Uitvoeringsregeling (art W.H.W.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitvoeringsregeling (art W.H.W.)"

Transcriptie

1 Uitvoeringsregeling (art. 7.1 W.H.W.) Technische Universiteit Delft Faculteit Electrical Engineering, Wiskunde en Informatica Bacheloropleiding Electrical Engineering Uitvoeringsregeling Bacheloropleiding Electrical Engineering

2 Belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de Uitvoeringsregeling Bacheloropleiding Electrical Engineering cursus In de versie zijn, naast redactionele aanpassingen en kleine wijzigingen, de volgende inhoudelijke aanpassingen aangebracht: Aanpassing van de exameneisen voor het propedeutisch examen Toevoeging samenstelling van het tweede en het derde jaar van programma 2010 (art. ) Toevoeging van de bachelor exameneisen van het programma 2010 (art. 5) Toevoeging van de ingangseisen van het tweede en het derde jaar van programma 2010 (art. 8) Artikel 12 en 1 zijn vervangen door een verwijzing. Kleine wijzigingen vervangingsregeling (art.14) Belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de Uitvoeringsregeling Bacheloropleiding Electrical Engineering cursus In de versie zijn, naast redactionele aanpassingen en kleine wijzigingen, de volgende inhoudelijke aanpassingen aangebracht: Wijziging samenstelling van de propedeuse (art. 1) Wijziging eisen propedeutisch examen (art. 2) Wijziging eindcijferregeling ET605 en ET905 (art..2) Minors die niet zonder meer zijn toegestaan zijn geactualiseerd (art. 4.2) Wijziging eisen bachelor examen (art. 5) Ingangseis voor ET2608 Computerarchitectuur en -organisatie gewijzigd van alleen practicum naar hele vak ET1405 Digitale systemen (art. 8) Overgangsregeling programma 2004 naar programma 2005 niet meer opgenomen (was art. 12) Vervangingsregeling voor programma 2010 opgenomen (art. 14) Belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de Uitvoeringsregeling Bacheloropleiding Electrical Engineering cursus In de versie zijn, naast redactionele aanpassingen en kleine wijzigingen, de volgende inhoudelijke aanpassingen aangebracht: Meettechniek heeft twee codes voor de theorie en voor het practicumdeel (artikel.1.7) Ingangseis voor het tweede deel van het propedeutisch lab ET1508-D2 is vervallen (art. 8) Minors die niet zonder meer zijn toegestaan zijn geactualiseerd (art. 4.2) Administratieve overgangsregeling programma 2005 naar programma s 2007 en 2008 is opgenomen (artikel.1.5,.2.1, 1 en 14) Belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de Uitvoeringsregeling Bacheloropleiding Electrical Engineering cursus In de versie zijn, naast redactionele aanpassingen en kleine wijzigingen, de volgende inhoudelijke aanpassingen aangebracht: Analyse 4 is opgenomen in het programma van de propedeuse (artikel 1) Vaste stof fysica is opgenomen in het programma van het tweede jaar (artikel ) Exameneisen bachelor programma 200 is niet meer opgenomen (artikel 5b) Overgangsregeling programma 200 naar programma 2004 is niet meer opgenomen (was artikel 12) Overgangsregeling programma 2005 naar programma s 2007 en 2008 is opgenomen (artikel 1 en 14) Ingangseis voor practicum programmatuurontwikkeling ET208-D2 is vervallen (art. 8) Uitvoeringsregeling Bacheloropleiding Electrical Engineering

3 INHOUDSOPGAVE Paragraaf 0 Inrichting Bacheloropleiding Electrical Engineering 4 Paragraaf 1 De Propedeuse 4 Artikel 1a Samenstelling van de propedeuse (programma 2010) 4 Artikel 1b Exameneisen propedeutisch examen 4 Paragraaf 2 De post-propedeutische fase 5 Artikel 2a Samenstelling van het tweede studiejaar (programma 2010) 5 Artikel 2b Exameneisen tweede studiejaar (programma 2011) 5 Artikel 2c Samenstelling van het tweede studiejaar (programma 2008) 6 Artikel 2d Samenstelling van het derde studiejaar (programma 2008) 6 Artikel 2e Exameneisen derde studiejaar (programma 2008) 6 Artikel Minors 7 Artikel 4 Exameneisen bachelor examen (programma 2004 en later) 7 Paragraaf Tentamens; practica 8 Artikel 5 Volgorde van tentamens 8 Artikel 6 Wijze van afleggen van tentamens 8 Artikel 7 Ingangseisen curriculumonderdelen 8 Paragraaf 4 Overgangsregeling 8 Artikel 8 Tentaminering oud studieprogramma 8 Artikel 9 Te volgen studieprogramma 8 Artikel 10 Uitwisselbaarheid 9 Artikel 11 Oude overgangsregelingen 9 Artikel 12 Laatste examenmogelijkheid programma 2008; vervangingsregeling programma Paragraaf 5 Inwerkingtreding 11 Artikel 1 Inwerkingtreding 11 Uitvoeringsregeling Bacheloropleiding Electrical Engineering

4 Paragraaf 0 INRICHTING BACHELOROPLEIDING ELECTRICAL ENGINEERING Artikel 0 De Bacheloropleiding Electrical Engineering heeft een omvang van 180 EC en is opgebouwd uit een propedeutische fase (eerste jaar) van 60 EC en een postpropedeutische fase (2 e en e jaar) van 120 EC. De opleiding is ingericht volgens de major/minor structuur. De major is de hoofdrichting van de Bacheloropleiding (propedeuse + 90 EC in de postpropedeutische fase). De minor is een samenhangend pakket vakken ter verbreding (0 EC in de postpropedeutische fase) dat ook gevolgd mag worden bij andere opleidingen van TU Delft of van andere universiteiten. Paragraaf 1 DE PROPEDEUSE Artikel 1A SAMENSTELLING VAN DE PROPEDEUSE (programma 2010) 1. De propedeuse (het eerste jaar) omvat de volgende 14 verplichte vakken (examenonderdelen) met de gebruikte tentamenregeling (t.reg., zie art. 1B). Per vak is de daarbij behorende studielast aangegeven (EC). Onderdeel Vakcode Titel EC t. reg. 1 WI1100EE-A Analyse A tm, f 2 WI1100EE-B Analyse B tm WI1100EE-C Analyse C tm 4 WI1110EE Grafen en matrices tm, f 5 WI1120EE Kansrekening en Statistiek tm 6 EE1200 Klassieke en kwantummechanica 4 tkm, f 7 EE1210 Elektriciteit en magnetisme 5 tkm 8 EE100 Lineaire schakelingen 6 tkm, f 9 EE110 Halfgeleiders en versterkerschakelingen 4 tm 10 EE120 Meettechniek 2 tm 11 EE1400 Programmeren in C tpm 12 EE1410 Digitale systemen 5 tpm 1 EE1800 EPO 1: Project "De beukende bas" 8 tepo 14 EE1810 EPO 2: Project "Smart robot challenge" 8 tepo 2. De bovenstaande onderdelen van de propedeuse kunnen, naast het onderwijs in de vorm van hoorcolleges en/of instructies of werkcolleges, een project, practicum of praktische oefeningen bevatten zoals aangegeven in de digitale studiegids. Artikel 1B EXAMENEISEN PROPEDEUTISCH EXAMEN 1. Het propedeutisch examen is met succes afgerond als alle onderdelen 1 tot en met 14 van artikel 1A lid 1 met een voldoende (cijfer 6,0 of hoger) zijn beoordeeld. Hiervoor gelden verder de regels die in de andere leden van dit artikel staan vermeld. 2. Voor de vakken is in artikel 1A lid 1 onder t.reg. aangegeven op welke manier de uitslag van dit vak wordt bepaald. De betekenis van de daarbij gebruikte indicatie is als volgt: tm Dit vak heeft één tentamen en voortgangstoetsen. Als de voortgangstoetsen in hetzelfde studiejaar gedaan zijn als het tentamen, dan verhoogt de docent het tentamencijfer met een bonusregeling. Alleen de cijfers van de voortgangstoetsen die met minimaal een 6 afgesloten zijn dragen bij aan de bonus. Wanneer R (R 6) het resultaat van een voortgangstoets is en N het totaal aantal voortgangstoetsen voor een vak dan levert deze voortgangstoets een bonus op van R/(10N). Het aldus verkregen tentamencijfer is het Uitvoeringsregeling Bacheloropleiding Electrical Engineering

5 tkm tpm tepo f Paragraaf 2 eindcijfer voor het vak. Dit vak heeft een tentamen, een kwartaaltoets en voortgangstoetsen. De kwartaaltoets (mits in hetzelfde studiejaar behaald als het tentamenresultaat) en het tentamen tellen voor respectievelijk 0% en 70% mee in het eindcijfer. De voortgangstoetsen (mits in hetzelfde studiejaar behaalt als het tentamenresultaat) worden verwerkt als bij (tm). Het aldus verkregen tentamencijfer is het eindcijfer voor het vak. Als (tm), maar met de toevoeging dat het eindcijfer (als bij (tm) bepaald) pas geldig is indien het praktische deel of de praktische delen voldaan zijn. Dit vak wordt beoordeeld op verschillende aspecten zoals beschreven in de projecthandleiding. De cijfers van alle onderdelen moeten voldoende zijn. Het individuele eindcijfer wordt verkregen als het gewogen gemiddelde van een groepscijfer en deelcijfers voor de verschillende individuele componenten. Bij onvoldoende voorbereiding, inzet tijdens het project of onvoldoende deelname aan vakken van hetzelfde kwartaal kan een student verdere deelname aan het project ontzegd worden. Dit vak kent een systeem met conditionele toelating tot het tentamen of kwartaaltoets na het eerste kwartaal. Alleen die studenten die actief hebben deelgenomen aan het vakspecifieke gedeelte van de begeleide studeerweek of zij die vrijstelling hebben gekregen op basis van de voortgangstoetsen, worden toegelaten. DE POST-PROPEDEUTISCHE FASE Artikel 2A SAMENSTELLING VAN HET TWEEDE STUDIEJAAR (programma 2010) 1. Het tweede studiejaar (voor het eerst uitgevoerd in studiejaar omvat de volgende 16 verplichte vakken (examenonderdelen) met de gebruikte tentamenregeling (t.reg, zie art. 2B). Per vak is de daarbij behorende studielast aangegeven (EC). Onderdeel Vakcode Titel EC t.reg 1 WI21EE Complexe functietheorie t 2 WI241EE Lineaire algebra t WI251EE Differentiaalvergelijkingen t 4 EE221 Geintegreerde schakelingen 4 t 5 EE2421 OO Programmeren 2 tp 6 EE2501 Signalen en systemen 4 t 7 EE2511 Stochastische processen tp 8 EE2521 Digitale signaalverwerking t 9 SC251EE Dynamische systemen t 10 EE2601 Energieomzettingen 4 tk 11 EE2611 Elektriciteitsvoorzieningen 2 t 12 EE2621 Duurzame energie 2 t 1 EE2701 Telecommunicatienetwerken 2 tp 14 EE2711 Telecommunicatietechniek 6 tkh 15 EE2821 EPO : Project maak een chip 8 tepo 16 EE281 EPO 4: Project elektrisch vervoer tepo Artikel 2B EXAMENEISEN VAN HET TWEEDE STUDIEJAAR (programma 2011) 1. Voor de vakken is in artikel 2A lid 1 onder t.reg. aangegeven op welke manier de uitslag van dit vak wordt bepaald. De betekenis van de daarbij gebruikte indicatie is als volgt: t Dit vak heeft één tentamen. Het aldus verkregen tentamencijfer is het eindcijfer voor het vak. tk Dit vak heeft een tentamen en een kwartaaltoets. De cijferregeling staat in de digitale studiegids voor dit vak beschreven. tkh Dit vak heeft een kwartaaltoets, een eindtentamen en huiswerkopgaven. Uitvoeringsregeling Bacheloropleiding Electrical Engineering

6 tp tepo De cijferregeling staat in de digitale studiegids voor dit vak beschreven. Als (t), maar met de toevoeging dat het eindcijfer (als bij (t) bepaald) pas geldig is indien het praktische deel of de praktische delen voldaan zijn. Dit vak wordt beoordeeld op verschillende aspecten zoals beschreven in de projecthandleiding. De cijfers van alle onderdelen moeten voldoende zijn. Het individuele eindcijfer wordt verkregen als het gewogen gemiddelde van een groepscijfer en deelcijfers voor de verschillende individuele componenten. Bij onvoldoende voorbereiding, inzet tijdens het project of onvoldoende deelname aan vakken van hetzelfde kwartaal kan een student verdere deelname aan het project ontzegd worden. Artikel 2C SAMENSTELLING VAN HET TWEEDE STUDIEJAAR (programma 2008) Het tweede studiejaar (voor het laatst uitgevoerd in studiejaar ) kent 10 vakken. Voor informatie over de samenstelling en exameneisen van de tweede jaar van het programma 2008 wordt verwezen naar de eerder geldende Uitvoeringsregeling ( ). Artikel 2D SAMENSTELLING VAN HET DERDE STUDIEJAAR (programma 2008) 1. Het derde studiejaar (voor het laatst uitgevoerd in ) bevat ten eerste een minor, die zowel binnen als buiten de opleiding Electrical Engineering gekozen kan worden (zie ook art. ). 2. Naast een minor kent het derde jaar de volgende vakken (examenonderdelen): Onderdeel Vakcode Titel EC t.reg 1 ET505-A Telecommunicatienetten (TN) 2 t ET505-B Telecommunicatietechniek II (TC) t ET505-C Signaalpracticum (SP) 2 p 2 ET605 High Tech Startups 7 tg ET605-D1 Business Plan (5) ET605-D2 Mondeling presenteren (1) ET605-D Ethiek in bedrijf (1) WM605ET Ethiek en Techniek 2 t 4 ET905 Bachelor afstudeerproject 14 tg ET905-D1 Bachelor Thesis (12) ET905-D2 Methodologie van ontwerpen (1) ET905-D Schriftelijk rapporteren (1). De bovenstaande onderdelen van de postpropedeutische fase kunnen, naast het onderwijs in de vorm van hoorcolleges en/of instructies of werkcolleges, een project, practicum of praktische oefeningen bevatten zoals aangegeven in de digitale studiegids. Artikel 2E EXAMENEISEN DERDE JAAR (programma 2008) 1. Voor de vakken in het derde jaar is in artikel 2D, lid 2 aangegeven op welke manier de uitslag van een vak wordt bepaald. De daarbij gebruikte indicatie is als volgt: t tg tp Dit vak heeft één of meerdere tentamens (toetsen). De student dient voor ieder tentamen een voldoende te behalen. Een eenmaal behaalde voldoende voor een tentamen blijft geldig zolang het programma geldt. Het cijfer voor het vak wordt bepaald uit het rekenkundig gemiddelde van de tentamens die met een cijfer zijn beoordeeld, waarbij ieder tentamen gedaan en gehaald moet zijn. De studiepunten worden op toetsniveau toegekend. Dit vak heeft één of meerdere tentamens. De student dient voor ieder tentamen een voldoende te behalen. Een eenmaal behaalde voldoende voor een tentamen blijft geldig zolang het programma geldt. Het cijfer voor het vak wordt bepaald uit het naar EC gewogen gemiddelde van de tentamens die met een cijfer zijn beoordeeld, waarbij ieder tentamen gehaald moet zijn. De studiepunten worden op toets niveau toegekend na het behalen van dit deel. Als (t), maar met de toevoeging dat het eindcijfer (als bij (t) bepaald) pas geldig is indien het praktische Uitvoeringsregeling Bacheloropleiding Electrical Engineering

7 p deel of de praktische delen met een V (voldaan) zijn afgerond. De studiepunten worden op toetsniveau toegekend. Dient met een V (voldaan) te zijn afgerond. Artikel MINORS 1. Een minor is een samenhangend geheel van vakken van academisch niveau, ter grootte van 0 EC. De primaire doelstelling van een minor is kennisverbreding. Er wordt onderscheid gemaakt tussen verbredende minors, schakelminors, verdiepende minors en vrije minors. Een verbredende minor verschilt inhoudelijk duidelijk van het majordeel. Een schakelminor geeft mogelijkheid tot instromen in een andere MSc-opleiding dan die waar het majordeel toegang tot verschaft. Een verdiepende minor heeft een specialistisch karakter, vaak aansluitend op het majordeel. Een vrije minor wordt door de student zelf samengesteld. De minorruimte kan ook benut worden om onderwijs te volgen bij universiteiten in het buitenland. 2. Het merendeel van de minors die in de minorgids vermeld staan mag worden opgevoerd voor het bachelorexamen Electrical Engineering. Uitgezonderd zijn de minors die: - alleen bestemd zijn voor bachelorstudenten van opleidingen anders dan bachelor Electrical Engineering; - zonder aanpassing overlap hebben met het majorprogramma van de bachelor Electrical Engineering, waaronder: Wb-Mi Computational Engineering Wb-Mi D:DREAM ET-Mi Electrical Engineering for Autonomous Exploration Robots TI-Mi Computer Science TI-Mi Media and Knowledge Engineering TI-Mi Software Ontwerpen en Toepassen TN-Mi Natuurkunde verbreding LR-Mi Aerospace System Design & Technology LR-Mi Wind Energy and Sustainability MOT-Mi Ondernemerschap: Technology-Based Entrepreneurship. Voor minors die niet in de minorgids staan, voor vrije minors, de minors genoemd onder lid 2 (indien nodig met een aanpassing zodanig dat er geen overlap is met het major deel), buitenlandse minors en minors bij andere universiteiten is toestemming nodig van de Examencommissie. Voor een dergelijke minor doet de student een schriftelijk en ondertekend verzoek tot goedkeuring aan de Examencommissie. Dit verzoek bevat een motivatie van de gekozen minor en tevens: een beschrijving van de minor, die wordt aangeboden door een universitaire bacheloropleiding en bestaat uit een samenhangend pakket vakken (0 EC), waaronder voldoende vakken op het derdejaars niveau; een verklaring, afgegeven door de opleidingsdirecteur van de aanbiedende opleiding, waarin de inhoudelijke samenhang van het pakket vakken in de minor wordt bevestigd. 4. Wanneer een student vakken wil opnemen die in het buitenland worden gevolgd dient de student de propedeuse gehaald te hebben. Artikel 4 EXAMENEISEN BACHELOREXAMEN (programma 2004 en later) 1. Voor het programma 2004 en latere programma s geldt dat het bachelorexamen is gehaald indien het propedeutisch examen met goed gevolg is afgelegd en indien alle examenonderdelen van de postpropedeutische fase en van de minor met een voldoende zijn afgerond. Hiervoor gelden verder de regels zoals die in de andere leden van dit artikel zijn vermeld. Uitvoeringsregeling Bacheloropleiding Electrical Engineering

8 Paragraaf TENTAMENS; PRACTICA Artikel 5 VOLGORDE VAN TENTAMENS Er zijn geen nadere regels gesteld aan de volgorde waarin de tentamens moeten worden afgelegd behoudens het bepaalde in artikel 8. Artikel 6 WIJZE VAN AFLEGGEN VAN TENTAMENS De wijze van afleggen van tentamens is, voor aanvang van het onderwijs in de betreffende vakken, aangegeven in de digitale studiegids van de opleiding. Artikel 7 INGANGSEISEN CURRICULUMONDERDELEN 1. In de Onderwijs- en Examenregeling (artikel 12) is bepaald dat aan curriculumonderdelen nadere voorwaarden kunnen worden gesteld waaraan voldaan moet zijn voordat toegang tot de activiteit wordt verleend (de z.g. volgorde-eisen). In dit artikel wordt hieraan uitvoering gegeven door voor een aantal van die onderdelen ingangseisen (volgorde-eisen) te formuleren Tweedejaars tentamens 2. Aan tentamens van onderdelen uit het tweede jaar mag altijd worden deelgenomen; als een behaald cijfer pas definitief wordt als aan de verplichtingen van een practicum voldaan is, dan is dit vermeld in de digitale studiegids. Tweedejaars projecten, practica en praktische oefeningen. Voor deelname aan het EPO--project (EE2821) geldt dat ten minste 0 studiepunten uit de Propedeutische fase behaald dienen te zijn, waaronder de studiepunten van het vak Digitale Systemen (EE1410) en het project EPO-1 (EE1800). 4. Voor deelname aan het EPO-4 project (EE281 geldt dat ten minste 60 studiepunten uit de Propedeutische fase en de post-propedeutische fase behaald dienen te zijn, waaronder de studiepunten van het project EPO-2 (EE1810). Derdejaars practica, praktische oefeningen en projecten 5. Voor deelname aan ALLE derdejaars practica, praktische oefeningen en projecten uit het major-deel van de opleiding geldt dat tenminste het Propedeutisch Examen gehaald dient te zijn; daarnaast worden de volgende aanvullende voorwaarden gesteld. 6. Aan het vak ET505-C Signaalpracticum kan pas worden deelgenomen indien het tweedejaars tentamen Signaaltransformaties (ET2205-D2) en het vak Stochastische processen (ET2505-A) zijn gehaald. 7. Aan het vak High Tech Startups (ET605) en het daaraan verbonden bachelorafstudeerproject (ET905) kan pas worden deelgenomen als aantoonbaar minimaal 45 EC zijn gehaald van het programma van het tweede jaar, waaronder in ieder geval het vak Ontwerppracticum (ET2805). Paragraaf 4 OVERGANGSREGELING Artikel 8 TENTAMINERING OUD STUDIEPROGRAMMA Indien een nieuw studieprogramma wordt vastgesteld voor een bepaald studiejaar dan dienen vervallen onderdelen van een oud studieprogramma nog tweemaal getentamineerd te worden in het studiejaar volgend op de wijziging. Artikel 9 TE VOLGEN STUDIEPROGRAMMA Studenten volgen het eerste jaar, respectievelijk het tweede jaar, respectievelijk het derde jaar van het studieprogramma zoals dat gold of geldt bij het eerste jaar van inschrijving, respectievelijk zoals dat gold, geldt of zal gelden bij het tweede jaar van inschrijving, respectievelijk zoals dat gold, geldt of zal gelden bij het derde jaar Uitvoeringsregeling Bacheloropleiding Electrical Engineering

9 van inschrijving. Afwijkingen behoeven de goedkeuring van de examencommissie na hierover advies te hebben ingewonnen bij de studieadviseur. Artikel 10 UITWISSELBAARHEID Onderwijseenheden met dezelfde code in verschillende programma s zijn uitwisselbaar. Onder uitwisselbaarheid wordt verstaan dat een behaald tentamen van een onderwijseenheid of behaalde tentamens van onderwijseenheden gekenmerkt op code in een bepaald programma ook geldig is of zijn voor een onderwijseenheid of voor onderwijseenheden van een ander programma met die code. Artikel 11 OUDE OVERGANGSREGELINGEN Voor overgangsregelingen van programma s van voor 2010 wordt verwezen naar de toen geldende uitvoeringsregelingen. Artikel 12 LAATSTE EXAMENMOGELIJKHEID PROGRAMMA 2008; VERVANGINGSREGELING PROGRAMMA De laatste mogelijkheid om het bachelor examen af te leggen volgens het programma 2008 is september Studenten die gestart zijn in 2008 of eerder en die wensen over te stappen van het programma 2008 naar het programma 2010 kunnen onderdelen van het programma 2008 opnemen in het programma 2010 volgens onderstaande tabel: Programma 2010 Programma 2008 Vakcode Titel EC Vakcode Titel EC Propedeuse WI1100EE-A, B en C & WI2151EE WI1110EE & WI2141EE WI1120EE & EE2511 EE1200 & EE1210 Analyse A, B en C & Differentiaalvergelijkingen Grafen en matrices & Lineaire algebra Kansrekening en Statistiek & Stochastische processen Klassieke en kwantummechanica & Elektriciteit en magnetisme 9 & & & 4 &5 WI1708ET Analyse 12 WI1808ET Lineaire Algebra 7 ET2505-A Stochastische Processen ET1105 Beweging, Krachten en Velden EE1200 Klassieke en 4 ET1105- Beweging, Krachten en (4) kwantummechanica D1 Velden I EE1210 Elektriciteit en magnetisme 5 ET1105- D2 Beweging, Krachten en Velden II (4) EE100 Lineaire schakelingen 6 ET105 Lineaire Elektrische Circuits 7 EE110 & EE221 Halfgeleiders en versterkerschakelingen & Geïntegreerde Schakelingen 4 & 4 ET1205 Elektronische Circuits 7 EE110 Halfgeleiders en versterkerschakelingen 4 ET1205- D1 Elektronische Circuits I () EE120 Meettechniek 2 ET2708 Meettechniek 5 EE1400 & EE2421 Programmeren in C & OO Programmeren &2 ET208 Programmatuurontwikkeling 5 EE1410 Digitale systemen 5 ET1405 Digitale Systemen 5 EE1800 & EE1810 Project "De beukende bas"& Project "Smart robot challenge" EE1800 Project "De beukende bas" 8 ET1508- D1 EE1810 Project "Smart robot 8 ET1508- challenge" D2 ET1508 Propedeutisch Laboratorium 1 Propedeutisch Laboratorium I Propedeutisch Laboratorium II 9 (6) (7) Uitvoeringsregeling Bacheloropleiding Electrical Engineering

10 . Vervangingsregeling voor de postpropedeutische fase, in te gaan in studiejaar : Post-propedeuse Programma 2010 Programma 2008 Vakcode Titel EC Vakcode Titel EC WI211EE & EE2501 & EE22 Complexe functietheorie & Signalen en systemen & EM Golven & 4& 4 ET2205 Elektromagnetisme en Signalen EE221 Geïntegreerde Schakelingen 4 ET1205- D2 Elektronische Circuits II (4) EE2521 & EE2 Digitale signaalverwerking & Analoge Electronica & 4 ET2405 Elektronische Signaalbewerking 6 SC251EE & SC542EE Dynamische systemen & Regelsystemen & SC200ET Dynamische Regelsystemen 8 EE2601 & EE2611 Energieomzettingen & Electriciteitsvoorzieningen 4 & 2 ET2105 Elektrische Energietechniek 5 EE2701 Telecommunicatienetwerken 2 ET505-A Telecommunicatienetten (TN) EE2711 Telecommunicatietechniek 6 ET2505-B & Telecommunicatietechniek I ET505-B & II EE2821 Project Maak een chip 8 ET2805 Ontwerppracticum 6 EE42 Computerarchitectuur en organisatie 4 ET2608 Computer Architectuur en Organisatie 5 EE842 Bachelor Eindproject 15 ET905 Bachelor afstudeerproject & 4. Daarbij moet het totaal aantal EC dat een student voor de propedeuse haalt minimaal 58 EC zijn. Het totaal aantal EC voor de postpropedeuse is 120 EC (maar in het geval dat alle aanvullende vakken gebruikt zijn, wordt een minimum van 115 EC geaccepteerd). Geschikte vakken om het programma aan te vullen tot de vereiste EC- totalen zijn WI1120EE Kansrekening en Statistiek (ook als dit vervangen is door ET2505-A Stochastische Processen), EE120 Meettechniek (indien niet vervangen door ET2708) en ET2908 Vaste Stof Fysica (voor het laatst in studiejaar aangeboden). Voor andere aanvullingen op het programma dient goedkeuring van de Examencommissie verkregen te worden. 5. Voor studenten die de propedeuse in het programma 2008 hebben gehaald geldt een aangepast postpropedeuse programma. Het tweede en derde studiejaar kent dan de volgende onderdelen: Vakcode Titel EC EE2421 OO Programmeren 2 EE1400 Programmeren in C EE2501 Signalen en systemen 4 EE2511 Stochastische processen EE2521 Digitale signaalverwerking EE2601 Energieomzettingen 4 EE2611 Electriciteitsvoorzieningen 2 EE2701 Telecommunicatienetwerken 2 EE2711 Telecommunicatietechniek 6 EE2821 EPO : Project maak een chip 8 SC251EE Dynamische systemen WI211EE Complexe functietheorie EE120 Meettechniek 2 EE281 EPO 4: Project elektrisch vervoer EE*** EM Golven 4 vakcode niet bekend voor het eerst aangeboden in Uitvoeringsregeling Bacheloropleiding Electrical Engineering

11 EE*** Analoge Electronica 4 vakcode niet bekend voor het eerst aangeboden in EE*** Computerarchitectuur en -organisatie 4 vakcode niet bekend voor het eerst aangeboden in EE*** Bachelor Eindproject 15 vakcode niet bekend voor het eerst aangeboden in SC*** Regelsystemen vakcode niet bekend voor het eerst aangeboden in Minor 0 vakcode niet bekend voor het eerst aangeboden in Aanvulling De volgende onderdelen kunnen gebruikt worden als aanvulling op het aangepaste programma voor het 2 e en e jaar tot 120 EC (hierbij geldt een minimum van 115 EC in het geval dat alle aanvullende vakken gebruikt zijn). EE2621 Duurzame energie 2 WI1120EE Kansrekening en Statistiek ET2908 Vaste Stof Fysica Voor het laatst aangeboden in ET505-C Signaalpracticum 2 Voor het laatst aangeboden in WM605ET Ethiek en Techniek 2 Voor het laatst aangeboden in Voor andere aanvullingen op het programma dient goedkeuring van de Examencommissie verkregen te worden. 8. Voor de exameneisen van de vakken in Artikel 1 lid 5 wordt verwezen naar Artikel 2B en 2E van deze uitvoeringsregeling. Paragraaf 5 INWERKINGTREDING Artikel 1 INWERKINGTREDING Deze regeling treedt in werking op 1 september Vastgesteld door de decaan van de Faculteit Electrical Engineering, Wiskunde en Informatica d.d , na instemming van Facultaire Studenten Raad d.d , na advies van de Opleidingscommissie Electrical Engineering d.d en na advies van de Examencommissie EWI-opleidingen d.d Goedgekeurd door het College van Bestuur d.d. xx.xx.2011 Uitvoeringsregeling Bacheloropleiding Electrical Engineering

Technische Universiteit Delft

Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling voor de bacheloropleiding Technische Natuurkunde behorend bij de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Technische Natuurkunde, zoals bedoeld in artikel 2 van de onderwijs-

Nadere informatie

Technische Universiteit Delft

Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling voor de bacheloropleiding Technische Natuurkunde behorend bij de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Technische Natuurkunde, zoals bedoeld in artikel 2 van de onderwijs-

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden &

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs-

Nadere informatie

BACHELOROPLEIDING KLINISCHE TECHNOLOGIE. UITVOERINGSREGELING BEHORENDE BIJ DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.

BACHELOROPLEIDING KLINISCHE TECHNOLOGIE. UITVOERINGSREGELING BEHORENDE BIJ DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7. BACHELOROPLEIDING KLINISCHE TECHNOLOGIE UITVOERINGSREGELING BEHORENDE BIJ DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) FACULTEIT WERKTUIGBOUWKUNDE, MARITIEME TECHNIEK & TECHNISCHE MATERIAALWETENSCHAPPEN

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Aanvullende regels en richtlijnen voor de opleidingen geldig vanaf 01 september 2010 Hoofdstuk 1 Bachelor Wiskunde... 2 Hoofdstuk 2 Master Mathematics... 2

Nadere informatie

UITVOERINGSREGELING 2013-2014 BACHELOROPLEIDING CIVIELE TECHNIEK TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

UITVOERINGSREGELING 2013-2014 BACHELOROPLEIDING CIVIELE TECHNIEK TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT UITVOERINGSREGELING 2013-2014 BACHELOROPLEIDING CIVIELE TECHNIEK TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT 1 Inhoud Hoofdstuk 1 - Propedeuse... 2 Artikel 1 Samenstelling propedeuse... 2 Hoofdstuk 2 - Bachelorfase...

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 Whw) 2014-2015 BACHELOROPLEIDINGEN Electrical Engineering Technische Informatica Technische Wiskunde MINORS Study Abroad Electrical Engineering for Autonomous

Nadere informatie

Beschrijving onderwijseenheden

Beschrijving onderwijseenheden Bachelorgids Wiskunde 2006 23-06-2006 15:28 Pagina 166 Bijlage C Beschrijving onderwijseenheden Deze bijlage behoort bij artikel 1.2, eerste lid, van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleiding Molecular Science & Technology 2010-2011

Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleiding Molecular Science & Technology 2010-2011 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs-

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Technische

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) 2013-2014 BACHELOROPLEIDINGEN MINORS

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) 2013-2014 BACHELOROPLEIDINGEN MINORS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) 2013-2014 BACHELOROPLEIDINGEN Electrical Engineering Technische Informatica Technische Wiskunde MINORS Electrical Engineering for Autonomous Exploration

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Aanvullende regels en richtlijnen voor de opleidingen geldig vanaf 01 september 2014 Hoofdstuk 1 Bachelor Wiskunde... 2 Hoofdstuk 2 Master Mathematics... 2

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling LS&T/SMS&TI (Bacheloropleiding) 2004-2005

Onderwijs- en Examenregeling LS&T/SMS&TI (Bacheloropleiding) 2004-2005 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft 1 van de Bacheloropleidingen Life Science & Technology

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Informatica

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Informatica 1 Faculteit Management, Science and Technology Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Informatica U2014/02462 De uitvoeringsregeling treedt in werking per

Nadere informatie

Bijlagen bacheloropleiding Kunstmatige Intelligentie 2012-2013

Bijlagen bacheloropleiding Kunstmatige Intelligentie 2012-2013 Bijlagen bacheloropleiding Kunstmatige Intelligentie 2012-2013 Bijlage I Eindtermen van de bacheloropleiding Met de opleiding wordt beoogd: - inhoudelijke kennis, vaardigheid en inzicht op het gebied van

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: XXXX De kleuren worden in definitieve versie verwijderd. Geel: In te vullen door opleiding/ Opleidingsspecifiek

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (artikel 7.13 WHW)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (artikel 7.13 WHW) ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (artikel 7.13 WHW) BACHELOROPLEIDINGEN WERKTUIGBOUWKUNDE MARITIEME TECHNIEK TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT OER BSc Werktuigbouwkunde en Maritieme Techniek 2013-2014 1

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Aanvullende regels en richtlijnen voor de opleidingen geldig vanaf 01 september 2013 Hoofdstuk 1 Bachelor Wiskunde... 2 Hoofdstuk 2 Master Mathematics... 2

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo-bacheloropleiding Bedrijfskunde

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo-bacheloropleiding Bedrijfskunde U2012/00009 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2012 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2012-2013 voor de bacheloropleiding Bedrijfskunde. A.

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze

Nadere informatie

1 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding Informatica, 2007/2008

1 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding Informatica, 2007/2008 1 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding Informatica, 2007/2008 Paragraaf 1 - Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) BACHELOROPLEIDING INDUSTRIEEL ONTWERPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) BACHELOROPLEIDING INDUSTRIEEL ONTWERPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) BACHELOROPLEIDING INDUSTRIEEL ONTWERPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT OER Bachelor IO 2007-2008 1 Bachelor programma Industrieel Ontwerpen 2007-2008

Nadere informatie

BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 3TU.Onderwijs (Masteropleiding) UITVOERINGSREGELING 2014-2015 Master of Science in Science Education and Communication (croho 68404) TECHNISCHE

Nadere informatie

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl Voorwoord De Onderwijs-

Nadere informatie

Wo masteropleiding Milieuwetenschappen (MSc) (Uitlopende programmering) A. Toelating tot de masteropleiding Niet van toepassing

Wo masteropleiding Milieuwetenschappen (MSc) (Uitlopende programmering) A. Toelating tot de masteropleiding Niet van toepassing Uitvoeringsregeling master 2016-2017 Faculteit Management, Science and & Technology Wo masteropleiding Milieuwetenschappen (MSc) (Uitlopende programmering) Einde nieuwe instroom: 31 augustus 2015 Einde

Nadere informatie

Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica. Bacheloropleiding. Electrical Engineering

Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica. Bacheloropleiding. Electrical Engineering Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Bacheloropleiding Electrical Engineering Verder komen met nieuwe technologie Een zonnepaneel? Een marsrover? Een implantaat om weer te kunnen horen? Zonder

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde 1 Faculteit Management, Science and Technology Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde U2014/02468 De uitvoeringsregeling treedt in werking

Nadere informatie

BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 3TU.Onderwijs (Masteropleiding) UITVOERINGSREGELING 2014-2015 Master of Science in Science Education and Communication (croho 68404) TECHNISCHE

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE OPLEIDING LIFE SCIENCE & TECHNOLOGY

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE OPLEIDING LIFE SCIENCE & TECHNOLOGY versie november 2002 REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE OPLEIDING LIFE SCIENCE & TECHNOLOGY Artikel 1. Toepassingsgebied Deze regels en richtlijnen zijn van toepassing op de tentamens

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66810] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Faculteit der Letteren. Onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Geschiedenis

Faculteit der Letteren. Onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Geschiedenis Faculteit der Letteren Onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Geschiedenis artikel 1 - toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens van

Nadere informatie

UITVOERINGSREGELING 2015-2016 BACHELOROPLEIDING CIVIELE TECHNIEK TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

UITVOERINGSREGELING 2015-2016 BACHELOROPLEIDING CIVIELE TECHNIEK TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT UITVOERINGSREGELING 2015-2016 BACHELOROPLEIDING CIVIELE TECHNIEK TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT UR BSc CT 2015-2016, 2 juli 2015 1 Paragraaf 1 Studieprogramma Artikel 1 Samenstelling studieprogramma De

Nadere informatie

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Onderwijs- en examenregeling 2003 van de Masteropleiding Computer Science Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Inhoud: 1. Algemeen 2. Inrichting van de opleiding

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING MEDIA EN CULTUUR

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING MEDIA EN CULTUUR DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING MEDIA EN CULTUUR 05-06 Deel B: opleidingsspecifiek deel. Algemene bepalingen Artikel. Begripsbepalingen Artikel. Gegevens opleiding Artikel.3

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Arabische Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Arabische Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de bacheloropleiding Arabische Taal en Cultuur 2008-2009 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-bacheloropleiding Bedrijfskunde

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-bacheloropleiding Bedrijfskunde U2013/01220 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2013 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2013-2014 voor de bacheloropleiding Bedrijfskunde. A.

Nadere informatie

BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 3TU.Onderwijs (Masteropleiding) UITVOERINGSREGELING 2015-2016 Master of Science in Science Education and Communication (croho 68404) VERSIE UNIVERSITEIT

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding psychologie

Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding psychologie Bacheloropleiding psychologie Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding psychologie Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasbaarheid regeling 1. Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE MASTEROPLEIDING TAALWETENSCHAPPEN 90 EC PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2015-201 Deel

Nadere informatie

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl - 2 - Voorwoord

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) 2015-2016 BACHELOROPLEIDINGEN Electrical Engineering Technische Informatica Technische Wiskunde MINORS Study Abroad Electrical Engineering for Autonomous

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 760 Paraaf: Onderwerp : Reglement Cum Laude Windesheim Besluit : Het College van Bestuur besluit tot wijziging van het Reglement Cum Laude Windesheim. Het gewijzigde

Nadere informatie

Life science & Technology

Life science & Technology REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE BACHELOR- EN MASTEROPLEIDINGEN LIFE SCIENCE & TECHNOLOGY (UNIVERSITEIT LEIDEN EN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT) Artikel 1. Toepassingsgebied Deze

Nadere informatie

Nieuw Curriculum Bachelor Technische Informatica 2013

Nieuw Curriculum Bachelor Technische Informatica 2013 Nieuw Curriculum Bachelor Technische Informatica 2013 Emile Hendriks Opleidingsdirecteur TI/CS Waarom? TU-breed project Studiesucces omdat Rendement te laag Studieduur te lang In 2011: slechts 22% haalde

Nadere informatie

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ARABISCHE TAAL EN CULTUUR

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ARABISCHE TAAL EN CULTUUR DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ARABISCHE TAAL EN CULTUUR 05-06 Deel B: opleidingsspecifiek deel. Algemene bepalingen Artikel. Begripsbepalingen Artikel. Gegevens opleiding

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleiding Molecular Science & Technology 2013-2014

Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleiding Molecular Science & Technology 2013-2014 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs-

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten

Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten College van bestuur Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten ) U2012-04405-BGA I Algemeen deel 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling Het Algemeen Deel (Deel

Nadere informatie

BIJLAGE E ONDERWIJS EN EXAMENREGELINGEN. Onderwijs- en examenregeling. Deel I Bacheloropleiding Informatica

BIJLAGE E ONDERWIJS EN EXAMENREGELINGEN. Onderwijs- en examenregeling. Deel I Bacheloropleiding Informatica BIJLAGE E ONDERWIJS EN EXAMENREGELINGEN Onderwijs- en examenregeling Deel I Bacheloropleiding Informatica Paragraaf 1 Algemene bepalingen... 2 Artikel 1.1 Toepasbaarheid van de regeling 2 Artikel 1.2 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling LS&T en MST (Bacheloropleiding) 2009-2010

Onderwijs- en Examenregeling LS&T en MST (Bacheloropleiding) 2009-2010 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleidingen

Nadere informatie

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING GESCHIEDENIS

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING GESCHIEDENIS DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING GESCHIEDENIS 05-06 Deel B: opleidingsspecifiek deel. Algemene bepalingen Artikel. Begripsbepalingen Artikel. Gegevens opleiding Artikel.3

Nadere informatie

Mechanica 8 Wb1217 Sterkteleer 2 3 2 Wb1216-06 Dynamica 2 3 4 Wb1218-07 Niet Lin. Mechanica 2 3

Mechanica 8 Wb1217 Sterkteleer 2 3 2 Wb1216-06 Dynamica 2 3 4 Wb1218-07 Niet Lin. Mechanica 2 3 Schakelprogramma t.b.v. instroom van studenten van de HBO-bacheloropleiding Scheepsbouwkunde in de TU Delft masteropleiding Marine Technology en daaraan gerelateerde masteropleidingen: Materials Science

Nadere informatie

ONDERWIJS EN EXAMENREGELING (OER) 2011 2012 BACHELOROPLEIDINGEN WERKTUIGBOUWKUNDE & MARITIEME TECHNIEK TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

ONDERWIJS EN EXAMENREGELING (OER) 2011 2012 BACHELOROPLEIDINGEN WERKTUIGBOUWKUNDE & MARITIEME TECHNIEK TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT ONDERWIJS EN EXAMENREGELING (OER) 2011 2012 (ex artikel 7.13 WHW) BACHELOROPLEIDINGEN WERKTUIGBOUWKUNDE & MARITIEME TECHNIEK TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT OER BSc Wb en MT 2011-2012 INHOUDSOPGAVE Paragraaf

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007. Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007. Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Medische Psychologie Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit van Tilburg 30 juni 2006 Inhoud: 1. Algemene bepalingen 3 2. Masterprogramma 5 3.

Nadere informatie

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING NIEUWGRIEKSE TAAL EN CULTUUR

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING NIEUWGRIEKSE TAAL EN CULTUUR DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING NIEUWGRIEKSE TAAL EN CULTUUR 2015-2016 Deel B: opleidingsspecifiek deel 1. Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsbepalingen Artikel

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) 2012-2013 BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE BESTUURSKUNDE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) 2012-2013 BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE BESTUURSKUNDE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) 2012-2013 BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE BESTUURSKUNDE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT Inhoudsopgave Onderwijs- en Examenregeling Paragraaf 1 - Algemeen

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Romaanse Talen en Culturen. studierichtingen: Franse Taal en Cultuur. Spaanse Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Romaanse Talen en Culturen. studierichtingen: Franse Taal en Cultuur. Spaanse Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de bacheloropleiding Romaanse Talen en Culturen studierichtingen: Franse Taal en Cultuur Spaanse Taal en Cultuur 2008-2009

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Arabische Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Arabische Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Arabische Taal en Cultuur 2008-2009 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van

Nadere informatie

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ITALIAANSE TAAL EN CULTUUR

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ITALIAANSE TAAL EN CULTUUR DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ITALIAANSE TAAL EN CULTUUR 015-016 Deel B: opleidingsspecifiek deel 1. Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsbepalingen Artikel 1. Gegevens

Nadere informatie

KEUZEVAKKENGIDS BACHELOR INFORMATICA. 2015/2016 Version 2015-09-01

KEUZEVAKKENGIDS BACHELOR INFORMATICA. 2015/2016 Version 2015-09-01 KEUZEVAKKENGIDS BACHELOR INFORMATICA 205/206 Version 205-09-0 INLEIDING Binnen de opleiding bachelor Informatica is 0EC keuzeruimte gereserveerd in het e semester van het e studiejaar. Er zijn allerlei

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE 2010-2011 TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE 2010-2011 TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE 2010-2011 TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT OER BSc TN juni 2010 Wijzigingen ten opzichte van OER 2009-2010

Nadere informatie

C. Regeling schakelprogramma 2011 voor HBO-afgestudeerden voor de aansluitende masteropleidingen Human-Technology Interaction en Innovation Sciences

C. Regeling schakelprogramma 2011 voor HBO-afgestudeerden voor de aansluitende masteropleidingen Human-Technology Interaction en Innovation Sciences Bijlage 2 bij artikel 1.1.2, tweede lid, van de Onderwijs- en Examenregeling 2011 van de bacheloropleidingen Technische Bedrijfskunde en Technische Innovatiewetenschappen C. Regeling schakelprogramma 2011

Nadere informatie

UITVOERINGSREGELING. Technische Universiteit Delft 2005-2006

UITVOERINGSREGELING. Technische Universiteit Delft 2005-2006 UITVOERINGSREGELING voor de bacheloropleiding Technische Natuurkunde behorend bij de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleidingen Technische Natuurkunde, Scheikundige Technologie en Bioprocestechnologie,

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN VAN DE EXAMENCOMMISSIES VAN DE BACHELOR- EN MASTEROPLEIDINGEN

REGELS EN RICHTLIJNEN VAN DE EXAMENCOMMISSIES VAN DE BACHELOR- EN MASTEROPLEIDINGEN REGELS EN RICHTLIJNEN VAN DE EXAMENCOMMISSIES VAN DE BACHELOR- EN MASTEROPLEIDINGEN LIFE SCIENCE & TECHNOLOGY 2008-2009 Artikel 1. Toepassingsgebied Deze regels en richtlijnen zijn van toepassing op de

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 Whw) BACHELOROPLEIDINGEN WERKTUIGBOUWKUNDE & MARITIEME TECHNIEK TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 Whw) BACHELOROPLEIDINGEN WERKTUIGBOUWKUNDE & MARITIEME TECHNIEK TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 Whw) BACHELOROPLEIDINGEN WERKTUIGBOUWKUNDE & MARITIEME TECHNIEK TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT BACHELOROPLEIDINGEN WERKTUIGBOUWKUNDE

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2010-2011 WO bacheloropleiding Psychologie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2010-2011 WO bacheloropleiding Psychologie U2010/00104 Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2010-2011 WO bacheloropleiding Psychologie De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2010 en heeft een zelfde werkingsduur

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK 1 De inhoud van de Onderwijs- en Examenregelingen Hoofdstuk 1 ALGEMEEN 1.1 Algemene bepalingen 1 Avans Hogeschool kent, conform artikel 7.59. van

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding pedagogische wetenschappen

Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding pedagogische wetenschappen Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding pedagogische wetenschappen Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasbaarheid regeling 1. Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens

Nadere informatie

Mechanica 8 Wb1217 Sterkteleer 2 3 2 Wb1216-06 Dynamica 2 3 4 Wb1218-07 Niet Lin. Mechanica 2 3. Projecten 6 Project 6 doorlopend Totaal 41

Mechanica 8 Wb1217 Sterkteleer 2 3 2 Wb1216-06 Dynamica 2 3 4 Wb1218-07 Niet Lin. Mechanica 2 3. Projecten 6 Project 6 doorlopend Totaal 41 Schakelprogramma t.b.v. instroom van studenten van de HBO-bacheloropleiding Werktuigbouwkunde in de TU Delft masteropleiding Mechanical Engineering en daaraan gerelateerde masteropleidingen: Biomedical

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Onderwijs- en examenregeling. Bacheloropleiding

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Onderwijs- en examenregeling. Bacheloropleiding Onderwijs- en examenregeling Inhoud: Paragraaf 1 Algemene bepalingen Paragraaf 2 Opbouw van de opleiding Paragraaf 3 Onderwijs Paragraaf 4 Tentamens Paragraaf 5 Vooropleiding Paragraaf 6 Studiebegeleiding

Nadere informatie

In Groningen wordt de opleiding in het Engels gegeven. Je kunt de opleiding in het Nederlands volgen in Eindhoven, Twente en Delft.

In Groningen wordt de opleiding in het Engels gegeven. Je kunt de opleiding in het Nederlands volgen in Eindhoven, Twente en Delft. Naam opleiding: Technische Wiskunde Toelating Is de studie moeilijk? De studie vraagt veel tijd van je. Het is van belang vanaf het begin hard te werken en gemiddeld circa 40 uur per week aan je studie

Nadere informatie

GMW Onderwijs- en ExamenRegeling. Bacheloropleiding. voor het studiejaar 2014-2015

GMW Onderwijs- en ExamenRegeling. Bacheloropleiding. voor het studiejaar 2014-2015 GMW Onderwijs- en ExamenRegeling Bacheloropleiding voor het studiejaar 2014-2015 FGMW-14-F198 Inhoud: 1 Algemene bepalingen 2 Vooropleiding 3 Inhoud en inrichting van de opleiding 4 De propedeutische fase

Nadere informatie

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ARCHEOLOGIE EN PREHISTORIE

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ARCHEOLOGIE EN PREHISTORIE DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ARCHEOLOGIE EN PREHISTORIE 2015-2016 Deel B: opleidingsspecifiek deel 1. Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsbepalingen Artikel 1.2

Nadere informatie

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING SPAANSE TAAL EN CULTUUR

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING SPAANSE TAAL EN CULTUUR DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING SPAANSE TAAL EN CULTUUR 05-06 Deel B: opleidingsspecifiek deel. Algemene bepalingen Artikel. Begripsbepalingen Artikel. Gegevens opleiding

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN TENTAMENREGELING (OTR) (ex artikel 7.13 Whw) 2014-2015. Interfacultair Onderwijs TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

ONDERWIJS- EN TENTAMENREGELING (OTR) (ex artikel 7.13 Whw) 2014-2015. Interfacultair Onderwijs TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT ONDERWIJS- EN TENTAMENREGELING (OTR) (ex artikel 7.13 Whw) 2014-2015 Interfacultair Onderwijs Betreffende studieonderdelen aangeboden in het service- en keuzeonderwijs door de Faculteit Techniek Bestuur

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek Studiejaar 2013-2014 Algemeen 1. Deze bijlage bij het algemene gedeelte van de Onderwijs- en examenregeling van Codarts is van toepassing

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Hebreeuwse en Joodse studies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Communicatie- en Informatiewetenschappen. studierichtingen:

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Communicatie- en Informatiewetenschappen. studierichtingen: FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de bacheloropleiding Communicatie- en Informatiewetenschappen studierichtingen: Internationale Bedrijfscommunicatie

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen voor de bacheloropleiding Sociale Geografie en Planologie, College Sociale Wetenschappen

Regels en Richtlijnen voor de bacheloropleiding Sociale Geografie en Planologie, College Sociale Wetenschappen Regels en Richtlijnen voor de bacheloropleiding Sociale Geografie en Planologie, College Sociale Wetenschappen I. Regels en Richtlijnen Examens en Tentamens De Examencommissie van de bacheloropleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 bacheloropleiding HBO-Rechten

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 bacheloropleiding HBO-Rechten College van bestuur Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 bacheloropleiding HBO-Rechten I Algemeen deel U2014/05206/BGA 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling Het Algemeen Deel (Deel

Nadere informatie

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING DUITSE TAAL EN CULTUUR

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING DUITSE TAAL EN CULTUUR DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING DUITSE TAAL EN CULTUUR 05-06 Deel B: opleidingsspecifiek deel. Algemene bepalingen Artikel. Begripsbepalingen Artikel. Gegevens opleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling (OER) (ex artikel 7.13 WHW) met als bijlage: Uitvoeringsregeling

Onderwijs- en Examenregeling (OER) (ex artikel 7.13 WHW) met als bijlage: Uitvoeringsregeling 2014-2015 Bacheloropleiding Industrieel Ontwerpen Onderwijs- en Examenregeling (OER) (ex artikel 7.13 WHW) met als bijlage: Uitvoeringsregeling Regels & Richtlijnen van de Examencommissie (ex artikel 7.12

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) BACHELOROPLEIDING WERKTUIGBOUWKUNDE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) BACHELOROPLEIDING WERKTUIGBOUWKUNDE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) BACHELOROPLEIDING WERKTUIGBOUWKUNDE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT BACHELOR WERKTUIGBOUWKUNDE 2015-2016 -1- Paragraaf

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2009-2010 (OER) (ex artikel 7.13 WHW) BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE BESTUURSKUNDE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2009-2010 (OER) (ex artikel 7.13 WHW) BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE BESTUURSKUNDE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2009-2010 (OER) (ex artikel 7.13 WHW) BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE BESTUURSKUNDE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT INHOUDSOPGAVE Paragraaf 1 - Algemeen 3 Artikel 1 - Toepassingsgebied

Nadere informatie

Deel B: Bacheloropleiding Nederlandse Taal en Cultuur voor het studiejaar 2015-2016 Inhoud:

Deel B: Bacheloropleiding Nederlandse Taal en Cultuur voor het studiejaar 2015-2016 Inhoud: FACULTEIT DER LETTEREN ONDERWIJS- EN EAMENREGELING (OER) Deel B: Bacheloropleiding Nederlandse Taal en Cultuur voor het studiejaar 2015-2016 Inhoud: 1 Algemene bepalingen 2 Vooropleiding 3 Inhoud en inrichting

Nadere informatie

GMW Onderwijs- en ExamenRegeling. Master-opleiding. voor het studiejaar 2014-2015

GMW Onderwijs- en ExamenRegeling. Master-opleiding. voor het studiejaar 2014-2015 GMW Onderwijs- en ExamenRegeling Master-opleiding voor het studiejaar 2014-2015 Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de opleiding 4. Toelating 5. Studiebegeleiding

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit: Faculteit A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: Artikel 32 Inschrijving voor cursussen 3A De student

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Romaanse Talen en Culturen. studierichtingen: Franse Taal en Cultuur. Mediterrane Studies

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Romaanse Talen en Culturen. studierichtingen: Franse Taal en Cultuur. Mediterrane Studies FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de bacheloropleiding Romaanse Talen en Culturen studierichtingen: Franse Taal en Cultuur Mediterrane Studies Spaanse

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60739] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling. BACHELOR opleidingen. B. Opleidingsspecifiek deel. Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica.

Onderwijs- en examenregeling. BACHELOR opleidingen. B. Opleidingsspecifiek deel. Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica. Onderwijs- en examenregeling BACHELOR opleidingen Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica. B. Opleidingsspecifiek deel Studiejaar 2014-2015 1. Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleidingen

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleidingen Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleidingen geldig vanaf 01 september 2010 Deze onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Algemene Cultuurwetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Algemene Cultuurwetenschappen FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Algemene Cultuurwetenschappen 2009-2010 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 Whw) BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE 2014-2015 TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 Whw) BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE 2014-2015 TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 Whw) BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE 2014-2015 TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT OER TN 2014-2015 Page 1 Voorgestelde wijzigingen ten opzichte van

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 bacheloropleiding HBO-Rechten

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 bacheloropleiding HBO-Rechten College van bestuur Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 bacheloropleiding HBO-Rechten I Algemeen deel U2015/05261/BGA 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling Het Algemeen Deel (Deel

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Onderwijs- en examenregeling. Bacheloropleiding

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Onderwijs- en examenregeling. Bacheloropleiding 2005 Onderwijs- en examenregeling Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) en is aangevuld met kwaliteitscriteria

Nadere informatie

Regels en richtlijnen van de examencommissie Bacheloropleiding Werktuigbouwkunde 2010-2011

Regels en richtlijnen van de examencommissie Bacheloropleiding Werktuigbouwkunde 2010-2011 Regels en richtlijnen van de examencommissie Bacheloropleiding Werktuigbouwkunde 2010-2011 Algemeen Artikel 1 toepassingsgebied Deze Regels en richtlijnen zijn van toepassing op de bacheloropleiding Werktuigbouwkunde

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar 2010-2011. Deel B. HOOFDSTUK 1 - Doelstellingen en eindtermen van de opleiding

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar 2010-2011. Deel B. HOOFDSTUK 1 - Doelstellingen en eindtermen van de opleiding UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar 2010-2011 Deel B MASTEROPLEIDING SOFTWARE ENGINEERING 1 september 2010 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Technische Wiskunde - Technische Natuurkunde

Technische Wiskunde - Technische Natuurkunde Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Faculteit Technische Natuurwetenschappen Bacheloropleiding Technische Wiskunde - Technische Natuurkunde Is één studie voor jou niet genoeg? Getalenteerde,

Nadere informatie