UITVOERINGSREGELING. Technische Universiteit Delft

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UITVOERINGSREGELING. Technische Universiteit Delft 2005-2006"

Transcriptie

1 UITVOERINGSREGELING voor de bacheloropleiding Technische Natuurkunde behorend bij de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleidingen Technische Natuurkunde, Scheikundige Technologie en Bioprocestechnologie, zoals bedoeld in artikel 2 van de onderwijs- en examenregeling. INHOUDSOPGAVE Technische Universiteit Delft Paragraaf 1 ALGEMEEN 1 Artikel 1. SEMESTERINDELING 1 Artikel 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING 1 Artikel 3. SPECIFIEKE EINDTERMEN VAN DE BACHELOROPLEIDING 1 Artikel 4. MAJOR-MINOR 1 Paragraaf 2 DE PROPEDEUSE 2 Artikel 5. SAMENSTELLING 2 Paragraaf 3 HET TWEEDE EN DERDE JAAR 15 Artikel 6. SAMENSTELLING 15 Paragraaf 4 TENTAMENS 28 Artikel 7. VORM VAN DE TENTAMENS EN DE WIJZE VAN TOETSEN 28 Artikel 8. INTEGRERENDE TOETS OF OPDRACHT ALS AFRONDING VAN DE BACHELOROPLEIDING 18 Artikel 9. VOLGORDE VAN DE TENTAMENS 28 Artikel 10. INSTELLINGSPAKKET 29 Paragraaf 5 EXAMENS 29 Artikel 11. SAMENSTELLEN VRIJ STUDIEPROGRAMMA 29 Artikel 12. GOEDKEURINGSPROCEDURE VRIJ STUDIEPROGRAMMA 29 Artikel 13. OVERGANGSMAATREGELEN 30 Artikel 14. DIPLOMASUPPLEMENT 31 Paragraaf 6 INVOERINGSBEPALINGEN 31 Artikel 15. INWERKINGTREDING 31 Uitvoeringsregeling Bacheloropleiding Technische Natuurkunde

2 Paragraaf 1 ALGEMEEN Artikel 1. SEMESTERINDELING Het cursusjaar is verdeeld in twee semesters. Een semester is onderverdeeld in twee onderwijsperiodes (kwartalen). Artikel 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING De eisen ten aanzien van de toelating tot de opleiding staan beschreven in artikel 4 van de Onderwijsen Examenregeling. Artikel 3. SPECIFIEKE EINDTERMEN VAN DE BACHELOROPLEIDING De afgestudeerde van de bacheloropleiding Technische Natuurkunde van de TU Delft dient aan de volgende eindtermen te voldoen: De afgestudeerde: 1. beheerst de basiskennis van de natuurkunde, met inbegrip van de noodzakelijke wiskunde en aanverwante technische vakken, op het niveau dat vereist is om een internationale geaccrediteerde Masteropleiding (technische) natuurkunde te kunnen volgen. Deze kennis wordt actief beheerst, dat wil zeggen dat de Bachelor standaardproblemen binnen de (technische) natuurkunde kan oplossen, gebruikmakend van theoretisch analytische of numerieke methoden, experimenten en/of simulatie- en modelleringstechnieken. 2. beschikt over brede kennis op het gebied van de natuurwetenschappen. 3. is in staat om problemen, ook buiten de bestudeerde gebieden, te analyseren en te abstraheren. Hij/zij kan de technieken bedoeld in punt 1 toepassen om oplossingen voor deze problemen aan te dragen en te realiseren, met oog voor praktische toepassing. 4. is in staat om zich zelfstandig effectief en efficiënt nieuwe kennis eigen te maken, met behulp van moderne communicatiemiddelen. 5. kan alleen of in teamverband bijdragen aan (technisch) fysisch onderzoek en aan technische ontwerpen en heeft ervaring met een projectmatige aanpak. 6. kan zowel in het Nederlands als in het Engels en zowel mondeling als schriftelijk communiceren over het vakgebied en over zijn of haar werk, gebruikmakend van de geëigende presentatietechnieken. 7. heeft kennis van techniek-gerelateerde ontwikkelingen in maatschappelijke context en is in staat om op dit gebied standpunten te formuleren en te verdedigen. Artikel 4. MAJOR-MINOR 1. De bacheloropleiding Technische Natuurkunde kent geen opleidingsvarianten en geen specialisatie. 2. De opleiding heeft een major- en een minordeel. Het majordeel moet door alle ingeschreven studenten gevolgd worden. Het majordeel kan worden aangevuld tot een volledig natuurkundeprogramma of met een minorprogramma. 3. De minorprogramma s zijn: Uitvoeringsregeling Bacheloropleiding Technische Natuurkunde Pagina 1 van 20

3 Bedrijfskunde Computer Science en Engineering Educatie Maritieme Techniek Scheikundige Technologie Sterrenkunde Technische Materiaalwetenschappen Technische Wiskunde Werktuigbouwkunde Paragraaf 2 DE PROPEDEUSE Artikel 5. SAMENSTELLING VAN HET STUDIEPROGRAMMA VAN DE PROPEDEUTISCHE FASE 1. De propedeutische fase voor studenten die voor het eerst zijn ingeschreven bij de opleiding in het studiejaar en later omvat de volgende onderwijseenheden met de daarbij vermelde studielast: Major-deel WI1400TNW Analyse TNW 1 12 WI1410TN Voortgezette analyse 3 TN1612 Klassieke mechanica en relativiteitstheorie 6 TN1643TNW Natuurkunde 1 6 TN1662 Natuurkunde 2 3 TNW1002 Inleiding Technische Natuurwetenschappen 3 TN1622 Fysica van het dagelijks leven 3 TN1651 Inleiding biofysica 3 ST1502TNW Technologie en samenleving 3 TN1602 Propedeutisch Eindproject 3 TN1402TNW-P Practicum TNW 2 6 Minor-deel 9 Dit omvat het aanvullend programma volledige natuurkunde of een minor-programma. 1 2 Analyse TNW bestaat uit de delen WI1400TNW D1 Analyse deel 1 5 WI1400TNW D2 Analyse deel 2 4 WI1400TNW D3 Analyse deel 3 3 Het practicum TNW bestaat uit: TN1402TNW-P IC Practicum Inleiding Computergebruik 1 TN1402TNW-P IP Practicum Inleiding Experimenteren 2 TN1402TNW-P II Practicum Inleiding Instrumentatie 3 Dit programma wordt aangeduid met de code TN-P Uitvoeringsregeling Bacheloropleiding Technische Natuurkunde Pagina 2 van 20

4 1.1 Het aanvullend programma volledig natuurkunde van de propedeutische fase voor studenten die voor het eerst zijn ingeschreven bij de opleiding in het studiejaar en later omvat de volgende onderwijseenheden met de daarbij vermelde studielast: Keuze oriëntatie op natuurkundeonderzoek (zie 1.12) 3 Keuze minororiëntatie (zie 1.12) 6 Dit behoort tot het programma dat wordt aangeduid met de code TN-P Het minorprogramma Scheikundige Technologie van de propedeutische fase voor studenten die voor het eerst zijn ingeschreven bij de opleiding in het studiejaar en later omvat de volgende onderwijseenheden met de daarbij vermelde studielast: ST1712DA Anorganische chemie 3 ST1721DO Organische chemie 3 ST4442TN-P Practicum chemie voor TN 3 Dit behoort tot het programma dat wordt aangeduid met de code TN-P Uitvoeringsregeling Bacheloropleiding Technische Natuurkunde Pagina 3 van 20

5 1.3 Het minorprogramma Technische Materiaalwetenschappen van de propedeutische fase voor studenten die voor het eerst zijn ingeschreven bij de opleiding in het studiejaar en later omvat de volgende onderwijseenheden met de daarbij vermelde studielast: Keuze oriëntatie op natuurkundeonderzoek (zie 1.12) 3 TM4011TN Materiaalkunde 1 3 TM4021TN-P Practicum materiaalkunde 1 3 Dit behoort tot het programma dat wordt aangeduid met de code TN-P Het minorprogramma Technische Wiskunde van de propedeutische fase voor studenten die voor het eerst zijn ingeschreven bij de opleiding in het studiejaar en later omvat de volgende onderwijseenheden met de daarbij vermelde studielast: Keuze oriëntatie op natuurkundeonderzoek(zie 1.12) 3 IN1066TN Programmeren in Java 3 WI1608TN Wiskundige structuren A 3 Dit behoort tot het programma dat wordt aangeduid met de code TN-P Het minorprogramma Sterrenkunde van de propedeutische fase voor studenten die voor het eerst zijn ingeschreven bij de opleiding in het studiejaar en later omvat de volgende onderwijseenheden met de daarbij vermelde studielast: Keuze oriëntatie op natuurkundeonderzoek (zie 1.12) 3 TN1692 Inleiding sterrenkunde 3 TN1701-P Practicum sterrenkunde Deze eenheid moet in Leiden gevolgd worden; het maximum aantal deelnemers is beperkt. Dit behoort tot het programma dat wordt aangeduid met de code TN-P Het minorprogramma Computer Engineering en Computer Science van de propedeutische fase voor studenten die voor het eerst zijn ingeschreven bij de opleiding in het studiejaar omvat de volgende onderwijseenheden met de daarbij vermelde studielast: ET1622TN Digitale systemen 3 ET1622TN-P Practicum Digitale systemen 3 IN1066TN Programmeren in Java 3 Dit behoort tot het programma dat wordt aangeduid met de code TN-P Uitvoeringsregeling Bacheloropleiding Technische Natuurkunde Pagina 4 van 20

6 1.7 Het minorprogramma Computer Science en Engineering van de propedeutische fase voor studenten die voor het eerst zijn ingeschreven bij de opleiding in het studiejaar omvat de volgende onderwijseenheden met de daarbij vermelde studielast: Keuze oriëntatie op natuurkundeonderzoek (zie 1.12) 3 ET1622TN Digitale systemen 3 IN1066TN Programmeren in Java 3 Dit behoort tot het programma dat wordt aangeduid met de code 1.8 Het minorprogramma Werktuigbouwkunde van de propedeutische fase voor studenten die voor het eerst zijn ingeschreven bij de opleiding in het studiejaar omvat de volgende onderwijseenheden met de daarbij vermelde studielast: Keuze oriëntatie op natuurkundeonderzoek (zie 1.12) 3 TM4011TN Materiaalkunde 1 3 WB1387TN Inleiding eindige elementenmethode 3 Dit behoort tot het programma dat wordt aangeduid met de code?. 1.9 Het minorprogramma Maritieme Techniek van de propedeutische fase voor studenten die voor het eerst zijn ingeschreven bij de opleiding in het studiejaar omvat de volgende onderwijseenheden met de daarbij vermelde studielast: Keuze oriëntatie op natuurkundeonderzoek (zie 1.12) 3 TM4011TN Materiaalkunde 1 3 WB1387TN Inleiding eindige elementenmethode 3 Dit behoort tot het programma dat wordt aangeduid met de code? Het minorprogramma Educatie van de propedeutische fase voor studenten die voor het eerst zijn ingeschreven bij de opleiding in het studiejaar en later is gelijk aan de aanvulling natuurkunde (zie 1.1) Het minorprogramma Bedrijfskunde van de propedeutische fase voor studenten die voor het eerst zijn ingeschreven bij de opleiding in het studiejaar en later is gelijk aan de aanvulling natuurkunde (zie 1.1) De keuzevakken voor het aanvullend programma volledig natuurkunde of de minorprogramma s van de propedeutische fase voor studenten die voor het eerst zijn ingeschreven bij de opleiding in het studiejaar en later omvat de volgende onderwijseenheden met de daarbij vermelde studielast: Uitvoeringsregeling Bacheloropleiding Technische Natuurkunde Pagina 5 van 20

7 Keuzevakken oriëntatie op natuurkundeonderzoek TN1721 Introduction to imaging systems 3 TN1731 Physics of fluids 3 TN1672 Nanoscience 3 TN1741 Radiation, Radionuclides and Reactors 3 Uitvoeringsregeling Bacheloropleiding Technische Natuurkunde Pagina 6 van 20

8 Keuzevakken Minororiëntatie TM4011TN Materiaalkunde 1 3 TM4021TN-P Practicum materiaalkunde TN1692 Inleiding sterrenkunde 3 TN1701-P Practicum sterrenkunde 1 1,2 3 ET1622TN Digitale systemen 3 ET1622TN-P Practicum Digitale systemen 1 3 ST1712TU DA Anorganische chemie 3 ST1712TU DO Organische chemie 3 ST4442TN-P Practicum chemie voor TN 1 3 WI1608TN Wiskundige structuren A 3 IN1066TN Programmeren in Java 3 WB1387TN Inleiding eindige elementenmethode 3 1 Alleen in combinatie met het bijbehorend college. 2 Deze eenheid moet in Leiden gevolgd worden; het maximum aantal deelnemers is beperkt. Dit behoort tot het programma dat wordt aangeduid met de code TN-P De propedeutische fase voor studenten die voor het eerst zijn ingeschreven bij de opleiding in het studiejaar omvat de volgende onderwijseenheden met de daarbij vermelde studielast: Major-deel WI1400TNW Analyse TNW 1 12 WI1410TN Voortgezette analyse 3 TN1612 Klassieke mechanica en relativiteitstheorie 6 TN1642 Natuurkunde 1 6 TN1662TNW Natuurkunde 2 3 TNW1002 Inleiding Technische Natuurwetenschappen 3 ST1502TNW Technologie en samenleving 3 TN1602 Propedeutisch Eindproject 3 TN1401TNW-P Practicum TNW 2 6 Minor-deel 15 Dit omvat het aanvullend programma volledige natuurkunde of een minor-programma. 1 Analyse TNW bestaat uit de delen WI1400TNW D1 Analyse deel 1 5 WI1400TNW D2 Analyse deel 2 4 WI1400TNW D3 Analyse deel Het practicum TNW bestaat uit: TN1401TNW-P IC Practicum Inleiding Computergebruik 1,5 TN1401TNW-P IP Practicum Inleiding Experimenteren 1,5 TN1401TNW-P II Practicum Inleiding Instrumentatie 3 Dit programma wordt aangeduid met de code TN-P Uitvoeringsregeling Bacheloropleiding Technische Natuurkunde Pagina 7 van 20

9 2.1 Het aanvullend programma volledig natuurkunde van de propedeutische fase voor studenten die voor het eerst zijn ingeschreven bij de opleiding in het studiejaar omvat de volgende onderwijseenheden met de daarbij vermelde studielast: ST1722TU DB Biochemie 3 ST4442TN-P Practicum chemie voor TN 3 Keuze natuurkundeoriëntatie (zie 2.7) 3 Keuze minororiëntatie (zie 2.7) Het minorprogramma Technische Materiaalwetenschappen van de propedeutische fase voor studenten die voor het eerst zijn ingeschreven bij de opleiding in het studiejaar omvat de volgende onderwijseenheden met de daarbij vermelde studielast: ST1722TU DB Biochemie 3 ST4442TN-P Practicum chemie voor TN 3 Keuze natuurkundeoriëntatie (zie 2.7) 3 TM4011TN Materiaalkunde 1 3 TM4021TN-P Practicum materiaalkunde Alleen in combinatie met het bijbehorend college. Dit behoort tot het programma dat wordt aangeduid met de code TN-P Het minorprogramma Technische Wiskunde van de propedeutische fase voor studenten die voor het eerst zijn ingeschreven bij de opleiding in het studiejaar omvat de volgende onderwijseenheden met de daarbij vermelde studielast: ST1722TU DB Biochemie 3 ST4442TN-P Practicum chemie voor TN 3 Keuze natuurkundeoriëntatie(zie 2.7) 3 IN1066TN Programmeren in Java 3 WI1608TN Wiskundige structuren A 3 Dit behoort tot het programma dat wordt aangeduid met de code TN-P Het minorprogramma Sterrenkunde van de propedeutische fase voor studenten die voor het eerst zijn ingeschreven bij de opleiding in het studiejaar omvat de volgende onderwijseenheden met de daarbij vermelde studielast: ST1722TU DB Biochemie 3 ST4442TN-P Practicum chemie voor TN 3 Keuze natuurkundeoriëntatie (zie 2.7) 3 Uitvoeringsregeling Bacheloropleiding Technische Natuurkunde Pagina 8 van 20

10 TN1692 Inleiding sterrenkunde 3 TN1701-P Practicum sterrenkunde 1 1,2 3 1 Alleen in combinatie met het bijbehorend college. 2 Deze eenheid moet in Leiden gevolgd worden; het maximum aantal deelnemers is beperkt. Dit behoort tot het programma dat wordt aangeduid met de code TN-P Het minorprogramma Computer Engineering en Computer Science van de propedeutische fase voor studenten die voor het eerst zijn ingeschreven bij de opleiding in het studiejaar omvat de volgende onderwijseenheden met de daarbij vermelde studielast: ST1722TU DB Biochemie 3 ST4442TN-P Practicum chemie voor TN 3 ET1622TN Digitale systemen 3 ET1622TN-P Practicum Digitale systemen 1 3 IN1066TN Programmeren in Java 3 1 Alleen in combinatie met het bijbehorend college Dit behoort tot het programma dat wordt aangeduid met de code TN-P Het minorprogramma Educatie van de propedeutische fase voor studenten die voor het eerst zijn ingeschreven bij de opleiding in het studiejaar is gelijk aan de aanvulling natuurkunde. 2.7 De keuzevakken voor het aanvullend programma volledig natuurkunde of de minorprogramma s van de propedeutische fase voor studenten die voor het eerst zijn ingeschreven bij de opleiding in het studiejaar omvat de volgende onderwijseenheden met de daarbij vermelde studielast: Keuzevakken Natuurkundeoriëntatie TN1622 Fysica van het dagelijks leven 3 TN1672 Nanoscience 3 Keuzevakken Minororiëntatie TM4011TN Materiaalkunde 1 3 TM4021TN-P Practicum materiaalkunde TN1692 Inleiding sterrenkunde 3 TN1701-P Practicum sterrenkunde 1 1,2 3 ET1622TN Digitale systemen 3 ET1622TNP Practicum Digitale systemen 1 3 ST1722TU DM Moleculaire genetica 3 WI1608 Wiskundige structuren A 3 IN1066TN Programmeren in Java 3 Uitvoeringsregeling Bacheloropleiding Technische Natuurkunde Pagina 9 van 20

11 1 Alleen in combinatie met het bijbehorend college. 2 Deze eenheid moet in Leiden gevolgd worden; het maximum aantal deelnemers is beperkt. Dit behoort tot het programma dat wordt aangeduid met de code TN-P De propedeutische fase voor studenten die voor het eerst zijn ingeschreven bij de opleiding in het studiejaar omvat de volgende onderwijseenheden met de daarbij vermelde studielast: WI1400TNW Analyse TNW 1 11,4 TN1611 Klassieke mechanica en relativiteitstheorie 5,7 TN1641 Natuurkunde 1 5,7 TN1661TNW Natuurkunde 2 2,9 TNW1001 Inleiding Technische Natuurwetenschappen 2,9 ST1501TNW Technologie en samenleving 2,9 TN1601 Propedeutisch Eindproject 2,9 TNW1403-P Practicum TNW 2 7,1 1 Analyse TNW bestaat uit de delen WI1400TNW D1 Analyse deel 1 4,3 WI1400TNW D2 Analyse deel 2 4,3 WI1400TNW D3 Analyse deel 3 2,8 2 Het practicum TNW bestaat uit: TNW1403-P IC Practicum Inleiding Computergebruik 2,9 TNW1403-P IE Inleiding Experimenteren 1,4 TNW1403-P II Inleiding Instrumentatie 2,9 ST1641TNW Anorganische Chemie 2,9 ST1651TN Fysische Chemie 1,4 ST1661TNW Biochemie 2,9 TM1641 Materiaalkunde 1 2,9 -- Keuzepractica 2,9 -- Keuzevakken 5,7 Keuzepractica Van deze practica moet de student er minstens een kiezen. ST1701TN-P Practicum Chemie 2,9 TM1901-P Practicum materiaalkunde 1 2,9 Keuzevakken Van deze vakken moet de student er minstens twee kiezen. TN1621TNW Fysica van het dagelijks leven 2,9 TN1671 Nanofysica 2,9 TN1691 Astronomie 2,9 WI1410TN Voortgezette Analyse 2,9 Dit programma wordt aangeduid met de code TN-P Uitvoeringsregeling Bacheloropleiding Technische Natuurkunde Pagina 10 van 20

12 4. De propedeutische fase voor studenten die voor het eerst zijn ingeschreven bij de opleiding in het studiejaar omvat de volgende onderwijseenheden met de daarbij vermelde studielast: Uitvoeringsregeling Bacheloropleiding Technische Natuurkunde Pagina 11 van 20

13 ST1501TNW Technologie en samenleving 2,9 TN1601 Eindproject TN 2,9 TN1611 Klassieke mechanica en relativiteitstheorie 5,7 TNW1001 Inleiding Technische Natuurwetenschappen 2,9 TNW1011 Technische Natuurwetenschappen 1 17,1 WI1 400 TNW Analyse TNW 2 11,4 -- Keuzevak 4 2,9 TNW1402-P Geïntegreerd Practicum 3 14,3 1 Technische Natuurwetenschappen bestaat uit TNW1011 D1 TNW deel 1 5,0 TNW1011 D2 TNW deel 2 2,1 TNW1011 D3 TNW deel 3 2,9 TNW1011 D4 TNW deel 4 4,3 TNW1011 D5 TNW deel 5 2,9 2 3 Analyse TNW bestaat uit de delen WI1400TNW D1 Analyse deel 1 4,3 WI1400TNW D2 Analyse deel 2 4,3 WI1400TNW D3 Analyse deel 3 2,8 Het geïntegreerd practicum bestaat uit TNW1072TNW-P Practicum Inleiding Computergebruik 2,9 TNW1402-P IP Inleiding Practicum 1,4 TNW1402-P II Inleiding Instrumentatie 2,9 TNW1402-P DM Practicum Materialen 2,4 TNW1402-P DC Practicum Chemie 2,3 TNW1402-P DT Practicum Technologie 2,4 4 Keuzevakken Er moet tenminste 1 keuzevak worden gekozen MK1622TNW Wetensch. onderzoek aan dunne films 2,9 ST1621TNW Energie, materie en leven 2,9 ST1631TNW De levende cel als fabriek 2,9 TN1621TNW Fysica van het dagelijks leven 2,9 Dit programma wordt aangeduid met de code TN-P De propedeutische fase voor studenten die voor het eerst zijn ingeschreven bij de opleiding in het studiejaar omvat de volgende onderwijseenheden met de daarbij vermelde studielast: ST1501TNW Technologie en samenleving 2,9 TN1072TNW Inleiding Computergebruik 1,4 TN1601 Eindproject TN 2,9 TN1611 Klassieke mechanica en relativiteitstheorie 5,7 TNW1001 Inleiding Technische Natuurwetenschappen 1 2,9 TNW1011 Technische Natuurwetenschappen 17,1 Uitvoeringsregeling Bacheloropleiding Technische Natuurkunde Pagina 12 van 20

14 WI1 400 TNW Analyse TNW 2 11,4 -- Keuzevak 4 2,9 Uitvoeringsregeling Bacheloropleiding Technische Natuurkunde Pagina 13 van 20

15 TN1072TNWP Practicum Inleiding Computergebruik 1,4 TNW1401-P Geïntegreerd Practicum 3 11, Technische Natuurwetenschappen bestaat uit TNW1011 D1 TNW deel 1 5,0 TNW1011 D2 TNW deel 2 2,1 TNW1011 D3 TNW deel 3 2,9 TNW1011 D4 TNW deel 4 4,3 TNW1011 D5 TNW deel 5 2,9 Analyse TNW bestaat uit de delen WI1400TNW D1 Analyse deel 1 4,3 WI1400TNW D2 Analyse deel 2 4,3 WI1400TNW D3 Analyse deel 3 2,8 Het geïntegreerd practicum bestaat uit TNW1401-P IP Inleiding Practicum 1,4 TNW1401-P II Inleiding Instrumentatie 2,9 TNW1401-P DM Practicum Materialen 2,4 TNW1401-P DC Practicum Chemie 2,3 TNW1401-P DT Practicum Technologie 2,4 Keuzevakken Er moet tenminste 1 keuzevak worden gekozen. MK1621TNW Moderne onderwerpen uit de materiaalkunde 2,9 MK1631TNW Composieten 2,9 ST1621TNW Energie, materie en leven 2,9 ST1631TNW De levende cel als fabriek 2,9 TN1621TNW Fysica van het dagelijks leven 2,9 TN1631TNW Microscopie 2,9 Dit programma wordt aangeduid met de code TN-P De propedeuse voor studenten die voor het eerst zijn ingeschreven bij de opleiding in het studiejaar of eerder omvat de volgende onderwijseenheden met de daarbij vermelde studielast: ET1025TN Elektrische en elektronische instrumentatie 4,3 TN1013 Mechanica 5,7 TN1033 Elektromagnetisme en vectorrekening 8,6 TN1054 Inleiding technische fysica 4,3 TN1071 Inleiding computer gebruik 1,4 TN1211 Warmte en materie 5,7 WI1165TN Moduul 1 analyse, differentialen 2,9 WI1166TN Moduul 2 analyse, integralen 2,9 WI1167TN Moduul 3 analyse, meer veranderlijken 2,9 WI1168TN Kansrekening en statistiek 2,9 WI1169TN Moduul 5 analyse, vectoranalyse 2,9 WM0319TN Filosofie 4,3 TN1071-P Practicum inleiding computer gebruik 1,4 Uitvoeringsregeling Bacheloropleiding Technische Natuurkunde Pagina 14 van 20

16 TN1904-P Natuurkundig practicum TN1 10,0 Dit programma wordt aangeduid met de code TN-P Paragraaf 3 HET TWEEDE EN DERDE JAAR Artikel 6. SAMENSTELLING VAN HET STUDIEPROGRAMMA VAN HET 2E EN 3E JAAR. 1. Het programma van het tweede studiejaar voor studenten die voor het eerst zijn ingeschreven bij de opleiding in het studiejaar of later omvat de volgende onderwijseenheden met de daarbij vermelde studielast: Major-deel WI2140TNW Differentiaalvergelijkingen 4 WI2142TNW Lineaire algebra 6 TN2012 Quantummechanica I 5 TN2052 Elektromagnetisme I 5 TN2344 Golven 6 TN2512 Computational Science 4 TN2545 Systemen en signalen 6 TN2962-P Practicum Natuurkunde 6 1 Minor-deel 18 Dit omvat het aanvullend programma volledige natuurkunde of een minor-programma. 1 Het practicum natuurkunde bestaat uit: TN2962-P DD Practicum Data-acquisitie met LabView 2 TN2962-P DO Practicum optica en microgolven 1,5 TN2962-P DF Practicum fysische instrumentatie 2,5 Dit behoort tot het programma dat wordt aangeduid met de code TN-B Het aanvullend programma volledig natuurkunde van het tweede studiejaar voor studenten die voor het eerst zijn ingeschreven bij de opleiding in het studiejaar of later omvat de volgende onderwijseenheden met de daarbij vermelde studielast: WI2143TN Inleiding complexe functietheorie 2 TN2102 Project 2e jaar TN 4 TN2722 Thermodynamica 4 ET2047TN Elektrische en Elektronische Instrumentatie 4 ET2047TN-P Practicum Elektrische en Elektronische Instrumentatie 1 Keuze maatschappelijke oriëntatie (zie 1.13) 3 Dit behoort tot het programma dat wordt aangeduid met de code TN-B Het minorprogramma Scheikundige Technologie van het tweede studiejaar voor studenten die Uitvoeringsregeling Bacheloropleiding Technische Natuurkunde Pagina 15 van 20

17 voor het eerst zijn ingeschreven bij de opleiding in het studiejaar of later omvat de volgende onderwijseenheden met de daarbij vermelde studielast: TN2722 Thermodynamica 4 ST2452 Proceskunde 3 ST2212 Fysische chemie 3 IE3200 Introduction to procestechnology 3 TN2102 Tweedejaarsproject TN 4 Dit behoort tot het programma dat wordt aangeduid met de code?. 1.3 Het minorprogramma Technische Materiaalwetenschappen van het tweede studiejaar voor studenten die voor het eerst zijn ingeschreven bij de opleiding in het studiejaar of later omvat de volgende onderwijseenheden met de daarbij vermelde studielast: TM4061TN Project 2e jaar TM 3 TM4041TN Thermodynamica en kinetiek 4 of MS4061 Thermodynamics and kinetics 4TM4031TN Materiaalkunde 2 5 TM4051TN-P Practicum Materiaalkunde 3 Keuze maatschappelijke oriëntatie (zie 1.13) 3 Dit behoort tot het programma dat wordt aangeduid met de code TN-B Het minorprogramma Technische Wiskunde van het tweede studiejaar voor studenten die voor het eerst zijn ingeschreven bij de opleiding in het studiejaar of later omvat de volgende onderwijseenheden met de daarbij vermelde studielast: WI2143TN Inleiding complexe functietheorie 2 WI2601 Analyse III 1 6 WI2607 Partiële differentiaalvergelijkingen 6 TN2722 Thermodynamica 4 TN2102 Tweedejaars project TN 4 1 Geeft vrijstelling voor WI2140TN Differentiaalvergelijkingen Dit behoort tot het programma dat wordt aangeduid met de code TN-B Het minorprogramma Sterrenkunde van het tweede studiejaar voor studenten die voor het eerst zijn ingeschreven bij de opleiding in het studiejaar of later omvat de volgende onderwijseenheden met de daarbij vermelde studielast: Uitvoeringsregeling Bacheloropleiding Technische Natuurkunde Pagina 16 van 20

18 WI2143TN Inleiding complexe functietheorie 2 Keuze maatschappelijke oriëntatie (zie 1.13) 3 TN2701 Sterren 1 4 TN2711 Modern sterrenkundig onderzoek 1 4 TN2691-P Practicum sterrenkunde Deze eenheden moeten in Leiden gevolgd worden; het maximum aantal deelnemers is beperkt Dit behoort tot het programma dat wordt aangeduid met de code TN-B Het minorprogramma Computer Engineering en Computer Science van het tweede studiejaar voor studenten die voor het eerst zijn ingeschreven bij de opleiding in het studiejaar of later omvat de volgende onderwijseenheden met de daarbij vermelde studielast: Keuze maatschappelijke oriëntatie (zie 1.13) 3 ET2032-CS5/ ET2043 Computer architectuur en organisatie 3 ET2032-CS4/ WI2046ET Discrete wiskunde en algoritmen 3 ET2032-CS6/ IN2061ET Software ontwerp en implementatie 4 IN1671 Operating systems concepten 3 ET4263 System programming in C 1 2 Dit behoort tot het programma dat wordt aangeduid met de code TN-B Het minorprogramma Computer Science en Engineering van het tweede studiejaar voor studenten die voor het eerst zijn ingeschreven bij de opleiding in het studiejaar of later omvat de volgende onderwijseenheden met de daarbij vermelde studielast: Keuze maatschappelijke oriëntatie (zie 1.13) 3 Computer architectuur en organisatie 6 Practicum Digitale systemen 1 ET2032-CS4/ WI2046ET Discrete wiskunde en algoritmen 3 ET2032-CS6/ IN1671 Operating systems concepten 3 ET4263 System programming in C 1 2 Dit behoort tot het programma dat wordt aangeduid met de code?. 1.8 Het minorprogramma Werktuigbouwkunde van het tweede studiejaar voor studenten die voor het eerst zijn ingeschreven bij de opleiding in het studiejaar of later omvat de volgende onderwijseenheden met de daarbij vermelde studielast: Uitvoeringsregeling Bacheloropleiding Technische Natuurkunde Pagina 17 van 20

19 WB1114 Statica WB1115 Sterkteleeer WB5104 Vervaardigingskunde 3 WBTp115 Ontwerpwedstrijd 7 1. Onderdeel van het Delfts Instellingspakket. Kunnen ook bij andere opleidingen gevolgd worden. Dit behoort tot het programma dat wordt aangeduid met de code? 1.9 Het minorprogramma Maritieme Techniek van het tweede studiejaar voor studenten die voor het eerst zijn ingeschreven bij de opleiding in het studiejaar of later omvat de volgende onderwijseenheden met de daarbij vermelde studielast: WB1114 Statica WB1115 Sterkteleeer MT517 Geometrie en stabiliteit 2 MT215 Maritieme werktuigkunde A 2 MT518 Weerstand en voortstuwing 1 2 MTp203 Project 2-3 ontwerpen 5 1. Onderdeel van het Delfts Instellingspakket. Kunnen ook bij andere opleidingen gevolgd worden. Dit behoort tot het programma dat wordt aangeduid met de code? 1.10 Het minorprogramma Educatie van het tweede studiejaar voor studenten die voor het eerst zijn ingeschreven bij de opleiding in het studiejaar of later omvat de volgende onderwijseenheden met de daarbij vermelde studielast: TN2102 Project 2e jaar TN 4 ET2047TN Elektrische en Elektronische Instrumentatie 4 ET2047TN-P Practicum Elektrische en Elektronische Instrumentatie 1 TNW2112 Inleiding onderwijskunde 3 TNW3141 Vakdidactiek 1 en Schoolpracticum 1 6 Dit behoort tot het programma dat wordt aangeduid met de code TN-B Het minorprogramma Educatie van het tweede studiejaar voor studenten die voor het eerst zijn ingeschreven bij de opleiding in het studiejaar of later omvat de volgende onderwijseenheden met de daarbij vermelde studielast: TN2102 Project 2e jaar TN 4 ET2047TN Elektrische en Elektronische Instrumentatie 4 ET2047TN-P Practicum Elektrische en Elektronische Instrumentatie 1 SL3011 Inleiding kennisoverdracht 3 Uitvoeringsregeling Bacheloropleiding Technische Natuurkunde Pagina 18 van 20

20 SL3121 Vakdidactiek 1 3 SL3031 Didactische vaardigheden 3 SL3041 Praktijkoriëntatie/Schoolpracticum 1 3 Dit behoort tot het programma dat wordt aangeduid met de code? Het minorprogramma Bedrijfskunde van het tweede studiejaar voor studenten die voor het eerst zijn ingeschreven bij de opleiding in het studiejaar of later omvat de volgende onderwijseenheden met de daarbij vermelde studielast: TN2102 Project 2e jaar TN 4 WM Duurzame ontwikkeling 3 Dit dient aangevuld te worden met een keuze van minimaal 11 ECTS uit het schakelprogramma van de Erasmus Universiteit dat toegang verleent tot het masterprogramma Business Administration van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het volledige schakelprogramma is: EUR Code Vaknaam ECTS BKB0014 Organisatie-theorie en organisatie gedrag 5 BKB0018 Management accounting 6 BKB0021 Marketing management 6 BKB0022 Human resource management 6 BKB0023 Corporate finance 5 BKB0024 Marktonderzoek 3 BKB0026 Strategie ontwikkeling en implementatie 5 BKB0027 Organizational dynamics 4 BKBLO Leeronderzoek A 1 3 BKB0029 Business society management 6 BKB0030 Ondernemingsrecht 6 BKB0031 Financial accounting 5 BKBLO Leeronderzoek B 1 3 BKBLO Bachelor thesis (=Leeronderzoek C) Deze onderdelen vervallen als het MSc Applied Physics is behaald. Zij mogen niet gekozen worden in de minor bedrijfskunde en kunnen uitsluitend post-bachelor worden gevolgd De keuzevakken voor het aanvullend programma volledig natuurkunde of de minorprogramma s van het tweede studiejaar voor studenten die voor het eerst zijn ingeschreven bij de opleiding in het studiejaar of later omvat de volgende onderwijseenheden met de daarbij vermelde studielast: Keuzevakken Maatschappelijke Oriëntatie WM0520TN Inleiding bedrijfskunde 3 SL3011 Inleiding kennisoverdracht 3 Uitvoeringsregeling Bacheloropleiding Technische Natuurkunde Pagina 19 van 20

21 WM09234TN Duurzame ontwikkeling 3 Dit behoort tot het programma dat wordt aangeduid met de code TN-B Het programma van het derde studiejaar voor studenten die voor het eerst zijn ingeschreven bij de opleiding in het studiejaar of later omvat de volgende onderwijseenheden met de daarbij vermelde studielast: Major-deel WI3104TNW Statistiek 3 SC30310TN Stochastische Signaalanalyse 4 TN2622 Statistische fysica 4 TN2652 Klassieke en Quantummechanica A 5 TN2785TNW Fysische Transportverschijnselen 6 TN2843TNW Vaste stof 5 WM0318TNW Wetenschaps- en argumentatieleer 3 TN2972TNW-P Practicum Fysische transportverschijnselen 2 TN2982 Bachelor eindproject 10 Minor-deel 18 Dit omvat het aanvullend programma volledige natuurkunde of een minor-programma. Dit behoort tot het programma dat wordt aangeduid met de code TN-B Het aanvullend programma volledig natuurkunde van het derde studiejaar voor studenten die voor het eerst zijn ingeschreven bij de opleiding in het studiejaar of later omvat de volgende onderwijseenheden met de daarbij vermelde studielast: TN2062 Elektromagnetisme II 3 TN2572 Computational Physics 4 TN2672 Klassieke en Quantummechanica B 5 Keuze bacheloreindproject 6 Dit behoort tot het programma dat wordt aangeduid met de code TN-B Het minorprogramma Scheikundige Technologie van het derde studiejaar voor studenten die voor het eerst zijn ingeschreven bij de opleiding in het studiejaar of later omvat de volgende onderwijseenheden met de daarbij vermelde studielast: ST2242 Catalysis and reactor engineering 7 ST2222 Thermodynamica en ontwerp van scheidingsmethoden 9 ST2442 Systeemanalyse van processen 4 Dit behoort tot het programma dat wordt aangeduid met de code TN-B-2003 Uitvoeringsregeling Bacheloropleiding Technische Natuurkunde Pagina 20 van 20

22 2.3 Het minorprogramma Technische Materiaalwetenschappen van het derde studiejaar voor studenten die voor het eerst zijn ingeschreven bij de opleiding in het studiejaar of later omvat de volgende onderwijseenheden met de daarbij vermelde studielast: TM4101TN Materiaalproductie 6 TM4081TN Structuur van materialen 1 4 TM4071TN Eigenschappen van materialen 4 TM4091TN Structuur van Materialen 2 4 Dit behoort tot het programma dat wordt aangeduid met de code TN-B Het minorprogramma Technische Materiaalwetenschappen van het derde studiejaar voor studenten die voor het eerst zijn ingeschreven bij de opleiding in het studiejaar of later omvat de volgende onderwijseenheden met de daarbij vermelde studielast: MS4081 Properties of materials 4 MS4041 Structure materials 5 keuze Technische Materiaalwetenschappen (zie 2.13) 9 Dit behoort tot het programma dat wordt aangeduid met de code? 2.5 Het minorprogramma Technische Wiskunde van het derde studiejaar voor studenten die voor het eerst zijn ingeschreven bij de opleiding in het studiejaar of later omvat de volgende onderwijseenheden met de daarbij vermelde studielast: Keuze bacheloreindproject (zie 2.13) 6 Keuze Technische wiskunde 3 e jaar (zie 2.13) 12 Dit behoort tot het programma dat wordt aangeduid met de code TN-B Het minorprogramma Sterrenkunde van het derde studiejaar voor studenten die voor het eerst zijn ingeschreven bij de opleiding in het studiejaar of later omvat de volgende onderwijseenheden met de daarbij vermelde studielast: Keuze Sterrenkunde 3 e jaar (zie 2.13) 18 Dit behoort tot het programma dat wordt aangeduid met de code TN-B Het minorprogramma Computer Science en Engineering van het derde studiejaar voor studenten die voor het eerst zijn ingeschreven bij de opleiding in het studiejaar of later omvat de volgende onderwijseenheden met de daarbij vermelde studielast: Uitvoeringsregeling Bacheloropleiding Technische Natuurkunde Pagina 21 van 20

23 ET Computernetwerken I & II 8 Keuze Computer Science en Engineering (zie ) 4 Keuze bacheloreindproject (zie 2.13) 6 Dit behoort tot het programma dat wordt aangeduid met de code TN-B Het minorprogramma Werktuigbouwkunde van het derde studiejaar voor studenten die voor het eerst zijn ingeschreven bij de opleiding in het studiejaar of later omvat de volgende onderwijseenheden met de daarbij vermelde studielast: TN2722 Thermodynamica a 4 WB2207 Systeem en regeltechniek 2 3 WB Elasticiteitsleer 2,5 WBp524 Integraal ontwerpproject 2 8,5 a. Tweedejaars vak van de aanvulling natuurkunde Dit behoort tot het programma dat wordt aangeduid met de code? De resterende vakken van het schakelprogramma met het MSc Mechanical Engineering zijn: WB1216 Dynamica 2 3 WB1214 Eindige elementenmethode 2 1,5 Deze kunnen worden opgenomen in de keuzeruimte van het MS-ME. 2.9 Het minorprogramma Maritieme Techniek van het derde studiejaar voor studenten die voor het eerst zijn ingeschreven bij de opleiding in het studiejaar of later omvat de volgende onderwijseenheden met de daarbij vermelde studielast: TN2722 Thermodynamica a 4 ET2019MT Elektrische aandrijvingen 3 MT806 Sterkteleer 2 3 MT731 Scheepsproductie 2 2 Keuze Bachelor eindproject (zie 2.13) 6 a. Tweedejaars vak van de aanvulling natuurkunde Dit behoort tot het programma dat wordt aangeduid met de code? De resterende vakken van het schakelprogramma met het MSc Maritime Technology zijn: MT519 Bewegen en sturen 1 1,5 MT803 Scheepsconstructies 2 3,5 Uitvoeringsregeling Bacheloropleiding Technische Natuurkunde Pagina 22 van 20

24 Deze kunnen worden opgenomen in de keuzeruimte van het MSC-MT Het minorprogramma Educatie van het derde studiejaar voor studenten die voor het eerst zijn ingeschreven bij de opleiding in het studiejaar of later omvat de volgende onderwijseenheden met de daarbij vermelde studielast: TNW3112 Onderwijskunde 2 4 TNW3161/TNW3171Vakdidactiek 2 en schoolpracticum Dit behoort tot het programma dat wordt aangeduid met de code TN-B Het minorprogramma Educatie van het derde studiejaar voor studenten die voor het eerst zijn ingeschreven bij de opleiding in het studiejaar of later omvat de volgende onderwijseenheden met de daarbij vermelde studielast: SL3451 Onderwijskunde 2 SL3111 Methoden en Technieken 3 SL3021 Ontwerpen Communicatieve en Educatieve producten 6 Schoolpracticum 2 7 Dit behoort tot het programma dat wordt aangeduid met de code? 2.12 Het minorprogramma Bedrijfskunde van het derde studiejaar voor studenten die voor het eerst zijn ingeschreven bij de opleiding in het studiejaar of later bestaat uit een keuze van 18 ECTS uit het in artikel 1.12 genoemde schakelprogramma. Een keuze mag een keer worden opgevoerd: in het tweede of in het derde jaar De keuzevakken voor het aanvullend programma volledig natuurkunde of de minorprogramma s van het derde studiejaar voor studenten die voor het eerst zijn ingeschreven bij de opleiding in het studiejaar omvat de volgende onderwijseenheden met de daarbij vermelde studielast: Keuze Bachelor-Eindproject 6 Deze moeten in overeenstemming met de begeleider van het Bachelor eindproject gekozen worden uit de G, D, R en/of M lijst opgenomen in de uitvoeringsregeling van de masteropleiding Applied Physics keuze Technische Materiaalwetenschappen 3 e jaar Keuze uit: Bij voorkeur minstens een van de volgende vakken: MS4021 Structure Characterisation 5 MS4101 Production of Materials 3 Uitvoeringsregeling Bacheloropleiding Technische Natuurkunde Pagina 23 van 20

25 En verder keuze uit: TN2062 Elektromagnetisme II a 3 TN2672 Klassieke en quantummechanica B a 5 TN2572 Computational physics a 4 Statica b 4 Sterkteleer b 4 ST2212 Fysische Chemie c 3 ST2232 Organische Chemie en Polymeren 4 ST2452 Proceskunde c 3 ST2472 Polymeerkunde 3 a. Onderdeel van de aanvulling natuurkunde b. Onderdeel van het Delfts Instellingspakket Mechanica. Kan bij diverse opleidingen gevolgd worden. c. Onderdeel van de minor Scheikundige Technologie Keuze Technische Wiskunde 3 e jaar WI3601 Fourieranalyse 6 WI3603 Numerieke methoden II 6 WI3605 Partiële differentiaalvergelijkingen II 6 WI3604 Kansrekening en statistiek III 6 WI3609 Systeemtheorie 6 WI3607 Logica 6 Keuze Sterrenkunde 3 e jaar Sterrenkunde en kosmologie 5 Astronomische waarnemingstechnieken 6 Sterren 5 Stralingsprocessen 5 Sterrenkundig eindonderzoek 1 max In overleg te bepalen Deze eenheden (keuze Sterrenkunde) moeten in Leiden gevolgd worden Dit behoort tot het programma dat wordt aangeduid met de code TN-B keuze Computer Science en Engineering 3 e jaar Keuze uit: Embedded systems a 4 Gedistribueerde systemen b 4 a. aanbevolen voor vervolgopleiding Computer Science b. aanbevolen voor vervolgopleiding Computer Engineering 3. Het tweede studiejaar voor studenten die voor het eerst zijn ingeschreven bij de opleiding in het studiejaar omvat de volgende onderwijseenheden met de daarbij vermelde studielast: Uitvoeringsregeling Bacheloropleiding Technische Natuurkunde Pagina 24 van 20

26 WI2140TNW Differentiaalvergelijkingen 4,3 WI2142TNW Lineaire algebra 5,7 TNW2011 Quantummechanica I 5,7 TN2051 Elektromagnetisme I 4,3 TN2343 Golven 5,7 TN2511TNW Computational Science 4,3 TN2544 Systemen en signalen 5,7 WM0318TNW Wetenschaps- en argumentatieleer 2,9 TN2961-P Practicum Natuurkunde 5,7 1 1 Het practicum natuurkunde bestaat uit: TN2961-P DD Practicum Data-acquisitie met LabView 2,1 TN2961-P DO Practicum optica en microgolven 1,4 TN2961-P DF Practicum fysische instrumentatie 2,1 Dit behoort tot het programma dat wordt aangeduid met de code TN-B Het derde studiejaar voor studenten die voor het eerst zijn ingeschreven bij de opleiding in het studiejaar omvat de volgende onderwijseenheden met de daarbij vermelde studielast: WI3104TNW Statistiek 2,9 SC3110TN Stochastische Signaalanalyse 4,3 TN2622 Statistische fysica 4,3 TN2652TNW Klassieke en Quantummechanica A 4,3 TN2785TNW Fysische Transportverschijnselen 5,7 TN2843TNW Vaste stof 5,7 WM0520TN Inleiding bedrijfsleer 2,9 TN2972TNW-P Practicum Fysische transportverschijnselen 1,4 TN2982 Bachelor eindproject 10,0 Keuzevakken Deze moeten in overeenstemming met de begeleider van het Bachelor eindproject gekozen worden uit de lijst van vakken van beperkte keuze en de technische wetenschappelijke keuzevakken, opgenomen in de uitvoeringsregeling van de masteropleiding Applied Physics. Dit behoort tot het programma dat wordt aangeduid met de code TN-B Het tweede studiejaar voor studenten die voor het eerst zijn ingeschreven bij de opleiding in het studiejaar omvat de volgende onderwijseenheden met de daarbij vermelde studielast: Uitvoeringsregeling Bacheloropleiding Technische Natuurkunde Pagina 25 van 20

27 WI2141TN Differentiaalvergelijkingen en complexe functietheorie 5,7 WI2142TNW Lineaire algebra 5,7 TNW2011 Quantummechanica I 5,7 TN2511TNW Computational Science 4,3 ET2044TN Elektrische en Elektronische Instrumentatie 4,3 TN2051 Elektromagnetisme I 4,3 TN2544 Systemen en signalen 5,7 TN2721 Thermodynamica 4,3 TN2343 Golven 5,7 ET2044TN-P Practicum Elektrische en Elektronische Instrumentatie 1,4 TN2961-P Practicum Natuurkunde 5,7 1 TN2101 Project 2e jaar TN 4,3 WM0318TNW Wetenschaps- en argumentatieleer 2,9 1 Het practicum natuurkunde bestaat uit: TN2961TNW-P DD Practicum Data-acquisitie met LabView 2,1 TN2961-P DO Practicum optica en microgolven 1,4 TN2961-P DF Practicum fysische instrumentatie 2,1 Dit behoort tezamen met het derde jaar in het vorige lid tot het programma dat wordt aangeduid met de code TN-K Het tweede en derde studiejaar (voorheen kandidaatsfase) voor studenten die voor het eerst zijn ingeschreven bij de opleiding in het studiejaar omvat de volgende onderwijseenheden met de daarbij vermelde studielast: 2e jaar WI2035TN Differentiaalvergelijkingen en inleiding complexe functietheorie 5,7 WI2 047TN Lineaire algebra 5,7 TN2643 Klassieke en relativistische mechanica 5,7 TN2543 Systemen en signalen 7,1 TN2342 Golven 7,1 TN2783 Fysische Transportverschijnselen I 7,1 TN2464 Inleiding quantummechanica 7,1 WM0403TN Geschiedenis der techniek 2,9 TN2521-P Inleiding Matlab 1,4 TN2531-P Modelvorming en simulatie met Matlab 1,4 TN2907-P Practicum natuurkunde TN2 8,6 1 1 Het practicum natuurkunde TN2 bestaat uit: TN2907-P IL Practicum inleiding Labview 0,7 TN2907-P FI Practicum fysische instrumentatie 3,6 TN2907-P SA Practicum sensoren en actuatoren 0,7 TN2907-P GO Practicum golven 2,1 TN2907-P FT Practicum fysische transportverschijnselen 2,1 Uitvoeringsregeling Bacheloropleiding Technische Natuurkunde Pagina 26 van 20

28 3e jaar WI2023TN Numerieke wiskunde 2,9 WM0501TN Inleiding bedrijfsleer 2,9 TN2621 Statistische fysica 4,3 TN2721 Thermodynamica 4,3 TN2663 Quantummechanica 5,7 TN2823 Fysica van materialen 5,7 TN2842 Vaste stof 5,7 TN2562 Parameterschatten 5,7 ET3007TN Elektronica TN2 4,3 ET2014TN Computerarchitectuur 4,3 WM0203TN Presentatietechnieken 1,4 WI2024TNP Practicum numerieke wiskunde 1,4 TN2921-P Practicum computerarchitectuur 1,4 TN2943-P Eerste vrije onderzoek 8,6 ET3008TN-P Practicum elektronica TN2 1,4 Dit programma wordt aangeduid met de code TN-K Het tweede en derde studiejaar (voorheen doctoraal 1 e deel) voor studenten die voor het eerst zijn ingeschreven bij de opleiding in het studiejaar of eerder omvat de volgende onderwijseenheden met de daarbij vermelde studielast: 2e jaar WI2035TN Differentiaalvergelijkingen en inleiding complexe functietheorie 5,7 WI2047TN Lineaire algebra 5,7 TN2581 Statistische data-analyse 2,9 TN2643 Klassieke en relativistische mechanica 5,7 TN2543 Systemen en signalen 7,1 TN2342 Golven 7,1 TN2783 Fysische Transportverschijnselen I 7,1 TN2464 Inleiding quantummechanica 7,1 WM0403TN Geschiedenis der techniek 2,9 TN2904-P Practicum natuurkunde TN2 8,6 1 Het practicum natuurkunde TN2 bestaat uit: TN2904-P OD Practicum data-acquisitie 1,6 TN2904-P OE Practicum meetsystemen 1,0 TN2904-P OV Practicum signaalverwerking 1,6 TN2904-P OS Practicum sensoren en actuatoren 0,9 TN2904-P OG Practicum golven 2,1 TN2944-P OF Practicum fysische transportverschijnselen 1,4 Uitvoeringsregeling Bacheloropleiding Technische Natuurkunde Pagina 27 van 20

29 3e jaar WI2023TN Numerieke wiskunde 2,9 WM0501TN Inleiding bedrijfsleer 2,9 TN2621 Statistische fysica 4,3 TN2721 Thermodynamica 4,3 TN2663 Quantummechanica 5,7 TN2823 Fysica van materialen 5,7 TN2842 Vaste stof 5,7 TN2562 Parameterschatten 5,7 ET3007TN Elektronica TN2 4,3 ET2014TN Computerarchitectuur 4,3 WM0203TN Presentatietechnieken 1,4 ET3008TNP Practicum elektronica TN2 1,4 WI2024TNP Practicum numerieke wiskunde 1,4 TN2921-P Practicum computerarchitectuur 1,4 TN2943-P Eerste vrije onderzoek 8,6 Dit programma wordt aangeduid met de code TN-D of TN-K-2000 (ov). Paragraaf 4 TENTAMENS Artikel 7. VORM VAN DE TENTAMENS EN DE WIJZE VAN TOETSEN De vorm van de tentamens en de wijze van toetsing staan beschreven in artikel 15 van de Onderwijsen Examenregeling. Artikel 8. INTEGRERENDE TOETS OF OPDRACHT ALS AFRONDING VAN DE BACHELOROPLEIDING Dit staat beschreven in artikel 17 van de Onderwijs- en Examenregeling. Artikel 9. VOLGORDE VAN DE TENTAMENS In dit artikel staan de volgorde waarin de tentamens moeten worden afgelegd en de voorwaarden voordeelname aan practica. 1. Een student kan deelnemen aan een praktische oefening wanneer de toets introductie veiligheid is behaald, die in het kader van de Arbowet wordt afgenomen. 2. Voor toelating tot de propedeutische praktische oefeningen van het eerste semester moeten de desbetreffende computertoetsen zijn behaald. 3. Voor toelating tot het practicum Inleiding instrumentatie moeten het practicum Inleiding experimenteren en het practicum Inleiding computergebruik zijn behaald. 4. Minororiëntatie keuzepractica kunnen alleen gevolgd worden als ook het bijbehorende minororiëntatie keuzevak is/wordt gevolgd. 5. Voor toelating tot de minororiëntatie keuzepractica van het tweede semester moet het practicum TN1401TNW-P Inleidend practicum zijn behaald. 6. Voor toelating tot het minororiëntatiepracticum ET1622TN-P Digitale systemen moet voor het vak Uitvoeringsregeling Bacheloropleiding Technische Natuurkunde Pagina 28 van 20

30 ET1622TN in hetzelfde cursusjaar minimaal een 5 zijn behaald 7. Het aantal toegelaten studenten tot het minororiëntatie keuzepracticum Sterrenkunde 1 kan beperkt worden tot Voor toelating tot het propedeutisch eindproject moet het practicum TN1401TNW-P Inleidend practicum zijn behaald. Bovendien moet voor tenminste 9 ECTS punten uit de volgende onderwijseenheden een voldoende zijn behaald: WI1400TNW D1 Analyse TNW Deel 1 WI1400TNW D2 Analyse TNW Deel 2 TN1642 Natuurkunde 1 TN1662 TNW Natuurkunde 2 9. Voor toelating tot de tweedejaarspractica moet het propedeutisch eindproject zijn behaald. Bovendien moet voor tenminste 15 ECTS punten uit de volgende onderwijseenheden een voldoende zijn behaald: WI1400TNW Analyse TNW TN1642 Natuurkunde 1 TN1662TNW Natuurkunde 2 TN1612TU Mechanica en relativiteitstheorie 10. Voor toelating tot het practicum Fysische instrumentatie en tot het tweedejaars project moet het practicum Data-aquisitie met Labview zijn behaald. 11. Voor toelating tot het practicum Fysische transportverschijnselen moet het tweedejaars practicum zijn behaald. 12. Voor toelating tot het Bacheloreindproject (BEP) moet het tweede studiejaar zijn behaald of moeten 60 studiepunten (ECTS) uit het tweede en derde jaar zijn behaald, waaronder de major-wiskundevakken en de major-practica van het tweede jaar.. Artikel 10. INSTELLINGSPAKKET De volgende onderwijseenheden behoren tot het instellingspakket: WI1400TNW Analyse TNW 12 WI2142TNW Lineaire algebra 6 WI2141TN Differentiaalvergelijkingen 4 Paragraaf 5 EXAMENS Artikel 11. SAMENSTELLEN VRIJ STUDIEPROGRAMMA Dit staat beschreven in artikel 25 van de Onderwijs- en Examenregeling. Artikel 12. GOEDKEURINGSPROCEDURE VRIJ STUDIEPROGRAMMA Dit staat beschreven in artikel 26 van de Onderwijs- en Examenregeling. Uitvoeringsregeling Bacheloropleiding Technische Natuurkunde Pagina 29 van 20

31 Artikel 13. OVERGANGSMAATREGELEN Algemene overgangsmaatregelen staan beschreven in artikel 30 van de Onderwijs- en Examenregeling. Voor de bacheloropleding Technische Natuurkunde gelden de volgende opleidingsspecifieke regels. Vervangende vakken uit het oude jaars 2e en 3e jaars programma. Oud vak Vervangend vak in 2002/2003 TN2643 Klassieke en Relativ.mechanica TN2651TNW Klassieke en Quantummech. A plus plus TN2663 Quantummechanica TN2671 Klassieke en Quantummech. B TN2783 Fysische Transportverschijnselen I TN2784TNW Fysische Transportverschijnselen (met aanvulling 1 ) TN2907-P-FT Fys. Transportverschijnselen TN2971TNW-P Practicum Fys. Transportversch. WI2023TN Numerieke Wiskunde TN2571 Computational Physics plus WI2024TN-P Practicum Numerieke Wiskunde TN2823 Fysica van de materialen Geen 2 ET2014TN Computerarchitektuur Geen 2 ET3007TN Elektronica Geen 2 WM0203TN Mondeling Presenteren Geen 2 WM0501TN Inleiding Bedrijfsleer WM0501TN Inleiding bedrijfsleer TN2921-P Computerarchitektuur Geen, maar kan nog (beperkt) gevolgd worden in 2002/ TN2943-P Eerste Vrije Onderzoek Geen, maar kan nog (beperkt) gevolgd worden in 2002/ ET3008TN-P Elektronica Geen, maar kan nog (beperkt) gevolgd worden in 2002/ In overleg met de docent 2. Na overleg van de student met de studieadviseur kan aan de subexamencommissie een vervangend vak ter goedkeuring worden voorgelegd. 3. In overleg met het Natuurkundig Practicum 4. In overleg met het Elektronica Practicum Oud vak Vervangend vak in 2002/2003 WI2035TN Diff.verg. & Compl. Functieth. WI2141TN Differentiaalvergelijkingen plus W2143TN Inleiding complexe functietheorie WI2047TN Lineaire Algebra WI2142TNW Lineaire algebra TN2342 Golven TN2343 Golven (met aanvulling 1 ) TN2464 Inleiding Quantummechanica TNW2011 Quantummechanica I TN2543 Systemen & Signalen TN2544 Systemen & Signalen (met aanvulling 1 ) WM0403TN Geschiedenis der Techniek WM0318TNW Wetenschaps- en Uitvoeringsregeling Bacheloropleiding Technische Natuurkunde Pagina 30 van 20

UITVOERINGSREGELING. Technische Universiteit Delft

UITVOERINGSREGELING. Technische Universiteit Delft UITVOERINGSREGELING voor de bacheloropleiding Technische Natuurkunde behorend bij de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleidingen Technische Natuurkunde, Scheikundige Technologie en Bioprocestechnologie,

Nadere informatie

Technische Universiteit Delft

Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling voor de bacheloropleiding Technische Natuurkunde behorend bij de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Technische Natuurkunde, zoals bedoeld in artikel 2 van de onderwijs-

Nadere informatie

Technische Universiteit Delft

Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling voor de bacheloropleiding Technische Natuurkunde behorend bij de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Technische Natuurkunde, zoals bedoeld in artikel 2 van de onderwijs-

Nadere informatie

UITVOERINGSREGELING. Technische Universiteit Delft

UITVOERINGSREGELING. Technische Universiteit Delft UITVOERINGSREGELING voor de bacheloropleiding Scheikundige Technologie en Bioprocestechnologie behorend bij de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleidingen Technische Natuurkunde, Scheikundige

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden &

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs-

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleiding Molecular Science & Technology 2010-2011

Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleiding Molecular Science & Technology 2010-2011 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs-

Nadere informatie

Technische Universiteit Delft

Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling voor de bacheloropleiding Technische Natuurkunde behorend bij de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Technische Natuurkunde, zoals bedoeld in artikel 2 van de onderwijs-

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleiding Molecular Science & Technology

Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleiding Molecular Science & Technology Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs-

Nadere informatie

Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie

Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie Faculteit Technische Natuurwetenschappen Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie (art. 7.13 en 7.59 WHW) Inhoudsopgave Artikel

Nadere informatie

Technische Universiteit Delft

Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling voor de bacheloropleiding Technische Natuurkunde behorend bij de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Technische Natuurkunde, zoals bedoeld in artikel 2 van de onderwijs-

Nadere informatie

UITVOERINGSREGELING. Technische Universiteit Delft TOELATING TOT DE OPLEIDING... 2

UITVOERINGSREGELING. Technische Universiteit Delft TOELATING TOT DE OPLEIDING... 2 UITVOERINGSREGELING voor de bacheloropleiding Scheikundige Technologie en Bioprocestechnologie behorend bij de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleidingen Technische Natuurkunde, Scheikundige

Nadere informatie

Beschrijving onderwijseenheden

Beschrijving onderwijseenheden Bachelorgids Wiskunde 2006 23-06-2006 15:28 Pagina 166 Bijlage C Beschrijving onderwijseenheden Deze bijlage behoort bij artikel 1.2, eerste lid, van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding

Nadere informatie

Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie

Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie Faculteit Technische Natuurwetenschappen Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie (art. 7.13 en 7.59 WHW) Inhoudsopgave Artikel

Nadere informatie

Programma s BSc opleidingen Natuurkunde:

Programma s BSc opleidingen Natuurkunde: Programma s BSc opleidingen Natuurkunde: Onderstaande tabellen geven de programma s weer van de monodisciplinaire opleiding zowel als van de major-minor combinaties. Tevens is het mogelijk om gelijktijdig

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden &

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs-

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden &

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs-

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling (art W.H.W.)

Uitvoeringsregeling (art W.H.W.) Uitvoeringsregeling (art. 7.13 W.H.W.) Technische Universiteit Delft Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Bacheloropleiding Electrical Engineering 2009-2010 Versie 6, april 2009 Belangrijkste

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleiding Molecular Science & Technology 2013-2014

Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleiding Molecular Science & Technology 2013-2014 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs-

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de bacheloropleidingen Technische Natuurkunde, Scheikundige Technologie en Bioprocestechnologie, zoals bedoeld in artikel 7.13, lid 1, van de wet op het hoger onderwijs

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden &

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs-

Nadere informatie

UITVOERINGSREGELING. Technische Universiteit Delft

UITVOERINGSREGELING. Technische Universiteit Delft UITVOERINGSREGELING voor de masteropleiding Materials Science & Engineering behorend bij de onderwijs- en examenregeling van de masteropleidingen Applied Physics, Chemical Engineering & Biochemical Engineering

Nadere informatie

UITVOERINGSREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE AARDWETENSCHAPPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

UITVOERINGSREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE AARDWETENSCHAPPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT UITVOERINGSREGELING 2012-2013 BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE AARDWETENSCHAPPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT Uitvoeringsregeling BSc TA 2012-2013, 21 juni 2012 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 - Propedeutische

Nadere informatie

BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 3TU.Onderwijs (Masteropleiding) UITVOERINGSREGELING 2014-2015 Master of Science in Science Education and Communication (croho 68404) TECHNISCHE

Nadere informatie

BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 3TU.Onderwijs (Masteropleiding) UITVOERINGSREGELING 2014-2015 Master of Science in Science Education and Communication (croho 68404) TECHNISCHE

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling (art W.H.W.)

Uitvoeringsregeling (art W.H.W.) Uitvoeringsregeling (art. 7.13 W.H.W.) Technische Universiteit Delft Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Bacheloropleiding Technische Informatica 2009-2010 Versie 4, mei 2009 1 Belangrijkste

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs- en Examenregeling van:

Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs- en Examenregeling van: Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden en Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs-

Nadere informatie

(art en 7.59 WHW)

(art en 7.59 WHW) Faculteit Technische Natuurwetenschappen Opleidingsspecifieke bijlage van het opleidingsdeel van het studentenstatuut inclusief de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Technische Natuurkunde

Nadere informatie

Mechanica 8 Wb1217 Sterkteleer 2 3 2 Wb1216-06 Dynamica 2 3 4 Wb1218-07 Niet Lin. Mechanica 2 3. Projecten 6 Project 6 doorlopend Totaal 41

Mechanica 8 Wb1217 Sterkteleer 2 3 2 Wb1216-06 Dynamica 2 3 4 Wb1218-07 Niet Lin. Mechanica 2 3. Projecten 6 Project 6 doorlopend Totaal 41 Schakelprogramma t.b.v. instroom van studenten van de HBO-bacheloropleiding Werktuigbouwkunde in de TU Delft masteropleiding Mechanical Engineering en daaraan gerelateerde masteropleidingen: Biomedical

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding

Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding vrije Universiteit amsterdam Faculteit der Exacte Wetenschappen Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Natuur- en Sterrenkunde inclusief de bacheloropleidingsvariant Science, Business &

Nadere informatie

Bijlagen bacheloropleiding Technische Natuurkunde

Bijlagen bacheloropleiding Technische Natuurkunde Bijlagen bacheloropleiding Technische Natuurkunde 2012-2013 Bijlage I Eindtermen van de bacheloropleiding (artikel 1.3) De bacheloropleiding Technische Natuurkunde beoogt door middel van een breed opgezet

Nadere informatie

Bijlagen bacheloropleiding Kunstmatige Intelligentie 2012-2013

Bijlagen bacheloropleiding Kunstmatige Intelligentie 2012-2013 Bijlagen bacheloropleiding Kunstmatige Intelligentie 2012-2013 Bijlage I Eindtermen van de bacheloropleiding Met de opleiding wordt beoogd: - inhoudelijke kennis, vaardigheid en inzicht op het gebied van

Nadere informatie

BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 3TU.Onderwijs (Masteropleiding) UITVOERINGSREGELING 2015-2016 Master of Science in Science Education and Communication (croho 68404) VERSIE UNIVERSITEIT

Nadere informatie

Technische Wiskunde - Technische Natuurkunde

Technische Wiskunde - Technische Natuurkunde Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Faculteit Technische Natuurwetenschappen Dubbele bacheloropleiding Technische Wiskunde - Technische Natuurkunde Is één studie voor jou niet genoeg? Getalenteerde,

Nadere informatie

UITVOERINGSREGELING 2013-2014 BACHELOROPLEIDING CIVIELE TECHNIEK TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

UITVOERINGSREGELING 2013-2014 BACHELOROPLEIDING CIVIELE TECHNIEK TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT UITVOERINGSREGELING 2013-2014 BACHELOROPLEIDING CIVIELE TECHNIEK TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT 1 Inhoud Hoofdstuk 1 - Propedeuse... 2 Artikel 1 Samenstelling propedeuse... 2 Hoofdstuk 2 - Bachelorfase...

Nadere informatie

Mechanica 8 Wb1217 Sterkteleer 2 3 2 Wb1216-06 Dynamica 2 3 4 Wb1218-07 Niet Lin. Mechanica 2 3

Mechanica 8 Wb1217 Sterkteleer 2 3 2 Wb1216-06 Dynamica 2 3 4 Wb1218-07 Niet Lin. Mechanica 2 3 Schakelprogramma t.b.v. instroom van studenten van de HBO-bacheloropleiding Scheepsbouwkunde in de TU Delft masteropleiding Marine Technology en daaraan gerelateerde masteropleidingen: Materials Science

Nadere informatie

Technische Wiskunde - Technische Natuurkunde

Technische Wiskunde - Technische Natuurkunde Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Faculteit Technische Natuurwetenschappen Bacheloropleiding Technische Wiskunde - Technische Natuurkunde Is één studie voor jou niet genoeg? Getalenteerde,

Nadere informatie

Propedeuse Technische Natuurkunde 2015-2016

Propedeuse Technische Natuurkunde 2015-2016 Propedeuse Technische 0-0 Website Technische TN.BSc.tudelft.nl Opleidingsdirecteur Chris Kleijn De opleidingsdirecteur is verantwoordelijk voor het programma van de opleiding TN. Je kunt hem bader met

Nadere informatie

UITVOERINGSREGELING. Technische Universiteit Delft

UITVOERINGSREGELING. Technische Universiteit Delft UITVOERINGSREGELING voor de masteropleiding Chemical Engineering & Biochemical Engineering behorend bij de onderwijs- en examenregeling van de masteropleidingen Applied Physics, Chemical Engineering &

Nadere informatie

Bijlagen bacheloropleiding Kunstmatige Intelligentie

Bijlagen bacheloropleiding Kunstmatige Intelligentie Bijlagen bacheloropleiding Kunstmatige Intelligentie 2010-2011 Bijlage I Eindtermen van de bacheloropleiding (artikel 1.3) Met de opleiding wordt beoogd: - inhoudelijke kennis, vaardigheid en inzicht op

Nadere informatie

UITVOERINGSREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE AARDWETENSCHAPPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

UITVOERINGSREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE AARDWETENSCHAPPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT UITVOERINGSREGELING 2013-2014 BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE AARDWETENSCHAPPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT 1 Inhoud Hoofdstuk 1 - Propedeutische fase... 3 Artikel 1 - Samenstelling... 3 Hoofdstuk 2 - Bachelorfase...

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling (art W.H.W.)

Uitvoeringsregeling (art W.H.W.) Uitvoeringsregeling (art. 7.1 W.H.W.) Technische Universiteit Delft Faculteit Electrical Engineering, Wiskunde en Informatica Bacheloropleiding Electrical Engineering 2011-2012 Uitvoeringsregeling Bacheloropleiding

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling (art W.H.W.)

Uitvoeringsregeling (art W.H.W.) Uitvoeringsregeling (art. 7.13 W.H.W.) Technische Universiteit Delft Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Bacheloropleiding Technische Informatica 2008-2009 Juni 2008 2008-2009 1 Belangrijkste

Nadere informatie

Bijlagen bacheloropleidingen Wiskunde en Technische Wiskunde

Bijlagen bacheloropleidingen Wiskunde en Technische Wiskunde Bijlagen bacheloropleidingen Wiskunde en Technische Wiskunde 2010-2011 Bijlage I Eindtermen van de bacheloropleiding (artikel 1.3) 1. Kennis De afgestudeerde bachelor 1.1 beheerst de basisbegrippen, theorieën,

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Voor de Bacheloropleidingen Bio-exact Natuurkunde en Sterrenkunde, Scheikunde, Wiskunde

Nadere informatie

Technische Wiskunde - Technische Natuurkunde

Technische Wiskunde - Technische Natuurkunde Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Faculteit Technische Natuurwetenschappen Dubbele bacheloropleiding Technische Wiskunde - Technische Natuurkunde Is één studie voor jou niet genoeg? Getalenteerde,

Nadere informatie

BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 3TU.Onderwijs (Masteropleiding) UITVOERINGSREGELING 2013-2014 Master of Science in Science Education and Communication (croho 68404) TECHNISCHE

Nadere informatie

BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 3TU.Onderwijs (Masteropleiding) UITVOERINGSREGELING 2013-2014 Master of Science in Science Education and Communication (croho 68404) TECHNISCHE

Nadere informatie

BACHELOR 1 Trimester 2 december - maart

BACHELOR 1 Trimester 2 december - maart Trimester 1 september - december Inleiding in de bedrijfskunde (5) Competenties Mondelinge Vaardigheden (3) BACHELOR 1 Trimester 2 december - maart Trimester 3 maart - juni Statistiek (4) Marktcontext

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Bacheloropleiding Molecular Science & Technology 2015-2016

Uitvoeringsregeling Bacheloropleiding Molecular Science & Technology 2015-2016 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling Bacheloropleiding Molecular

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Aanvullende regels en richtlijnen voor de opleidingen geldig vanaf 01 september 2010 Hoofdstuk 1 Bachelor Wiskunde... 2 Hoofdstuk 2 Master Mathematics... 2

Nadere informatie

Bijlage bacheloropleiding Informatica 2012-2013

Bijlage bacheloropleiding Informatica 2012-2013 Bijlage bacheloropleiding Informatica 2012-2013 Bijlage I Eindtermen van de bacheloropleiding (artikel 1.3) De bachelor Informatica: a. kennis en inzicht a1. heeft kennis van en inzicht in de belangrijkste

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER)

Onderwijs- en examenregeling (OER) Onderwijs- en examenregeling (OER) (art. 7.13 W.H.W.) Technische Universiteit Delft Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen Bacheloropleiding Werktuigbouwkunde

Nadere informatie

UITVOERINGSREGELING BACHELOROPLEIDING WERKTUIGBOUWKUNDE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

UITVOERINGSREGELING BACHELOROPLEIDING WERKTUIGBOUWKUNDE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT UITOERINGSREGELING 2016-2017 BACHELOROPLEIDING WERKTUIGBOUWKUNDE TECHNISCHE UNIERSITEIT DELFT UITOERINGSREGELING BACHELOR WERKTUIGBOUWKUNDE 2016-2017 -1- INHOUDSOPGAE Artikel 1 Samenstelling Bachelor de

Nadere informatie

BACHELOROPLEIDING WERKTUIGBOUWKUNDE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

BACHELOROPLEIDING WERKTUIGBOUWKUNDE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT UITVOERINGSREGELING 2016 2017 BACHELOROPLEIDING WERKTUIGBOUWKUNDE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT UITVOERINGSREGELING BACHELOR WERKTUIGBOUWKUNDE 2016 2017 1 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Samenstelling Bachelor

Nadere informatie

Opleidingsspecifiek deel bij de OER Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences

Opleidingsspecifiek deel bij de OER Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences Opleidingsspecifiek deel bij de OER 2016-2017 Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences art. 2.1 Toelating 1. Naast de in de wet genoemde diploma s die

Nadere informatie

BIJLAGE 2 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING UITVOERINGSREGELING. 3TU Master of Science in Science Education and Communication (croho 68404)

BIJLAGE 2 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING UITVOERINGSREGELING. 3TU Master of Science in Science Education and Communication (croho 68404) BIJLAGE 2 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING UITVOERINGSREGELING 3TU Master of Science in Science Education and Communication (croho 68404) 2016-2017 TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT UNIVERSITEIT TWENTE TECHNISCHE

Nadere informatie

Faculteit Technische Natuurwetenschappen. Bacheloropleiding. Technische Natuurkunde

Faculteit Technische Natuurwetenschappen. Bacheloropleiding. Technische Natuurkunde Faculteit Technische Natuurwetenschappen Bacheloropleiding Technische Natuurkunde Als je echt wilt weten hoe het zit... Ingenieur worden en tegelijk leren hoe de wereld om je heen in elkaar zit. Dat is

Nadere informatie

Disclaimer... 2. Persoonlijke gegevens... 3. Organisatie... 4. Reglementen... 5. Communicatie en studiehulp... 6. Programma... 7

Disclaimer... 2. Persoonlijke gegevens... 3. Organisatie... 4. Reglementen... 5. Communicatie en studiehulp... 6. Programma... 7 Bacheloropleiding (BSc) Technische Studiegids 0 / 0 Inhoudsopgave Disclaimer... Persoonlijke gegevens... Organisatie... Reglementen... Communicatie en studiehulp... Programma... Jaarindeling TU Delft,

Nadere informatie

Studietrajectwijzer voor studenten Wetenschappen Campus Kortrijk. Studie-Cluster:

Studietrajectwijzer voor studenten Wetenschappen Campus Kortrijk. Studie-Cluster: Studietrajectwijzer voor studenten Wetenschappen Campus Kortrijk Studie-Cluster: Fysica (m.i.v. doorstroom ingenieurswetenschappen) (m.i.v. doorstroom ingenieurswetenschappen) Bijgaand schema, opgesteld

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING KANDIDAATSOPLEIDING

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING KANDIDAATSOPLEIDING ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING KANDIDAATSOPLEIDING Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek, voor de vijfjarige opleiding in

Nadere informatie

BACHELOROPLEIDING KLINISCHE TECHNOLOGIE. UITVOERINGSREGELING BEHORENDE BIJ DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.

BACHELOROPLEIDING KLINISCHE TECHNOLOGIE. UITVOERINGSREGELING BEHORENDE BIJ DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7. BACHELOROPLEIDING KLINISCHE TECHNOLOGIE UITVOERINGSREGELING BEHORENDE BIJ DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) FACULTEIT WERKTUIGBOUWKUNDE, MARITIEME TECHNIEK & TECHNISCHE MATERIAALWETENSCHAPPEN

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Bacheloropleiding Molecular Science & Technology 2014-2015

Uitvoeringsregeling Bacheloropleiding Molecular Science & Technology 2014-2015 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling Bacheloropleiding Molecular

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding

Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Faculteit der Exacte Wetenschappen Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Bedrijfswiskunde en Informatica Deel B Preambule In dit document wordt een A en een B gedeelte onderscheiden. In

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Bacheloropleiding Molecular Science & Technology

Uitvoeringsregeling Bacheloropleiding Molecular Science & Technology Uitvoeringsregeling Bacheloropleiding Molecular Science & Technology 2017-2018 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de

Nadere informatie

Preambule a. De regels in deze bijlage zijn van toepassing op de voltijds master-opleiding Applied Physics (Crohonummer

Preambule a. De regels in deze bijlage zijn van toepassing op de voltijds master-opleiding Applied Physics (Crohonummer Faculteit Technische Natuurwetenschappen Opleidingsspecifieke bijlage van het opleidingsdeel van het studentenstatuut inclusief de onderwijs- en examenregeling van de masteropleiding Applied Physics (APH)

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Voor de Bacheloropleiding Bio-exact Studiejaar 2009-2010 Preambule In de onderwijs- en

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden &

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van detechnische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling behorend bij de Onderwijs- en

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA OER B Bacheloropleiding Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Voor de Bacheloropleiding Studiejaar 2009-2010 Preambule In de

Nadere informatie

Bijlagen bacheloropleiding Sterrenkunde

Bijlagen bacheloropleiding Sterrenkunde Bijlagen bacheloropleiding Sterrenkunde 2012-2013 Bijlage I Eindtermen van de bacheloropleiding (artikel 1.3) A. Kennis A1. De bachelor heeft een globale kennis van de grondslagen en geschiedenis van de

Nadere informatie

Studieprogramma van de Bachelor opleidingen

Studieprogramma van de Bachelor opleidingen Studieprogramma van de Bachelor opleidingen Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen Universiteit Leiden 2008-09 Bijlagen Onderwijs en Examenregeling Inhoud Wiskunde. 2-4 Informatica.. 5 7 Sterrenkunde...

Nadere informatie

Bijlage 1 behorend bij de Onderwijs- en Examenregeling:

Bijlage 1 behorend bij de Onderwijs- en Examenregeling: Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden en Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Bijlage 1 behorend bij de Onderwijs- en Examenregeling:

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Bacheloropleiding Molecular Science & Technology

Uitvoeringsregeling Bacheloropleiding Molecular Science & Technology Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling Bacheloropleiding Molecular

Nadere informatie

C. Regeling schakelprogramma 2011 voor HBO-afgestudeerden voor de aansluitende masteropleidingen Human-Technology Interaction en Innovation Sciences

C. Regeling schakelprogramma 2011 voor HBO-afgestudeerden voor de aansluitende masteropleidingen Human-Technology Interaction en Innovation Sciences Bijlage 2 bij artikel 1.1.2, tweede lid, van de Onderwijs- en Examenregeling 2011 van de bacheloropleidingen Technische Bedrijfskunde en Technische Innovatiewetenschappen C. Regeling schakelprogramma 2011

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden &

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van detechnische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs-

Nadere informatie

Overgangsregeling nieuw curriculum BSc Technische Aardwetenschappen

Overgangsregeling nieuw curriculum BSc Technische Aardwetenschappen Overgangsregeling nieuw curriculum BSc Technische Aardwetenschappen Inleiding Het College van Bestuur heeft een besluit genomen om voor de Technische Universiteit Delft het studiesucces te verbeteren.

Nadere informatie

Bijlage bij POC PB NR

Bijlage bij POC PB NR Bijlage bij POC PB NR 20161020 Artikel 23 van het OER stelt dat Studenten die zich voor het eerst in een welbepaalde bacheloropleiding inschrijven bij de start van het academiejaar, moeten ofwel het volledige

Nadere informatie

BESLUIT: De volgende onderwijs- en examenregeling voor de vijfjarige opleiding Technische Natuurkunde vast te stellen:

BESLUIT: De volgende onderwijs- en examenregeling voor de vijfjarige opleiding Technische Natuurkunde vast te stellen: O N D E R W I J S - e n E X A M E N - R E G E L I N G v i j f j a r e n o p l e i d i n g p o s t p r o p e d e u t i s c h e f a s e I N H O U D art Par. 1 Algemeen 1 t/m 5 Par. 2 Propedeuse 6 en 7 Par.

Nadere informatie

Bijlage bacheloropleiding Informatica

Bijlage bacheloropleiding Informatica Bijlage bacheloropleiding Informatica 2011-2012 Bijlage I Eindtermen van de bacheloropleiding (artikel 1.3) De bachelor Informatica: a. kennis en inzicht a1. heeft kennis van en inzicht in de belangrijkste

Nadere informatie

Bijlage 1 behorend bij de Onderwijs- en Examenregeling:

Bijlage 1 behorend bij de Onderwijs- en Examenregeling: Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden en Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Bijlage 1 behorend bij de Onderwijs- en Examenregeling:

Nadere informatie

UITVOERINGSREGELING BACHELOROPLEIDING CIVIELE TECHNIEK TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

UITVOERINGSREGELING BACHELOROPLEIDING CIVIELE TECHNIEK TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT UITVOERINGSREGELING 2011-2012 BACHELOROPLEIDING CIVIELE TECHNIEK TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT Uitvoeringsregeling BSc CT 2011-2012, 30 juni 2011 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 - Propedeuse... 3 Artikel 1 Samenstelling

Nadere informatie

UITVOERINGSREGELING. Technische Universiteit Delft Paragraaf 1 ALGEMEEN...2. Artikel 1. Semesterindeling... 2

UITVOERINGSREGELING. Technische Universiteit Delft Paragraaf 1 ALGEMEEN...2. Artikel 1. Semesterindeling... 2 UITVOERINGSREGELING voor de Technische Universitaire Lerarenopleiding, bestaande uit de masteropleidingen: Physics Education, Chemistry Education and Mathematics Education, behorend bij de onderwijs- en

Nadere informatie

Disclaimer... 2. Persoonlijke gegevens... 3. Organisatie... 4. Reglementen... 5. Communicatie en studiehulp... 6. Programma... 7. Modulekaarten...

Disclaimer... 2. Persoonlijke gegevens... 3. Organisatie... 4. Reglementen... 5. Communicatie en studiehulp... 6. Programma... 7. Modulekaarten... Bacheloropleiding (BSc) Technische Natuurkunde 1 e jaar Studiegids 2010 / 2011 Inhoudsopgave Disclaimer... 2 Persoonlijke gegevens... 3 Organisatie... 4 Reglementen... 5 Communicatie en studiehulp... 6

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden &

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van detechnische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling behorend bij de Onderwijs- en

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Voor de Bacheloropleiding Scheikunde Studiejaar 2009-2010 Preambule In de onderwijs- en

Nadere informatie

Bijlagen bacheloropleiding Natuurkunde

Bijlagen bacheloropleiding Natuurkunde Bijlagen bacheloropleiding Natuurkunde 2012-2013 Bijlage I Eindtermen van de bacheloropleiding (artikel 1.3) De bacheloropleiding Natuurkunde beoogt door middel van een breed opgezet curriculum zodanige

Nadere informatie

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA opleiding Wiskunde en Statistiek UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Onderwijsinstituut Exacte Wetenschappen studiejaar 2003-2004

Nadere informatie

Voorlichting over de Masteropleiding Applied Mathematics

Voorlichting over de Masteropleiding Applied Mathematics Voorlichting over de Masteropleiding Applied Mathematics Rik Lopuhaä MSc Coordinator Applied Mathematics April 23, 2009, Delft Toelating tot de Masteropleiding AM Met een Bachelor (Technische) Wiskunde

Nadere informatie

Studieprogramma van de Bachelor opleidingen

Studieprogramma van de Bachelor opleidingen Studieprogramma van de Bachelor opleidingen Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen Universiteit Leiden Onderwijs en Examenregeling Inhoud Wiskunde. 11-13 Informatica.. 14-17 Sterrenkunde.. 18-20 Natuurkunde...

Nadere informatie

Programma BSc opleiding Wiskunde Crohonummer 56980

Programma BSc opleiding Wiskunde Crohonummer 56980 Studieprogramma van de Bachelor opleidingen Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen Universiteit Leiden Onderwijs en Examenregeling Inhoud Wiskunde. 2-4 Informatica.. 5-8 Sterrenkunde... 9-11 Natuurkunde...

Nadere informatie

UITVOERINGSREGELING 2015-2016 BACHELOROPLEIDING CIVIELE TECHNIEK TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

UITVOERINGSREGELING 2015-2016 BACHELOROPLEIDING CIVIELE TECHNIEK TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT UITVOERINGSREGELING 2015-2016 BACHELOROPLEIDING CIVIELE TECHNIEK TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT UR BSc CT 2015-2016, 2 juli 2015 1 Paragraaf 1 Studieprogramma Artikel 1 Samenstelling studieprogramma De

Nadere informatie

Studieprogramma van de Bachelor opleidingen

Studieprogramma van de Bachelor opleidingen Studieprogramma van de Bachelor opleidingen Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen Universiteit Leiden 2005 Onderwijs en Examenregeling Inhoud Wiskunde. 2-4 Informatica.. 5-8 Sterrenkunde... 9-11 Natuurkunde...

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

Rijksuniversiteit Groningen. Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen

Rijksuniversiteit Groningen. Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen OER bachelorprogramma Rijksuniversiteit Groningen Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Onderwijs- en ExamenRegeling 2007 Bachelor-opleiding Technische Bedrijfskunde (TBK) Inhoud (paragrafen):

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Technische

Nadere informatie

Equivalentie oude en nieuwe vakken voor studenten die een oud studieprogramma willen blijven volgen.

Equivalentie oude en nieuwe vakken voor studenten die een oud studieprogramma willen blijven volgen. Equivalentie oude en nieuwe vakken voor studenten die een oud studieprogramma willen blijven volgen. ---Toelichting--- Studenten die een oud studieprogramma volgen en dat wensen te blijven doen kunnen

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling van de opleiding Informatica aan de Universiteit Utrecht

Onderwijs- en Examenregeling van de opleiding Informatica aan de Universiteit Utrecht Onderwijs- en Examenregeling van de opleiding Informatica aan de Universiteit Utrecht vastgesteld door de Faculteitsraad op 23 juni 1998 Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Toepasselijkheid

Nadere informatie

Disclaimer... 2. Persoonlijke gegevens... 3. Organisatie... 4. Reglementen... 5. Communicatie en studiehulp... 6. Programma... 7. Modulekaart...

Disclaimer... 2. Persoonlijke gegevens... 3. Organisatie... 4. Reglementen... 5. Communicatie en studiehulp... 6. Programma... 7. Modulekaart... Bacheloropleiding (BSc) Technische Natuurkunde (2 e & 3 e jaar) Studiegids 2010 / 2011 Inhoudsopgave Disclaimer... 2 Persoonlijke gegevens... 3 Organisatie... 4 Reglementen... 5 Communicatie en studiehulp...

Nadere informatie

Halftijdse en minimale studiepakketten academiejaar Bijlage goedgekeurd op POC PB NR

Halftijdse en minimale studiepakketten academiejaar Bijlage goedgekeurd op POC PB NR Halftijdse en minimale studiepakketten academiejaar 2015-2016 Bijlage goedgekeurd op POC PB NR 20150527 Deze bijlage beschrijft de minimale inschrijvingspakketten voor startende studenten, zoals aangegeven

Nadere informatie

60 * het project dat op het symposium is gepresenteerd.

60 * het project dat op het symposium is gepresenteerd. Eerste jaar Scheikunde 2009 Niet alle verslagen hoeven te worden gescand en ingevoerd. Zet 1 of ( als je dat zinvol vindt) meer verslagen in je portfolio. In ieder geval maak je het reflectierapportje

Nadere informatie