Informatiepakket PGB vv

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatiepakket PGB vv"

Transcriptie

1 Informatiepakket PGB vv Inhoud Aanvragen: stap-voor-stap 2 Declareren: stap-voor-stap 4 Factuur voor informele zorgaanbieder (natuurlijk persoon) 6 Declaratieformulier voor de verzekerde met PGB vv 8 Taken van de verzekerde met PGB vv 10 Veelgestelde vragen 11 Contactgegevens 14 1 OV

2 Aanvragen: stap-voor-stap Het aanvragen van een PGB vv van HEMA Zorgverzekering is geregeld in artikel 4 van het PGB-reglement Om u te helpen, beschrijven we het aanvragen van een PGB stap-voor-stap. 1. Hoe vraag ik een PGB vv aan? Voor het aanvragen van een PGB heeft u de drie delen van het aanvraagformulier nodig: het verpleegkundige deel (deel 1) het verzekerde deel (deel 2) en het budgetplan (deel 3) U kunt de formulieren op de website downloaden en uitprinten. De formulieren: Het verpleegkundige deel (deel 1) Het verpleegkundige deel laat u invullen door de (wijk)verpleegkundige, die samen met u heeft vastgesteld welke zorg en hoeveel uren zorg u nodig heeft. Zowel u als de verpleegkundige moeten het ingevulde formulier voor akkoord ondertekenen. Meer informatie over de normen die de verpleegkundige hanteert bij het vaststellen van de (of uw) zorg kunt u vinden op de website van Het verzekerde deel (deel 2) Het verzekerde deel vult u zelf volledig in en ondertekent u. Bent u jonger dan 18 jaar of heeft u een beschikking van de rechtbank, dan moet uw wettelijk vertegenwoordiger punt 3 van het verzekerde deel invullen en bij punt 7 ondertekenen. Het budgetplan (deel 3) Het budgetplan vult u ook zelf in. Hierin geeft u aan wat voor zorg u nodig heeft. Deze informatie kunt u uit het verpleegkundige deel halen. Daar staat in hoeveel uur zorg en welke zorg u nodig heeft. Ook geeft u in het budgetplan aan welke zorgaanbieders bij u komen, hoeveel uur per week ze er zullen zijn en wat ze in die tijd doen. Overige documenten Naast de drie delen van het aanvraagformulier, stuurt u ook de volgende documenten mee, als dit van toepassing is op uw situatie: De beschikking van de rechtbank: als u een vertegenwoordiger heeft, dan staat dit in een besluit (brief) van de rechtbank. Zorgovereenkomsten: de afspraken over zorg die de zorgaanbieder zal leveren, moet u vastleggen in een overeenkomst. U maakt dus voor elke zorgaanbieder één zorgovereenkomst. U vindt een voorbeeld op onze website. TIP: maak een kopie van alle formulieren voor uw eigen administratie. Zo weet u precies welke afspraken u heeft gemaakt met de verpleegkundige en uw zorgaanbieder(s) over uw zorg. Heeft u alle formulieren volledig ingevuld en is alles compleet? Stuur de complete set met formulieren en eventueel andere documenten in één keer naar: HEMA Zorgverzekering Afdeling PGB vv Postbus AS Enschede LET OP: Als de PGB-aanvraagformulieren niet volledig zijn ingevuld en ondertekend of als de aanvraag niet compleet is, dan kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen. Uiteraard zullen wij dit aan u melden. 2

3 2. De beoordeling Wij beoordelen uw PGB vv aanvraag op basis van de volledig ingevulde aanvraagformulieren, de eventueel bijgevoegde documenten en een eventueel bewust keuze gesprek (BKG). Het kan zijn dat wij meer informatie van u nodig hebben om uw aanvraag te kunnen beoordelen. Wij vragen u dan om deze informatie naar ons te sturen. U kunt ook uw verpleegkundige of huisarts toestemming geven om de gevraagde informatie naar ons te sturen. Ook kan het zijn dat wij u uitnodigen voor een bewust keuze gesprek. Een bewust keuze gesprek is onderdeel van de beoordeling. U kunt dan in dit persoonlijk gesprek uw PGB vv aanvraag toelichten en wij kunnen u informeren wat de keuze voor een PGB voor u betekent. 3. Toekennen of afwijzen Als de aanvraag is beoordeeld, zoals beschreven bij De beoordeling, dan nemen wij een besluit. U ontvangt een brief waarin staat of uw PGB vv wordt toegekend of wordt afgewezen. Op ons besluit is de klachten- en geschillenregeling, beschreven in de algemene polisvoorwaarden van HEMA Zorgverzekering, van toepassing. Toekennen PGB vv Is uw aanvraag positief beoordeeld, dan krijgt u toestemming voor een PGB vv. U ontvangt een schriftelijke machtiging. In deze machtiging staat tot wanneer u gebruik kunt maken van het PGB vv en wat maximaal wordt vergoed. Bewaar deze machtiging goed! Voor het vaststellen van de hoogte van uw PGB vv zullen wij een berekening doen op basis van het aantal uren zorg die de (wijk) verpleegkundige heeft vastgesteld. Ingangsdatum De ingangsdatum van het PGB vv is de datum waarop uw aanvraag is goedgekeurd. De toekenning van het PGB vv wordt schriftelijk aan u bevestigd. Op uw verzoek kunnen wij het PGB vv ook op een latere datum in laten gaan. Afwijzen PGB vv Is uw aanvraag niet positief beoordeeld dan krijgt u geen toestemming voor een PGB vv. U ontvangt dan een brief, waarin wordt uitgelegd waarom de aanvraag is afgekeurd en u geen PGB vv krijgt. Vragen Heeft u nog vragen? Kijkt u dan eerst bij de veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij, belt u dan met ons PGB team op , zij zijn bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 en uur. 3

4 Declareren: stap-voor-stap De zorg die u ontvangt betaalt u uit het PGB vv. Dit doet u door de nota s van uw zorgaanbieders te declareren bij HEMA Zorgverzekering. Om u te helpen, beschrijven we het declareren van de nota s stap-voor-stap. LET OP: Er zijn 2 soorten formulieren, 1 voor u om nota s te declareren en 1 voor de informele zorgaanbieder. Formulier 1: Declaratieformulier voor de verzekerde met PGB vv: Dit document gebruikt u om alle facturen te verzamelen en toe te sturen naar de zorgverzekeraar. Dit wordt uitgelegd bij de volgende stappen. Formulier 2: Factuur voor informele zorgaanbieder (natuurlijk persoon): Dit formulier kan een natuurlijk persoon gebruiken om de geleverde uren zorg bij u in rekening te brengen. Eventuele formele zorgaanbieders maken gebruik van eigen facturen. Stap 1. Voor het declareren van de facturen van uw zorgaanbieders, gebruikt u het Declaratieformulier voor de PGB vv-houder. Stap 2. Van de zorgaanbieder, waarmee u een zorgovereenkomst heeft voor uw PGB vv, ontvangt u facturen. Deze facturen controleert u op juistheid en volledigheid. Vervolgens vult u het declaratieformulier in., 1ste kolom: vul hier de begindatum in 2de kolom: vul hier de einddatum in 3de kolom: geef een korte omschrijving van de werkzaamheden. Maak duidelijk of u persoonlijke verzorging en/of verpleging heeft ontvangen. En vermeld daarbij of u die zorg van een formele zorgaanbieder of een informele zorgaanbieder heeft ontvangen. 4de kolom: vul hier het totaal aantal eenheden dat u zorg heeft ontvangen in. Eén eenheid is vijf minuten. Dit houdt in: 6 eenheden = 30 minuten, 12 eenheden = 60 minuten (1 uur). 5de kolom: vul hier het tarief per eenheid in. (bijvoorbeeld: 2,50 per eenheid) 6de kolom: vul hier het totaalbedrag in euro s, in (eenheden x tarief; voorbeeld 3 eenheden x 2,50 = 7,50) Voor formele zorgaanbieder kunt u maximaal declareren: Persoonlijke verzorging PGB 35,70 per uur; Verpleging PGB 52,85 per uur. Voor informele zorgaanbiederzorgaanbieders kunt u maximaal declareren: Persoonlijke verzorging of verpleging 20,00* per uur Stap 3. Heeft u alles ingevuld? En kopieën gemaakt van het declaratieformulier en van de nota s? Dan kunt u nu het originele, ingevulde en ondertekende declaratieformulier samen met de originele nota s van uw zorgaanbieder sturen naar: HEMA Zorgverzekering Afdeling PGB vv Postbus AS Enschede Stap 4 HEMA Zorgverzekering controleert de declaratie en betaalt, na goedkeuring het bedrag waar u recht op heeft, binnen 10 werkdagen naar het bij ons bekende rekeningnummer over. * VWS gaat dit regelen in een ministeriële regeling (AmvB). Deze moet nog worden gepubliceerd. Dit tarief is dus onder voorbehoud van publicatie van de AmvB. 4

5 Stap 5. U betaalt de nota s van uw zorgaanbieders! U bent zelf verantwoordelijk voor het uitbetalen van de door u gecontracteerde formele en/of informele zorgaanbieders. Let op! Alleen geleverde zorg die hoort bij uw zorgplan (de zorg die de wijkverpleegkundige heeft vastgesteld), mag gedeclareerd worden. Wij verlenen geen voorschot. Geleverde zorg kunt u alleen achteraf declareren Door inzending van de facturen geeft u aan akkoord te gaan met de juistheid van deze facturen en de geleverde uren zorg. Het totaal van de ingediende facturen over het kalenderjaar is nooit hoger dan de maximale hoogte van het toegekende jaarbudget PGB vv. 5

6 Factuur voor informele zorgaanbieder (natuurlijk persoon) U gebruikt dit formulier als u een informele zorgaanbieder bent en u de facturen bij de verzekerde met een PGB vv wilt declareren. Zorgaanbieder Naam : Adres : Postcode en woonplaats : Telefoonnummer : Telefoonnummer mobiel: IBAN/Bankrekening : Relatie tot verzekerde : Verzekerde Naam : Adres : Postcode en woonplaats : Geboortedatum : BSN : Factuur Factuurnummer: Factuurdatum: Te betalen voor: Declareren Wilt u de originele facturen sturen naar de verzekerde met een PGB vv? Fotokopieën, herinneringen en duplicaten worden door HEMA zorgverzekering niet in behandeling genomen. HEMA zorgverzekering stuurt geen originele facturen retour. Maak een kopie van uw factuur. Deze kopie bewaart u voor uw eigen administratie. Begindatum Einddatum Totaal aantal eenheden per 5 minuten* Tarief per 5 minuten* Totaal bedrag (e) *1 eenheid = 5 minuten, 6 eenheden = 30 minuten, 12 eenheden = 60 minuten (1 uur) Totaal bedrag Ondertekening Datum: Handtekening zorgaanbieder: FO

7 Toelichting op de factuur voor de informele zorgaanbieder (natuurlijk persoon) Zorgaanbieder Vul hier uw naam, adres, telefoonnummer, IBAN/Bankrekeningnummer in Verzekerde Vul hier de naam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum en burgerservicenummer (BSN) in van degene aan wie u zorg geeft. Factuur Onder factuur worden de gegevens, factuurnummer, factuurdatum en te betalen voor, ingevuld voor uw eigen administratie. Hier vult u dus NIET de factuurgegevens in van de verzekerde. Declareren 1ste kolom: vul hier de begindatum in 2de kolom: vul hier de einddatum in 3de kolom: geef een korte omschrijving van de werkzaamheden. Maak duidelijk of u persoonlijke verzorging en/of verpleging heeft gegeven. 4de kolom: vul hier het totaal aantal eenheden dat u zorg heeft gegeven in. Eén eenheid is vijf minuten. Dit houdt in: 6 eenheden = 30 minuten, 12 eenheden = 60 minuten (1 uur). 5de kolom: vul hier het tarief per eenheid in. (bijvoorbeeld: e 2,50 per eenheid) 6de kolom: vul hier het totaalbedrag in euro s, in (eenheden x tarief; voorbeeld 3 eenheden x e 2,50 = e 7,50) Uitleg van omschrijving, 3de kolom In deze kolom geeft u aan of de zorg die u heeft gegeven valt onder persoonlijke verzorging en/of verpleging. Ondertekening Vul hier de datum in en plaats uw handtekening. Stuur uw facturen naar de verzekerde. De verzekerde verzamelt uw facturen en dient deze in bij HEMA Zorgverzekering. LET OP!: Als u de factuur niet volledig invult, kunnen wij niet garanderen dat het door de verzekerde met een PGB vv ingediende declaratieformulier met facturen in behandeling kan worden genomen. 7

8 Declaratieformulier voor de verzekerde met PGB vv U gebruikt dit formulier als u de verzekerde met PGB vv bent en bij ons de factuur van uw zorgaanbieder(s) declareert. Dit zijn zorgkosten vanuit uw PGB verpleging en verzorging. LET OP: VOEG DE FACTU(U)R(EN) VAN DE ZORGAANBIEDER TOE Verzekerde Voor wie wordt dit PGB aangevraagd? Naam : Adres : Postcode en woonplaats : Geboortedatum : BSN : Verzekerdennummer : Ingangsdatum PGB vv : Declareren Wilt u de originele factuur meesturen? Fotokopieën, herinneringen en duplicaten worden niet in behandeling genomen. HEMA Zorgverzekering stuurt geen originele facturen retour, we adviseren u een kopie te maken van het declaratieformulier en de facturen. De kopieën zijn voor uw eigen administratie. Begindatum Einddatum Totaal aantal eenheden per 5 minuten* Tarief per 5 minuten* Totaal bedrag (e) *1 eenheid = 5 minuten, 6 eenheden = 30 minuten, 12 eenheden = 60 minuten (1 uur) Totaal bedrag Ondertekening Datum: Handtekening verzekerde met PGB vv: FO

9 Toelichting op de factuur voor de informele zorgaanbieder (natuurlijk persoon) Zorgaanbieder Vul hier uw naam, adres, telefoonnummer, IBAN/Bankrekeningnummer in Verzekerde Vul hier de naam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum en burgerservicenummer (BSN) in van degene aan wie u zorg geeft. Factuur Onder factuur worden de gegevens, factuurnummer, factuurdatum en te betalen voor, ingevuld voor uw eigen administratie. Hier vult u dus NIET de factuurgegevens in van de verzekerde. Declareren 1ste kolom: vul hier de begindatum in 2de kolom: vul hier de einddatum in 3de kolom: geef een korte omschrijving van de werkzaamheden. Maak duidelijk of u persoonlijke verzorging en/of verpleging heeft gegeven. 4de kolom: vul hier het totaal aantal eenheden dat u zorg heeft gegeven in. Eén eenheid is vijf minuten. Dit houdt in: 6 eenheden = 30 minuten, 12 eenheden = 60 minuten (1 uur). 5de kolom: vul hier het tarief per eenheid in. (bijvoorbeeld: e 2,50 per eenheid) 6de kolom: vul hier het totaalbedrag in euro s, in (eenheden x tarief; voorbeeld 3 eenheden x e 2,50 = e 7,50) Uitleg van omschrijving, 3de kolom In deze kolom geeft u aan of de zorg die u heeft gegeven valt onder persoonlijke verzorging en/of verpleging. Ondertekening Vul hier de datum in en plaats uw handtekening. Stuur uw facturen naar de verzekerde. De verzekerde verzamelt uw facturen en dient deze in bij HEMA Zorgverzekering. LET OP!: Vul de factuur volledig in. Als we van de verzekerde, waar u zorg aan verleent, een factuur ontvan gen die niet volledig is ingevuld dan wordt de factuur niet in behandeling genomen. 9

10 Taken van de verzekerde met PGB vv Als verzekerde met een PGB vv heeft u rechten en plichten. Hieronder staan de plichten (taken) die u moet kunnen uitvoeren. Informatie verstrekken Als wij u vragen om extra informatie voor uw PGB vv aanvraag dan bent u verplicht deze aan ons te geven. U mag ook uw verpleegkundige of uw huisarts toestemming geven om de informatie aan ons door te geven. Bij Administratiedossier ziet u voorbeelden van wat wij zien als extra informatie. Zorgaanbieders uitkiezen en zorg inkopen Als verzekerde met een PGB vv kunt u uw eigen zorgaanbieders uitzoeken en de zorg inkopen waarvoor u een indicatie heeft. U verricht dan dus taken als het werven van personeel en het opstellen van uurroosters. U bent zelf verantwoordelijk voor de besteding van uw budget en voor de kwaliteit en doelmatigheid van de ingekochte zorg. Tijdens de looptijd van uw PGB vv kunt u HEMA Zorgverzekering niet aanspreken op de zorgplicht voor de functie verpleging en verzorging Declareren en zorgaanbieders betalen De kosten van de zorg die u heeft gekregen moet u declareren. U kunt hier meer over lezen bij Declareren: stap-voor-stap. Met het ontvangen geld betaalt u de zorgaanbieders die de zorg aan u hebben geleverd. Administratiedossier Als u PGB vv houder bent dan moet u zelf een administratie van de PGB vv bijhouden. De PGB vv administratie zal onder andere moeten bestaan uit: Het volledige PGB vv aanvraagformulieren set (kopie van de originelen die u ons heeft toegestuurd) De machtiging. De machtiging zult u nog ontvangen. Deze machtiging is de bevestiging dat voor u een bedrag is gereserveerd (uw PGB vv) voor het betalen van uw zorgaanbieders. Als u meerdere vormen zorg nodig heeft, dan zal dit bedrag zijn verdeeld. U kunt het budget per zorgvorm (verpleging of verzorging) dan zien op uw machtiging. Het bedrag is berekend op basis van het aantal uren die de wijkverpleegkundige heeft vastgesteld. Het bedrag, oftewel uw machtiging voor PGB vv, is afgegeven voor een bepaalde periode. De begin- en einddatum staat ook op uw machtiging. Zo weet u precies wanneer uw PGB vv eindigt. Een machtiging voor PGB vv wordt jaarlijks verlengd, tenzij de indicatie eerder afloopt. U krijgt deze machtiging automatisch thuisgestuurd. De verlenging gebeurt maximaal vier keer. Elk vijfde jaar moet u een nieuwe aanvraag doen, zodat kan worden bekeken of uw budget voor PGB vv nog aansluit bij uw behoefte aan zorg. De zorgovereenkomsten. U stelt een zorgovereenkomst op met elke zorgaanbieder. Dit moet met uw formele zorgaanbieders maar ook met uw informele zorgaanbieders. Zowel u als uw zorgaanbieder moet dit document ondertekenen. U houdt zelf toezicht op nakoming van de zorgovereenkomsten. Voorbeelden van zorgovereenkomsten komen op onze website te staan. Houd de originele zorgovereenkomsten voor uw eigen administratie. Het uitvoeringsverzoek, als dit van toepassing is. Als de zorg die door een natuurlijk persoon geboden wordt (mede) voorbehouden handelingen betreft, dan moet dit conform de Wet BIG plaatsvinden. Voorbehouden handelingen zijn risicovolle, medische handelingen die alleen door bevoegde zorgverleners mogen worden uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld het begeleiden van een bevalling of het geven van injecties. Dit betekent dat er een, door een daartoe bevoegd medisch professional getekend, uitvoeringsverzoek moet zijn. Wij kunnen u vragen dit uitvoeringsverzoek aan te leveren. De beschikking van de rechtbank, in het geval van een wettelijk vertegenwoordiger. Kopie facturen van zorgaanbieders Kopieën van de door u ingediende declaratieformulieren Dit dossier dient u na beëindigen van het PGB vv minimaal vijf jaar te archiveren. Wij kunnen u vragen uw administratie naar ons op te sturen of wij komen bij u thuis om de administratie te bespreken. 10

11 Wijzigingen doorgeven U moet wijzigingen door geven aan HEMA Zorgverzekering. Voor aanpassingen die betrekking hebben op de PGB vv, neemt u contact op met de afdeling PGB vv. Bijvoorbeeld: als uw PGB vv eerder eindigt of moet eindigen als u (langer dan twee maanden) verblijft in een instelling en deze zorg hoort bij het zorgkantoor ( Wet langdurige zorg) De afdeling PGB vv past geen persoonsgegevens aan. Wijzigingen in uw persoonsgegevens geeft u door aan onze klantenservice. Beëindigen, niet van rechtswege U moet de beëindiging van PGB vv zelf aan HEMA Zorgverzekering doorgeven, als: U kiest voor zorg in natura (ZIN) U geen zorg meer inkoopt met uw PGB vv en dus een einddatum wil doorgeven. Aanvragen of opnieuw aanvragen De aanvraag voor een (nieuw) PGB vv moet u zelf doen. Kijk voor meer informatie bij Aanvragen: stap-voor-stap. Dit moet u onder andere doen wanneer: uw indicatie afloopt en hiermee uw PGB vv automatisch eindigt. U moet opnieuw uw zorgbehoefte laten vaststellen door de (wijk) verpleegkundige. Doe dit ruim zes weken voordat uw indicatie(zorgbehoefte), en dus uw PGB vv, eindigt. Zodra de zorgbehoefte is gesteld, kunt u op basis van deze nieuwe zorgbehoefte een aanvraag doen voor PGB vv. de aard, omvang of duur van uw zorgvraag wijzigt. De (wijk)verpleegkundige moet dan opnieuw de zorgbehoefte vaststellen. Op basis van deze nieuwe zorgbehoefte kunt u een nieuwe aanvraag voor een PGB vv indienen. uw PGB vv al vier keer automatisch jaarlijks is verlengd. Elke vijfde jaar moet u een nieuwe aanvraag voor een PGB vv indienen, zodat uw PGB vv overeenkomt met uw zorgvraag. u langer dan twee maanden bent opgenomen in het ziekenhuis u langer dan twee maanden bent opgenomen in een instelling waarvoor u een indicatie heeft van het zorgkantoor (Wet langdurige zorg) 11

12 Veelgestelde vragen Waar vind ik informatie over mijn huidige indicatiebesluit? Uw indicatie staat in de brief die het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) u stuurde na aanvraag van uw zorg. Mijn indicatie verloopt, wat moet ik doen? U maakt minimaal zes weken voor de einddatum van uw indicatie een afspraak met de (wijk)verpleegkundige. Hij of zij beoordeelt of u behoefte heeft aan zorg. Als dat het geval is voor PGB vv dan vult u de aanvraagformulieren in. De ingevulde formulieren stuurt u naar ons toe. Uw aanvraag voor een PGB wordt door ons beoordeeld. Hiervoor gebruiken wij de regels uit het reglement PGB verpleging en verzorging. Wij sturen u de uitslag van de beoordeling toe. Als u in de merkt dat uw zorgvraag niet meer aansluit bij uw situatie, dan moet de (wijk)verpleegkundige de nieuwe zorgbehoefte vaststellen. Op basis van deze nieuwe zorgbehoefte kunt u opnieuw een PGB vv aanvragen. Heeft u nog geen contact met een verpleegkundige? Dan kunt u via uw huisarts in contact komen met de verpleegkundige. Hoe kom ik bij een verpleegkundige? Er zijn verpleegkundigen in uw wijk die de zorgbehoefte mogen vaststellen. Zij zullen voor het PGB vv vanaf 2015 uw zorgbehoefte vast stellen. Ook specialisten die voldoen aan de eisen mogen de zorgbehoefte vaststellen. Is er geen verpleegkundige in uw omgeving dan kan de huisarts u doorverwijzen. Wat is de rol van de (wijk)verpleegkundige die mijn zorgbehoefte heeft vastgesteld? De (wijk)verpleegkundige is samen met u verantwoordelijk voor het vaststellen van de zorg, het zorgplan en de evaluatie of het aanvullen van uw zorgbehoefte. De (wijk)verpleegkundige is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de zorg die u inkoopt met uw PGB vv. Moet ik de zorgovereenkomsten naar jullie opsturen? Valt u onder het overgangsrecht dan hoeft u deze alleen te sturen als wij u er om vragen. Bij nieuwe aanvragen PGB vv is de zorgovereenkomst een onderdeel van de aanvraag. Hoe wordt mijn budget bepaald? Valt u onder het overgangsrecht, dan is het budget voor 2015 gebaseerd op het budget van Hiervoor is een berekening gemaakt op basis van het aantal dagen dat uw PGB (en uw indicatie) doorloopt in Het kabinet bezuinigt op de langdurige zorg in Nederland. Dit betekent dat het budget voor uw PGB met 15 % wordt verlaagd. Dit geldt alléén voor verzorging. Voor de vaststelling van de hoogte van uw PGB vv bij een nieuwe aanvraag in of na 2015, gaan wij uit van de uren verpleging en/ of verzorging die de verpleegkundige heeft vastgesteld. HEMA Zorgverzekering stelt de hoogte van het PGB vast op basis van de volgende bedragen: Persoonlijke verzorging: 27,42 per uur. Verpleging: 50,08 per uur. Mijn budget over 2015 klopt niet, hoe komt dit? Bij persoonlijke verzorging wordt het budget met 15% verlaagd. Het budget berekend op het aantal dagen dat u in 2015 recht heeft op PGB vv op basis van uw zorgbehoefte. Hoe gaat het declareren in de nieuwe situatie? Wij hebben dit voor u uitgeschreven zie: Declareren: stap-voor-stap Wat zijn de tarieven? Voor de besteding van het budget, declaratie en vergoeding van de zorg worden verschillende tarieven gehanteerd vanwege het onderscheid in geleverde zorg door formele zorgaanbieders en zorg geleverd door natuurlijke personen. Voor formele zorgaanbieders kunt u maximaal declareren: voor persoonlijke verzorging PGB 35,70 per uur; voor verpleging PGB 52,85 per uur. 12

13 Voor zorg geleverd door natuurlijk personen geldt het door de minister van VWS vastgestelde maximum tarief, ter grootte van 20,-*. Deze maximumtarieven zijn alleen op u van toepassing als u niet onder de overgangsregeling valt. Let op: een formele zorgaanbieder (term 2015) verschilt van een professionele zorgaanbieder (term 2014). Kijk in het reglement voor het verschil. Blijft de Sociale Verzekeringsbank haar diensten aanbieden? De zorgverzekeraars, ministerie van VWS en SVB zijn nog met elkaar in onderhandeling over de rol van de SVB bij PGB vv. Wat is er veranderd in de verantwoording van uw PGB? U hoeft niet meer (half)jaarlijks uw verantwoordingsformulieren in te dienen bij het zorgkantoor. Vanaf 2015 zullen steekproefsgewijs controles worden uitgevoerd. U moet daarom wel uw administratie bij houden, waaruit blijkt hoe u uw budget heeft besteed. Zie ook Taken van de PGB vv houder. Een deel van mijn zorg gaat naar de gemeente, maar ik heb nog niets gehoord van de gemeente. Hoe zit dat? Helaas kunnen wij uw vragen hierover niet beantwoorden. We raden u aan uw gemeente te bellen. Ik heb geen brief ontvangen. Hoe zit dat? Dit is per situatie verschillend Voor een antwoord over uw persoonlijke situatie kunt u contact opnemen met ons PGB vv team, Zij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot u. Er staat wel verpleging op de brief maar geen verzorging, hoe kan dit? Dit is per situatie verschillend. Voor een antwoord over uw persoonlijke situatie kunt u contact opnemen met ons PGB vv team, Zij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot u. Klachten en bezwaren Op ons besluit is de klachten- en geschillenregeling uit de verzekeringsvoorwaarden van uw zorgverzekering van toepassing. Meer informatie hierover vindt u in de verzekeringsvoorwaarden. Ga hiervoor naar Tijdens de behandeling van uw klacht houdt u aanspraak op zorg. * VWS gaat dit regelen in een ministeriële regeling (AmvB). Deze moet nog worden gepubliceerd. Dit tarief is dus onder voorbehoud van publicatie van de AmvB. 13

14 Contactgegevens Heeft u nog vragen? Belt u dan met ons PGB team op , zij zijn bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 en uur. HEMA Zorgverzekering Afdeling PGB vv Postbus AS Enschede 14

Informatiepakket PGB vv

Informatiepakket PGB vv Informatiepakket PGB vv Inhoud Aanvragen: stap-voor-stap 2 Declareren: stap-voor-stap 4 Factuur voor informele zorgaanbieder (natuurlijk persoon) 6 Declaratieformulier voor de verzekerde met PGB vv 8 Taken

Nadere informatie

Informatiepakket PGB vv

Informatiepakket PGB vv Informatiepakket PGB vv Inhoud Stap-voor-stap aanvragen 2 Stap-voor-stap declareren 4 Factuur voor informele zorgaanbieder (natuurlijk persoon) 6 Declaratieformulier voor de verzekerde met PGB vv 8 Rechten

Nadere informatie

Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging Natura 2015. Ingangsdatum 1 januari 2015

Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging Natura 2015. Ingangsdatum 1 januari 2015 Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging Natura 2015 Ingangsdatum 1 januari 2015 Versie: definitief Datum: 17 oktober 2014 1 Artikel 1 Over het Reglement 1.1 Waarom een reglement? In

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging DEEL 1: verpleegkundig deel Dit deel vult de wijkverpleegkundige in samen met de verzekerde of wettelijk vertegenwoordiger 1 Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging

Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging Deel 1: verpleegkundig-deel 1. Geadresseerde Zorgverzekeraar : 2. Aanvrager Voor wie wordt dit PGB aangevraagd? Achternaam : Voorletters

Nadere informatie

Reglement pgb wijkverpleging 2015. HollandZorg. Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2015. Eno Zorgverzekeraar N.V.

Reglement pgb wijkverpleging 2015. HollandZorg. Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2015. Eno Zorgverzekeraar N.V. Reglement pgb wijkverpleging 2015 HollandZorg Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2015. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983) Artikel 1 Over het Reglement 1.1 Waarom een reglement? In de polisvoorwaarden

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING DEEL 1: verpleegkundig deel Dit deel vult de wijkverpleegkundige in samen met de verzekerde of wettelijk vertegenwoordiger 1. Zorgverzekeraar

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING. DEEL 1: verpleegkundig- deel

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING. DEEL 1: verpleegkundig- deel AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING DEEL 1: verpleegkundig- deel 1. Zorgverzekeraar (van persoon voor wie het pgb wordt aangevraagd) Dit formulier is voor: a.s.r. basis ziektekostenverzekeringen

Nadere informatie

PGB verpleging en verzorging

PGB verpleging en verzorging Aanvraagformulier Deel 1: verpleegkundig deel Dit deel vult de wijkverpleegkundige in samen met de verzekerde of wettelijk vertegenwoordiger 1 Zorgverzekeraar (van persoon voor wie het pgb is aangevraagd)

Nadere informatie

Mevrouw Van der Heuvel heeft haar PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld

Mevrouw Van der Heuvel heeft haar PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld Mevrouw Van der Heuvel heeft haar PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld Hoe wordt uw Persoonsgebonden Budget (PGB) geregeld? Een persoonsgebonden

Nadere informatie

Een Persoonsgebonden Budget (PGB) in de Zorgverzekeringswet

Een Persoonsgebonden Budget (PGB) in de Zorgverzekeringswet Een Persoonsgebonden Budget (PGB) in de Zorgverzekeringswet Hoe wordt jouw Persoonsgebonden Budget (PGB) geregeld? In deze folder lees je hoe het PGB voor verpleging en verzorging (PGB vv) bij Kiemer Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Reglement Persoonsgebonden Budget

Reglement Persoonsgebonden Budget Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging \ Ingangsdatum 1 januari 2015 Versie: 1.0 Datum: 21 oktober 2014 Artikel 1 Over het Reglement 1.1 Waarom een reglement? In de verzekeringsvoorwaarden

Nadere informatie

REGLEMENT PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING

REGLEMENT PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING REGLEMENT PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING Behorend bij de Kiemer Basisverzekering Geldig vanaf 1 januari 2015 Artikel 1 Begripsomschrijvingen AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Nadere informatie

Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging. Ingangsdatum 1 januari 2015

Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging. Ingangsdatum 1 januari 2015 Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging Ingangsdatum 1 januari 2015 Versie: 1.0 Datum: november 2014 1 Artikel 1 Over het Reglement 1.1 Waarom een reglement? In de polisvoorwaarden van

Nadere informatie

Reglement persoonsgebonden budget. verpleging en verzorging FLKS 2015. Reglement persoonsgebonden budget. verpleging en verzorging FLKS.

Reglement persoonsgebonden budget. verpleging en verzorging FLKS 2015. Reglement persoonsgebonden budget. verpleging en verzorging FLKS. Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 088-353 57 77 Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging FLKS 2015 www.flks.nl info@flks.nl Ingangsdatum 1 januari 2015 Inhoudsopgave pag. Artikel 1 Over

Nadere informatie

Reglement. Persoonsgebonden Budget (PGB) Verpleging en Verzorging

Reglement. Persoonsgebonden Budget (PGB) Verpleging en Verzorging _ Reglement Persoonsgebonden Budget (PGB) Verpleging en Verzorging Ingangsdatum 1 januari 2015 bladzijde 1 _ Artikel 1 Over het Reglement 1.1 Waarom een reglement? In de verzekeringsvoorwaarden van uw

Nadere informatie

Een Persoonsgebonden Budget bij de zorgverzekeraar

Een Persoonsgebonden Budget bij de zorgverzekeraar Een Persoonsgebonden Budget bij de zorgverzekeraar Jouw Persoonsgebonden Budget (PGB) verpleging en verzorging Wat verandert er in 2015? De overheid wil de langdurige zorg toegankelijk, goed en betaalbaar

Nadere informatie

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget IKZ/PTZ verpleging en verzorging

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget IKZ/PTZ verpleging en verzorging Aanvraagformulier persoonsgebonden budget IKZ/PTZ verpleging en verzorging DEEL 1: Verpleegkundig deel 1. Geadresseerde Zorgverzekeraar: 2. Aanvrager Voor wie vraagt u een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging BeterDichtbij 2015

Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging BeterDichtbij 2015 Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging BeterDichtbij 2015 Ingangsdatum 1 januari 2015 Dit document is onder voorbehoud van aanname van de wetswijziging m.b.t. verpleging en verzorging

Nadere informatie

NATIONAL ACADEMIC. Reglement persoons- gebonden budget verpleging en verzorging 2015

NATIONAL ACADEMIC. Reglement persoons- gebonden budget verpleging en verzorging 2015 Reglement persoons- gebonden budget verpleging en verzorging 2015 Artikel 1. Over het Reglement 1.1 Waarom een reglement? In de verzekeringsvoorwaarden van uw zorgverzekering staat waarop u recht heeft,

Nadere informatie

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging Belangrijk! Dit formulier is digitaal invulbaar, maar moet wel ondertekend worden. Print hiervoor het formulier uit, nadat u het hebt

Nadere informatie

DEEL 2: Verzekerde deel

DEEL 2: Verzekerde deel DEEL 2: Verzekerde deel Dit deel wordt door de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger ingevuld. 1 Wij verzoeken u voor het invullen het Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging

Nadere informatie

U kunt de ingevulde formulieren ook scannen en uploaden via het contactformulier via www.onvz.nl.

U kunt de ingevulde formulieren ook scannen en uploaden via het contactformulier via www.onvz.nl. pagina 1 INFORMATIE BIJ ZVW-PGB VERPLEGING EN VERZORGING Bijgaand vindt u de aanvraagformulieren (deel 1, 2 en 3) voor het aanvragen van het Zvw-pgb verpleging en verzorging. We vragen u het Reglement

Nadere informatie

Overzicht veranderingen persoonsgebonden budget verpleging en verzorging 2016

Overzicht veranderingen persoonsgebonden budget verpleging en verzorging 2016 Overzicht veranderingen persoonsgebonden budget verpleging en verzorging 2016 Doelgroep pgb Soorten zorgverlene rs AGB code 2015 Doelgroep pgb (artikel 2): Heeft u een indicatie voor verpleging en verzorging?

Nadere informatie

Op uw huidige toestemmingsverklaring kunt u zien tot wanneer uw indicatie geldig is.

Op uw huidige toestemmingsverklaring kunt u zien tot wanneer uw indicatie geldig is. Pgb verpleging en verzorging 2016 Hebt u in 2015 een persoonsgebonden budget (pgb) verpleging en verzorging (vv)? Dan is deze informatie belangrijk voor u. Ten opzichte van 2015 zijn er wijzigingen rondom

Nadere informatie

Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging 2015

Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging 2015 Artikel 1 Over het Reglement 1.1 Waarom een reglement? In de verzekeringsvoorwaarden van uw zorgverzekering staat waarop u recht heeft, maar niet tot in detail. Voor verpleging en verzorging is het onder

Nadere informatie

Voorletters O de heer O mevrouw Adres Postcode en woonplaats Geboortedatum BSN Telefoonnummer E-mail Relatienummer verzekeraar

Voorletters O de heer O mevrouw Adres Postcode en woonplaats Geboortedatum BSN Telefoonnummer E-mail Relatienummer verzekeraar DEEL 2: Verzekerde deel Dit deel wordt door de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger ingevuld. 1 Wij verzoeken u voor het invullen het Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging

Nadere informatie

Informatie bij Persoonsgebonden Budget verpleging en verzorging (PGB vv)

Informatie bij Persoonsgebonden Budget verpleging en verzorging (PGB vv) Informatie bij Persoonsgebonden Budget verpleging en verzorging (PGB vv) Hierbij vindt u de aanvraagformulieren (deel 1, 2 en 3) voor het aanvragen van een Persoonsgebonden Budget verpleging en verzorging.

Nadere informatie

Wat is het en wie kan er gebruik van maken? Hoe werkt het pgb bij uw zorgverzekeraar?

Wat is het en wie kan er gebruik van maken? Hoe werkt het pgb bij uw zorgverzekeraar? Wat is het en wie kan er gebruik van maken? Hoe werkt het pgb bij uw zorgverzekeraar? Wanneer u een indicatie hebt voor verpleging en/of verzorging kunt u hiervoor bij uw zorgverzekeraar een persoonsgebonden

Nadere informatie

Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging Ditzo 2015

Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging Ditzo 2015 Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging Ditzo 2015 Ingangsdatum 1 januari 2015 Dit document is onder voorbehoud van goedkeuring door de NZa en aanname van de wetswijziging m.b.t. verpleging

Nadere informatie

Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging SZVK 2015

Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging SZVK 2015 Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging SZVK 2015 Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging 2015 Artikel 1 Over het Reglement 1.1 Waarom een reglement? In de verzekeringsvoorwaarden

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging (pgb vv)

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging (pgb vv) Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging (pgb vv) DEEL 1: verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger

Nadere informatie

Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging 2015

Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging 2015 Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging 2015 Artikel 1 Over het Reglement 1.1 Waarom een reglement? In de verzekeringsvoorwaarden van uw zorgverzekering staat waarop u recht heeft, maar

Nadere informatie

Rob heeft zijn PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld

Rob heeft zijn PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld 2017 Rob heeft zijn PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld Hoe wordt uw Persoonsgebonden Budget (PGB) geregeld? -2 - Een Persoonsgebonden Budget

Nadere informatie

Reglement Zvw-pgb verpleging en verzorging 2015 ONVZ Zorgverzekeraar

Reglement Zvw-pgb verpleging en verzorging 2015 ONVZ Zorgverzekeraar Reglement Zvw-pgb verpleging en verzorging 2015 ONVZ Zorgverzekeraar Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Over het Reglement Doelgroep

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget verpleging en verzorging (PGB vv)

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget verpleging en verzorging (PGB vv) verpleging en verzorging ( vv) DEEL 1: Verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde en/of een (wettelijke) vertegenwoordiger 1. Een kopie van dit deel van het aanvraagformulier

Nadere informatie

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging DEEL 1: Verpleegkundig deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger 1. Een kopie

Nadere informatie

Wijzigingsoverzicht PGB verpleging en verzorging 2014 en 2015

Wijzigingsoverzicht PGB verpleging en verzorging 2014 en 2015 Wijzigingsoverzicht PGB verpleging en verzorging 2014 en 2015 2014 2015 PGB via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Aanvraag PGB via zorgkantoor. Indicatiestelling loopt via CIZ. PGB vv via

Nadere informatie

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging (PGB vv)

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging (PGB vv) Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging (PGB vv) DEEL 1: Verpleegkundige deel Dit deel vult de wijkverpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger.

Nadere informatie

OHRA Zorgverzekering. Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget verpleging en verzorging (Zvw pgb) Deel 2: Verzekerde deel aanvraag

OHRA Zorgverzekering. Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget verpleging en verzorging (Zvw pgb) Deel 2: Verzekerde deel aanvraag OHRA Zorgverzekering Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget verpleging en verzorging (Zvw pgb) Deel 2: Verzekerde deel aanvraag Dit deel wordt door de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger

Nadere informatie

Reglement Zvw-pgb verpleging en verzorging 2015 PNOzorg

Reglement Zvw-pgb verpleging en verzorging 2015 PNOzorg Reglement Zvw-pgb verpleging en verzorging 2015 PNOzorg Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Over het Reglement Doelgroep van het Zvw-pgb Alleen met

Nadere informatie

Mevrouw Van der Heuvel heeft haar PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld

Mevrouw Van der Heuvel heeft haar PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld 2016 Mevrouw Van der Heuvel heeft haar PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld Hoe wordt uw Persoonsgebonden Budget (PGB) geregeld? Een persoonsgebonden

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging (Zvw-pgb)

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging (Zvw-pgb) Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging (Zvw-pgb) DEEL 1: verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger

Nadere informatie

Achternaam Voorletters de heer* mevrouw* Adres Postcode en woonplaats Geboortedatum BSN Telefoonnummer Relatienummer verzekeraar

Achternaam Voorletters de heer* mevrouw* Adres Postcode en woonplaats Geboortedatum BSN Telefoonnummer  Relatienummer verzekeraar Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget deel 2 verpleging en verzorging (Zvw pgb) DEEL 2: Verzekerde deel Dit deel wordt door de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger ingevuld. 1 Wij verzoeken

Nadere informatie

Reglement pgb wijkverpleging Salland ZorgDirect

Reglement pgb wijkverpleging Salland ZorgDirect Reglement pgb wijkverpleging Salland ZorgDirect Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2016 en treedt in de plaats van het Reglement pgb wijkverpleging 2015. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983) Artikel

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget deel 1 verpleging en verzorging (pgb vv)

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget deel 1 verpleging en verzorging (pgb vv) Aevitae Postbus 2705 6401 DE Heerlen Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget deel 1 verpleging en verzorging (pgb vv) DEEL 1: Verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging (Zvw-pgb) - Deel 2

Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging (Zvw-pgb) - Deel 2 Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging (Zvw-pgb) - Deel 2 Deel 2: Verzekerde deel aanvraag 2017 Dit deel wordt door u of uw (wettelijke) vertegenwoordiger ingevuld. 1 Wij verzoeken

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging (Zvw-pgb) - Deel 2

Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging (Zvw-pgb) - Deel 2 Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging (Zvw-pgb) - Deel 2 Deel 2: Verzekerde deel aanvraag 2019 Dit deel wordt door de verzekerde of een (wettelijk) vertegenwoordiger ingevuld.

Nadere informatie

Het Persoonsgebonden budget (PGB) voor Beschermd wonen

Het Persoonsgebonden budget (PGB) voor Beschermd wonen Het Persoonsgebonden budget (PGB) voor Beschermd wonen Met het persoonsgebonden budget (PGB) voor Beschermd wonen kun je zorg of ondersteuning zelf inkopen. Over Beschermd wonen Als je Beschermd woont,

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget. Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Persoonsgebonden budget. Kinderen en jongeren tot 18 jaar Persoonsgebonden budget Kinderen en jongeren tot 18 jaar Begrippen Beschikking Pgb Pgb-plan Specialistische hulp Zorg Zorg in natura Zorgovereenkomst Brief van de gemeente waarin staat of uw aanvraag voor

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging Deel 1

Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging Deel 1 Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging Deel 1 Deel 1: Verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger

Nadere informatie

Achmea Zorgverzekeraar. Achmea Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging

Achmea Zorgverzekeraar. Achmea Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging Achmea Zorgverzekeraar Achmea Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging Ingaande 1 januari 2015 Artikel 1 Over het reglement 1.1 Waarom een reglement? In de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering

Nadere informatie

DEEL 2: Verzekerde deel aanvraag 2017

DEEL 2: Verzekerde deel aanvraag 2017 De Amersfoortse Verzekeringen Afdeling Zorg Postbus 2072 3500 HB Utrecht Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging (Zvw pgb) deel 2 DEEL 2: Verzekerde deel aanvraag 2017 Dit deel

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging (Zvw-pgb)

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging (Zvw-pgb) Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging (Zvw-pgb) DEEL 1: verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger

Nadere informatie

OHRA Zorgverzekering. Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget verpleging en verzorging (Zvw pgb) Deel 2: Verzekerde deel aanvraag 2017

OHRA Zorgverzekering. Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget verpleging en verzorging (Zvw pgb) Deel 2: Verzekerde deel aanvraag 2017 OHRA Zorgverzekering Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget verpleging en verzorging (Zvw pgb) Deel 2: Verzekerde deel aanvraag 2017 Dit deel wordt door de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging Deel 1

Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging Deel 1 Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging Deel 1 Deel 1: Verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger

Nadere informatie

Zorgverzekeraar:... Achternaam:... Voorletters:... Geboortedatum :... BSN:... Relatienummer verzekerde:...

Zorgverzekeraar:... Achternaam:... Voorletters:... Geboortedatum :... BSN:... Relatienummer verzekerde:... AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET DEEL 2 VERPLEGING EN VERZORGING (ZVW PGB) DEEL 2: Verzekerde deel aanvraag 2017 Dit deel wordt door de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger ingevuld

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging (Zvw-pgb) - Deel 2

Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging (Zvw-pgb) - Deel 2 Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging (Zvw-pgb) - Deel 2 Deel 2: Verzekerde deel aanvraag 2018 Dit deel wordt door de verzekerde of een (wettelijk) vertegenwoordiger ingevuld.

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget verpleging en verzorging (PGB vv)

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget verpleging en verzorging (PGB vv) verpleging en verzorging ( vv) zorgenzekerheid.nl DEEL 1: Verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde en/of een (wettelijke) vertegenwoordiger 1. Een kopie van dit

Nadere informatie

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget (pgb) verpleging en verzorging

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget (pgb) verpleging en verzorging Aanvraagformulier persoonsgebonden budget (pgb) verpleging en verzorging Wilt u een pgb aanvragen of een nieuwe indicatie? Vul dan dit formulier in en stuur het naar ons op. 1: Wie vult het formulier in?

Nadere informatie

Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging SZVK 2016

Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging SZVK 2016 Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging SZVK 2016 Artikel 1 Over het Reglement 1.1 Waarom een reglement? In de verzekeringsvoorwaarden van uw zorgverzekering staat waarop u recht heeft,

Nadere informatie

Ondersteunings- en budgetplan persoonsgebonden budget

Ondersteunings- en budgetplan persoonsgebonden budget Ondersteunings- en budgetplan persoonsgebonden budget Wij vragen U dit plan in te vullen als u hebt aangegeven dat u zelf uw ondersteuning wilt regelen met een persoonsgebonden budget (pgb). De basis van

Nadere informatie

Wijziging zorgovereenkomst met een zorginstelling

Wijziging zorgovereenkomst met een zorginstelling versie november 2016 Wijziging zorgovereenkomst met een Met dit formulier legt u wijzigingen in de zorgovereenkomst met een schriftelijk vast. Bijvoorbeeld: een wijziging van het aantal uren, verandering

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging (pgb vv)

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging (pgb vv) Let op! Sla dit formulier eerst op bij uw documenten op uw computer. Vul daarna het formulier in. Aanvraagformulier - Deel 1 Deel 1: verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging (Zvw-pgb)

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging (Zvw-pgb) Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging (Zvw-pgb) DEEL 1: verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger

Nadere informatie

Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging Ingangsdatum 1 januari 2016

Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging Ingangsdatum 1 januari 2016 Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging Ingangsdatum 1 januari 2016 pag. 1 Artikel 1 Over het Reglement 1.1 Waarom een reglement? In de verzekeringsvoorwaarden van uw zorgverzekering

Nadere informatie

Verpleging en verzorging (Zvw-pgb) - Deel

Verpleging en verzorging (Zvw-pgb) - Deel Verpleging en verzorging (Zvw-) - Deel 2-2017. Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget deel 2: Verzekerde deel. Dit deel vult u of uw (wettelijk) vertegenwoordiger in. 1 Wij verzoeken u voor het invullen

Nadere informatie

Aanvraagformulier pgb

Aanvraagformulier pgb Aanvraagformulier pgb Deel 2: Verzekerde deel pgb verpleging en verzorging (Zvw-pgb) Dit deel vult u of uw (wettelijk) vertegenwoordiger in. 1 Wij verzoeken u voor het invullen het Reglement pgb Verpleging

Nadere informatie

Deel 1: Verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger 1.

Deel 1: Verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger 1. Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget deel 1 Deel 1: Verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger 1. Een kopie van dit deel

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget verpleging en verzorging (pgb/vv)

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget verpleging en verzorging (pgb/vv) Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget verpleging en verzorging (pgb/vv) Postbus 400, 2300 AK Leiden T. (071) 5 825 825 F. (071) 5 825 011 zorgenzekerheid.nl K.v.K. 28050216 AFM nummer 12001019 DEEL

Nadere informatie

BUDGETPLAN NIEUWE WMO

BUDGETPLAN NIEUWE WMO BUDGETPLAN NIEUWE WMO Voor u ligt het budgetplan nieuwe Wmo. U vult dit budgetplan in als u zelf uw ondersteuning wilt coördineren met een persoonsgebonden budget (pgb). In het budgetplan beschrijft u,

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget deel 2 verpleging en verzorging (Zvw pgb)

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget deel 2 verpleging en verzorging (Zvw pgb) Salland Zorgverzekeringen Munsterstraat 7 Postbus 166 7400 AD Deventer Klantenservice (0570) 68 74 84 op werkdagen te bereiken van 8.00 tot 19.00 uur, s zaterdags van 9.00 tot 13.00 uur E-mail Internet

Nadere informatie

Jeugdzorg met een pgb

Jeugdzorg met een pgb Jeugdzorg met een pgb Voor wie is deze brochure? Deze brochure is bedoeld voor: ouders /verzorgers van kinderen uit de gemeente Den Haag die een persoonsgebonden budget (pgb) vanuit de Jeugdwet willen

Nadere informatie

Het Persoonsgebonden budget (PGB) voor Beschermd wonen

Het Persoonsgebonden budget (PGB) voor Beschermd wonen Het Persoonsgebonden budget (PGB) voor Beschermd wonen Met het persoonsgebonden budget (PGB) voor Beschermd wonen kun je zorg of ondersteuning zelf inkopen. Over Beschermd wonen Als je Beschermd woont,

Nadere informatie

Aanvraagformulier pgb 2019

Aanvraagformulier pgb 2019 Aanvraagformulier pgb 2019 Deel 2: Verzekerde deel pgb verpleging en verzorging (Zvw-pgb) Dit deel vult u of uw (wettelijk) vertegenwoordiger in. 1 Wij verzoeken u voor het invullen het Reglement pgb Verpleging

Nadere informatie

Reglement pgb wijkverpleging Salland Zorgverzekeringen

Reglement pgb wijkverpleging Salland Zorgverzekeringen Reglement pgb wijkverpleging Salland Zorgverzekeringen Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2018 en treedt in de plaats van het Reglement pgb wijkverpleging 2017. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983)

Nadere informatie

DEEL 2: Verzekerde deel aanvraag 2018

DEEL 2: Verzekerde deel aanvraag 2018 DEEL 2: Verzekerde deel aanvraag 2018 Dit deel wordt door de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger ingevuld. 1 Wij verzoeken u voor het invullen het Ditzo Reglement Zvw-pgb 2018 te raadplegen.

Nadere informatie

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2019 en treedt in de plaats van het Reglement pgb wijkverpleging 2018.

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2019 en treedt in de plaats van het Reglement pgb wijkverpleging 2018. Reglement pgb wijkverpleging Salland Zorgverzekeringen 2019 Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2019 en treedt in de plaats van het Reglement pgb wijkverpleging 2018. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK

Nadere informatie

Wijkverpleging niet-gecontracteerde zorgaanbieder

Wijkverpleging niet-gecontracteerde zorgaanbieder Wijkverpleging niet-gecontracteerde zorgaanbieder Let op! Sla dit formulier eerst op bij uw documenten op uw computer. Vul daarna het formulier in. Machtigingsaanvraag Vult u dit formulier in als u wijkverpleging

Nadere informatie

Reglement Persoonsgebonden Budget

Reglement Persoonsgebonden Budget Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en verzorging Avéro Achmea l 2015 Inhoudsopgave I Algemeen 4 1 Over het reglement 4 2 Begripsbepalingen 5 3 Doelgroep pgb vv 6 4 Toegang tot het pgb vv 6 5

Nadere informatie

PERSOONSGEBONDEN BUDGETPLAN voor WMO PGB PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET

PERSOONSGEBONDEN BUDGETPLAN voor WMO PGB PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET PERSOONSGEBONDEN BUDGETPLAN voor WMO PGB PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET Korte toelichting op dit persoonsgebonden budgetplan U heeft een melding gedaan en u heeft

Nadere informatie

Voorletters Geboortedatum BSN Telefoonnummer Relatienummer verzekeraar

Voorletters Geboortedatum BSN Telefoonnummer  Relatienummer verzekeraar DEEL 2: Verzekerde deel aanvraag 2018 Dit deel wordt door de verzekerde of een (wettelijk) vertegenwoordiger ingevuld. 1 Wij verzoeken u voor het invullen het Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Zvw-pgb

Wijzigingsformulier Zvw-pgb Wijzigingsformulier Zvw-pgb Met dit formulier kunt u diverse wijzigingen met betrekking tot uw persoonsgebonden budget (PGB) uit de zorgverzekeringswet (Zvw-pgb) aan ons doorgeven. 1. Gegevens budgethouder

Nadere informatie

per week Ondersteuning thuis - Schoon huis 18,50 per uur 22,95 per uur Ondersteuning thuis - Coachen

per week Ondersteuning thuis - Schoon huis 18,50 per uur 22,95 per uur Ondersteuning thuis - Coachen verzenddatum: 21 januari 2019 onderwerp: Begeleidende brief ondersteunings- en budgetplan ons kenmerk: D / Z bsn: inlichtingen bij: Zie brief cliëntnummer: telefoonnummer: (0314) 341 919 bijlagen: Geachte,

Nadere informatie

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging DEEL 1: Verpleegkundig deel aanvraag 2018 Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger

Nadere informatie

Aanvraag AWBZ-zorg. 1. Uw persoonlijke gegevens. 3Uw burgerservicenummer

Aanvraag AWBZ-zorg. 1. Uw persoonlijke gegevens. 3Uw burgerservicenummer Waarom dit formulier? Heeft u zorg nodig? Dan kunt u een beroep doen op zorg die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) beoordeelt of

Nadere informatie

Wijziging zorgovereenkomst met een zorginstelling

Wijziging zorgovereenkomst met een zorginstelling versie februari 2017 Wijziging zorgovereenkomst met een Met dit formulier legt u wijzigingen in de zorgovereenkomst met een schriftelijk vast. Bijvoorbeeld: een wijziging van het aantal uren, verandering

Nadere informatie

PGB Special. Zorgovereenkomstenwijzer

PGB Special. Zorgovereenkomstenwijzer PGB Special 2017 Zorgovereenkomstenwijzer U hebt een Persoonsgebonden budget omdat u bijvoorbeeld door ziekte, een handicap of ouderdom zorg of hulp in de huishouding nodig heeft. Met het Persoons gebonden

Nadere informatie

U kunt de ingevulde formulieren ook scannen en per e-mail versturen naar teampgb@vvaazorgverzekering.nl.

U kunt de ingevulde formulieren ook scannen en per e-mail versturen naar teampgb@vvaazorgverzekering.nl. pagina 1 INFORMATIE BIJ ZVW-PGB VERPLEGING EN PERSOONLIJKE VERZORGING Bijgaand vindt u de aanvraagformulieren (deel 1 en 2) voor het Zvw-pgb verpleging en verzorging. We vragen u het Reglement Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

NATIONAL ACADEMIC. Reglement persoons- gebonden budget verpleging en verzorging 2016

NATIONAL ACADEMIC. Reglement persoons- gebonden budget verpleging en verzorging 2016 Reglement persoons- gebonden budget verpleging en verzorging 2016 Artikel 1. Over het Reglement 1.1 Waarom een reglement? In de verzekeringsvoorwaarden van uw zorgverzekering staat waarop u recht heeft,

Nadere informatie

Persoonsgebonden budgetplan voor WMO PGB PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET

Persoonsgebonden budgetplan voor WMO PGB PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET Kantooradres: Oldehoofsterkerkhof 2 8911 DH Leeuwarden Postadres: Postbus 21000 8900 JA Leeuwarden 14 058 gemeente@leeuwarden.nl Persoonsgebonden budgetplan voor WMO PGB PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG

Nadere informatie

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging (Zvw-pgb)

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging (Zvw-pgb) Aevitae afdeling Medische Garanties / PGB Postbus 2705 6401 DE Heerlen Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging (Zvw-pgb) DEEL 1: Verpleegkundig deel aanvraag 2018 Dit deel vult

Nadere informatie

Reglement pgb wijkverpleging

Reglement pgb wijkverpleging Reglement pgb wijkverpleging Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2017 en treedt in de plaats van het Reglement pgb wijkverpleging 2016. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983) Inhoud 1 Begripsomschrijvingen...

Nadere informatie

Het Persoonsgebonden budget (Pgb) voor de Jeugd

Het Persoonsgebonden budget (Pgb) voor de Jeugd Het Persoonsgebonden budget (Pgb) voor de Jeugd Het persoonsgebonden budget (Pgb) is geld dat u van uw zorgverzekeraar of gemeente krijgt om zelf zorg of ondersteuning in te kopen. Inleiding Als uw kind

Nadere informatie

Trekkingsrecht PGB, Q&A voor gemeenten Hoeksche Waard

Trekkingsrecht PGB, Q&A voor gemeenten Hoeksche Waard Trekkingsrecht PGB, Q&A voor gemeenten Hoeksche Waard Taken van de AWBZ (Rijk) naar de Wmo (gemeente). Wat verandert er? Vanaf 2015 gaan gemeenten taken uitvoeren die nu nog onder de AWBZ vallen: onder

Nadere informatie

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging Deel 1: Verpleegkundig deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger 1. Een kopie van dit deel van het aanvraagformulier dient te worden toegevoegd

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget (PGB)

Persoonsgebonden budget (PGB) Persoonsgebonden budget (PGB) U denkt na over een PGB of u heeft al een PGB. Als u door ziekte, handicap of ouderdom ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of jeugdhulp vanuit

Nadere informatie

Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging

Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging Ingangsdatum 1 januari 2016 Artikel 1 Over het Reglement 1.1 Waarom een reglement? In de verzekeringsvoorwaarden van uw zorgverzekering staat

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging (Zvw-pgb) - Deel 1

Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging (Zvw-pgb) - Deel 1 Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging (Zvw-pgb) - Deel 1 Deel 1: Verpleegkundige deel aanvraag 2019 Dit deel vult de in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger

Nadere informatie

Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging 2016

Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging 2016 Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging 2016 Inhoudsopgave Afkortingen en begripsbepalingen 3 Artikel 1 Algemene informatie 6 Artikel 2 Doelgroep pgb vv 6 Artikel 3 Indicatie en toegangscriteria

Nadere informatie