Welke functies moeten ingevuld worden?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welke functies moeten ingevuld worden?"

Transcriptie

1 Welke functies moeten ingevuld worden? De herziene Wod van papier naar praktijk! Jan-Bas Prins 17 juni 2014

2 Relevante documenten Europa 2010/63/EU EC Implementation, interpretation and terminology of Directive 2010/63/EU Nederland Gewijzigde Wod (versie 10 december 2013) Dierproevenbesluit 2014 Ministeriële regeling

3

4 2010/63/EU legal requirements Article 23 (2) the following functions: (a) carrying out procedures on animals (b) designing procedures and projects (c) taking care of animals (d) killing animals

5 2010/63/EU legal requirements Article 24 : Specific requirements for personnel 1. Member States shall ensure that each breeder, supplier and user has one or several persons on site who shall: (a) be responsible for overseeing the welfare and care of the animals in the establishment; (b) ensure that the staff dealing with animals have access to information specific to the species housed in the establishment; (c) be responsible for ensuring that the staff are adequately educated, competent and continuously trained and that they are supervised until they have demonstrated the requisite competence.

6 Gewijzigde Wod Artikel 13f. 3 de en 4 de lid Artikel 13f 3. De fokker, leverancier en de gebruiker beschikken ter plaatse over een of meer personen die: a. verantwoordelijk zijn voor het toezicht op het welzijn en de verzorging van de dieren in de inrichting*; b. ervoor zorgen dat personeelsleden die met de dieren omgaan, toegang hebben tot specifieke informatie betreffende de in de inrichting gehuisveste soorten; c. ervoor zorgen dat personeelsleden voldoende geschoold en bekwaam zijn, voortdurend worden opgeleid en onder toezicht staan totdat zij het bewijs van de vereiste bekwaamheid hebben geleverd. 4. De gebruiker beschikt over personen als bedoeld in artikel 10a1, eerste lid, die verzekeren dat: a. een eind wordt gemaakt aan onnodige pijn, lijden, angst of blijvende schade die tijdens een dierproef bij een dier worden veroorzaakt; en b. een project wordt uitgevoerd in overeenstemming met het projectvoorstel op basis waarvan een projectvergunning is verleend en indien dat niet het geval is, passende maatregelen worden getroffen om dit te corrigeren en deze maatregelen worden geregistreerd. * Art 14b(1): IvD samenstelling 13.f.3.a. vormt minimale IvD

7 Gewijzigde Wod Artikel 10a1. 1 ste lid Artikel 10a1 1. In de projectvergunning, bedoeld in artikel 10a, eerste lid, wordt vermeld: a. de gebruiker die het project uitvoert; b. de personen die verantwoordelijk zijn voor de algemene uitvoering van het project en voor de overeenstemming daarvan met verleende projectvergunning;

8 EC Guidance to arrive at a common understanding art 24(1) Question: Could the person responsible for the welfare and care of the animals in an establishment be the same person as the designated veterinarian or expert? Answer: Yes. However, it is important to note in this context that the requirement for the person responsible for the welfare and care of animals in establishment requires the person to be on-site in the establishment whereas the veterinarian or other qualified expert can be designated and thus not need to be present on-site.

9 EC Guidance to arrive at a common understanding art 24 Question: Who is ultimately responsible for ensuring that the staff is adequately and continuously trained? Article 24 specifies that there can be one or several persons on site responsible for this task. Is it acceptable and up to the institution to e.g. allow the project applicant having technicians working for him/her, the animalwelfare body or someone from that structure and/or the designated veterinarian to fulfil this role?

10 EC Guidance to arrive at a common understanding art 24 Answer: Article 20(2) provides that the authorisation shall specify the person/persons referred to in Article 24(1). Hence, every breeder, supplier and user has to have at least one person on site who is specified in the authorisation and who is responsible for the education, competency and continuous training as well as ensuring the supervision of the staff. It is this person, named in the authorisation, who is responsible for the compliance with the provisions of Article 24(1)(c). It is up to the institution, i.e. the breeder, supplier or user to determine the person(s) responsible under Article 24(1) and to include this(these) person(s) in the authorisation. It is important to note that persons under Article 24(1) need to be on site in the establishment, which is not necessarily required for e.g. a designated veterinarian. Furthermore, the animal-welfare body as described in Article 26 is not a 'person' and thus cannot be made responsible for the activities under 24(1)(c).

11 2010/63/EU legal requirements Article 25: Designated veterinarian Member States shall ensure that each breeder, supplier and user has a designated veterinarian with expertise in laboratory animal medicine, or a suitably qualified expert where more appropriate, charged with advisory duties in relation to the well-being and treatment of the animals.

12 Gewijzigde Wod Artikel 14 Artikel Iedere fokker, leverancier en gebruiker beschikt over een op het gebied van proefdiergeneeskunde deskundige dierenarts of, indien opportuun, een andere voldoende gekwalificeerde deskundige, die is belast met adviestaken met betrekking tot het welzijn en de behandeling van de dieren. 2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld met betrekking tot de in het eerste lid bedoelde dierenarts of andere deskundige.

13 EC Guidance to arrive at a common understanding art 25 Question: What is meant by "or a suitably qualified expert where more appropriate" in Article 25. Can an establishment choose freely whether to designate a veterinarian or another expert? Answer: The decision has to be made on a case-by-case basis and with the agreement of the authorities when the establishment is authorised as per Article 21. It requires the designated veterinarian or a suitably qualified expert to be named in the authorisation. The provision lays out two conditions, the expert has to be: 1) 'suitably qualified' and 2) 'more appropriate' than the use of a designated veterinarian. The provision was drafted with the intention to allow in some specific cases to use experts when e.g. the user/breeder/supplier is dealing with more rare species such as cephalopods or amphibians and veterinarians specialised in these specific species are not available, making such specialised expert more appropriate. The proposed approach is in line with the rest of the provisions as well as the spirit of the Directive. The justifications used elsewhere in the Directive are systematically linked to a scientific reasoning.

14 2010/63/EU legal requirements Article 26: Animal-welfare body 1. Member States shall ensure that each breeder, supplier and user sets up an animal-welfare body. 2. The animal-welfare body shall include at least the person or persons responsible for the welfare and care of the animals and, in the case of a user, a scientific member. The animal- welfare body shall also receive input from the designated veterinarian or the expert referred to in Article Member States may allow small breeders, suppliers and users to fulfil the tasks laid down in Article 27(1) by other means.

15 Gewijzigde Wod Artikel 14a Artikel 14a 1. De fokker, de leverancier en de gebruiker stellen een instantie voor dierenwelzijn in. 2. In afwijking van het eerste lid kunnen bij of krachtens algemene maatregel van bestuur categorieën van fokkers, leveranciers en gebruikers worden aangewezen die niet gehouden zijn een instantie voor dierenwelzijn in te richten. Indien zij geen instantie voor dierenwelzijn inrichten, dragen zij er zorg voor dat de taken van de instantie voor dierenwelzijn op een in de algemene maatregel van bestuur aangegeven wijze worden verricht.

16 Gewijzigde Wod Artikel 14b Artikel 14b 1. De instantie voor dierenwelzijn bestaat ten minste uit de in artikel 13f, derde lid, onderdeel a, bedoelde persoon of personen. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen categorieën van deskundigen worden aangewezen die daarnaast zitting hebben in de instantie voor dierenwelzijn. 2. In de instantie voor dierenwelzijn van de gebruiker* heeft naast de in het eerste lid bedoelde personen een wetenschapper zitting. 3. De persoon bedoeld in artikel 14 brengt zijn inzichten in bij de instantie voor dierenwelzijn. * Gebruiker: een natuurlijk persoon of een rechtspersoon die, al dan niet met winstoogmerk, dieren in procedures gebruikt.

17 Samenvatting: wat volgens 2010/63/EU mogelijk is... Artikel (Wod) Taak Intern Extern Combi 13.f.3.a toezicht op het welzijn en de verzorging X f.3.b Zorgen voor informatie over diersoorten X (X) f.3.c 13.f.4.a 13.f.4.b b (IvD) Zorgen dat personeelsleden voldoende geschoold en bekwaam zijn Zorgen dat een eind wordt gemaakt aan onnodige pijn, lijden, angst of blijvende schade een project wordt uitgevoerd in overeenstemming met de projectvergunning een op het gebied van proefdiergeneeskunde deskundige dierenarts of, indien opportuun, een andere voldoende gekwalificeerde deskundige 13.f.3.a + wetenschapper* + art 14 (adviseur) X 14 X X X X X (X) (Art 14) * Art 14b(2)

18 Competentie gestuurd onderwijs

19 Vanmiddag: Gap analyse De huidige situatie: Opbouw organisatie Taakverdeling Competenties Situatie onder gewijzigde Wod Taken Competenties Taakverdeling Opbouw organisatie Gaps Organisatie: opbouw Medewerkers: om-, bijscholing, werving-selectie.

Nacontrole in de oncologie. Doelen onderscheiden, inhoud onderbouwen

Nacontrole in de oncologie. Doelen onderscheiden, inhoud onderbouwen Nacontrole in de oncologie Doelen onderscheiden, inhoud onderbouwen Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : Aanbieding advies

Nadere informatie

Eindverslag commissie Müller December 2003

Eindverslag commissie Müller December 2003 Eindverslag commissie Müller December 2003 1 Eindverslag commissie Müller Opdracht: Vaststellen van de Aansprakelijkheid en Verantwoordelijkheid van de Certifying Staff binnen KLM Engineering & Maintenance

Nadere informatie

Visum voor kort verblijf in Nederland. Short stay visa for the Netherlands

Visum voor kort verblijf in Nederland. Short stay visa for the Netherlands Visum voor kort verblijf in Nederland Short stay visa for the Netherlands Inhoudsopgave 1. Waarom deze brochure? 4 2. Voor wie is deze brochure bedoeld? 4 3. Wat is een visum kort verblijf? 4 4. Algemene

Nadere informatie

Code of Conduct. Omgangsregels. Tilburg University Rules of behaviour

Code of Conduct. Omgangsregels. Tilburg University Rules of behaviour Code of Conduct Omgangsregels Code of Conduct Tilburg University Rules of behaviour Code of Conduct Omgangsregels van de Universiteit van Tilburg pagina 2-10 Tilburg University s rules of behaviour page

Nadere informatie

Our disclaimer of opinion

Our disclaimer of opinion Nederlands Let op: dit is een voorbeeldtekst! Engels 00 Voorbeelden oob-controleverklaringen (Controlestandaarden 700-799) 0. Controleverklaringen in overeenstemming met Standaard 702N 0.1.13 Controleverklaring

Nadere informatie

BENUTTING VAN OCTROOIEN

BENUTTING VAN OCTROOIEN BENUTTING VAN OCTROOIEN OP RESULTATEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK ADVIES benutting VAN OCTROOIEN OP RESULTATEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK voetregel 1 2014 Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

Nadere informatie

DAKLOOS NA HUISUITZETTING igor van laere en matty de wit

DAKLOOS NA HUISUITZETTING igor van laere en matty de wit DAKLOOS NA HUISUITZETTING igor van laere en matty de wit DAKLOOS NA HUISUITZETTING Dakloos na huisuitzetting INHOUD Samenvatting 3 Summary 13 Three research questions 23 Conclusions and recommendations

Nadere informatie

Gezondheidsraad. Next generation sequencing in diagnostiek

Gezondheidsraad. Next generation sequencing in diagnostiek Gezondheidsraad Next generation sequencing in diagnostiek 2015/01 Gezondheidsraad Next generation sequencing in diagnostiek Gezondheidsraad H e a l t h C o u n c i l o f t h e N e t h e r l a n d s Aan

Nadere informatie

Selection of Research Data

Selection of Research Data Selection of Research Data Guidelines for appraising and selecting research data Heiko Tjalsma Data Archiving and Networked Services (DANS) Jeroen Rombouts 3TU.Datacentrum DANS Studies in Digital Archiving

Nadere informatie

Heritage of War Programme

Heritage of War Programme 2 3 Erfgoed van de Oorlog Het programma Erfgoed van de Oorlog van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is bedoeld om belangrijk materiaal uit en over de Tweede Wereldoorlog te behouden

Nadere informatie

Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders

Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Aan de minister voor Jeugd en Gezin Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de staatssecretaris

Nadere informatie

Arborisico s in ondergrondse bouwwerken

Arborisico s in ondergrondse bouwwerken Arborisico s in ondergrondse bouwwerken Onderzoek in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, verricht door TNO november 2003 Colofon Titel Arborisico s in ondergrondse bouwwerken

Nadere informatie

gebruik van niet-humane nut en noodzaak? ADVIES

gebruik van niet-humane nut en noodzaak? ADVIES gebruik van niet-humane primaten (nhp) als proefdier nut en noodzaak? ADVIES Gebruik van Niet-Humane Primaten (NHP) als proefdier Nut en noodzaak? voetregel 1 2014 Koninklijke Nederlandse Akademie van

Nadere informatie

B2C telecom-, omroep- en elektronische diensten per 1-1-2015 Explanatory notes

B2C telecom-, omroep- en elektronische diensten per 1-1-2015 Explanatory notes B2C telecom-, omroep- en elektronische diensten per 1-1-2015 Explanatory notes Webinar, 13 mei 2014 Agenda Centraal staan de explanatory notes gepubliceerd op 3 april 2014 1. Plaats van dienst per 2015

Nadere informatie

Pilots ProKid Signaleringsinstrument 12- geëvalueerd. Manja Abraham Wendy Buysse Lotte Loef Bram van Dijk

Pilots ProKid Signaleringsinstrument 12- geëvalueerd. Manja Abraham Wendy Buysse Lotte Loef Bram van Dijk Pilots ProKid Signaleringsinstrument 12- geëvalueerd Manja Abraham Wendy Buysse Lotte Loef Bram van Dijk Pilots ProKid Signaleringsinstrument 12- geëvalueerd Amsterdam, 31 mei 2011 Manja Abraham Wendy

Nadere informatie

Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag

Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag SESAC demonstratieproject in Delft Energy-efficient building under the flag of Europe SESAC demonstration project in Delft Energie-efficiënt bouwen onder Europese

Nadere informatie

Preconceptiezorg: voor een goed begin

Preconceptiezorg: voor een goed begin Preconceptiezorg: voor een goed begin Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : Aanbieding advies Preconceptiezorg: voor een goed

Nadere informatie

J.D. van Klaveren, M.Y. Noordam, P.E. Boon, G. van Donkersgoed, B.C. Ossendorp 1, M.T.M. van Raaij 1 en J.G. van der Roest

J.D. van Klaveren, M.Y. Noordam, P.E. Boon, G. van Donkersgoed, B.C. Ossendorp 1, M.T.M. van Raaij 1 en J.G. van der Roest Tussenevaluatie Nota Duurzame Gewasbescherming Deelrapport Voedselveiligheid Trends in normoverschrijdingen, overschrijdingen van de acute referentiewaarde en gesommeerde blootstelling Jacob van Klaveren,

Nadere informatie

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam I amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam 1 Inhoudsopgave contents Voorwoord Foreword

Nadere informatie

Gebruik en effecten van NL-Alert:

Gebruik en effecten van NL-Alert: Gebruik en effecten van NL-Alert: WODC-project 2215 Eindrapportage 1 april 2014 Auteurs: Dr. J.M. Gutteling (Universiteit Twente), projectleider Prof Dr. J. Kerstholt (Universiteit Twente en TNO) Dr. T.

Nadere informatie

Invoering van meldcode(s) huiselijk geweld en kindermishandeling binnen een aantal gezondheidszorgsectoren nog onvoldoende. Utrecht, augustus 2013

Invoering van meldcode(s) huiselijk geweld en kindermishandeling binnen een aantal gezondheidszorgsectoren nog onvoldoende. Utrecht, augustus 2013 Invoering van meldcode(s) huiselijk geweld en kindermishandeling binnen een aantal gezondheidszorgsectoren nog onvoldoende Utrecht, augustus 2013 Invoering van meldcode(s) huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

VREEMDELINGENDETENTIE IN NEDERLAND: HET MOET EN KAN ANDERS ALTERNATIEVEN VOOR VREEMDELINGENDETENTIE

VREEMDELINGENDETENTIE IN NEDERLAND: HET MOET EN KAN ANDERS ALTERNATIEVEN VOOR VREEMDELINGENDETENTIE VREEMDELINGENDETENTIE IN NEDERLAND: HET MOET EN KAN ANDERS ALTERNATIEVEN VOOR VREEMDELINGENDETENTIE AI ALTERNATIEVEN VOOR VREEMDELINGENDETENTIE OKTOBER 2011 Alternatieven voor vreemdelingendetentie Omslagfoto:

Nadere informatie

Meer groei dan vergroening. Mogelijke gevolgen GLB 2014-2020 voor melkveehouders en akkerbouwers

Meer groei dan vergroening. Mogelijke gevolgen GLB 2014-2020 voor melkveehouders en akkerbouwers Meer groei dan vergroening Mogelijke gevolgen GLB 2014-2020 voor melkveehouders en akkerbouwers Maart 2011 Dit onderzoek is uitgevoerd door Wageningen UR in opdracht van en gefinancierd door het Ministerie

Nadere informatie

NedDat Foundation. Informatie over het open data proces voor de data aanbieder. Datum: januari 2015

NedDat Foundation. Informatie over het open data proces voor de data aanbieder. Datum: januari 2015 NedDat Foundation Informatie over het open data proces voor de data aanbieder Datum: januari 2015 Inhoudsopgave Inleiding Stap 1: De inventarisatie 1.1 Inventariseer de datasets 1.2 De juridische check

Nadere informatie

GGZ-instellingen investeren in terugdringen van separatie; verdere acties nodig om ambities te halen. Utrecht, juni 2015

GGZ-instellingen investeren in terugdringen van separatie; verdere acties nodig om ambities te halen. Utrecht, juni 2015 GGZ-instellingen investeren in terugdringen van separatie; verdere acties nodig om ambities te halen Utrecht, juni 2015 GGZ-instellingen investeren in terugdringen van separatie; verdere acties nodig

Nadere informatie

ALLEN &: OVERY. OPPdCHTING Stichting Continu~teit Delta Lloyd, gevestigd te Amsterdam. Akte d.d. 19 oktober 2009. INHOUD:

ALLEN &: OVERY. OPPdCHTING Stichting Continu~teit Delta Lloyd, gevestigd te Amsterdam. Akte d.d. 19 oktober 2009. INHOUD: ALLEN &: OVERY OPPdCHTING Stichting Continu~teit Delta Lloyd, gevestigd te Amsterdam. Akte d.d. 19 oktober 2009. INHOUD: Afschrifi van de akte van oprichting van Stichfing Continu fteit Delta Lloyd, gevestigd

Nadere informatie

Open by design. Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna. saxion.nl/leefomgeving

Open by design. Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna. saxion.nl/leefomgeving Open by design Over openheid, informatietechnologie, slimme steden en (vooral) slimme burgers Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna saxion.nl/leefomgeving Open by design. Over openheid, informatietechnologie,

Nadere informatie

Blootstelling aan elektromagnetische velden (0 Hz - 10 MHz)

Blootstelling aan elektromagnetische velden (0 Hz - 10 MHz) Blootstelling aan elektromagnetische velden (0 Hz - 10 MHz) Aanbiedingsbrief Blootstelling aan elektromagnetische velden (0 Hz - 10 MHz) aan: de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en

Nadere informatie

NL - Instructie- en gebruikershandleiding UK - Installation and User manual

NL - Instructie- en gebruikershandleiding UK - Installation and User manual NL - Instructie- en gebruikershandleiding UK - Installation and User manual 0310 211 Innovation has a name. Inhoudsopgave / Table of contents NL Deze handleiding bestaat uit 2 talen. 1 - NL 2 - UK Handleiding

Nadere informatie

Veilig gebruik van medische technologie krijgt onvoldoende bestuurlijke aandacht in de ziekenhuizen

Veilig gebruik van medische technologie krijgt onvoldoende bestuurlijke aandacht in de ziekenhuizen Veilig gebruik van medische technologie krijgt onvoldoende bestuurlijke aandacht in de ziekenhuizen Geaggregeerd rapport van toezichtbezoeken naar de implementatie van het convenant Veilige toepassing

Nadere informatie