INHOUDSOPGAVE pagina

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUDSOPGAVE pagina"

Transcriptie

1

2 INHOUDSOPGAVE pagina Filmhuis Den Haag 3 Inleiding 4 I. Programma 8 II. Educatie en kennisoverdracht 9 III. Marketing en communicatie 2 Bijlage Overzicht speciale programma's 3 Bijlage 2 Samenwerkingspartners 7 Bijlage 3 Overzicht vertoonde titels 9 Bijlage 4 Overzicht verhuur 22 Bijlage 5 Organisatie 23 Bijlage 6 Kwantitatieve gegevens Filmhuis Den Haag 24 Bijlage 7 Kwantitatieve gegevens Filmhuis Den Haag in Theater Dakota 26 Bijlage 8 Filmhuis Den Haag in de media 27 Filmhuis Den Haag Activiteitenverslag 24 2 / 27

3 FILMHUIS DEN HAAG Filmhuis Den Haag verbindt mens en film en stad. Het is een open, inspirerende ontmoetingsplek waar het draait om de liefde voor film. Met een gevarieerd aanbod wil Filmhuis Den Haag alle lagen en leeftijden van de gemeenschap van Den Haag en omstreken verrijken en inspireren. Omdat film universeel is en vrijwel alle onderwerpen beslaat creëert Filmhuis De Haag de mogelijkheden om vanuit een kunstdiscipline onze wereld te ontdekken. Het is een plek waar heden, verleden, gedachten en visies samenkomen en waar beelden letterlijk betekenis krijgen door context en duiding. Filmhuis Den Haag fungeert als kompas in de wereld van bewegend beeld. Filmhuis Den Haag is 364 dagen per jaar geopend, van s ochtends vroeg tot s avonds laat. Het is een plek voor uitgaan, leren, delen, beleven en participeren. Filmhuis Den Haag heeft de beschikking over vijf filmzalen met een totale capaciteit van 332 stoelen, drie studio's voor educatie, presentaties en debatten, een café, een restaurant en een bibliotheek/archief. Daarnaast programmeert Filmhuis Den Haag de 64 stoelen tellende filmzaal in 'Filmhuis Den Haag in Theater Dakota'. Filmhuis Den Haag Activiteitenverslag 24 3 / 27

4 INLEIDING Filmhuis Den Haag heeft in 24 meer bezoekers dan ooit mogen verwelkomen: ruim 65.. Ter vergelijking: in 23 bezochten 5. mensen het Filmhuis aan het Spui. De groei komt grotendeels voort uit de verruiming van de openingstijden: sinds 24 is Filmhuis Den Haag op weekdagen al om 9 uur geopend en in het weekend om uur, en dat 364 dagen per jaar. Niet meegeteld maar wel relevant: in 24 kwamen in toenemende mate mensen naar het Filmhuis om te werken, te lezen, een installatie te bekijken, elkaar te ontmoeten of de sfeer op te snuiven. En dat is precies wat ons voor ogen staat: Filmhuis Den Haag als bruisend cultureel centrum in hartje Den Haag, altijd open en toegankelijk voor iedereen. Ook de vertoningen in Theater Dakota trokken meer bezoekers van voorgaande jaren. Populaire films in 24 waren onder meer Boyhood, La Grande Bellezza, Mr. Turner en Gouden Kalf-winnaar Aanmodderfakker. Ook het jaarlijkse Movies that Matter festival en het Eastern Neighbours Filmfestival trokken veel bezoekers, net als de nieuwe reeks Grunberg Kiest waarbij schrijver Arnon Grunberg een film selecteert en na afloop het gesprek aangaat met politici en publiek. Andere hoogtepunten het afgelopen jaar waren een avond voor en door de Haagse hiphop-scene met vertoning van de documentaire Nas: Time is Illmatic en de vertoning van skate-docu Zombie in de openlucht voor een plein vol Haagse skaters. En niet te vergeten: de nieuwe serie film en debat over politiek, recht en democratie in samenwerking met het Montesquieu Instituut. Vertoning Nas: Time is Illmatic Ook op het gebied van film- en media-educatie heeft Filmhuis Den Haag een ontwikkeling doorgemaakt: op de plek van de voormalige bibliotheek is een nieuwe educatieve ruimte gerealiseerd en ontworpen door Herman Hertzberger, tevens architect van het totale pand van het Filmhuis. Deze ruimte voorzien van de laatste (digitale) technieken biedt extra ruimte voor de jaarlijks circa 2.5 scholieren die het Filmhuis bezoeken. Dankzij een breed aanbod aan workshops en films ontwikkelen zij zich tot kritische mediagebruikers. Studio C: nieuwe educatieve ruimte, ontworpen door architect Herman Hertzberger Filmhuis Den Haag Activiteitenverslag 24 4 / 27

5 Programma Den Haag was in 24 onverminderd dé plek in Den Haag voor films. Film in alle verschijningsvormen en uit alle continenten. Het was de plek voor filmfestivals, filmgeschiedenis, film- en media-educatie, maar ook om je te laven aan filmcultuur, te laten inspireren of beeldtaal te leren. Daarnaast faciliteerde het Filmhuis -met film als vertrekpunt- evenementen en bijeenkomsten voor specifieke groepen, met en veelal op initiatief van anderen. In het verslagjaar verwelkomden we opvallend veel regisseurs, gasten en experts die allen in gesprek gingen met het publiek. Gesprekken, debatten en inleidingen blijven sowieso een belangrijke notie bij de samenstelling van het aanbod. Voor alle leeftijden en over alle denkbare onderwerpen, maar altijd met film als uitgangspunt. Wederom vond er een groot festivals plaats waarbij overduidelijk ieder festival zijn eigen publiek van gelijkgestemden verwelkomd. Uiteraard toonden we in het Filmhuis het neusje van de zalm van de wereldcinema. Films waarvoor mensen zich in grote getale melden waren afkomstig uit veel verschillende landen. Maar niet alleen bezoekerslen tellen bij ons. Juist de kleinere, kwetsbare films en kunstfilm kregen in het Filmhuis het podium dat ze verdienen. Daarbij was er speciaal oog voor de Nederlandse artistieke film en voor Haagse makers. Soms voor weinig bezoekers, maar wel met het doel om van betekenis te zijn voor deze kleine groep geïnteresseerden. Anno 24 is film een hybride en grenzeloos medium. Aandacht voor deze grenzen had onverminderd onze aandacht. Tijdens het Movies that Matter festival toonden we de installatie Mapping Malala, waarin de stroom berichtgeving die volgde op de aanslag op het Pakistaanse meisje Malala Yousafzai in kaart werd gebracht. En in juni was de installatie Final Cut: Ladies & Gentlemen van Gyorgy Pálfi te zien. Een doorlopende presentatie van korte films die op eigenzinnige en verrassende wijze gebruik maken van de beelden en beeldtaal van Hollywood door de jaren heen. Final Cut: Ladies & Gentlemen van Gyorgy Pálfi En ook de films van studenten van KABK, vertoond tijdens Uitgelicht, geven inzicht in de veelzijdigheid van het medium film. Aandacht voor het verleden en de filmgeschiedenis kwam tot uitdrukking in de speciale vertoningen van stille film en muziek en uiteraard in het educatieve aanbod. Bijzonder was de reeks vertoningen rondom WO I met journaalbeelden en speelfilms. Maar ook de terugblik op het werk van grootmeester Hitchcock in de zomer en het optreden van luitist Jozef van Wissem, winnaar van de Cannes Soundtrack Award voor beste filmscore, die live de soundtrack bij een film van Jim Jarmusch speelde. Naast de onmiskenbare taak van het Filmhuis om artistieke films en filmgeschiedenis te presenteren werd film frequenter ingezet als middel om te duiden, te faciliteren en te verdiepen. Voor specifieke groepen in het Haagse werden programma s op maat gemaakt, met nadrukkelijk oog voor jongeren, diversiteit, en voor de thema s in de stad. Er is bijvoorbeeld een Amongst Friends filmclub opgericht speciaal voor Haagse jongeren en op 9 juni keken Haagse fietsers de koninginnenrit van de Tour de France in het Filmhuis. Er is Filmhuis Den Haag Activiteitenverslag 24 Baby Bios: met je baby naar de nieuwste films 5 / 27

6 iedere maand een baby-bios en er is een doorlopende reeks speciale programma s op het gebied van democratie en parlementaire besluitvorming ontwikkeld. Tot slot haakten we aan bij vele verschillende thema s. Van de opening van het Mauritshuis tot de dag van de architectuur. Van wereldvrouwendag tot de herdenking van 4 en 5 mei. En zo was het publiek van Filmhuis Den Haag in toenemende mate een afspiegeling van de gezichten op straat. Het is een feit dat het programma niet zo rijk en veelomvattend was geweest zonder de vele samenwerkingen en allianties en zonder de steun van de gemeente Den Haag. Het Filmhuis is gezegend met een gemeentebestuur dat bijdraagt aan de mogelijkheid om programma's op maat te ontwikkelen. Aanbod voor specifieke groepen of communities in de vorm van filmclubs. 'U vraagt wij draaien', maar wel met de expertise van de medewerkers van het Filmhuis. Want juist die expertise is onmisbaar om daadwerkelijk betekenisvol te zijn. Educatie Onder het motto Op school leren we lezen, in het Filmhuis leren we kijken is in 24 de bibliotheek intern verhuisd om plaats te maken voor een state of the art educatieve ruimte. Onder leiding van architect Herman Hertzberger is de ruimte zo ingericht dat deze talloze mogelijkheden biedt om de invloed en werking van bewegend beeld op een kwalitatief hoogwaardige manier onder de aandacht te brengen van Haagse jongeren. Geen overbodige luxe, want kennis van film en bewegend beeld is een voorwaarde voor goed functioneren in onze gemedialiseerde samenleving. In 24 kwamen ruim 2.5 scholieren naar het Filmhuis voor om deel te nemen aan een van de vele educatieve programma s, waaronder alle leerlingen uit leerjaar en 2 (en deels leerjaar 3) van het Johan de Wit College. Nadat de ruimte in september in gebruik genomen was ontstond er onmiddellijk een toenemende vraag naar workshops. Zoals Hertzberger stelt: de ruimte straalt uit dat we jongeren serieus nemen en dat werpt overduidelijk zijn vruchten af. Dit schooljaar is het aanbod van workshops eveneens uitgebreid met een ipad-workshop over kritisch kijken en ook de komende tijd worden weer nieuwe workshops ontwikkeld waaronder één speciaal voor MBO-studenten. Marketing en communicatie In 24 heeft ook op het gebied van marketing een grote ontwikkeling plaatsgevonden. Met als zichtbaar resultaat de vernieuwing van de huisstijl: een dynamische identiteit die bestaat uit een naamlogo en een icoon, de letter F. Dit icoon stelt ons in staat om ook in beeldtaal doelgroepgericht te communiceren. Ook kunnen derden onze identiteit hiermee letterlijk mede vormgeven. Zo hebben studenten van de KABK als onderdeel van het vak design office een ontwerpopdracht uitgevoerd voor het Filmhuis. Ook de website is volledig vernieuwd in lijn met de huisstijl en aangepast aan de wensen van deze tijd. Beeld staat centraal, evenals het eenvoudig kopen van een kaartje, en de site past zich automatisch aan voor gebruik op smartphone en tablet. Nieuwe website: beeld en kaartverkoop staan centraal Filmhuis Den Haag Activiteitenverslag 24 6 / 27

7 Gebouw Samen met Herman Hertzberger, architect van ons pand passen we in etappes ons interieur aan. Doel is het gebouw zo optimaal mogelijk te kunnen gebruiken en in- en exterieur een geheel te laten zijn. In 24 zijn er onder Hertzberger's architectonisch oog twee zalen opgeknapt en is de nieuwe educatieve ruimte gerealiseerd. De toiletten zijn vernieuwd, het benodigde schilderwerk is verricht en er is een begin gemaakt met de aanpassing van het restaurant. De vernieuwing van de huisstijl en aanpassing van het interieur is aangegrepen om ook de bewegwijzering aan te passen. Niet alleen is de vormgeving veranderd, er is gekozen voor een meer logische Nieuwe bewegwijzering routing en benaming van zalen en ruimtes. Bij permanente openstelling is veiligheid in toenemende mate een thema. De balans tussen toegankelijkheid en veilig is niet altijd makkelijk te bepalen. Na een incidenten is in 24 het camerasysteem uitgebreid, een deurkrukken vervangen door sloten en kunnen er alleen met pin kaartjes worden gekocht. Naast de zichtbare veranderingen is er ook een minder zichtbare veranderingen doorgevoerd. 24 was het eerste jaar dat de boekhouding volledig ingevoerd is in een nieuw boekhoudpakket dat voldoet aan de eisen van deze tijd. Ook de implementatie van de vernieuwde AO/IC is grotendeels voltooid in het verslagjaar. Met Theater Dakota is een nieuwe samenwerkingsovereenkomst gesloten. De verrekeningen zijn vereenvoudigd en de kosten voor Dakota zijn lager. De samenwerking met de andere filmtheaters in het land kreeg in 24 gestaag meer vorm. Er is uitwisseling van kennis en het gesprek is op gang hoe we in gezamenlijkheid efficiënter en effectiever kunnen opereren. Naar verwachting krijgt het samenwerkingsverband in 25 een formele status. 24 was succesvol in bezoekerslen maar ook turbulent. Altijd open, meer vertoningen en meer publiek resulteerden in een grote druk op de organisatie. In het verslagjaar werd glashelder dat de groei die het Filmhuis doormaakt vraagt om organisatorische aanpassingen. Daartoe zijn in de 24 de eerste stappen gezet. Samenvattend kijken we terug op een goed jaar, waarin Filmhuis Den Haag opnieuw een substantiële bijdrage heeft geleverd aan het culturele leven in Den Haag. Een plek in Den Haag met een veelomvattend aanbod, stevige verankering in de (lokale) samenleving en die kan rekenen op grote belangstelling van een divers publiek. We zien in Filmhuis Den Haag de toekomst met vertrouwen tegemoet. Maart 25 Géke Roelink, directeur Filmhuis Den Haag Activiteitenverslag 24 7 / 27

8 I PROGRAMMA In 24 belichtte Filmhuis Den Haag letterlijk en figuurlijk alle soorten film. De succesvolle kwaliteitsfilm die als venster op de wereld (of spiegel van de maatschappij) fungeert, maar ook de experimenten die daaraan vooraf zijn gegaan of onderdeel van uitmaken. Met wereldcinema, documentaires, kinderfilm, het cinematografisch erfgoed, klassiekers, (landen)festivals, filmeducatie en film beschouwd in relatie tot andere disciplines, treedt Filmhuis Den Haag ook buiten de geijkte paden van puur vermaak. Aan het programma en de activiteiten van Filmhuis Den Haag liggen drie pijlers ten grondslag, die deels in elkaar grijpen en de leidraad vormen voor een uitgebreid, gelaagd programma, educatief aanbod en vele samenwerkingsverbanden: * Venster op de wereld Filmhuis Den Haag beschouwt filmvertoning als het begin van een reis: vanuit de film kan de wereld worden ontdekt. Het Filmhuis biedt de mogelijkheid om via context en duiding bij het programma tot een breed cultureel historisch en maatschappelijk besef te komen. * 'Wat is film?' Met het formuleren van de vraag 'Wat is film?' tracht Filmhuis Den Haag zowel individuele, geïnteresseerde bezoekers als (school)groepen inzicht te geven in de werking en invloed van film, media en beeldcultuur en de achterliggende filosofieën en technieken. Het Filmhuis toont filmgeschiedenis, filmexperimenten, belicht de (technische) aspecten en verkent de grenzen van het medium. * Film in Den Haag Filmhuis Den Haag wil optimaal verankerd zijn in de omgeving en een relatie aangaan met de stad, de inwoners en de organisaties die er zijn gehuisvest. Deze bewuste overweging krijgt concreet gestalte in vele zelfbedachte of in samenspraak met partners ontwikkelde voorstellingen. programma's of series die facetten van de Haagse geschiedenis, cultuur en samenleving toelichten, uitdiepen of agenderen. Filmhuis Den Haag Activiteitenverslag 24 8 / 27

9 II EDUCATIE EN KENNISOVERDRACHT Filmhuis Den Haag is het Haagse centrum voor filmeducatie en mediawijsheid. Filmhuis Den Haag biedt reflectie en verdieping en geeft inzicht in de werking, invloed en impact van film, media en beeldcultuur. Bij het samenstellen van het educatieve aanbod vormt het ontwikkelen van een kritische houding ten opzichte van de huidige beeldcultuur, het leren kijken naar film- en media-uitingen en het bewust leren hanteren van verschillende media-vormen de belangrijkste uitgangspunten. In 24 namen.5 scholieren uit het basis-, voortgezet en hoger onderwijs deel aan een van de educatieve activiteiten. Daarnaast organiseerde het Filmhuis Den Haag tijdens schoolvakanties activiteiten voor individuele jeugdige bezoekers en voor de buitenschoolse opvang. In dit hoofdstuk wordt verslag gedaan van de educatieve activiteiten voor scholieren en studenten. Basisonderwijs Filmhuis Den Haag bereikt jaarlijks samen met de CultuurSchakel het overgrote deel van de bovenbouw van het Haagse basisonderwijs. De groepen 7 en 8 bekijken een speciaal geselecteerde film en krijgen bijbehorend lesmateriaal. Daarnaast is het Filmhuis een belangrijke partner in de leerlijn Mediacultuur die vanuit het project 'Cultuureducatie op zijn Haags' wordt ontwikkeld. In 26 zal deze leerlijn voor alle basisscholen in Nederland toegankelijk zijn. Overzicht van de activiteiten voor het basisonderwijs Datum Activiteit leerlingen 2 en 3 juni Workshop Topreporter kinderboekenparade jan. Schoolvoorstelling op maat in Theater Dakota nov. Schoolvoorstelling op maat in Filmhuis Den Haag 3 diverse data Schoolvoorstellingen ism Cultuurschakel: jeugdfilmvertoningen 32 met inleidingen maart Schoolvoorstelling ism en tijdens Movies that matter 67 7 mei Workshop Animatie 26 oktober De Betovering, Kinderfilm voorstellingen 4.96 oktober De Betovering, Workshop Stop Motion Cinekid 5 5 oktober De Betovering, Workshop filmtechniek 'Wat is film' juni Workshop Stopmotion trailer ism Kinderboekenmuseum 2 en 2 feb Fantastisch Kinderfilmfestival: filmvoorstellingen en 2 feb Fantastisch Kinderfimfestival: workshop mei Workshop Stop Motion Cinekid 2 Filmhuis Den Haag Activiteitenverslag 24 9 / 27

10 Voortgezet onderwijs Bij het educatieve aanbod voor het voortgezet onderwijs ligt de nadruk op de combinatie film kijken (receptieve filmbeleving, reflectie op film) en filmmaken (actieve filmbeleving). Verdieping van het educatieve aanbod wordt onder meer gerealiseerd door te participeren in de ontwikkeling van leerlijnen, waarbij het aanbod is geimplementeerd in het curriculum van de school, differentiatie in het aanbod en door de uitbreiding van het aanbod met nieuwe activiteiten. Zo ontwikkelde Filmhuis Den Haag samen met Gemeentemuseum Den Haag en Museum voor Communicatie twee workshops die aandacht besteden aan actuele thema's, zoals het gebruik van social media en privacy op internet in relatie tot identiteitsvorming. Filmpjes die door leerlingen zijn gemaakt werden vertoond in het jaarlijkse Digital Playground Filmfestival. Dit festival -bedoeld als stimulans voor talentontwikkeling- reikt prijzen uit voor beste acteur, beste actrice, beste script, beste camera/montage, beste animatie, aanmoedigingsprijs en beste film. De winnaars krijgen een Masterclass aangeboden. Overzicht van de activiteiten voor het voortgezet onderwijs Datum Activiteit leerlingen diverse data Filmvertoning op maat met lesbrief voor de docent en inleiding voor scholieren en 26 maart diverse data Schoolvoorstellingen ism Cultuurschakel: jeugdfilmvertoningen met inleidingen feb. 2 diverse data Workshop Filmmaken (DP) maart 2 5 diverse data Workshop Filmmaken op locatie 7 75 diverse data Workshop Poster maken okt. en dec diverse data Project Johan de Witt College KE les t/m nov Movies that Matter voor scholieren: educatieve voorstellingen tijdens Movies that Matter festival Workshop Filmmaken Animatie (DP) Workshop Filmmaken Ken Loach ipad Filmfestival Workshop: hoe werkt film? Filmhuis Den Haag Activiteitenverslag 24 / 27

11 Middelbaar en Hoger Onderwijs In 24 is er samengewerkt met verschillende MBO- en HBO-opleidingen, waaronder de Pabo en de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten. Bij diverse filmvertoningen is ter verdieping een aanvullende workshop filmanalyse gegeven. In het halfjaarlijkse filmprogramma Uitgelicht presenteerden studenten van de afdelingen Beeldende Kunst, Fotografie en Grafisch Ontwerpen hun films. Makers zijn aanwezig om tekst en uitleg te geven. Overzicht van de activiteiten voor Middelbaar en Hoger Onderwijs Datum Activiteit leerlingen Diverse data KABK voortraject: filmvoorstellingen 2 6 Diverse data Filmvertoningen op maat maart Movies that matter voor scholieren: educatieve voorstellingen tijdens Movies that matter festival 7 april Workshop Filmanalyse juni KABK: presentatie 7 3 okt. Masterclass Filmmaken 29 Filmhuis Den Haag Activiteitenverslag 24 / 27

12 III MARKETING EN COMMUNICATIE In de marketing- en communicatie ligt de nadruk op profilering van Filmhuis Den Haag als culturele, Haagse instelling, publieksverbreding, het vergroten van de betrokkenheid van bestaande bezoekers en het stimuleren van herhalingsbezoek. De strategie om dit te kunnen bewerkstelligen bestaat uit: Profilering (corporate communicatie): Het profileren van Filmhuis Den Haag als Haagse instelling voor iedereen; een plek waar bezoekers terecht kunnen van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat voor films én meer. In 24 zijn de visuele identiteit (huisstijl, logo, beeld) en website volledigd vernieuwd en is er naast het programma meer aandacht gekomen voor het promoten van horeca en educatie. Daarnaast zijn negen digitale schermen (narrowcasting) geplaatst in het pand met daarop filmtijden, posters, trailers, promo's voor de horeca en speciale programma's. Via twee touchscreens kunnen bezoekers zelf informatie en recensies van hun film naar keuze zoeken. Werving (programmamarketing- en communicatie): Naast de 'bekende' communicatiemiddelen om het brede publiek te bereiken met het Filmhuis-aanbod (zoals de website, wekelijkse filmladder, maandelijkse programmafolder, weekmailing per en PR), is in 24 meer aandacht uitgegaan naar gebruik van social media zoals Facebook, Twitter en Instagram om interactie met het publiek Promotie horeca met F-icoon aan te gaan. Het creëren van connected customers en het binden van communities was (en blijft) een speerpunt om het publiek te verbreden en de betrokkenheid te vergroten. De volgende (recente) samenwerkingen zijn/worden gecontinueerd: o.a. Cineville (kortingspas voor kwaliteitsfilms gericht op een jonger publiek), We Want Cinema (platform voor cinema on demand), Baby Bios (een community voor jonge ouders), Ciné Premieres (Franse filmclub) en Amongst Friends (sneak-preview filmclub). Verdieping (achtergrondinformatie): publiek dat het Filmhuis fysiek bezoekt krijgt kennis aangereikt en wordt geïnformeerd over de achtergronden van het programma. Dit gebeurt o.a. middels speciale folders en leaflets, informatieborden met recensies en achtergrondartikelen, en het distribueren van De Filmkrant. Onderzoek en samenwerking In 24 zijn diverse publieksonderzoeken (kwalitatief en kwantitatief) uitgevoerd die zijn benut om de marketing- en communicatiestrategie en programmering aan te scherpen. Dit geldt o.a. voor de groep Vrienden van Filmhuis Den Haag. Eind 24 is de structuur van dit loyaliteitsprogramma aangepast met het oog op groei van het Vrienden, versterken van de binding met het Filmhuis en toename van inkomsten. Vaste bezoekers van Filmhuis Den Haag die ons een warm hart toedragen kunnen per januari 25 kiezen uit twee soorten Vriendschappen: FilmVriend en HuisVriend. Met de grote filmtheaters in het land wordt nader gesproken over mogelijkheden om gezamenlijk marketing te bedrijven, bijv. op het gebied van CRM en onderzoek. Filmhuis Den Haag Activiteitenverslag 24 2 / 27

13 BIJLAGE Overzicht speciale programma's Reeksen Data Programma + beschrijving titels voorstellingen bezoekers Diverse data Movies that Matter on tour Maandelijks film-en debatprogramma over mensenrechten i.s.m. Movies that Matter en Amnesty International: groep Den Haag Diverse data Zwijgende film en levende muziek Zwijgende film met introductie en live piano begeleiding. Eenmaal met koor van 8 man Diverse data Gay Film Night Maandelijkse vertoning van een film met een GLTB-thema 549 Diverse data Ciné premières Recente Franstalige film met nagesprek in het Frans georganiseerd door de Alliance Française x p.m titels voorstellingen bezoekers Amongst friends Speciale sneak preview Diverse data Haagse filmers Gerard Holthuis, Henk vd Vet en Bob Demper presenteerden hun film Festivals Data Programma + beschrijving 7-8 jan Writers Unlimited Internationaal literatuurfestival met o.a. films en filmfragmenten gekozen door schrijvers feb Jim Jarmusch Special Vertoning van enkele films van de regisseur Jim Jarmusch n.a.v. de film Only lovers left alive. En een concert van Josef van Wissem feb Fantastisch Kinderfilm festival Met films en activiteiten voor kinderen t/m 9 jr mrt Arab Women Film Festival Programma waar de Arabische vrouw centraal staat. Georganiseerd door Arabisch huis voor de kunsten mrt Wes Anderson Special Vertoning van enkele films van de regisseur Wes Anderson n.a.v. nieuwe film The Grand Budapest Hotel mrt Movies that Matter festival Internationaal film- en debatfestival over mensenrechten. Met gasten, Q&A, debat en lezingen diverse Filmhuis Den Haag Activiteitenverslag 24 3 / 27

14 2-3 apr CinemAsia Recente films uit Azie met introducties, debat en tentoonstelling mei Cinéma Arabe Recente films uit de Arabische wereld met voorfilms. Georganiseerd i.s.m. Stichting Sfinx mei The Hague African Festival I.k.v dit festival vertoning met inleiding vd film Sexy Money jun Mauritshuis heropend N.a.v. e heropening van het Mauritshuis vertoning van enkele kunstfilms en een lezing zomer Gay & Lesbian Summer festival Recente films met een GLTB-thema zomer Haagse Hoogtepunten Hoogtepunten van het afgelopen seizoen gekozen door het publiek jul Jour de la tour Live vertoning van een etappe van de Tour de France 8 7 aug - 7 sep The Hitchcock touch tour Restrospectief van de regisseur Alfred Hitchcock, i.s.m. Eye 55 4 okt Dierenfilmfestival Eerste filmfestival over de relatie tussen mens en dier, georganiseerd i.s.m. Dierenmuseum okt Indian Film Festival The Hague Recente films uit India en de Indiase diaspora met gasten, Q&A's, lezingen, introducties, debat, tentoonstelling okt De Betovering Kinderfilmfestival met workshops in de herfstvakantie (t/m 2 jr.) nov Eastern Neighbours Film Festival Recente films uit Oost- en Zuid-Europese landen. Met gasten, Q&A, debat titels voorstellingen bezoekers Eénmalige filmvertoningen Data Programma + beschrijving 4 jan Voorpremiere Die Andere Heimat 33 5 jan Preview IFFR, voorpremiere van een film van het International Filmfestival Rotterdam 59 2 jan Best of IDFA on tour, selectie van het Int. Documentaire Festival Amsterdam jan Best of IDFA junior Selectie van jeugdfilms van Int. Documentaire festival Amsterdam 24 met Q&A feb Voorpremière Henri met Q&A 56 Filmhuis Den Haag Activiteitenverslag 24 4 / 27

15 2 feb Voorpremière Nebraska 9 feb Presentatie Movies that Matter 22 feb Gangs of Wasseypur 3 mrt 45 8 We want cinema: Alleman met inleiding 5 27 apr Film en debat: Elke dag 4 mei Georganiseerd door het Montesquieu Instituut apr Best of Go short Selectie van het Go Short festival mei Uitgelicht Films en Q&A van studenten van de KABK voorafgegaan door Masterclass voor studenten mei Nieuwe helden met Q&A met de regisseur 76 4 mei Voorpremière Sagro Gra voor Vrienden van Filmhuis Den Haag 43 2 mei War Horse i.k.v. herdenking WO I 2 2 mei #Babylon3 met aansluitend debat, i.s.m. Stichting Oekraïeners in Nederland mei Sporen van de smaragd i.s.m. gemeente Den Haag/ Tong tong fair 2 jun Borders met Q&A met de regisseur 8 6 & 2 jun Final Cut: Ladies and Gentlemen nav de expositie jun Voorstellingen van de film Maidan. Eén met Q&A regisseur i.s.m. Stichting Oekraieners in Nederland jun Tijdens Dag van de Architectuur vertoning van The Human Scale en Sporen van de smaragd jul PEP, presentatie promotiefilm met optreden van de Kraaien 7 jul Despair met lezing door filmjournalist Dana Linssen 7 aug Sagrada met Q&A met de regisseur aug De Poel met Q&A met de regisseur 2 3 sep Voorvertoning documentaire over Vox Rosa homomannenkoor en optreden 4 sep Le Grand Cahier met lezing 8 8 sep 3 Coeurs met introductie, i.s.m. de Europese commissie 75 2 sep Goltzius met introductie sep Voorpremière Il Conformista, speciaal voor Vrienden van FHDH 6 3 sep Bittersweet met Q&A met regisseur en hoofdpersonen 55 5 okt Brozer met Q&A met regisseur en actrices 6 nov Grunberg kiest Zelig. Vertoning van de film Zelig met nagesprek met schrijver Arnon 95 Filmhuis Den Haag Activiteitenverslag 24 5 / 27

16 Grunberg 2 nov Nederland leest: vertoning van Een vlucht regenwulpen naar het boek van Maarten 't Hart 2 okt We want cinema: The Great Dictator 2 4 nov Voorpremière Still the Water, speciaal voor vrienden van FHDH 57 4 dec In Order of Disappearance speciaal voor houders van Cinevillepas 32 2 dec Nas: Time is Illmatic i.s.m. Haagse hiphopscene (o.l.v. Joan Biekman) 72 4 dec Silent Ones met Q&A met de regisseur 22 Filmhuis Den Haag Activiteitenverslag 24 6 / 27

17 BIJLAGE 2 Overzicht samenwerkingspartners Nationaal A-film, Amsterdam Amstelfilm, Amsterdam Africa in the picture, Amsterdam Alliance française, Den Haag Amongst friends, Amsterdam Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, Amsterdam Arabisch huis voor de kunsten, Den Haag Arti Film, Hilversum Beeld en Geluid, Hilversum Border Sessions/Crossing Border, Den Haag Chassé Cinema, Breda Cinéart, Amsterdam Cinedans, Amsterdam Cinekid, Amsterdam Cinema Arabe, Amsterdam Cinema Delicatessen, Amsterdam Cinema Zuid, Amsterdam CinemAsia, Amsterdam Cinemien, Amsterdam Cineville, Amsterdam COC, Den Haag Concordia, Enschede Contact, Arnhem Cultuurschakel, Den Haag De Filmkrant, Amsterdam De Frisse Blik, Ilpendam De Lieve Vrouw, Amersfoort Den Haag Marketing, Den Haag Den Haag FM, Den Haag Dierenmuseum, Nootdorp Digital Playground, Rotterdam Dr. Anton Philipszaal, Den Haag Dutch Film Works, Utrecht Eastern Neighbours, Utrecht eone, Hilversum Europese Commissie, Den Haag Eye Film Instituut Nederland, Amsterdam Fantastisch Kinderfim festival Fenno Werkman, Voorburg Festival de Betovering, Den Haag Film Atelier Den Haag Filmhuis De Keizer, Deventer FilmIsreal, Amsterdam Filmfreak, Amsterdam Filmschuur, Haarlem Filmtheater 't Hoogt, Utrecht Filmtheater Hilversum Flux-s Festival, Eindhoven Focus Filmtheater, Arnhem ForumImages, Groningen Gemeentemuseum, Den Haag Go Short, Nijmegen Filmhuis Den Haag Activiteitenverslag 24 Haags Montessori Lyceum, Den Haag Haags Onderwijs Centrum, Den Haag Haags Pop Centrum, Den Haag Haagse Culturele Jongerenambassadeurs, Den Haag Herrie, Amsterdam Het Ketelhuis, Amsterdam Het Nutshuis, Den Haag Holland Animation Filmfestival, Utrecht Hoogtij, Den Haag Hubert Bals fonds, Rotterdam Humanity House, Den Haag Imagine, Amsterdam I-Con Media, Den Haag Impakt Festival, Utrecht Independent, Amsterdam Indian Film Festival The Hague, Den Haag Institut Français des Pays-Bas, Amsterdam International Documentary Film Festival Amsterdam International Film Festival Rotterdam Johan de Witt Scholengroep, Den Haag Just Film, Amsterdam Kinder Vakantiepas, Den Haag KABK, Den Haag Kinderboekenmuseum, Den Haag Kindercafé, Den Haag Kinderen van Den Haag, Den Haag Koninklijke Schouwburg, Den Haag Kunstbende Zuid Holland LantarenVenster, Rotterdam Lucas Academie, Den Haag Lucent Danstheater, Den Haag Lumière, Maastricht Lumière Distributie, Amsterdam Lux, Nijmegen Mauritshuis, Den Haag Mokum Filmdistributie, Amsterdam Montesquieu Instituut, Den Haag Movies that Matter, Amsterdam Museum voor Communicatie, Den Haag Natlab, Eindhoven Nederlands Film Festival, Utrecht Nederlandse Film en Televisie Academie, Amsterdam Ondernemersvereniging Grote Markstraat, Den Haag Paard van Troje, Den Haag Paradiso, Amsterdam Plaza Futura, Eindhoven Residentie Orkest, Den Haag Rialto, Amsterdam RK basisschool De Fontein, Den haag September Film, Amsterdam Shoot me, Den Haag Stichting Dag van de Architectuur, Den Haag Stroom Den Haag Theater aan het Spui, Den Haag 7 / 27

Jaarverslag 2012 25 maart 2013 VOORWOORD 2 INLEIDING / LEESWIJZER 3 TOELICHTING OP BELEIDSTHEMA S CULTUURPLAN 2009-2012 4

Jaarverslag 2012 25 maart 2013 VOORWOORD 2 INLEIDING / LEESWIJZER 3 TOELICHTING OP BELEIDSTHEMA S CULTUURPLAN 2009-2012 4 Jaarverslag 2012 25 maart 2013 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 2 INLEIDING / LEESWIJZER 3 TOELICHTING OP BELEIDSTHEMA S CULTUURPLAN 2009-2012 4 1. Kunsteducatie in de vrije tijd 4 2. Activiteiten op beleidsdoelstellingen

Nadere informatie

ZID Community Art Centrum

ZID Community Art Centrum Zoet & Zout, Amsterdam 2009 1 Ik hou van spelende mensen. In mijn beleving betekent spelen dat je iets met passie oftewel liefde doet. Niet omdat je het moet, maar omdat je het wilt. Veel volwassenen nemen

Nadere informatie

Sectoranalyse 2015. Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur Februari 2015

Sectoranalyse 2015. Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur Februari 2015 Sectoranalyse 2015 Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur Februari 2015 Sectoranalyse 2015 Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur De kracht van Rotterdam: kunst en cultuur Inhoudsopgave Voorwoord 6 Leeswijzer

Nadere informatie

Prins Claus Fonds. Jaarverslag 2010

Prins Claus Fonds. Jaarverslag 2010 Prins Claus Fonds Jaarverslag 2010 Prins Claus Fonds voor Cultuur en Ontwikkeling Jaarverslag 2010 1 Prins Claus Fonds Jaarverslag 2010 Beeld van het Argentijnse VideoDanzaBA festival dat ondersteund

Nadere informatie

Terugblik 2009 Nederlandse Publieke Omroep

Terugblik 2009 Nederlandse Publieke Omroep 1. Waarom publieke omroep? Terugblik 2009 Nederlandse Publieke Omroep TERUGBLIK 2009 NEDERLANDSE PUBLIEKE OMROEP Inhoud 1. Algemeen 2. Terugblik platforms 3. Digitale strategie en innovatie 4. Samenwerking

Nadere informatie

5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht?

5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? 5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? Den Haag mei 2015 Stichting Bibliotheek.nl 5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? 1. Introductie

Nadere informatie

DCE 05/7776 Bijlage 1. Evaluatie multimedia campagne Wie Doet Wat.nl. 1. Inleiding. 1.1 Achtergrond evaluatie

DCE 05/7776 Bijlage 1. Evaluatie multimedia campagne Wie Doet Wat.nl. 1. Inleiding. 1.1 Achtergrond evaluatie 1 Evaluatie multimedia campagne Wie Doet Wat.nl 1. Inleiding 1.1 Achtergrond evaluatie Het Plan van Aanpak d.d. 3 oktober 2002, op basis waarvan de ESF-EQUAL gelden zijn toegekend, vormt het referentiekader

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 www.boekman.nl Mei 2013

Jaarverslag 2012  www.boekman.nl Mei 2013 Jaarverslag 2012 www.boekman.nl Mei 2013 Inhoud Bestuur, toezicht en organisatie 4 Raad van Toezicht, bestuur en directie Bibliotheek en documentatie 7 Terugblik 2012 7 Collectie 7 Downloads vanaf juni

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Talent is our catalist. 1. Verslag Raad van Toezicht 3. 2. Bestuursverslag 5. 3. Jaarrekening 15

Inhoudsopgave. Talent is our catalist. 1. Verslag Raad van Toezicht 3. 2. Bestuursverslag 5. 3. Jaarrekening 15 Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave 1. Verslag Raad van Toezicht 3 2. Bestuursverslag 5 3. Jaarrekening 15 1. Balans 16 2. Functionele exploitatierekening 18 3. Kasstroomoverzicht 19 4. Overige gegevens 21

Nadere informatie

advies over actieve cultuurparticipatie

advies over actieve cultuurparticipatie advies over actieve cultuurparticipatie Inhoud Samenvatting 5 1. Aanleiding, adviesaanvraag en aanpak 13 2. De waarde van actieve cultuurparticipatie 23 3. Stand van zaken en probleemanalyse 33 4 Vijf

Nadere informatie

Inhoud. 1. Woord vooraf... 2 2. Welkomstwoord door Nederlandse voorzitter van CVN Wim van Gelder en dagvoorzitter Dorien Scheerhout...

Inhoud. 1. Woord vooraf... 2 2. Welkomstwoord door Nederlandse voorzitter van CVN Wim van Gelder en dagvoorzitter Dorien Scheerhout... Inhoud 1 1. Woord vooraf... 2 2. Welkomstwoord door Nederlandse voorzitter van CVN Wim van Gelder en dagvoorzitter Dorien Scheerhout...3 2a. Welkomstwoord Wim van Gelder... 3 2b. Welkomstwoord Dorien Scheerhout...

Nadere informatie

Via Vinex. culturele projectontwikkelaars. De Vrijstaat; een kinderkunstlocatie op de rand van de oude en nieuwe stad.

Via Vinex. culturele projectontwikkelaars. De Vrijstaat; een kinderkunstlocatie op de rand van de oude en nieuwe stad. Via Vinex culturele projectontwikkelaars De Vrijstaat; een kinderkunstlocatie op de rand van de oude en nieuwe stad Beleidsplan 2015 Via Vinex Hoge Weide 3 3541 BC Utrecht www.devrijstaat.nl / www.viavinex.nl

Nadere informatie

Sociale Kleefkracht congres 7 november 2014. 12.734 Facilitaire kosten /werkplek /jaar Uit: Facilitaire Kengetallen Gemeenten boekjaar 2013

Sociale Kleefkracht congres 7 november 2014. 12.734 Facilitaire kosten /werkplek /jaar Uit: Facilitaire Kengetallen Gemeenten boekjaar 2013 Focus!! Magazine van Fier.fm over facilitaire activiteiten jaargang 3 nr 2 2014 6e editie!. Digitale versie? Scan hier: Een organisatie waar met mensen voor mensen wordt gewerkt. Klaas van der Valk 12.734

Nadere informatie

ALU ATIE MET TUUREDUC

ALU ATIE MET TUUREDUC DE N VA MET E I T UA ATIE WIJS L VA DUC DER E E E DS UUR R ON J I tie T I T a L A N p U tici 2015 SSE G C PRIM r U a T rp pril LIN HET u E u t EG T IN ul 16 A R C L r I 0 E voo 13 2 DE ALITE s d 20 KW

Nadere informatie

Vernieuwende ondernemers voor het MKB. Coverstory AccountantZ. Samen naar een circulaire economie Zakenautotestdag Met blinkende bolides door de regio

Vernieuwende ondernemers voor het MKB. Coverstory AccountantZ. Samen naar een circulaire economie Zakenautotestdag Met blinkende bolides door de regio Profiel RIVIERENLAND REGIONAAL ZAKENMAGAZINE JAARGANG 31 NUMMER 2 MEI 2015 Coverstory AccountantZ Vernieuwende ondernemers voor het MKB Samen naar een circulaire economie Zakenautotestdag Met blinkende

Nadere informatie

Amsterdam Marketing 2013-2018

Amsterdam Marketing 2013-2018 Amsterdam Marketing 2013-2018 5 december 2012 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1: Waarom? 4 Hoofdstuk 2: Citymarketing 5 2.1 Kernwaarden 6 2.2 Visie, Missie & Strategie 6 2.3 Doelgroepen 7 2.4 Verbinden

Nadere informatie

Als ik later groot ben...

Als ik later groot ben... Als ik later groot ben... RECENTE ONTWIKKELINGEN EN STAND VAN ZAKEN Hierin geven wij een korte toelichting op de recente ontwikkelingen en inzichten van Work at School en is er een aanvulling op ons businessplan.

Nadere informatie

Activiteitenplan (subsidieaanvraag 2013-2016) Onderdelen 2.1 t/m 2.3: Kwaliteit en (inter)nationaal belang

Activiteitenplan (subsidieaanvraag 2013-2016) Onderdelen 2.1 t/m 2.3: Kwaliteit en (inter)nationaal belang Activiteitenplan (subsidieaanvraag 2013-2016) Onderdelen 2.1 t/m 2.3: Kwaliteit en (inter)nationaal belang 2.1 Wat zijn de missie, visie en hoofddoelstelling van de instelling? Denk hierbij aan de verschillende

Nadere informatie

jaarverslag 2008 2 1

jaarverslag 2008 2 1 jaarverslag 2008 2 1 inhoudsopgave jaarverslag 2008 Voorwoord 5 Stafafdeling Conservatoren 7 Stafafdeling Marketing en communicatie 17 De bezoeker van Museum Boijmans Van Beuningen 23 Stafafdeling Educatie

Nadere informatie

Witte de With Jaarverslag 2007 p.0

Witte de With Jaarverslag 2007 p.0 Witte de With Jaarverslag 2007 p.0 Witte de With Jaarverslag 2007 p.0 Witte de With Jaarverslag 2007 p.0 inhoud p.06 INTRODUCTIE p.09 Jaaragenda 2007 p.11 PROJECTEN p.12 Brian Jungen p.12 Depiction, Perversion,

Nadere informatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie oktober 2012 - M.G.A. Ligtvoet-Janssen, W. van der Heide, J.W.K. Bams, J.P. de Wit Tympaan

Nadere informatie

INHOUD. BIJLAGEN - Financieel overzicht - Accountantsverklaring - dvd The Voice of Dordrecht - NKTimes

INHOUD. BIJLAGEN - Financieel overzicht - Accountantsverklaring - dvd The Voice of Dordrecht - NKTimes INHOUD EINDRAPPORTAGE THE VOICE OF DORDRECHT voorwoord 1. SAMENVATTING 02 1.1 Concept 04 1.2 Cijfers en resultaten 05 1.3 Samenwerkingspartners 05 1.4 Workshopbegeleiders 07 1.5 Fondsen en sponsors 12

Nadere informatie

Verslag van de conferentie Cultuur in Beeld De kunst van het ondernemen

Verslag van de conferentie Cultuur in Beeld De kunst van het ondernemen Verslag van de conferentie Cultuur in Beeld De kunst van het ondernemen Fokker Terminal te Den Haag, 18 mei 2011 Doel van de conferentie Tijdens de conferentie stonden drie thema s centraal, die relevant

Nadere informatie

het grote poppodium onderzoek Analyse van de ontwikkelingen in de bedrijfsvoering van de Nederlandse poppodia Vreeke & Van Dalen

het grote poppodium onderzoek Analyse van de ontwikkelingen in de bedrijfsvoering van de Nederlandse poppodia Vreeke & Van Dalen 1 het grote poppodium onderzoek Analyse van de ontwikkelingen in de bedrijfsvoering van de Nederlandse poppodia Vreeke & Van Dalen 2 3 colofon Analyse van de ontwikkelingen in de bedrijfsvoering van de

Nadere informatie

Klimaatverbond Nederland gaat voor transitie

Klimaatverbond Nederland gaat voor transitie Klimaatverbond Nederland gaat voor transitie Jaarverslag 2013/2014 Klimaatverbond Nederland Mei 2015 COLOFON Klimaatverbond Nederland Oude Kraan 72, 6811 LL Arnhem Postbus 9, 6800 AA Arnhem Telefoon: 026-8450826

Nadere informatie

Equint IT zo transparant als het maar kan. Zakelijk Arnhem. regionaal betrokken. februari 2013 jaargang 7 nummer 1

Equint IT zo transparant als het maar kan. Zakelijk Arnhem. regionaal betrokken. februari 2013 jaargang 7 nummer 1 Zakelijk Arnhem regionaal betrokken jaargang 7 nummer 1 Equint IT zo transparant als het maar kan Juriaan de Mol Winnaar Made in Arnhem Vergaderen in Gelredome Bedrijven Kontakt Dagen 11 17 27 Daan Berkhout

Nadere informatie

DIGITALE CINEMA. Een onderzoek naar de verwachte effecten van de digitalisering van het Nederlandse vertoning- en distributiecircuit.

DIGITALE CINEMA. Een onderzoek naar de verwachte effecten van de digitalisering van het Nederlandse vertoning- en distributiecircuit. DIGITALE CINEMA Een onderzoek naar de verwachte effecten van de digitalisering van het Nederlandse vertoning- en distributiecircuit. Stichting Filmonderzoek Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van

Nadere informatie

Centrum voor de Kunsten HOORN

Centrum voor de Kunsten HOORN Centrum voor de Kunsten HOORN CONTRASTEN VERNIEUWEN augustus 2013 C-ROOTS, AMSTERDAM Hoorn vooraf Een nieuw Centrum voor de Kunsten in Hoorn met een regionale aantrekkingskracht. Wat in staat is als richtinggevend

Nadere informatie