VOORWOORD. Beste. Is je interesse gewekt? Ga dan even rustig zitten, neem een lekkere tas koffie en lees ons jaarverslag.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOORWOORD. Beste. Is je interesse gewekt? Ga dan even rustig zitten, neem een lekkere tas koffie en lees ons jaarverslag."

Transcriptie

1 VOORWOORD Beste Zoals je ziet is het jaarverslag van 2004, niet meer te vergelijken met dat van vorig jaar. In plaats van een overvloed aan tabellen en nietszeggende cijfers laten we de diensten zelf hun verhaal vertellen. Dat het jaarverslag een frisse lay-out heeft gekregen, conform onze nieuwe huisstijl, is niet meer dan logisch. Waarom deze vernieuwing? Op het vlak van communicatie moet onze gemeente een inhaalbeweging doen. Doorheen al onze communicatieacties willen we duidelijk maken dat de inwoners, onze klanten, centraal staan. We willen een degelijk professioneel communicatieproduct aanbieden waarin de geïnteresseerde inwoner makkelijk zijn of haar weg vindt. Een boek dat meer is dan een dataverzameling voor ingewijden en specialisten. Inwoners moeten de kans krijgen om het jaarverslag te lezen, door te bladeren of te bekijken. Het jaarverslag is dan ook gratis te verkrijgen in de bibliotheek, aan de balie van het gemeentehuis, in het cultureel centrum, bij de sportdienst en in het Sociaal Huis. Wat hebben we zoal te vertellen? Te veel om op te noemen. Toch even een greep uit ons aanbod: bij cultuur had je het Paleis voor AmateurKunsten en de lancering van muzikale cheques. De financiële dienst geeft je een inzicht in onze financiële huishouding van De milieudienst hield de gemeente proper via de zwermvuil- en de hondenpoepactie. De bibliotheek automatiseerde haar werking en begon aan de verbouwing van het ontmoetingscentrum aan het Geleeg. Het cultuurcentrum stak het seniorenaanbod in een nieuw kleedje en liet ons flamenco-dansen. De integratiedienst gaf ons een inzicht in de moslimcultuur van onze mede-inwoners. Bij de buitenschoolse kinderopvang kregen ze een nieuwe grote bus. De jeugddienst richtte de speelpleinwerking in. Het OCMW opende de serviceflats in Heppen. De sporthal werd uitgebreid en nog zo veel meer! Eyecatcher van 2004 waren zonder twijfel de bevrijdingsfeesten! Is je interesse gewekt? Ga dan even rustig zitten, neem een lekkere tas koffie en lees ons jaarverslag. Richard Demily gemeentesecretaris Erwin Van Pée burgemeester

2 Het ABC van 2004: BESTUUR De gemeenteraad De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. Tenzij de bevoegdheid toegewezen werd aan het college van burgemeester en schepenen regelt de gemeenteraad alles wat van gemeentelijk belang is. Enkele belangrijke opdrachten: aanstellen van de schepenen en van de leden van het OCMW aanstellen en benoemen van gemeenteambtenaren goedkeuring van reglementen en verordeningen toezicht op OCMW en kerkfabrieken bespreking allerhande problemen over milieu, verkeer, ruimtelijke ordening De coalitie is samengesteld uit SP.A en CD&V en de oppositie wordt gevormd door VLD, Vlaams Belang, en D.O.R.P. De gemeenteraad vergadert in principe tienmaal per jaar, telkens de laatste dinsdag van de maand, uitgezonderd de maanden juli en augustus. Het college Het college van burgemeester en schepenen is het uitvoerend orgaan van het gemeentebestuur en staat in voor het dagelijks bestuur. Eén van de opdrachten van het college is de beslissingen van de gemeenteraad uit te voeren. Enkele andere opdrachten: beheer van inkomsten en uitgaven van het gemeentebestuur beheer van de gemeentelijke inrichtingen leiding van de gemeentewerken afgifte bouw- en verkavelingsvergunningen en vaststellen van rooilijnen toezicht op gemeentepersoneel Het college vergadert eenmaal per week op dinsdagnamiddag. Samenstelling van het College van Burgemeester en schepenen : Burgemeester : Erwin Van Pée Kerkhovenweg Leopoldsburg - 011/ Bevoegdheden: algemene leiding en coördinatie, informatie en inspraak, burgerlijke stand, personeel, relaties met het leger, politie en de interpolitiezone, verkeersveiligheid, brandweer. Spreekuren: gemeentehuis: maandag, dinsdag, vrijdag: 11 tot 12 u. woensdag: 13 tot 14 u. of na afspraak 1ste schepen : Herman Swerts Lokale economie, Ruimtelijke Ordening en Cultuur Tunnelstraat Leopoldsburg - 011/ Bevoegdheden: ruimtelijke ordening, stedenbouw, huisvesting, heemkunde, middenstand, handel, markt, KMO, industrie, tewerkstelling, Culturele raad, vzw Culturele Accommodaties, Cultureel centrum, Oude Pastorij, Buurthuis, Bibliotheek Spreekuren: gemeentehuis: woensdag uur of na afspraak 2de schepen : Marc Reynders Jeugd, Milieu en Integratie Eindestraat Leopoldsburg - 011/ Bevoegdheden: jeugdbeleid, jeugdraad, Woeling, milieuraad, milieudienst, migranten en integratie, ontwikkelingssamenwerking, containerpark Spreekuren: gemeentehuis : vrijdagnamiddag vanaf 14 uur of na afspraak Zetelverdeling gemeenteraad: leden 8 SPa 6 CD&V 4 VLD 3 Vlaams Belang 1 D.O.R.P 1 Onafhankelijk Bestuursmeerderheid SPa - CD&V 3de schepen : Gilbert Hulsmans Sport, Financiën en Toerisme Middenlaan Leopoldsburg - 011/ Bevoegdheden: financiën en begroting, Sportraad, vzw sportaccommodaties, zwembad De Merel, sporthal, openluchtterreinen, toerisme, gemeentelijk feestcomité. Spreekuren: sporthal: maandag u., gemeentehuis: woensdag van u. 4de schepen : Jean Paul Bogaerts Schepen Openbare werken, Groenbeleid, Energie Eindestraat Leopoldsburg - 011/ Bevoegdheden: wegenwerken, mobiliteit, algemeen onderhoud en signalisatie, riolering, energie, begraafplaatsen, gebouwen, monumenten, groenaanleg Spreekuren: Technische Dienst (Oude Bakkerij) elke dag tussen en u. of na afspraak vanaf 17 u. 5de schepen : Wouter Beke Sociale Zaken Boterbloemstraat Leopoldsburg - 011/ Bevoegdheden: gezondheidszorg, gehandicaptenbeleid, gezinsraad, PWA, Sociaal Huis, relaties met het OCMW, Raad derde leeftijd, pensioenen, Buitenschoolse kinderopvang Spreekuren: gemeentehuis: dinsdag van u. of na afspraak Wijzigingen in de gemeenteraad Op 6 januari 2004 nam Isidoor Steyaert ontslag als schepen. Hij werd opgevolgd door Wouter Beke. p 02 - Jaarverslag 2004

3 BEVRIJDINGSFEESTEN Leopoldsburg opnieuw bevrijd! Eyecatcher, pièce de la résistance, het hoogtepunt van 2004 waren ongetwijfeld de bevrijdingsfeesten! De gemeente en de Brigade staken samen de handen in elkaar en organiseerden de feesten naar aanleiding van 60 jaar bevrijding van Leopoldsburg. En met succes: 10 en 11 september waren twee prachtige dynamische dagen vol bevrijdingsplezier. Op het programma stonden tal van activiteiten. De pers sprak van kijklustigen. Zelf houden we het op een bescheiden Het feest Het feest begon op vrijdag 10 september. Vroege vogels trokken in de voormiddag hun wandelschoenen aan en wandelden mee langs talrijke historische bevrijdingsplekjes. Om uur werd het monument van Majoor Cavendish onthuld aan de Wijzerplaat. Cavendish, getrouwd met Kathleen Kennedy, zus van de Amerikaanse president van Amerika leverde een heroïsche strijd te Heppen. Het monument is ontworpen door een lokale kunstenaar, Bart Heylen. Nadien was het de beurt aan de jeugd. Lokaal talent toonden op het free-podium hun kunsten. De avond werd afgesloten door de groep Wild Turkey. Zaterdag 11 september was de Leopoldsburgse bevrijdingsdag bij uitstek. We begonnen al om uur met de opening van een nieuwe permanente tentoonstelling over politieke gevangenen in het M.K.O.K. Vlak na de middag was er een herdenking aan de Treurgracht. Het Koninklijk Atheneum draagt al jaren zorg voor de graven opgericht voor de tragische slachtoffers. Om uur haalden we alles uit de kast. Op het marktplein van Leopoldsburg startten we met een grootse parade. Hierna trok een defilé door de straten. 400 manschappen, 30 hedendaagse voertuigen en 10 voertuigen uit WOII namen aan dit gebeuren deel. Tussen en uur had de toeschouwer even tijd om in het dorp te proeven van de lekkere bevrijdingsmenu s. Om uur was het terug feest op het marktplein. Een sonnerie en een taptoe brachten de toeschouwer in hogere sferen.na al dat neuriën, zingen en bewegen op tonen van verschillende muziekmaatschappijen hadden de toeschouwers ongetwijfeld dorst! Daarom opende het gemeentebestuur een fantastisch volksbal met een receptie voor alle inwoners. Het volksbal was opgevat in de sfeer van de jaren 40, de Aimés Bigband en Jef Stans zorgden voor een streepje muziek. Het draaide uit op een megatof dansfeest. Mensen stonden in de regen te shaken en te swingen. Dit was nog nooit eerder gezien in onze gemeente. Om uur werd het startschot gegeven voor een spectaculair vuurwerk. De bevrijdingsfeesten: de pers sprak van kijklustigen. Zelf houden we het op een bescheiden De coördinatie Een organisatorisch kijkje achter de schermen De bevrijdingsfeesten brachten heel wat denk-, logistiek en teamwerk met zich mee. Maanden vergaderen, plannen, regelen en vooral mopperen gingen hieraan vooraf. De gemeente Nadat het college het initiatief nam tot organisatie van de bevrijdingsfeesten, gingen de ambtenaren aan slag. De algemene coördinatie en communicatie was in handen van Liesbeth (cultuurbeleidscoördinator) en Ann (infoambtenaar). Concreet betekende dit dat zij instonden voor heel het gebeuren. Zij regelden alles van A tot Z. Je kan wel stellen dat ze een half jaar aan niets anders meer dachten dan de bevrijdingsfeesten. Op het gebied van lay-out werden ze bijgestaan door Andy, die de flyer, de uitnodigingen en het bevrijdingsboekje ontwierp. Marie-Christine van de toeristische dienst had de organisatie van de taptoe en het muzikale gedeelte van de parade en het volksbal op zich genomen. Dany, onze sportfunctionaris, regelde het logistieke gedeelte. Het leger Aan de bevrijdingsfeesten werkten het leger en de gemeente samen als één team. De 1ste Brigade was en is nog steeds een bijzondere en belangrijke partner voor de gemeente. Zonder hun hulp, steun en mankracht was het praktisch onmogelijk om op deze schaal feesten te organiseren. Zij leverden tribunes, stoelen, partytenten, een koelwagen en nog veel meer. Ook hielpen zij bij de opbouw en de afbraak van het materiaal op het marktplein. Het Regiment Bevrijding - vijfde Linie zette heel zijn Bataljon in tijdens de parade en het defilé.een onbetaalbare kracht, ons leger, dat kan je wel stellen! Vrijwilligers Deze zijn er veel te veel om op te noemen. Zo waren er de Kampse wandelaars, heemkundige kringen, musea, muziekmaatschappijen, gemeentelijk feestcomité, de middenstand van Leopoldsburg Zij hielpen mee aan het defilé, de sonnerie, tentoonstellingen in de musea, het vuurwerk en zorgden ervoor dat geen enkele Leopoldsburger dorst had tijdens de feesten. p 03 - Jaarverslag 2004

4 BIBLIOTHEEK Nieuwe start! 2004 was een topjaar voor de bib! De diensten werden geautomatiseerd en de nieuwbouw was halfweg Zoals reeds vermeld, maakte de bibliotheek in 2004 de overstap naar een geautomatiseerde werking. Vanaf september 2004 was de steekkaart verleden tijd. De voordelen voor zowel de gebruiker als voor het personeel zijn onmiskenbaar. Daarnaast waren de bouwwerken aan de nieuwe bibliotheek volop bezig. De toekomst ziet er dus mooi uit! Verder werden nog allerlei acties ondernomen om de dienstverlening en de beeldvorming van onze instelling bij de gebruikers te verbeteren. Vernieuwingen Voortaan kunnen de gebruikers op elk woord van de titel of de auteur op de publiekscomputer naar een boek, cd of video zoeken. Ofwel wordt de unieke plaats in de bibliotheek van het materiaal aangeduid ofwel zien we dat het is uitgeleend. Reserveringen kunnen nu vlot opgevolgd worden. Het oude ontmoetingscentrum t Geleeg herrees als een fenix. De nieuwe bibliotheek wordt een mooi en licht gebouw. Het publiek en het personeel voelt er zich snel thuis. Met de provincie werd een akkoord gesloten om tot samenwerking te komen in een netwerk van bibliotheken. Verbeterde beeldvorming In het gemeentelijke informatieblad kunnen de inwoners allerlei informatie vinden. Regelmatig stonden er nieuwe aanwinsten en nieuwtjes in betreffende onze werking. Het tijdschriftenbestand werd opgefrist. Soms mooie maar niet gelezen titels werden vervangen door meer actuele. Als gevolg van de evolutie op de markt werd de introductie van de DVD ipv. de video versneld doorgevoerd. Andere acties : Met de lagere scholen werd de samenwerking verder gezet. Met de klaskaart of de speciale leerkrachtenkaart hebben de leerkrachten en leerlingen vele mogelijkheden. Met partners als het cultuurcentrum, de cultuurcoördinator en de provincie Limburg werden activiteiten opgezet als auteurslezingen, lees 1-7, jeugdboekenweek en een gedichtendag. De biliotheek maakte in 2004 de overstap naar een geautomatiseerde werking. De steekkaart is verleden tijd. Extra dienstverlening We hebben meegewerkt aan een grote Vlaamse bevraging. Een 100-tal gebruikers vulden een 25-tal pagina s tellend enquêteformulier in omtrent het bibliotheekgebruik. Er werd gevraagd naar het beroep van de invuller, zijn of haar voorkeuren, zijn of haar mening over het aanbod en over de werking van de bibliotheek. De verwerking gebeurde door het bibliotheekpersoneel en door een gespecialiseerd universitair onderzoekscentrum. Deze enquête bepaalt mee de toekomst. De SISO- aanduiding (cijfertjes) bij de informatieve boeken voor de jongeren werd vervangen door ZIZO (kleuren en onderwerpen). Mediargus en de Actuele Documentatiebank, twee on-line databanken werden aangeboden op onze internetpc s. Dit zijn digitale databanken waarvoor je abonnementsgeld moet betalen. Beide databanken, de eerste van de Vlaamse kranten en tijdschriften, de tweede gespecialiseerd in Nederlandstalige auteurs zijn gratis bij ons raadpleegbaar. p 04 - Jaarverslag 2004

5 BRANDWEER Op 30 juli 2004 maakte de moordende catastrofe van Gellingen talrijke slachtoffers. Vierentwintig personen stierven, vele anderen raakten gewond en zijn lichamelijk en mentaal voor het leven getekend. Onder de overleden slachtoffers bevonden zich vijf van onze collega s, brandweerlui uit Ath, die bezig waren met het uitvoeren van hun risicovolle opdracht. Toen volgde de gasexplosie en in enkele seconden werden vijf families van brandweerlui voorgoed ontwricht. Om onze solidariteit met de collega s van de brandweer van Ath en alle andere slachtoffers van de gasramp van Gellingen te betuigen organiseerden de brandweerfederaties een gezamenlijke plechtigheid te Ath. Elke brandweerdienst werd verzocht om een afvaardiging te sturen. Op dit verzoek werd massaal ingegaan en ook brandweer Leopoldsburg stuurde een ruime delegatie. Op de dag na de ramp en op de dagen die volgden beloofden politici dat er snel maatregelen zouden volgen om de veiligheid van het brandweerpersoneel te verbeteren. De hervorming van de Civiele Veiligheid werd eindelijk opgenomen in het federale regeerakkoord en zal in 2005 hopelijk tot uitvoering worden gebracht. Een positief gegeven is evenwel dat door de reeds eerder opgerichte hulpverleningszone Noord-Limburg waartoe de brandweerdiensten van Bree, Lommel en Leopoldsburg behoren werd beslist tot een gezamenlijke aankoop van 3 halfzware autopompen. Deze volledig multifunctioneel uitgeruste brandweerwagens worden in 2006 geleverd en worden door de 3 gemeentes met eigen middelen gefinancierd. Een aanzienlijke investering voor de gemeente Leopoldsburg waarvoor de gewestelijke brandweerdienst Leopoldsburg het gemeentebestuur ten zeerste dankbaar is. Steeds meer dienen de brandweerdiensten ook tussen te komen bij incidenten, ongevallen en/of rampen met gevaarlijke of schadelijke stoffen. Denken wij hierbij maar aan de chemische ramp in Antwerpen waarbij 6000 l broom vrijkwam. Om ons tegen dergelijke noodsituaties te wapenen werden in ons brandweerkorps en in de hulpverleningszone N-Limburg gaspakdragers opgeleid en regelmatig getraind. Brandweer Leopoldsburg sloot 2004 hoopvol af en zal zich in 2005 verder inzetten om de meer dan burgers in de gemeenten Ham, Hechtel Eksel en Leopoldsburg nog beter te dienen. Onze brandweerdienst doet een beroep op 56 gemotiveerde vrijwilligers, aangevuld met 2 beroepskorporaals. Om de wettelijk opgelegde brandweertaken naar behoren uit te voeren doet onze brandweerdienst beroep op 56 gemotiveerde vrijwilligers aangevuld met 2 beroepskorporaals. Dat het beroep van brandweerman veeleisend is blijkt uit het gestadig stijgen van het aantal interventies. Zo werd de brandweerdienst in 2004 maar liefst 1133 maal om brandweerhulp verzocht en diende de ambulancedienst 788 keer tussen te komen voor het verlenen van medische hulp. Een explosieve toename deed zich voor bij het verdelgen van wespennesten. In totaal werden er dit jaar 868 wespennesten vernietigd, een verdrievoudiging ten overstaan van Om de populatie en verspreiding van de wespen in kaart te brengen werd eveneens samengewerkt met Studie Limburgs Landschap. Naast het verlenen van hulp aan de bevolking van de gemeenten Ham, Hechtel Eksel en Leopoldsburg voerde Brandweer Leopoldsburg ook in 2004 een actief preventiebeleid. Scholen en diverse verenigingen bezochten onze brandweerdienst en konden de beginselen van brandbestrijdings en voorkomingtechnieken aanleren. Naast het sensibiliseren van het publiek werden eveneens 42 bouwaanvraagdossiers onderzocht op brandveiligheid en werden er 141 instellingen bezocht om de brandvoorkomingsmaatregelen te evalueren. p 05 - Jaarverslag 2004

6 BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG BUSJE KOMT ZO nog eventjes geduld want het busje komt zo Eind augustus 2004 kregen we goed nieuws. De nieuwe grote bus voor de kinderopvang was klaar en kon vanaf september gebruikt worden. Sinds de opening van de kinderopvang in 1998 is het aantal kinderen die gebruik maken van Schuif-af blijven toenemen. In 2002 opende een tweede locatie in Leopoldsburg zijn deuren. Om al de kinderen te kunnen vervoeren beschikten we over twee kleine busjes. Al vlug bleek dat dit niet voldoende was. Het gemeentebestuur besliste om een bus aan te kopen waarmee we 21 kinderen kunnen vervoeren. Ieder kind heeft een apart zitje en een heupgordel zorgt voor de veiligheid. Hierdoor waren we goed voorbereid op de nieuwe verkeerswet die in januari 2005 van kracht ging en die deze twee voorwaarden stelde. De kinderen waren zeer enthousiast om met de nieuwe bus mee te mogen rijden en meermaals klonk het busje komt zo!!! Verbouwingswerken Tramstraat In oktober 2004 werd het startsein gegeven voor de verbouwingswerken aan het voormalig schoolgebouw Rood Kruis in de Tramstraat. In de eerste fase werd de toekomstige locatie van de kinderopvang onder handen genomen. In de kou en het donker konden we ons moeilijk voorstellen wat het resultaat zou worden. Maar daarvoor moesten we nog wachten tot in het voorjaar van De verhuis naar een grotere ruimte was noodzakelijk om aan de stijgende vraag naar kinderopvang te kunnen voldoen. In de locatie van Leopoldsburg konden we maar 33 kinderen opvangen. In de nieuwe opvang is er plaats voor 106 kinderen. We verwachten niet onmiddellijk een stijging tot 106 maar er werd rekening gehouden met de toekomst. Kinderopvang is en blijft noodzakelijk. Kwaliteitshandboek In 2004 hebben we hard verder gewerkt aan het uitschrijven van het kwaliteitshandboek en het uitbouwen van een kwaliteitsbeleid. Alle stappen die door het gemeentebestuur en de kinderopvang genomen worden om de kwaliteit van de opvang te bepalen, te plannen en te verbeteren kregen stilaan vorm. Een actieplan voor 2005 werd opgesteld. Enkele belangrijke veranderingen worden doorgevoerd. De ouders worden door een halfjaarlijkse nieuwsbrief op de hoogte gehouden van het kwaliteitsbeleid. We gaan een tevredenheidsmeeting houden bij ouders en kinderen. Het inschrijvingsformulier wordt uitgebreid en nieuwe formulieren worden ingevoerd. Als laatste doelstelling willen we de kinderen van de opvang op regelmatige basis inspraak geven in de organisatie van de opvang. Niks te doen voor de jeugd? Om ouders en kinderen op een overzichtelijke manier te informeren over alle activiteiten die tijdens de zomervakantie door de gemeentelijke diensten georganiseerd worden, pakten we uit met een gloednieuw zomerboekje. In Niks te doen voor de jeugd? kreeg iedere dienst, ook de kinderopvang, een plekje om zijn zomerprogramma uit de doeken te doen. De reacties van alle betrokkenen waren zeer positief. In 2004 verscheen een gloenieuw zomerboekje In Niks te doen voor de jeugd? kregen de diensten een plekje om hun zomerprogramma te promoten. p 06 - Jaarverslag 2004

7 BURGERZAKEN Bevolkingscijfer nog steeds in stijgende lijn. In het jaar 2004 telden we immers duidelijk meer geboortes (157) dan overlijdens (114). Ons positief geboorteoverschot steeg daardoor met 43 eenheden. Ook dankzij immigratie is ons inwonersaantal weer gestegen. Op 31 december 2004 telden wij inwoners. De dienst burgerzaken zorgt voor een nauwkeurige registratie van alle personen die in onze gemeente vertoeven en hun administratieve toestand. Deze registratie laat ons toe om tal van officiële documenten af te leveren. Wij verzorgen ook verschillende opdrachten voor de centrale overheid zoals verkiezingen en het opmaken van lijsten voor de juryleden voor assisenzaken. De meeste mensen komen vroeg of laat in contact met de dienst burgerzaken. Deze dienst omvat de afdelingen bevolking, burgerlijke stand, rijbewijzen, identiteitskaarten... Bij de dienst bevolking kan je terecht voor allerlei attesten, wettiging van handtekening, identiteitskaarten, identiteitsstukken, rijbewijzen, internationale reispaspoorten, adreswijzigingen, afhalen huisnummers... Belangrijke gebeurtenissen in het leven zoals geboorte, huwelijk, echtscheiding en overlijden moeten aangegeven worden bij de dienst burgerlijke stand die de akten ervan opmaakt. Voor elk van deze taken kan je binnennkort voor meer informatie terecht op Niettegenstaande wij de meest bezochte dienst van het gemeentebestuur zijn streeft de dienst burgerzaken naar een dienstverlening die snel, efficiënt, correct en klantvriendelijk is. Nog enkele interessante weetjes.. Thuisbevallingen zijn weer in: 4 babytjes werden thuis geboren. Ook vonden meer trouwlustigen hun weg naar het gemeentehuis: 64 paren gaven hun ja-woord, anderzijds gingen er 35 koppels definitief uit elkaar. Sinds 1 juni 2003 kunnen ook mensen van hetzelfde geslacht in onze gemeente in het huwelijk treden. In de loop van het jaar 2004 hebben 2 koppels van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Onze gemeente telt 688 nieuwe inwoners terwijl er 630 personen anderen oorden hebben opgezocht. In 2003 waren er nog meer inwijkelingen nl Er is een opmerkelijk verschil van geboorten: 95 jongens werden er geboren tegenover 62 meisjes. Zo n verschil in geslacht is er nog nooit vastgesteld. Eén persoon heeft de leeftijd van 100 jaar bereikt. De meeste allochtonen in onze gemeente zijn van turkse nationaliteit. Dit cijfer vermindert elk jaar door aanvragen om belg te worden. 20 Turken, 4 Filippijnen, 3 Russen, 1 Pool, 1 Duitser en 1 Kazachstaan hebben voor de Belgische nationaliteit gekozen. Op 1 april 2004 werd de vrijstelling van medische controle voor bestuurders van vrachtwagens en autobussen opgeheven. Voortaan zal iedere bestuurder van een voertuig voor categorie C en/of D in het bezit moeten zijn van een rijbewijs waarop de gegevens van een rijgeschiktheidsattest van groep 2 zijn vermeld. De eerste reispaspoorten van de Europese Unie (met digitale foto maar zonder chip) kwamen in 2004 in omloop. In de loop van 2004 werd gestart met het afprinten van de rijbewijzen waardoor deze veel sneller kunnen afgeleverd worden aan de bevolking. Voorbereidingen werden getroffen voor de komst van de elektronische identiteitskaart. In 2004 telden we duidelijk meer geboortes dan overlijdens. Dit zorgde voor een positief geboorteoverschot. p 07 - Jaarverslag 2004

8 COMMUNICATIE Informatiedienst draait op volle toeren Na de opstart midden 2003, draaide de informatiedienst in 2004 op volle toeren. Toch hebben we nog een lange weg af te leggen. De informatiedienst is verantwoordelijk voor de interne (= communicatie tussen verschillende diensten onderling) en externe communicatie (=communicatie naar de buitenwereld toe) van het gemeentebestuur. Op het vlak van externe communicatie betekent dit de coördinatie van het gemeentelijk infoblad, het schrijven en versturen van persberichten, diensten ondersteunen bij het aanmaken van brochures, flyers en affiches, organisatie van infoavonden, coördinatie/organisatie van acties en evenementen, bewonersbrieven Lange weg Wat betreft intern- en extern communicatiebeleid heeft de gemeente Leopoldsburg nog een lange weg af te leggen. Op het vlak van interne communicatie is er een intern communicatieplan opgesteld. Interne communicatie is in een onderneming immers het belangrijkste instrument! Gebrekkige interne communicatie leidt noodgedwongen vroeg of laat tot kortsluitingen in de externe communicatie. Investeringen in externe communicatie hebben enkel nut indien er aandacht wordt besteed aan een doelgerichte en open interne communicatiecultuur! Enkele actiepunten uit dit plan zijn de uitgave van een personeelsblad, het inlassen van diensthoofden- en teamoverleg, aanleg van een officieel info-circuit, teambuildingsactiviteiten Via deze acties is de aanzet gegeven tot een meer intern en professioneel communicatiecircuit. Toch is dit nog maar een muizenstapje. Hier ligt in de toekomst ongetwijfeld de grootste uitdaging voor de infoambtenaar. In de visie van het extern communicatiebeleid zijn openheid, klantvriendelijkheid en interactiviteit de kernbegrippen. De gemeente streeft naar een tweerichtingscommunicatie (=dialoog). De nadruk wordt gelegd op het bevorderen van de dialoog met de inwoner, op het geven van informatie en op het ontvangen van feedback waar het beleid ook daadwerkelijk iets mee wil doen (= participatie). Ook verscheen er op initiatief van de informatiedienst een handige gids Niks te doen voor de jeugd. Medewerkers van de jeugddienst, sportdienst, buitenschoolse kinderopvang en de bib staken de koppen bij elkaar en verzamelden in dit boekje alle activiteiten die ze de jongeren en kinderen tijdens de zomervakantie konden aanbieden. Verder ondersteunde de informatiedienst verschillende diensten. Zo ontwierp ze de museumgids voor de cultuurbeleidscoördinator, de affiche voor de handelsconsulent, de communicatie voor de inwoners rond het Harley-treffen, de affiche Geen poep op de stoep, de flyers en affiches voor de Zorro-avond, de flyer voor de dienst ruimtelijke ordening En tot slot werkte de informatiedienst de volledige communicatiecampagne uit rond de bevrijdingsfeesten. Nieuwe uitgaven Onder impuls van de informatiedienst zijn er een aantal nieuwe gemeentelijke uitgaven verspreid. Zo was er het nieuwe stratenplan. Bedoeling was een aantrekkelijk en toeristisch plan te maken. Om de komende jaren de kwaliteit van de informatie op het stratenplan nog verder te verbeteren, hebben we onze inwoners opgeroepen gevonden foutjes te melden. Uit de weinige reacties op deze oproep, kunnen we afleiden dat het plan zo goed als foutloos was. Het plan werd gratis aan onze inwoners aangeboden dankzij onze samenwerking met de firma Horemans en de bereidwillige inbreng van vele lokale handelaars. Onder impuls van de informatiedienst zijn er een aantal nieuwe gemeentelijke uitgaven verspreid. p 08 - Jaarverslag 2004

9 Acties De informatiedienst werkte in 2004 samen met het leger de actie Gevoel voor Kaboel uit, en dit onder impuls van de burgemeester en de toenmalige brigadecommandant. Tijdens de eindejaarsfeesten bezochten ze het Regiment Bevrijding vijfde Linie in het verre Kaboel. Geraakt door de plaatselijke levensomstandigheden van de bevolking, besloten ze samen een hulpactie op het getouw te zetten. Plaatselijke NGO s werden gecontacteerd om een inventaris te maken van de noden van de mensen. Op basis van de feedback van de NGO en de bevindingen van de burgemeester en brigadecommandant werd een lijstje opgesteld met alle noden. De inwoners van Leopoldsburg kregen een flyer in hun bus en reageerden massaal. Er werd maar liefst meer dan 60 ton winterkleding, speelgoed en dekens verzameld. Defensie bracht alles ter plaatse en de NGO s zorgden voor de verdeling van de goederen. De inzamelactie liep van 29 januari tot 10 februari 2004 en heeft heel wat inwoners van Kaboel een iets warmere winter bezorgd. Een tweede en derde actie die de infodienst coördineerde samen met de cultuurbeleidscoördinator waren Rimpelrock en de Bevrijdingsfeesten. Een vierde actie die de informatiedienst organiseerde, was de Leopoldsburgse deelname aan de lezersdagen van het Belang van Limburg. Onder het motto Leopoldsburg voor elk wat wils stelden we ons voor aan het grote publiek. De eerste brigade van Leopoldsburg had een prachtig night vision avontuur uitgewerkt. En het cultureel centrum stelde een Iers bandje tot onze beschikking. Dit werd zeer gesmaakt door de talrijke bezoekers. Toekomstplannen Er is dringend nood aan een doordachte en professionele huisstijl. Momenteel is er in onze gemeente geen eenvormige communicatiestijl. Er is een wirwar van huisstijlen. Gevolg: we hebben geen eenvormigheid in onze folders, we brengen geen boodschap naar buiten Een goed logo benadrukt de persoonlijkheid en uniciteit of anders gezegd de meerwaarde van een gemeente. In 2005 maken we hier werk van. Ook is er dringend nood aan een website in eigen beheer. De website van de Vlaamse gemeenschap is weliswaar een tussenoplossing maar het is niet gekend door de inwoners. Het feit dat we deze website niet zelf kunnen beheren, is negatief. Na de goedkeuring en ontwikkeling van het logo wordt het startsein gegeven voor het project website. En tot slot trachten we in afwachting van de website de inwoner in 2005 te verrassen met een toffe en handige wegwijsgids. We kunnen besluiten dat het communicatiebeleid, zowel intern als extern nog volledig uitgebouwd moet worden. De aanzet is gegeven in 2004 maar het is een werk van lange adem. De informatiedienst wordt gerund door de infoambtenaar. Zij wordt bijgestaan bij de opmaak van het gemeentelijk infoblad, het lay-outen van brochures, affiches en flyers door een collega van de personeelsdienst. Fotograaf van dienst is een collega van de balie. p 09 - Jaarverslag 2004

10 CULTUUR Goed jaar voor cultuur in Leopoldsburg! Cultuurcentrum Het voorbije jaar 2004 was voor het cultuurcentrum van Leopoldsburg een goed jaar. Zowel voor het programmatie- als voor het vormingsaanbod steeg het aantal toeschouwers/deelnemers. Het bezoekersaantal van de avondprogrammatie ging er met ruim 20% op vooruit. Met een gemiddelde opkomst van 279 toeschouwers mogen we zeker niet klagen. De bijsturing van de seniorenprogrammatie (door ook een avondaanbod voor deze doelgroep te voorzien) heeft eveneens positief gewerkt. Het gemiddeld aantal bezoekers steeg met 90 toeschouwers (van 145 naar 235). Alleen de gezinsvoorstellingen deden het minder goed. Een onmiddellijke verklaring hiervoor hebben we niet. Alles samen steeg het aantal bezoekers aan podiumactiviteiten met bijna 11% Ook het aantal deelnemers aan onze cursussen en workshops steeg gevoelig. De extra educatieve medewerkster heeft zeker gewerkt. Richten we ons met onze (avond-)programmatie op een bovenlokaal/regionaal publiek, dan focussen we ons met onze andere activiteiten meer op de lokale bevolking. Het gaat hier om zeer diverse activiteiten: straatacademie, workshops voor gehandicapten, de cursuswerking, omkaderingsactiviteiten bij Hola Flamenco, tentoonstellingen van lokale kunstenaars, samenwerking met lokale diverse lokale actoren (Celtic Colours met de jeugddienst, afdelingen gezinsbond bij de Ogenblikjes, musical met de muziekschool, nieuwjaarsconcert met de cultuurraad, ), keramiekmarkt (aansluitend op het multicultureel weekend), administratieve ondersteuning van de cultuurraad, De ene activiteit is daarbij al succesvoller dan de andere. Tot slot blijft het fijn dat ons publiek vrij regelmatig laat weten dat het zich bijzonder goed in zijn vel voelt in het centrum. Daarbij gaat het zowel over de voorstelling, maar ook over het comfort van de schouwburg en de opvang (infomapjes, video en/of CD s, het welkomstwoordje ). Het moedigt ons alleen maar aan om op de ingeslagen weg verder te gaan. SENIORENPROGRAMMATIE: Winterse Middagen /Ambiance met Ambitie Ook het seniorenaanbod werd met de start van het seizoen in een nieuw kleedje gestoken. Onder de noemer Ambiance met ambitie proberen we een aanbod samen te stellen dat een breed publiek van senioren aanspreekt: zowel de klassieke senior die een gezellige namiddag wil beleven, liefst met een tas koffie en een stukje vlaai, maar ook de jonge senior (50-ers en 60-ers) die in de toegenomen vrije tijd graag kennis wil maken met nieuwe dingen. Wij zijn ons ervan bewust dat dit de eerstkomende seizoenen een zoektocht wordt met vallen en opstaan. Dat dit inderdaad de nodige moeilijkheden zal opleveren mag blijken uit diverse studies en tussenkomsten op studiedagen uit het voorbije half jaar. Er wordt nu zelfs gesproken over medioren en senioren, die best op een verschillende manier benaderd worden. Het aandeel van de senioren (inclusief medioren) zal de komende jaren ook alleen maar toenemen, laat ons de uitdaging dus maar aangaan! Het algemene uitgangspunt bleef nochtans ongewijzigd: een goede mix brengen van eerder onderhoudende, ontspannende voorstellingen en kwaliteitsvolle artistieke producties. Omdat de namiddagvoorstellingen niet altijd het publiek lokten die ze verdienden, werd een deel van het aanbod verschoven naar s avonds. Dat bleek een goede beslissing. Het totaal aantal toeschouwers steeg met 62,5 %. Podiumvoorstellingen AVONDVOORSTELLINGEN Ook in 2004 werd de avondprogrammatie gebouwd rond de drie gekende pijlers : wereldmuziek in de reeks Ongehoorde Streken, humor in de reeks Comedy Connection en Vlaamse artiesten in de reeks Vlaamse Reuzen. Vooral met de beide eerste reeksen onderscheidt het cultuurcentrum Leopoldsburg zich van de andere Limburgse cultuurcentra. Zelfs binnen de Vlaamse context neemt Leopoldsburg hiermee een aparte plaats in. Het aantal avondvoorstellingen steeg van 54 naar 64. Uiteraard steeg hierdoor ook het totaal aantal bezoekers. Van naar Het gemiddeld aantal toeschouwers per voorstelling bleef nagenoeg hetzelfde: 279 tegenover 276 in Per reeks bekeken geeft dat volgend resultaat: Ongehoorde Streken: 25 concerten met gemiddeld 227 bezoekers en een totaal van Comedy Connection: 13 voorstellingen met gemiddeld 293 bezoekers en een totaal van GEZINSVOORSTELLINGEN: Ogenblikjes Onze gezinsvoorstellingen deden het iets minder dan in Maar ook toen constateerden we dat sommige voorstellingen uitstekend lopen en andere slechts met veel moeite een handvol publiek opleveren. Naar de precieze oorzaken hiervan blijft het een beetje raden: naambekendheid van de groep of artiest, het genre (dans, poppentheater ), slechte of goede datum, concurrentie van andere activiteiten Dit belet ons echter niet om te blijven zoeken en experimenteren. SCHOOLVOORSTELLINGEN Het bezoekersaantal is hier gedaald met bijna 700. De verklaring hiervoor moet gezocht worden in het feit dat Onze-Lieve-Vrouw Visitatie en Sint-Michiel een jaartje hebben afgehaakt om in alle rust hun fusie te organiseren. Met uitzondering van de basisschool Heppen komen alle Leopoldsburgse scholen naar de voorstellingen. p 10 - Jaarverslag 2004

11 Cultuurbeleidscoördinator Projecten inzake minder verspreide en minder gekende disciplines Hola Flamenco! In 2004 waren we toe aan de 3de editie van dit Spaans festival. Door destijds te kiezen voor een flamencofestival hebben we het onszelf zeker niet gemakkelijk gemaakt. Deze oude Spaanse cultuurvorm wordt gekenmerkt door zeer uiteenlopende stijlen. Die vergen vaak een zekere inspanning van het publiek. Flamenco openbaart zich stap voor stap, maar hoe meer je je erin verdiept, hoe rijker het blijkt te zijn. Hola Flamenco lokt zeker niet de grote massa (dat is ook niet de bedoeling), maar elk jaar opnieuw krijgen we lovende commentaren van mensen die flamenco ontdekken. Tentoonstellingen De tentoonstellingsprogrammatie stond het voorbije jaar op een lager pitje. Dat had alles te maken met de personeelswissel binnen de staf van het centrum. Toch werden er nog enkele bijzondere exposities gerealiseerd. Zo was er de internationale keramiektentoonstelling Een keramische dialoog tussen 2 continenten (i.s.m. Galerie Van Meensel uit Halen); de expositie Optische Illusies (i.s.m. de bibliotheek en Technopolis Mechelen) en de schilderijen en bronzen beelden van drie Overpeltse kunstenaars (Agy Claessen, Liliane Vandenberk & Eric Van Mechelen). Daarnaast bleef het Fotografiecircuit Vlaanderen gewoon verder lopen. Dit samenwerkingsverband tussen een aantal cultuurcentra zorgt ervoor dat er maandelijks een andere fototentoonstelling te zien is in Cafetaria Hamlet. De cultuurbeleidscoördinator vervult een spilfunctie in onze gemeente. Zij staat voor een culturele samenwerking tussen mensen, verenigingen en organisaties. Cultuurinvulling vanuit lokale noden, dat is de essentie! Leopoldsburg heeft een cultuurbeleidsplan! Het cultuurbeleidsplan is een meerjarenplan dat het cultuurbeleid uitstippelt. Op deze manier proberen we op een weldoordachte manier het cultuurbeleid tot en met 2007 te sturen. De administratie las het plan en keurde het in juli goed. Om het in hun eigen woorden te zeggen: Dit beleidsplan is zeker en vast een bruikbaar instrument om te werken aan een boeiend gemeentelijk cultuurbeleid, het wordt dan ook goedgekeurd. De goedkeuring van het plan heeft een aantal aangename gevolgen voor alle cultuurminnende inwoners van de gemeente Leopoldsburg want vanaf 2005 zal de gemeente Leopoldsburg jaarlijks kunnen beschikken over 1 euro per inwoner voor vernieuwende cultuurinitiatieven. Een nieuwe samenstelling voor de cultuurraad Naar aanleiding van het nieuwe decreet lokaal cultuurbeleid werd de cultuurraad in 2004 in een nieuw kleedje gestopt. De structuur werd veranderd en de adviesraad kreeg enkele nieuwe leden: de deskundigen en professionelen. In het verleden was de cultuurraad vooral een vergadering op maat van de verenigingen, maar dankzij haar vernieuwde structuur komt daar nu verandering in. Vanaf 2004 kunnen alle cultuurminnende inwoners actief lid worden van de cultuurraad. De nieuwe vergadering nam vanaf januari een sterke start door zich te ontfermen over initiatieven zoals de Week van de Amateurkunsten. Cursussen In de tweede helft van 2003 werd er voor de cursuswerking een halftijdse educatieve kracht aangeworven. Dit experiment werd tijdens het grootste deel van het voorbije jaar verdergezet, maar moest uiteindelijk worden stopgezet wegens een gebrek een financiële middelen. Deze extra kracht heeft zeker effect gehad vermits het aantal cursisten met 23,51% is gestegen. Van 404 in 2003 naar 499 in De Cultuurraad werd in 2004 in een nieuw kleedje gestopt met een nieuwe structuur en nieuwe leden. p 11 - Jaarverslag 2004

12 De Week Van de amateurkunsten Van 30 april tot en met 9 mei nam kunst in Leopoldsburg een speciaal plekje in. Leopoldsburg deed in 2004 voor de eerste keer mee aan de Week van de Amateurkunsten! Het debuut ging niet onopgemerkt voorbij, overal in Leopoldsburg en Heppen kon je genieten van kunst. Graffitikunstwerken sierden het centrum. Kinderen lieten hun kunsten zien in de basisschool van het Atheneum. In het gemeentehuis kon je meer dan 100 kunstwerken bewonderen van eigen bodem. Voor de organisatie van de week werkten de cultuurraad, de jeugddienst, het Atheneum, de muziekschool, verschillende verenigingen en privépersonen samen met een sterke programmatie als resultaat. In het gemeentehuis werd een speciaal ophangsysteem geïnstalleerd dat het voor de kunstenaars van onze gemeente mogelijk maakt om op een eenvoudige manier het gemeentehuis om te toveren tot een paleis voor amateurkunstenaars. Deelnemende kunstenaars 2004: Katrien Quintens, Matthieu Thoelen, Chris Christiaens, Chris Cools, Hilde Fransen, David Kuppens, Marie-Jo Drees, Philippe Claes, Julien Van Hurck, André Van Kerkhoven, Marie-José Daems, Raymond Demaere, Maria Peeters, Marc Gielen, Veronique Croymans, Lisette Volders, Marijke Van Roey, Ivan Deboevrie, Ilse Van Meir, Maria Meert, Adi Weydemans, René van Beeck, Line Feyaerts, Jan Schepens en Guillaume Greuninx, met als speciale gasten enkele kunstenaars van IPO Den Heuvel. Een tweede debuut: Erfgoeddag De gemeente Leopoldsburg nam in 2004 voor de eerste maal collectief deel aan Erfgoeddag. Het initiatief kon op meer dan 900 bezoekers rekenen, een groot succes voor de gemeente. Bovendien was het een interessant samenwerkingsinitiatief waaraan verschillende diensten, verenigingen en musea deelnamen. Met het nationale thema t zit in de familie in het achterhoofd werden er voor heel de familie erfgoedactiviteiten op het programma gezet. Een gratis busdienst werd ingeschakeld om de bezoekers veilig op alle erfgoed locaties te brengen. De gezinsbond zorgde voor animatie en we konden op de jeugddienst rekenen voor een leuke zoektocht op familiemaat. t zit in de familie Onze gemeente nam in 2004 voor de eerste maal deel aan Erfgoeddag en kon op meer dan 900 bezoekers rekenen. Erfgoedweetjes uit 2004 De eerste editie van de museumgids In 2004 kreeg de gemeente er een nieuwe infobrochure bij waarin alle musea hun werking en collecties voorstellen. Dit om de samenwerking tussen de musea verder te stimuleren en de bestaande collecties bij een ruim publiek onder de aandacht te brengen. De nieuwe brochure werd voor het eerst voorgesteld op de lezersdagen van het Belang van Limburg en kende meteen een groot succes. Hopelijk vinden op deze manier onze eigen inwoners en de bezoekers van onze gemeente makkelijker de weg naar één van onze 5 musea. Visueel maken van erfgoedgeschiedenis dankzij de plaatsing van 2 monumenten In het kader van de bevrijding werden er in Leopoldsburg twee nieuwe monumenten geplaatst die de gebeurtenissen in onze gemeente verduidelijken tijdens de oorlog. Het eerste monument werd geplaatst in Heppen in de Hoekstraat. Het beeld werd gemaakt door kunstenaar Bart Heylen. Het stelt Robert Cavendish voor en staat symbool voor alle buitenlandse soldaten die in onze gemeente sneuvelden. Het tweede monument kan je terugvinden op de Lommelsesteenweg, een tankkoepel die ons herinnert aan de Belgische soldaten die stierven voor onze vrijheid. De gemeente Leopoldsburg werd in 2004 bovendien erkend als oorlogsgemeente. p 12 - Jaarverslag 2004

13 Een nieuw museum in Leopoldsburg 2004 was tevens het jaar waarop we een nieuw museum in onze gemeente mochten openen, het resultaat van een jarenlange passie en inzet van vrijwilligers. Op 11 september opende het museum M.K.O.K een nieuwe vleugel met een permanente tentoonstelling over de politieke gevangenen die in Leopoldsburg tijdens de tweede wereldoorlog verbleven. Limburgse Kempen, Koninklijke Kempen: een gloednieuw museum gewijd aan de dynastie van België in het algemeen en wijlen Koningin Astrid in het bijzonder. Je vindt er unieke kunstwerken en tal van voorwerpen rond het Belgische vorstenhuis zoals een exacte kopie van Astrids trouwjurk. Mevrouw Astrid Bammens, initiatiefneemster, ontvangt je alsof het in haar eigen huiskamer zou zijn met een heerlijke kop dampende koffie en een vorstelijk koekje. In het museum kan je ook een luxeverblijf boeken in een koninklijke suite. Mevrouw Bammens doet er alles aan om elke gast zich een paar dagen koning of koningin te laten voelen in haar Koningshuis. p 13 - Jaarverslag 2004

14 FINANCIËN Koken kost geld De gemeente is actief bezig! Dat kan je lezen in dit jaarverslag. Maar koken kost geld. Waar kwam dat geld vandaan en waar ging het naartoe? De financiële dienst geeft je alvast een overzicht in vogelvlucht. De jaarrekening van de gemeente wordt ingedeeld in de gewone dienst en de buitengewone dienst. In de gewone dienst vind je alle ontvangsten en uitgaven terug die ten minste éénmaal per jaar voorkomen. De buitengewone dienst geeft alle ontvangsten en uitgaven weer die op een duurzame wijze invloed uitoefenen op de omvang en waarde van het gemeentelijk patrimonium. In 2004 kreeg onze gemeente 11,74 miljoen euro inkomsten binnen, 11,10 miljoen daarvan was voor de gewone dienst. Bijna de helft van deze inkomsten ( 49,24 %) kwam van de belastingen. De grootste inkomst uit belastingen komt van de aanvullende personenbelasting. De gemeente heft een aanvullende belasting van 8 procent op de personenbelasting die door de federale overheid geïnd wordt. Voor 2004 is deze belasting verantwoordelijk voor een opbrengst van 2,89 miljoen euro. Ten tweede hebben we de opcentiemen op de onroerende voorheffing die 1,9 miljoen euro opbrachten voor onze gemeente. De gemeente heft 1350 opcentiemen op het aandeel van het Vlaams Gewest ( 2,5% van het kadastraal inkomen). Daarnaast zijn er in de gemeente nog verschillende eigen gemeentebelastingen van kracht. Deze belastingen worden door de gemeenteraad goedgekeurd. De belangrijkste voor onze gemeente zijn de belasting op het ophalen van huisvuil, de belasting op verspreiding van reclamefolders en de belasting op plaatsrecht markten. Eveneens een belangrijke bron van inkomsten zijn de subsidies die de gemeente ontvangt van andere overheden. De gemeente ontvangt subsidies voor o.a. de werking van de brandweer, het onderwijs, de bibliotheek... Voor 2004 was dit in totaal 1,51 miljoen euro (12,94% ). Elk jaar ontvangt de gemeente geld van het gemeentefonds. Dit is geld dat door de Vlaamse Overheid verdeeld wordt over de vlaamse steden en gemeenten op basis van bepaalde criteria zoals het aantal inwoners en de oppervlakte. In 2004 ontvingen we 2,21 miljoen euro, dit is 18,84 % van de totale inkomsten. Je vraagt je natuurlijk ook af waar al dit geld naartoe ging. In 2004 gaf de gemeente 13,47 miljoen euro uit, waarvan 10,70 miljoen euro in de gewone dienst De gemeente is een grote werkgever. Er ging dan ook 31,85 % van de uitgaven of 4,29 miljoen euro naar personeelskosten. De werkingskosten maken 11,36 % uit van de totale uitgaven. Dit zijn de subsidies die de gemeente zelf geeft aan gezinnen en culturele, sociale, sportieve en andere verenigingen. En dan is er ook nog een bijdrage van 1,42 miljoen euro voor de werking van het OCMW en een subsidie van euro voor de politiezone. Dan gaat er nog een deel naar de aflossingen en intresten van leningen die in het verleden werden aangegaan om investeringen te financieren ( euro). In de buitengewone dienst waren er euro ontvangsten en 3,70 miljoen euro uitgaven. Het grootste deel van de ontvangsten is afkomstig van de overdracht van het rioleringsnetwerk aan Interelectra. Hiervoor kreeg de gemeente dit jaar een cash-uitbetaling van 60% van 25% van de geschatte waarde van het rioleringsnetwerk, wat neerkomt op euro. De gemeente kreeg hiervoor ook 2,70 miljoen euro aandelen van Interelectra. Het totaal van de cash-uitbetalingen en de aandelen stemt overeen met de voorlopig geschatte waarde. Eind 2005 zal de definitieve waarde van het rioleringsnetwerk berekend worden en in 2006 zullen we dan het tweede gedeelte van de cash-uitbetaling ontvangen. In 2004 investeerde de gemeente voor 3,70 miljoen euro. De belangrijkste investeringen waren : De renovatie van het sociaal huis ( 1,09 miljoen euro) De aankoop van nieuw meubilair voor de openbare bibliotheek ( euro) De aanleg van het fietspad IJzerlei fase 2 ( euro) Het buitengewoon onderhoud van wegen ( euro) De investeringen werden voornamelijk gefinancierd met leningen. De gemeente heeft ook aandelen van voornamelijk Interelectra, Nuhma en Dexia. De dividenden die we hiervoor ontvangen vertegenwoordigen 9,20 % van de inkomsten, namelijk 1,08 miljoen euro. p 14 - Jaarverslag 2004

15 INTEGRATIEDIENST Een greep uit de vele initiatieven van de integratiedienst! Onze gemeente heeft in vergelijking met andere Limburgse gemeenten een hoog percentage allochtonen (ongeveer 7%). Deze inwoners zijn vaak van Turkse herkomst en in ons land geboren. Het grootste deel van hen heeft zelfs de Belgische nationaliteit. Leopoldsburg is een multiculturele gemeente en samenleven gebeurt niet altijd vlekkeloos. Daarom is binnen het gemeentebestuur de integratiedienst actief. Deze dienst, erkend door de Vlaamse overheid, helpt mee aan het ontwikkelen van een beleid voor etnisch-culturele minderheden (allochtonen, vluchtelingen en woonwagenbewoners). Het doel van dit beleid is dat alle burgers evenveel kansen krijgen om deel te nemen aan het leven in onze gemeente. Hiervoor wordt de bestaande dienstverlening afgestemd op de verscheidenheid van onze inwoners. Een goede dienstverlening houdt immers rekening met de behoeften van alle inwoners. Dit gebeurt niet van vandaag op morgen. Dit doen we stap voor stap en dienst per dienst was voor de lokale integratiedienst een jaar waarin vooral verder gewerkt werd aan bestaande initiatieven die verfijnd werden en daardoor beter afgestemd zijn op de burger. Enkele opmerkelijke intitiatieven die we wat meer in de kijker zetten zijn: Inburgering In Leopoldsburg worden al enkele jaren cursussen voor anderstalige nieuwkomers georganiseerd. Anderstalige nieuwkomers zijn personen die minder dan één jaar in België zijn. In het verleden werden deze cursussen in een samenwerkingsverband met de gemeentebesturen van Heusden-Zolder en Ham georganiseerd. Door het inburgeringsdecreet werd deze taak overgenomen door een Provinciaal Onthaalbureau dat in samenspraak met de lokale integratiedienst zorgt voor een zo goed mogelijk aanbod in Leopoldsburg voor inwoners uit de gemeenten Ham en Leopoldsburg. Een inburgeringscursus bestaat uit een elementair basispakket Nederlandse les en maatschappelijke vorming. Tijdens deze periode wordt de cursist opgevolgd door een trajectbegeleider en wordt in overleg met de VDAB gekeken naar verdere opleiding en/of tewerkstelling van de cursist na het beëindigen van de cursus. Aan de twee inburgeringscursussen voor nieuwkomers die in Leopoldsburg plaatsvonden, namen 24 cursisten deel waarvan 19 uit Leopoldsburg en 5 uit Ham. Van de cursisten die in Leopoldsburg wonen kwamen er 14 uit Turkije, 2 uit Rusland, 1 uit Marokko, 1 uit Kenia en 1 uit Roemenië. Naast deze inburgeringscursussen zijn er in onze gemeente nog andere Nederlandse taalcursussen voor mensen die al langer in België verblijven. Deze cursussen worden georganiseerd door het Centrum voor Volwassenenonderwijs Noord-Limburg en het Centrum Basiseducatie West-Limburg. Gelijke onderwijskansen Arm of rijk? Zwart of blank? Heel erg slim of vaak te moe? Op school zou ieder kind gelijke kansen moeten krijgen. Maar in het echte leven loopt het vaak anders. Iedere ouder wil het beste voor zijn of haar kind. De school speelt daarin een belangijke rol. Op school zou ieder kind immers de kans moeten krijgen om verder te geraken in het leven. De Vlaamse overheid maakte hierover een nieuw decreet dat ervoor moet zorgen dat alle kinderen gelijke kansen krijgen op school. Om dit mee te realiseren in onze gemeente werkte de lokale integratiedienst actief mee aan het lokaal overlegplatform (LOP) samen met mensen van de scholen, de CLB s (centra voor leerlingenbegeleiding), ouders en ook allochtonen. De integratiedienst probeert vooral deze laatsten zo goed mogelijk te betrekken, om hen ook een stem te geven in heel dit gebeuren om zo een stap dichter te komen tot integratie. Offerfeest Net als in de voorgaande jaren werd door het gemeenstebestuur i.s.m. de moslimgemeenschap een tijdelijke slachtinrichting ingericht in het voormalige militaire kolenpark in de De Wittelaan. In deze tijdelijke slachtinrichting konden moslims hun schaap ritueel slachten met respect voor het eigen geloof en cultuur, maar ook beantwoordend aan de Vlaamse en federale regels betreffende dierenwelzijn en voedselveiligheid. De praktische uitwerking van deze tijdelijke slachtvloer is een samenwerkingsverband tussen verschillende gemeentelijke diensten: De milieudienst zorgt voor de locatie, de noodzakelijke vergunningen, de regeling rond het verwijderen van het afval, contacten met de dierenarts, het bestellen of huren van het nodige materieel De integratiedienst zorgt voor de informatie en communicatie naar zowel de moslimgemeenschap als naar de andere inwoners, de betrokkenheid van de moslimgemeenschap stimuleert bij de praktische uitwerking, de controle of de slachtbrief en het betalingsbewijs de dag zelf De technische dienst helptmet logistiek materiaal en personeel het verloop van de dag in goede banen helpt leiden De financiële dienst int de bijdragen voor de verwerking van het slachtafval... De dienst bevolking reikt de slachtbrieven uit voor het islamitisch offerfeest... Het rusthuis van het OCMW stelt warme maaltijden op de dag zelf ter beschikking voor de personeelsleden van het gemeentebestuur en de dierenarts. Deze samenwerking is een voorbeeld van inclusief beleid in de praktijk. Elke dienst houdt zich respectievelijk bezig met een zo goed mogelijke dienstverlening op haar terrein. Andere initiatieven Daarnaast ondersteunde en stimuleerde de integratiedienst lokale initiatieven die interculturele ontmoeting bevorderen zoals: Het multiculturele vrouwenfeest van de moedergroep van de Vrije Basisschool in Heppen. Het multicultureel weekend op het Bevrijdingsplein in Leopoldsburg De Limburgse Integratiesportdag voor Vrouwen p 15 - Jaarverslag 2004

16 JEUGD De jeugddienst De jeugddienst richt zich naar kinderen en jongeren van 0 tot 25 jaar, met als doel het welzijn van de plaatselijke jeugd te bevorderen. In ons takenpakket kan je drie hoofdfuncties onderscheiden : Een functie met betrekking tot het vrijetijdsbeleid voor kinderen en jongeren door : de ondersteuning van het jeugdwerk d.m.v. subsidiëring, het vervullen van de rol van informatieschakel en ondersteuning van de uitleendienst. Het opzetten van een eigen aanbod naar kinderen en jongeren (Grabbelpas- en Swappasaanbod, de tienerwerking, speelpleinwerking Vroem ) Begeleiding, ondersteuning en organisatie van de inspraak door : de ondersteuning van de jeugdraad en de organisatie van de kindergemeenteraad. Een hefboom voor een integraal en geïntegreerd jeugdwelzijnsbeleid door : de opmaak en opvolging van het jeugdwerkbeleidsplan; de organisatie van de gemeentelijke speelpleinwerking; samenwerking met andere diensten en werkingen (preventie, buitenschoolse kinderopvang, speelotheek, integratiedienst, ) en een aanbod voorzien voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. Deze drie taken vind je concreet omschreven in het jeugdwerkbeleidsplan Het jeugdwerkbeleidsplan geeft steeds nieuwe impulsen aan de jeugddienst. Dit zorgt ervoor dat de werking van de jeugddienst afgestemd blijft op de doelgroep. Geïnteresseerden kunnen altijd een exemplaar van dit plan verkrijgen bij de jeugddienst. De werkingen De tienerwerking / de kinderwerking Wekelijks werd een gestructureerd aanbod voorzien, met afwisselend ontmoetingsmomenten en laagdrempelige activiteiten. De tieners leerden de kinderwerking kennen (buurtbal i.s.m. de sportdienst). Alle activiteiten en ontmoetingsmomenten werden gecoördineerd en begeleid door de jongerenwerker. De nieuwe gemeentelijke speelpleinwerking VROEM Tijdens de zomervakantie werd 6 weken speelpleinwerking Vroem georganiseerd (van 12 juli t.e.m. 20 augustus 2004) in het Buurthuis in Heppen. Hiervoor werd een voltijdse coördinator aangeworven voor 6 maanden. De speelpleinwerking kon rekenen op een monitorenploeg van 34 mensen, waarvan 4 met een brevet hoofdanimator en 15 met een brevet animator in het jeugdwerk. Nieuw is dat deze animatoren een vergoeding kregen voor hun prestaties. Er waren in 2004 maximum 100 kinderen en minimum 30 kinderen per dag en er werden 211 verschillende kinderen bereikt tijdens de 6 weken speelpleinwerking. De enquête bij de ouders resulteerde in overwegend positieve reacties en een paar praktische tips, waar we naar volgend jaar toe zeker rekening mee zullen houden. De uitleendienst Jeugdwerkinitiatieven kunnen nog steeds terecht bij de uitleendienst voor de huur van audiovisueel materiaal, licht, tegen jeugdwerktarieven. In 2004 werd ongeveer 300 keer materiaal verhuurd en uitgeleend. De dienst wordt gerund door een team van vrijwilligers. In 2004 werden vooral nieuwe lichteffecten aangekocht. De gemeentelijke jeugdraad De gemeentelijke jeugdraad is een overleg- en adviesorgaan, waarin alle jeugdwerkinitiatieven en geïnteresseerde jongeren kunnen zetelen. Zij geeft adviezen aan het college van burgemeester en schepenen wat betreft het jeugdbeleid. Zij maakt tevens overleg mogelijk tussen de verschillende jeugdwerkinitiatieven, maar verzekert de blijvende eigenheid van elk initiatief. Naast de verplichte adviezen organiseerde de jeugdraad in 2004 ook nog enkele zinvolle activiteiten : In het kader van de bevrijdingsfeesten nam de jeugdraad de vrijdagavond (10 september 2004) voor zijn rekening. Op de markt werd een Free Podium voor plaatselijke groepen, optreden en After Party georganiseerd. In het kader van Grabbelpas werden in 2004 een aantal leuke activiteiten en uitstappen georganiseerd: Goocheldag, de Ketnetshow, uitstap naar de Zoo van Antwerpen, Workshoppendag, uitstap naar Technopolis, de Kinderfuif. Daarnaast werkten de vrijwilligers van de jeugdraad, de uitleendienst, de tienerwerking, de speelpleinwerking en de jeugddienst mee aan een aantal andere projecten : repetitiecheques, week van de amateurkunsten, erfgoeddag, Celtic Colours, vrijetijdspas, vakantiebrochure, drugpreventie, Subsidies jeugdwerk Het gemeentebestuur keerde ,16 euro uit aan subsidies voor het jeugdwerk. Dit bedrag werd als volgt verdeeld : euro toelage aan de jeugdraad euro toelage aan de tienerwerking euro toelage aan de kindergemeenteraad euro toelage aan Cobra euro toelage aan de speelpleinwerking 1.098,18 euro toelagen aan individuele vorming, door het JWI ingerichte vorming 3.791,82 euro aan educatief materiaal ,16 euro aan kampsubsidies 250 euro aan artiesten en gezelschappen euro aan renovatie- en verbouwingswerken 500 euro aan huursubsidie euro aan grabbelpas en Swappas euro aan erkenningen jeugdwerkinitiatieven p 16 - Jaarverslag 2004

17 MIDDENSTAND Ambiance in het centrum! De auto in, op weg naar Lommel of Hasselt om inkopen te doen. Of misschien zelfs naar Antwerpen of Maastricht. Dat kan best gezellig zijn. Maar je hoeft het niet altijd zo ver te zoeken. Ook Leopoldsburg heeft een gezellig winkelcentrum. In 2004 haalde de gemeente met Luc Motmans een handelsconculent in huis, of liever in t centrum. De werkgever van Luc is Stebo. Onze gemeente sloot in 2003 een contract af met Stebo om leven te brengen in het handelscentrum van Leopoldsburg en Heppen. In 2004 kwam hij echt op dreef. Samenwerking voorop In de eerste plaats werkt Luc samen met de handelaars, met de middenstandsraad, de middenstandsschepen en de horeca. Maar ook de inwoners, alle gemeentelijke diensten en gemeentelijke raden worden hierbij betrokken. Om de dynamiek in het centrum te versterken werd in 2004 een enquête verspreid onder de inwoners en de handelaars. Het resultaat van deze enquête leerde ons dat we werk moesten maken van 2 doelstellingen: samenwerken aan acties en promotie en de sfeer en ambiance versterken door een gezellige inrichting zodat het goed wonen, winkelen en vertoeven wordt in onze gemeente. Sfeer en ambiance Door sfeer en ambiance binnen te loodsen in het centrum willen we de inwoners naar het centrum lokken. De rode lopers, de kerstversiering en de sfeervolle verlichting die de winkelstraten versierden tijdens de eindejaarsperiode zijn hiervan een mooi voorbeeld. Veel volk in t centrum De drukke verkeersassen in de buurt van onze gemeente en de aanwezigheid van het leger zorgen voor veel volk in het centrum. Met haar brede straten en brede stoepen heeft ons dorp een troef in handen. Dit zorgt voor veel volk in de winkelstraten. Bebloemingsactie In 2004 friste het gemeentebestuur de gemeente op met fleurige bloementuilen. De reacties van middenstanders en inwoners waren uitermate positief. Dit is zeker voor herhaling vatbaar. Handelsconsulent Luc Motmans, de handelsconsulent, heeft in 2004 vooral gewerkt als contactpersoon voor de middenstand, voor inwoners en verenigingen. Zo speelt hij een grote rol bij het overleg rond het jaarlijkse Harley-weekend, bij de organisatie van de braderie en in de middenstandsraad. De gemeente haalde met Luc Motmans een handelsconsulent in huis om meer leven te brengen in het handelscentrum van Leopoldsburg en Heppen. p 17- Jaarverslag 2004

18 MILEU Tijdens de zwerfvuilactie werd maar liefst 6 ton zwerfafval opgeruimd. Hiervoor zorgde de milieuraad, samen met verenigingen uit onze gemeente. Op naar een propere gemeente! In 2004 werd de gemeente dankzij de acties van de milieudienst en de milieuraad een stukje properder. Na de grote zwermvuilactie in augustus, zijn we gestart met de actie geen poep op de stoep. Bij de milieudienst kon je gratis hondenpoepzakjes afhalen en voor de trouwe viervoeters werden er 2 hondentoiletten geïnstalleerd. De actie werd ondersteund door een poster die nog steeds heel wat vensters siert. Zwermvuilactie De werkgroep afval van de milieuraad werkte een actie uit rond het thema zwerfvuil en sluikstorten. De actie werd zwermvuil gedoopt, omdat het zwerfvuil zich als een zwerm over de gemeente verspreid. De actie heeft tot doel om zoveel mogelijk inwoners aan te zetten om samen iets aan het zwerfvuil te doen. De actie ging van start op 1 juni en liep tot eind augustus. In het infoblad van juni werd de actie voorgesteld aan het publiek. Vervolgens heeft de werkgroep heel de gemeente vol gezet met bordjes om de inwoners overal gedurende de looptijd te confronteren met het thema. Hoogtepunt was de opruimactie op zaterdag 28 augustus. Verenigingen konden inschrijven voor deze opruimdag. De milieuraad beloonde elke deelnemende vereniging met een cheque van 10 euro per deelnemer (maximaal 100 euro). De milieuraad wil op die manier de toelage die ze van het gemeentebestuur krijgt, herinvesteren in het Kampse verenigingsleven. Om de inwoners op deze opruimdag te prikkelen werd al het ingezamelde afval op een berg verzameld op het marktplein. De verenigingen werden ook aangespoord om het zwerfvuil en het sluikstorten gesorteerd op te ruimen: glas, metaal, plastic en restafval. Zo kan een deel van dit afval nog via het containerpark gerecycleerd worden. De deelnemers werden op het einde van de dag getrakteerd op een drankje. In het totaal werd maar liefst 6 ton afval verzameld! Nieuwe glasbollen In de maand juli 2004 zijn de vertrouwde witte glascontainers in de gemeente vervangen door nieuwe glascontainers. Vanaf nu sorteer je je glas niet meer in drie kleuren maar in twee: wit en gekleurd glas. Welk glasafval hoort in de glascontainer thuis? De glascontainers zijn voor de inzameling van hol glas, zoals volledig lege glazen flessen en bokalen zonder deksels en stoppen. Je mag geen vlakglas, spiegels en ruiten, lampen, stenen kruiken, porselein en aardewerk in of aan de container achterlaten. Breng dit naar het recyclagepark of geef het mee met de veertiendaagse grofvuilophaling. De glascontainer bestaat uit twee compartimenten. De kleur aan de buitenzijde geeft aan hoe je het glas moet scheiden: wit glas hoort aan de witte zijde van de glascontainer, het gekleurd glas hoort aan de groene zijde van de glascontainer. Waarom de overstap van driekleurenscheiding tot tweekleurenscheiding? De overstap is heel simpel: er is gewoonweg te weinig bruin glas in omloop om dit ook op een verantwoorde manier apart te recycleren. Waarom toch nog kleurenscheiding? De kwaliteit van het ingezamelde glas is erg belangrijk voor de verdere verwerking (recyclage) ervan. Daarom is het nodig om het glas op kleur te scheiden. Iedere kleur glas kan worden gerecycleerd, maar van gekleurde glasscherven kan enkel opnieuw gekleurd glas gemaakt worden. Om wit glas te recycleren, kunnen alleen witte scherven gebruikt worden. Komt er gekleurd glas bij het wit glas terecht, dan wordt de volledige container onbruikbaar voor de recyclage tot nieuw wit glas. Let dus goed op wanneer je je glas in de container deponeert: wit bij wit, gekleurd bij gekleurd! TANKSLAG. Niet meer gebruikte stookolietanks. Wat te doen? In 2004 legde de milieuraad de basis voor een nieuwe actie TANKSLAG. Ze constateerden immers dat vele eigenaars hun stookolietanks in de grond laten zitten nadat deze buitengebruik is gesteld (bijv. overgeschakeld op gas of een nieuwe tank werd geplaatst) en dit uit vrees voor eventuele hoge sanerings- of opruimingskosten. Nochtans, zolang zo n tank in de grond zit, blijft er risico op mogelijke (verdere) bodemverontreiniging. De milieuwetgeving zegt dat elke tank die definitief buiten gebruik wordt gesteld eerst geledigd, gereinigd en verwijderd moet worden. De milieuraad wou iets doen aan dit probleem en zocht naar een oplossing: niet met de vinger wijzen maar een hand reiken! Een eerste stap was de organisatie van enkele infovergaderingen omtrent deze problematiek. Daarnaast wil de milieuraad inwoners die in deze situatie zitten, helpen en begeleiden. Doel is een zo groot mogelijke groep inwoners te verzamelen om dan gezamenlijk naar een gespecialiseerde firma te stappen. Zo kan een zo goed(koop) mogelijke prijs bedongen worden. De actie loopt door in Shit happens: Poep op de stoep! Bah, weer in de poep getrapt. Dat wordt weer pulken met een stokje om die stinkende troep tussen de ribbels van mijn zolen uit te krijgen. Menig inwoner werd in 2004 geconfronteerd met dit probleem. Het werd zelfs zo erg dat hondenpoep genoteerd stond binnen de top vijf irritaties in Leopoldburg. Het gemeentebestuur deed iets aan dit probleem door in de omgeving van de Koning Leopold-III-laan (waar er vroeger al een hondenweide was) en op de markt in Heppen-centrum hondentoiletten in te richten. Op deze manier kunnen onze viervoeters op een propere manier hun behoefte doen. Zo kunnen wandelaars en bezoekers aangenamer genieten van onze gemeente en winkels. Naast deze toiletten werden ook gratis hondenpoepzakjes verdeeld worden in het gemeentehuis en via onze plaatselijke middenstanders. Het bestaande politiereglement werd aan deze nieuwe situatie aangepast en als het niet anders kan, treedt de politie op. p 18 - Jaarverslag 2004

19 OCMW Samenwerken: samen bouwen aan een mooie toekomst! Voor het OCMW en de sociale dienst was 2004 een druk jaar. Van hogerhand kwamen er een aantal nieuwe zaken op ons af, maar ook in eigen huis werden heel wat projecten op stapel gezet. Blikvangers waren de eerste stappen die gezet werden om een gezamenlijk Lokaal Sociaal Beleidsplan op te maken. In zo n plan schrijven we waar we met het OCMW en de sociale dienst naar toe willen, wat we willen bereiken in de volgende jaren. Voor het opmaken van zo n beleidsplan werd een stuurgroep opgericht waarin het OCMW samenwerkt met de gemeente om het lokaal sociaal beleid concreet gestalte te geven. De koppen werden samengestoken om de doelstellingen vast te leggen: Hoe willen we samenwerking bevorderen? Wie doet wat: taakafbakening tussen de gemeente, het OCMW en de andere partners in het welzijnsveld. Hoe pakken we dit concreet aan? Om deze doelstellingen te verwezenlijken gingen we eerst polsen wat er leeft bij de personeelsleden. Samenwerken en coördinatie kan enkel wanneer je het personeel hierbij betrekt. Via regelmatig overleg en door er samen de schouders onder te zetten wordt er concreet vorm gegeven aan een sociaal beleid. OCMW Leopoldsburg krijgt oorkonde van Minister In januari 2004 kreeg het gemeentebestuur en het OCMW een heuse opsteker. Minister Byttebier overhandigde aan de gemeente en OCMW een oorkonde en een mooie aanmoedigingspremie van euro om verder werk te maken van het lokaal sociaal beleid. En dat deden we dan ook! Een Sociaal Huis waar iedereen thuis is In 2000 kocht het gemeentebestuur de schoolgebouwen Rode Kruis in de Tramstraat. De verschillende sociale diensten van de gemeente en OCMW zaten verspreid over niet minder dan vijf locaties. In 2003 werden de eerste stappen gezet om de volledige sociale dienst van het OCMW, de integratiedienst en de verantwoordelijke voor de buitenschoolse kinderopvang te verhuizen naar de gebouwen in de Tramstraat (2005). In dit huis kunnen inwoners terecht met al hun vragen, voor informatie en advies over hun rechten en sociale voordelen waarvan ze kunnen genieten. Zo kan je in het sociaal huis terecht om je pensioen aan te vragen, om kinderopvang, poetshulp of schuldbemiddeling te regelen Als bezoeker in het sociaal huis kom je terecht bij de onthaalbalie waar je info krijgt, waar je wordt doorverwezen of waar je een afspraak kan maken. Achter deze balie schuilt een groot gedeelte van de gemeentelijke en sociale dienstverlening. Het samenbrengen van al deze dienstverlening zorgt voor een positieve dynamiek bij het personeel. De personeelsleden van de gemeente en het OCMW groeien dichter naar elkaar toe op de werkvloer. Met het sociaal huis willen we 4 doelstellingen realiseren: Het infoloket Als inwoner van onze gemeente is het niet altijd duidelijk waar je terecht kan met je vragen. Via één fysiek loket willen we het sociaal huis toegankelijk maken voor jou. Van hieruit wordt je geholpen of doorverwezen. 1)Doorverwijzen Niet alle diensten kan je centraliseren in één gebouw. Wanneer we je niet kunnen helpen in het sociaal huis, dan verwijzen we je door naar een andere dienst zoals de werkwinkel, de woonwinkel, het Rode Kruis, de dienst onthaalgezinnen enz 2)Een lage drempel Door het samenbrengen van de sociale initiatieven wordt de toegankelijkheid verhoogd. Iemand die binnenstapt in het sociaal huis is niet noodzakelijk iemand die financiële hulp nodig heeft, maar kan ook iemand zijn die komt voor kinderopvang, dagopvang, een computercursus of voor de spelotheek. 3)Kennis en ervaring uitwisselen In groep weet je meer! Door de uitwisseling van kennis en ervaring in de verschillende domeinen wordt de dienstverlening op elkaar afgestemd en kan het personeel je nog beter helpen. Deze personeelsgroep is dan ook best geplaatst om het beleid te informeren over de hiaten, de aandachtspunten en de problemen in de dienstverlening. 4)Samen werk maken van werk Mensen die minder kansen krijgen op de arbeidsmarkt willen we ondersteunen bij hun zoektocht naar werk. Daarvoor werken we samen met het gemeentebestuur, de Oogst, de Poort, de werkwinkel maar ook met organisaties buiten de gemeente. Op die manier konden we maar liefst 17 inwoners tewerkstellen. Zij leren wat het is om op tijd op het werk te komen, een opdracht correct uit te voeren, om te gaan met collega s en klanten p 19 - Jaarverslag 2004

20 Een stapje dichter bij een nieuwbouw rusthuis De raadsleden en personeelsleden hebben hard gewerkt rond het dossier van een nieuwbouw voor het rusthuis. In 2004 werd verder gewerkt aan dit dossier. Wat willen we bereiken? Een zorgkern met een nieuw rusthuis met 65 woongelegenheden, een centrum voor kortverblijf met 5 woongelegenheden en de uitbouw van het aantal serviceflats. Overal willen we hetzelfde leefcomfort realiseren Verdere uitwerking van het dagverzorgingscentrum Uitbreiding van het lokaal dienstencentrum Om dit betaalbaar te houden wensen we investeringssubsidies te vragen aan de Vlaamse Gemeenschap. En we hebben niet stilgezeten. In samenwerking met een extern bureau is er een wensenprogramma opgesteld. Hoe zal het woon- en zorgcentrum in de toekomst functioneren? Hoe zal er geleefd en gewerkt worden? Wat vinden we belangrijk? Hiervoor gingen we te rade bij andere rusthuizen en vroegen we personeel, familie, bewoners van het rusthuis, de seniorenraad naar hun mening. Dit programma van wensen zal, naast het financiële aspect, de basis vormen waarmee een architect aan de slag zal gaan om een eerste ontwerp op te maken. Feestelijke opening van de serviceflats in Leopoldsburg en Heppen Maar liefst 50 nieuwe serviceflats werden in 2004 aangeboden: 19 in de Heidestraat tegenover het voormalig Heppense gemeentehuis en 31 in de woon- en zorgzone aan de De Wittelaan in Leopoldsburg. Nog voor de gebouwen er stonden, waren de 50 flats verhuurd. De inhuldiging gebeurde dan ook in een vol huis, de aanwezigen werden rondgeleid en konden kennis maken met de fiere bewoners bij een drankje en een hapje. De huidige 80 serviceflats kunnen door de alleenstaande of samenwonende valide ouderen ingericht worden met eigen vertrouwde meubels om zo een persoonlijk karakter te geven aan hun flat. Vrijheid, veiligheid en zich goed voelen primeert. t Is goed wonen in het rusthuis Het rusthuis biedt 50 woongelegenheden, waarvan er 3 erkend zijn voor kortverblijf en waarvan 25 een bijkomende erkenning kregen als rust- en verzorgingstehuis. Door een gevarieerder aanbod aan thuisondersteunende diensten blijven bejaarden langer in hun eigen huis wonen. Daardoor evolueert de bezetting van het rusthuis naar bewoners in een hogere zorgcategorie: zwaar zorgbehoevende bewoners. Aan de bewoners willen we kwalitatieve woongelegenheid bieden: aangepaste sanitaire ruimtes, een zitruimte met veranda, een toegankelijke inkomhal met schuifdeuren, een uitgebreide verpleegeenheid en een balie voor klantvriendelijk onthaal. Ook wordt er veel belang gehecht aan animatie om zo een optimaal leefklimaat te bekomen. We houden hierbij steeds rekening met de verwachtingen en de mogelijkheden van de bewoner. In 2004 werd de familieraad in het leven geroepen. Vrienden en familie van de bewoners organiseren informele contactmomenten en gespreksavonden om een gesprek te hebben over het verblijf in het rusthuis in alle aspecten om zo te komen tot tevreden consumenten. Een dagje zorg Met het dagverzorgingscentrum biedt het OCMW ondersteuning aan familie van bejaarden. s Nachts verblijven de bejaarden thuis, overdag kunnen ze terecht in het dagverzorgingscentrum waar er via een waaier aan activiteiten een zinvolle vrijetijdsbesteding wordt aangeboden. De activiteiten zijn steeds aangepast aan de individuele mogelijkheden, interesses en wensen van de bejaarden. Wanneer we de cijfers bekijken zien we dat de gemiddelde bezoeker van het dagverzorgingscentrum 76 jaar oud is. Er worden vooral vrouwen opgevangen (71%). De grote meerderheid van bezoekers komt uit Leopoldsburg (43%), gevolgd door inwoners van Beringen (36%). De bezetting van het centrum bedroeg 90% in 2004 (tegenover 27% in 2002). In de tweede helft van het jaar werd de maximum bezetting van 15 bezoekers gehaald. Kortverblijf Als bejaarde kan je ook voor een korte periode opgevangen worden in het rusthuis. Ben je net ontslagen uit het ziekenhuis en aan revalidatie toe, kan je tijdelijk (maximum 1 maand) niet opgevangen worden door familie of heeft je familie hierbij ondersteuning nodig, dan staan hiervoor 3 kamers klaar in het rusthuis. Zo kan de zorgdrager op vakantie gaan, even op adem komen. Er werden 16 personen uit Leopoldsburg opgenomen, 25 personen waren afkomstig uit gemeenten van de regio. p 20 - Jaarverslag 2004

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers!

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers! 02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE MAART - APRIL 2014 WWW.KAPRIJKE.BE Bedankt vrijwilligers! Bedankt vrijwilligers! Het gemeente- en OCMW-bestuur van Kaprijke bieden een uitgebreide waaier aan openbare diensten.

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Kom-Pas in 2011 1 Inhoud Kom-Pas in 2011... 01 Voorwoord... 03 Visie en Missie... 04 Inburgering voor Dummies... 05 De doelgroep... 05

Nadere informatie

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op!

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! De enthousiaste inzet van alle vrijwilligers, Vechters & deelnemers heeft van deze eerste editie van Levensloop Herenthout een regelrecht succes gemaakt.

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD INHOUDSTAFEL VOORWOORD 2 WERKING 2014 3 FINANCIËLE EN SOCIALE HULP 5 INKOMEN 1 ONDERSTEUNING EN OPVOEDING 1 VOORDELEN EN PREMIES 1 JURIDISCH ADVIES 1 SCHULDEN 1 CRISISOPVANG 1 SOCIAAL HUREN 1 ASIELZOEKERS

Nadere informatie

Edegem Bestuursakkoord 2013-2018. N- VA Groen Open VLD

Edegem Bestuursakkoord 2013-2018. N- VA Groen Open VLD Edegem Bestuursakkoord 2013-2018 N- VA Groen Open VLD Inhoudstafel EDEGEM, EEN UITDAGENDE GEMEENTE! 4 1 OPEN BESTUUR, PARTICIPATIE EN LOKALE DEMOCRATIE 6 Een open en transparant bestuur 6 Een sterke gemeenteraad

Nadere informatie

Community Supported Agriculture Netwerk CSA STARTERBROCHURE

Community Supported Agriculture Netwerk CSA STARTERBROCHURE Community Supported Agriculture Netwerk CSA STARTERBROCHURE Deze brochure kwam tot stand met de steun van de Vlaamse Overheid, Departement Landbouw en Visserij, Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling in

Nadere informatie

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon 2010 Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon Voorwoord:"samen staan we sterk" 4 Bruggen slaan: het Europese voorzitterschap als waardevolle samenwerking 13 Het sociale en het economische verzoenen

Nadere informatie

De verandering begint in Herne!

De verandering begint in Herne! De verandering begint in Herne! De vijf N-VA-krachtlijnen zijn de fundamenten waarop ook ons programma gebouwd is. Ze vormen de rode draad die doorheen alle lokale N-VA-programma s loopt en die ook van

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond

Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Voorwoord Dit jaarverslag geeft u een beeld van de activiteiten

Nadere informatie

2014-2015 VOORTGANGSRAPPORT

2014-2015 VOORTGANGSRAPPORT 2014-2015 VOORTGANGSRAPPORT Vormingplus Oost-Brabant vzw Paul van Ostaijenlaan 22-24 3001 Heverlee www.vormingplusoostbrabant.be INHOUD INLEIDING 2014 was het jaar dat we 10 kaarsjes uitbliezen. Op zaterdag

Nadere informatie

Aandacht voor allochtone armoede

Aandacht voor allochtone armoede Aandacht voor allochtone armoede 1 Inhoud Inleiding...3 Aanleiding voor het project...3 Historische context...3 En de beleidscontext?...3 Maatschappelijke context...4 Een opbouwwerkproject...4 Een opbouwwerkproces

Nadere informatie

2.1. Regionale mutualiteiten. 24 uur van dementie. CM Antwerpen

2.1. Regionale mutualiteiten. 24 uur van dementie. CM Antwerpen 2.1. Regionale mutualiteiten 24 uur van dementie CM Antwerpen Op 20 september 2013 organiseerde CM Antwerpen, in de aanloop naar de Werelddag Dementie, de 24 uur van dementie : een ganse dag en avond met

Nadere informatie

NOVEMBER 2013. Sociaal Verwarmingsfonds. Programmabrochure De Meet p.13. Zitmoment Durf vergelijken p.4. Samenaankoop goedkopere, p.22. p.

NOVEMBER 2013. Sociaal Verwarmingsfonds. Programmabrochure De Meet p.13. Zitmoment Durf vergelijken p.4. Samenaankoop goedkopere, p.22. p. de Zitmoment Durf vergelijken p.4 Samenaankoop goedkopere, groene energie p.9 Programmabrochure De Meet p.13 Sociaal Verwarmingsfonds 2013 p.22 NOVEMBER 2013 UITNEEMBAAR PROGRAMMABROCHURE NAJAAR 2013 -

Nadere informatie

Strategisch beleid 2013-2016. KopGroep Bibliotheken. www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken

Strategisch beleid 2013-2016. KopGroep Bibliotheken. www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken Strategisch beleid 2013-2016 KopGroep Bibliotheken www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken inhoud strategisch beleid 2013-2016 Voorwoord 4 Korte terugblik 6 Maatschappelijke

Nadere informatie

Naar een stedelijk opvangbeleid voor mensen zonder wettig verblijf

Naar een stedelijk opvangbeleid voor mensen zonder wettig verblijf Naar een stedelijk opvangbeleid voor mensen zonder wettig verblijf De8 vzw VAKA/Hand in hand Vluchtelingenwerk Antwerpen vzw - 1 Inhoudstafel Verantwoording 1. Argumenten voor een stedelijk opvangbeleid

Nadere informatie

Bewoners tevreden over nieuw woonzorgcentrum

Bewoners tevreden over nieuw woonzorgcentrum 06 tweemaandelijkse uitgave NOVEMBER - DECEMBER 2011 www.kaprijke.be Bewoners tevreden over nieuw woonzorgcentrum 1 Woonzorgcentrum colofon Tweemaandelijks infoblad Eindredactie en verantwoordelijke uitgever:

Nadere informatie

6 per 1 augustus 2014 een feit! PASSEND ONDERWIJS. juli 2014. accentueel is een uitgave van de stichting accent scholengroep

6 per 1 augustus 2014 een feit! PASSEND ONDERWIJS. juli 2014. accentueel is een uitgave van de stichting accent scholengroep 35 juli 2014 accentueel is een uitgave van de stichting accent scholengroep 6 per 1 augustus 2014 een feit! PASSEND ONDERWIJS 3 10 vragen aan Elly Veerbeek 4 Oefenweken 5-gelijke schooldagen, model cbs

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie

jaarverslag To be continued...

jaarverslag To be continued... jaarverslag 2012 To be continued... Jaarverslag 2 012 Fonds voor de BEROEPSZIEKTEN Verantwoordelijke uitgever: Jan Uytterhoeven, Sterrenkundelaan 1 1210 Brussel Redactie en vormgeving: Alexander Van de

Nadere informatie

WIE EEN NETWERK HEEFT, IS INGEBURGERD.

WIE EEN NETWERK HEEFT, IS INGEBURGERD. WIE EEN NETWERK HEEFT, IS INGEBURGERD. PROJECTOVERZICHT 2007-2013 EUROPEES INTEGRATIEFONDS VLAANDEREN Vlaanderen EIF EUROPEES INTEGRATIEFONDS Beste lezer, In 2007 richtte de EU het (EIF) op. Het EIF is

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Save the Children. Jaarverslag 2010

Jaarverslag 2010 Save the Children. Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 Save the Children Jaarverslag 2010 foto cover: foto save cover: the akash children / panos pictures foto: save foto: the save children the children Inhoudsopgave 1 Voorwoord van de voorzitter...

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Het actieplan 2014 is het laatste actieplan dat kadert in de meerjarige beleidsnota die vanaf 2009 van kracht was.

Jaarplan 2014. Het actieplan 2014 is het laatste actieplan dat kadert in de meerjarige beleidsnota die vanaf 2009 van kracht was. Jaarplan 2014 1. Inleiding Het actieplan 2014 is het laatste actieplan dat kadert in de meerjarige beleidsnota die vanaf 2009 van kracht was. Dit betekent dat in de loop van 2014 de verschillende geledingen

Nadere informatie

www.ruiselede.be ruiselede

www.ruiselede.be ruiselede GEMEENTE RUISELEDE www.ruiselede.be ruiselede 28ste jaargang - winter 2013-2014 bericht aan de bevolking P.3 VRIJE TIJD P.11 dossier P.16 milieu P.18 interview P.22 OCMW OCMW P.24 terugblik P.27 UIT DE

Nadere informatie

PROJECT ONDERWIJS CENTRUM KAUWENBERG

PROJECT ONDERWIJS CENTRUM KAUWENBERG PROJECT ONDERWIJS CENTRUM KAUWENBERG Wij willen scholen die rekening houden met kinderen die in armoede leven en die onze kinderen gelijk behandelen. Wij willen goed onderwijs voor onze kinderen. Om uit

Nadere informatie

bon jaarverslag 2013

bon jaarverslag 2013 bon jaarverslag 2013 1 Leeswijzer Dit document bevat een groot aantal van de teksten uit het online jaarverslag 2011 van bon vzw. Het volledige jaarverslag 2013 is online terug te vinden via www.bonjaarverslag.be.

Nadere informatie

magazine Koning Willem-Alexander op werkbezoek bij Dyade-klant Prago

magazine Koning Willem-Alexander op werkbezoek bij Dyade-klant Prago nummer 1 januari 2014 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs Koning Willem-Alexander op werkbezoek bij Dyade-klant Prago > O2A5 en

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012 PROGRAMMATEKSTEN Onderwerpen: (in alfabetische volgorde)

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012 PROGRAMMATEKSTEN Onderwerpen: (in alfabetische volgorde) GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012 PROGRAMMATEKSTEN Onderwerpen: (in alfabetische volgorde) Inhoud Armoedebeleid: elke Breeënaar telt... 1 Bree Centrum... 2 Dienstbetoon.... 3 Duurzaamheid... 3 Financiën...

Nadere informatie

De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering.

De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering. De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering. Studiegebied Sociaal Agogisch Werk Opleiding Sociaal Werk Optie Maatschappelijke Advisering

Nadere informatie

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Starten als zelfstandige Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Jonge ondernemers delen hun ervaringen in deze startersgids aangeboden door LV Z Liberaal Verbond voor Zelfstandigen Vrij Ondernemen

Nadere informatie

De EIF-oproep in een notendop

De EIF-oproep in een notendop De EIF-oproep in een notendop Doelgroep: minderjarige nieuwkomers uit niet-eulanden. Dat zijn kinderen en jongeren tussen de 6 en 18 jaar die maximaal één jaar ononderbroken in België verblijven. Doelstelling:

Nadere informatie