Veilig en verstandig werken bij de Belvertshoeve

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veilig en verstandig werken bij de Belvertshoeve"

Transcriptie

1 Themabundel Veilig en verstandig werken bij de Belvertshoeve Assistent medewerker Dit project is mede mogelijk gemaakt met een bijdrage van het Europees Sociaal Fonds

2 Voorwoord Deze themabundel is bedoeld als werkboek voor de deelnemer. Wij hopen dat alle deelnemers er met gemak en plezier mee kunnen werken. Eindhoven '08 auteur Corik Geurts illustraties StapStudio projectleiders Corik Geurts eindredactie Janneke Hopman Marc Veerman Helicon Opleidingen Niets uit deze opgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, microfilm, fotokopie, of op welke wijze ook, zonder schriftelijke toestemming van Helicon Opleidingen. Themabundel Veilig en verstandig werken, Helicon Opleidingen 2

3 Inleiding Deze themabundel hoort bij het thema Veilig en verstandig werken. Dit is een thema binnen de opleiding Assistent Medewerker. Na dit thema kun je: themabijeenkomst 1 situaties die een gevaar zijn voor veiligheid, gezondheid en welzijn herkennen; het doel van de ARBO-wet aangeven; onveilige situaties herkennen; ongelukken tijdens het werk zo veel mogelijk voorkomen; pictogrammen lezen; themabijeenkomst 2 aangeven wat 'ergonomie' inhoudt; op de juiste manier het lichaam belasten; herkennen wanneer je lichaam te zwaar belast wordt. opdrachten Themabundels bevatten instapvragen, werkbladen en oefenkaarten. De instapvragen worden aan het begin van een themabijeenkomst gemaakt. De werkbladen gebruik je tijdens de themabijeenkomst. De handelingen op de oefenkaart oefen je na de themabijeenkomst. programmaoverzicht themabijeenkomst 1 aanvang instapvragen werkblad 1: ARBO-wet pauze werkblad 1: vervolg werkblad 2: Veilig Werken introductie oefenkaart afsluiting themabijeenkomst 2 aanvang instapvragen werkblad 3: Verstandig Werken pauze werkblad 3: vervolg introductie oefenkaart afsluiting Themabundel Veilig en verstandig werken, Helicon Opleidingen 3

4 Inhoud Voorwoord 1 Inleiding 2 Inhoud 3 Pictogrammen 4 Instapvragen 5 Werkblad 1: ARBO-wet 7 Werkblad 2: Veilig Werken 11 Oefenkaart 17 Instapvragen 18 Werkblad 3: Verstandig Werken 19 Oefenkaart 25 Themabundel Veilig en verstandig werken, Helicon Opleidingen 4

5 Pictogrammen De pictogrammen die voor de opdrachten staan, laten zien om welke soort opdracht het gaat. Hieronder staat wat de pictogrammen betekenen. denken oefenen tijdens het werk kunnen lezen spreken luisteren kijken schrijven computeropdracht foto-opdracht instapvragen thuisoefening Themabundel Veilig en verstandig werken, Helicon Opleidingen 5

6 Instapvragen Veilig werken Geef aan of de stelling juist of onjuist is. Motiveer je antwoord. 1. Veiligheid is de verantwoordelijkheid van de werkgever. 2. Afspraken over het salaris worden door de ARBO-wet geregeld. 3. De ARBO-wet geldt alleen voor werknemers in vaste dienst. 4. Binnen de Belvertshoeve is er een specialist op het gebied van ARBO. 5. ARBO-zorg gaat over werkplekinrichting, werk- en rusttijden, houding, beweging en geluid. 6. Tijdens mijn werk kom ik onveilige situaties tegen. Themabundel Veilig en verstandig werken, Helicon Opleidingen 6

7 7. De arbeidsinspectie controleert de naleving van de ARBO-wet en mag boetes uitschrijven. 8. Een pictogram waarschuwt altijd voor gevaarlijke situaties. Themabundel Veilig en verstandig werken, Helicon Opleidingen 7

8 Werkblad 1 ARBO-wet doel Je kunt: situaties die een gevaar zijn voor veiligheid, gezondheid en welzijn herkennen; het doel van de ARBO-wet aangeven. leerstof arbeidsomstandigheden Het begrip ARBO staat voor ARBeidsOmstandigheden. Dat zijn alle omstandigheden waar je mee te maken hebt tijdens je werk. Goede arbeidsomstandigheden zijn belangrijk voor de werknemer, de werkgever en de maatschappij. De werknemer presteert beter als de arbeidsomstandigheden goed zijn. De werkgever is tevreden als werknemers goed presteren. Werknemers kunnen ziek worden als arbeidsomstandigheden slecht zijn. Als er veel zieke werknemers zijn, stijgen de premies voor de ziektekosten. Themabundel Veilig en verstandig werken, Helicon Opleidingen 8

9 ARBO-wet De overheid heeft een Wet Arbeidsomstandigheden gemaakt. In deze wet staan de afspraken waaraan werkgevers en de werknemers zich moeten houden. veiligheid, gezondheid en welzijn In de ARBO-wet staan de begrippen: veiligheid, gezondheid en welzijn. veiligheid De arbeidsomstandigheden moeten veilig zijn. In een ruimte waar veel lawaai is dienen gehoorbeschermers gebruikt te worden. Een trap of ladder moet veilig zijn. gezondheid De gezondheid van de werknemer mag door arbeid niet slechter worden. De overheid wil ervoor zorgen dat de werknemer zowel lichamelijk als geestelijk gezond blijft. welzijn Werknemers moeten zich prettig voelen tijdens hun werk. De werksfeer heeft grote invloed op het welzijn van medewerkers. Het is belangrijk om je boterham te eten in een schone omgeving. Je moet je handen kunnen wassen in een nette ruimte voor je gaat eten. Een opgeruimde werkomgeving verhoogd het plezier in het werk voor jou én je collega s Wie is verantwoordelijk? De werkgever moet zorgen voor de juiste arbeidsomstandigheden. Werknemers kunnen werken aan verbetering van deze omstandigheden. Let op je eigen werkhouding. Meldt gebreken of onveilige situaties. Samen zorg je voor goede arbeidsomstandigheden en een prettige werksfeer. Themabundel Veilig en verstandig werken, Helicon Opleidingen 9

10 rechten en plichten De werknemer heeft het recht om op te komen voor goede arbeidsomstandigheden, voor zichzelf en voor zijn collega's. Kijk altijd eerst zelf of een probleem kan worden opgelost. Vraag hulp aan collega s. Helpt dit niet, ga dan met je opmerking naar de leidinggevende. Het is je plicht om te werken volgens de werkinstructies. Je moet werken met de juiste middelen en materialen. Werkinstructies zorgen ervoor dat je je lichaam zo min mogelijk belast. Zorg dat de leidinggevende op de hoogte is van de arbeidsomstandigheden. Meld alle problemen. Bijvoorbeeld een stoel die niet meer voldoet aan de eisen. Waarschuw ook altijd je collega s. hulpmiddelen - opdrachten opdracht 1 De directeur van de Belvertshoeve vertelt over zijn taak in het bedrijf. 1. Vorm 2 à 3 groepen. Noteer vragen die je wilt stellen over de werkplekken in het bedrijf. denk aan: - veiligheid - gezondheid - prettig werken (welzijn) vragen: Themabundel Veilig en verstandig werken, Helicon Opleidingen 10

11 opdracht 2 Kies per groep een spreker. Interview de directeur. Stel de vragen uit opdracht 1. Ga door tot je antwoord hebt op alle vragen. Noteer de antwoorden. vraag antwoord opdracht 3 Werk in tweetallen. Voer de opdrachten uit. 1. Geef een voorbeeld van een situatie die je zelf hebt meegemaakt waarbij er goed gelet werd op veiligheid, gezondheid en welzijn. aantekeningen: 2. Geef een voorbeeld van een situatie die je zelf hebt meegemaakt waarbij er niet goed gelet werd op veiligheid, gezondheid en welzijn. aantekeningen: 3. Hoe kun je zelf werken aan goede arbeidsomstandigheden? Themabundel Veilig en verstandig werken, Helicon Opleidingen 11

12 Werkblad 2 Veilig werken doel Je kunt: onveilige situaties herkennen; ongelukken tijdens het werk zo veel mogelijk voorkomen; pictogrammen lezen. leerstof gevaren Tijdens de werkzaamheden die je op de Belvertshoeve uitvoert, heb je regelmatig te maken met onveilige situaties. Onveilige situaties zijn situaties die gevaren met zich meebrengen die onaanvaardbaar zijn. Niet alleen voor jezelf maar ook voor je omgeving. Door het nemen van de juiste maatregelen kan een gevaarlijke situatie worden voorkomen. Een gevaarlijke situatie kan veroorzaakt worden door de omgeving, machines of de mens. omgeving In de omgeving van je werkplek kunnen onverwachte situaties ontstaan. Als je langs de openbare weg werkt zal je rekening moet houden met langskomend verkeer. Maar het struikelen over takken, gereedschap of snoeren kan je voorkomen door het regelmatig op te ruimen. Wanneer je speciale ruimten of machines moet reinigen in je werk moet je vaak speciale kleding om gevaren of verwondingen te voorkomen. Mocht je toch iets overkomen dan kunnen speciale borden of stickers je helpen de juiste weg te vinden. Een groen bord/sticker is een reddingsbord. Dit bord/sticker geeft aan waar bijvoorbeeld de nooduitgang is of waar je de verbandtrommel kan vinden. voorbeeld reddingsbord machines Om je te waarschuwen voor gevaren bij gebruik van machines zijn deze voorzien van verschillende borden of stickers. Soms bevatten deze borden of stickers alleen een tekst. Soms zijn het alleen symbolen (pictogrammen). Een pictogram is een eenvoudige weergave van de werkelijkheid. Men gebruikt pictogrammen snel iets duidelijk te maken of snel informatie te geven. Ook in deze themabundel gebruiken we pictogrammen. Pictogrammen worden toegepast in openbare gebouwen. Je komt ze in alle landen tegen. Denk maar aan het pictogram om in binnen- en buitenland een toilet te vinden. Themabundel Veilig en verstandig werken, Helicon Opleidingen 12

13 Op machines vind je verschillende bordjes of stickers. Op een rood bordje of sticker bij knoppen en handels staan instructies. Die geven aan waar de knoppen en handels voor dienen. Een gele driehoek waarschuwt voor de aanwezige gevaren. voorbeeld Een wit bord of sticker met een rode rand stelt een verbod voor. waarschuwingsbord Een blauw bord of sticker is een gebodsbord. De aanwijzingen moet je opvolgen. voorbeeld verbodsbord de mens voorbeeld gebodsbord Voor de veiligheid van werknemers wordt gebruik gemaakt van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's). PBM's beschermen je lichaam. Het gaat om speciale kleding, helmen, gehoor- en gelaatbeschermers. Het gebruik van PBM's staat in de ARBO-wet beschreven. De Belvertshoeve vind het op een goede manier gebruiken van de juiste PBM s erg belangrijk. Er zijn afspraken over: de werkkleding; wanneer je een PBM moet gebruiken; wat men doet als jij het niet gebruikt. Themabundel Veilig en verstandig werken, Helicon Opleidingen 13

14 Pictogrammen die aangeven wanneer je PBM s moet gebruiken. Deze pictogrammen staan op de machines in de vorm van een gebodsbord. gebodsborden 1 2 algemeen gebod gehoorbescherming verplicht 3 4 gelaatsbescherming verplicht veiligheidshandschoenen verplicht 5 6 veiligheidshelm verplicht veiligheidspak verplicht 7 8 adembescherming verplicht veiligheidsschoenen verplicht 9 oogbescherming verplicht Het is niet altijd even duidelijk wat je moet dragen. Vraag het bij twijfel aan je leidinggevende. Als de juiste PBM's niet aanwezig zijn, ben je verplicht dit te melden aan de leidinggevende. Zonder de juiste beschermingsmiddelen mag je niet met het werk beginnen. hulpmiddelen middelen met etiketten (gewasbeschermingsmiddelen en veiligheidsbladen van reinigingsmiddelen) Themabundel Veilig en verstandig werken, Helicon Opleidingen 14

15 opdrachten opdracht 1 Hieronder zie je een aantal pictogrammen over brandbestrijding. Schrijf op wat elk pictogram volgens jou betekent. Je mag overleggen opdracht 2 Hieronder staan pictogrammen afgebeeld. Het zijn reddingsborden Themabundel Veilig en verstandig werken, Helicon Opleidingen 15

16 Werk in tweetallen. Noteer de nummers in de tabel. pictogram EHBO-post oogdouche draagberrie veiligheidsdouche richting nooduitgang (nood-)uitgang richting nummer opdracht 3 Beantwoord de vragen. Welke gevaren zijn er tijdens het uitvoeren van jullie werk? denk aan houding beweging middelen apparatuur inrichting stress geluid licht lucht en geur Vul de gevaren in. Kruis aan of deze gevaren worden veroorzaakt door 'omgeving', 'mens' of 'machine'. gevaren tijdens ons werk omgeving mens machine Themabundel Veilig en verstandig werken, Helicon Opleidingen 16

17 opdracht 4 Ga in kleine groepjes naar de werkplaats (of werkkast). Kijk naar de aanwezige machines, materialen en middelen. Bekijk de pictogrammen op jullie werkplek. Teken er 2 na. Schrijf de betekenis van het pictogram erbij. 1 2 betekenis: betekenis: 1. Bespreek samen de tekeningen. Vinden jullie de pictogrammen op deze plek nodig? aantekeningen: 2. Bekijk de middelen die jullie gebruiken. Bekijk de etiketten of de veiligheidsbladen. Welk middel levert de meeste gevaren op? Geef aan waarom. aantekeningen: Themabundel Veilig en verstandig werken, Helicon Opleidingen 17

18 Oefenkaart Veilig Werken doel Je kunt: samen werken aan een veilige werkplek. opdracht 1 Lees de gegevens uit opdracht 3 en 4 van werkblad 2 nog eens goed door. opdracht 2 Probeer deze week samen met collega's en de praktijkopleider twee onveilige situaties op je werk te verbeteren. Noteer 2 onveilige situaties. Noteer de verbeterpunten. Denk daarbij aan: 'omgeving', 'mens' en 'machine'. Bespreek na een week de verbeterpunten met de praktijkopleider. Is de situatie nu veiliger? Noteer dit in de tabel. nu onveilig omdat verbeterpunten Nu veiliger? 1 2 Themabundel Veilig en verstandig werken, Helicon Opleidingen 18

19 Instapvragen Verstandig werken Geef aan of de stelling juist of onjuist is. Motiveer je antwoord. 1. Iedereen moet dezelfde werkhouding hebben. 2. Uitglijden, struikelen en verstappen behoren tot de meest voorkomende bedrijfsongevallen. 3. De leidinggevende mag het mij zeggen als ik met een verkeerde houding werk. 4. Veel rugklachten ontstaan geleidelijk. 5. Tillen moet zoveel mogelijk vanuit de benen gebeuren. 6. Tijdens staand werk is het belangrijk om het lichaamsgewicht niet steeds afwisselend boven het linker en rechter been te brengen. Themabundel Veilig en verstandig werken, Helicon Opleidingen 19

20 Werkblad 3 Verstandig werken doel Je kunt: aangeven wat 'ergonomie' inhoudt; op de juiste manier het lichaam belasten; herkennen wanneer je lichaam te zwaar belast wordt. leerstof werkhouding Bij de Belvertshoeve moet je vaak hard werken. Je moet bukken en tillen. Sommige bewegingen zijn niet makkelijk. Soms moet je erg hoog reiken of sta je net niet in de juiste houding om iets schoon te maken. Ergonomie is de wetenschap die onderzoekt wat de juiste werkhouding is. Het gaat om het aanpassen van het werk én het aanpassen van de werkomstandigheden. Iedere werknemer is anders, dus verschillen ook de werkomstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan de duwhoogte van een maaimachine, de lengte van de schoffelsteel of de maat van werkkleding. Soms moet je een beweging steeds herhalen (repeterende handeling). Denk bijvoorbeeld aan het leggen van klinkers of het moppen van een vloer. Als je beweegt tijdens je werk is je doorbloeding beter. Je wordt minder snel moe. Een werkplek waarbij je soms moet staan en soms moet zitten is dus het beste. Omdat je verandert van houding is dat beter voor je lichaam. Als je tijdens het werk op de juiste manier staat, tilt en beweegt, heb je minder kans op blijvende klachten. De meest voorkomende lichamelijke klachten in ons werk zijn: rugklachten en klachten van gewrichten. Themabundel Veilig en verstandig werken, Helicon Opleidingen 20

21 lichamelijke belasting en klachten Iedere werknemer belast zijn lichaam anders. Als je je lichaam overbelast kun je minder goed presteren. Je krijgt lichamelijke klachten en minder plezier in je werk. Je kunt meer door: werken aan je conditie goede voeding voldoende ontspanning. goed voorbereiden van het werk hulpmiddelen gebruiken op tijd om hulp vragen je werkomgeving schoon en netjes houden je werkwijze verbeteren veiligheidskleding gebruiken voldoende wisselen van houding en taak op de juiste manier staan, zitten, draaien, tillen, trekken en duwen. Lichamelijke klachten kunnen verschillende oorzaken hebben. oorzaken klachten 1 spanning en stress 2 een te hoog lichaamsgewicht 3 een afwijking van de rug 4 schokken en trillingen 5 slechte werkhouding - onjuist staan - slechte zithouding - met gebogen rug tillen - rug onnodig draaien 6 te grote krachtsinspanning 7 een slechte werkmethode - weinig afwisseling - onnodig afstand afleggen - slechte organisatie Themabundel Veilig en verstandig werken, Helicon Opleidingen 21

22 tillen Zwaar tillen moet je goed doen. Bij tillen houd je je rug bijvoorbeeld zo recht mogelijk. goed tillen 1 rol, schuif of kantel het voorwerp als dat kan 2 zorg voor voldoende werkruimte 3 til nooit alleen voorwerpen die zwaarder zijn dan 15 kilo 4 maak de tilafstand zo kort mogelijk 5 zet de ene voet voor de ander en iets uit elkaar 6 kijk recht vooruit, draai nooit je rug tijdens het tillen 7 til zo kort mogelijk vóór je lichaam 8 zorg voor de juiste werkhoogte 9 zoek steunpunten, bij voorkeur op de heup 10 verminder het gewicht van het voorwerp als dat kan hulpmiddelen mop, stofzuiger, bezem schoffel, bats, hark gereedschappen en apparaten naar inzicht trainer opdrachten opdracht 1 Beantwoord de vragen. Bij welke taken tijdens je werk wordt je lichaam zwaar belast? Hoe zorg je ervoor dat je lichaam tijdens het werk niet te veel belast wordt? Themabundel Veilig en verstandig werken, Helicon Opleidingen 22

23 Hoe houd je je lichaam in een goede conditie? opdracht 2 Werk in tweetallen. Vul de tabel in. Noteer met de trainer de werkzaamheden die je bij de Belvertshoeve regelmatig uitvoert. Vul de lijst verder aan. Kruis aan welke handelingen bij de werkzaamheden horen. Vul ook een tabel in met huishoudelijke taken en werkzaamheden. lichamelijke belasting bij huishoudelijk werk werkzaamheden knielen bukken reiken tillen staand werk boven het hoofd werken repeterende handelingen stofzuigen Vloer moppen Themabundel Veilig en verstandig werken, Helicon Opleidingen 23

24 lichamelijke belasting bij buiten -werk werkzaamheden knielen bukken reiken tillen staand werk boven het hoofd werken repeterende handelingen schoffelen Klinkers leggen Themabundel Veilig en verstandig werken, Helicon Opleidingen 24

25 opdracht 3 Vorm 2 groepen. Voer een aantal werkzaamheden uit opdracht 2 uit. Belast daarbij je lichaam zo min mogelijk. opdracht 4 Werk in tweetallen. Beantwoord de vraag. Stress komt op het werk voor. Bij jou en je collega's. Stress valt bij de ARBO onder 'welzijn'. Wat zou je tegen stress kunnen doen? Themabundel Veilig en verstandig werken, Helicon Opleidingen 25

26 Oefenkaart Verstandig werken doel Je kunt: werken aan een gezonde en verstandige werkhouding. opdracht 1 Lees de gegevens van opdracht 2 en opdracht 4 van werkblad 3 nog eens goed door. opdracht 2 Kijk deze week samen met collega's en de praktijkopleider naar je eigen werkhouding. Bespreek met je praktijkopleider wat je wilt verbeteren aan je werkhouding. Vraag de praktijkopleider jou de juiste werkhouding te demonstreren. Vraag een collega om de werkhouding die je wilt verbeteren in de gaten te houden Bespreek na een week de verbeterpunten met je collega en de praktijkopleider. Is je werkhouding nu beter? Is je werkhouding nu beter? Noteer dit in de tabel. verbeterpunten werkhouding Nu beter? 1 2 Themabundel Veilig en verstandig werken, Helicon Opleidingen 26

Leren en werken bij De Belvertshoeve

Leren en werken bij De Belvertshoeve Themabundel Leren en werken bij De Belvertshoeve Assistent medewerker Dit project is mede mogelijk gemaakt met een bijdrage uit het Europees Sociaal Fonds Voorwoord Deze themabundel is bedoeld als werkboek

Nadere informatie

Samen werken = samenwerken bij De Belvertshoeve

Samen werken = samenwerken bij De Belvertshoeve Themabundel Samen werken = samenwerken bij De Belvertshoeve Assistent medewerker Dit project is mede mogelijk gemaakt met een bijdrage uit het Europees Sociaal Fonds Voorwoord Deze themabundel is bedoeld

Nadere informatie

niveau 2, 3, 4 thema 5.4

niveau 2, 3, 4 thema 5.4 Ergonomie niveau 2, 3, 4 thema 5.4 Bedrijfscultuur Arbeidsomstandigheden Wat staat er in de Arbowet? Zitten, staan en tillen RSI Bedrijfscultuur Veel mensen hebben hun eigen werk en werken op een bepaalde

Nadere informatie

-1- Over welke domeinen gaat de V&G-wetgeving? -1- Voor wie geldt de V&Gwetgeving? -1- Noem de twee vormen van overleg.

-1- Over welke domeinen gaat de V&G-wetgeving? -1- Voor wie geldt de V&Gwetgeving? -1- Noem de twee vormen van overleg. -1- Noem de groepen signaleringsborden. -1- Noem de twee vormen van overleg. -1- Noem de verschillende vormen van markeringen. -1- Over welke domeinen gaat de V&G-wetgeving? -1- Voor wie geldt de V&Gwetgeving?

Nadere informatie

Een werkgever is ook verplicht zich aan allerlei wetten te houden. Een van die wetten is de Arbeidsomstandighedenwet, kortweg de Arbo-wet.

Een werkgever is ook verplicht zich aan allerlei wetten te houden. Een van die wetten is de Arbeidsomstandighedenwet, kortweg de Arbo-wet. Arbo Inhoud Arbowet Als werknemer in een winkel heb je samen met de werkgever afspraken genaakt over het werk dat je doet. Dat zijn niet de enige regels waaraan een bedrijf zich moet houden. We gaan het

Nadere informatie

MEDEWERKERS VRAGENLIJST BRANCHE-RIE TECHNISCHE GROOTHANDEL

MEDEWERKERS VRAGENLIJST BRANCHE-RIE TECHNISCHE GROOTHANDEL 1 Betrekken medewerkers bij de uitvoering van de RI&E. Medewerkers zijn een belangrijke bron van informatie over veiligheid en gezondheid op het werk. Zij hebben belang bij veilige en gezonde werkomstandigheden.

Nadere informatie

Betonboorder. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig betonboren. Informatie voor de werknemer

Betonboorder. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig betonboren. Informatie voor de werknemer Betonboorder Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over gezond en veilig betonboren Informatie voor de werknemer Zwaar werk Je zaagt en boort. Apparatuur draag je vaak met de hand

Nadere informatie

Toolbox-meeting veiligheids- & gezondheidssignalering

Toolbox-meeting veiligheids- & gezondheidssignalering Toolbox-meeting veiligheids- & gezondheidssignalering Unica installatietechniek B.V. Schrevenweg 2 8024 HA Zwolle Tel. 038 4560456 Fax 038 4560404 Toolbox-meeting: Veiligheids- & gezonheidssignalering

Nadere informatie

Veilig en gezond werken

Veilig en gezond werken Veilig en gezond werken B.E.M. Pennings 2006 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie of op andere wijze

Nadere informatie

Dé VCA-specialist van Zuid-Nederland

Dé VCA-specialist van Zuid-Nederland Toolbox: Fysieke belasting Het doel van een toolboxmeeting is om de aandacht en motivatie voor veiligheid en gezondheid binnen het bedrijf te verbeteren. Wat verstaan we onder fysieke belasting? De door

Nadere informatie

Lesbrief: Safe! Thema: Mens & Dienstverlenen aan het werk

Lesbrief: Safe! Thema: Mens & Dienstverlenen aan het werk Lesbrief: Safe! Thema: Mens & Dienstverlenen aan het werk Copyright Stichting Vakcollege Groep 2015. Alle rechten voorbehouden. Inleiding Ongelukken, kleine hoekjes, ogenblikken... Een ongeluk zit in een

Nadere informatie

Basisveiligheid werkblad. DEEL 1 Gezondheid. Hoofdstuk 1. Arbo. Arbowet - Zoek de fouten. Noem minimaal 2 gevaren die je ziet op het plaatje

Basisveiligheid werkblad. DEEL 1 Gezondheid. Hoofdstuk 1. Arbo. Arbowet - Zoek de fouten. Noem minimaal 2 gevaren die je ziet op het plaatje DEEL 1 Gezondheid Hoofdstuk 1. Arbo Arbowet - Zoek de fouten Noem minimaal 2 gevaren die je ziet op het plaatje. Arbowet - Samen verantwoordelijk Arbo beleid en controle Wel of niet Platform vmbo Bouwen

Nadere informatie

L3G B.04 Markeringen, BIJLAGE 10:

L3G B.04 Markeringen, BIJLAGE 10: L3G 06.05.B.04 Markeringen, BIJLAGE 10: Wettelijk kader: arbeidsomstandighedenregeling: (arbo V&G signalisatie + hand- en armseinen) Bijlage 10: Arboregeling bijlage XVIII (arbeidsomstandighedenregeling

Nadere informatie

Ergonomie. Thema. 1 Inleiding

Ergonomie. Thema. 1 Inleiding Thema 8 Ergonomie 1 Inleiding Dit thema gaat over ergonomie. Het woord is je misschien niet bekend, maar ergonomisch werken doe je als het goed is wel. Als zorghulp probeer je zo te werken dat je je lichaam

Nadere informatie

Plafond- en wandmonteur

Plafond- en wandmonteur Plafond- en wandmonteur Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over het gezond en veilig monteren van wanden en plafonds Informatie voor de werknemer Zwaar werk Wanden en plafonds

Nadere informatie

Samen werken = samenwerken bij De Belvertshoeve

Samen werken = samenwerken bij De Belvertshoeve Trainersinstructie Samen werken = samenwerken bij De Belvertshoeve Assistent medewerker Dit project is mede mogelijk gemaakt met een bijdrage uit het Europees Sociaal Fonds Voorwoord Deze trainersinstructie

Nadere informatie

Blokkensteller ruwbouw

Blokkensteller ruwbouw Blokkensteller ruwbouw Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over gezond en veilig blokkenstellen Informatie voor de werknemer Zwaar werk Blokkenstellen betekent langdurig staan.

Nadere informatie

Veilig werken met machines

Veilig werken met machines Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Wim De Boer 15 November 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/89293 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

Hoofdstuk Paragraaf Eindterm Toetsterm 1. Wetgeving 1.5 Grondbeginselen arbeidstijdenwetgeving De kandidaat kan de doelstellingen van de

Hoofdstuk Paragraaf Eindterm Toetsterm 1. Wetgeving 1.5 Grondbeginselen arbeidstijdenwetgeving De kandidaat kan de doelstellingen van de Hoofdstuk Paragraaf Eindterm Toetsterm 1. Wetgeving 1.5 Grondbeginselen arbeidstijdenwetgeving 1.5.1 De kandidaat kan de doelstellingen van de wetgeving inzake arbeidstijden omschrijven 1.5.1.1 De kandidaat

Nadere informatie

Tegelzetter. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig tegelzetten. Informatie voor de werknemer

Tegelzetter. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig tegelzetten. Informatie voor de werknemer Tegelzetter Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over gezond en veilig tegelzetten Informatie voor de werknemer Zwaar werk Bij het tegelzetten zit je vaak op je knieën. Soms werk

Nadere informatie

Bijlage pictogrammen ervaringsbewijs

Bijlage pictogrammen ervaringsbewijs Bijlage pictogrammen ervaringsbewijs Behandelingslabel Een behandelingslabel duidt de manier aan waarop je met bepaalde producten moet omgaan om ze niet te beschadigen. Behandelingslabels worden weergegeven

Nadere informatie

Gebruik voor de aanvoer van materialen een transporthulpmiddel, zoals een kraan, een ladderof pannenlift, een verreiker of een lorrie.

Gebruik voor de aanvoer van materialen een transporthulpmiddel, zoals een kraan, een ladderof pannenlift, een verreiker of een lorrie. Zwaar werk Je werkt op hoogte. Op het dak buk en sjouw je veel en werk je vaak in ongemakkelijke houdingen. Daardoor loop je grote kans op rugklachten, maar ook problemen aan schouder, nek, arm, heup en

Nadere informatie

2. Hoe moet je dit experimentele stagewerkboek gebruiken?

2. Hoe moet je dit experimentele stagewerkboek gebruiken? Inleiding: 1. Voorwoord Voor je ligt het experimentele stagewerkboek voor je stage. Het is een werkboek waarin een aantal aanwijzingen en regels staan waaraan je je tijdens de stage moet houden. Lees ze

Nadere informatie

Betonstaalvlechter. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig vlechten. Informatie voor de werknemer

Betonstaalvlechter. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig vlechten. Informatie voor de werknemer Betonstaalvlechter Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over gezond en veilig vlechten Informatie voor de werknemer Zwaar werk Je werk is zwaar voor je lichaam. Je werkt in ongunstige

Nadere informatie

A3-1 (voorheen B-3-1) Antwoorden A3 Veilig werken. Het werk dat je tijdens schooldagen mag doen als je 14 jaar bent is oppassen en auto s wassen.

A3-1 (voorheen B-3-1) Antwoorden A3 Veilig werken. Het werk dat je tijdens schooldagen mag doen als je 14 jaar bent is oppassen en auto s wassen. 1 A3-1 (voorheen B-3-1) Antwoorden A3 Veilig werken 1 Wat voor werk mag je tijdens schooldagen doen als je 14 jaar bent? Het werk dat je tijdens schooldagen mag doen als je 14 jaar bent is oppassen en

Nadere informatie

ARBOMODULE. Stomerij

ARBOMODULE. Stomerij ARBOMODULE Stomerij 1 Inleiding In dit werkboek krijgt u informatie over de Arbeidsomstandigheden-wet (kortweg: Arbowet) en de rechten en plichten van de werknemer en werkgever die daarbij horen. Het is

Nadere informatie

Dakdekker hellende daken

Dakdekker hellende daken Dakdekker hellende daken Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over gezond en veilig dakdekken Informatie voor de werknemer Zwaar werk Je werkt op hoogte. Op het dak buk en sjouw

Nadere informatie

Veiligheid: pictogrammen en borden

Veiligheid: pictogrammen en borden KWALIFICATIE DETAILHANDEL Veiligheid: pictogrammen en borden Joris werkt in een bouwmarkt waar aluminium buizen worden verkocht. Joris moet een grote order verzamelen. Bij een stelling moet hij tien buizen

Nadere informatie

Straatmaker. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig straten. Informatie voor de werknemer

Straatmaker. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig straten. Informatie voor de werknemer Straatmaker Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over gezond en veilig straten Informatie voor de werknemer Zwaar werk Als straatmaker werk je vaak geknield, gebukt of zittend.

Nadere informatie

Praktische tips In dit boekje vind je enkele handige tips om fysieke overbelasting te voorkomen als je werkt met kinderen.

Praktische tips In dit boekje vind je enkele handige tips om fysieke overbelasting te voorkomen als je werkt met kinderen. Praktische tips In dit boekje vind je enkele handige tips om fysieke overbelasting te voorkomen als je werkt met kinderen. Bron: http://www.fcb.nl/kinderopvang/arbo/fysieke-belasting/tips/ Gemakkelijk

Nadere informatie

Arbodocument/ Aanvraag-uitzenddocument

Arbodocument/ Aanvraag-uitzenddocument Arbodocument/ Aanvraag-uitzenddocument Opdrachtgever Naam Adres Plaats Contactpersoon Telefoon E-mailadres Uitzendkracht wordt te werk gesteld te: Afdeling uzk Functie uzk Omschrijving werkzaamheden/specifieke

Nadere informatie

Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E

Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E Medewerkers zijn een belangrijke bron van informatie over veiligheid en gezondheid op het werk. Zij hebben belang bij veilige en gezonde werkomstandigheden.

Nadere informatie

Arbochecklist Productie/technisch/logistiek

Arbochecklist Productie/technisch/logistiek In te vullen door bedrijf / opdrachtgever. Naam bedrijf/opdrachtgever: 1/6 Ingevuld door: Datum (dd-mm-jjjj): Functie/opdrachtnaam: Korte functieomschrijving (mag ook als bijlage worden toegevoegd): Het

Nadere informatie

Korte functieomschrijving (mag ook als bijlage worden toegevoegd):

Korte functieomschrijving (mag ook als bijlage worden toegevoegd): In te vullen door bedrijf / opdrachtgever. Naam bedrijf/opdrachtgever: 1/6 Ingevuld door: Datum (dd-mm-jjjj): Functie/opdrachtnaam: Korte functieomschrijving (mag ook als bijlage worden toegevoegd): Het

Nadere informatie

Tillen en dragen. Een uiteenzetting over het tillen en dragen van lasten. Hierbij komen de volgende subonderwerpen

Tillen en dragen. Een uiteenzetting over het tillen en dragen van lasten. Hierbij komen de volgende subonderwerpen Tillen en dragen Onderwerp Een uiteenzetting over het tillen en dragen van lasten. Hierbij komen de volgende subonderwerpen aan de orde: Aandachtspunten bij het handmatig verplaatsen van lasten Tilnormen

Nadere informatie

Steigerbouwer. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig steigerbouwen. Informatie voor de werknemer

Steigerbouwer. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig steigerbouwen. Informatie voor de werknemer Steigerbouwer Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over gezond en veilig steigerbouwen Informatie voor de werknemer Zwaar werk De werkzaamheden die je uitvoert zijn zwaar en belastend

Nadere informatie

Groene machinepark. -voetafdruk van dit drukwerk is berekend met ClimateCalc en gecompenseerd bij: treesforall.nl. De CO 2

Groene machinepark. -voetafdruk van dit drukwerk is berekend met ClimateCalc en gecompenseerd bij: treesforall.nl. De CO 2 Groene machinepark De CO 2 -voetafdruk van dit drukwerk is berekend met ClimateCalc en gecompenseerd bij: treesforall.nl www.climatecalc.eu Cert. no. CC-000057/NL cmyk 70 0 70 0 rgb 73 177 112 #48b170

Nadere informatie

Arbochecklist Schoonmaak 1

Arbochecklist Schoonmaak 1 1 In te vullen door bedrijf / opdrachtgever 1/6 Naam bedrijf/opdrachtgever: Ingevuld door: Datum (dd-mm-jjjj): Functie/opdrachtnaam: Korte functieomschrijving (mag ook als bijlage worden toegevoegd): Het

Nadere informatie

Competentiescan Klant exemplaar

Competentiescan Klant exemplaar Naam klant: Geboortedatum: Datum rapportage: Naam begeleider: Competentiescan Klant exemplaar Dit project wordt mede gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds www.werkeenzorgminder.nl Instructie invullen

Nadere informatie

Signalisatie door borden en pictogrammen. De gegevens komen van de website: http://www.vub.ac.be/preventie/welcome.html

Signalisatie door borden en pictogrammen. De gegevens komen van de website: http://www.vub.ac.be/preventie/welcome.html Signalisatie door borden en pictogrammen De gegevens komen van de website: http://www.vub.ac.be/preventie/welcome.html Brandbestrijdingsborden Borden in verband met het brandbestrijdingsmaterieel hebben

Nadere informatie

Glaszetter. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig glaszetten. Informatie voor de werknemer

Glaszetter. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig glaszetten. Informatie voor de werknemer Glaszetter Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over gezond en veilig glaszetten Informatie voor de werknemer Zwaar werk Het dragen en plaatsen van ruiten is lichamelijk zwaar

Nadere informatie

Certificaat B-VCA. Deel 1 van 3

Certificaat B-VCA. Deel 1 van 3 Certificaat B-VCA Deel 1 van 3 Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteur: Daphne Ariaens Inhoudelijke redactie: Jurrijn Olie van Soliede opleidingen Titel:

Nadere informatie

DieselMotorEmissie. Kijk op www.arbomobiel.nl voor meer informatie

DieselMotorEmissie. Kijk op www.arbomobiel.nl voor meer informatie DieselMotorEmissie DieselMotorEmissie (DME of dieselrook) is een sluipend gevaar. De kleine roetdeeltjes zijn kankerverwekkend en je hebt niet meteen in de gaten dat ze zo schadelijk zijn. Het is belangrijk

Nadere informatie

4.1 Pictogrammen en symbolen

4.1 Pictogrammen en symbolen Les 4 Wat zie ik? In deze les leer je: pictogrammen en symbolen waarschuwingsborden en reddingsborden gebodsborden en verbodsborden persoonlijke beschermingsmiddelen ontruimingsinstructies 91 4.1 Pictogrammen

Nadere informatie

Kitverwerker (kitter/purder)

Kitverwerker (kitter/purder) Kitverwerker (kitter/purder) Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over gezond en veilig kitten Informatie voor de werknemer Zwaar werk Als kitter werk je veelal in eenzelfde houding,

Nadere informatie

Certificaat B-VCA. Deel 2 van 3

Certificaat B-VCA. Deel 2 van 3 Certificaat B-VCA Deel 2 van 3 Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteur: Daphne Ariaens Inhoudelijke redactie: Jurrijn Olie van Soliede opleidingen Titel:

Nadere informatie

Docentenhandleiding CP27 OMGAAN MET ARBOVOORSCHRIFTEN. dh27-v2.0. daar gaan we werk van maken! 2007 ITpreneurs Nederland BV. All Rights Reserved

Docentenhandleiding CP27 OMGAAN MET ARBOVOORSCHRIFTEN. dh27-v2.0. daar gaan we werk van maken! 2007 ITpreneurs Nederland BV. All Rights Reserved Docentenhandleiding CP27 OMGAAN MET ARBOVOORSCHRIFTEN dh27-v2.0 INBURGEREN daar gaan we werk van maken! 2007 ITpreneurs Nederland BV. All Rights Reserved Handel en Dienstverlening Arbo-voorschriften CP27

Nadere informatie

Lage Rugpijn, Aspecifieke Lage Rugpijn, Lumbago, Spit,

Lage Rugpijn, Aspecifieke Lage Rugpijn, Lumbago, Spit, Lage Rugpijn, Aspecifieke Lage Rugpijn, Lumbago, Spit, Wat is lage rugpijn? Lage rugpijn zit onderin de rug. Soms straalt de pijn uit naar de billen of naar een of beide bovenbenen. De pijn kan plotseling

Nadere informatie

OOGSTEN VAN HARDFRUIT

OOGSTEN VAN HARDFRUIT OOGSTEN VAN HARDFRUIT Bij het oogsten van appels en peren wordt het lichaam intensief gebruikt. Het werk is eenzijdig en repeterend van aard en staat regelmatig onder druk omdat het belangrijk is om op

Nadere informatie

Les 1: Veiligheid op het laboratorium.

Les 1: Veiligheid op het laboratorium. Les 1: Veiligheid op het laboratorium. Inleiding Deze les gaat over het onderwerp VEILIGHEID BIJ SCHEIKUNDE en geldt als een soort van naslagwerk. Bewaar dit dus goed. Vraag bij twijfels over de veiligheid

Nadere informatie

Praktijkinstructie Bedrijfsoriëntatie 1 (CAL01.1/CREBO:50240)

Praktijkinstructie Bedrijfsoriëntatie 1 (CAL01.1/CREBO:50240) instructie Bedrijfsoriëntatie 1 (CAL01/CREBO:50240) pi.cal0v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Vloerenlegger. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig vloeren leggen. Informatie voor de werknemer

Vloerenlegger. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig vloeren leggen. Informatie voor de werknemer Vloerenlegger Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over gezond en veilig vloeren leggen Informatie voor de werknemer Zwaar werk Het aanbrengen en nabehandelen van vloeren is lichamelijk

Nadere informatie

Stukadoor. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig stukadoren. Informatie voor de werknemer

Stukadoor. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig stukadoren. Informatie voor de werknemer Stukadoor Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over gezond en veilig stukadoren Informatie voor de werknemer Zwaar werk De werkzaamheden die je uitvoert zijn zwaar voor je lichaam.

Nadere informatie

Voeger. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig voegen. Informatie voor de werknemer

Voeger. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig voegen. Informatie voor de werknemer Voeger Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over gezond en veilig voegen Informatie voor de werknemer Zwaar werk Als voeger buk en draai je veel. Je werkt soms in een ongunstige

Nadere informatie

vervolg plaatsen cv ketel/boiler/radiator

vervolg plaatsen cv ketel/boiler/radiator Hoe ongunstiger de houding en hoe hoger de tilfrequentie des te lager het maximale tilgewicht mag zijn. Effecten op de gezondheid Door langdurige en zware lichamelijke arbeid (een combinatie van houding,

Nadere informatie

Gipsblokkensteller. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over het gezond en veilig stellen van gipsblokken

Gipsblokkensteller. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over het gezond en veilig stellen van gipsblokken Gipsblokkensteller Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over het gezond en veilig stellen van gipsblokken Informatie voor de werknemer Zwaar werk Gipsblokken stellen behoort tot

Nadere informatie

Tillen. Tips voor werknemers voor veilig tillen

Tillen. Tips voor werknemers voor veilig tillen Tillen Tips voor werknemers voor veilig tillen Inleiding Tillen en dragen zijn veel voorkomende vormen van lichamelijk zwaar werk. Bij te zwaar tillen en dragen wordt vooral de rug overbelast. Ook kunnen

Nadere informatie

vervolg Transport van zware materialen horizontaal en verticaal

vervolg Transport van zware materialen horizontaal en verticaal een blessure. Maar het kan ook de druppel zijn waardoor je gedurende kortere of langere tijd niet meer kunt werken. Ook kan er overbelasting ontstaan door het lichaam langere tijd bloot te stellen aan

Nadere informatie

Branchetoetsdocument: Arbo en veiligheid

Branchetoetsdocument: Arbo en veiligheid pagina van 5 Branchetoetsdocument: Arbo en veiligheid Versie 4. VERVALLEN - Vervangen door RI&E en Preventiemedewerker (alle branche) Deelbranche(s) Camper en Caravan Algemene beschrijving & doelstelling

Nadere informatie

DieselMotorEmissie (DME)

DieselMotorEmissie (DME) DieselMotorEmissie (DME) DieselMotorEmissie (DME of dieselrook) is een sluipend gevaar. De kleine roetdeeltjes zijn kankerverwekkend en je hebt niet meteen in de gaten dat ze zo schadelijk zijn. DME wordt

Nadere informatie

ArbochecklistProductie/Technisch/Logistiek

ArbochecklistProductie/Technisch/Logistiek ABU Arbochecklist - Productie Naam bedrijf/opdrachtgever: Ingevuld door: Datum: dd-mm-jjjj Functie/opdrachtnaam: Korte functieomschrijving: 1 Je moet in het bezit zijn van geldige veiligheidsdiploma s/certificaten:

Nadere informatie

Werken in het horecabedrijf

Werken in het horecabedrijf 07186-1 werken in horeca 13-12-2007 08:44 Pagina 1 werkproces 1 Werken in het horecabedrijf Functioneren in het Horecabedrijf Wat laat je zien? Je werkt volgens de regels van het bedrijf Je kunt omgaan

Nadere informatie

TILLEN EN DRAGEN. Wat is de gewenste situatie? Maatregelen. Sector Glastuinbouw

TILLEN EN DRAGEN. Wat is de gewenste situatie? Maatregelen. Sector Glastuinbouw TILLEN EN DRAGEN Door tillen en dragen kunnen klachten ontstaan aan de spieren en gewrichten van de rug, de benen en de armen. Wat is de gewenste situatie? Tillen en dragen veroorzaken geen klachten aan

Nadere informatie

Fysieke belasting in de bouw. Veilig en gezond werken

Fysieke belasting in de bouw. Veilig en gezond werken Fysieke belasting in de bouw Veilig en gezond werken De Inspectie SZW werkt samen aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen 1 Fysieke belasting Werken in de bouw is zwaar. Mensen

Nadere informatie

Hernia met een radiculair syndroom in de lage rug Adviezen & oefeningen. Afdeling Fysiotherapie IJsselland Ziekenhuis

Hernia met een radiculair syndroom in de lage rug Adviezen & oefeningen. Afdeling Fysiotherapie IJsselland Ziekenhuis Hernia met een radiculair syndroom in de lage rug Adviezen & oefeningen Afdeling Fysiotherapie IJsselland Ziekenhuis Inleiding U bent patiënt op de afdeling neurologie van het IJsselland Ziekenhuis. Er

Nadere informatie

Docentenhandleiding. CP32 Omgaan met arbovoorschriften. dh32-v2.0. daar gaan we werk van maken! 2007 ITpreneurs Nederland BV. All Rights Reserved

Docentenhandleiding. CP32 Omgaan met arbovoorschriften. dh32-v2.0. daar gaan we werk van maken! 2007 ITpreneurs Nederland BV. All Rights Reserved Docentenhandleiding CP32 Omgaan met arbovoorschriften dh32-v2.0 INBURGEREN daar gaan we werk van maken! 2007 ITpreneurs Nederland BV. All Rights Reserved Zorg en Welzijn Omgaan met arbo-voorschriften CP32

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Medewerkerstevredenheidsonderzoek november - december 2015 Effectory E: info@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Uitleg, Medewerkerstevredenheidsonderzoek november - december 2015 Uitleg 3 , Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

BOEKJE. Alles wat medewerkers van ondersteunende diensten in de VVT moeten weten om klachten aan rug, nek en schouders te voorkomen

BOEKJE. Alles wat medewerkers van ondersteunende diensten in de VVT moeten weten om klachten aan rug, nek en schouders te voorkomen DOE BOEKJE Alles wat medewerkers van ondersteunende diensten in de VVT moeten weten om klachten aan rug, nek en schouders te voorkomen Armheffing Het werken met de handen boven schouderhoogte noemen we

Nadere informatie

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM s)

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM s) Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM s) Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn een aanvulling op de persoonlijke veiligheid als de werkomgeving niet 100% veilig is. De werkgever moet de beschermingsmiddelen

Nadere informatie

Metselaar. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig metselen. Informatie voor de werknemer

Metselaar. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig metselen. Informatie voor de werknemer Metselaar Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over gezond en veilig metselen Informatie voor de werknemer Zwaar werk Als metselaar buk, draai en sjouw je veel. Je zit nogal eens

Nadere informatie

Minder last van uw rug

Minder last van uw rug Minder last van uw rug Hoe kunt u pijn onderin uw rug verminderen en nieuwe klachten voorkomen Rugklachten zelf onder controle Pijn in uw rug is lastig en vervelend. Om vele redenen. Uw humeur kan eronder

Nadere informatie

Lage rugklachten. www.gzcdiemenzuid.nl

Lage rugklachten. www.gzcdiemenzuid.nl Lage rugklachten Introductie De lage rug is het gebied ter hoogte van de onderste 5 lendenwervels (lumbale wervels) en de overgang met het heiligbeen (lumbo-sacrale overgang). De lendenwervelkolom bestaat

Nadere informatie

TOOLBOXMEETING VEILIGHEID- EN GEZONDHEIDSSIGNALISATIE

TOOLBOXMEETING VEILIGHEID- EN GEZONDHEIDSSIGNALISATIE Onderwerp: Locatie van uitvoering: Datum van uitvoering: VEILIGHEID- EN GEZONDHEIDSSIGNALISATIE WERVEN & WERKPLAATS SEPTEMBER 1. WAT ZIJN VEILIGEHEID EN GEZONDHEIDSSIGNALERINGEN: Definitie: SIGNALERING

Nadere informatie

Stenose- en/of herniaoperatie Oefeningen voor herstel

Stenose- en/of herniaoperatie Oefeningen voor herstel Stenose- en/of herniaoperatie Oefeningen voor herstel H15.016-01 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Vóór de operatie... 2 Thuis oefenen... 2 Lees deze adviezen vast goed door... 2 De dag van de operatie... 3

Nadere informatie

Adviezen om uw rug te sparen

Adviezen om uw rug te sparen Ergotherapie Adviezen om uw rug te sparen Het Antonius Ziekenhuis vormt samen met Thuiszorg Zuidwest Friesland de Antonius Zorggroep Inhoudsopgave 1. Ergotherapie Doel van de ergotherapie Wat kan de ergotherapie

Nadere informatie

Je toont interesse in het bedrijf en levert een positieve bijdrage. Je gaat flexibel om met wisselende werktijden en werkzaamheden

Je toont interesse in het bedrijf en levert een positieve bijdrage. Je gaat flexibel om met wisselende werktijden en werkzaamheden werkproces 1 Werken in de handel Winkelassistent Wat laat je zien? Je toont interesse in het bedrijf en levert een positieve bijdrage Je gaat flexibel om met wisselende werktijden en werkzaamheden Je werkt

Nadere informatie

Arbeidsomstandigheden

Arbeidsomstandigheden t b r o n s e k Arbeidsomstandigheden T Inleiding Wettelijke regels Veiligheid, gezondheid en welzijn Rechten en plichten Uitvoering arbobeleid Inleiding Johan ter Veer, administratief medewerker bij blikfabriek

Nadere informatie

Om P gaa27 n met voorschriften

Om P gaa27 n met voorschriften emergency exit CP7 Omgaan met voorschriften Elk bedrijf in Nederland heeft te maken met Arbovoorschriften. In de wet staat dat de werkgever van een bedrijf moet zorgen dat u veilig, schoon en gezond kunt

Nadere informatie

Veilig werken, gereedschappen en machines

Veilig werken, gereedschappen en machines Docentenblad 3 Veilig werken, gereedschappen en machines De gevaren die optreden bij het gebruik van een gereedschap of machine(groep) staan beschreven in het boek of op de cd-rom Basisveiligheid VCA.

Nadere informatie

Lichamelijke belasting

Lichamelijke belasting Lichamelijke belasting Onder lichamelijke belasting verstaan we: - staan; - tillen en dragen; - duwen en trekken (bijv. van rolcontainers en palletwagens); - de ergonomische inrichting van de kassawerkplek.

Nadere informatie

Verstandig tillen. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Verstandig tillen. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Verstandig tillen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Verstandig tillen Inleiding De rug is een kwetsbaar deel van ons lichaam. Hij wordt makkelijk te zwaar belast. Bijvoorbeeld door langdurig

Nadere informatie

Checklist: Gezondheidsklachten door fijnstof

Checklist: Gezondheidsklachten door fijnstof Checklist: Gezondheidsklachten door fijnstof Er komt kwartsstof vrij wanneer je kwarts-houdend materiaal zoals hardsteen en baksteen bewerkt. De fijnstof kan via de huid en de inademing in je lichaam terechtkomen

Nadere informatie

vervolg Verplaatsen gereedschap/laden en lossen van bedrijfswagen

vervolg Verplaatsen gereedschap/laden en lossen van bedrijfswagen Als we regelmatig te zware gewichten tillen kan dit leiden tot: Spierpijn door overbelasting van de lage rugspieren. Spit, een acute vorm van spierkramp. Slijtage van tussenwervel gewrichten. Beschadiging

Nadere informatie

Praktijktoepassing 1. Snoeien

Praktijktoepassing 1. Snoeien Praktijktoepassing 1. Snoeien Op bijgaande foto zie je iemand aan het werk. Beantwoord de bijgaande vragen hierover. Wat zie je hier? Herken je de activiteit, soort werkomgeving en gebruikte machine? Wat

Nadere informatie

Thema: Algemene kennis

Thema: Algemene kennis OPDRACHTKAART AK-04-02-01 Veiligheid en gezondheid Voorkennis: geen Intro: Als je aan machines werkt, moet je de risico s kennen. Als je de risico s kent, kun je ongelukken voorkomen. Hetzelfde geldt voor

Nadere informatie

Volledige naam trainer

Volledige naam trainer De adviseurs voor werkend Nederland Volledige naam trainer +200 (zorg & welzijn) organisaties WWW.VEILIGHEIDSCOACH-ZORG.NL Advies, werkplekonderzoek, scholing Bezoek onze beursstand (No 17) en maak alleen

Nadere informatie

RISICOANALYSE DOC.NR.: A STAGIAIRS

RISICOANALYSE DOC.NR.: A STAGIAIRS RISICOANALYSE DOC.NR.: A 8.1.2.1 STAGIAIRS REVISIE: 3 in uitvoering van het K.B. van 02/06/2006 betreffende de bescherming van stagiairs. DATUM: 01/09/2015 PAGINA: 1 van 5 Plaats van tewerkstelling Onderneming

Nadere informatie

In de handout staan enkele tips om de belasting van het lichaam te verlagen.

In de handout staan enkele tips om de belasting van het lichaam te verlagen. Niet alleen dynamische maar ook statische belasting komt voor bij het trekken van kabels, denk maar aan het langdurig voorovergebogen staan bij het trekken van grondkabels of het langdurig met de armen

Nadere informatie

Handleiding Proeve van Bekwaamheid voor de deelnemer. Dossiers VMBO

Handleiding Proeve van Bekwaamheid voor de deelnemer. Dossiers VMBO Handleiding Proeve van Bekwaamheid voor de deelnemer Dossiers VMBO Inhoudsopgave Inleiding... 3 Informatie Proeve... 4 Kerntaak, werkprocessen, competenties en beoordelingscriteria... 4 De beoordeling

Nadere informatie

Tillen & Dragen. Winkelpraktijkopdracht. Naam + klas. Datum. Paraaf docent + naam. Beoordeling 2013-2014

Tillen & Dragen. Winkelpraktijkopdracht. Naam + klas. Datum. Paraaf docent + naam. Beoordeling 2013-2014 Tillen & Dragen Winkelpraktijkopdracht 2013-2014 Naam + klas Datum Paraaf docent + naam Beoordeling Team Detailhandel niveau 2 Contact persoon: Fion Friedrichs 2014 Fy.friedrichs@noorderpoort.nl Bron:

Nadere informatie

1 Arbeidsomstandigheden Kwaliteit van arbeid Veiligheid, gezondheid en welzijn De Arbowet 21 1.

1 Arbeidsomstandigheden Kwaliteit van arbeid Veiligheid, gezondheid en welzijn De Arbowet 21 1. Inhoud Voorwoord 5 Inleiding 7 1 Arbeidsomstandigheden 11 1.1 Kwaliteit van arbeid 12 1.2 Veiligheid, gezondheid en welzijn 15 1.3 De Arbowet 21 1.4 Samenvatting 24 2 Arbobeleid 26 2.1 Arbobeleid 27 2.2

Nadere informatie

Informatiemateriaal ergonomie

Informatiemateriaal ergonomie H6 Informatiemateriaal HSEQ Blijf alert tijdens het werk. Bij twijfel: stel je vraag, begin niet of leg het werk stil! Sinds de eerste succesvolle boring op het Nederlands continentaal plat in 1970, is

Nadere informatie

Metaalbewerker / bankwerker

Metaalbewerker / bankwerker Metaalbewerker / bankwerker Er werken circa 800 tot 1000 metaalbewerkers in de bouw. Ze werken bij grote GWW- en B&U-bedrijven. Onder de verzamelnaam metaalbewerker / bankwerker vallen naast de metaalbewerker

Nadere informatie

Veiligheids- en gezondheidssignalering

Veiligheids- en gezondheidssignalering Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk www.provikmo.be info@provikmo.be Veiligheids- en gezondheidssignalering (K.B. van 17 juni 1997, B.S. van 19 september 1997) Wat zijn veiligheids-

Nadere informatie

Arbocatalogus pkgv- industrie Inrichting arbeidsplaats

Arbocatalogus pkgv- industrie Inrichting arbeidsplaats Arbocatalogus pkgv- industrie Inrichting arbeidsplaats Bijlage 4 5s- programma 5s is een gestructureerde aanpak waarmee een werkomgeving georganiseerd en gestandaardiseerd kan worden. Het 5s- programma

Nadere informatie

-2- Noem voorbeelden van orde en netheid (good housekeeping). -2- Bij welke werkzaamheden kan een aanvullende werkvergunning nodig zijn?

-2- Noem voorbeelden van orde en netheid (good housekeeping). -2- Bij welke werkzaamheden kan een aanvullende werkvergunning nodig zijn? -2- Bij welke werkzaamheden kan een aanvullende werkvergunning nodig zijn? -2- Noem voorbeelden van orde en netheid (good housekeeping). -2- Noem enkele gevaren op het werk. -2- Noem werkzaamheden of omstandigheden

Nadere informatie

Let op je lijf! Zo werk je prettiger!

Let op je lijf! Zo werk je prettiger! Let op je lijf! Zo werk je prettiger! Tillen, draaien, bukken, kracht zetten. Werken in de schoonmaak kan best zwaar zijn. Dat is op zich niet zo erg. Als je het maar op een gezonde manier doet. En gezond

Nadere informatie

Toelichting Arbochecklist Algemeen

Toelichting Arbochecklist Algemeen 1 2 Gegevens in te vullen door inlenende partij Let hierbij op, dat voor iedere functie en aparte checklist wordt ingevuld! Als het vak je Ja is aangekruist Voeg de kopie toe aan het dossier en zorg voor

Nadere informatie

Oefening 3 Luisteren Opdracht 4 1C, 2B, 3C, 4B. Oefening 4 Luisteren Opdracht 2 1A, 2B, 3C, 4C, 5B, 6B, 7B

Oefening 3 Luisteren Opdracht 4 1C, 2B, 3C, 4B. Oefening 4 Luisteren Opdracht 2 1A, 2B, 3C, 4C, 5B, 6B, 7B Hoofdstuk 5 - Sleutels Oefening 3 Luisteren Opdracht 4 1C, 2B, 3C, 4B Oefening 4 Luisteren Opdracht 2 1A, 2B, 3C, 4C, 5B, 6B, 7B Oefening 5 Luisteren Opdracht 2 1B, 2A, 3B, 4B, 5C, 6B Oefening 6 Luisteren

Nadere informatie

belasting Medewerker Open teelt / Bedekte teelt

belasting Medewerker Open teelt / Bedekte teelt Medewerker Open teelt / Bedekte teelt Leeractiviteit: Herkennen van en omgaan met fysieke belasting Activiteit: Vandaag let je op de fysieke belasting in het werk. Er zijn verschillende soorten belasting.

Nadere informatie