Leergang M&L. Management & Leiderschap

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leergang M&L. Management & Leiderschap"

Transcriptie

1 Leergang M&L Management & Leiderschap Toegevoegde waarde in leiderschap

2 De Netpoint Groep De Netpoint Groep beweegt actief binnen het werkveld van HRM & HRD. Dit doen wij door het uitvoeren van analyses, (behoefte)onderzoeken, advisering, trainingen, opleidingen en (personal)coaching trajecten voor teams en individuen van hoog tot laag in de organisatie. Werken met hoofd en hart De NetPoint Groep wil organisaties en hun mensen beter laten functioneren door versterking van het zelfsturend vermogen. Effectiviteit, toegevoegde waarde en transfer zijn kernbegrippen in ons werk. Groei en succes komen pas als hoofd en hart zich met elkaar verbinden. Vanuit deze overtuiging leveren we onze opdrachtgevers een zo groot mogelijke toegevoegde waarde. Met het hoofd leveren we deskundigheid, inzicht en vakmanschap, met het hart komt onze passie, ons gevoel en onze betrokkenheid naar voren. Uw contactpersoon Bedrijfsgegevens Netpoint Groep Postbus 92 Postcode: 7440 AB Plaats: Nijverdal Bank: KVK: De splitsing tussen management en leiderschap Vaak wordt gezegd dat leidinggeven een onderdeel is van managen. Als manager manage je immers naast je processen en harde middelen ook je mensen. People management is dan een veel gebruikte term. In deze stelling zit een kern van waarheid, maar de opvatting zoals hierboven geschetst is direct ook een valkuil. Waar we in de afgelopen jaren mensen steeds vaker zijn gaan zien en behandelen als middelen (zo werd bijvoorbeeld de naam afdelingshoofd Personeelszaken verandert in HRM) komen steeds meer organisaties tot de ontdekking dat managen en leidinggeven toch echt twee verschillende dingen zijn. Ze zijn weliswaar met elkaar verbonden, maar het als 1 item beschouwen is een regelrechte denkfout! De leergang M&L brengt de doorgewinterde en ervaren manager weer met twee voeten op de grond en geeft een helder inzicht in de aangegeven splitsing. M&L bevat naast basisthema s als bijvoorbeeld communicatie en gesprekstechnieken ook verdiepende thema s rondom het vlak van persoonlijk leiderschap, beïnvloedingstactieken en gedragsanalyse. M&L is een leergang voor managers die niet langer de aanname (willen) doen dat leidinggeven een vanzelfsprekende competentie is op het hogere management niveau, maar ermee aan de slag willen!

3 De leergang M&L is een samensmelting van P&L en O&L Samensmelting M&L is in feite een samensmelting van onze leergangen P&L en O&L. De kracht van de samensmelting zit m in de benadering van zowel de basisvaardigheden als de verdiepende thema s rondom leiderschap. De ervaring leert ons dat het hogere kader van organisaties met name op deze twee gebieden een ontwikkelbehoefte heeft. M&L is daarom een uitkomst voor ervaren managers en leidinggevenden. De leergang M&L vraagt, mede door de duur en doorlooptijd, maar zeker door het niveau, een hoger bevattingsvermogen en een hoog zelf-reflecterend niveau van de deelnemer. Beschrijving van P&L P&L is ontworpen voor leiders die zichzelf willen worden. Leiders die (willen) denken en handelen vanuit hun eigen principiële overtuiging en zich niet zomaar willen laten meeslepen door de stroming die op dat moment de richting bepaald. Zelf weer aan het roer is dan ook het motto! Inspiratiebronnen Stephen Covey P&L is onder andere geïnspireerd door De zeven eigenschappen van effectief leiderschap van Stephen Covey. Zo werken we bijvoorbeeld aan proactief leiderschapsgedrag. Het maken van uw eigen keuzes. Ook laten we u door een andere bril kijken naar leiderschap. Paradigma verschuivingen laten u aspecten (in)zien die eerder onzichtbaar voor u waren. Jim Collins Een andere inspiratiebron voor deze leergang is Jim Collins. In zijn boek Good to Great maakt Jim Colins ons deelgenoot van zijn kijk op leiderschap. Deze kijk op leiderschap is een van de belangrijkste voorwaarden voor organisaties om de transformatie van good naar great te kunnen maken. Blanchard Blanchard gebruiken we binnen P&L om een koppeling te leggen tussen situationeel leiderschap en persoonlijk leiderschap. Daar waar situationeel leiderschap een praktische tool is om leiding te geven aan de ander, richten we ons in deze leergang ook op de transitie van reactief leiderschap naar verantwoordelijkheid nemen en proactief leiderschap. Wie ben ik en wat kan ik betekenen voor mijn omgeving om samen onze doelen te bereiken?

4 Falbe & Yukl De definitie van leidinggeven wordt door ons omschreven als het bewust beïnvloeden van menselijk gedrag. Beïnvloeding is een steeds terugkerend item in de leergang P&L. Hoe beïnvloed u uw omgeving effectief? Welke beïnvloedingstactieken zijn binnen uw persoonlijk leiderschap het meest effectief? We laten ons qua beïnvloedingstactieken in deze leergang onder andere inspireren door het onderzoek van Falbe & Yukl (1992). De Transactionele Analyse (TA) Transactionele Analyse (TA) is een unieke theorie over de persoonlijkheid van mensen, hun gedrag, communicatie en verandering. De grondlegger Eric Berne was een innovatieve en creatieve denker die psychoanalytisch geschoold was. Beïnvloed door de humanistische beweging en gebruikmakend van vele effectieve psychotherapeutische- en begeleidingsmodellen, ontwikkelde hij een nieuwe theorie met een zeer praktische benadering. TA theorie is helder en de gebruikte begrippen zijn concreet met een fascinerende diepgang. Leerthema s Leerthema s worden binnen P&L gesynchroniseerd met uw persoonlijke leerdoelen. Een aantal voorbeelden van leerthema s zijn: De principiële overtuiging binnen persoonlijk leiderschap Ontdek uw persoonlijke principes en kernwaarden Ontwikkelen van de pragmatische toolbox De kracht van proactiviteit Overwinningen op uzelf Overwinningen op uw omgeving Beïnvloeden zonder macht Contact maken & effectief communiceren Situationeel- versus persoonlijk leiderschap Conflicthantering Onderhandelen Gesprekstechnieken Zelfreflectie Paradigma s verschuiven De leider als coach en adviseur

5 Beschrijving O&L O&L heeft als hoofddoel de kennis, houding, inzicht en en vaardigheden(competenties) te vergroten die nodig zijn om op professioneel niveau leiding te (gaan) geven. Door kennis en vaardigheden te vergroten en zich bewust te worden van hun houding als leidinggevende, vergroten de deelnemers hun span of control en span of coaching. Werkmethode Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van theorie, oefeningen, rollenspelen, intervisie, groepsgesprek, zelfreflectie, video en kennisoverdracht. De formule van theorie, ondersteund door veel praktijk geeft de deelnemer de gelegenheid zich essentiële managementvaardigheden eigen te maken. In de groep hebben we deelnemers van verschillende bedrijven, zodat ook van elkaar geleerd kan worden en de cursisten ook een kijkje achter de schermen van andere bedrijven kunnen nemen. Cursusthema s Als rode draad door alle modules loopt het inzicht verschaffen op het gebied van voorbeeldfunctie, flexibiliteit, leidinggeven en ondernemerschap. Dit heeft een positieve attitudeverandering van de deelnemer tot gevolg. De cursus kent 5 hoofdthema s: 1. Communicatie & gedrag 2. Situationeel leiderschap 3. Organiseren & samenwerken 4. Omgaan met veranderingen & conflicthantering 5. Werken in en met projecten Competenties Subcompetenties in deze leergang zijn: De hoofdcompetentie in deze leergang luidt: In de rol van leidinggevende op operationeel niveau, adequaat leiding geven aan een (productie)team. 1. In de rol van leidinggevende effectief en efficiënt communiceren binnen de taakuitvoering van de functie. 2. In de rol van leidinggevende adequaat gedrag van anderen interpreteren en hierop adequaat anticiperen binnen de taakuitvoering van de functie. 3. In de rol van leidinggevende op een effectieve wijze reflecteren op eigen gedrag binnen de taakuitvoering van de functie. 4. In de rol van leidinggevende op een adequate wijze samenwerken met collegae, ondergeschikten en managers binnen de taakuitvoering van de functie. 5. In de rol van leidinggevende medewerkers op een effectieve en efficiënte wijze motiveren binnen de taakuitvoering van de functie. 6. In de rol van leidinggevende op een effectieve wijze toepassen van werkstructuren binnen de taakuitvoering van de functie en het naast hoger niveau 7. In de rol van leidinggevende op een effectieve en sociaalvaardige wijze gesprekken voeren binnen de taakuitvoering van de functie. 8. In de rol van leidinggevende op een binnen de cultuur van de organisatie passende stijl leiding geven aan ondergeschikten binnen de taakuitvoering van de functie. 9. In de rol van leidinggevende op een effectieve wijze delegeren van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden binnen de taakuitvoering van de functie 10. In de rol van leidinggevende effectief presenteren van ideeën, voorstellen en dergelijke binnen de taakuitvoering van de functie. 11. In de rol van leidinggevende op een adequate wijze coachen van medewerkers binnen de taakuitvoering van de functie.

6 Doelgroep 12. In de rol van leidinggevende op een effectieve wijze omgaan met conflicten binnen de taakuitvoering van de functie. 13. In de rol van leidinggevende op een effectieve wijze onderhandelen met medewerkers binnen de taakuitvoering van de functie. Beschrijving M&L M&L is ontworpen voor managers en leidinggevende op het hogere niveau in organisaties. Het instroom niveau is minimaal HBO. Daarnaast verwachten we van de deelnemers een passend abstractieniveau, een gezonde dosis zelf-reflecterend vermogen en de nodige bereidheid om te leren. Leerthema s Binnen M&L staan naast de leerthema s van de leergang uw persoonlijke doelen en de organisatiedoelen hoog in het vaandel. Bij aanvang van de leergang worden deze drie type doelen met elkaar gesynchroniseerd. De basis-leerthema s van de leergang M&L zijn: 1. Situationeel leiderschap 2. Persoonlijk leiderschap 3. Conflicthantering & onderhandelen 4. Gesprekstechnieken 5. Project management 6. Communicatie, gedrag & beïnvloeden 7. Samenwerken & groepsdynamica 8. Verander management 9. Presentatietechnieken 10. Werken vanuit principes en persoonlijke kernwaarden Uw leercoaches U werkt met inspirerende docenten (die wij graag leercoaches noemen) die zelf de praktijk goed kennen. De leercoaches hebben ruime ervaring als leidinggevende op verschillende niveaus en zijn zeer deskundig op het didactische vlak. De volgende leercoaches begeleiden u tijdens uw studie en uw (werk)stages: Wicher Westerbeek Wicher heeft ruim 10 jaar consultancy ervaring bij NetPoint Groep. Daarvoor heeft Wicher bij verschillende organisaties gewerkt op het vlak van HRM en HRD. Wicher is als senior managementconsultant actief op het gebied van "mens en veranderen". In dit kader traint, adviseert en coacht hij leidinggevenden en (management) teams. Wicher 's kernkwaliteiten: Het verbinden van organisatiedoelen met persoonlijke ambitie, verbinden van mensen onderling, luisteren, doorvragen, creatief en vasthouden. Rob Masseling In de rol van Senior HRD adviseur is Rob vooral actief op het gebied van mens- en organisatieontwikkeling. Naast zijn (leidinggevende & training) ervaring binnen het ministerie van defensie heeft hij in de afgelopen jaren meerdere management- en directiefuncties bekleed bij verschillende organisaties. Rob is van huis uit opleidingskundige en zijn passie ligt vooral bij het coachen, trainen en ontwikkelen van mensen in en rondom organisaties. In de ogen van Rob is de mens de motor van elke organisatie. Mits goed onderhouden en met zorg behandeld is deze motor dè (aan)drijvende kracht voor vooruitgang en ontwikkeling binnen organisaties.

7 Guus Essers Guus Essers heeft als manager en consultant in uiteenlopende organisaties bijgedragen aan het ontwikkelen van management, methoden en medewerkers. Hij adviseert en begeleidt tegenwoordig bij organisatieverandering en persoonlijke ontwikkeling. Guus werkt vanuit psychologisch perspectief. Guus focust daarbij op methoden en technieken rondom beïnvloeden en veranderen. Doorlooptijden en planning De leergang M&L kent 3 modules van elk 6 bijeenkomsten. De modules worden verspreid over 1 jaar gegeven. Investeringen De kosten voor de leergang M&L zijn voor het kalenderjaar 2012 en 2013 vastgesteld op 3750 euro (exclusief BTW) per deelnemer. Inbegrepen zijn de lesmaterialen en certificering. In veel gevallen bestaat de mogelijkheid van toepassing van subsidies als bijvoorbeeld de Wet Vermindering Afdracht (WVA). Wij informeren u graag over deze subsidiemogelijkheden.

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult 2014-2015 Catalogus opleidingen en trainingen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Onze visie op ontwikkeling van mensen 5 Hoofdstuk 2 Veranderen -opleiding en trainingsaanbod 2.1.Training gamechangers 7 2.2. Leidinggeven

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Collega s die precies doen wat jij

Nadere informatie

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS SPIL voor LEIDINGGEVENDEN MOVE voor MEDEWERKERS S P I L IN BEWEGING BRENGEN Een leertraject voor leidinggevenden die medewerkers en organisatie in beweging brengen en sturing geven aan veranderingen M

Nadere informatie

Training Succesvol adviseren

Training Succesvol adviseren Training Succesvol adviseren Het geven van het juiste advies is goed, het geven van het juiste voorbeeld is beter. Hoe belangrijk je eigen gedrag is voor een succesvol verloop van het adviesproces, leer

Nadere informatie

Training: Sitemanagement

Training: Sitemanagement Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers in de procesindustrie Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue verbeteren met

Nadere informatie

Zontrainingen Specialist in trainingen voor de kinderopvang. Zontrainingen Het beste bieden aan kinderen, ouders en collega s in de kinderopvang

Zontrainingen Specialist in trainingen voor de kinderopvang. Zontrainingen Het beste bieden aan kinderen, ouders en collega s in de kinderopvang Zontrainingen Specialist in trainingen voor de kinderopvang Zontrainingen Het beste bieden aan kinderen, ouders en collega s in de kinderopvang Inhoud Pagina 1. Inleiding 3 2. Over zontrainingen 3 3. Over

Nadere informatie

KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING

KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING info@exellior.com September 2014 Copyrights KNOWLEDGE INTO ACTION 2 GEFELICITEERD! U heeft besloten meer te willen weten over de ontwikkeling

Nadere informatie

leergang voor operationeel management > Programma voor effectief management

leergang voor operationeel management > Programma voor effectief management leergang voor operationeel management > Programma voor effectief management Hoe krijg ik mijn mensen zover? Operationeel management is een vak apart en niet iets wat iemand zomaar kan of doet. In de praktijk

Nadere informatie

Ambitieus zijn de ander laten groeien

Ambitieus zijn de ander laten groeien LEIDERSCHAP EN PERSOONLIJKE ONTWIKKELING Ambitieus zijn de ander laten groeien 01 ONS VERHAAL Werken leven Van Harte & Lingsma helpt mensen en organisaties bij hun ontwikkeling. Wij laten zien dat mensen

Nadere informatie

Leiderschapstrainingen

Leiderschapstrainingen Leiderschapstrainingen De zorgsector maakt vele veranderingen door: naast veranderingen vanuit de overheid (financiering en andere wetswijzigingen) speelt ook de veranderende zorgvraag een rol. Zorginstellingen

Nadere informatie

TRAININGEN 2010/2011 MANAGEMENTVAARDIGHEDEN PROFESSIONELE ONTWIKKELING UNIEK IN LIMBURG COMMUNICATIE TEAMONTWIKKELING

TRAININGEN 2010/2011 MANAGEMENTVAARDIGHEDEN PROFESSIONELE ONTWIKKELING UNIEK IN LIMBURG COMMUNICATIE TEAMONTWIKKELING 2010/2011 COMPETENTIEGERICHT PERSOONLIJKE AANDACHT KORTDUREND EN EFFECTIEF HOOG RENDEMENT TRAININGEN MANAGEMENTVAARDIGHEDEN PROFESSIONELE ONTWIKKELING UNIEK IN LIMBURG COMMUNICATIE TEAMONTWIKKELING INHOUD

Nadere informatie

b&t onderwijs Leergangen & Trainingen Catalogus www.bntonderwijs.nl

b&t onderwijs Leergangen & Trainingen Catalogus www.bntonderwijs.nl b&t onderwijs 2014 2015 Leergangen & Trainingen Catalogus www.bntonderwijs.nl INHOUD DOEN WAT WERKT I II III IN HET ONDERWIJS Trainingsschema Algemene Informatie Onze Trainers 01 Verbeteren Leerklimaat

Nadere informatie

Leidinggeven en begeleiden

Leidinggeven en begeleiden DC 55 Leidinggeven en begeleiden 1 Inleiding Hoewel je geen leiding geeft, heb je direct en indirect wel met veel leidinggevende aspecten te maken, zoals leiderschapsstijlen en managementconcepten. In

Nadere informatie

Professionaliseringsthema 1 Persoonlijk leiderschap

Professionaliseringsthema 1 Persoonlijk leiderschap Professionaliseringsthema 1 Persoonlijk leiderschap Oktober 2014 Riemer Kemper Wietske Zevering Sanneke Zegwaard 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Persoonlijk leiderschap... 5 Inleiding... 5 Drie persoonlijke

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Training: Effectieve Projectbeheersing. Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie.

Training: Effectieve Projectbeheersing. Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie. Training: Effectieve Projectbeheersing Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van

Nadere informatie

Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties

Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties SAM& Brochure Organisaties 2012, SAM& Uitgegeven in eigen beheer Info@SAMEN.nu Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Resultaat voorop dus mens centraal 1. Resultaat voorop dus mens centraal

Resultaat voorop dus mens centraal 1. Resultaat voorop dus mens centraal Resultaat voorop dus mens centraal 1 Resultaat voorop dus mens centraal Inhoud CiEP Basis 4 CiEP en Het Nieuwe Werken 8 CiEP Waardenprofielen 10 CiEP Energiek 14 CiEP voor Teams 18 e-ciep Basis 20 CiEP

Nadere informatie

Evaluatierapport 'Handhaven is een vak'

Evaluatierapport 'Handhaven is een vak' A gemeente Eindhoven Evaluatierapport 'Handhaven is een vak' Professionaliseringstraject Handhavers Gemeente Eindhoven Dienst Algemene en Publiekszaken December 2004 Colofon Uitgave gemeente Eindhoven

Nadere informatie

De kunst van veranderen met NLP Vergroot uw inzicht en ontdek uw vaardigheden voor effectief management, coaching en advisering.

De kunst van veranderen met NLP Vergroot uw inzicht en ontdek uw vaardigheden voor effectief management, coaching en advisering. De kunst van veranderen met NLP Vergroot uw inzicht en ontdek uw vaardigheden voor effectief management, coaching en advisering. effectieve communicatie succesvolle samenwerking inspirerend leiderschap

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Productbeschrijving Assessment, Coaching en Training

Productbeschrijving Assessment, Coaching en Training Productbeschrijving Assessment, Coaching en Training 1. Psychologisch onderzoek en assessment center bij selectie, ontwikkel- en loopbaanvragen 2. Scholing en training 3. Coaching 4. Loopbaancoaching 5.

Nadere informatie

een ander perspectief!

een ander perspectief! Omdat het onderwijs gebaat is bij een ander perspectief! Onderwijs wordt georganiseerd door mensen uit het onderwijs. Dat is de praktijk die we kennen. Een praktijk die er voor heeft gezorgd dat de kwaliteit

Nadere informatie

Vormingsfonds nieuwe directeurs

Vormingsfonds nieuwe directeurs Vormingsfonds nieuwe directeurs Lijst van de opleidingen 2012 Niveauoverstijgend basisonderwijs, deeltijds kunstonderwijs, secundair onderwijs, volwassenenonderwijs, CLB AVSG vzw, Ravensteingalerij 3 bus

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Situationeel Leidinggeven

Situationeel Leidinggeven Hand out behorende bij de training Situationeel Leidinggeven Itasc Nederland B.V. Itasc Nederland B.V. St. Gerardusplein 26 33 WTC Amsterdam 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM

Nadere informatie

Erkend bij: Meer informatie: Cursusduur: Prijs: NHTV, Breda www.nhtv.nl 12 weken (4 lesdagen) 32 uur 1.135,-

Erkend bij: Meer informatie: Cursusduur: Prijs: NHTV, Breda www.nhtv.nl 12 weken (4 lesdagen) 32 uur 1.135,- Management en Leidinggeven Wie succesvol wil zijn in de recreatiebranche zorgt voor een stevige basis. Hierbij is professioneel management nodig om alle gasten optimale kwaliteit te kunnen bieden op elk

Nadere informatie