Samenvatting aanvraag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenvatting aanvraag"

Transcriptie

1 Samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing Nieuwe opleiding is): Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree 1 Verplaatsing bestaande opleiding Nevenvestiging bestaande opleiding Naam instelling School of Social and Behavioral Sciences Departement Tranzo Contactpersoon/contactpersonen Prof. dr. H.F.L. (Henk) Garretsen Departementsvoorzitter Tranzo, Tilburg University Prof. dr. I.M.B. (Inge) Bongers Hoogleraar Evidence Based Management in de (geestelijke) gezondheidszorg, Departement Tranzo, drs. M.A. (Riet) Bettonviel, Beleidsadviseur Corporate Staff, Strategy & Policy, Tilburg University Contactgegevens School of Social and Behavioral Sciences Departement Tranzo T.a.v. prof. dr. I.M.B. Bongers Postbus LE Tilburg / Strategy & Policy T.a.v. drs. M.A. Bettonviel Postbus LE Tilburg Opleiding Naam (Nederlands en evt. Engels) Graad Inhoud (korte beschrijving programma) Sociale Innovatie in Zorg en Welzijn WO Master is een eenjarig voltijds programma van 60 ECTS. De master vloeit voort uit het onderzoeksprogramma 1 Een Ad programma kan niet in de vorm van een joint degree worden aangeboden

2 van het departement Tranzo, onderdeel van de School of Social and Behavioral Sciences van, en wordt ondersteund door de prestatieafspraken van. De opzet en de inhoudelijke focus van de master zijn in nauwe samenspraak met diverse veldpartijen tot stand gekomen. Het onderwijs is gestoeld op de wetenschappelijke inzichten uit de onderzoeksprogramma s van de Academische Werkplaatsen van Tranzo. De Master richt zich op het sociaal domein. Hieronder worden alle sectoren verstaan die te maken hebben met de sociale kant van het overheidsbeleid, zoals welzijn, onderwijs en (gezondheids)zorg. Verschillende recente ministeriële beleidsnota s concluderen dat de huidige structuur van het sociaal domein niet toekomstbestendig is en roepen op tot een fundamentele omslag in het organiseren, denken en doen binnen het sociaal domein. sluit hierbij aan door beleidsmedewerkers en leidinggevenden op te leiden die in kunnen spelen op de maatschappelijke ontwikkelingen binnen het sociaal domein. Zij zijn in staat om de maatschappelijk noodzakelijke transformatie daadwerkelijk in gang te zetten, te creëren en te consolideren. Wij noemen deze academici change agents. Het toepassingsgebied van de Master omvat het gehele sociale domein, inclusief de dwarsverbanden tussen de verschillende sectoren. De nadruk ligt binnen het sociaal domein op zowel de zorg- als de welzijnssector. Daarbij wordt wetenschappelijke informatie gebruikt ('sciencebased'), maar ook wordt kennis en ervaring van de beroepsbeoefenaren zelf betrokken ('practicebased'). Op deze manier kunnen op wetenschappelijk verantwoorde én praktisch zinvolle wijze veranderingen tot stand komen die ook daadwerkelijk hun beslag krijgen in de praktijk. Samenwerking tussen alle partijen in het sociaal domein is hierbij cruciaal. Het curriculum van de Master Sociale Innovatie in Zorg en Welzijn omvat zes cursussen en een afrondende thesis. Het masteronderwijs zal starten met twee cursussen waarin de huidige en toekomstige context binnen het sociaal domein

3 Studielast Vorm van de opleiding (voltijd, deeltijd, duaal) Gemeente of gemeenten waar de opleiding wordt gevestigd Doelgroep van de opleiding centraal staat. Hierop voortbouwend worden vervolgens in twee cursussen de theoretische grondslagen en denkkaders onderwezen. Hierna wordt in twee cursussen de vertaalslag naar de maatschappelijke praktijk gemaakt en staat de daadwerkelijke transformatie in het sociaal domein centraal. De master wordt afgesloten met een thesis over een wetenschappelijk onderzoek, binnen het domein van de beoogde transformatie van de zorg, dat ook relevant is voor de praktijk van betrokken partijen (zorg- en welzijnsorganisaties en overheden). 60 ECTS Voltijd Tilburg richt zich op personen met een sociaal wetenschappelijke bachelor opleiding als vooropleiding die: a) zich willen specialiseren in transitie- en implementatie management binnen de zorg- en welzijnssector; b) een academisch werk- en denkniveau willen combineren met slag- en daadkracht om in het sociaal domein veranderingen te bewerkstelligen (ontwerp-, innovatie- en implementatiementaliteit); c) de vaardigheden hebben en zich verder willen ontwikkelen in de werkzaamheden, competenties en verantwoordelijkheden van een change agent. Bovenstaande studentkenmerken worden tijdens de toelatingsprocedure in een toelatingsgesprek getoetst. richt zich met name op personen met minimaal een relevante WO bachelor, en daarnaast ook werkervaring. Ook doorstromende bachelorstudenten komen echter in aanmerking voor de master. Deze gemengde instroom biedt de mogelijkheid voor de inbreng van praktijkervaring binnen de studentengroep en sluit uitermate goed aan bij de werkwijze van Tranzo. Doorstromende bachelorstudenten zijn studenten van de Tilburg School of Social and Behavioral

4 Sciences (Organisatiewetenschappen, Personeelwetenschappen, Psychologie met differentiatie Psychologie en Gezondheid), de Tilburg School of Economics and Management (Economie, Bedrijfseconomie), en de Tilburg Law School (Bestuurskunde). Daarnaast sluit deze master aan op de bacheloropleidingen van de Erasmus Universiteit Rotterdam (Gezondheidswetenschappen, Beleid & Management Gezondheidszorg), Maastricht University (Gezondheidswetenschappen en European Public Health) en de University of Twente (Gezondheidswetenschappen). Bachelorstudenten van deze opleidingen die zich willen specialiseren in transitie- en implementatiemanagement binnen de gezondheidszorg en de welzijnssector vinden dit niet bij de huidige masteropleidingen aan hun eigen universiteit. Zij kunnen hun opleiding vervolgen met de nieuwe Master Sociale Innovatie in Zorg en Welzijn van. Croho (sub)onderdeel en motivering richt zich vooralsnog niet op HBO-bachelor instromers. Prioriteit ligt bij de instroom van personen met minimaal WO bachelor en werkervaring en bij doorstromende WO bachelorstudenten. Zodra het programma zich in de praktijk heeft bewezen, doordat afgestudeerden een baan vinden in een functie waarvoor zij worden opgeleid (change agent), kan de instroom worden vergroot door het aanbieden van een premaster programma voor HBO Bachelors. CROHO onderdeel Sectoroverstijgend Motivering: richt zich op het sociaal domein. Hieronder worden alle sectoren verstaan die te maken hebben met de sociale kant van het overheidsbeleid, zoals zorg, welzijn, onderwijs en gezondheidszorg. Het sociaal domein omvat alle organisaties, diensten en voorzieningen die mensen ondersteunen, de leefbaarheid vergroten en de participatie bevorderen. Deze sector overstijgende invalshoek van de Master leidt ertoe dat zowel het CROHO onderdeel Gedrag en Maatschappij als het CROHO onderdeel Gezondheidszorg van toepassing is.

5 Daarom is het CROHO onderdeel Sector overstijgend het meest passend. Geplande startdatum opleiding September 2017 Indien nadere vooropleidingseisen worden Niet van toepassing gesteld: voorstel daartoe. Indien een capaciteitsbeperking wordt Niet van toepassing ingesteld: hoogte en motivering. Korte beschrijving arbeidsmarktmogelijkheden (beroepen en branches) Na afronding van de Master Sociale Innovatie in Zorg en Welzijn kunnen studenten terecht bij verschillende werkgevers in het sociaal domein: landelijke en gemeentelijke overheden, de zorginstellingen, de verzekeraars en de koepel-, belangen- en beroepsorganisaties, de kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Zij kunnen worden ingezet als beleidsmedewerkers, staffunctionarissen, adviseurs, consultants, assistent leidinggevenden, programma leidinggevenden, projectleiders en/of science practitioners.

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Hoger Onderwijs en Studiefinanciering IPC 2250 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus

Nadere informatie

Nederlands Kwalificatieraamwerk Hoger Onderwijs compatibel met het overkoepelende Europese Kwalificatieraamwerk voor de Europese Hogeronderwijsruimte

Nederlands Kwalificatieraamwerk Hoger Onderwijs compatibel met het overkoepelende Europese Kwalificatieraamwerk voor de Europese Hogeronderwijsruimte Nederlands Kwalificatieraamwerk Hoger Onderwijs compatibel met het overkoepelende Europese Kwalificatieraamwerk voor de Europese Hogeronderwijsruimte Zelfcertificeringsdocument Definitieve versie 15 december

Nadere informatie

Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg. Erasmus Universiteit Rotterdam

Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg. Erasmus Universiteit Rotterdam Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg Erasmus Universiteit Rotterdam Toelatingsreglement van de Bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen BMG; Master Health Economics, Policy & Law; Master Health

Nadere informatie

Fundament onder de olympische ambities Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016

Fundament onder de olympische ambities Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016 Fundament onder de olympische ambities Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016 Foto s Lars van den Brink Eric Brinkhorst Barbara Kerkhof ANP Vormgeving Raimond Hof, Hofcommunicatie Copyright

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Nederland. Het onderwijssysteem van Nederland beschreven

Onderwijssysteem. Nederland. Het onderwijssysteem van Nederland beschreven Nederland Het onderwijssysteem van Nederland beschreven Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Nederland. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse equivalent is van diploma s uit Nederland.

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hanzehogeschool Groningen

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hanzehogeschool Groningen Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd Hanzehogeschool Groningen Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66

Nadere informatie

Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg. Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek

Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg. Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek 1 Factoren Vestigingsklimaat Zwaartepunten van 1 e tranche

Nadere informatie

UIT DE STEIGERS ADVIES OVER DOORONTWIKKELING VAN DE WMO-WERKPLAATSEN

UIT DE STEIGERS ADVIES OVER DOORONTWIKKELING VAN DE WMO-WERKPLAATSEN UIT DE STEIGERS ADVIES OVER DOORONTWIKKELING VAN DE WMO-WERKPLAATSEN REIN ZUNDERDORP, ANNA HERNGREEN EN PAULINE VAN VIEGEN ZUNDERDORP BELEIDSADVIES & MANAGEMENT IN OPDRACHT VAN HET MINISTERIE VAN VWS (BAS

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim HBO Bachelor Accountancy Crohonummer: 34406 voltijd / deeltijd / duaal Accreditatiedatum: 21-03-2019 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Flexibel hoger onderwijs voor volwassenen. Adviesrapport

Flexibel hoger onderwijs voor volwassenen. Adviesrapport Flexibel hoger onderwijs voor volwassenen Adviesrapport Adviesrapport Flexibel hoger onderwijs voor volwassenen Adviescommissie Flexibel hoger onderwijs voor werkenden 12 maart 2014 Voorwoord De Nederlandse

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 oktober 2014

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 oktober 2014 >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Hoger Onderwijs en Studiefinanciering Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS

GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS Utrecht, 9 november 2012 VOORWOORD Wij hebben een onderzoek uitgevoerd naar (ver)korte opleidingen

Nadere informatie

Associate degree. nieuwe tweejarige studie in het hoger beroepsonderwijs

Associate degree. nieuwe tweejarige studie in het hoger beroepsonderwijs Associate degree nieuwe tweejarige studie in het hoger beroepsonderwijs 1 Vergroot je carrièrekansen met een Associate degree Het Associate-degree-programma is een tweejarige studie in het hoger beroepsonderwijs

Nadere informatie

Deelproject Kansen op werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Inleiding

Deelproject Kansen op werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Inleiding Deelproject Kansen op werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid Inleiding Met dit programma bundelen 15 cliënten- en familieorganisaties in de GGZ hun krachten om vraagsturing en zelfmanagement

Nadere informatie

VOORTREKKERS IN V E R A N D E R I N G

VOORTREKKERS IN V E R A N D E R I N G VOORTREKKERS IN V E R A N D E R I N G Zorg en opleidingen partners in innovatie Advies van de Verkenningscommissie hbo gezondheidszorg I N H O U D S O P G A V E WOORD VOORAF HBO-ZORGPROFESSIONAL VAN DE

Nadere informatie

Kwaliteit. als opdracht

Kwaliteit. als opdracht Kwaliteit als opdracht 1 Colofon Uitgave HBO-raad Prinsessegracht 21 postbus 123 2501 CC Den Haag Website www.hbo-raad.nl Fotografie Hester Blankestijn Vormgeving en realisatie leids motief, Leiden augustus

Nadere informatie

Hbo-master Management of Development. Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein. 6 juli 2006. NVAO Toets Nieuwe Opleiding

Hbo-master Management of Development. Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein. 6 juli 2006. NVAO Toets Nieuwe Opleiding Hbo-master Management of Development Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein 6 juli 2006 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Paneladvies Inhoud 1 Samenvattend advies 3 2 Inleiding en verantwoording 5 2.1

Nadere informatie

Op weg naar een open arbeidsmarkt in het hoger onderwijs Een onderzoek over intersectorale samenwerking en personele mobiliteit

Op weg naar een open arbeidsmarkt in het hoger onderwijs Een onderzoek over intersectorale samenwerking en personele mobiliteit Op weg naar een open arbeidsmarkt in het hoger onderwijs Een onderzoek over intersectorale samenwerking en personele mobiliteit arbeidsmarkt en opleidingsfonds hbo ESF 2007 2013 Op weg naar een open arbeidsmarkt

Nadere informatie

Ouderenzorg in het middelbaar beroepsonderwijs. Een inventarisatie bij zorgopleidingen (niveau 2 en 3)

Ouderenzorg in het middelbaar beroepsonderwijs. Een inventarisatie bij zorgopleidingen (niveau 2 en 3) Ouderenzorg in het middelbaar beroepsonderwijs Een inventarisatie bij zorgopleidingen (niveau 2 en 3) J. Hamers E. van Rossum J. Peeters V. Rameckers N. Meijs Maastricht, Juli 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd Hogeschool Utrecht Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Associate degree. in twee jaar een diploma op hbo-niveau

Associate degree. in twee jaar een diploma op hbo-niveau Associate degree in twee jaar een diploma op hbo-niveau 1 Vergroot je carrièrekansen met een Associate degree Een Associate degree (Ad) is een tweejarig hbo-programma aangeboden door een hogeschool. Wie

Nadere informatie

De rol van ervaringsdeskundigen in cliëntondersteuning

De rol van ervaringsdeskundigen in cliëntondersteuning Kennisdossier: De rol van ervaringsdeskundigen in cliëntondersteuning Deel 1 - De inhoud 1 Inhoudsopgave Wat is cliëntondersteuning?... 3 Wat is ervaringsdeskundigheid?... 4 Functies van cliëntondersteuning

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bedrijfskunde deeltijd. Hogeschool NOVI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bedrijfskunde deeltijd. Hogeschool NOVI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd Hogeschool NOVI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl Adviesrapport

Nadere informatie

Nog veel onzekerheid hoe jeugdzorg moet transformeren

Nog veel onzekerheid hoe jeugdzorg moet transformeren Nog veel onzekerheid hoe jeugdzorg moet transformeren 1 Erna Hooghiemstra en Lisbeth Verharen 2 Al jarenlang kampt de jeugdzorg met het probleem dat teveel kinderen en hun gezinnen terecht komen in de

Nadere informatie

Opleiden in de school - 3

Opleiden in de school - 3 Opleiden in de school - 3 Kwaliteitsborging en toezicht Advies Opleiden in de school - 3 Kwaliteitsborging en toezicht Advies INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Onderzoekskader 6 1.3 Opzet

Nadere informatie

Opleiding Schoolleider

Opleiding Schoolleider Opleiding Schoolleider Post-HBO opleiding voor leidinggevenden in het onderwijs Jaar 1 Basisbekwaam Jaar 2 Vakbekwaam Programmagids 2014-2015 Opleiding Schoolleider 2014/2015 Inhoud pagina Voorwoord 2

Nadere informatie

10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN

10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN III FACULTEIT EDUCATIE vastgesteld door de faculteitsdirectie op 14 februari 2014 instemming van de faculteitsraad FE op 20 maart 2014. Deze versie treedt in werking

Nadere informatie

UMC Consult in samenwerking met Expertisecentrum voor Onderwijs en Opleiding UMC Utrecht. dr. Jany Rademakers. Opdrachtgever: Stuurgroep MOBG

UMC Consult in samenwerking met Expertisecentrum voor Onderwijs en Opleiding UMC Utrecht. dr. Jany Rademakers. Opdrachtgever: Stuurgroep MOBG Overeenkomsten en verschillen in taken, verantwoordelijkheden en competenties van Nurse Practitioners en Physician Assistants in ziekenhuizen, nu en in de toekomst UMC Consult in samenwerking met Expertisecentrum

Nadere informatie

Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER

Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Landelijk opleidingsoverleg Bedrijfskunde MER Colofon Inhoudsopgave Titel: Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Subtitel:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 30 012 Leven Lang Leren Nr. 52 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie