1 De Kinderwetten: de tuchtschool en het rijksopvoedingsgesticht heden: van tucht en opvoeding naar opvang en behandeling 45

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 De Kinderwetten: de tuchtschool en het rijksopvoedingsgesticht heden: van tucht en opvoeding naar opvang en behandeling 45"

Transcriptie

1 Inhoud Ten geleide 13 1 De Kinderwetten: de tuchtschool en het rijksopvoedingsgesticht De oprichting van jeugdinrichtingen ( ) De jeugdgevangenissen voor jeugdige veroordeelden De opvoedingstehuizen voor verwaarloosde kinderen De verbeterhuizen en rijksopvoedingsgestichten voor opvoedelingen Jeugdigen in inrichtingen voor volwassenen Achtergrond en uitgangspunten van de Kinderwetten Sociale wetgeving, gericht op de oorzaken van criminaliteit en verwaarlozing Samenplaatsing van de verwaarloosde en criminele jeugd Het primaat van plaatsing in particuliere inrichtingen Het primaat van de ouderlijke tucht in het sanctiestelsel De tuchtschool en het rijksopvoedingsgesticht nieuwe stijl (vanaf 1905) De tuchtschoolstraf Terbeschikkingstelling in een rijksopvoedingsgesticht De civielrechtelijke plaatsing in een tuchtschool of rijksopvoedingsgesticht Beginselen voor de tenuitvoerlegging Disciplinaire straffen: water en brood, cachot en boeien Besluit heden: van tucht en opvoeding naar opvang en behandeling : tucht, observatie en heropvoeding De strafrechtelijke en civielrechtelijke plaatsingstitels De ontwikkeling van de tuchtscholen, rijksopvoedingsgestichten en tehuizen De tuchtschool: Een combinatie van afschrikking en verbetering 50 7

2 Opvoeding en bescherming achter tralies Het rijksopvoedingsgesticht: aandacht voor observatie en groepswerk De tehuizen: geen uitwisseling van ervaringen en geen methodieken De oprichting van rijksobservatiehuizen en opvanghuizen : een combinatie van functies in de rijksinrichtingen De strafrechtelijke en civielrechtelijke plaatsingstitels Vijf typen (rijks)inrichtingen met één of meer bestemmingen Combinaties van typen inrichtingen en geregelde overplaatsingen De sluiting en hervorming van tehuizen Ervaringen met het pedagogisch klimaat in de rijksinrichtingen De regeling van een rechtspositie in de rijksinrichtingen (1984) heden: opvang en behandeling in de nieuwe justitiële jeugdinrichting De strafrechtelijke en civielrechtelijke plaatsingstitels De invoering van de justitiële jeugdinrichtingen (1990) De Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen (2001) Besluit 77 3 De justitiële jeugdinrichtingen anno De capaciteit anno Schaalvergroting, beveiliging en bezuinigingen Schaalvergroting en capaciteitsuitbreiding Mate van beveiliging Bezuinigingen De discussie over samenplaatsing Convenant crisisplaatsingen Aandacht in de media Optimalisering zorgaanbod Nieuw zorgaanbod Wijziging van de Wet op de Jeugdzorg 106 8

3 Inhoud 3.6 De justitiële jeugdinrichtingen als strafinrichtingen Besluit Het juridische kader voor plaatsing in een justitiële jeugdinrichting De verblijfstitels in De plaatsing in afwachting van de terechtzitting Ophouden voor onderzoek en inverzekeringstelling De voorlopige hechtenis : bewaring en gevangenhouding De schorsing van de voorlopige hechtenis onder bijzondere voorwaarden Het verblijf in de politiecel De plaatsing als strafrechtelijke sanctie Jeugddetentie Plaatsing in een inrichting voor jeugdigen (pij) Voorwaardelijke jeugddetentie en voorwaardelijke pij De gedragsmaatregel na afloop van jeugddetentie of pij De plaatsing in het kader van een jeugdbeschermingsmaatregel Ondertoezichtstelling met gesloten uithuisplaatsing Voogdij met gesloten uithuisplaatsing Een plaatsingstitel in opkomst: vreemdelingenbewaring Besluit Jeugdigen in de justitiële jeugdinrichtingen Problemen en stoornissen Classificatie Kenmerken van gedragsstoornissen Het ontstaan van gedragsstoornissen Risico- en beschermende factoren Statische en dynamische factoren Onderzoek naar jongeren in de justitiële jeugdinrichtingen Externaliserende stoornissen en problemen Delicten Middelengebruik Weglopen Internaliserende stoornissen en problemen 158 9

4 Opvoeding en bescherming achter tralies 5.6 Specifieke kenmerken Factoren bij de jeugdige Factoren in gezin en omgeving Besluit De situatie na vertrek Het meten van uitkomsten van interventies Onderzoek naar de vertrekkers uit de justitiële jeugdinrichtingen De leefsituatie Gedragsverandering Recidive Studies naar recidive Zelfrapportage Justitiële documentatie Risico- en beschermende factoren Uitvallers Mening jongeren en ouders Besluit Wat werkt? Interventies bij ernstige gedragsproblemen Principes van effectieve behandeling Interventies bij gedragsstoornissen van jongeren Cognitieve gedragstherapie Interventies bij ouders en in het gezin Multisysteem interventies Interventies bij andere problemen Interventies binnen een residentiële setting Risico s bij interventies in een residentiële setting Toepassing van evidence-based interventies Databank effectieve jeugdinterventies Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie Besluit De inhoud van het verblijf Juridische uitgangspunten voor het dagprogramma

5 Inhoud 8.2 De leefgroep Het sociaal-competentiemodel Equip Het doorbreken van negatieve interactiepatronen De Socio-GroepsStrategie (SGS) Randvoorwaarden voor opvoeden in de leefgroep Onderwijs en arbeidstoeleiding Reguliere opleidingen Arbeidstoeleiding Speciale vakken Specifieke interventies in de inrichtingen Vrijetijdsbesteding Werken aan resocialisatie Juridische uitgangspunten behandelingsplanning Diagnostisch onderzoek als basis Verblijfs- en behandelplannen in de praktijk Scholings- en trainingsprogramma s Nazorg Besluit Het vrijheidsbeperkende karakter van het verblijf Ordemaatregelen Uitsluiting van verblijf op groep of van deelname aan activiteiten Plaatsing in afzondering Plaatsing in afzondering in een andere inrichting of afdeling Tijdelijke overplaatsing Overige ordemaatregelen Controlemaatregelen en geweldgebruik Legitimatie Fouillering en visitatie Urineonderzoek Onderzoek in het lichaam Gedogen van een medische handeling

6 Opvoeding en bescherming achter tralies De bevestiging van mechanische middelen Kamerinspectie Geweld en vrijheidsbeperkende middelen Controle op contacten met de buitenwereld Controle op het ontvangen en versturen van post Controle op het voeren van telefoongesprekken Controle op het ontvangen van bezoek Disciplinaire straffen Opsluiting in een strafcel of andere verblijfsruimte Opsluiting in een andere inrichting of afdeling Uitsluiting van deelname aan activiteiten Ontzegging van bezoek of weigering, intrekking of beperking van verlof Geldboete Voorwaardelijke disciplinaire straf met bijzondere voorwaarden Bemiddeling, beklag en beroep Hoorrecht en schriftelijke beslissing Bemiddeling Beklag Beroep Besluit 308 Literatuur 313 Register 331 Over de auteurs

RECHTEN IN JUSTITIËLE JEUGDINRICHTINGEN Evaluatie Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen SAMENVATTING

RECHTEN IN JUSTITIËLE JEUGDINRICHTINGEN Evaluatie Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen SAMENVATTING RECHTEN IN JUSTITIËLE JEUGDINRICHTINGEN Evaluatie Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen SAMENVATTING Dr. mr. M.R. Bruning Mr. T. Liefaard Mr. L.M.Z. Volf vrije Universiteit amsterdam Amsterdams Centrum

Nadere informatie

De afdoening van jeugdstrafzaken in de praktijk Mr. Sonja de Pauw Gerlings Döhrn

De afdoening van jeugdstrafzaken in de praktijk Mr. Sonja de Pauw Gerlings Döhrn De afdoening van jeugdstrafzaken in de praktijk Mr. Sonja de Pauw Gerlings Döhrn IVRK-Internationaal Verdrag inzake de rechten van het kind bovengrens: 18 jaar ondergrens: 12 jaar jonger dan 12 jaar en

Nadere informatie

Hoe beïnvloedt de scheiding de advisering rond strafrechtelijke of civielrechtelijke plaatsing?

Hoe beïnvloedt de scheiding de advisering rond strafrechtelijke of civielrechtelijke plaatsing? Hoe beïnvloedt de scheiding de advisering rond strafrechtelijke of civielrechtelijke plaatsing? Drs. R. Simmering Gedragsdeskundige, Raad voor de Kinderbescherming Utrecht 21 mei 2010 Hoe beïnvloedt de

Nadere informatie

INHOUD. Afkortingen / XIII

INHOUD. Afkortingen / XIII INHOUD Afkortingen / XIII HOOFDSTUK 1 Inleiding / 1 1.1 De zin van het jeugdstrafrecht / 1 1.1.1 Strafrechtelijke minderjarigheid / 1 1.1.2 Beperkte en geleidelijk toenemende strafrechtelijke verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Factsheet landelijke inkoopafspraken in het kader van het jeugdstrafrecht

Factsheet landelijke inkoopafspraken in het kader van het jeugdstrafrecht Factsheet landelijke inkoopafspraken in het kader van het jeugdstrafrecht Met de Jeugdwet komt de verantwoordelijkheid voor de jeugdreclassering en de jeugdhulp 1 bij de gemeenten te liggen. Jeugdreclassering

Nadere informatie

Interventies voor jji en jeugdzorgplus. Leonieke Boendermaker

Interventies voor jji en jeugdzorgplus. Leonieke Boendermaker Interventies voor jji en jeugdzorgplus Leonieke Boendermaker 20 mei 2009 Evident? 1. Problemen doelgroep 2. Interventies die leiden tot vermindering problemen 3. Noodzaak goede implementatie 2 Om wat voor

Nadere informatie

1.3.4 Recente wetswijzigingen... 9 1.3.5 De organisatie van de jeugdhulpverlening... 14 1.3.6 Samenwerkingsvormen... 17

1.3.4 Recente wetswijzigingen... 9 1.3.5 De organisatie van de jeugdhulpverlening... 14 1.3.6 Samenwerkingsvormen... 17 IX 1 Ter oriëntering..................................................................... 1 1.1 Inleiding............................................................................. 2 1.2 Begripsaanduidingen................................................................

Nadere informatie

Risicoindicatoren. residentiële jeugdzorg, jeugdzorg plus en justitiële jeugdinrichtingen

Risicoindicatoren. residentiële jeugdzorg, jeugdzorg plus en justitiële jeugdinrichtingen Risicoindicatoren residentiële jeugdzorg, jeugdzorg plus en justitiële jeugdinrichtingen Inhoudsopgave Uitgangspunten 3 Risico-model 4 Risico-indicatoren 5 Toelichting op de indicatoren 6 2 Inspectie Jeugdzorg

Nadere informatie

Jongeren in justitiële jeugdinrichtingen: wat vinden zij van hun rechten?

Jongeren in justitiële jeugdinrichtingen: wat vinden zij van hun rechten? Mariëlle Bruning,Ton Liefaard en Mila Volf* Jongeren in justitiële jeugdinrichtingen: wat vinden zij van hun rechten? Inleiding De laatste tijd krijgt het thema jongeren in justitiële jeugdinrichtingen

Nadere informatie

Jeugdzorg Plus drang en dwang in de jeugdzorg

Jeugdzorg Plus drang en dwang in de jeugdzorg Foto: Martijn Beekman Nieuw zorgaanbod voor jeugdigen met ernstige gedragsproblemen Jeugdzorg Plus drang en dwang in de jeugdzorg Door Leonieke Boendermaker 8 Het besluit om onder toezicht gestelde jongeren

Nadere informatie

Regeling model huisregels justitiële jeugdinrichtingen

Regeling model huisregels justitiële jeugdinrichtingen Regelingen en voorzieningen CODE 6.5.4.81 Regeling model huisregels justitiële jeugdinrichtingen tekst + toelichting bronnen Staatscourant 2011, nr. 12895, d.d. 15.7.2011 datum inwerkingtreding 17.7.2011

Nadere informatie

De gevolgen scheiding (strafciviel) voor behandeling en beleid. Christian van Dam, 27 mei 2010

De gevolgen scheiding (strafciviel) voor behandeling en beleid. Christian van Dam, 27 mei 2010 De gevolgen scheiding (strafciviel) voor behandeling en beleid Christian van Dam, 27 mei 2010 Organisatie Sinds 1 januari heten wij Avenier, ontstaan uit een fusie tussen Jongerenhuis Harreveld en JPC

Nadere informatie

Van straf naar zorg: een zorg minder?

Van straf naar zorg: een zorg minder? Van straf naar zorg: een zorg minder? 27-05-2010 De noodzaak van scheiding tussen civiel- en strafrechtelijk keten geplaatste jongeren Marianne Langkmap. Zij is Tweede Kamerlid van de SP sinds 2006 en

Nadere informatie

Samenplaatsing van jongeren in justitiële inrichtingen

Samenplaatsing van jongeren in justitiële inrichtingen Samenplaatsing van jongeren in justitiële inrichtingen Drs. M. Goderie Dr. M. Steketee Drs. J. Mak Drs. M. Wentink Wetenschappelijk adviseur: prof. dr. M. de Winter Mei 2004 Inhoud 1 De onderzoeksopzet

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2002 2003 Nr. 175b 28 462 Wijziging van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen in verband met afdelingen voor intensieve zorg en voor intensieve behandeling

Nadere informatie

Proeftuinen VIV-J innovatief, maar ook reëel? MARIJKE VAN GENABEEK, 16 MEI 2017

Proeftuinen VIV-J innovatief, maar ook reëel? MARIJKE VAN GENABEEK, 16 MEI 2017 Proeftuinen VIV-J innovatief, maar ook reëel? MARIJKE VAN GENABEEK, 16 MEI 2017 Historisch perspectief code penal 1813-1886, 1834: eerste jongensgevangenis in Rotterdam, kinderwetten 1905: Civielrechtelijke

Nadere informatie

Interventies die werken

Interventies die werken Interventies die werken Leonieke Boendermaker 20 januari 2009 themadossiers 2 1 Inhoud 1. Wat werkt? wat werkt bij gedragsstoornissen/delicten Wat werkt niet 2. Erkenningen Cie. Min.Justitie Jeugdinterventies

Nadere informatie

Evoluties in het Nederlandse jeugdbeschermingsrecht

Evoluties in het Nederlandse jeugdbeschermingsrecht Evoluties in het Nederlandse jeugdbeschermingsrecht Prof.mr.drs. Mariëlle Bruning Leuven, 28 mei 2015 Inhoud Juridisch kader jeugdbescherming in Nederland Historische evolutie jeugdbescherming Aandachtspunten

Nadere informatie

Samenvatting. Opzet, werkwijze en onderzoeksgroep. Wat, hoe en waarom

Samenvatting. Opzet, werkwijze en onderzoeksgroep. Wat, hoe en waarom Samenvatting Opzet, werkwijze en onderzoeksgroep In dit onderzoek worden dertig jongeren gedurende twee jaar gevolgd tijdens de uitvoering van hun PIJmaatregel. De centrale onderzoeksvraag is: Wat gebeurt

Nadere informatie

Toespraak DGPJS tgv installatie Erkenningscommissie Gedragsinterventies op , Sociëteit De Witte, te Den Haag

Toespraak DGPJS tgv installatie Erkenningscommissie Gedragsinterventies op , Sociëteit De Witte, te Den Haag Toespraak DGPJS tgv installatie Erkenningscommissie Gedragsinterventies op 30-8-2005, Sociëteit De Witte, te Den Haag Dames en heren, De Minister zei het al: de recidivecijfers zijn zorgwekkend. Van de

Nadere informatie

7 Het zorgaanbod jeugdzorg 134 7.1 Inleiding 134 7.2 Provinciale jeugdzorg (voormalige jeugdhulpverlening) 135

7 Het zorgaanbod jeugdzorg 134 7.1 Inleiding 134 7.2 Provinciale jeugdzorg (voormalige jeugdhulpverlening) 135 Inhoud 1 Inleiding 11 1.1 Jeugdzorg en jeugdbeleid 11 1.2 Leeftijdsgrenzen 12 1.3 Ordening van jeugdzorg en jeugdbeleid 13 1.3.1 Algemeen jeugdbeleid 14 1.3.2 Specifiek gemeentelijk jeugdbeleid 14 1.3.3

Nadere informatie

Samenplaatsing van jongeren in justitiële inrichtingen

Samenplaatsing van jongeren in justitiële inrichtingen Verwey-Jonker Instituut Drs. M. Goderie Dr. M. Steketee Drs. J. Mak Drs. M. Wentink Samenplaatsing van jongeren in justitiële inrichtingen SAMENVATTING Mei 2004 1 Verwey-Jonker Instituut 1 Samenvatting

Nadere informatie

De uitvoering van het jeugdstrafrecht

De uitvoering van het jeugdstrafrecht Stelselwijziging Jeugd Factsheet De uitvoering van het jeugdstrafrecht Na inwerkingtreding van de Jeugdwet De uitvoering van het jeugdstrafrecht 1 De uitvoering van het jeugdstrafrecht 2 Inleiding Deze

Nadere informatie

Stelselwijziging Jeugd. Factsheet. De uitvoering van het jeugdstrafrecht. Na inwerkingtreding van de Jeugdwet

Stelselwijziging Jeugd. Factsheet. De uitvoering van het jeugdstrafrecht. Na inwerkingtreding van de Jeugdwet Stelselwijziging Jeugd Factsheet De uitvoering van het jeugdstrafrecht Na inwerkingtreding van de Jeugdwet Inleiding Deze factsheet heeft betrekking op de uitvoering van het jeugdstrafrecht na de invoering

Nadere informatie

Risico-indicatoren voor de residentiële jeugdzorg

Risico-indicatoren voor de residentiële jeugdzorg Doel 1 Het personeel ondersteunt de jongere in zijn ontwikkeling Risico-indicatoren voor de residentiële jeugdzorg Indicatoren voor provinciale residentiële jeugdzorg, gesloten jeugdzorg en justitiële

Nadere informatie

Eind goed, al goed? De leefsituatie van jongeren een jaar na vertrek uit een justitiële behandelinrichting

Eind goed, al goed? De leefsituatie van jongeren een jaar na vertrek uit een justitiële behandelinrichting Eind goed, al goed? De leefsituatie van jongeren een jaar na vertrek uit een justitiële behandelinrichting L. Boendermaker Onderzoek en Beleid, nr. 167 Samenvatting en conclusies Dit rapport vormt de afsluiting

Nadere informatie

RECHTEN IN JUSTITIËLE JEUGDINRICHTINGEN Evaluatie Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen

RECHTEN IN JUSTITIËLE JEUGDINRICHTINGEN Evaluatie Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen RECHTEN IN JUSTITIËLE JEUGDINRICHTINGEN Evaluatie Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen Dr. mr. M.R. Bruning Mr. T. Liefaard Mr. L.M.Z. Volf vrije Universiteit amsterdam Amsterdams Centrum voor Kinderstudies

Nadere informatie

Tenuitvoerlegging van een straf of maatregel in een Justitiële Jeugdinrichting

Tenuitvoerlegging van een straf of maatregel in een Justitiële Jeugdinrichting Tenuitvoerlegging van een straf of maatregel in een Justitiële Jeugdinrichting Dit informatieblad is gericht aan professionals in de (jeugd) strafrechtsketen. Het geeft informatie over de tenuitvoerlegging

Nadere informatie

Tenuitvoerlegging van een straf of maatregel in een Justitiële Jeugdinrichting

Tenuitvoerlegging van een straf of maatregel in een Justitiële Jeugdinrichting Tenuitvoerlegging van een straf of maatregel in een Justitiële Jeugdinrichting Dit informatieblad is gericht aan professionals in de (jeugd) strafrechtsketen. Het geeft informatie over de tenuitvoerlegging

Nadere informatie

Wat doet jeugdreclassering Informatie voor beroepskrachten

Wat doet jeugdreclassering Informatie voor beroepskrachten Wat doet jeugdreclassering Informatie voor beroepskrachten Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene. Ik ben soms bang

Nadere informatie

Stelselwijziging Jeugd. Factsheet. De uitvoering van het jeugdstrafrecht. Na inwerkingtreding van de Jeugdwet

Stelselwijziging Jeugd. Factsheet. De uitvoering van het jeugdstrafrecht. Na inwerkingtreding van de Jeugdwet Stelselwijziging Jeugd Factsheet De uitvoering van het jeugdstrafrecht Na inwerkingtreding van de Jeugdwet Inleiding Dit memo heeft betrekking op de uitvoering van het jeugdstrafrecht na de invoering

Nadere informatie

Bijlage 3, Goede bejegening in historisch perspectief

Bijlage 3, Goede bejegening in historisch perspectief Bijlage 3, Goede bejegening in historisch perspectief Het concept van goede bejegening komt niet uit de lucht vallen. Zo vormt het voor de Raad al vanaf het begin van diens bestaan een richtsnoer voor

Nadere informatie

Evidence-based interventies voor agressieregulatie en woedebeheersing

Evidence-based interventies voor agressieregulatie en woedebeheersing Evidence-based interventies voor agressieregulatie en woedebeheersing Hoe vergelijk je methodieken op basis van welke criteria? Marjolein Oudhof Mariska van der Steege 23 april 2009 Inhoud workshop Werken

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 215 Detentie, behandeling en nazorg criminele jeugdigen Nr. 1 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

datum : 31 januari 2006 kenmerk : CR35/ /06/TH/TvV betreft : advies De Nieuwe Inrichting, betekenis voor de justitiële jeugdinrichtingen

datum : 31 januari 2006 kenmerk : CR35/ /06/TH/TvV betreft : advies De Nieuwe Inrichting, betekenis voor de justitiële jeugdinrichtingen Aan de Minister van Justitie Postbus 20301 2500 EH Den Haag datum : 31 januari 2006 kenmerk : CR35/1034723/06/TH/TvV betreft : advies De Nieuwe Inrichting, betekenis voor de justitiële jeugdinrichtingen

Nadere informatie

Brochure Het Poortje, jeugdinrichtingen

Brochure Het Poortje, jeugdinrichtingen Brochure Het Poortje, jeugdinrichtingen Het Poortje jeugdinrichtingen met een missie Wat is Het Poortje? Specialisaties justitiële behandeling, intensieve jeugdzorg, onderwijs & arbeidstoeleiding Het doel

Nadere informatie

J a a r v e r s l a g 2 0 0 7. Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie

J a a r v e r s l a g 2 0 0 7. Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie J a a r v e r s l a g 2 0 0 7 Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie De Praktijk#1 C r e a t i e v e r w e r k e n o m m e n s e n w e e r o p d e r a i l s t e k r i j g e n Gedragsinterventies

Nadere informatie

Memorie van antwoord. Inleiding

Memorie van antwoord. Inleiding 30644 Wijziging van de Wet op de jeugdzorg met betrekking tot jeugdzorg waarop aanspraak bestaat ingevolge de wet in gesloten setting (gesloten jeugdzorg) Memorie van antwoord Inleiding Met belangstelling

Nadere informatie

Eind goed, 167 al goed?

Eind goed, 167 al goed? Eind goed, 167 al goed? Onderzoek en beleid De leefsituatie van jongeren een jaar na vertrek uit een justitiële behandelinrichting L. Boendermaker Justitie Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum

Nadere informatie

Middelengebruik bij jongens in Justitiële Jeugdinrichtingen

Middelengebruik bij jongens in Justitiële Jeugdinrichtingen Middelengebruik bij jongens in Justitiële Jeugdinrichtingen Het gebruik van tabak, alcohol, cannabis en drugs bij jongens met en zonder PIJmaatregel Samenvatting Annelies Kepper Violaine Veen Karin Monshouwer

Nadere informatie

Het Netwerk- en Trajectberaad Oktober 2009

Het Netwerk- en Trajectberaad  Oktober 2009 Het Netwerk- en Trajectberaad www.nazorgjeugd.nl Oktober 2009 Het Netwerkberaad Elke jeugdige die instroomt in een JJI op strafrechtelijke titel, wordt binnen 1 week na instroom besproken in een netwerkberaad.

Nadere informatie

Nederlands detentierecht

Nederlands detentierecht Nederlands detentierecht Tweede herziene druk Prof. mr. C. Kelk hoogleraar strafrecht en penitentiair recht aan de Universiteit Utrecht KLUWER Deventer 2003 Inhoud Gebruikte afkortingen xiii Hoofdstuk

Nadere informatie

Datum 2 maart 2009 Onderwerp Kamervragen over het veiligheidsbed in justitiële jeugdinrichtingen

Datum 2 maart 2009 Onderwerp Kamervragen over het veiligheidsbed in justitiële jeugdinrichtingen > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Nadere informatie

Jeugdbescherming en jeugdreclassering

Jeugdbescherming en jeugdreclassering Jeugdbescherming en jeugdreclassering Een inleiding Adri van Montfoort Bureau Van Montfoort VNG Regioconferenties, mei 2011 avm@vanmontfoort.nl Inhoud presentatie Geschiedenis Huidige situatie Nieuw stelsel:

Nadere informatie

Het adolescentenstrafrecht

Het adolescentenstrafrecht Het adolescentenstrafrecht Aanpak met perspectief Deze brochure is een uitgave van: Ministerie van Veiligheid en Justitie Postbus 20301 2500 EH Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Februari 2014 J-22221

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 28 741 Jeugdcriminaliteit Nr. 16 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 maart

Nadere informatie

Aanpak jeugdcriminaliteit: van beleid naar uitvoering

Aanpak jeugdcriminaliteit: van beleid naar uitvoering Nieuwsbrief Programma Aanpak jeugdcriminaliteit Jaargang 1, editie 1 Inhoud Aanpak jeugdcriminaliteit: van beleid naar uitvoering 1 Waarom een nieuw programma? 2 Hoe gaan we het doen? 3 Organisatiestructuur

Nadere informatie

Tenuitvoerlegging van sancties

Tenuitvoerlegging van sancties 7 Tenuitvoerlegging van sancties S.N. Kalidien 1 De instroom van de ten uitvoer te leggen vrijheidsbenemende sancties in het gevangeniswezen daalde overwegend van 2007 tot en met 2015. Het aantal opgelegde

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 29 452 Tenuitvoerlegging van de tbs-maatregel Nr. 65 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT EN VOOR JEUGD EN GEZIN EN DE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 332 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de jeugdzorg met het oog op verruiming van de mogelijkheden

Nadere informatie

Voorwoord 1 4. Bij de negende druk 1 6

Voorwoord 1 4. Bij de negende druk 1 6 Inhoud Voorwoord 1 4 Bij de negende druk 1 6 1 Ter oriëntering 1 7 1.1 Inleiding 1 7 1.2 Begripsaanduidingen 1 7 1.2.1 Jeugdrecht 1 7 1.2.2 Jeugdbescherming en jeugdbeschermingsrecht 1 8 1.2.3 Jeugdhulpverlening

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014-2015 33 745 Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet en het Wetboek van Strafrecht in verband met de herijking van de wijze van de tenuitvoerlegging

Nadere informatie

Wijziging Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen

Wijziging Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen Wijziging Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen Advies 30 september 2008 1 2 Inhoudsopgave Wijziging Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen 1 Samenvatting 5 Aanbevelingen 7 1. Algemene opmerkingen

Nadere informatie

Toetsingscriteria. voor. commissies van toezicht. bij de justitiële jeugdinrichtingen. bijgewerkt maart 2013

Toetsingscriteria. voor. commissies van toezicht. bij de justitiële jeugdinrichtingen. bijgewerkt maart 2013 Toetsingscriteria voor commissies van toezicht bij de justitiële jeugdinrichtingen bijgewerkt maart 2013 Toezichttaak van de commissie van toezicht bij een justitiële jeugdinrichting De cvt houdt toezicht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 009 00 4 587 Justitiële Inrichtingen Nr. 39 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 juni 00

Nadere informatie

Straffen en Opvoeden. De Raad voor de Kinderbescherming als schakel tussen hulp en recht

Straffen en Opvoeden. De Raad voor de Kinderbescherming als schakel tussen hulp en recht Straffen en Opvoeden De Raad voor de Kinderbescherming als schakel tussen hulp en recht 16 februari 2010 Taken Raad voor de Kinderbescherming Onderzoek naar noodzaak kinderbeschermingsmaatregel Onderzoek

Nadere informatie

Plan van aanpak onderzoek Jeugdreclassering

Plan van aanpak onderzoek Jeugdreclassering Plan van aanpak onderzoek Jeugdreclassering 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Wat is jeugdreclassering 3 1.3 Afbakening 4 2 Onderzoeksopzet 6 2.1 Centrale vraagstelling 6 2.2 Onderzoeksvragen 6 2.3 Onderzoeksaanpak

Nadere informatie

Programma Aanpak Jeugdcriminaliteit Handreiking jeugdstrafrecht Sancties, voorwaarden en nazorg

Programma Aanpak Jeugdcriminaliteit Handreiking jeugdstrafrecht Sancties, voorwaarden en nazorg Programma Aanpak Jeugdcriminaliteit Handreiking jeugdstrafrecht Sancties, voorwaarden en nazorg oktober 2008 Handreiking jeugdstrafrecht Sancties, voorwaarden en nazorg Ministerie van Justitie Programma

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. (Tekst geldend op: 19-05-2013) Wet van 18 juni 1998 tot vaststelling van een Penitentiaire beginselenwet en daarmee verband houdende intrekking van de Beginselenwet gevangeniswezen met uitzondering van

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1998 430 Wet van 18 juni 1998 tot vaststelling van een Penitentiaire beginselenwet en daarmee verband houdende intrekking van de Beginselenwet gevangeniswezen

Nadere informatie

VERANTWOORDELIJKHEIDSKADER NAZORG JEUGD

VERANTWOORDELIJKHEIDSKADER NAZORG JEUGD VERANTWOORDELIJKHEIDSKADER NAZORG JEUGD 1. Inleiding Er zijn veel partijen betrokken bij de nazorg ten behoeve van jeugdige wetsovertreders. Hierdoor wordt het als ingewikkeld ervaren om tot een sluitende

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Social Return on Investment Gezinshuis De Kantelaar Peiljaar 2015 Ons gezinshuis in het kort

Social Return on Investment Gezinshuis De Kantelaar Peiljaar 2015 Ons gezinshuis in het kort Social Return on Investment Gezinshuis De Kantelaar Peiljaar 2015 Ons gezinshuis in het kort Het langdurig opvangen van uithuisgeplaatste kinderen in gezinshuis de Kantelaar heeft 1,47 meerwaarde. Dit

Nadere informatie

Perspectief in Pleegzorg:

Perspectief in Pleegzorg: Perspectief in Pleegzorg: hoe lang zoekend en hoe snel biedend? Peter van den Bergh Pleegzorg Laatste 20 jaar populair Verdubbeling van het aantal plaatsingen Weinig onderzoek naar effectiviteit Veel retrospectief

Nadere informatie

Het adolescentenstrafrecht

Het adolescentenstrafrecht Het adolescentenstrafrecht Wetswijziging 1 april 2014, Prof mr E.M.Mijnarends, bijzonder hoogleraar jeugdstrafrecht Leiden, coordinerend jongeren officier MN Drie pijlers onder wet ASR 1. overgrote deel

Nadere informatie

Juvaid Justitiële Jeugdinrichting. Zorg en behandeling voor jongeren met ernstige gedragsproblemen

Juvaid Justitiële Jeugdinrichting. Zorg en behandeling voor jongeren met ernstige gedragsproblemen Juvaid Justitiële Jeugdinrichting Zorg en behandeling voor jongeren met ernstige gedragsproblemen Juvaid Justitiële Jeugdinrichting Inhoud Zorg en behandeling voor jongeren met ernstige gedragsproblemen

Nadere informatie

Justitiële Jeugdinrichting De Hunnerberg

Justitiële Jeugdinrichting De Hunnerberg Justitiële Jeugdinrichting De Hunnerberg De mogelijkheden van een open leefklimaat achter gesloten deuren Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Onderzoekers: Ian Nelissen,

Nadere informatie

Datum 17 oktober 2011 Onderwerp Reactie op advies "Zorg voor ingesloten licht verstandelijk beperkte jongeren"

Datum 17 oktober 2011 Onderwerp Reactie op advies Zorg voor ingesloten licht verstandelijk beperkte jongeren 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming T.a.v. prof. mr. P.B. Boorsma, algemeen voorzitter Postbus 30137 2500 GC Den Haag Schedeldoekshaven 100

Nadere informatie

Tenuitvoerlegging van sancties

Tenuitvoerlegging van sancties 6 Tenuitvoerlegging van sancties S.N. Kalidien Het Nederlandse strafrecht kent een grote diversiteit aan straffen en strafrechtelijke maatregelen. In het voorgaande hoofdstuk hebben we gezien welke sancties

Nadere informatie

Feiten en Achtergronden. De jeugdige in het jeugdstraf(proces)recht. 1 februari 2008

Feiten en Achtergronden. De jeugdige in het jeugdstraf(proces)recht. 1 februari 2008 De jeugdige in het jeugdstraf(proces)recht 1 februari 2008 Ministerie van Justitie Directie Justitieel Jeugdbeleid Schedeldoekshaven 100 Postbus 20301 2500 EH Den Haag T 070 370 68 50 F 070 370 75 94 E

Nadere informatie

Van persoonsgerichte sanctiecocktail naar onheldere sanctiesoep?

Van persoonsgerichte sanctiecocktail naar onheldere sanctiesoep? Van persoonsgerichte sanctiecocktail naar onheldere sanctiesoep? Een onderzoek naar een (her)bezinning van het jeugdsanctiestelsel Annelieke Verlee Oktober 2012 Van persoonsgerichte sanctiecocktail naar

Nadere informatie

Welkom bij de presentatie van de EERSTE NEDERLANDSE KINDERRECHTENMONITOR

Welkom bij de presentatie van de EERSTE NEDERLANDSE KINDERRECHTENMONITOR Welkom bij de presentatie van de EERSTE NEDERLANDSE KINDERRECHTENMONITOR Agenda presentatie Kinderrechtenmonitor Start 10.30 uur Welkom door Annette Dijkstra, woordvoerder KOM Inleiding Marc Dullaert,

Nadere informatie

Eindrapportage van de werkgroep 'optimalisering zorgaanbod voor jeugdigen met ernstige gedragsproblemen'

Eindrapportage van de werkgroep 'optimalisering zorgaanbod voor jeugdigen met ernstige gedragsproblemen' Eindrapportage van de werkgroep 'optimalisering zorgaanbod voor jeugdigen met ernstige gedragsproblemen' Eindrapportage van de werkgroep 'optimalisering zorgaanbod voor jeugdigen met ernstige gedragsproblemen'

Nadere informatie

De gevolgen van een strafrechtelijke afdoening voor de verblijfsrechtelijke positie van jongeren

De gevolgen van een strafrechtelijke afdoening voor de verblijfsrechtelijke positie van jongeren De gevolgen van een strafrechtelijke afdoening voor de verblijfsrechtelijke positie van jongeren Dit document beoogt de strafrechtelijke consequenties voor de verblijfsrechtelijke positie van een vreemdeling

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Flevoland

Bureau Jeugdzorg Flevoland Bureau Jeugdzorg Flevoland Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene. Wat doet Bureau Jeugdzorg Flevoland? Een jongen

Nadere informatie

Aan de Minister van Justitie Postbus EH Den Haag

Aan de Minister van Justitie Postbus EH Den Haag Aan de Minister van Justitie Postbus 20301 2500 EH Den Haag datum : 29 september 2005 kenmerk : CR 35/1032885/05/KHH/WAvV betreft : advies inzake wijziging Wet op de Jeugdzorg in verband met gesloten behandeling

Nadere informatie

De gedragsbeïnvloedende maatregel. Bevindingen van de eerste 25 vonnissen waarin de gedragsmaatregel is opgelegd

De gedragsbeïnvloedende maatregel. Bevindingen van de eerste 25 vonnissen waarin de gedragsmaatregel is opgelegd Ministerie van Justitie De gedragsbeïnvloedende maatregel Bevindingen van de eerste 25 vonnissen waarin de gedragsmaatregel is opgelegd Programma Aanpak jeugdcriminaliteit, project Implementatie gedragsbeïnvloedende

Nadere informatie

B E L A N G E N B E H A R T I G I N G L E D E N O M / Z M K W A L I T E I T R E C H T S P R A A K ADVIES. inzake

B E L A N G E N B E H A R T I G I N G L E D E N O M / Z M K W A L I T E I T R E C H T S P R A A K ADVIES. inzake Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak ADVIES inzake Voorstel van wet tot Wijziging van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen, het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties

Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Directie Sanctie- en Preventiebeleid Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Perceelbeschrijving Jeugdbescherming en Jeugdreclassering

Perceelbeschrijving Jeugdbescherming en Jeugdreclassering Perceelbeschrijving Jeugdbescherming en Jeugdreclassering Gemeenten in de Kop van Noord- Holland Deelnemende gemeenten: Gemeente Den Helder Gemeente Schagen Gemeente Hollands Kroon Gemeente Texel Vragen

Nadere informatie

KINDEREN IN DE GEVANGENIS

KINDEREN IN DE GEVANGENIS informatieblad voor jongeren KINDERRECHTEN KINDEREN IN DE GEVANGENIS Voor wie? Dit informatieblad is bedoeld voor jongeren van de tweede en derde klas van het voortgezet onderwijs die meer willen weten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 644 Wijziging van de Wet op de jeugdzorg met betrekking tot jeugdzorg waarop aanspraak bestaat ingevolge de wet in gesloten setting (gesloten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 31 839 Jeugdzorg Nr. 47 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR JEUGD EN GEZIN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 maart 2010

Nadere informatie

Delictkenmerken van de PIJ-populatie

Delictkenmerken van de PIJ-populatie Cahier 2010-10 Delictkenmerken van de PIJ-populatie 1996-2005 Ontwikkeling en vergelijking met jongeren met jeugddetentie, voorlopige hechtenis en OTS G. Weijters Cahier De reeks Cahier omvat de rapporten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 24 587 Justitiële Inrichtingen 28 741 Jeugdcriminaliteit Nr. 112 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Mogelijk dient de Raad u in een volgend stadium van de gedachtevorming nader van advies.

Mogelijk dient de Raad u in een volgend stadium van de gedachtevorming nader van advies. Parkstraat 83 Den Haag Correspondentie: Postbus 30137 2500 GC Den Haag Telefoon (070) 361 93 00 www.rsj.nl info@rsj.nl Aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Postbus 20301 2500 GC Den Haag

Nadere informatie

ToReachIt. Acceptance is the beginning of change!!!

ToReachIt. Acceptance is the beginning of change!!! ToReachIt Acceptance is the beginning of change!!! Acceptance is the beginning of change! Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 1.1. Wat ontbreekt er in Nederland aan begeleiding voor onze doelgroep volgens

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 26 016 Vaststelling van een Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en daarmee verband houdende wijzigingen van het Wetboek van Strafrecht,

Nadere informatie

Beelden van de werkelijkheid

Beelden van de werkelijkheid Beelden van de werkelijkheid JJI De Maasberg Beelden van de werkelijkheid Missie De Hunnerberg draagt zorg voor een veilige en pedagogische tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende straffen en maatregelen

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier. voor. Zorgprogramma Doen wat werkt

Aanmeldingsformulier. voor. Zorgprogramma Doen wat werkt Aanmeldingsformulier voor Zorgprogramma Doen wat werkt Dit formulier na invulling indienen bij: Meldpunt Doen wat werkt Postbus 70013 9704 AA Groningen telefax: 050-5331667 NB: Alleen de (gezins)voogd

Nadere informatie

Jeugd en recht. Mr. A.P. van der Linden Mr. F.G.A. ten Siethoff Mr. A.E.I.J. Zeijlstra-Rijpstra

Jeugd en recht. Mr. A.P. van der Linden Mr. F.G.A. ten Siethoff Mr. A.E.I.J. Zeijlstra-Rijpstra Jeugd en recht Jeugd en recht Mr. A.P. van der Linden Mr. F.G.A. ten Siethoff Mr. A.E.I.J. Zeijlstra-Rijpstra Bohn Stafleu van Loghum Houten 2009 Ó 2009 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer

Nadere informatie

Beleidsdoorlichting jeugdsancties

Beleidsdoorlichting jeugdsancties Beleidsdoorlichting jeugdsancties 1 Inhoudsopgave 2 Samenvatting 6 Inleiding 14 1. Het probleem 18 1.1 Definitie van jeugdcriminaliteit en jeugdstrafrecht 19 1.2 Jeugdcriminaliteit: een maatschappelijk

Nadere informatie

Voorwaardelijke straffen: Publieke steun, naleving en recidive

Voorwaardelijke straffen: Publieke steun, naleving en recidive Samenvatting (Dutch Summary) Voorwaardelijke straffen: Publieke steun, naleving en recidive Inleiding Sinds het begin van deze eeuw is de Nederlandse overheid bezorgd over de hoge recidivecijfers. Uit

Nadere informatie

Tilburg University. De justitiële jeugdinrichting en de ouders Vlaardingerbroek, Paul. Published in: De vogel vrij

Tilburg University. De justitiële jeugdinrichting en de ouders Vlaardingerbroek, Paul. Published in: De vogel vrij Tilburg University De justitiële jeugdinrichting en de ouders Vlaardingerbroek, Paul Published in: De vogel vrij Document version: Accepted author manuscript Publication date: 2011 Link to publication

Nadere informatie

informatiebrochure gesloten jeugdzorg

informatiebrochure gesloten jeugdzorg informatiebrochure gesloten jeugdzorg 2 Informatiebrochure Gesloten jeugdzorg Gesloten jeugdzorg 3 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Inleiding 7 Wet op de jeugdzorg 7 1 Wijziging van de Wet op de jeugdzorg 9 Achtergrond

Nadere informatie

Wegingslijst adolescentenstrafrecht

Wegingslijst adolescentenstrafrecht Wegingslijst adolescentenstrafrecht Naam jongere Naam gebruiker Datum invullen Geboortedatum jongere Parketnummer Invulinstructies 1. Onder het kopje Info kunt u per uitspraak nagaan of er voldoende informatie

Nadere informatie

De voorgestelde wettekst, alsmede de daarbij behorende memorie van toelichting geven de NVvR aanleiding tot het maken van de volgende opmerkingen.

De voorgestelde wettekst, alsmede de daarbij behorende memorie van toelichting geven de NVvR aanleiding tot het maken van de volgende opmerkingen. NEDERLANDSE VERENIGING VOOR RECHTSPRAAK De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Mr. F. Teeven Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG Datum 10december2013 Uw kenmerk 427418 Contactpersoon J.M.A. Timmer Onderwerp

Nadere informatie

Overdag naar de eigen school en s nachts in detentie

Overdag naar de eigen school en s nachts in detentie Overdag naar de eigen school en s nachts in detentie Nachtdetentie als recht en niet beperkt tot de voorlopige hechtenis * Jolande uit Beijerse & Ingeborg Jansen 1. Inleiding Nachtdetentie is een vorm

Nadere informatie

Ten uitvoerlegging van een straf of maatregel in een Justitiële Jeugdinrichting

Ten uitvoerlegging van een straf of maatregel in een Justitiële Jeugdinrichting Informatieblad Ten uitvoerlegging van een straf of maatregel in een Justitiële Jeugdinrichting Dit informatieblad is gericht aan professionals in de (jeugd)strafrechtsketen. Het geeft informatie over de

Nadere informatie