ACTIVITEITENPLAN 2014 september 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ACTIVITEITENPLAN 2014 september 2013"

Transcriptie

1 ACTIVITEITENPLAN 2014 september 2013 Activiteitenplan

2 INHOUDSOPGAVE Filmhuis Den Haag 3 Inleiding 4 1. Programma, educatie & kennisoverdracht 5 2. Marketing, communicatie en ondernemerschap 8 Bijlage 1: Samenwerkingspartners Bijlage 2: Overzicht speciale programma s, educatie en kennisoverdracht 12 Bijlage 3: Streefcijfers 2014 Filmhuis Den Haag (inclusief educatie) 19 Activiteitenplan

3 FILMHUIS DEN HAAG Doelstelling Filmhuis Den Haag is hét centrum voor film in de residentie. Gevestigd in het centrum van de stad en met een filiaal in Theater Dakota staat het Filmhuis midden in de (Haagse) samenleving. Het ziet het als zijn taak om de filmkunst in volle reikwijdte te belichten; van lange tot korte films, van fictie tot documentaires, van live action tot animatie, van klassiekers tot experimentele film, van videoclips tot filminstallaties. Filmhuis Den Haag is niet alleen vertoner maar ook samensteller van speciale programma's, producent en aanbieder van media-/filmeducatieve programma's, en hoeder van een filmgerelateerde collectie. De doelstelling van het Filmhuis luidt: "Het bevorderen van de belangstelling voor en de kennis van de filmkunst". Met de filmkunst ook in zijn digitale verschijningsvormen toon Filmhuis Den Haag jong en oud vele facetten van de ons omringende wereld. In een zorgvuldig afgewogen programma heeft het Filmhuis oog voor: Het levend houden van de filmgeschiedenis en het cinematografisch erfgoed; Hedendaagse kwaliteitscinema en ook experimenten met film, facetten van het medium en de grenzen van film in relatie tot andere (kunst)disciplines; De context en betekenis van cinematografie an sich en in breder cultureel en maatschappelijk verband. Filmhuis Den Haag heeft de beschikking over vijf filmzalen met een totale capaciteit van 332 stoelen, ruimte voor installaties en evenementen op het gebeid van beeldcultuur en nieuwe media, zaal 7 voor presentaties, workshops en tentoonstellingen, een café-restaurant, een bibliotheek/archief, een entreegebied met open balie en kantoren. Daarnaast programmeert Filmhuis Den Haag de filmzaal in 'Filmhuis Den Haag in Theater Dakota'. Deze zaal telt 64 stoelen. Activiteitenplan

4 INLEIDING Film, en in bredere zin de kunst en cultuur van bewegend beeld, is niet meer weg te denken in onze hedendaagse samenleving. Door de kracht van het medium en de technologische ontwikkelingen is film overal en in een grotere variëteit dan ooit tevoren. Niemand kan ontkennen dat film in hoge mate beïnvloedt hoe wij informatie verzamelen, leren, communiceren en denken. Des te belangrijker dat er een plek is in Den Haag waar film -in al zijn verschijningsvormen- nader wordt beschouwd. Een plek voor vertoning maar ook een waar gedachten samenkomen, waar mensen visies uitwisselen en waar ontmoetingen en beelden letterlijk betekenis krijgen. In het dagelijkse aanbod toont Filmhuis Den Haag veelal films die niet commercieel rendabel zijn; films met een bijzondere cinematografische, kunstzinnige, historische of maatschappelijke waarde. Films die onze kijk op de maatschappij relativeren, nuanceren, onze horizon verbreden en/of de complexe wereld ook nog eens duiden en uitleggen. Daarnaast minstens zo belangrijk- biedt Filmhuis Den Haag mediawijsheid: er wordt inzicht gegeven in de werking, invloed van film, media en beeldcultuur. Middels een scala aan educatieve programma's op het gebied van film- en mediawijsheid kunnen jong (en oud) een meervoudige en kritische blik ontwikkelen op audiovisuele uitingen waarmee zij in het dagelijks leven worden geconfronteerd Film is universeel en bemoeit zich met allerhande onderwerpen. In Filmhuis De Haag kun je vanuit één bepaalde kunstdiscipline onze wereld ontginnen. In een omvangrijke aanbod van films, filmprogramma s en activiteiten onderscheiden we vier kernfuncties met daaraan gerelateerd verschillende publieksgroepen: Uitgaan Publiek dat voornamelijk komt voor de wereldcinema en de klassiekers, dat geniet van een film, aangevuld met aangenaam verblijf in het café/restaurant; Leren en beleven Deelnemers van het educatieve aanbod voor (school)groepen en individuele bezoekers; Participeren, delen en zelf aan de slag gaan Publiek dat participeert in debatten, lezingen, vraaggesprekken en workshops, of dat zijn eigen programma samenstelt; Experimenteren Publiek en makers die geïnteresseerd zijn in cross over-programma's en nieuwe ontwikkelingen en/of actief zijn in de voorhoede van de beeldcultuur. In 2014 willen we middels het versterken van onze kernfuncties behouden wat goed is en daar waar mogelijk inspelen op de veranderende wereld en de wensen van het publiek. Het verankeren van het Filmhuis in de omgeving en een directe relatie onderhouden met de bewoners van Den Haag en omstreken alsmede met (Haagse) instituten en organisaties is daarbij een belangrijke notie. Een krachtig Filmhuis kan immers niet zonder een verankering in onze samenleving. Leidraad voor de activiteiten vormt het in november 2011 opgestelde meerjarenbeleidsplan over de huidige kunstenplanperiode Alle activiteiten in dit plan zijn uiteraard bedoeld om in, en ook ná, 2014 jong en oud te inspireren, te verrijken én wegwijs te maken in de wereld van het bewegend beeld. Géke Roelink, p.o. Josien Buijs, Directeur Hoofd marketing en communicatie Activiteitenplan

5 1. Programma, educatie & kennisoverdracht Aan het programma en de activiteiten van Filmhuis Den Haag liggen drie pijlers ten grondslag, die deels in elkaar grijpen en het vertrekpunt vormen voor een uitgebreid, gelaagd programma en educatief aanbod en vele samenwerkingsverbanden: Venster op de wereld Filmhuis Den Haag beschouwt filmvertoning als het begin van een reis: vanuit de film kan de wereld worden ontdekt. Het Filmhuis biedt de mogelijkheid om via context en duiding bij het programma tot een breed cultureel en maatschappelijk besef te komen. 'Wat is film?' Met het formuleren van de vraag 'Wat is film?' tracht Filmhuis Den Haag zowel individuele, geïnteresseerde bezoekers als (school)groepen inzicht te geven in de werking en invloed van film, media en beeldcultuur en de achterliggende filosofieën en technieken. Het Filmhuis toont filmgeschiedenis, filmexperimenten, belicht de (technische) aspecten en verkent de grenzen van het medium. Film in Den Haag Vanzelfsprekend wil Filmhuis Den Haag optimaal verankerd zijn in zijn omgeving en een relatie aangaan met de stad, de inwoners en de organisaties die er zijn gehuisvest. Deze bewuste overweging krijgt concreet gestalte in vele zelfbedachte of in samenspraak met partners ontwikkelde voorstellingen of series die facetten van de Haagse geschiedenis en cultuur toelichten en uitdiepen. Het totale programma in 2014 is grofweg onder te verdelen in vijf clusters van aanbod: 1. Premièrefilms en reeksen 2. Filmgeschiedenis 3. Landenprogramma's en festivals 4. Beeldcultuur, cross-over, experimenten en talentontwikkeling 5. Educatie voor jong en oud Ad 1 Premièrefilms en reeksen Filmhuis Den Haag richt zich op de vertoning van de hedendaagse kwaliteitscinema, zowel voor volwassenen als voor de jeugd. Naast films uit meer dan 40 landen (de wereldcinema) wil het Filmhuis een klemtoon leggen bij Nederlandse producties. Bij de keuze van het aanbod draait het om 'kwetsbare' films die in onvoldoende mate winstgevend geacht worden en dus niet opgenomen zijn in het reguliere aanbod van commerciële bioscoopexploitanten. Uit het aanbod van premières worden titels gelicht die speciale aandacht rechtvaardigen: films van Nederlandse regisseurs, (voor)premières van festivals en films voor specifieke publieksgroepen die elkaar regelmatig ontmoeten in het Filmhuis. Voor 2014 zijn dat: The Best of IDFA The best of IFFR. Gay Summer Tour Hoogtepunten seizoen 2013/2014 Go Short: de maandelijks wisselende korte voorfilm Amongst Friends Cinemum Sneak preview Movies that Matter on tour Ad 2. Filmgeschiedenis Met regelmaat vertoont Filmhuis Den Haag klassiekers. Daarnaast treedt het Filmhuis op als samensteller/producent van (filmeducatieve) programma's en retrospectieven, die een landelijk Activiteitenplan

6 roulement krijgen. In 2014 wordt in overleg met de 15 filmtheaters in het land gekozen voor Yasujiro Ozu (Japans regisseur), Bette Davis (Amerikaans actrice) of Italiaanse filmdiva's vanaf de jaren '50. Daarnaast staan in 2014 de volgende programma's gepland: Jim Jarmusch Cursus filmgeschiedenis Film en levende muziek Ad 3. Landenprogramma's en festivals Filmhuis Den Haag presenteert met grote regelmaat festivals die tot stand komen in samenwerking met internationale, culturele en maatschappelijke organisaties (zie bijlage 1: Samenwerkingspartners 2014 voor een overzicht). Daarnaast fungeert het Filmhuis als (vaste/jaarlijkse) vertoner van speciale programma's of overzichten van de productie uit diverse landen. In 2014: Movies that Matter Festival. Deze zesde editie van het festival opent de ogen voor mensenrechten door middel van film, debatten, interviews en educatieve programma;'s. Naast het festival zijn er gedurende het hele jaar filmvoorstellingen gekoppeld aan debat. Cinepremieres: avant-premieres van nog niet in Nederland vertoonde Franse cinema. Indian Film Festival The Hague: de nieuwste, onafhankelijke cinema uit India en uit de Indiase diaspora. De Nieuwe Griekse Golf: in het door de kredietcrisis hard getroffen Griekenland zijn jonge regisseurs opgestaan die met creativiteit, durf en humor een absurdistisch universum verkennen. Internationale vrouwendag: gericht op de positie van vrouwen in de Arabische wereld. Totally Liberal: de verschillen en overeenkomsten tussen de seksueel verlichte cinema uit Zweden en Nederland. Filmisreal: jaarlijks terugkerend festival met films uit Israel, met ook aandacht voor het Palestijnse oogpunt. Eastern Neighbours Film Festival met de meest recente films uit de Oost- en Zuid-Oost Europese landen. Writers Unlimited: beknopt filmprogramma n.a.v. het festivalthema: Like Me, een knipoog naar de roep om aandacht op sociale media. Ad 4 Beeldcultuur, cross-over, experimenten en talentontwikkeling Filmhuis Den Haag toont in het cluster beeldcultuur film in uiteenlopende verschijningsvormen: animatiefilm, experimentele film, éénminuutfilms, kunst- en kortfilms, installaties, cross-over programma s en programma s i.s.m. andere disciplines. In 2014 staat gepland: Workspace Live Cinema: talentontwikkeling op het gebied van live cinema: film met muziek, performance of een interactief element gecombineerd tot een voorstelling. Drie avondvullende programma's op de thema's Music for Games, Hommages aan filmgenres, en Sounds like film, met aansluitend een tour langs 12 Nederlandse filmtheaters. Wat zie ik? Anders kijken naar kunst en film. N.a.v. de heropening van het Mauritshuis een programma over de ontmoeting tussen kunst en leven, het camera-oog en het menselijk oog. Filmclub 'Film in Den Haag': een avondvullende programma met en voor Haagse filmmakers en de Haagse filmindustrie. Platform voor kennisuitwisseling en ontmoeten. Uitgelicht: tweejaarlijks programma met studentenfilms i.s.m. de Koninklike Academie voor Beeldende Kunst geeft jonge filmmakers een podium. Remix/Recut: videokunst en speelfilms waarin het hergebruik van bestaand filmmateriaal tot kunst wordt verheven. Spil van het programma is Love Story van de Hongaarse regisseur György Pálfi. Modern Times: éénminutenfilms op thema over het moderne leven, samengesteld door Cinema Zuid. Vijf programma's verdeeld over het jaar, doorlopend te bezoeken. Activiteitenplan

7 Ad 5 Educatie voor jong en oud Middels een scala aan educatieve programma's op het gebied van film- en mediawijsheid kunnen jong en oud een meervoudige kritische blik ontwikkelen op audiovisuele uitingen waarmee men in het dagelijks leven wordt geconfronteerd. Voor het reguliere publiek zijn er met vaste regelmaat Film & Debat-programma's en verdiepingsaanbod in de vorm van inleidingen en cursussen. Jaarlijks bedient het Filmhuis ruim scholieren uit het basis-, voortgezet en hoger onderwijs. Het aanbod voor scholieren bestaat uit onder meer filmvertoningen met algemene of toegesneden inleidingen, filmanalyse en workshops. Deels zelf ontworpen, deels in nauwe samenwerking met partners als Digital Playground, Filmatelier Den Haag of Cinekid. In samenwerkingen met enkele Haagse scholen wordt een compleet film-/mediatraject ontwikkeld dat aansluit bij de kerndoelen en eindtermen van het vak kunsteducatie. Het Filmhuis fungeert in deze laatste opzet als klaslokaal: 'zwemmen doe je immers ook in een zwembad'. In 2014 ligt binnen het educatieprogramma voor het onderwijs de nadruk op talentontwikkeling, het verder verdiepen en verstevigen van het aanbod en op de verdere verankering van filmeducatie in het curriculum van de scholen. Vanuit de regeling 'Cultuureducatie met Kwaliteit' werkt Filmhuis Den Haag samen met het Museum voor Communicatie binnen de Alliantie Film en Media aan 'Cultuureducatie op zijn Haags', een doorlopende leerlijn film- en media-educatie voor groep 1 t/m 8 van het basisonderwijs en klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs. Het aanbod is onderverdeeld in vier pakketten: Pakket A/Film Kijken: gericht op de vele actuele, sociale, culturele en maatschappelijke thema's die in films aan bod komen en op allerlei manieren inpasbaar in het lesprogramma. Pakket B/Workshops: leerlingen leren te denken als een (film)maker en alle facetten van (animatie)filmmaken komen aan bod. In teamverband krijgen de leerlingen les in cameravoering, montage, acteren en regie. Pakket C/Film + Verdieping: aan de hand van speciaal geselecteerde filmfragmenten krijgen leerlingen inzicht in verschillende genres, vorm- en stijlprincipes. Pakket D/Master: volledig traject film-/media-educatie, waarbij zowel het leren kijken naar film als het zelf maken van films aan bod komt. Leerlingen kunnen over meerdere schooljaren een volledig doorlopende leerlijn film- en media-educatie volgen. Programma's op maat: de pakketten kunnen als leidraad gebruikt worden bij de invulling van een programma naar wens en behoefte. Verder in 2014 Film en Debat, i.s.m. het Montesquieu Instituut en het Europees Parlement: films met maatschappelijke betekenis en urgentie, gevolgd door debat. Fantastisch Kinderfilm festival: biedt kinderen t/m 12 jaar de mogelijkheid om, afgestemd op leeftijd, interesse en kennis, ervaring op te doen met de wonderlijke mogelijkheden van beeld en geluid. In 2014 blijft Filmhuis Den Haag de collectie uitbreiden met -inmiddels digitaal opgeslagenartikelen en recensies. Nieuw uitgekomen filmtijdschriften worden gerubriceerd en opgeborgen. Zie bijlage 2 voor een uitgebreid overzicht van speciale programma s, educatie en kennisoverdracht. Activiteitenplan

8 2. Marketing, communicatie en ondernemerschap Filmhuis Den Haag is er voor jong en oud, en heeft speciale aandacht voor (culturele) diversiteit en voor participatie door zowel het brede publiek als door specialistische doelgroepen. Met de filmkunst informeert het Filmhuis een breed samengesteld publiek over alle facetten van de hun omringende wereld en draagt op deze wijze bij aan de ontwikkeling van de (lokale) samenleving. Strategie In 2014 ligt in de marketing-en communicatie de nadruk op publieksverbreding, het vergroten van de betrokkenheid van bestaande bezoekers en het stimuleren van herhalingsbezoek. De strategie om dit te kunnen bewerkstelligen bestaat uit: Profilering (corporate communicatie): in 2014 gaat extra aandacht uit naar het profileren van Filmhuis Den Haag als Haagse instelling voor iedereen; een plek waar bezoekers terecht kunnen van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat voor films én meer. De uitstraling en corporate boodschap van het Filmhuis worden in 2014 geactualiseerd middels een zogeheten re-branding. Daarmee wordt het Filmhuis ook in communicatieve zin klaargemaakt voor de toekomst. Een belangrijk onderdeel binnen de re-branding is het vernieuwen van de website. Niet alleen wordt deze aangepast aan de nieuwe 'look & feel', maar ook de functionaliteiten en inhoud worden aangepast zodat de website weer voldoet aan de wensen en behoeften van onze bezoekers. Werving (programmamarketing- en communicatie): Naast de 'bekende' communicatiemiddelen om het brede publiek te bereiken met het Filmhuis-aanbod (zoals de website, wekelijkse filmladder, maandelijkse programmafolder, weekmailing per en PR), gaat in 2014 meer aandacht uit naar gebruik van social media zoals Facebook, Twitter en Instagram om interactie met het publiek aan te gaan. Het creëren van connected customers en het binden van communities blijft in 2014 een speerpunt om het publiek te verbreden en de betrokkenheid te vergroten. De volgende (recente) samenwerkingen worden gecontinueerd: o.a. Cineville (kortingspas voor kwaliteitsfilms gericht op een jonger publiek), We Want Cinema (platform voor cinema on demand), Cinemum (een community voor jonge ouders) en Amongst Friends (sneakpreview filmclub). Verdieping (achtergrondinformatie): publiek dat het Filmhuis fysiek bezoekt krijgt kennis aangereikt en wordt geinformeerd over de achtergronden van het programma. Dit gebeurt o.a. middels speciale folders en leaflets, informatieborden met recensies en achtergrondartikelen, en het distribueren van De Filmkrant. Onderzoek en samenwerking Diverse recentelijk uitgevoerde publieksonderzoeken (kwalitatief en kwantitatief) worden benut om de marketing- en communicatiestrategie aan te scherpen en dienen tevens als belangrijke input voor programmering. Bezoekersgegevens uit het kassasysteem worden daarnaast in toenemende mate aangewend om het publiek te analyseren en op maat te informeren. Met de grote filmtheaters in het land wordt nader gesproken over de ontwikkeling van een 'kwaliteitskeurmerk voor de betere film' en mogelijkheden om op andere manieren gezamenlijk marketing te bedrijven. Ondernemerschap Filmhuis Den haag is inhoudelijk gedreven, bedrijfsmatig georganiseerd en ondernemend. Om de eigen inkomsten minimaal op peil te houden, maar ook te kunnen verhogen worden de volgende activiteiten ontplooit: Activiteitenplan

9 Uitbreiding aantal voorstellingen: om het publiek nog meer ten dienst te zijn is het aantal voorstellingen sinds augustus 2013 uitgebreid: dagelijks worden vanaf uur films vertoond. Ook het café is sinds augustus op weekdagen om 9.00 uur geopend en in het weekend om uur, om op die manier ook een nieuw publiek aan te trekken. Het samenstellen van arrangementen: in 2013 is reeds gestart met het aanbieden van arrangementen waarin film- en horeca-aanbod samenkomen. In 2014 wordt dit verder uitgebouwd om zo onze bezoekers een totaal 'avondje/ochtendje uit' te kunnen bieden. Fondsenwerving: eind 2013 is onderzocht hoe het Filmhuis het aantal Vrienden en de inkomsten hieruit kan laten groeien, hoe meer inkomsten uit verhuringen kunnen worden gehaald en wat de mogelijkheden zijn van een businessclub. In 2014 wordt op basis van de bevindingen een strategie uitgewerkt voor de komende jaren. Zie bijlage 3 voor Streefcijfers 2014 Filmhuis Den Haag (inclusief educatie) en Filmhuis Den Haag in Theater Dakota. Activiteitenplan

10 BIJLAGEN Bijlage 1: Samenwerkingspartners 2014 Internationaal British Film Institute, Londen CICAE, Parijs Europa Cinemas, Parijs Hollywood Classics, Londen Koninklijk Belgisch Filmarchief, Brussel Murnau Stiftung, Wiesbaden Park Circus, Londen Nationaal A-film, Amsterdam 2 Samen, Den Haag ACKU, Den Haag Africa in the picture, Amsterdam Alliance française, Den Haag Amongst friends, Amsterdam Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, Amsterdam Arabisch huis voor de kunsten, Den Haag Arti Film, Hilversum Baltan Laboraties, Eindhoven Beeld en Geluid, Hilversum Border Sessions/Crossing Border, Den Haag Centre Culturel, Groningen Chassé Cinema, Breda Cinéart, Amsterdam Cinedans, Amsterdam Cinekid, Amsterdam Cinema Arabe, Amsterdam Cinema Delicatessen, Amsterdam Cinema Zuid, Amsterdam CinemAsia, Amsterdam Cinemien, Amsterdam Cineville, Amsterdam Concordia, Enschede Contact, Arnhem Cultuurschakel, Den Haag De Brakke Grond, Amsterdam De Filmkrant, Amsterdam De Lieve Vrouw, Amersfoort De Parkiet (basisschool), Den Haag Den Haag Marketing Digital Playground, Rotterdam Dr. Anton Philipszaal, Den Haag Eastern Neighbours, Utrecht Eye Film Instituut Nederland, Amsterdam Fantastisch Kinderfim festival Fenno Werkman, Voorburg Festival de Betovering, Den Haag Film Atelier Den Haag Filmhuis De Keizer, Deventer FilmIsreal, Amsterdam Filmschuur, Haarlem Filmtheater 't Hoogt, Utrecht Filmtheater Hilversum Flux-s Festival, Eindhoven Focus Filmtheater, Arnhem ForumImages, Groningen Gemeentemuseum, Den Haag Go Short, Nijmegen Goethe Instituut, Rotterdam Haags Montessori Lyceum, Den Haag Haags Onderwijs Centrum, Den Haag Haags Pop Centrum, Den Haag Het Ketelhuis, Amsterdam Het Nutshuis, Den Haag Holland Animation Filmfestival, Utrecht Hoogtij, Den Haag Hubert Bals fonds, Rotterdam Huis van Gedichten, Den Haag I-Con Media, Den Haag Impakt Festival, Utrecht Indian Film Festival The Hague, Den Haag Institut Français des Pays-Bas, Amsterdam International Documentary Film Festival Amsterdam International Film Festival Rotterdam Johan de Witt Scholengroep, Den Haag Just Film, Amsterdam Kinder Vakantiepas, Den Haag KABK, Den Haag Kinderen van Den Haag, Den Haag Koninklijke Schouwburg, Den Haag Kunstbende Zuid Holland LantarenVenster, Rotterdam Latin American Film Festival, Utrecht Leids Filmfestival, Leiden Lucent Danstheater, Den Haag Lumière, Maastricht Lux, Nijmegen Mauritshuis, Den Haag Montesquieu Instituut, Den Haag Movies that Matter, Amsterdam Museum voor Communicatie, Den Haag Natlab, Eindhoven Nederlands Film Festival, Utrecht Nederlandse Film en Televisie Academie, Amsterdam Ondernemersvereniging Grote Markstraat, Den Haag Paard van Troje, Den Haag Platform 57, Den Haag Activiteitenplan

11 Plaza Futura, Eindhoven Residentie Orkest, Den Haag Rialto, Amsterdam RK basisschool De Fontein, Den haag Shoot me, Den Haag Stichting de Frisse Blik Stroom Den Haag Theater aan het Spui, Den Haag Theater Dakota, Den Haag The Hague Online The Hague Pride, Den Haag Toneelgroep De Appel, Den Haag Triodus (BSO), Den Haag Twin Film, Amsterdam Universiteit van Amsterdam Verkadefabriek, 's-hertogenbosch WATH, Den Haag Watch that Sound, Rotterdam West, Den Haag Wild Bunch, Amsterdam Writers Unlimited, Den Haag Ambassades van o.a.: Canada, Bosnie & Herzegovina, Frankrijk, Griekenland, India, Israël, Italië, Kroatië, Macedonië, Montenegro, Oostenrijk, Servië, Slovenië, Turkije en Zweden. Activiteitenplan

12 Bijlage 2: Overzicht speciale programma s, educatie en kennisoverdracht Speciale programma's Januari Preview Film Festival Rotterdam Een voorproefje van de komende 43ste editie van het International Film Festival Rotterdam. Best of IDFA Hoogtepunten uit de net afgelopen 26ste editie van het International Documentary Festival. Writers Unlimited Het Literatuurfestival heeft dit jaar het thema 'Like me' opgeworpen: een knipoog naar de roep om aandacht op sociale media en de behoefte om te sharen en te followen. Februari Fantastisch Kinderfilmfestival Dit festival biedt kinderen van 2 t/m 13 jaar de gelegenheid om, afgestemd op leeftijd, interesse en kennis, de wonderlijke wereld van beeld en geluid te ontdekken. Er wordt een met zorg samengesteld filmprogramma vertoond en daarnaast wordt een bijzonder decor opgesteld, gekoppeld aan het jaarlijks wisselende thema. Dit decor is een interactief landschap waarin de kinderen diverse workshops kunnen volgen. Remix/Recut In februari, maart en april een programma met videokunst en speelfilm(s) over het hergebruiken van bestaand filmmateriaal tot nieuwe films. Spil van het programma is Love story van de jonge Hongaarse cineast György Pálfi, aangevuld met o.a. Producties van Christophe Girardet en Matthias Müller. Maart Nieuwe Griekse golf In het door de internationale kredietcrisis hard getroffen Griekenland zijn jonge regisseurs opgestaan, die met veel creativiteit, durf en humor een wereld verkennen die vervreemdend en absurdistisch is. Internationale Vrouwendag / Arab Women Film Festival Ieder jaar wordt opnieuw bekeken welk thema of welke regio bij de viering van Internationale Vrouwendag een urgentie heeft. De edities waren gericht op de positie van vrouwen in de Arabische wereld. In 2014 gaan wij dit continueren. Movies that Matter Festival Internationaal film- en debatfestival over mensenrechten, met uitgebreide verdiepingsprogramma's, interviews, inleidingen, discussies en workshops. April Totally liberal: erotiek uit Zweden en Nederland 'Alles wat je altijd al wilde weten over Zweden en Nederland maar niet durfde te vragen.' Zweden èn Nederland danken hun reputatie als 'seksueel verlichte' landen vooral aan de films van Vilgot Sjöman, Bo Widerberg, Paul Verhoeven, Jos Stelling en Theo van Gogh. Een opwindend programma laat verschillen èn overeenkomsten zien. Georganiseerd i.s.m. de ambassade van Zweden n.a.v. 400 jaar betrekkingen Zweden-Nederland Juni FilmIsreal Jaarlijks terugkerend festival met speciaal geïmporteerde speelfilms, documentaires en kortfilms uit Israel, van zowel Israelische als Arabisch-Israelissche en Palestijnse regisseurs. Activiteitenplan

13 Wat zie ik? Anders kijken naar kunst en film (werktitel) Een programma over filmmakers die 'anders' kijken naar kunst en naar film: ontmoetingen tussen kunst en leven, tussen het camera-oog en het menselijk oog, tussen schilderijen en beelden die buiten de museummuren leven. Met o.a. films van Jem Cohen (Museum hours), Agnès Varda (Les plages d'agnès) en Alexander Sokourov (Russian ark). Georganiseerd i.s.m. het Mauritshuis n.a.v. de heropening in juni. Juli en augustus Gay & Lesbian summer tour Een jaarlijkse traditie is het homo-lesbisch-transgender filmprogramma in de zomermaanden. Hoogtepunten seizoen Jaarlijks terugkerend overzicht van de beste films van het afgelopen seizoen (zomer 2013 t/m voorjaar 2014), mede gekozen door het publiek. September Mark-Paul Meyer / De zee & de kust (werktitel) In september en oktober staat een poëtische presentatie van nieuw filmmateriaal in combinatie van archiefmateriaal over de zee en het leven aan de kust aan de rol. De locaties van dit 'beeldverruimende' evenement zijn de Studio en de gevel en/of de ramen van het restaurant. Georganiseerd i.s.m. Eye Oktober Festival De Betovering Tijdens het multimediale Festival De Betovering verzorgt Filmhuis Den Haag een uitgebreid film- en workshopprogramma. Indian Film Festival The Hague Een overzicht van de nieuwste, los van Bollywood geproduceerde, onafhankelijke cinema uit India, waarbij ook ook aandacht is voor films van Indiase cineasten in het buitenland (de disaspora cinema). Het wordt de vierde editie. November Cinépremières Jaarlijks terugkerend festival van de Franstalige film, met avant-premières èn films die de Nederlandse distributie onterecht niet gehaald hebben. Eastern Neighbours Een festival met de meest recente films uit Oost- en Zuid-Oost Europese landen. Het betreft hoofdzakelijk landen die nog geen lid zijn van de grote EU-familie. Naast het filmprogramma met meer dan dertig titels wordt een randprogramma aangeboden met onder andere een masterclass en Q&A s met verschilllende regisseurs. Het retrospectief Filmhuis Den Haag heeft het levend houden van de filmgeschiedenis hoog in het vaandel. Dit wordt bovendien uitgedragen via de organisatie van een landelijk roulement. Voor het najaar 2014 wordt gedacht aan:. Yasujiro Ozu (Japanse regisseur). Bette Davis (Amerikaanse actrice). Italiaanse filmdiva's (films vanaf jaren '50 t/m heden). Eén van deze drie filmhistorische programma's zal in oktober 2013 gekozen worden. Dit gebeurt in goed overleg met de 15 deelnemende filmtheaters in het land. Activiteitenplan

14 December Warp Label Toonaangevende en vernieuwende videoclips sinds de jaren '90 afkomstig van het Warp label. De compilaties zijn doorlopend in Studio of als programma in filmzaal te zien. Terugkerende speciale projecten Go Short: de korte voorfilm moet terug. Maandelijks wordt i.s.m. Go Short Festival een nieuwe kortfilm uit een internationaal bestand geselecteerd om vertoond te worden vóór een van onze premièrefilms. 52 x per jaar Cinemum Speciale vertoningen van de nieuwste films, voor ouders die hun baby mee kunnen nemen in de zaal. 12 x per jaar filmclub Amongst Friends Maandelijks wordt een luxe sneak preview gepresenteerd, gehost door de Kinderen van Den Haag. De keuze bestrijkt een ruim spectrum, van arthouse tot edgy mainstream. 10 x per jaar Movies that Matter on tour Reeks filmvertoningen op het gebied van mensenrechten, gekoppeld aan verdieping en debat. Georganiseerd i.s.m. De Haagse afdeling van MtM 8 x per jaar Film en debat Films met maatschappelijke en politieke betekenis en urgentie, gevolgd door een debat. Georganiseerd i.s.m. het Montesquieu Instituut en het Europees Parlement 6 à 8 x per jaar Zwijgende film & levende muziek Twee reeksen in het voor- en najaar van 3 à 4 zwijgende films met live begeleiding, meestal gecombineerd met een thematische programmering. 4 x per jaar Modern Times Thematisch programma met film- en videokunst, zowel archiefmateriaal als nieuw werk, dat doorlopend in de Studio is te zien. Georganiseerd i.s.m. Cinema Zuid 4 x per jaar Film in Den Haag Een reeks op maat gemaakt voor Haagse filmmakers/filmindustrie, met nieuwe producties en oud werk van Haagse makers. Een tweede aspect is het delen van nieuwe ontwikkelingen, gericht op kennisuitwisseling en netwerken, plus een poging om publiek en makers aan elkaar verbinden. Het programma wordt gelinkt aan een online community via de website van FHDH. 3 x per jaar BNG Bank Workspace: Live Cinema Talentontwikkeling op het gebied van live cinema: film gecombineerd met een live element (muziek, performance, interactief). Drie avondvullende voorstellingen staan gepland: Music for games (nov), Hommages aan filmgenres (feb 2015) en Sounds like film (mei 2015). 2 x per jaar Uitgelicht Studentenfilms in avondvullend publieksprogramma; dit evenement wordt gecombineerd met een masterclass voor studenten in de middag. Georganiseerd i.s.m. Koninklijke Academie voor Beeldende Kunst 2 x per jaar Cursus filmgeschiedenis Een cursus die in enkele avonden een chronologische overzicht geeft van de algemene filmgeschiedenis, plus een (vaak iets kortere) thematische cursus in aansluiting bij een groot retrospectief. Activiteitenplan

INHOUDSOPGAVE pagina

INHOUDSOPGAVE pagina INHOUDSOPGAVE pagina Filmhuis Den Haag 3 Inleiding 4 I. Programma 8 II. Educatie en kennisoverdracht 9 III. Marketing en communicatie 2 Bijlage Overzicht speciale programma's 3 Bijlage 2 Samenwerkingspartners

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2016

Beleidsplan 2013-2016 Beleidsplan 2013-2016 inhoudsopgave vooraf 5 1 missie, visie en hoofddoelstelling 6 2 het nationaal en internationaal van belang van collectie en aanbod 10 2.1 de collectie 11 2.2 het aanbod 11 3 de activiteiten

Nadere informatie

Cluster. Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst

Cluster. Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst Cluster Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst voorwoord De afgelopen jaren heeft het Cluster Jongerenmarketing geprobeerd een beter beeld te krijgen van jongeren en hoe deze doelgroep

Nadere informatie

Zicht op ontwikkelingen in museumeducatie. Achtergronden, literatuur en websites

Zicht op ontwikkelingen in museumeducatie. Achtergronden, literatuur en websites Zicht op ontwikkelingen in museumeducatie Achtergronden, literatuur en websites Cultuurnetwerk Nederland, Utrecht 2008 Inhoud Vooraf 4 Ontwikkelingen in museumducatie 6 Vooraf Begin oktober 2008 verscheen

Nadere informatie

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement CASUSBESCHRIJVING 2013 Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement Inhoudsopgave Pagina 1. Beschrijving Centraal Museum Utrecht 3 1.1 Locatie 3 1.2 Wie is

Nadere informatie

Mediawijsheid Primair Onderwijs 2014

Mediawijsheid Primair Onderwijs 2014 Mediawijsheid Primair Onderwijs 2014 Inhoud Voorwoord... 3 1. Cyberpesten... 5 1.1 Mediamovies: Mr Right cyberpesten... 5 2. Gamen... 10 2.1 GameMaker Kids... 10 2.2 Gamestudio... 15 2.3 MonsterMedia...

Nadere informatie

BULLETIN CULTUUR & SCHOOL

BULLETIN CULTUUR & SCHOOL d i j c BULLETIN CULTUUR & SCHOOL JUNI 2000 12 13 13 11 14 15 10 16 9 b e h k 18 17 8 7 6 19 20 21 5 22 4 3 2 a f g l 1 CULTURELE DIVERSITEIT: IEDER ZIJN EIGEN VERHAAL? ZIE PAG. 4 4 COVERSTORY WAAR KOM

Nadere informatie

samen voor heel Amsterdam

samen voor heel Amsterdam samen voor heel Amsterdam beleidsplan 2015-2018 samen voor heel Amsterdam Beleidsplan 2015-2018 Stichting Openbare Bibliotheek Amsterdam 1. Inleiding 4 2. Onze omgeving 5 2.1 De Bibliotheekwet 5 2.2 Bibliotheek

Nadere informatie

Mediawijsheid. Informatie en inspiratie voor gemeentelijk beleid. Peter Nikken, Lydia Jongmans

Mediawijsheid. Informatie en inspiratie voor gemeentelijk beleid. Peter Nikken, Lydia Jongmans Mediawijsheid Informatie en inspiratie voor gemeentelijk beleid Peter Nikken, Lydia Jongmans Mediawijsheid Informatie en inspiratie voor gemeentelijk beleid Peter Nikken, Nederlands Jeugdinstituut Lydia

Nadere informatie

2013-2016 PARTICIPATIE PROCES PRESENTATIE

2013-2016 PARTICIPATIE PROCES PRESENTATIE 2013-2016 PARTICIPATIE PROCES PRESENTATIE Een dag uit het leven van Stut. Het is 10.00 uur, de zon schijnt door de ramen van Cultuurhuis Stefanus. Tijd voor een productieoverleg: in maart 2012 viert Stut

Nadere informatie

bedrijfsplan 2013 & cultuurinstellingen in tilburg voorwoord 2 stichting mommerskwartier 4 versterken samenwerking kunst

bedrijfsplan 2013 & cultuurinstellingen in tilburg voorwoord 2 stichting mommerskwartier 4 versterken samenwerking kunst 1 bedrijfsplan 2013 voorwoord 2 stichting mommerskwartier 4 versterken samenwerking kunst & cultuurinstellingen in tilburg textielmuseum 9 verbinden en groeien stadsmuseum tilburg 23 regisseren het verhaal

Nadere informatie

Media-educatie Good practices van media-educatie binnen de cultuurprofielschool

Media-educatie Good practices van media-educatie binnen de cultuurprofielschool 1 Cultuur Leert Anders 1 Leerlijn po - vo 2 Cultuurklassen onderbouw 3 Onderbouw - bovenbouw 4 Beroepskolom 5 Culturele competenties Media-educatie Good practices van media-educatie binnen de cultuurprofielschool

Nadere informatie

Activiteitenplan (subsidieaanvraag 2013-2016) Onderdelen 2.1 t/m 2.3: Kwaliteit en (inter)nationaal belang

Activiteitenplan (subsidieaanvraag 2013-2016) Onderdelen 2.1 t/m 2.3: Kwaliteit en (inter)nationaal belang Activiteitenplan (subsidieaanvraag 2013-2016) Onderdelen 2.1 t/m 2.3: Kwaliteit en (inter)nationaal belang 2.1 Wat zijn de missie, visie en hoofddoelstelling van de instelling? Denk hierbij aan de verschillende

Nadere informatie

Activiteitenplan 2014 Koorenhuis. het vernieuwde Koorenhuis gaat verder

Activiteitenplan 2014 Koorenhuis. het vernieuwde Koorenhuis gaat verder Activiteitenplan 2014 Koorenhuis het vernieuwde Koorenhuis gaat verder Algemene Informatie Naam instelling: Statutaire naam instelling: Statutaire doelstelling: Aard van de instelling: Koorenhuis, centrum

Nadere informatie

beleidsplan 2009-2013 Altijd Applaus beleidsplan 2009-2013 1

beleidsplan 2009-2013 Altijd Applaus beleidsplan 2009-2013 1 beleidsplan 2009-2013 Altijd Applaus beleidsplan 2009-2013 1 Inhoud 1 Samenvatting 1 2 Inleiding 5 3 Doel en Missie 7 3.1 Missie en Mission Statement 7 3.2 Strategie en Doelstelling 7 3.3 Functies 7 3.3.1

Nadere informatie

Strategisch beleid 2013-2016. KopGroep Bibliotheken. www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken

Strategisch beleid 2013-2016. KopGroep Bibliotheken. www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken Strategisch beleid 2013-2016 KopGroep Bibliotheken www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken inhoud strategisch beleid 2013-2016 Voorwoord 4 Korte terugblik 6 Maatschappelijke

Nadere informatie

EVALUATIE BredaPhoto 2014

EVALUATIE BredaPhoto 2014 EVALUATIE BredaPhoto 2014 Stichting Breda Photo INDEX 1. VOORWOORD 2 2. EVALUATIE DOELSTELLINGEN 3 2.1 Vertrekpunt 3 2.2 Evaluatie doelstellingen 4 2.3 Successen en leermomenten 5 3. GEREALISEERD PROGRAMMA

Nadere informatie

Via Vinex. culturele projectontwikkelaars. De Vrijstaat; een kinderkunstlocatie op de rand van de oude en nieuwe stad.

Via Vinex. culturele projectontwikkelaars. De Vrijstaat; een kinderkunstlocatie op de rand van de oude en nieuwe stad. Via Vinex culturele projectontwikkelaars De Vrijstaat; een kinderkunstlocatie op de rand van de oude en nieuwe stad Beleidsplan 2015 Via Vinex Hoge Weide 3 3541 BC Utrecht www.devrijstaat.nl / www.viavinex.nl

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015. SLV Het Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg: podium voor kunst, cultuur en geschiedenis TOEN, NU EN IN DE TOEKOMST

Beleidsplan 2012-2015. SLV Het Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg: podium voor kunst, cultuur en geschiedenis TOEN, NU EN IN DE TOEKOMST Beleidsplan 2012-2015 SLV Het Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg: podium voor kunst, cultuur en geschiedenis TOEN, NU EN IN DE TOEKOMST Vastgesteld door het Bestuur van het Stadsmuseum d.d. 22 maart 2012

Nadere informatie

Aanbod voortgezet onderwijs 2015-2016

Aanbod voortgezet onderwijs 2015-2016 Aanbod voortgezet onderwijs 2015-2016 Aandacht voor cultuuronderwijs Contact CultuurStation Postbus 812 5600 AV Eindhoven Stratumsedijk 22 5611 ND Eindhoven (040) 216 32 63 info@cultuurstation.nl www.cultuurstation.nl

Nadere informatie

ZID Community Art Centrum

ZID Community Art Centrum Zoet & Zout, Amsterdam 2009 1 Ik hou van spelende mensen. In mijn beleving betekent spelen dat je iets met passie oftewel liefde doet. Niet omdat je het moet, maar omdat je het wilt. Veel volwassenen nemen

Nadere informatie

De toekomst begint nu

De toekomst begint nu De toekomst begint nu Meerjarennota Het Noordbrabants Museum 2014-2017 versie 1.0 definitief 1/35 Inhoud De toekomst begint nu... 1 Voorwoord - Het Noordbrabants Museum uit de steigers... 4 Terugblik op

Nadere informatie

DOK. Meerjarenbeleidsplan 2008-2011. "Er is niets mooiers dan een mooi verhaal"

DOK. Meerjarenbeleidsplan 2008-2011. Er is niets mooiers dan een mooi verhaal DOK Meerjarenbeleidsplan 2008-2011 "Er is niets mooiers dan een mooi verhaal" Inhoud Inleiding Hoofdstuk 1: Dok: Meer dan een bibliotheek! pagina 1 pagina 2 Hoofdstuk 2: DOK's Missie pagina 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie oktober 2012 - M.G.A. Ligtvoet-Janssen, W. van der Heide, J.W.K. Bams, J.P. de Wit Tympaan

Nadere informatie

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas. Lectoraat Crossmedia Business. www.museumkompas.nl. Hogeschool Utrecht. BMC Adviesmanagement

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas. Lectoraat Crossmedia Business. www.museumkompas.nl. Hogeschool Utrecht. BMC Adviesmanagement CASUSBESCHRIJVING 2013 Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement Inhoudsopgave Pagina 1.Beschrijving 3 1.1 Locatie 3 1.2 Wie is het Paleis het Loo? 3 1.3

Nadere informatie

DE STIP OP DE HORIZON

DE STIP OP DE HORIZON DE STIP OP DE HORIZON Zes Cultuureducatie met Kwaliteit -projecten onder de loep Een onderzoek naar het waarom, hoe en wat van deskundigheidsbevordering Fianne Konings, 19 juni 2014 Inhoudsopgave 05 Inleiding

Nadere informatie

Strategisch plan 2014_2017

Strategisch plan 2014_2017 Strategisch plan 2014_2017 1 Managementsamenvatting Boeken en werkelijkheid en kunst zijn voor mij soortgelijk Vincent van Gogh aan zijn broer Theo op 2 juni 1875 Het Strategisch Plan van het Van Gogh

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR TOEPASSINGEN VAN SOCIALE MEDIA OP DE THORBECKE SCHOLENGEMEENSCHAP ZWOLLE

ONDERZOEK NAAR TOEPASSINGEN VAN SOCIALE MEDIA OP DE THORBECKE SCHOLENGEMEENSCHAP ZWOLLE 1 ONDERZOEK NAAR TOEPASSINGEN VAN SOCIALE MEDIA OP DE THORBECKE SCHOLENGEMEENSCHAP ZWOLLE 2 Pre-University College Humanities www.ru.nl/puchumanities Zwolle en Nijmegen 2013 Student: Sanne Versteeg (MA)

Nadere informatie

Rembrandt terug in het Rembrandthuis

Rembrandt terug in het Rembrandthuis Rembrandt terug in het Rembrandthuis Ondernemingsplan 2013-2016 Museum Het Rembrandthuis Ondernemingsplan Museum Het Rembrandthuis 2013-2016 1. Blik in de toekomst, 2016 2 2. Inleiding 3 3. Het Rembrandthuis:

Nadere informatie