Gebruiks- en montageaanwijzing

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruiks- en montageaanwijzing"

Transcriptie

1 Gebruiks- en montageaanwijzing Inbouwkoffiezetautomaat CVA 6405 Lees absoluut de gebruiksaanwijzing voor u het toestel plaatst, nl-be installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan het toestel. M.-Nr

2 Uw bijdrage tot bescherming van ons milieu Recycleerbare verpakking De verpakking behoedt het toestel voor transportschade. Er werd materiaal gekozen dat door het milieu wordt verdragen en opnieuw kan worden benut. Door de verpakking weer in kringloop te brengen, wordt er grondstof gespaard en verkleint de afvalberg. Uw vakhandelaar neemt de verpakking terug. Uw oud toestel afdanken Oude elektrische en elektronische toestellen bevatten vaak nog waardevol materiaal. Ze bevatten echter ook schadelijke stoffen die noodzakelijk waren voor hun werking en beveiliging. Als deze stoffen in het restafval terechtkomen of verkeerd worden behandeld, kunnen ze schade berokkenen aan de menselijke gezondheid en het milieu. Geef deze stoffen dus niet met het gewone huisvuil mee. Als u vragen heeft omtrent het afdanken van uw oud toestel, neem dan contact op met de handelaar bij wie u het kocht of de firma Recupel, telefoon , website: of uw gemeentebestuur als u uw toestel naar een containerpark brengt. Zorg er ook voor dat het toestel intussen kindveilig wordt bewaard voor u het laat wegbrengen. Bij de aankoop van uw nieuw toestel heeft u een bijdrage betaald. Die wordt volledig gebruikt voor de toekomstige recyclage van dat toestel. Dat bevat trouwens nog waardevol materiaal. Door te recycleren wordt er dan ook minder verspild en vervuild. 2

3 Inhoud Uw bijdrage tot bescherming van ons milieu...2 Beschrijving van het toestel...6 Weergave- en bedieningselementen...8 Toebehoren...9 Opmerkingen omtrent uw veiligheid...10 Eerste ingebruikname...19 Vóór het eerste gebruik...19 Het toestel voor het eerst inschakelen Waterhardheid...20 Bedienen Waterreservoir vullen...23 Bonenreservoir vullen met koffiebonen...24 Koffiezetautomaat in- en uitschakelen...25 Centrale uitlaat in hoogte verstellen...26 Dranken bereiden Espresso, koffie of Caffè Lungo bereiden Twee porties bereiden...27 Bereiding afbreken...28 Meerdere kopjes koffie direct na elkaar bereiden (Koffiekan)...28 Koffiedranken met reeds gemalen koffie bereiden...28 Dranken met melk...30 Opmerkingen omtrent het melkreservoir...30 Dranken met melk bereiden...31 Warm water produceren...31 Dranken uit een profiel bereiden...31 Na de drankbereiding...31 Koffiebeleving volgens uw wensen...32 Maalgraad...32 De parameters voor een drank weergeven en wijzigen...33 Koffiehoeveelheid...33 Temperatuur...33 De gemalen koffie bevochtigen Drankhoeveelheid aanpassen...35 Drankhoeveelheid aanpassen bij het bereiden van een drank Drankhoeveelheid oproepen in het menu "Parameters"...37 Drankhoeveelheid aanpassen voor verschillende profielen

4 Inhoud Profielen instellen...38 Profielen oproepen...38 Profiel samenstellen Profiel kiezen...39 Naam wijzigen...39 Profiel wissen...39 Profiel vervangen...40 Het menu Instellingen...41 Menu "Instellingen" oproepen Instellingen wijzigen en opslaan...41 Overzicht van de mogelijke instellingen...42 Taal...44 Tijd...44 Datum...44 Timer...44 Ecomodus...46 Verlichting...46 Info (informatie weergeven) Koffiezetautomaat vergrendelen (Vergrendeling )...47 Waterhardheid...47 Lichtsterkte display...47 Volume...47 Vaste wateraansluiting activeren en deactiveren...47 Fabrieksinstellingen...48 Demo-functie (Handelaar)

5 Inhoud Reiniging en onderhoud...49 Overzicht...49 Toestel spoelen...51 Melkleiding Melkreservoir met deksel Centrale uitlaat Voer Onderhoud melkventiel uit...55 Waterreservoir...56 Afvalbakje...56 Opvangschaal...57 Opvangrooster Bonenreservoir Verbinding voor de centrale uitlaat...58 Binnenruimte en toesteldeur...59 Filtersysteem...59 Filtersysteem uitnemen en met de hand spoelen Filtersysteem ontvetten...61 Front van het toestel...62 Ontkalken...63 Wat gedaan als...?...65 Verstopte melkleiding reinigen Dienst Herstellingen aan huis van Miele en garantie...77 Energie besparen Vaste wateraansluiting...79 Elektrische aansluiting...82 Inbouw...83 Inbouw- en combinatiemogelijkheden Ventilatie...84 Inbouw...84 Deurscharnieren instellen

6 Beschrijving van het toestel Buitenkant a Aan-uittoets b Bedienings- en weergave-elementen c Deurgreep d Uitlaat voor warm water e Opvangrooster f In de hoogte verstelbare centrale uitlaat met verlichting g Melkreservoir met deksel 6

7 Beschrijving van het toestel Binnenkant h Afdekking van de koffietrechter (reeds gemalen koffie) i Filtersysteem j Koffietrechter (reeds gemalen koffie) k Hendel voor de maalgraad l Bonenreservoir m Waterreservoir met toevoerhulpmiddel n Opvangschaal met rooster o Afvalbakje p Opvangschaal aan de binnenkant van de toesteldeur q Verbinding voor de centrale uitlaat r Serviceklep 7

8 Weergave- en bedieningselementen a Aan-uittoets b Dranktoetsen c Overige programma's d Display e Terug f Pijltoetsen g OK-toets h Profielen i Instellingen j Twee porties k Parameters l Optische interface PC In- en uitschakelen Bereiding van Espresso Koffie Cappuccino Latte Macchiato Andere dranken zoals Caffè Lungo, Caffè Latte, warme melk, melkschuim en warm water Menu "Onderhoud" Informatie over de huidige bedieningshandeling of de status Terugkeren naar het bovenliggende menuniveau, ongewenste bedieningshandelingen afbreken Verdere keuzemogelijkheden op het display weergeven of een keuze markeren Meldingen op het display bevestigen en instellingen opslaan Profielen opslaan en beheren Instellingen wijzigen, informatie weergeven of controleren wat de huidige instellingen zijn Twee porties van een drank bereiden Instellingen voor de koffiebereiding controleren of wijzigen (alleen voor de dienst Herstellingen aan huis van Miele) 8

9 Toebehoren Meegeleverd toebehoren Koffielepel om reeds gemalen koffie te doseren Melkreservoir met deksel om melk te bewaren en bereiden Reinigingsmiddel voor melkleidingen om het melksysteem te reinigen (startset) 2 onderhoudsrecipiënten (grote, kleine) voor reiniging en onderhoud Ontkalkingstabletten om de waterleidingen te ontkalken (startset) Reinigingstabletten om het filtersysteem te ontvetten (startset) Teststrookje om de waterhardheid te bepalen Reinigingsborstel om de melkleiding te reinigen Siliconenvet om de kap van de verbinding voor de centrale uitlaat in te vetten Kap van de verbinding voor de centrale uitlaat Hoekstuk Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren Het Miele-assortiment bevat een brede waaier aan handig toebehoren en reinigings- en onderhoudsmiddelen die zijn afgestemd op de koffiezetautomaat. Multifunctionele microvezeldoek om vingerafdrukken en normaal vuil te verwijderen Melkreservoir met deksel om melk te bewaren en bereiden Compacte afsluiting deksel voor het melkreservoir om dat te bewaren in de koelkast Reinigingsmiddel voor melkleidingen om het melksysteem te reinigen Ontkalkingstabletten om de waterleidingen te ontkalken Reinigingstabletten om het filtersysteem te ontvetten Siliconenvet om de kap van de verbinding voor de centrale uitlaat in te vetten U kunt deze producten en ander toebehoren bestellen in de Miele Online Shop, via de dienst Onderdelen en toebehoren van Miele of bij uw Miele-handelaar. 9

10 Opmerkingen omtrent uw veiligheid Deze koffiezetautomaat voldoet aan de voorgeschreven veiligheidsvoorschriften. Door ondeskundig gebruik kunnen gebruikers echter letsel oplopen en kan er schade optreden aan het toestel. Lees deze gebruiksaanwijzing daarom eerst aandachtig door voordat u deze koffiezetautomaat in gebruik neemt. U vindt er belangrijke opmerkingen omtrent inbouw, veiligheid, gebruik en onderhoud. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan de koffiezetautomaat. Miele is niet aansprakelijk voor schade die ontstaan is doordat deze opmerkingen niet in acht werden genomen. Bewaar de gebruiksaanwijzing en geef ze door aan wie het toestel eventueel na u gebruikt. Juist gebruik ~ Deze koffiezetautomaat is bedoeld voor gebruik in het huishouden en in gelijkaardige omgevingen. De koffiezetautomaat is niet bestemd voor gebruik buiten. ~ Gebruik de koffiezetautomaat uitsluitend in huishoudelijke context om koffiedranken zoals espresso, cappuccino, Latte Macchiato e.a. te bereiden. Gebruik voor andere doeleinden is niet toegelaten. ~ Personen die door hun fysieke, zintuiglijke of geestelijke mogelijkheden of hun onervarenheid of gebrek aan kennis niet in staat zijn om deze koffiezetautomaat veilig te bedienen, moeten bij de bediening in het oog worden gehouden. Deze personen mogen de koffiezetautomaat zonder toezicht bedienen, maar alleen wanneer de bediening van het toestel zo uitgelegd is aan hen dat ze het veilig kunnen bedienen. Ze moeten de eventuele risico's van een foutieve bediening kunnen beseffen en begrijpen. 10

11 Kinderen in het huishouden Opmerkingen omtrent uw veiligheid,gevaar voor verbranding aan de centrale uitlaat en de uitlaat voor heet water! De huid van kinderen reageert gevoeliger op hoge temperaturen dan de huid van volwassenen. Voorkom dat kinderen hete onderdelen van de koffiezetautomaat aanraken of lichaamsdelen onder de uitlaten houden. ~ Plaats de koffiezetautomaat buiten het bereik van kinderen. ~ Kinderen jonger dan acht jaar moeten uit de buurt van de koffiezetautomaat worden gehouden, tenzij ze constant in het oog worden gehouden. ~ Kinderen vanaf acht jaar mogen de koffiezetautomaat zonder toezicht bedienen, maar alleen wanneer de bediening van het toestel zo uitgelegd is aan hen dat ze het toestel veilig kunnen bedienen. Kinderen moeten de eventuele risico's van een foutieve bediening kunnen beseffen en begrijpen. ~ Kinderen mogen de koffiezetautomaat niet zonder toezicht reinigen. ~ Let op kinderen die in de buurt van de koffiezetautomaat komen. Laat kinderen nooit met het toestel spelen. Merk op dat espresso en koffie geen kinderdranken zijn. ~ Gevaar voor verstikking! Spelende kinderen kunnen zich wikkelen in verpakkingsmateriaal (bijv. folies) of het over hun hoofd trekken en daardoor verstikken. Hou kinderen uit de buurt van verpakkingsmateriaal. 11

12 Opmerkingen omtrent uw veiligheid Technische veiligheid ~ Door ondeskundig uitgevoerde installatiewerken of herstellingen kunnen er niet te onderschatten risico's voor de gebruiker ontstaan. Installatiewerken of herstellingen mogen alleen door vakmensen worden uitgevoerd die door Miele erkend zijn. ~ Een beschadigde koffiezetautomaat kan uw veiligheid in gevaar brengen. Controleer vóórdat het toestel wordt ingebouwd of het zichtbaar beschadigd is. Een beschadigd toestel mag u nooit in gebruik nemen. ~ De aansluitgegevens (zekering, frequentie en spanning) op het typeplaatje van de koffiezetautomaat moeten absoluut overeenstemmen met deze van het elektriciteitsnet. Zo voorkomt u schade aan het toestel. Vergelijk deze gegevens voordat u het toestel aansluit. Vraag bij twijfel inlichtingen aan een elektricien. ~ De elektrische veiligheid van de koffiezetautomaat is alleen gegarandeerd als het toestel wordt aangesloten op een volgens de voorschriften geïnstalleerd aardsysteem. Het is heel belangrijk dat aan deze fundamentele veiligheidsvoorwaarde is voldaan. Laat de elektrische installatie in uw woning bij twijfel door een elektricien controleren. ~ Stopcontactenblokken of verlengkabels bieden niet voldoende veiligheidsgaranties (gevaar voor brand). Gebruik deze niet om de koffiezetautomaat aan te sluiten op het elektriciteitsnet. ~ Gebruik de koffiezetautomaat enkel in ingebouwde toestand. Enkel dan is een veilige werking gegarandeerd. ~ Bij een gecombineerde inbouw moet onder het toestel een tussenplank zonder uitsnijding worden aangebracht. ~ De koffiezetautomaat mag niet op niet-vaste plaatsen (bijv. op een schip) worden gebruikt. 12

13 Opmerkingen omtrent uw veiligheid ~ Gebruik de koffiezetautomaat alleen in omgevingstemperaturen tussen +10 C en +38 C. ~ Zorg voor een goede ventilatie van de koffiezetautomaat. De ventilatieopeningen in de inbouwkast en de ruimte onder het plafond moeten minstens 200 cm 2 groot zijn. Anders kan er condensvorming optreden en kan het toestel of de inbouwkast beschadigd raken. ~ Als de koffiezetautomaat achter een gesloten meubeldeur wordt geplaatst, mag u het toestel alleen gebruiken terwijl de meubeldeur geopend is. Sluit de meubeldeur niet terwijl de koffiezetautomaat in werking is. ~ Neem de onderstaande opmerkingen omtrent de vaste wateraansluiting in acht om schade te vermijden: Sluit de koffiezetautomaat niet aan op een warmwaterleiding. De waterkraan van de watertoevoer moet nog toegankelijk zijn als de koffiezetautomaat ingebouwd is. De beschermmantel van de watertoevoerslang mag niet worden beschadigd of geknikt. ~ Het ingebouwde Waterproof System biedt een betrouwbare bescherming tegen waterschade, maar alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan: De koffiezetautomaat is volgens de voorschriften geïnstalleerd (aansluiting op het elektriciteitsnet en wateraansluiting). Wanneer er duidelijk sprake is van schade, laat u de koffiezetautomaat onmiddellijk herstellen. Draai de waterkraan dicht bij langdurige afwezigheid (bijv. vakantie). ~ Het recht op garantie vervalt wanneer de koffiezetautomaat door een klantendienst wordt hersteld die niet door Miele is erkend. 13

14 Opmerkingen omtrent uw veiligheid ~ Enkel met originele Miele-wisselstukken bent u zeker dat ze ten volle voldoen aan de eisen die Miele qua veiligheid stelt. Defecte onderdelen mogen enkel worden vervangen door originele Mielewisselstukken. ~ Tijdens herstellingswerken moet de koffiezetautomaat van het elektriciteitsnet losgekoppeld zijn. De koffiezetautomaat is pas van het elektriciteitsnet losgekoppeld wanneer aan een van deze voorwaarden is voldaan: de zekeringen in uw zekeringkast zijn uitgeschakeld, de schroefzekeringen in uw zekeringkast zijn helemaal uitgedraaid of de stekker is uit het stopcontact getrokken. Trek bij aansluitkabels met een stekker niet aan de kabel maar aan de stekker om het toestel los te koppelen van het elektriciteitsnet. ~ Wanneer u aansluitingen onder spanning aanraakt of de elektrische en mechanische constructie wijzigt, kan dat voor u gevaar opleveren. Het kan ook tot storingen in de werking van de koffiezetautomaat leiden. Open nooit de behuizing van het toestel. ~ Gebruik alleen origineel Miele-toebehoren. Worden er andere onderdelen gebruikt, dan vervalt het recht op garantie en/of de productaansprakelijkheid. 14

15 Opmerkingen omtrent uw veiligheid Veilig gebruik,gevaar voor verbranding aan de centrale uitlaat en de uitlaat voor heet water! De uitlopende vloeistoffen en geproduceerde stoom zijn zeer heet. Ook het water in de opvangschaal kan zeer heet zijn. Wees voorzichtig wanneer u de opvangschaal leeggiet. Neem de volgende opmerkingen in acht: Hou geen lichaamsdelen onder de centrale uitlaat of de uitlaat voor warm water terwijl er hete vloeistoffen uitlopen of er stoom wordt geproduceerd. Raak geen hete onderdelen aan. De tuitjes kunnen hete vloeistof of stoom rondspuiten. Zorg er daarom voor dat de centrale uitlaat schoon is en juist is gemonteerd.,kijk nooit rechtstreeks of met optische instrumenten in de straal van de verlichting. ~ Reinig geen voorwerpen met behulp van de koffiezetautomaat. ~ Reinig de koffiezetautomaat en het melkreservoir grondig voordat u deze voor het eerst gebruikt (zie "Reiniging en onderhoud"). 15

16 Opmerkingen omtrent uw veiligheid ~ Neem de volgende opmerkingen omtrent het gebruikte water in acht: Bij gebruik zonder een vaste wateraansluiting: Vul het waterreservoir alleen met koud en vers drinkwater. Warm water of andere vloeistoffen kunnen de koffiezetautomaat beschadigen. Ververs het water dagelijks om kiemvorming te voorkomen. Bij gebruik met een vaste wateraansluiting: Giet het waterreservoir 1 keer per dag leeg. Gebruik geen mineraalwater. Dat zou de koffiezetautomaat sterk verkalken en beschadigen. Gebruik geen water afkomstig uit omkeerosmosesystemen. Het toestel zou beschadigd kunnen raken. ~ Vul het bonenreservoir alleen met gebrande koffiebonen. Vul het bonenreservoir niet met koffiebonen die zijn behandeld met toevoegingen. Doe ook geen reeds gemalen koffie in het bonenreservoir. ~ Suiker beschadigt het toestel onherroepelijk! Vul het bonenreservoir niet met koffiebonen die zijn voorbehandeld met suiker, karamel e.d. en giet ook geen vloeistoffen met suiker in de koffiezetautomaat. Suiker beschadigt het toestel onherroepelijk! ~ Doe in de koffietrechter alleen reeds gemalen koffie of een Mielereinigingstablet om het filtersysteem in de koffietrechter te ontvetten. ~ Gebruik alleen melk zonder toevoegingen. Toevoegingen met veel suiker blokkeren de melkleiding. De koffiezetautomaat raakt daardoor beschadigd. ~ Gebruikt u dierlijke melk, gebruik dan alleen gepasteuriseerde melk. 16

17 Opmerkingen omtrent uw veiligheid ~ Hou geen brandende alcoholmengsels onder de centrale uitlaat. De kunststofonderdelen van de koffiezetautomaat kunnen daardoor in brand vliegen en smelten. ~ Hang niet aan de geopende toesteldeur en belast ze niet. De koffiezetautomaat zou beschadigd kunnen raken. ~ Neem de volgende opmerkingen omtrent de reiniging van de koffiezetautomaat in acht: Schakel de koffiezetautomaat uit voordat u deze reinigt. Reinig de koffiezetautomaat en het melkreservoir dagelijks (zie "Reiniging en onderhoud"). De stoom van een stoomreiniger kan terechtkomen op onderdelen die onder spanning staan en zo een kortsluiting veroorzaken. Gebruik voor het reinigen van de koffiezetautomaat nooit een stoomreiniger. Ontkalk de koffiezetautomaat regelmatig met de Mieleontkalkingstabletten. Hoe vaak u de koffiezetautomaat moet ontkalken, is afhankelijk van de waterhardheid. Ontkalk het toestel vaker als het gebruikte water veel kalk bevat. Miele is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van een gebrekkige ontkalking. Ontvet het filtersysteem regelmatig met de Mielereinigingstabletten. Afhankelijk van het vetgehalte van de gebruikte koffiesoort kan het filtersysteem sneller verstopt raken. 17

18 Opmerkingen omtrent uw veiligheid Voor toestellen met roestvrijstalen oppervlakken geldt: ~ Kleef geen herkleefbare notes (post-its), doorzichtige plakband, ondoorzichtige plakband of andere kleefmiddelen op de roestvrijstalen oppervlakken. De coating van de roestvrijstalen oppervlakken zou beschadigd raken door het kleefmiddel en haar beschermende werking tegen vuil verliezen. ~ De coating van de roestvrijstalen oppervlakken is gevoelig voor krassen. Zelfs magneten kunnen krassen veroorzaken. 18

19 Eerste ingebruikname Voordat u de koffiezetautomaat in gebruik neemt, moet u de gebruiksaanwijzing aandachtig lezen, zodat u zich vertrouwd maakt met het toestel en hoe u het bedient. Vóór het eerste gebruik ^ Plaats de koffiezetautomaat en sluit deze aan op het elektriciteitsnet (zie "Elektrische aansluiting" en "Inbouw"). ^ Verwijder eventuele beschermfolies. Reinig het toestel grondig (zie "Reiniging en onderhoud") voordat u water of koffiebonen doet in de koffiezetautomaat. Het toestel voor het eerst inschakelen Wanneer u de koffiezetautomaat voor het eerst inschakelt, wordt een welkomstmelding weergegeven. Vervolgens wordt u gevraagd de volgende instellingen in te stellen: Taal Datum Tijd (het uur) Weergave (weergave uur) ^ Raak de aan-uittoets aan. Op het display wordt kort de melding "Miele - Willkommen" weergegeven. Taal instellen ^ Raak de pijltoetsen aan totdat de gewenste taal geselecteerd is. Raak de OK-toets aan. ^ Raak de pijltoetsen aan totdat het gewenste land geselecteerd is. Raak de OK-toets aan. De instelling wordt opgeslagen. Datum instellen ^ Raak de pijltoetsen aan totdat het actuele jaar verschijnt. Raak de OKtoets aan. ^ Herhaal dat voor "Maand" en "Dag" totdat de actuele datum ingesteld is. De instelling wordt opgeslagen. Tijd instellen ^ Raak de pijltoetsen aan totdat de actuele tijd verschijnt. Raak de OK-toets aan. De instelling wordt opgeslagen. 19

20 Eerste ingebruikname Weergave U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden: Aan: De datum en de tijd worden altijd weergegeven wanneer het toestel wordt uitgeschakeld. Uit: Het display is donker wanneer het toestel uitgeschakeld is. Nachtuitschakeling: De datum en de tijd worden van 5.00 tot uur weergegeven. ^ Raak de pijltoetsen aan totdat de gewenste soort weergave geselecteerd is. Raak de OK-toets aan. Afhankelijk van de mogelijkheid die u kiest, verbruikt de koffiezetautomaat meer energie. Op het display verschijnt een melding die u dat meldt. Vervolgens verschijnt op het display de melding "Eerste ingebruikname succesvol afgerond". Op het display verschijnt "Vul het waterreservoir en plaats het terug". ^ Vul het waterreservoir met vers, koud drinkwater. Tip: Volg de verdere stappen in deze gebruiksaanwijzing om de instellingen van uw toestel aan te passen aan uw wensen en u vertrouwd te maken met uw toestel. Waterhardheid De waterhardheid geeft aan hoeveel kalk er in het water zit. Hoe meer kalk er in het water zit, hoe harder het water is. En hoe harder het water, hoe vaker de koffiezetautomaat moet worden ontkalkt. De koffiezetautomaat meet de gebruikte hoeveelheid water en stoom. Afhankelijk van de ingestelde waterhardheid kunt u meer of minder dranken bereiden voordat het toestel moet worden ontkalkt. Stel de plaatselijke waterhardheid in op de koffiezetautomaat. Zo zorgt u ervoor dat het toestel perfect zal werken en niet beschadigd zal raken. Ook zorgt dit ervoor dat u op het juiste tijdstip op het display wordt gevraagd om het ontkalkingsproces te starten. U kunt vier standen instellen: Waterhardheid 0-8,4 dh (0-1,5 mmol/l) 8,4-14 dh (1,5-2,5 mmol/l) dh (2,5-3,7 mmol/l) Meer dan 21 dh (meer dan 3,7 mmol/l) Hardheidsgraad van het waterbedrijf Waarde (hardheidsgraad) Zacht Zacht 1 Gemiddeld Gemiddeld 2 Hard Hard 3 Hard Zeer hard 4 20

21 Eerste ingebruikname Waterhardheid bepalen U kunt de plaatselijke waterhardheid zelf meten met behulp van het meegeleverde teststrookje. Of u kunt bij uw waterbedrijf de hardheid van uw water opvragen. ^ Plaats het teststrookje ca. 1 seconde in het water. Schud het water van het teststrookje. Na ca. 1 minuut kunt u het resultaat aflezen. Aan de hand hiervan kunt u de waterhardheid op de koffiezetautomaat instellen. Waterhardheid instellen ^ Raak aan. ^ Raak de pijltoetsen aan totdat "Waterhardheid" geselecteerd is. Raak de OK-toets aan. ^ Raak de pijltoetsen aan totdat de gewenste hardheidsgraad geselecteerd is. Raak de OK-toets aan. De instelling wordt opgeslagen. 21

22 Bedienen U bedient de koffiezetautomaat door de sensortoetsen aan te raken met een vinger. U bevindt zich in het drankmenu wanneer op het display het volgende verschijnt: Miele Maak uw keuze Als u een koffiedrank wilt bereiden, raakt u een van de dranktoetsen aan. Als u een optie wilt kiezen, raakt u de pijltoetsen en aan totdat de gewenste optie geselecteerd is. Om uw keuze te bevestigen, raakt u de OK-toets aan. Menuniveau verlaten of bedieningshandeling afbreken Om het geopende menuniveau te verlaten, raakt u aan. Als u enige tijd niet op een toets drukt, keert de koffiezetautomaat terug naar het drankmenu. Andere dranken vindt u in het menu "Overige programma's". Een menu oproepen en in een menu navigeren Als u een menu wilt oproepen, raakt u de desbetreffende toets aan. In het desbetreffende menu kunt u bedieningshandelingen uitvoeren of instellingen wijzigen. Instellingen Sprache F Tijd (het uur) Timer Een balk rechts op het display geeft aan dat er nog verdere opties of verdere tekst volgen. Met de pijltoetsen kunt u deze weergeven. Het vinkje geeft aan wat de huidige instelling is. 22

23 Waterreservoir vullen Wanneer de koffiezetautomaat via een vaste wateraansluiting op uw huishoudelijke aftakking op het drinkwaternet aangesloten is, wordt het waterreservoir automatisch gevuld zodra het toestel wordt ingeschakeld. Het toevoerhulpmiddel op het deksel van het waterreservoir zorgt ervoor dat het water vlot in het waterreservoir loopt. U kunt het waterreservoir uiteraard ook handmatig vullen wanneer de koffiezetautomaat zonder vaste wateraansluiting wordt gebruikt (gebruik zonder een vaste wateraansluiting). ^ Open de toesteldeur.,gevaar voor infectie door kiemen. Ververs het water dagelijks om kiemvorming te voorkomen. Wanneer u de koffiezetautomaat zonder een vaste wateraansluiting gebruikt: Vul het waterreservoir alleen met vers, koud drinkwater. Heet of warm water of andere vloeistoffen kunnen de koffiezetautomaat beschadigen. Vul het waterreservoir niet met mineraalwater. Dat zou de koffiezetautomaat sterk verkalken en beschadigen. ^ Trek het waterreservoir naar voren toe uit. ^ Neem het deksel af en vul het waterreservoir tot aan de markering "max." met koud vers drinkwater. ^ Schuif het waterreservoir in het toestel. Zorg ervoor dat het vastklikt. Wanneer het waterreservoir wat uitsteekt of hoger zit, controleert u of de plaats waar het waterreservoir in het toestel wordt geplaatst vuil is. Het uitlaatventiel kan daardoor beginnen te lekken. Reinig indien nodig de plaats waar het waterreservoir in het toestel wordt geplaatst. 23

24 Bonenreservoir vullen met koffiebonen U kunt koffie of espresso bereiden met gebrande koffiebonen. De koffiezetautomaat maalt koffiebonen telkens als u een portie bereidt. Daarvoor moet het bonenreservoir gevuld zijn met koffiebonen. Ook kunt u koffie of espresso bereiden met reeds gemalen koffie (poederkoffie) (zie "Koffie of espresso met reeds gemalen koffie bereiden"). Opgelet! Gevaar voor beschadiging van de koffiemolen! Vul het bonenreservoir alleen met gebrande koffiebonnen voor espresso of koffie. Vul het bonenreservoir niet met reeds gemalen koffie. Opgelet! Suiker beschadigt de koffiezetautomaat! Vul het bonenreservoir niet met koffiebonen die zijn voorbehandeld met suiker, karamel e.d. en giet ook geen vloeistoffen met suiker in het bonenreservoir. ^ Trek het bonenreservoir uit. ^ Schuif het deksel naar achteren en vul het bonenreservoir met de koffiebonen. ^ Schuif het deksel weer helemaal naar voren. ^ Schuif het bonenreservoir volledig in de koffiezetautomaat. Sluit de toesteldeur. 24

25 Koffiezetautomaat in- en uitschakelen Inschakelen Wanneer u het toestel inschakelt, warmt de koffiezetautomaat op en worden de leidingen gespoeld. Hierdoor worden de leidingen gereinigd en verwarmd voor de drankbereiding. Als de koffiezetautomaat nog een bedrijfstemperatuur van meer dan 60 C heeft, wordt het spoelen niet gestart. ^ Raak de aan-uittoets aan. Tip: Wanneer u niet wilt dat het spoelwater in de opvangschaal terechtkomt, plaatst u voorafgaand aan de eerste drankbereiding een geschikte recipiënt (bijv. de kleine onderhoudsrecipiënt) onder de centrale uitlaat. Op het display verschijnt eerst de melding "Opwarmfase". Na het opwarmen spoelt het toestel de leidingen. Er loopt warm water uit de centrale uitlaat. U kunt nu dranken bereiden. Uitschakelen ^ Raak de aan-uittoets aan. Wanneer een koffiedrank is bereid, spoelt de koffiezetautomaat de koffieleidingen voordat deze wordt uitgeschakeld. Bij langdurige afwezigheid Als u de koffiezetautomaat gedurende lange tijd niet gebruikt, gaat u als volgt te werk: ^ Giet de opvangschaal, het afvalbakje en het waterreservoir leeg. ^ Reinig alle onderdelen grondig, ook het filtersysteem, de verbinding voor de centrale uitlaat en de opvangschaal aan de binnenkant van de toesteldeur. ^ Schakel het toestel uit. Wanneer u de toesteldeur lange tijd laat openstaan, doet u er goed aan de stekker uit het stopcontact te trekken of de desbetreffende zekering in uw zekeringkast uit te schakelen om energie te besparen. 25

26 Centrale uitlaat in hoogte verstellen U kunt de centrale uitlaat in de hoogte verstellen om deze aan te passen aan de hoogte van de gebruikte kopjes of glazen. Dit zorgt ervoor dat koffie of espresso niet zo snel afkoelt. Ook blijft de crema hierdoor langer behouden. ^ Trek de centrale uitlaat omlaag tot aan de rand van het kopje of glas. of ^ Schuif de centrale uitlaat omhoog tot het gewenste kopje of glas eronder past. 26

27 Dranken bereiden Espresso, koffie of Caffè Lungo bereiden Twee porties bereiden U kunt ook twee porties espresso of koffie in één keer bereiden. Deze twee porties kunt u in één kopje laten lopen of in twee kopjes. Om twee kopjes in één keer te bereiden, gaat u als volgt te werk: ^ Plaats een kopje onder de centrale uitlaat. ^ Raak de sensortoets voor de gewenste drank aan: Espresso Koffie In "Overige programma's": Caffè Lungo De gewenste koffiedrank loopt uit de centrale uitlaat in het kopje. Giet de koffiedranken van de eerste twee bereidingen weg, zodat u zeker bent dat alle koffieresten van de controle in de fabriek verwijderd zijn uit het filtersysteem. ^ Plaats onder elk dranktuitje van de centrale uitlaat een kopje. ^ Raak aan. De toets licht op. ^ Raak de sensortoets voor de gewenste drank aan. Uit de centrale uitlaat lopen twee porties van de gewenste koffiedrank. Tip: Wanneer u enige tijd geen van de dranktoetsen aanraakt, wordt de keuze "Twee porties" hersteld. 27

28 Dranken bereiden Bereiding afbreken U kunt de bereiding afbreken zolang "Stop" wordt weergegeven. ^ Raak de OK-toets aan. De bereiding wordt afgebroken door de koffiezetautomaat. Als u bij de bereiding van twee porties één keer de OK-toets aanraakt, wordt alleen de bereiding van de eerste portie gestopt. Om de hele bereiding af te breken, raakt u de OK-toets langer aan. Meerdere kopjes koffie direct na elkaar bereiden (Koffiekan) Met de functie "Koffiekan" kunt u automatisch meerdere kopjes koffie na elkaar bereiden (max. 1 l). Zo kunt u bijv. een koffiekan vullen. Hiermee kunt u tot 8 kopjes bereiden. ^ Plaats een recipiënt die voldoende groot is, onder de centrale uitlaat. ^ Raak aan. ^ Raak de pijltoetsen aan totdat "Koffiekan" geselecteerd is. Raak de OK-toets aan. ^ Raak de pijltoetsen aan totdat het gewenste aantal kopjes (3 tot 8) geselecteerd is. Raak de OK-toets aan. ^ Volg de instructies die op het display verschijnen. Elke portie koffie wordt afzonderlijk gemalen, gezet en uitgeschonken. Het display geeft de voortgang van het proces weer. U kunt het proces op elk moment afbreken. Daartoe ^ raakt u de OK-toets of aan. U kunt de functie "Koffiekan" 2 keer na elkaar gebruiken. Daarna moet de koffiezetautomaat 1 uur afkoelen. Die afkoelingstijd is nodig om schade aan het toestel te voorkomen. Koffiedranken met reeds gemalen koffie bereiden Voor espresso of koffie met reeds gemalen koffiebonen vult u de koffietrechter met één portie reeds gemalen koffie. Zo kunt u bijv. cafeïnevrije koffie bereiden terwijl het bonenreservoir gevuld is met koffiebonen van koffie met cafeïne. Wanneer u de koffietrechter met gemalen koffie vult, wordt dit automatisch gedetecteerd door de koffiezetautomaat. U kunt met reeds gemalen koffie altijd slechts één portie koffie of espresso bereiden. 28

29 Dranken bereiden Vullen met reeds gemalen koffie Gebruik de bijgeleverde koffielepel om juist te doseren. Doe niet meer dan één afgestreken koffielepel gemalen koffie in de koffietrechter. Als u te veel gemalen koffie in de koffietrechter doet, kan deze niet worden geperst. De koffiezetautomaat gebruikt alle gemalen koffie in de koffietrechter voor de eerstvolgende koffiebereiding. ^ Open de toesteldeur. ^ Trek de afdekking voor de koffierechter volledig uit. Open het deksel van de koffietrechter. ^ Doe één afgestreken koffielepel met gemalen koffie in de koffietrechter. ^ Sluit de koffietrechter en schuif de afdekking in het toestel. Sluit de toesteldeur. Op het display verschijnt "Gemalen koffie bereiden?". Koffiedranken met reeds gemalen koffie bereiden Ga als volgt te werk als u een koffiedrank met reeds gemalen koffie wilt bereiden: ^ Raak de pijltoetsen aan totdat "Ja" geselecteerd is. Raak de OK-toets aan. U kunt nu kiezen welke koffiedrank u met de reeds gemalen koffie wilt bereiden. ^ Plaats een kopje onder de centrale uitlaat. ^ Raak de toets voor de gewenste drank aan. De gewenste koffiedrank wordt bereid. Ga als volgt te werk als u géén koffiedrank met reeds gemalen koffie wilt bereiden: ^ Raak de pijltoetsen aan totdat "Nee" geselecteerd is. Raak de OK-toets aan. De gemalen koffie wordt afgevoerd naar het afvalbakje. Als u niet binnen de ca. 15 seconden een dranktoets aanraakt, wordt de gemalen koffie afgevoerd naar het afvalbakje. 29

30 Dranken bereiden Dranken met melk U kunt verschillende koffiespecialiteiten met melk bereiden. Ook kunt u warme melk en melkschuim bereiden. De volgende koffiespecialiteiten zijn mogelijk: Cappuccino bestaat uit ongeveer twee derde melkschuim en één derde espresso. Latte Macchiato bestaat uit één derde warme melk, één derde melkschuim en één derde espresso. Caffè Latte bestaat uit warme melk en koffie. Opmerkingen omtrent het melkreservoir De melk wordt niet gekoeld in het melkreservoir. Plaats daarom het melkreservoir in de koelkast wanneer u gedurende lange tijd geen melk bereidt. Alleen met koude melk (koeler dan 13 C) kan goed melkschuim worden bereid. a Deksel b Sensorstaafje c Aanzuigbuisje voor het opzuigen van melk d Glazen reservoir ^ Vul het melkreservoir tot max. 2 cm onder de rand met melk. Sluit het melkreservoir met het deksel. Zorg ervoor dat de opening en de hals schoon blijven (zowel tijdens het vullen als tijdens het transporteren van het reservoir). Vuil kan leiden tot storingen in de werking van het toestel. Gebruik alleen melk zonder toevoegingen. Toevoegingen met veel suiker verstoppen de onderdelen waar melk doorloopt of die in contact komen met melk. 30 ^ Schuif het melkreservoir van voren af in de koffiezetautomaat.

31 Dranken bereiden Dranken met melk bereiden ^ Plaats een geschikte recipiënt onder de centrale uitlaat. ^ Raak de sensortoets voor de gewenste drank aan: Cappuccino Latte Macchiato In "Overige programma's": Caffè Latte, Warme melk, Melkschuim De gewenste drank wordt bereid. Warm water produceren,gevaar voor verbranding aan de uitlaat voor warm water! Het uitlopende water is zeer warm. Hou er rekening mee dat het geproduceerde water niet warm genoeg is voor het bereiden van thee. ^ Plaats een geschikte recipiënt onder de uitlaat voor warm water. ^ Raak aan. ^ Raak de pijltoetsen aan totdat "Warm water" geselecteerd is. Raak de OKtoets aan. Het warme water loopt in de recipiënt onder de uitlaat voor warm water. Om de productie van warm water af te breken, ^ raakt u de OK-toets aan. De productie van warm water wordt afgebroken door de koffiezetautomaat. Dranken uit een profiel bereiden Als u al een eigen profiel hebt ingesteld, kunt u dat kiezen voordat u een drank bereidt. ^ Raak aan. ^ Raak "Profiel kiezen" aan. ^ Raak de pijltoetsen aan totdat het gewenste profiel geselecteerd is. Raak de OK-toets aan. Op het display wordt de naam van het profiel weergegeven om aan te geven dat een profiel gekozen is. U kunt nu uw gewenste drank bereiden. Na de drankbereiding Als u een drank met melk hebt bereid, verschijnt na enige tijd "Start het spoelproces" op het display. ^ Raak de OK-toets aan. De melkleiding wordt gespoeld. Ook wanneer u de melding niet met "OK" bevestigt, spoelt de koffiezetautomaat na enige tijd automatisch de melkleiding. 31

32 Koffiebeleving volgens uw wensen Om de koffiezetautomaat optimaal af te stemmen op de gebruikte koffiesoort, kunt u in het menu "Parameters" de koffiehoeveelheid wijzigen, de temperatuur instellen of de optie "Bevochtigen" kiezen. U kunt deze voor elke drank afzonderlijk programmeren. Bovendien kunt u de werking van de koffiemolen van de koffiezetautomaat optimaal aan de gebruikte koffiesoort aanpassen door de maalgraad in te stellen. Maalgraad Wanneer koffie juist wordt gemalen, loopt de koffie of espresso gelijkmatig in het kopje en wordt er een fijne crema gevormd. De ideale crema heeft een hazelnootbruine kleur. Aan de hand van de volgende kenmerken kunt u bepalen of u de maalgraad moet wijzigen. De maalgraad is te grof wanneer de espresso of koffie zeer snel in het kopje loopt, de crema zeer bleek en niet consistent is. Stel een lagere stand voor de maalgraad in, zodat de koffiebonen fijner zullen worden gemalen. De maalgraad is te fijn wanneer de espresso of koffie slechts druppelsgewijs in het kopje loopt, de crema donkerbruin is. Stel een hogere stand voor de maalgraad in, zodat de koffiebonen grover zullen worden gemalen. Hou rekening met de volgende opmerkingen om te vermijden dat de koffiemolen beschadigd raakt: Wijzig de maalgraad altijd één stand per keer. Laat opnieuw koffiebonen malen om de maalgraad nog een stand te wijzigen. ^ Open de toesteldeur. ^ Schuif de maalgraadhendel in het toestel maximaal één stand naar links (fijne maling) of één stand naar rechts (grove maling). ^ Sluit de toesteldeur. ^ Bereid een koffiedrank. Daarna kunt u de maalgraad weer wijzigen. De gewijzigde maalgraad wordt pas na de tweede koffiebereiding actief. 32

33 Koffiebeleving volgens uw wensen De parameters voor een drank weergeven en wijzigen ^ Raak aan. De toets licht op. ^ Raak de pijltoetsen aan totdat de gewenste drank geselecteerd is. Raak de OK-toets aan. De huidige instellingen voor Koffiehoeveelheid, Temperatuur en Bevochtigen voor de desbetreffende drank worden weergegeven. Koffiehoeveelheid De koffiezetautomaat kan 6-14 g koffie per kopje malen en laten trekken. Hoe meer gemalen koffie de koffiezetautomaat laat trekken, hoe sterker de koffie of espresso. Aan de hand van de volgende kenmerken kunt u bepalen of u de koffiehoeveelheid moet wijzigen: De koffiehoeveelheid is te laag wanneer de espresso of koffie zeer snel in het kopje loopt, de crema zeer bleek en niet consistent is, de espresso of koffie slap smaakt. Verhoog de koffiehoeveelheid om meer gemalen koffie te laten trekken. De koffiehoeveelheid is te hoog wanneer de espresso of koffie slechts druppelsgewijs in het kopje loopt, de crema donkerbruin is, de espresso of koffie bitter smaakt. Verlaag de koffiehoeveelheid om minder gemalen koffie te laten trekken. ^ Raak de pijltoetsen aan totdat "Koffiehoeveelheid " geselecteerd is. Raak de OK-toets aan. ^ Raak de pijltoetsen aan om de koffiehoeveelheid te wijzigen. Raak de OK-toets aan. De instelling wordt opgeslagen. Temperatuur De ideale temperatuur is afhankelijk van de gebruikte koffiesoort, van het feit of er espresso of koffie wordt bereid en van de plaatselijke luchtdruk. Als u bijv. in de bergen woont en de koffiezetautomaat wordt gebruikt op een hoogte van meer dan 2000 meter boven zeeniveau, moet een lagere temperatuur worden ingesteld. Door de lagere luchtdruk begint water immers te koken bij lagere temperaturen. Er zijn 5 temperaturen. Tip: Niet elke koffie verdraagt hoge temperaturen. Sommige koffiesoorten zijn daar gevoelig voor. Het resultaat is dan dat de vorming van de crema en de smaak worden beïnvloed. 33

34 Koffiebeleving volgens uw wensen ^ Raak de pijltoetsen aan totdat "Temperatuur" geselecteerd is. Raak de OK-toets aan. Het vinkje geeft aan wat de huidige instelling voor de temperatuur is. ^ Raak de pijltoetsen aan totdat de gewenste temperatuur geselecteerd is. Raak de OK-toets aan. De instelling wordt opgeslagen. De gemalen koffie bevochtigen Als de functie "Bevochtigen" ingeschakeld is, wordt de koffie na het malen eerst met een kleine hoeveelheid heet water bevochtigd. Na korte tijd wordt de resterende hoeveelheid water door de bevochtigde gemalen koffie geperst. Daardoor ontstaat er een nog beter aroma. U kunt een normale bevochtiging of een extra lange bevochtiging instellen of u kunt u de functie "Bevochtigen" uitschakelen. In de fabriek is "Bevochtigen" uitgeschakeld. ^ Raak de pijltoetsen aan totdat "Bevochtigen" geselecteerd is. Raak de OK-toets aan. Het vinkje geeft aan wat de huidige optie is voor Bevochtigen. ^ Raak de pijltoetsen aan totdat de gewenste instelling geselecteerd is. Raak de OK-toets aan. De instelling wordt opgeslagen. 34

35 Drankhoeveelheid aanpassen De smaak van koffiedranken hangt niet alleen van de koffiesoort af, maar ook van de waterhoeveelheid. U kunt de waterhoeveelheid voor alle koffiedranken en voor warm water aanpassen aan de grootte van uw kopjes en afstemmen op de gebruikte koffiesoort. Voor koffiespecialiteiten met melk kunt u niet alleen de espresso- of koffiehoeveelheid maar ook de melk- en melkschuimhoeveelheid aanpassen aan uw wensen. Bovendien kunt u de portiegroottes voor warme melk en voor melkschuim opslaan. Voor elke drank is een maximaal mogelijke hoeveelheid programmeerbaar. Zodra deze bereikt is, stopt de bereiding. Dan wordt voor deze drank de maximaal mogelijke hoeveelheid opgeslagen. De gewijzigde drankhoeveelheid wordt altijd opgeslagen in het huidige profiel. De naam van het huidige profiel wordt in de linkerbovenhoek van het display weergegeven. Er zijn twee manieren om de programmering van de hoeveelheid te starten: met de dranktoetsen bij het bereiden van een koffiedrank of door "Drankhoeveelheid" op te roepen in het menu "Parameters". Tip: U kunt de programmering van de hoeveelheid afbreken zolang op het display "Stop" wordt weergegeven. Wanneer het waterreservoir tijdens de bereiding plots leeg is, wordt de programmering van de hoeveelheid automatisch afgebroken door de koffiezetautomaat. De drankhoeveelheid wordt dan niet opgeslagen. Drankhoeveelheid aanpassen bij het bereiden van een drank Drankhoeveelheid voor espresso, koffie en Caffè Lungo aanpassen ^ Plaats het gewenste kopje onder de centrale uitlaat. ^ Raak, of zo lang aan totdat op het display "Wijzigen" wordt weergegeven. De gewenste drank wordt bereid en op het display verschijnt "Opslaan". ^ Zodra de recipiënt volgens u voldoende is gevuld, raakt u de OKtoets aan. Voortaan wordt voor deze drank de opgeslagen drankhoeveelheid bereid. 35

36 Drankhoeveelheid aanpassen Drankhoeveelheid voor cappuccino en Latte Macchiato aanpassen ^ Plaats een geschikte recipiënt onder de centrale uitlaat. ^ Raak of zo lang aan totdat op het display "Drankhoeveelheid" wordt weergegeven. Nu worden op het display de bestanddelen van de drank weergegeven waarvoor u de hoeveelheid kunt wijzigen. Cappuccino: Melkschuim, Espresso Latte Macchiato: Warme melk, Melkschuim, Espresso ^ Kies met de pijltoetsen alle bestanddelen waarvoor u de drankhoeveelheid wilt wijzigen. Bevestig deze telkens met de OK-toets. Een vinkje geeft aan voor welke bestanddelen de drankhoeveelheid moet worden aangepast. ^ Raak de pijltoetsen aan totdat "Starten" geselecteerd is. Raak de OK-toets aan. De koffiezetautomaat begint met de bereiding. U kunt nu voor elk gekozen bestanddeel de hoeveelheid opslaan zodra op het display "Opslaan" verschijnt. ^ Zodra de recipiënt volgens u voldoende is gevuld met het desbetreffende bestanddeel, raakt u de OKtoets aan. ^ Sla voor de gekozen bestanddelen de gewenste hoeveelheid op. Voortaan wordt voor deze drank de geprogrammeerde samenstelling en drankhoeveelheid bereid. Drankhoeveelheid voor Caffè Latte, warme melk en melkschuim aanpassen ^ Plaats een geschikte recipiënt onder de centrale uitlaat. ^ Raak aan. ^ Raak de pijltoetsen aan totdat de gewenste drank geselecteerd is. ^ Raak de pijltoetsen aan totdat "Drankhoeveelheid" geselecteerd is. Raak de OK-toets aan. Voor Caffè Latte kunt u nu de hoeveelheid van de afzonderlijke bestanddelen - Warme melk, Koffie - wijzigen, zoals beschreven onder "Drankhoeveelheid voor cappuccino en Latte Macchiato aanpassen". Voor Melkschuim en Warme melk gaat u te werk zoals beschreven onder "Drankhoeveelheid voor espresso, koffie en Caffè Lungo aanpassen". 36

37 Drankhoeveelheid aanpassen Drankhoeveelheid oproepen in het menu "Parameters" ^ Raak aan. ^ Raak de pijltoetsen aan totdat de gewenste drank geselecteerd is. Raak de OK-toets aan. ^ Raak de pijltoetsen aan totdat "Drankhoeveelheid" geselecteerd is. Raak de OK-toets aan. Vanaf hier zijn de stappen dezelfde als de stappen voor de programmering van de hoeveelheid bij het bereiden van een drank. Drankhoeveelheid aanpassen voor verschillende profielen U kunt voor elk profiel de drankhoeveelheid voor de afzonderlijke dranken aan de eigen wensen aanpassen. ^ Raak aan. ^ Kies het gewenste profiel. De naam van het huidige profiel wordt in de linkerbovenhoek van het display weergegeven. Nu kunt u zoals eerder beschreven "Drankhoeveelheid" oproepen in het menu "Parameters" of de drankhoeveelheid wijzigen bij het bereiden van een drank. 37

38 Profielen instellen Als u het toestel samen met anderen gebruikt die allen een eigen smaak en eigen voorkeuren hebben, kunt u individuele profielen instellen. U kunt voor elk profiel de drankhoeveelheid voor elke koffiedrank aan de eigen wensen aanpassen (zie "Drankhoeveelheid aanpassen"). De naam van het huidige profiel wordt in de linkerbovenhoek van het display weergegeven. Profielen oproepen ^ Raak aan. De toets licht op. U kunt nu een profiel samenstellen. Als u al een profiel hebt ingesteld bovenop het Miele-standaardprofiel, beschikt u ook over de volgende mogelijkheden: Profiel kiezen uit de profielen die al zijn ingesteld in het toestel. Naam wijzigen wanneer u de naam van een profiel wilt wijzigen. Profiel wissen wanneer u een profiel wilt wissen. Profiel vervangen om in te stellen of de koffiezetautomaat altijd automatisch moet terugschakelen naar het Miele-standaardprofiel of bij het laatst gekozen profiel moet blijven. Tip: Wanneer u of aanraakt, keert u terug naar het hoofdmenu. Profiel samenstellen ^ Raak de pijltoetsen aan totdat "Profiel samenstellen" geselecteerd is. Raak de OK-toets aan. Op het display worden letters weergegeven die u met de pijltoetsen kunt kiezen. Met de pijltoetsen kunt u ook getallen kiezen en een onderscheid maken tussen hoofdletters en kleine letters. ^ Raak de pijltoetsen aan om het gewenste teken te kiezen. Raak de OKtoets aan. Het teken verschijnt op de regel erboven. ^ Herhaal het proces totdat de gewenste naam verschijnt op de bovenste regel van het display. Tip: Met de toets kunt u het laatst ingevoerde teken wissen. Wanneer u klaar bent met uw invoer en deze wilt opslaan, ^ gaat u met de pijltoetsen naar het vinkje en raakt u de OK-toets aan. Als u uw invoer niet wilt opslaan, ^ raakt u aan en houdt u uw vinger erop totdat alle tekens gewist zijn en de koffiezetautomaat terugschakelt naar de vorige keuze. Tip: Het laatst samengestelde profiel wordt gekozen als huidig profiel. 38

39 Profielen instellen Profiel kiezen Deze keuze is alleen mogelijk wanneer al een profiel bovenop het Mielestandaardprofiel is ingesteld. ^ Raak de pijltoetsen aan totdat "Profiel kiezen" geselecteerd is. Raak de OKtoets aan. ^ Kies met de pijltoetsen het gewenste profiel. Raak de OK-toets aan. De naam van het huidige profiel wordt in de linkerbovenhoek van het display weergegeven. Naam wijzigen Deze keuze is alleen mogelijk wanneer al een profiel bovenop het Mielestandaardprofiel is ingesteld. ^ Raak de pijltoetsen aan totdat "Naam wijzigen" geselecteerd is. Raak de OK-toets aan. Ga nu te werk zoals bij "Profiel samenstellen": Als u een teken wilt wissen, kiest u. Als u een nieuw teken wilt invoeren, kiest u het desbetreffende teken en bevestigt u met de OK-toets. Sla de gewijzigde naam op door te kiezen en de OK-toets aan te raken. Profiel wissen Deze keuze is alleen mogelijk wanneer al een profiel bovenop het Mielestandaardprofiel is ingesteld. ^ Raak de pijltoetsen aan totdat "Profiel wissen" geselecteerd is. Raak de OKtoets aan. ^ Kies met de pijltoetsen het profiel dat u wilt wissen. ^ Raak de OK-toets aan. Naast het profiel verschijnt een vinkje. Kort daarna wordt het profiel gewist. 39

40 Profielen instellen Profiel vervangen U kunt instellen dat het toestel na elke drankbereiding altijd automatisch terugschakelt naar het Mielestandaardprofiel of dat het bij het laatst gekozen profiel moet blijven. ^ Raak de pijltoetsen aan totdat "Profiel vervangen" geselecteerd is. Raak de OK-toets aan. U beschikt nu over de volgende mogelijkheden: Handmatig: Het toestel blijft bij het gekozen profiel totdat u een ander profiel kiest. Na de bereiding: Na elke drankbereiding schakelt het toestel automatisch terug naar het Mielestandaardprofiel. Bij het inschakelen: Telkens als het toestel wordt ingeschakeld, kiest het automatisch het Mielestandaardprofiel, ongeacht welk profiel gekozen was voorafgaand aan de laatste uitschakeling. ^ Raak de pijltoetsen aan totdat de gewenste optie geselecteerd is. Raak de OK-toets aan. 40

41 Het menu Instellingen In het menu "Instellingen" kunt u de koffiezetautomaat aan uw eigen wensen aanpassen. Menu "Instellingen" oproepen ^ Raak aan. Nu kunt u de instellingen controleren of wijzigen. Het vinkje geeft aan wat de huidige instelling is. Door aan te raken, keert u terug naar het bovenliggende menuniveau. Instellingen wijzigen en opslaan ^ Raak aan. ^ Kies met de pijltoetsen de gewenste instelling. Raak de OK-toets aan. ^ Raak de pijltoetsen aan totdat de gewenste optie geselecteerd is. ^ Raak de OK-toets aan. De instelling wordt opgeslagen. Door aan te raken, keert u terug naar "Maak uw keuze". Tip: Wanneer u de weergave van het uur inschakelt of "Nachtuitschakeling" hebt gekozen, kunt u de instellingen wijzigen zonder de koffiezetautomaat in te schakelen. Raak daartoe aan. 41

42 Het menu Instellingen Overzicht van de mogelijke instellingen De fabrieksinstelling voor het desbetreffende menupunt is vet weergegeven. Menupunt Taal Tijd Datum Mogelijke instellingen Deutsch, andere talen Land Weergave Uit / Aan / Nachtuitschakeling Tijdsformaat 12 uur / 24 uur Instellen Instellen Timer Timer 1 Instellen Inschakelen om / Uitschakelen na (1:00) / Uitschakelen om Weekdagtoewijzing Maandag / Dinsdag / Woensdag / Donderdag / Vrijdag / Zaterdag / Zondag / Overnemen Activeren Inschakelen om (Ja / Nee) / Uitschakelen om (Ja / Nee) Timer 2 Instellen Inschakelen om / Uitschakelen om Weekdagtoewijzing Maandag / Dinsdag / Woensdag / Donderdag / Vrijdag / Zaterdag / Zondag / Overnemen Activeren Inschakelen om (Ja / Nee) / Uitschakelen om (Ja / Nee) Ecomodus Ecomodus (Aan / Uit) Verlichting Lichtsterkte Uitschakelen na Info Drankbereidingen Totaal bereidingen / Espresso / Koffie / Caffè Lungo / Cappuccino / Latte Macchiato / Caffè Latte / Melkschuim / Warme melk / Warm water Aantal bereidingen tot ontkalken van het toestel Vergrendeling Aan / Uit Waterhardheid Zacht 1 Gemiddeld 2 Hard 3 Zeer hard 4 Lichtsterkte display Stel de lichtsterkte in Volume Geluidssignalen Toetsgeluid 42

Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffiezetautomaat

Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffiezetautomaat Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffiezetautomaat Lees in elk geval de gebruiksaanwijzing voor u het toestel opstelt, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan

Nadere informatie

Gebruiks- en montageaanwijzing

Gebruiks- en montageaanwijzing Gebruiks- en montageaanwijzing Inbouwkoffiezetautomaat CVA 6805 Lees absoluut de gebruiksaanwijzing voor u het toestel plaatst, nl-be installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffiezetautomaat

Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffiezetautomaat Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffiezetautomaat Lees in elk geval de gebruiksaanwijzing voor u het toestel opstelt, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan

Nadere informatie

Vrijstaande koffiezetautomaat CM 5200

Vrijstaande koffiezetautomaat CM 5200 Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffiezetautomaat CM 5200 Lees in elk geval de gebruiksaanwijzing voor u het toestel opstelt, nl-be installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt

Nadere informatie

Vrijstaande koffiezetautomaat CM 5100

Vrijstaande koffiezetautomaat CM 5100 Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffiezetautomaat CM 5100 Lees in elk geval de gebruiksaanwijzing voor u het toestel opstelt, nl-be installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt

Nadere informatie

Vrijstaande koffiezetautomaat CM 5100

Vrijstaande koffiezetautomaat CM 5100 Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffiezetautomaat CM 5100 Lees in elk geval de gebruiksaanwijzing voor u het toestel opstelt, nl-be installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt

Nadere informatie

Gebruiks- en montagehandleiding

Gebruiks- en montagehandleiding Gebruiks- en montagehandleiding Inbouwkoffieautomaat CVA 6405 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt

Nadere informatie

Gebruiks- en montagehandleiding

Gebruiks- en montagehandleiding Gebruiks- en montagehandleiding Inbouwkoffieautomaat CVA 6401 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat

Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat Lees beslist de gebruiksaanwijzing voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan uw apparaat.

Nadere informatie

Gebruiks- en montagehandleiding

Gebruiks- en montagehandleiding Gebruiks- en montagehandleiding Inbouwkoffieautomaat CVA 6805 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat

Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat Lees beslist de gebruiksaanwijzing voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan uw apparaat.

Nadere informatie

Gebruiks- en montagehandleiding Inbouwkoffieautomaat

Gebruiks- en montagehandleiding Inbouwkoffieautomaat Gebruiks- en montagehandleiding Inbouwkoffieautomaat Lees beslist de gebruiksaanwijzing voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat

Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat Lees beslist de gebruiksaanwijzing voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan uw apparaat.

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat

Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat Lees altijd eerst de gebruiksaanwijzing voor u het toestel plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan het toestel. nl

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Vrijstaande koffieautomaat CM 5200. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing. Vrijstaande koffieautomaat CM 5200. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat CM 5200 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat

Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat Lees altijd eerst de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan het apparaat.

Nadere informatie

Bediening. Inbouwkoffieautomaten CVA 5060 CVA 5068. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing

Bediening. Inbouwkoffieautomaten CVA 5060 CVA 5068. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing Bediening Inbouwkoffieautomaten CVA 5060 CVA 5068 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt onnodige

Nadere informatie

Bediening. Inbouwkoffieautomaat met vaste wateraansluiting CVA 5065. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing

Bediening. Inbouwkoffieautomaat met vaste wateraansluiting CVA 5065. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing Bediening Inbouwkoffieautomaat met vaste wateraansluiting CVA 5065 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Vrijstaande koffieautomaat CM 5100. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing. Vrijstaande koffieautomaat CM 5100. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat CM 5100 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt onnodige

Nadere informatie

Gebruiks- en montageaanwijzing

Gebruiks- en montageaanwijzing Gebruiks- en montageaanwijzing Inbouwkoffiezetautomaat CVA 6431 Lees absoluut de gebruiksaanwijzing voor u het toestel plaatst, nl-be installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffiezetautomaat

Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffiezetautomaat Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffiezetautomaat Lees in elk geval de gebruiksaanwijzing voor u het toestel opstelt, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan

Nadere informatie

Gebruiks- en montagehandleiding

Gebruiks- en montagehandleiding Gebruiks- en montagehandleiding Inbouwkoffieautomaat CVA 6431 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt

Nadere informatie

Gebruiks- en montagehandleiding Inbouwkoffieautomaat

Gebruiks- en montagehandleiding Inbouwkoffieautomaat Gebruiks- en montagehandleiding Inbouwkoffieautomaat Lees beslist de gebruiksaanwijzing voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan

Nadere informatie

Gebruiks- en montagehandleiding inbouwkoffieautomaat

Gebruiks- en montagehandleiding inbouwkoffieautomaat Gebruiks- en montagehandleiding inbouwkoffieautomaat Lees altijd eerst de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade

Nadere informatie

Gebruiks- en montagehandleiding inbouwkoffieautomaat

Gebruiks- en montagehandleiding inbouwkoffieautomaat Gebruiks- en montagehandleiding inbouwkoffieautomaat Lees altijd eerst de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade

Nadere informatie

Gebruiks- en montagehandleiding

Gebruiks- en montagehandleiding Gebruiks- en montagehandleiding Inbouwkoffieautomaat CVA 3660 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt

Nadere informatie

Gebruiks- en montagehandleiding Inbouw-koffiezetautomaat

Gebruiks- en montagehandleiding Inbouw-koffiezetautomaat Gebruiks- en montagehandleiding Inbouw-koffiezetautomaat Lees altijd eerst de gebruiksaanwijzing voor u het toestel plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade

Nadere informatie

Aroma Perfection System. www.krups.com

Aroma Perfection System. www.krups.com Aroma System www.krups.com a d b Aroma System c d Aroma Control Timer e h j k m l f i System 1 2 3 Aroma System Aroma 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nederlands Beschrijving a b c d e f g h i Deksel Waterreservoir

Nadere informatie

Gebruiks- en montagehandleiding Inbouw-koffiezetautomaat

Gebruiks- en montagehandleiding Inbouw-koffiezetautomaat Gebruiks- en montagehandleiding Inbouw-koffiezetautomaat Lees altijd eerst de gebruiksaanwijzing voor u het toestel plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade

Nadere informatie

Gebruiks- en montagehandleiding

Gebruiks- en montagehandleiding Gebruiks- en montagehandleiding Inbouwkoffieautomaat CVA 3660 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt

Nadere informatie

S8 De belangrijkste zaken in het kort

S8 De belangrijkste zaken in het kort S8 De belangrijkste zaken in het kort J Deze beknopte gebruiksaanwijzing komt niet in de plaats van het Gebruiksaanwijzing S8. Lees eerst de veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen aandachtig door, zodat

Nadere informatie

CafeRomatica NICR8.. Koffie/espresso-volautomaat Gebruiksaanwijzing en tips. Passie voor koffie.

CafeRomatica NICR8.. Koffie/espresso-volautomaat Gebruiksaanwijzing en tips. Passie voor koffie. CafeRomatica Koffie/espresso-volautomaat Gebruiksaanwijzing en tips NICR8.. Passie voor koffie. 1 A Display (hoofdmenu) B Rotary C Toets > D Toets exit G F M J E F G In hoogte verstelbare uitloop Afdekking

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat

Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat Lees altijd eerst de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan het apparaat.

Nadere informatie

Z8 De belangrijkste zaken in het kort

Z8 De belangrijkste zaken in het kort Z8 De belangrijkste zaken in het kort J Deze beknopte gebruiksaanwijzing komt niet in de plaats van het Gebruiksaanwijzing Z8. Lees eerst de veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen aandachtig door, zodat

Nadere informatie

E8/E80 De belangrijkste zaken in het kort

E8/E80 De belangrijkste zaken in het kort E8/E80 De belangrijkste zaken in het kort J Deze beknopte gebruiksaanwijzing komt niet in de plaats van het Gebruiksaanwijzing E8/E80. Lees eerst de veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen aandachtig

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing en montagehandleiding

Gebruiksaanwijzing en montagehandleiding Gebruiksaanwijzing en montagehandleiding Volautomatische inbouw-koffiezetautomaat CVA 5060 CVA 5068 Lees in elk geval de gebruiksaanwijzing voor u het toestel opstelt, nl-be installeert en in gebruik neemt.

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat

Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat Lees beslist de gebruiksaanwijzing voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan uw apparaat.

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat

Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat Lees altijd eerst de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan het apparaat.

Nadere informatie

Gebruiks- en montagehandleiding

Gebruiks- en montagehandleiding Gebruiks- en montagehandleiding Opberglade ESS 3060-10 Lees beslist de gebruiks- en montagehandleiding voordat u uw apparaat plaatst, nl-nl installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat

Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat Lees altijd eerst de gebruiksaanwijzing voor u het toestel plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan het toestel. nl-be

Nadere informatie

IMPRESSA A9 One Touch De belangrijkste zaken in het kort

IMPRESSA A9 One Touch De belangrijkste zaken in het kort IMPRESSA A9 One Touch De belangrijkste zaken in het kort 9 IMPRESSA A9 One Touch De belangrijkste zaken in het kort J Deze beknopte gebruiksaanwijzing komt niet in de plaats van het Gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

IMPRESSA J9.3 One Touch TFT De belangrijkste zaken in het kort

IMPRESSA J9.3 One Touch TFT De belangrijkste zaken in het kort IMPRSSA J9.3 One Touch TFT De belangrijkste zaken in het kort Het»Gebruiksaanwijzing IMPRSSA J9.3 One Touch TFT«inclusief deze beknopte gebruiksaanwijzing»imprssa J9.3 One Touch TFT De belangrijkste zaken

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat

Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat Lees altijd eerst de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan het apparaat.

Nadere informatie

De ultieme vorm van smaak

De ultieme vorm van smaak De ultieme vorm van smaak creëert u met uw persoonlijke barista Nieuw in assortiment: CM 5200 met One Touch-functie De Miele Barista CM5: uw hoogstpersoonlijke koffieautomaat Miele staat al jaren bekend

Nadere informatie

Pure verwennerij voor al uw zintuigen. De nieuwe vrijstaande koffiezetautomaten van Miele.

Pure verwennerij voor al uw zintuigen. De nieuwe vrijstaande koffiezetautomaten van Miele. Pure verwennerij voor al uw zintuigen De nieuwe vrijstaande koffiezetautomaten van Miele. Geniet nu waar u ook wil van een perfecte koffie Als uitvinder van de inbouwkoffiezetautomaat heeft Miele al zijn

Nadere informatie

Z6 De belangrijkste zaken in het kort

Z6 De belangrijkste zaken in het kort Z6 De belangrijkste zaken in het kort J Deze beknopte gebruiksaanwijzing komt niet in de plaats van het Gebruiksaanwijzing Z6. Lees eerst de veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen aandachtig door, zodat

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat

Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat Lees altijd eerst de gebruiksaanwijzing voor u het toestel plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan het toestel. nl-be

Nadere informatie

Gebruiks- en montagehandleiding inbouwkoffieautomaat

Gebruiks- en montagehandleiding inbouwkoffieautomaat Gebruiks- en montagehandleiding inbouwkoffieautomaat Lees altijd eerst de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Vrijstaande koffieautomaat CM nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing. Vrijstaande koffieautomaat CM nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat CM 5000 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat

Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat Lees altijd eerst de gebruiksaanwijzing voor u het toestel plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan het toestel. nl-be

Nadere informatie

G F I M J K L B C D E S O T H Q P U N R D 4

G F I M J K L B C D E S O T H Q P U N R D 4 1 2 3 4 G F I A M J K L 5 6 7 B C D E 8 9 10 S O T H Q P U N R 11 12 D 4 Beschrijving apparaat NL A B C D E Tekst display (hoofdmenu) Draai-en-druk bedieningsknop Knop > Knop exit In hoogte verstelbare

Nadere informatie

NIVONA J.Lensen Huishoud BV Platinastraat 84 2718RX Zoetermeer www.nivona.nl. ' 2008 by NIVONA

NIVONA J.Lensen Huishoud BV Platinastraat 84 2718RX Zoetermeer www.nivona.nl. ' 2008 by NIVONA NIVONA J.Lensen Huishoud BV Platinastraat 84 2718RX Zoetermeer www.nivona.nl ' 2008 by NIVONA CafeGrano Elektrische Koffiemolen Handleiding en tips 120 Passie voor koffie. Bedieningshandleiding en tips

Nadere informatie

T8 Art. 468. Gebruiksaanwijzing

T8 Art. 468. Gebruiksaanwijzing T8 Art. 468 Gebruiksaanwijzing Krups T8 a b c d e f g h i a: Vergrendelingshendel b: Veiligheidsknop c: Filterdeksel d: Filter e: Glazen koffiekan f: Afdekplaat g: Waterreservoir h: Aan/Uit-Schakelaar

Nadere informatie

Gebruiks- en montagehandleiding Inbouw-koffiezetautomaat

Gebruiks- en montagehandleiding Inbouw-koffiezetautomaat Gebruiks- en montagehandleiding Inbouw-koffiezetautomaat Lees altijd eerst de gebruiksaanwijzing voor u het toestel plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade

Nadere informatie

www.espressomonteur.nl Gebruiksaanwijzing Isomac Giada

www.espressomonteur.nl Gebruiksaanwijzing Isomac Giada www.espressomonteur.nl Gebruiksaanwijzing Isomac Giada 1. Beschrijving van het apparaat 1. AAN / UIT-schakelaar 2. Controlelampje 3. Koffie/heetwater schakelaar 4. Temperatuur controlelampje 5. Stoomschakelaar

Nadere informatie

AUTOMATISCHE KOFFIEMACHINE 1. BELANGRIJK

AUTOMATISCHE KOFFIEMACHINE 1. BELANGRIJK AUTOMATISCHE KOFFIEMACHINE 1. BELANGRIJK Let erop dat de schakelaar op 0 (uit) staat voordat u het snoer op de wandcontactdoos aansluit. Laat de stekker niet in het stopcontact wanneer de koffiemachine

Nadere informatie

E6/E60 De belangrijkste zaken in het kort

E6/E60 De belangrijkste zaken in het kort E6/E60 De belangrijkste zaken in het kort J Deze beknopte gebruiksaanwijzing komt niet in de plaats van het Gebruiksaanwijzing E6/E60. Lees eerst de veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen aandachtig

Nadere informatie

AR280P Clockradio handleiding

AR280P Clockradio handleiding AR280P Clockradio handleiding Index 1. Beoogd gebruik 2. Veiligheid o 2.1. Pictogrammen in deze handleiding o 2.2. Algemene veiligheidsvoorschriften 3. Voorbereidingen voor gebruik o 3.1. Uitpakken o 3.2.

Nadere informatie

F9 De belangrijkste zaken in het kort

F9 De belangrijkste zaken in het kort F9 De belangrijkste zaken in het kort J Deze beknopte gebruiksaanwijzing komt niet in de plaats van het Gebruiksaanwijzing F9. Lees eerst de veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen aandachtig door, zodat

Nadere informatie

De nieuwe Miele Barista CM 6 Kwaliteit van

De nieuwe Miele Barista CM 6 Kwaliteit van De nieuwe Miele Barista CM 6 Kwaliteit van Lange levensduur OneTouch for Two: Dubbel genieten van de ultieme vorm van smaak 2 De ultieme vorm van smaak De nieuwe vrijstaande Miele-koffieautomaten Houdt

Nadere informatie

Montage, onderhoud en nuttige tips

Montage, onderhoud en nuttige tips Montage, onderhoud en nuttige tips Inbouwkoffieautomaten CVA 5060 CVA 5065 CVA 5068 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat

Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat Lees altijd eerst de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan het apparaat.

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Vrijstaande koffieautomaat CM 5200. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing. Vrijstaande koffieautomaat CM 5200. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat CM 5200 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing koffiemolen. Kaffeemühle CM 80-Serie

Gebruiksaanwijzing koffiemolen. Kaffeemühle CM 80-Serie NL Gebruiksaanwijzing koffiemolen Kaffeemühle CM 80-Serie Inhoudsopgave Veiligheidsinstructies... 3 Voor de eerste ingebruikname... 4 Uitpakken... 4 Eisen waaraan de plaatsingslocatie moet voldoen... 5

Nadere informatie

Beknopte instructies Gallery 210 ES

Beknopte instructies Gallery 210 ES Beknopte instructies Gallery 210 ES 1 595258000 2011.10 Onderdelen van de machine Behuizingdeur Display Behuizing Deurslot Koppenstation Bedieningsmodule Koppenplateau Kannenplateau Koffiecontainer Instant-ingrediëntcontainer

Nadere informatie

»IMPRESSA F8 De belangrijkste zaken in het kort«heeft

»IMPRESSA F8 De belangrijkste zaken in het kort«heeft IMPRESSA F8 De belangrijkste zaken in het kort Het»Gebruiksaanwijzing IMPRESSA F8«inclusief deze beknopte gebruiksaanwijzing»impressa F8 De belangrijkste zaken in het kort«heeft van de onafhankelijke Duitse

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing XKM RS232. nl-nl. M.-Nr. 07655290

Gebruiksaanwijzing XKM RS232. nl-nl. M.-Nr. 07655290 Gebruiksaanwijzing XKM RS232 Lees beslist de gebruiksaanwijzing voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan het apparaat. nl-nl M.-Nr.

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat

Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat Lees altijd eerst de gebruiksaanwijzing voor u het toestel plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan het toestel. nl-be

Nadere informatie

1274,- Gratis bezorgd in Nederland

1274,- Gratis bezorgd in Nederland MIELE koffiemachine zwart CM 6310 SW 1274,- Gratis bezorgd in Nederland Beschrijving De Miele CM 6310 SW behoort tot de Barista topserie vrijstaande koffiemachines en wordt geleverd met 'One Touch' en

Nadere informatie

Art Xs95/Xs90 NL 03/ /1806/0905/2000. IMPRESSA Xs95 / Xs90 Beknopte gebruiksaanwijzing

Art Xs95/Xs90 NL 03/ /1806/0905/2000. IMPRESSA Xs95 / Xs90 Beknopte gebruiksaanwijzing Art. 65592 Xs95/Xs90 NL 03/06 0044493/1806/0905/2000 IMPRESSA Xs95 / Xs90 Beknopte gebruiksaanwijzing Bedieningselementen Bedieningselementen 15 14 13 12 11 10 9 8 7 3 27 6 5 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Nadere informatie

Gebruiks- en montagehandleiding Warmhoudlade

Gebruiks- en montagehandleiding Warmhoudlade Gebruiks- en montagehandleiding Warmhoudlade Lees beslist de gebruiks- en montagehandleiding voordat u uw toestel plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING QUICKMILL 820

GEBRUIKSAANWIJZING QUICKMILL 820 GEBRUIKSAANWIJZING QUICKMILL 820 Allereerst wil ik u van harte feliciteren met de door u aangeschafte Quickmill espressomachine. Om het apparaat zonder zorgen en langdurig te laten functioneren is het

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING NEDERLANDS CALYPSO (PLUS)

GEBRUIKSAANWIJZING NEDERLANDS CALYPSO (PLUS) GEBRUIKSAANWIJZING NEDERLANDS CALYPSO (PLUS) 2 DE MACHINE 1 2 3 4 11 10 9 5 6 7 8 1 Linkerpaneel 2 Achterpaneel 3 Verwarmingsplaat 4 Koffiebonenreservoir 5 Rechterpaneel 6 Bedieningspaneel 7 Uitloop warm

Nadere informatie

»IMPRESSA C50 De belangrijkste zaken in het kort«heeft

»IMPRESSA C50 De belangrijkste zaken in het kort«heeft IMPRESSA C50 De belangrijkste zaken in het kort Het»Gebruiksaanwijzing IMPRESSA C50«inclusief deze beknopte gebruiksaanwijzing»impressa C50 De belangrijkste zaken in het kort«heeft van de onafhankelijke

Nadere informatie

Type HD8858 / HD8859 GEBRUIKSAANWIJZING

Type HD8858 / HD8859 GEBRUIKSAANWIJZING Registreer uw product en krijg ondersteuning op www.saeco.com/welcome 07 Nederlands Type HD8858 / HD8859 GEBRUIKSAANWIJZING 07 NL LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG DOOR VOORDAT DE MACHINE IN GEBRUIK

Nadere informatie

PHILIPS HD7546/20. Gebruiksaanwijzing

PHILIPS HD7546/20. Gebruiksaanwijzing PHILIPS HD7546/20 Gebruiksaanwijzing HD7546, HD7544 F1 G E D C H B A I 46 Nederlands Algemene beschrijving (fig. 1) A Aan/uitknop met lampje B Netsnoer C Koffiezetter D Waterniveauindicator E Waterreservoir

Nadere informatie

Programmeerbare elektronische tijdschakelklok

Programmeerbare elektronische tijdschakelklok G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 62 24 60 Programmeerbare elektronische tijdschakelklok Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing en montagehandleiding

Gebruiksaanwijzing en montagehandleiding Gebruiksaanwijzing en montagehandleiding Volautomatische inbouwkoffiezetautomaat CVA 3660 Lees in elk geval de gebruiksaanwijzing voor u het toestel opstelt, nl-be installeert en in gebruik neemt. Dat

Nadere informatie

CafeRomatica NICR626. Koffie/Espresso-volautomaat Gebruiksaanwijzing en tips. Passie voor koffie.

CafeRomatica NICR626. Koffie/Espresso-volautomaat Gebruiksaanwijzing en tips. Passie voor koffie. CafeRomatica Koffie/Espresso-volautomaat Gebruiksaanwijzing en tips NICR626 Passie voor koffie. 1 A B Display Aroma- en koffiesterkteknop C Draaiknop stoom/heet water D Koffietoets E Stoom-/spoeltoets

Nadere informatie

IMPRESSA C9 One Touch De belangrijkste zaken in het kort

IMPRESSA C9 One Touch De belangrijkste zaken in het kort IMPRSSA C9 One Touch De belangrijkste zaken in het kort Het»Boek voor de IMPRSSA«inclusief deze beknopte gebruiksaanwijzing»imprssa C9 De belangrijkste zaken in het kort«heeft van de onafhankelijke Duitse

Nadere informatie

Beknopte gebruiksaanwijzing FB 7100

Beknopte gebruiksaanwijzing FB 7100 Beknopte gebruiksaanwijzing FB 7100 04.02 1 75522500 Onderdelen van de machine Behuizingdeur Display Behuizing Deurslot Koppenstation Bedieningsmodule Koffiecontainer Brewer Hoofdschakelaar Schraper Filterplaathouder

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. Model nr.: *688.150

GEBRUIKSAANWIJZING. Model nr.: *688.150 Professional Supplies GEBRUIKSAANWIJZING HeteluchtovEN met Stoomfunctie - 30 liter Model nr.: *688.150 688150 nl ma 2014 1 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN Bij gebruik van elektrische apparaten moet

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing IMPRESSA J9.3 One Touch TFT

Gebruiksaanwijzing IMPRESSA J9.3 One Touch TFT Gebruiksaanwijzing IMPRSSA J9.3 One Touch TFT De gebruiksaanwijzing heeft van de Duitse keuringsinstantie TÜV SÜD het keurmerk gekregen op grond van de vlotte stijl, de volledigheid en de aandacht voor

Nadere informatie

Gebruiks- en montageaanwijzing

Gebruiks- en montageaanwijzing Gebruiks- en montageaanwijzing Warmhoudlade EGW 6210 Lees absoluut de gebruiksen montageaanwijzing voor u het toestel plaatst, nl-be installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing E6/E60

Gebruiksaanwijzing E6/E60 Gebruiksaanwijzing 6/60 Inhoudsopgave Uw 6/60 Bedieningselementen 4 Belangrijke aanwijzingen 6 igenlijk gebruik...6 Voor uw veiligheid...6 1 Voorbereiden en in gebruik nemen 10 JURA op internet...10 Apparaat

Nadere informatie

COFFEE MAKER KM 5040

COFFEE MAKER KM 5040 COFFEE MAKER KM 5040 NL C D E F G H I J K L M N A B F O 3 NEDERLANDS 29-32 4 VEILIGHEID EN INSTELLING Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u dit apparaat gebruikt! Volg alle veiligheidsinstructies

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing HEETWATERAPPARAAT HEETWATERAPPARAAT HWA 20

Gebruiksaanwijzing HEETWATERAPPARAAT HEETWATERAPPARAAT HWA 20 Gebruiksaanwijzing HEETWATERAPPARAAT NL HEETWATERAPPARAAT HWA 20 1 HWA 20 2 3 5 4 4 Fig. 1 GEBRUIKSAANWIJZING (NEDERLANDS) Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig, voor een goed en veilig gebruik van het

Nadere informatie

Type HD8855 / HD8857 GEBRUIKSAANWIJZING

Type HD8855 / HD8857 GEBRUIKSAANWIJZING Registreer uw product en krijg ondersteuning op www.philips.com/welcome 07 Nederlands Type HD8855 / HD8857 GEBRUIKSAANWIJZING 07 NL LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG ALVORENS DE MACHINE TE GEBRUIKEN.

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING RIJSTKOKER Modelnr.: *688.087

GEBRUIKSAANWIJZING RIJSTKOKER Modelnr.: *688.087 Professional Supplies GEBRUIKSAANWIJZING RIJSTKOKER Modelnr.: *688.087 Afbeelding alleen ter illustratie, specificaties zijn afhankelijk van het werkelijke product. Lees voor het gebruik zorgvuldig de

Nadere informatie

Inleiding. Aanduidingen. Inleiding

Inleiding. Aanduidingen. Inleiding Inleiding Inleiding Deze gebruiksaanwijzing helpt bij het veilig en economisch gebruiken van de MEDION koffiepadautomaat MD 12000, verder in deze handleiding apparaat genoemt. Deze gebruiksaanwijzing is

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing GIGA X9 Professional

Gebruiksaanwijzing GIGA X9 Professional Gebruiksaanwijzing GIGA X9 Professional K Originele gebruiksaanwijzing Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat gebruikt. De gebruiksaanwijzing heeft van de Duitse keuringsinstantie TÜV SÜD het

Nadere informatie

aanvullende gebruikers handleiding AQUA Plus Versie 131010 - 1 -

aanvullende gebruikers handleiding AQUA Plus Versie 131010 - 1 - aanvullende gebruikers handleiding AQUA Plus Versie 131010-1 - AANVULLENDE HANDLEIDING AQUA PLUS Deze handleiding is uitsluitend ter aanvulling van de handleiding van de Altech Eclips (papieren of DVD

Nadere informatie

PHILIPS HD7686/90. Gebruiksaanwijzing

PHILIPS HD7686/90. Gebruiksaanwijzing PHILIPS HD7686/90 Gebruiksaanwijzing HD7692, HD7690, HD7686 2 1 48 Nederlands Belangrijk Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

LA 30. O Aromaverstuiver Gebruiksaanwijzing. BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) www.beurer.com

LA 30. O Aromaverstuiver Gebruiksaanwijzing. BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) www.beurer.com LA 30 O Aromaverstuiver Gebruiksaanwijzing BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) www.beurer.com NEDERLANDS Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, bewaar deze voor later gebruik, laat

Nadere informatie

HANDLEIDING VASCO TIMER MODULE TIMER MODULE

HANDLEIDING VASCO TIMER MODULE TIMER MODULE HANDLEIDING VASCO TIMER MODULE TIMER MODULE INHOUDSTABEL 1. INLEIDING 01 2. VEILIGHEID 01 3. WERKING 01 4. OBOUW 02 ALGEMEEN 02 MAATTEKENING 02 MONTAGE 02 ELEKTRISCH SCHEMA 04 4.1 AANSLUITING D300E II

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing F9

Gebruiksaanwijzing F9 Gebruiksaanwijzing F9 Inhoudsopgave Uw F9 Bedieningselementen 4 Belangrijke aanwijzingen 6 igenlijk gebruik...6 Voor uw veiligheid...6 1 Voorbereiden en in gebruik nemen 10 JURA op internet...10 Apparaat

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Koffiemolen. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie

Gebruiksaanwijzing Koffiemolen. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Gebruiksaanwijzing Koffiemolen Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Inhoudsopgave Veiligheidsinstructies... 3 Uitpakken... 4 Eisen waaraan de plaatsingslocatie moet voldoen... 4 Voor de eerste ingebruikname...

Nadere informatie

CADEAU bij aankoop van de koffieautomaat CM6 of CM7*. Geniet thuis van uw favoriete koffiespecialiteit! Twee kilo Arabicakoffiebonen.

CADEAU bij aankoop van de koffieautomaat CM6 of CM7*. Geniet thuis van uw favoriete koffiespecialiteit! Twee kilo Arabicakoffiebonen. Geniet thuis van uw favoriete koffiespecialiteit! Twee kilo Arabicakoffiebonen en een onderhoudspakket CADEAU bij aankoop van de koffieautomaat CM6 of CM7*. * Bekijk de actievoorwaarden. Ontdek uw cadeaupakket

Nadere informatie

IMPRESSA Z7 De belangrijkste zaken in het kort

IMPRESSA Z7 De belangrijkste zaken in het kort IMPRSSA Z7 De belangrijkste zaken in het kort Het»Gebruiksaanwijzing IMPRSSA Z7«inlusief deze beknopte gebruiksaanwijzing»imprssa Z7 De belangrijkste zaken in het kort«heeft van de onafhankelijke Duitse

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing GIGA X3c Professional. Originele gebruiksaanwijzing Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat gebruikt.

Gebruiksaanwijzing GIGA X3c Professional. Originele gebruiksaanwijzing Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat gebruikt. Gebruiksaanwijzing GIGA X3c Professional K Originele gebruiksaanwijzing Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat gebruikt. JURA Type 727 Inhoudsopgave Uw GIGA X3c Professional Bedieningselementen

Nadere informatie