Master Management en Innovatie. in maatschappelijke organisaties

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Master Management en Innovatie. in maatschappelijke organisaties"

Transcriptie

1 Master Management en Innovatie in maatschappelijke organisaties

2 Veranderingen: drijfveren voor innovaties Marktwerking, decentralisatie, vergrijzing, hogere kwaliteitseisen. In hoog tempo wordt u geconfronteerd met ontwikkelingen en trends in de samenleving. Als directeur, manager of senior beleidsmedewerker hebt u dezelfde uitdaging. Hoe blijft u deze ontwikkelingen een stap voor? Hoe blijft uw organisatie innovatief en een speler van betekenis? Vaardigheden om in te spelen op veranderingen in uw omgeving zijn onontbeerlijk. De gevolgen daarvan op innovatieve wijze in uw instelling toe te passen, dat is de kunst! In de Master Management en Innovatie in maatschappelijke organisaties leert u uw focus te verleggen van tactischoperationele naar strategische beleidsvoering. Als innovatief en strategisch denker bent u altijd op zoek naar slimmere manieren van werken, bijvoorbeeld door de samenwerking met externe partijen aan te gaan. U ontwikkelt zich tot een sterke professionele persoonlijkheid met visie die innovaties stimuleert. Externe partijen weten u te boeien, te beïnvloeden en te verbinden. In deze masteropleiding maakt u zich deze vaardigheden eigen. Met als kroon op uw studie de erkende graad Master in Management en Innovatie (MMI). Bent u er aan toe een stap verder te gaan? Meld u dan nu aan voor de Master Management en Innovatie in maatschappelijke organisaties. Een inspirerende opleiding in een inspirerende omgeving! De Master Management en Innovatie is gelieerd aan het lectoraat Goed bestuur en Innovatiedynamiek in Maatschappelijke Organisaties (lector dr. Frans de Vijlder) en het lectoraat Management van Zorg en Dienstverlening (lector dr. Ing. Hub Hamers).

3 De Master Management en Innovatie in maatschappelijke organisaties is één van de vele masteropleidingen van HAN Masterprogramma s. Al jarenlang staan deze opleidingen bekend om hun naadloze verbinding met de beroepspraktijk. Vanaf de start van de opleiding lost u complexe casussen op in uw eigen organisatie. Ontwikkelen van uw innovatieve vermogens, leren van de kennis en ervaring van medestudenten, netwerken opbouwen en de persoonlijke betrokkenheid van uiterst deskundige docenten zijn kenmerkend voor deze masteropleiding. Kortom: een broedplaats voor innovatie en inspiratie! Directe verbinding met beroepspraktijk De Master Management en Innovatie in maatschappelijke organisaties is nauw betrokken bij de beroepspraktijk van diverse maatschappelijke organisaties zoals zorg- en welzijnsinstellingen, overheidsorganisaties, onderwijs, woningcorporaties. Docenten staan met beide benen in de praktijk. Het opleidingsprogramma speelt proactief in op nieuwe ontwikkelingen en biedt actuele inzichten en state-of-the-art kennis. Vanaf de eerste dag wordt een beroep gedaan op uw analytisch en oplossend vermogen om complexe problemen in uw organisatie op te lossen. U ontwikkelt uw innovatieve vermogens en maakt kennis met ontwikkelingen en visies die ervaren docenten en gerenommeerde gastsprekers presenteren. Een uitdagende omgeving Kennis uit de opleiding past u toe in uw praktijk en vanuit de praktijk brengt u vraagstukken in. Een praktijkgerichte opleiding dus waarin action learning centraal staat. Er wordt gebruikgemaakt van inspirerende werkvormen zoals studieconferenties, seminars, workshops, managementgames, presentaties, intervisiesessies. Professionals uit uiteenlopende sectoren nemen deel aan de masteropleiding. Zij vormen een belangrijke inspiratiebron. Voor u dé kans om een netwerk van kwaliteit op te bouwen! Direct profijt voor uw werkgever Samenwerking met het werkveld, de opleiding, medestudenten en de beroepenveldcommissie is de basis voor groei en innovatie, ook in uw beroepspraktijk. Uw werkgever heeft er direct baat bij! U lost complexe problemen op uit uw dagelijkse praktijk. In de masterthesis waarmee u de opleiding afrondt, werkt u een innovatievoorstel voor uw organisatie uit. Dit voorstel is gebaseerd op een door u uitgevoerd onderzoek. De gemeente Nijmegen heeft in 2009 aan Swon het seniorennetwerk gevraagd de regie op mantelzorgondersteuning in Nijmegen te nemen. Daar heb ik in het kader van Management en Innovatie onderzoek naar gedaan. Swon put nog steeds uit het onderzoek. Ik was aanvankelijk als manager Informatie en Advies bij Swon werkzaam, maar ik wilde afdelingsoverstijgend, strategisch bezig zijn. Dat is mede dankzij de opleiding gelukt. Ik heb ervaren dat er allerlei deuren voor je opengaan als je vanuit een gedreven houding met je masteropleiding bezig bent. Verfrissend dat mensen vanuit verschillende sectoren deze opleiding doen. Dat zorgt voor nieuwe perspectieven van waaruit je kunt kijken naar een probleem. Anja van Baardewijk-Joosten, manager Staf en Bedrijfsvoering, Swon het seniorennetwerk, Nijmegen Betrokkenheid en begeleiding In de kleinschalige opzet van de Master Management en Innovatie in maatschappelijke organisaties is veel ruimte voor persoonlijke begeleiding. Een docent-begeleider volgt nauwgezet de opdrachten die u in de praktijk uitvoert. Met uw begeleider reflecteert u regelmatig op uw ontwikkeling binnen de master. Internationale ontwikkelingen Welke kansen biedt de internationalisering van markten u? U vormt zich een mening over trends en ontwikkelingen op het terrein van management en dienstverlening. In het eerste jaar leert u de internationale ontwikkelingen te koppelen aan uw beleidspraktijk. In het tweede jaar maakt u een meerdaagse buitenlandse studiereis.

4 PROGRAMMA U verdiept zich aan de hand van vijf leerlijnen: Strategisch ondernemen, Sturen en inrichten, Veranderingen en implementeren, Persoonlijk Leiderschap en Onderzoeksmethodologie. Innovatie loopt als ondersteunend programma door de leerlijnen heen. Leerlijnen Strategisch ondernemen (richten) U maakt kennis met de state of art van strategie-ontwikkeling. Welke methoden en technieken zijn van toepassing op strategisch ondernemerschap in de zorg en dienstverlenende sector? Met welke succes- en faalfactoren moet u rekening houden? Hoe vertaalt u innovatieve keuzen in de eigen organisatie? Er is aandacht voor vraagen klantgerichte afstemming op maatschappelijke veranderingen, marketing van diensten en relaties, samenwerkingsrelaties tussen organisaties en internationale oriëntatie. Deze en vele andere onderwerpen bereiden u voor op uw taak als strategisch ondernemer. Sturen en inrichten (inrichten) Uw verantwoordelijkheidsgebieden als manager passeren de revue: de inrichting van bedrijfsprocessen (procesmanagement, architectuur van organisaties), sturingsmogelijkheden en -instrumenten op kosten en baten, kwaliteit van dienstverlening en human resource- en kennismanagement. Met als centrale vraag: hoe ontwikkelt u alle bedrijfsaspecten in samenhang met elkaar zodanig dat de organisatiedoelen op een effectieve wijze worden gerealiseerd en het innovatie- en leervermogen van de organisatie wordt vergroot? Veranderen en implementeren (verrichten) U leert veranderingen en vernieuwingen planmatig, procesmatig en op een methodologisch verantwoorde wijze te implementeren. U besteedt aandacht aan effectieve communicatie om gedragsverandering bij medewerkers en stakeholders te bewerkstelligen. Monitoring, toetsing en evaluatie van resultaten zijn sleutelbegrippen in uw werk als (verander)manager. Tijdens het eerste jaar geeft u leiding aan een verandering in de eigen organisatie met als resultaat een geïmplementeerde verandering. U rondt de opleiding af met een masterthese. Hierin werkt u een probleem van uw organisatie uit met als resultaat een op uw organisatie toegesneden advies voor innovatie. Als je ziet dat iemand potentie heeft, dan moet je daar iets mee als werkgever. Want iedereen wordt er beter van: de persoon zelf ontwikkelt zich, als organisatie heb je profijt van meer kennis in huis en je klant profiteert natuurlijk ook, omdat de kwaliteit van je dienstverlening toeneemt als je in je medewerkers investeert. Anja is opgeklommen naar het strategische niveau, dat wilde ze graag. En daar zie je direct de meerwaarde van zo n opleiding. Caroline Kooij, directeur-bestuurder Swon het seniorennetwerk Nijmegen Persoonlijk Leiderschap U leert vanuit een integraal kader te kijken en antwoord te geven op de complexiteit en dynamiek waarin u leeft en werkt. U krijgt inzicht op de ontwikkelingsdynamiek, zowel van de samenleving, als van individuen en organisaties. Uiteraard wordt steeds de koppeling gemaakt met uw eigen leef- en werksituatie en meer concreet met de praktijkopdrachten uit de overige leerlijnen. Het accent van deze leerlijn ligt in het eerste jaar. Onderzoeksmethodologie In het beroepsprofiel van de professional master neemt onderzoek een belangrijke plaats in. Het wordt beschouwd als een ondersteunende competentie. U wordt niet opgeleid als onderzoeker maar leert hoe u als professional gebruik kunt maken van onderzoek in de eigen beroepspraktijk. In het tweede jaar voert u zelfstandig een onderzoek uit in uw eigen organisatie. Master Management en Innovatie in maatschappelijke organisaties Masterprogramma jaar 1 Masterprogramma jaar 2 HAN-certificaat Master Management en Innovatie in maatschappelijke organisaties Erkend certificaat en erkende graad Master Management en Innovatie in maatschappelijke organisaties

5 START De Master Management en Innovatie in maatschappelijke organisaties start in september. Kijk voor de exacte data op KOSTEN De kosten voor de Master Management en Innovatie in maatschappelijke organisaties worden, zodra ze bekend zijn, gepubliceerd op de website. STUDIEBELASTING De opleiding bestaat uit ruim twee studiejaren en heeft een totale studielast van 67,5 studiepunten (1 studiepunt = 28 studie-uren). U bent, afhankelijk van vooropleiding en ervaring, gemiddeld 12 tot 16 uur per week met de studie bezig, inclusief contacturen. TOELATINGSVOORWAARDEN U bent in het bezit van het getuigschrift van een Bacheloropleiding in het domein Management, Sociale Studies, Zorg & Welzijn of Economie. U beschikt over minimaal twee jaar werkervaring op bachelorniveau als (proces)manager of beleidsadviseur op (operationeel-) tactisch niveau voor tenminste 50% van een volledige baan. U heeft een overeenkomst met uw werkgever met daarin de garantie dat u onder begeleiding de opdrachten van de opleiding kunt uitvoeren. MEER INFORMATIE EN AANMELDEN Is de Master Management en Innovatie in maatschappelijke organisaties de opleiding voor u? Meld u aan voor een intakegesprek via het formulier dat u kunt vinden bij deze opleiding op Daar vindt u ook meer informatie over onder andere de toelatingsprocedure, studiebelasting en kosten. Wilt u het aanmeldformulier aanvragen of een oriënterend gesprek? Bel/ naar T (024) , E Direct toegang tot tweede jaar Indien u niet langer dan drie jaar geleden het eerste jaar van de opleiding (voorheen bekend als de Voortgezette Opleiding Organisatie en Management in de Dienstverlenende sector) heeft afgerond, is het mogelijk om direct van start te gaan in het tweede jaar van de Master Management en Innovatie in maatschappelijke organisaties. Komt u daarvoor in aanmerking? Ga naar deze masteropleiding op en kijk bij Werkwijze/Toelating. Start Het tweede jaar van de Master Management en Innovatie in maatschappelijke organisaties start jaarlijks in oktober in Nijmegen en jaarlijks in het voorjaar in Rotterdam. Kijk voor de exacte data op onze website. OPEN DAGEN Maak kennis met de masteropleidingen van de HAN, de docenten, het programma op een Zaterdag van de 20 Open november Dagen of 2010 Avonden. (dag) Wanneer deze zijn? Kijk bij de Master Management en Zaterdag Innovatie 5 februari in maatschappelijke 2011 (dag) organisaties op Zaterdag 16 april 2011 (dag) Woensdag 29 juni 2011 (avond)

6 Locatie HAN Masterprogramma s Postbus 9029, 6500 JK Nijmegen Berg en Dalseweg 81, 6522 BC Nijmegen T (024) E HAN MASTERPROGRAMMA S Markt- en organisatieontwikkelingen en steeds complexer wordend professioneel handelen vragen om hoogopgeleide professionals. Het instituut HAN Masterprogramma s bereidt professionals voor op een leiderschapsrol en staat midden in de beroepspraktijk. Vanaf de start van de opleiding gaan masterstudenten het werkveld in om complexe problemen op te lossen of verbeteringen en innovaties door te voeren. De masterprogramma s zijn kleinschalig opgezet. Hooggekwalificeerde docenten uit de beroepspraktijk zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling van hun studenten. Met boeiende en prikkelende werkvormen spelen ze in op actuele ontwikkelingen, nieuwe wetenschappelijke inzichten uit HAN-lectoraten, maatschappelijke behoeftes en dilemma s uit de praktijk. Het onderwijs wordt verzorgd in het voormalig Canisiuscollege in Nijmegen. In deze stimulerende omgeving bouwen professionals aan hun kennis, ervaring en netwerken voor de toekomst. NVAO-geaccrediteerd De HAN Masterprogramma s zijn NVAO-geaccrediteerd. Ervaren docenten zetten zich dagelijks in om die accreditatie te blijven waarmaken. Met gedegen en actuele opleidingsprogramma s op hoog niveau. Bij de HAN kunt u terecht voor de volgende masteropleidingen: Advanced Nursing Practice Automotive Systems Bedrijfskunde Zorg en Dienstverlening Begeleidingskunde Control Systems Engineering Human Resources Management International Business Leraar Algemene Economie Leraar Engels Leraar Nederlands Leraar Wiskunde Management en Innovatie in maatschappelijke organisaties Molecular Life Sciences Musculoskeletale Revalidatie Neurorevalidatie en Innovatie Pedagogiek Physician Assistant Social Work Sport- en Beweeginnovatie realisatie HAN Marketing Communicatie en Voorlichting vormgeving Bureau Ketel fotografie Anthoney Fairley druk Drukkerij Efficiënt

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie han.nl/werkenenleren PRAkTIJKGERICHT recht regionaal deeltijd werken en leren management erkend Professional duaal economie FACULTEIT ECONOMIE en MANAGEMENT Vergroot UW wereld HBO/POST-HBO-/MASTEROPLEIDINGEN

Nadere informatie

Master Integraal Leiderschap. Tweejarige masteropleiding voor leidinggevenden PO, VO, MBO, HBO

Master Integraal Leiderschap. Tweejarige masteropleiding voor leidinggevenden PO, VO, MBO, HBO Master Integraal Leiderschap Tweejarige masteropleiding voor leidinggevenden PO, VO, MBO, HBO Programmagids 2015-2016 Master Integraal Leiderschap 2015-2016 Inhoud pagina Voorwoord 2 Inleiding 3 Voor wie?

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

WE TEACH... MASTER OF PUBLIC HEALTH 2015-2017

WE TEACH... MASTER OF PUBLIC HEALTH 2015-2017 WE TEACH... MASTER OF PUBLIC HEALTH 2015-2017 POSTINITIËLE OPLEIDING AMBITIE IN DE PUBLIEKE GEZONDHEID? MAAK DE VOLGENDE STAP IN UW CARRIÈRE! MASTER OF PUBLIC HEALTH In het kort U werkt in het brede veld

Nadere informatie

Opleiding Schoolleider

Opleiding Schoolleider Opleiding Schoolleider Post-HBO opleiding voor leidinggevenden in het onderwijs Jaar 1 Basisbekwaam Jaar 2 Vakbekwaam Programmagids 2014-2015 Opleiding Schoolleider 2014/2015 Inhoud pagina Voorwoord 2

Nadere informatie

Ambitie in de publieke gezondheid? Master of Public Health. Postinitiële opleiding Startdata 2014-2015. Maak de volgende stap! www.nspoh.

Ambitie in de publieke gezondheid? Master of Public Health. Postinitiële opleiding Startdata 2014-2015. Maak de volgende stap! www.nspoh. Ambitie in de publieke gezondheid? Master of Public Health Postinitiële opleiding Startdata 2014-2015 Maak de volgende stap! www.nspoh.nl/mph Master of Public Health Postinitiële opleiding In het kort

Nadere informatie

MBA- en managementopleidingen. dé Action Learning business school. www.bsn.eu

MBA- en managementopleidingen. dé Action Learning business school. www.bsn.eu MBA- en managementopleidingen dé Action Learning business school www.bsn.eu dé action learning business school Inhoud 3 Welkom bij dé Action Learning business school 4 Waarom Business School Nederland?

Nadere informatie

Executive Master of Finance and Control De post-masteropleiding tot registercontroller

Executive Master of Finance and Control De post-masteropleiding tot registercontroller Executive Master of Finance and Control De post-masteropleiding tot registercontroller Inhoud Het bedrijfseconomisch geweten van de organisatie 5 : iets voor u? 7 Groningse accenten: een waardevolle voorsprong

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Bedrijfskunde in deeltijd MSc Business Studies intensive programme

Bedrijfskunde in deeltijd MSc Business Studies intensive programme Bedrijfskunde in deeltijd MSc Business Studies intensive programme Het MBSip programma maakt het mogelijk om uw werk te combineren met een universitaire opleiding bedrijfskunde. Die combinatie is niet

Nadere informatie

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult 2014-2015 Catalogus opleidingen en trainingen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Onze visie op ontwikkeling van mensen 5 Hoofdstuk 2 Veranderen -opleiding en trainingsaanbod 2.1.Training gamechangers 7 2.2. Leidinggeven

Nadere informatie

Onderwijsleiderschap. Gecombineerd masterprogramma voor docenten en leidinggevenden. Master Integraal Leiderschap & Master Professioneel Meesterschap

Onderwijsleiderschap. Gecombineerd masterprogramma voor docenten en leidinggevenden. Master Integraal Leiderschap & Master Professioneel Meesterschap Onderwijsleiderschap Gecombineerd masterprogramma voor docenten en leidinggevenden Master Integraal Leiderschap & Master Professioneel Meesterschap Programmagids 2013 Onderwijsleiderschap 2013 Inhoud pagina

Nadere informatie

leergang voor operationeel management > Programma voor effectief management

leergang voor operationeel management > Programma voor effectief management leergang voor operationeel management > Programma voor effectief management Hoe krijg ik mijn mensen zover? Operationeel management is een vak apart en niet iets wat iemand zomaar kan of doet. In de praktijk

Nadere informatie

OPLEIDINGEN SCHOOLLEIDERS PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS

OPLEIDINGEN SCHOOLLEIDERS PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS OPLEIDINGEN SCHOOLLEIDERS PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS 2012-2013 Penta Nova, Academie voor Schoolleiderschap Penta Nova, Academie voor Schoolleiderschap, is opgericht in januari 2009 als opvolger van

Nadere informatie

een ander perspectief!

een ander perspectief! Omdat het onderwijs gebaat is bij een ander perspectief! Onderwijs wordt georganiseerd door mensen uit het onderwijs. Dat is de praktijk die we kennen. Een praktijk die er voor heeft gezorgd dat de kwaliteit

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de

Nadere informatie

VO Management & Innovatie in de zorg

VO Management & Innovatie in de zorg Leren maakt zorg beter VO Management & Innovatie in de zorg VO Management & Innovatie in de zorg De zorgsector is in rap tempo aan het veranderen. Wil je als manager, leidinggevende, projectleider of adviseur

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

ACADEMIE Hoofd Jeugd Opleiding

ACADEMIE Hoofd Jeugd Opleiding ACADEMIE Hoofd Jeugd Opleiding Seizoen 2013/ 14 HOOFD JEUGD OPLEIDING Algemeen Sinds 2001 is er de opleiding TC I Jeugd. De opleiding TC I Jeugd leidt de deelnemers op voor de functie van Jeugdtrainer

Nadere informatie

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Personal Finance Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Vergroot uw slagkracht als manager

Vergroot uw slagkracht als manager Vergroot uw slagkracht als manager U bent een specialist die is doorgegroeid naar een managementfunctie en bent al een aantal jaar als leidinggevende actief. Om succesvol te blijven en mee te kunnen met

Nadere informatie

studiegids onderwijs met visie managementwetenschappen

studiegids onderwijs met visie managementwetenschappen studiegids onderwijs met visie managementwetenschappen 2012 2013 Studeren aan de faculteit Managementwetenschappen Deze studiegids geeft een overzicht van alle producten van de faculteit Managementwetenschappen,

Nadere informatie

Praktijkgids Marketing & Commerce

Praktijkgids Marketing & Commerce Praktijkgids Marketing & Commerce Het Institute for Marketing & Commerce kent de opleiding Commerciële Economie (CE) met de specialisaties Sales & Marketing Management (SMM), International Marketing Management

Nadere informatie

Instroom 2011-2012. Masteropleidingen. Algemene informatie voor hbo ers. Explore your mind, be THE INNOVATOR. Where innovation starts

Instroom 2011-2012. Masteropleidingen. Algemene informatie voor hbo ers. Explore your mind, be THE INNOVATOR. Where innovation starts Instroom 2011-2012 Masteropleidingen Algemene informatie voor hbo ers Explore your mind, be THE INNOVATOR Where innovation starts Studeren aan de TU/e - mastergids voor hbo ers Masteropleidingen instroom

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK Collegejaar 2013-2014 Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen Aanleiding tot de opleiding Bachelor Social Work De Antilliaanse

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Financial Services Management Chroho: 34414 voltijd /duaal Accreditatie: 30 juni 2014 t/m 29 juni 2018 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Associate degree Bedrijfskunde & agribusiness Management, Beleid & Buitenruimte

Associate degree Bedrijfskunde & agribusiness Management, Beleid & Buitenruimte Ad Associate degree Bedrijfskunde & agribusiness Management, Beleid & Buitenruimte Christelijke Agrarische Hogeschool Dronten 20 20 11 12 Ad n de prakt Associate degree De sector buitenruimte is volop

Nadere informatie

Master Evidence Based Policy and Evaluation (MEPE) In ontwikkeling

Master Evidence Based Policy and Evaluation (MEPE) In ontwikkeling Teachers Academy Master Evidence Based Policy and Evaluation (MEPE) In ontwikkeling School of Education i.o. Top Institute for Evidence Based Education Research Universiteit Maastricht: Leading in Learning

Nadere informatie

Managementwetenschappen

Managementwetenschappen Managementwetenschappen Bacheloropleiding Masteropleidingen studiegids 2009-2010 Inhoud 02 Voorwoord 03 Studeren aan de Open Universiteit Nederland Studeren in een elektronische leeromgeving 05 Studiemogelijkheden

Nadere informatie