JAAR- VERSLAG zoals je t zelf zou doen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAAR- VERSLAG 2013. zoals je t zelf zou doen."

Transcriptie

1 JAAR- VERSLAG 2013 Thuiszorg zoals je t zelf zou doen. 1

2 DE ALGEMENE VERGADERING IS SAMENGESTELD UIT DE LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR, AANGEVULD MET VOLGENDE PERSONEN: Griet Coppé Martine Coppejans Ignace Leus Georgine Roets-Denolf Rita De Boeck DIRECTIECOMITÉ Agnes Bode, algemeen directeur Marleen Delaere, financieel en administratief directeur Muriel Vochten, directeur zorg- en dienstverlening Bart Vandamme, directeur human resources Griselda Symons, directeur ICT Hilde Callewaert, interregiodirecteur West-Vlaanderen en directeur dienstencheques Harlinde Exelmans, interregiodirecteur Oost-Vlaanderen en Pajottenland Walter Brusselaers, interregiodirecteur Antwerpen en Brussel-Halle-Vilvoorde Dirk Van Laethem, interregiodirecteur Limburg en Leuven Wouter Van der Vurst, directeur strategie en organisatie RAAD VAN BESTUUR De Raad van Bestuur is samengesteld uit: VOORZITTER Annelies Van Cauwelaert LEDEN Karel Baeck Sonja Becq Ann Demeulemeester Brigitte De Pauw Eddy Peeters Jan Schrijnemakers Bernadette Van den Heuvel Leen Van den Neste Toon Vanhoutteghem SECRETARIS Agnes Bode 2 THUISZORG ZOALS JE T ZELF ZOU DOEN.

3 VOORWOORD De Vlaamse en Brusselse samenleving van 2013 was meer dan ooit een samenleving in evolutie. Familiehulp en zijn medewerkers staan met beide voeten in deze realiteit en gaan elke dag de uitdaging aan om op een innoverende manier in te spelen op de opportuniteiten en kansen die zich ook in de zorg- en dienstverlening voordoen. Het is dan ook niet toevallig dat het thema voor dit jaarverslag innovatie is geworden. Familiehulp participeerde immers ook in 2013 aan heel wat boeiende projecten en trajecten die we u graag toelichten doorheen dit jaarverslag. Onze meer dan cliënten verwachten immers van ons dat wij als organisatie een adequaat antwoord formuleren op hun diverse vragen. In de context van 2013 wil dit onder meer zeggen dat we geconfronteerd worden met steeds complexere zorgvragen, waarbij er nood is aan nog meer expertisevorming. Dat wil ook zeggen dat wij ons eigen kwaliteitsvol aanbod in beeld moeten brengen op een afgestemde manier, maar ook dat wij er bewust voor kiezen om deze zorg- en dienstverlening steeds meer te integreren in een globaal aanbod dat we samen met partners willen realiseren. Het woonzorgdecreet biedt ons de nodige bouwstenen voor meer samenwerking die moet leiden naar geïntegreerde zorg. Ontschotting werd in 2013 steeds minder een slogan, maar maakte steeds meer deel uit van de recurrente en conceptuele werking van voorzieningen, zowel in de intramurale zorg als in de thuiszorg. Er wordt vanuit de samenleving immers verwacht dat we op een efficiënte manier omgaan met de inzet van de schaarse (financiële) middelen. Een mooi voorbeeld van vernieuwende activiteiten in 2013 was de opstart van een 20-tal kleinschalige dagverzorgingscentra door Familiehulp. In deze Collectieve Dagopvang voor Ouderen binnen Familiehulp NOAH genoemd - vinden zelfstandig wonende mensen ouder dan 65 jaar elkaar in een huis in de rij en brengen ze er samen de dag door. De aanwezige verzorgende staat in voor de zorg en de activiteiten voor deze bezoekers. Het samenleven in het huis en in de buurt heeft een positieve invloed op de zelfredzaamheid, de levenskwaliteit en de participatie aan het sociale leven van de gebruikers. Een ander voorbeeld van deze ontschotting is de samenwerking in assistentiewoningen. Deze zorgvorm, op de grens tussen thuiszorg en residentiële zorg, kan maar succesvol zijn als er goed samengewerkt wordt tussen de verschillende partners die instaan voor de zorg- en dienstverlening op deze site. In naam van de Raad van Bestuur willen we al onze innoverende medewerkers danken voor hun bijdrage aan onze organisatie. Het is dankzij hen dat Familiehulp ook in 2013 een eigentijds aanbod heeft ontwikkeld. Een aanbod aangepast aan onze cliënten, die ook in de toekomst op ons kunnen blijven rekenen om aan hun zorgvraag gepast te beantwoorden. Agnes Bode Algemeen Directeur Annelies van Cauwelaert Voorzitter van de Raad van Bestuur 3

4 INHOUD 4 THUISZORG ZOALS JE T ZELF ZOU DOEN.

5 VOORWOORD 3 SITUERING 6 MISSIE EN VISIE IN VOGELVLUCHT 10 SAMENWERKING 10 TECHNOLOGIE 14 KENNIS 16 DUURZAAMHEID 20 MENSEN IN CIJFERS 26 BELEIDSAANBEVELINGEN 30 FINANCIEEL VERSLAG 32 ADRESSEN 34 5

6 SITUERING Familiehulp is een dienst voor thuiszorg en biedt gezinszorg, ouderenzorg, kraamzorg, poetshulp, karweihulp, opvang van zieke kinderen, professionele oppas bij ouderen, palliatieve zorg, zorg voor psychisch zieke cliënten, dagverzorging (NOAH), enz. Wij verlenen thuiszorg op het vlak van persoonsverzorging, huishouding en psychosociale bijstand aan zorgbehoevenden met ondersteuning van het thuis-, familiaal en sociaal netwerk. Zich omringd weten en ondersteund worden door het thuismilieu is zeer belangrijk wanneer men verzorging nodig heeft. De zorg die Familiehulp biedt, vormt een aanvulling op de zelfzorg en de zorg van familie en vrienden. Zelfredzaamheid wordt hierbij gerespecteerd, aangemoedigd en, waar mogelijk, weer aangeleerd. Familie en vrienden worden zoveel mogelijk bij de zorgverlening betrokken. Familiehulp heeft een sterk gedecentraliseerde werking, dicht bij de cliënt. Deze decentralisatie laat toe om snel in te spelen op de veranderende noden van de cliënten en staat dus garant voor een cliëntgerichte zorgverlening. De afdeling PIT (Professioneel in Thuisondersteuning) van Familiehulp levert huishoudelijke diensten (onderhoud van de woning, was en strijk, koken, klein verstelwerk) in het kader van de dienstencheques. Iedereen die hulp in het huishouden wil en hiervoor dienstencheques aankoopt, kan terecht bij PIT. Familiehulp profileert zich ook naar jonge gezinnen. Voor kinderopvang kan men terecht in de 4 kinderdagverblijven van Familiehulp in Borgerhout, Oostende, Turnhout en Herentals. Het Expertisecentrum Kraamzorg Volle Maan is een informatie- en documentatiecentrum, opgericht in de schoot van Familiehulp. Iedereen kan hier terecht met vragen over zwangerschap, bevalling en kraamperiode. Onder de naam Goed Wonen is Familiehulp ook actief in het domein van de sociale economie. Hiermee biedt Familiehulp een antwoord op een aantal bestaande noden die buiten de reguliere diensten vallen (klusjesdiensten, flexibele kinderopvang, ) en creëert het duurzame werkgelegenheid voor mensen die moeilijk hun weg vinden naar de arbeidsmarkt. Familiehulp is actief in alle gemeenten van Vlaanderen en het Brusselse gewest. Het is een autonome vzw binnen de christelijke werknemersorganisatie ACW en telde eind 2013 meer dan medewerkers. 6 THUISZORG ZOALS JE T ZELF ZOU DOEN.

7 Organigram algemene vergadering raad van bestuur DIRECTIECOMITÉ algemeen directeur directeur zorg- en dienstverlening directeur ICT directeur HRM financieel en administratief directeur 4 interregio - directeurs PITdirecteur interregioteam PIT managementteam zorgregiodirecteur PIT-manager zorgregioteam PIT regioteam begeleidend personeel* (*) Sectorverantwoordelijken, permanentieverantwoordelijken, coördinatoren oppas ziek kind, PIT-coach basiswerker basiswerker ZORG- EN DIENST- VERLENING PIT (dienstencheques) 7

8 MISSIE EN VISIE VAN FAMILIEHULP 8 THUISZORG ZOALS JE T ZELF ZOU DOEN.

9 VISIE Onze missie wordt waargemaakt door duizenden gedreven medewerkers. Wie verbonden is met Familiehulp, staat achter volgende visie: MISSIE Iedereen kan bij Familiehulp terecht voor thuisondersteunende diensten. In dialoog stemmen wij onze dienstverlening af op uw behoeften en bieden een gepast antwoord op elke vraag. Competente medewerkers staan voor vertrouwen, innovatie en kwalitatieve integrale dienstverlening. Onze passie voor mensen drijft ons. Wij hebben bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen en stellen alles in het werk om onze cliënt een optimale levenskwaliteit te bieden in een vertrouwde omgeving. FAMILIEHULP WIL - TEGEN DE TOENEMENDE TREND VAN INDIVIDUALISERING IN - AANDACHT HEBBEN VOOR DE NODEN EN BEHOEFTEN IN ONZE SAMENLEVING Bij elke vraag tot hulp kijken we na of we zelf kunnen helpen of eventueel een partner kunnen inschakelen (mantelzorgers, vrijwilligers, andere thuisondersteunende partners). FAMILIEHULP HEEFT BIJZONDERE AANDACHT VOOR KWETSBARE GROEPEN Om ervoor te zorgen dat kwetsbare groepen de weg naar Familiehulp vinden, steken we heel wat energie in de bekendmaking van onze diensten, specifiek bij partnerorganisaties die deze mensen bereiken. KWALITEIT LEVEREN Familiehulp wil zich onderscheiden door overal en altijd kwaliteitsvolle diensten te leveren, op maat van de cliënt. CONTINUÏTEIT BIEDEN Familiehulp hecht belang aan de nodige continuïteit van haar verschillende diensten. SIGNAAL- EN DOORVERWIJSFUNCTIE OPNEMEN Kunnen we een probleem bij een cliënt niet zelf oplossen, dan verwijzen we door naar andere partners. Dankzij onze kennis van het zorglandschap, is Familiehulp goed geplaatst om deze signaal- en doorverwijsfunctie op te nemen. VERTREKKEN VANUIT EEN CHRISTELIJKE INSPIRATIE We geloven rotsvast in een aantal basiswaarden zoals respect voor de persoon, respect voor het leven en voor andere culturen, waardering voor het gezin en solidariteit. PROACTIEF ZIJN We blikken vooruit en verbeteren voortdurend de werking van onze diensten. TOONAANGEVEND ZIJN Familiehulp speelt in op maatschappelijke evoluties. We kiezen voor continue innovatie. We stappen mee in nieuwe projecten en spelen in op opportuniteiten, die aansluiten bij de activiteiten van Familiehulp. EEN PROFESSIONELE ORGANISATIE Achter de duizenden medewerkers van Familiehulp staat een professionele organisatie met uitgeschreven procedures en processen. Familiehulp zorgt er steeds voor dat haar medewerkers over de vooropgestelde competenties en deskundigheid beschikken. Daarnaast biedt Familiehulp haar medewerkers regelmatig bijscholing aan. FINANCIEEL GEZOND ZIJN Familiehulp is een organisatie die geen winst nastreeft, maar we moeten wel financieel in evenwicht blijven. Eventuele winst wordt opnieuw in de organisatie geïnvesteerd. VERANTWOORD WERKGEVERSCHAP Familiehulp wil een goede werkgever zijn met gemotiveerde en tevreden medewerkers. DE BESTAANDE MIDDELEN OPTIMAAL GEBRUIKEN Familiehulp zorgt ervoor dat personeel, materiaal en financiële middelen op een maatschappelijk verantwoorde manier ingezet worden. 9 7

10 2013 IN VOGELVLUCHT SAMEN- WERKING 10 THUISZORG ZOALS JE T ZELF ZOU DOEN.

11 Familiehulp realiseert integrale zorg door een lokaal verankerd integraal aanbod van kwaliteitsvolle zorg- en dienstverlening te ontwikkelen en door nauwe samenwerking met andere zorgactoren aan te gaan. WARM NEST MET KOEIEN ALS BUREN Sabine Rouseré verbouwde de hoeve van haar ouders tot een moderne woonplek voor senioren. Ze is een van de laureaten van de prijs Talent op het platteland Vogels fluiten op het erf, pasgeboren biggetjes worden gezoogd in de stal. Midden in de lente treffen we Sabine Rouseré in het landbouwbedrijf van het gezin in Haringe, deelgemeente van Poperinge. En wanneer tijdens het gesprek de telefoon rinkelt, wordt het lentegevoel alleen maar sterker. Louis? Een kleinzoon dus! De kersverse oma verbreekt de lijn en denkt meteen aan de senioren die vijf kilometer verderop de hoeve van haar ouders bewonen. Ook zij zullen dolgelukkig zijn. Mijn dochter en haar man wonen boven hen, in een loft, legt ze uit. Vanochtend belden ze al. Ze hadden opgemerkt dat de auto weg was. Het seniorenwoonproject Carpe Diem ging zes jaar geleden van start. Vier jaar eerder verloor ik in drie weken tijd mijn beide ouders. Toen mijn vader stierf aan kanker, zag mijn moeder het niet meer zitten en maakte ze een eind aan haar leven, hier op het land, vertelt Rouseré. Aanvankelijk wilde ik de ouderlijke hoeve bestemmen voor hoevetoerisme. Toen hoorde ik op een infoavond dat woonzorgcentra op zoek waren naar plekken voor ouderen die nog gezond zijn, maar eenzaam of bang om alleen te wonen. Ik dacht aan mijn moeder. Als zij niet eenzaam en angstig was geweest... Carpe Diem is tot nog toe uniek in zijn soort, vooral doordat het volstrekt niet makkelijk is om de vereiste vergunningen en partners bij elkaar te krijgen. Rouseré werkte onder meer samen met woonzorgcentrum Onze- Lieve-Vrouw Gasthuis in Poperinge. Ik besprak mijn plannen ook met mijn man. We dachten na over onze eigen oude dag. Wat zouden onze wensen zijn? Vandaag wonen vier personen in Carpe Diem. Samen met de prachtige mensen van onder meer Familiehulp en de poetsen verpleegdienst maken we er een warm nest van, zegt Rouseré. Stap voor stap zochten we uit hoe het samenwonen het beste lukte. De vier doen bijvoorbeeld zelf de boodschappen, maar hoe konden ze onderling de financiën regelen? Mijn dochter stelde voor om met een pot te werken waar iedereen geregeld hetzelfde bedrag in stopt, net zoals bij haar op kot. De vier bewoners doen samen inkopen en beslissen samen over het menu, maar hebben net zo goed hun eigen leven. Fernand houdt van reizen. Hij is geregeld op weekend. Walter onderhoudt de tuin en helpt mijn zoon met de koeien die nog steeds op de hoeve staan, zegt Rouseré. Soms trekken ze ook samen een dagje naar zee. Sabine Rouseré voelt zich nog steeds thuis als ze binnenstapt bij Carpe Diem. Voor de bewoners is ze tegelijk huisbaas, vrijwilliger en vriendin. Op zondag lopen we geregeld langs, gewoon voor een babbel, zegt ze. Op andere momenten komen de bewoners op bezoek bij ons, in Haringe. Dan zitten ze op ons terras of spit Walter onze tuin om. Het loopt allemaal door elkaar. Met Pasen verstop ik eieren voor de senioren, en Kerstmis en verjaardagen vieren we met geschenken. Ook op het huwelijksfeest van mijn dochter waren ze er uiteraard bij. En als er een koe moet kalven, dan staan we allemaal samen in de stal. Dit jaar werd Sabine Rouseré uitgeroepen tot een van de laureaten van Talent op het platteland, een prijs van de Vlaamse Overheid, Cera en Ons (voorheen Groep KVLV). Aldus in de bloemen gezet worden, vond ik enorm fijn, zegt ze. Met het prijzengeld ging ik nieuwe stoelen kiezen voor Carpe Diem. Maar ook zonder prijs weet ik dat ik dit ongelooflijk graag doe. Rouseré benadrukt dat ze ook bij haar varkens gelukkig is, stief content in het West-Vlaams. Maar Carpe Diem maakte mijn leven rijker. Als ik een tweede kans kreeg, zou ik het niet anders doen. De familieleden van onze bewoners bellen me zelfs voor mijn verjaardag of op Moederdag. Dat is toch prachtig? We trekken nog even naar Carpe Diem, waar Rouseré het goede nieuws brengt aan Walter, Maria en Lena. Louis? Een beetje ouderwets, maar een hele mooie naam, klinkt het. Uit: Kerk & Leven 30 april 2014 INTEGRALE ZORG Familiehulp engageert zich om in te spelen op de wens van de zorgvrager om een beroep te kunnen doen op een goed afgestemd integraal zorgaanbod zodat hij/zij zo lang mogelijk comfortabel in de eigen woning en buurt kan blijven. Familiehulp realiseert deze integrale zorg door enerzijds een lokaal verankerd integraal aanbod van kwaliteitsvolle zorg- en dienstverlening te ontwikkelen en anderzijds door nauwe samenwerking met andere zorgactoren aan te gaan. Familiehulp realiseert deze samenwerking met uiteenlopende partners op zowel lokaal, regionaal als internationaal niveau. FAMILIEHULP EN HET WIT-GELE KRUIS: SAMEN ZORG DRAGEN VOOR CLIËNTEN Steeds vaker vragen oudere mensen hulp bij hygiënische zorg (douche, bad). Vaak uit angst om te vallen of omdat ze minder zelfredzaam zijn. Om aan die stijgende zorgvraag een antwoord te kunnen bieden, is Familiehulp in Vlaams-Brabant een gerichte samenwerking opgestart met het Wit- Gele Kruis en Landelijke Thuiszorg. In maart 2013 is het Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant actief gestart met het doorverwijzen van patiënten met een hygiënische zorgvraag en een 11

12 SAMENWERKING lage Katzscore naar Familiehulp en Landelijke Thuiszorg. Evenwel met respect voor de persoonlijke keuze van de patiënt en de mantelzorger. Een jaar van actieve en intense samenwerking leert ons dat een gedifferentieerde inzet van competenties en kwalificaties een beter antwoord biedt op de individuele behoeften van de patiënt en de mantelzorger in de thuissituatie. De verzorgenden kunnen immers een ruimere tijdsinzet voorzien bij het douchen of baden en de zorgrelatie met het Wit-Gele Kruis blijft bestaan door middel van een preventief- en opvolgbezoek waarbij de gezondheidsrisico s bij een patiënt ingeschat en verder opgevolgd worden. RISICOTAXATIESCHAAL OUDERMIS(BE) HANDELING Medewerkers van de welzijns-, zorg- en gezondheidssector stoten vaak op vermoedens of signalen van ouderenmis(be)handeling (OMB). Het detecteren van dergelijke situaties is echter vaak niet evident. Tot op heden waren er geen betrouwbare instrumenten om vermoedens van OMB te objectiveren. Daarom ontwikkelde het Vlaams Ondersteuningscentrum Ouderenmis(be)handeling (VLOCO) samen met Vrije Universiteit Brussel (VUB) het risicotaxatie-instrument voor ouderenmis(be)handeling (RITI). Dit wetenschappelijk onderbouwd instrument werd in 2013 met succes getest door Familiehulp en het OCMW Herzele. De definitieve RITI-schaal werd op 14 juni tijdens een symposium van het Vlaams Ondersteuningscentrum geïntroduceerd en officieel bekend gemaakt. Er wordt sindsdien werk gemaakt van een methodiek voor implementatie van de RITI-schaal in geheel onze organisatie. STATEN-GENERAAL GEZINSZORG EN AANVULLENDE THUISZORG De diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg, zowel private als openbare, verenigd in de Vereniging Voor Diensten van Gezinszorg hielden op 8 november 2013 een Staten- ENKELE PROJECTEN TER HAEGE Samen met Woonzorgcentrum Sint-Jozef Brugge en het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen voorziet Familiehulp via het project Ter Haege acute zorgverlening aan bewoners van zorgflats. Concreet is er een permanentie opgezet in functie van noodhulp. In 2013 werd tevens gestart met maaltijdbedeling en begeleiding door verzorgenden van Familiehulp. Hierdoor kunnen de verzorgenden een vertrouwensband opbouwen met de cliënten van Ter Haege die een belangrijke meerwaarde voorstelt bij mogelijke crisisinterventies. ZORGVERNIEUWINGSPROJECTEN PROTOCOL 3 De vergrijzing stelt nieuwe eisen aan de thuiszorg en dit noopt ons tot het ontwikkelen van nieuwe strategieën die de autonomie van de kwetsbare oudere maximaal ondersteunen en zo een vroegtijdige opname in een rustoord voor bejaarden of rust- en verzorgingstehuis vermijden. In de zorgvernieuwingsprojecten protocol 3 werkt Familiehulp samen met partners zoals Familiezorg Oost-Vlaanderen, het Wit-Gele Kruis, CM en woonzorgcentra om alternatieve en ondersteunende zorgvormen verder uit te bouwen en stimuleren. In Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest participeert Familiehulp aan volgende zorgvernieuwingsprojecten: Brugzorg in het Meetjesland, SOM+ en ADD in het Waasland, Langer thuis met extra zorg in de Vlaamse Ardennen en ZorgActiePlan in Brussel. Samen met de cliënt en de betrokken zorgpartners wordt de zorg op individuele basis afgestemd. De betrokken hulpverleners wisselen cliëntinformatie uit en komen samen voor cliëntoverleg om naadloze zorg te voorzien. ZORGHOTEL YPRIS Patiënten die na hun ontslag uit het ziekenhuis Jan Yperman nog zorg behoeven, kunnen terecht in het Zorghotel Ypris in Ieper. Deze tijdelijke residentiële opvang staat in functie van re-integratie in de thuissituatie. Indien nodig wordt de opstart van thuiszorg tijdens het verblijf voorbereid. Wanneer nog geen dienst voor gezinszorg bij de patiënt aanwezig is, is Familiehulp de preferentiële partner. De aanvragen in het kader van het project worden door Familiehulp prioritair opgenomen. In dit project werkt Familiehulp samen met Woonzorgcentrum Huize Zonnelied, Thuiszorgcentrum Ieper, CAW CM Zuid-West-Vlaanderen, VZW Sint-Maarten, Jan Yperman Ziekenhuis en Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen. 12 THUISZORG ZOALS JE T ZELF ZOU DOEN.

13 De vergrijzing stelt nieuwe eisen aan de thuiszorg en dit noopt ons tot het ontwikkelen van nieuwe strategieën die de autonomie van de kwetsbare oudere maximaal ondersteunen en zo een vroegtijdige opname in een rustoord voor bejaarden of rust- en verzorgingstehuis vermijden. Generaal. Hun vertegenwoordigers, waaronder ook de directie van Familiehulp, dialogeerden bij deze bijzondere gelegenheid over de zorg van de toekomst. De wereld staat immers niet stil. Ouderen en zorgbehoevenden zullen nieuwe verwachtingen hebben. Steeds vaker krijgen we te maken met schaarste en wachtlijsten. De uitbouw van integrale en geïntegreerde zorg is noodzakelijk om aan deze veranderingen het hoofd te bieden maar vormt op haar beurt een nieuwe uitdaging. Op de Staten-Generaal werden belangrijke thema s aangesneden en vernieuwende ideeën voorgesteld. Waaronder het belang van de signaalfunctie van verzorgenden die vandaag nog onvoldoende erkend wordt door andere zorgactoren en vaak ook door de verzorgenden zelf. Of de toenemende significantie van doelgroepenwerking waarbij de referentiewerking een goede werkvorm is gebleken en de nood aan ondersteuning voor de moeilijke doelgroepen werd aangehaald. Ook het belang van flexibele en continue gezinszorg vereist structurele samenwerking tussen de diensten gezinszorg en aanvullende thuiszorg. De realisatie van een integraal aanbod op maat van de cliënt vergt niet alleen goede partnerschappen met andere diensten van gezinszorg en aanvullende thuiszorg. Intersectorale samenwerking is onontbeerlijk en gezinszorg kan in dit verband een integrerende en verbindende rol tussen de verschillende disciplines spelen. Tenslotte werd vastgesteld dat de meerwaarde van gezinszorg en aanvullende thuiszorg bij potentiële gebruikers, overheid en zorgpartners nog onvoldoende bekendheid geniet. Ook bij de zorgactoren die een belangrijke rol hebben in de realisatie van integrale zorg. Daarom hebben alle Vlaamse diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg op de voorbije Staten- Generaal van de sector afgesproken om een gerichte informatie- en sensibiliseringscampagne te voeren. ZORGTELEFOON Zorgtelefoon is een initiatief van de leden van Netwerk Thuiszorg Oost-Vlaanderen. Namelijk, Familiehulp, Familiezorg Oost-Vlaanderen, het Wit-Gele Kruis en CM. De scope van dit project is de creatie van een gezamenlijke toegangspoort onder de vorm van één inbelnummer. Via dit nummer worden cliënten naar de geschikte netwerkpartner toe geleid voor een antwoord op hun zorgvraag. Door alle diensten samen te brengen onder één nummer kunnen de netwerkpartners zich als groep profileren naar hun cliënten. Doorverwijzers en dienstverleners zoals huisartsen en ziekenhuizen spelen een voorname rol bij de inbedding van de zorgtelefoon. Communicatie omtrent dit project spitst zich dan ook in het bijzonder toe op deze doelgroep. CENTRUM VOOR HERSTEL SUPPORTZORG Dit project vangt 60-plussers op die na een ziekenhuisopname nood hebben aan complexe zorg. Om heropname in het ziekenhuis of opname in een woonzorgcentrum te voorkomen wordt optimale re-integratie in de thuissituatie nagestreefd. Tijdens een verblijf van minimum één week en maximaal acht weken in het Centrum voor Herstel en Supportzorg wordt de informele en formele zorg in de thuissituatie voorbereid. Naast Familiehulp zijn bij dit project de volgende partners betrokken: Sint-Vincentius voorzieningen voor ouderenzorg, Woon- en Zorgcentrum Heilig Hart, Thuisverpleging Integra, Thuisverpleging Heilig Hart, OCMW Kortrijk en AZ Groeninghe. WOONZORGZONE ZEDELGEM In Zedelgem is de bouw van een woonzorgzone in 2014 van start gegaan. Dit project is het resultaat van een samenwerking tussen enerzijds het gemeentebestuur en OCMW van Zedelgem en anderzijds de Groep voor Oudervoorzieningen Kortrijk en Familiehulp. Dat zowel private als publieke actoren zich tezamen engageren voor een dergelijk project is een primeur in Vlaanderen. De doelstelling is een volledig zorgaanbod te realiseren in een woonzorgzone met plaats voor een woonzorgcentrum, een centrum voor kortverblijf, een dagverzorgingscentrum, assistentiewoningen en een thuiszorgantenne. De nabijheid van het lokaal dienstencentrum de Braambeier brengt de bewoners van de woonzorgzone in contact met de lokale gemeenschap van Zedelgem. Naast 48 assistentiewoningen worden in het nieuwe woonzorgcentrum 130 bedden voorzien. 13

14 2013 IN VOGELVLUCHT TECHNOLOGIE 14 THUISZORG ZOALS JE T ZELF ZOU DOEN.

15 Door te werken met een efficiënt planningsinstrument, krijgt PIT de mogelijkheid om de bezetting van de Centrale Dienst te optimaliseren. ICT VERNIEUWINGS- PROJECT In het kader van een omvangrijk ICT vernieuwingsproject dat in de loop van 2012 werd gestart, is in 2013 een belangrijke stap gerealiseerd. Het bestaande serverpark, verspreid over de hoofdzetel, de interregio s en PIT Centrale Dienst was sterk verouderd en dringend aan vernieuwing toe. Er werd niet gekozen voor een één op één vervanging maar voor een vernieuwend, kostenefficiënt en extern gehost centraal datacenter. Alle data en applicaties, van tot en met de op maat gemaakte software, werden in de loop van december 2013 gemigreerd naar de hiervoor nieuw opgezette infrastructuur van RealDolmen. Familiehulp koos niet voor eigen servers maar schakelde tegelijk ook over op een service model, waarbij de IT-kosten variëren naargelang het effectieve gebruik. Dat levert extra flexibiliteit op: de ICTinfrastructuur kan op elk moment worden aangepast aan veranderingen en nieuwe noden in de organisatie. De realisatie van dit project is het vertrekpunt voor alle volgende vernieuwingen op ICT vlak. Het biedt tevens de nodige opportuniteiten bij het uitwerken van korte termijn projecten zonder de veranderingen op lange termijn hiermee te ondermijnen. De komende maanden en jaren zal het ICT vernieuwingsproces verder worden gezet met de migratie van het bestaande all-in-one maatwerk naar standaardpakketten die de business processen optimaal dienen te ondersteunen en die de nodige flexibiliteit in zich hebben om de toekomstige uitdagingen, waarmee Familiehulp het komende decennium zal geconfronteerd worden, aan te kunnen. CHEQPOINT In 2013 zetten we ook bij onze dienstenchequesdivisie PIT in op innovatie. Zo gingen de medewerkers van de Centrale Dienst aan de slag met een nieuwe planningstool. CheQpoint is een standaardpakket-planningstool, afgestemd op de werking van de dienstenchequesdivisie. Door te werken met een efficiënt planningsinstrument, krijgt PIT de mogelijkheid om de bezetting van de Centrale Dienst te optimaliseren. Daarnaast kan de PIT-coach zich volledig toespitsen op zijn of haar kernopdracht: maximale begeleiding van de PIT-basiswerker. FAMILIEHULP VERWERFT FLANDERS CARE LABEL DOOR INZET IN EURO- PESE PROJECTEN Familiehulp vzw is de enige Vlaamse partner in het goedgekeurd Europees project: Assisting Carers for CooperativE Services to Seniors afgekort als ACCESS. Dit project is onderdeel van het Ambient Assisted Living (AAL) programma dat van start ging in 2008 en waarin meer dan twintig Europese landen samenwerken om de levenskwaliteit van ouderen te verbeteren met inbreng van de informatie en communicatietechnologie (ICT) als één van de convergerende technologieën. ACCESS is gestart op 1 september 2013 en Familiehulp vzw zal samen met belangrijke Franse en Italiaanse partners gedurende dertig maanden actief meewerken aan de creatie van een digitaal platform ten behoeve van de thuiswonende ouderen in Vlaanderen en de deelnemende landen. ACCESS wil met het innovatieve platform een elektronisch communicatiesysteem opzetten om data uit te wisselen met en over de oudere die een beroep doet op thuiszorg en dit met actieve participatie van zowel de oudere als de zorgactor. Het systeem wil specifiek de gebruiker informeren over de planning van huisbezoeken en andere gebeurtenissen en zal advies geven om dagelijkse activiteiten te vereenvoudigen en de zelfredzaamheid te bevorderen. Ook het bevorderen van therapietrouw (toedienen van medicatie, oefeningen doen,..) en het gebruiken van specifieke sensoren behoren tot de scope van het project. ACCESS telt in de testfase 200 deelnemers, zijnde 100 zorgbehoevende ouderen en 100 zorgactoren en dit gespreid over drie landen: Frankrijk, Italië en Vlaanderen. Dit zal toelaten om ook de culturele verschillen tussen deze landen in beeld te brengen als het gaat over het vertrouwelijk en betrouwbaar uitwisselen van informatie tussen ouderen en hun zorgactoren. FACEBOOK Eigen aan werken in de thuiszorg is dat medewerkers relatief weinig contact hebben met elkaar. Het huis van de cliënt is immers de werkvloer van de individuele medewerker. Een medium zoals Facebook is een uitstekend middel om het groepsgevoel tussen onze medewerkers te versterken. Sinds maart 2012 beschikt Familiehulp over een eigen Facebook-pagina. Alle kleine nieuwtjes, tips en nuttige linken kunnen hier gedeeld worden door een 7-tal aangeduide medewerkers van Familiehulp. In de aanloop van de lancering van de Facebook-pagina werd een personeelsmededeling verspreid over het omgaan met sociale media (en meer bepaald het omgaan met vertrouwelijke gegevens van cliënten). De Facebook-pagina is ook voor externen toegankelijk en telde eind 2013 reeds meer dan likes. Een cijfer dat nog elke dag stijgt. 15

16 2013 IN VOGELVLUCHT KENNIS 16 THUISZORG ZOALS JE T ZELF ZOU DOEN.

17 De 5 opleidingscentra van Familiehulp hebben in samenwerking met het Europees Sociaal Fonds en VDAB 186 nieuwe verzorgenden opgeleid in VOORLICHTINGS- KOFFER VAN EXPER- TISECENTRUM KRAAM- ZORG VOLLE MAAN WINT WELL DONE AWARDS In 2013 werd de cultuursensitieve voorlichtingskoffer bekroond door de First Line Well Done Awards. Deze koffer werd ontwikkeld door Volle Maan naar aanleiding van onderzoek over de kennis rond vruchtbaarheid. Daaruit bleek dat bij allochtone families veel mythes en taboes rond maagdelijkheid, seksualiteitsbeleving, zwangerschap, anticonceptie, etc. leven. Daardoor is deze groep kwetsbaar en ontstaan er veel ongeplande en soms ongewenste zwangerschappen, met (eventueel) daarop volgende abortussen. De koffer maakt gebruik van veel visueel materiaal en is laagdrempelig. Ze verduidelijkt naast seksuele voorlichting en anticonceptie ook hymenreconstructie en vrouwelijke genitale verminking. In Brussel en omgeving wordt reeds dankbaar gebruik gemaakt van het ontwikkelde voorlichtingspakket binnen verschillende organisaties die werken of in aanraking komen met kansengroepen. Volle Maan werkt volop mee aan het ontwikkelen van de Huizen van het Kind. In 2013 werden daarvoor de eerste contacten gelegd. Samen met partners ontwikkelen we een samenwerkingsverband om (toekomstige) ouders gemakkelijker toe te leiden naar de juiste organisatie. Het uitbouwen van de Huizen van het Kind binnen Brussel wordt voorzien in de volgende jaren. van de Kraamzorg. Het opleiden en bijscholen van (studenten) vroedvrouwen blijft belangrijk en werd in 2013 bewerkstelligd met een succesvolle bijscholing Kwetsbaar in de Wieg. OPSTART OPPASEQUIPE IN TURNHOUT In zorgregio Turnhout werd in juni van 2013 een nieuwe oppasdienst opgericht. Een hele uitdaging. Speciaal hiervoor werkte THEO (de vormingsdienst van Familiehulp) een vormingsreeks op maat uit. Gespreid over een periode van 2 weken werd gewerkt rond diverse thema s zoals communicatie, dementie, cliëntgerichte ergonomie, zinvolle vrijetijdsbesteding en werken met levensverhalen. Zorg met Aandacht liep overal als een rode draad doorheen: aandacht voor de cliënten en aandacht voor elkaar! Intussen is het team oppassers op kruissnelheid en draait de dienst vlot. Zo vlot zelfs dat in zorgregio Sint- Niklaas eveneens van start is gegaan met een oppasdienst en de vormingsreeks van THEO speelt opnieuw een cruciale rol. OPLEIDING POLYVALENT VERZORGENDE EN DE BIJKOMENDE MODULE ZORGKUNDIGE De 5 opleidingscentra van Familiehulp hebben in samenwerking met het Europees Sociaal Fonds en VDAB 186 nieuwe verzorgenden opgeleid in De meerderheid van hen volgde ook de bijkomende module zorgkundige. Onder de afgestudeerden bevonden zich 9 eigen werknemers die - in het kader van Project 3030 de opleiding konden volgen met behoud van loon en zodoende hun carrière een nieuwe wending konden geven. Opleidingscentra Familiehulp: Opleidingscentrum Antwerpen Nationalestraat 111, 2000 Antwerpen Mich Niemans, Opleidingscentrum Limburg Thonissenlaan 41, 3500 Hasselt Marleen Geusens, Opleidingscentrum Oost-Vlaanderen Steendam 41, 9000 Gent Leen Verstraeten, Opleidingscentrum Vlaams-Brabant Hollandstraat 64, 1060 Brussel Karin De Bosscher, Opleidingscentrum West-Vlaanderen, Ardooisesteenweg 50 bus 4, 8800 Roeselare Machteld Vandenberghe, Volle maan bestond in 2013 tien jaar! En dat werd gevierd tijdens de Week 17

18 KENNIS VORMINGSSNACKS PIT besliste in 2013 om 4 van de 10 beschikbare uren vorming niet langer collectief in te vullen, maar te organiseren onder de vorm van 4 x 1u vorming aansluitend bij het werkoverleg en begeleid door de eigen PIT-coach. Als centraal thema werd gekozen voor Werken met Aandacht. Binnen dit thema werden zogenaamde vormingssnacks uitgewerkt door een werkgroep, samengesteld uit een PIThuishoudhulp, 2 PIT-coachen, de coördinator en een vormingsmedewerker van THEO. Zij bogen zich zowel over de inhoud als over de vorm. Als deelthema s werden Ambassadeurschap, Beroepsgeheim, Klantencommunicatie en Ziektebeelden gekozen. Er werd geopteerd voor een variatie van leervormen, afgestemd op kortgeschoolden. In elke vormingssnack kwam tevens een energizer rond Ergonomisch werken aan bod. Alle PIT-coachen volgden een train de trainer bij THEO. In 2013 woonden alle PIThuishoudhulpen 4 vormingssnacks bij in hun vertrouwde wijklokalen. De leersituatie werd omkaderd met een warm onthaal en ruimte voor ontmoeting. De aanwezigheid van de PIT-coach en de collega s uit het eigen team droeg bij tot een veilig leerklimaat. Het project Werken met Aandacht van PIT werd, samen met organisaties zoals UZ Gent en BNP Paribas Fortis, genomineerd voor de L&D Awards 2013 van Stimulearning. Een mooie blijk van waardering voor alle betrokkenen! In 2014 wordt het project op dezelfde wijze gecontinueerd. Het project wordt gerealiseerd met de steun van het Europees Sociaal Fonds. PROJECTEN DIENSTEN ONDERSTEUNINGS- PLAN IN SAMENSPRAAK MET DE DIENSTEN GE- ZINSZORG EN AANVUL- LENDE THUISZORG Het Diensten OndersteuningsPlan (DOP) gaat uit van de VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap) en helpt personen met een handicap uit te zoeken welke ondersteuning het beste bij hen past en wie deze kan bieden. De thematische oproep aan de REFERENTIEWERKING Met referentiewerking kiezen we voor een doorgedreven expertise-opbouw rond specifieke cliëntengroepen. Tegelijkertijd krijgen medewerkers de kans om inhoudelijk te groeien en hun specifieke talenten in te zetten. Verzorgenden, sectorverantwoordelijken en stafmedewerkers Zorg- en Dienstverlening volgen uitgebreide vormingstrajecten waarin zij hun kennis verdiepen en hun vaardigheden aanscherpen, telkens op ieders niveau en verwachtingen binnen de functie. Bij deze vormingen werd beroep gedaan op externe expertisecentra zoals het Dominiek Savio Instituut en het Cédric Hèle Instituut. Via een getrapt systeem van ondersteuning kan onze zorgverlening nog beter aansluiten bij de eigen behoeften en noden van de specifieke cliënt en zijn omgeving. Naast de referentiewerking voor personen met een handicap in West- en Oost- Vlaanderen werd in Limburg, Vlaams-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de referentiewerking zorg voor cliënten met een psychische problematiek opgestart. In Antwerpen werd in 2013 de basis gelegd voor een referentiewerking oncologie. 18 THUISZORG ZOALS JE T ZELF ZOU DOEN.

19 In geheel Vlaanderen heeft Familiehulp projecten opgezet die zorg op maat van personen met een handicap mogelijk maken. diensten gezinszorg en aanvullende thuiszorg voor het indienen van projectvoorstellen in samenspraak met de DOP heeft gezorgd voor een intense kennismaking en interactie met de wereld van personen met een handicap. In geheel Vlaanderen heeft Familiehulp projecten opgezet die zorg op maat van personen met een handicap mogelijk maken. In de provincies Limburg en Vlaams-Brabant werden meeloopstages georganiseerd waarbij sectorverantwoordelijken van Familiehulp en DOP-consulenten elk een dag met elkaar mee op pad gingen. Deze uitwisseling maakte ieders concrete opdracht en verwachtingen ten aanzien van elkaar duidelijker. Daarnaast werd ook een handicapspecifiek competentieprofiel opgemaakt om kwalitatieve afgestemde zorg aan te bieden. In West-Vlaanderen zette Familiehulp maximaal in op de uitbouw van een regionale netwerking en samenwerking met het VAPH. Onze verschillende zorgregiokantoren fungeren hierdoor als contactpunten voor zorgvragers met een vraag rond de opstelling van hun DOP. Eveneens werden referentiewerkingen opgestart met betrekking tot personen met een handicap. Binnen dit kader kregen verzorgenden en huishoudhulpen vorming over de doelgroep en wordt een kader voorzien om onderling kennis en ervaring te delen. ENKELE PROJECTEN BELRAI-SCREENER Uit onderzoek is gebleken dat niet alle ouderen die professionele zorg ontvangen ook nood hebben aan een volledig BelRAIassessment. Bijvoorbeeld als de zorg weinig complex is of er weinig verschillende zorgverleners betrokken zijn. Het BelRAI- Screener project heeft als doel te bepalen welke personen nood hebben aan een volledige BelRAI-assessment en welke personen al dan niet recht hebben op zorgverzekering. De BelRAI-Screener wordt getest in opdracht van het RIZIV en het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Dit zowel in de thuis- als residentiële zorg. De opzet is om bij 1200 cliënten éénmalig, gelijktijdig en elektronisch drie instrumenten in te vullen via de BelRAI- webapplicatie, namelijk: BelRAI-Screener, BEL-Profielschaal (enkel in Vlaanderen) en de KATZ-schaal. Familiehulp engageerde zich om bij 200 van haar cliënten de BelRAI-Screener te testen. DE CHAOS(S)TEMMER Dit project van het Europees Sociaal Fonds, waaraan Familiehulp, in de provincie Antwerpen, samen met Landelijke Thuiszorg, Vormingscentrum Hivet en VZW SPK meewerkt, heeft als doel de draagkracht en deskundigheid van verzorgenden in de thuiszorg te verhogen ten aanzien van complex gedrag en cliënten met psychische problemen. Concreet werden cursussen communicatie en complex gedrag gegeven aan zowel onze verzorgenden als het begeleidend personeel. Daarnaast werd de website gelanceerd. Deze fungeert als een kennissysteem waar de expertise die het project omhelsd wordt gebundeld. PZT (PSYCHIATRISCHE ZORG IN DE THUISSITUATIE) LOTUS Psychiatrische Zorg in de Thuissituatie biedt volwassenen met een (gestabiliseerde) psychiatrische problematiek gespecialiseerde zorg in de eigen woonomgeving. Via begeleiding van de cliënt in zijn/haar omgeving en via ondersteuning van de reguliere thuiszorg tracht men de cliënt zoveel mogelijk te re-integreren in de maatschappij. Verspreid over Vlaanderen zijn Mobiele PZT Teams actief waarin zorgverleners uit verschillende organisaties (Familiehulp, Familiezorg Oost-Vlaanderen, Beschut Wonen, Wit-Gele Kruis, Bond Moyson, etc.) expertise delen en gespecialiseerde zorg opzetten. 19

20 2013 IN VOGELVLUCHT DUURZAAM- HEID 20 THUISZORG ZOALS JE T ZELF ZOU DOEN.

Stap in voor een rondleiding

Stap in voor een rondleiding Stap in voor een rondleiding Thuiszorg zoals je 't zelf zou doen Familiehulp, aangenaam! Familiehulp is de grootste dienst voor thuiszorg in Vlaanderen en Brussel. Het is een autonome vzw binnen de christelijke

Nadere informatie

Familiehulp vzw. thuiszorg zoals je t zelf zou doen

Familiehulp vzw. thuiszorg zoals je t zelf zou doen Familiehulp vzw thuiszorg zoals je t zelf zou doen Inhoud 1. Maak kennis met Familiehulp 2. Onze visie 3. Ons aanbod 4. Wie doet wat? Enkele voorbeelden 5. Onze (arbeids)ongevallen. Enkele vaststellingen

Nadere informatie

Geniet in alle rust van je baby.

Geniet in alle rust van je baby. Geniet in alle rust van je baby. Volle Maan. De dienst kraamzorg van Familiehulp. Kraamzorg Volle Maan. Extra thuiszorg voor jou en je baby. Ben je in blijde verwachting? Of ben je net de trotse ouder

Nadere informatie

Solidariteit voor het ietwat oudere Gezin

Solidariteit voor het ietwat oudere Gezin Solidariteit voor het ietwat oudere Gezin Solidariteit voor het Gezin Ouder worden heeft zo zijn aangename kanten. Het kan allemaal veel rustiger, men kan zich meer bezig houden met een hobby, er is tijd

Nadere informatie

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID Functie 1 Activiteiten op het vlak van preventie; geestelijke gezondheidszorgpromotie; vroegdetectie, -interventie en -diagnosestelling

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

België - Vlaanderen. Alle Vlamingen zijn betrokken. Pijlers van het Vlaams zorgen ouderenbeleid. Vermaatschappelijking van zorg 29-11-13

België - Vlaanderen. Alle Vlamingen zijn betrokken. Pijlers van het Vlaams zorgen ouderenbeleid. Vermaatschappelijking van zorg 29-11-13 België - Vlaanderen Dementievriendelijke gemeenschap Landelijk Congres - Moderne Dementiezorg Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 25 november 2013 Alle Vlamingen zijn betrokken

Nadere informatie

v.u.: Ward Van Hoorde, Kwatrechtsteenweg 168, 9260 Wetteren opdrachtsverklaring SINT-LODEWIJK

v.u.: Ward Van Hoorde, Kwatrechtsteenweg 168, 9260 Wetteren opdrachtsverklaring SINT-LODEWIJK v.u.: Ward Van Hoorde, Kwatrechtsteenweg 168, 9260 Wetteren opdrachtsverklaring SINT-LODEWIJK OPDRACHTSVERKLARING SINT- LODEWIJK cliënt-organisatie-medew MISSIE SINT-LODEWIJK - biedt aangepast onderwijs

Nadere informatie

Jaarverslag. Thuiszorg zoals je t zelf zou doen.

Jaarverslag. Thuiszorg zoals je t zelf zou doen. Jaarverslag 2012 Thuiszorg zoals je t zelf zou doen. Foto s: Zorg met Aandacht, in beeld gebracht door fotograaf Mine Daelmans. Algemene vergadering De Algemene Vergadering is samengesteld uit de leden

Nadere informatie

BelRAI- project: BelRAI en Thuiszorg

BelRAI- project: BelRAI en Thuiszorg BelRAI- project: BelRAI en Thuiszorg Noot vooraf: Deze leidraad werd geschreven voor thuiszorgorganisaties die deelnemen aan het BelRAI- project van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen

Nadere informatie

Zorgstrategisch plan ouderenzorg Zuid-West-Vlaanderen. Woonzorg op mensenmaat 7 mei 2015

Zorgstrategisch plan ouderenzorg Zuid-West-Vlaanderen. Woonzorg op mensenmaat 7 mei 2015 Zorgstrategisch plan ouderenzorg Zuid-West-Vlaanderen Woonzorg op mensenmaat 7 mei 2015 Opdracht vanuit Streekforum Zorg Leden van het Streekforum Zorg Zuid-West-Vlaanderen doen oproep tot opmaak van een

Nadere informatie

Inclusieve opvang en Centra inclusieve kinderopvang

Inclusieve opvang en Centra inclusieve kinderopvang Inclusieve opvang en Centra inclusieve kinderopvang Inspiratiedag Kinderopvang VVSG 2 april 2015 Sylvia Walravens Stafmedewerker afdeling Kinderopvang Historische context Inclusieve opvang binnen Kind

Nadere informatie

lokalebesturen.limburg.be Vergrijzing en zorgvraag in beeld gebracht

lokalebesturen.limburg.be Vergrijzing en zorgvraag in beeld gebracht Vergrijzing en zorgvraag in beeld gebracht Karolien Bloemen Voorstelling Ouder worden in je buurt 20 oktober 2014 Overzicht Vergrijzing en verzilvering Zorgvraag van ouderen Huidige zorgaanbod Provinciale

Nadere informatie

Solidariteit voor het jonge Gezin

Solidariteit voor het jonge Gezin Solidariteit voor het jonge Gezin -123_folder-jonge_gezinnen_aangepast_06-03-13.indd 1 7/03/13 11:42 Solidariteit voor het Gezin Solidariteit voor het Gezin is gespecialiseerd in thuiszorg. Het beschikt

Nadere informatie

Cliënt in beweging. van zorgen voor naar zorgen dat. Voorwoord

Cliënt in beweging. van zorgen voor naar zorgen dat. Voorwoord Cliënt in beweging van zorgen voor naar zorgen dat Meerjarenbeleidsplan 2016-2020 Voorwoord In 2014 en 2015 is er een maatschappelijke verandering in gang gezet die veel betekent voor de Nederlandse burger

Nadere informatie

jaarverslag 2009 Thuiszorg zoals je t zelf zou doen.

jaarverslag 2009 Thuiszorg zoals je t zelf zou doen. jaarverslag 2009 Thuiszorg zoals je t zelf zou doen. jaarverslag 2009 Cover beelden: Boven: Bart Peeters in actie tijdens het feest 60 jaar Familiehulp op 16 oktober 2009 in het Sportpaleis. Onder: Koning

Nadere informatie

5e symposium rond dementie

5e symposium rond dementie Overlegplatform dementie Noord - West - Vlaanderen nodigt u uit op haar 5e symposium rond dementie Samen voor een dementievriendelijk aanbod Dit jaar vieren we het vijfjarig bestaan van het overlegplatform

Nadere informatie

NETWERK GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG REGIO IEPER - DIKSMUIDE

NETWERK GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG REGIO IEPER - DIKSMUIDE NETWERK GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG REGIO IEPER - DIKSMUIDE Situering De overheid ontwikkelde een globale visie op wat er nodig is om te komen tot een (nog) betere geestelijke gezondheidszorg, weliswaar

Nadere informatie

Zorgzaam samenleven Samenvatting Beleidsplan 2016-2020

Zorgzaam samenleven Samenvatting Beleidsplan 2016-2020 Zorgzaam samenleven Samenvatting Beleidsplan 2016-2020 Colofon Eindredactie Anne Dedry, directeur Zorg-Saam Auteurs Kristin Meersschaert en medewerkers Foto s Carl Vandervoort en Zorg-Saam vzw Lay-out

Nadere informatie

Innovatie in de ouderenzorg in België. Prof. Dr. Anja Declercq Lucas, KU Leuven

Innovatie in de ouderenzorg in België. Prof. Dr. Anja Declercq Lucas, KU Leuven Innovatie in de ouderenzorg in België Prof. Dr. Anja Declercq Lucas, KU Leuven Ouderen in België De vergrijzing wordt vaak en vooral geproblematiseerd Maar is in de eerste plaats een succes! 4 Beelden

Nadere informatie

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de OCMW s met regels voor de financiële aspecten van de

Nadere informatie

Inclusie kinderen met specifieke zorgbehoefte/handicap. Borrelen en bruisen 10 december 2013

Inclusie kinderen met specifieke zorgbehoefte/handicap. Borrelen en bruisen 10 december 2013 Inclusie kinderen met specifieke zorgbehoefte/handicap Borrelen en bruisen 10 december 2013 Inclusie binnen Kind en Gezin Strategische ambitie van K&G opgenomen in ondernemingsplan 2013-2014 'Te werken

Nadere informatie

Bent u op zoek naar een boeiende vorming voor uw vereniging, organisatie, school?

Bent u op zoek naar een boeiende vorming voor uw vereniging, organisatie, school? Thuiszorgcentrum CM Midden-Vlaanderen Vormingsaanbod voor verenigingen, organisaties, scholen Bent u op zoek naar een boeiende vorming voor uw vereniging, organisatie, school? Het CM Thuiszorgcentrum in

Nadere informatie

Kansen voor iedereen

Kansen voor iedereen Kansen voor iedereen Ik wil thuis blijven wonen maar heb ondersteuning nodig voor mijn persoonlijke verzorging. Hoe pak ik dat aan? Kan ik beroep doen op een persoonlijk assistent voor het organiseren

Nadere informatie

Thuiszorg zoals je t zelf zou doen.

Thuiszorg zoals je t zelf zou doen. jaarverslag 2010 jaarverslag 2010 Cover beeld: Mevrouw Devischer krijgt 4 keer per week hulp van Familiehulp. Verzorgende Martine Ysewijn (48 j) neemt 1 zorgverleningsbeurt per week voor haar rekening:

Nadere informatie

Figure 1 logo vrouwenraad. De Vrouwenraad wil voor elk kind betaalbare, toegankelijke en kwaliteitsvolle kinderopvang

Figure 1 logo vrouwenraad. De Vrouwenraad wil voor elk kind betaalbare, toegankelijke en kwaliteitsvolle kinderopvang Figure 1 logo vrouwenraad De Vrouwenraad wil voor elk kind betaalbare, toegankelijke en kwaliteitsvolle kinderopvang INHOUDSTAFEL kinderopvang... 1 Een kaderdecreet kinderopvang... 2 Kwaliteitsvolle kinderopvang...

Nadere informatie

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3 17 SOCIALE ECONOMIE 18 Sociale economie Iedereen heeft recht op een job, ook de mensen die steeds weer door de mazen van het net vallen. De groep werkzoekenden die vaak om persoonlijke en/of maatschappelijke

Nadere informatie

arrondissement Oudenaarde Knelpunten en signalen Ontbijtvergadering regiomandatarissen 24 juni 11 Gastenverblijf Steenhuyse, Oudenaarde

arrondissement Oudenaarde Knelpunten en signalen Ontbijtvergadering regiomandatarissen 24 juni 11 Gastenverblijf Steenhuyse, Oudenaarde WELZIJN & GEZONDHEID arrondissement Oudenaarde Knelpunten en signalen 2010 Ontbijtvergadering regiomandatarissen 24 juni 11 Gastenverblijf Steenhuyse, Oudenaarde Een initiatief van het RWO arr. Oudenaarde

Nadere informatie

Seniorenraad Antwerpen

Seniorenraad Antwerpen Seniorenraad Antwerpen 04-09-2013 Inhoud Voorstelling Zorgbedrijf Visie Missie Waarden Zorgstrategisch plan Voorstelling projecten Linkeroever Jeugdzorg 1 Historiek Zorgbedrijf Antwerpen is een bedrijf

Nadere informatie

Charter collectieve rechten en plichten

Charter collectieve rechten en plichten Charter collectieve rechten en plichten Van Begeleid Wonen Zennestreek vzw het voor Personen met een ( VAPH) (erkenningsnummer 409200333) Ons adres: In dit charter leggen we duidelijk uit hoe we werken

Nadere informatie

brugfiguren 5 praktische aanbevelingen voor organisaties die een beroep doen op

brugfiguren 5 praktische aanbevelingen voor organisaties die een beroep doen op 5 praktische aanbevelingen voor organisaties die een beroep doen op brugfiguren Jouw organisatie wil een brugfiguur inzetten. Met welke factoren moet je rekening houden? Hier vind je vijf essentiële voorwaarden

Nadere informatie

Biologische factoren Psychologische factoren Sociale factoren. Medecliënten geraken hierdoor geërgerd.

Biologische factoren Psychologische factoren Sociale factoren. Medecliënten geraken hierdoor geërgerd. Bijlage 1 Persoon x Biologische factoren Psychologische factoren Sociale factoren Alzheimer dementie Gevorderd stadium Hartfalen Lieve persoonlijkheid Vaak heel onrustig en angstig ten gevolge van alzheimer

Nadere informatie

Ocmw Wichelen. Zorgzame gemeenschap met maximale ontplooiingskansen en aandacht voor de evoluerende maatschappij. vs. 11/03/2013 - Excel 2007

Ocmw Wichelen. Zorgzame gemeenschap met maximale ontplooiingskansen en aandacht voor de evoluerende maatschappij. vs. 11/03/2013 - Excel 2007 Met onze zorg beogen we de coördinatie van een warme zorg, 1 1.1 aangepast aan het individueel levensverhaal Bevordering huiselijkheid woonzorgvoorzieningen 1 1.1 1.1.2 1 1.1 1.1.3 1.1.1 Herinrichten WZC

Nadere informatie

Persoonsgerichte bewindvoerders als vriend en vertrouwenspersoon in het herstel van de cliënt

Persoonsgerichte bewindvoerders als vriend en vertrouwenspersoon in het herstel van de cliënt Persoonsgerichte bewindvoerders als vriend en vertrouwenspersoon in het herstel van de cliënt Marianne De Boodt Similes juridisch adviseur Martine De Moor Similes coördinator Kenniscentrum persoonsgerichte

Nadere informatie

Perstekst: ʻOud worden kan ook leuk zijn!ʼ

Perstekst: ʻOud worden kan ook leuk zijn!ʼ Perstekst: ʻOud worden kan ook leuk zijn!ʼ Oud worden kan ook leuk zijn! Monique Swinnen, voorzitter Landelijke Thuiszorg Onze dienstverlening Landelijke Thuiszorg is een erkende dienst voor gezinszorg.

Nadere informatie

De Sociale plattegrond

De Sociale plattegrond De Sociale plattegrond Sector: Begeleiding jonge kinderen Spreker: Krista De Vos (Kind en Gezin) Kind en Gezin Kleine kinderen, wij maken er werk van! 1 Voorgeschiedenis 1919: Nationaal Werk voor het Kinderwelzijn

Nadere informatie

Jaarverslag EXPOO 2014

Jaarverslag EXPOO 2014 Jaarverslag EXPOO 2014 EXPOO, het Expertisecentrum Opvoedingsondersteuning van de Vlaamse overheid, bouwt mee aan een positieve leefomgeving waar het voor kinderen en jongeren goed is om op te groeien.

Nadere informatie

Zorgmogelijkheden in de palliatieve zorg

Zorgmogelijkheden in de palliatieve zorg Zorgmogelijkheden in de palliatieve zorg Inleiding Met deze brochure informeren we u graag over de mogelijkheden in de palliatieve zorg. Palliatieve zorg kan verleend worden op verschillende plaatsen:

Nadere informatie

OPDRACHTVERKLARING WZC Leiehome (Actualisering 12.06.2015)

OPDRACHTVERKLARING WZC Leiehome (Actualisering 12.06.2015) OPDRACHTVERKLARING WZC Leiehome (Actualisering 12.06.2015) Woonzorgcentrum Leiehome is een woonplaats met ruime verzorgingsmogelijkheden voor ouderen. Wij verlenen een deskundige en actuele zorg op maat.

Nadere informatie

OUDERENZORG WAASLAND. Partner in ouderenzorg. OUDERENZORG WAASLAND vzw

OUDERENZORG WAASLAND. Partner in ouderenzorg. OUDERENZORG WAASLAND vzw OUDERENZORG WAASLAND Partner in ouderenzorg OUDERENZORG WAASLAND vzw OUDERENZORG WAASLAND PARTNERS : OUDERENZORG PHILIPPUS NERI vzw SAMEN OUDER vzw DOELSTELLING : - bundelen van krachten - aanspreekpunt

Nadere informatie

EEN SOCIALE KAART, WAT BETEKENT DIT?

EEN SOCIALE KAART, WAT BETEKENT DIT? DE INTERPROVINCIALE SOCIALE KAART De Vlaamse provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werken al een aantal jaren samen aan één sociale kaart voor Vlaanderen,

Nadere informatie

Zorgcreatie SERR MLS. 16 november 2011

Zorgcreatie SERR MLS. 16 november 2011 Zorgcreatie SERR MLS 16 november 2011 De zorgvernieuwingsprojecten in Oost-Vlaanderen 4 projecten in Oost-Vlaanderen: - ADD (Aalter / Deinze / Drongen) - Brugzorg (Meetjesland) - Langer thuis met extra

Nadere informatie

Reflectiegesprek: toekomstbeelden

Reflectiegesprek: toekomstbeelden 1 Reflectiegesprek: toekomstbeelden 1. Mastercampussen: nog sterkere excellente partnerschappen in gezamenlijke opleidingscentra (VDAB West-Vlaanderen) 2. Leertijd+: duaal leren van de toekomst (Syntra

Nadere informatie

online! Telenet Foundation ondersteunt momenteel zo n 105 projecten in België. We bereikten al meer dan 111.000 mensen. Iedereen

online! Telenet Foundation ondersteunt momenteel zo n 105 projecten in België. We bereikten al meer dan 111.000 mensen. Iedereen Iedereen online! Telenet Foundation ondersteunt momenteel zo n 105 projecten in België. We bereikten al meer dan 111.000 mensen. 96 Telenet Jaarverslag 2012 Duurzaamheid Telenet Foundation Telenet Foundation

Nadere informatie

Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen

Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen Conceptnota Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen 1. Situering Deze conceptnota heeft tot doel om, binnen de contouren van het Vlaams Regeerakkoord

Nadere informatie

OUDERENZORG Detectie van de toekomst, ontwikkelen van visie Opportuniteit tot samenwerking.

OUDERENZORG Detectie van de toekomst, ontwikkelen van visie Opportuniteit tot samenwerking. OUDERENZORG Detectie van de toekomst, ontwikkelen van visie Opportuniteit tot samenwerking. Het ouderenzorglandschap in vogelvlucht 3 GROTE DELEN : Thuiszorg Thuiszorgondersteunende dienstverlening & aanvullende

Nadere informatie

Project DeelSEL; Verslaving

Project DeelSEL; Verslaving Project DeelSEL; Verslaving Indienen project Het project is goedgekeurd op de vergadering van de deel-sel van 8 november Het project sluit aan bij opdracht(en) 3 en 6 van de SEL Zorgregio Gent vzw. Opdracht

Nadere informatie

Verslag werkgroep ontslagmanagement GGZ Datum van overleg: 4 december 2012 van 9u 11u Locatie: PC Sint-Hieronymus, Dalstraat 84, 9100 Sint-Niklaas

Verslag werkgroep ontslagmanagement GGZ Datum van overleg: 4 december 2012 van 9u 11u Locatie: PC Sint-Hieronymus, Dalstraat 84, 9100 Sint-Niklaas Verslag werkgroep ontslagmanagement GGZ Datum van overleg: 4 december 2012 van 9u 11u Locatie: PC Sint-Hieronymus, Dalstraat 84, 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: Bike Hendrickx/ Linda Van de AZ Nikolaas, PAAZ

Nadere informatie

Woon- en Zorgcentrum De Wingerd. www.wingerd.info

Woon- en Zorgcentrum De Wingerd. www.wingerd.info Woon- en Zorgcentrum De Wingerd www.wingerd.info Woon- en Zorgcentrum De Wingerd demografie & dementie uitdagingen voor Vlaanderen www.wingerd.info Vergrijzing in Vlaanderen Ontgroening en vergrijzing

Nadere informatie

Preventie van psychosociale

Preventie van psychosociale Preventie van psychosociale risico s in Familiehulp Infosessie 20141009 1 Inhoud Korte voorstelling van de organisatie Familiehulp Knelpunten m.b.t. preventie van psychosociale risico s De knipperlichtmeter

Nadere informatie

Departement gezondheidszorg - BANABA Zorgmanagement Geaccrediteerde opleiding door VHLORA* en NVAO*

Departement gezondheidszorg - BANABA Zorgmanagement Geaccrediteerde opleiding door VHLORA* en NVAO* Page1 Geachte mevrouw, heer Beste collega, Je bent werkzaam in de zorg als verpleegkundige, vroedvrouw, kinesist, ergotherapeut, diëtist, medisch secretaresse, laborant, maatschappelijk werker en je wilt

Nadere informatie

Missie. Binnen en buiten met aandacht verbonden. Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis

Missie. Binnen en buiten met aandacht verbonden. Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Missie Binnen en buiten met aandacht verbonden Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Inleiding p. 3 Baseline p. 4 Onze missie p. 5 Onze visie p. 7 Onze waarden p. 11 Onze strategie p. 15 Charter voor

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

Mobiliteit binnen sociaal overleg 09-12-2014

Mobiliteit binnen sociaal overleg 09-12-2014 Mobiliteit binnen sociaal overleg 09-12-2014 Familiehulp? VZW 12.000 medewerkers Verspreiding in Vlaanderen en Brussel Thuiszorg diensten: zorg, pd, PIT, karwei, kinderopvang, 2 Sociaal overleg? Centraal

Nadere informatie

Functie en competentieprofiel SCHOONMAAKSTER

Functie en competentieprofiel SCHOONMAAKSTER 1 Functie en competentieprofiel SCHOONMAAKSTER 1. Situering van de functie Functietitel Schoonmaakster Dienst zie 2 Niveau Functionele loopbaan E E1 E2 E3 Evaluator Zie 2 procesbewaker 1. Positionering

Nadere informatie

Socialistische Mutualiteit van Brabant Toegankelijke gezondheid voor iedereen!

Socialistische Mutualiteit van Brabant Toegankelijke gezondheid voor iedereen! THUISZORGCENTRUM Een helpende hand voor jong en oud! Socialistische Mutualiteit van Brabant Toegankelijke gezondheid voor iedereen! uéén centraal oproepnummer 078 15 60 30 Alle dagen, de klok rond bereikbaar!

Nadere informatie

decreet Werk- en zorgtrajecten Goedgekeurd in plenaire zitting Vlaams parlement 23 april 2014

decreet Werk- en zorgtrajecten Goedgekeurd in plenaire zitting Vlaams parlement 23 april 2014 decreet Werk- en zorgtrajecten Goedgekeurd in plenaire zitting Vlaams parlement 23 april 2014 Basis = participatieladder Kader: Trede 5 = maatwerkdecreet Trede 3 en 4= decreet Werk- en zorgtrajecten Trede

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN

ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN 1 ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN PROACTIEF HANDELEN In strikte zin Financiële onderbescherming (4,2%) In ruimere zin Onderbenutting recht op sociale hulpen dienstverlening van het OCMW In maximale

Nadere informatie

Onze visie op cliënten, medewerkers en organisatie vertrekt vanuit 6 waarden: Cliëntgestuurd, Integer, Inclusief, Open, Participatief, Professioneel.

Onze visie op cliënten, medewerkers en organisatie vertrekt vanuit 6 waarden: Cliëntgestuurd, Integer, Inclusief, Open, Participatief, Professioneel. missie en VISIE Het GielsBos wil een veilige en geborgen thuis bieden aan volwassenen en kinderen met een beperking. We bieden deze mensen en hun leefomgeving een brede ondersteuning vanuit ervaring en

Nadere informatie

Ouder. worden met een verstandelijke beperking. Een gids voor cliënten, mantelzorgers en hulpverleners

Ouder. worden met een verstandelijke beperking. Een gids voor cliënten, mantelzorgers en hulpverleners 1 2 Ouder worden met een verstandelijke beperking 10 8 9 7 6 5 3 4 Een gids voor cliënten, mantelzorgers en hulpverleners Inleiding Een verstandelijke beperking heeft een grote invloed op het leven van

Nadere informatie

jouw thuisverpleging. onze expertise.

jouw thuisverpleging. onze expertise. jouw thuisverpleging. onze expertise. 7 dagen op 7 24 uur op 24 uur www.wgkovl.be aangepaste thuisverpleging voor iedereen Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen staat open voor elke zorgaanvraag, en verzorgt

Nadere informatie

Bij wie kan je terecht? laatste wijziging: september 2014

Bij wie kan je terecht? laatste wijziging: september 2014 Bij wie kan je terecht? laatste wijziging: september 2014 Het woord vermoeden van dementie is gevallen. Het eigen-aardig gedrag en de vergeetproblemen krijgen nu een naam. Als mantelzorger van een persoon

Nadere informatie

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners

Nadere informatie

limburg.be Masterplan Ouderenzorg in Limburg 2014-2030

limburg.be Masterplan Ouderenzorg in Limburg 2014-2030 Masterplan Ouderenzorg in Limburg 2014-2030 Demografie: vergrijzing Huidig zorggebruik Huidig zorgaanbod Toekomstige zorgvraag Aanbevelingen en conclusies Overzicht Sterke vergrijzing in Limburg limburg.be

Nadere informatie

Bisconceptnota. Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen

Bisconceptnota. Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Bisconceptnota Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen 1. Situering 1.1. Vlaams Regeerakkoord

Nadere informatie

Bel 078 15 50 10. Surf www.citycareplus.be

Bel 078 15 50 10. Surf www.citycareplus.be In alle comfort thuis wonen CARE - voor mantelzorgers & zorgbehoevenden... die genieten van hun moment Bel 078 15 50 10 Surf www.citycareplus.be City Care Plus is een eigentijdse, onafhankelijke organisatie

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN : wat wie hoe voor wie?

ZORGNETWERKEN : wat wie hoe voor wie? ZORGNETWERKEN : wat wie hoe voor wie? Inspiratiemoment zorgnetwerken 14.03.2014 1 Wie we zijn Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen Het leven is geen spelletje. GEEF ARMOEDE GEEN KANS! Maatschappelijk kwetsbare

Nadere informatie

RISICOTAXATIE- INSTRUMENT (RITI-schaal) Ouderenmis(be)handeling KONINCKX MARC STAFMEDEWERKER FAMILIEHULP VZW.

RISICOTAXATIE- INSTRUMENT (RITI-schaal) Ouderenmis(be)handeling KONINCKX MARC STAFMEDEWERKER FAMILIEHULP VZW. RISICOTAXATIE- INSTRUMENT (RITI-schaal) Ouderenmis(be)handeling KONINCKX MARC STAFMEDEWERKER FAMILIEHULP VZW. INLEIDING De RITI-schaal werd ontworpen door: Prof. Dedonder Liesbeth VUB Vlaams Ondersteuningscentrum

Nadere informatie

vzw OpWeg Infobrochure rechtstreeks toegankelijke hulp

vzw OpWeg Infobrochure rechtstreeks toegankelijke hulp vzw OpWeg Infobrochure rechtstreeks toegankelijke hulp 1 WIE ZIJN WIJ vzw OpWeg is een ambulante dienst voor volwassenen met een beperking, erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen

Nadere informatie

MET LIEFDE, ZORG EN DESKUNDIGHEID EEN VISIE OP OUDERENZORG. OPDRACHTVERKLARING vzw Zorg-Saam Zusters Kindsheid Jesu

MET LIEFDE, ZORG EN DESKUNDIGHEID EEN VISIE OP OUDERENZORG. OPDRACHTVERKLARING vzw Zorg-Saam Zusters Kindsheid Jesu MET LIEFDE, ZORG EN DESKUNDIGHEID EEN VISIE OP OUDERENZORG OPDRACHTVERKLARING vzw Zorg-Saam Zusters Kindsheid Jesu OPDRACHTVERKLARING Ons woon- en zorgcentrum is een christelijk geïnspireerde voorziening

Nadere informatie

Ook de mantelzorger heeft recht op vakantie. sp.a Waas vraagt flankerende maatregelen voor de mantelzorger

Ook de mantelzorger heeft recht op vakantie. sp.a Waas vraagt flankerende maatregelen voor de mantelzorger Ook de mantelzorger heeft recht op vakantie sp.a Waas vraagt flankerende maatregelen voor de mantelzorger sp-a regio Waas steunt de Vlaamse beleidslijn om ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen,

Nadere informatie

Teamverantwoordelijke De Passant

Teamverantwoordelijke De Passant Functie- en competentieprofiel Teamverantwoordelijke De Passant Datum Organisatie CAW Antwerpen Medewerker Deelwerking De Passant Plaats in de organisatie Teamverantwoordelijke Situering van de dienst

Nadere informatie

Voorwoord. Uw welzijn is onze zorg

Voorwoord. Uw welzijn is onze zorg Voorwoord Uw welzijn is onze zorg Heel wat mensen in onze samenleving komen terecht in moeilijke situaties. Vaak dreigt daarbij het welzijn en de levenskwaliteit in het gedrang te komen. Van bij de start

Nadere informatie

Woonzorgcentrum SINT ANTONIUS

Woonzorgcentrum SINT ANTONIUS Woonzorgcentrum SINT ANTONIUS Wanneer alleen wonen als oudere niet langer kan, vind je in het woonzorgcentrum Sint Antonius een aangepaste woonomgeving. Deze folder wil je, in t kort, laten kennismaken

Nadere informatie

AZ Alma erkend als gespecialiseerd centrum voor chronische MS-patiënten

AZ Alma erkend als gespecialiseerd centrum voor chronische MS-patiënten vzw AZ Alma campus sijsele Gentse Steenweg 132 B-8340 Sijsele-Damme tel. 050 72 81 11 campus eeklo (Maatschappelijke Zetel) Moeie 18 B-9900 Eeklo tel. 09 376 04 11 www.azalma.be PERSBERICHT AZ Alma erkend

Nadere informatie

Thuiszorg zoals je t zelf zou doen. jaarverslag

Thuiszorg zoals je t zelf zou doen. jaarverslag Thuiszorg zoals je t zelf zou doen. jaarverslag 2011 jaarverslag 2011 Cover beeld (Ivan Ruck): Samenwerken aan één gemeenschappelijk doel, vol overtuiging net zoals de bijen! De 12.000 Familiehulp-medewerkers

Nadere informatie

Zorg om talent: van inzicht naar implementatie

Zorg om talent: van inzicht naar implementatie Zorg om talent: van inzicht naar implementatie Johan Hellings voorzitter Zorgvernieuwingsplatform ViA Ronde Tafel, Brussel, 18 februari 2013 Flanders Care Bredere kader = Gekaderd in doorbraak warme samenleving

Nadere informatie

Ouderen Informatie Punt

Ouderen Informatie Punt OCMW LICHTERVELDE Sociaal Huis Ouderen Informatie Punt Thuiszorgdiensten en Mutualiteiten EEN WOORDJE DOOR: DOOR MEVR. ROOS VANWALLEGHEM, VOORZITTER VAN HET OCMW Met deze tweede brochure van het OuderInformatiePunt

Nadere informatie

WZC De Wingerd. Kleinschalig Genormaliseerd Wonen: Visietekst van Theorie naar Praktijk

WZC De Wingerd. Kleinschalig Genormaliseerd Wonen: Visietekst van Theorie naar Praktijk WZC De Wingerd s Hertogenlaan 74, 3000 Leuven T: 016 28 47 90 www.wingerd.info Kleinschalig Genormaliseerd Wonen: Visietekst van Theorie naar Praktijk Want tussen droom en daad Staan wetten in den weg

Nadere informatie

nieuw Als je meer dan enkel thuisverpleging nodig hebt WGK_folder148,5x210_plus.indd 1 9/10/13 09:53

nieuw Als je meer dan enkel thuisverpleging nodig hebt WGK_folder148,5x210_plus.indd 1 9/10/13 09:53 nieuw Als je meer dan enkel thuisverpleging nodig hebt WGK_folder148,5x210_plus.indd 1 9/10/13 09:53 Mensen zo lang mogelijk op een verantwoorde manier in hun vertrouwde thuisomgeving verzorgen. Dat is

Nadere informatie

Alternatieve en innoverende vormen van huisvesting, dienstverlening en zorg voor ouderen: een algemene inleiding

Alternatieve en innoverende vormen van huisvesting, dienstverlening en zorg voor ouderen: een algemene inleiding Opvangmogelijkheden in de zorg Alternatieve en innoverende vormen van huisvesting, dienstverlening en zorg voor ouderen: een algemene inleiding Rebekka Verniest Departement Onderzoek en Ontwikkeling Landsbond

Nadere informatie

F U N C T I E P R O F I E L

F U N C T I E P R O F I E L F U N C T I E P R O F I E L I. I D E N T I F I C A T I E G E G E V E N S Functiebenaming Weddeschaal Graad Directie - dep - dienst Functiefamilie maatschappelijk werker Sociale Dienst B1-B2-B3 maatschappelijk

Nadere informatie

Thuis blijven wonen. Woonadvies en ergobegeleiding

Thuis blijven wonen. Woonadvies en ergobegeleiding Thuis blijven wonen Woonadvies en ergobegeleiding Je vertrouwde omgeving: thuis! Zorgen een ziekte, een handicap, ongeval of je leeftijd ervoor dat je dagelijkse activiteiten in huis moeilijk worden? Enkele

Nadere informatie

Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden

Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden De organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden wordt vandaag geregeld met het decreet van 8 maart 2013 betreffende de organisatie

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober 2008-621-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober 2008-621- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober 2008-621- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN STEVEN VANACKERE VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Vraag nr. 321 van 9 september

Nadere informatie

Deel 1: Pedagogisch project Vrije Basisschool Lenteland

Deel 1: Pedagogisch project Vrije Basisschool Lenteland 1 ONZE SCHOOL en de SCHOLENGROEP ARKORUM Het katholiek basisonderwijs brengt al vele jaren een aanbod van kwalitatief onderwijs en opvoeding aan kleuters en leerlingen in de regio Roeselare- Ardooie. In

Nadere informatie

ONTDEK ONZE OPLEIDING POLYVALENT VERZORGENDE/ZORGKUNDIGE!

ONTDEK ONZE OPLEIDING POLYVALENT VERZORGENDE/ZORGKUNDIGE! ONTDEK ONZE OPLEIDING POLYVALENT VERZORGENDE/ZORGKUNDIGE! é éé Meer info: 011 45 61 50 www.ocmwheusdenzolder.be 2 MISSIE OPLEIDING De opleiding wordt georganiseerd i.s.m. de VDAB Social Profit. De arbeidsgerichte

Nadere informatie

Thuiszorg. Thuiszorg op maat, voor iedereen

Thuiszorg. Thuiszorg op maat, voor iedereen Thuiszorg Thuiszorg op maat, voor iedereen De meeste mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen in de eigen omgeving, en als het nodig is, met hulp van thuiszorg. Pas wanneer dat niet meer

Nadere informatie

Strategie Ronald McDonald Kinderfonds 2015 2019

Strategie Ronald McDonald Kinderfonds 2015 2019 Strategie Ronald McDonald Kinderfonds 2015 2019 TOGETHERNESS Focus, optimaliseren en excelleren Een ziek kind kan niet zonder zijn ouders Een onwerkelijke wereld, vol slangetjes, veelbetekenende piepjes

Nadere informatie

Als thuis blijven wonen moeilijk wordt

Als thuis blijven wonen moeilijk wordt Als thuis blijven wonen moeilijk wordt Herent-Winksele-Veltem-Beisem Het is ieders droom om zo lang mogelijk op een zelfstandige manier thuis te blijven wonen. In elk leven komt er echter een moment waarop

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 459 (2011-2012) Nr. 1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZIT TING 2011-2012 17 NOVEMBER 2011 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Elke ROEX betreffende het waarborgen van het recht op kinderopvang

Nadere informatie

Zorgbedrijf succesformule? VVSG donderdag 11 juni 2015

Zorgbedrijf succesformule? VVSG donderdag 11 juni 2015 Zorgbedrijf succesformule? VVSG donderdag 11 juni 2015 Op het programma 1. 2. 3. 4. Wat is het zorgbedrijf? Waarom? Hoe? Doe? Wat? 2008 HEDEN Het zorgbedrijf modernisering reorganisatie verzelfstandiging

Nadere informatie

Wat de stroper en de boswachter van elkaar kunnen leren. David De Mol Directeur Facilities Zorgbedrijf Antwerpen

Wat de stroper en de boswachter van elkaar kunnen leren. David De Mol Directeur Facilities Zorgbedrijf Antwerpen Wat de stroper en de boswachter van elkaar kunnen leren. David De Mol Directeur Facilities Zorgbedrijf Antwerpen OP HET PROGRAMMA 1. Zorgbedrijf Antwerpen, even kort voorstellen 2. Doelstellingen van een

Nadere informatie

STRAMIEN VOOR DE OPMAAK VAN EEN ZORGSTRATEGISCH PLAN VOOR OUDEREN- EN THUISZORGVOORZIENINGEN

STRAMIEN VOOR DE OPMAAK VAN EEN ZORGSTRATEGISCH PLAN VOOR OUDEREN- EN THUISZORGVOORZIENINGEN STRAMIEN VOOR DE OPMAAK VAN EEN ZORGSTRATEGISCH PLAN VOOR OUDEREN- EN THUISZORGVOORZIENINGEN In zijn ZSP maakt de initiatiefnemer op beknopte en overzichtelijke wijze zijn zorgstrategische visie voor de

Nadere informatie

Vroegtijdige zorgplanning VZP. WZC Sint Anna vzw Behoort tot GVO vzw (Gast Vrij Omgeven)

Vroegtijdige zorgplanning VZP. WZC Sint Anna vzw Behoort tot GVO vzw (Gast Vrij Omgeven) Vroegtijdige zorgplanning VZP WZC Sint Anna vzw Behoort tot GVO vzw (Gast Vrij Omgeven) Inleiding Gast Vrij Omgeven Ethiek binnen de dagelijkse zorg Stimul (bespreekbaar maken) Ethisch overleg Ieder zijn

Nadere informatie

DIENST VOOR GEZINSZORG EN AANVULLENDE THUISHULP : KRAAMZORG

DIENST VOOR GEZINSZORG EN AANVULLENDE THUISHULP : KRAAMZORG Zorginspectie Koning Albert II-laan 35 bus 31 1030 BRUSSEL T 02 553 34 34 F 02 553 34 35 contact@zorginspectie.be ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie