Interventies die werken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Interventies die werken"

Transcriptie

1 Interventies die werken Leonieke Boendermaker 20 januari 2009 themadossiers 2 1

2 Inhoud 1. Wat werkt? wat werkt bij gedragsstoornissen/delicten Wat werkt niet 2. Erkenningen Cie. Min.Justitie Jeugdinterventies NJi 3 Ontwikkeling probleemgedrag Longitudinaal onderzoek Ontwikkelingspaden (Loeber / Farrington) Life time persistent / adolescent limited (Moffitt) Risico- en beschermende factoren aangrijpingspunt voor interventies 4 2

3 Risico- en beschermende factoren Kind: neuro-psychologische o og sc e en biologische og factoren Ouders: opvoedingsvaardigheden, depressieve klachten, delinquentie, drugs en/of alcohol, Gezin: slechte huisvesting, armoede, werkloosheid, Omgeving: wonen in slechte buurt, deviante vrienden. 5 What works? Nothing works, Martinson (1974) Daarna: reviews en meta-analyses -> interventies wel zinvol Nu: vooral onderzoek naar specifieke behandelingen methodieken, trainingen, projecten e.d. = interventies. 6 3

4 Wanneer werkt een interventie Als het gestelde doel is bereikt - autonomie is hersteld - problemen zijn minder - leven heeft meer kwaliteit - opvoedingsklimaat is veilig - recidive is afgenomen Als de cliënt niet is afgehaakt Als cliënt en hulpverlener tevreden zijn 7 Principes effectieve behandeling Andrews e.a. (1990) / Lipsey & Wilson (1998) Afstemming interventie op: Risico (risicobeginsel) Behoefte (behoefte beginsel) Responsiviteit (responsiviteitsbeginsel) 8 4

5 Principes effectieve behandeling o.a. Kazdin (2001), Van Yperen (2001) Lipsey (1992, 1995), Underwood e.a. (2004) / Theoretische onderbouwing Goed getraind personeel Treatment integrity Aandacht voor motivatie(ontwikkeling) Heldere opbouw Behandelingsplanning Relatie client-hulpverlener 9 Principes effectieve behandeling Deze principes worden algemeen werkzame factoren genoemd: factoren die van belang zijn, los van de kenmerken van de interventie en de doelgroep van de interventie. 10 5

6 Principes effectieve behandeling Daarnaast worden specifiek werkzame factoren onderscheiden: deze zijn wel afhankelijk van doelgroep en interventie. (o.a. Van Yperen, 2003) 11 Wat werkt bij gedragsstoornissen? Cognitief gedragstherapeutische interventies Interventies gericht op het trainen van vaardigheden Interventies ouders/gezin Multi-modale programma s 12 6

7 Wat werkt niet bij gedragsstoornissen? Op inzicht gerichte interventies Afschrikking Overlevingstochten en boot-camps zonder inbedding in breder programma Voortijdige vrijlating zonder begeleiding Verlaging caseload begeleiders proefverlof zonder specifieke aanwijzingen voor inhoud begeleiding Interventies gericht op verstevigen zelfbeeld * 13 Cognitief gedragstherapeutische interventies Gericht op veranderen e cognities Sociale situaties beter inschatten Meer gepast reageren Bijvoorbeeld: ART, Equip, PSST brede term voor trainen van: cognitive skills, cognitive restructurig, interpersonal problem solving skills, social skills, anger control, moral reasoning, victim impact, relapse prevention. 14 7

8 Cognitief gt - 2 Recente meta-analyse Landenberger en Lipsey: deelnemers 25% minder recidive Beste werkt cognitieve herstructurering, anger control en groepstraining + individuele component, tot wel 50% recidivereductie. Alleen social skills of victim impact: negatief resultaat. Hoog risico: dan veel sessies en langere duur hele training betere uitkomst. 15 Gezinsinterventies Tot een jaar of 14: combi training vaardigheden kind en training vaardigheden ouders, bijv. PMT(O), BPT, Triple P. Aandacht eigen problemen ouders (o.a. in Triple P) Vanaf jaar of 14: meer intensieve hulp nodig, bijv. FFT / IOG 16 8

9 Multi-systeem interventies MST, MDFT, MTFC MST meest bekend, MDFT komt uit verslavingszorg, MTFC is (gedrags)therapeutisch pleeggezin Meta-analyse Littell e.a. (2006): MST werkt niet beter dan andere interventies ti Implementatieprogramma ZonMw. 17 Wat werkt residentieel? Programma s gericht op trainen van sociale en probleemoplossende vaardigheden Therapeutisch pleeggezin in MA ook als residentieel opgevat, goede resultaten Gesloten tehuizen: cogn.gt of gt programma s in combi met zorgvuldige overgang naar samenleving (zoals ouders in TPG / pleitbezorger) en nazorg 18 9

10 Risico s residentieel Deviantietraining (Dishion e.a., 1999) Geen duidelijke structuur, negatieve relaties met volwassenen (beheersen ipv begeleiden / onvoldoende vaardigheden professionals) Omvang leefgroepen en tehuizen Geen individuele aandacht / ontbreken luisterend oor Geslotenheid / afhankelijkheid zelfbeschadiging en suicide 19 Evidence based werken Geconstateerd probleem verminderen e Wat werkt? Toepassing en evaluatie Bronnen: erkende interventies, themadossiers NJI Erkende interventies zijn goede verpakking van werkzame elementen, zowel algemeen als specifiek werkzame factoren 20 10

11 Gedragsinterventies justitie Theoretische onderbouwing: De (strafrechtelijke) gedragsinterventie is gebaseerd op een expliciet veranderingsmodel, waarvan de werking wetenschappelijk is aangetoond. Selectie van de justitiabelen: het type justitiabele waarop de gedragsinterventie zich richt wordt duidelijk gespecificeerd en geselecteerd. Gericht op dynamische criminogene factoren: de gedragsinterventie is gericht op het veranderen van risicofactoren die samenhangen met het criminele gedrag. Effectieve (behandel)methoden: er worden (behandel)methoden toegepast die aantoonbaar effectief of veelbelovend zijn. Gericht op vaardigheden en protectieve factoren: de aanpak is mede gericht op het leren van praktische, sociale en probleemoplossende vaardigheden. Fasering, intensiteit en duur: de intensiteit en duur van de interventie sluiten aan bij de problematiek van de deelnemer. Betrokkenheid en motivatie: betrokkenheid van de deelnemer bij de gedragsinterventie en motivatie voor deelname moeten worden bevorderd en gestimuleerd. Continuïteit: Er moeten duidelijke verbindingen zijn tussen de betreffende gedragsinterventie en de totale aanpak van de justitiabele. Interventie-integriteit: de gedragsinterventie wordt zo uitgevoerd als bedoeld is. Doorlopende evaluatie: een doorlopende evaluatie geeft inzicht in de effectiviteit van de gedragsinterventie. 21 Erkend en voorlopig erkend Erkende gedragsinterventie g voldoet aan alle kwaliteitscriteria, vijf jaar geldig, opnieuw aan de Erkenningscommissie voorleggen, toetsing gebleken effectiviteit. Voorlopig erkende gedragsinterventie voldoet nog niet aan alle kwaliteitscriterie, wel voldoende vertrouwen in de recidiveverminderende werking, verwacht dat met enkele noodzakelijke aanpassingen een effectieve interventie ontstaat, 2 jaar geldig en niet verlengbaar

12 Erkende en voorlopig erkende gedragsinterventies jeugd 1 Cognitief-gedragstherapeutische trainingen: 1. agressieregulatie i op maat (een training i gericht op leren beheersen van agressie); 2. sociale vaardigheidstraining op maat (een training in sociale en vooral probleemoplossende vaardigheden); 3. in-control (training in omgaan/beheersen agressie = zelfcontrole) 4. leren van delict (cognitief gedragstherapeutische analyse van het delict en het leren van vaardigheden om het delict voortaan te voorkomen) 5. Tools4U (een training in cognitieve en sociale vaardigheden als taakstraf). 6. WS ART (training in agressie regulatie / taakstraf) 7. Dialectische gedragstherapie (DGT) 23 Erkende en voorlopig erkende gedragsinterventies jeugd 2 Interventies en begeleiding na vertrek: 8. buitenprogramma workwise (een interventie i waarin een individuele trajectbegeleider zorg op maat biedt na vertrek uit de inrichting, specifiek gericht op het behouden van school en/of werk); 9. nieuwe perspectieven bij terugkeer (een interventie waarin een individuele trajectbegeleider zorg op maat biedt na vertrek uit de inrichting) Multisysteeminterventies: 10. MST (multi-system treatment) 11. MTFC (multidimensional treatment foster care) 24 12

13 Erkende en voorlopig erkende gedragsinterventies jeugd 3 Overig: 12. Werken aan je toekomst (vaardigheden gericht op volhouden werk en scholing) 13. Brains 4 use (verminderen druggebruik) 25 Erkende en voorlopig erkende gedragsinterventies training Cognitieve Vaardigheden (COVA); 2 COVA + voor gedetineerden met een licht verstandelijke beperking; 3 Leefstijltraining gericht op onder controle houden van middelengebruik en herkennen/vermijden van risicosituaties; 4 Training arbeidsvaardigheden, gericht op vaardigheden om werk te krijgen maar vooral om werk te houden; 5 ART Wiltshire NL

14 Erkenningscie jeugdinterventies Gekoppeld aan databank NJi 3 deelcommissies: jeugdgezondheidszorg, preventie en jeugdzorg Erkenning op basis van vergelijkbare criteria Echter: geen link met recidive-reductie 27 Nogmaals: evidence based werken Goede implementatie = onderkennen belang algemeen werkzame factoren, bijvoorbeeld: behoefte principe => selectieprocedure responsiviteits principe => oefenen buiten training zelf (heeft gevolgen voor vaardigheden van bijvoorbeeld leerkrachten en groepsleiding), motivatie training en coaching uitvoerders Monitoren uitvoering (doelen bereikt, vooruitgang geboekt) 28 14

15 Komende tijd Brede implementatie van erkende interventies (erkenning is begin ) Nadrukkelijk aandacht voor de algemeen werkzame factoren, Instellingen/organisaties: zorgvuldig samengesteld pakket aan interventies, ti afgestemd op de needs van de jeugdigen en (jong) volwassenen 29 Bronnen nl aliteit/erkenningscommissie/

Hoofdstuk 2. Interventies. Richtlijnen Jeugdzorg / Ernstige Gedragsproblemen / onderbouwing / pagina 57

Hoofdstuk 2. Interventies. Richtlijnen Jeugdzorg / Ernstige Gedragsproblemen / onderbouwing / pagina 57 Hoofdstuk 2 Interventies Richtlijnen Jeugdzorg / Ernstige Gedragsproblemen / onderbouwing / pagina 57 De uitgangsvraag van dit hoofdstuk is: Welk type interventie is het meest effectief voor welke leeftijdsgroep?

Nadere informatie

Effectief vroegtijdig ingrijpen

Effectief vroegtijdig ingrijpen Effectief vroegtijdig ingrijpen Een verkennend onderzoek naar effectief vroegtijdig ingrijpen ter voorkoming van ernstig delinquent gedrag Dr. Claudia van der Put Drs. Mark Assink Anner Bindels, MSc Prof.

Nadere informatie

Algemeen en specifiek werkzame factoren in de jeugdzorg

Algemeen en specifiek werkzame factoren in de jeugdzorg Algemeen en specifiek werkzame factoren in de jeugdzorg Stand van de discussie Tom van Yperen Mariska van der Steege Anne Addink Leonieke Boendermaker Januari 2010 (rev.) 2010 Nederlands Jeugdinstituut

Nadere informatie

Richtlijn / onderbouwing. Ernstige gedragsproblemen. Richtlijnen Jeugdhulp aanbevelingen voor de praktijk. NVO, NVMW en NIP

Richtlijn / onderbouwing. Ernstige gedragsproblemen. Richtlijnen Jeugdhulp aanbevelingen voor de praktijk. NVO, NVMW en NIP Richtlijn / onderbouwing Ernstige gedragsproblemen Richtlijnen Jeugdhulp aanbevelingen voor de praktijk NVO, NVMW en NIP 2014 Nederlands Vereniging van Maatschappelijk Werkers, Nederlands Instituut van

Nadere informatie

De Sprengen geeft PIJ-jongeren iedere dag een nieuwe kans

De Sprengen geeft PIJ-jongeren iedere dag een nieuwe kans Foto: Herbert Wiggerman De behandeling van PIJ-jongeren nader bekeken en onderbouwd De Sprengen geeft PIJ-jongeren iedere dag een nieuwe kans Door Ellis ter Beek, Marieke Lammers en Mariska van der Steege

Nadere informatie

Wat werkt in Nederland en wat niet?

Wat werkt in Nederland en wat niet? Wat werkt in Nederland en wat niet? 307 Onderzoek en beleid Wat werkt in Nederland en wat niet? Een meta-analyse van Nederlands recidiveonderzoek naar de effecten van strafrechtelijke interventies B.S.J.

Nadere informatie

Sociale Vaardigheidstraining op Maat Een inventarisatie van knelpunten bij de implementatie en uitvoering

Sociale Vaardigheidstraining op Maat Een inventarisatie van knelpunten bij de implementatie en uitvoering Sociale Vaardigheidstraining op Maat Een inventarisatie van knelpunten bij de implementatie en uitvoering Leontien M. van der Knaap Stefan Bogaerts Nadine M. P. G. Speessen Lynn C. A. van Dee INTERVICT

Nadere informatie

Agressie en geweld; Weten wat helpt

Agressie en geweld; Weten wat helpt S.A. Onrust, P.A.M. Speetjens, M. Melchers, J.E.E. Verdurmen Agressie en geweld; Weten wat helpt Een overzichtsstudie van preventieve interventies tegen geweld in de openbare ruimte S.A. Onrust P.A.M.

Nadere informatie

Wat werkt bij jeugdigen met een licht verstandelijke beperking?

Wat werkt bij jeugdigen met een licht verstandelijke beperking? Wat werkt bij jeugdigen met een licht verstandelijke beperking? Mariska Zoon www.nji.nl Januari 2012 Kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking, hierna lvb-jeugdigen genoemd, zijn jeugdigen

Nadere informatie

Wat werkt bij de aanpak van kindermishandeling?

Wat werkt bij de aanpak van kindermishandeling? Wat werkt bij de aanpak van kindermishandeling? Karen van Rooijen Tijne Berg Cora Bartelink Juni 2013 i www.nji.nl Bij het voorkómen van kindermishandeling kan voorlichting aan kinderen een positief effect

Nadere informatie

J a a r v e r s l a g 2 0 0 8. Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie

J a a r v e r s l a g 2 0 0 8. Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie J a a r v e r s l a g 2 0 0 8 Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie 2 0 0 8 J a a r v e r s l a g 2 0 0 8 Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie I n h o u d s o p g a v e Voorwoord

Nadere informatie

Jeugdige delinquenten Minder opsluiten, gerichter begeleiden

Jeugdige delinquenten Minder opsluiten, gerichter begeleiden Jeugdige delinquenten Minder opsluiten, gerichter begeleiden Advies 16 oktober 2008 1 2 Inhoudsopgave Samenvatting 5 Aanbevelingen 7 Inleiding 9 1. Halt 11 1.1. Herstel als primaire doelstelling 11 1.2.

Nadere informatie

Theoretische onderbouwing van beroepsmatig pedagogisch handelen. Door Gert van den Berg en Marian de Graaf

Theoretische onderbouwing van beroepsmatig pedagogisch handelen. Door Gert van den Berg en Marian de Graaf foto: Wiesje Peels Theoretische onderbouwing van beroepsmatig pedagogisch handelen Weten dat het werkt Door Gert van den Berg en Marian de Graaf 26 Elke interventie heeft een goede theoretische onderbouwing

Nadere informatie

Problemen in de jeugdzorg: tekort aan mogelijkheden tot behandeling

Problemen in de jeugdzorg: tekort aan mogelijkheden tot behandeling MST als alternatief voor de plaatsing van veel jongeren met ernstige gedragsstoornissen in een gesloten inrichting in (Zuid) Nederland Voordracht op de studiedag: Multi Systemic Therapy 15 april Leuven

Nadere informatie

Doorgaande zorg na Jeugdzorg Plus

Doorgaande zorg na Jeugdzorg Plus Foto: Martine Sprangers Effectieve zorg voor jongeren met ernstige gedragsproblemen Doorgaande zorg na Jeugdzorg Plus Door Marjan de Lange, Coleta van Dam, Coen Dresen, Esther Geurts en Erik Knorth 8 Jongeren

Nadere informatie

HANDLEIDING WERKBLAD BESCHRIJVING INTERVENTIE 2013-2017

HANDLEIDING WERKBLAD BESCHRIJVING INTERVENTIE 2013-2017 HANDLEIDING WERKBLAD BESCHRIJVING INTERVENTIE 2013-2017 Inhoud Vooraf...3 Waarom het Werkblad Beschrijving Interventie... 3 Hoe het werkblad in te vullen?... 3 Samenvatting interventie.... 4 Uitgebreide

Nadere informatie

Wat werkt in multiprobleemgezinnen?

Wat werkt in multiprobleemgezinnen? Wat werkt in multiprobleemgezinnen? Mariska Zoon Nederlands Jeugdinstituut Tijne Berg - le Clercq Infolijn t (030) 230 65 64 e infojeugd@nji.nl November 2014 i www.nji.nl Om multiprobleemgezinnen te helpen,

Nadere informatie

methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen

methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen 1 methodiek complexe scheidingen methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen 2 methodiek complexe scheidingen Voorwoord Als kinderen een scheiding

Nadere informatie

Beoordeling Goed Onderbouwd en Effectief

Beoordeling Goed Onderbouwd en Effectief Beoordeling Goed Onderbouwd en Effectief Criteria en procedure Datum Movisie Utrecht, maart 2015, versie 1.1 Utrecht, maart 2015, versie 1.1 * Beoordeling Goed Onderbouwd en Effectief, Criteria en procedure

Nadere informatie

Basis Zorgprogramma. Landelijk zorgprogramma voor forensisch psychiatrische patiënten. Versie 2.0

Basis Zorgprogramma. Landelijk zorgprogramma voor forensisch psychiatrische patiënten. Versie 2.0 Basis Zorgprogramma Landelijk zorgprogramma voor forensisch psychiatrische patiënten Versie 2.0 Laatst gewijzigd: 19 juni 2014 1 Versiebeheer Versie Datum Wijziging 1.0 20-07-2010: Eerste versie BasisZP

Nadere informatie

Intensieve Pedagogische Thuishulp komt tot wasdom

Intensieve Pedagogische Thuishulp komt tot wasdom Intensieve Pedagogische Thuishulp komt tot wasdom Naar een gouden standaard Mariska van der Steege Nederlands Jeugdinstituut / NJi Afdeling jeugd en Opvoeding Catharijnesingel 47 Postbus 19221, 3501 DE

Nadere informatie

Wat werkt in het versterken van de veiligheid in residentiële instellingen?

Wat werkt in het versterken van de veiligheid in residentiële instellingen? Wat werkt in het versterken van de veiligheid in residentiële instellingen? Cora Bartelink Mariska Zoon www.nji.nl December 2013 De vraag wat het beste werkt om de veiligheid van jeugdigen te versterken

Nadere informatie

Evaluatie Nieuw Zorgaanbod

Evaluatie Nieuw Zorgaanbod Evaluatie Nieuw Zorgaanbod Gesloten jeugdzorg voor jongeren met ernstige gedragsproblemen Coleta van Dam, Karin Nijhof, Ron Scholte en Jan Willem Veerman Eindrapport Evaluatie Nieuw Zorgaanbod Gesloten

Nadere informatie

Effectieve interventies voor jonge risicokinderen. Een overzicht

Effectieve interventies voor jonge risicokinderen. Een overzicht Effectieve interventies voor jonge risicokinderen. Een overzicht Marian de Graaf Hans Meij Nederlands Jeugdinstituut Maart 2011 i www.nji.nl Inleiding In dit artikel zijn interventies voor jonge risicokinderen

Nadere informatie

Signs of Safety - Werkzame bestanddelen volgens literatuur en medewerkers - Bevorderende en belemmerende factoren voor implementatie

Signs of Safety - Werkzame bestanddelen volgens literatuur en medewerkers - Bevorderende en belemmerende factoren voor implementatie TNO-rapport TNO/CH 2012.023 Signs of Safety - Werkzame bestanddelen volgens literatuur en medewerkers - Bevorderende en belemmerende factoren voor implementatie Behavioural and Societal Sciences Wassenaarseweg

Nadere informatie

HANDREIKING 17 TOEPASSING VAN HET LIJ (LANDELIJK INSTRUMENTARIUM JEUGDSTRAFRECHTSKETEN) DOOR DE JEUGDRECLASSERING

HANDREIKING 17 TOEPASSING VAN HET LIJ (LANDELIJK INSTRUMENTARIUM JEUGDSTRAFRECHTSKETEN) DOOR DE JEUGDRECLASSERING HANDREIKING 17 TOEPASSING VAN HET LIJ (LANDELIJK INSTRUMENTARIUM JEUGDSTRAFRECHTSKETEN) DOOR DE JEUGDRECLASSERING In de wetenschappelijke route maakt de jeugdreclasseerder gebruik van het Landelijk Instrumentarium

Nadere informatie

Wat doet jeugdreclassering Informatie voor beroepskrachten

Wat doet jeugdreclassering Informatie voor beroepskrachten Wat doet jeugdreclassering Informatie voor beroepskrachten Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene. Ik ben soms bang

Nadere informatie

Yulius Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Informatie voor gemeenten en professionals

Yulius Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Informatie voor gemeenten en professionals Yulius Kinder- en Jeugdpsychiatrie Informatie voor gemeenten en professionals Vijf procent van de kinderen en jongeren heeft te maken met een ernstige psychiatrische stoornis. Voor een aanzienlijk deel

Nadere informatie

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie

Aanpak van Marokkaans-Nederlandse 12-minners

Aanpak van Marokkaans-Nederlandse 12-minners Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Aanpak van Marokkaans-Nederlandse 12-minners Wegwijzer voor en door gemeenten Inhoudsopgave Inleiding 02 Het probleem van vroeg risicogedrag 03

Nadere informatie