vereniging nederlands pensioenfonds voor de sigarenindustrie en aanverwante bedrijven Uw pensioenregeling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "vereniging nederlands pensioenfonds voor de sigarenindustrie en aanverwante bedrijven Uw pensioenregeling"

Transcriptie

1 vereniging nederlands pensioenfonds voor de sigarenindustrie en aanverwante bedrijven Uw pensioenregeling 2014

2

3 Inhoud 01 Waarom een pensioenregeling? Wat is pensioen? 04 Welke pensioensoorten zijn er? Eerder met pensioen? Pensioenoverzicht 03 Hoe bouwt u pensioen op? 05 Pensioengrondslag Opbouwpercentage Werken in deeltijd Onbetaald verlof Middelloonregeling Hoe behoudt uw pensioen zijn waarde? PlusPensioenregeling Excedentenregeling 06 Vragen? 15 Website Klant Contact Center Wijzigingen doorgeven Privacybescherming Klacht indienen Geschil 04 Wanneer verandert uw pensioen? 09 U gaat werken in de sigarenindustrie Trouwen, partnerregistratie en samenwonen Kinderen Scheiding Werkloosheid Vrijwillige voortzetting Andere baan Arbeidsongeschiktheid Overlijden 05 Met pensioen, hoe gaat dat? 13 Pensioen aanvragen Vóór uw 65ste met pensioen Omzetten ouderdomspensioen in partnerpensioen Omzetten partnerpensioen in ouderdomspensioen Afkoop van kleine pensioenen 01 Inhoud

4

5 01 Waarom een pensioenregeling? Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Sterker nog, het wordt steeds belangrijker. We worden met zijn allen alsmaar ouder. We genieten dus langer van ons pensioen. En natuurlijk willen wij ook dan lekker leven. In deze brochure zetten we de hoofdlijnen van onze pensioenregeling voor u op een rij. Meer informatie staat op Daar vindt u onder andere het pensioenreglement. Pensioen is ook voor u een belangrijk onderwerp, nu en straks. En hebt u vragen, neem dan contact met ons op. Wij zijn er voor u. Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven (VNPS) Leeswijzer We staan eerst stil bij wat pensioen precies inhoudt. Uit welke onderdelen bestaat het? Vervolgens beschrijven we hoe u uw pensioen opbouwt en hoe wij ervoor zorgen dat uw pensioen zijn waarde behoudt. Vervolgens gaan we in op een aantal situaties die van invloed kunnen zijn op uw pensioen. Tot slot leggen we uit hoe met pensioen gaan eigenlijk in zijn werk gaat. M.H.J.M. Crijnen Voorzitter G.W. Hompe Plaatsvervangend voorzitter 03 Waarom een pensioenregeling?

6 02 Wat is pensioen? Simpel gezegd is pensioen inkomen voor later. Voor als u niet meer werkt. Elke maand gaat een deel van uw salaris naar uw pensioenpotje. Automatisch. U hoeft er zelf niets voor te doen. Ook uw werkgever betaalt mee aan uw pensioen. Maandelijks stort hij een bijdrage. Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven (verder te noemen: het pensioenfonds) beheert uw geld. Gaat u met pensioen? Dan ontvangt u uit uw pensioenpotje elke maand een pensioenuitkering. Levenslang. Dit bedrag komt bovenop uw AOW-uitkering. Deze AOW-uitkering ontvangt u vanaf uw AOW-leeftijd van de overheid. Meer over de AOW leest u op onder het kopje algemeen over pensioenen. Welke pensioensoorten zijn er? Inkomen voor later noemen we het ouderdom spensioen. Maar uw pensioenregeling bestaat uit meerdere soorten pensioen. Komt u bijvoorbeeld te overlijden, dan ontvangt uw partner een partnerpensioen. Als u kinderen heeft, dan krijgen die een wezenpensioen. Het partneren wezenpensioen gaan in op de eerste dag van de maand waarin u overlijdt. Eerder met pensioen? Normaal gesproken werkt u door tot uw 65ste. Wilt u eerder stoppen met werken? Dan kunt u de ingangs datum van het pensioen vervroegen (maximaal vanaf 60 jaar). Dit betekent wel dat uw maandelijkse pensioen uitkering dan lager is. Want de periode waarin u pensioen opbouwt, is korter en de uitkeringsperiode langer. In overleg met uw werkgever kunt u ook gedeeltelijk eerder met pensioen gaan. U gaat dan minder werken. Ook is het mogelijk om uw pensioen tot uw 70ste uit te stellen. U dient dan wel door te werken (tenzij u geboren bent voor 1950). Dit hoeft niet bij een werkgever in de sigarenindustrie te zijn. Pensioenoverzicht Jaarlijks ontvangt u van ons een pensioenoverzicht. Hierop staat hoeveel pensioen u inmiddels heeft opgebouwd. U ziet dan ook wat u op uw 65ste per maand aan pensioen ontvangt. Bij deze berekening gaan we er vanuit dat u tot uw pensioendatum deelnemer blijft in het pensioenfonds. Wie doen er mee aan de pensioenregeling? Alle medewerkers die 21 jaar of ouder zijn én in dienst zijn bij een werkgever die is aangesloten bij het pensioenfonds doen mee. Werknemers die bij hun indiensttreding een functie gaan vervullen boven de CAO-functiegroep 11, doen niet mee aan de pensioenregeling. Medewerkers jonger dan 21 jaar bouwen nog geen pensioen op. Bij overlijden hebben zij wel recht op partner- en wezenpensioen. Nieuwe deelnemers ontvangen van ons een welkomst bericht. Hierin vindt u informatie over de pensioenregeling. Ook als u binnen de sigarenindustrie van baan wisselt, krijgt u bericht. 04 Wat is pensioen?

7 03 Hoe bouwt u pensioen op? Uw werkgever betaalt een deel van uw pensioenpremie. Het overige deel betaalt u zelf. Uw werkgever houdt de pensioenpremie automatisch in op uw loon. Daar hoeft u niets voor te doen. Op uw loonstrook ziet u hoeveel premie u precies betaalt. U bouwt pensioen op over uw loon, met een maximum van (in 2014). Verdient u in 2014 meer dan dit bedrag? Dan bouwt u geen pensioen op over het loon boven dit bedrag. Behalve als u via uw werkgever deelneemt aan de excedentregeling. Elke maand dat u werkt, bouwt u een stukje pensioen op over een deel van uw loon. Niet over het hele loon, want we houden rekening met de AOW-uitkering die u ontvangt. Dit noemen we franchise. Het bedrag waarover u pensioen opbouwt, noemen we de pensioengrondslag. Het percentage dat we gebruiken om de pensioenopbouw te berekenen, is het opbouwpercentage. Pensioengrondslag De pensioengrondslag berekenen we door van uw pensioengevend loon de franchise af te trekken. Uw pensioengevend loon is de optelsom van: uw vast bruto jaarloon, de eindejaarsuitkering, de persoonlijke toeslag, de ploegentoeslag en de vuilwerktoeslag. De franchise is het bedrag waarover u geen pensioenpremie betaalt. Over dit bedrag bouwt u dus ook geen pensioen op. Dat is niet nodig omdat u van de overheid een AOW-uitkering ontvangt. De hoogte van de franchise passen we jaarlijks aan. Voor 2014 is deze Ik ben niet zo met mijn pensioen bezig. Het duurt nog zo lang en volgens mij is het wel goed geregeld. Opbouwpercentage U bouwt jaarlijks oudersdomspensioen op, in 2014 bedraagt het opbouwpercentage 1,75%. Het partnerpensioen is 70% van het ouderdomspensioen. Het wezenpensioen bedraagt 14% van het ouderdoms- pensioen. Verderop in deze brochure komen we hier uitgebreid op terug. Wat u per jaar aan pensioen opbouwt, berekenen we dus als volgt: pensioengrondslag x opbouwpercentage. 05 Hoe bouwt u pensioen op?

8 Rekenvoorbeeld ouderdomspensioen Naam: Johan Leeftijd bij indiensttreding: 27 Pensioengevend salaris: Franchise: Pensioengrondslag: / = Opbouwpercentage: 1,75% Pensioenopbouw per jaar: 1,75% van = 104,07 Bij doorwerken tot 65 jaar: 38 jaar (van 27ste tot 65ste) x 104,07 = 3.954,66 Vanaf 65 jaar: elk jaar 3.954,66 plus AOW-uitkering Partnerpensioen Overlijdt Johan voor zijn 65ste? En werkte hij tot aan zijn overlijden in de sigarenindustrie? Dan ontvangt zijn achtergebleven partner partnerpensioen. De hoogte is 70% van het ouderdomspensioen. We rekenen dan met het bedrag dat Johan zou opbouwen als hij tot zijn 65ste in de sigarenindustrie werkzaam was gebleven. Het partnerpensioen bedraagt dan dus jaarlijks: 70% van 3.954,66 = 2.768,26. Stel dat Johan overlijdt vóór zijn 65ste. Hij werkte inmiddels buiten de sigarenindustrie, maar had nog wel pensioenrechten uitstaan bij het pensioenfonds. Johans achtergebleven partner ontvangt nu partnerpensioen over het opgebouwde deel in de sigarenindustrie. Johan werkte in totaal tien jaar in onze branche. Het partnerpensioen bedraagt dan dus jaarlijks: 70% van (10 x 104,07) = 728,49 Werken in deeltijd Werkt u in deeltijd? Dan bouwt u minder pensioen op dan iemand met een volledige werkweek. U betaalt dan ook minder premie. Onbetaald verlof Gaat u met onbetaald verlof? Bijvoorbeeld: ouderschapsverlof, levensloopverlof of sabbatical? Dan wordt de verzekering van het partnerpensioen maximaal 18 maanden voortgezet. Daarnaast kiest u zelf of u ook ouderdomspensioen blijft opbouwen. U betaalt dan zelf de volledige premie (werkgevers- en werknemersdeel). Middelloonregeling Uw pensioenuitkering is gebaseerd op het salaris dat u gemiddeld verdiende in de sigarenindustrie. De jaren waarin uw salaris hoger is, bouwt u dus meer pensioen op. En omgekeerd: vooral in de beginjaren bouwt u meestal minder op. Uw salaris is dan in de meeste gevallen lager. Dit noemen we een middelloonregeling. Hoe behoudt uw pensioen zijn waarde? Geld wordt elk jaar minder waard, want prijzen stijgen. Uw huur wordt bijvoorbeeld verhoogd, een liter benzine wordt duurder en u betaalt 0,15 meer voor een kopje koffie. Dat betekent dat ook uw opgebouwd pensioen in waarde afneemt. U kunt immers minder kopen voor hetzelfde geld. 06 Hoe bouwt u pensioen op?

9 De laatste tijd lees ik vaak in de krant dat we langer moeten doorwerken. Kan ik nu wel of niet voor mijn 65ste stoppen met werken? Het pensioenfonds wil voorkomen dat uw pensioen zijn waarde verliest. Daarom proberen we om het pensioen elk jaar te verhogen. Dat geldt voor opgebouwde pensioenen, pensioenen die al zijn ingegaan en de pensioenen van oud-deelnemers. Een verhoging is alleen mogelijk als de financiële positie van het fonds dat toelaat. Er bestaat dus geen recht op een jaarlijkse verhoging. De verhoging kan per jaar verschillen. Per 1 januari 2014 verhoogden we de opgebouwde pensioenen met 1% (voor de actieve deelnemers). De pensioenen van gepensioneerden en de opgebouwde pensioenen van oud-deelnemers zijn per 1 januari 2014 ook verhoogd met 1%. Excedentregeling De pensioenregeling VNPS is sinds 1 januari 2011 uitgebreid. Met deze nieuwe regeling is het mogelijk om een hoger pensioen op te bouwen. U kunt namelijk ouderdoms-, partner- en wezenpensioen opbouwen over salaris dat hoger is dan het maximum loon (in 2014: ). We noemen deze regeling de excedentregeling. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met het Klant Contact Center. PlusPensioenregeling Ons pensioenfonds heeft een aparte PlusPensioenregeling. Daarmee kunt u premies inleggen voor extra pensioen. De ingelegde premies worden voor u belegd. Met het belegde bedrag en het behaalde rendement (positief en negatief) kunt u op de pensioneringsdatum extra pensioen aankopen. U kiest zelf of u van deze regeling gebruik maakt. Meer informatie over deze regeling kunt u opvragen bij het Klant Contact Center telefoon: Toekomstige verhogingen Uw pensioenfonds heeft geen uitgewerkt plan om uw pensioen jaarlijks te verhogen. Uw pensioen is per 1 januari 2014 verhoogd met 1,0%. De prijzen gingen van september 2012 tot september 2013 met 1,1% omhoog. Uw pensioenfonds heeft het pensioen de afgelopen drie jaar als volgt verhoogd: per 1 januari 2013 is uw pensioen verhoogd met 1,0%. De prijzen gingen van september 2011 tot september 2012 met 2,1% omhoog. per 1 januari 2012 niet. De prijzen gingen van september 2010 tot september 2011 met 2,7% omhoog. per 1 januari 2011 niet. De prijzen gingen van september 2009 tot september 2010 met 1,3% omhoog. U hebt door eerdere verhogingen niet automatisch recht op verhogingen in de toekomst, of uw pensioen kan worden verhoogd hangt af van de financiële mogelijkheden op dat moment. 07 Hoe bouwt u pensioen op?

10 Mijn vrouw en ik gaan scheiden. Hoe moet dat nou met mijn pensioen?

11 04 Wanneer verandert uw pensioen? Verschillende veranderingen in uw privéleven hebben invloed op uw pensioen. Bijvoorbeeld als u minder gaat werken of arbeidsongeschikt raakt. Ook wanneer u gaat trouwen of kinderen krijgt, verandert uw pensioensituatie. Het is dus goed hier rekening mee te houden. Hieronder zetten we de belangrijkste gebeurtenissen op een rijtje. U gaat werken in de sigarenindustrie U gaat voor het eerst werken in de sigarenindustrie en doet mee aan ons pensioenfonds. Eerder bouwde u pensioen op in een ander fonds. U kunt uw eerder opge bouwde pensioen nu overdragen naar het pensioenfonds. Dit heet waardeoverdracht. Waardeoverdracht moet u binnen zes maanden nadat u deelnemer bent geworden bij ons aanvragen. Gebruik daarvoor het formulier aanvraag waardeoverdracht (zie -> ik bouw pensioen op => downloads => formulieren) Als wij uw aanvraag binnen hebben, maken we een offerte voor de waardeoverdracht. U moet daarmee eerst akkoord gaan. Daarna regelen we pas de waardeoverdracht. Uw aanvraag is altijd vrijblijvend. U bent niet verplicht om akkoord te gaan met onze offerte. Trouwen, partnerregistratie en samenwonen Gaat u trouwen? Of gaat u een geregistreerd partnerschap aan? Dan kan uw partner in aanmerking komen voor een levenslang partnerpensioen als u overlijdt. De gemeente geeft aan ons door wanneer u trouwt of u als partners laat registreren. Sluit u een samenlevingscontract af bij de notaris? Ook dan kan uw partner recht hebben op een partnerpensioen. Hierbij zijn er twee voorwaarden. De samenlevingsovereenkomst moet minstens één jaar hebben geduurd. Ook moet in de overeen komst de verzorgingsplicht zijn opgenomen. Bij verzorgings plicht spreken u en uw partner af dat u samen één huishouding heeft. Ook is afgesproken dat u voor elkaar zorgt, bijvoorbeeld financieel. Kinderen Heeft u een kind gekregen of heeft u een kind geadopteerd? Dat hoeft u niet aan ons door te geven. Ook deze informatie geeft de gemeente rechtstreeks aan ons door. Als u overlijdt, ontvangt ieder kind tot zijn 18e of bij dagonderwijs (recht op studiefinanciering) tot zijn 27e verjaardag een wezenpensioen. Scheiding Bij een beëindiging van een huwelijk of geregistreerd partnerschap hoeft u niets door te geven. De gemeente laat ons dat weten. Uw ex-partner heeft recht op een deel van het ouderdomspensioen en het partnerpensioen. Tenzij u en uw ex-partner hier andere afspraken over maken. Een beëindiging van een samenlevingscontract moet u wel aan ons doorgeven. U stuurt uw notariële akte waarin de datum van het einde van de samenleving staat. 09 Wanneer verandert uw pensioen?

12 Uw ex-partner heeft recht op een deel van het partnerpensioen. Tenzij u en uw ex-partner hier andere afspraken over maken. Ouderdomspensioen Uw ex-partner heeft in principe recht op de helft van het ouderdomspensioen dat is opgebouwd tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap. Dat geldt niet als u een samenlevingscontract had. U kunt bij de verdeling kiezen voor verevening of conversie: bij verevening blijft het hele pensioen op uw naam staan. Pas als u met pensioen gaat, kan uw ex-partner een pensioenuitkering ontvangen. Bij conversie wordt een deel van uw pensioen direct omgezet in een eigen pensioenrecht voor uw ex-partner. Hiervoor brengt het pensioenfonds kosten in rekening. Voor conversie is zowel instemming van uzelf als die van het pensioenfonds nodig. Meld binnen twee jaar of u het ouderdomspensioen wil verevenen. Hiervoor gebruikt u een modelformulier. downloaden op de website: => ik bouw pensioen op => downloads => formulieren Bijzonder partnerpensioen Uw ex-partner kan bij uw overlijden recht hebben op een deel van het partnerpensioen. Dit noemen we bijzonder partnerpensioen. Heeft u een samenlevingscontract? Ook dan kan uw partner na beëindiging van de relatie in aanmerking komen voor bijzonder partnerpensioen. Scheidingsbericht We sturen uw ex-partner in alle gevallen een scheidingsbericht. Hierin staat een overzicht van de pensioenrechten. U vindt deze informatie terug in uw pensioenoverzicht. Vrijwillige voortzetting Stel: u wordt werkloos of u begint voor u zelf. Uw pensioenopbouw stopt dan. In deze gevallen kunt u uw pensioenopbouw vrijwillig bij ons voortzetten. Dat kan voor een periode van maximaal drie jaar. Vrijwillige voortzetting start altijd direct ná uw deelname aan het pensioenfonds. Uw pensioenopbouw gaat door volgens de laatste pensioenregeling. Vrijwillige voortzetting eindigt als u schriftelijk opzegt. De opzegtermijn is drie maanden. Als u wilt, dragen we uw opgebouwde pensioen over naar een andere pensioenregeling 10 Wanneer verandert uw pensioen?

13 Ik heb het afgelopen jaar voor drie bazen gewerkt. Wat betekent dat voor mijn pensioenopbouw? (waarde overdracht). Het is niet mogelijk om de vrijwillige voortzetting gedeeltelijk te stoppen. Als u eenmaal stopt met de regeling, is dat definitief. U kunt later dan geen tweede aanvraag meer doen. Meer informatie over vrijwillige voortzetting vindt u op Andere baan Stapt u over naar een andere werkgever binnen de sigarenindustrie? Dan blijft u gewoon deelnemer in ons pensioenfonds. Gaat het om een baan buiten de sigarenindustrie? Dan bouwt u geen pensioen meer op bij ons pensioenfonds. Mogelijk valt u dan onder een andere pensioenregeling. U ontvangt dan van ons een beëindigingsbericht. Hierin bevestigen wij dat u niet langer deelneemt aan het pensioenfonds. Ook informeren we u over de hoogte van uw opgebouwde pensioen en over wat er gebeurt met het recht op partner pensioen. De meeste mensen nemen het opgebouwde pensioen mee naar de nieuwe pensioenuitvoerder (waardeoverdracht). U moet hiervoor een verzoek indienen bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. Arbeidsongeschiktheid Wanneer u voor meer dan 35% arbeidsongeschikt raakt, neemt het pensioenfonds onder voorwaarde uw premiebetaling geheel of gedeeltelijk over. Dat doen we totdat u weer arbeids geschikt bent en/of uiterlijk totdat u de pensioengerechtigde leeftijd heeft. Uw pensioen opbouw loopt gewoon door. Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid betaalt het pensioenfonds de premie over het deel waarvoor u arbeidsongeschikt bent. Voor het deel dat u binnen de sigarenindustrie werkt, betalen u en uw werkgever de premie. Overlijden Als u overlijdt terwijl u nog werkt in de sigarenindustrie, hebben uw nabestaanden recht op een partner- en/of wezenpensioen. Zij ontvangen binnen drie weken na uw overlijden een aanvraagformulier. Werkte u niet meer in de sigarenindustrie, en heeft u geen gebruik gemaakt van waardeoverdracht? Ook dan krijgen uw nabestaanden een partner- en/of wezenpensioen. Afkopen klein pensioen Het kan zijn dat u maar een klein pensioen heeft opgebouwd. Stel: u draagt het pensioen niet over naar een nieuwe pensioenuitvoerder en het totaalbedrag blijft onder de wettelijke grens (voor 2014 is dat 458,06). Het pensioenfonds kan uw pensioen dan in één keer afkopen. Dat gebeurt overigens pas na een periode van twee jaar na het einde van deelname aan het pensioenfonds. Partnerpensioen Uw partner komt in aanmerking voor een partnerpensioen bij een huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract. Overlijdt u terwijl u nog werkzaam bent in de sigarenindustrie? Dan is het partnerpensioen gebaseerd op het pensioen dat u zou hebben bereikt op uw pensioengerechtigde leeftijd. De hoogte bedraagt 70% van het ouderdomspensioen. 11 Wanneer verandert uw pensioen?

14 Bent u bij uw overlijden niet meer werkzaam in de sigarenindustrie? Dan is het partnerpensioen gebaseerd op het pensioen dat u heeft opgebouwd in de sigarenindustrie. De hoogte bedraagt 70% van het opgebouwde ouderdomspensioen. Wezenpensioen Achterblijvende kinderen hebben tot hun 18e jaar recht op een wezenpensioen. Deze regeling geldt ook voor geadopteerde kinderen. Studerende kinderen die dagonderwijs (recht op studiefinanciering) volgen, hebben tot hun 27ste recht op een wezenpensioen. De hoogte bedraagt 14% van het ouderdomspensioen. Als beide ouders zijn overleden, wordt het wezenpensioen verdubbeld. Algemene nabestaandenwet (Anw) Na uw overlijden komt uw partner onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een uitkering vanuit de Algemene nabestaandenwet (Anw). Kijk voor meer informatie op 12 Wanneer verandert uw pensioen?

15 05 Met pensioen, hoe gaat dat? We hopen het allemaal mee te maken: gezond en wel met pensioen gaan. Veel tijd voor de kleinkinderen of uw hobby. Wij helpen u om dit te realiseren. Om ook straks te kunnen genieten, bouwt u nu pensioen op. Pensioen aanvragen Ongeveer zes maanden voor uw 65ste ontvangt u van ons het aanvraagformulier voor uw ouderdomspensioen. Dat vult u op uw gemak in en stuurt u naar ons terug. Wij maken dan alles voor u in orde. Wilt u al vóór uw 65ste met pensioen? Dan moet u dit zelf aanvragen. Doe dat uiterlijk 6 maanden voordat u het pensioen geheel of gedeeltelijk wil laten ingaan. Vóór uw 65ste met pensioen In overleg met uw werkgever kunt u de ingangs datum van uw pensioen vervroegen tot maximaal 60 jaar. Dit betekent wel een lagere pensioenuitkering. Want de periode waarin u pensioen opbouwt is korter en de uitkeringsperiode langer. Wilt u meer weten over de gevolgen? Neem dan contact op met het Klant Contact Center. Omzetten partnerpensioen in ouderdomspensioen Op uw pensioendatum kunt u ervoor kiezen om uw gehele partnerpensioen om te zetten in extra ouderdomspensioen. Bijvoorbeeld als u geen partner heeft. Afkoop van kleine pensioenen Het kan zijn dat u maar een klein pensioen heeft opgebouwd. Valt het totaalbedrag onder de wettelijke grens? (voor 2014 : 458,06) Het pensioenfonds kan uw pensioen op de pensioneringsdatum dan in één keer afkopen als u daarmee instemt. Omzetten ouderdomspensioen in partnerpensioen Eventueel kunt u een deel van uw ouderdomspensioen omzetten in extra partnerpensioen. Dit is mogelijk op uw pensioendatum. Het is ook mogelijk om het uit te stellen tot maximaal 70 jaar. U dient dan wel door te werken, tenzij u geboren bent voor Met pensioen, hoe gaat dat?

16

17 06 Vragen? Wij doen ons uiterste best om u zo zorgvuldig en begrijpelijk mogelijk te informeren over pensioenzaken. Met deze brochure, maar ook met het pensioenoverzicht. Dat ontvangt u jaarlijks. Hierin leest u hoeveel pensioen u inmiddels heeft opgebouwd, en hoeveel u tot aan uw 65ste kunt opbouwen. Bewaar dit goed. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op. Wij zijn er voor u! Website Meer informatie vindt u op Hier vindt u actuele informatie over de pensioenregeling. U vindt er ook ons jaarverslag en het pensioenreglement. Neem bij vragen contact op met het Klant Contact Center. Klant Contact Center Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. voert onze pensioen regeling uit. Hebt u vragen? Dan kunt u bellen met het Klant Contact Center. De medewerkers zijn bereikbaar van 8.00 uur tot uur. en kan ook: Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven (VNPS) Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Klant Contact Center Postbus AZ Apeldoorn Telefoon Wijzigingen doorgeven Het is belangrijk dat wij op de hoogte blijven van veranderingen in uw persoonlijke gegevens. Zo kunnen wij uw pensioensituatie up to date houden. In de meeste gevallen geeft de gemeente veranderingen aan ons door. U moet ons wel informeren in de volgende gevallen: Bij beëindiging van het samenwonen met een samenlevingscontract. Bij verhuizing naar én in het buitenland (ook als u een correspondentieadres in Nederland houdt). Privacybescherming Wij houden ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Daarin staat hoe wij om moeten gaan met uw persoonlijke gegevens. U heeft het recht om uw gegevens te bekijken en te verbeteren. 15 Vragen?

18 Nog een paar jaar en dan ga ik lekker genieten van mijn vrije tijd! Klacht indienen Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. voert onze pensioenregeling uit. De medewerkers doen hun best u zo goed mogelijk te helpen. Toch is het mogelijk dat u niet tevreden bent over de dienstverlening. U kunt dan een klacht indienen bij de Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven, ter attentie van het Klachtenteam. U krijgt vervolgens schriftelijk antwoord. Bent u niet tevreden met de behandeling van uw klacht? Dan kunt u deze voorleggen aan het bestuur. Tot slot is het mogelijk om uw klacht voor te leggen aan de Ombudsman Pensioenen in Den Haag. Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven T.a.v. het klachtenteam Postbus AZ Apeldoorn Geschil Bent u het niet eens met een beslissing van het pensioenfonds? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Dat moet u schriftelijk indienen bij het bestuur. In het bezwaarschrift geeft u aan tegen welke beslissing u bezwaar maakt. Ook geeft u aan waarom u het niet eens bent met de genomen beslissing. Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven T.a.v. het bestuur Postbus AZ Apeldoorn 16 Vragen?

19 Deze brochure is met de meeste zorg samengesteld. Aan de inhoud kunt u desondanks geen rechten ontlenen. Het reglement van de Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven is uiteindelijk bepalend. U vindt dit reglement op

20 Administratie Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Correspondentieadres Postbus AZ Apeldoorn Telefoon Internet Dit product is gerealiseerd door Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V., afdeling Pensioencommunicatie.

stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de schoenmakerij Uw pensioenregeling

stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de schoenmakerij Uw pensioenregeling stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de schoenmakerij Uw pensioenregeling Inhoud 1 Waarom een pensioenregeling? 03 2 Wat is pensioen? 04 Welke pensioensoorten zijn er? Eerder met pensioen? Pensioenoverzicht

Nadere informatie

stichting bedrijfstakpensioenfonds voor het levensmiddelenbedrijf Uw pensioenregeling voor deelnemers geboren na 1949

stichting bedrijfstakpensioenfonds voor het levensmiddelenbedrijf Uw pensioenregeling voor deelnemers geboren na 1949 stichting bedrijfstakpensioenfonds voor het levensmiddelenbedrijf Uw pensioenregeling voor deelnemers geboren na 1949 Inhoud 1 Waarom een pensioenregeling? 03 2 Wat is pensioen? 05 Welke pensioensoorten

Nadere informatie

stichting bedrijfstakpensioenfonds voor het kappersbedrijf Jouw pensioenregeling

stichting bedrijfstakpensioenfonds voor het kappersbedrijf Jouw pensioenregeling stichting bedrijfstakpensioenfonds voor het kappersbedrijf Jouw pensioenregeling Inhoud 1 Waarom een pensioenregeling? 03 2 Wat is pensioen? 04 Welke pensioensoorten zijn er? Eerder met pensioen? Pensioenoverzicht

Nadere informatie

Uw pensioenregeling 2016 Zekerheid voor nu en later

Uw pensioenregeling 2016 Zekerheid voor nu en later Uw pensioenregeling 2016 Zekerheid voor nu en later pensioenslagers.nl 022016 Inhoud X 01 Alstublieft! Uw pensioenregeling 5 X 02 Uw pensioen: sparen voor later 6 X U spaart elke maand voor later 6 X U

Nadere informatie

stichting pensioenfonds wonen Uw pensioenregeling

stichting pensioenfonds wonen Uw pensioenregeling stichting pensioenfonds wonen Uw pensioenregeling Inhoud 1 Waarom een pensioenregeling? 03 2 Wat is pensioen? 04 Welke pensioensoorten zijn er? Eerder (of later) met pensioen? Pensioenoverzicht 3 Twee

Nadere informatie

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Welkomstbrief Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Welke informatie krijg je over je pensioen? 4 1.2 Wat is pensioen? 4 1.3 Welke pensioenregeling heb je? 4 1.4 Heb

Nadere informatie

stichting bedrijfstakpensioenfonds voor het levensmiddelenbedrijf Uw pensioenregeling

stichting bedrijfstakpensioenfonds voor het levensmiddelenbedrijf Uw pensioenregeling stichting bedrijfstakpensioenfonds voor het levensmiddelenbedrijf Uw pensioenregeling Inhoud 1 Waarom een pensioenregeling 03 2 Wat is pensioen? 05 Welke pensioensoorten zijn er? Eerder met pensioen?

Nadere informatie

Inhoud. Waarom een pensioenregeling?... 5 Wat is pensioen?...6

Inhoud. Waarom een pensioenregeling?... 5 Wat is pensioen?...6 Uw pensioenregeling Uw pensioenregeling Deze brochure is met veel zorg en aandacht gemaakt. De informatie in deze brochure is bedoeld om uw pensioen uit te leggen. Het geeft u geen rechten. Het pensioenreglement

Nadere informatie

Mijn pensioenregeling Alles over uw pensioen in de houtverwerkende industrie en jachtbouw

Mijn pensioenregeling Alles over uw pensioen in de houtverwerkende industrie en jachtbouw Mijn pensioenregeling 2017 Alles over uw pensioen in de houtverwerkende industrie en jachtbouw januari 2017 Inhoud 1. Alstublieft! Uw pensioenregeling Pensioen hoort bij uw werk. Misschien staat u er nu

Nadere informatie

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw 3 Welkom! Informatie over uw pensioenregeling bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de sector

Nadere informatie

Uw pensioenregeling. Hoeveel pensioen krijgt u straks?

Uw pensioenregeling. Hoeveel pensioen krijgt u straks? Hoeveel pensioen krijgt u straks? Inhoudsopgave Inleiding 3 Uw pensioen: dichterbij dan u denkt 3 Wat kunt u verwachten van deze brochure? 3 Uw inkomen na uw pensioen 4 AOW-uitkering 4 Ouderdomspensioen

Nadere informatie

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe Pensioenfonds Avebe Pensioen 1-2-3 Meer informatie over uw pensioenregeling Welkom bij Pensioenfonds Avebe. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Een nieuwe baan. Uw toekomst uitgestippeld

Een nieuwe baan. Uw toekomst uitgestippeld Een nieuwe baan Uw toekomst uitgestippeld Inhoud Uw nieuwe baan en StiPP 2 Verandert er iets aan mijn pensioen? 4 Niet elke pensioenregeling is hetzelfde 6 StiPP is er voor u! 8 Uw nieuwe baan en StiPP

Nadere informatie

Mijn pensioenregeling. Alles over uw pensioen in de Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw

Mijn pensioenregeling. Alles over uw pensioen in de Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw Mijn pensioenregeling Alles over uw pensioen in de Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw Uitgave maart 2015 Inhoud Inleiding 1. Wat is pensioen? 2. Ouderdomspensioen 3. Eerder met pensioen 4. Wat gebeurt

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Pensioen. in het kort

Pensioen. in het kort Pensioen in het kort 1 2 Inhoud 1. Het pensioen in het kort 4 2. Uw ouderdomspensioen in het kort 5 3. Hoeveel (ouderdoms)pensioen krijgt u straks? 7 4. Pensioen voor uw partner en kinderen 10 5. Wanneer

Nadere informatie

Ik wil mijn partner goed verzorgd achterlaten

Ik wil mijn partner goed verzorgd achterlaten ANW Pensioen U staat er niet dagelijks bij stil, maar stel dat u overlijdt. Dan wilt u uw partner en kinderen goed verzorgd achterlaten. Misschien moet u daarvoor iets extra s regelen. Met ANW Pensioen

Nadere informatie

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Stichting PENSIOENFONDS CAPGEMINI Nederland Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan.

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan. Waardeoverdracht bij indiensttreding Meer weten? www.kpnpensioen.nl Wat is waardeoverdracht? 4 Zoek en vind 11 Een nieuwe baan 3 Is waardeoverdracht verstandig? Goed om te weten 6 Zo vraagt u aan 10 9

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten De heer/mevrouw A. START STRAAT 1234 1234 AA WOONPLAATS behandeld door telefoonnummer ons kenmerk Klant Team StiPP (088) 008 40 60 950. briefcodering burgerservicenummer datum Betreft: Welkomstbericht

Nadere informatie

Overlijden en uw pensioen

Overlijden en uw pensioen Overlijden en uw pensioen Bij pensioenfonds Metaal en Techniek bouwt u een inkomen op voor als u stopt met werken. U bouwt ook pensioen op voor uw partner en kinderen, voor als u er zelf niet meer bent.

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? 2. Wat krijgt u niet in onze pensioenregeling? 3. Hoe bouwt u pensioen op?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? 2. Wat krijgt u niet in onze pensioenregeling? 3. Hoe bouwt u pensioen op? 1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Als u met pensioen gaat, dan ontvangt u een ouderdomspensioen. Op uw pensioendatum koopt u met het opgebouwde pensioenkapitaal een ouderdomspensioen

Nadere informatie

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt.

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Startbrief Deelnemen aan de pensioenregeling van bpf GBP Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Pensioen bestaat

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

De hoogte van de Anw-uitkering voor uw partner hangt af van zijn of haar inkomen.

De hoogte van de Anw-uitkering voor uw partner hangt af van zijn of haar inkomen. 3 november 2015 Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijgt u uitbetaald zodra u 67 jaar wordt of met vervroegd pensioen

Nadere informatie

Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek

Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek Uw onderneming is actief in de Metaal en Techniek. Daarom is het pensioen van uw werknemers ondergebracht bij Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT).

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hartelijk welkom bij Pensioenfonds PGB! U bouwt pensioen bij ons op omdat u in de sector zeevisserij (walpersoneel) werkt. In dit Pensioen 1-2-3 leest u hoe het zit met uw pensioen. Lees in 3 stappen over

Nadere informatie

StiPP Basisregeling: uw pensioen in vogelvlucht

StiPP Basisregeling: uw pensioen in vogelvlucht StiPP Basisregeling: uw pensioen in vogelvlucht Uw toekomst uitgestippeld 1 Inhoud StiPP Basisregeling, wat houdt het in? 3 Hoeveel pensioen bouwt u op? 4 Met pensioen 8 StiPP is er voor u! 9 Als u stopt

Nadere informatie

Pensioen voor uw gezin. Wat er is geregeld voor uw nabestaanden

Pensioen voor uw gezin. Wat er is geregeld voor uw nabestaanden Pensioen voor uw gezin Wat er is geregeld voor uw nabestaanden Pensioen voor uw gezin 3 Inhoud U bent deelnemer in de pensioenregeling van Pensioenfonds Hoogovens. Als u overlijdt, laat u misschien een

Nadere informatie

Werkt u in deeltijd of gaat u in deeltijd werken, dan bouwt u vanaf dat moment naar rato pensioen op.

Werkt u in deeltijd of gaat u in deeltijd werken, dan bouwt u vanaf dat moment naar rato pensioen op. 7 juni 2016 Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen U bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Cargill. Standaard krijgt u dit ouderdomspensioen vanaf uw 67e

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

Ouderdomspensioen. Partnerpensioen. Wezenpensioen. 19 september Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Ouderdomspensioen. Partnerpensioen. Wezenpensioen. 19 september Wat krijg je in onze pensioenregeling? 19 september 2016 Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijg je vanaf de eerste dag van de maand waarin je 67 jaar

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Nabestaandenpensioen. Pensioen is er niet alleen voor jezelf. Het is ook bedoeld om eventuele nabestaanden goed verzorgd achter te laten.

Nabestaandenpensioen. Pensioen is er niet alleen voor jezelf. Het is ook bedoeld om eventuele nabestaanden goed verzorgd achter te laten. Nabestaandenpensioen Pensioen is er niet alleen voor jezelf. Het is ook bedoeld om eventuele nabestaanden goed verzorgd achter te laten. Inleiding De pensioenregeling van UWV voorziet standaard in een

Nadere informatie

Neem voor vragen of meer informatie over uw pensioensituatie contact op met de Servicedesk van uw Werkgever(s) Referentiecode Pensioenovereenkomst

Neem voor vragen of meer informatie over uw pensioensituatie contact op met de Servicedesk van uw Werkgever(s) Referentiecode Pensioenovereenkomst Meer informatie? Stand per Wilt u straks meer pensioen? Pensioenfonds Neem voor vragen of meer informatie over uw pensioensituatie contact op met de Servicedesk van uw Werkgever(s) Elk U Er pensioenfonds:

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? De Ahold Pensioenregeling 2015 Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Als u 21 jaar of ouder bent, bouwt u vanaf uw datum in dienst pensioen bij ons op. Dit

Nadere informatie

StiPP Plusregeling: uw pensioen in vogelvlucht

StiPP Plusregeling: uw pensioen in vogelvlucht StiPP Plusregeling: uw pensioen in vogelvlucht Uw toekomst uitgestippeld 1 Inhoud StiPP Plusregeling, wat houdt het in? 3 Met pensioen 8 Hoeveel pensioen bouwt u op? 4 StiPP is er voor u! 9 Als u stopt

Nadere informatie

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Deze brochure is bedoeld voor alle medewerkers van Delta Lloyd die 18 jaar of ouder zijn en geeft je een goed overzicht van je pensioenregeling. Jouw Delta Lloyd Pensioen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling Brochure Pensioenregeling Wat houdt de brochure Pensioenregeling in? De brochure maakt deel uit van de startbrief. In de brochure wordt de pensioenregeling in begrijpelijke taal toegelicht aan de hand

Nadere informatie

Laag 2 LAAG 2. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Laag 2 LAAG 2. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Laag 2 LAAG 2 Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. Dit is laag 2. In de eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In laag 2 vindt u meer informatie over alle

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hartelijk welkom bij Pensioenfonds PGB! U bouwt pensioen bij ons op omdat u bij RELX werkt. In dit Pensioen 1-2-3 leest u hoe het zit met uw pensioen Lees in 3 stappen over uw pensioen Pensioen 1-2-3 bestaat

Nadere informatie

Wat krijgt u in deze pensioenregeling?

Wat krijgt u in deze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Conservatrix. U bouwt vanaf 1 juni 2008 pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever . In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt

Nadere informatie

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen?

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen? In balans Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015 08 Wanneer verandert uw pensioen? 04 Wat is pensioen? 09 Samenleven 03 14 12 Welkom Gaat u bijna met pensioen? Nieuw werk 10 06 Scheiden Nabestaandenpensioen

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw,

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Pensioenfonds Hoogovens! U bouwt pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever. Elke pensioenuitvoerder heeft zijn eigen regeling. In dit

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? 2. Wat krijgt u niet in onze pensioenregeling? 3. Hoe bouwt u pensioen op?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? 2. Wat krijgt u niet in onze pensioenregeling? 3. Hoe bouwt u pensioen op? 1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Als u met pensioen gaat, dan ontvangt u een ouderdomspensioen. Het ouderdomspensioen gaat standaard in op uw 65-ste. Partnerpensioen Als u overlijdt,

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

Het AVEBE Pensioen samengevat

Het AVEBE Pensioen samengevat Het AVEBE Pensioen samengevat Deze folder is bedoeld voor alle medewerkers die bij AVEBE in dienst zijn getreden. Pensioenfonds Ouderdomspensioen: het AVEBE Pensioen vanaf uw pensionering Het AVEBE Pensioen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hartelijk welkom bij Pensioenfonds PGB! U bouwt pensioen bij ons op omdat u bij RELX werkt. In dit Pensioen 1-2-3 leest u hoe het zit met uw pensioen Lees in 3 stappen over uw pensioen Pensioen 1-2-3 bestaat

Nadere informatie

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen?

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Uw Pensioen In het kort 3 Welkom 10 4 Wat is pensioen? 11 6 Nabestaandenpensioen 14 8 Wanneer verandert uw pensioen? Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Meer weten? www.bpfkunststof-rubber.nl

Nadere informatie

De hoogte van het totale partnerpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op

De hoogte van het totale partnerpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op De Ahold Pensioenregeling 2015 Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Met ingang van uw 21ste verjaardag of latere datum in dienst bouwt u pensioen bij ons op. Dit doet u via Ahold Delhaize. Elk pensioenfonds

Nadere informatie

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT.

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT. Stand per 31 december 2008 Uw pensioenregeling bij Bijvoorbeeld N.V. Uitkeringsovereenkomst Voorbeeldwerkgever B.V. Kenmerk: 987456 U krijgt elk jaar een pensioenoverzicht omdat u deelneemt in een pensioenregeling

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Pensioenfonds Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

Als beide ouders overleden zijn, wordt het wezenpensioen verdubbeld. Ieder kind krijgt dan een bedrag ter hoogte van 28% van het ouderdomspensioen.

Als beide ouders overleden zijn, wordt het wezenpensioen verdubbeld. Ieder kind krijgt dan een bedrag ter hoogte van 28% van het ouderdomspensioen. 17 maart 2017 Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijg je vanaf de eerste dag van de maand waarin je 67 jaar wordt

Nadere informatie

Overlijden. Wat is er geregeld voor uw nabestaanden?

Overlijden. Wat is er geregeld voor uw nabestaanden? Overlijden Wat is er geregeld voor uw nabestaanden? Leeswijzer Deze brochure is opgebouwd uit vier delen: Wat houdt 1. Wat houdt in? In dit eerste deel vindt u algemene informatie. Ook vindt u hier informatie

Nadere informatie

Een nieuwe baan. Uw toekomst uitgestippeld

Een nieuwe baan. Uw toekomst uitgestippeld Een nieuwe baan Uw toekomst uitgestippeld Inhoud Uw nieuwe baan en StiPP 2 Verandert er iets aan mijn pensioen? 4 Niet elke pensioenregeling is hetzelfde 6 StiPP is er voor u! 8 Uw nieuwe baan en StiPP

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw,

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Pensioenfonds Hoogovens! U bouwt kapitaal op in onze nettopensioenregeling. Dit doet u via uw werkgever naast uw deelname aan de collectieve

Nadere informatie

Wat moet de werkgever weten als het privéleven van de werknemer verandert?

Wat moet de werkgever weten als het privéleven van de werknemer verandert? Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) maakt aan de hand van mogelijke gebeurtenissen pensioenvraagstukken inzichtelijk, voor werkgevers en werknemers. Veranderingen in de samenstelling van het huishouden

Nadere informatie

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld?

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt

Nadere informatie

Welkom bij Pensioenfonds KPN. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in uw pensioenregeling.

Welkom bij Pensioenfonds KPN. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in uw pensioenregeling. 28 november 2015 Welkom bij Pensioenfonds KPN. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in uw pensioenregeling. Wat vindt u in laag 1, 2 en 3? Pensioen 1-2-3 bestaat uit drie lagen. Hieronder

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE NIELSEN MEDIA RESEARCH REGELING

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE NIELSEN MEDIA RESEARCH REGELING STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE NIELSEN MEDIA RESEARCH REGELING Bijlage bij Startbrief INHOUDSOPGAVE Pagina Wat is pensioen? 1 Inleiding 1 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 2. Wanneer

Nadere informatie

BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014

BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014 BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS INHOUDSOPGAVE 1 2 3 4 4.1 4.2 5 5.1 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7 7.1 7.2 7.3 7.4 8 8.1 8.2 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 10 10.1 10.2 10.3

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan.

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan. Waardeoverdracht bij indiensttreding Meer weten? www.kpnpensioen.nl Wat is waardeoverdracht? 4 Zoek en vind 11 Een nieuwe baan 3 Is waardeoverdracht verstandig? Goed om te weten 6 Zo vraagt u aan 10 9

Nadere informatie

Alstublieft! Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014. Dit is een overzicht van uw pensioen op 31 december 2013.

Alstublieft! Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014. Dit is een overzicht van uw pensioen op 31 december 2013. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Datum: 5 mei 2014 Beste heer Voorbeeld, Alstublieft! Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014. Dit is een overzicht van uw pensioen op 31 december 2013. Misschien krijgt u

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING Bijlage bij Startbrief INHOUDSOPGAVE Pagina Wat is pensioen? 1 Inleiding 1 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 2. Wanneer kan ik met

Nadere informatie

stichting de samenwerking, pensioenfonds voor het slagersbedrijf Pensioenwaaier voor werkgevers

stichting de samenwerking, pensioenfonds voor het slagersbedrijf Pensioenwaaier voor werkgevers stichting de samenwerking, pensioenfonds voor het slagersbedrijf Pensioenwaaier voor werkgevers Wat moet uw werknemer doen als hij gaat trouwen/samen wonen? Moet hij dat doorgeven aan het pensioenfonds?

Nadere informatie

Stichting De Samenwerking,

Stichting De Samenwerking, Stichting De Samenwerking, Pensioenfonds voor het Slagersbedrijf Pensioenreglement per 1 januari 2016 Slagersbedrijf Ondernemingen, waaronder voorverpakkingsinrichtingen en centrale slagerijen, waarin

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, September 2014 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen?

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Hoe is uw Pensioen geregeld?

Hoe is uw Pensioen geregeld? Hoe is uw Pensioen geregeld? Welkom bij de Onderlinge s-gravenhage. U bouwt vanaf 01-06-2016 pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever . Elke werkgever heeft zijn eigen pensioenregeling.

Nadere informatie

Uitleg over uw pensioenoverzicht

Uitleg over uw pensioenoverzicht Toelichting bij uw Uniform pensioenoverzicht 2014 Uitkeringsovereenkomst Uitleg over uw pensioenoverzicht U ziet in uw pensioenoverzicht hoeveel pensioen u later van ons kunt krijgen. Het is belangrijk

Nadere informatie

Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Presentatie over het. Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013

Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Presentatie over het. Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013 Pagina 1 Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison Presentatie over het Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013 mei 2012 Pagina 2 1. Agenda 1. Opening 2. Wat is pensioen? 3. UPO 4. Als er iets

Nadere informatie

Uw pensioen bij BPL. Trouwen en samenwonen. Gaat u met pensioen? Pensioen, wat is dat eigenlijk? Fijn werken, lekker leven, nu en later

Uw pensioen bij BPL. Trouwen en samenwonen. Gaat u met pensioen? Pensioen, wat is dat eigenlijk? Fijn werken, lekker leven, nu en later Gaat u met pensioen? 18 Hoe bouwt u pensioen op? 6 Trouwen en samenwonen Houdt uw pensioen zijn waarde? En verder Een andere baan BPL, uw pensioenfonds 9 20 17 3 13 Arbeidsongeschikt Partner en kinderen

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2016 Beste heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen? Dan

Nadere informatie

Pensioen voor uw gezin. Wat er is geregeld voor uw nabestaanden

Pensioen voor uw gezin. Wat er is geregeld voor uw nabestaanden Pensioen voor uw gezin Wat er is geregeld voor uw nabestaanden Stichting Pensioenfonds Hoogovens voert de pensioenregeling uit van Tata Steel in IJmuiden en Danieli Corus Technical Services B.V. Voor het

Nadere informatie

Hoe is jouw pensioen geregeld?

Hoe is jouw pensioen geregeld? Hoe is jouw pensioen geregeld? Beste deelnemer, Welkom bij Pensioenfonds Ernst & Young! Je bouwt vanaf je indiensttreding pensioen bij ons op. Dit doe je via je werkgever. Elke pensioenuitvoerder heeft

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Levensmiddelen (Bpf GIL). In deze brochure leggen wij u stap voor stap uit wat het opbouwen

Nadere informatie

Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Wat krijg je in onze pensioenregeling? Pensioen 1-2-3 Hoe is je pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 lees je wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over je pensioen. Die vind

Nadere informatie

Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM

Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM Q&A Pensioensessies Cargo nieuwe deelnemers vanuit Martinair Maart en april 2014 Amstelveen, 10 april 2014 Inhoud 1 Q&A 3 1.1 Wettelijke bepalingen 3 1.2 Waardeoverdracht

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Wat is Pensioen 1-2-3? Pensioen 1-2-3 is een initiatief van de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars. In drie stappen, van hoofdlijn tot in detail, wordt u wegwijs

Nadere informatie

Pensioen in zicht. Uw toekomst uitgestippeld

Pensioen in zicht. Uw toekomst uitgestippeld Pensioen in zicht Uw toekomst uitgestippeld 1 Inhoud Bijna met pensioen 2 Pensioen voor uw partner 4 Waar moet u op letten 5 StiPP is er voor u 6 Bijna met pensioen Wordt u binnenkort 67 jaar? Dan is het

Nadere informatie

PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland

PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland Bijlage bij Startbrief INHOUDSOPGAVE Pagina Wat is pensioen? 1 Inleiding 1 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 2. Wanneer kan ik met

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Basispakket In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u

Nadere informatie

Pensioen voor uw gezin. Wat er is geregeld voor uw nabestaanden

Pensioen voor uw gezin. Wat er is geregeld voor uw nabestaanden Pensioen voor uw gezin Wat er is geregeld voor uw nabestaanden 3 Inhoud U bent deelnemer in de pensioenregeling van Pensioenfonds Hoogovens. Als u overlijdt, laat u misschien een partner en kinderen achter.

Nadere informatie

Premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid

Premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid Welkom bij Stichting pensioenfonds Trepa Als u bij Trespa International B.V. werkt of heeft gewerkt bouwt u pensioenrechten bij ons op of heeft u pensioenrechten bij ons opgebouwd. Elke werkgever heeft

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2015. Geachte heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2015. Geachte heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2015 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen? Dan

Nadere informatie

Ga je met pensioen? Dan krijg je ouderdomspensioen zolang je leeft.

Ga je met pensioen? Dan krijg je ouderdomspensioen zolang je leeft. 29 december 2016 Welkom bij Pensioenfonds Recreatie. In dit Pensioen 1-2-3 lees je wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als je van baan verandert.

Nadere informatie