Fonds Zeldzame Ziekten en Weesgeneesmiddelen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fonds Zeldzame Ziekten en Weesgeneesmiddelen"

Transcriptie

1 Fonds Zeldzame Ziekten en Weesgeneesmiddelen beheerd door de Koning Boudewijnstichting Ondersteunende documenten bij het eindrapport : Aanbevelingen en voorstellen tot maatregelen voor een Belgisch Plan voor Zeldzame Ziekten Ondersteunend document voor Domein 4 : Patient Empowerment... 2 Verslag van de workshop «Leven met een zeldzame ziekte - Patient Empowerment» - Brussel, 18 december Deelnemerslijst - 18/12/ Presentatie van 18/12/ Ondersteunend document voor Domein 7 : Verbeteren van de toegang tot en financiering van de medische behandeling «Fifth draft work document following discussions in meetings of working party 5 on early temporary access and early temporary reimbursement Ondersteunend document voor Domein 8: Allesomvattende zorg voor de patient Uitleg en bijkomende informatie met betrekking tot het document parcours van een patiënt met een zeldzame ziekte Ondersteunend document voor Domein 9: Onderzoek over zeldzame ziekten stimuleren en overbrengen van onderzoeksresultaten naar diagnose en behandeling Forum on Rare Disease Research in Belgium 28 January Minutes Ondersteunend document voor Domein 11: Ethiek en governance Programma van het symposium Zorg voor patiënten met zeldzame ziekten: maatschappelijke en ethische aspecten te Brussel op 22 februari Deelnemerslijst 22/02/ Samenvatting Juni 2011

2 Ondersteunend document voor Domein 4 : Patient Empowerment Dit ondersteunend document is een werkdocument gerealiseerd door de Werkgroep «Information & Patient Empowerment», en werd niet door het voltallige Bestuurscomité goedgekeurd. Verslag van de workshop «Leven met een zeldzame ziekte - Patient Empowerment» - Brussel, 18 december Verwelkoming en kennismakingsronde Alle aanwezigen worden verwelkomd en de organisatoren en verantwoordelijken stellen zich voor. Ook de deelnemers krijgen de kans om zich kort voor te stellen. (Deelnemerslijst cfr infra) 2. Kadering en eerste verkenning van wat leeft bij de aanwezigen Aan de hand van een powerpoint presentatie worden volgende zaken besproken: - Context Plan Zeldzame Ziekten - Fonds Zeldzame Ziekten en Weesgeneesmiddelen - Naar een Plan: organisatie - Belangrijkste doelstellingen van het Plan - Plan in 2 fasen - Maatregelen voorgesteld in fase 1 - Werkgroepen fase Leven met een zeldzame ziekte Patient Empowerment (Presentatie cfr infra) Na de presentatie krijgen de deelnemers de mogelijkheid om te verwoorden welke ervaringen ze zelf reeds hebben met patiëntenparticipatie en in welke mate ze het gevoel hebben om betrokken te zijn bij beslissingen die genomen worden over hen als patiënt met een zeldzame ziekte. 3. Screening van pistes voor aanbevelingen In kleine groepjes worden er situaties in kaart gebracht waarin meer betrokkenheid en participatie van patiënten een meerwaarde zou gehad hebben. Ondersteunend document voor Domein 4 : Patient Empowerment 2/50

3 Een overzicht van de grote thema s en de grote lijnen van de discussies in kleine groepjes. A. Gebrek aan kennis en informatie over zeldzame ziekten Er is een gebrek aan kennis over zeldzame ziekten, ook in de medische wereld. Toegang tot geneesmiddelen? Hoe kan men te weten komen of er een weesgeneesmiddel bestaat? De familie heeft een jarenlange lijdensweg achter de rug vooraleer een ernstige diagnose werd gesteld! De familie werd niet ernstig genomen. De mentaliteit bij de patiënt, de familie, de professionele zorgverleners moet zijn: we zoeken tot we iets vinden en de mentaliteit van de zorgverleners: als ik het niet weet, modder ik niet verder aan -> niet met zich laten sollen door personen in hun witte jas met hun vermeende kennis. Erg belangrijk is de steun van de huisarts tijdens het hele proces van het stellen van de diagnose. Tijdens het diagnostisch proces is het geleidelijk aanbieden van informatie en psycho-sociale ondersteuning onontbeerlijk. Toen de diagnose van de ziekte werd gesteld (overlijden van mijn zus) had ik de indruk dat ik ALLEEN en uniek in België was. Mijn contacten met andere patiënten zijn via Frankrijk tot stand gekomen via Maladie Rare Info Service. Zij hebben me in contact gebracht met andere patiënten. Bij het bekend maken van een diagnose: - geen gedetailleerde uitleg over de ziekte; - geen psychologische ondersteuning; - geen verwijzing naar een bestaande organisatie; - vraag : waarom worden patiëntenverenigingen door heel wat artsen niet erkend? - ook de politici moeten het werk van de verenigingen erkennen. Informatie bij het bekendmaken van de diagnose moet - ook gebaseerd zijn op concrete vragen zoals: ik heb nu een gehandicapt kind, wat moet ik nu? Welke verzorging? - Referentiepersoon : medisch, evolutie psychologisch, motorisch, aanpassing, scholen, hulp met materiaal, prothesen, enz. - info over welke zaken die door anderen werden getest, kunnen worden verbeterd? - als mama kan ik niet langer werken: geen inkomen? Verlenging moederschapsverlof? We worden vaak niet ernstig genomen door de artsen en zorgverstrekkers. Er is nood aan een evenwaardig partnerschap gebaseerd op vertrouwen en open dialoog met de patiënt. B. Snel noden kenbaar kunnen maken Hoe kunnen we anderen snel info geven over wat voor ons cruciaal is bv. tijdens reizen, bij een ongeval, De onbekendheid van de aandoening is problematisch in nieuwe situaties bv. toeristische uitstap of business trip in het buitenland. Ondersteunend document voor Domein 4 : Patient Empowerment 3/50

4 C. Samenwerking tussen patiëntenverenigingen Aanmoediging van samenwerking tussen verwante organisaties. Vaak wordt teveel naast elkaar gewerkt mede door de beperkte grootte van de verenigingen. Verenigingen moeten trachten gelijke belangen te zoeken. Hoe kan dit gecoördineerd worden vanuit het Fonds? De stem van de patiënten moet meer structureel gehoord worden ipv pro forma of fragmentarisch. Niet enkel op papier, ook in de praktijk. Op het ogenblik van het oprichten van de ASBL/VZW: o weten of er een ASBL/VZW in België bestaat; o steun krijgen om te weten te komen of een overkoepelende VZW de namen zou kunnen geven van gespecialiseerde Belgische artsen naast genetici wanneer de diagnose is gesteld. Financiële/logistieke ondersteuning van de vereniging. Nederlands model. D. Stimulering zelfbehandeling en therapietrouw Informatie over het geneesmiddel en de behandeling (bijwerkingen, werking van het geneesmiddel, ). Het zijn de patiëntenverenigingen die als tussenpersoon optreden. Kennis over de mogelijkheden van zelfbehandeling van de ziekte. Patient Selfmanagement. Correct gebruik van de bestaande behandelingen (weesgeneesmiddelen en andere bv. verbanden, dieet, etc.) => beter begrip over werking van geneesmiddel en de consequenties van niet-gebruik. Betere therapietrouw. E. Niet-medische aspecten (sociale, socio-economische, vergoedingen, terugbetalingen, ) Onzekerheid over het toekomstig verloop van de ziekte is psychologisch moeilijk te dragen. Vaak kennen zeldzame ziekten een wisselend verloop. Het is moeilijk om in die omstandigheden een volwaardige plaats in de samenleving te krijgen (flexibiliteit school, werkgever, ). Patiënten krijgen geen kansen op de arbeidsmarkt. Werkgevers willen geen risico s nemen. Idem bij de overheid. De mobiliteit en zelfredzaamheid van personen met een zeldzame ziekte kan verhoogd worden door aangepaste woningen, hulpmiddelen etc. Verplaatsing in het algemeen. Geen lift mechanische trap. De toegankelijkheid en terugbetaling van paramedische zorgen vergemakkelijken (bijv. kine, logopedie, psychomotoriek, ). Ondersteunend document voor Domein 4 : Patient Empowerment 4/50

5 Aangepaste ondersteuning van de patiënt (kine, voeding, psycholoog). Ingebruikname van een referentiecentrum dat de zorgen coördineert, eventueel gedeeltelijk centraliseert. Toegang tot kinderbijslag Niet enkel op (para)medisch vlak meer inspraak, ook de socio-economische kant van zeldzame ziekten is sterk gefragmenteerd met een doolhof van instellingen. => een organisatie zou hier ombudsdienst of waakhond kunnen spelen (een rol voor het Fonds?) De tegemoetkomingen zijn een doolhof - regels en criteria moeten verstaanbaar worden gemaakt; - criteria soms heel beperkend en vaag; - screening van bv partner op eventueel dragerschap moet terugbetaald worden. Fragmentatie van informatie op alle niveaus en voor alle thema s (medisch, sociaal, opvang, ). Patiënten met een zeldzame aandoening vallen vaak uit de andersvalide -boot. Bvb. universiteiten bieden speciale diensten en ondersteuning aan voor andersvaliden, in de realiteit bedoelen ze daarmee blindheid, doofheid, het hebben van een fysieke handicap, F. Administratieve vereenvoudiging Gebrek aan informatie over eigen dossier. Onnodige administratie belast het dagelijkse leven. Er is weinig doorstroming van informatie van de arts naar andere diensten. 4. Formulering van concrete aanbevelingen In de namiddag worden er subgroepen gevormd rond de grote thema s die in de voormiddag naar voren kwamen. Het is de taak van elke groep om rond deze thema s aanbevelingen te maken. Concreet wordt er stilgestaan bij: de probleemstelling, een voorstel tot maatregel, wat beogen we met de maatregel. Hieronder een korte weerslag van het werk in groepen Stimulatie van mogelijkheden tot zelfbehandeling en zelfmonitoring Probleemstelling Patiënten moeten vaak de verplaatsing maken naar een ziekenhuis of een arts voor eenvoudige behandelingen of eenvoudige tests (bvb. een bloedonderzoek dat miljoenen diabetici thuis uitvoeren) die ze vaak zelf kunnen uitvoeren. Dit leidt tot onnodige verplaatsingen, werkverlet, schoolverzuim, beperking in vrijetijdsmogelijkheden etc. Hierdoor Ondersteunend document voor Domein 4 : Patient Empowerment 5/50

6 worden patiënten (en hun verzorgende familieleden) gehinderd in hun integratie in de samenleving. Wat wordt beoogd met de maatregel? Verbeteren levenskwaliteit van de patiënt, hinderpaal tot integratie wegnemen, bevorderen van emancipatie patiënt. Voorstel tot maatregel Het zelf regelmatig uitvoeren van eenvoudige lichaamstesten en het daarna eventueel telematisch (digitaal) doorsturen naar het expertisecentrum moet gestimuleerd worden. Het opstellen van een inventaris van dergelijke eenvoudige tests kan een eerste stap zijn. Hetzelfde geldt voor eenvoudige behandelingen waarvoor de patiënt (omwille van bvb. terugbetaling) naar een expertisecentrum, een ziekenhuis of een arts moet, maar die hij/zij eventueel zelf thuis kan uitvoeren 4.2. Verbeteren van medicatiegebruik en therapietrouw Probleemstelling Het gebeurt vaak dat patiënten hun voorgeschreven therapie en medicatie niet nauwgezet volgen. Dit kan ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid van de patiënt. Die gevolgen tekenen zich niet altijd onmiddellijk af, maar kunnen pas vele jaren later opduiken. Bovendien zijn de voorgeschreven geneesmiddelen bij zeldzame aandoeningen (bv. weesgeneesmiddelen) soms erg duur zodat de samenleving een bijzondere inspanning doet om deze geneesmiddelen ter beschikking te stellen. Wat wordt beoogd? Therapietrouw verhogen leidt tot verbetering van gezondheid en efficiëntere besteding van gemeenschapsmiddelen. Voorstel tot maatregel Het moet een gemeenschappelijk actiepunt zijn van het medisch en paramedisch korps, apothekers én patiëntenverenigingen om de therapietrouw van patiënten te bevorderen. Dit moet in de eerste plaats door bewustwording van de patiënt die moet een realistische kijk worden bijgebracht van de werking en bijwerking van de voorgeschreven (wees)geneesmiddelen en behandelingen, en van de risico s van het niet of onzorgvuldig gebruik ervan. Deze bewustwording kan verbeterd worden door openheid in de relatie zorgverlener - patiënt met nadruk op gedeelde en onderhandelde zorg. Hierbij is de zorgverlener de expert van de ziekte en de patiënt de expert van zijn eigen leven. Therapie en behandeling worden in onderling overleg afgesproken. Rol van de apotheker: deze moet duidelijke en transparante informatie geven en wijzen op de consequenties van verkeerd (of niet) gebruik. Via lotgenotencontact kunnen patiëntenverenigingen bijdragen tot therapietrouw. Patiënten nemen immers van lotgenoten beter aan hoe belangrijk het is om therapietrouw te zijn. Patiëntenverenigingen moeten deze focus durven leggen in hun contacten met hun leden/patiënten. Praktisch kan het zinvol zijn dat Ondersteunend document voor Domein 4 : Patient Empowerment 6/50

7 patiëntenverenigingen aanwezig zijn tijdens consultaties in expertisecentra en dat zij hiervoor een aparte consultatieruimte ter beschikking krijgen. In tweede instantie kunnen hulpmiddelen worden ingezet (reminders, sms-jes, badzak - pillendoos) om therapietrouw te bevorderen Afdwingbare patiëntenparticipatie in de opstart en werking van expertisecentra Probleemstelling Vandaag worden patiënten niet of nauwelijks geconsulteerd in een deel van de bestaande referentiecentra: Patiëntenvertegenwoordigers (verenigingen) wordt de toegang ontzegd tot Raad van Bestuur of Adviesraden artsen schermen territorium af. Patiëntenverenigingen participeren wel formeel maar in de praktijk wordt met hun suggesties geen rekening gehouden. Er wordt tijdens de consultaties niet verwezen naar het bestaan en nut van patiëntenverenigingen. Besluit: relatie tussen patiëntenvereniging en referentiecentra is vandaag sterk afhankelijk van de goodwill van de artsen. M.a.w. in sommige centra is die relatie wel goed en is er sprake van een echt partnerschap. Wat wordt beoogd met de maatregel? Verbetering van de kwaliteit van zorg. Voorstel tot maatregel Het recht van patiëntenverenigingen om te participeren een stem te hebben in de werking van expertisecentra moet afdwingbaar zijn. Volgende voorstellen werden geformuleerd: Het advies van patiënten(verenigingen) moet ingewonnen worden bij de oprichting van nieuwe expertisecentra: de noden van patiënten met een specifieke zeldzame aandoening moeten in kaart worden gebracht en gedocumenteerd op basis van een consultatie bij de patiënten of de relevante patiëntenverenigingen; de omkadering van een expertisecentrum en de organisatie van het multidisciplinair patiëntenmanagement moet aan die noden voldoen. Een patiëntenvertegenwoordiger moet formeel worden opgenomen in de Raad van Bestuur of relevante Adviesraad van elk expertisecentrum. Patiëntenverenigingen hebben een meldingsrecht indien een expertisecentrum niet volgens de afspraken werkt -> (aan Nat Platform ZZ?, aan RIZIV?). Patiënten moeten betrokken worden bij de periodieke evaluatie van expertisecentra. Patiënten moeten als ervaringsexpert betrokken worden bij de uitwerking van klinische richtlijnen en de ontwikkeling van zorgpaden door de expertisecentra. Ondersteunend document voor Domein 4 : Patient Empowerment 7/50

8 Elk expertisecentrum moet een patiënteninformatiepunt en/of spreekuur inrichten Samenwerking tussen patiëntenverenigingen verbeteren Probleemstelling Vandaag verloopt de samenwerking tussen patiëntenverenigingen niet optimaal. Er zijn verschillende oorzaken: Verdeeld en versnipperd door interne twisten. De meeste patiëntenverenigingen zijn zeer klein, beschikken niet over professionele medewerkers, vallen terug op bestuursleden die al onder druk staan omwille van hun ziekte, mantelzorgerschap etc. Discrepantie tussen mogelijkheden kleine en grote organisaties. Teveel vegen voor eigen deur, weinig onderlinge samenwerking. Niet optimale afstemming tussen verenigingen en platforms. Rol van diverse platforms niet altijd even duidelijk. Link naar andere domeinen (bvb. personen met een handicap, kankervereniging, ) is zwak. Versnippering beleid leidt tot versnippering belangengroepen. Wat wordt beoogd met de maatregel? Een betere verdediging van de belangen van patiënten. Krachtenbundeling en een efficiëntere inzet van middelen. Voorstel tot maatregel Er wordt voorgesteld om onder toezicht van het Nationaal Platform ZZ een werkgroep op te richten waarin een structureel overleg plaatsgrijpt tussen de betrokken partners, dit zijn de ziektespecifieke of ziektegroepspecifieke patiëntenverenigingen en de platformverenigingen. Dit overleg moet leiden tot: Een charter voor patiëntenverenigingen; Afspraken over de rol van elke vereniging; Concrete werk- en ondersteuningsafspraken tussen platformverenigingen en ziektespecifieke verenigingen; Uitwisseling van hulpinstrumenten en good practices; Discussie-item: Indien patiëntenverenigingen bijkomende (erkende) taken opnemen (zie bvb. afdwingbare patiëntenparticipatie) in hoeverre moeten ze dan zelf niet aan bepaalde kwaliteitsnormen voldoen? In hoeverre kunnen ze hun representativiteit legitimeren? Moeten we evolueren naar een erkenning van patiëntenverenigingen? Op basis van welke criteria? En door welke instantie? Ondersteunend document voor Domein 4 : Patient Empowerment 8/50

9 4.5. Uitwerken van een Europees paspoort zeldzame ziekten Probleemstelling Een patiënt met een zeldzame ziekte kan in (acute) situaties terechtkomen waarin hij (op een snelle en bevattelijke manier) moet duidelijk maken dat hij lijdt aan een specifieke aandoening en dat hij specifieke noden heeft. Het meest voor de hand liggende geval is de opname in een ziekenhuis (al dan niet in het buitenland) of bij een medische urgentie (MUG-artsen). Maar ook op andere onverwachte ogenblikken of plaatsen is het voor deze patiënten nodig om duidelijk te maken dat ze een ziekte hebben (bvb. sommige patiënten hebben steeds een flesje water bij zich hebben, dat is niet evident op een luchthaven bij het inchecken in een vliegtuig). Wat wordt beoogd met de maatregel? Mogelijk levensreddend document bij medische urgentie. Legitimering voor het verkrijgen van sommige faciliteiten. Voorstel tot maatregel Er wordt voorgesteld om op Europees niveau een Paspoort Zeldzame Ziekte uit te werken dat opgesteld is in diverse talen en/of dat gekoppeld is aan een internationale databank. Een patiënt kan een dergelijk paspoort (dat ziektespecifiek is) verkrijgen nadat hij in een expertisecentrum een diagnose heeft gekregen en opgenomen werd in het nationaal register. Dit paspoort bevat volgende gegevens: persoonsgegevens patiënt diagnose en ziektegegevens bloedgroep contra-indicaties onmisbare geneesmiddelen en behandelingen (bvb. voeding, drinken, ) te contacteren persoon behandelende arts + expertisecentrum Er is mogelijk wel een probleem met de privacy. Deze informatie kan terecht komen in de handen van onbevoegden waardoor de belangen van de patiënt worden geschaad (bvb. verzekeringsmaatschappijen). Het misbruik van deze gegevens moet dan ook voorkomen en bestraft worden Kennis en sensibilisatie rond zeldzame aandoeningen Probleemstelling Er is te weinig kennis en expertise in het domein van de zeldzame aandoeningen. Huisartsen, specialisten, apothekers, maatschappelijk werkers, sociale diensten, zijn te weinig op de hoogte van zeldzame ziekten en wat het betekent om te leven met een zeldzame ziekte. Wat wordt beoogd met de maatregel? Een betere kennis van alle betrokkenen, wat op zijn beurt zal leiden tot een betere bejegening van patiënten met een zeldzame aandoening. Ondersteunend document voor Domein 4 : Patient Empowerment 9/50

10 Sensibilisering van alle betrokkenen en het grote publiek: zeldzame ziekten in de aandacht brengen en duidelijk maken wat het betekent om te leven met dergelijke aandoening. Voorstel tot maatregel Kennis: Bij artsen (huisartsen, lokale specialisten) 1 x per jaar een mini-opleiding zeldzame ziekten in na-opleiding (huisartsenkringen, LOK-groepen,...) Opleiding voor arbeidsgeneesheren en schoolartsen (CLB) Sensibilisering: Nood aan financiële middelen Verschillende middelen mogelijk : (media, campagnes) Informatievergaderingen voor en door verzorgend personeel 4.7. Prioritaire niet-medische aspecten (terugbetaling, gemakkelijke toegang, informatiedoorstroming, ) Probleemstelling Patiënten met een zeldzame ziekte hebben vaak niet enkel medische problemen, maar ook op sociaal, socio-economisch, financieel, gebied kunnen ze soms hulp gebruiken. Het is echter niet evident om aan de nodige en juiste informatie te komen wat betreft de mogelijkheden tot hulp, de tegemoetkomingen en terugbetalingen. Patiënten zien door de bomen het bos niet meer, worden van het kastje naar de muur gestuurd en verliezen zichzelf in de administratieve mallemolen. Wat wordt beoogd met de maatregel? Administratieve vereenvoudiging zodat het voor patiënten gemakkelijker wordt om de nodige informatie te vinden, aanvragen te doen en bepaalde tegemoetkomingen, hulpmiddelen, te ontvangen. Voorstel tot maatregel Een eenvoudige maar volledige wegwijzer voor patiënten maken: waar kan ik wat vinden? Dit kan door middel van een website of portaalsite. Eventueel kunnen expertisecentra (referentiecentra) hierin een belangrijke rol spelen. Vandaag nemen de meeste referentiecentra deze rol niet op en wordt de patiënt aan zijn lot overgelaten. Aanvraagformulieren online beschikbaar stellen en op zo n manier opstellen dat patiënten hun aanvraag zelf kunnen doen. Ondersteunend document voor Domein 4 : Patient Empowerment 10/50

11 Deelnemerslijst - 18/12/2010 Naam/Nom Antoine Bernadette Aubry Chris BantuangaGeorges Berckmans Vinciane Brabant Sophie Bruyninckx Klaartje Organisatie/organisation GESED Vlaamse vereniging voor Erfelijke Bindweefselaandoeningen Action Drépanocytose H.A.E. Belgium Vaincre les maladies lysomales Belgique Vlaams Patiëntenplatform; Fonds Zeldzame Ziekten en Weesmiddelen - Voorzitster Werkgroep Patient Empowerment Cassiman Jean-Jacques Fonds Zeldzame Ziekten en Weesgemiddelen Fonds Maladie rares et Médicaments orphelins, président du Comité de gestion voorzitter Bestuurscomité Claes Patrik NEMA Clauwaert Sonja Zelfhulp Osteogenesis imperfecta De Baere Lut RaDiOrg; Fonds Zeldzame Ziekten en Weesgeneesmiddelen, lid Werkgroep 3 De Gruytere Filip Zelfhulp Osteogenesis imperfecta Dooms Marc Fonds Zeldzame Ziekten en Weesgeneesmiddelen, Lid van de Werkgroep Patient Empowerment Dumont Philippe GESED Gruber Pascale Fonds Maladies Rares et Médicaments Orphelins - consultant Havelange Paul Relais 22 Hongenaert Marc Momentum Consult - facilitator Jousten Yvonne Association Belge du Syndrome de Marfan Matthysen Luc HTAP Belgique, Association de Patients souffrant d'hypertension Artérielle Pulmonaire MoresBenoît Belgian Cancer Center Nicoletti Ann Fonds Maladies Rares et Médicaments Orphelins Fondation Roi Baudouin Olaerts Annemie RaDiOrg Picavet Eline KULeuven, Faculteit Farmaceutische Wetenschappen Polfliet Katleen CIB-Liga Raeymaekers Peter Fonds Zeldzame Ziekten en Weesgeneesmiddelen - consulent Simon Anne Association C.H.A.R.G.E Belgique Sterckx Claude Ligue des Usagers des Services de Santé (LUSS) ; Fonds Maladies Rares et Médicaments Orphelins, président du Groupe de travail Coûts non INAMI Steyaert Stef Participant bvba - facilitator T'Seyen Annemie Fonds Zeldzame Ziekten en Weesgeneesmiddelen Koning Boudewijnstichting Van Dievel Michel CII - interpretation Van Hoeymissen Steven BOKS Vandensande Tinne Fonds Zeldzame Ziekten en Weesgeneesmiddelen Koning Boudewijnstichting Vangelooven Lisette RaDiOrg Van Hie Jean-Pierre CII - interpretation Vrints Raf Celgene Belgïe Wattiaux-De Coninck Simone Rare Disorders Belgium Wille Ria CIB-Liga Zeshan Malik Association Belge de Thalassémie Ondersteunend document voor Domein 4 : Patient Empowerment 11/50

12 Presentatie van 18/12/2010 Ondersteunend document voor Domein 4 : Patient Empowerment 12/50

13 Ondersteunend document voor Domein 4 : Patient Empowerment 13/50

14 Ondersteunend document voor Domein 4 : Patient Empowerment 14/50

15 Ondersteunend document voor Domein 4 : Patient Empowerment 15/50

16 Ondersteunend document voor Domein 4 : Patient Empowerment 16/50

17 Ondersteunend document voor Domein 4 : Patient Empowerment 17/50

18 Ondersteunend document voor Domein 4 : Patient Empowerment 18/50

19 Ondersteunend document voor Domein 4 : Patient Empowerment 19/50

20 Ondersteunend document voor Domein 7 : Verbeteren van de toegang tot en financiering van de medische behandeling «Fifth draft work document following discussions in meetings of working party 5 on early temporary access and early temporary reimbursement. Dit ondersteunend document is een werkdocument gerealiseerd door de Werkgroep ««Access to and financing of diagnosis, medication, treatment and patient management» en werd niet door het voltallige Bestuurscomité goedgekeurd Fith draft work document following discussions in meetings of working party 5 on , , , (included in recommendations of phase 1) AND (phase 1 discussed at RIZIV), , Recommendations included in the 1st phase of the National Plan for RD Ondersteunend document voor Domein 7 : Verbeteren van de toegang tot en financiering van de medische behandeling 20/50

21 Recommendations for the 2nd phase of the National Plan for RD: Measure 8 of the 1st phase of the National Plan for Rare Diseases described the proposal to improve access to Orphan Drugs by implementing a system similar to that which exists in some other EU Member States, in particular the ATU cohort system in France. Measure 8a set forth a budget to be put aside to fulfill this proposal. This kind of early reimbursement would allow access and reimbursement of medicines for human use before the Marketing Authorisation has been granted and would provide early access for patients with a high medical need. The aim of the proposal is to accelerate the authorisation and reimbursement of Orphan Drugs. It has been named Early Temporary Reimbursement (ETR): Early because it will be implemented earlier than at present (= reimbursement is granted at least 1 year after MA) and Temporary because it implies a limited period of time. Included in the temporary aspect, is the concept that the Reimbursement conditions agreed upon during this limited period of time may change and may not necessarily become the final criteria. Current situation & issues (discussed in document Access to Medicinal Products, M.Bogaert) Currently, only patients who were included in a clinical trial can get further treatment, if the treatment is favourable, through continuation of the clinical trial as defined in the study/study extension protocols (in line with the Helsinki declaration). Other possibilities are compassionate use or medical need programs (if there is already a label for the product) for all patients with the described high medical need. These programs are set up on the initiative of a company. In the framework of BSF/FSS, an intervention in the cost of treatment for a rare disease which necessitates continuous and complex care is possible. This is only at the request of the patient and under certain conditions. For some rare diseases, pharmaceutical compounds (=active ingredients) exist for which no commercial provider can be found. Finally, off-label use or use of a product outside the registered indication can be a solution for an individual patient but concerns are raised about the liability of such use and the payment of the costs. Ondersteunend document voor Domein 7 : Verbeteren van de toegang tot en financiering van de medische behandeling 21/50

22 Why are we proposing ETR (early temporary reimbursement) for OD? - Mainly to provide quicker access to OD (orphan drugs) for certain patients with a RD; once the clinical development has been completed, it takes almost 1 year for the EMA to review the registration file in order to grant the positive opinion for a Marketing Authorisation. In Belgium, price and reimbursement decisions take another 180 days (without clock-stops where there are additional questions: 2 * 90 days) + almost 2-3 months for publication of the reimbursement decision in the Official Gazette. As we are referring to OD, by definition, the medical need is high; indeed, the OD status has been granted by the COMP if: (a) [the product] is intended for the diagnosis, prevention or treatment of a life-threatening or chronically debilitating condition affecting not more than five in 10 thousand persons in the Community when the application is made, or that it is intended for the diagnosis, prevention or treatment of a life-threatening, seriously debilitating or serious and chronic condition in the Community and that without incentives it is unlikely that the marketing of the medicinal product in the Community would generate sufficient return to justify the necessary investment; (b) that there exists no satisfactory method of diagnosis, prevention or treatment of the condition in question that has been authorized in the Community or, if such method exists, that the medicinal product will be of significant benefit to those affected by that condition. (EU regulation 141/2000) Once the clinical development is completed and the results of the clinical trial(s) is (are) available, patients involved in the clinical trial would like to pursue the treatment; new patients diagnosed later and those not participating in the clinical trial also want to receive the OD. - To design a Legal framework for ETR, with clear responsibilities and obligations for all stakeholders involved. - To share clinical need in making more real-life data available and to share financial uncertainty between the Authorities (payers) and industry during the ETR period before the official reimbursement. How should the ETR (early temporary reimbursement) system function? Different questions need to be addressed. Hereunder we provide clarification on how the Ondersteunend document voor Domein 7 : Verbeteren van de toegang tot en financiering van de medische behandeling 22/50

23 system could be managed and put in place rapidly. 1. To which products should an ETR request apply? ETR requests should be applicable to all innovative medicines for human use that address a high medical unmet need: medicines with an OD status and a new additional indication of an OD fall under this scope. 2. Who could submit an ETR request? ETR requests should remain on the initiative of a company only and should remain optional, meaning that it is not an obligation. 3. When is an ETR request possible? The company that will bring the OD to the market in Belgium can ask for ETA/ETR at the earliest at the same time as the registration file is submitted to the EMA for Marketing Authorisation (MA) and at the latest when the CHMP has issued an opinion until the MA is given. ETR can be granted after positive advice from FAGG on the ETA (~early temporary authorisation) Once it has received an MA, the company can no longer submit an ETR request: at present, it is legally possible to ask for the official reimbursement as of the CHMP opinion. In such a case, ETR would no longer be possible. Nevertheless, the official reimbursement procedure can start. Practically, an ETR request would only be possible between the application for Marketing Authorisation (MAA) and CHMP opinion, at the latest on receipt of the MA: It is left to the discretion of the company to decide at what time between these points it would be appropriate to submit the ETR request. 1. What should the ETR request contain? The ETR request is a kind of Draft Reimbursement request: the OD has not yet been evaluated by the EU Regulatory Agency but clinical results and a draft Summary of Product Characteristics are already available. ETR request should include: 1. All relevant clinical efficacy and safety data available for the OD or the new indication. 2. Draft of the SmPC. 3. Proposal of reimbursement criteria to get access: target population, prescriber, diagnostic criteria, treatment criteria, efficacy criteria. 4. Proposal of reimbursement conditions: reimbursement category, Hospital or officina Pharmacists 5. Price: determined by the MAH (Marketing Authorisation Holder) & notified to MEA (Ministry of Economic Affairs) (ex-factory and/or public price, depending on place of distribution). 6. Budget forecast: the budget impact should be calculated, taking into account the number of eligible patients, plus the INAMI cost per patient for the duration of the ETR. Ondersteunend document voor Domein 7 : Verbeteren van de toegang tot en financiering van de medische behandeling 23/50

Alcohol policy in Belgium: recent developments

Alcohol policy in Belgium: recent developments 1 Alcohol policy in Belgium: recent developments Kurt Doms, Head Drug Unit DG Health Care FPS Health, Food Chain Safety and Environment www.health.belgium.be/drugs Meeting Alcohol Policy Network 26th November

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 1 Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 2 Structure of the presentation - What is intercultural mediation through the internet? - Why

Nadere informatie

BE Nanoregistry Annual Public Report

BE Nanoregistry Annual Public Report 1 BE Nanoregistry Annual Public Report Carine Gorrebeeck FPS Health, Food Chain Safety & Environment 2 WHY? The objectives of the registry (a.o.): - Traceability: allow competent authorities to intervene

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017 www.iuscommune.eu INVITATION Ius Commune Masterclass 22 June 2017 Amsterdam Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to participate in the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers,

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

Digital municipal services for entrepreneurs

Digital municipal services for entrepreneurs Digital municipal services for entrepreneurs Smart Cities Meeting Amsterdam October 20th 2009 Business Contact Centres Project frame Mystery Shopper Research 2006: Assessment services and information for

Nadere informatie

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47 pagina 1 van 5 Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie Nieuwsbrief NRGD Editie 11 Newsletter NRGD Edition 11 17 MAART 2010 Het register is nu opengesteld! Het Nederlands Register

Nadere informatie

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT 1 25/2/2016 Biocide CLOSED CIRCUIT 2 Regulatory background and scope Biocidal products regulation (EU) nr. 528/2012 (BPR), art. 19 (4): A biocidal product shall not be authorised for making available on

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M.

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. (Bert) Vrijhoef Take home messages: Voor toekomstbestendige chronische zorg zijn innovaties

Nadere informatie

Socio-economic situation of long-term flexworkers

Socio-economic situation of long-term flexworkers Socio-economic situation of long-term flexworkers CBS Microdatagebruikersmiddag The Hague, 16 May 2013 Siemen van der Werff www.seo.nl - secretariaat@seo.nl - +31 20 525 1630 Discussion topics and conclusions

Nadere informatie

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa Physical factors as predictors of psychological and physical recovery of anorexia nervosa Liesbeth Libbers

Nadere informatie

Informatie voor niet verzekerde patiënten en/of in het buitenland

Informatie voor niet verzekerde patiënten en/of in het buitenland Informatie voor niet verzekerde patiënten en/of in het buitenland verzekerde patiënten Ook als u geen ziektekostenverzekering heeft of in het buitenland verzekerd bent, kunt u voor behandeling terecht

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1992 Nr. 135

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1992 Nr. 135 10 (1986) Nr. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1992 Nr. 135 A. TITEL Briefwisseling tussen de Nederlandse en de Britse bevoegde autoriteiten ter uitvoering van artikel 36, derde

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting:

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting: VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, 9.1.2 en 9.1.3 te wijzigen als volgt: Huidige tekst: 7.7.1. Het Bestuur, zomede twee (2) gezamenlijk handelende

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11

Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11 QUICK GUIDE B Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11 Version 0.14 (July 2015) Per May 2014 OB10 has

Nadere informatie

Welke functies moeten ingevuld worden?

Welke functies moeten ingevuld worden? Welke functies moeten ingevuld worden? De herziene Wod van papier naar praktijk! Jan-Bas Prins 17 juni 2014 Relevante documenten Europa 2010/63/EU EC Implementation, interpretation and terminology of Directive

Nadere informatie

INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW)

INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW) INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW) 14 november 2014 2 PROGRAMMA ESFRI Roadmap, wat is het en waar doen we het voor? Roadmap 2016 Verschillen met vorige Schets

Nadere informatie

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur M. Zander MSc. Eerste begeleider: Tweede begeleider: dr. W. Waterink drs. J. Eshuis Oktober 2014 Faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen

Nadere informatie

This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact.

This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact. This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact. Subject: 1010 De houdernaam voor #domeinnaam# is veranderd / Registrant of #domeinnaam# has been changed

Nadere informatie

Usability evaluation of a guideline implementation systym for cardiac rehabilitation: Think aloud study

Usability evaluation of a guideline implementation systym for cardiac rehabilitation: Think aloud study Usability evaluation of a guideline implementation systym for cardiac rehabilitation: Think aloud study Mariëtte VAN ENGEN-VERHEUL, Linda PEUTE, Ellen KILSDONK, Niels PEEK, Monique JASPERS Mariëtte van

Nadere informatie

Is valpreventie kosteneffectief?

Is valpreventie kosteneffectief? Is valpreventie kosteneffectief? Prof. Dr. Lieven Annemans Ghent University, Brussels University Lieven.annemans@ugent.be Lieven.annemans@vub.ac.be Maart 2014 1 Reactie van de overheden op de crisis Jaarlijkse

Nadere informatie

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden Laatst bijgewerkt op 25 november 2008 Nederlandse samenvatting door TIER op 5 juli 2011 Onderwijsondersteunende

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. General: Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http://www.conceptronic.net! Use Firmware version

Nadere informatie

Adherence aan HWO en meer bewegen

Adherence aan HWO en meer bewegen Adherence aan HWO en meer bewegen Een experimenteel onderzoek naar de effecten van het motivationele stadium van patiënten en de adherence aan huiswerkoefeningen (HWO) bij fysiotherapie en het meer bewegen.

Nadere informatie

3e Mirror meeting pren April :00 Session T, NVvA Symposium

3e Mirror meeting pren April :00 Session T, NVvA Symposium 3e Mirror meeting pren 689 13 April 2017 14:00 Session T, NVvA Symposium steps since April 2016 The enquiry (June to August 2016) performed by the national bodies. Resulting in 550 comments. Three/Four

Nadere informatie

Behandeleffecten. in Forensisch Psychiatrisch Center de Rooyse Wissel. Treatment effects in. Forensic Psychiatric Centre de Rooyse Wissel

Behandeleffecten. in Forensisch Psychiatrisch Center de Rooyse Wissel. Treatment effects in. Forensic Psychiatric Centre de Rooyse Wissel Behandeleffecten in Forensisch Psychiatrisch Center de Rooyse Wissel Treatment effects in Forensic Psychiatric Centre de Rooyse Wissel S. Daamen-Raes Eerste begeleider: Dr. W. Waterink Tweede begeleider:

Nadere informatie

Disclosure belangen spreker

Disclosure belangen spreker Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële) vergoeding Aandeelhouder

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

TOEGANG VOOR NL / ENTRANCE FOR DUTCH : https://www.stofs.co.uk/en/register/live/?regu lator=c&camp=24759

TOEGANG VOOR NL / ENTRANCE FOR DUTCH : https://www.stofs.co.uk/en/register/live/?regu lator=c&camp=24759 DISCLAIMER : 1. Het is een risicovolle belegging / It is an investment with risc. 2. Gebruik enkel geld dat u kan missen / Only invest money you can miss. 3. Gebruik de juiste procedure / Use the correct

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability The role of mobility in higher education for future employability Jim Allen Overview Results of REFLEX/HEGESCO surveys, supplemented by Dutch HBO-Monitor Study migration Mobility during and after HE Effects

Nadere informatie

Psychometrische Eigenschappen van de Youth Anxiety Measure for DSM-5 (YAM-5) Psychometric Properties of the Youth Anxiety Measure for DSM-5 (YAM-5)

Psychometrische Eigenschappen van de Youth Anxiety Measure for DSM-5 (YAM-5) Psychometric Properties of the Youth Anxiety Measure for DSM-5 (YAM-5) Psychometrische Eigenschappen van de Youth Anxiety Measure for DSM-5 (YAM-5) Psychometric Properties of the Youth Anxiety Measure for DSM-5 (YAM-5) Hester A. Lijphart Eerste begeleider: Dr. E. Simon Tweede

Nadere informatie

Introduction Henk Schwietert

Introduction Henk Schwietert Introduction Henk Schwietert Evalan develops, markets and sells services that use remote monitoring and telemetry solutions. Our Company Evalan develops hard- and software to support these services: mobile

Nadere informatie

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Wilde Wijze Vrouw, Klara Adalena August 2015 For English translation of our Examination rules, please scroll down. Please note that the Dutch version

Nadere informatie

Nationale benadering Lichte variaties (van administratieve aard, type IA en IB)

Nationale benadering Lichte variaties (van administratieve aard, type IA en IB) Nationale benadering Lichte variaties (van administratieve aard, type IA en IB) 18/11/2006 Page 1 sur 7 Inhoud : Inleiding... 3 Praktisch... 3 Gevolg... 4 Bijlage: Modellen gebruikt voor de 2 automatische

Nadere informatie

Informatiefolder. Het afschaffen van kinderbijschrijvingen in paspoorten en andere reisdocumenten met ingang van 26 juni 2012

Informatiefolder. Het afschaffen van kinderbijschrijvingen in paspoorten en andere reisdocumenten met ingang van 26 juni 2012 Informatiefolder Het afschaffen van kinderbijschrijvingen in paspoorten en andere reisdocumenten met ingang van 26 juni 2012 Kinderbijschrijvingen worden afgeschaft Met ingang van 26 juni 2012 kunnen kinderen

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

Wat verwacht de Inspectie van Klinisch onderzoek?

Wat verwacht de Inspectie van Klinisch onderzoek? Wat verwacht de Inspectie van Klinisch onderzoek? Jos Kraus, senior inspecteur Inspectie voor de gezondheidszorg Baarn, 7 oktober 009. Wat is klinisch onderzoek Introductie Definities De weg door de wet

Nadere informatie

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS Gezondheidsgedrag als compensatie voor de schadelijke gevolgen van roken COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS Health behaviour as compensation for the harmful effects of smoking

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036

Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036 Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036 NCP contactdag, 19 april 2016 Thamar Zijlstra, Dick Hortensius NEN Milieu en Maatschappij Agenda Achtergrond NPR 9036

Nadere informatie

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7 Media en creativiteit Winter jaar vier Werkcollege 7 Kwartaaloverzicht winter Les 1 Les 2 Les 3 Les 4 Les 5 Les 6 Les 7 Les 8 Opbouw scriptie Keuze onderwerp Onderzoeksvraag en deelvragen Bespreken onderzoeksvragen

Nadere informatie

Koppert Foundation. Beleidsplan

Koppert Foundation. Beleidsplan Koppert Foundation Beleidsplan BELEIDSPLAN KOPPERT FOUNDATION Doelstelling 3 doelgroepen Kader foundation Bestuur foundation Budget DOELSTELLING VAN DE KOPPERT FOUNDATION Purpose The foundation contributes

Nadere informatie

(Big) Data in het sociaal domein

(Big) Data in het sociaal domein (Big) Data in het sociaal domein Congres Sociaal: sturen op gemeentelijke ambities 03-11-2016 Even voorstellen Laudy Konings Lkonings@deloitte.nl 06 1100 3917 Romain Dohmen rdohmen@deloitte.nl 06 2078

Nadere informatie

Bouwen aan vertrouwen: perspectief van de industrie

Bouwen aan vertrouwen: perspectief van de industrie Symposium ter gelegenheid afscheid Ad van Dooren Zelfredzaamheid van patiënten bij gebruik van veilige medicatie. Bouwen aan vertrouwen: perspectief van de industrie Rudolf van Olden, arts Medisch Directeur

Nadere informatie

Melding Loonbelasting en premies Aanmelding werkgever. Registration for loonbelasting en premies Registration as an employer

Melding Loonbelasting en premies Aanmelding werkgever. Registration for loonbelasting en premies Registration as an employer Melding Loonbelasting en premies Aanmelding werkgever Registration for loonbelasting en premies Registration as an employer Over dit formulier About this form Waarom dit formulier? Dit formulier is bestemd

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Tentamen Bewijzen en Technieken 1 7 januari 211, duur 3 uur. Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe.

Nadere informatie

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels)

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Staten-Generaal Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Subject: Sustainable Flemish SDI Nature: Mobilising, Steering Organisers:

Nadere informatie

Recente ontwikkelingen in de ethische normen voor medisch-wetenschappelijk onderzoek

Recente ontwikkelingen in de ethische normen voor medisch-wetenschappelijk onderzoek Recente ontwikkelingen in de ethische normen voor medisch-wetenschappelijk onderzoek Prof dr JJM van Delden Julius Centrum, UMC Utrecht j.j.m.vandelden@umcutrecht.nl Inleiding Medisch-wetenschappelijk

Nadere informatie

Leading in Learning -> studiesucces. Ellen Bastiaens Programmamanager Leading in Learning 13 juni 2012

Leading in Learning -> studiesucces. Ellen Bastiaens Programmamanager Leading in Learning 13 juni 2012 Leading in Learning -> studiesucces Ellen Bastiaens Programmamanager Leading in Learning 13 juni 2012 Implementatie van matchingsinstrument Matching na de poort wordt aan de poort Vooropleiding Bachelor

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

Toegang tot overheidsinformatie: de gevolgen van Europese ontwikkelingen voor Nederland

Toegang tot overheidsinformatie: de gevolgen van Europese ontwikkelingen voor Nederland Toegang tot overheidsinformatie: de gevolgen van Europese ontwikkelingen voor Nederland KvAG/NCG/Ravi studiedag Europese GI-projecten waaronder INSPIRE Bastiaan van Loenen B.vanloenen@geo.tudelft.nl 23

Nadere informatie

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas University of Groningen Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version

Nadere informatie

Effecten van een op MBSR gebaseerde training van. hospicemedewerkers op burnout, compassionele vermoeidheid en

Effecten van een op MBSR gebaseerde training van. hospicemedewerkers op burnout, compassionele vermoeidheid en Effecten van een op MBSR gebaseerde training van hospicemedewerkers op burnout, compassionele vermoeidheid en compassionele tevredenheid. Een pilot Effects of a MBSR based training program of hospice caregivers

Nadere informatie

Medical ethics & genomics Current legal framework and FAQ. Eline Bunnik Genomic Resequencing in Medical Diagnostics 24 September 2015

Medical ethics & genomics Current legal framework and FAQ. Eline Bunnik Genomic Resequencing in Medical Diagnostics 24 September 2015 Medical ethics & genomics Current legal framework and FAQ Eline Bunnik Genomic Resequencing in Medical Diagnostics 24 September 2015 First of all: NGS is here NGS is becoming a standard diagnostic tool

Nadere informatie

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

Van Commissionaire naar LRD?

Van Commissionaire naar LRD? Van Commissionaire naar LRD? Internationale jurisprudentie en bewegingen in het OESO commentaar over het begrip vaste inrichting (Quo Vadis?) Mirko Marinc, Michiel Bijloo, Jan Willem Gerritsen Agenda Introductie

Nadere informatie

AdVISHE: Assessment of the Validation Status of Health- Economic Decision Models

AdVISHE: Assessment of the Validation Status of Health- Economic Decision Models AdVISHE: Assessment of the Validation Status of Health- Economic Decision Models Pepijn Vemer, George van Voorn, Isaac Corro Ramos, Maiwenn Al, Talitha Feenstra Rationale In theorie: Doe alles! Een model

Nadere informatie

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Consultant Education Sick Pupils Educational Service Centre University Medical Centre The Netherlands

Nadere informatie

Sessie Centrumsteden VVJ

Sessie Centrumsteden VVJ Sessie Centrumsteden VVJ Bram Vermeiren Steunpunt Jeugd vzw Arenbergstraat 1D I 1000 Brussel T 02 551 13 50 I F 02 551 13 85 info@steunpuntjeugd.be I www.steunpuntjeugd.be missie Jeugdwerk brengt kinderen

Nadere informatie

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Juli 2012 Versie 2.

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Juli 2012 Versie 2. Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English Voorbeelden machtigingsformulieren standaard Europese incasso Examples of authorisation

Nadere informatie

TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/

TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/ TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/ EXPLANATORY NOTES TO THE LEGAL MERGER PROPOSAL Het bestuur van: The management board of: Playhouse Group N.V., een naamloze Vennootschap, statutair gevestigd te Amsterdam,

Nadere informatie

Stephanie van Dijck De integrale aanpak maakt complexiteit hanteerbaar

Stephanie van Dijck De integrale aanpak maakt complexiteit hanteerbaar Titel, samenvatting en biografie Stephanie van Dijck De integrale aanpak maakt complexiteit hanteerbaar Samenvatting: Nieuwe projecten nemen toe in complexiteit: afhankelijkheden tussen software componenten,

Nadere informatie

LOCAL SMART CITIES & MUNICIPALITIES

LOCAL SMART CITIES & MUNICIPALITIES LOCAL SMART CITIES & MUNICIPALITIES Pieter Ballon, imec-smit, VUB PUBLIC Smart cities are places where information technology is combined with infrastructure, architecture, everyday objects and even our

Nadere informatie

Competencies atlas. Self service instrument to support jobsearch. Naam auteur 19-9-2008

Competencies atlas. Self service instrument to support jobsearch. Naam auteur 19-9-2008 Competencies atlas Self service instrument to support jobsearch Naam auteur 19-9-2008 Definitie competency The aggregate of knowledge, skills, qualities and personal characteristics needed to successfully

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

De bijsluiter in beeld

De bijsluiter in beeld De bijsluiter in beeld Een onderzoek naar de inhoud van een visuele bijsluiter voor zelfzorggeneesmiddelen Oktober 2011 Mariëtte van der Velde De bijsluiter in beeld Een onderzoek naar de inhoud van een

Nadere informatie

Overview of the presentation

Overview of the presentation 1 Intercultural mediation in health care in the EU: theory and practice Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 2 Overview of the presentation 1. Policy issues 2. Why do we need medical

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Het Effect van Voortgangsfeedback aan Behandelaars op de Uitkomsten van Psychologische Behandelingen; een Pilot Onderzoek

Het Effect van Voortgangsfeedback aan Behandelaars op de Uitkomsten van Psychologische Behandelingen; een Pilot Onderzoek Het Effect van Voortgangsfeedback aan Behandelaars op de Uitkomsten van Psychologische Behandelingen; een Pilot Onderzoek The Effect of Progress Feedback to Therapists on Psychological Treatment Outcome;

Nadere informatie

STIGMATISERING VAN PATIENTEN MET LONGKANKER 1. Stigmatisering van Patiënten met Longkanker: De Rol van Persoonlijke Relevantie voor de Waarnemer

STIGMATISERING VAN PATIENTEN MET LONGKANKER 1. Stigmatisering van Patiënten met Longkanker: De Rol van Persoonlijke Relevantie voor de Waarnemer STIGMATISERING VAN PATIENTEN MET LONGKANKER 1 Stigmatisering van Patiënten met Longkanker: De Rol van Persoonlijke Relevantie voor de Waarnemer Stigmatization of Patients with Lung Cancer: The Role of

Nadere informatie

vrijdag 8 juni 12 DRIMPY BRENGT ZORG SAMEN

vrijdag 8 juni 12 DRIMPY BRENGT ZORG SAMEN DRIMPY BRENGT ZORG SAMEN DE CONSUMENT IN DE ZORG? Fragmentatie ehealth initiatieven zorgen weer voor eilandjes in de zorg: ICT leveranciers, Regio s, Ziekenhuizen, Klinieken, Patiënt Verenigingen, Verzekeraars,

Nadere informatie

Growing old is becoming lonely? Jana D hoedt

Growing old is becoming lonely? Jana D hoedt Growing old is becoming lonely? Jana D hoedt Introduction Loneliness is a personal, subjective experience. A person experiences this feeling when his social relationships do not match his wishes. It is

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1995 Nr. 252

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1995 Nr. 252 49 (1995) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1995 Nr. 252 A. TITEL Tweede Protocol bij de op 29 mei 1991 te s-gravenhage ondertekende Overeenkomst tussen het Koninkrijk der

Nadere informatie

Dutch Research Council: women in scientific careers

Dutch Research Council: women in scientific careers Dutch Research Council: women in scientific careers Dr. Wilma van Donselaar Paris 2005 What is NWO? NWO is the Dutch Research Council and consists of 8 councils: Humanities, Social Sciences, Medical Sciences,

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

Instruction project completion report

Instruction project completion report Instruction project completion report The project completion report is in fact a final progress report providing a comparison between the start of the project and the situation at the end of the project.

Nadere informatie

Ethiek van voedingsonderzoek in een niet-westerse setting

Ethiek van voedingsonderzoek in een niet-westerse setting Ethiek van voedingsonderzoek in een niet-westerse setting Programma Welkom, Pieter van t Veer, WUR Korte inleiding, Marcel Verweij, UU Drie casus Martin Jäkel, Unilever Ingeborg Bovée, NIZO Inge Brouwer,

Nadere informatie

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim The Relationship between Work Pressure, Mobbing at Work, Health Complaints and Absenteeism Agnes van der Schuur Eerste begeleider:

Nadere informatie

2 Are you insured elsewhere against this damage or loss? o yes o no If so, Company:

2 Are you insured elsewhere against this damage or loss? o yes o no If so, Company: GENERAL CLAIM FORM ACE European Group Limited, attn. Claims Department, PO Box 8664, 3009 AR Rotterdam. Tel. +31 010 289 4150 Email: beneluxclaims@acegroup.com Important: - fill in all applicable questions

Nadere informatie

Privacy in de zorg. Een primer over de wettelijke kaders rondom persoonsgegevens. Christiaan Hillen. Security consultant bij Madison Gurkha

Privacy in de zorg. Een primer over de wettelijke kaders rondom persoonsgegevens. Christiaan Hillen. Security consultant bij Madison Gurkha Privacy in de zorg Een primer over de wettelijke kaders rondom persoonsgegevens. Christiaan Hillen Security consultant bij Madison Gurkha Waarom deze presentatie: Duidelijkheid scheppen Allemaal dezelfde

Nadere informatie

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten.

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. The Effect of Difference in Peer and Parent Social Influences on Adolescent Alcohol Use. Nadine

Nadere informatie

Bent u gemotiveerd? L.E.J. Gerretsen Studentnummer: Eerste begeleider: prof. dr. L. Lechner Tweede begeleider: Dr. A.

Bent u gemotiveerd? L.E.J. Gerretsen Studentnummer: Eerste begeleider: prof. dr. L. Lechner Tweede begeleider: Dr. A. Bent u gemotiveerd? Een Experimenteel Onderzoek naar de Invloed van een op het Transtheoretisch Model Gebaseerde Interventie op de Compliance bij de Fysiotherapeutische Behandeling van Psychiatrische Patiënten

Nadere informatie

Future of the Financial Industry

Future of the Financial Industry Future of the Financial Industry Herman Dijkhuizen 22 June 2012 0 FS environment Regulatory & political pressure and economic and euro crisis 1 Developments in the sector Deleveraging, regulation and too

Nadere informatie

2 e webinar herziening ISO 14001

2 e webinar herziening ISO 14001 2 e webinar herziening ISO 14001 Webinar SCCM 25 september 2014 Frans Stuyt Doel 2 e webinar herziening ISO 14001 Planning vervolg herziening Overgangsperiode certificaten Korte samenvatting 1 e webinar

Nadere informatie

Risk & Requirements Based Testing

Risk & Requirements Based Testing Risk & Requirements Based Testing Tycho Schmidt PreSales Consultant, HP 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice Agenda Introductie

Nadere informatie

Farmacovigilantie. een voorbeeld voor arbovigilantie? Prof. dr. A.C. van Grootheest. Rijksuniversiteit Groningen.

Farmacovigilantie. een voorbeeld voor arbovigilantie? Prof. dr. A.C. van Grootheest. Rijksuniversiteit Groningen. Farmacovigilantie een voorbeeld voor arbovigilantie? Prof. dr. A.C. van Grootheest Rijksuniversiteit Groningen www.lareb.nl Casus Vrouw, 52 jaar Voorgeschiedenis: Carcinoïd van de long Hypothyreoidie Symptomen

Nadere informatie

Seminar 360 on Renewable Energy

Seminar 360 on Renewable Energy Seminar 360 on Renewable Energy Financieren van duurzame energie initiatieven ING Lease (Nederland) B.V. Roderik Wuite - Corporate Asset Specialist - Agenda I 1. Introductie 2. Financiering van duurzame

Nadere informatie

VRAGENLIJST ONTWERP DESIGN LAW TREATY

VRAGENLIJST ONTWERP DESIGN LAW TREATY VRAGENLIJST ONTWERP DESIGN LAW TREATY In de bijlage vindt u de ontwerpartikelen betreffende de Design Law Treaty (DLT), en het ontwerpprocedurereglement, in haar versie van december 2012. Het DLT heeft

Nadere informatie

Fysieke Activiteit bij 50-plussers. The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and. Physical Activity among Adults Aged over 50

Fysieke Activiteit bij 50-plussers. The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and. Physical Activity among Adults Aged over 50 De relatie tussen eigen-effectiviteit 1 De Relatie tussen Eigen-effectiviteit, Intrinsieke Motivatie en Fysieke Activiteit bij 50-plussers The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and

Nadere informatie