Gebruiks- en montageaanwijzing

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruiks- en montageaanwijzing"

Transcriptie

1 Gebruiks- en montageaanwijzing Inbouwkoffiezetautomaat CVA 6805 Lees absoluut de gebruiksaanwijzing voor u het toestel plaatst, nl-be installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan het toestel. M.-Nr

2 Uw bijdrage tot bescherming van ons milieu Recycleerbare verpakking De verpakking behoedt het toestel voor transportschade. Er werd materiaal gekozen dat door het milieu wordt verdragen en opnieuw kan worden benut. Door de verpakking weer in kringloop te brengen, wordt er grondstof gespaard en verkleint de afvalberg. Uw vakhandelaar neemt de verpakking terug. Uw oud toestel afdanken Oude elektrische en elektronische toestellen bevatten vaak nog waardevol materiaal. Ze bevatten echter ook schadelijke stoffen die noodzakelijk waren voor hun werking en beveiliging. Als deze stoffen in het restafval terechtkomen of verkeerd worden behandeld, kunnen ze schade berokkenen aan de menselijke gezondheid en het milieu. Geef deze stoffen dus niet met het gewone huisvuil mee. Als u vragen heeft omtrent het afdanken van uw oud toestel, neem dan contact op met de handelaar bij wie u het kocht of de firma Recupel, telefoon , website: of uw gemeentebestuur als u uw toestel naar een containerpark brengt. Zorg er ook voor dat het toestel intussen kindveilig wordt bewaard voor u het laat wegbrengen. Bij de aankoop van uw nieuw toestel heeft u een bijdrage betaald. Die wordt volledig gebruikt voor de toekomstige recyclage van dat toestel. Dat bevat trouwens nog waardevol materiaal. Door te recycleren wordt er dan ook minder verspild en vervuild. 2

3 Inhoud Uw bijdrage tot bescherming van ons milieu...2 Beschrijving van het toestel...6 Toebehoren...8 Opmerkingen omtrent uw veiligheid...9 Bedienen Eerste ingebruikname...22 Vóór het eerste gebruik...22 Het toestel voor het eerst inschakelen Waterhardheid...23 Waterreservoir vullen...25 Bonenreservoir vullen met koffiebonen...26 Koffiezetautomaat in- en uitschakelen...27 Instelling uitloop...28 Dranken bereiden Espresso, koffie of Caffè Lungo bereiden Twee porties bereiden...29 Bereiding afbreken...30 Meerdere kopjes koffie direct na elkaar bereiden (Koffiekan )...30 Koffiedranken met reeds gemalen koffie bereiden...30 Dranken met melk...32 Opmerkingen omtrent het melkreservoir...32 Warm water produceren...33 Dranken uit een profiel bereiden...33 Na de drankbereiding...33 Koffiebeleving volgens uw wensen...34 Maalgraad...34 Drankparameters wijzigen...35 Koffiehoeveelheid...35 Temperatuur...35 De gemalen koffie bevochtigen Drankhoeveelheid aanpassen...37 Drankhoeveelheid aanpassen...37 Bereiding herstellen

4 Inhoud Profielen instellen...40 Profielen oproepen...40 Profiel samenstellen Profiel kiezen...40 Naam wijzigen...40 Profiel wissen...41 Profiel vervangen...41 Dranken voor profielen bewerken...42 Drank samenstellen...42 Drank wijzigen: drankhoeveelheid, drankparameters en naam wijzigen Drank wissen...42 Instellingen...43 Menu "Instellingen" oproepen Instellingen wijzigen en opslaan...43 Overzicht van de mogelijke instellingen...44 Taal...46 Tijd...46 Datum...46 Timer...47 Ecomodus...48 Verlichting...49 Info (informatie weergeven) Koffiezetautomaat vergrendelen (Vergrendeling )...49 Waterhardheid...50 Lichtsterkte...50 Volume...50 Vaste wateraansluiting activeren en deactiveren...50 Bordenwarmer...50 Instelling uitloop Fabrieksinstellingen...51 Demo-functie (Handelaar)

5 Inhoud Reiniging en onderhoud...52 Overzicht...52 Toestel spoelen...54 Melkleiding Melkleiding handmatig spoelen...54 Melkleiding met het reinigingsmiddel voor melkleidingen reinigen...55 Melkreservoir met deksel Centrale uitlaat Onderhoud melkventiel uitvoeren...59 Afdekking van de sensoren...59 Waterreservoir...60 Afvalbakje...60 Opvangschaal...61 Opvangrooster Bonenreservoir Verbinding voor de centrale uitlaat...62 Binnenruimte en toesteldeur...63 Filtersysteem...63 Filtersysteem uitnemen en met de hand spoelen Filtersysteem ontvetten...65 Front van het toestel...66 Ontkalken...67 Wat gedaan als...?...69 Verstopte melkleiding reinigen Dienst Herstellingen aan huis van Miele en garantie...83 Energie besparen Vaste wateraansluiting...85 Elektrische aansluiting...87 Inbouw...88 Inbouw- en combinatiemogelijkheden Ventilatie...89 Inbouw...89 Deurscharnieren instellen...91 Auteursrechten en licenties

6 Beschrijving van het toestel Buitenkant a Aan-uittoets b Touch-display c Sensortoets "Terug" d Deurgreep e Uitlaat voor warm water f Opvangrooster g Centrale uitlaat met verlichting en automatische hoogteverstelling op basis van de hoogte van de kopjes h Melkreservoir met deksel 6

7 Beschrijving van het toestel Binnenkant i Afdekking van de koffietrechter (reeds gemalen koffie) j Filtersysteem k Koffietrechter (reeds gemalen koffie) l Hendel voor de maalgraad m Bonenreservoir n Waterreservoir met toevoerhulpmiddel o Opvangschaal met rooster p Afvalbakje q Opvangschaal aan de binnenkant van de toesteldeur r Verbinding voor de centrale uitlaat s Serviceklep 7

8 Toebehoren Meegeleverd toebehoren Koffielepel om reeds gemalen koffie te doseren Melkreservoir met deksel om melk te bewaren en bereiden Reinigingsmiddel voor melkleidingen om het melksysteem te reinigen (startset) 2 onderhoudsrecipiënten (grote, kleine) voor reiniging en onderhoud Ontkalkingstabletten om de waterleidingen te ontkalken (startset) Reinigingstabletten om het filtersysteem te ontvetten (startset) Teststrookje om de waterhardheid te bepalen Reinigingsborstel om de melkleiding te reinigen Siliconenvet om de kap van de verbinding voor de centrale uitlaat in te vetten Kap van de verbinding voor de centrale uitlaat Hoekstuk voor de melkleiding Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren Het Miele-assortiment bevat een brede waaier aan handig toebehoren en reinigings- en onderhoudsmiddelen die zijn afgestemd op de koffiezetautomaat. Multifunctionele microvezeldoek om vingerafdrukken en normaal vuil te verwijderen Melkreservoir met deksel om melk te bewaren en bereiden Compacte afsluiting deksel voor het melkreservoir om dat te bewaren in de koelkast Reinigingsmiddel voor melkleidingen om het melksysteem te reinigen Ontkalkingstabletten om de waterleidingen te ontkalken Reinigingstabletten om het filtersysteem te ontvetten Siliconenvet om de kap van de verbinding voor de centrale uitlaat in te vetten U kunt deze producten en ander toebehoren bestellen in de Miele Online Shop, via de dienst Onderdelen en toebehoren van Miele of bij uw Miele-handelaar. 8

9 Opmerkingen omtrent uw veiligheid Deze koffiezetautomaat voldoet aan de voorgeschreven veiligheidsvoorschriften. Door ondeskundig gebruik kunnen gebruikers echter letsel oplopen en kan er schade optreden aan het toestel. Lees deze gebruiksaanwijzing daarom eerst aandachtig door voordat u deze koffiezetautomaat in gebruik neemt. U vindt er belangrijke opmerkingen omtrent inbouw, veiligheid, gebruik en onderhoud. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan de koffiezetautomaat. Miele is niet aansprakelijk voor schade die ontstaan is doordat deze opmerkingen niet in acht werden genomen. Bewaar de gebruiksaanwijzing en geef ze door aan wie het toestel eventueel na u gebruikt. Juist gebruik ~ Deze koffiezetautomaat is bedoeld voor gebruik in het huishouden en in gelijkaardige omgevingen. De koffiezetautomaat is niet bestemd voor gebruik buiten. ~ Gebruik de koffiezetautomaat uitsluitend in huishoudelijke context om koffiedranken zoals espresso, cappuccino, Latte Macchiato e.a. te bereiden. Gebruik voor andere doeleinden is niet toegelaten. ~ Personen die door hun fysieke, zintuiglijke of geestelijke mogelijkheden of hun onervarenheid of gebrek aan kennis niet in staat zijn om deze koffiezetautomaat veilig te bedienen, moeten bij de bediening in het oog worden gehouden. Deze personen mogen de koffiezetautomaat zonder toezicht bedienen, maar alleen wanneer de bediening van het toestel zo uitgelegd is aan hen dat ze het veilig kunnen bedienen. Ze moeten de eventuele risico's van een foutieve bediening kunnen beseffen en begrijpen. 9

10 Opmerkingen omtrent uw veiligheid Kinderen in het huishouden,gevaar voor verbranding aan de centrale uitlaat en de uitlaat voor heet water! De huid van kinderen reageert gevoeliger op hoge temperaturen dan de huid van volwassenen. Voorkom dat kinderen hete onderdelen van de koffiezetautomaat aanraken of lichaamsdelen onder de uitlaten houden. ~ Plaats de koffiezetautomaat buiten het bereik van kinderen. ~ Kinderen jonger dan acht jaar moeten uit de buurt van de koffiezetautomaat worden gehouden, tenzij ze constant in het oog worden gehouden. ~ Kinderen vanaf acht jaar mogen de koffiezetautomaat zonder toezicht bedienen, maar alleen wanneer de bediening van het toestel zo uitgelegd is aan hen dat ze het toestel veilig kunnen bedienen. Kinderen moeten de eventuele risico's van een foutieve bediening kunnen beseffen en begrijpen. ~ Kinderen mogen de koffiezetautomaat niet zonder toezicht reinigen. ~ Let op kinderen die in de buurt van de koffiezetautomaat komen. Laat kinderen nooit met het toestel spelen. Merk op dat espresso en koffie geen kinderdranken zijn. ~ Gevaar voor verstikking! Spelende kinderen kunnen zich wikkelen in verpakkingsmateriaal (bijv. folies) of het over hun hoofd trekken en daardoor verstikken. Hou kinderen uit de buurt van verpakkingsmateriaal. 10

11 Technische veiligheid Opmerkingen omtrent uw veiligheid ~ Installatiewerken of herstellingen mogen alleen door vakmensen worden uitgevoerd die door Miele erkend zijn. Door ondeskundig uitgevoerde installatiewerken of herstellingen kunnen er niet te onderschatten risico's voor de gebruiker ontstaan. ~ Een beschadigde koffiezetautomaat kan uw veiligheid in gevaar brengen. Controleer vóórdat het toestel wordt ingebouwd of het zichtbaar beschadigd is. Een beschadigd toestel mag u nooit in gebruik nemen. ~ Vergelijk zeker eerst de aansluitgegevens (spanning en frequentie) op het typeplaatje met deze van het elektriciteitsnet. Sluit pas daarna uw koffiezetautomaat aan. Deze gegevens dienen absoluut overeen te stemmen. Anders treedt er schade op aan uw toestel. Vraag bij twijfel inlichtingen aan een elektricien. ~ De elektrische veiligheid van de koffiezetautomaat is alleen gegarandeerd als het toestel wordt aangesloten op een volgens de voorschriften geïnstalleerd aardsysteem. Het is heel belangrijk dat aan deze fundamentele veiligheidsvoorwaarde is voldaan. Laat de elektrische installatie in uw woning bij twijfel door een elektricien controleren. ~ Gebruik geen stopcontactenblokken of verlengkabels om de koffiezetautomaat aan te sluiten op het elektriciteitsnet. Met verlengkabels en stopcontactenblokken kan de vereiste veiligheid voor het toestel niet worden gegarandeerd (gevaar voor brand). ~ Gebruik de koffiezetautomaat enkel in ingebouwde toestand. Enkel dan is een veilige werking gegarandeerd. ~ Bij een gecombineerde inbouw moet onder de koffiezetautomaat een tussenplank zonder uitsnijding worden aangebracht (behalve in combinatie met een geïntegreerde culinaire lade). 11

12 Opmerkingen omtrent uw veiligheid ~ De koffiezetautomaat mag niet op niet-vaste plaatsen (bijv. op een schip) worden gebruikt. ~ Op de tweede steekaansluitbus aan de achterzijde van de koffiezetautomaat mag enkel een warmhoudlade/culinaire lade van Miele van het type EGW , -29, EGW , ESW 6x14, 6x29 worden aangesloten. ~ Gebruik de koffiezetautomaat alleen in omgevingstemperaturen tussen +10 C en +38 C. ~ Zorg voor een goede ventilatie van de koffiezetautomaat. De ventilatieopeningen in de inbouwkast en de ruimte onder het plafond moeten minstens 200 cm 2 groot zijn. Anders kan er condensvorming optreden en kan het toestel of de inbouwkast beschadigd raken. ~ Als de koffiezetautomaat achter een gesloten meubeldeur wordt geplaatst, mag u het toestel alleen gebruiken terwijl de meubeldeur geopend is. Sluit de meubeldeur niet terwijl de koffiezetautomaat in werking is. ~ Neem de onderstaande opmerkingen omtrent de vaste wateraansluiting in acht om schade te vermijden: Sluit de koffiezetautomaat niet aan op een warmwaterleiding. De waterkraan van de watertoevoer moet nog toegankelijk zijn als de koffiezetautomaat ingebouwd is. De beschermmantel van de watertoevoerslang mag niet worden beschadigd of geknikt. 12

13 Opmerkingen omtrent uw veiligheid ~ Het ingebouwde Waterproof System biedt een betrouwbare bescherming tegen waterschade, maar alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan: De koffiezetautomaat is volgens de voorschriften geïnstalleerd (aansluiting op het elektriciteitsnet en wateraansluiting). Wanneer er duidelijk sprake is van schade, laat u de koffiezetautomaat onmiddellijk herstellen. Draai de waterkraan dicht bij langdurige afwezigheid (bijv. vakantie). ~ Het recht op garantie vervalt wanneer de koffiezetautomaat door een klantendienst wordt hersteld die niet door Miele is erkend. ~ Enkel met originele Miele-wisselstukken bent u zeker dat ze ten volle voldoen aan de eisen die Miele qua veiligheid stelt. Defecte onderdelen mogen enkel worden vervangen door originele Miele-wisselstukken. ~ Tijdens herstellingswerken moet de koffiezetautomaat van het elektriciteitsnet losgekoppeld zijn. De koffiezetautomaat is pas van het elektriciteitsnet losgekoppeld wanneer aan een van deze voorwaarden is voldaan: de zekeringen in uw zekeringkast zijn uitgeschakeld, de schroefzekeringen in uw zekeringkast zijn helemaal uitgedraaid of De stekker van de koffiezetautomaat is uit het stopcontact getrokken. Trek daarbij niet aan de aansluitkabel, wel aan de stekker. ~ Open nooit de behuizing. Wanneer u aansluitingen onder spanning aanraakt of de elektrische en mechanische constructie wijzigt, kan dat voor u gevaar opleveren. Het kan ook tot storingen in de werking van de koffiezetautomaat leiden. 13

14 Opmerkingen omtrent uw veiligheid ~ Gebruik alleen origineel Miele-toebehoren. Worden er andere onderdelen gebruikt, dan vervalt het recht op garantie en/of de productaansprakelijkheid. Veilig gebruik,gevaar voor verbranding aan de centrale uitlaat en de uitlaat voor heet water! De uitlopende vloeistoffen en geproduceerde stoom zijn zeer heet. Ook het water in de opvangschaal kan zeer heet zijn. Wees voorzichtig wanneer u de opvangschaal leeggiet. Neem de volgende opmerkingen in acht: Hou geen lichaamsdelen onder de centrale uitlaat of de uitlaat voor warm water terwijl er hete vloeistoffen uitlopen of er stoom wordt geproduceerd. Raak geen hete onderdelen aan. De tuitjes kunnen hete vloeistof of stoom rondspuiten. Zorg er daarom voor dat de centrale uitlaat schoon is en juist is gemonteerd.,kijk nooit rechtstreeks of met optische instrumenten (vergrootglas of iets dergelijks) in de straal van de verlichting. ~ Reinig geen voorwerpen met behulp van de koffiezetautomaat. ~ Reinig de koffiezetautomaat en het melkreservoir grondig voordat u deze voor het eerst gebruikt. Spoel de leidingen voor koffie en melk (zie rubriek "Reiniging en onderhoud"). 14

15 Opmerkingen omtrent uw veiligheid ~ Neem de volgende opmerkingen omtrent het gebruikte water in acht: Bij gebruik zonder een vaste wateraansluiting: Vul het waterreservoir alleen met koud en vers drinkwater. Warm water of andere vloeistoffen kunnen de koffiezetautomaat beschadigen. Ververs het water dagelijks om kiemvorming te voorkomen. Bij gebruik met een vaste wateraansluiting: Giet het waterreservoir 1 keer per dag leeg. Gebruik geen mineraalwater. Dat zou de koffiezetautomaat sterk verkalken en beschadigen. Gebruik geen water afkomstig uit omkeerosmosesystemen. Het toestel zou beschadigd kunnen raken. ~ Vul het bonenreservoir alleen met gebrande koffiebonen. Vul het bonenreservoir niet met koffiebonen die zijn behandeld met toevoegingen. Doe ook geen reeds gemalen koffie in het bonenreservoir. ~ Suiker beschadigt het toestel onherroepelijk! Vul het bonenreservoir niet met koffiebonen die zijn voorbehandeld met suiker, karamel e.d. en giet ook geen vloeistoffen met suiker in de koffiezetautomaat. ~ Doe in de koffietrechter alleen reeds gemalen koffie of een Miele-reinigingstablet om het filtersysteem in de koffietrechter te ontvetten. ~ Gebruik alleen melk zonder toevoegingen. Toevoegingen met veel suiker verstoppen de melkleiding en de koffiezetautomaat raakt daardoor beschadigd. ~ Gebruikt u dierlijke melk, gebruik dan alleen gepasteuriseerde melk. ~ Hou geen brandende alcoholmengsels onder de centrale uitlaat. De kunststofonderdelen van de koffiezetautomaat kunnen daardoor in brand vliegen en smelten. 15

16 Opmerkingen omtrent uw veiligheid ~ Hang niet aan de geopende toesteldeur en belast ze niet. De koffiezetautomaat zou beschadigd kunnen raken. ~ Neem de volgende opmerkingen omtrent de reiniging van de koffiezetautomaat in acht: Schakel de koffiezetautomaat uit voordat u deze reinigt. Reinig de koffiezetautomaat en het melkreservoir dagelijks (meer informatie in de rubriek "Reiniging en onderhoud"). Gebruik geen stoomreiniger. De stoom kan terechtkomen op onderdelen die onder spanning staan en zo een kortsluiting veroorzaken. Ontkalk de koffiezetautomaat regelmatig met de Miele-ontkalkingstabletten. Hoe vaak u de koffiezetautomaat moet ontkalken, is afhankelijk van de waterhardheid. Ontkalk het toestel vaker als het gebruikte water veel kalk bevat. Miele is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van een gebrekkige ontkalking. Ontvet het filtersysteem regelmatig met de Miele-reinigingstabletten. Afhankelijk van het vetgehalte van de gebruikte koffiesoort kan het filtersysteem sneller verstopt raken. ~ De kap op de verbinding voor de centrale uitlaat is ingevet met siliconenvet. Let op dat u niets morst op uw kleren wanneer u reservoirs of andere onderdelen uit de binnenruimte van het toestel neemt of terugplaatst. 16

17 Opmerkingen omtrent uw veiligheid Voor toestellen met roestvrijstalen oppervlakken geldt: ~ Kleef geen herkleefbare notes (post-its), doorzichtige plakband, ondoorzichtige plakband of andere kleefmiddelen op de roestvrijstalen oppervlakken. De coating van de roestvrijstalen oppervlakken zou beschadigd raken door het kleefmiddel en haar beschermende werking tegen vuil verliezen. ~ De coating van de roestvrijstalen oppervlakken is gevoelig voor krassen. Zelfs magneten kunnen krassen veroorzaken. 17

18 Bedienen Opmerkingen omtrent het touch-display U bedient de koffiezetautomaat door het touch-display met uw vingertoppen aan te raken. Het is een capacitief aanraakscherm. Dat betekent dat er een lichte elektrische lading op staat. Doordat het menselijk lichaam elektriciteit geleidt, vloeit er spanning weg wanneer uw vinger het touch-display aanraakt. Zo wordt de aanraking gedetecteerd. Wanneer uw vingers koud zijn, reageert het touch-display mogelijk niet. Gebruik geen puntige of scherpe voorwerpen zoals een stylus. Het oppervlak van het touch-display zou beschadigd kunnen raken. Bovendien reageert het touch-display niet op aanraking met voorwerpen. Zorg ervoor dat er geen water achter het touch-display terechtkomt. Het scherm Het scherm bestaat uit drie delen: Op de bovenste balk kunt u zien waar in het menu u zich bevindt. Door te tikken op de naam van het gewenste menu, roept u het desbetreffende menu op. U gaat naar het bovenliggende menuniveau door te tikken op "...". De tijd (het uur) wordt rechts weergegeven. In het midden bevindt zich het bedieningsveld, waar het geopende menu en de menupunten worden weergegeven. Met de pijltoetsen en kunt u naar rechts of links bladeren (scrollen) en verschillende bedieningshandelingen kiezen. Via de onderste balk kunt u naar de weergegeven menu's gaan door de desbetreffende grijze velden aan te raken. 18

19 Het aantal vierkantjes in het midden geeft aan hoeveel pagina's er beschikbaar zijn in het geopende menu. Bedieningshandelingen Bij het aanraken van een beschikbare keuze wordt het desbetreffende veld oranje. Keuze maken of menu oproepen ^ Tik met uw vinger 1 keer op het gewenste veld. Bladeren (scrollen) ^ Veeg met uw vinger over het display zoals op een smartphone: leg uw vinger op het touch-display en maak een veegbeweging in de gewenste richting. U kunt naar links of rechts bladeren. Bij sommige menupunten kunt u ook omhoog of omlaag bladeren. ^ Tik met uw vinger op de pijltoets of om naar links of naar rechts te bladeren. Menuniveau verlaten (sensortoets ) Raak de sensortoets aan om naar het vorige scherm te gaan. Alle instellingen die u hebt ingevoerd of ingesteld en niet met "OK" hebt bevestigd, worden niet opgeslagen. Raak de sensortoets 3 keer na elkaar aan om naar het drankmenu te gaan. In het menu "Profielen" keert u met de sensortoets "Terug" stapsgewijs terug naar uw vertrekpunt. Getallen invoeren via het cijferblok U kunt getallen invoeren via de draaiwielen (veeg over de wielen en stop bij het gewenste cijfer) of via het cijferblok (tik op de gewenste cijfers). Wacht totdat de draaiwielen weer grijs zijn. Pas dan is de gewijzigde instelling opgeslagen. ^ Tik op. Bedienen 19

20 Bedienen Het cijferblok wordt geopend. ^ Tik op de gewenste cijfers. Zodra u een geldige waarde hebt ingevoerd, wordt het veld "OK" groen. ^ Tik op "OK". Letters invoeren Namen van profielen of eigen dranken voert u in via een toetsenbord. Kies korte en duidelijke namen. ^ Tik op de gewenste letters of tekens. ^ Tik op "Opslaan". 20

21 Naast de tekst en de dranksymbolen verschijnen mogelijk ook de volgende symbolen: Instellingen zoals de lichtsterkte van het display of het volume van de geluidssignalen en het toetsgeluid worden via een balk met segmenten ingesteld. Geeft informatie en opmerkingen omtrent de bediening aan. Bevestig de meldingen met "OK". De vergrendeling is geactiveerd (zie "Instellingen Koffiezetautomaat vergrendelen (Vergrendeling )"). De bediening is vergrendeld. De timer "Inschakelen om" is geactiveerd (zie "Instellingen Timer") uur op voorhand verschijnt het symbool samen met de gewenste inschakeltijd op het display, op voorwaarde dat voor de weergave van de tijd (het uur) "Aan" of "Nachtuitschakeling" werd gekozen. Bedienen Wordt weergegeven tijdens "Melkleiding reinigen". (U vindt het symbool ook op het waterreservoir: vul het waterreservoir tot aan deze markering met water.) Wordt weergegeven tijdens "Toestel ontkalken". (U vindt het symbool ook op het waterreservoir: vul het waterreservoir tot aan deze markering met water.) 21

22 Eerste ingebruikname Voordat u de koffiezetautomaat in gebruik neemt, moet u de gebruiksaanwijzing aandachtig lezen, zodat u zich vertrouwd maakt met het toestel en hoe u het bedient. Vóór het eerste gebruik ^ Plaats de koffiezetautomaat en sluit deze aan op het elektriciteitsnet (zie "Elektrische aansluiting" en "Inbouw"). ^ Verwijder eventuele beschermfolies. Reinig het toestel grondig (zie "Reiniging en onderhoud") voordat u water of koffiebonen doet in de koffiezetautomaat. Het toestel voor het eerst inschakelen Wanneer u de koffiezetautomaat voor het eerst inschakelt, wordt een welkomstmelding weergegeven. Vervolgens wordt u gevraagd de volgende instellingen in te stellen: Taal Datum Tijd Weergave (weergave uur) ^ Raak de aan-uittoets aan. Op het display wordt kort de melding "Miele - Willkommen" weergegeven. Taal instellen ^ Tik op de gewenste taal en tik vervolgens op "OK". ^ Tik op het gewenste land en tik vervolgens op "OK". De instelling wordt opgeslagen. Datum instellen ^ Veeg met uw vinger over het veld "Dag" op het display totdat het getal voor de actuele dag verschijnt. ^ Herhaal dat voor "Maand" en "Jaar" totdat de actuele datum ingesteld is. ^ Tik op "OK". De instelling wordt opgeslagen. Tijd instellen ^ Veeg met uw vinger over het veld "Uren" op het display totdat het getal voor het actuele uur verschijnt. ^ Herhaal dat voor "Minuten" totdat de minuten van de actuele tijd ingesteld zijn. ^ Tik op "OK". De instelling wordt opgeslagen. 22

23 Eerste ingebruikname Weergave U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden: Aan: De datum en de tijd worden altijd weergegeven wanneer het toestel wordt uitgeschakeld. Uit: Het display is donker wanneer het toestel uitgeschakeld is. Nachtuitschakeling: De datum en de tijd worden van 5.00 tot uur weergegeven. ^ Tik op de gewenste soort weergave en tik vervolgens op "OK". Afhankelijk van de mogelijkheid die u kiest, verbruikt de koffiezetautomaat meer energie. Op het display verschijnt een melding die u dat meldt. Vervolgens verschijnt op het display de melding "Eerste ingebruikname succesvol afgerond". Op het display verschijnt "Vul het waterreservoir en plaats het terug". ^ Vul het waterreservoir met vers, koud drinkwater. Tip: Volg de verdere stappen in deze gebruiksaanwijzing om de instellingen van uw toestel aan te passen aan uw wensen en u vertrouwd te maken met uw toestel. Waterhardheid De waterhardheid geeft aan hoeveel kalk het water bevat. Hoe meer kalk er in het water zit, hoe harder het water is. En hoe harder het water, hoe vaker de koffiezetautomaat moet worden ontkalkt. De koffiezetautomaat meet de gebruikte hoeveelheid water en stoom. Afhankelijk van de ingestelde waterhardheid kunt u meer of minder dranken bereiden voordat het toestel moet worden ontkalkt. Stel de plaatselijke waterhardheid in op de koffiezetautomaat. Zo zorgt u ervoor dat het toestel perfect zal werken en niet beschadigd zal raken. Ook zorgt dit ervoor dat u op het juiste tijdstip op het display wordt gevraagd om het ontkalkingsproces te starten. U kunt vier standen instellen: Waterhardheid 0-8,4 dh (0-1,5 mmol/l) 8,4-14 dh (1,5-2,5 mmol/l) dh (2,5-3,7 mmol/l) Meer dan 21 dh (meer dan 3,7 mmol/l) Hardheidsgraad van het waterbedrijf Waarde (hardheidsgraad) Zacht Zacht 1 Gemiddeld Gemiddeld 2 Hard Hard 3 Hard Zeer hard 4 23

24 Eerste ingebruikname Waterhardheid bepalen U kunt de plaatselijke waterhardheid zelf meten met behulp van het meegeleverde teststrookje. Of u kunt bij uw waterbedrijf de hardheid van uw water opvragen. ^ Plaats het teststrookje ca. 1 seconde in het water. Schud het water van het teststrookje. Na ca. 1 minuut kunt u het resultaat aflezen. Aan de hand hiervan kunt u de waterhardheid op de koffiezetautomaat instellen. Waterhardheid instellen ^ Tik op "Instellingen". ^ Veeg met uw vinger over het display totdat "Waterhardheid" verschijnt en tik erop. ^ Tik op de gewenste stand voor de waterhardheid en tik vervolgens op "OK". De instelling wordt opgeslagen. 24

25 Waterreservoir vullen Wanneer de koffiezetautomaat via een vaste wateraansluiting op uw huishoudelijke aftakking op het drinkwaternet aangesloten is, wordt het waterreservoir automatisch gevuld zodra het toestel wordt ingeschakeld. Het toevoerhulpmiddel op het deksel van het waterreservoir zorgt ervoor dat het water vlot in het waterreservoir loopt. U kunt het waterreservoir uiteraard ook handmatig vullen wanneer de koffiezetautomaat zonder vaste wateraansluiting wordt gebruikt (gebruik zonder een vaste wateraansluiting). ^ Open de toesteldeur.,gevaar voor infectie door kiemen. Ververs het water dagelijks om kiemvorming te voorkomen. Wanneer u de koffiezetautomaat zonder een vaste wateraansluiting gebruikt: Vul het waterreservoir alleen met vers, koud drinkwater. Heet of warm water of andere vloeistoffen kunnen de koffiezetautomaat beschadigen. Vul het waterreservoir niet met mineraalwater. Dat zou de koffiezetautomaat sterk verkalken en beschadigen. ^ Trek het waterreservoir naar voren toe uit. ^ Neem het deksel af en vul het waterreservoir tot aan de markering "max." met koud vers drinkwater. ^ Schuif het waterreservoir in het toestel. Zorg ervoor dat het vastklikt. Wanneer het waterreservoir wat uitsteekt of hoger zit, controleert u of de plaats waar het waterreservoir in het toestel wordt geplaatst vuil is. Het uitlaatventiel kan daardoor beginnen te lekken. Reinig indien nodig de plaats waar het waterreservoir in het toestel wordt geplaatst. 25

26 Bonenreservoir vullen met koffiebonen U kunt koffie of espresso bereiden met gebrande koffiebonen. De koffiezetautomaat maalt koffiebonen telkens als u een portie bereidt. Daarvoor moet het bonenreservoir gevuld zijn met koffiebonen. Ook kunt u koffie of espresso bereiden met reeds gemalen koffie (poederkoffie) (zie "Koffie of espresso met reeds gemalen koffie bereiden"). Opgelet! Gevaar voor beschadiging van de koffiemolen! Vul het bonenreservoir alleen met gebrande koffiebonnen voor espresso of koffie. Vul het bonenreservoir niet met reeds gemalen koffie. Opgelet! Suiker beschadigt de koffiezetautomaat! Vul het bonenreservoir niet met koffiebonen die zijn voorbehandeld met suiker, karamel e.d. en giet ook geen vloeistoffen met suiker in het bonenreservoir. ^ Trek het bonenreservoir uit. ^ Schuif het deksel naar achteren en vul het bonenreservoir met de koffiebonen. ^ Schuif het deksel weer helemaal naar voren. ^ Schuif het bonenreservoir volledig in de koffiezetautomaat. Sluit de toesteldeur. 26

27 Koffiezetautomaat in- en uitschakelen Inschakelen Wanneer u het toestel inschakelt, warmt de koffiezetautomaat op en worden de leidingen gespoeld. Hierdoor worden de leidingen gereinigd en verwarmd voor de drankbereiding. Als de koffiezetautomaat nog een bedrijfstemperatuur van meer dan 60 C heeft, wordt het spoelen niet gestart. ^ Raak de aan-uittoets aan. Tip: Wanneer u niet wilt dat het spoelwater in de opvangschaal terechtkomt, plaatst u voorafgaand aan de eerste drankbereiding een geschikte recipiënt (bijv. de kleine onderhoudsrecipiënt) onder de centrale uitlaat. Op het display verschijnt eerst de melding "Opwarmfase". Na het opwarmen spoelt het toestel de leidingen. Er loopt warm water uit de centrale uitlaat. U kunt nu dranken bereiden. Uitschakelen ^ Raak de aan-uittoets aan. Wanneer een koffiedrank is bereid, spoelt de koffiezetautomaat de koffieleidingen voordat deze wordt uitgeschakeld. Bij langdurige afwezigheid Als u de koffiezetautomaat gedurende lange tijd niet gebruikt, gaat u als volgt te werk: ^ Giet de opvangschaal, het afvalbakje en het waterreservoir leeg. ^ Reinig alle onderdelen grondig, ook het filtersysteem, de verbinding voor de centrale uitlaat en de opvangschaal aan de binnenkant van de toesteldeur. ^ Schakel het toestel uit. Wanneer u de toesteldeur lange tijd laat openstaan, doet u er goed aan de stekker uit het stopcontact te trekken of de desbetreffende zekering in uw zekeringkast uit te schakelen om energie te besparen. 27

Gebruiks- en montageaanwijzing

Gebruiks- en montageaanwijzing Gebruiks- en montageaanwijzing Inbouwkoffiezetautomaat CVA 6405 Lees absoluut de gebruiksaanwijzing voor u het toestel plaatst, nl-be installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffiezetautomaat

Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffiezetautomaat Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffiezetautomaat Lees in elk geval de gebruiksaanwijzing voor u het toestel opstelt, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan

Nadere informatie

Vrijstaande koffiezetautomaat CM 5200

Vrijstaande koffiezetautomaat CM 5200 Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffiezetautomaat CM 5200 Lees in elk geval de gebruiksaanwijzing voor u het toestel opstelt, nl-be installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffiezetautomaat

Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffiezetautomaat Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffiezetautomaat Lees in elk geval de gebruiksaanwijzing voor u het toestel opstelt, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan

Nadere informatie

Vrijstaande koffiezetautomaat CM 5100

Vrijstaande koffiezetautomaat CM 5100 Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffiezetautomaat CM 5100 Lees in elk geval de gebruiksaanwijzing voor u het toestel opstelt, nl-be installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt

Nadere informatie

Vrijstaande koffiezetautomaat CM 5100

Vrijstaande koffiezetautomaat CM 5100 Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffiezetautomaat CM 5100 Lees in elk geval de gebruiksaanwijzing voor u het toestel opstelt, nl-be installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt

Nadere informatie

Gebruiks- en montagehandleiding

Gebruiks- en montagehandleiding Gebruiks- en montagehandleiding Inbouwkoffieautomaat CVA 6805 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt

Nadere informatie

Gebruiks- en montagehandleiding

Gebruiks- en montagehandleiding Gebruiks- en montagehandleiding Inbouwkoffieautomaat CVA 6405 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt

Nadere informatie

Gebruiks- en montagehandleiding

Gebruiks- en montagehandleiding Gebruiks- en montagehandleiding Inbouwkoffieautomaat CVA 6401 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt

Nadere informatie

Gebruiks- en montagehandleiding Inbouwkoffieautomaat

Gebruiks- en montagehandleiding Inbouwkoffieautomaat Gebruiks- en montagehandleiding Inbouwkoffieautomaat Lees beslist de gebruiksaanwijzing voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat

Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat Lees beslist de gebruiksaanwijzing voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan uw apparaat.

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat

Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat Lees beslist de gebruiksaanwijzing voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan uw apparaat.

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Vrijstaande koffieautomaat CM 5200. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing. Vrijstaande koffieautomaat CM 5200. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat CM 5200 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Vrijstaande koffieautomaat CM 5100. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing. Vrijstaande koffieautomaat CM 5100. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat CM 5100 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt onnodige

Nadere informatie

Bediening. Inbouwkoffieautomaat met vaste wateraansluiting CVA 5065. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing

Bediening. Inbouwkoffieautomaat met vaste wateraansluiting CVA 5065. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing Bediening Inbouwkoffieautomaat met vaste wateraansluiting CVA 5065 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat

Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat Lees altijd eerst de gebruiksaanwijzing voor u het toestel plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan het toestel. nl

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat

Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat Lees beslist de gebruiksaanwijzing voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan uw apparaat.

Nadere informatie

Bediening. Inbouwkoffieautomaten CVA 5060 CVA 5068. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing

Bediening. Inbouwkoffieautomaten CVA 5060 CVA 5068. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing Bediening Inbouwkoffieautomaten CVA 5060 CVA 5068 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt onnodige

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat

Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat Lees altijd eerst de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan het apparaat.

Nadere informatie

Gebruiks- en montageaanwijzing

Gebruiks- en montageaanwijzing Gebruiks- en montageaanwijzing Inbouwkoffiezetautomaat CVA 6431 Lees absoluut de gebruiksaanwijzing voor u het toestel plaatst, nl-be installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt

Nadere informatie

Gebruiks- en montagehandleiding

Gebruiks- en montagehandleiding Gebruiks- en montagehandleiding Inbouwkoffieautomaat CVA 6431 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffiezetautomaat

Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffiezetautomaat Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffiezetautomaat Lees in elk geval de gebruiksaanwijzing voor u het toestel opstelt, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan

Nadere informatie

Gebruiks- en montagehandleiding Inbouwkoffieautomaat

Gebruiks- en montagehandleiding Inbouwkoffieautomaat Gebruiks- en montagehandleiding Inbouwkoffieautomaat Lees beslist de gebruiksaanwijzing voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan

Nadere informatie

Aroma Perfection System. www.krups.com

Aroma Perfection System. www.krups.com Aroma System www.krups.com a d b Aroma System c d Aroma Control Timer e h j k m l f i System 1 2 3 Aroma System Aroma 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nederlands Beschrijving a b c d e f g h i Deksel Waterreservoir

Nadere informatie

Gebruiks- en montagehandleiding inbouwkoffieautomaat

Gebruiks- en montagehandleiding inbouwkoffieautomaat Gebruiks- en montagehandleiding inbouwkoffieautomaat Lees altijd eerst de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade

Nadere informatie

Gebruiks- en montagehandleiding inbouwkoffieautomaat

Gebruiks- en montagehandleiding inbouwkoffieautomaat Gebruiks- en montagehandleiding inbouwkoffieautomaat Lees altijd eerst de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade

Nadere informatie

Gebruiks- en montagehandleiding

Gebruiks- en montagehandleiding Gebruiks- en montagehandleiding Inbouwkoffieautomaat CVA 3660 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt

Nadere informatie

S8 De belangrijkste zaken in het kort

S8 De belangrijkste zaken in het kort S8 De belangrijkste zaken in het kort J Deze beknopte gebruiksaanwijzing komt niet in de plaats van het Gebruiksaanwijzing S8. Lees eerst de veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen aandachtig door, zodat

Nadere informatie

Gebruiks- en montagehandleiding

Gebruiks- en montagehandleiding Gebruiks- en montagehandleiding Inbouwkoffieautomaat CVA 3660 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt

Nadere informatie

Gebruiks- en montagehandleiding Inbouw-koffiezetautomaat

Gebruiks- en montagehandleiding Inbouw-koffiezetautomaat Gebruiks- en montagehandleiding Inbouw-koffiezetautomaat Lees altijd eerst de gebruiksaanwijzing voor u het toestel plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade

Nadere informatie

Z8 De belangrijkste zaken in het kort

Z8 De belangrijkste zaken in het kort Z8 De belangrijkste zaken in het kort J Deze beknopte gebruiksaanwijzing komt niet in de plaats van het Gebruiksaanwijzing Z8. Lees eerst de veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen aandachtig door, zodat

Nadere informatie

Gebruiks- en montagehandleiding Inbouw-koffiezetautomaat

Gebruiks- en montagehandleiding Inbouw-koffiezetautomaat Gebruiks- en montagehandleiding Inbouw-koffiezetautomaat Lees altijd eerst de gebruiksaanwijzing voor u het toestel plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat

Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat Lees altijd eerst de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan het apparaat.

Nadere informatie

CafeRomatica NICR8.. Koffie/espresso-volautomaat Gebruiksaanwijzing en tips. Passie voor koffie.

CafeRomatica NICR8.. Koffie/espresso-volautomaat Gebruiksaanwijzing en tips. Passie voor koffie. CafeRomatica Koffie/espresso-volautomaat Gebruiksaanwijzing en tips NICR8.. Passie voor koffie. 1 A Display (hoofdmenu) B Rotary C Toets > D Toets exit G F M J E F G In hoogte verstelbare uitloop Afdekking

Nadere informatie

E8/E80 De belangrijkste zaken in het kort

E8/E80 De belangrijkste zaken in het kort E8/E80 De belangrijkste zaken in het kort J Deze beknopte gebruiksaanwijzing komt niet in de plaats van het Gebruiksaanwijzing E8/E80. Lees eerst de veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen aandachtig

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing en montagehandleiding

Gebruiksaanwijzing en montagehandleiding Gebruiksaanwijzing en montagehandleiding Volautomatische inbouw-koffiezetautomaat CVA 5060 CVA 5068 Lees in elk geval de gebruiksaanwijzing voor u het toestel opstelt, nl-be installeert en in gebruik neemt.

Nadere informatie

IMPRESSA A9 One Touch De belangrijkste zaken in het kort

IMPRESSA A9 One Touch De belangrijkste zaken in het kort IMPRESSA A9 One Touch De belangrijkste zaken in het kort 9 IMPRESSA A9 One Touch De belangrijkste zaken in het kort J Deze beknopte gebruiksaanwijzing komt niet in de plaats van het Gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat

Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat Lees altijd eerst de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan het apparaat.

Nadere informatie

Gebruiks- en montagehandleiding

Gebruiks- en montagehandleiding Gebruiks- en montagehandleiding Opberglade ESS 3060-10 Lees beslist de gebruiks- en montagehandleiding voordat u uw apparaat plaatst, nl-nl installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat

Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat Lees beslist de gebruiksaanwijzing voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan uw apparaat.

Nadere informatie

Gebruiks- en montagehandleiding inbouwkoffieautomaat

Gebruiks- en montagehandleiding inbouwkoffieautomaat Gebruiks- en montagehandleiding inbouwkoffieautomaat Lees altijd eerst de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade

Nadere informatie

Gebruiks- en montagehandleiding Inbouw-koffiezetautomaat

Gebruiks- en montagehandleiding Inbouw-koffiezetautomaat Gebruiks- en montagehandleiding Inbouw-koffiezetautomaat Lees altijd eerst de gebruiksaanwijzing voor u het toestel plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade

Nadere informatie

De ultieme vorm van smaak

De ultieme vorm van smaak De ultieme vorm van smaak creëert u met uw persoonlijke barista Nieuw in assortiment: CM 5200 met One Touch-functie De Miele Barista CM5: uw hoogstpersoonlijke koffieautomaat Miele staat al jaren bekend

Nadere informatie

AUTOMATISCHE KOFFIEMACHINE 1. BELANGRIJK

AUTOMATISCHE KOFFIEMACHINE 1. BELANGRIJK AUTOMATISCHE KOFFIEMACHINE 1. BELANGRIJK Let erop dat de schakelaar op 0 (uit) staat voordat u het snoer op de wandcontactdoos aansluit. Laat de stekker niet in het stopcontact wanneer de koffiemachine

Nadere informatie

G F I M J K L B C D E S O T H Q P U N R D 4

G F I M J K L B C D E S O T H Q P U N R D 4 1 2 3 4 G F I A M J K L 5 6 7 B C D E 8 9 10 S O T H Q P U N R 11 12 D 4 Beschrijving apparaat NL A B C D E Tekst display (hoofdmenu) Draai-en-druk bedieningsknop Knop > Knop exit In hoogte verstelbare

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat

Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat Lees altijd eerst de gebruiksaanwijzing voor u het toestel plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan het toestel. nl-be

Nadere informatie

IMPRESSA J9.3 One Touch TFT De belangrijkste zaken in het kort

IMPRESSA J9.3 One Touch TFT De belangrijkste zaken in het kort IMPRSSA J9.3 One Touch TFT De belangrijkste zaken in het kort Het»Gebruiksaanwijzing IMPRSSA J9.3 One Touch TFT«inclusief deze beknopte gebruiksaanwijzing»imprssa J9.3 One Touch TFT De belangrijkste zaken

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Vrijstaande koffieautomaat CM nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing. Vrijstaande koffieautomaat CM nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat CM 5000 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade

Nadere informatie

Pure verwennerij voor al uw zintuigen. De nieuwe vrijstaande koffiezetautomaten van Miele.

Pure verwennerij voor al uw zintuigen. De nieuwe vrijstaande koffiezetautomaten van Miele. Pure verwennerij voor al uw zintuigen De nieuwe vrijstaande koffiezetautomaten van Miele. Geniet nu waar u ook wil van een perfecte koffie Als uitvinder van de inbouwkoffiezetautomaat heeft Miele al zijn

Nadere informatie

Z6 De belangrijkste zaken in het kort

Z6 De belangrijkste zaken in het kort Z6 De belangrijkste zaken in het kort J Deze beknopte gebruiksaanwijzing komt niet in de plaats van het Gebruiksaanwijzing Z6. Lees eerst de veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen aandachtig door, zodat

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat

Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat Lees altijd eerst de gebruiksaanwijzing voor u het toestel plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan het toestel. nl-be

Nadere informatie

AR280P Clockradio handleiding

AR280P Clockradio handleiding AR280P Clockradio handleiding Index 1. Beoogd gebruik 2. Veiligheid o 2.1. Pictogrammen in deze handleiding o 2.2. Algemene veiligheidsvoorschriften 3. Voorbereidingen voor gebruik o 3.1. Uitpakken o 3.2.

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat

Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat Lees altijd eerst de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan het apparaat.

Nadere informatie

www.espressomonteur.nl Gebruiksaanwijzing Isomac Giada

www.espressomonteur.nl Gebruiksaanwijzing Isomac Giada www.espressomonteur.nl Gebruiksaanwijzing Isomac Giada 1. Beschrijving van het apparaat 1. AAN / UIT-schakelaar 2. Controlelampje 3. Koffie/heetwater schakelaar 4. Temperatuur controlelampje 5. Stoomschakelaar

Nadere informatie

T8 Art. 468. Gebruiksaanwijzing

T8 Art. 468. Gebruiksaanwijzing T8 Art. 468 Gebruiksaanwijzing Krups T8 a b c d e f g h i a: Vergrendelingshendel b: Veiligheidsknop c: Filterdeksel d: Filter e: Glazen koffiekan f: Afdekplaat g: Waterreservoir h: Aan/Uit-Schakelaar

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat

Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat Lees altijd eerst de gebruiksaanwijzing voor u het toestel plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan het toestel. nl-be

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat

Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat Lees altijd eerst de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan het apparaat.

Nadere informatie

E6/E60 De belangrijkste zaken in het kort

E6/E60 De belangrijkste zaken in het kort E6/E60 De belangrijkste zaken in het kort J Deze beknopte gebruiksaanwijzing komt niet in de plaats van het Gebruiksaanwijzing E6/E60. Lees eerst de veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen aandachtig

Nadere informatie

F9 De belangrijkste zaken in het kort

F9 De belangrijkste zaken in het kort F9 De belangrijkste zaken in het kort J Deze beknopte gebruiksaanwijzing komt niet in de plaats van het Gebruiksaanwijzing F9. Lees eerst de veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen aandachtig door, zodat

Nadere informatie

»IMPRESSA C50 De belangrijkste zaken in het kort«heeft

»IMPRESSA C50 De belangrijkste zaken in het kort«heeft IMPRESSA C50 De belangrijkste zaken in het kort Het»Gebruiksaanwijzing IMPRESSA C50«inclusief deze beknopte gebruiksaanwijzing»impressa C50 De belangrijkste zaken in het kort«heeft van de onafhankelijke

Nadere informatie

NIVONA J.Lensen Huishoud BV Platinastraat 84 2718RX Zoetermeer www.nivona.nl. ' 2008 by NIVONA

NIVONA J.Lensen Huishoud BV Platinastraat 84 2718RX Zoetermeer www.nivona.nl. ' 2008 by NIVONA NIVONA J.Lensen Huishoud BV Platinastraat 84 2718RX Zoetermeer www.nivona.nl ' 2008 by NIVONA CafeGrano Elektrische Koffiemolen Handleiding en tips 120 Passie voor koffie. Bedieningshandleiding en tips

Nadere informatie

PHILIPS HD7686/90. Gebruiksaanwijzing

PHILIPS HD7686/90. Gebruiksaanwijzing PHILIPS HD7686/90 Gebruiksaanwijzing HD7692, HD7690, HD7686 2 1 48 Nederlands Belangrijk Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing koffiemolen. Kaffeemühle CM 80-Serie

Gebruiksaanwijzing koffiemolen. Kaffeemühle CM 80-Serie NL Gebruiksaanwijzing koffiemolen Kaffeemühle CM 80-Serie Inhoudsopgave Veiligheidsinstructies... 3 Voor de eerste ingebruikname... 4 Uitpakken... 4 Eisen waaraan de plaatsingslocatie moet voldoen... 5

Nadere informatie

Beknopte instructies Gallery 210 ES

Beknopte instructies Gallery 210 ES Beknopte instructies Gallery 210 ES 1 595258000 2011.10 Onderdelen van de machine Behuizingdeur Display Behuizing Deurslot Koppenstation Bedieningsmodule Koppenplateau Kannenplateau Koffiecontainer Instant-ingrediëntcontainer

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat

Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat Lees altijd eerst de gebruiksaanwijzing voor u het toestel plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan het toestel. nl-be

Nadere informatie

Montage, onderhoud en nuttige tips

Montage, onderhoud en nuttige tips Montage, onderhoud en nuttige tips Inbouwkoffieautomaten CVA 5060 CVA 5065 CVA 5068 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger

Nadere informatie

Type HD8858 / HD8859 GEBRUIKSAANWIJZING

Type HD8858 / HD8859 GEBRUIKSAANWIJZING Registreer uw product en krijg ondersteuning op www.saeco.com/welcome 07 Nederlands Type HD8858 / HD8859 GEBRUIKSAANWIJZING 07 NL LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG DOOR VOORDAT DE MACHINE IN GEBRUIK

Nadere informatie

»IMPRESSA F8 De belangrijkste zaken in het kort«heeft

»IMPRESSA F8 De belangrijkste zaken in het kort«heeft IMPRESSA F8 De belangrijkste zaken in het kort Het»Gebruiksaanwijzing IMPRESSA F8«inclusief deze beknopte gebruiksaanwijzing»impressa F8 De belangrijkste zaken in het kort«heeft van de onafhankelijke Duitse

Nadere informatie

PHILIPS HD7546/20. Gebruiksaanwijzing

PHILIPS HD7546/20. Gebruiksaanwijzing PHILIPS HD7546/20 Gebruiksaanwijzing HD7546, HD7544 F1 G E D C H B A I 46 Nederlands Algemene beschrijving (fig. 1) A Aan/uitknop met lampje B Netsnoer C Koffiezetter D Waterniveauindicator E Waterreservoir

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing en montagehandleiding

Gebruiksaanwijzing en montagehandleiding Gebruiksaanwijzing en montagehandleiding Volautomatische inbouwkoffiezetautomaat CVA 3660 Lees in elk geval de gebruiksaanwijzing voor u het toestel opstelt, nl-be installeert en in gebruik neemt. Dat

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Vrijstaande koffieautomaat CM 5200. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing. Vrijstaande koffieautomaat CM 5200. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat CM 5200 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade

Nadere informatie

1274,- Gratis bezorgd in Nederland

1274,- Gratis bezorgd in Nederland MIELE koffiemachine zwart CM 6310 SW 1274,- Gratis bezorgd in Nederland Beschrijving De Miele CM 6310 SW behoort tot de Barista topserie vrijstaande koffiemachines en wordt geleverd met 'One Touch' en

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING NEDERLANDS CALYPSO (PLUS)

GEBRUIKSAANWIJZING NEDERLANDS CALYPSO (PLUS) GEBRUIKSAANWIJZING NEDERLANDS CALYPSO (PLUS) 2 DE MACHINE 1 2 3 4 11 10 9 5 6 7 8 1 Linkerpaneel 2 Achterpaneel 3 Verwarmingsplaat 4 Koffiebonenreservoir 5 Rechterpaneel 6 Bedieningspaneel 7 Uitloop warm

Nadere informatie

IMPRESSA C9 One Touch De belangrijkste zaken in het kort

IMPRESSA C9 One Touch De belangrijkste zaken in het kort IMPRSSA C9 One Touch De belangrijkste zaken in het kort Het»Boek voor de IMPRSSA«inclusief deze beknopte gebruiksaanwijzing»imprssa C9 De belangrijkste zaken in het kort«heeft van de onafhankelijke Duitse

Nadere informatie

Beknopte gebruiksaanwijzing FB 7100

Beknopte gebruiksaanwijzing FB 7100 Beknopte gebruiksaanwijzing FB 7100 04.02 1 75522500 Onderdelen van de machine Behuizingdeur Display Behuizing Deurslot Koppenstation Bedieningsmodule Koffiecontainer Brewer Hoofdschakelaar Schraper Filterplaathouder

Nadere informatie

De nieuwe Miele Barista CM 6 Kwaliteit van

De nieuwe Miele Barista CM 6 Kwaliteit van De nieuwe Miele Barista CM 6 Kwaliteit van Lange levensduur OneTouch for Two: Dubbel genieten van de ultieme vorm van smaak 2 De ultieme vorm van smaak De nieuwe vrijstaande Miele-koffieautomaten Houdt

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing XKM RS232. nl-nl. M.-Nr. 07655290

Gebruiksaanwijzing XKM RS232. nl-nl. M.-Nr. 07655290 Gebruiksaanwijzing XKM RS232 Lees beslist de gebruiksaanwijzing voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan het apparaat. nl-nl M.-Nr.

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. Model nr.: *688.150

GEBRUIKSAANWIJZING. Model nr.: *688.150 Professional Supplies GEBRUIKSAANWIJZING HeteluchtovEN met Stoomfunctie - 30 liter Model nr.: *688.150 688150 nl ma 2014 1 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN Bij gebruik van elektrische apparaten moet

Nadere informatie

Programmeerbare elektronische tijdschakelklok

Programmeerbare elektronische tijdschakelklok G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 62 24 60 Programmeerbare elektronische tijdschakelklok Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Type HD8855 / HD8857 GEBRUIKSAANWIJZING

Type HD8855 / HD8857 GEBRUIKSAANWIJZING Registreer uw product en krijg ondersteuning op www.philips.com/welcome 07 Nederlands Type HD8855 / HD8857 GEBRUIKSAANWIJZING 07 NL LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG ALVORENS DE MACHINE TE GEBRUIKEN.

Nadere informatie

Gebruiks- en montagehandleiding Warmhoudlade

Gebruiks- en montagehandleiding Warmhoudlade Gebruiks- en montagehandleiding Warmhoudlade Lees beslist de gebruiks- en montagehandleiding voordat u uw toestel plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING QUICKMILL 820

GEBRUIKSAANWIJZING QUICKMILL 820 GEBRUIKSAANWIJZING QUICKMILL 820 Allereerst wil ik u van harte feliciteren met de door u aangeschafte Quickmill espressomachine. Om het apparaat zonder zorgen en langdurig te laten functioneren is het

Nadere informatie

COFFEE MAKER KM 5040

COFFEE MAKER KM 5040 COFFEE MAKER KM 5040 NL C D E F G H I J K L M N A B F O 3 NEDERLANDS 29-32 4 VEILIGHEID EN INSTELLING Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u dit apparaat gebruikt! Volg alle veiligheidsinstructies

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing IMPRESSA J9.3 One Touch TFT

Gebruiksaanwijzing IMPRESSA J9.3 One Touch TFT Gebruiksaanwijzing IMPRSSA J9.3 One Touch TFT De gebruiksaanwijzing heeft van de Duitse keuringsinstantie TÜV SÜD het keurmerk gekregen op grond van de vlotte stijl, de volledigheid en de aandacht voor

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing HEETWATERAPPARAAT HEETWATERAPPARAAT HWA 20

Gebruiksaanwijzing HEETWATERAPPARAAT HEETWATERAPPARAAT HWA 20 Gebruiksaanwijzing HEETWATERAPPARAAT NL HEETWATERAPPARAAT HWA 20 1 HWA 20 2 3 5 4 4 Fig. 1 GEBRUIKSAANWIJZING (NEDERLANDS) Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig, voor een goed en veilig gebruik van het

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding EXCLUSIV COMPACT THERMOSTAAT Dit product heeft de volgende eigenschappen: 1) Regeling van de verwarming 2) Eenvoudig te programmeren 3) Twee programma's: programma ingesteld af fabriek

Nadere informatie

HANDLEIDING VASCO TIMER MODULE TIMER MODULE

HANDLEIDING VASCO TIMER MODULE TIMER MODULE HANDLEIDING VASCO TIMER MODULE TIMER MODULE INHOUDSTABEL 1. INLEIDING 01 2. VEILIGHEID 01 3. WERKING 01 4. OBOUW 02 ALGEMEEN 02 MAATTEKENING 02 MONTAGE 02 ELEKTRISCH SCHEMA 04 4.1 AANSLUITING D300E II

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing E6/E60

Gebruiksaanwijzing E6/E60 Gebruiksaanwijzing 6/60 Inhoudsopgave Uw 6/60 Bedieningselementen 4 Belangrijke aanwijzingen 6 igenlijk gebruik...6 Voor uw veiligheid...6 1 Voorbereiden en in gebruik nemen 10 JURA op internet...10 Apparaat

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing GIGA X9 Professional

Gebruiksaanwijzing GIGA X9 Professional Gebruiksaanwijzing GIGA X9 Professional K Originele gebruiksaanwijzing Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat gebruikt. De gebruiksaanwijzing heeft van de Duitse keuringsinstantie TÜV SÜD het

Nadere informatie

LA 30. O Aromaverstuiver Gebruiksaanwijzing. BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) www.beurer.com

LA 30. O Aromaverstuiver Gebruiksaanwijzing. BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) www.beurer.com LA 30 O Aromaverstuiver Gebruiksaanwijzing BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) www.beurer.com NEDERLANDS Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, bewaar deze voor later gebruik, laat

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing F9

Gebruiksaanwijzing F9 Gebruiksaanwijzing F9 Inhoudsopgave Uw F9 Bedieningselementen 4 Belangrijke aanwijzingen 6 igenlijk gebruik...6 Voor uw veiligheid...6 1 Voorbereiden en in gebruik nemen 10 JURA op internet...10 Apparaat

Nadere informatie

CADEAU bij aankoop van de koffieautomaat CM6 of CM7*. Geniet thuis van uw favoriete koffiespecialiteit! Twee kilo Arabicakoffiebonen.

CADEAU bij aankoop van de koffieautomaat CM6 of CM7*. Geniet thuis van uw favoriete koffiespecialiteit! Twee kilo Arabicakoffiebonen. Geniet thuis van uw favoriete koffiespecialiteit! Twee kilo Arabicakoffiebonen en een onderhoudspakket CADEAU bij aankoop van de koffieautomaat CM6 of CM7*. * Bekijk de actievoorwaarden. Ontdek uw cadeaupakket

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING RIJSTKOKER Modelnr.: *688.087

GEBRUIKSAANWIJZING RIJSTKOKER Modelnr.: *688.087 Professional Supplies GEBRUIKSAANWIJZING RIJSTKOKER Modelnr.: *688.087 Afbeelding alleen ter illustratie, specificaties zijn afhankelijk van het werkelijke product. Lees voor het gebruik zorgvuldig de

Nadere informatie

CafeRomatica NICR626. Koffie/Espresso-volautomaat Gebruiksaanwijzing en tips. Passie voor koffie.

CafeRomatica NICR626. Koffie/Espresso-volautomaat Gebruiksaanwijzing en tips. Passie voor koffie. CafeRomatica Koffie/Espresso-volautomaat Gebruiksaanwijzing en tips NICR626 Passie voor koffie. 1 A B Display Aroma- en koffiesterkteknop C Draaiknop stoom/heet water D Koffietoets E Stoom-/spoeltoets

Nadere informatie

aanvullende gebruikers handleiding AQUA Plus Versie 131010 - 1 -

aanvullende gebruikers handleiding AQUA Plus Versie 131010 - 1 - aanvullende gebruikers handleiding AQUA Plus Versie 131010-1 - AANVULLENDE HANDLEIDING AQUA PLUS Deze handleiding is uitsluitend ter aanvulling van de handleiding van de Altech Eclips (papieren of DVD

Nadere informatie

CafeRomatica NICR8.. Koffie/espresso-volautomaat Gebruiksaanwijzing en tips. Passie voor koffi e.

CafeRomatica NICR8.. Koffie/espresso-volautomaat Gebruiksaanwijzing en tips. Passie voor koffi e. CafeRomatica Koffie/espresso-volautomaat Gebruiksaanwijzing en tips NICR8.. Passie voor koffi e. 1 A Display (hoofdmenu) B Rotary C Toets > D Toets exit G F A B M J K L E F G H J K L In hoogte verstelbare

Nadere informatie

Uitsluitend aansluiten op de spanning en frequentie zoals aangegeven op het typeplaatje.

Uitsluitend aansluiten op de spanning en frequentie zoals aangegeven op het typeplaatje. MODELLEN 1221 AANSLUITINGEN 1 kanaal 2 kanalen VEILIGHEIDSINSTRUCTIES In verband met brandgevaar of het risico op een elektrische schok dient inbouw en montage uitsluitend door een elektro vakman te geschieden.

Nadere informatie

Gebruiks- en montageaanwijzing

Gebruiks- en montageaanwijzing Gebruiks- en montageaanwijzing Warmhoudlade EGW 6210 Lees absoluut de gebruiksen montageaanwijzing voor u het toestel plaatst, nl-be installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt

Nadere informatie

HANDLEIDING KOFFIEMOLEN KM1N

HANDLEIDING KOFFIEMOLEN KM1N HANDLEIDING KOFFIEMOLEN KM1N WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE KM1N WAT TE DOEN ALS UW TOESTEL NIET MEER WERKT? PRIMO-ELEKTRO.BE GARANTIEBEPALING : (Bewijs en kassabon zorgvuldig bewaren, voor het geval van de garantie

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Koffiemolen. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie

Gebruiksaanwijzing Koffiemolen. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Gebruiksaanwijzing Koffiemolen Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Inhoudsopgave Veiligheidsinstructies... 3 Uitpakken... 4 Eisen waaraan de plaatsingslocatie moet voldoen... 4 Voor de eerste ingebruikname...

Nadere informatie