje gereset. 33

34 Optimaal genieten van uw koffie Leeg de opvangschaal en het afvalbakje. Bereid een koffiedrank. Daarna kunt u de instelling van de maalgraad opnieuw veranderen. De gewijzigde maalgraad zal pas bij het tweede kopje te merken zijn. Parameters van een drank weergeven en wijzigen Druk op. Kies de gewenste drank en druk op OK. De actuele instellingen voor de koffiehoeveelheid, de bereidingstemperatuur en het bevochtigen worden voor deze drank getoond. Koffiehoeveelheid De automaat kan 6-14 g koffie per kopje malen en bereiden. Hoe meer koffie u gebruikt, des te sterker wordt de koffiedrank. Aan de volgende kenmerken ziet u of u de koffiehoeveelheid moet wijzigen: De koffiehoeveelheid is te klein als de koffiedrank heel snel in het kopje loopt de crema erg licht van kleur en onbestendig is. de koffiedrank slap smaakt. Vergroot de koffiehoeveelheid. De koffiehoeveelheid is te groot, wanneer de koffiedrank slechts druppelsgewijs in het kopje loopt. de crema donkerbruin is. de koffiedrank bitter smaakt. Verlaag de koffiehoeveelheid. Kies "Koffiehoeveelheid" en druk op OK. Druk op de pijltoetsen om de koffiehoeveelheid aan te passen. Bevestig uw keuze met OK. De instelling wordt opgeslagen. Tip: Als u de koffiedrank te sterk of te bitter vindt, probeer dan een andere bonensoort. 34

35 Optimaal genieten van uw koffie Bereidingstemperatuur De juiste bereidingstemperatuur is afhankelijk van de gebruikte koffiesoort, van de vraag of u espresso of koffie bereidt. van de luchtdruk op de plaats van opstelling. Als de automaat in de bergen wordt opgesteld (boven 2000 meter), moet u de bereidingstemperatuur verlagen. Bij een lagere luchtdruk kookt het water namelijk al bij een lagere temperatuur. U kunt uit vijf temperaturen kiezen. Tip: Sommige koffiesoorten houden niet van hoge temperaturen. Deze kunnen van invloed zijn op de cremavorming en de smaak. Kies "Bereidingstemperatuur" en druk op OK. Kies de gewenste temperatuur en druk op OK. De instelling wordt opgeslagen. Bevochtigen Is de bevochtigingsfunctie ingeschakeld, dan wordt het koffiepoeder na het malen eerst met een kleine hoeveelheid heet water bevochtigd. Na korte tijd wordt de resterende waterhoeveelheid door het vochtige koffiepoeder geperst. Het aroma van de koffie komt zo nog beter tot zijn recht. U kunt kort of lang bevochtigen instellen, maar u kunt de functie ook uitzetten. Bij aflevering is de functie uitgeschakeld. Kies "Bevochtigen" en druk op OK. Kies de gewenste instelling en druk op OK. De instelling wordt opgeslagen. 35

36 Hoeveelheid De smaak van de koffiedrank hangt niet alleen van de koffiesoort af, maar ook van de gebruikte waterhoeveelheid. U kunt de waterhoeveelheid voor alle koffiedranken en voor heet water aanpassen aan de inhoud van uw kopjes en aan de gebruikte koffiesoort. Voor koffiespecialiteiten met melk kunt u naast de espresso- en koffiehoeveelheid ook het melk- en melkschuimaandeel aan uw wensen aanpassen. Ook de hoeveelheden voor hete melk en melkschuim kunt u vastleggen. Voor elke drank kunt u de maximale hoeveelheid programmeren. Als de maximale hoeveelheid is bereikt, stopt de bereiding. Voor de betreffende drank wordt dan de maximale hoeveelheid opgeslagen. De gewijzigde hoeveelheid wordt altijd in het actuele profiel opgeslagen. De naam van het actuele profiel verschijnt links boven in het display. U kunt op twee manieren de programmering van de hoeveelheden oproepen: Met de koffietoetsen als u een koffiedrank bereidt of door de functie "Hoeveelheid" op te roepen in het menu "Parameters". Tip: Om het wijzigen van de hoeveelheid af te breken, drukt u opnieuw op de verlichte koffietoets of op voor dranken uit het menu "Meer programma's". Hoeveelheid wijzigen tijdens de bereiding van een drank Hoeveelheid voor espresso en koffie Plaats het gewenste kopje onder de koffie-uitloop. Druk zo lang op. of / totdat in het display "Wijzigen" verschijnt. De gekozen drank wordt bereid. U kunt de hoeveelheid vastleggen, zodra in het display "Opslaan" verschijnt. Druk op OK als het kopje vol genoeg is. Vanaf nu wordt van deze drank de ingestelde hoeveelheid bereid. Als het waterreservoir tijdens de bereiding leegraakt, breekt de automaat de hoeveelheidsprogrammering af. De hoeveelheid van dat moment wordt niet opgeslagen. 36

37 Hoeveelheid Hoeveelheid voor cappuccino en latte macchiato Zet een geschikt kopje (glas) onder de koffie-uitloop. Druk zo lang oph ofk totdat in het display de bestanddelen van de drank verschijnen. Cappuccino: melkschuim, espresso Latte macchiato: hete melk, melkschuim, espresso Kies met de pijltoetsen alle bestanddelen waarvoor u de hoeveelheden wilt veranderen. Bevestig deze afzonderlijk met OK. U ziet aan het vinkje voor het bestanddeel dat hiervoor de hoeveelheid moet worden aangepast. Kies "Starten" en druk op OK. De automaat begint met de bereiding. U kunt nu voor elk geselecteerd bestanddeel de hoeveelheid vastleggen, zodra in het display "Opslaan" verschijnt. Druk op OK als de betreffende hoeveelheid voldoende is. Sla de hoeveelheden voor de geselecteerde bestanddelen op. Vanaf nu wordt deze drank met deze instellingen bereid. Hoeveelheden voor ristretto, caffè lungo, caffè latte, hete melk en melkschuim Zet een geschikt kopje (glas) onder de koffie-uitloop. Druk op. Kies de gewenste drank. Kies "Hoeveelheid" en druk op OK. Voor caffè latte kunt u nu de hoeveelheden voor de bestanddelen (hete melk en koffie) wijzigen, zoals beschreven onder "Hoeveelheid voor cappuccino en latte macchiato". Voor ristretto, caffè lungo, melkschuim en hete melk gaat u te werk, zoals beschreven onder "Hoeveelheid voor espresso en koffie". 37

38 Hoeveelheid Hoeveelheid wijzigen in het menu "Parameters" Druk op. Kies de gewenste drank en druk op OK. Kies "Hoeveelheid" en druk op OK. Vanaf nu is de werkwijze gelijk aan het programmeren van de hoeveelheid tijdens de bereiding van een drank. Hoeveelheid voor verschillende profielen wijzigen U kunt voor elk profiel de hoeveelheden van de afzonderlijke dranken aanpassen. Druk op. Kies het gewenste profiel. De naam van het actuele profiel verschijnt links boven in het display. U kunt nu, zoals hiervoor beschreven, de functie "Hoeveelheid" oproepen in het menu "Parameters" of de instelling tijdens de bereiding wijzigen. 38

39 Profielen Als u het apparaat samen met anderen gebruikt - en iedereen heeft een eigen smaak en eigen voorkeuren, dan kunt u naast het Miele-profiel ook individuele profielen aanleggen. U kunt in elk profiel de instellingen voor de koffiedranken individueel aanpassen (hoeveelheid, koffiehoeveelheid, bereidingstemperatuur en bevochtigen). De naam van het actuele profiel verschijnt links boven in het display. Menu "Profielen" oproepen Druk op. U kunt nu een "Profiel samenstellen". Als u naast het Miele-profiel zelf al een profiel heeft aangelegd, heeft u ook de volgende mogelijkheden: Profiel kiezen: Met deze functie kunt u kiezen uit de profielen die al in het apparaat staan. Naam wijzigen, als u de naam van een profiel wilt veranderen. Profiel wissen, als u een profiel wilt wissen. Profiel wisselen: Met deze functie kunt u instellen of de koffieautomaat na elke bereiding automatisch moet terugschakelen naar het Mieleprofiel, bij het inschakelen altijd het Miele-profiel actief moet zijn of dat het apparaat bij het laatst gekozen profiel blijft. Tip: Als u op de toets of drukt, gaat u terug naar het hoofdmenu. Profiel samenstellen Kies "Profiel samenstellen" en druk op OK. In het display verschijnen letters die u met de pijltoetsen kunt kiezen. Ook cijfers, hoofdletters en kleine letters kunt u met de pijltoetsen kiezen. Kies de gewenste drank en druk op OK. Het teken verschijnt in de regel erboven. Herhaal deze stappen totdat de gewenste naam in de displayregel erboven staat. Tip: Met de toets kunt u het laatst ingevoerde teken wissen. Als u klaar bent met het invoeren van de tekens en de naam wilt opslaan, gaat u met de pijltoetsen naar het vinkje en drukt u op OK. Als u de invoer niet wilt opslaan, drukt u zo lang op totdat alle tekens gewist zijn en de elektronica terugspringt naar het vorige menu. Tip: Het laatst gekozen profiel is als actueel profiel geselecteerd. 39

40 Profielen Profiel kiezen Deze keuzemogelijkheid is alleen beschikbaar als u naast het Mieleprofiel al een eigen profiel heeft aangelegd. Kies "Profiel kiezen" en druk op OK. Kies de gewenste drank en druk op OK. De naam van het profiel verschijnt links boven in het display. Naam wijzigen Profiel wissen Deze keuzemogelijkheid is alleen beschikbaar als u naast het Mieleprofiel al een eigen profiel heeft aangelegd. Het Miele-profiel kan niet worden gewist. Kies "Profiel wissen" en druk op OK. Kies het gewenste profiel en druk op OK. Het profiel wordt gewist. Deze keuzemogelijkheid is alleen beschikbaar als u naast het Mieleprofiel al een eigen profiel heeft aangelegd. Kies "Naam wijzigen" en druk op OK. Ga verder te werk zoals beschreven onder "Profiel samenstellen": Kies voor het wissen van een teken. Om een nieuw teken in te voeren, kiest u het gewenste teken en bevestigt u uw keuze met OK. Om de gewijzigde naam op te slaan, kiest u en drukt u op OK. 40

41 Profielen Profiel wisselen U kunt het apparaat zo instellen dat het na elke bereiding automatisch weer terugschakelt naar het Miele-profiel, bij het inschakelen altijd het Miele-profiel actief is of dat het apparaat bij het laatst gekozen profiel blijft. Kies "Profiel wisselen" en druk op OK. U heeft nu de volgende mogelijkheden: Handmatig: Het profiel blijft actief, totdat u een ander profiel kiest. Na elke bereiding: Na elke bereiding wisselt het apparaat automatisch naar het Miele-profiel. Na elk inschakelen: Telkens als u het apparaat inschakelt, wordt automatisch het Miele-profiel gekozen, ongeacht welk profiel voor het laatste uitschakelen ingesteld was. Kies de gewenste optie en druk op OK. 41

42 Instellingen Via het menu "Instellingen" kunt u de automaat aan uw eigen wensen aanpassen. De instellingen gelden voor alle profielen. Menu "Instellingen" oproepen Druk op. U kunt de instellingen nu controleren of wijzigen. Aan het vinkje achter een instelling ziet u welke instelling op dit moment actief is. Instellingen wijzigen en opslaan Druk op. Selecteer met de pijltoetsen de betreffende instelling.druk op OK.Selecteer met de pijltoetsen de gewenste instelling. Raak OK aan. Druk op de pijltoetsen totdat de gewenste optie gemarkeerd is. Druk op OK. De instelling wordt opgeslagen. Alsuop drukt, gaat u terug naar het eerstvolgende hogere menu. Alsuop drukt, gaar u terug naar "Maak uw keuze". 42

43 Overzicht van de mogelijke instellingen Instellingen De fabrieksinstelling voor het desbetreffende menupunt is vet weergegeven. Menupunt Taal Dagtijd Timer Eco-stand Verlichting* Info Vergrendeling Waterhardheid Lichtsterkte display Volume* Kopjesverwarmer* Handelaar Fabrieksinstelling Mogelijke instellingen Duits, andere talen Land Tijdformaat 12 uur / 24 uur Instellen Instellen Inschakelen om / Uitschakelen na (0:30) / Uitschakelen om Activeren Inschakelen om (Ja / Nee) / Uitschakelen om (Ja / Nee) Aan / Uit Lichtsterkte Bereidingen Bereidingen totaal / Espresso / Koffie / Cappuccino / Latte macchiato / Ristretto / Caffè lungo / Caffè latte / Hete melk / Melkschuim / Heet water* Aantal bereidingen tot Apparaat ontkalken Filtersysteem ontvetten Aan / Uit Zacht Gemiddeld Hard Zeer hard Lichtsterkte Geluidssignalen Toetssignaal Aan / Uit Demo-functie Aan / Uit Niet resetten Resetten * CM

44 Instellingen Taal Voor de teksten in het display kunt u uw eigen taal en land kiezen. Tip: Als u per ongeluk een verkeerde taal kiest, kunt u het menupunt "Taal" gemakkelijk terugvinden met behulp van het vlaggetje. Dagtijd U kunt het tijdformaat en de dagtijd instellen: Tijdformaat U kunt kiezen uit: 24-uurs-weergave (24 uur) 12-uurs-weergave (12 uur) Instellen Met de pijltoetsen stelt u de uren en de minuten in. Timer U kunt uit de volgende timerfuncties kiezen: De koffieautomaat op een bepaalde tijd in te schakelen, bijvoorbeeld voor het ontbijt ("Inschakelen om"). op een bepaalde tijd uit te schakelen ("Uitschakelen om"). na een bepaalde tijd uit te schakelen als het apparaat niet wordt bediend ("Uitschakelen na"). Voor "Inschakelen om" en "Uitschakelen om" moet de timer zijn geactiveerd. Inschakelen om Als de vergrendeling actief is, wordt de koffieautomaat niet op het ingestelde tijdstip ingeschakeld. Met de pijltoetsen stelt u de uren en de minuten in. Als het apparaat 3 keer wordt ingeschakeld (via de timerfunctie "Inschakelen om"), maar u gebruikt het niet, dan wordt het apparaat daarna niet meer automatisch ingeschakeld. Zo wordt voorkomen dat het apparaat elke dag wordt ingeschakeld, terwijl u niet aanwezig bent (bijvoorbeeld in de vakantie). De geprogrammeerde tijden blijven wel in het geheugen staan en worden weer geactiveerd, zodra u het apparaat handmatig inschakelt. 44

45 Instellingen Uitschakelen om Met de pijltoetsen stelt u de uren en de minuten in. Bij langdurige afwezigheid blijven de opgeslagen tijden in het geheugen staan en worden weer geactiveerd, zodra u het apparaat handmatig inschakelt (zie "Inschakelen om"). Uitschakelen na Als geen toets wordt bediend of geen drank wordt bereid, wordt de automaat na 30 minuten uitgeschakeld. Zo bespaart u energie. U kunt deze standaardinstelling met de pijltoetsen wijzigen en een tijd instellen tussen 15 minuten en 9 uur. Timer activeren en deactiveren Als de vergrendeling geactiveerd is, kan de timerfunctie "Inschakelen om" niet worden gekozen. Kies de gewenste timerfunctie. De gekozen timerfunctie wordt met een vinkje gemarkeerd. Druk zo vaak op de pijltoets totdat "Overnemen" gemarkeerd is. Druk op OK. Eco-stand De "Eco-stand" is een energiebesparende functie Als de "Eco-stand" is ingeschakeld, wordt het apparaat pas opgewarmd als u een drank gaat bereiden. De bereiding van dranken duurt zo iets langer. Als de "Eco-stand" is uitgeschakeld, wordt aanzienlijk meer energie verbruikt. Het apparaat wordt bij de eerste bereiding na het inschakelen opgewarmd en blijft daarna op temperatuur. U kunt nu dranken zonder wachttijd bereiden. De koffieautomaat wijst u erop dat de nieuwe instelling leidt tot een verhoogd energieverbruik. Verlichting (CM 6310) Met de pijltoetsen wijzigt u de lichtsterkte. Om de verlichting uit te schakelen, gaat u als volgt te werk: Druk op de pijltoets totdat geen enkel segment meer gevuld is en "Uitgeschakeld" verschijnt. Als u geen toetsen meer aanraakt en er geen onderhoudsprogramma wordt uitgevoerd, wordt de verlichting na ca. 7 minuten uitgeschakeld. U bespaart zo energie. 45

46 Instellingen Info (informatie weergeven) Via het menupunt "Info" kunt u het aantal bereidingen van de afzonderlijke dranken laten weergeven. Ook kunt u zien of u nog meer dan 50 dranken kunt bereiden tot het volgende ontkalken ("Aantal bereidingen tot ontkalken") of het volgende ontvetten van het filtersysteem ("Aantal bereidingen tot filtersysteem ontvetten"). Om terug te gaan naar de vorige displayweergave, drukt u op OK. Apparaat vergrendelen (Vergrendeling ) Met de vergrendelingsfunctie kunt u de automaat tegen ongewenst gebruik beveiligen (kinderen, onbevoegde personen). Vergrendeling activeren en deactiveren Als de vergrendeling geactiveerd is, is de timerfunctie "Inschakelen om" uitgeschakeld. Waterhardheid Informatie over de waterhardheid vindt u in het hoofdstuk "Eerste ingebruikneming". Lichtsterkte display Met de pijltoetsen wijzigt u de lichtsterkte van het display. Volume (CM 6310) U kunt het volume van de geluidssignalen en de toetssignalen met de pijltoetsen instellen. Als u de signalen wilt uitschakelen, gaat u als volgt te werk: Druk op de pijltoets totdat geen enkel segment meer gevuld is en "Uitgeschakeld" verschijnt. Kopjesverwarmer (CM 6310) De informatie over de kopjesverwarmer vindt u in de rubriek "Kopjesverwarmer". Vergrendeling tijdelijk deactiveren Zo lang in het display de melding "Druk 6 seconden op de OK-toets om te ontgrendelen" te zien is, drukt u 6 seconden lang op OK. Zodra u het apparaat uitschakelt, is het weer vergrendeld. 46

47 Instellingen Fabrieksinstelling U kunt de instellingen van de koffiezetautomaat resetten om ze terug te zetten op de fabrieksinstelling. De fabrieksinstellingen vindt u in het "Overzicht van de mogelijke instellingen". De volgende instellingen worden niet gereset: - Taal - Tijd - Aantal drankbereidingen (Info) Demo-functie (Handelaar) Voor particulier gebruik is deze functie niet relevant. De automaat kan met de functie "Handelaar" in de handel en in showrooms worden gepresenteerd. Daarbij wordt het apparaat verlicht, maar er kunnen geen dranken worden bereid of acties worden uitgevoerd. Als u de demo-functie activeert, kunt u de automaat niet met de Aan/Uittoets uitschakelen. 47

Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat

Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat Lees beslist de gebruiksaanwijzing voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan uw apparaat.

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffiezetautomaat

Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffiezetautomaat Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffiezetautomaat Lees in elk geval de gebruiksaanwijzing voor u het toestel opstelt, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat

Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat Lees beslist de gebruiksaanwijzing voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan uw apparaat.

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat

Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat Lees beslist de gebruiksaanwijzing voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan uw apparaat.

Nadere informatie

Gebruiks- en montagehandleiding

Gebruiks- en montagehandleiding Gebruiks- en montagehandleiding Inbouwkoffieautomaat CVA 6401 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat

Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat Lees altijd eerst de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan het apparaat.

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat

Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat Lees beslist de gebruiksaanwijzing voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan uw apparaat.

Nadere informatie

Gebruiks- en montagehandleiding

Gebruiks- en montagehandleiding Gebruiks- en montagehandleiding Inbouwkoffieautomaat CVA 6405 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffiezetautomaat

Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffiezetautomaat Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffiezetautomaat Lees in elk geval de gebruiksaanwijzing voor u het toestel opstelt, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan

Nadere informatie

Vrijstaande koffiezetautomaat CM 5200

Vrijstaande koffiezetautomaat CM 5200 Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffiezetautomaat CM 5200 Lees in elk geval de gebruiksaanwijzing voor u het toestel opstelt, nl-be installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat

Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat Lees altijd eerst de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan het apparaat.

Nadere informatie

Gebruiks- en montagehandleiding Inbouwkoffieautomaat

Gebruiks- en montagehandleiding Inbouwkoffieautomaat Gebruiks- en montagehandleiding Inbouwkoffieautomaat Lees beslist de gebruiksaanwijzing voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan

Nadere informatie

Gebruiks- en montageaanwijzing

Gebruiks- en montageaanwijzing Gebruiks- en montageaanwijzing Inbouwkoffiezetautomaat CVA 6405 Lees absoluut de gebruiksaanwijzing voor u het toestel plaatst, nl-be installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt

Nadere informatie

Vrijstaande koffiezetautomaat CM 5100

Vrijstaande koffiezetautomaat CM 5100 Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffiezetautomaat CM 5100 Lees in elk geval de gebruiksaanwijzing voor u het toestel opstelt, nl-be installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Vrijstaande koffieautomaat CM 5100. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing. Vrijstaande koffieautomaat CM 5100. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat CM 5100 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt onnodige

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat

Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat Lees altijd eerst de gebruiksaanwijzing voor u het toestel plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan het toestel. nl-be

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Vrijstaande koffieautomaat CM 5200. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing. Vrijstaande koffieautomaat CM 5200. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat CM 5200 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade

Nadere informatie

Gebruiks- en montagehandleiding inbouwkoffieautomaat

Gebruiks- en montagehandleiding inbouwkoffieautomaat Gebruiks- en montagehandleiding inbouwkoffieautomaat Lees altijd eerst de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade

Nadere informatie

Vrijstaande koffiezetautomaat CM 5100

Vrijstaande koffiezetautomaat CM 5100 Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffiezetautomaat CM 5100 Lees in elk geval de gebruiksaanwijzing voor u het toestel opstelt, nl-be installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt

Nadere informatie

Gebruiks- en montagehandleiding inbouwkoffieautomaat

Gebruiks- en montagehandleiding inbouwkoffieautomaat Gebruiks- en montagehandleiding inbouwkoffieautomaat Lees altijd eerst de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade

Nadere informatie

Gebruiks- en montagehandleiding Inbouwkoffieautomaat

Gebruiks- en montagehandleiding Inbouwkoffieautomaat Gebruiks- en montagehandleiding Inbouwkoffieautomaat Lees beslist de gebruiksaanwijzing voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan

Nadere informatie

Gebruiks- en montagehandleiding

Gebruiks- en montagehandleiding Gebruiks- en montagehandleiding Inbouwkoffieautomaat CVA 6805 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat

Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat Lees altijd eerst de gebruiksaanwijzing voor u het toestel plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan het toestel. nl-be

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat

Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat Lees altijd eerst de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan het apparaat.

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat

Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat Lees altijd eerst de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan het apparaat.

Nadere informatie

Gebruiks- en montagehandleiding Inbouw-koffiezetautomaat

Gebruiks- en montagehandleiding Inbouw-koffiezetautomaat Gebruiks- en montagehandleiding Inbouw-koffiezetautomaat Lees altijd eerst de gebruiksaanwijzing voor u het toestel plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade

Nadere informatie

Gebruiks- en montagehandleiding Inbouw-koffiezetautomaat

Gebruiks- en montagehandleiding Inbouw-koffiezetautomaat Gebruiks- en montagehandleiding Inbouw-koffiezetautomaat Lees altijd eerst de gebruiksaanwijzing voor u het toestel plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade

Nadere informatie

Gebruiks- en montagehandleiding

Gebruiks- en montagehandleiding Gebruiks- en montagehandleiding Inbouwkoffieautomaat CVA 6431 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat

Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat Lees altijd eerst de gebruiksaanwijzing voor u het toestel plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan het toestel. nl

Nadere informatie

Bediening. Inbouwkoffieautomaten CVA 5060 CVA 5068. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing

Bediening. Inbouwkoffieautomaten CVA 5060 CVA 5068. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing Bediening Inbouwkoffieautomaten CVA 5060 CVA 5068 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt onnodige

Nadere informatie

Gebruiks- en montageaanwijzing

Gebruiks- en montageaanwijzing Gebruiks- en montageaanwijzing Inbouwkoffiezetautomaat CVA 6805 Lees absoluut de gebruiksaanwijzing voor u het toestel plaatst, nl-be installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat

Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat Lees altijd eerst de gebruiksaanwijzing voor u het toestel plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan het toestel. nl-be

Nadere informatie

Bediening. Inbouwkoffieautomaat met vaste wateraansluiting CVA 5065. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing

Bediening. Inbouwkoffieautomaat met vaste wateraansluiting CVA 5065. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing Bediening Inbouwkoffieautomaat met vaste wateraansluiting CVA 5065 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat

Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat Lees altijd eerst de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan het apparaat.

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Vrijstaande koffieautomaat CM nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing. Vrijstaande koffieautomaat CM nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat CM 5000 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Vrijstaande koffieautomaat CM 5200. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing. Vrijstaande koffieautomaat CM 5200. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat CM 5200 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade

Nadere informatie

Gebruiks- en montagehandleiding

Gebruiks- en montagehandleiding Gebruiks- en montagehandleiding Inbouwkoffieautomaat CVA 3660 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt

Nadere informatie

Gebruiks- en montagehandleiding inbouwkoffieautomaat

Gebruiks- en montagehandleiding inbouwkoffieautomaat Gebruiks- en montagehandleiding inbouwkoffieautomaat Lees altijd eerst de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade

Nadere informatie

Gebruiks- en montagehandleiding

Gebruiks- en montagehandleiding Gebruiks- en montagehandleiding Inbouwkoffieautomaat CVA 3660 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat

Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat Lees altijd eerst de gebruiksaanwijzing voor u het toestel plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan het toestel. nl-be

Nadere informatie

Gebruiks- en montagehandleiding Inbouw-koffiezetautomaat

Gebruiks- en montagehandleiding Inbouw-koffiezetautomaat Gebruiks- en montagehandleiding Inbouw-koffiezetautomaat Lees altijd eerst de gebruiksaanwijzing voor u het toestel plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing en montagehandleiding

Gebruiksaanwijzing en montagehandleiding Gebruiksaanwijzing en montagehandleiding Volautomatische inbouw-koffiezetautomaat CVA 5060 CVA 5068 Lees in elk geval de gebruiksaanwijzing voor u het toestel opstelt, nl-be installeert en in gebruik neemt.

Nadere informatie

De ultieme vorm van smaak

De ultieme vorm van smaak De ultieme vorm van smaak creëert u met uw persoonlijke barista Nieuw in assortiment: CM 5200 met One Touch-functie De Miele Barista CM5: uw hoogstpersoonlijke koffieautomaat Miele staat al jaren bekend

Nadere informatie

Gebruiks- en montageaanwijzing

Gebruiks- en montageaanwijzing Gebruiks- en montageaanwijzing Inbouwkoffiezetautomaat CVA 6431 Lees absoluut de gebruiksaanwijzing voor u het toestel plaatst, nl-be installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing XKM RS232. nl-nl. M.-Nr. 07655290

Gebruiksaanwijzing XKM RS232. nl-nl. M.-Nr. 07655290 Gebruiksaanwijzing XKM RS232 Lees beslist de gebruiksaanwijzing voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan het apparaat. nl-nl M.-Nr.

Nadere informatie

Aroma Perfection System. www.krups.com

Aroma Perfection System. www.krups.com Aroma System www.krups.com a d b Aroma System c d Aroma Control Timer e h j k m l f i System 1 2 3 Aroma System Aroma 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nederlands Beschrijving a b c d e f g h i Deksel Waterreservoir

Nadere informatie

Z8 De belangrijkste zaken in het kort

Z8 De belangrijkste zaken in het kort Z8 De belangrijkste zaken in het kort J Deze beknopte gebruiksaanwijzing komt niet in de plaats van het Gebruiksaanwijzing Z8. Lees eerst de veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen aandachtig door, zodat

Nadere informatie

Gebruiks- en montagehandleiding

Gebruiks- en montagehandleiding Gebruiks- en montagehandleiding Opberglade ESS 3060-10 Lees beslist de gebruiks- en montagehandleiding voordat u uw apparaat plaatst, nl-nl installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en

Nadere informatie

S8 De belangrijkste zaken in het kort

S8 De belangrijkste zaken in het kort S8 De belangrijkste zaken in het kort J Deze beknopte gebruiksaanwijzing komt niet in de plaats van het Gebruiksaanwijzing S8. Lees eerst de veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen aandachtig door, zodat

Nadere informatie

IMPRESSA A9 One Touch De belangrijkste zaken in het kort

IMPRESSA A9 One Touch De belangrijkste zaken in het kort IMPRESSA A9 One Touch De belangrijkste zaken in het kort 9 IMPRESSA A9 One Touch De belangrijkste zaken in het kort J Deze beknopte gebruiksaanwijzing komt niet in de plaats van het Gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

IMPRESSA J9.3 One Touch TFT De belangrijkste zaken in het kort

IMPRESSA J9.3 One Touch TFT De belangrijkste zaken in het kort IMPRSSA J9.3 One Touch TFT De belangrijkste zaken in het kort Het»Gebruiksaanwijzing IMPRSSA J9.3 One Touch TFT«inclusief deze beknopte gebruiksaanwijzing»imprssa J9.3 One Touch TFT De belangrijkste zaken

Nadere informatie

G F I M J K L B C D E S O T H Q P U N R D 4

G F I M J K L B C D E S O T H Q P U N R D 4 1 2 3 4 G F I A M J K L 5 6 7 B C D E 8 9 10 S O T H Q P U N R 11 12 D 4 Beschrijving apparaat NL A B C D E Tekst display (hoofdmenu) Draai-en-druk bedieningsknop Knop > Knop exit In hoogte verstelbare

Nadere informatie

1274,- Gratis bezorgd in Nederland

1274,- Gratis bezorgd in Nederland MIELE koffiemachine zwart CM 6310 SW 1274,- Gratis bezorgd in Nederland Beschrijving De Miele CM 6310 SW behoort tot de Barista topserie vrijstaande koffiemachines en wordt geleverd met 'One Touch' en

Nadere informatie

E8/E80 De belangrijkste zaken in het kort

E8/E80 De belangrijkste zaken in het kort E8/E80 De belangrijkste zaken in het kort J Deze beknopte gebruiksaanwijzing komt niet in de plaats van het Gebruiksaanwijzing E8/E80. Lees eerst de veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen aandachtig

Nadere informatie

CafeRomatica NICR8.. Koffie/espresso-volautomaat Gebruiksaanwijzing en tips. Passie voor koffie.

CafeRomatica NICR8.. Koffie/espresso-volautomaat Gebruiksaanwijzing en tips. Passie voor koffie. CafeRomatica Koffie/espresso-volautomaat Gebruiksaanwijzing en tips NICR8.. Passie voor koffie. 1 A Display (hoofdmenu) B Rotary C Toets > D Toets exit G F M J E F G In hoogte verstelbare uitloop Afdekking

Nadere informatie

NIVONA J.Lensen Huishoud BV Platinastraat 84 2718RX Zoetermeer www.nivona.nl. ' 2008 by NIVONA

NIVONA J.Lensen Huishoud BV Platinastraat 84 2718RX Zoetermeer www.nivona.nl. ' 2008 by NIVONA NIVONA J.Lensen Huishoud BV Platinastraat 84 2718RX Zoetermeer www.nivona.nl ' 2008 by NIVONA CafeGrano Elektrische Koffiemolen Handleiding en tips 120 Passie voor koffie. Bedieningshandleiding en tips

Nadere informatie

De nieuwe Miele Barista CM 6 Kwaliteit van

De nieuwe Miele Barista CM 6 Kwaliteit van De nieuwe Miele Barista CM 6 Kwaliteit van Lange levensduur OneTouch for Two: Dubbel genieten van de ultieme vorm van smaak 2 De ultieme vorm van smaak De nieuwe vrijstaande Miele-koffieautomaten Houdt

Nadere informatie

Pure verwennerij voor al uw zintuigen. De nieuwe vrijstaande koffiezetautomaten van Miele.

Pure verwennerij voor al uw zintuigen. De nieuwe vrijstaande koffiezetautomaten van Miele. Pure verwennerij voor al uw zintuigen De nieuwe vrijstaande koffiezetautomaten van Miele. Geniet nu waar u ook wil van een perfecte koffie Als uitvinder van de inbouwkoffiezetautomaat heeft Miele al zijn

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing en montagehandleiding

Gebruiksaanwijzing en montagehandleiding Gebruiksaanwijzing en montagehandleiding Volautomatische inbouwkoffiezetautomaat CVA 3660 Lees in elk geval de gebruiksaanwijzing voor u het toestel opstelt, nl-be installeert en in gebruik neemt. Dat

Nadere informatie

Z6 De belangrijkste zaken in het kort

Z6 De belangrijkste zaken in het kort Z6 De belangrijkste zaken in het kort J Deze beknopte gebruiksaanwijzing komt niet in de plaats van het Gebruiksaanwijzing Z6. Lees eerst de veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen aandachtig door, zodat

Nadere informatie

Beknopte instructies Gallery 210 ES

Beknopte instructies Gallery 210 ES Beknopte instructies Gallery 210 ES 1 595258000 2011.10 Onderdelen van de machine Behuizingdeur Display Behuizing Deurslot Koppenstation Bedieningsmodule Koppenplateau Kannenplateau Koffiecontainer Instant-ingrediëntcontainer

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing IMPRESSA J9.3 One Touch TFT

Gebruiksaanwijzing IMPRESSA J9.3 One Touch TFT Gebruiksaanwijzing IMPRSSA J9.3 One Touch TFT De gebruiksaanwijzing heeft van de Duitse keuringsinstantie TÜV SÜD het keurmerk gekregen op grond van de vlotte stijl, de volledigheid en de aandacht voor

Nadere informatie

F9 De belangrijkste zaken in het kort

F9 De belangrijkste zaken in het kort F9 De belangrijkste zaken in het kort J Deze beknopte gebruiksaanwijzing komt niet in de plaats van het Gebruiksaanwijzing F9. Lees eerst de veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen aandachtig door, zodat

Nadere informatie

AR280P Clockradio handleiding

AR280P Clockradio handleiding AR280P Clockradio handleiding Index 1. Beoogd gebruik 2. Veiligheid o 2.1. Pictogrammen in deze handleiding o 2.2. Algemene veiligheidsvoorschriften 3. Voorbereidingen voor gebruik o 3.1. Uitpakken o 3.2.

Nadere informatie

Inleiding. Aanduidingen. Inleiding

Inleiding. Aanduidingen. Inleiding Inleiding Inleiding Deze gebruiksaanwijzing helpt bij het veilig en economisch gebruiken van de MEDION koffiepadautomaat MD 12000, verder in deze handleiding apparaat genoemt. Deze gebruiksaanwijzing is

Nadere informatie

»IMPRESSA C50 De belangrijkste zaken in het kort«heeft

»IMPRESSA C50 De belangrijkste zaken in het kort«heeft IMPRESSA C50 De belangrijkste zaken in het kort Het»Gebruiksaanwijzing IMPRESSA C50«inclusief deze beknopte gebruiksaanwijzing»impressa C50 De belangrijkste zaken in het kort«heeft van de onafhankelijke

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing koffiemolen. Kaffeemühle CM 80-Serie

Gebruiksaanwijzing koffiemolen. Kaffeemühle CM 80-Serie NL Gebruiksaanwijzing koffiemolen Kaffeemühle CM 80-Serie Inhoudsopgave Veiligheidsinstructies... 3 Voor de eerste ingebruikname... 4 Uitpakken... 4 Eisen waaraan de plaatsingslocatie moet voldoen... 5

Nadere informatie

PHILIPS HD7546/20. Gebruiksaanwijzing

PHILIPS HD7546/20. Gebruiksaanwijzing PHILIPS HD7546/20 Gebruiksaanwijzing HD7546, HD7544 F1 G E D C H B A I 46 Nederlands Algemene beschrijving (fig. 1) A Aan/uitknop met lampje B Netsnoer C Koffiezetter D Waterniveauindicator E Waterreservoir

Nadere informatie

www.espressomonteur.nl Gebruiksaanwijzing Isomac Giada

www.espressomonteur.nl Gebruiksaanwijzing Isomac Giada www.espressomonteur.nl Gebruiksaanwijzing Isomac Giada 1. Beschrijving van het apparaat 1. AAN / UIT-schakelaar 2. Controlelampje 3. Koffie/heetwater schakelaar 4. Temperatuur controlelampje 5. Stoomschakelaar

Nadere informatie

T8 Art. 468. Gebruiksaanwijzing

T8 Art. 468. Gebruiksaanwijzing T8 Art. 468 Gebruiksaanwijzing Krups T8 a b c d e f g h i a: Vergrendelingshendel b: Veiligheidsknop c: Filterdeksel d: Filter e: Glazen koffiekan f: Afdekplaat g: Waterreservoir h: Aan/Uit-Schakelaar

Nadere informatie

E6/E60 De belangrijkste zaken in het kort

E6/E60 De belangrijkste zaken in het kort E6/E60 De belangrijkste zaken in het kort J Deze beknopte gebruiksaanwijzing komt niet in de plaats van het Gebruiksaanwijzing E6/E60. Lees eerst de veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen aandachtig

Nadere informatie

COFFEE MAKER KM 5040

COFFEE MAKER KM 5040 COFFEE MAKER KM 5040 NL C D E F G H I J K L M N A B F O 3 NEDERLANDS 29-32 4 VEILIGHEID EN INSTELLING Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u dit apparaat gebruikt! Volg alle veiligheidsinstructies

Nadere informatie

AUTOMATISCHE KOFFIEMACHINE 1. BELANGRIJK

AUTOMATISCHE KOFFIEMACHINE 1. BELANGRIJK AUTOMATISCHE KOFFIEMACHINE 1. BELANGRIJK Let erop dat de schakelaar op 0 (uit) staat voordat u het snoer op de wandcontactdoos aansluit. Laat de stekker niet in het stopcontact wanneer de koffiemachine

Nadere informatie

»IMPRESSA F8 De belangrijkste zaken in het kort«heeft

»IMPRESSA F8 De belangrijkste zaken in het kort«heeft IMPRESSA F8 De belangrijkste zaken in het kort Het»Gebruiksaanwijzing IMPRESSA F8«inclusief deze beknopte gebruiksaanwijzing»impressa F8 De belangrijkste zaken in het kort«heeft van de onafhankelijke Duitse

Nadere informatie

IMPRESSA C9 One Touch De belangrijkste zaken in het kort

IMPRESSA C9 One Touch De belangrijkste zaken in het kort IMPRSSA C9 One Touch De belangrijkste zaken in het kort Het»Boek voor de IMPRSSA«inclusief deze beknopte gebruiksaanwijzing»imprssa C9 De belangrijkste zaken in het kort«heeft van de onafhankelijke Duitse

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR D C B A * * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings- en

Nadere informatie

Type HD8858 / HD8859 GEBRUIKSAANWIJZING

Type HD8858 / HD8859 GEBRUIKSAANWIJZING Registreer uw product en krijg ondersteuning op www.saeco.com/welcome 07 Nederlands Type HD8858 / HD8859 GEBRUIKSAANWIJZING 07 NL LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG DOOR VOORDAT DE MACHINE IN GEBRUIK

Nadere informatie

CafeRomatica NICR8.. Espresso-machine Gebruiksaanwijzing. Passie voor koffie.

CafeRomatica NICR8.. Espresso-machine Gebruiksaanwijzing. Passie voor koffie. CafeRomatica -machine Gebruiksaanwijzing NICR8.. Passie voor koffie. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 72 73 1 A Tekst display (hoofdmenu) B Draai-en-druk bedieningsknop C Knop > D Knop exit G F I A B M J K L E

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing F9

Gebruiksaanwijzing F9 Gebruiksaanwijzing F9 Inhoudsopgave Uw F9 Bedieningselementen 4 Belangrijke aanwijzingen 6 igenlijk gebruik...6 Voor uw veiligheid...6 1 Voorbereiden en in gebruik nemen 10 JURA op internet...10 Apparaat

Nadere informatie

IMPRESSA Z5 Generation II De belangrijkste zaken in het kort

IMPRESSA Z5 Generation II De belangrijkste zaken in het kort IMPRSSA Z5 Generation II De belangrijkste zaken in het kort Het»Boek voor de IMPRSSA«inclusief de beknopte gebruiksaanwijzing»imprssa Z5 de belangrijkste zaken in het kort«hebben van de onafhankelijke

Nadere informatie

Montage, onderhoud en nuttige tips

Montage, onderhoud en nuttige tips Montage, onderhoud en nuttige tips Inbouwkoffieautomaten CVA 5060 CVA 5065 CVA 5068 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing GIGA X9 Professional

Gebruiksaanwijzing GIGA X9 Professional Gebruiksaanwijzing GIGA X9 Professional K Originele gebruiksaanwijzing Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat gebruikt. De gebruiksaanwijzing heeft van de Duitse keuringsinstantie TÜV SÜD het

Nadere informatie

PHILIPS HD7686/90. Gebruiksaanwijzing

PHILIPS HD7686/90. Gebruiksaanwijzing PHILIPS HD7686/90 Gebruiksaanwijzing HD7692, HD7690, HD7686 2 1 48 Nederlands Belangrijk Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Type HD8855 / HD8857 GEBRUIKSAANWIJZING

Type HD8855 / HD8857 GEBRUIKSAANWIJZING Registreer uw product en krijg ondersteuning op www.philips.com/welcome 07 Nederlands Type HD8855 / HD8857 GEBRUIKSAANWIJZING 07 NL LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG ALVORENS DE MACHINE TE GEBRUIKEN.

Nadere informatie

Bedienungsanleitung Guide d utilisation Gebruiksaanwijzing Manual de Instrucciones Istruzioni per l'uso

Bedienungsanleitung Guide d utilisation Gebruiksaanwijzing Manual de Instrucciones Istruzioni per l'uso ESPAÑOL nederlands FranÇais deutsch Version 1.0 06/2010 Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG D-32372 Minden Bedienungsanleitung Guide d utilisation Gebruiksaanwijzing Manual de Instrucciones Istruzioni

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. Afstandsbediening BRC315D7

GEBRUIKSAANWIJZING. Afstandsbediening BRC315D7 GEBRUIKSAANWIJZING 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 ONZE WELGEMEENDE DANK VOOR UW AANKOOP VAN DEZE AFSTANDS- BEDIENING. LEES DE HANDLEIDING AANDACHTIG ALVORENS

Nadere informatie

Beknopte gebruiksaanwijzing FB 7100

Beknopte gebruiksaanwijzing FB 7100 Beknopte gebruiksaanwijzing FB 7100 04.02 1 75522500 Onderdelen van de machine Behuizingdeur Display Behuizing Deurslot Koppenstation Bedieningsmodule Koffiecontainer Brewer Hoofdschakelaar Schraper Filterplaathouder

Nadere informatie

HANDLEIDING KOFFIEMOLEN KM1N

HANDLEIDING KOFFIEMOLEN KM1N HANDLEIDING KOFFIEMOLEN KM1N WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE KM1N WAT TE DOEN ALS UW TOESTEL NIET MEER WERKT? PRIMO-ELEKTRO.BE GARANTIEBEPALING : (Bewijs en kassabon zorgvuldig bewaren, voor het geval van de garantie

Nadere informatie

Bravilor Bonamat RLX HEETWATER MODULE

Bravilor Bonamat RLX HEETWATER MODULE Bravilor Bonamat RLX HEETWATER MODULE 700.403.276A Bravilor Bonamat 04 2002 Bravilor Bonamat Pascalstraat 20 1704 RD Heerhugowaard Nederland Inhoudsopgave 1. Module 3 en 7 (heetwater)........................................

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 TUIN STEKKERDOOS SCHAKELAAR ZWAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 TUIN STEKKERDOOS SCHAKELAAR ZWAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 TUIN STEKKERDOOS SCHAKELAAR ZWAAR D C B A * * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings- en

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING QUICKMILL 820

GEBRUIKSAANWIJZING QUICKMILL 820 GEBRUIKSAANWIJZING QUICKMILL 820 Allereerst wil ik u van harte feliciteren met de door u aangeschafte Quickmill espressomachine. Om het apparaat zonder zorgen en langdurig te laten functioneren is het

Nadere informatie

Uitsluitend aansluiten op de spanning en frequentie zoals aangegeven op het typeplaatje.

Uitsluitend aansluiten op de spanning en frequentie zoals aangegeven op het typeplaatje. MODELLEN 1221 AANSLUITINGEN 1 kanaal 2 kanalen VEILIGHEIDSINSTRUCTIES In verband met brandgevaar of het risico op een elektrische schok dient inbouw en montage uitsluitend door een elektro vakman te geschieden.

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Koffiemolen. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie

Gebruiksaanwijzing Koffiemolen. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Gebruiksaanwijzing Koffiemolen Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Inhoudsopgave Veiligheidsinstructies... 3 Uitpakken... 4 Eisen waaraan de plaatsingslocatie moet voldoen... 4 Voor de eerste ingebruikname...

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR A B C * Verlichting: Aan / Uit / Dimmen * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator

Nadere informatie

Art Xs95/Xs90 NL 03/ /1806/0905/2000. IMPRESSA Xs95 / Xs90 Beknopte gebruiksaanwijzing

Art Xs95/Xs90 NL 03/ /1806/0905/2000. IMPRESSA Xs95 / Xs90 Beknopte gebruiksaanwijzing Art. 65592 Xs95/Xs90 NL 03/06 0044493/1806/0905/2000 IMPRESSA Xs95 / Xs90 Beknopte gebruiksaanwijzing Bedieningselementen Bedieningselementen 15 14 13 12 11 10 9 8 7 3 27 6 5 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR A B C * Verlichting: Aan / Uit * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings-

Nadere informatie

CADEAU bij aankoop van de koffieautomaat CM6 of CM7*. Geniet thuis van uw favoriete koffiespecialiteit! Twee kilo Arabicakoffiebonen.

CADEAU bij aankoop van de koffieautomaat CM6 of CM7*. Geniet thuis van uw favoriete koffiespecialiteit! Twee kilo Arabicakoffiebonen. Geniet thuis van uw favoriete koffiespecialiteit! Twee kilo Arabicakoffiebonen en een onderhoudspakket CADEAU bij aankoop van de koffieautomaat CM6 of CM7*. * Bekijk de actievoorwaarden. Ontdek uw cadeaupakket

Nadere informatie

Muntautomaat. Gebruiksaanwijzing en programmeerhandleiding C 4065

Muntautomaat. Gebruiksaanwijzing en programmeerhandleiding C 4065 Gebruiksaanwijzing en programmeerhandleiding Muntautomaat C 4065 M Lees beslist de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing ENA Micro 1

Gebruiksaanwijzing ENA Micro 1 de en fr it nl es Gebruiksaanwijzing NA Micro 1 pt De gebruiksaanwijzing heeft van de Duitse keuringsinstantie TÜV SÜD het keurmerk gekregen op grond van de vlotte stijl, de volledigheid en de aandacht

Nadere informatie

ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER

ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.0 ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U

Nadere informatie