ARBOMODULE. Stomerij

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ARBOMODULE. Stomerij"

Transcriptie

1 ARBOMODULE Stomerij 1

2 Inleiding In dit werkboek krijgt u informatie over de Arbeidsomstandigheden-wet (kortweg: Arbowet) en de rechten en plichten van de werknemer en werkgever die daarbij horen. Het is belangrijk dat u hiervan op de hoogte bent. Arbeidsomstandigheden hebben immers alles te maken met uw eigen veiligheid en gezondheid op de werkvloer. Het werkboek bevat verschillende opdrachten. Door de vragen te beantwoorden en hierover te praten met andere cursisten, krijgt u een idee over hoe u zelf kunt meewerken aan uw eigen veiligheid en gezondheid op het werk. Wilt u meer weten over definities van begrippen, de Arbowet, en onderwerpen die daar mee te maken hebben, dan kunt u in de Bijlagen I en IV extra informatie vinden. Kijk ook eens op kies de sector Dienstverlening, daarna branche Textielreiniging. Meer websites zijn opgenomen in Bijlage III. 2

3 Deel 1 Arbowet en Arboconvenant ARBOWET De Arbowet is bedoeld om de arbeidsomstandigheden van werknemers te verbeteren en de veiligheid, de gezondheid en het welzijn op het werk te bevorderen. Arbo is een afkorting van het woord arbeidsomstandigheden. De Arbowet verplicht werkgevers om een goed arbobeleid te voeren. Zo is de werkgever bijvoorbeeld verplicht om te inventariseren en vast te stellen welke risico s er tijdens het werk aanwezig zijn en hoe groot deze risico s zijn. Dit wordt gerapporteerd in de zogenaamde Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Er is in de linnenverhuur- en wasserijbranche een lijst gemaakt van alle voorkomende risico s. Risico s die veel voorkomen in wasserijen en stomerijen zijn: Lichamelijke belasting, waaronder tillen, bukken, trekken Geluid Klimaat Werkdruk Stoffen in vuil wasgoed OPDRACHT 1 Doel: Bewust worden van de risico s in de branche en risico s van het eigen gedrag Beantwoord eerst voor uzelf de onderstaande vragen. Bespreek dan de antwoorden met elkaar in groepjes van 2 of 3. Vraag goed door om precies te begrijpen wat de ander bedoelt te zeggen. VRAGEN Wat zijn volgens uzelf de risico s van werken in een stomerij? Deze vraag gaat over risico op de volgende gebieden: Lichamelijke belasting, waaronder tillen, bukken, trekken Geluid 3

4 Klimaat Werkdruk Stoffen in vuil wasgoed Hebt u op uw werk wel eens dat u denkt: au! nu even oppassen? Zo, ja: welke situatie was dat dan? Wat hebt u toen gedaan om die situatie op te lossen of te voorkomen? Herkennen uw mede-cursisten dit ook? Vul nu met elkaar de tabel in: Beschrijf het probleem Beschrijf de oplossing 4

5 ARBOCONVENANT Werkgevers en werknemers in de wasserij- en stomerijbranche hebben samen met de overheid een overeenkomst gesloten: het Arboconvenant Textielverzorging. Het doel van dit convenant is om de Arbowet goed uit te voeren in de branche. De overeenkomst heet voluit: het convenant Arbeidsomstandigheden Linnenverhuur-, Wasserij- en Textielreinigingsbedrijven. Het arboconvenant is afgesloten in 2002 en het loopt tot en met 1 juli Met het arboconvenant willen de drie partijen bereiken dat: het ziekteverzuim met 15% daalt; het aantal mensen dat in de WAO komt met ten minste 15% vermindert; er maatregelen worden genomen om de risico s van lichamelijke belasting, werkdruk, klimaat, geluiden schadelijke stoffen in vuil wasgoed te verminderen of te voorkomen. In het convenant staan afspraken over wat werkgevers en werknemers gezamenlijk gaan doen om deze doelstellingen te bereiken. OPDRACHT 2 Doel: Kennis over arbeidsomstandigheden verbinden met de eigen concrete werksituatie en komen tot afspraken ofwel Arbo-beleid Beantwoord eerst voor uzelf de onderstaande vragen. Bespreek dan de antwoorden met elkaar in groepjes van 2 of 3. Vraag goed door om precies te begrijpen wat de ander bedoelt te zeggen. VRAGEN Welke afspraken over arbeidsomstandigheden zou u maken als u werkgever was in een stomerij? (Denk daarbij bijvoorbeeld aan de lengte van pauzes, het gebruik van de hulpmiddelen.) Waarom vindt u dit belangrijke onderwerpen? 5

6 In welke mate zijn hier binnen uw bedrijf al afspraken over, voor zover u weet? Wat houden die afspraken in? Welke afspraken over arbeidsomstandigheden zou u willen maken als werknemer? (Denk daarbij bijvoorbeeld aan de afwisseling van taken, rusttijden, het gebruik van de hulpmiddelen.) Waarom vindt u dit belangrijke onderwerpen? In welke mate zijn hier binnen uw bedrijf al afspraken over, voor zover u weet? Wat houden die afspraken in? 6

7 AFSPRAKEN IN HET ARBOCONVENANT TEXTIELVERZORGING De afspraken van het Arboconvenant Textielverzorging zijn opgenomen in de vorm van een Plan van Aanpak. Hierin staat een praktische uitwerking van wat er concreet gaat gebeuren om de arbeidsomstandigheden aan te pakken. De belangrijkste punten worden hier kort weergegeven: Om lichamelijke belasting te verminderen, worden eisen gesteld aan hulpmiddelen die nog aangeschaft gaan worden: nieuwe rijdbare bakken moeten voortaan een verende bodem hebben en wielen van ten minste 10 cm doorsnede, zodat ze makkelijker rollen en minder lawaai maken, en nieuwe vouwtafels moeten in hoogte verstelbaar zijn. Werknemers die voornamelijk staand werk doen, krijgen gezondheidsschoenen, die ze ook moeten dragen en in sommige gevallen een stahulp. Er wordt een arbocoördinator ingesteld die bedrijven helpt na te gaan hoe het staat met het geluid, de lichamelijke belasting en het klimaat in het bedrijf. Om de werkdruk in bedrijven te verminderen, wordt een hulpmiddel ontwikkeld om werkdruk in een bedrijf te meten. Bedrijven moeten dat gebruiken en als dat nodig blijkt, maatregelen nemen om de werkdruk te verminderen. Er zal ook onderzocht worden hoe het gevaar van gevaarlijke en schadelijke stoffen in wasgoed kan worden verminderd. Verder wordt er in het Arboconvenant Textielverzorging veel informatie verstrekt aan bedrijven, ondernemingsraden en personeelsvertegenwoordigingen over allerlei arbozaken, zoals Arbodiensten, verzuimprotocollen en wetgeving. Veel van deze punten zijn ondertussen al uitgevoerd en zult u wellicht herkennen. Voor meer informatie over het Arboconvenant Textielverzorging zie de website: Stahulp Bakken met een verende bodem 7

8 OPDRACHT 3 Doel: Kennis over convenant vertalen naar de eigen concrete situatie Beantwoord eerst voor u zelf de onderstaande vragen. Bespreek dan de antwoorden met elkaar in groepjes van 2 of 3. Vraag goed door om precies te begrijpen wat de ander bedoelt te zeggen. VRAGEN Welke afspraak uit het Plan van Aanpak past het best bij de situatie in uw bedrijf? Waarom? Aan welke afspraken wordt binnen uw bedrijf al wel aandacht geschonken en aan welke niet? Welke afspraak mist u misschien nog in het Plan van Aanpak? Waarom? Welke afspraak vindt u overbodig? Waarom vindt u dat? Zit er een oplossing bij die u zelf ook al hebt bedacht (en/of die u hebt ingevuld in de tabel bij opdracht 1)? Welke is dat? 8

9 Deel 2 Gezond werken Medewerkers in de stomerij maken verschillende bewegingen die op den duur problemen kunnen veroorzaken. Denk hierbij aan tillen, trekken, duwen, bukken en reiken. U kunt klachten krijgen als u: een beweging op een verkeerde manier doet een bepaalde beweging heel vaak maakt zonder afwisseling. OPDRACHT 4 Doel: Bewust worden van goed en verkeerd gedrag, bewust worden van eigen verantwoordelijkheid Beantwoord eerst voor u zelf de onderstaande vragen. Bespreek dan de antwoorden met elkaar in groepjes van 2 of 3. Vraag goed door om precies te begrijpen wat de ander bedoelt te zeggen. VRAGEN Welke beweging maakt u veel in uw werk? Hebt u hierdoor bepaalde klachten gekregen? Geef deze aan op het plaatje op de volgende pagina. Waaraan merkt u zelf dat u goed of fout bezig bent? (symptomen, signalen) Hoe erg is dat? Hoe vaak merkt u dat? 9

10 Wat kan het gevolg zijn voor u? Wat hebt u er tot nu toe aan gedaan om uw klachten te verminderen? Vindt u het belangrijk om hier iets aan te doen? Wat kunt u zelf nog meer doen? Wat kunt u aan uw werkgever vragen? 10

11 Van groot belang voor gezond werken zijn: 1. uw werkhouding 2. de inrichting van uw werkplek (eventueel met hulpmiddelen die het werk verlichten) 3. de afwisseling van werkzaamheden 4. het regelmatig pauzeren. 1. Werkhouding Zorg dat u alle bewegingen zó uitvoert dat uw lichaam er het minst last van heeft. De belangrijkste aandachtspunten bij het werken in een stomerij zijn: 1. sta recht voor de last 2. houd uw rug recht 3. houd de werklast onder schouderhoogte. OPDRACHT 5 Doel: Bewust worden van werkhouding Beantwoord eerst voor uzelf de onderstaand vraag. Bespreek dan de antwoorden met elkaar in groepjes van 2 of 3. Vraag goed door om precies te begrijpen wat de ander bedoelt te zeggen. Noem minstens 3 situaties tijdens uw werk waarin u erop moet letten dat u: recht voor de last blijft staan uw rug recht houdt de werklast onder schouderhoogte houdt

12 Het kan lastig zijn om een gezonde houding aan te nemen als men dat niet gewend is. Daar moet men bewust mee bezig zijn. Later gaat het meer vanzelf. Het uitscannen van kleding 12

13 2. Inrichting van de werkplek en gebruik hulpmiddelen Door de werkplek op de juiste manier in te richten, met de goede werkhoogte, reikafstand en schouderhoogte, is het werk lichter te maken. Ook door het gebruik van de juiste hulpmiddelen kunt u uw werk een heel stuk lichter maken. Denk aan: stahulpen, bakken met een beweegbare bodem, in hoogte verstelbare vouwtafels en balancers. Als werknemer bent u verplicht gezondheidsschoeisel te dragen en een stahulp te gebruiken, wanneer die er is. OPDRACHT 6 Maak zoveel mogelijk gebruik van bakken met een verende bodem. Doel: Bewust worden van het belang van hulpmiddelen bij gezond werken Beantwoord eerst voor uzelf de onderstaand vraag. Bespreek dan de antwoorden met elkaar in groepjes van 2 of 3. Vraag goed door om precies te begrijpen wat de ander bedoelt te zeggen. VRAGEN Beschikt u over hulpmiddelen op uw werkplek? Welke zijn dat? Gebruikt u ze ook? Mist u bepaalde hulpmiddelen op uw werkplek? Welke zijn dat? Op welke plekken in uw bedrijf zou het werk lichter kunnen worden door het gebruik van een hulpmiddel? En waarom? 13

14 Het gebruik van een stahulp bij het uitscannen van kleding Voorbeeld van een goede voorbewerkwerkplek NOODVOORZIENINGEN Uw werkgever is volgens de Arbowet verplicht bepaalde noodvoorzieningen te hebben. Denk aan vluchtwegen, brandbestrijdingsmiddelen en EHBO-spullen. OPDRACHT 7 Doel: Bewust worden van de beschikbare noodvoorzieningen in het bedrijf Beantwoord voor u zelf de volgende vragen. Weet u waar in uw bedrijf: de nooduitgang is? brandblussers zijn? verbandspullen zijn? Weet u wie binnen uw bedrijf: een EHBO-cursus heeft gevolgd? reanimatie kan toepassen? 14

15 3. Afwisseling van werkzaamheden Door afwisseling in uw werk te brengen, belast u uw lichaam minder dan wanneer u altijd dezelfde handeling zou verrichten, bijvoorbeeld altijd alleen maar het sorteren van vuil goed of het ophangen van kleding aan een kledinghanger. Dit kan door het invoeren van een roulatiesysteem. Hierdoor komt er afwisseling in de werkzaamheden en worden uw spieren minder eenzijdig belast. OPDRACHT 8 Doel: Bewust worden van handelingen die vaak voorkomen en daardoor een risico kunnen zijn Beantwoord eerst voor uzelf de onderstaande vragen. Bespreek dan de antwoorden met elkaar in groepjes van 2 of 3. Vraag goed door om precies te begrijpen wat de ander bedoelt te zeggen. VRAGEN Welke handelingen verricht u op een dag? Verricht u vaak dezelfde handelingen? Welke handeling verricht u het meest? Stel, u wordt met een groepje collega s gevraagd om uw werkgever te adviseren het werk anders te gaan verdelen, waardoor er meer afwisseling in uw werk ontstaat. Wat gaat u voor uw bedrijf adviseren? 15

16 4. Regelmatig pauzeren Tijdens de pauze kunt u uw spieren even ontspannen. Bijvoorbeeld door: een arm of been, waar u spanning voelt, enkele seconden heel sterk aan te spannen en dan te ontspannen door hem los te laten. recht op te staan en de armen flink naar boven uit te rekken of een paar keer flink naar buiten uit te slaan. vanuit staan, voorover te buigen met de handen aan de grond en dan langzaam wervel voor wervel omhoog te komen. Als u in een groepje of team werkt; spreek dan af om dit samen te doen. OPDRACHT 9 Doel: Bewust worden van het belang van rustpauzes tijdens het werk Beantwoord eerst voor uzelf de onderstaande vragen. Bespreek dan de antwoorden met elkaar in groepjes van 2 of 3. Vraag goed door om precies te begrijpen wat de ander bedoelt te zeggen. VRAGEN Hoe vaak neemt u pauze? Werkt u wel eens door zonder pauze te nemen, als het druk is? Wat doet u in de pauze? Wat zou u kunnen doen in de pauze om uw spieren even te ontspannen? 16

17 ELKAAR HELPEN GEZOND TE WERKEN Het is niet gemakkelijk om uw werkhouding ineens te veranderen, ook al weet u dat dat beter voor uw lichaam is. U kunt daarom aan uw collega s vragen er ook op te letten of ú de juiste werkhouding heeft. OPDRACHT 10 Doel: Collega s kunnen inschakelen bij gezond werken Beantwoord eerst voor uzelf de onderstaande vragen. Bespreek dan de antwoorden met elkaar in groepjes van 2 of 3. Vraag goed door om precies te begrijpen wat de ander bedoelt te zeggen. VRAGEN Hoe kan uw collega u helpen om gezond te werken? Zegt u wel eens tegen uw collega dat hij of zij geen goede werkhouding heeft? Zo ja, hoe doet u dat? Durft u dat? Probeer als u weer op uw werk bent, afspraken met elkaar te maken over hoe en wanneer u elkaar daarop wilt en mag aanspreken. Inladen van de wasmachine 17

18 OEFENING (Doe deze oefening in twee-tallen) Stelt u zich een situatie uit de praktijk voor, bijvoorbeeld het sorteren van stoomgoed of het ophangen van schone kleding. Een van u laat zien hoe hij of zij deze handeling in de praktijk uitvoert. De ander kijkt of de werkhouding goed is en vertelt zo nodig hoe deze collega een betere houding kan aannemen. Probeer uw collega ook uit te leggen wat de risico s zijn van deze verkeerde houding en waarom het anders moet. Ruil daarna van rol en doe hetzelfde nog een keer. Nabespreken: Ging het u makkelijk af om uw collega tips te geven? Hoe was het om deze tips te krijgen? Wat vond u prettig en wat niet? 18

19 OPDRACHT 11 Maak uw persoonlijke actieplan Kijk nu nog eens naar de afbeelding bij opdracht 4 waarin u hebt aangegeven waar u soms of vaak klachten hebt. Als u hier geen aandacht aan schenkt, kunnen de klachten erger worden. Maak hier uw eigen plan van aanpak met actiepunten om gezond te werken en uw lichaam te ontzien. Gebruik daarbij ook de antwoorden die u hebt gegeven op de vragen in dit werkboek. Formuleer een actiepunt voor elk onderdeel. Bedenk daarbij steeds: Wat kan ik daarbij, als ondersteuning, van mijn leidinggevende, baas of bedrijf vragen? Werkhouding recht voor de last staan de rug recht houden de werklast onder schouderhoogte houden Mijn persoonlijke actiepunt voor mijn werkhouding is: Inrichting van mijn werkplek werkhoogte reikafstand schouderhoogte Mijn persoonlijke actiepunt voor de inrichting van mijn werkplek is: Gebruik van hulpmiddelen verstelbare vouwtafels bak met verende bodem stahulp gezondheidsschoenen Mijn persoonlijke actiepunt voor het gebruik van hulpmiddelen is: 19

20 Afwisseling in werkzaamheden Mijn persoonlijke actiepunt voor de afwisseling in mijn werkzaamheden is: Regelmatig pauzeren Mijn persoonlijke actiepunt voor pauzeren is: Elkaar helpen gezond te werken Mijn persoonlijke actiepunt om elkaar te helpen gezond te werken is: 20

21 Bijlage I Toelichting op begrippen Arbowet De Arbowet is een raamwet. Dat wil zeggen dat de wet alleen algemene regels, verplichtingen en rechten van werkgevers en werknemers behandelt. Het doel van de Arbowet is het bevorderen en voortdurend verbeteren van de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van iedereen op de werkvloer. De werkgever is in eerste instantie verantwoordelijk voor de naleving van de wet (Zie voor de nieuwe wet op de Arbo-dienstverlening Bijlage IV). Arboconvenant Werkgevers en werknemers in de linnenverhuur- en wasserijbranche hebben samen met de overheid een overeenkomst gesloten: het arboconvenant. Het doel van dit convenant is om de Arbowet goed uit te voeren in de branche. De overeenkomst heet voluit: het convenant Arbeidsomstandigheden Linnenverhuur-, Wasserij- en Textielreinigingsbedrijven en kortweg Arboconvenant Textielverzorging. Het arboconvenant is afgesloten in 2002 en het loopt tot en met 1 juli Met het arboconvenant willen de drie partijen bereiken dat: het ziekteverzuim met 15% daalt; het aantal mensen dat in de WAO komt met ten minste 15% vermindert; er maatregelen komen om de risico s van lichamelijke belasting, werkdruk, klimaat, geluid en schadelijke stoffen in vuil wasgoed te verminderen of te voorkomen. In het convenant staan afspraken over wat werkgevers en werknemers gaan doen om deze doelstellingen te bereiken. Het arboconvenant verplicht werkgevers om de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging actief te betrekken bij de uitvoering van het convenant. Minstens één keer per jaar legt de directie de voortgang van het convenant vast in een officieel rapport. Arbobeleid in uw bedrijf De werkgever moet een goed beleid voeren om risico s in de arbeidsomstandigheden (Arbo) te voorkomen. Het Arbobeleid bevat afspraken op basis van een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E), een plan van aanpak met maatregelen, verzuimbeleid en ongevallenregistratie. De ondernemingsraad (OR) of Personeelsvertegenwoordiging (PVT) wordt hierbij gevraagd om advies. Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) Werkgevers zijn verplicht een goed beleid te voeren om het welzijn van de medewerkers te garanderen. Onderdeel daarvan is dat werkgevers verplicht zijn om de risico's in het bedrijf te inventariseren en evalueren in een RI&E. De risico s verschillen per bedrijf en kunnen ook weer veranderen, bijvoorbeeld wanneer er een nieuwe machine komt of wanneer het werkproces verandert. In dat geval moet de werkgever een nieuwe RI&E opstellen. 21

22 Plan van aanpak Op basis van de RI&E stelt de werkgever een plan van aanpak op. Daar staan de maatregelen in die de risico s in het bedrijf moeten verminderen en ook staat erin wanneer deze uitgevoerd zullen worden. Plichten van de werkgever Volgens de Arbowet is de werkgever verplicht om de werknemers voorlichting te geven over: veiligheid, gezondheid en welzijn op de werkplek; de gevaren van een bepaalde werkplek; de maatregelen die de werkgever heeft getroffen om de ongelukken te voorkomen; de voorschriften om de veiligheid, gezondheid en het welzijn zo goed mogelijk te beschermen. Verder moet de werkgever zorgen voor: een veilige werkomgeving; veiligheidsvoorzieningen (zoals oordoppen, werkkleding); noodvoorzieningen (vluchtwegen, brandbestrijdingsmiddelen en EHBO-spullen). Ook moet de werkgever steeds rekening houden met de persoonlijke eigenschappen van de werknemer bij het verdelen van taken: de juiste persoon op de juiste plek. De werkgever moet ervoor zorgen dat de werkplek is afgestemd op de werknemer, zoals de hoogte van vouwtafels en kledingrekken. Alle werknemers moeten bovendien in de gelegenheid worden gesteld om periodiek een arbeidsgezondheidkundig onderzoek te laten doen, meestal door de bedrijfsarts. Plichten van werknemers U bent zelf als medewerker van een stomerij ook verantwoordelijk voor de veiligheid, gezondheid en het welzijn van uzelf en anderen. Zo is het belangrijk om veiligheidsinstructies altijd in acht te nemen en gebruik te maken van de persoonlijke beschermingsmiddelen. Meld gevaarlijke situaties altijd aan uw leidinggevende. Bij acuut gevaar voor u of uw collega s mag u op eigen initiatief het werk onderbreken en moet u uw directe chef onmiddellijk inlichten. Arbodienst De arbodienst adviseert werkgevers en werknemers over veiligheid, gezondheid en welzijn op de werkvloer. Iedere werkgever is verplicht aangesloten bij een Arbodienst. Per 1 juli 2005 veranderen er een aantal zaken rondom de inschakeling van de Arbodienst, zie Bijlage IV. Arbeidsinspectie De arbeidsinspectie controleert onder andere of bedrijven zich aan de Arbowet houden. Als de arbeidsinspectie constateert dat er fouten gemaakt worden of dat er overtredingen zijn, heeft ze drie mogelijkheden: 22

23 1. de werkgever krijgt een waarschuwing, vaak met de eis om binnen een bepaalde tijd de overtreding op te heffen; 2. de werkgever krijgt direct een boete; 3. in het geval de werkgever bij een waarschuwing niets heeft gedaan om de situatie te verbeteren, dan kan het werk stilgelegd worden en krijgt de werkgever mogelijk een procesverbaal. Het kan zijn dat u de situatie op het werk onveilig vindt en dat u dit niet kunt bespreken met uw werkgever. Dan kunt u de arbeidsinspectie inschakelen. Dit mag ook zonder uw naam te noemen. De arbeidsinspectie is op de hoogte van de afspraken in de branche (het arboconvenant). 23

24 Bijlage II Opdrachten in het kader van de instructiefilm Er is ook een Instructiefilm voor Stomerij beschikbaar (onderdeel van de dvd: Instructiefilms voor wasserij en stomerij ). De twee onderstaande oefeningen horen bij deze film. OEFENING 1 OP DEJUISTE MANIER WERKEN MET DE BROEKENTOPPER Doel: De instructies uit de film kunnen vertalen naar eigen situatie Kijk nog eens naar de instructiefilm voor de stomerij, scène 4: Afwerking van kleding: strekpop en weghangen. In deze scène ziet u het verkeerde gebruik van de strekpop en daarna ziet u hoe het beter kan. Dezelfde tips gelden voor het gebruik van de broekentopper. Beantwoord eerst voor uzelf de onderstaande vragen. Bespreek dan de antwoorden met elkaar in groepjes van 2 of 3. Vraag goed door om precies te begrijpen wat de ander bedoelt te zeggen. VRAGEN Wat kun u verkeerd doen in het gebruik van de broekentopper? Vermeld dit in de tabel onder: Niet doen. Hoe kunt u de broekentopper op een juiste manier gebruiken zonder uw rug en schouders onnodig te belasten? Vermeld dit in de tabel onder: Wel doen. Niet doen Wel doen 24

25 OEFENING 2 OP DEJUISTE MANIER WERKEN MET HANGSTANGEN EN REKKEN Doel: De instructies uit de film kunnen vertalen naar de eigen situatie Kijk nog eens naar de instructiefilm voor de stomerij, scène 5: Verwerken/ophangen. Daarin ziet u dat het op de juiste manier werken met hangstangen en rekken veel creativiteit vraagt. Elk bedrijf moet daar zijn eigen weg in zoeken. Een verhoogde vloer bij de kledingrekken Beantwoord eerst voor uzelf de onderstaande vragen. Bespreek dan de antwoorden met elkaar in groepjes van 2 of 3. Vraag goed door om precies te begrijpen wat de ander bedoelt te zeggen. VRAGEN Welke oplossingen ziet u in de film voor het op de juiste manier werken met hangstangen en rekken? Welke oplossingen zijn er in uw bedrijf waardoor u uw lichaam niet onnodig hoeft te belasten bij het verwerken en ophangen van schoon goed? Welke andere oplossingen hiervoor kunt u nog bedenken voor uw eigen werkplek? 25

26 Bijlage III Websites voor meer informatie De website van het Arboconvenant vindt u onder Overige website over Arbo-zaken zijn:

27 Bijlage IV Nieuwe wet op de Arbo-dienstverlening Meer vrijheid bedrijven bij aanpak arbeidsomstandigheden In de toekomst mogen branches en bedrijven zelf beslissen hoe ze de preventie en begeleiding van ziekteverzuim regelen. Nu nemen ze daar verplicht een Arbodienst voor in de arm. Met instemming van vakbonden, ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging, mag een branche of bedrijf dat straks ook zelf doen of een andere partij, bijvoorbeeld een brancheorganisatie, hiervoor inschakelen. Dit staat in de wet voor Arbo-dienstverlening die ingaat per 1 juli Met deze wet hebben bedrijven de keuze om de Arbo-dienstverlening aan te passen aan de omstandigheden en mogelijkheden van het bedrijf. De overheid wil hierdoor de betrokkenheid van bedrijven bij arbeidsomstandigheden vergroten. Als branches en ondernemingen geen gebruik maken van een Arbodienst, moeten ze er wel voor zorgen dat de Arbo-dienstverlening met voldoende kennis van zaken wordt aangepakt. Zo zal er altijd een contract moeten zijn met een bedrijfsarts voor begeleiding van ziekteverzuim. Ook worden eisen gesteld aan de deskundigheid van degene die de zogenoemde risico-inventarisatie en -evaluatie toetst. In dat verplichte document worden risico s voor arbeidsomstandigheden in kaart gebracht en wordt vastgelegd hoe die zoveel mogelijk kunnen worden vermeden. Voor kleine bedrijven zijn de kosten van een toets door een Arbodienst - of in de toekomst - deskundige naar verhouding hoog. Daarom mogen kleine bedrijven met minder dan tien werknemers in de toekomst werken met een standaard checklist voor de risico-inventarisatie en -evaluatie, als die in de CAO wordt vastgesteld. De verplichte toets van dit document mag dan achterwege blijven. Daarnaast hebben de Arbodiensten een eenvoudiger (en dus goedkopere) toets afgesproken voor bedrijven met minder dan 26 werknemers die met de door de branche afgesproken checklist werken. Nu is het al zo dat bedrijven die de branche-ri&e gebruiken (dus die voor textielreiniging) en minder dan 25 werknemers in dienst hebben een eenvoudigere toets door de Arbodienst kunnen laten uitvoeren. Tot slot moeten bedrijven meer gebruikmaken van deskundigheid in het bedrijf zelf bij de zorg voor goede arbeidsomstandigheden en het voorkomen van ziekteverzuim. In de toekomst moeten werkgevers zich laten bijstaan door één of meer deskundige werknemers die aandacht besteden aan veiligheid en gezondheid bij de dagelijkse werkzaamheden. Bij kleinere bedrijven (minder dan 15 werknemers) mag de deskundige ook de werkgever zijn. In de risico-inventarisatie en -evaluatie van het bedrijf wordt vastgesteld hoe deskundig werknemers of werkgever moeten zijn. 27

28 Colofon Dit cursusmateriaal is ontwikkeld in opdracht van Raltex, Stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen voor Linnenverhuur- en Waserijbedrijven en voor Textielreinigingsbedrijven, door Schouten & Nelissen te Zaltbommel. Productie: Ravestein & Zwart bedrijfscommunicatie Projectorganisatie ARboconvenant Textielverzorging Postbus LG Tilburg tel.: fax: internet: 28

Een werkgever is ook verplicht zich aan allerlei wetten te houden. Een van die wetten is de Arbeidsomstandighedenwet, kortweg de Arbo-wet.

Een werkgever is ook verplicht zich aan allerlei wetten te houden. Een van die wetten is de Arbeidsomstandighedenwet, kortweg de Arbo-wet. Arbo Inhoud Arbowet Als werknemer in een winkel heb je samen met de werkgever afspraken genaakt over het werk dat je doet. Dat zijn niet de enige regels waaraan een bedrijf zich moet houden. We gaan het

Nadere informatie

Arbodienstverlening. Informatie voor werkgevers

Arbodienstverlening. Informatie voor werkgevers Arbodienstverlening Informatie voor werkgevers Bedrijven moeten zich bij het opstellen en uitvoeren van een goed arbeidsomstandighedenbeleid en ziekteverzuimbeleid deskundig laten ondersteunen. Dit is

Nadere informatie

Arbeidsomstandigheden

Arbeidsomstandigheden t b r o n s e k Arbeidsomstandigheden T Inleiding Wettelijke regels Veiligheid, gezondheid en welzijn Rechten en plichten Uitvoering arbobeleid Inleiding Johan ter Veer, administratief medewerker bij blikfabriek

Nadere informatie

Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E

Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E Medewerkers zijn een belangrijke bron van informatie over veiligheid en gezondheid op het werk. Zij hebben belang bij veilige en gezonde werkomstandigheden.

Nadere informatie

MEDEWERKERS VRAGENLIJST BRANCHE-RIE TECHNISCHE GROOTHANDEL

MEDEWERKERS VRAGENLIJST BRANCHE-RIE TECHNISCHE GROOTHANDEL 1 Betrekken medewerkers bij de uitvoering van de RI&E. Medewerkers zijn een belangrijke bron van informatie over veiligheid en gezondheid op het werk. Zij hebben belang bij veilige en gezonde werkomstandigheden.

Nadere informatie

RSI. Informatie voor werknemers en werkgevers

RSI. Informatie voor werknemers en werkgevers RSI Informatie voor werknemers en werkgevers RSI RSI (Repetitive Strain Injury) is de veelgebruikte verzamelnaam voor klachten aan nek, bovenrug, schouders, armen, polsen en handen. Deze klachten komen

Nadere informatie

Arbeidsomstandighedenbeleid

Arbeidsomstandighedenbeleid Arbeidsomstandighedenbeleid informatie voor werkgevers en werknemers 170.indd 1 30-12-2008 10:38:37 170.indd 2 30-12-2008 10:38:38 Veilig en gezond werken is belangrijk. De overheid stelt doelen vast voor

Nadere informatie

Checklist: werken in koel- en vrieshuizen

Checklist: werken in koel- en vrieshuizen Checklist: werken in koel- en vrieshuizen Intro Terwijl in de zomermaanden veel mensen klagen over de hitte, buiten of op kantoor, zijn er in Nederland ook werknemers voor wie het bijna altijd koud is.

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de preventiemedewerker. 02/05/2017 Versie 2.1

Veelgestelde vragen over de preventiemedewerker. 02/05/2017 Versie 2.1 Veelgestelde vragen over de preventiemedewerker 02/05/2017 Versie 2.1 1 Algemeen 1.1 Wat is een preventiemedewerker (betekenis)? Preventiemedewerker is de officiële wettelijke benaming in Nederland voor

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Nieuwe Arbowet. Nieuwe Arbowet

Veelgestelde vragen Nieuwe Arbowet. Nieuwe Arbowet Veelgestelde vragen Nieuwe Arbowet Nieuwe Arbowet Waarom is er een Arbowet? Werknemers moeten veilig en gezond kunnen werken tot het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Om daarvoor te zorgen

Nadere informatie

STASTEUN EN IN HOOGTE VERSTELBARE VOUWTAFEL

STASTEUN EN IN HOOGTE VERSTELBARE VOUWTAFEL 2 PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN; STASTEUN EN VOUWTAFEL ASAMENVATTING BDOCUMENTATIE STASTEUN EN IN HOOGTE VERSTELBARE VOUWTAFEL Het Arboconvenant Textielverzorging is een afspraak van het ministerie

Nadere informatie

Risico-inventarisatie & evaluatie en Preventiemedewerker

Risico-inventarisatie & evaluatie en Preventiemedewerker Interne Instructie Risico-inventarisatie & evaluatie en Preventiemedewerker Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Wettelijke grondslag 3. Aanpak 3.1. Toezicht en handhaving 3.2. Werkwijze 3.3. Basis toetskader

Nadere informatie

Dé VCA-specialist van Zuid-Nederland

Dé VCA-specialist van Zuid-Nederland Toolbox: Fysieke belasting Het doel van een toolboxmeeting is om de aandacht en motivatie voor veiligheid en gezondheid binnen het bedrijf te verbeteren. Wat verstaan we onder fysieke belasting? De door

Nadere informatie

7. Arbodeskundige(n) en arbodienst

7. Arbodeskundige(n) en arbodienst Handboek Ondernemingsraad en Personeelsvertegenwoordiging Inhoudsopgave 7. Arbodeskundige(n) en arbodienst... 1 7.1 Wat is een arbodeskundige?... 3 7.2 Wie toetst en geeft advies over de RI&E?... 3 7.3

Nadere informatie

TILLEN EN DRAGEN. Wat is de gewenste situatie? Maatregelen. Sector Glastuinbouw

TILLEN EN DRAGEN. Wat is de gewenste situatie? Maatregelen. Sector Glastuinbouw TILLEN EN DRAGEN Door tillen en dragen kunnen klachten ontstaan aan de spieren en gewrichten van de rug, de benen en de armen. Wat is de gewenste situatie? Tillen en dragen veroorzaken geen klachten aan

Nadere informatie

Arbowet, -beleid en arbeidsomstandigheden. Alle procedures op een rij!

Arbowet, -beleid en arbeidsomstandigheden. Alle procedures op een rij! Arbowet, -beleid en arbeidsomstandigheden Alle procedures op een rij! Inhoud Hoofdstuk 1: Arbodienstverlening 5 1.1 Liberalisering verplichte arbocontractering 6 1.2 Maatwerk en eigen regie 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Liberalisering arbodienstverlening. Wijzigingen in de Arbowet per 1 juli 2005

Liberalisering arbodienstverlening. Wijzigingen in de Arbowet per 1 juli 2005 Liberalisering arbodienstverlening Wijzigingen in de Arbowet per 1 juli 2005 De Arbowet wordt per 1 juli 2005 op een aantal onderdelen ingrijpend gewijzigd. Het betreft drie onderwerpen: de liberalisering

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? Als ondernemer wil ik graag geld verdienen, maar ik wil later geen werknemers tegen

Nadere informatie

Hogeschool van Amsterdam. Beeldschermwerk? Voorkom RSI!

Hogeschool van Amsterdam. Beeldschermwerk? Voorkom RSI! Hogeschool van Amsterdam Beeldschermwerk? Voorkom RSI! RSI, dat krijg ik toch niet, dat krijgen anderen... Iedereen die dagelijks langer dan 2 uur ononderbroken op de computer werkt loopt het risico om

Nadere informatie

Docentenhandleiding CP27 OMGAAN MET ARBOVOORSCHRIFTEN. dh27-v2.0. daar gaan we werk van maken! 2007 ITpreneurs Nederland BV. All Rights Reserved

Docentenhandleiding CP27 OMGAAN MET ARBOVOORSCHRIFTEN. dh27-v2.0. daar gaan we werk van maken! 2007 ITpreneurs Nederland BV. All Rights Reserved Docentenhandleiding CP27 OMGAAN MET ARBOVOORSCHRIFTEN dh27-v2.0 INBURGEREN daar gaan we werk van maken! 2007 ITpreneurs Nederland BV. All Rights Reserved Handel en Dienstverlening Arbo-voorschriften CP27

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? ALS ONDERNEMER WIL IK GRAAG GELD VERDIENEN, MAAR IK WIL LATER GEEN WERKNEMERS TEGEN

Nadere informatie

CHECKLIST: WERKEN IN KOEL- EN VRIESHUIZEN

CHECKLIST: WERKEN IN KOEL- EN VRIESHUIZEN CHECKLIST: WERKEN IN KOEL- EN VRIESHUIZEN GEZOND WERK GOED GEREGELD CHECKLIST: WERKEN IN KOEL- EN VRIESHUIZEN Terwijl in de zomermaanden veel mensen klagen over de hitte, buiten of op kantoor, zijn er

Nadere informatie

jouw gezondheid telt! Zwangerschap HAIRDRESSER

jouw gezondheid telt! Zwangerschap HAIRDRESSER HEALTHY jouw gezondheid telt! Zwangerschap HAIRDRESSER Zwangerschap Zwangerschap is een heugelijk feit voor de medewerkster. De werkgever is verplicht om de gezondheid van de medewerkster en haar (ongeboren)

Nadere informatie

Verstandig tillen. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Verstandig tillen. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Verstandig tillen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Verstandig tillen Inleiding De rug is een kwetsbaar deel van ons lichaam. Hij wordt makkelijk te zwaar belast. Bijvoorbeeld door langdurig

Nadere informatie

De ri&e en het plan van aanpak

De ri&e en het plan van aanpak De ri&e en het plan van aanpak Door: Jaap Bijl (Bijl Opleiding en Advies) 0. Inhoud 1. Samenvatting 2. Wettelijke grondslag 3. Wat is een ri&e en pva? 4. Waarom een ri&e? 5. Waar leidt een ri&e toe? 6.

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E

Aan de slag met de RI&E Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E ALS ONDERNEMER WIL IK GRAAG GELD VERDIENEN, MAAR IK WIL LATER GEEN WERKNEMERS TEGEN KOMEN DIE

Nadere informatie

Risico-inventarisatie en -evaluatie

Risico-inventarisatie en -evaluatie b Bedrijfshulpverlening Risico-inventarisatie en -evaluatie MKB-inforeeks Reeks Arbo Arbo in in het de MKB praktijk De arbochecklist voor veiligheid en gezondheid op de werkplek Risico s terugdringen in

Nadere informatie

RISICO-INVENTARISATIE EN -EVALUATIE theorie en praktijk

RISICO-INVENTARISATIE EN -EVALUATIE theorie en praktijk Stadsschouwburg Utrecht Telefoon algemeen 030 232 41 25 Lucasbolwerk 24 Fax algemeen 030 231 44 99 3512 EJ Utrecht Telefoon techniek 030 232 41 09 Directeur Hoofd Technische Dienst Technische Organisatie

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de nieuwe Arbowet per 1 juli 2017

Vragen en antwoorden over de nieuwe Arbowet per 1 juli 2017 Vragen en antwoorden over de nieuwe Arbowet per 1 juli 2017 Meer aandacht voor de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, de preventie bij werkgevers en de randvoorwaarden

Nadere informatie

Aspecifieke klachten aan arm, nek en/of schouder 1

Aspecifieke klachten aan arm, nek en/of schouder 1 Aspecifieke klachten aan arm, nek en/of schouder 1 blijven? In de linkerkolom vindt u de verschillende onderwerpen die in deze folder behandeld worden. Door te klikken op deze items gaat u direct naar

Nadere informatie

Arbodienstverlening ARBODIENSTVERLENING

Arbodienstverlening ARBODIENSTVERLENING Arbodienstverlening Sinds 1 juli 2005 hebben branches en bedrijven meer keuze hoe zij zich laten ondersteunen bij ziekteverzuim en het voorkomen van arbeidsongevallen. Er zijn alternatieven voor het vaste

Nadere informatie

Plafond- en wandmonteur

Plafond- en wandmonteur Plafond- en wandmonteur Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over het gezond en veilig monteren van wanden en plafonds Informatie voor de werknemer Zwaar werk Wanden en plafonds

Nadere informatie

Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden

Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden Frank Rijshouwer Hogere Veiligheidskundige 20 juni 2006 1 Arbowetgeving Arbeidsomstandighedenwet Arbeidsomstandighedenbesluit Arbeidsomstandighedenregeling Arbo-

Nadere informatie

Veilig en gezond werken

Veilig en gezond werken Veilig en gezond werken B.E.M. Pennings 2006 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie of op andere wijze

Nadere informatie

ARBOCATALOGUS PKGV- INDUSTRIE De arbocatalogus PKGV- industrie is een in fasen ontwikkelde catalogus die beheerd wordt door het Verbond Papier- en

ARBOCATALOGUS PKGV- INDUSTRIE De arbocatalogus PKGV- industrie is een in fasen ontwikkelde catalogus die beheerd wordt door het Verbond Papier- en 2007 ARBOCATALOGUS PKGV- INDUSTRIE De arbocatalogus PKGV- industrie is een in fasen ontwikkelde catalogus die beheerd wordt door het Verbond Papier- en Kartonproducerende en - verwerkende industrieën.

Nadere informatie

Wijziging Arbowet: wat verandert er in 2015?

Wijziging Arbowet: wat verandert er in 2015? Wijziging Arbowet: wat verandert er in 2015? Door Carolina Verspuij, trainer/adviseur Arbeid en Gezondheid SBI Formaat, 10/06/2015. Dit artikel is gepubliceerd door Werk en Veiligheid, Kerckebosch. Minister

Nadere informatie

Helger Siegert. Agenda

Helger Siegert. Agenda Stand van Zaken Arbeidsomstandigheden www.molens.nl en www.molen.pagina.nl Helger Siegert 1 Agenda Introductie Uitgangspunten Veranderingen in de wet Discussie 2 1 Arbeidsomstandigheden Wat is aandacht

Nadere informatie

Branchetoetsdocument: Arbo en veiligheid

Branchetoetsdocument: Arbo en veiligheid pagina van 5 Branchetoetsdocument: Arbo en veiligheid Versie 4. VERVALLEN - Vervangen door RI&E en Preventiemedewerker (alle branche) Deelbranche(s) Camper en Caravan Algemene beschrijving & doelstelling

Nadere informatie

Arbowet, beleid & arbeidsomstandigheden

Arbowet, beleid & arbeidsomstandigheden Syllabus Arbowet, beleid & arbeidsomstandigheden Verzuimpreventie, veilig werken en een integrale aanpak U lapt de regels van de Arbowet natuurlijk niet aan uw laars. Maar kent u al uw arboverantwoordelijkheden?

Nadere informatie

Veilig en verstandig werken bij de Belvertshoeve

Veilig en verstandig werken bij de Belvertshoeve Themabundel Veilig en verstandig werken bij de Belvertshoeve Assistent medewerker Dit project is mede mogelijk gemaakt met een bijdrage van het Europees Sociaal Fonds Voorwoord Deze themabundel is bedoeld

Nadere informatie

Arbocatalogus Textielverzorging: Textielreinigingsbedrijven bijlagen

Arbocatalogus Textielverzorging: Textielreinigingsbedrijven bijlagen INHOUDSOPGAVE BIJLAGEN Bijlage Hoofdstuk 1 Aanvullende informatie Bijlage Hoofdstuk 1 Opleiding Bijlage Hoofdstuk 1.2 Protocol gezond en veilig werken Bijlage Hoofdstuk 1.3 Seksuele intimidatie en discriminatie

Nadere informatie

Ergonomie. Thema. 1 Inleiding

Ergonomie. Thema. 1 Inleiding Thema 8 Ergonomie 1 Inleiding Dit thema gaat over ergonomie. Het woord is je misschien niet bekend, maar ergonomisch werken doe je als het goed is wel. Als zorghulp probeer je zo te werken dat je je lichaam

Nadere informatie

ARBOCONVENANT. LINNENVERHUUR-, WASSERIJ- en TEXTIELREINIGINGSBEDRIJVEN INZAKE

ARBOCONVENANT. LINNENVERHUUR-, WASSERIJ- en TEXTIELREINIGINGSBEDRIJVEN INZAKE ARBOCONVENANT LINNENVERHUUR-, WASSERIJ- en TEXTIELREINIGINGSBEDRIJVEN INZAKE fysieke belasting, werkdruk, klimaat, geluid, biologische agentia, cytostatica en arbo-infrastructuur Den Bosch, 21 november

Nadere informatie

Let op je lijf! Zo werk je prettiger!

Let op je lijf! Zo werk je prettiger! Let op je lijf! Zo werk je prettiger! Tillen, draaien, bukken, kracht zetten. Werken in de schoonmaak kan best zwaar zijn. Dat is op zich niet zo erg. Als je het maar op een gezonde manier doet. En gezond

Nadere informatie

Scoren met medezeggenschap

Scoren met medezeggenschap Scoren met medezeggenschap actualiteiten Arbeidsomstandighedenwet privacyregels bij ziekte Huidige wettelijke taken verplicht om zich door bedrijfsarts te laten bijstaan ziekteverzuimbegeleiding periodiek

Nadere informatie

Tillen. Tips voor werknemers voor veilig tillen

Tillen. Tips voor werknemers voor veilig tillen Tillen Tips voor werknemers voor veilig tillen Inleiding Tillen en dragen zijn veel voorkomende vormen van lichamelijk zwaar werk. Bij te zwaar tillen en dragen wordt vooral de rug overbelast. Ook kunnen

Nadere informatie

Arbocatalogus Tuincentra

Arbocatalogus Tuincentra Arbocatalogus Tuincentra Arbocatalogus Tuincentra Voorwoord Voor u ligt de Arbocatalogus Tuincentra, het oplossingenboek voor arborisico s in tuincentra. In de tuincentra denken we bij veiligheid automatisch

Nadere informatie

1. Arbowet: plichten van de werkgever

1. Arbowet: plichten van de werkgever Handboek Ondernemingsraad en Personeelsvertegenwoordiging Inhoudsopgave 1. Arbowet: plichten van de werkgever... 1 1.1 Pak risico s aan bij de bron... 2 1.2 Wat is psychosociale arbeidsbelasting (PSA)?...

Nadere informatie

Veilig en gezond werken in het MKB

Veilig en gezond werken in het MKB Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Veilig en gezond werken in het MKB Informatie over de risico-inventarisatie en -evaluatie in het midden- en kleinbedrijf Veilig en gezond werken in het MKB

Nadere informatie

OOGSTEN VAN HARDFRUIT

OOGSTEN VAN HARDFRUIT OOGSTEN VAN HARDFRUIT Bij het oogsten van appels en peren wordt het lichaam intensief gebruikt. Het werk is eenzijdig en repeterend van aard en staat regelmatig onder druk omdat het belangrijk is om op

Nadere informatie

Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet of maatwerk?

Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet of maatwerk? Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet of maatwerk? December 2010 Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet, of maatwerk? Tot voor kort was elke werkgever verplicht aangesloten

Nadere informatie

Webinar. Gevolgen wijzigingen Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) 11 april 2017

Webinar. Gevolgen wijzigingen Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) 11 april 2017 Webinar Gevolgen wijzigingen Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) 11 april 2017 Bent u al Arbowet-proof Arnoud van Hogen Manager procesregie Pauline Oberink Bedrijfsjurist Programma Wijzigingen Arbowet per

Nadere informatie

7. Tillen en Dragen. Tillen en Dragen. Fysieke belasting. Het arbothemablad Tillen en Dragen is onderdeel van de Arbocatalogus Tuincentra.

7. Tillen en Dragen. Tillen en Dragen. Fysieke belasting. Het arbothemablad Tillen en Dragen is onderdeel van de Arbocatalogus Tuincentra. Het arbothemablad is onderdeel van de Arbocatalogus Tuincentra. Het is bedoeld voor werkgevers en medewerkers om te voldoen aan de verplichtingen uit de Arbo-wet. Het arbothemablad geeft oplossingen voor

Nadere informatie

Arbeidsomstandigheden. Congres Transport van Afval 5 februari 2015 Marjolein Gobes

Arbeidsomstandigheden. Congres Transport van Afval 5 februari 2015 Marjolein Gobes Arbeidsomstandigheden Congres Transport van Afval 5 februari 2015 Marjolein Gobes De afvalbranche Wijzigingen per 1 juli 2015 > 60 miljoen ton afval per jaar +/- 15.000 werknemers Relatief hoog aantal

Nadere informatie

kort, Jacqueline Wit, e-mail: jacqueline@jwit.nl 1 INLEIDING EN KENNISMAKING Jacqueline Wit Ambtelijk secretaris kort training en advies OR en Arbo

kort, Jacqueline Wit, e-mail: jacqueline@jwit.nl 1 INLEIDING EN KENNISMAKING Jacqueline Wit Ambtelijk secretaris kort training en advies OR en Arbo Aan de slag met ARBO OR ondersteuning klantendag 11 maart 2016. kort, Jacqueline Wit, jacqueline@jwit.nl INLEIDING EN KENNISMAKING Jacqueline Wit Ambtelijk secretaris kort training en advies OR en Arbo

Nadere informatie

Pesten. Wie heeft welke rol

Pesten. Wie heeft welke rol Pesten Wie heeft welke rol Wat zegt de wet Doelvoorschriften t.a.v. PSA Psychosociale arbeidsbelasting Seksuele intimidatie Agressie en geweld Pesten Discriminatie Werkdruk Werkgever verplicht beleid te

Nadere informatie

Een veilige en gezonde werkplek begint met de RI&E WAT IEDEREEN OVER DE MOET WETEN

Een veilige en gezonde werkplek begint met de RI&E WAT IEDEREEN OVER DE MOET WETEN Een veilige en gezonde werkplek begint met de RI&E WAT IEDEREEN OVER DE RI&E MOET WETEN De RI&E hoe zit het ook alweer? Een ondernemer loopt risico s, dat weet u als geen ander. Een Risico-Inventarisatie

Nadere informatie

Themamiddag Arbo Hoofdsector S&A 2-4-2014

Themamiddag Arbo Hoofdsector S&A 2-4-2014 Themamiddag Arbo Hoofdsector S&A 2-4-2014 Arbowet Verplichtingen/Aansprakelijkheid Zelfstandigen en Arbo Arbocatalogus Prioritaire risico s en maatregelen Project aanpak fysieke belasting ISZW Gert van

Nadere informatie

Praktijkopdrachten Oriëntatie op de organisatie (niveau 2)

Praktijkopdrachten Oriëntatie op de organisatie (niveau 2) Praktijkopdrachten Oriëntatie op de organisatie (niveau 2) Inhoudsopgave Inleiding... 3 Oriënterende opdracht 1: De organisatie, haar taken, doelstellingen en werkzaamheden... 4 Oriënterende opdracht 2:

Nadere informatie

Hoe blijf je er gezond bij?

Hoe blijf je er gezond bij? Het Nieuwe Werken Hoe blijf je er gezond bij? Aandachtspunten bij een verantwoorde introductie W&V-64L240-A5 folder_07_def.indd 1 10-09-10 09:19 W&V-64L240-A5 folder_07_def.indd 2 10-09-10 09:19 Het Nieuwe

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers

Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers Elk bedrijf heeft één of meerdere bedrijfshulpverleners nodig. De bedrijfshulpverleners hebben een voorpostfunctie: zij treden op als voorpost van brandweer,

Nadere informatie

Certificaat B-VCA. Deel 1 van 3

Certificaat B-VCA. Deel 1 van 3 Certificaat B-VCA Deel 1 van 3 Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteur: Daphne Ariaens Inhoudelijke redactie: Jurrijn Olie van Soliede opleidingen Titel:

Nadere informatie

vervolg plaatsen cv ketel/boiler/radiator

vervolg plaatsen cv ketel/boiler/radiator Hoe ongunstiger de houding en hoe hoger de tilfrequentie des te lager het maximale tilgewicht mag zijn. Effecten op de gezondheid Door langdurige en zware lichamelijke arbeid (een combinatie van houding,

Nadere informatie

In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen.

In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen. In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen. Relevante wet-en regelgeving BHV1 1. Arbeidsomstandighedenwet (van kracht sinds 1 januari 2007) N.B. Achter de artikelen

Nadere informatie

Workshop: Training preventiemedewerker. Door: Mark Smakman Arbeids- & Organisatieadviseur/Veiligheidskundige

Workshop: Training preventiemedewerker. Door: Mark Smakman Arbeids- & Organisatieadviseur/Veiligheidskundige Workshop: Training preventiemedewerker Door: Mark Smakman Arbeids- & Organisatieadviseur/Veiligheidskundige Programma Introductie; Kennismaking; Arbo-wet; Partijen in de Arbo-wet; Arbobeleidscyclus; De

Nadere informatie

Arbo en de rechten van de OR

Arbo en de rechten van de OR Arbo en de rechten van de OR In de Arbowet zijn verplichtingen voor de werkgever en plichten en rechten voor de werknemer vastgelegd. De achtergrondfilosofie van de Arbowet is eenvoudig: de werkgever moet

Nadere informatie

Van risico s naar beheersmaatregelen. Door: Huib Arts, ArboProfit

Van risico s naar beheersmaatregelen. Door: Huib Arts, ArboProfit BI&E ipv RI&E Van risico s naar beheersmaatregelen Door: Huib Arts, ArboProfit Waarom een RI&E? OMDAT HET MOET? +??? Wetgeving gri&e Waar moet een RI&E aan voldoen? 3 Hij moet volledig zijn? Frequentie:

Nadere informatie

Campagne Tillen in de industrie 2003

Campagne Tillen in de industrie 2003 Campagne Tillen in de industrie 2003 De Arbeidsinspectie gaat dit jaar een campagne voeren gericht op fysieke belasting. In de maanden april t/m juni 2003 zal in een aantal bedrijfstakken het onderwerp

Nadere informatie

Whitepaper: Checklist Nieuwe Arbowet: weet wat u moet regelen!

Whitepaper: Checklist Nieuwe Arbowet: weet wat u moet regelen! 1 Checklist Nieuwe Arbowet: Weet wat u moet regelen! De Arbowet wijzigt naar verwachting per 1 juli 2017. Dat lijkt nog ver weg, maar er verandert veel, dus moet u tijdig aan de slag. Met deze handige

Nadere informatie

Docentenhandleiding. CP32 Omgaan met arbovoorschriften. dh32-v2.0. daar gaan we werk van maken! 2007 ITpreneurs Nederland BV. All Rights Reserved

Docentenhandleiding. CP32 Omgaan met arbovoorschriften. dh32-v2.0. daar gaan we werk van maken! 2007 ITpreneurs Nederland BV. All Rights Reserved Docentenhandleiding CP32 Omgaan met arbovoorschriften dh32-v2.0 INBURGEREN daar gaan we werk van maken! 2007 ITpreneurs Nederland BV. All Rights Reserved Zorg en Welzijn Omgaan met arbo-voorschriften CP32

Nadere informatie

Aan de slag met de Stoffenmanager Schoonmaak. Zo werk je prettiger!

Aan de slag met de Stoffenmanager Schoonmaak. Zo werk je prettiger! Aan de slag met de Stoffenmanager Schoonmaak Zo werk je prettiger! Vooraf Schoonmakers werken dagelijks met allerlei schoonmaak- en onderhoudsmiddelen. Hierin zitten stoffen die schadelijk kunnen zijn

Nadere informatie

Preventiemedewerker NIBHV

Preventiemedewerker NIBHV Tijd Lesonderwerp 08.45-09.00 Introductie en veiligheidsinstructie 09.00-09.45 Arbo-wetgeving en de relatie met de 09.45-10.15 Risico-, Inventarisatie- en Evaluatie (RIE) en het plan van aanpak 10.15-10.30

Nadere informatie

Vakjargon uit Arbowet en arbocatalogus. FNV Woordenlijst

Vakjargon uit Arbowet en arbocatalogus. FNV Woordenlijst Vakjargon uit Arbowet en arbocatalogus FNV Woordenlijst Woordenboekje: jargon rond Arbowet en arbocatalogus arbeidshygiënische strategie arbeidsinspectie arbeidsrisico arbo arbobeleid arbobeleidsregels

Nadere informatie

HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG

HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG INHOUD 0. ALGEMEEN 3 Wat is de bedoeling van het beleid voor ongewenst gedrag? 3 Voor wie? 3 Hoe pak je het aan? 3 1. MAATREGELEN

Nadere informatie

Overzicht beboetbare nieuwe Arbo verplichtingen per

Overzicht beboetbare nieuwe Arbo verplichtingen per Overzicht beboetbare nieuwe Arbo verplichtingen Met ingang van 1 juli 2017 zijn de Arbowet en het Arbobesluit gewijzigd. Zie hierover: https://www.fnv.nl/themas/veilig-en-gezond-werken/arbo/nieuwe-arbowet-per-1-juli-2017

Nadere informatie

Beeldschermwerk en werken in de e-gemeente

Beeldschermwerk en werken in de e-gemeente Beeldschermwerk en werken in de e-gemeente Gezond werken aan het beeldscherm (voor medewerkers) Brochure voor medewerkers over het voorkomen van gezondheidsklachten door beeldschermwerk Inhoudsopgave Gezond

Nadere informatie

Zorgplicht voor PSA risico s

Zorgplicht voor PSA risico s Zorgplicht voor PSA risico s Bent u verantwoordelijk of aansprakelijk? Door : Marjol Nikkels-Agema Datum : 29 juni 2017 1 Werkgeversaansprakelijkheid Zorgplicht werkgever Essentie: werkgever moet voor

Nadere informatie

Checklist aanpassingen Arbowet 2017 versie 29 sept 2017

Checklist aanpassingen Arbowet 2017 versie 29 sept 2017 Checklist aanpassingen Arbowet 2017 versie 29 sept 2017 Inleiding Op 1 juli 2017 heeft de arbowetgeving een aantal belangrijke wijzigingen ondergaan. Deze aanpassing moet de preventie en de arbodienstverlening

Nadere informatie

Checklist aanpassingen Arbowet 2017i

Checklist aanpassingen Arbowet 2017i Checklist aanpassingen Arbowet 2017i Inleiding Op 1 juli 2017 ondergaat de arbowetgeving een aantal belangrijke wijzigingen. Deze aanpassing moet de preventie en de arbodienstverlening verder verbeteren

Nadere informatie

Je bedrijf, je lijf en RI&E. RecreatIE werkt er veilig mee!

Je bedrijf, je lijf en RI&E. RecreatIE werkt er veilig mee! Je bedrijf, je lijf en RI&E. RecreatIE werkt er veilig mee! Een RI&E Een RI&E? Ondernemen is risico s lopen Een ondernemer loopt risico s; dat weet u als geen ander. Een innovatie waarin u investeert moet

Nadere informatie

Praktijkopdrachten Oriëntatie op de organisatie (niveau 3 en 4)

Praktijkopdrachten Oriëntatie op de organisatie (niveau 3 en 4) Praktijkopdrachten Oriëntatie op de organisatie (niveau 3 en 4) Inhoudsopgave Inleiding... 3 Oriënterende opdracht 1: De organisatie, haar taken, doelstellingen en werkzaamheden... 4 Oriënterende opdracht

Nadere informatie

Checklist arbodienstverlening op maat Voor ondernemingsraad en personeelsvertegenwoordiging

Checklist arbodienstverlening op maat Voor ondernemingsraad en personeelsvertegenwoordiging Checklist arbodienstverlening op maat Voor ondernemingsraad en personeelsvertegenwoordiging Uitleg over wijzigingen in de Arbowet Checklist maatwerkregeling Colofon Uitgave: Stichting FNV Pers Eindredactie

Nadere informatie

A3-1 (voorheen B-3-1) Antwoorden A3 Veilig werken. Het werk dat je tijdens schooldagen mag doen als je 14 jaar bent is oppassen en auto s wassen.

A3-1 (voorheen B-3-1) Antwoorden A3 Veilig werken. Het werk dat je tijdens schooldagen mag doen als je 14 jaar bent is oppassen en auto s wassen. 1 A3-1 (voorheen B-3-1) Antwoorden A3 Veilig werken 1 Wat voor werk mag je tijdens schooldagen doen als je 14 jaar bent? Het werk dat je tijdens schooldagen mag doen als je 14 jaar bent is oppassen en

Nadere informatie

Ziekteverzuim & re-integratie Praktijkgids 1 Beleid opstellen en verankeren

Ziekteverzuim & re-integratie Praktijkgids 1 Beleid opstellen en verankeren Ziekteverzuim & re-integratie Praktijkgids 1 Beleid opstellen en verankeren Praktijkgids 1. Beleid ontwikkelen en verankeren Inhoud Inhoud... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 1. Inleiding... Fout! Bladwijzer

Nadere informatie

Arbobeleidskader Lucas

Arbobeleidskader Lucas Arbobeleidskader Lucas t.b.v de scholen voor VO van de Lucas 1. Uitgangspunten Het bestuur van Lucas en de directie(s) van de aangesloten scholen zijn verantwoordelijk voor het schoolbeleid. Het arbobeleid

Nadere informatie

Tegelzetter. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig tegelzetten. Informatie voor de werknemer

Tegelzetter. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig tegelzetten. Informatie voor de werknemer Tegelzetter Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over gezond en veilig tegelzetten Informatie voor de werknemer Zwaar werk Bij het tegelzetten zit je vaak op je knieën. Soms werk

Nadere informatie

Het organiseren van werk zonder gevaren kan het volgende inhouden: -- aanpassingen in werkzaamheden/werkmethoden

Het organiseren van werk zonder gevaren kan het volgende inhouden: -- aanpassingen in werkzaamheden/werkmethoden Bijlage 4 - Zwangerschapsprotocol Zwangerschapsprotocol voor de openbare apotheek In elke organisatie werken vrouwen in de vruchtbare leeftijd die op enig moment een kinderwens krijgen. In de apotheekbranche

Nadere informatie

Praktijkinstructie Bedrijfsoriëntatie 1 (CAL01.1/CREBO:50240)

Praktijkinstructie Bedrijfsoriëntatie 1 (CAL01.1/CREBO:50240) instructie Bedrijfsoriëntatie 1 (CAL01/CREBO:50240) pi.cal0v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

ARBO BELEID. Krammer HE Brielle /

ARBO BELEID. Krammer HE Brielle / ARBO BELEID Krammer 8 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 Inleiding Op scholen vormen arbeidsomstandigheden een veel besproken onderwerp. De gezondheid en het welzijn van het personeel is vaak in

Nadere informatie

Factsheet Veilige arbeidsomstandigheden. Arbowet en zorgplicht

Factsheet Veilige arbeidsomstandigheden. Arbowet en zorgplicht Factsheet Veilige arbeidsomstandigheden Arbowet en zorgplicht Sinds 1 januari 2007 is de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) in beginsel niet meer van toepassing op vrijwilligers. Alleen als er ernstige

Nadere informatie

WERK VEILIG EN GEZOND! FYSIEKE BELASTING 5xbeter.nl

WERK VEILIG EN GEZOND! FYSIEKE BELASTING 5xbeter.nl WERK VEILIG EN GEZOND! FYSIEKE BELASTING 5xbeter.nl 2 FYSIEKE BELASTING Doe de Verbetercheck! Ga naar 5xbeter.nl 5xbeter 3 WAT IS De Verbetercheck Fysieke belasting is uit te voeren voor: FYSIEKE BELASTING?

Nadere informatie

WELKOM BIJ BMD ADVIES OOST. Informatiebijeenkomst. De nieuwe Arbowet: Wat betekent dat voor ons bedrijf? 27 juni 2017

WELKOM BIJ BMD ADVIES OOST. Informatiebijeenkomst. De nieuwe Arbowet: Wat betekent dat voor ons bedrijf? 27 juni 2017 WELKOM BIJ BMD ADVIES OOST Informatiebijeenkomst De nieuwe Arbowet: Wat betekent dat voor ons bedrijf? 27 juni 2017 AGENDA Programma: 13.45u: 14.00u: Ontvangst met koffie/thee Aanvang/welkom: Norman Smit

Nadere informatie

DieselMotorEmissie. Kijk op www.arbomobiel.nl voor meer informatie

DieselMotorEmissie. Kijk op www.arbomobiel.nl voor meer informatie DieselMotorEmissie DieselMotorEmissie (DME of dieselrook) is een sluipend gevaar. De kleine roetdeeltjes zijn kankerverwekkend en je hebt niet meteen in de gaten dat ze zo schadelijk zijn. Het is belangrijk

Nadere informatie

Toelichting Arbochecklist Algemeen

Toelichting Arbochecklist Algemeen 1 2 Gegevens in te vullen door inlenende partij Let hierbij op, dat voor iedere functie en aparte checklist wordt ingevuld! Als het vak je Ja is aangekruist Voeg de kopie toe aan het dossier en zorg voor

Nadere informatie

Oefeningen ter Verbetering van je Lichaamshouding

Oefeningen ter Verbetering van je Lichaamshouding Oefeningen ter Verbetering van je Lichaamshouding Verkeerde lichaamshoudingen veroorzaken klachten. Eén van de meest voorkomende verkeerde houdingen, wordt veroorzaakt door een naar vorend hangend hoofd,

Nadere informatie

Ondernemers en arbodienstverlening

Ondernemers en arbodienstverlening PRAKTIJKWIJZER VAN Vereniging VNO-NCW Postbus 93002, 2509 AA Den Haag Telefoon 070 349 03 49 Fax 070 349 03 00 Ledennummer 070 349 03 66 (telefonische vraagbaak voor leden) E-mail informatie@vno-ncw.nl

Nadere informatie

Toetsingsrapportage RI&E

Toetsingsrapportage RI&E Oranjestraat 38 3291 BS Strijen Tel. 078-3030230 www.questadvies.nl info@questadvies.nl Toetsingsrapportage RI&E 1. VERANTWOORDING Betreft RI&E van bedrijf : Technisch Buro Nigo B.V. Koperweg 4 8251 KA

Nadere informatie

URGERSCHAP ORGANISATIES. AAN HET EINDE VAN DEZE UITLEG: - Kun je een verzorgde brief schrijven. - Kun je op een juiste manier werkwoorden vervoegen.

URGERSCHAP ORGANISATIES. AAN HET EINDE VAN DEZE UITLEG: - Kun je een verzorgde brief schrijven. - Kun je op een juiste manier werkwoorden vervoegen. AAN HET EINDE VAN DEZE UITLEG: - Kun je een verzorgde brief schrijven. - Kun je op een juiste manier werkwoorden vervoegen. URGERSCHAP - Schrijf je op een juiste manier in meervoud. - Gebruik je hoofdletters

Nadere informatie

Oefening 3 Luisteren Opdracht 4 1C, 2B, 3C, 4B. Oefening 4 Luisteren Opdracht 2 1A, 2B, 3C, 4C, 5B, 6B, 7B

Oefening 3 Luisteren Opdracht 4 1C, 2B, 3C, 4B. Oefening 4 Luisteren Opdracht 2 1A, 2B, 3C, 4C, 5B, 6B, 7B Hoofdstuk 5 - Sleutels Oefening 3 Luisteren Opdracht 4 1C, 2B, 3C, 4B Oefening 4 Luisteren Opdracht 2 1A, 2B, 3C, 4C, 5B, 6B, 7B Oefening 5 Luisteren Opdracht 2 1B, 2A, 3B, 4B, 5C, 6B Oefening 6 Luisteren

Nadere informatie