Gebruiks- en montageaanwijzing

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruiks- en montageaanwijzing"

Transcriptie

1 Gebruiks- en montageaanwijzing Inbouwkoffiezetautomaat CVA 6431 Lees absoluut de gebruiksaanwijzing voor u het toestel plaatst, nl-be installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan het toestel. M.-Nr

2 Uw bijdrage tot bescherming van ons milieu Recycleerbare verpakking De verpakking behoedt het toestel voor transportschade. Er werd materiaal gekozen dat door het milieu wordt verdragen en opnieuw kan worden benut. Door de verpakking weer in kringloop te brengen, wordt er grondstof gespaard en verkleint de afvalberg. Uw vakhandelaar neemt de verpakking terug. Uw oud toestel afdanken Oude elektrische en elektronische toestellen bevatten vaak nog waardevol materiaal. Ze bevatten echter ook schadelijke stoffen die noodzakelijk waren voor hun werking en beveiliging. Als deze stoffen in het restafval terechtkomen of verkeerd worden behandeld, kunnen ze schade berokkenen aan de menselijke gezondheid en het milieu. Geef deze stoffen dus niet met het gewone huisvuil mee. Als u vragen heeft omtrent het afdanken van uw oud toestel, neem dan contact op met de handelaar bij wie u het kocht of de firma Recupel, telefoon , website: of uw gemeentebestuur als u uw toestel naar een containerpark brengt. Zorg er ook voor dat het toestel intussen kindveilig wordt bewaard voor u het laat wegbrengen. Bij de aankoop van uw nieuw toestel heeft u een bijdrage betaald. Die wordt volledig gebruikt voor de toekomstige recyclage van dat toestel. Dat bevat trouwens nog waardevol materiaal. Door te recycleren wordt er dan ook minder verspild en vervuild. 2

3 Inhoud Uw bijdrage tot bescherming van ons milieu...2 Beschrijving van het toestel...6 Toebehoren...9 Opmerkingen omtrent uw veiligheid...10 Het toestel in gereedheid brengen en in gebruik nemen...17 Vóór het eerste gebruik...17 Het toestel voor het eerst inschakelen Waterhardheid...18 Bedienen Waterreservoir vullen...21 Koffiezetautomaat in- en uitschakelen...22 Bij langdurige afwezigheid...22 Vullen met koffiecapsules Capsulehouder vullen...23 Koffiecapsules uitnemen uit de capsulehouder...24 Dranken bereiden Espresso of koffie bereiden...25 Twee porties bereiden...25 Bereiding afbreken...25 Na de drankbereiding...25 Warme melk, melkschuim en cappuccino bereiden Opmerkingen omtrent de cappuccinatore...26 Melkschuim in het kopje bereiden...27 Cappuccino bereiden Melkschuim in de cappuccinatore bereiden...28 Warme melk bereiden Na de bereiding met melk...28 Dranken uit een profiel bereiden...29 Koffiesoorten toewijzen (toewijzing soort)...30 Toewijzing soort oproepen...30 Soort kiezen...30 Soort aanmaken Soort wijzigen Soort wissen

4 Inhoud Drankhoeveelheid wijzigen...32 Drankhoeveelheid wijzigen bij het bereiden van een drank...32 Drankhoeveelheid oproepen in het menu Instellingen...33 Drankhoeveelheid wijzigen voor verschillende profielen...33 Profielen instellen...34 Profielen oproepen...34 Profiel samenstellen Profiel kiezen...35 Naam wijzigen...35 Profiel wissen...35 Profiel vervangen...36 Instellingen...37 Menu "Instellingen" oproepen Instellingen wijzigen en opslaan...37 Overzicht van de mogelijke instellingen...38 Taal...40 Tijd...40 Weergave (weergave uur) Tijdsformaat...40 Instellen Datum...40 Timer...40 Timer kiezen...41 Weekdagtoewijzing Timer activeren en deactiveren...42 Ecomodus...42 Verlichting...42 Stel de lichtsterkte in Uitschakeltijd van de verlichting instellen (Uitschakelen na) Info (informatie weergeven) Koffiezetautomaat vergrendelen (Vergrendeling )...43 Vergrendeling activeren en deactiveren...43 Vergrendeling tijdelijk deactiveren...43 Waterhardheid...43 Lichtsterkte display...43 Volume...43 Fabrieksinstellingen...43 Handelaar (Demo-functie)

5 Inhoud Reiniging en onderhoud...45 Overzicht...45 Toestel spoelen...46 Waterreservoir...46 Afvalbakje...47 Opvangschaal met rooster...47 Opvangplaat met opvangrooster Capsulehouder en slede...49 Afdekking van de centrale uitlaat en opvangschaal aan de binnenkant van de toesteldeur...50 Binnenruimte...50 Perforator...51 Stoomventiel...51 Cappuccinatore...52 Front van het toestel...53 Het toestel onderhouden...54 Ontkalken...55 Ontkalken wanneer dit op het display wordt gevraagd Ontkalken zonder dat dit op het display wordt gevraagd...57 Wat gedaan als...?...58 Dienst Herstellingen aan huis van Miele en garantie...70 Energie besparen Elektrische aansluiting...72 Inbouw...73 Inbouw- en combinatiemogelijkheden Ventilatie...74 Inbouw...74 Deurscharnieren instellen

6 Beschrijving van het toestel Buitenkant a Bedienings- en weergave-elementen b Deurgreep c Kunststof opvangplaat d Metalen opvangrooster e Centrale uitlaat f Uitsparing voor de cappuccinatore g Stoomventiel 6

7 Beschrijving van het toestel Binnenkant a Perforator (bij het ontkalken te vervangen door de rode ontkalkingstrechter) b Filtersysteem c Capsulehouder d Slede e Waterreservoir f Opvangschaal met rooster g Afvalbakje h Afdekking van de centrale uitlaat i Opvangschaal aan de binnenkant van de toesteldeur 7

8 Beschrijving van het toestel Bedienings- en weergave-elementen a Aan-uittoets b "Profielen" c "Twee porties" d Dranktoetsen e Display f "Instellingen" g "Terug" h Pijltoetsen In- en uitschakelen Profielen opslaan en beheren Twee porties van een drank bereiden Bereiding van Espresso Koffie Caffè Lungo Informatie over de huidige bedieningshandeling of de status Instellingen wijzigen, informatie weergeven of controleren wat de huidige instellingen zijn Terugkeren naar het bovenliggende menuniveau, ongewenste bedieningshandelingen afbreken Verdere keuzemogelijkheden op het display weergeven of een keuze markeren i OK-toets Meldingen op het display bevestigen en instellingen opslaan j "Onderhoud" Onderhoudsprogramma's oproepen 8

9 Toebehoren Meegeleverd toebehoren Cappuccinatore glazen kannetje voor de bereiding van warme melk en melkschuim Ontkalkingstrechter (rood) om de waterleidingen te ontkalken Ontkalkingstabletten om de waterleidingen te ontkalken (starterset) Reinigingstabletten om de perforator te ontvetten (starterset) Teststrookje om de waterhardheid te bepalen Onderhoudssleutel om de capsulehouder te vervangen en om het stoomventiel los te maken Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren Het Miele-assortiment bevat een brede waaier aan handig toebehoren en reinigings- en onderhoudsmiddelen die zijn afgestemd op de koffiezetautomaat. Multifunctionele microvezeldoek om vingerafdrukken en normaal vuil te verwijderen Capsulehouder moet na ca bereide koffiecapsules worden vervangen Cappuccinatore glazen kannetje voor de bereiding van warme melk en melkschuim Ontkalkingstabletten om de waterleidingen te ontkalken Reinigingstabletten om de perforator te ontvetten GCEO-inzet voor de afwasautomaat korfje voor de cappuccinatore om deze te reinigen in de afwasautomaat U kunt deze producten en ander toebehoren bestellen in de Miele Online Shop, via de dienst Onderdelen en toebehoren van Miele of bij uw Miele-handelaar. 9

10 Opmerkingen omtrent uw veiligheid Deze koffiezetautomaat voldoet aan de voorgeschreven veiligheidsvoorschriften. Door ondeskundig gebruik kunnen gebruikers echter letsel oplopen en kan er schade optreden aan het toestel. Lees deze gebruiksaanwijzing daarom eerst aandachtig door voordat u deze koffiezetautomaat in gebruik neemt. U vindt er belangrijke opmerkingen omtrent inbouw, veiligheid, gebruik en onderhoud. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan de koffiezetautomaat. Miele is niet aansprakelijk voor schade die ontstaan is doordat deze opmerkingen niet in acht werden genomen. Bewaar de gebruiksaanwijzing en geef ze door aan wie het toestel eventueel na u gebruikt. Juist gebruik ~ Deze koffiezetautomaat is bedoeld voor gebruik in het huishouden en in gelijkaardige omgevingen. De koffiezetautomaat is niet bestemd voor gebruik buiten. ~ Gebruik de koffiezetautomaat uitsluitend in huishoudelijke context om koffiedranken zoals espresso, koffie, cappuccino e.a. te bereiden. Gebruik voor andere doeleinden is niet toegelaten. ~ Personen die door hun fysieke, zintuiglijke of geestelijke mogelijkheden of hun onervarenheid of gebrek aan kennis niet in staat zijn om deze koffiezetautomaat veilig te bedienen, moeten bij de bediening in het oog worden gehouden. Deze personen mogen de koffiezetautomaat zonder toezicht bedienen, maar alleen wanneer de bediening van het toestel zo uitgelegd is aan hen dat ze het veilig kunnen bedienen. Ze moeten de eventuele risico's van een foutieve bediening kunnen beseffen en begrijpen. 10

11 Kinderen in het huishouden Opmerkingen omtrent uw veiligheid,opgelet! Gevaar voor verbranding aan de centrale uitlaat en aan het stoomventiel! De huid van kinderen reageert gevoeliger op hoge temperaturen dan de huid van volwassenen. Voorkom dat kinderen hete onderdelen van de koffiezetautomaat aanraken of lichaamsdelen onder de uitlaten houden. ~ Plaats de koffiezetautomaat buiten het bereik van kinderen. ~ Kinderen jonger dan acht jaar moeten uit de buurt van de koffiezetautomaat worden gehouden, tenzij ze constant in het oog worden gehouden. ~ Kinderen vanaf acht jaar mogen de koffiezetautomaat zonder toezicht bedienen, maar alleen wanneer de bediening van het toestel zo uitgelegd is aan hen dat ze het toestel veilig kunnen bedienen. Kinderen moeten de eventuele risico's van een foutieve bediening kunnen beseffen en begrijpen. ~ Kinderen mogen de koffiezetautomaat niet zonder toezicht reinigen of onderhouden. ~ Let op kinderen die in de buurt van de koffiezetautomaat komen. Laat kinderen nooit met de koffiezetautomaat spelen. Merk op dat espresso en koffie geen kinderdranken zijn. ~ Gevaar voor verstikking! Spelende kinderen kunnen zich wikkelen in verpakkingsmateriaal (bijv. folies) of het over hun hoofd trekken en daardoor verstikken. Hou kinderen uit de buurt van verpakkingsmateriaal. 11

12 Opmerkingen omtrent uw veiligheid Technische veiligheid ~ Een beschadigde koffiezetautomaat kan uw veiligheid in gevaar brengen. Controleer vóórdat het toestel wordt ingebouwd of het zichtbaar beschadigd is. Een beschadigd toestel mag u nooit in gebruik nemen. ~ Vergelijk zeker eerst de aansluitgegevens (spanning en frequentie) op het typeplaatje met deze van het elektriciteitsnet. Sluit pas daarna uw koffiezetautomaat aan. Deze gegevens dienen absoluut overeen te stemmen. Anders treedt er schade op aan uw toestel. Vraag bij twijfel inlichtingen aan een elektricien. ~ De elektrische veiligheid van de koffiezetautomaat is alleen gegarandeerd als het toestel wordt aangesloten op een volgens de voorschriften geïnstalleerd aardsysteem. Het is heel belangrijk dat aan deze fundamentele veiligheidsvoorwaarde is voldaan. Laat de elektrische installatie in uw woning bij twijfel door een elektricien controleren. ~ Gebruik geen stopcontactenblokken of verlengkabels om de koffiezetautomaat aan te sluiten op het elektriciteitsnet. Met verlengkabels en stopcontactenblokken kan de vereiste veiligheid voor het toestel niet worden gegarandeerd (gevaar voor brand). ~ Gebruik de koffiezetautomaat enkel in ingebouwde toestand. Enkel dan is een veilige werking gegarandeerd. ~ Bij een gecombineerde inbouw moet onder het toestel een tussenplank zonder uitsnijding worden aangebracht. ~ De koffiezetautomaat mag niet op niet-vaste plaatsen (bijv. op een schip) worden gebruikt. ~ Gebruik de koffiezetautomaat alleen in omgevingstemperaturen tussen +10 C en +38 C. 12

13 Opmerkingen omtrent uw veiligheid ~ Zorg voor een goede ventilatie van de koffiezetautomaat. Anders kan er condensvorming optreden en kan het toestel of/en de inbouwkast beschadigd raken. ~ Als de koffiezetautomaat achter een gesloten meubeldeur wordt ingebouwd, mag u het toestel alleen gebruiken terwijl de meubeldeur geopend is. Sluit de meubeldeur niet terwijl de koffiezetautomaat in werking is. ~ Herstellingen mogen alleen door vakmensen worden uitgevoerd die door Miele erkend zijn. Door ondeskundig uitgevoerde herstellingen kunnen er voor de gebruiker aanzienlijke risico's ontstaan. ~ Het recht op garantie vervalt wanneer de koffiezetautomaat door een klantendienst wordt hersteld die niet door Miele is erkend. ~ Enkel met originele Miele-wisselstukken bent u zeker dat ze ten volle voldoen aan de eisen die Miele qua veiligheid stelt. Defecte onderdelen mogen enkel worden vervangen door originele Mielewisselstukken. ~ Tijdens herstellingswerken moet de koffiezetautomaat van het elektriciteitsnet losgekoppeld zijn. De koffiezetautomaat is pas van het elektriciteitsnet losgekoppeld wanneer aan een van deze voorwaarden is voldaan: de stekker is uit het stopcontact getrokken. Trek bij aansluitkabels met een stekker niet aan de kabel maar aan de stekker om het toestel los te koppelen van het elektriciteitsnet. de zekeringen in uw zekeringkast zijn uitgeschakeld. de schroefzekeringen in uw zekeringkast zijn helemaal uitgedraaid. 13

14 Opmerkingen omtrent uw veiligheid ~ Open nooit de behuizing. Wanneer u aansluitingen onder spanning aanraakt of de elektrische en mechanische constructie wijzigt, kan dat voor u gevaar opleveren. Het kan ook tot storingen in de werking van de koffiezetautomaat leiden. ~ Gebruik alleen origineel Miele-toebehoren. Worden er andere onderdelen gebruikt, dan vervalt het recht op garantie en/of de productaansprakelijkheid. Veilig gebruik,opgelet! Gevaar voor verbranding aan de centrale uitlaat en aan het stoomventiel! De uitlopende vloeistoffen en geproduceerde stoom zijn zeer heet. Neem de volgende opmerkingen in acht: Hou geen lichaamsdelen onder de centrale uitlaat of het stoomventiel terwijl er hete vloeistoffen uitlopen of er stoom wordt geproduceerd. Raak geen hete onderdelen aan. De mondstukken kunnen hete vloeistof of stoom rondspuiten. Ook het water in de opvangschaal kan zeer heet zijn. Giet de opvangschaal voorzichtig leeg.,gevaar voor verwonding! Neem het toestel niet zijdelings vast via de opening in het filtersysteem wanneer het toestel niet losgekoppeld is van het elektriciteitsnet. Reinig nooit de binnenruimte van de perforatoropnemer. 14

15 Opmerkingen omtrent uw veiligheid,kijk nooit rechtstreeks of met optische instrumenten (vergrootglas of iets dergelijks) in de straal van de verlichting. ~ Reinig de koffiezetautomaat en de cappuccinatore (melkschuimbereider) grondig voordat u deze voor het eerst gebruikt (zie "Reiniging en onderhoud"). ~ Neem de volgende opmerkingen omtrent het gebruikte water in acht: Vul het waterreservoir alleen met koud en vers drinkwater. Warm of heet water of andere vloeistoffen kunnen de koffiezetautomaat beschadigen. Ververs het water dagelijks om kiemvorming te voorkomen. Gebruik geen mineraalwater. Dat zou de koffiezetautomaat sterk verkalken en beschadigen. Gebruik geen water afkomstig uit omkeerosmosesystemen. Het toestel zou beschadigd kunnen raken. ~ Plaats nooit iets anders dan Nespresso-koffiecapsules in de capsulehouder. Anders zou de koffiezetautomaat beschadigd raken. ~ De Nespresso-koffiecapsules mogen niet beschadigd zijn, bijv. ingedeukt of kromgetrokken. Deze kunnen anders vast komen te zitten in de koffiezetautomaat en het toestel beschadigen. ~ Gebruik alleen melk zonder toevoegingen. Toevoegingen met veel suiker verstoppen de onderdelen van het toestel. De koffiezetautomaat en de cappuccinatore zouden beschadigd raken. ~ Gebruikt u dierlijke melk, gebruik dan alleen gepasteuriseerde melk. 15

16 Opmerkingen omtrent uw veiligheid ~ Hou nooit een kopje met een brandend mengsel van alcohol en koffie onder de centrale uitlaat van de koffiezetautomaat. De kunststofonderdelen van de koffiezetautomaat kunnen daardoor in brand vliegen en smelten! ~ Hang niet aan de geopende toesteldeur en belast deze niet. De koffiezetautomaat zou beschadigd kunnen raken. ~ Neem de volgende opmerkingen omtrent de reiniging van de koffiezetautomaat in acht: Reinig de koffiezetautomaat en de cappuccinatore (melkschuimbereider) dagelijks (zie "Reiniging en onderhoud"). Gebruik geen stoomreiniger. De stoom kan in aanraking komen met onderdelen van het toestel die onder spanning staan en zo een kortsluiting veroorzaken. Ontkalk de koffiezetautomaat regelmatig met de Mieleontkalkingstabletten. Het ontkalkingsinterval is afhankelijk van de waterhardheid. Ontkalk het toestel vaker als het gebruikte water veel kalk bevat. Miele is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van een gebrekkige ontkalking. ~ Reinig geen voorwerpen met behulp van de koffiezetautomaat of de cappuccinatore. Voor toestellen met een roestvrijstalen gedeelte geldt: ~ Kleef geen herkleefbare notes (post-its), doorzichtige plakband, ondoorzichtige plakband of andere kleefmiddelen op de roestvrijstalen oppervlakken. De coating van de roestvrijstalen oppervlakken zou beschadigd raken door het kleefmiddel en haar beschermende werking tegen vuil verliezen. ~ De coating van de roestvrijstalen oppervlakken is gevoelig voor krassen. Zelfs magneten kunnen krassen veroorzaken. 16

17 Het toestel in gereedheid brengen en in gebruik nemen Voordat u de koffiezetautomaat in gebruik neemt, moet u de gebruiksaanwijzing aandachtig lezen, zodat u zich vertrouwd maakt met het toestel en hoe u het bedient. Vóór het eerste gebruik ^ Plaats de koffiezetautomaat en sluit deze aan op het elektriciteitsnet (zie "Elektrische aansluiting" en "Inbouw"). ^ Verwijder eventuele beschermfolies. Reinig het toestel grondig (zie "Reiniging en onderhoud") voor u water of koffiecapsules doet in de koffiezetautomaat. Het toestel voor het eerst inschakelen Wanneer u de koffiezetautomaat voor het eerst inschakelt, wordt u gevraagd de volgende instellingen in te stellen: Taal en Land Tijd Datum Weergave (weergave uur) ^ Raak de aan-uittoets aan. Op het display wordt kort de melding "Miele - Willkommen" weergegeven. ^ Raak de pijltoetsen aan totdat het gewenste land geselecteerd is. Raak de OK-toets aan. De instelling wordt opgeslagen. Tijd instellen ^ Raak de pijltoetsen aan totdat het actuele uur verschijnt. Raak de OKtoets aan. ^ Raak de pijltoetsen aan totdat de actuele minuten verschijnen. Raak de OK-toets aan. De instelling wordt opgeslagen. Datum instellen ^ Raak de pijltoetsen aan totdat het actuele jaar verschijnt. Raak de OKtoets aan. ^ Raak de pijltoetsen aan totdat de actuele maand verschijnt. Raak de OKtoets aan. ^ Raak de pijltoetsen aan totdat de actuele dag verschijnt. Raak de OKtoets aan. De instelling wordt opgeslagen. Taal kiezen ^ Raak de pijltoetsen aan totdat de gewenste taal geselecteerd is. Raak de OK-toets aan. 17

18 Het toestel in gereedheid brengen en in gebruik nemen Weergave kiezen U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden: Aan: De datum en de tijd worden altijd weergegeven wanneer het toestel wordt uitgeschakeld. Uit: De datum en de tijd worden niet weergegeven wanneer het toestel wordt uitgeschakeld. Nachtuitschakeling: De datum en de tijd worden van 5.00 tot uur weergegeven. ^ Raak de pijltoetsen aan totdat de gewenste soort weergave geselecteerd is. Raak de OK-toets aan. Afhankelijk van de mogelijkheid die u kiest, verbruikt de koffiezetautomaat meer energie. Op het display verschijnt een melding die u dat meldt. Vervolgens verschijnt op het display de melding "Eerste ingebruikname succesvol afgerond". Op het display verschijnt "Vul het waterreservoir en plaats het terug". ^ Vul het waterreservoir met vers, koud drinkwater. Tip: Volg de verdere stappen in deze gebruiksaanwijzing om de instellingen van uw toestel aan te passen aan uw wensen en u vertrouwd te maken met uw toestel. Waterhardheid De waterhardheid geeft aan hoeveel kalk er in het water zit. Hoe meer kalk er in het water zit, hoe harder het water is. En hoe harder het water, hoe vaker de koffiezetautomaat moet worden ontkalkt. De koffiezetautomaat meet de gebruikte hoeveelheid water en stoom. Afhankelijk van de ingestelde waterhardheid kunt u meer of minder dranken bereiden voordat het toestel moet worden ontkalkt. Stel de plaatselijke waterhardheid in op de koffiezetautomaat. Zo zorgt u ervoor dat het toestel perfect zal werken en niet beschadigd zal raken. Ook zorgt dit ervoor dat u op het juiste tijdstip op het display wordt gevraagd om het ontkalkingsproces te starten. U kunt vier standen instellen: Waterhardheid 0-8,4 dh (0-1,5 mmol/l) 8,4-14 dh (1,5-2,5 mmol/l) dh (2,5-3,7 mmol/l) Meer dan 21 dh (meer dan 3,7 mmol/l) Hardheidsgraad van het waterbedrijf Zacht Gemiddeld Hard Hard Instelling (hardheidsgraad) Zacht Gemiddeld Hard Zeer hard 18

19 Het toestel in gereedheid brengen en in gebruik nemen Waterhardheid bepalen U kunt de plaatselijke waterhardheid zelf meten met behulp van het meegeleverde teststrookje. Of u kunt bij uw waterbedrijf de hardheid van uw water opvragen. ^ Plaats het teststrookje ca. 1 seconde in het water. Schud het water van het teststrookje. Na ca. 1 minuut kunt u het resultaat aflezen. Aan de hand hiervan kunt u de waterhardheid op de koffiezetautomaat instellen. Waterhardheid instellen ^ Raak aan. ^ Raak de pijltoetsen aan totdat "Waterhardheid" geselecteerd is. Raak de OK-toets aan. ^ Raak de pijltoetsen aan totdat de gewenste hardheidsgraad geselecteerd is. Raak de OK-toets aan. De instelling wordt opgeslagen. 19

20 Bedienen U bedient de koffiezetautomaat door de sensortoetsen aan te raken met een vinger. U bevindt zich in het drankmenu wanneer op het display het volgende verschijnt: Miele Cosi Ristretto Roma Als u een koffiedrank wilt bereiden, raakt u een van de dranktoetsen aan. Als u een optie wilt kiezen, raakt u de pijltoetsen en aan totdat de gewenste optie geselecteerd is. Om uw keuze te bevestigen, raakt u de OK-toets aan. Menuniveau verlaten of bedieningshandeling afbreken Om het geopende menuniveau te verlaten, raakt u "Terug" aan. Als u enige tijd niet op een toets drukt, keert de koffiezetautomaat terug naar het drankmenu. Een menu oproepen en in een menu navigeren Als u een menu wilt oproepen, raakt u de desbetreffende toets aan. In het desbetreffende menu kunt u bedieningshandelingen uitvoeren of instellingen wijzigen. Instellingen Sprache F Tijd Timer Een balk rechts op het display geeft aan dat er nog verdere opties of verdere tekst volgen. Met de pijltoetsen kunt u deze weergeven. Het vinkje geeft aan wat de huidige instelling is. 20

21 Waterreservoir vullen Opgelet! Gevaar voor infectie door kiemen. Ververs het water dagelijks om kiemvorming te voorkomen. Vul het waterreservoir alleen met vers, koud drinkwater. Heet of warm water of andere vloeistoffen kunnen de koffiezetautomaat beschadigen. Vul het waterreservoir niet met mineraalwater. Dat zou de koffiezetautomaat sterk verkalken en beschadigen. ^ Til het waterreservoir iets omhoog en trek het dan langs voren uit. ^ Giet tot aan de markering "max" koud, vers drinkwater in het waterreservoir. ^ Schuif het waterreservoir in het toestel. Zorg ervoor dat het vastklikt. Sluit de toesteldeur. Wanneer het waterreservoir wat uitsteekt of hoger zit, controleert u of de plaats waar het waterreservoir in het toestel wordt geplaatst vuil is. Het uitlaatventiel kan daardoor beginnen te lekken. Reinig indien nodig de plaats waar het waterreservoir in het toestel wordt geplaatst. ^ Open de toesteldeur. 21

22 Koffiezetautomaat in- en uitschakelen Inschakelen ^ Raak de aan-uittoets aan. Tip: Wanneer u niet wilt dat het spoelwater in de opvangschaal terechtkomt, plaatst u voorafgaand aan de eerste drankbereiding een geschikte recipiënt onder de centrale uitlaat. Op het display verschijnt eerst "Opwarmfase". Na het opwarmen spoelt het toestel. Er loopt heet water uit de centrale uitlaat. Als de koffiezetautomaat nog een bedrijfstemperatuur van meer dan 60 C heeft, wordt het spoelen niet gestart. Uitschakelen ^ Raak de aan-uittoets aan. Wanneer een koffiedrank is bereid, worden de koffieleidingen gespoeld voordat het toestel wordt uitgeschakeld. Bij langdurige afwezigheid Als u de koffiezetautomaat gedurende lange tijd niet gebruikt, gaat u als volgt te werk: ^ Giet de opvangschaal, het afvalbakje en het waterreservoir leeg. De koffiezetautomaat positioneert de capsulehouder en controleert de kamers. U hoort daarbij enkele geluiden. Worden op het display de verschillende koffiesoorten weergegeven, dan kunt u dranken bereiden. ^ Reinig alle onderdelen grondig, ook de afdekking van de centrale uitlaat a en de opvangschaal b aan de binnenkant van de toesteldeur. ^ Schakel het toestel uit. Wanneer u de toesteldeur lange tijd laat openstaan, doet u er goed aan de stekker uit het stopcontact te trekken of de desbetreffende zekering in uw zekeringkast uit te schakelen om energie te besparen. 22

23 Vullen met koffiecapsules Plaats de Nespresso-capsules in de capsulehouder. De capsulehouder heeft 5 kamers voor telkens 4 capsules. De 5 kamers kunt u vullen met 5 verschillende koffiesoorten. Wanneer deze verschillende koffiesoorten toegewezen zijn, kunt u op het display de gewenste koffiesoort kiezen voor de bereiding. Capsulehouder vullen Opgelet! Steek enkel Nespressocapsules in de capsulehouder. Nespresso-capsules zijn uitsluitend verkrijgbaar in de Nespresso Club of gemachtigde vertegenwoordigers van Nespresso. De Nespressokwaliteit wordt alleen gegarandeerd als Nespresso-capsules worden gebruikt in een Nespresso-machine. De koffiecapsules mogen niet beschadigd, gebroken, gedeukt of verbogen zijn aan de rand. De koffiecapsules kunnen vastlopen en de koffiezetautomaat beschadigen. Alleen het gebruik van Nespressocapsules zorgt voor de goede werking en de levensduur van uw Nespresso-apparaat. Om voor de bereiding de koffiesoorten op het display te kunnen kiezen, moet u ervoor zorgen dat de kamers gevuld zijn met de desbetreffende koffiesoorten. of, wanneer u andere koffiesoorten gebruikt, slaat u deze op (zie "Koffiesoorten toewijzen en opslaan"). Uiteraard kunt u ook alle kamers met dezelfde koffiesoort vullen. ^ Open de toesteldeur. ^ Trek de slede tot aan de aanslag langs voren uit. Wanneer u de slede langs voren uittrekt terwijl de koffiezetautomaat ingeschakeld is, wordt op het display weergegeven met welke soorten de kamers gevuld zijn. Zo kunt u de koffiesoorten in de juiste kamer plaatsen. Nu kunt u de capsulehouder langs boven uitnemen. Of vul de capsulehouder terwijl deze zich op de slede bevindt. 23

24 Vullen met koffiecapsules Koffiecapsules uitnemen uit de capsulehouder ^ Plaats de capsules met de zilverkleurige kant naar beneden gericht in de kamers van de capsulehouder. ^ Trek de slede uit en neem de capsulehouder uit. Zorg ervoor dat de capsules losjes in de capsulehouder zitten en niet vastgeklemd zitten. Als u de capsulehouder hebt uitgenomen, ^ plaatst u de capsulehouder op de slede. ^ Schuif de slede in het toestel en sluit de toesteldeur. De koffiezetautomaat positioneert de capsulehouder en controleert de kamers. U hoort daarbij enkele geluiden. ^ Schuif de onderste ring op de capsulehouder omhoog a en neem de koffiecapsules b uit. 24

25 Dranken bereiden Espresso of koffie bereiden ^ Plaats een kopje onder de centrale uitlaat. ^ Raak de pijltoetsen aan totdat de gewenste koffiesoort geselecteerd is. Kies nu de gewenste dranksoort. ^ Raak, of aan. De gewenste koffiedrank loopt uit de centrale uitlaat in het kopje. Twee porties bereiden U kunt ook twee porties espresso of koffie in één keer vragen. Deze twee porties kunt u in één kopje laten lopen of in twee kopjes. De twee porties worden achtereenvolgens bereid. ^ Plaats een kopje onder de centrale uitlaat. ^ Raak de pijltoetsen aan totdat de gewenste koffiesoort geselecteerd is. ^ Raak aan. De toets licht op. ^ Raak, of aan. Uit de centrale uitlaat lopen twee porties van de gewenste koffiedrank. Wanneer u enige tijd geen van de dranktoetsen aanraakt, wordt de keuze "Twee porties " hersteld. Bereiding afbreken U kunt de bereiding afbreken zolang "Stop" wordt weergegeven. ^ Raak de OK-toets aan. De bereiding wordt afgebroken door de koffiezetautomaat. Als u bij de bereiding van twee porties één keer de OK-toets aanraakt, wordt alleen de bereiding van de eerste portie gestopt. Om de hele bereiding af te breken, raakt u de OK-toets langer aan. Na de drankbereiding Wanneer een koffiedrank is bereid, worden de koffieleidingen gespoeld voordat het toestel wordt uitgeschakeld. 25

26 Dranken bereiden Warme melk, melkschuim en cappuccino bereiden,gevaar voor verbranding aan het stoomventiel! De stoom en het uitlopende water zijn zeer heet. Hou geen lichaamsdelen onder het stoomventiel terwijl het geopend is. Raak geen hete onderdelen aan. Zorg ervoor dat het stoomventiel in de onderste stand vastklikt. Alleen dan is het juist met de cappuccinatore verbonden. Bij dit toestel hoort een cappuccinatore (melkschuimbereider), waarmee u warme melk en melkschuim kunt bereiden. Reinig de cappuccinatore grondig voordat u deze voor het eerst gebruikt. Doe dat bij voorkeur in de afwasautomaat (zie "Reiniging en onderhoud"). Wanneer het stoomventiel geopend is, duurt het enige tijd voordat er stoom wordt geproduceerd. En dat vooral wanneer de ecomodus ingeschakeld is. Het stoomsysteem moet dan immers eerst opwarmen. Tijdens de hele melkbereiding verschijnen er geen meldingen op het display. De cappuccinatore heeft boven de greep een draaiknop a en aan de zijkant een melkkraan b. Er zijn twee standen voor de draaiknop: Opmerkingen omtrent de cappuccinatore Gebruik alleen melk zonder toevoegingen. Toevoegingen met veel suiker verstoppen de onderdelen waar melk doorloopt of die in contact komen met melk. De koffiezetautomaat en de cappuccinatore zouden beschadigd raken. Tip: Om goed melkschuim te bereiden, gebruikt u het best koude melk (minder dan 13 C). Warme melk (draaiknop naar links draaien) Melkschuim (draaiknop naar rechts draaien) 26

27 Dranken bereiden Draai de draaiknop tot aan de aanslag naar links of naar rechts. Als u de draaiknop ergens tussen deze beide standen zet, spat de melk zeer sterk. ^ Vul de cappuccinatore maximaal tot de bovenste markering met koude melk en plaats het deksel. U kunt de warme melk of het melkschuim in het kopje laten lopen of rechtstreeks in het glazen kannetje bereiden. Daartoe moet u de melkkraan naar binnen schuiven of naar buiten trekken: ^ Plaats de cappucinatore in de uitsparing van de opvangrooster en plaats een kopje onder de centrale uitlaat. Melkkraan naar binnen geschoven ( ): melkbereiding in het kopje Melkkraan naar buiten geschoven ( ): melkbereiding in de cappuccinatore Tip: Als u de melk rechtstreeks in de cappuccinatore opwarmt, is de melk warmer. Melkschuim in het kopje bereiden ^ Schuif de melkkraan tot aan de aanslag in het deksel ( ). ^ Draai de draaiknop volledig naar rechts op. ^ Duw het stoomventiel langzaam omlaag. Zorg ervoor dat het vastklikt. ^ Wanneer er voldoende melkschuim in het kopje is, schuift u het stoomventiel weer omhoog. 27

28 Dranken bereiden De stoomtoevoer is aan een bepaalde tijd gebonden. Als u nog niet voldoende melkschuim hebt en uit het stoomventiel geen stoom meer komt, schuift u het stoomventiel omhoog. Daarna duwt u het opnieuw omlaag. Cappuccino bereiden ^ Bereid zoals hierboven beschreven melkschuim in het kopje. Vul het kopje tot 2/3 met melkschuim. ^ Raak de pijltoetsen aan totdat de gewenste koffiesoort geselecteerd is. ^ Raak aan om een espresso te bereiden. De espresso loopt uit de centrale uitlaat. De cappuccino is klaar. Melkschuim in de cappuccinatore bereiden ^ Trek de melkkraan tot aan de aanslag uit het deksel ( ). ^ Draai de draaiknop volledig naar rechts op. ^ Vul de cappuccinatore maximaal tot de onderste markering met koude melk en plaats het deksel. ^ Plaats de cappuccinatore in de uitsparing van de opvangrooster. ^ Duw het stoomventiel langzaam omlaag. Zorg ervoor dat het vastklikt. ^ Duw het stoomventiel omhoog wanneer de melk genoeg opgeschuimd is. Warme melk bereiden ^ Draai de draaiknop volledig naar links op. ^ Vul de cappuccinatore maximaal tot de bovenste markering met koude melk en plaats het deksel. ^ Schuif de melkkraan tot aan de aanslag naar binnen (warme melk in het kopje) of trek de melkkraan uit (warme melk in het glazen kannetje) en plaats de cappuccinatore in de uitsparing van de opvangrooster. ^ Duw het stoomventiel langzaam omlaag. Zorg ervoor dat het vastklikt. Tip: Als u de melk rechtstreeks in het glazen kannetje opwarmt, is de melk warmer. Na de bereiding met melk Opgelet! Melk bevat van nature kiemen, die zich sterk vermenigvuldigen als u de onderdelen waar melk doorloopt of die in contact komen met melk, niet genoeg reinigt. Verontreiniging in het toestel kan de gezondheid schaden. Reinig de cappuccinatore en het stoomventiel regelmatig om kiemvorming te voorkomen. Maak het deksel van de cappuccinatore en het glazen kannetje leeg en spoel deze wanneer er meer dan 1 uur ligt tussen de verschillende bereidingen met melk. De cappuccinatore kan verstopt raken door melkresten. 28

29 Dranken bereiden Dranken uit een profiel bereiden Met de profielen kunt u koffie of espresso aan uw eigen smaak aanpassen (zie "Profielen"). Als u al een eigen profiel hebt ingesteld, kunt u om een drank te bereiden een profiel kiezen voordat u een drank bereidt. ^ Raak aan. ^ Raak de pijltoetsen aan totdat "Profiel kiezen" geselecteerd is. Raak de OK-toets aan. ^ Raak de pijltoetsen aan totdat het gewenste profiel geselecteerd is. Raak de OK-toets aan. Voorbeeldgebruiker Cosi Ristretto Roma De naam van het gekozen profiel wordt boven aan het display weergegeven. U kunt nu uw gewenste drank bereiden zoals beschreven onder "Espresso of koffie bereiden". 29

30 Koffiesoorten toewijzen (toewijzing soort) Er bestaan 16 verschillende Nespresso-koffiesoorten. Daarnaast verschijnen meermaals per jaar speciale soorten als limited edition. U kunt kiezen uit soorten espresso met een verschillende herkomst of uit één gebied van herkomst, soorten Caffè Lungo voor grotere kopjes en cafeïnevrije soorten. U kunt de koffiezetautomaat vullen met vijf verschillende koffiesoorten. De capsulehouder heeft 5 kamers, die genummerd zijn van 1 tot 5. In de fabriek zijn al Nespressokoffiesoorten toegewezen aan de kamers. Toewijzing soort oproepen ^ Raak aan. ^ Raak de pijltoetsen aan totdat "Toewijzing soort" geselecteerd is. Raak de OK-toets aan. ^ Raak de pijltoetsen aan totdat de gewenste kamer geselecteerd is. Raak de OK-toets aan. Nu kunt u voor deze kamer een soort kiezen uit de koffiesoorten die al in het toestel zijn ingesteld. een soort aanmaken als u een nieuwe soortnaam wilt invoeren. Als u zelf al soorten hebt ingesteld, kunt u de soort wijzigen om de soortnaam te wijzigen en de soort wissen als u een soort volledig wilt wissen. Soort kiezen ^ Raak de pijltoetsen aan totdat "Soort kiezen" geselecteerd is. Raak de OKtoets aan. Het vinkje geeft aan welke koffiesoort momenteel toegewezen is aan de kamer. ^ Raak de pijltoetsen aan totdat de gewenste koffiesoort geselecteerd is. Raak de OK-toets aan. De instelling wordt opgeslagen. Soort aanmaken ^ Raak de pijltoetsen aan totdat "Soort aanmaken" geselecteerd is. Raak de OK-toets aan. Op het display worden letters weergegeven die u met de pijltoetsen kunt kiezen. Met de pijltoetsen kunt u ook getallen kiezen en een onderscheid maken tussen hoofdletters en kleine letters. ^ Raak de pijltoetsen aan om het gewenste teken te kiezen. Raak de OKtoets aan. Het teken verschijnt op de regel erboven. ^ Herhaal het proces totdat de gewenste soortnaam verschijnt op de bovenste regel van het display. Tip: Met kunt u het laatst ingevoerde teken wissen. 30

31 Koffiesoorten toewijzen (toewijzing soort) Wanneer u klaar bent met uw invoer en deze wilt opslaan, ^ raakt u de pijltoetsen aan totdat het vinkje geselecteerd is. Raak de OK-toets aan. Als u uw invoer niet wilt opslaan, ^ raakt u zo lang aan totdat alle tekens gewist zijn en de koffiezetautomaat terugschakelt naar de vorige keuze. Soort wijzigen U kunt alleen de soorten wijzigen die bovenop de reeds aanwezige soorten zijn ingesteld. ^ Raak de pijltoetsen aan totdat "Soort wijzigen" geselecteerd is. Raak de OK-toets aan. Ga nu te werk zoals bij "Soort aanmaken": Als u een teken wilt wissen, kiest u. Als u een nieuw teken wilt invoeren, kiest u het desbetreffende teken en bevestigt u met de OK-toets. Sla de gewijzigde naam op door te kiezen en de OK-toets aan te raken. Soort wissen U kunt alleen de soorten wissen die bovenop de reeds aanwezige soorten zijn ingesteld. ^ Raak de pijltoetsen aan totdat "Soort wissen" geselecteerd is. Raak de OKtoets aan. ^ Kies met de pijltoetsen de soort die u wilt wissen. ^ Raak de OK-toets aan. Naast de soort verschijnt een vinkje. Kort daarna wordt de soort gewist. 31

32 Drankhoeveelheid wijzigen De smaak van de koffie hangt niet alleen van de koffiesoort af, maar ook van de waterhoeveelheid. De koffiezetautomaat is uitgerust met een functie om de hoeveelheid te programmeren. Zo kunt u de waterhoeveelheid voor alle koffiedranken aanpassen aan de grootte van uw kopjes en afstemmen op de gebruikte koffiesoort. De nieuwe opgeslagen drankhoeveelheid geldt voor de gekozen dranksoort. Er wordt geen onderscheid gemaakt op basis van koffiesoort of kamer. Voor elke drank is een maximaal mogelijke hoeveelheid programmeerbaar. Zodra deze bereikt is, stopt de bereiding. Dan wordt voor deze drank de maximaal mogelijke drankhoeveelheid opgeslagen. De gewijzigde drankhoeveelheid wordt altijd opgeslagen in het huidige profiel. De naam van het huidige profiel wordt in de linkerbovenhoek van het display weergegeven. Er zijn twee manieren om de programmering van de hoeveelheid te starten: met de dranktoets bij het bereiden van een koffiedrank of door "Drankhoeveelheid" op te roepen in het menu "Instellingen". Wanneer het waterreservoir tijdens de bereiding plots leeg is, wordt de programmering van de hoeveelheid automatisch afgebroken door de koffiezetautomaat. De drankhoeveelheid wordt dan niet opgeslagen. Drankhoeveelheid wijzigen bij het bereiden van een drank Wanneer u de dranktoetsen, en minstens 3 seconden aanraakt, start u de programmering van de hoeveelheid. ^ Plaats het gewenste kopje onder de centrale uitlaat. ^ Raak de toets voor de gewenste drank aan en hou uw vinger erop totdat op het display "Wijzigen" verschijnt. De gewenste drank wordt bereid en op het display verschijnt "Opslaan". ^ Zodra het kopje volgens u voldoende is gevuld, raakt u de OK-toets aan. Voortaan wordt voor deze drank de opgeslagen drankhoeveelheid bereid. Tip: U kunt de programmering van de hoeveelheid afbreken zolang op het display "Stop" wordt weergegeven. 32

33 Drankhoeveelheid wijzigen Drankhoeveelheid oproepen in het menu Instellingen ^ Raak aan. ^ Raak de pijltoetsen aan totdat "Drankhoeveelheid" geselecteerd is. Raak de OK-toets aan. ^ Raak de pijltoetsen aan totdat de gewenste koffiedrank geselecteerd is. Raak de OK-toets aan. Vanaf hier zijn de stappen dezelfde als de stappen voor de programmering van de hoeveelheid bij het bereiden van een drank. Drankhoeveelheid wijzigen voor verschillende profielen U kunt voor elk afzonderlijk profiel de drankhoeveelheid voor espresso, koffie en Caffè Lungo aan de eigen wensen aanpassen. ^ Raak aan. ^ Kies het gewenste profiel. De naam van het huidige profiel wordt in de linkerbovenhoek van het display weergegeven. Nu kunt u zoals eerder beschreven "Drankhoeveelheid" oproepen in het menu "Instellingen" of de drankhoeveelheid wijzigen bij het bereiden van een drank. 33

34 Profielen instellen Als u het toestel samen met anderen gebruikt die allen een eigen smaak en eigen voorkeuren hebben, kunt u tot 7 individuele profielen instellen. U kunt voor elk profiel de drankhoeveelheid voor elke koffiedrank aan de eigen wensen aanpassen (zie "Drankhoeveelheid wijzigen"). Voorbeeldgebruiker Cosi Ristretto Roma De naam van het huidige profiel wordt in de linkerbovenhoek van het display weergegeven. Profielen oproepen ^ Raak aan. De toets licht op. U kunt nu een "profiel samenstellen". Als u al een profiel hebt ingesteld bovenop het Miele-standaardprofiel, beschikt u ook over de volgende mogelijkheden: Profiel kiezen uit de profielen die al zijn ingesteld in het toestel. Naam wijzigen wanneer u de naam van een profiel wilt wijzigen. Profiel wissen wanneer u een profiel wilt wissen. Profiel vervangen om in te stellen of de koffiezetautomaat altijd automatisch moet terugschakelen naar het Miele-standaardprofiel of bij het laatst gekozen profiel moet blijven. Tip: Wanneer u of aanraakt, keert u terug naar het hoofdmenu. Profiel samenstellen ^ Raak de pijltoetsen aan totdat "Profiel samenstellen" geselecteerd is. Raak de OK-toets aan. Op het display worden letters weergegeven die u met de pijltoetsen kunt kiezen. Met de pijltoetsen kunt u ook getallen kiezen en een onderscheid maken tussen hoofdletters en kleine letters. ^ Raak de pijltoetsen aan om het gewenste teken te kiezen. Raak de OKtoets aan. Het teken verschijnt op de regel erboven. ^ Herhaal het proces totdat de gewenste naam verschijnt op de bovenste regel van het display. Tip: Met kunt u het laatst ingevoerde teken wissen. Wanneer u klaar bent met uw invoer en deze wilt opslaan, ^ raakt u de pijltoetsen aan totdat het vinkje geselecteerd is. Raak de OK-toets aan. 34

35 Profielen instellen Als u uw invoer niet wilt opslaan, ^ raakt u aan en houdt u uw vinger erop totdat alle tekens gewist zijn en de koffiezetautomaat terugschakelt naar de vorige keuze. Het laatst samengestelde profiel wordt gekozen als huidig profiel. Profiel kiezen Deze keuze is alleen mogelijk wanneer al een profiel bovenop het Mielestandaardprofiel is ingesteld. ^ Raak de pijltoetsen aan totdat "Profiel kiezen" geselecteerd is. Raak de OK-toets aan. ^ Raak de pijltoetsen aan totdat het gewenste profiel geselecteerd is. Raak de OK-toets aan. In het menu "Maak uw keuze" wordt de naam van het huidige profeil weergegeven boven aan het display. Sla de gewijzigde naam op door te kiezen en de OK-toets aan te raken. Profiel wissen Deze keuze is alleen mogelijk wanneer al een profiel bovenop het Mielestandaardprofiel is ingesteld. ^ Raak de pijltoetsen aan totdat "Profiel wissen" geselecteerd is. Raak de OKtoets aan. ^ Kies met de pijltoetsen het profiel dat u wilt wissen. ^ Raak de OK-toets aan. Naast het profiel verschijnt een vinkje. Kort daarna wordt het profiel gewist. Naam wijzigen Deze keuze is alleen mogelijk wanneer al een profiel bovenop het Miele-standaardprofiel is ingesteld. ^ Raak de pijltoetsen aan totdat "Naam wijzigen" geselecteerd is. Raak de OK-toets aan. Ga nu te werk zoals bij "Profiel samenstellen": Als u een teken wilt wissen, kiest u. Als u een nieuw teken wilt invoeren, kiest u het desbetreffende teken en bevestigt u met de OK-toets. 35

36 Profielen instellen Profiel vervangen U kunt instellen dat het toestel na elke drankbereiding of bij het inschakelen automatisch terugschakelt naar het Miele-standaardprofiel of bij het laatst ingestelde profiel blijft. Deze keuze is alleen mogelijk wanneer al een profiel bovenop het Miele-standaardprofiel is ingesteld. ^ Raak de pijltoetsen aan totdat "Profiel vervangen" geselecteerd is. Raak de OK-toets aan. U beschikt nu over de volgende mogelijkheden: Handmatig: Het gekozen profiel blijft actief totdat u een ander profiel kiest. Na de bereiding: Na elke drankbereiding schakelt het toestel automatisch terug naar het Mielestandaardprofiel. Bij het inschakelen: Telkens als het toestel wordt ingeschakeld, kiest het automatisch het Mielestandaardprofiel, ongeacht welk profiel gekozen was voorafgaand aan de laatste uitschakeling. ^ Raak de pijltoetsen aan totdat de gewenste optie geselecteerd is. Raak de OK-toets aan. 36

37 Instellingen In het menu Instellingen kunt u de koffiezetautomaat aan uw eigen wensen aanpassen. Menu "Instellingen" oproepen ^ Raak aan. Nu kunt u de instellingen controleren of wijzigen. Het vinkje geeft aan wat de huidige instelling is. Door aan te raken, keert u terug naar het bovenliggende menuniveau. Instellingen wijzigen en opslaan ^ Raak aan. ^ Kies met de pijltoetsen de gewenste instelling. Raak de OK-toets aan. ^ Raak de pijltoetsen aan totdat de gewenste instelling geselecteerd is. ^ Raak de OK-toets aan. De instelling wordt opgeslagen. Door aan te raken, keert u terug naar "Maak uw keuze". Tip: Wanneer u de weergave van het uur inschakelt of "Nachtuitschakeling" hebt gekozen, kunt u de instellingen wijzigen zonder de koffiezetautomaat in te schakelen. Raak daartoe aan. 37

38 Instellingen Overzicht van de mogelijke instellingen De fabrieksinstelling voor het desbetreffende menupunt is vet weergegeven. Menupunt Taal Datum instellen Tijd Mogelijke instellingen deutsch, andere talen Land Jaar/Maand/Dag Weergave Uit / Aan / Nachtuitschakeling Tijdsformaat 12 uur / 24 uur Instellen Timer Timer 1 Instellen Inschakelen om / Uitschakelen na (1:00) / Uitschakelen om Weekdagtoewijzing Maandag / Dinsdag / Woensdag / Donderdag / Vrijdag / Zaterdag / Zondag / Overnemen Activeren Inschakelen om (Ja / Nee) / Uitschakelen om (Ja / Nee) Timer 2 Instellen Inschakelen om / Uitschakelen om Weekdagtoewijzing Maandag / Dinsdag / Woensdag / Donderdag / Vrijdag / Zaterdag / Zondag / Overnemen Activeren Inschakelen om (Ja / Nee) / Uitschakelen om (Ja / Nee) Toewijzing soort Kamer 1 Soort kiezen / Soort aanmaken / Soort wijzigen* / Soort wissen* Kamer 2 Soort kiezen / Soort aanmaken / Soort wijzigen* / Soort wissen* Kamer 3 Soort kiezen / Soort aanmaken / Soort wijzigen* / Soort wissen* Kamer 4 Soort kiezen / Soort aanmaken / Soort wijzigen* / Soort wissen* Kamer 5 Soort kiezen / Soort aanmaken / Soort wijzigen* / Soort wissen* Drankhoeveelheid Espresso Koffie Caffè Lungo Ecomodus Aan / Uit 38

39 Instellingen Menupunt Verlichting Info Vergrendeling Waterhardheid Lichtsterkte display Volume Handelaar Fabrieksinstellingen Mogelijke instellingen Lichtsterkte Toestel ingeschakeld / Toestel uitgeschakeld Uitschakelen na Drankbereidingen Totaal bereidingen / Espresso / Koffie / Caffè Lungo / Stoom Aantal tot ontkalken Aan / Uit Zacht Gemiddeld Hard Zeer hard Geluidssignalen Toetsgeluid Demo-functie Aan / Uit Niet herstellen Herstellen * Verschijnt alleen wanneer al een extra koffiesoort is ingesteld 39

40 Instellingen Taal U kunt uw taal en uw land kiezen voor alle teksten op het display. Tip: Als u per ongeluk een verkeerde taal hebt ingesteld, zoekt u naar het symbool F om het menupunt "Taal" terug te vinden. Tijd U kunt de weergave van het uur, het tijdsformaat en de tijd instellen. Weergave (weergave uur) U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden: Aan: De tijd wordt altijd weergegeven wanneer het toestel wordt uitgeschakeld. Uit: De tijd wordt niet weergegeven wanneer het toestel wordt uitgeschakeld. Nachtuitschakeling: De tijd wordt alleen overdag weergegeven. Afhankelijk van de mogelijkheid die u kiest, verbruikt de koffiezetautomaat meer energie. Op het display verschijnt een melding die u dat meldt. Tijdsformaat U hebt de keuze uit: weergave in het 24-uurs-formaat (24 uur) weergave in het 12-uurs-formaat (12 uur) Instellen Met de pijltoetsen stelt u het uur en de minuten in. Datum Met de pijltoetsen stelt u jaar, maand en dag in. Timer Er zijn twee timers beschikbaar. Deze bieden de volgende timerfuncties: De koffiezetautomaat wordt op een bepaald tijdstip ingeschakeld, bijv. 's morgens voor het ontbijt ("Inschakelen om"). wordt op een bepaald tijdstip uitgeschakeld ("Uitschakelen om"). wordt na een bepaalde tijd waarin niet op een toets is gedrukt of geen drank is bereid uitgeschakeld ("Uitschakelen na"; alleen mogelijk met timer 1). Bovendien kunt u de timerfuncties toewijzen aan bepaalde weekdagen. Voor "Inschakelen om" en "Uitschakelen om" moet de timer geactiveerd zijn en aan minstens één weekdag toegewezen zijn. 40

41 Instellingen Timer kiezen U hebt de keuze uit: Timer 1: Inschakelen om, Uitschakelen om, Uitschakelen na Timer 2: Inschakelen om, Uitschakelen om Inschakelen om Wanneer de vergrendeling geactiveerd is, wordt de koffiezetautomaat niet op het ingestelde tijdstip ingeschakeld. Met de pijltoetsen stelt u het uur en de minuten in. Wanneer de koffiezetautomaat 3 keer via de timerfunctie "Inschakelen om" is ingeschakeld zonder dat er vervolgens een drank is bereid, wordt het toestel niet meer automatisch ingeschakeld. Dat zorgt ervoor dat de koffiezetautomaat bij langere afwezigheid zoals vakantie niet dagelijks wordt ingeschakeld. De geprogrammeerde tijden blijven echter opgeslagen en worden na de volgende handmatige inschakeling weer geactiveerd. Uitschakelen na De timerfunctie "Uitschakelen na" is alleen mogelijk met timer 1. Wanneer na 30 minuten niet op een toets is gedrukt of geen drank is bereid, wordt de koffiezetautomaat automatisch uitgeschakeld om energie te besparen. U kunt deze vooraf ingestelde tijd wijzigen met de pijltoetsen. U kunt een tijd tussen 15 minuten en 9 uur kiezen. Weekdagtoewijzing Kies de gewenste weekdag. De gekozen weekdag wordt gemarkeerd met. Wanneer alle gewenste weekdagen gemarkeerd zijn, ^ raakt u de pijltoets zo vaak aan totdat "Overnemen" geselecteerd is. Raak de OK-toets aan. Uitschakelen om Met de pijltoetsen stelt u het uur en de minuten in. Bij langere afwezigheid worden de opgeslagen tijden bij de volgende manuele inschakeling opnieuw geactiveerd (zie "Inschakelen om"). 41

42 Instellingen Timer activeren en deactiveren Wanneer de timer voor "Inschakelen om" geactiveerd is, verschijnt uur op voorhand het symbool op het display samen met de gewenste inschakeltijd, op voorwaarde dat voor de weergave van het uur "Aan" of "Nachtuitschakeling" werd gekozen. Wanneer de vergrendeling geactiveerd is, kan de timerfunctie "Inschakelen om" niet worden gekozen. Kies de gewenste timerfunctie. De gekozen timerfunctie wordt gemarkeerd met. ^ Raak de pijltoets zo vaak aan totdat "Overnemen" geselecteerd is. Raak de OK-toets aan. Ecomodus De ecomodus is een energiebesparende modus. Pas wanneer een koffiedrank of stoom voor warme melk/ melkschuim wordt gevraagd, warmt het stoomsysteem op. Wanneer de ecomodus uitgeschakeld is, kunt u melkschuim/warme melk en koffie/espresso direct na elkaar bereiden. Het stoomsysteem blijft dan immers opgewarmd. Wel is het zo dat het toestel dan aanzienlijk meer energie verbruikt. De koffiezetautomaat wijst u erop dat dit leidt tot een hoger energieverbruik. Verlichting U beschikt over de volgende mogelijkheden: De lichtsterkte van de verlichting instellen voor wanneer het toestel ingeschakeld is. De lichtsterkte van de verlichting instellen voor wanneer het toestel uitgeschakeld is. Instellen wanneer de verlichting moet worden uitgeschakeld ("Uitschakelen na"). Stel de lichtsterkte in Eerst kiest u: Toestel ingeschakeld Toestel uitgeschakeld Met de pijltoetsen wijzigt u de lichtsterkte. Om de verlichting uit te schakelen, ^ raakt u de pijltoets aan totdat er geen segment meer gevuld is en "Uitgeschakeld" verschijnt. Uitschakeltijd van de verlichting instellen (Uitschakelen na) U kunt instellen hoe lang de koffiezetautomaat verlicht is na het uitschakelen. Wanneer de koffiezetautomaat ingeschakeld is, blijft deze na de laatste bedieningshandeling nog 10 minuten verlicht. Deze tijd kunt u niet wijzigen. Met de pijltoetsen stelt u het uur en de minuten in. 42

Gebruiks- en montageaanwijzing

Gebruiks- en montageaanwijzing Gebruiks- en montageaanwijzing Inbouwkoffiezetautomaat CVA 6405 Lees absoluut de gebruiksaanwijzing voor u het toestel plaatst, nl-be installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt

Nadere informatie

Gebruiks- en montagehandleiding

Gebruiks- en montagehandleiding Gebruiks- en montagehandleiding Inbouwkoffieautomaat CVA 6431 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffiezetautomaat

Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffiezetautomaat Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffiezetautomaat Lees in elk geval de gebruiksaanwijzing voor u het toestel opstelt, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffiezetautomaat

Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffiezetautomaat Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffiezetautomaat Lees in elk geval de gebruiksaanwijzing voor u het toestel opstelt, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan

Nadere informatie

Vrijstaande koffiezetautomaat CM 5200

Vrijstaande koffiezetautomaat CM 5200 Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffiezetautomaat CM 5200 Lees in elk geval de gebruiksaanwijzing voor u het toestel opstelt, nl-be installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt

Nadere informatie

Gebruiks- en montageaanwijzing

Gebruiks- en montageaanwijzing Gebruiks- en montageaanwijzing Inbouwkoffiezetautomaat CVA 6805 Lees absoluut de gebruiksaanwijzing voor u het toestel plaatst, nl-be installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing en montagehandleiding

Gebruiksaanwijzing en montagehandleiding Gebruiksaanwijzing en montagehandleiding Volautomatische inbouwkoffiezetautomaat CVA 3660 Lees in elk geval de gebruiksaanwijzing voor u het toestel opstelt, nl-be installeert en in gebruik neemt. Dat

Nadere informatie

Vrijstaande koffiezetautomaat CM 5100

Vrijstaande koffiezetautomaat CM 5100 Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffiezetautomaat CM 5100 Lees in elk geval de gebruiksaanwijzing voor u het toestel opstelt, nl-be installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt

Nadere informatie

Gebruiks- en montagehandleiding

Gebruiks- en montagehandleiding Gebruiks- en montagehandleiding Inbouwkoffieautomaat CVA 3660 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt

Nadere informatie

Vrijstaande koffiezetautomaat CM 5100

Vrijstaande koffiezetautomaat CM 5100 Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffiezetautomaat CM 5100 Lees in elk geval de gebruiksaanwijzing voor u het toestel opstelt, nl-be installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt

Nadere informatie

Gebruiks- en montagehandleiding

Gebruiks- en montagehandleiding Gebruiks- en montagehandleiding Inbouwkoffieautomaat CVA 3660 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt

Nadere informatie

Gebruiks- en montagehandleiding

Gebruiks- en montagehandleiding Gebruiks- en montagehandleiding Inbouwkoffieautomaat CVA 6401 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt

Nadere informatie

Gebruiks- en montagehandleiding

Gebruiks- en montagehandleiding Gebruiks- en montagehandleiding Inbouwkoffieautomaat CVA 6405 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat

Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat Lees beslist de gebruiksaanwijzing voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan uw apparaat.

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat

Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat Lees beslist de gebruiksaanwijzing voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan uw apparaat.

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Vrijstaande koffieautomaat CM 5100. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing. Vrijstaande koffieautomaat CM 5100. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat CM 5100 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt onnodige

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Vrijstaande koffieautomaat CM 5200. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing. Vrijstaande koffieautomaat CM 5200. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat CM 5200 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade

Nadere informatie

Gebruiks- en montagehandleiding Inbouwkoffieautomaat

Gebruiks- en montagehandleiding Inbouwkoffieautomaat Gebruiks- en montagehandleiding Inbouwkoffieautomaat Lees beslist de gebruiksaanwijzing voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat

Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat Lees beslist de gebruiksaanwijzing voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan uw apparaat.

Nadere informatie

Gebruiks- en montagehandleiding

Gebruiks- en montagehandleiding Gebruiks- en montagehandleiding Inbouwkoffieautomaat CVA 6805 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt

Nadere informatie

Gebruiks- en montagehandleiding Inbouw-koffiezetautomaat

Gebruiks- en montagehandleiding Inbouw-koffiezetautomaat Gebruiks- en montagehandleiding Inbouw-koffiezetautomaat Lees altijd eerst de gebruiksaanwijzing voor u het toestel plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat

Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat Lees altijd eerst de gebruiksaanwijzing voor u het toestel plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan het toestel. nl-be

Nadere informatie

Aroma Perfection System. www.krups.com

Aroma Perfection System. www.krups.com Aroma System www.krups.com a d b Aroma System c d Aroma Control Timer e h j k m l f i System 1 2 3 Aroma System Aroma 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nederlands Beschrijving a b c d e f g h i Deksel Waterreservoir

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffiezetautomaat

Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffiezetautomaat Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffiezetautomaat Lees in elk geval de gebruiksaanwijzing voor u het toestel opstelt, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan

Nadere informatie

Bediening. Inbouwkoffieautomaten CVA 5060 CVA 5068. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing

Bediening. Inbouwkoffieautomaten CVA 5060 CVA 5068. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing Bediening Inbouwkoffieautomaten CVA 5060 CVA 5068 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt onnodige

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing en montagehandleiding

Gebruiksaanwijzing en montagehandleiding Gebruiksaanwijzing en montagehandleiding Volautomatische inbouw-koffiezetautomaat CVA 5060 CVA 5068 Lees in elk geval de gebruiksaanwijzing voor u het toestel opstelt, nl-be installeert en in gebruik neemt.

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat

Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat Lees altijd eerst de gebruiksaanwijzing voor u het toestel plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan het toestel. nl-be

Nadere informatie

IMPRESSA A9 One Touch De belangrijkste zaken in het kort

IMPRESSA A9 One Touch De belangrijkste zaken in het kort IMPRESSA A9 One Touch De belangrijkste zaken in het kort 9 IMPRESSA A9 One Touch De belangrijkste zaken in het kort J Deze beknopte gebruiksaanwijzing komt niet in de plaats van het Gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

IMPRESSA J9.3 One Touch TFT De belangrijkste zaken in het kort

IMPRESSA J9.3 One Touch TFT De belangrijkste zaken in het kort IMPRSSA J9.3 One Touch TFT De belangrijkste zaken in het kort Het»Gebruiksaanwijzing IMPRSSA J9.3 One Touch TFT«inclusief deze beknopte gebruiksaanwijzing»imprssa J9.3 One Touch TFT De belangrijkste zaken

Nadere informatie

Bediening. Inbouwkoffieautomaat met vaste wateraansluiting CVA 5065. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing

Bediening. Inbouwkoffieautomaat met vaste wateraansluiting CVA 5065. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing Bediening Inbouwkoffieautomaat met vaste wateraansluiting CVA 5065 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en

Nadere informatie

Gebruiks- en montagehandleiding Inbouw-koffiezetautomaat

Gebruiks- en montagehandleiding Inbouw-koffiezetautomaat Gebruiks- en montagehandleiding Inbouw-koffiezetautomaat Lees altijd eerst de gebruiksaanwijzing voor u het toestel plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade

Nadere informatie

S8 De belangrijkste zaken in het kort

S8 De belangrijkste zaken in het kort S8 De belangrijkste zaken in het kort J Deze beknopte gebruiksaanwijzing komt niet in de plaats van het Gebruiksaanwijzing S8. Lees eerst de veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen aandachtig door, zodat

Nadere informatie

E6/E60 De belangrijkste zaken in het kort

E6/E60 De belangrijkste zaken in het kort E6/E60 De belangrijkste zaken in het kort J Deze beknopte gebruiksaanwijzing komt niet in de plaats van het Gebruiksaanwijzing E6/E60. Lees eerst de veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen aandachtig

Nadere informatie

Z6 De belangrijkste zaken in het kort

Z6 De belangrijkste zaken in het kort Z6 De belangrijkste zaken in het kort J Deze beknopte gebruiksaanwijzing komt niet in de plaats van het Gebruiksaanwijzing Z6. Lees eerst de veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen aandachtig door, zodat

Nadere informatie

Z8 De belangrijkste zaken in het kort

Z8 De belangrijkste zaken in het kort Z8 De belangrijkste zaken in het kort J Deze beknopte gebruiksaanwijzing komt niet in de plaats van het Gebruiksaanwijzing Z8. Lees eerst de veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen aandachtig door, zodat

Nadere informatie

Gebruiks- en montagehandleiding Inbouwkoffieautomaat

Gebruiks- en montagehandleiding Inbouwkoffieautomaat Gebruiks- en montagehandleiding Inbouwkoffieautomaat Lees beslist de gebruiksaanwijzing voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat

Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat Lees altijd eerst de gebruiksaanwijzing voor u het toestel plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan het toestel. nl-be

Nadere informatie

E8/E80 De belangrijkste zaken in het kort

E8/E80 De belangrijkste zaken in het kort E8/E80 De belangrijkste zaken in het kort J Deze beknopte gebruiksaanwijzing komt niet in de plaats van het Gebruiksaanwijzing E8/E80. Lees eerst de veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen aandachtig

Nadere informatie

Gebruiks- en montagehandleiding

Gebruiks- en montagehandleiding Gebruiks- en montagehandleiding Opberglade ESS 3060-10 Lees beslist de gebruiks- en montagehandleiding voordat u uw apparaat plaatst, nl-nl installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat

Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat Lees altijd eerst de gebruiksaanwijzing voor u het toestel plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan het toestel. nl

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat

Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat Lees altijd eerst de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan het apparaat.

Nadere informatie

F9 De belangrijkste zaken in het kort

F9 De belangrijkste zaken in het kort F9 De belangrijkste zaken in het kort J Deze beknopte gebruiksaanwijzing komt niet in de plaats van het Gebruiksaanwijzing F9. Lees eerst de veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen aandachtig door, zodat

Nadere informatie

CafeRomatica NICR8.. Koffie/espresso-volautomaat Gebruiksaanwijzing en tips. Passie voor koffie.

CafeRomatica NICR8.. Koffie/espresso-volautomaat Gebruiksaanwijzing en tips. Passie voor koffie. CafeRomatica Koffie/espresso-volautomaat Gebruiksaanwijzing en tips NICR8.. Passie voor koffie. 1 A Display (hoofdmenu) B Rotary C Toets > D Toets exit G F M J E F G In hoogte verstelbare uitloop Afdekking

Nadere informatie

G F I M J K L B C D E S O T H Q P U N R D 4

G F I M J K L B C D E S O T H Q P U N R D 4 1 2 3 4 G F I A M J K L 5 6 7 B C D E 8 9 10 S O T H Q P U N R 11 12 D 4 Beschrijving apparaat NL A B C D E Tekst display (hoofdmenu) Draai-en-druk bedieningsknop Knop > Knop exit In hoogte verstelbare

Nadere informatie

»IMPRESSA F8 De belangrijkste zaken in het kort«heeft

»IMPRESSA F8 De belangrijkste zaken in het kort«heeft IMPRESSA F8 De belangrijkste zaken in het kort Het»Gebruiksaanwijzing IMPRESSA F8«inclusief deze beknopte gebruiksaanwijzing»impressa F8 De belangrijkste zaken in het kort«heeft van de onafhankelijke Duitse

Nadere informatie

»IMPRESSA C50 De belangrijkste zaken in het kort«heeft

»IMPRESSA C50 De belangrijkste zaken in het kort«heeft IMPRESSA C50 De belangrijkste zaken in het kort Het»Gebruiksaanwijzing IMPRESSA C50«inclusief deze beknopte gebruiksaanwijzing»impressa C50 De belangrijkste zaken in het kort«heeft van de onafhankelijke

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat

Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat Lees altijd eerst de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan het apparaat.

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat

Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat Lees beslist de gebruiksaanwijzing voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan uw apparaat.

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat

Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat Lees altijd eerst de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan het apparaat.

Nadere informatie

Gebruiks- en montagehandleiding inbouwkoffieautomaat

Gebruiks- en montagehandleiding inbouwkoffieautomaat Gebruiks- en montagehandleiding inbouwkoffieautomaat Lees altijd eerst de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Vrijstaande koffieautomaat CM nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing. Vrijstaande koffieautomaat CM nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat CM 5000 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat

Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat Lees altijd eerst de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan het apparaat.

Nadere informatie

T8 Art. 468. Gebruiksaanwijzing

T8 Art. 468. Gebruiksaanwijzing T8 Art. 468 Gebruiksaanwijzing Krups T8 a b c d e f g h i a: Vergrendelingshendel b: Veiligheidsknop c: Filterdeksel d: Filter e: Glazen koffiekan f: Afdekplaat g: Waterreservoir h: Aan/Uit-Schakelaar

Nadere informatie

PHILIPS HD7546/20. Gebruiksaanwijzing

PHILIPS HD7546/20. Gebruiksaanwijzing PHILIPS HD7546/20 Gebruiksaanwijzing HD7546, HD7544 F1 G E D C H B A I 46 Nederlands Algemene beschrijving (fig. 1) A Aan/uitknop met lampje B Netsnoer C Koffiezetter D Waterniveauindicator E Waterreservoir

Nadere informatie

Uitsluitend aansluiten op de spanning en frequentie zoals aangegeven op het typeplaatje.

Uitsluitend aansluiten op de spanning en frequentie zoals aangegeven op het typeplaatje. MODELLEN 1221 AANSLUITINGEN 1 kanaal 2 kanalen VEILIGHEIDSINSTRUCTIES In verband met brandgevaar of het risico op een elektrische schok dient inbouw en montage uitsluitend door een elektro vakman te geschieden.

Nadere informatie

Gebruiks- en montagehandleiding Inbouw-koffiezetautomaat

Gebruiks- en montagehandleiding Inbouw-koffiezetautomaat Gebruiks- en montagehandleiding Inbouw-koffiezetautomaat Lees altijd eerst de gebruiksaanwijzing voor u het toestel plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade

Nadere informatie

AR280P Clockradio handleiding

AR280P Clockradio handleiding AR280P Clockradio handleiding Index 1. Beoogd gebruik 2. Veiligheid o 2.1. Pictogrammen in deze handleiding o 2.2. Algemene veiligheidsvoorschriften 3. Voorbereidingen voor gebruik o 3.1. Uitpakken o 3.2.

Nadere informatie

Beknopte gebruiksaanwijzing FB 7100

Beknopte gebruiksaanwijzing FB 7100 Beknopte gebruiksaanwijzing FB 7100 04.02 1 75522500 Onderdelen van de machine Behuizingdeur Display Behuizing Deurslot Koppenstation Bedieningsmodule Koffiecontainer Brewer Hoofdschakelaar Schraper Filterplaathouder

Nadere informatie

Programmeerbare elektronische tijdschakelklok

Programmeerbare elektronische tijdschakelklok G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 62 24 60 Programmeerbare elektronische tijdschakelklok Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets

Nadere informatie

IMPRESSA C9 One Touch De belangrijkste zaken in het kort

IMPRESSA C9 One Touch De belangrijkste zaken in het kort IMPRSSA C9 One Touch De belangrijkste zaken in het kort Het»Boek voor de IMPRSSA«inclusief deze beknopte gebruiksaanwijzing»imprssa C9 De belangrijkste zaken in het kort«heeft van de onafhankelijke Duitse

Nadere informatie

Gebruiks- en montagehandleiding inbouwkoffieautomaat

Gebruiks- en montagehandleiding inbouwkoffieautomaat Gebruiks- en montagehandleiding inbouwkoffieautomaat Lees altijd eerst de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade

Nadere informatie

De ultieme vorm van smaak

De ultieme vorm van smaak De ultieme vorm van smaak creëert u met uw persoonlijke barista Nieuw in assortiment: CM 5200 met One Touch-functie De Miele Barista CM5: uw hoogstpersoonlijke koffieautomaat Miele staat al jaren bekend

Nadere informatie

HANDLEIDING VASCO TIMER MODULE TIMER MODULE

HANDLEIDING VASCO TIMER MODULE TIMER MODULE HANDLEIDING VASCO TIMER MODULE TIMER MODULE INHOUDSTABEL 1. INLEIDING 01 2. VEILIGHEID 01 3. WERKING 01 4. OBOUW 02 ALGEMEEN 02 MAATTEKENING 02 MONTAGE 02 ELEKTRISCH SCHEMA 04 4.1 AANSLUITING D300E II

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat

Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat Gebruiksaanwijzing Koffieautomaat Lees altijd eerst de gebruiksaanwijzing voor u het toestel plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan het toestel. nl-be

Nadere informatie

PHILIPS HD7686/90. Gebruiksaanwijzing

PHILIPS HD7686/90. Gebruiksaanwijzing PHILIPS HD7686/90 Gebruiksaanwijzing HD7692, HD7690, HD7686 2 1 48 Nederlands Belangrijk Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

www.espressomonteur.nl Gebruiksaanwijzing Isomac Giada

www.espressomonteur.nl Gebruiksaanwijzing Isomac Giada www.espressomonteur.nl Gebruiksaanwijzing Isomac Giada 1. Beschrijving van het apparaat 1. AAN / UIT-schakelaar 2. Controlelampje 3. Koffie/heetwater schakelaar 4. Temperatuur controlelampje 5. Stoomschakelaar

Nadere informatie

HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT

HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT Technische gegevens: Spanning: 230-240VAC + aarde Frequentie: 50-60Hz Weerstandsbelasting: 16A (3600W-230VAC) Inductieve belasting: 1A IP Waarde: IP21 Aanpassing:

Nadere informatie

Gebruiks- en montageaanwijzing

Gebruiks- en montageaanwijzing Gebruiks- en montageaanwijzing Warmhoudlade EGW 6210 Lees absoluut de gebruiksen montageaanwijzing voor u het toestel plaatst, nl-be installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt

Nadere informatie

Inleiding. Aanduidingen. Inleiding

Inleiding. Aanduidingen. Inleiding Inleiding Inleiding Deze gebruiksaanwijzing helpt bij het veilig en economisch gebruiken van de MEDION koffiepadautomaat MD 12000, verder in deze handleiding apparaat genoemt. Deze gebruiksaanwijzing is

Nadere informatie

Art Xs95/Xs90 NL 03/ /1806/0905/2000. IMPRESSA Xs95 / Xs90 Beknopte gebruiksaanwijzing

Art Xs95/Xs90 NL 03/ /1806/0905/2000. IMPRESSA Xs95 / Xs90 Beknopte gebruiksaanwijzing Art. 65592 Xs95/Xs90 NL 03/06 0044493/1806/0905/2000 IMPRESSA Xs95 / Xs90 Beknopte gebruiksaanwijzing Bedieningselementen Bedieningselementen 15 14 13 12 11 10 9 8 7 3 27 6 5 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing E6/E60

Gebruiksaanwijzing E6/E60 Gebruiksaanwijzing 6/60 Inhoudsopgave Uw 6/60 Bedieningselementen 4 Belangrijke aanwijzingen 6 igenlijk gebruik...6 Voor uw veiligheid...6 1 Voorbereiden en in gebruik nemen 10 JURA op internet...10 Apparaat

Nadere informatie

LightBoy DIGI 12V. Bestnr.: Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

LightBoy DIGI 12V. Bestnr.: Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 84 46 08 LightBoy DIGI 12V Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Bedieningshandleiding Broodrooster. Toaster

Bedieningshandleiding Broodrooster. Toaster Bedieningshandleiding Broodrooster Toaster Inhoudsopgave Veiligheidsinstructies...3 Voor het eerste gebruik...4 Uitpakken...5 Eisen aan de plaatsingslocatie...5 Broodroosteren...6 Broodlift...6 Broodplakcentrering...6

Nadere informatie

Type HD8858 / HD8859 GEBRUIKSAANWIJZING

Type HD8858 / HD8859 GEBRUIKSAANWIJZING Registreer uw product en krijg ondersteuning op www.saeco.com/welcome 07 Nederlands Type HD8858 / HD8859 GEBRUIKSAANWIJZING 07 NL LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG DOOR VOORDAT DE MACHINE IN GEBRUIK

Nadere informatie

GfS Day Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Montage handleiding en functies...p. 3. Instellingen van magneet contacten...p. 4

GfS Day Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Montage handleiding en functies...p. 3. Instellingen van magneet contacten...p. 4 Art.-Nr.: Art.-Nr.: Montage handleiding Inhoud Algemene omschrijving...p. Montage handleiding en functies...p. Instellingen van magneet contacten...p. Aansluiting met draadloos magneet contact...p. Aansluiting

Nadere informatie

Beknopte instructies Gallery 210 ES

Beknopte instructies Gallery 210 ES Beknopte instructies Gallery 210 ES 1 595258000 2011.10 Onderdelen van de machine Behuizingdeur Display Behuizing Deurslot Koppenstation Bedieningsmodule Koppenplateau Kannenplateau Koffiecontainer Instant-ingrediëntcontainer

Nadere informatie

COFFEE MAKER KM 5040

COFFEE MAKER KM 5040 COFFEE MAKER KM 5040 NL C D E F G H I J K L M N A B F O 3 NEDERLANDS 29-32 4 VEILIGHEID EN INSTELLING Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u dit apparaat gebruikt! Volg alle veiligheidsinstructies

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Vrijstaande koffieautomaat CM 5200. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing. Vrijstaande koffieautomaat CM 5200. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat CM 5200 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing XKM RS232. nl-nl. M.-Nr. 07655290

Gebruiksaanwijzing XKM RS232. nl-nl. M.-Nr. 07655290 Gebruiksaanwijzing XKM RS232 Lees beslist de gebruiksaanwijzing voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan het apparaat. nl-nl M.-Nr.

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING QUICKMILL 820

GEBRUIKSAANWIJZING QUICKMILL 820 GEBRUIKSAANWIJZING QUICKMILL 820 Allereerst wil ik u van harte feliciteren met de door u aangeschafte Quickmill espressomachine. Om het apparaat zonder zorgen en langdurig te laten functioneren is het

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing IMPRESSA J9.3 One Touch TFT

Gebruiksaanwijzing IMPRESSA J9.3 One Touch TFT Gebruiksaanwijzing IMPRSSA J9.3 One Touch TFT De gebruiksaanwijzing heeft van de Duitse keuringsinstantie TÜV SÜD het keurmerk gekregen op grond van de vlotte stijl, de volledigheid en de aandacht voor

Nadere informatie

Tijdschakelklok. Bestnr.: 61 00 57 (groen) 61 00 58 (oranje) 61 00 82 (transparant) 61 00 83 (blauw) Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Tijdschakelklok. Bestnr.: 61 00 57 (groen) 61 00 58 (oranje) 61 00 82 (transparant) 61 00 83 (blauw) Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 61 00 57 (groen) 61 00 58 (oranje) 61 00 82 (transparant) 61 00 83 (blauw) Tijdschakelklok Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten,

Nadere informatie

Gebruiks- en montagehandleiding Warmhoudlade

Gebruiks- en montagehandleiding Warmhoudlade Gebruiks- en montagehandleiding Warmhoudlade Lees beslist de gebruiks- en montagehandleiding voordat u uw toestel plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade

Nadere informatie

Elmasonic S. Ultrasoonreinigingsapparaat. MSK Tel: 088-0067600 Email: info@msk.nl www.msk.nl

Elmasonic S. Ultrasoonreinigingsapparaat. MSK Tel: 088-0067600 Email: info@msk.nl www.msk.nl Gebruiksaanwijzing Elmasonic S Ultrasoonreinigingsapparaat MSK Tel: 088-0067600 Email: info@msk.nl www.msk.nl Lees aandachtig de bijgevoegde handleiding en bewaar deze voor de service na verkoop. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Lees en bewaar dit document zorgvuldig! Installatie instructies Gebruikershandleiding 10 Knops afstandsbediening

Lees en bewaar dit document zorgvuldig! Installatie instructies Gebruikershandleiding 10 Knops afstandsbediening Lees en bewaar dit document zorgvuldig! Installatie instructies Gebruikershandleiding 10 Knops afstandsbediening Well Straler Industrielaan 22 9320 Erembodegem info@wellstraler.be www.wellstraler.be Inhoudstafel

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING RIJSTKOKER Modelnr.: *688.087

GEBRUIKSAANWIJZING RIJSTKOKER Modelnr.: *688.087 Professional Supplies GEBRUIKSAANWIJZING RIJSTKOKER Modelnr.: *688.087 Afbeelding alleen ter illustratie, specificaties zijn afhankelijk van het werkelijke product. Lees voor het gebruik zorgvuldig de

Nadere informatie

voordat u zal de aansprakelijkheid zijn van de eigenaar. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door service monteurs van Baumatic.

voordat u zal de aansprakelijkheid zijn van de eigenaar. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door service monteurs van Baumatic. OPMERKING: Deze gebruikers handleiding bevat belangrijke informatie, zoals veiligheid & installatie punten, die u er toe zal leiden om het beste uit uw apparaat te halen. Hou het op een veilige plaats,

Nadere informatie

Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+

Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+ Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+ Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische

Nadere informatie

Pure verwennerij voor al uw zintuigen. De nieuwe vrijstaande koffiezetautomaten van Miele.

Pure verwennerij voor al uw zintuigen. De nieuwe vrijstaande koffiezetautomaten van Miele. Pure verwennerij voor al uw zintuigen De nieuwe vrijstaande koffiezetautomaten van Miele. Geniet nu waar u ook wil van een perfecte koffie Als uitvinder van de inbouwkoffiezetautomaat heeft Miele al zijn

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing F9

Gebruiksaanwijzing F9 Gebruiksaanwijzing F9 Inhoudsopgave Uw F9 Bedieningselementen 4 Belangrijke aanwijzingen 6 igenlijk gebruik...6 Voor uw veiligheid...6 1 Voorbereiden en in gebruik nemen 10 JURA op internet...10 Apparaat

Nadere informatie

PHLILIPS HR2304/70. Gebruiksaanwijzing

PHLILIPS HR2304/70. Gebruiksaanwijzing PHLILIPS HR2304/70 Gebruiksaanwijzing HR2304 1 24 Nederlands Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, registreer

Nadere informatie

AUTOMATISCHE KOFFIEMACHINE 1. BELANGRIJK

AUTOMATISCHE KOFFIEMACHINE 1. BELANGRIJK AUTOMATISCHE KOFFIEMACHINE 1. BELANGRIJK Let erop dat de schakelaar op 0 (uit) staat voordat u het snoer op de wandcontactdoos aansluit. Laat de stekker niet in het stopcontact wanneer de koffiemachine

Nadere informatie

IMPRESSA S9 One Touch De belangrijkste zaken in het kort

IMPRESSA S9 One Touch De belangrijkste zaken in het kort IMPRSSA S9 One Touch De belangrijkste zaken in het kort Het»Boek voor de IMPRSSA«inclusief deze beknopte gebruiksaanwijzing»imprssa S9 De belangrijkste zaken in het kort«heeft van de onafhankelijke Duitse

Nadere informatie

IMPRESSA Z7 De belangrijkste zaken in het kort

IMPRESSA Z7 De belangrijkste zaken in het kort IMPRSSA Z7 De belangrijkste zaken in het kort Het»Gebruiksaanwijzing IMPRSSA Z7«inlusief deze beknopte gebruiksaanwijzing»imprssa Z7 De belangrijkste zaken in het kort«heeft van de onafhankelijke Duitse

Nadere informatie

Afbeelding 1: Schakelklok met alle segmenten

Afbeelding 1: Schakelklok met alle segmenten Art.-Nr.:..5201 DTST.. Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd. Als de handleiding niet wordt

Nadere informatie

IMPRESSA J9.2 One Touch De belangrijkste zaken in het kort

IMPRESSA J9.2 One Touch De belangrijkste zaken in het kort IMPRSSA J9.2 One Touh De belangrijkste zaken in het kort Het Gebruiksaanwijzing IMPRSSA J9.2 One Touh inlusief deze beknopte gebruiksaanwijzing IMPRSSA J9.2 One Touh De belangrijkste zaken in het kort

Nadere informatie

Temperatuurafhankelijk geschakelde plugin thermostaat

Temperatuurafhankelijk geschakelde plugin thermostaat Temperatuurregeling van aangesloten toestellen BESCHRIJVING VAN DE BEDIENINGSELEMENTEN ingebouwde temperatuurvoeler Temperatuurafhankelijk geschakelde plugin thermostaat Toepassingsvoorbeelden: Elektrische

Nadere informatie

Byzoo Sous Vide Hippo

Byzoo Sous Vide Hippo Byzoo Sous Vide Hippo handleiding 220-240V, 50Hz 800W BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK EN BEWAAR VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE 1 Lees alle instructies zorgvuldig voor

Nadere informatie

Productinformatieblad

Productinformatieblad Productinformatieblad Beknopte handleiding Lees, voordat het apparaat in gebruik genomen wordt, ook de bijgeleverde gebruiksaanwijzing. A B D E F G H I L M N O C P Q R Koelkast A. Bedieningspaneel B.

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. Model nr.: *688.150

GEBRUIKSAANWIJZING. Model nr.: *688.150 Professional Supplies GEBRUIKSAANWIJZING HeteluchtovEN met Stoomfunctie - 30 liter Model nr.: *688.150 688150 nl ma 2014 1 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN Bij gebruik van elektrische apparaten moet

Nadere informatie