UITVOERINGSREGELING. Technische Universiteit Delft

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UITVOERINGSREGELING. Technische Universiteit Delft"

Transcriptie

1 UITVOERINGSREGELING voor de bacheloropleiding Technische Natuurkunde behorend bij de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleidingen Technische Natuurkunde, Scheikundige Technologie en Bioprocestechnologie, zoals bedoeld in artikel 2 van de onderwijs- en examenregeling. Technische Universiteit Delft INHOUDSOPGAVE Paragraaf 1 ALGEMEEN... 2 Artikel 1. SEMESTERINDELING... 2 Artikel 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING... 2 Paragraaf 2 DE PROPEDEUSE... 2 Artikel 3. SAMENSTELLING VAN HET STUDIEPROGRAMMA VAN DE PROPEDEUTISCHE FASE... 2 Paragraaf 3 HET TWEEDE EN DERDE JAAR... 4 Artikel 4. SAMENSTELLING VAN HET STUDIEPROGRAMMA VAN HET 2E EN 3E JAAR Paragraaf 4 TENTAMENS... 7 Artikel 5. VORM VAN DE TENTAMENS EN DE WIJZE VAN TOETSEN... 7 Artikel 6. INTEGRERENDE TOETS OF OPDRACHT ALS AFRONDING VAN DE BACHELOROPLEIDING... 8 Artikel 7. VOLGORDE VAN DE TENTAMENS... 8 Artikel 8. INSTELLINGSPAKKET... 8 Paragraaf 5 EXAMENS... 9 Artikel 9. SAMENSTELLEN VRIJ STUDIEPROGRAMMA... 9 Artikel 10. GOEDKEURINGSPROCEDURE VRIJ STUDIEPROGRAMMA... 9 Artikel 11. OVERGANGSMAATREGELEN... 9 Artikel 12. DIPLOMASUPPLEMENT Paragraaf 6 INVOERINGSBEPALINGEN Artikel 13. INWERKINGTREDING UITVOERINGSREGELING BACHELOROROPLEIDING TN d.d. 25 juli 2002 Pagina 1 van 11

2 Paragraaf 1 ALGEMEEN Artikel 1. SEMESTERINDELING Het cursusjaar is verdeeld in twee semesters. Een semester is onderverdeeld in twee onderwijsperiodes (kwartalen). Artikel 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING 1. Ten aanzien van een bezitter van een getuigschrift van een met goed gevolg afgelegd propedeutisch examen van een overeenkomstige opleiding aan een andere universiteit kan de examencommissie bepalen dat hij / zij wordt toegelaten tot het tweede jaar. Indien de examencommissie dit noodzakelijk acht, dient alsnog bewijs van bekwaamheid geleverd te worden in die onderwijseenheden die in het afgelegde propedeutisch examen niet of niet in gelijke mate begrepen zijn geweest. 2. Degene die onderdelen van de bacheloropleiding met goed gevolg heeft afgelegd aan een andere universiteit en die de nog overgebleven onderwijseenheden aan de universiteit wenst af te leggen, dient daarbij, indien de examencommissie dit noodzakelijk acht, alsnog bewijs van bekwaamheid te leveren in die onderwijseenheden, die in de door hem reeds afgelegde onderwijseenheden niet of niet in gelijke mate begrepen zijn geweest. 3. De decaan kan personen van de vooropleidingseis vrijstellen, indien zij bij een onderzoek door de colloquium doctum-commissie hebben blijk gegeven van geschiktheid voor het desbetreffende onderwijs en van voldoende beheersing van de Nederlandse taal voor het met vrucht kunnen volgen van dat onderwijs. 4. Aan de eisen met betrekking tot het colloquium doctum wordt voldaan door het met goed gevolg afleggen van de examens die worden samengesteld en afgenomen door de colloquium doctumcommissie. Paragraaf 2 DE PROPEDEUSE Artikel 3. SAMENSTELLING VAN HET STUDIEPROGRAMMA VAN DE PROPEDEUTISCHE FASE 1. De propedeutische fase voor studenten die voor het eerst zijn ingeschrevenen bij de opleiding in het studiejaar omvat de volgende onderwijseenheden met de daarbij vermelde WI1400TNW Analyse TNW 8 TN1611 Klassieke mechanica en relativiteitstheorie 4 TN1641 Natuurkunde 1 4 TN1661TNW Natuurkunde 2 2 TNW1001 Inleiding Technische Natuurwetenschappen 2 ST1501TNW Technologie en samenleving 2 TN1601 Propedeutisch Eindproject 2 TNW1403-P Practicum TNW Het practicum TNW bestaat uit: TNW1403-P IC Practicum Inleiding Computergebruik 2 TNW1403-P IP Inleiding Experimenteren 1 TNW1403-P II Inleiding Instrumentatie 2 ST1641TNW Anorganische Chemie 2 ST1651TN Fysische Chemie 1 ST1661TNW Biochemie 2 TM1641 Materiaalkunde 1 2 TM1901-P Practicum materiaalkunde Keuzevakken 4 UITVOERINGSREGELING BACHELOROROPLEIDING TN d.d. 25 juli 2002 Pagina 2 van 11

3 Keuzevakken Van deze vakken moet de student volledige natuurkunde er minstens twee kiezen. Voor studenten minor Technische Materiaalwetenschappen zijn TM1651 en TM1661 verplichte keuzevakken. TN1621TNW Fysica van het dagelijks leven 2 TN1671 Nanofysica 2 TN1681 Microscopie 2 TM1651 Materiaalkunde 2 A 2 TM1661 Materiaalkunde 2 B 2 Dit programma wordt aangeduid met de code TN-P De propedeutische fase voor studenten die voor het eerst zijn ingeschrevenen bij de opleiding in het studiejaar omvat de volgende onderwijseenheden met de daarbij vermelde ST1501TNW Technologie en samenleving 2 TN1601 Eindproject TN 2 TN1611 Klassieke mechanica en relativiteitstheorie 4 TNW1001 Inleiding Technische Natuurwetenschappen 2 TNW1011 Technische Natuurwetenschappen 12 WI1 400 TNW Analyse TNW 8 -- Keuzevak 2 Practica TNW1402-P Geïntegreerd Practicum 10 Keuzevakken Er moet tenminste 1 keuzevak worden gekozen MK1621TNW Moderne onderwerpen uit de materiaalkunde 2 MK1631TNW Composieten 2 ST1621TNW Energie, materie en leven 2 ST1631TNW De levende cel als fabriek 2 TN1621TNW Fysica van het dagelijks leven 2 Dit programma wordt aangeduid met de code TN-P De propedeutische fase voor studenten die voor het eerst zijn ingeschrevenen bij de opleiding in het studiejaar omvat de volgende onderwijseenheden met de daarbij vermelde ST1501TNW Technologie en samenleving 2 TN1072TNW Inleiding Computergebruik 1 TN1601 Eindproject TN 2 TN1611 Klassieke mechanica en relativiteitstheorie 4 TNW1001 Inleiding Technische Natuurwetenschappen 2 TNW1011 Technische Natuurwetenschappen 12 WI1 400 TNW Analyse TNW 8 -- Keuzevak 2 Practica TN1072TNWP Practicum Inleiding Computergebruik 1 TNW1401-P Geïntegreerd Practicum 8 UITVOERINGSREGELING BACHELOROROPLEIDING TN d.d. 25 juli 2002 Pagina 3 van 11

4 Keuzevakken Er moet tenminste 1 keuzevak worden gekozen. MK1621TNW Moderne onderwerpen uit de materiaalkunde 2 MK1631TNW Composieten 2 ST1621TNW Energie, materie en leven 2 ST1631TNW De levende cel als fabriek 2 TN1621TNW Fysica van het dagelijks leven 2 TN1631TNW Microscopie 2 Dit programma wordt aangeduid met de code TN-P De propedeuse voor studenten die voor het eerst zijn ingeschrevenen bij de opleiding in het studiejaar of eerder omvat de volgende onderwijseenheden met de daarbij vermelde ET1025TN Elektrische en elektronische instrumentatie 3 TN1013 Mechanica 4 TN1033 Elektromagnetisme en vectorrekening 6 TN1054 Inleiding technische fysica 3 TN1071 Inleiding computer gebruik 1 TN1211 Warmte en materie 4 WI1165TN Moduul 1 analyse, differentialen 2 WI1166TN Moduul 2 analyse, integralen 2 WI1167TN Moduul 3 analyse, meer veranderlijken 2 WI1168TN Kansrekening en statistiek 2 WI1169TN Moduul 5 analyse, vectoranalyse 2 WM0319TN Filosofie 3 TN1071-P Practicum inleiding computer gebruik 1 TN1904-P Natuurkundig practicum TN1 7 Dit programma wordt aangeduid met de code TN-P Paragraaf 3 HET TWEEDE EN DERDE JAAR Artikel 4. SAMENSTELLING VAN HET STUDIEPROGRAMMA VAN HET 2E EN 3E JAAR. 1. Het tweede studiejaar voor studenten die voor het eerst zijn ingeschrevenen bij de opleiding in het studiejaar omvat de volgende onderwijseenheden met de daarbij vermelde WI2140TNW Differentiaalvergelijkingen 3 WI2142TNW Lineaire algebra 4 TNW2011 Quantummechanica I 4 TN2051 Elektromagnetisme I 3 TN2343 Golven 4 TN2511TNW Computational Science 3 TN2544 Systemen en signalen 4 WM0318TNW Wetenschaps- en argumentatieleer 2 TN2961-P Practicum Natuurkunde Het practicum natuurkunde bestaat uit: TN2961-P DD Practicum Data-acquisitie met LabView 1,5 TN2961-P DO Practicum optica en microgolven 1 TN2961-P DF Practicum fysische instrumentatie 1,5 UITVOERINGSREGELING BACHELOROROPLEIDING TN d.d. 25 juli 2002 Pagina 4 van 11

5 Volledig natuurkunde WI2143TN Inleiding complexe functietheorie 1 TN2101 Project 2e jaar TN 3 TN2721 Thermodynamica 3 ET2044TN Elektrische en Elektronische Instrumentatie 3 ET2044TN-P Practicum Elektrische en Elektronische Instrumentatie 1 Minor Technische Materiaalwetenschappen TM2101 Project 2e jaar TM 3 TM2602 Thermodynamica en kinetiek 3 TM2612 Structuur van Materialen 1 3 TM2702-P Practicum Materiaalkunde 2 Dit behoort tot het programma dat wordt aangeduid met de code TN-B Het derde studiejaar voor studenten die voor het eerst zijn ingeschrevenen bij de opleiding in het studiejaar omvat de volgende onderwijseenheden met de daarbij vermelde WI3104TNW Statistiek 2 TN2564 Stochastische Signaalanalyse 3 TN2621 Statistische fysica 3 TN2651TNW Klassieke en Quantummechanica A 3 TN2784TNW Fysische Transportverschijnselen 4 TN2842 Vaste stof 4 WM0501TN Inleiding bedrijfsleer 2 TN2971TNW-P Practicum Fysische transportverschijnselen 1 TN2981 Bachelor eindproject 7 Volledig natuurkunde TN2061 Elektromagnetisme II 2 TN2571 Computational Physics 3 TN2671 Klassieke en Quantummechanica B 4 -- keuzevakken 4 Minor Technische Materiaalwetenschappen TNW2771TM Materiaalproductie 4 TM2761 Advanced Materials 3 TM2781 Eigenschappen van materialen 3 TM2791 Structuur van Materialen 2 3 Keuzevakken Deze moeten in overeenstemming met de begeleider van het Bachelor eindproject gekozen worden uit de lijst van vakken van beperkte keuze en de technische wetenschappelijke keuzevakken, opgenomen in de uitvoeringsregeling van de masteropleiding Applied Physics Dit behoort tot het programma dat wordt aangeduid met de code TN-B Het tweede studiejaar voor studenten die voor het eerst zijn ingeschrevenen bij de opleiding in het studiejaar omvat de volgende onderwijseenheden met de daarbij vermelde WI2141TN Differentiaalvergelijkingen en complexe functietheorie 4 WI2142TNW Lineaire algebra 4 TNW2011 Quantummechanica I 4 TN2511TNW Computational Science 3 ET2044TN Elektrische en Elektronische Instrumentatie 3 TN2051 Elektromagnetisme I 3 TN2544 Systemen en signalen 4 TN2721 Thermodynamica 3 UITVOERINGSREGELING BACHELOROROPLEIDING TN d.d. 25 juli 2002 Pagina 5 van 11

6 TN2343 Golven 4 ET2044TN-P Practicum Elektrische en Elektronische Instrumentatie 1 TN2961-P Practicum Natuurkunde 4 1 TN2101 Project 2e jaar TN 3 WM0318TNW Wetenschaps- en argumentatieleer 2 1 Het practicum natuurkunde bestaat uit: TN2961TNW-P DD Practicum Data-acquisitie met LabView 1,5 TN2961-P DO Practicum optica en microgolven 1 TN2961-P DF Practicum fysische instrumentatie 1,5 Dit behoort tezamen met het derde jaar in het vorige lid (lid 2) tot het programma dat wordt aangeduid met de code TN-K Het tweede en derde studiejaar (voorheen kandidaatsfase) voor studenten die voor het eerst zijn ingeschrevenen bij de opleiding in het studiejaar omvat de volgende onderwijseenheden met de daarbij vermelde 2e jaar WI2035TN Differentiaalvergelijkingen en inleiding complexe functietheorie 4 WI2 047TN Lineaire algebra 4 TN2643 Klassieke en relativistische mechanica 4 TN2543 Systemen en signalen 5 TN2342 Golven 5 TN2783 Fysische Transportverschijnselen I 5 TN2464 Inleiding quantummechanica 5 WM0403TN Geschiedenis der techniek 2 TN2521-P Inleiding Matlab 1 TN2531-P Modelvorming en simulatie met Matlab 1 TN2907-P Practicum natuurkunde TN Het practicum natuurkunde TN2 bestaat uit: TN2907-P IL Practicum inleiding Labview 0,5 TN2907-P FI Practicum fysische instrumentatie 2,5 TN2907-P SA Practicum sensoren en actuatoren 0,5 TN2907-P GO Practicum golven 1,5 TN2907-P FT Practicum fysische transportverschijnselen 1,5 3e jaar WI2023TN Numerieke wiskunde 2 WM0501TN Inleiding bedrijfsleer 2 TN2621 Statistische fysica 3 TN2721 Thermodynamica 3 TN2663 Quantummechanica 4 TN2823 Fysica van materialen 4 TN2842 Vaste stof 4 TN2562 Parameterschatten 4 ET3007TN Elektronica TN2 3 ET2014TN Computerarchitectuur 3 WM0203TN Presentatietechnieken 1 WI2024TNP Practicum numerieke wiskunde 1 TN2921-P Practicum computerarchitectuur 1 TN2943-P Eerste vrije onderzoek 6 ET3008TN-P Practicum elektronica TN2 1 Dit programma wordt aangeduid met de code TN-K UITVOERINGSREGELING BACHELOROROPLEIDING TN d.d. 25 juli 2002 Pagina 6 van 11

7 5. Het tweede en derde studiejaar (voorheen doctoraal 1 e deel) voor studenten die voor het eerst zijn ingeschrevenen bij de opleiding in het studiejaar of eerder omvat de volgende onderwijseenheden met de daarbij vermelde 2e jaar WI2035TN Differentiaalvergelijkingen en inleiding complexe functietheorie 4 WI2047TN Lineaire algebra 4 TN2581 Statistische data-analyse 2 TN2643 Klassieke en relativistische mechanica 4 TN2543 Systemen en signalen 5 TN2342 Golven 5 TN2783 Fysische Transportverschijnselen I 5 TN2464 Inleiding quantummechanica 5 WM0403TN Geschiedenis der techniek 2 TN2904-P Practicum natuurkunde TN2 6 1 Het practicum natuurkunde TN2 bestaat uit: TN2904-P OD Practicum data-acquisitie 1,1 TN2904-P OE Practicum meetsystemen 0,7 TN2904-P OV Practicum signaalverwerking 1,1 TN2904-P OS Practicum sensoren en actuatoren 0,6 TN2904-P OG Practicum golven 1,5 TN2944-P OF Practicum fysische transportverschijnselen 1 3e jaar WI2023TN Numerieke wiskunde 2 WM0501TN Inleiding bedrijfsleer 2 TN2621 Statistische fysica 3 TN2721 Thermodynamica 3 TN2663 Quantummechanica 4 TN2823 Fysica van materialen 4 TN2842 Vaste stof 4 TN2562 Parameterschatten 4 ET3007TN Elektronica TN2 3 ET2014TN Computerarchitectuur 3 WM0203TN Presentatietechnieken 1 ET3008TNP Practicum elektronica TN2 1 WI2024TNP Practicum numerieke wiskunde 1 TN2921-P Practicum computerarchitectuur 1 TN2943-P Eerste vrije onderzoek 6 Dit programma wordt aangeduid met de code TN-D Paragraaf 4 TENTAMENS Artikel 5. VORM VAN DE TENTAMENS EN DE WIJZE VAN TOETSEN In dit artikel staat de wijze waarop de tentamens die behoren tot het propedeutisch examen en het bachelorexamen worden afgelegd. 1. De tentamens van de onderwijseenheden worden schriftelijk, mondeling of op andere wijze afgelegd. 2. Een mondeling af te nemen tentamen wordt afgenomen op een door de examinator, in overleg met de student te bepalen tijdstip. 3. Bij een tentamen van een practicum kan de examinator de wijze van uitvoering van het practicum in de toetsing betrekken. 4. Op verzoek van de student kan de examencommissie toestaan dat een tentamen op een andere wijze dan vorenbedoeld wordt afgelegd. UITVOERINGSREGELING BACHELOROROPLEIDING TN d.d. 25 juli 2002 Pagina 7 van 11

8 Artikel 6. INTEGRERENDE TOETS OF OPDRACHT ALS AFRONDING VAN DE BACHELOROPLEIDING 1. De onderwijseenheid TN2101 of TM2101 Bachelor Eindproject TN of TM vormt de integrerende toets als afronding van de bacheloropleiding. 2. Het Bachelor eindproject wordt begeleid door een afstudeer -docent. Een afstudeer -docent is benoemd in een onderzoekgroep van de universiteit, waarin het Bachelor eindproject mag plaatsvinden. De examencommissie bepaalt in welke onderzoekgroepen het Bachelor eindproject mag plaatsvinden. 3. Voor het tentamen Bacheloreindproject stelt de examencommissie op voorstel van de afstudeer -docent, een afstudeer -commissie samen bestaande uit ten minste drie examinatoren. Hiervan maken in elk geval deel uit afstudeer -docent, de begeleider van de student en tenminste één persoon, in dienst van de faculteit, die niet werkzaam is bij de onderzoekgroep waarvoor het Bacheloreindproject plaatsvindt. Tenminste twee leden van de commissie maken deel uit van de wetenschappelijke staf van de universiteit. 4. Nadat de student over het Bacheloreindproject een verslag heeft geschreven dat door de afstudeer -docent is goedgekeurd, houdt de student een voordracht hierover, waarna de afstudeer -commissie de desbetreffende persoon in een gesloten mondelinge zitting ondervraagt over het Bachelor eindproject. 5. Onmiddellijk daarna stelt de de afstudeer -commissie een waardering vast op grond van de uitvoering van het Bachelor eindproject, het verslag, de voordracht en de ondervraging. De waardering als hiervoor genoemd wordt gedateerd op de datum van de zitting als genoemd in lid 2 van dit artikel. Artikel 7. VOLGORDE VAN DE TENTAMENS In dit artikel staat de volgorde waarin de tentamens c.q. moeten worden afgelegd c.q. van de deelname aan practica. 1. Een student kan deelnemen aan een praktische oefening wanneer de toets introductie veiligheid is behaald, die in het kader van de Arbowet wordt afgenomen. 2. Voor toelating tot de propedeutische praktische oefeningen van het eerste semester moeten de desbetreffende computertoetsen zijn behaald. 3. Voor toelating tot het practicum Inleiding instrumentatie moet het practicum Inleiding experimenteren zijn behaald. 4. Voor toelating tot het practicum Materiaalkunde moet het practicum Inleiding instrumentatie zijn behaald. 5. Voor toelating tot het propedeutisch eindproject moeten de propedeutische praktische oefeningen van het eerste semester (waaronder Inleiding instrumentatie) zijn behaald. Bovendien moet voor tenminste 10 studiepunten aan onderwijseenheden een voldoende zijn behaald (niet de practica of het probleemgestuurd onderwijs). 6. Voor toelating tot het tweedejaars project moet het practicum Data-aquisitie met Labview zijn behaald. 7. Voor toelating tot het practicum Fysische transportverschijnselen moet het tweedejaars practicum zijn behaald. 8. Voor toelating tot het Bacheloreindproject (BEP) moet het tweede studiejaar zijn behaald of moeten 42 studiepunten uit het tweede en derde jaar zijn behaald, waaronder de wiskundevakken, de practica van het tweede jaar en het tweedejaarsproject. 9. De examencommissie kan in afwijking van het bepaalde in dit artikel aan een student de toegang tot het afleggen van bepaalde onderwijseenheden verlenen, voordat hij /zij aan de toegangseisen heeft voldaan. De goedkeuringsprocedure vrij studieprogramma, is op het verzoek van overeenkomstige toepassing. De examencommissie bepaalt dat de in de eerste volzin bedoelde toegang slechts geldt voor een door haar vast te stellen omvang en termijn. Artikel 8. INSTELLINGSPAKKET De volgende onderwijseenheden behoren tot het instellingspakket: WI1400TNW Analyse TNW 8 WI2142TNW Lineaire algebra 4 WI2141TN Differentiaalvergelijkingen 3 UITVOERINGSREGELING BACHELOROROPLEIDING TN d.d. 25 juli 2002 Pagina 8 van 11

9 Paragraaf 5 EXAMENS Artikel 9. SAMENSTELLEN VRIJ STUDIEPROGRAMMA 1. Een student kan zelf voor het tweede en derde jaar van de opleiding een programma samenstellen waaraan een examen is verbonden. Het programma moet geheel of in hoofdzaak bestaan uit onderwijseenheden die ten behoeve van de eigen opleiding worden onderwezen en kan worden aangevuld met onderwijseenheden die ten behoeve van andere opleidingen en/of door andere instellingen van wetenschappelijk onderwijs worden verzorgd. Het programma moet voldoen aan de eindtermen van de opleiding, waar het verzoek wordt ingediend. 2. Het programma bedoeld in lid 1 wordt met een motivering van de keuze, vooraf ter goedkeuring voorgelegd aan de betreffende examencommissie, d.w.z. bij de start van het bachelorprogramma. Artikel 10. GOEDKEURINGSPROCEDURE VRIJ STUDIEPROGRAMMA 1. Een verzoek tot goedkeuring van een keuze van een of meer onderwijseenheden bedoeld in artikel 9 wordt door de student tenminste twee maanden voordat hij met dit programma of de afwijkende programmaonderdelen wil starten, bij de examencommissie ingediend. Verzoeken die niet binnen deze termijn worden ingediend worden door de examencommissie niet in behandeling genomen 2. Het verzoek gaat gepaard van een duidelijke motivering. Bij het verzoek dient tevens een totaaloverzicht van het programma dat de student wil volgen gevoegd te worden. 3. Een besluit goedkeuring te onthouden wordt door de examencommissie gemotiveerd genomen, nadat de student in de gelegenheid is gesteld te worden gehoord. 4. De examencommissie beslist binnen twintig werkdagen na ontvangst van het verzoek, of, indien het verzoek is ingediend binnen een academische vakantie, binnen tien werkdagen na afloop daarvan. De examencommissie kan de beslissing voor ten hoogste tien werkdagen verdagen. Van de verdaging wordt voor de afloop van de in de eerste volzin genoemde termijn schriftelijk mededeling gedaan aan de student. 5. De student wordt van de beslissing onverwijld schriftelijk in kennis gesteld. Artikel 11. OVERGANGSMAATREGELEN Tabel Vervangende vakken uit het oude jaars 2e en 3e jaars programma. Over de oude vakken wordt in 2002/2003 voor het laatst tentamen afgenomen. Oud vak Vervangend vak in 2002/2003 TN2643 Klassieke en Relativ.mechanica TN2651TNW Klassieke en Quantummech. A plus plus TN2663 Quantummechanica TN2671 Klassieke en Quantummech. B TN2783 Fysische Transportverschijnselen I TN2784TNW Fysische Transportverschijnselen (met aanvulling 1 ) TN2907-P-FT Fys. Transportverschijnselen TN2971TNW-P Practicum Fys. WI2023TN Numerieke Wiskunde plus WI2024TN-P Practicum Numerieke Wiskunde TN2823 Fysica van de materialen Geen 2 ET2014TN Computerarchitektuur Geen 2 ET3007TN Elektronica Geen 2 WM0203TN Mondeling Presenteren Geen 2 WM0501TN Inleiding Bedrijfsleer TN2921-P Computerarchitektuur TN2943-P Eerste Vrije Onderzoek ET3008TN-P Elektronica Transportversch. TN2571 Computational Physics WM0501TN Inleiding bedrijfsleer Geen, maar kan nog (beperkt) gevolgd worden in 2002/ Geen, maar kan nog (beperkt) gevolgd worden in 2002/ Geen, maar kan nog (beperkt) gevolgd worden in 2002/ UITVOERINGSREGELING BACHELOROROPLEIDING TN d.d. 25 juli 2002 Pagina 9 van 11

10 1. In overleg met de docent 2. Na overleg van de student met de studieadviseur kan aan de examencommissie een vervangend vak ter goedkeuring worden voorgelegd. 3. In overleg met het Natuurkundig Practicum 4. In overleg met het Elektronica Practicum Tabel Vervangende vakken voor vakken uit het oude 2e jaars programma die niet meer gegeven en niet meer getentamineerd worden in 2002/2003 Oud vak Vervangend vak in 2002/2003 WI2035TN Diff.verg. & Compl. Functieth. WI2141TN Differentiaalvergelijkingen plus W2143TN Inleiding complexe functietheorie WI2047TN Lineaire Algebra WI2142TNW Lineaire algebra TN2342 Golven TN2343 Golven (met aanvulling 1 ) TN2464 Inleiding Quantummechanica TNW2011 Quantummechanica I TN2543 Systemen & Signalen TN2544 Systemen & Signalen (met aanvulling 1 ) WM0403TN Geschiedenis der Techniek WM0318TNW Wetenschaps- en Argumentatieleer TN2521-P Inleiding Matlab TN2511TNW Computational Science (Matlab TN2531-P Modelv. & Simulatie met Matlab deel) TN2907-P Golven TN2962-P-DO Practicum Optica&Microgolven (met aanvulling 1 ) TN2907-P-IL Inleiding LabVIEW TN2962-P-DA Pract. Data-acq. met LabVIEW (LabVIEW deel) TN2907-P-FI Fysische Instrumentatie TN2962-P-DA Pract. Data-acq. met LabVIEW (Data-acq. deel) + TN2962-P-FI Pract. Fys. Instrum. TN2907-P SA Sensoren & Actuatoren Geen 2 1. In overleg met de docent 2. Na overleg van de student met de studieadviseur kan aan de examencommissie een vervangend vak ter goedkeuring worden voorgelegd Tabel Vakken uit het oude 3e jaars programma die (vrijwel) ongewijzigd terugkeren in het nieuwe programma Oud vak, tevens vervangend vak TN2563 Stochastische Signaalanalyse (wordt TN2564) TN2621 Statistische Fysica TN2721 Thermodynamica (in 2e jaar!) TN 2842 Vaste Stof In gevallen waarin deze overgangsregeling niet voorziet, beslist de examencommissie, de student en de studieadviseur gehoord hebbende. Deze overgangsregeling geldt voor het cursusjaar Tabel Equivalente onderwijseenheden Als bijlage is er een lijst toegevoegd met de equivalente onderwijseenheden. Artikel 12. DIPLOMASUPPLEMENT Bij het getuigschrift wordt een overzicht van de gevolgde studieonderdelen verstrekt. Dit diplomasupplement wordt in de Engelse taal opgesteld. UITVOERINGSREGELING BACHELOROROPLEIDING TN d.d. 25 juli 2002 Pagina 10 van 11

11 Paragraaf 6 INVOERINGSBEPALINGEN Artikel 13. INWERKINGTREDING Deze regeling treedt in werking op 1 september Vastgesteld door de decaan van de Faculteit d.d UITVOERINGSREGELING BACHELOROROPLEIDING TN d.d. 25 juli 2002 Pagina 11 van 11

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden &

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs-

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleiding Molecular Science & Technology

Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleiding Molecular Science & Technology Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs-

Nadere informatie

UITVOERINGSREGELING. Technische Universiteit Delft 2005-2006

UITVOERINGSREGELING. Technische Universiteit Delft 2005-2006 UITVOERINGSREGELING voor de bacheloropleiding Technische Natuurkunde behorend bij de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleidingen Technische Natuurkunde, Scheikundige Technologie en Bioprocestechnologie,

Nadere informatie

UITVOERINGSREGELING. Technische Universiteit Delft

UITVOERINGSREGELING. Technische Universiteit Delft UITVOERINGSREGELING voor de bacheloropleiding Scheikundige Technologie en Bioprocestechnologie behorend bij de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleidingen Technische Natuurkunde, Scheikundige

Nadere informatie

UITVOERINGSREGELING. Technische Universiteit Delft TOELATING TOT DE OPLEIDING... 2

UITVOERINGSREGELING. Technische Universiteit Delft TOELATING TOT DE OPLEIDING... 2 UITVOERINGSREGELING voor de bacheloropleiding Scheikundige Technologie en Bioprocestechnologie behorend bij de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleidingen Technische Natuurkunde, Scheikundige

Nadere informatie

Technische Universiteit Delft

Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling voor de bacheloropleiding Technische Natuurkunde behorend bij de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Technische Natuurkunde, zoals bedoeld in artikel 2 van de onderwijs-

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleiding Molecular Science & Technology 2010-2011

Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleiding Molecular Science & Technology 2010-2011 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs-

Nadere informatie

Technische Universiteit Delft

Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling voor de bacheloropleiding Technische Natuurkunde behorend bij de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Technische Natuurkunde, zoals bedoeld in artikel 2 van de onderwijs-

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleiding Molecular Science & Technology 2013-2014

Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleiding Molecular Science & Technology 2013-2014 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs-

Nadere informatie

Technische Universiteit Delft

Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling voor de bacheloropleiding Technische Natuurkunde behorend bij de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Technische Natuurkunde, zoals bedoeld in artikel 2 van de onderwijs-

Nadere informatie

Technische Universiteit Delft

Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling voor de bacheloropleiding Technische Natuurkunde behorend bij de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Technische Natuurkunde, zoals bedoeld in artikel 2 van de onderwijs-

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Technische

Nadere informatie

Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie

Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie Faculteit Technische Natuurwetenschappen Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie (art. 7.13 en 7.59 WHW) Inhoudsopgave Artikel

Nadere informatie

UITVOERINGSREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE AARDWETENSCHAPPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

UITVOERINGSREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE AARDWETENSCHAPPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT UITVOERINGSREGELING 2012-2013 BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE AARDWETENSCHAPPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT Uitvoeringsregeling BSc TA 2012-2013, 21 juni 2012 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 - Propedeutische

Nadere informatie

Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie

Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie Faculteit Technische Natuurwetenschappen Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie (art. 7.13 en 7.59 WHW) Inhoudsopgave Artikel

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden &

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs-

Nadere informatie

UITVOERINGSREGELING. Technische Universiteit Delft

UITVOERINGSREGELING. Technische Universiteit Delft UITVOERINGSREGELING voor de masteropleiding Materials Science & Engineering behorend bij de onderwijs- en examenregeling van de masteropleidingen Applied Physics, Chemical Engineering & Biochemical Engineering

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de bacheloropleidingen Technische Natuurkunde, Scheikundige Technologie en Bioprocestechnologie, zoals bedoeld in artikel 7.13, lid 1, van de wet op het hoger onderwijs

Nadere informatie

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen:

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen: OER Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde 1 Het bestuur van de faculteit

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING KANDIDAATSOPLEIDING

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING KANDIDAATSOPLEIDING ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING KANDIDAATSOPLEIDING Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek, voor de vijfjarige opleiding in

Nadere informatie

UITVOERINGSREGELING 2013-2014 BACHELOROPLEIDING CIVIELE TECHNIEK TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

UITVOERINGSREGELING 2013-2014 BACHELOROPLEIDING CIVIELE TECHNIEK TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT UITVOERINGSREGELING 2013-2014 BACHELOROPLEIDING CIVIELE TECHNIEK TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT 1 Inhoud Hoofdstuk 1 - Propedeuse... 2 Artikel 1 Samenstelling propedeuse... 2 Hoofdstuk 2 - Bachelorfase...

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Aanvullende regels en richtlijnen voor de opleidingen geldig vanaf 01 september 2010 Hoofdstuk 1 Bachelor Wiskunde... 2 Hoofdstuk 2 Master Mathematics... 2

Nadere informatie

Beschrijving onderwijseenheden

Beschrijving onderwijseenheden Bachelorgids Wiskunde 2006 23-06-2006 15:28 Pagina 166 Bijlage C Beschrijving onderwijseenheden Deze bijlage behoort bij artikel 1.2, eerste lid, van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding

Nadere informatie

gelet op: de artikelen 7.13, 9.15, 9.18 en 9.38 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

gelet op: de artikelen 7.13, 9.15, 9.18 en 9.38 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de opleiding Technische Wiskunde Het bestuur van de faculteit Wiskunde en Informatica

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER)

Onderwijs- en examenregeling (OER) Onderwijs- en examenregeling (OER) (art. 7.13 W.H.W.) Technische Universiteit Delft Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen Bacheloropleiding Werktuigbouwkunde

Nadere informatie

UITVOERINGSREGELING. Technische Universiteit Delft

UITVOERINGSREGELING. Technische Universiteit Delft UITVOERINGSREGELING voor de masteropleiding Chemical Engineering & Biochemical Engineering behorend bij de onderwijs- en examenregeling van de masteropleidingen Applied Physics, Chemical Engineering &

Nadere informatie

UITVOERINGSREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE AARDWETENSCHAPPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

UITVOERINGSREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE AARDWETENSCHAPPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT UITVOERINGSREGELING 2013-2014 BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE AARDWETENSCHAPPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT 1 Inhoud Hoofdstuk 1 - Propedeutische fase... 3 Artikel 1 - Samenstelling... 3 Hoofdstuk 2 - Bachelorfase...

Nadere informatie

BESLUIT: De volgende onderwijs- en examenregeling voor de vijfjarige opleiding Technische Natuurkunde vast te stellen:

BESLUIT: De volgende onderwijs- en examenregeling voor de vijfjarige opleiding Technische Natuurkunde vast te stellen: O N D E R W I J S - e n E X A M E N - R E G E L I N G v i j f j a r e n o p l e i d i n g p o s t p r o p e d e u t i s c h e f a s e I N H O U D art Par. 1 Algemeen 1 t/m 5 Par. 2 Propedeuse 6 en 7 Par.

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Scheikunde

Nadere informatie

(art en 7.59 WHW)

(art en 7.59 WHW) Faculteit Technische Natuurwetenschappen Opleidingsspecifieke bijlage van het opleidingsdeel van het studentenstatuut inclusief de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Technische Natuurkunde

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden &

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs-

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling (art W.H.W.)

Uitvoeringsregeling (art W.H.W.) Uitvoeringsregeling (art. 7.13 W.H.W.) Technische Universiteit Delft Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Bacheloropleiding Electrical Engineering 2009-2010 Versie 6, april 2009 Belangrijkste

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Bacheloropleiding Molecular Science & Technology 2015-2016

Uitvoeringsregeling Bacheloropleiding Molecular Science & Technology 2015-2016 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling Bacheloropleiding Molecular

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden &

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs-

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding

Nadere informatie

Programma s BSc opleidingen Natuurkunde:

Programma s BSc opleidingen Natuurkunde: Programma s BSc opleidingen Natuurkunde: Onderstaande tabellen geven de programma s weer van de monodisciplinaire opleiding zowel als van de major-minor combinaties. Tevens is het mogelijk om gelijktijdig

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Bacheloropleiding Molecular Science & Technology 2014-2015

Uitvoeringsregeling Bacheloropleiding Molecular Science & Technology 2014-2015 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling Bacheloropleiding Molecular

Nadere informatie

BACHELOROPLEIDING WERKTUIGBOUWKUNDE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

BACHELOROPLEIDING WERKTUIGBOUWKUNDE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT UITVOERINGSREGELING 2016 2017 BACHELOROPLEIDING WERKTUIGBOUWKUNDE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT UITVOERINGSREGELING BACHELOR WERKTUIGBOUWKUNDE 2016 2017 1 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Samenstelling Bachelor

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling LS&T/SMS&TI (Bacheloropleiding) 2004-2005

Onderwijs- en Examenregeling LS&T/SMS&TI (Bacheloropleiding) 2004-2005 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft 1 van de Bacheloropleidingen Life Science & Technology

Nadere informatie

UITVOERINGSREGELING BACHELOROPLEIDING CIVIELE TECHNIEK TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

UITVOERINGSREGELING BACHELOROPLEIDING CIVIELE TECHNIEK TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT UITVOERINGSREGELING 2011-2012 BACHELOROPLEIDING CIVIELE TECHNIEK TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT Uitvoeringsregeling BSc CT 2011-2012, 30 juni 2011 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 - Propedeuse... 3 Artikel 1 Samenstelling

Nadere informatie

Technische Wiskunde - Technische Natuurkunde

Technische Wiskunde - Technische Natuurkunde Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Faculteit Technische Natuurwetenschappen Dubbele bacheloropleiding Technische Wiskunde - Technische Natuurkunde Is één studie voor jou niet genoeg? Getalenteerde,

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Bacheloropleiding Molecular Science & Technology

Uitvoeringsregeling Bacheloropleiding Molecular Science & Technology Uitvoeringsregeling Bacheloropleiding Molecular Science & Technology 2017-2018 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de

Nadere informatie

Propedeuse Technische Natuurkunde 2015-2016

Propedeuse Technische Natuurkunde 2015-2016 Propedeuse Technische 0-0 Website Technische TN.BSc.tudelft.nl Opleidingsdirecteur Chris Kleijn De opleidingsdirecteur is verantwoordelijk voor het programma van de opleiding TN. Je kunt hem bader met

Nadere informatie

Technische Wiskunde - Technische Natuurkunde

Technische Wiskunde - Technische Natuurkunde Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Faculteit Technische Natuurwetenschappen Bacheloropleiding Technische Wiskunde - Technische Natuurkunde Is één studie voor jou niet genoeg? Getalenteerde,

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN VAN DE EXAMENCOMMISSIE VAN DE BACHELOROPLEIDING MOLECULAR SCIENCE & TECHNOLOGY

REGELS EN RICHTLIJNEN VAN DE EXAMENCOMMISSIE VAN DE BACHELOROPLEIDING MOLECULAR SCIENCE & TECHNOLOGY REGELS EN RICHTLIJNEN VAN DE EXAMENCOMMISSIE VAN DE BACHELOROPLEIDING MOLECULAR SCIENCE & TECHNOLOGY 2009-2010 Artikel 1. Toepassingsgebied Deze regels en richtlijnen zijn van toepassing op de tentamens

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Voor de Bacheloropleidingen Bio-exact Natuurkunde en Sterrenkunde, Scheikunde, Wiskunde

Nadere informatie

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60738] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs- en Examenregeling van:

Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs- en Examenregeling van: Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden en Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs-

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling (art W.H.W.)

Uitvoeringsregeling (art W.H.W.) Uitvoeringsregeling (art. 7.1 W.H.W.) Technische Universiteit Delft Faculteit Electrical Engineering, Wiskunde en Informatica Bacheloropleiding Electrical Engineering 2011-2012 Uitvoeringsregeling Bacheloropleiding

Nadere informatie

Technische Wiskunde - Technische Natuurkunde

Technische Wiskunde - Technische Natuurkunde Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Faculteit Technische Natuurwetenschappen Dubbele bacheloropleiding Technische Wiskunde - Technische Natuurkunde Is één studie voor jou niet genoeg? Getalenteerde,

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Bacheloropleiding Molecular Science & Technology

Uitvoeringsregeling Bacheloropleiding Molecular Science & Technology Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling Bacheloropleiding Molecular

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (artikel 7.13 WHW)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (artikel 7.13 WHW) ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (artikel 7.13 WHW) BACHELOROPLEIDINGEN WERKTUIGBOUWKUNDE MARITIEME TECHNIEK TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT OER BSc Werktuigbouwkunde en Maritieme Techniek 2013-2014 1

Nadere informatie

BACHELOROPLEIDING KLINISCHE TECHNOLOGIE. UITVOERINGSREGELING BEHORENDE BIJ DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.

BACHELOROPLEIDING KLINISCHE TECHNOLOGIE. UITVOERINGSREGELING BEHORENDE BIJ DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7. BACHELOROPLEIDING KLINISCHE TECHNOLOGIE UITVOERINGSREGELING BEHORENDE BIJ DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) FACULTEIT WERKTUIGBOUWKUNDE, MARITIEME TECHNIEK & TECHNISCHE MATERIAALWETENSCHAPPEN

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Aanvullende regels en richtlijnen voor de opleidingen geldig vanaf 01 september 2011 Hoofdstuk 1 Bachelor Wiskunde... 2 Hoofdstuk 2 Master Mathematics... 2

Nadere informatie

Life science & Technology

Life science & Technology REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE BACHELOR- EN MASTEROPLEIDINGEN LIFE SCIENCE & TECHNOLOGY (UNIVERSITEIT LEIDEN EN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT) Artikel 1. Toepassingsgebied Deze

Nadere informatie

Bijlagen bacheloropleiding Technische Natuurkunde

Bijlagen bacheloropleiding Technische Natuurkunde Bijlagen bacheloropleiding Technische Natuurkunde 2012-2013 Bijlage I Eindtermen van de bacheloropleiding (artikel 1.3) De bacheloropleiding Technische Natuurkunde beoogt door middel van een breed opgezet

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling LS&T en MST (Bacheloropleiding) 2009-2010

Onderwijs- en Examenregeling LS&T en MST (Bacheloropleiding) 2009-2010 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleidingen

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) BACHELOROPLEIDING INDUSTRIEEL ONTWERPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) BACHELOROPLEIDING INDUSTRIEEL ONTWERPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) BACHELOROPLEIDING INDUSTRIEEL ONTWERPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT OER Bachelor IO 2007-2008 1 Bachelor programma Industrieel Ontwerpen 2007-2008

Nadere informatie

1 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding Informatica, 2007/2008

1 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding Informatica, 2007/2008 1 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding Informatica, 2007/2008 Paragraaf 1 - Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Algemene bepaling DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

Algemene bepaling DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE 2010-2011 TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE 2010-2011 TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE 2010-2011 TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT OER BSc TN juni 2010 Wijzigingen ten opzichte van OER 2009-2010

Nadere informatie

Faculteit der Letteren. Onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Geschiedenis

Faculteit der Letteren. Onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Geschiedenis Faculteit der Letteren Onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Geschiedenis artikel 1 - toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens van

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling LST en MST (Bacheloropleidingen)

Onderwijs- en Examenregeling LST en MST (Bacheloropleidingen) Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleidingen

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN VAN DE EXAMENCOMMISSIES VAN DE BACHELOR- EN MASTEROPLEIDINGEN

REGELS EN RICHTLIJNEN VAN DE EXAMENCOMMISSIES VAN DE BACHELOR- EN MASTEROPLEIDINGEN REGELS EN RICHTLIJNEN VAN DE EXAMENCOMMISSIES VAN DE BACHELOR- EN MASTEROPLEIDINGEN LIFE SCIENCE & TECHNOLOGY 2008-2009 Artikel 1. Toepassingsgebied Deze regels en richtlijnen zijn van toepassing op de

Nadere informatie

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Onderwijs- en examenregeling 2003 van de Masteropleiding Computer Science Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Inhoud: 1. Algemeen 2. Inrichting van de opleiding

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling (art W.H.W.)

Uitvoeringsregeling (art W.H.W.) Uitvoeringsregeling (art. 7.13 W.H.W.) Technische Universiteit Delft Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Bacheloropleiding Technische Informatica 2009-2010 Versie 4, mei 2009 1 Belangrijkste

Nadere informatie

TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT FACULTEIT TECHNISCHE NATUURWETENSCHAPPEN REGELS EN RICHTLIJNEN VAN DE EXAMENCOMMISSIE

TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT FACULTEIT TECHNISCHE NATUURWETENSCHAPPEN REGELS EN RICHTLIJNEN VAN DE EXAMENCOMMISSIE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT FACULTEIT TECHNISCHE NATUURWETENSCHAPPEN REGELS EN RICHTLIJNEN VAN DE EXAMENCOMMISSIE voor de bacheloropleiding Scheikundige Technologie & Bioprocestechnologie en de masteropleiding

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Voor de Bacheloropleiding Bio-exact Studiejaar 2009-2010 Preambule In de onderwijs- en

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66810] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE OPLEIDING LIFE SCIENCE & TECHNOLOGY

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE OPLEIDING LIFE SCIENCE & TECHNOLOGY versie november 2002 REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE OPLEIDING LIFE SCIENCE & TECHNOLOGY Artikel 1. Toepassingsgebied Deze regels en richtlijnen zijn van toepassing op de tentamens

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Onderwijs- en examenregeling. Deel 1 - Bacheloropleiding

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Onderwijs- en examenregeling. Deel 1 - Bacheloropleiding Onderwijs- en examenregeling Deel 1 - Bacheloropleiding Inhoud: Paragraaf 1 Algemene bepalingen Paragraaf 2 Opbouw van de opleiding Paragraaf 3 Onderwijs Paragraaf 4 Tentamens Paragraaf 5 Vooropleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding American Studies. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding American Studies. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [66056] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding American Studies Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling MST en LS&T (Bacheloropleiding)

Onderwijs- en Examenregeling MST en LS&T (Bacheloropleiding) Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleidingen

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) BACHELOROPLEIDING MARITIEME TECHNIEK TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) BACHELOROPLEIDING MARITIEME TECHNIEK TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) BACHELOROPLEIDING MARITIEME TECHNIEK TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT - 1 - INHOUDSOPGAVE Paragraaf 1 - Algemeen...3 Artikel 1 - Toepassingsgebied

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Aanvullende regels en richtlijnen voor de opleidingen geldig vanaf 01 september 2013 Hoofdstuk 1 Bachelor Wiskunde... 2 Hoofdstuk 2 Master Mathematics... 2

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60628] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling LST en MST (Bacheloropleidingen) 2010-2011

Onderwijs- en Examenregeling LST en MST (Bacheloropleidingen) 2010-2011 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleidingen

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bacheloropleidingen FNWI Studiejaar 2003-2004 Preambule In deze OER wordt de regeling

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE 2013-2014. TECHNISCHE UNIVERSITiST DELFT

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE 2013-2014. TECHNISCHE UNIVERSITiST DELFT ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE 2013-2014 TECHNISCHE UNIVERSITiST DELFT OER TN 2013-2014 Page 1 Voorgestelde wijzigingen ten opzichte van

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Onderwijs- en examenregeling. Bacheloropleiding

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Onderwijs- en examenregeling. Bacheloropleiding Onderwijs- en examenregeling Inhoud: Paragraaf 1 Algemene bepalingen Paragraaf 2 Opbouw van de opleiding Paragraaf 3 Onderwijs Paragraaf 4 Tentamens Paragraaf 5 Vooropleiding Paragraaf 6 Studiebegeleiding

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Aanvullende regels en richtlijnen voor de opleidingen geldig vanaf 01 september 2014 Hoofdstuk 1 Bachelor Wiskunde... 2 Hoofdstuk 2 Master Mathematics... 2

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) (art W.H.W.) Technische Universiteit Delft Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica

Onderwijs- en examenregeling (OER) (art W.H.W.) Technische Universiteit Delft Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Onderwijs- en examenregeling (OER) (art. 7.13 W.H.W.) Technische Universiteit Delft Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Bacheloropleiding Electrical Engineering Bacheloropleiding Technische

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Datum: 23.04.2014 Ingevuld door: Yvonne Smeets Faculteit: BÈTA Betreft opleiding(en): Built Environment DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen

Nadere informatie

ONDERWIJS EN EXAMENREGELING (OER) 2011 2012 BACHELOROPLEIDINGEN WERKTUIGBOUWKUNDE & MARITIEME TECHNIEK TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

ONDERWIJS EN EXAMENREGELING (OER) 2011 2012 BACHELOROPLEIDINGEN WERKTUIGBOUWKUNDE & MARITIEME TECHNIEK TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT ONDERWIJS EN EXAMENREGELING (OER) 2011 2012 (ex artikel 7.13 WHW) BACHELOROPLEIDINGEN WERKTUIGBOUWKUNDE & MARITIEME TECHNIEK TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT OER BSc Wb en MT 2011-2012 INHOUDSOPGAVE Paragraaf

Nadere informatie

BESLUIT: de volgende regels en richtlijnen voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen:

BESLUIT: de volgende regels en richtlijnen voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen: R&R Regels en Richtlijnen zoals bedoeld in artikel 7.12 vierde lid van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde 2 De examencommissie voor

Nadere informatie

Rijksuniversiteit Groningen. Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen

Rijksuniversiteit Groningen. Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen OER bachelorprogramma Rijksuniversiteit Groningen Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Onderwijs- en ExamenRegeling 2007 Bachelor-opleiding Technische Bedrijfskunde (TBK) Inhoud (paragrafen):

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen. Life Science & Technology. NanoScience

Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen. Life Science & Technology. NanoScience 1 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN BACHELOROPLEIDING

REGELS EN RICHTLIJNEN BACHELOROPLEIDING REGELS EN RICHTLIJNEN BACHELOROPLEIDING Regels en Richtlijnen zoals bedoeld in artikel 7.12 vierde lid van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek voor de bacheloropleiding Technische

Nadere informatie

BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 3TU.Onderwijs (Masteropleiding) UITVOERINGSREGELING 2014-2015 Master of Science in Science Education and Communication (croho 68404) TECHNISCHE

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden &

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van detechnische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling behorend bij de Onderwijs- en

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Deel I Bacheloropleiding Wiskunde Paragraaf 1 Algemene bepalingen 2 Artikel 1.1 Toepasbaarheid van de regeling 2 Artikel 1.2 Begripsbepalingen 2 Artikel 1.3 Doel van de opleiding

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie (120 EC) Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66809] Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN VAN DE EXAMENCOMMISSIE VAN DE BACHELOROPLEIDING

REGELS EN RICHTLIJNEN VAN DE EXAMENCOMMISSIE VAN DE BACHELOROPLEIDING REGELS EN RICHTLIJNEN VAN DE EXAMENCOMMISSIE VAN DE BACHELOROPLEIDING LIFE SCIENCE & TECHNOLOGY 2011-2012 Artikel 1. Toepassingsgebied Deze regels en richtlijnen zijn van toepassing op de tentamens en

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding

Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Faculteit der Exacte Wetenschappen Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Bedrijfswiskunde en Informatica Deel B Preambule In dit document wordt een A en een B gedeelte onderscheiden. In

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Voor de Bacheloropleiding Scheikunde Studiejaar 2009-2010 Preambule In de onderwijs- en

Nadere informatie