THEMA 1: UITDAGING DOOR BEVOLKINGSEXPLOSIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "THEMA 1: UITDAGING DOOR BEVOLKINGSEXPLOSIE"

Transcriptie

1 THEMA 1: UITDAGING DOOR BEVOLKINGSEXPLOSIE DOELSTELLINGEN D 1 D 2 D 3 D 4 D 5 D 6 D 7 D 8 D 9 D 10 Je kan op een wereldkaart de landen met een grote totale bevolking aanduiden. Je kan de ongelijke groei van de wereldbevolking op kaart bespreken. Je kan de factoren die de bevolkingsevolutie bepalen en beïnvloeden opsommen, bespreken op wereldfacetkaarten en er besluiten uit formuleren. Je kan de verbanden tussen de bevolkingsgroei enerzijds, en de vergrijzing, armoede, ondervoeding en industrialisatiegraad anderzijds aflezen van kaarten en er een besluit over formuleren. Je kan de evolutie van de bevolking in China en India aflezen van diagrammen en kaarten. Je kan de externe factoren bespreken die de aangroei van de bevolking in India en China bepalen. Je kan gegevens uit leeftijdshistogrammen aflezen en bespreken. Je kent de kenmerken van de verschillende fasen van het transitiemodel en je kan ze verklaren (V). Je herkent de effecten van de transitiefasen op de histogrammen. Je kan het verband beschrijven tussen de ontwikkelingsgraad van een land, de fase van transitie en het histogram. Uitdaging door bevolkingsexplosie 1

2 INHOUD HOOFDSTUK 1: WERELDBEVOLKING Totale bevolking... 4 HOOFDSTUK 2: BEVOLKINGSEVOLUTIE 2.1 Bevolkingsexplosie Explosieve groei wereldbevolking Ongelijke tred Ongelijke groei wereldbevolking Prognose van de wereldbevolking Voorspelling per werelddeel Factoren die de bevolkingsgroei bepalen en beïnvloeden Factoren bevolkingsevolutie (bevolkingsgroei, geboortecijfer, sterftecijfer, levensverwachting)... 8 Armoede, honger, vergrijzing, industrialisatiegraad De bevolkingsevolutie in China en India Natuurlijke aangroei Externe beïnvloedende factoren China en India in de evolutie van de wereldbevolking leeftijdshistogram - bevolkingspiramide Afsluiter: om over na te denken HOOFDSTUK 3: DEMOGRAFISCHE TRANSITIE 3.1 Fasen in de demografische transitie Onderzoek A. Fase 1: pre-industrieel B. Fase 2: begin baby-boom C. Fase 3: de groei zet door D. Fase 4: stabilisatie E. Fase 5: Leeftijdsstructuur en demografische transitie Effecten op de leeftijdsopbouw Demografische transitie in de wereld Transitiefasen andere gebieden Synthese Overzicht BEGRIPPEN Bevolkingsevolutie: de aangroei of afname van de totale bevolking. Natuurlijke aangroei: de toe- of afname van de bevolking door geboorten en sterften. Geboortecijfer: het aantal geboorten per honderd of duizend inwoners per jaar. Sterftecijfer: het aantal overlijdens per honderd of duizend inwoners per jaar. Levensverwachting: de te verwachten gemiddelde duur van het leven (bij geboorte). Scholing - scholingsgraad: de mate waarin de gemiddelde inwoner gestudeerd heeft. Leeftijdshistogram: een grafische voorstelling (piramide) van de samenstelling van de bevolking onderverdeeld naar leeftijd en geslacht Vergrijzing: de toename van het aantal ouderen. Geboortepolitiek: het geheel van maatregelen die het beleid van een land neemt om de bevolkingsgroei te stimuleren of af te remmen. Bijvoorbeeld de éénkindpolitiek in China, kinderbijslag en geboortepremies,... Vruchtbaarheidscijfer: het gemiddeld aantal kinderen per vrouw. Uitdaging door bevolkingsexplosie 2

3 SCHEMA Uitdaging door bevolkingsexplosie 3

4 Hoofdstuk 1: WERELDBEVOLKING In 2011 bereikten we de mijlpaal van 7 miljard mensen. Kan onze planeet dat aan? D 1 OEFENING 1: Totale bevolking Bestudeer onderstaande kaart. Welke twee landen vallen op door hun enorme bevolking? China - India Noteer hun namen op de kaart. India China Bereken: In China woont 20 % van de wereldbevolking. In India woont 17 % van de wereldbevolking. We stellen de totale wereldbevolking voor door tien figuurtjes. Kleur het aandeel van China geel en het aandeel van India oranje. gebied totale bevolking 2010 Wereld EU China India Verenigde Staten Indonesië Brazilië Pakistan Bangladesh Nigeria Rusland Japan Besluit: China en India zijn de landen met de grootste totale bevolking. In China en India samen woont meer dan 1 / 3 van de wereldbevolking. Uitdaging door bevolkingsexplosie 4

5 Hoofdstuk 2: BEVOLKINGSEVOLUTIE 2.1 Bevolkingsexplosie OEFENING 2: Explosieve groei wereldbevolking Bestudeer de grafiek. Om de wereldbevolking op 1 miljard te brengen waren duizenden jaren nodig. Het duurde daarna 123 jaar voor het tweede miljard mensen, 33 jaar voor het derde miljard mensen, 14 jaar voor het vierde miljard mensen, 13 jaar voor het vijfde miljard mensen, 12 jaar voor het zesde miljard mensen, 12 jaar voor het zevende miljard mensen. Per jaar komen er nu zo n 75 tot 80 miljoen mensen bij. Vermoedelijk zullen we in 2025 met 8 miljard mensen zijn, in 2045 met 9 miljard mensen zijn. Uitdaging door bevolkingsexplosie 5

6 2.2 Ongelijke tred OEFENING 3: Bestudeer de kaart en formuleer een besluit. Ongelijke groei wereldbevolking D 2 Afname: Stagnatie: Groei: Explosie: Midden- en Oost-Europa Rusland Japan Noord-Europa West-Europa (- Ierland) Zuid-Afrika Noord-Amerika Zuid-Amerika Azië - Australië Afrika Arabisch schiereiland Afghanistan Uitdaging door bevolkingsexplosie 6

7 2.3 Prognose van de bevolkingsevolutie OEFENING 4: Voorspelling per werelddeel Bestudeer de onderstaande diagram van de bevolkingsevolutie. Beoordeel de aangroei of afname van de bevolking in elk werelddeel met + en sterke groei sterke afname ++ matige groei - - matige afname + kleine groei = stagnatie - kleine afname Azië 55,6 % 60,5 % 57,3 % ++ - Afrika 8,8 % 13,4 % 21,7 % Europa 21,6 % 11,9 % 7,2 % Zuid-Amerika 6,6 % 8,5 % 8,5 % ++ = Noord-Amerika 6,8 % 5,2 % 4,8 % - - Oceanië 0,5 % 0,5 % 0,4 % = = WERELD 100 % = 2,5 mld. 100 % = 6,1 mld 100 % = 9,1 mld Uitdaging door bevolkingsexplosie 7

8 2.4 Factoren die de bevolkingsevolutie bepalen en beïnvloeden D 3 OEFENING 5: Omschrijf elk begrip. Noteer wat je opvalt op de kaart. Bevolkingsgroei De toe- of afname van de bevolking t.g.v. het verschil tussen geboorten en sterften en migraties. - hoge groei in Afrika - afname in Oost-Europa, Rusland uitgedrukt in percent of per duizend Factoren bevolkingsevolutie Geboortecijfer Aantal geboorten per honderd of per duizend inwoners per jaar. Opvallend hoog geboortecijfer in Afrika... uitgedrukt in percent of per duizend Sterftecijfer Aantal sterften per honderd of per duizend inwoners per jaar. Hoog sterftecijfer in Afrika en Rusland... uitgedrukt in percent of per duizend Levensverwachting De gemiddelde levensverwachting van de bevolking bij de geboorte Zeer lage levensverwachting in Centraal-Afrika en Afghanistan uitgedrukt in jaren Uitdaging door bevolkingsexplosie 8

9 Lokaliseer op elke kaart: 1. Mali 2. India 3. China 4. België Vul de overzichtstabel in. Kies uit: zeer hoog, hoog, matig, laag, zeer laag 1. MALI 2. INDIA 3. CHINA 4. BELGIË Bevolkingsgroei zeer hoog matig matig zeer laag Geboortecijfer zeer hoog matig laag zeer laag Sterftecijfer zeer hoog matig matig matig Levensverwachting 50-55j laag matig hoog 80+ zeer hoog Besluit: Landen met een hoge bevolkingsaangroei hebben een hoog geboorte en sterftecijfer en een lage levensverwachting Landen met een lage bevolkingsaangroei hebben een laag geboorte en sterftecijfer en een hoge levensverwachting.. Uitdaging door bevolkingsexplosie 9

10 D 4 OEFENING 6: Armoede, honger, vergrijzing, industrialisatiegraad We onderzoeken het verband tussen de bevolkingsgroei enerzijds en de armoede, ondervoeding, vergrijzing en industrialisatiegraad anderzijds. bevolkingsgroei Regio s met hoge bevolkingsgroei Centraal Afrika Zuiden Arabisch schiereiland - Irak Afghanistan Regio s met lage bevolkingsgroei Centraal + Oost-Europa Rusland Japan Welke relatie vind je tussen: bevolkingsgroei - armoede Landen met een hoge bevolkingsgroei hebben de hoogste armoede-index en de laagste HDI(ontwikkelingsindex).... Opm. Van de niet ingekleurde landen is de MAI niet gekend Opmerking De Multidimensionele Armoede Index (MAI) vervangt sinds 2010 de HDI. De MAI onderzoekt drie terreinen aan de hand van drie indicatoren: gezondheid (voedsel en kindersterfte), onderwijs (scholingsjaren en aantal kinderen in school) en levensstandaard (kookbrandstof, toilet, water, elektriciteit, vloer en bezittingen). Op basis van die behoorlijk strenge MAI komt de Verenigde Naties op een totaal van 1,75 miljard Multidimensionele armen. Uitdaging door bevolkingsexplosie 10

11 Welke relatie vind je tussen: bevolkingsgroei - ondervoeding Ondervoeding komt het meest voor in landen met een sterke bevolkingsgroei vooral in Afrika bevolkingsgroei - vergrijzing Landen met een lage bevolkingsgroei hebben een hoger aandeel ouderen bevolkingsgroei - industrialisatiegraad Sterk geïndustrialiseerde landen hebben een kleine of matige bevolkingsgroei. De Verenigde Staten en China vallen op door sterke industrialisatie Opmerking Er bestaan geen kaarten die de industrialisatiegraad voorstellen. We stelden de toegevoegde waarde door de industrie voor in vergelijking met de grootste producent ter wereld: de Verenigde Staten. Deze kaart geeft een goed beeld van de industrialisatiegraad. Besluit: landen met lage bevolkingsgroei landen met hoge bevolkingsgroei - lage armoede-index - hoge armoede-index - hoge ontwikkelingsgraad (HDI) - lage ontwikkelingsgraad (HDI) - weinig ondervoeding - veel ondervoeding - belangrijke vergrijzing - jonge bevolking, laag aandeel ouderen - veel industrie - weinig geïndustrialiseerd Uitdaging door bevolkingsexplosie 11

12 2.5 De bevolkingsevolutie in China en India D 5 OEFENING 7: Bestudeer op beide diagrammen het verloop van het geboorte- en sterftecijfer. Kleur in beide grafieken de natuurlijke aangroei groen. Vergelijk met de kaart van de bevolkingsgroei (pagina 6). Natuurlijke aangroei China Evolutie van het sterftecijfer: sterftecijfer daalde( 60) en blijft laag Evolutie van het geboortecijfer: geboortecijfer daalt sterker Gevolg: bevolkingsgroei wordt kleiner India Evolutie van het sterftecijfer: sterftecijfer daalt Evolutie van het geboortecijfer: geboortecijfer daalt (blijft hoger dan in China) Gevolg: matige bevolkingsgroei D 6 OEFENING 8: Lees de persberichten. Onderstreep de factoren of maatregelen in de geboortepolitiek die de bevolkingsgroei beïnvloeden in de passende kleur: Overheidsbeleid Scholing Welvaart Externe beïnvloedende factoren Besluit: de bevolkingsaangroei neemt sterk af door het dalend geboorte- en sterftecijfer onder invloed van: - overheidsbeleid: één-kind-politiek en sterelisatie - betere scholing De bevolkingsgroei beïnvloedt de welvaart van ons land. We rekenen op u. familieplanning in China - toename van de welvaart (geen kinderarbeid meer nodig) Uitdaging door bevolkingsexplosie 12

13 De Chinese Communistische Partij overweegt om het jarenlange verbod voor Chinese koppels om meer dan één kind te krijgen, langzaam te versoepelen. Al drie decennia lang bepaalt de eenkindpolitiek het geboortecijfer in s werelds meest bevolkte land. Het is bovendien een symbool voor de strenge sociale controle die door de Chinese Communistische Partij wordt gehanteerd. Wanneer er toch een tweede kind wordt geboren, moet het gezin een gedwongen abortus of sterilisatie ondergaan of een boete betalen. Er bestaan echter uitzonderingen op de regel. Zo mogen families op het platteland een tweede kind hebben als het eerste kind een meisje is. Er komt een einde aan de Chinese eenkindpolitiek. Maar de toenemende vergrijzing en een steeds groter wordende behoefte aan meer arbeiders noopt de Chinese regering om het verbod stilaan te gaan versoepelen, zo schrijft de Amerikaanse krant USA Today. In 2011 gaan in vijf provincies met een laag geboortecijfer enkele pilootprojecten van start waarbij het krijgen van een tweede kind wordt toegelaten op voorwaarde dat minstens een van de ouders enig kind is. In 2012 volgen dan Peking, Shanghai en vier andere provincies. Tegen 2013 of 2014 wordt het systeem nationaal ingevoerd. Te weinig vrouwen De eenkindpolitiek heeft in het verleden 400 miljoen geboortes verhinderd in China, dat 1,3 miljard inwoners telt. Maar een dramatische daling in het geboortecijfer en de langere levensverwachting tijdens de voorbije twee decennia hebben ervoor gezorgd dat de Chinese bevolking aan een snel tempo veroudert. Bovendien heeft de traditionele voorkeur voor jongetjes als gevolg dat heel wat meisjes worden geaborteerd en dat tientallen miljoenen Chinese mannen in de toekomst zonder vrouw zullen komen te zitten. In 2009 was de verhouding van pasgeboren jongetjes tot pasgeboren meisjes 119 tot 100. Knack (09/09/10) X Op het erf geeft Radha (23) haar vier maanden oude baby een bad in een teiltje. Haar zoontje van 4 helpt mee met het inzepen van de zuigeling. Radha vertelt dat ze niet meer kinderen wil. Ik wil mijn kinderen goed onderwijs geven. We hebben niet genoeg geld om voor meer kinderen te zorgen. Radha ontving vorige maand een beloning van de Indiase staat omdat ze zich heeft laten steriliseren. Als ze het over vijf jaar met haar man Ashok bij twee kinderen heeft gehouden, ontvangen ze 5000 roepies (72 euro) op een spaarrekening. Met het beloningssysteem tracht de regering arme Indiërs op het platteland over te halen minder kinderen te krijgen. In haar kliniek in Zuid-Delhi vertelt vrouwenarts Sandhaya Bansal (50), die twee klinieken in de hoofdstad New Delhi runt, dat ze tegen het Chinese model is. Gewoonweg omdat India een democratie is. Bevolkingsgroei India is niet te stuiten. omkopen met geld. Arme mensen maken het op, en krijgen nadien opnieuw kinderen. De oplossing is beter onderwijs en voorlichting, zegt de vrouwenarts. Bijna de helft van de vrouwen in Rajasthan is analfabeet. Als een vrouw haar man van het nut van een condoom probeert te overtuigen, slaat hij haar en zegt hij dat er een heks in het condoom zit. In haar kliniek is zojuist een vrouw bevallen van haar tweede kind. Vriendelijk maar beslist overtuigt ze de vrouw ervan niet meer kinderen te krijgen. Met een kleiner gezin heb je meer geld en tijd voor elkaar. De zojuist bevallen moeder belooft binnen een maand bij de vrouwenarts terug te komen voor de pil. De aanpak van Bansal heeft succes. In haar klinieken is het geboortecijfer teruggedrongen tot gemiddeld drie kinderen per gezin. Maar dat zijn er nog steeds te veel, zegt ze. India beperkt zich tot hum do hamare do ( Wij tweeën en onze twee ). Het is de populaire slagzin van een campagne uit de jaren tachtig waarin een stel ouders met een zoon en dochter het beeld van een kleine en daarom gelukkige familie moet uitstralen. Op de arme Indiërs had de leus geen effect. Bansal vreest dat India afstevent op 1,5 miljard inwoners zolang miljoenen arme Indiërs hun kinderen nog te hard nodig hebben om de inkomsten van het gezin op peil te houden. India lanceerde al in 1952 een nationaal programma om zijn bevolkingsgroei af te remmen, maar het aantal sterfgevallen in het land bleek nog veel sneller te dalen dan het aantal geboortes. India koos voor minder radicale oplossingen dan China, ook al werden er ook in India heel wat vrouwen tegen hun wil of zelfs zonder hun medeweten gesteriliseerd. Ze vindt dat je mensen niet moet Alleen de rijke middenklasse van De Volkskrant (24/11/09 en 21/04/10) Uitdaging door bevolkingsexplosie 13

14 2.6 China en India in de evolutie van de wereldbevolking D 7 OEFENING 9: Leeftijdshistogram - bevolkingspiramide Een leeftijdshistogram (bevolkingspiramide) is een grafische voorstelling van de samenstelling van de bevolking volgens aantal, leeftijd en geslacht. We onderscheiden 3 groepen: jongeren (0-15j), actieven (15j-60j) en ouderen (>60j). Bestudeer de onderstaande histogrammen van België, China, India en Mali (2010). Plaats de landen rechts naast het juiste histogram en vul de vaststellingen aan. piramidevorm: typisch voor een land met een hoog. geboortecijfer en een lage levensverwachting. Het groot aandeel van de jonge bevolking vraagt van de overheid investeringen in onderwijs werkgelegenheid flesvorm: en typisch voor een land met een hoog. maar afgeremd geboortecijfer en een laag sterftecijfer. urnevorm: typisch voor een land met een erg laag geboortecijfer en een groot aandeel ouderen Welke maatschappelijke problemen stellen zich in dit geval? een tekort aan arbeidskrachten vergrijzing van de bevolking hoge kosten gezondheidszorg Welke maatregelen dringen zich op voor de overheid? verhoging pensioenleeftijd controle op de uitgaven (oa in de gezondheidszorg) MANNEN Mali 2010 VROUWEN % % India 2010 % % MANNEN België 2010 VROUWEN % % MANNEN MANNEN China 2010 VROUWEN VROUWEN % % Mali India België China Uitdaging door bevolkingsexplosie 14

15 2.7 Afsluiter: om over na te denken... In 2050 ben ik... jaar. Dit staat me te wachten... Niet het klimaat, maar de vergrijzing is Europa s grootste uitdaging. Ondanks dat de klimaatswijziging alle media-aandacht opeist, blijft ook nog een andere tijdbom gewoon verder tikken: die van de vergrijzing. De Europese bevolking is vandaag reeds de oudste ter wereld en het gemiddelde geboortecijfer ligt met 1,5 kinderen per vrouw onder het vervangingsniveau. Over het ganse continent sterven meer mensen dan er kinderen geboren worden en terwijl de levensverwachting steeds verder toeneemt, zijn 19 van de 20 landen met de oudste bevolking Europees.. Richard Ehrman verzamelde enkele interessante cijfers in zijn boek The Power of Numbers - Why Europe Needs to Get Younger': Rusland verliest mensen per week door een laag geboortecijfer en een krimpende levensverwachting sinds de val van het communisme. In het jaar 2000 waren er nog 148 miljoen Russen; tegen 2050 zullen er nog 116 miljoen overblijven. Duitsers leven langer, maar met een geboorteratio van 1,4 per vrouw en een vrij laag immigratiecijfer zal ook de Duitse bevolking tegen het midden van deze eeuw met 12 miljoen mensen afnemen. Landen met lage geboortecijfers en een hoge emigratie eerder dan immigratie zullen nog sneller krimpen. Tegen 2050 zal Bulgarije 30% van haar bevolking verliezen; Oekraïne en Wit- Rusland verliezen 25% ; Polen, Letland, Litouwen en Roemenië ruw geschat 20%, Kroatië 15% en de Hongaarse bevolking krimpt met 10%. Italië en Spanje hebben dankzij grote recente immigratiegolven de eerste dreiging van hun uiterst lage geboortecijfers kunnen opvangen. Tussen 2000 en 2005 immigreerden jaarlijks netto mensen naar Spanje en naar Italië. Als gevolg daarvan zullen de bevolkingsaantallen stabiel blijven, maar wordt wel een dramatische veroudering van die bevolking verwacht. Tegen 2050 zou één op elke drie Italianen een gepensioneerde zijn. De VN voorspelt dat er tegen het midden van deze eeuw nog eens een miljard Aziaten bij zullen komen, iets minder dan een miljard Afrikanen, 200 miljoen meer Latijns-Amerikanen en 130 meer Noord-Amerikanen. Er zullen wel 40 miljoen minder Europeanen zijn. (9/7/09) WIST JE DAT? De mens heeft de groei van de bevolking onder controle maar om de levensstandaard van 9 miljard mensen te verzekeren moeten we de bronnen van de aarde goed beheren. Onze manier van leven bepaalt, meer dan de controle van de bevolkingsgroei, de mogelijkheid van overleven van onze planeet. Ook deze aspecten komen later dit jaar aan bod in de volgende thema s. Uitdaging door bevolkingsexplosie 15

16 Hoofdstuk 3: DEMOGRAFISCHE TRANSITIE 3.1 Fasen in de demografische transitie. Gedurende een lange periode kende de wereldbevolking een trage groei. Bij t begin van onze tijdrekening in het jaar 0 waren er wereldwijd zo n 250 miljoen mensen. De groei versnelde in de 19 de eeuw tijdens de industriële revolutie (grafiek oefening 2 blz.5). Waarom groeide de bevolking zo traag tot het einde van de 18 de eeuw en zo snel in de 19 de eeuw? Dat bestuderen we in de demografische transitie: het verloop van de bevolkingsevolutie van een gebied. D 8 OEFENING 10 Onderzoek De meeste industrielanden kennen een gelijkaardig verloop van de bevolkingsevolutie. A. Fase 1: pre-industrieel Hoe hoog is het geboortecijfer? 40 (België nu 11 ) Hoe hoog is het sterftecijfer? 38 (België nu 9 ) Deze cijfers waren in die eerste fase hoog Er werden veel kinderen geboren (6 per vrouw = hoog vruchtbaarheidscijfer) maar er was ook een grote kindersterfte. Hoe verklaar je dit grote kinderaantal? geen geboorteregeling + traditie lage huwelijksleeftijd uit noodzaak: door de hoge kindersterfte veel kinderen die hielpen als werkkracht Slechts 2 kinderen per familie overleven en vervangen hun ouders. Het gevolg hiervan is dat de totale bevolking ongeveer gelijk bleef Wat was de oorzaak van het hoge sterftecijfer? beperkte medische kennis beperkte hygiëne armoede hongersnoden en epidemieën Hoe verlopen de lijnen van geboorte en sterftecijfer? blijven parallel lopen Er is een zeer lage of geen natuurlijke aangroei. Uitdaging door bevolkingsexplosie 16

17 De lijnen van geboorte- en sterftecijfer zien er gelijkmatig uit, maar in detail zou je merken dat ze pieken en dalen vertonen door jaren van epidemieën, droogte, mislukken van oogst, hongersnood, Deze fase met hoge geboortecijfers en sterftecijfers die ongeveer gelijk blijven waardoor de totale bevolking ook nagenoeg gelijk blijft noemen we de: hoog-stationaire fase hoog omdat de geboorte- en sterftecijfers hoog zijn stationair omdat de totale bevolking gelijk blijft (stationair) B. Fase 2: begin baby-boom Hoe evolueert het sterftecijfer? daalt Hoe kon dit gebeuren? betere hygiëne betere medische voorzieningen Hoe evolueert het geboortecijfer? blijft hoog Hoe verklaar je dat? traditie (onder invloed van de godsdienst) voorkeur voor groot gezin Bestudeer de natuurlijke aangroei. De bevolking groeit aan Door de economische ontwikkeling is er meer werk betere landbouw > meer voedsel Deze fase met een hoog geboortecijfer, dalend sterftecijfer en een sterke aangroei van de bevolking noemen we de: vroeg-expansieve fase vroeg omdat het de eerste toename is van de totale bevolking expansief omdat de bevolking sterk (expansief) toeneemt Uitdaging door bevolkingsexplosie 17

18 C. Fase 3: de groei zet door Hoe evolueert het sterftecijfer daalt Welke zijn de oorzaken van het lagere sterftecijfer? jonge bevolking goede geneeskunde en betere hygiëne Hoe evolueert het geboortecijfer? het geboortecijfer daalt Welke maatschappelijke factoren veroorzaken deze tendens in het geboortecijfer? veranderende traditie en financiële druk kinderarbeid verdwijnt invoer van de leerplicht Bestudeer de natuurlijke aangroei. De bevolkingsaangroei vermindert De levensstandaard stijgt en de mentaliteit verandert: minder kinderen met meer kansen geboortebeperking. Deze fase met een dalend geboortecijfer, dalend sterftecijfer en een afnemende aangroei van de bevolking noemen we de: laat-expansieve fase laat omdat het de tweede fase van aangroei is expansief omdat de bevolking nog vrij sterk toeneemt D. Fase 4: stabilisatie Uitdaging door bevolkingsexplosie 18

19 Hoe evolueert het sterftecijfer? het sterftecijfer blijft laag Hoe evolueert het geboortecijfer? het geboortecijfer daalt sterk Wat maakt dit lage geboortecijfer mogelijk? anticonceptie (de pil) Er zijn kleine/grote gezinnen. Het geboortecijfer daalt tot het sterftecijfer. De kindersterfte is laag zodat de kinderen de ouders vervangen in het bevolkingscijfer. De transitie is volledig. Deze fase met een laag geboortecijfer, laag sterftecijfer en een nul aangroei van de bevolking noemen we de: laag-stationaire fase laag stationair omdat zowel geboorte- als sterftecijfer laag is omdat de totale bevolking gelijk blijft (stationair is) E. Fase 5 De demografische transitie heeft in de meeste industrielanden 4 fasen maar sommige Europese landen zitten al in een vijfde fase. Wat gebeurt er met het geboortecijfer? daalt verder Hoe evolueert het sterftecijfer? het stabiliseert Hoe evolueert de totale bevolking? neemt af Door de verbeterde positie van de vrouw die actief deelneemt aan het economisch leven kiezen koppels voor minder kinderen. Vrouwen krijgen omwille van studie en loopbaan ook later kinderen. Kinderen zijn niet meer nodig in de familiestructuur en zijn last in plaats van inkomen. Deze fase met een zeer laag geboortecijfer, laag sterftecijfer en een negatieve aangroei van de bevolking noemen we de..... fase ( zoek zelf een naam) Uitdaging door bevolkingsexplosie 19

20 3.2 Leeftijdsstructuur en demografische transitie. D 9 OEFENING 11 Effecten op de leeftijdsopbouw De evolutie van het geboorte en sterftecijfer tijdens de demografische transitie heeft een invloed op de leeftijdsstructuur. Die zal dan ook de vorm van het histogram (de bevolkingspiramide) beïnvloeden. Een dalend sterftecijfer tijdens de 2 de fase omvat vooral een dalen van het sterftecijfer bij kinderen. Kindersterfte was in de eerste fase immers zeer hoog. Een dalend sterftecijfer zorgt dus vooral voor een toename van de leeftijdsgroep van de jongeren. Na een tijd resulteert dit dan weer in een aangroei van de actieve leeftijdsgroep, de vruchtbare bevolkingsgroep. Wanneer het vruchtbaarheidscijfer dan even hoog blijft als voordien leidt dit tot een explosieve aangroei van de bevolking Als het geboortecijfer sterk daalt vermindert de jonge leeftijdsgroep. Dit zet zich later voort in een daling van actieven. De oudere leeftijdsgroep zal dan relatief groter worden. Hoe zal de verdeling van de leeftijdsgroepen zijn bij een laag geboorte- en sterftecijfer? de actieve groep zal het grootst worden Bij welke fase van de demografische transitie horen de onderstaande histogrammen? Schrijf de fase naast het histogram. Schrijf ook de vorm naast elk histogram. fase 2 piramidevorm fase 4 urnevorm fase 3 flesvorm fase 1 piramidevorm Uitdaging door bevolkingsexplosie 20

21 3.3 Demografische transitie in de wereld ZELFSTANDIG WERK De leidraad voor jouw zelfstandig werk vind je in de onderstaande studiewijzer! Volg nauwgezet de instructies binnen de opgegeven tijd. Veel succes! STUDIEWIJZER Opdracht Materialen Tijd Werkvorm Verbetering Ok oefening 12 tabel oefening 10 en min. individueel of groepswerk klassikaal D 10 OEFENING 12 Transitiefase andere gebieden In welke fase van het bestudeerde transitiemodel situeren zich andere gebieden? Onderzoek dat aan de hand van de gegevens in de onderstaande tabel. gegevens Verenigde Naties 2010 geboortecijfer streftecijfer bevolkingsgroei % sterfte <5 jaar vruchtbaarheid kind/vrouw jongeren <15 jaar % levensverwachting jaren BNP US$/inw. wereld ,1 65 2, ontwikkelde geb ,3 8 1, ontwikkelingsgeb ,3 71 2, Afrika , , Sub-Sahara-Afr , , Latijns-Amerika ,0 24 2, Anglo-Amerika ,9 7 2, Europa ,0 9 1, Azië ,1 52 2, West-Azië ,7 32 2, Zuid-Azië ,3 52 2, India ,3 73 2, Oost-Azië ,5 25 1, China ,6 26 1, Japan ,2 4 1, Oceanië ,2 27 2, Vergelijk de geboorte-, sterfte- en groeicijfers, en bepaal aan de hand van deze gegevens in welke fase van het transitiemodel het gebied zich bevindt. (1) Duid dit met een pijl aan op het transitiemodel. Argumenteer die keuze en verklaar de vorm van het bijhorende bevolkingshistogram met de andere cijfergegevens (2). Uitdaging door bevolkingsexplosie 21

22 hoog-stationair vroeg-expandief laat-expansief laag-stationair A C E B D A. EUROPA 1. laag geboortecijfer en redelijk hoog sterftecijfer -> geen groei -> einde laag-stationaire fase 2. lage vruchtbaarheid met weinig zuigelingensterfte -> kleine groep jongeren hoge levensverwachting -> grote groep ouderen -> urnevormig histogram B. Ontwikkelde gebieden 1. een laag geboortecijfer en redelijk hoog sterftecijfer -> geen groei -> einde laag-stationaire fase 2. een lage vruchtbaarheid en een laag sterftecijfer -> kleine groep jongeren een hoge levensverwachting -> grote groep ouderen -> urnevormig histogram. C. Sub-Sahara-Afrika 1. een zeer hoog geboortecijfer en redelijk hoog sterftecijfer -> sterke groei -> vroeg expansieve fase 2. een hoge vruchtbaarheid en een hoog sterftecijfer -> grote groep jongeren een lage levensverwachting -> grote groep ouderen -> piramidevormig histogram D. Anglo-Amerika 1. een laag geboortecijfer en laag sterftecijfer -> geen groei -> einde laag-stationaire fase 2. een lage vruchtbaarheid en een laag sterftecijfer -> kleine groep jongeren een hoge levensverwachting -> grote groep ouderen -> urnevormig histogram E. Latijns-Amerika 1. een gemiddeld geboortecijfer en laag sterftecijfer -> lichte groei -> laat expansieve - laag-stationaire fase 2. een tamelijk lage vruchtbaarheid en een tamelijk hoge sterfte -> matige groep jongeren een tamelijk hoge levensverwachting -> grote groep ouderen -> flesvormig - urnevormig histogram Uitdaging door bevolkingsexplosie 22

23 F. Azië G. China H. India I. Japan J. Oceanië Waarom is t sterftecijfer in de ontwikkelde gebieden hoger dan in ontwikkelingsgebieden? de ontwikkelde gebieden hebben een oudere bevolking. Hoe verklaar je het hoge sterftecijfer en de lage levensverwachting in Afrika? armoede conflicten aids Bij welke gebieden sluiten India en China aan? China ontwikkeld gebied / ontwikkelingsgebied India ontwikkeld gebied / ontwikkelingsgebied Uitdaging door bevolkingsexplosie 23

Uitdaging door bevolkingsexplosie

Uitdaging door bevolkingsexplosie Berkenboom Humaniora 1 Aardrijkskunde 4 e jaar Uitdaging door bevolkingsexplosie Geogenie p. 60-63 Atlas p.... 2.. Bevollk kiingsgroeii tegenover -stagnatiie 1. Wereldkaarten: bevolkingsspreiding, ontwikkeling,

Nadere informatie

Bevolkingsspreiding. Waar zit iedereen? Juist of onjuist: China is het grootste land ter wereld. A. Juist. B. Onjuist

Bevolkingsspreiding. Waar zit iedereen? Juist of onjuist: China is het grootste land ter wereld. A. Juist. B. Onjuist Bevolking Waar zit iedereen? Waar zit iedereen? Bevolkingsspreiding Vraag 1 van 9 Juist of onjuist: China is het grootste land ter wereld. A. Juist B. Onjuist De manier waarop de bevolking over een gebied

Nadere informatie

Artikelen. Allochtonenprognose : naar 5 miljoen allochtonen

Artikelen. Allochtonenprognose : naar 5 miljoen allochtonen Artikelen Allochtonenprognose 28 2: naar miljoen allochtonen Joop Garssen en Coen van Duin Volgens de nieuwe allochtonenprognose zal Nederland in 2 bijna, miljoen allochtonen tellen, 1,8 miljoen meer dan

Nadere informatie

1. De bevolkingsspreiding en -groei in de wereld

1. De bevolkingsspreiding en -groei in de wereld Hoofdstuk 3 Socio- economische verscheidenheid 1. De bevolkingsspreiding en -groei in de wereld 1.1 De wereldblokken Noteer per reeks welk gemeenschappelijk thema je kan herkennen. REEKS 1 Thema:.. REEKS

Nadere informatie

Eindexamen aardrijkskunde vwo II

Eindexamen aardrijkskunde vwo II Zuidoost-Azië Opgave 5 Regionale en sociale ongelijkheid in Vietnam Bestudeer de bronnen 1 en 2 uit het bronnenboekje die bij deze opgave horen. Gebruik bron 1 en een atlaskaart. De regio s die nu het

Nadere informatie

Het onderdeel van aardrijkskunde dat zich bezighoudt met de bevolkingsomvang en de bevolkingssamenstelling wordt demografie genoemd.

Het onderdeel van aardrijkskunde dat zich bezighoudt met de bevolkingsomvang en de bevolkingssamenstelling wordt demografie genoemd. Rekenen aan bevolkingscijfers Introductie Het aantal mensen in een gebied is niet steeds gelijk. De bevolkingsomvang verandert voortdurend. Er worden kinderen geboren en er gaan mensen dood. Ook kunnen

Nadere informatie

ADOPTIE Trends en analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 2008 tot en met 2012

ADOPTIE Trends en analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 2008 tot en met 2012 Ministerie van Veiligheid en Justitie ADOPTIE Trends en analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 28 tot en met 212 Maart 213 Overzicht van het aantal verstrekte beginseltoestemmingen

Nadere informatie

Demografische transitie hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Demografische transitie hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd 04 May 2016 Licentie CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie Webadres http://maken.wikiwijs.nl/63718 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie

ADOPTIE Trends en analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 2009 tot en met 2013

ADOPTIE Trends en analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 2009 tot en met 2013 Ministerie van Veiligheid en Justitie ADOPTIE Trends en analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 29 tot en met 213 Maart 214 Overzicht van het aantal verstrekte beginseltoestemmingen

Nadere informatie

Uitdaging door bevolkingsexplosie

Uitdaging door bevolkingsexplosie Berkenboom Humaniora 1 Aardrijkskunde 4 e jaar Uitdaging door bevolkingsexplosie Geogenie p. 60-63 Atlas p.... 1.. Chiina en IIndiia boven het miilljjard China, een land zonder broertjes of zusjes? 1.

Nadere informatie

Inhoudsopgave hoofdstuk 2

Inhoudsopgave hoofdstuk 2 -46- Inhoudsopgave hoofdstuk 2 Samenvatting hoofdstuk 2 Tabellen: 2.1 Loop van de bevolking 2.2 Loop van de bevolking in Haaglanden per gemeente, Zuid-Holland en Nederland in 2013 2.3 Loop van de bevolking

Nadere informatie

Thema 1: Uitdagingen door bevolkingsexplosie

Thema 1: Uitdagingen door bevolkingsexplosie VOETen Thema 1: Uitdagingen door bevolkingsexplosie Leerplandoelen (met eindtermen ET + Lesonderwerpen leerboek/ Zelfstandig Werk/ Taken 01-16/ 09/05 19-23/ 09/05 26/09-30/09/05 Door analyse van beelden,

Nadere informatie

Bestudeer de bronnen 1 en 2 uit het bronnenboekje die bij deze opgave horen.

Bestudeer de bronnen 1 en 2 uit het bronnenboekje die bij deze opgave horen. Wereld Opgave 1 Globalisering van IKEA Bestudeer de bronnen 1 en 2 uit het bronnenboekje die bij deze opgave horen. In 1963 opende IKEA zijn eerste buitenlandse vestiging. Daarna volgden er nog veel meer.

Nadere informatie

Demografische groei-bevolkingsexplosie. Uitdagingen en gevolgen voor duurzame ontwikkeling en voedselzekerheid

Demografische groei-bevolkingsexplosie. Uitdagingen en gevolgen voor duurzame ontwikkeling en voedselzekerheid Demografische groei-bevolkingsexplosie Uitdagingen en gevolgen voor duurzame ontwikkeling en voedselzekerheid Het goede nieuws: de bevolkingsaangroei (%), is wereldwijd al een tijdje dalende. De piek werd

Nadere informatie

Vooruitzichten tot beperking van de groei van de wereldbevolking

Vooruitzichten tot beperking van de groei van de wereldbevolking Dr. J.K.S. van Ginneken Vooruitzichten tot beperking van de groei van de wereldbevolking Bevolkingsprognoses van de Verenigde Naties wijzen erop dat de wereldbevolking nog 50 tot 60 jaar in hoog tempo

Nadere informatie

Samenvatting bevolkingscijfer op 01/01/2016

Samenvatting bevolkingscijfer op 01/01/2016 Samenvatting bevolkingscijfer op 1/1/216 Op 1 januari 216 telde Roeselare in totaal 6.941 inwoners, een stijging van 586 inwoners ten opzichte van 1 januari 215, waarbij er 539 meer vrouwen dan mannen

Nadere informatie

Type special need bij geadopteerde kinderen in 2009

Type special need bij geadopteerde kinderen in 2009 Type special need bij geadopteerde kinderen in 29 8% 8% verhoogd med. risico 42% 6% < 4 operaties operaties + revalidatie 5% soc.emo. belaste achtergrond % Afrika 4% 3% % 4% 2% verhoogd risico < 4 operaties

Nadere informatie

Prognose van de bevolking naar herkomst,

Prognose van de bevolking naar herkomst, Prognose van de bevolking naar herkomst, 6 Lenny Stoeldraijer en Joop Garssen In 6 zal Nederland ruim 7,7 miljoen inwoners tellen,, miljoen meer dan op dit moment. De samenstelling van de bevolking zal

Nadere informatie

een wereld apart Vanuit aardrijkskundige (= geografische) invalshoek

een wereld apart Vanuit aardrijkskundige (= geografische) invalshoek een wereld apart Vanuit aardrijkskundige (= geografische) invalshoek Wat is aardrijkskunde op zoek naar een verklaring voor de ruimtelijke verschijnselen aan het aardoppervlak. Beschrijvende vragen: bodem

Nadere informatie

MINDER ARMOEDE MILLENNIUMDOEL 1. Beantwoord de volgende vragen en gebruik daarbij de kaart MINDER ARMOEDE.

MINDER ARMOEDE MILLENNIUMDOEL 1. Beantwoord de volgende vragen en gebruik daarbij de kaart MINDER ARMOEDE. MILLENNIUMDOEL 1 MINDER ARMOEDE kaart MINDER ARMOEDE. 1. Wat betekent de extreme armoedegrens? 2. In welk werelddeel liggen de meeste landen waar mensen onder de armoedegrens van 1,25 dollar per dag leven?

Nadere informatie

Toekomstige demografische veranderingen gemeente Groningen in een notendop

Toekomstige demografische veranderingen gemeente Groningen in een notendop VLUGSCHRIFT Bevolkingsprognose gemeente Groningen - Toekomstige demografische veranderingen gemeente Groningen in een notendop Inleiding De omvang en samenstelling van de bevolking van de gemeente Groningen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-073 13 december 2012 9.30 uur Potentiële beroepsbevolking blijft straks op peil dankzij 65-plussers Geen langdurige krimp potentiële beroepsbevolking

Nadere informatie

Nigeria. 1. Bevolking en welvaart in Nigeria 2. Voedselvoorziening in Nigeria 3. Nigeria in de wereldeconomie 4. Gezond in Nigeria

Nigeria. 1. Bevolking en welvaart in Nigeria 2. Voedselvoorziening in Nigeria 3. Nigeria in de wereldeconomie 4. Gezond in Nigeria Nigeria 1. Bevolking en welvaart in Nigeria 2. Voedselvoorziening in Nigeria 3. Nigeria in de wereldeconomie 4. Gezond in Nigeria Marèl Smit & Anne Jekel H3T3 1.Bevolking en welvaart in Nigeria Nigeria

Nadere informatie

Bevolkingsprognose 2002 2050: anderhalf miljoen inwoners erbij

Bevolkingsprognose 2002 2050: anderhalf miljoen inwoners erbij Bevolkingsprognose 22 25: anderhalf miljoen inwoners erbij Andries de Jong Volgens de nieuwe bevolkingsprognose van het CBS zal het inwonertal van Nederland toenemen van de huidige 16,2 miljoen naar 17,7

Nadere informatie

FACTSHEET FRESH VEGETABLES

FACTSHEET FRESH VEGETABLES miljoen dollar cq. 1000 ton Factsheet verse groenten januari 2016 FACTSHEET FRESH VEGETABLES Fruit&VegetableFacts; JanKeesBoon; +31654687684; fruitvegfacts@gmail.com WERELDHANDEL VERSE GROENTEN IN 2015

Nadere informatie

STAD ZOTTEGEM. Bevolkingscijfers 2014

STAD ZOTTEGEM. Bevolkingscijfers 2014 STAD ZOTTEGEM Bevolkingscijfers 2014 Overzicht 2014 Aantal inwoners Mannen Vrouwen Totaal 12565 13233 25798 Geboorten Mannen Vrouwen Totaal 110 99 209 Natuurlijk saldo (Geboorten - Overlijdens) Overlijdens

Nadere informatie

ADOPTIE Trends en analyse

ADOPTIE Trends en analyse Ministerie van Veiligheid en Justitie ADOPTIE Trends en analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 21 tot en met 214 Februari 215 Overzicht van het aantal verstrekte beginseltoestemmingen

Nadere informatie

Naam : Klas : Datum :

Naam : Klas : Datum : Duurzame ontwikkeling Over duurzame ontwikkeling circuleren inmiddels honderden definities. Vaak wordt de internationaal aanvaarde definitie uit het rapport "Our Common Future" (Brundtland-rapport, 1987)

Nadere informatie

De Russische bevolking groeit weer

De Russische bevolking groeit weer De Russische bevolking groeit weer Jan Limbeek In 2009 groeide de Russische bevolking voor het eerst sinds 1992 met 23.000 mensen of 0,002%. Een erg bescheiden groei dus, die bovendien voor rekening komt

Nadere informatie

De toekomst van de bevolking. Luc Bonneux Arts, demografisch epidemioloog

De toekomst van de bevolking. Luc Bonneux Arts, demografisch epidemioloog De toekomst van de bevolking Luc Bonneux Arts, demografisch epidemioloog Geboorte en sterfte in Nederland Demografische transitie. Het dalen van sterftecijfers, gevolgd door het later en minder snel

Nadere informatie

Bevolkingsomvang in Bronckhorst

Bevolkingsomvang in Bronckhorst Bevolkingsomvang in Bronckhorst Een demografisch onderzoek naar bevolkingsomvang, geboorte, sterfte, emigratie en vestiging in de (voorlopers) van de gemeente Bronckhorst, 1970-2015 Manfred te Grotenhuis

Nadere informatie

3. Meer dan de helft van de 57 miljoen niet-schoolgaande kinderen leeft in Afrika bezuiden de Sahara. Juist Bron: www.un.org

3. Meer dan de helft van de 57 miljoen niet-schoolgaande kinderen leeft in Afrika bezuiden de Sahara. Juist Bron: www.un.org of fout 1. In Afrika bezuiden de Sahara is het aantal personen in extreme armoede gestegen tussen 1990 en 2010. 290 miljoen in 1990, 414 miljoen in 2010. 2. Tussen 2000 en 2011 is het aantal niet-schoolgaande

Nadere informatie

Gezondheidsindicatoren 2005 Vlaams Gewest. Algemene sterftecijfers

Gezondheidsindicatoren 2005 Vlaams Gewest. Algemene sterftecijfers Vlaams Gewest Gepubliceerd op: http://www.zorg-en-gezondheid.be/cijfers.aspx - oktober 2007 Door: Cloots Heidi, De Kind Herwin, Kongs Anne, Smets Hilde Afdeling Informatie & Ondersteuning Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Tempo vergrijzing loopt op

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Tempo vergrijzing loopt op Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-083 17 december 2010 9.30 uur Tempo vergrijzing loopt op Komende 5 jaar half miljoen 65-plussers erbij Babyboomers leven jaren langer dan vooroorlogse

Nadere informatie

Artikelen. Huishoudensprognose : belangrijkste uitkomsten. Maarten Alders en Han Nicolaas

Artikelen. Huishoudensprognose : belangrijkste uitkomsten. Maarten Alders en Han Nicolaas Artikelen Huishoudensprognose 2 25: belangrijkste uitkomsten Maarten Alders en Han Nicolaas Het aantal huishoudens neemt de komende jaren toe, van 7,1 miljoen in 25 tot 8,1 miljoen in 25. Dit blijkt uit

Nadere informatie

China. Het Eénkindbeleid

China. Het Eénkindbeleid Het Eénkindbeleid Paragraaf 1 Eénkindbeleid In deze les gaan we een inleiding geven over het onderwerp éénkindbeleid in China. Hierbij behandelen we de algemene zaken. Wat is de geschiedenis, waarom hebben

Nadere informatie

Overzicht Geboorten. Mannen Vrouwen Totaal Overlijdens. Mannen Vrouwen Totaal Aankomsten

Overzicht Geboorten. Mannen Vrouwen Totaal Overlijdens. Mannen Vrouwen Totaal Aankomsten Overzicht 2013 Aantal inwoners Mannen Vrouwen Totaal 12468 13211 25679 Geboorten Mannen Vrouwen Totaal 137 129 266 Natuurlijk saldo (Geboorten - Overlijdens) Overlijdens Mannen Vrouwen Totaal 5-16 -11

Nadere informatie

De Geo. 3 havo/vwov Aardrijkskunde voor de onderbouw. Antwoorden hoofdstuk 2. www.degeo-online.nl. 1ste druk

De Geo. 3 havo/vwov Aardrijkskunde voor de onderbouw. Antwoorden hoofdstuk 2. www.degeo-online.nl. 1ste druk De Geo 3 havo/vwov Aardrijkskunde voor de onderbouw Antwoorden hoofdstuk 2 www.degeo-online.nl 1ste druk 2 De toekomst van Nederland Start 1 a Onbereikbaarheid Randstad; vergrijzing; waterberging op de

Nadere informatie

Bevolkingsontwikkeling China vmbo-kgt34

Bevolkingsontwikkeling China vmbo-kgt34 Auteur VO-content Laatst gewijzigd 21 October 216 Licentie CC Naamsvermelding 3. Nederland licentie Webadres http://maken.wikiwijs.nl/8262 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

De buitenlandse handel van België

De buitenlandse handel van België De buitenlandse handel van België 1 ste kwartaal 2010 1 De buitenlandse handel van België na het eerste kwartaal van 2010 (Bron: NBB communautair concept*) Analyse van de cijfers van het eerste kwartaal

Nadere informatie

Overzicht van het aantal verstrekte beginseltoestemmingen over de jaren

Overzicht van het aantal verstrekte beginseltoestemmingen over de jaren Overzicht van het aantal verstrekte beginseltoestemmingen over de jaren 26-21 1.1. Overzicht betrekking hebbend op de procedure tot opneming van buitenlandse adoptiefkinderen in Nederlandse gezinnen over

Nadere informatie

ADOPTIE Trends en Analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 2011 tot en met 2015

ADOPTIE Trends en Analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 2011 tot en met 2015 Ministerie van Veiligheid en Justitie ADOPTIE Trends en Analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 211 tot en met 215 Februari 216 Overzicht van het aantal verleende beginseltoestemmingen

Nadere informatie

9 10B. Poelman en C. van Duin

9 10B. Poelman en C. van Duin 9 10B. Poelman en C. van Duin Bevolkingsprognose 2009 2060 Publicatiedatum CBSwebsite: 12 maart 2010 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** = nader voorlopig

Nadere informatie

Meer over jeugdigen in Leiden staat in hoofdstuk 13 over Jeugd. Meer over ouderen in Leiden staat in hoofdstuk 14 over Welzijn en zorg.

Meer over jeugdigen in Leiden staat in hoofdstuk 13 over Jeugd. Meer over ouderen in Leiden staat in hoofdstuk 14 over Welzijn en zorg. Hoofdstuk 1 Bevolking 1.1 Inleiding In dit hoofdstuk gaat het om de Leidse bevolking: hoeveel inwoners zijn er, wat zijn hun kenmerken, waar in de stad wonen zij, zijn vragen waarop dit hoofdstuk ingaat.

Nadere informatie

Zuid-Azie zag in deze periode zijn scholingsgraad in het basisonderwijs stijgen van 78 naar 93%. Bron: www.un.org

Zuid-Azie zag in deze periode zijn scholingsgraad in het basisonderwijs stijgen van 78 naar 93%. Bron: www.un.org Quiz 1. Hoeveel jongeren wereldwijd tussen 15 en 24 jaar kunnen niet lezen en schrijven? 4 miljoen 123 miljoen 850 miljoen 61% van hen zijn jonge vrouwen. Bron: www.un.org 2. Over de hele wereld is het

Nadere informatie

Landelijke abortusregistratie 2011

Landelijke abortusregistratie 2011 Landelijke abortusregistratie 2011 Deze factsheet doet verslag van de abortuscijfers, gebaseerd op gegevens die zijn verzameld voor de Landelijke abortusregistratie (LAR). Als aanvulling hierop wordt ook

Nadere informatie

FRANKRIJK VEEL STERKER VERGRIJSD DAN NEDERLAND

FRANKRIJK VEEL STERKER VERGRIJSD DAN NEDERLAND KINDERTAL Frankrijk kende dus al vroeg een veel lager kindertal dan Nederland. Pas na 1970 eeuw wisselden de posities, en zakte het Nederlandse cijfer onder dat van Frankrijk (zie tabel 1 met enkele kerncijfers).

Nadere informatie

Druiven: Ontwikkeling wereldhandel en aandeel Chili (export) en Nederland (import) 10%

Druiven: Ontwikkeling wereldhandel en aandeel Chili (export) en Nederland (import) 10% wereldhandel in 1000 ton Factsheet druiven oktober FACTSHEET DRUIVEN Fruit&VegetableFacts; JanKeesBoon; +31654687684; fruitvegfacts@gmail.com Groei wereldhandel in druiven, vooral nieuwe markten Zuid en

Nadere informatie

Op 31 december 2012 telde het arrondissement Turnhout inwoners. Hiermee vertegenwoordigen we 7% van de Vlaamse inwoners.

Op 31 december 2012 telde het arrondissement Turnhout inwoners. Hiermee vertegenwoordigen we 7% van de Vlaamse inwoners. Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Demografie Samenvatting Inwonersaantal: 442.508 (2012) 90% van de inwoners heeft de Belgische nationaliteit.

Nadere informatie

Mouna s verhaal met bijhorende MDG s

Mouna s verhaal met bijhorende MDG s Mouna s verhaal met bijhorende MDG s Foto 1. Lucia kreunt en wist het zweet van haar voorhoofd. Ze heeft zoveel pijn, weet niet wat te doen. Het is de tweede keer dat ze bevalt van een kindje. Deze keer

Nadere informatie

ADOPTIE Trends en analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 2007 tot en met 2011

ADOPTIE Trends en analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 2007 tot en met 2011 Ministerie van Veiligheid en Justitie ADOPTIE Trends en analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 27 tot en met 211 Maart 212 Overzicht van het aantal verstrekte beginseltoestemmingen

Nadere informatie

Bevolkingsontwikkeling vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Bevolkingsontwikkeling vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd 21 October 2016 Licentie CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie Webadres http://maken.wikiwijs.nl/82645 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

Antwoorden. 32-jarige vrouwen op 1 januari Zo gaan we jaar per jaar verder en vinden

Antwoorden. 32-jarige vrouwen op 1 januari Zo gaan we jaar per jaar verder en vinden Antwoorden 1. De tabel met bevolkingsaantallen is niet moeilijk te begrijpen. We zullen gebruik maken van de bevolkingsaantallen volgens geslacht en leeftijdsklassen van 1 jaar (de cijfers die in het midden

Nadere informatie

Lesonderwerpen leerboek/ Excursie-items (+ voorbereiding en naverwerking) Les 2: China voert een bevolkingspolitiek

Lesonderwerpen leerboek/ Excursie-items (+ voorbereiding en naverwerking) Les 2: China voert een bevolkingspolitiek Lesdag: Thema 1: Uitdagingen door bevolkingsexplosie Leerplandoelen (met eindtermen ET + doelst. gerealiseerd tijdens Lesonderwerpen leerboek/ voorbereiding en naverwerking) Zelfstandig Werk/ Taken 05-09/

Nadere informatie

aardrijkskunde voor vmbo bovenbouw vmbo-kgt zakboek samenvattingen begrippen

aardrijkskunde voor vmbo bovenbouw vmbo-kgt zakboek samenvattingen begrippen aardrijkskunde voor vmbo bovenbouw 3 + 4 vmbo-kgt zakboek samenvattingen begrippen Inhoud 3 vmbo-kgt MODULE 1 Arm en rijk Hoofdstuk 1 Arme en rijke Nederlanders 5 Hoofdstuk 2 Arm en rijk in Nederland en

Nadere informatie

G E M E E N T E L I J K E F I C H E S M I N D E R H E D E N editie 2009

G E M E E N T E L I J K E F I C H E S M I N D E R H E D E N editie 2009 Gemeente Halen Welkom op de startpagina van de lijke fiches minderheden! De lijke fiches minderheden bevatten een basisdatafiche, een fiche, enkele detailfiches en een fiche met demografische gegevens

Nadere informatie

China. - Eenkindpolitiek les 2 - ? Hoe zou de Chinese regering ervoor kunnen zorgen dat er meer meisjes. Pagina 1

China. - Eenkindpolitiek les 2 - ? Hoe zou de Chinese regering ervoor kunnen zorgen dat er meer meisjes. Pagina 1 Pagina 1 Groep 8 Colofon China - Eenkindpolitiek les 2 - Leerling - informatie Inleiding Jullie hebben al een les gehad over de éénkindpolitiek. Wat weten jullie er allemaal al van? Wat jullie al weten,

Nadere informatie

Eindexamen aardrijkskunde vmbo gl/tl 2006 - I

Eindexamen aardrijkskunde vmbo gl/tl 2006 - I Meerkeuzevragen Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. MIGRATIE EN DE MULTICULTURELE SAMENLEVING tekst 1 De gemeenschap van mijn overgrootvader vormt een van oudste minderheidsgroepen

Nadere informatie

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research Toerisme in perspectief NBTC Holland Marketing Afdeling Research Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en de factoren

Nadere informatie

1. Lees de tekst met het stappenplan. Kom je nog moeilijke woorden tegen in de tekst? Gebruik dan de woordhulp.

1. Lees de tekst met het stappenplan. Kom je nog moeilijke woorden tegen in de tekst? Gebruik dan de woordhulp. Tekst lezen 1. Lees de tekst met het stappenplan. Kom je nog moeilijke woorden tegen in de tekst? Gebruik dan de woordhulp. 2. Er staan een aantal moeilijke woorden in de tekst. Hieronder zie je twee rijtjes:

Nadere informatie

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 19 november 2014

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 19 november 2014 Aan de raad van de gemeente Lelystad uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 19 november 2014 behandeld door algemeen nummer U13-74923 bijlagen FAB-SEC dossiernummer AC Dombroek-van Vliet 14 0320 1 onderwerp

Nadere informatie

People. Europa telt niet de meeste inwoners, maar heeft. wel de hoogste bevolkingsdichtheid van alle regio s

People. Europa telt niet de meeste inwoners, maar heeft. wel de hoogste bevolkingsdichtheid van alle regio s People Europa telt niet de meeste inwoners, maar heeft wel de hoogste bevolkingsdichtheid van alle regio s in de wereld. De gemiddelde Europeaan wordt steeds ouder en krijgt steeds minder kinderen. Veel

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen KORTRIJK. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen KORTRIJK. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen KORTRIJK HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Kortrijk Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

China. - Eenkindpolitiek les 2 - ? Hoe zou de Chinese regering ervoor kunnen zorgen dat er meer meisjes. Pagina 1

China. - Eenkindpolitiek les 2 - ? Hoe zou de Chinese regering ervoor kunnen zorgen dat er meer meisjes. Pagina 1 Pagina 1 Groep 8 Colofon China - Eenkindpolitiek les 2 - Leerling - informatie Inleiding Jullie hebben al een les gehad over de eenkindpolitiek. Wat weten jullie er allemaal al van? Wat jullie al weten,

Nadere informatie

Kernprognose : tijdelijk minder geboorten

Kernprognose : tijdelijk minder geboorten Bevolkingstrends 214 Kernprognose 213 : tijdelijk minder geboorten Dit artikel verscheen eerder, op 16-12-213, als thema-artikel en webartikel op de website. Coen van Duin Lenny Stoeldraijer januari 214

Nadere informatie

Arm en Rijk. Hoofdstuk 2: Arm en rijk in de Verenigde Staten

Arm en Rijk. Hoofdstuk 2: Arm en rijk in de Verenigde Staten Arm en Rijk Hoofdstuk 2: Arm en rijk in de Verenigde Staten 2.1 Rijk en arm in de Verenigde Staten De rijke Verenigde Staten Je kunt op verschillende manieren aantonen dat de VS een rijk land is. Het BNP

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen ROESELARE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen ROESELARE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen ROESELARE HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Roeselare Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen OOSTENDE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen OOSTENDE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen OOSTENDE HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Oostende Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

COMMERCIËLE RESULTATEN 1 e HALFJAAR 2015

COMMERCIËLE RESULTATEN 1 e HALFJAAR 2015 PERSBERICHT 07/07/2015 COMMERCIËLE RESULTATEN 1 e HALFJAAR 2015 Renault wint terrein in Europa en consolideert zijn positie In het eerste halfjaar was er een lichte stijging van het aantal inschrijvingen

Nadere informatie

Allochtonen, 2012 Gepubliceerd op Compendium voor de Leefomgeving (http://www.clo.nl)

Allochtonen, 2012 Gepubliceerd op Compendium voor de Leefomgeving (http://www.clo.nl) Indicator 13 februari 2013 U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link [1] bekijken. In 2012 woonden er in Nederland

Nadere informatie

Risico op sterfte door hart- en vaatziekten in 10 jaar tijd met 25 procent gedaald

Risico op sterfte door hart- en vaatziekten in 10 jaar tijd met 25 procent gedaald PERSMEDEDELING VAN JO VANDEURZEN, VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 4 oktober 2012 Risico op sterfte door hart- en vaatziekten in 10 jaar tijd met 25 procent gedaald De kans dat Vlamingen

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen KORTEMARK. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen KORTEMARK. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen KORTEMARK Arrondissement Diksmuide HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen ARDOOIE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen ARDOOIE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen ARDOOIE HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Tielt Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen SPIERE-HELKIJN. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen SPIERE-HELKIJN. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen SPIERE-HELKIJN HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Kortrijk Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen RUISELEDE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen RUISELEDE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen RUISELEDE HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Tielt Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen LANGEMARK-POELKAPELLE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen LANGEMARK-POELKAPELLE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen LANGEMARK-POELKAPELLE HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Ieper Opsplitsing in

Nadere informatie

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Onderzoek

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Onderzoek Toerisme in perspectief NBTC Holland Marketing Afdeling Onderzoek Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en de factoren

Nadere informatie

Human Development Report 2013 Verrassende cijfers over armoede en kantelende wereldverhoudingen

Human Development Report 2013 Verrassende cijfers over armoede en kantelende wereldverhoudingen 1 Human Development Report 2013 Verrassende cijfers over armoede en kantelende wereldverhoudingen Het recente rapport van UNDP 1 bevat naar goede gewoonte een schat aan informatie, maar vaak ook verrassende

Nadere informatie

ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010

ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010 ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010 Meer personen op de arbeidsmarkt in de eerste helft van 2010. - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten, 2 de

Nadere informatie

ADOPTIE Trends en analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 2004 tot en met Datum 30 maart 2009

ADOPTIE Trends en analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 2004 tot en met Datum 30 maart 2009 ADOPTIE Trends en analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 24 tot en met 28 Datum 3 maart 29 Overzicht van het aantal verstrekte beginseltoestemmingen over de jaren 24-28 1.1.

Nadere informatie

Wijnimport Nederland naar regio

Wijnimport Nederland naar regio DO RESEARCH Wijnimport Nederland naar regio Sterke opmars wijn uit Chili Jeroen den Ouden 1-10-2011 Inleiding en inhoudsopgave Pagina I De invoer van wijn in Nederland 1 II De invoer van wijn naar herkomst

Nadere informatie

Demografische ontwikkelingen in Curaçao in 2015

Demografische ontwikkelingen in Curaçao in 2015 Demografische ontwikkelingen in Curaçao in 2015 Menno ter Bals Inleiding Bij het bevolkingsregister van Curaçao 1 worden geboortes, sterftes, binnenlandse en buitenlandse verhuizingen (migraties) en huwelijken

Nadere informatie

Hoofdstuk II - 2. De Noord-Limburgse bevolking.

Hoofdstuk II - 2. De Noord-Limburgse bevolking. Hoofdstuk II - 2. De Noord-Limburgse bevolking. 2.1. Totale bevolking Noord-Limburg telde op 01.01.1998 134.962 inwoners. Dit is 17% van de Limburgse bevolking op 25% van de oppervlakte van de provincie.

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Medemblik

Demografische ontwikkeling Gemeente Medemblik Demografische ontwikkeling Gemeente Medemblik Andijk Opmeer Medemblik Wervershoof Enkhuizen Stede Broec Koggenland Hoorn Drechterland Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners

Nadere informatie

1894 zelfdodingen in 2016

1894 zelfdodingen in 2016 1894 zelfdodingen in 2016 Het aantal zelfdodingen neemt elk jaar toe, maar gerelateerd aan de bevolkingsopbouw blijft het zelfdodingscijfer sinds 2013 op hetzelfde niveau. Dit meldt het CBS op basis van

Nadere informatie

Overzichtsrapport SER Gelderland

Overzichtsrapport SER Gelderland Overzichtsrapport SER Gelderland Bevolking en participatie In opdracht van SER Gelderland September 2008 Drs. J.D. Gardenier L.T. Schudde CAB Martinikerkhof 30 9712 JH Groningen 050-3115113 cab@cabgroningen.nl

Nadere informatie

Welzijn vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Welzijn vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd 16 November 2016 Licentie CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie Webadres http://maken.wikiwijs.nl/82615 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

Inhoudsopgave hoofdstuk 1

Inhoudsopgave hoofdstuk 1 -18- Inhoudsopgave hoofdstuk 1 Samenvatting hoofdstuk 1 Tabellen: 1.1 Bevolking in Delft naar geslacht en bevolking in Nederland op 1 januari 1.2 Doelgroepen op basis van leeftijd in de bevolking per wijk

Nadere informatie

LES 1: De wereld in verandering

LES 1: De wereld in verandering LES 1: De wereld in verandering 1 Les 1: De wereld in verandering Vakken Zedenleer/godsdienst, economie, geschiedenis, aardrijkskunde, PAV Eindtermen Sociale vaardigheden, burgerzin, ICT, vakoverschrijdend,

Nadere informatie

COMMERCIËLE RESULTATEN WERELD 2009*

COMMERCIËLE RESULTATEN WERELD 2009* 14 januari 2010 COMMERCIËLE RESULTATEN WERELD 2009* De Renault groep verhoogt zijn marktaandeel tot 3,7% dankzij de goede commerciële prestaties in het tweede halfjaar De Renault groep bereikt zijn doelstelling:

Nadere informatie

De buitenlandse handel van België - 2009 -

De buitenlandse handel van België - 2009 - De buitenlandse handel van België - 2009 - De buitenlandse handel van België in 2009 (Bron: NBB communautair concept*) Analyse van de cijfers van 2009 Zoals lang gevreesd, werden in 2009 de gevolgen van

Nadere informatie

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken De Nederlandse bancaire vorderingen 1 op het buitenland zijn onder invloed van de economische crisis en het uiteenvallen van ABN AMRO tussen

Nadere informatie

Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025

Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025 Persbericht PB13 062 1 oktober 2013 9:30 uur Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025 Tussen 2012 en 2025 groeit de bevolking van Nederland met rond 650 duizend tot 17,4 miljoen

Nadere informatie

Huishoudensprognose : belangrijkste uitkomsten

Huishoudensprognose : belangrijkste uitkomsten Huishoudensprognose 26 2: belangrijkste uitkomsten Elma van Agtmaal-Wobma en Coen van Duin Het aantal huishoudens blijft de komende decennia toenemen, van 7,2 miljoen in 26 tot 8,1 miljoen in 23. Daarna

Nadere informatie

Uitdaging door bevolkingsexplosie

Uitdaging door bevolkingsexplosie Berkenboom Humaniora 1 Aardrijkskunde 4 e jaar Uitdaging door bevolkingsexplosie Geogenie p. 60-63 Atlas p.... 1.. Chiina en IIndiia boven het miilljjard China, een land zonder broertjes of zusjes? 1.

Nadere informatie

67,3% van de 20-64-jarigen aan het werk

67,3% van de 20-64-jarigen aan het werk ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 28 oktober 67,3% van de 20-64-jarigen aan het werk Tegen 2020 moet 75% van de Europeanen van 20 tot en met 64 jaar aan het werk zijn.

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Felis Jolien UC#Leuven)Limburg# Lerarenopleiding# Vestiging#Heverlee# Hertogstraat#178,#3001#Heverlee# Tel.#+32#16#37#56#00# Vakkencombinatie: aardrijkskunde

Nadere informatie

ADOPTIE Trends en analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 2012 tot en met 2016

ADOPTIE Trends en analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 2012 tot en met 2016 Ministerie van Veiligheid en Justitie ADOPTIE Trends en analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 212 tot en met 216 Maart 217 Overzicht van het aantal verstrekte beginseltoestemmingen

Nadere informatie

WERELDWIJDE COMMERCIËLE RESULTATEN 2014

WERELDWIJDE COMMERCIËLE RESULTATEN 2014 PERSBERICHT 19 januari 2015 WERELDWIJDE COMMERCIËLE RESULTATEN 2014 Wereldwijde verkoop van Renault stijgt opnieuw met 3,2% tot 2,7 miljoen voertuigen Terwijl de wereldwijde automarkt met 3,5% groeide,

Nadere informatie

JAAROVERZICHT 2010 gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS

JAAROVERZICHT 2010 gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS Hout en Plaatmateriaal JAAROVERZICHT gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS 1 van 22 08/15/2011 Hout Nederland - Index en Samenvatting Per Categorie (genummerd) zijn de gegevens uitgesplitst

Nadere informatie