Informatiepakket PGB vv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatiepakket PGB vv"

Transcriptie

1 Informatiepakket PGB vv Inhoud Stap-voor-stap aanvragen 2 Stap-voor-stap declareren 4 Factuur voor informele zorgaanbieder (natuurlijk persoon) 6 Declaratieformulier voor de verzekerde met PGB vv 8 Rechten en plichten van verzekerde met PGB vv 10 Veelgestelde vragen 12 Contactgegevens 13 1 OV

2 Stap-voor-stap aanvragen PGB vv Het aanvragen van een PGB vv van Anderzorg is geregeld in artikel 4 van het PGB reglement Wil je het jezelf echter wat gemakkelijker maken? Volg dan dit stappenplan. Stap 1: vul het PGB-aanvraagformulier in en stuur alles op Vul de drie delen van het PGB-formulier in Deel 1: het verpleegkundige deel Deel 2: het verzekerde deel Deel 3: het budgetplan Stuur eventuele overige documenten mee Als het van toepassing is op je situatie, stuur je ook de volgende documenten mee: de beschikking van de rechtbank. Heb je een vertegenwoordiger? Dan staat dit in een besluit, oftewel in een brief van de rechtbank. Stuur dit document mee. zorgovereenkomsten. De afspraken over de zorg die iedere zorgaanbieder levert, leg je vast in een overeenkomst. Je maakt dus voor elke zorgaanbieder één zorgovereenkomst. Deel 1 van het aanvraagformulier: het verpleegkundige deel Vul samen met de (wijk)verpleegkundige dit deel van het aanvraagformulier in. Samen stellen jullie namelijk vast wat voor zorg en hoeveel uren aan zorg je nodig hebt. Jij én de verpleegkundige ondertekenen allebei het formulier. Meer informatie over de normen die de verpleegkundige hanteert vind je op Deel 2 van het aanvraagformulier: het verzekerde deel Dit deel vul je zelf in en onderteken je. Er zijn echter uitzonderingen. Als je jonger bent dan 18 jaar of je hebt een beschikking van de rechtbank, dan moet je wettelijke vertegenwoordiger punt 3 van het verzekerde deel invullen en bij punt 7 ondertekenen. Deel 3 van het aanvraagformulier: het budgetplan Ook het budgetplan vul je zelf in. Hierin geef je zelf aan wat voor zorg je nodig hebt (dat haal je uit het verpleegkundige deel) en je vult de informatie verder aan. Je geeft in dit deel ook aan welke zorgaanbieders bij je komen, hoeveel uur per week en wat ze in die tijd doen. LET OP: als de PGB-aanvraagformulieren niet volledig zijn ingevuld en ondertekend of als de aanvraag niet compleet is, dan kunnen wij je aanvraag niet in behandeling nemen. Uiteraard zullen wij dit aan je melden. Stap 2: stuur alles op Stuur de ingevulde formulieren en eventueel andere documenten naar: Anderzorg afdeling PGB vv Postbus BD Enschede TIP: maak een kopie van de verschillende formulieren en bewaar deze in je eigen administratie. Zo weet je precies welke afspraken je hebt gemaakt met jouw zorgaanbieder(s). Stap 3: de beoordeling Wanneer de drie delen van het aanvraagformulier, compleet ingevuld, bij ons binnen zijn en de eventuele bijgevoegde documenten ook, beoordelen wij je PGB vv-aanvraag. Dat doen we op basis van de door jou ingestuurde documenten. 2

3 Soms vragen we om meer informatie Soms hebben we meer informatie nodig om je aanvraag te kunnen beoordelen. Wij vragen je deze informatie dan naar ons toe te sturen. Als je wilt, kun je ook je verpleegkundige of je huisarts toestemming geven om de gevraagde informatie naar ons toe te sturen. Het kan ook zijn dat we je uitnodigen voor een bewust keuzegesprek. In dit gesprek vragen we je om de PGB vv-aanvraag toe te lichten. Stap 4: toekennen of afwijzen Als je aanvraag is beoordeeld, ontvang je een brief waarin staat of je PGB vv wordt toegekend of afgewezen. Op ons besluit is de klachten- en geschillenregeling (beschreven in de algemene polisvoorwaarden van Anderzorg) van toepassing. Toekennen PGB vv Is je aanvraag positief beoordeeld? Dan krijg je toestemming voor een PGB vv. De hoogte van je PGB vv is afhankelijk van de berekening. We maken de berekening op basis van het aantal uur zorg dat de (wijk)verpleegkundige heeft vastgesteld. Je ontvangt een schriftelijke machtiging waarin staat tot wanneer je gebruik kunt maken van het PGB vv en wat maximaal wordt vergoed. Bewaar deze machtiging goed! Ingangsdatum De ingangsdatum van het PGB vv is de datum waarop je aanvraag is goedgekeurd. De toekenning van het PGB vv wordt schriftelijk aan je bevestigd. Op jouw verzoek kunnen wij het PGB vv ook op een latere datum in laten gaan. Afwijzen PGB vv Is je aanvraag niet positief beoordeeld dan krijg je geen toestemming voor een PGB vv. Je ontvangt een brief waarin wordt uitgelegd waarom de aanvraag is afgekeurd en je geen PGB vv krijgt. Vragen Heb je nog vragen? Kijk dan eerst bij de veelgestelde vragen. Staat je vraag er niet bij, bel dan met ons PGB-team op We zijn bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 en uur. Bovendien helpen we je graag! 3

4 Stap-voor-stap declareren PGB vv De zorg die je ontvangt of inhuurt, betaal je uit het PGB vv. Dit doet je door de nota s van je zorgaanbieders te declareren bij Anderzorg. Om je daarbij te helpen, hebben we een stappenplan voor je uitgewerkt waarmee je stap-voor-stap declareert. Let op: alleen geleverde zorg die hoort bij je zorgplan (de zorg die de wijkverpleegkundige heeft vastgesteld) mag gedeclareerd worden. Zie ook: stap-voor-stap aanvragen. Geleverde zorg kun je alleen achteraf declareren. Wij verlenen geen voorschot. Door het inzenden van de facturen ga je akkoord met de juistheid van deze facturen en de geleverde zorg. Het totaal van de ingediende facturen over het kalenderjaar kan niet hoger zijn dan de maximale hoogte van het toegekende jaarbudget PGB vv. Stap 1: facturen verzamelen en declaratieformulier downloaden Verzamel alle facturen en download het declaratieformulier voor de verzekerde met PGB vv. LET OP: er bestaat ook een formulier factuur voor informele zorgaanbieders. Dit wordt gebruikt door natuurlijke personen die geen eigen facturen schrijven om de zorgkosten bij je in rekening te brengen. Zij gebruiken dit formulier en jij voegt dit forumlier, samen met de andere zorgfacturen, toe aan je declaratie. Stap 2: declaratieformulier invullen Als je een PGB vv ontvangt, heb je een zorgovereenkomst met een of meer zorgaanbieders. Van deze zorgaanbieders ontvang je facturen die je toevoegt aan het declaratieformulier. Controleer de facturen op juistheid en volledigheid, voordat je deze toevoegt. Vervolgens vul je het declaratieformulier in. Uitleg van declaratieformulier: Vul de begindatum in de eerste kolom in Vul de einddatum in de tweede kolom in Geef in de derde kolom een korte omschrijving van de werkzaamheden. Maak ook duidelijk of je persoonlijke verzorging of verpleging je hebt ontvangen, of wellicht beide. Vermeld daarbij of je die zorg van een formele zorgaanbieder of een informele zorgaanbieder kreeg. Vul in de vierde kolom het totaal aantal eenheden in dat je aan zorg hebt ontvangen. 1 eenheid = 5 minuten, 6 eenheden = 30 minuten, 12 eenheden = 60 minuten (1 uur) In de vijfde kolom vul je het tarief per eenheid in (bijvoorbeeld: 2,50 per eenheid) In de zesde kolom vul je het totaalbedrag in euro s in (eenheden x tarief) Voor formele zorgaanbieder kun je maximaal declareren: persoonlijke verzorging PGB vv: 35,70 per uur verpleging PGB vv: 52,85 per uur Voor informele zorgaanbiederzorgaanbieders kun je maximaal declareren: Persoonlijke verzorging of verpleging 20,00* per uur Deze maximumtarieven zijn alleen op je van toepassing als je niet onder de overgangsregeling valt. Let op: een formele zorgaanbieder (term 2015) verschilt van een professionele zorgaanbieder (term 2014). Kijk in het reglement voor het verschil. Stap 3: kopiëren en insturen Heb je alles ingevuld? Heb je kopieën gemaakt van het declaratieformulier en van de nota s? Dan kun je het originele, ingevulde en ondertekende declaratieformulier samen met de originele nota s sturen naar: Anderzorg afdeling PGB vv Postbus BD Enschede 4

5 Stap 4: controleren en betalen Anderzorg controleert de declaratie. Na goedkeuring maken we binnen 10 werkdagen het geld naar het bij ons bekende rekeningnummer over. Stap 5: betaal je zorgaanbieders De laatste stap in het declaratieproces is het uitbetalen van je zorgaanbieders. Je bent zelf verantwoordelijk voor het uitbetalen van je formele en informele zorgaanbieders waarmee je een overeenkomst hebt. * VWS gaat dit regelen in een ministeriële regeling (AmvB). Deze moet nog worden gepubliceerd. Dit tarief is dus onder voorbehoud van publicatie van de AmvB. 5

6 Factuur voor informele zorgaanbieder (natuurlijk persoon) Je gebruikt dit formulier als je een informele zorgaanbieder bent en je de facturen bij de verzekerde met een PGB vv wilt declareren. Zorgaanbieder Naam : Adres : Postcode en woonplaats : Telefoonnummer : Telefoon mobiel: IBAN/Bankrekening : Relatie tot verzekerde : Verzekerde Naam : Adres : Postcode en woonplaats : Geboortedatum : BSN : Factuur Factuurnummer: : Factuurdatum: : Te betalen voor: : Declareren Wil je de originele facturen sturen naar de verzekerde met een PGB vv? Fotokopieën, herinneringen en duplicaten worden door Anderzorg niet in behandeling genomen. Anderzorg stuurt geen originele facturen retour. Maak een kopie van je factuur. Deze kopie bewaar je voor je eigen administratie. Begindatum Einddatum Omschrijving Totaal aantal eenheden per 5 minuten* Tarief per 5 minuten Totaal bedrag ( ) Totaalbedrag *1 eenheid = 5 minuten, 6 eenheden = 30 minuten, 12 eenheden = 60 minuten (1 uur) 6

7 Ondertekening Datum : Handtekening verzekerde met PGB vv : Toelichting op declaratieformulier factuur voor voor informele de verzekerde zorgaanbieder met PGB (natuurlijk vv persoon) Zorgaanbieder Vul hier je naam, adres, telefoonnummer, IBAN/Bankrekeningnummer in. Verzekerde Vul hier de naam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum en burgerservicenummer (BSN) in van degene aan wie je zorg geeft. Factuur Onder factuur worden de gegevens, factuurnummer, factuurdatum en te betalen voor, ingevuld voor je eigen administratie. Hier vul je dus NIET de factuurgegevens in van de verzekerde. Declareren 1 e kolom : vul hier de begindatum in. 2 e kolom : vul hier de einddatum in. 3 e kolom : geef een korte omschrijving van de werkzaamheden. Maak duidelijk of je persoonlijke verzorging en/of verpleging hebt gegeven. 4 e kolom : vul hier het totaal aantal eenheden dat je zorg hebt gegeven in. Eén eenheid is vijf minuten. Dit houdt in: 6 eenheden = 30 minuten, 12 eenheden = 60 minuten (1 uur). 5 e kolom : vul hier het tarief per eenheid in. (bijvoorbeeld: 2,50 per eenheid). 6 e kolom : vul hier het totaalbedrag in euro s in (eenheden x tarief; voorbeeld 3 eenheden x 2,50 = 7,50). Uitleg van omschrijving, 3 e kolom In deze kolom geef je aan of de zorg die je hebt gegeven valt onder persoonlijke verzorging en/of verpleging. Ondertekenen Vul hier de datum in en plaats je handtekening. Stuur je facturen naar de verzekerde. De verzekerde verzamelt jouw facturen en dient deze in bij Anderzorg. LET OP! Vul de factuur volledig in. Als we van de verzekerde, waar je zorg aan verleent, een factuur ontvangen die niet volledig is ingevuld dan wordt de factuur niet in behandeling genomen. 7

8 Declaratieformulier voor de verzekerde met PGB vv Je gebruikt dit formulier als je de verzekerde met PGB vv bent en bij ons de factuur van je zorgaanbieder(s) declareert. Dit zijn zorgkosten vanuit je PGB verpleging en verzorging. LET OP: voeg de factu(u)r(en) van de zorgaanbieder toe Verzekerde Naam : Adres : Postcode en woonplaats : Geboortedatum : BSN : Verzekerdennummer : Ingangsdatum PGB vv: : Declareren Wil je de originele factuur meesturen? Fotokopieën, herinneringen en duplicaten worden niet in behandeling genomen. Anderzorg stuurt geen originele facturen retour, we adviseren je een kopie te maken van het declaratieformulier en de facturen. De kopieën zijn voor je eigen administratie. Begindatum Einddatum Omschrijving Totaal aantal eenheden per 5 minuten* Tarief per 5 minuten Totaal bedrag ( ) Totaalbedrag *1 eenheid = 5 minuten, 6 eenheden = 30 minuten, 12 eenheden = 60 minuten (1 uur) Ondertekening Datum : Handtekening verzekerde met PGB vv : 8

9 Toelichting op declaratieformulier voor de verzekerde met PGB vv Verzekerde Vul hier je naam, adres, geboortedatum, Burgerservicenummer (BSN), verzekerdennummer en de datum vanaf wanneer je een PGB vv hebt in. Declareren 1e kolom : vul hier de begindatum in 2e kolom : vul hier de einddatum in 3e kolom : geef een korte omschrijving van de werkzaamheden. Maak duidelijk of je persoonlijke verzorging en/of verpleging hebt ontvangen. En vermeld daarbij of je die zorg van een formele zorgaanbieder of een informele zorgaanbieder hebt ontvangen. 4e kolom : vul hier het totaal aantal eenheden dat je zorg hebt ontvangen in. Eén eenheid is vijf minuten. Dit houdt in: 6 eenheden = 30 minuten, 12 eenheden = 60 minuten (1 uur). 5e kolom : vul hier het tarief per eenheid in. (bijvoorbeeld: 2,50 per eenheid) 6e kolom : vul hier het totaalbedrag in euro s, in (eenheden x tarief; voorbeeld 3 eenheden x 2,50 = 7,50) Ondertekenen Vul hier de datum in en zet je handtekening. Door inzending van de facturen ga je akkoord met de juistheid van deze facturen en de geleverde uren zorg. Stuur dit ingevulde formulier samen met de originele facturen naar: Anderzorg Afdeling PGB vv Postbus BD Enschede De betaling wordt overgemaakt op het rekeningnummer van de verzekerde zoals deze bij Anderzorg bekend is. LET OP! Als je dit formulier niet volledig invult kunnen wij niet garanderen dat de declaratie in behandeling wordt genomen. 9

10 Rechten en plichten van de verzekerde PGB vv Als verzekerde met een PGB vv heb je rechten en plichten. We vertellen je hieronder graag wat die rechten en plichten zijn. Informatie verstrekken Het kan zijn dat wij je om extra informatie vragen om je PGB vv-aanvraag te beoordelen. Je bent verplicht om deze informatie aan ons te geven. Je mag ook je verpleegkundige of je huisarts toestemming geven om de informatie aan ons door te geven. Als je voorbeelden wilt zien van zulke extra informatie? Kijk dan in het administratiedossier. Zorgaanbieders uitkiezen en zorg inkopen Als verzekerde met een PGB vv kun je je eigen zorgaanbieders uitzoeken en zorg inkopen. Je bent zelf verantwoordelijk voor de besteding van je budget en voor de kwaliteit en doelmatigheid van de ingekochte zorg. Als verzekerde werf je dus zelf personeel en stel je ook uurroosters op. Tijdens de looptijd van je PGB vv kun je Anderzorg niet aanspreken op de zorgplicht voor de functie verpleging en verzorging Declareren en zorgaanbieders betalen De kosten van de zorg die je hebt gekregen, moet je declareren. Je kunt hier meer over lezen bij stap-voor-stap declareren. Met het ontvangen geld betaal je de zorgaanbieders die de zorg hebben geleverd. Administratiedossier Als verzekerde met PGB vv moet je zelf de administratie van de PGB vv bijhouden. De PGB vv-administratie moeten onder andere bestaan uit: kopieën van de drie volledig ingevulde delen van het PGB vv-aanvraagformulier de machtiging. De machtiging ontvang je nog. Deze machtiging is de bevestiging dat een bedrag is gereserveerd voor het betalen van je zorgaanbieders (jouw PGB vv). Als je meer vormen van zorg nodig hebt, is dit bedrag verdeeld. Je kunt het budget per zorgvorm (verpleging of verzorging) dan zien op je machtiging. Het bedrag is berekend op basis van het aantal uur dat de wijkverpleegkundige heeft vastgesteld. Het bedrag, oftewel je machtiging voor je PGB vv, is afgegeven voor een bepaalde periode. De begin- en einddatum staan ook op je machtiging. Een machtiging voor PGB vv wordt jaarlijks verlengd, tenzij de indicatie eerder afloopt. Je krijgt deze machtiging automatisch thuisgestuurd. De verlenging gebeurt maximaal vier keer achter elkaar. Elk vijfde jaar moet je dus een nieuwe aanvraag doen, zodat kan worden bekeken of je budget voor PGB vv nog aansluit bij je zorgbehoefte. de zorgovereenkomsten. Met elke zorgaanbieder stel je een zorgovereenkomst op. Jij en je zorgaanbieder moeten dit document ondertekenen. Je houdt zelf toezicht op nakoming van de zorgovereenkomsten. Bewaar de originele zorgovereenkomsten in je eigen administratie. het uitvoeringsverzoek. Dit hoef je alleen mee in je administratie te bewaren als dit op jouw situatie van toepassing is. Als de zorg die geboden wordt (mede) voorbehouden handelingen betreft, dan moet dit conform de Wet BIG plaatsvinden. Voorbehouden handelingen zijn risicovolle, medische handelingen die alleen door bevoegde zorgverleners mogen worden uitgevoerd. Denk bijvoorbeeld aan een bevalling begeleiden of het geven van injecties. Dit betekent dat er een, door een daartoe bevoegd medisch professional, getekend uitvoeringsverzoek moet zijn. Wij kunnen je vragen dit uitvoeringsverzoek aan te leveren. de beschikking van de rechtbank, in het geval van een wettelijk vertegenwoordiger. kopieën van de facturen van zorgaanbieders kopieën van de ingediende declaratieformulieren Let op: dit dossier moet je na beëindigen van het PGB vv minimaal vijf jaar te bewaren. Wij kunnen je vragen om je administratie naar ons op te sturen of wij komen bij je thuis om de administratie te bespreken. 10

11 Wijzigingen doorgeven Je bent verplicht wijzigingen door te geven aan Anderzorg. Voor aanpassingen die betrekking hebben op de PGB vv, neem je contact op met de afdeling PGB vv. Dat geldt bijvoorbeeld wanneer je PGB vv eerder eindigt of moet eindigen of wanneer je (langer dan twee maanden) in een instelling verblijft, want deze zorg hoort bij het zorgkantoor (Wet langdurige zorg). Let op: wijzigingen in je persoonsgegevens geef je door aan onze klantenservice. Beëindigen, niet van rechtswege Je moet de beëindiging van PGB vv zelf aan Anderzorg doorgeven wanneer je kiest voor zorg in natura (ZIN) en wanneer je geen zorg meer inkoopt met je PGB vv en dus een einddatum wilt doorgeven. Aanvragen of opnieuw aanvragen Je vraagt (opnieuw) een PGB vv aan als: je indicatie afloopt en dus je PGB vv ook eindigt. Let wel op dat je zes weken voor het aflopen van je indicatie opnieuw je PGB vv aanvraagt. Je moet je zorgbehoefte opnieuw laten vaststellen door een (wijk)verpleegkundige. Wanneer de zorgbehoefte is gesteld, kun je een aanvraag doen voor je PGB vv de aard, omvang of duur van je zorgvraag wijzigt. De (wijk)verpleegkundige moet dan opnieuw de zorgbehoefte vaststellen. Op basis van deze nieuwe zorgbehoefte kun je een nieuwe aanvraag voor een PGB vv indienen. je PGB vv al vier jaar achter elkaar automatisch is verlengd. Elk vijfde jaar moet je een nieuwe aanvraag indienen, zodat je PGB vv blijft passen bij je zorgvraag je langer dan twee maanden bent opgenomen in het ziekenhuis je langer dan twee maanden bent opgenomen in een instelling waarvoor je een indicatie hebt van het zorgkantoor (Wet langdurige zorg) Kijk voor het (opnieuw) aanvragen op: stap-voor-stap aanvragen PGB vv 11

12 Veelgestelde vragen PGB vv Waar vind ik informatie over mijn huidige indicatiebesluit? Je indicatie staat in de brief die het CIZ, oftewel Centrum indicatiestelling zorg, je stuurt na aanvraag van je zorg. Mijn indicatie verloopt, wat moet ik doen? 1. Je maakt minimaal zes weken voor de einddatum van je indicatie een afspraak met de (wijk)verpleegkundige. Hij of zij beoordeelt of je behoefte hebt aan zorg. Als dat het geval is voor PGB vv dan vul je de aanvraagformulieren in. Heb je nog geen contact met een verpleegkundige? Dan kun je via je huisarts in contact komen met de verpleegkundige. 2. De ingevulde formulieren stuur je naar ons toe. Je aanvraag voor een PGB vv wordt door ons beoordeeld. Hiervoor gebruiken wij de regels uit het reglement PGB verpleging en verzorging. 3. Daarna sturen wij je de uitslag van de beoordeling toe. 4. Als je merkt dat je zorgvraag niet meer aansluit bij je situatie, dan moet de (wijk)verpleegkundige de nieuwe zorgbehoefte vaststellen. Op basis van deze nieuwe zorgbehoefte kun je opnieuw een PGB vv aanvragen. Hoe kom ik bij een verpleegkundige? Er zijn verpleegkundigen in je wijk die de zorgbehoefte mogen vaststellen. Zij zullen voor het PGB vv vanaf 2015 jouw zorgbehoefte vaststellen. Ook specialisten die voldoen aan de eisen mogen de zorgbehoefte vaststellen. Is er geen verpleegkundige in je omgeving? Dan kan de huisarts je doorverwijzen. Wat is de rol van de (wijk)verpleegkundige die mijn zorgbehoefte heeft vastgesteld? De (wijk)verpleegkundige is samen met jou verantwoordelijk voor het vaststellen van de zorg, het zorgplan en de evaluatie of het aanvullen van je zorgbehoefte. De (wijk)verpleegkundige is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de zorg die je inkoopt met je PGB vv. Moet ik de zorgovereenkomsten naar jullie opsturen? Val je onder het overgangsrecht dan hoef je deze alleen te sturen als wij er om vragen. Bij nieuwe aanvragen PGB vv is de zorgovereenkomst een onderdeel van de aanvraag. Hoe wordt mijn budget bepaald? Val je onder het overgangsrecht, dan is het budget voor 2015 gebaseerd op het budget van Hiervoor is een berekening gemaakt op basis van het aantal dagen dat je PGB vv (en je indicatie) doorloopt in Het kabinet bezuinigt op de langdurige zorg in Nederland. Dit betekent dat het budget voor je PGB vv met 15 % wordt verlaagd. Dit geldt alléén voor verzorging. Voor de vaststelling van de hoogte van je PGB vv bij een nieuwe aanvraag in of na 2015, gaan wij uit van de uren verpleging en/ of verzorging die de verpleegkundige heeft vastgesteld. Anderzorg stelt de hoogte van het PGB vv vast op basis van de volgende bedragen: persoonlijke verzorging: 27,42 per uur verpleging: 50,08 per uur Mijn budget over 2015 klopt niet, hoe komt dit? Bij persoonlijke verzorging wordt het budget met 15% verlaagd. Het budget is berekend op het aantal dagen dat je in 2015 recht hebt op PGB vv op basis van je zorgbehoefte. Hoe gaat het declareren in de nieuwe situatie? Wij hebben dit voor je uitgeschreven onder de titel: stap-voor-stap declareren. Wat zijn de tarieven? Voor formele zorgaanbieders kun je maximaal declareren: 35,70 per uur voor persoonlijke verzorging 52,85 per uur voor verpleging Voor zorg geleverd door natuurlijk personen geldt het door de minister van VWS vastgestelde maximum tarief, ter grootte van 20,-*. Let op: een formele zorgaanbieder (term 2015) verschilt van een professionele zorgaanbieder (term 2014). Kijk in het reglement voor het verschil. Deze maximumtarieven zijn alleen op jou van toepassing als je niet onder de overgangsregeling valt. 12

13 Blijft de Sociale Verzekeringsbank haar diensten aanbieden? De zorgverzekeraars, ministerie van VWS en SVB zijn nog met elkaar in onderhandeling over de rol van de SVB bij PGB vv. Wat is er veranderd in de verantwoording van je PGB vv? Je hoeft niet meer (half)jaarlijks je verantwoordingsformulieren in te dienen bij het zorgkantoor. Vanaf 2015 zullen steekproefsgewijs controles worden uitgevoerd. Daarom moet je wel je administratie bijhouden, want daaruit blijkt hoe je jouw budget hebt besteed. Zie ook: rechten en plichten van de verzekerde Een deel van mijn zorg gaat naar de gemeente, maar ik heb nog niets gehoord van de gemeente. Hoe zit dat? Helaas kunnen wij je vraag niet beantwoorden, de gemeente kan dat wel. Ik heb geen brief ontvangen. Hoe zit dat? Voor een antwoord over je persoonlijke situatie neem je contact op met ons PGB vv-team. Bel We helpen je graag. Er staat wel verpleging op de brief maar geen verzorging. Hoe kan dit? Voor een antwoord over je persoonlijke situatie neem je contact op met ons PGB vv-team. Bel We helpen je graag. Klachten en bezwaren Op ons besluit is de klachten- en geschillenregeling uit de verzekeringsvoorwaarden van je zorgverzekering van toepassing. Meer informatie hierover vind je in de verzekeringsvoorwaarden. Ga hiervoor naar Tijdens de behandeling van je klacht houd je recht op zorg. * VWS gaat dit regelen in een ministeriële regeling (AmvB). Deze moet nog worden gepubliceerd. Dit tarief is dus onder voorbehoud van publicatie van de AmvB. Contactgegevens Anderzorg Heb je nog vragen? Bel dan met ons PGB vv-team op We zijn bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 en uur. We helpen je graag! Anderzorg afdeling PGB vv Postbus BD Enschede 13

Informatiepakket PGB vv

Informatiepakket PGB vv Informatiepakket PGB vv Inhoud Aanvragen: stap-voor-stap 2 Declareren: stap-voor-stap 4 Factuur voor informele zorgaanbieder (natuurlijk persoon) 6 Declaratieformulier voor de verzekerde met PGB vv 8 Taken

Nadere informatie

Informatiepakket PGB vv

Informatiepakket PGB vv Informatiepakket PGB vv Inhoud Aanvragen: stap-voor-stap 2 Declareren: stap-voor-stap 4 Factuur voor informele zorgaanbieder (natuurlijk persoon) 6 Declaratieformulier voor de verzekerde met PGB vv 8 Taken

Nadere informatie

Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging Natura 2015. Ingangsdatum 1 januari 2015

Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging Natura 2015. Ingangsdatum 1 januari 2015 Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging Natura 2015 Ingangsdatum 1 januari 2015 Versie: definitief Datum: 17 oktober 2014 1 Artikel 1 Over het Reglement 1.1 Waarom een reglement? In

Nadere informatie

REGLEMENT PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING

REGLEMENT PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING REGLEMENT PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING Behorend bij de Kiemer Basisverzekering Geldig vanaf 1 januari 2015 Artikel 1 Begripsomschrijvingen AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging DEEL 1: verpleegkundig deel Dit deel vult de wijkverpleegkundige in samen met de verzekerde of wettelijk vertegenwoordiger 1 Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Reglement pgb wijkverpleging 2015. HollandZorg. Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2015. Eno Zorgverzekeraar N.V.

Reglement pgb wijkverpleging 2015. HollandZorg. Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2015. Eno Zorgverzekeraar N.V. Reglement pgb wijkverpleging 2015 HollandZorg Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2015. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983) Artikel 1 Over het Reglement 1.1 Waarom een reglement? In de polisvoorwaarden

Nadere informatie

PGB verpleging en verzorging

PGB verpleging en verzorging Aanvraagformulier Deel 1: verpleegkundig deel Dit deel vult de wijkverpleegkundige in samen met de verzekerde of wettelijk vertegenwoordiger 1 Zorgverzekeraar (van persoon voor wie het pgb is aangevraagd)

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING DEEL 1: verpleegkundig deel Dit deel vult de wijkverpleegkundige in samen met de verzekerde of wettelijk vertegenwoordiger 1. Zorgverzekeraar

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING. DEEL 1: verpleegkundig- deel

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING. DEEL 1: verpleegkundig- deel AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING DEEL 1: verpleegkundig- deel 1. Zorgverzekeraar (van persoon voor wie het pgb wordt aangevraagd) Dit formulier is voor: a.s.r. basis ziektekostenverzekeringen

Nadere informatie

Een Persoonsgebonden Budget (PGB) in de Zorgverzekeringswet

Een Persoonsgebonden Budget (PGB) in de Zorgverzekeringswet Een Persoonsgebonden Budget (PGB) in de Zorgverzekeringswet Hoe wordt jouw Persoonsgebonden Budget (PGB) geregeld? In deze folder lees je hoe het PGB voor verpleging en verzorging (PGB vv) bij Kiemer Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging

Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging Deel 1: verpleegkundig-deel 1. Geadresseerde Zorgverzekeraar : 2. Aanvrager Voor wie wordt dit PGB aangevraagd? Achternaam : Voorletters

Nadere informatie

Reglement Persoonsgebonden Budget

Reglement Persoonsgebonden Budget Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging \ Ingangsdatum 1 januari 2015 Versie: 1.0 Datum: 21 oktober 2014 Artikel 1 Over het Reglement 1.1 Waarom een reglement? In de verzekeringsvoorwaarden

Nadere informatie

Reglement. Persoonsgebonden Budget (PGB) Verpleging en Verzorging

Reglement. Persoonsgebonden Budget (PGB) Verpleging en Verzorging _ Reglement Persoonsgebonden Budget (PGB) Verpleging en Verzorging Ingangsdatum 1 januari 2015 bladzijde 1 _ Artikel 1 Over het Reglement 1.1 Waarom een reglement? In de verzekeringsvoorwaarden van uw

Nadere informatie

NATIONAL ACADEMIC. Reglement persoons- gebonden budget verpleging en verzorging 2015

NATIONAL ACADEMIC. Reglement persoons- gebonden budget verpleging en verzorging 2015 Reglement persoons- gebonden budget verpleging en verzorging 2015 Artikel 1. Over het Reglement 1.1 Waarom een reglement? In de verzekeringsvoorwaarden van uw zorgverzekering staat waarop u recht heeft,

Nadere informatie

Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging BeterDichtbij 2015

Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging BeterDichtbij 2015 Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging BeterDichtbij 2015 Ingangsdatum 1 januari 2015 Dit document is onder voorbehoud van aanname van de wetswijziging m.b.t. verpleging en verzorging

Nadere informatie

Reglement persoonsgebonden budget. verpleging en verzorging FLKS 2015. Reglement persoonsgebonden budget. verpleging en verzorging FLKS.

Reglement persoonsgebonden budget. verpleging en verzorging FLKS 2015. Reglement persoonsgebonden budget. verpleging en verzorging FLKS. Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 088-353 57 77 Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging FLKS 2015 www.flks.nl info@flks.nl Ingangsdatum 1 januari 2015 Inhoudsopgave pag. Artikel 1 Over

Nadere informatie

Mevrouw Van der Heuvel heeft haar PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld

Mevrouw Van der Heuvel heeft haar PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld Mevrouw Van der Heuvel heeft haar PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld Hoe wordt uw Persoonsgebonden Budget (PGB) geregeld? Een persoonsgebonden

Nadere informatie

Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging. Ingangsdatum 1 januari 2015

Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging. Ingangsdatum 1 januari 2015 Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging Ingangsdatum 1 januari 2015 Versie: 1.0 Datum: november 2014 1 Artikel 1 Over het Reglement 1.1 Waarom een reglement? In de polisvoorwaarden van

Nadere informatie

Een Persoonsgebonden Budget bij de zorgverzekeraar

Een Persoonsgebonden Budget bij de zorgverzekeraar Een Persoonsgebonden Budget bij de zorgverzekeraar Jouw Persoonsgebonden Budget (PGB) verpleging en verzorging Wat verandert er in 2015? De overheid wil de langdurige zorg toegankelijk, goed en betaalbaar

Nadere informatie

U kunt de ingevulde formulieren ook scannen en uploaden via het contactformulier via www.onvz.nl.

U kunt de ingevulde formulieren ook scannen en uploaden via het contactformulier via www.onvz.nl. pagina 1 INFORMATIE BIJ ZVW-PGB VERPLEGING EN VERZORGING Bijgaand vindt u de aanvraagformulieren (deel 1, 2 en 3) voor het aanvragen van het Zvw-pgb verpleging en verzorging. We vragen u het Reglement

Nadere informatie

Op uw huidige toestemmingsverklaring kunt u zien tot wanneer uw indicatie geldig is.

Op uw huidige toestemmingsverklaring kunt u zien tot wanneer uw indicatie geldig is. Pgb verpleging en verzorging 2016 Hebt u in 2015 een persoonsgebonden budget (pgb) verpleging en verzorging (vv)? Dan is deze informatie belangrijk voor u. Ten opzichte van 2015 zijn er wijzigingen rondom

Nadere informatie

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging Belangrijk! Dit formulier is digitaal invulbaar, maar moet wel ondertekend worden. Print hiervoor het formulier uit, nadat u het hebt

Nadere informatie

Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging 2015

Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging 2015 Artikel 1 Over het Reglement 1.1 Waarom een reglement? In de verzekeringsvoorwaarden van uw zorgverzekering staat waarop u recht heeft, maar niet tot in detail. Voor verpleging en verzorging is het onder

Nadere informatie

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget IKZ/PTZ verpleging en verzorging

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget IKZ/PTZ verpleging en verzorging Aanvraagformulier persoonsgebonden budget IKZ/PTZ verpleging en verzorging DEEL 1: Verpleegkundig deel 1. Geadresseerde Zorgverzekeraar: 2. Aanvrager Voor wie vraagt u een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging Ditzo 2015

Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging Ditzo 2015 Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging Ditzo 2015 Ingangsdatum 1 januari 2015 Dit document is onder voorbehoud van goedkeuring door de NZa en aanname van de wetswijziging m.b.t. verpleging

Nadere informatie

Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging SZVK 2015

Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging SZVK 2015 Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging SZVK 2015 Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging 2015 Artikel 1 Over het Reglement 1.1 Waarom een reglement? In de verzekeringsvoorwaarden

Nadere informatie

DEEL 2: Verzekerde deel

DEEL 2: Verzekerde deel DEEL 2: Verzekerde deel Dit deel wordt door de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger ingevuld. 1 Wij verzoeken u voor het invullen het Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging

Nadere informatie

Reglement Zvw-pgb verpleging en verzorging 2015 ONVZ Zorgverzekeraar

Reglement Zvw-pgb verpleging en verzorging 2015 ONVZ Zorgverzekeraar Reglement Zvw-pgb verpleging en verzorging 2015 ONVZ Zorgverzekeraar Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Over het Reglement Doelgroep

Nadere informatie

Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging 2015

Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging 2015 Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging 2015 Artikel 1 Over het Reglement 1.1 Waarom een reglement? In de verzekeringsvoorwaarden van uw zorgverzekering staat waarop u recht heeft, maar

Nadere informatie

Overzicht veranderingen persoonsgebonden budget verpleging en verzorging 2016

Overzicht veranderingen persoonsgebonden budget verpleging en verzorging 2016 Overzicht veranderingen persoonsgebonden budget verpleging en verzorging 2016 Doelgroep pgb Soorten zorgverlene rs AGB code 2015 Doelgroep pgb (artikel 2): Heeft u een indicatie voor verpleging en verzorging?

Nadere informatie

Informatie bij Persoonsgebonden Budget verpleging en verzorging (PGB vv)

Informatie bij Persoonsgebonden Budget verpleging en verzorging (PGB vv) Informatie bij Persoonsgebonden Budget verpleging en verzorging (PGB vv) Hierbij vindt u de aanvraagformulieren (deel 1, 2 en 3) voor het aanvragen van een Persoonsgebonden Budget verpleging en verzorging.

Nadere informatie

Rob heeft zijn PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld

Rob heeft zijn PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld 2017 Rob heeft zijn PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld Hoe wordt uw Persoonsgebonden Budget (PGB) geregeld? -2 - Een Persoonsgebonden Budget

Nadere informatie

Wijzigingsoverzicht PGB verpleging en verzorging 2014 en 2015

Wijzigingsoverzicht PGB verpleging en verzorging 2014 en 2015 Wijzigingsoverzicht PGB verpleging en verzorging 2014 en 2015 2014 2015 PGB via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Aanvraag PGB via zorgkantoor. Indicatiestelling loopt via CIZ. PGB vv via

Nadere informatie

Reglement Zvw-pgb verpleging en verzorging 2015 PNOzorg

Reglement Zvw-pgb verpleging en verzorging 2015 PNOzorg Reglement Zvw-pgb verpleging en verzorging 2015 PNOzorg Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Over het Reglement Doelgroep van het Zvw-pgb Alleen met

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging (pgb vv)

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging (pgb vv) Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging (pgb vv) DEEL 1: verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger

Nadere informatie

Jeugdzorg met een pgb

Jeugdzorg met een pgb Jeugdzorg met een pgb Voor wie is deze brochure? Deze brochure is bedoeld voor: ouders /verzorgers van kinderen uit de gemeente Den Haag die een persoonsgebonden budget (pgb) vanuit de Jeugdwet willen

Nadere informatie

Het Persoonsgebonden budget (PGB) voor Beschermd wonen

Het Persoonsgebonden budget (PGB) voor Beschermd wonen Het Persoonsgebonden budget (PGB) voor Beschermd wonen Met het persoonsgebonden budget (PGB) voor Beschermd wonen kun je zorg of ondersteuning zelf inkopen. Over Beschermd wonen Als je Beschermd woont,

Nadere informatie

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging (PGB vv)

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging (PGB vv) Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging (PGB vv) DEEL 1: Verpleegkundige deel Dit deel vult de wijkverpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger.

Nadere informatie

Voorletters O de heer O mevrouw Adres Postcode en woonplaats Geboortedatum BSN Telefoonnummer E-mail Relatienummer verzekeraar

Voorletters O de heer O mevrouw Adres Postcode en woonplaats Geboortedatum BSN Telefoonnummer E-mail Relatienummer verzekeraar DEEL 2: Verzekerde deel Dit deel wordt door de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger ingevuld. 1 Wij verzoeken u voor het invullen het Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging

Nadere informatie

Het Persoonsgebonden budget (PGB) voor Beschermd wonen

Het Persoonsgebonden budget (PGB) voor Beschermd wonen Het Persoonsgebonden budget (PGB) voor Beschermd wonen Met het persoonsgebonden budget (PGB) voor Beschermd wonen kun je zorg of ondersteuning zelf inkopen. Over Beschermd wonen Als je Beschermd woont,

Nadere informatie

Ondersteunings- en budgetplan persoonsgebonden budget

Ondersteunings- en budgetplan persoonsgebonden budget Ondersteunings- en budgetplan persoonsgebonden budget Wij vragen U dit plan in te vullen als u hebt aangegeven dat u zelf uw ondersteuning wilt regelen met een persoonsgebonden budget (pgb). De basis van

Nadere informatie

Mevrouw Van der Heuvel heeft haar PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld

Mevrouw Van der Heuvel heeft haar PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld 2016 Mevrouw Van der Heuvel heeft haar PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld Hoe wordt uw Persoonsgebonden Budget (PGB) geregeld? Een persoonsgebonden

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget verpleging en verzorging (PGB vv)

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget verpleging en verzorging (PGB vv) verpleging en verzorging ( vv) DEEL 1: Verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde en/of een (wettelijke) vertegenwoordiger 1. Een kopie van dit deel van het aanvraagformulier

Nadere informatie

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging DEEL 1: Verpleegkundig deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger 1. Een kopie

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget deel 1 verpleging en verzorging (pgb vv)

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget deel 1 verpleging en verzorging (pgb vv) Aevitae Postbus 2705 6401 DE Heerlen Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget deel 1 verpleging en verzorging (pgb vv) DEEL 1: Verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging (pgb vv)

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging (pgb vv) Let op! Sla dit formulier eerst op bij uw documenten op uw computer. Vul daarna het formulier in. Aanvraagformulier - Deel 1 Deel 1: verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de

Nadere informatie

Achmea Zorgverzekeraar. Achmea Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging

Achmea Zorgverzekeraar. Achmea Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging Achmea Zorgverzekeraar Achmea Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging Ingaande 1 januari 2015 Artikel 1 Over het reglement 1.1 Waarom een reglement? In de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering

Nadere informatie

Deel 1: Verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger 1.

Deel 1: Verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger 1. Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget deel 1 Deel 1: Verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger 1. Een kopie van dit deel

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging (Zvw-pgb)

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging (Zvw-pgb) Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging (Zvw-pgb) DEEL 1: verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging (Zvw-pgb) - Deel 2

Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging (Zvw-pgb) - Deel 2 Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging (Zvw-pgb) - Deel 2 Deel 2: Verzekerde deel aanvraag 2017 Dit deel wordt door u of uw (wettelijke) vertegenwoordiger ingevuld. 1 Wij verzoeken

Nadere informatie

Reglement pgb wijkverpleging Salland ZorgDirect

Reglement pgb wijkverpleging Salland ZorgDirect Reglement pgb wijkverpleging Salland ZorgDirect Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2016 en treedt in de plaats van het Reglement pgb wijkverpleging 2015. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983) Artikel

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget. Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Persoonsgebonden budget. Kinderen en jongeren tot 18 jaar Persoonsgebonden budget Kinderen en jongeren tot 18 jaar Begrippen Beschikking Pgb Pgb-plan Specialistische hulp Zorg Zorg in natura Zorgovereenkomst Brief van de gemeente waarin staat of uw aanvraag voor

Nadere informatie

OHRA Zorgverzekering. Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget verpleging en verzorging (Zvw pgb) Deel 2: Verzekerde deel aanvraag 2017

OHRA Zorgverzekering. Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget verpleging en verzorging (Zvw pgb) Deel 2: Verzekerde deel aanvraag 2017 OHRA Zorgverzekering Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget verpleging en verzorging (Zvw pgb) Deel 2: Verzekerde deel aanvraag 2017 Dit deel wordt door de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger

Nadere informatie

Wat is het en wie kan er gebruik van maken? Hoe werkt het pgb bij uw zorgverzekeraar?

Wat is het en wie kan er gebruik van maken? Hoe werkt het pgb bij uw zorgverzekeraar? Wat is het en wie kan er gebruik van maken? Hoe werkt het pgb bij uw zorgverzekeraar? Wanneer u een indicatie hebt voor verpleging en/of verzorging kunt u hiervoor bij uw zorgverzekeraar een persoonsgebonden

Nadere informatie

Achternaam Voorletters de heer* mevrouw* Adres Postcode en woonplaats Geboortedatum BSN Telefoonnummer Relatienummer verzekeraar

Achternaam Voorletters de heer* mevrouw* Adres Postcode en woonplaats Geboortedatum BSN Telefoonnummer  Relatienummer verzekeraar Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget deel 2 verpleging en verzorging (Zvw pgb) DEEL 2: Verzekerde deel Dit deel wordt door de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger ingevuld. 1 Wij verzoeken

Nadere informatie

DEEL 2: Verzekerde deel aanvraag 2017

DEEL 2: Verzekerde deel aanvraag 2017 De Amersfoortse Verzekeringen Afdeling Zorg Postbus 2072 3500 HB Utrecht Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging (Zvw pgb) deel 2 DEEL 2: Verzekerde deel aanvraag 2017 Dit deel

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget verpleging en verzorging (PGB vv)

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget verpleging en verzorging (PGB vv) verpleging en verzorging ( vv) zorgenzekerheid.nl DEEL 1: Verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde en/of een (wettelijke) vertegenwoordiger 1. Een kopie van dit

Nadere informatie

PERSOONSGEBONDEN BUDGETPLAN voor WMO PGB PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET

PERSOONSGEBONDEN BUDGETPLAN voor WMO PGB PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET PERSOONSGEBONDEN BUDGETPLAN voor WMO PGB PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET Korte toelichting op dit persoonsgebonden budgetplan U heeft een melding gedaan en u heeft

Nadere informatie

Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging SZVK 2016

Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging SZVK 2016 Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging SZVK 2016 Artikel 1 Over het Reglement 1.1 Waarom een reglement? In de verzekeringsvoorwaarden van uw zorgverzekering staat waarop u recht heeft,

Nadere informatie

Zorgverzekeraar:... Achternaam:... Voorletters:... Geboortedatum :... BSN:... Relatienummer verzekerde:...

Zorgverzekeraar:... Achternaam:... Voorletters:... Geboortedatum :... BSN:... Relatienummer verzekerde:... AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET DEEL 2 VERPLEGING EN VERZORGING (ZVW PGB) DEEL 2: Verzekerde deel aanvraag 2017 Dit deel wordt door de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger ingevuld

Nadere informatie

Voorletters Geboortedatum BSN Telefoonnummer Relatienummer verzekeraar

Voorletters Geboortedatum BSN Telefoonnummer  Relatienummer verzekeraar DEEL 2: Verzekerde deel aanvraag 2018 Dit deel wordt door de verzekerde of een (wettelijk) vertegenwoordiger ingevuld. 1 Wij verzoeken u voor het invullen het Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Zvw-pgb

Wijzigingsformulier Zvw-pgb Wijzigingsformulier Zvw-pgb Met dit formulier kunt u diverse wijzigingen met betrekking tot uw persoonsgebonden budget (PGB) uit de zorgverzekeringswet (Zvw-pgb) aan ons doorgeven. 1. Gegevens budgethouder

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging Deel 1

Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging Deel 1 Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging Deel 1 Deel 1: Verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger

Nadere informatie

REGLEMENT PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING

REGLEMENT PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING REGLEMENT PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING Behorend bij de Alles Verzorgd Polis, Vrije Keus Polis, en Zelf Bewust Polis Geldig vanaf 1 januari 2017 1 Artikel 1 Begripsomschrijvingen AGB-code

Nadere informatie

Verpleging en verzorging (Zvw-pgb) - Deel

Verpleging en verzorging (Zvw-pgb) - Deel Verpleging en verzorging (Zvw-) - Deel 2-2017. Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget deel 2: Verzekerde deel. Dit deel vult u of uw (wettelijk) vertegenwoordiger in. 1 Wij verzoeken u voor het invullen

Nadere informatie

Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging Ingangsdatum 1 januari 2016

Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging Ingangsdatum 1 januari 2016 Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging Ingangsdatum 1 januari 2016 pag. 1 Artikel 1 Over het Reglement 1.1 Waarom een reglement? In de verzekeringsvoorwaarden van uw zorgverzekering

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging Deel 1

Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging Deel 1 Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging Deel 1 Deel 1: Verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger

Nadere informatie

Aanvraagformulier pgb

Aanvraagformulier pgb Aanvraagformulier pgb Deel 2: Verzekerde deel pgb verpleging en verzorging (Zvw-pgb) Dit deel vult u of uw (wettelijk) vertegenwoordiger in. 1 Wij verzoeken u voor het invullen het Reglement pgb Verpleging

Nadere informatie

BUDGETPLAN NIEUWE WMO

BUDGETPLAN NIEUWE WMO BUDGETPLAN NIEUWE WMO Voor u ligt het budgetplan nieuwe Wmo. U vult dit budgetplan in als u zelf uw ondersteuning wilt coördineren met een persoonsgebonden budget (pgb). In het budgetplan beschrijft u,

Nadere informatie

Reglement pgb wijkverpleging

Reglement pgb wijkverpleging Reglement pgb wijkverpleging Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2017 en treedt in de plaats van het Reglement pgb wijkverpleging 2016. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983) Inhoud 1 Begripsomschrijvingen...

Nadere informatie

Reglement Persoonsgebonden Budget

Reglement Persoonsgebonden Budget Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en verzorging Avéro Achmea l 2015 Inhoudsopgave I Algemeen 4 1 Over het reglement 4 2 Begripsbepalingen 5 3 Doelgroep pgb vv 6 4 Toegang tot het pgb vv 6 5

Nadere informatie

Persoonsgebonden budgetplan voor WMO PGB PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET

Persoonsgebonden budgetplan voor WMO PGB PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET Kantooradres: Oldehoofsterkerkhof 2 8911 DH Leeuwarden Postadres: Postbus 21000 8900 JA Leeuwarden 14 058 gemeente@leeuwarden.nl Persoonsgebonden budgetplan voor WMO PGB PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG

Nadere informatie

U kunt de ingevulde formulieren ook scannen en per e-mail versturen naar teampgb@vvaazorgverzekering.nl.

U kunt de ingevulde formulieren ook scannen en per e-mail versturen naar teampgb@vvaazorgverzekering.nl. pagina 1 INFORMATIE BIJ ZVW-PGB VERPLEGING EN PERSOONLIJKE VERZORGING Bijgaand vindt u de aanvraagformulieren (deel 1 en 2) voor het Zvw-pgb verpleging en verzorging. We vragen u het Reglement Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

Reglement pgb wijkverpleging Salland Zorgverzekeringen

Reglement pgb wijkverpleging Salland Zorgverzekeringen Reglement pgb wijkverpleging Salland Zorgverzekeringen Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2018 en treedt in de plaats van het Reglement pgb wijkverpleging 2017. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983)

Nadere informatie

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging DEEL 1: Verpleegkundig deel aanvraag 2018 Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING (pgb vv) DEEL 3: Budgetplan

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING (pgb vv) DEEL 3: Budgetplan 1. Aanvrager AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING (pgb vv) DEEL 3: Budgetplan Dit budgetplan wordt door de verzekerde of wettelijk vertegenwoordiger ingevuld. Voor wie vraagt

Nadere informatie

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging Deel 1: Verpleegkundig deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger 1. Een kopie van dit deel van het aanvraagformulier dient te worden toegevoegd

Nadere informatie

Reglement Zvw-pgb verpleging en verzorging VvAA zorgverzekering 2016

Reglement Zvw-pgb verpleging en verzorging VvAA zorgverzekering 2016 Reglement Zvw-pgb verpleging en verzorging VvAA zorgverzekering 2016 Reglement Zvw-pgb verpleging en verzorging 2 Artikel 1 Over het reglement 2 Artikel 2 Zvw-pgb: voor wie en wanneer? 2 Artikel 3 Indicatie

Nadere informatie

Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging

Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging Ingangsdatum 1 januari 2016 Artikel 1 Over het Reglement 1.1 Waarom een reglement? In de verzekeringsvoorwaarden van uw zorgverzekering staat

Nadere informatie

Wlz-zorg: Zelf regelen of laten regelen?

Wlz-zorg: Zelf regelen of laten regelen? Wlz-zorg: Zelf regelen of laten regelen? Voorwoord In deze folder wordt in het kort uitgelegd hoe u uw Wlz-zorg kunt regelen. Als u recht heeft op Wlz-zorg, kunt u kiezen hoe u die zorg wilt regelen.

Nadere informatie

Het Persoonsgebonden budget (Pgb) voor de Jeugd

Het Persoonsgebonden budget (Pgb) voor de Jeugd Het Persoonsgebonden budget (Pgb) voor de Jeugd Het persoonsgebonden budget (Pgb) is geld dat u van uw zorgverzekeraar of gemeente krijgt om zelf zorg of ondersteuning in te kopen. Inleiding Als uw kind

Nadere informatie

PERSOONSGEBONDEN BUDGETPLAN voor JEUGDWET PGB -PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET-

PERSOONSGEBONDEN BUDGETPLAN voor JEUGDWET PGB -PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET- PERSOONSGEBONDEN BUDGETPLAN voor JEUGDWET PGB -PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET- Korte toelichting op dit persoonsgebonden budgetplan U heeft een melding gedaan en

Nadere informatie

Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging

Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging Ingangsdatum 1 januari 2018 Artikel 1 Wat is een Pgb? Een Pgb (persoonsgebonden budget) is een passende gemaximeerde vergoeding voor de kosten

Nadere informatie

Informatie bij Persoonsgebonden Budget verpleging en verzorging (PGB vv)

Informatie bij Persoonsgebonden Budget verpleging en verzorging (PGB vv) Informatie bij Persoonsgebonden Budget verpleging en verzorging (PGB vv) Hierbij vindt u het aanvraagformulier (deel 1 en ) voor het aanvragen van een Persoonsgebonden Budget verpleging en verzorging.

Nadere informatie

NATIONAL ACADEMIC. Reglement persoons- gebonden budget verpleging en verzorging 2016

NATIONAL ACADEMIC. Reglement persoons- gebonden budget verpleging en verzorging 2016 Reglement persoons- gebonden budget verpleging en verzorging 2016 Artikel 1. Over het Reglement 1.1 Waarom een reglement? In de verzekeringsvoorwaarden van uw zorgverzekering staat waarop u recht heeft,

Nadere informatie

Zijn er nog andere gezinsleden met een indicatie voor specialistische ondersteuning (individuele

Zijn er nog andere gezinsleden met een indicatie voor specialistische ondersteuning (individuele Postadres: Antwoordnummer 600 1300 VB Telefoon: 14 036 wijkteamsalmere.nl Uitvoeringsplan persoonsgebonden budget jeugd U wilt voor een jeugdige onder de 18 jaar ondersteuning inkopen via een persoonsgebonden

Nadere informatie

TEST AANVRAAGFORMULIER PERSOONGEBONDEN BUDGET (PGB) / VERGOEDINGSREGELING PERSOONLIJKE ZORG (VPZ) 1. Relatienummer: 044725

TEST AANVRAAGFORMULIER PERSOONGEBONDEN BUDGET (PGB) / VERGOEDINGSREGELING PERSOONLIJKE ZORG (VPZ) 1. Relatienummer: 044725 AANVRAAGFORMULIER PERSOONGEBONDEN BUDGET (PGB) / VERGOEDINGSREGELING PERSOONLIJKE ZORG (VPZ) 1. Relatienummer: 044725 2. Persoonlijke gegevens budgethouder ruimte voor wijzigingen a. achternaam : Test

Nadere informatie

PGB Special. Zorgovereenkomstenwijzer

PGB Special. Zorgovereenkomstenwijzer PGB Special 2017 Zorgovereenkomstenwijzer U hebt een Persoonsgebonden budget omdat u bijvoorbeeld door ziekte, een handicap of ouderdom zorg of hulp in de huishouding nodig heeft. Met het Persoons gebonden

Nadere informatie

Voor de aanvraag van een Persoonsgebonden budget voor jeugdigen tot 18 jaar

Voor de aanvraag van een Persoonsgebonden budget voor jeugdigen tot 18 jaar Pgb-plan Jeugd Voor de aanvraag van een Persoonsgebonden budget voor jeugdigen tot 18 jaar U heeft met een medewerker van de Ouder- en Kindteams gesproken over uw hulpvraag. Samen hebben jullie een perspectiefplan

Nadere informatie

Wijziging zorgovereenkomst met een zorginstelling

Wijziging zorgovereenkomst met een zorginstelling versie november 2016 Wijziging zorgovereenkomst met een Met dit formulier legt u wijzigingen in de zorgovereenkomst met een schriftelijk vast. Bijvoorbeeld: een wijziging van het aantal uren, verandering

Nadere informatie

PGB Informatiefolder. Goed voorbereid op weg naar 2016

PGB Informatiefolder. Goed voorbereid op weg naar 2016 PGB Informatiefolder Goed voorbereid op weg naar 2016 Het overgangsjaar 2015 is bijna voorbij. Afgelopen jaar gingen de nieuwe zorgwetten in, maar hadden veel budgethouders nog een PGB op basis van het

Nadere informatie

Reglement Zvw-pgb verpleging en verzorging ONVZ Zorgverzekeraar 2016

Reglement Zvw-pgb verpleging en verzorging ONVZ Zorgverzekeraar 2016 Reglement Zvw-pgb verpleging en verzorging ONVZ Zorgverzekeraar 2016 Reglement Zvw-pgb verpleging en verzorging 3 Artikel 1 Over het reglement 3 Artikel 2 Zvw-pgb: voor wie en wanneer? 3 Artikel 3 Indicatie

Nadere informatie

Voorbeeld zorgovereenkomst informele zorgaanbieder

Voorbeeld zorgovereenkomst informele zorgaanbieder Voorbeeld zorgovereenkomst informele zorgaanbieder Deze zorgovereenkomst kunt u gebruiken voor het maken van afspraken met een informele zorgaanbieder. Om vast te stellen of een zorgverlener een informele

Nadere informatie

Aanvraag AWBZ-zorg. 1. Uw persoonlijke gegevens. 3rijbewijs of ander

Aanvraag AWBZ-zorg. 1. Uw persoonlijke gegevens. 3rijbewijs of ander Waarom dit formulier? Heeft u zorg nodig? Dan kunt u mogelijk aanspraak maken op AWBZ-zorg. Dat is zorg die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

BUDGETPLAN Persoonsgebonden budget Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

BUDGETPLAN Persoonsgebonden budget Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) BUDGETPLAN Persoonsgebonden budget Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Voor u ligt het budgetplan Wmo. U vult dit budgetplan in als u zelf uw ondersteuning wilt regelen met een persoonsgebonden budget

Nadere informatie

Informatie aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging (pgb vv)

Informatie aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging (pgb vv) Informatie aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging (pgb vv) Met dit formulier vraagt u een persoonsgebonden budget verpleging en verzorging (pgb vv) of een verlenging van uw

Nadere informatie

Voorbeeld Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging

Voorbeeld Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging Voorbeeld Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging Ingangsdatum 1 januari 2016 3 november 2015 pag. 1 PGB reglement 3 november 2015 Artikel 1 Over het Reglement 1.1 Waarom een reglement?

Nadere informatie

Wijkverpleging PGB. De toestemmingsverklaring 2016 versturen wij uiterlijk 18 december 2015.

Wijkverpleging PGB. De toestemmingsverklaring 2016 versturen wij uiterlijk 18 december 2015. Wijkverpleging PGB In dit informatiebulletin informeren wij u over de veranderingen die vanaf 1 januari 2016 worden doorgevoerd voor pgb vv. Wij adviseren u om het informatiebulletin goed door te lezen.

Nadere informatie