INFORMATIEBROCHURE. Opleiding HOTEL EN CATERINGMANAGEMENT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INFORMATIEBROCHURE. Opleiding HOTEL EN CATERINGMANAGEMENT"

Transcriptie

1 INFORMATIEBROCHURE Opleiding HOTEL EN CATERINGMANAGEMENT

2 1. Voor wie? In het complexe gegeven van hotelketens, recreatieparken, evenementenhallen, restaurants, cateringbedrijven en sportcentra, kortom de gastvrijheidindustrie, is men voortdurend op zoek naar mensen die de capaciteiten hebben om ontspanning, service en verwennerij te kunnen managen. Bovendien dienen ze een complexe organisatie zo te leiden dat zowel de veeleisendheid van de klanten als de commerciële belangen worden ingevuld. Deze opleiding leidt op voor een (middel)managementfunctie in de gastvrijheidorganisatie en andere dienstverlenende bedrijven in binnen- en buitenland. Deze brede opleiding koppelt klantgerichtheid aan commercieel gevoel en organisatietalent. Wie beogen we met onze opleiding? Mensen die een leidinggevend job in de horeca, gastvrijheidssector of dienstverlening ambiëren. Medewerkers die al werken in de horeca en die willen doorstromen binnen de eigen organisatie. Werknemers die vroegtijdig uit hun initiële Horeca-opleiding zijn gestapt, en willen terugkeren naar de sector. 2. Werk je al in de horeca? Onze opleiding focust onder andere op medewerkers uit de horeca die zich willen omscholen of bijscholen om op die manier hun carrièrekansen te vergroten. Om tegemoet te komen aan de noden van deze specifieke groep, is onze opleiding modulair en voor 90% afstandsonderwijs. Zo valt avondonderwijs toch te combineren met een (fulltime) job in de horeca! Bovendien betaalt Horeca Vlaanderen tot 50% van je inschrijvingsgeld terug. Info en voorwaarden kan je vinden op 3. Algemene doelstellingen van de opleiding: Deze opleiding heeft tot doel volwassenen op een professionele basis op te leiden voor een (middel)managementfunctie in de gastvrijheidorganisatie en andere dienstverlenende bedrijven. We bieden daarbij een brede opleiding die niet alleen gewaardeerd wordt in de gastvrijheidmiddens. Om dit te bereiken moet je een aantal beroepsvaardigheden verwerven die we kunnen omzetten in een aantal basisdoelstellingen: het kunnen tegemoetkomen aan de veeleisendheid van de klanten, het kunnen invullen van de commerciële belangen, organisatietalent hebben,

3 een ondernemende ingesteldheid hebben, zowel zelfstandig als in teamverband opdrachten kunnen uitvoeren, het realiseren van projecten, het beheersen van communicatieve vaardigheden, het beschikken over een voldoende technische bagage om medewerkers te managen. 4. Opleidingsprofiel Kenmerken van de opleiding In principe kan iedere volwassene en jongere die voldoet aan de decretale toelatingsvoorwaarden (diploma secundair onderwijs of toelatingsproef) starten met deze opleiding. De opleiding behoort tot het studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde van het hoger beroepsonderwijs en geeft recht op een graduaatsdiploma (niveau HBO5). Het vernieuwende programma van deze opleiding hotel- en cateringmanagement garandeert een up-to-date aanpak en dit zowel naar inhoud als naar pedagogische aanpak. De opleiding is modulair opgebouwd en de klemtoon ligt niet alleen op leren maar ook de praktische toepassingen zijn van belang. Een ondernemende ingesteldheid waarbij zelfstandigheid, in een team opdrachten uitvoeren en projecten realiseren een sterkte is waaraan de lerende moet voldoen. Er wordt over gewaakt dat de belangrijke ontwikkelingen in de nationale en internationale horecasector gevolgd worden. Deze ontwikkelingen volgen elkaar snel op aangezien het gaat om een dienstensector die sterk afhankelijk is van een economische structuur op korte en middellange termijn. Het accent ligt niet alleen op de theoretische kennis, maar ook op grote competentie in communicatie en probleemoplossend denken. Aan de ene kant is een goede operationele basis binnen de sector onontbeerlijk, anderzijds moet veel aandacht gegeven worden aan de verschillende managementvaardigheden om binnen een complex geheel te functioneren. Om deze opleiding niet te laten verworden tot een geheugenvak ligt het accent op casestudies en stages. Daarbij is het kunnen opzoeken van recente informatie, het interpreteren van wetgeving en het kunnen oplossen van concrete probleemstellingen een punt van aandacht. Aan de andere kant zijn de stages, seminaries en bedrijfsbezoeken een belangrijk element om inzicht en vaardigheid te verwerven in de snel veranderende context eigen aan de dienstverlenende sector. 90% afstandsonderwijs Alle modules worden aangeboden in gecombineerd onderwijs met maar liefst 90% afstandsonderwijs. D.w.z. contactonderwijs zowel als afstandsonderwijs. Dit betekent dat je minder vaste lesmomenten hebt. Je kunt dus nodige tijd vrijmaken voor de opdrachten en je zelf een planning kan maken die jou

4 het best past, uiteraard rekening houdende met de opgelegde deadlines. Bij het uitvoeren van deze opdrachten kan je steeds rekenen op de docent die zowel zal coachen op de vooraf meegedeelde contactmomenten als via het elektronisch leerplatform. Elke module heeft een vast stramien: de eerste les is een introductieles (aanwezigheid vereist, dus contactonderwijs), de laatste les is een examenles (aanwezigheid uiteraard ook vereist). Afhankelijk van de lengte van de module worden er tussentijds verplichte of vrijwillige contactmomenten voorzien voor feedback, tussentijdse testen e.d. Alle specifieke data en details krijg je tijdens de introductieles van de bepaalde module, die de eerste lesweek van elk semester valt en je kan terug vinden op het lessenrooster. Evaluatievormen Bij de start van elke module krijgen je een modulefiche die tijdens de eerste les wordt toegelicht. Daarin krijg je onder andere informatie over hoe de module zal verlopen en geëvalueerd zal worden. 5. Structuur van de opleiding STRUCTUURSCHEMA VAN DE OPLEIDING Inleiding in de hotel en cateringindustrie 40 Lt Boekhoudkundige en ICT-vaardigheden 40Lt Horecareglementering en Voedingsmiddelenhygiëne 40 Lt Taalvaardigheid 40 Lt Voeding en Drank 80 Lt Receptie en Hotelhuishouding Management Receptie en Hotelhuishouding Management Voeding en Drank Personeel en Organisatie Strategisch en Commercieel Management Hotelmanagement en Management technieken Financieel Management en E-business 120 LT Bedrijfs en interculturele communicatie Operationele Stage Managementstage 120 LT

5 Bovenstaand schema is het officiële structuurschema van de opleiding Hotel en Cateringmanagement. Welke modules wanneer gepland worden kan je terugvinden op onze website. 6. Beschrijving van de modules Inleiding in de Hotel en cateringindustrie (40 lestijden) Neem je eerste boeiende duik in de hotel en cateringindustrie! Deze inleidende module neemt je letterlijk mee naar de hotels in België en Brussel en laat je kennismaken met de verschillende departementen in het hotel. Ook het ruimer sop wordt gekozen: je krijgt een beeld hoe de hospitality industrie deel uit maakt van de ruimere toeristische industrie. Ook enkele inleidende macro- economische en rechtsbegrippen mogen niet ontbreken om het geheel te schetsen. Taalvaardigheid (40 lestijden) Omdat talenkennis zeer belangrijk is binnen de hotel- en cateringsector, moeten we ook binnen deze opleiding hier voldoende tijd aan besteden. Een module waar men zowel Engelse, Franse en Nederlandse vakterminologie aanleert en oefent. De oefeningen zijn allen zeer praktijkgericht. Horecareglementering en voedingsmiddelenhygiëne (40 lestijden) In het deel horecareglementering maken jullie kennis met alle juridische aspecten die bij de oprichting of de exploitatie van een hotel komen kijken, zoals daar zijn: kruispuntbank van ondernemingen, handelshuur, aansprakelijkheid, verzekeringen, auteursrechten en sociaal statuut zelfstandigen. Kan de hotelhouder bijdragen tot een beter leefmilieu? Wat zijn zijn verplichtingen inzake voedselveiligheid en hygiëne? De antwoorden op deze vragen komen aan bod in het tweede deel van de cursus. Begrippen zoals HACCP, additieven, contaminanten en traceerbaarheid worden bijgebracht via video s, foto s en oefeningen op PC. Op deze wijze kunnen jullie zelf de theorie toetsen en inoefenen. Boekhoudkundige en ICT -vaardigheden (40 lestijden) Wat zijn de wettelijke verplichtingen van de hotelhouder inzake boekhouden en BTW? In deze module maak je kennis met de begrippen dubbel boekhouden, balans en resultatenrekening. Je leert jaarrekeningen opzoeken en interpreteren via de site van de Nationale Bank. Om aan dubbel boekhouden te doen maak je gebruik van het computer programma Pro Acc Hierbij leer je zelf aanen verkoopsverrichtingen boeken. Via het elektronisch leerplatform leer je informatie opzoeken en heb je de mogelijkheid om de theorie op eigen tempo toe te passen. Ook de mogelijkheden die Excel biedt inzake boekhouding worden uitgelegd. Verder leer je de link leggen tussen de boekhouding en de directe belastingen.

6 Bedrijfs en interculturele communicatie (120 lestijden) Als manager is één van je belangrijkste troeven: goed communiceren. En communiceren doe je niet alleen met je medewerkers, maar ook met je gasten. We leren hoe we efficiënt kunnen communiceren met onze medewerkers: een boeiende en vooral internationale uitdaging als we zien hoeveel verschillende culturen een hotel of cateringbedrijf tewerkstelt! Communiceren met gasten heet marketing. Deze module biedt een introductie in de marketingprincipes die we in verdere modules verder zullen uitdiepen en toepassen. Receptie en hotelhuishouding (120 lestijden) De receptie is de draaischijf van het hotel: reservaties moeten gemanaged worden, kamers worden toegewezen en talloze vragen van de klanten worden op professionele wijze opgelost. En dit is slechts het topje van de ijsberg. Heel wat zaken te leren dus: het professioneel ontvangen van klanten, een gastvrije attitude aankweken, met gespecialiseerde computerprogramma's leren werken, reservaties maken, kamerstatussen bepalen, kamertypes leren, de wensen van verschillende soorten klanten uitdiepen,... Een goede receptionist bepaalt immers het imago van het hotel én de tevredenheid van de klant! Management receptie en hotelhuishouding (120 lestijden) In deze module gaan we dieper in op de taken van de Front office Manager en de Housekeeping manager. Hotelboekhouding, personeelsplanning, reservatiesystemen en dergelijke worden hierin behandeld. Er wordt ook gefocust op de omgang met verschillende culturen en personeel in het algemeen. Voeding en drank (80 lestijden) Twee factoren die niet weg te denken zijn in het hotel- en cateringwezen zijn voeding en drank. Als toekomstig manager heb je voldoende productkennis nodig. Dit gaan we heel concreet toepassen. Hoe maak je bepaalde gerechten klaar? Hoe serveer ik wijn? Welke soorten dranken bestaan er? Hoe proef ik wijn? Op deze vragen wordt een antwoord gegeven in deze module. Management voeding en drank (120 lestijden) Als goede manager moet je niet enkel lekker eten serveren aan je gasten, maar er uiteraard ook een winstgevende zaak van maken. In deze module zullen de managementaspecten van de catering en fastfood evenals de restauratie en de voeding en drankenafdeling binnen de hotel- en cateringsector aan de hand van de dagdagelijkse organisatorische procedures worden uitgediept. Personeel en organisatie (120 lestijden) Je creëert en behoudt binnen je organisatie vooral een toegevoegde waarde door up-to-date te bijven en competenties te ontwikkelen die verder reiken dan de klassieke domeinen. Deze module is de perfecte cocktail van verschillende ingrediënten: leren, hard werken, verfrissende visies en niet te vergeten heel veel plezier. Het programma geeft je wezenlijk inzicht in het globale proces van het hele personeelsgebeuren. Van recrutering, vorming, ontwikkeling, functionerings- en evaluatiegesprekken, loonbeleid, arbeidsorganisatie, omgang met sociale

7 partners, Bovendien heb je na deze module een beter beeld van de samenhang tussen de HRfunctie, de organisatie waarin je functioneert en de maatschappelijke evoluties waaraan je onderhevig bent. Kortom, deze module zal je zeker sterker maken om met diverse cases op het werk op een innovatieve manier om te gaan. Financieel management en e-business (120 lestijden) Een adequaat financieel management is vaak een van de belangrijkste componenten van een professioneel succesverhaal. In deze module gaan we op zeer praktijkgerichte manier in op de kapitaalstructuur van de hotelonderneming. Hoe gaan we om met onze financiële reserves en op welke vormen van kredietverstrekking doen we beroep om onze investeringen te financieren of te leasen? We maken gebruik van de actuele mediamiddelen, zoals dagblad de Tijd, Inernet, dat onze leidraad is om de financiële terminologie onder de knie te krijgen. Daarnaast bekijken we de wijzen waarop we het budget opmaken, plannen, opvolgen en vooral hoe we rapporteren. Strategisch en commercieel management (120 lestijden) De marketingaspecten die we tijdens een vorige module hebben belicht, zullen we nu in praktijk omzetten. We leren de website van een hotelbedrijf, dé belangrijkste marketingtool, beheren. Dit houdt meer in dan je zou verwachten: prijsstrategieën bepalen, inspelen op trends door het aanbieden van speciale arrangementen, de filosofie en het doelpubliek bepalen en hen met de juiste foto's en teksten overtuigen van je product, marketingacties en strategieën uitdenken en zoveel meer. En dan vergeten we nog andere hedendaagse applicaties als Facebook en Twitter, uitgelezen kansen om aan hotelmarketing te doen! Hotelmanagement en managementtechnieken (120 lestijden) Deze eindmodule heeft als doel de cursisten de verschillende taken en uitdagingen van een manager bij te brengen. Het is een grensoverschrijdende module waarin het de bedoeling is dat de cursisten een realistisch beeld krijgen van de functie van een manager binnen een hotel. Organisatie en personeelsbeleid zijn hierin centrale punten. Tijdens de module wordt er van de cursisten verwacht dat zij zelfstandig kunnen werken, een totaalevenement kunnen uitwerken en presenteren. Operationele en Managementstage (2 x 120 lestijden) Nadat je tijdens het project Werkplekleren in voorgaande modules kennismaakte met je stagebedrijf, is het nu tijd voor het echte werk! Tijdens deze stageperiode leer je de kennis opgedaan tijdens je opleiding toepassen op de werkvloer. We gaan ook hier in stijgende lijn: tijdens het operationele gedeelte werk je als echte medewerker mee in de bar, het restaurant, receptie, housekeeping, Het tweede gedeelte van je stage gaat een stapje hoger: tijdens de managementstage loop je mee met iemand van het management (F&B-manager, general manager, front office manager, cateringgeranten, ) meehelpen om zo een beter overzicht te krijgen van de taken en verplichtingen van het management. Uiteraard laten we je ook de kans om je managementcapaciteiten te laten zien

8 in de case study die je krijgt toegewezen door het stagebedrijf. Op een kritische en gedetailleerde manier werk je dan een probleemoplossend project uit. 7. Meer info? Voor meer info kan je terecht op de website van het CVO Coovi (http://www.coovi.be/cvo/). Hier kan je prijzen, lessenroosters, data van infodagen, vinden. Voor specifieke vragen kan je terecht bij de coördinator van de opleiding Hotel en Cateringmanagement,

Voorwoord. BanaBa Zorgmanagement Erasmushogeschool Brussel campus Jette 1

Voorwoord. BanaBa Zorgmanagement Erasmushogeschool Brussel campus Jette 1 Voorwoord De gezondheidszorg is erg aan veranderingen onderhevig. Steeds nieuwe doelstellingen en krachtlijnen worden geformuleerd en uitgetekend en dit zowel nationaal als in de verschillende regio s.

Nadere informatie

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 De opleiding bachelor in het sociaal werk 5 Studeren in het hoger onderwijs 7 Het concept afstandsonderwijs 8 Veel gestelde vragen bij afstandsonderwijs

Nadere informatie

el Basiskennis Financieel ma arktgericht Communicere iddle management Notuleen Onderhandel eelsmanagement Presenteren

el Basiskennis Financieel ma arktgericht Communicere iddle management Notuleen Onderhandel eelsmanagement Presenteren lgemeen management Arbeid echt Arbeidsvoorwaard oachend leidinggeven Debiteuenbeheer Cursussen en Doorgroeien na e start trainingen voor ArbeidsrechtFinan el Basiskennis Financieel ma ondernemende agement

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie han.nl/werkenenleren PRAkTIJKGERICHT recht regionaal deeltijd werken en leren management erkend Professional duaal economie FACULTEIT ECONOMIE en MANAGEMENT Vergroot UW wereld HBO/POST-HBO-/MASTEROPLEIDINGEN

Nadere informatie

2012-2013. hoger beroepsonderwijs HBO boekhouden HBO bouwkundig tekenaar HBO informatica. moderne vreemde talen. Nederlands voor anderstaligen

2012-2013. hoger beroepsonderwijs HBO boekhouden HBO bouwkundig tekenaar HBO informatica. moderne vreemde talen. Nederlands voor anderstaligen 2012-2013 hoger beroepsonderwijs HBO boekhouden HBO bouwkundig tekenaar HBO informatica tweedekansonderwijs boekhoudkundige bediende lasser meertalig polyvalent bediende multimediaoperator secretariaatsmedewerker

Nadere informatie

Handelsingenieur in de beleidsinformatica

Handelsingenieur in de beleidsinformatica bacheloropleiding Handelsingenieur in de beleidsinformatica faculteit toegepaste economische wetenschappen 2009 2 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Studentgerichte Diensten Toegepaste

Nadere informatie

BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. september 2005 LICAP BRUSSEL D/2005/0279/014

BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. september 2005 LICAP BRUSSEL D/2005/0279/014 BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS september 2005 LICAP BRUSSEL 1 ste lj BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS LICAP BRUSSEL (vervangt

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Associate degree. nieuwe tweejarige studie in het hoger beroepsonderwijs

Associate degree. nieuwe tweejarige studie in het hoger beroepsonderwijs Associate degree nieuwe tweejarige studie in het hoger beroepsonderwijs 1 Vergroot je carrièrekansen met een Associate degree Het Associate-degree-programma is een tweejarige studie in het hoger beroepsonderwijs

Nadere informatie

Toegepaste taalkunde. Vertalen - tolken - meertalige communicatie

Toegepaste taalkunde. Vertalen - tolken - meertalige communicatie Toegepaste taalkunde Vertalen - tolken - meertalige communicatie 2013 3 Intro 4 Kiezen voor Toegepaste taalkunde 7 Opbouw 14 En verder (studeren)... 18 Studieprogramma 21 Inhoud vakken eerste jaar 30 Studieondersteuning

Nadere informatie

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Personal Finance Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

I. De doelgroep 4. 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7

I. De doelgroep 4. 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7 Inhoudstafel Inleiding 3 I. De doelgroep 4 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7 3. Hoger onderwijs in Vlaanderen 10 3.1 De bachelor-masterstructuur (bama-structuur) 10 3.2 Het studieaanbod:

Nadere informatie

Leiderschapstrainingen

Leiderschapstrainingen Leiderschapstrainingen De zorgsector maakt vele veranderingen door: naast veranderingen vanuit de overheid (financiering en andere wetswijzigingen) speelt ook de veranderende zorgvraag een rol. Zorginstellingen

Nadere informatie

OPLEIDING MAAK ER WERK VAN!

OPLEIDING MAAK ER WERK VAN! Waar staat mijn bedrijf op vlak van opleiding? Hoe overtuig ik mijn werkgever én collega s van het belang van opleiding? Wat zijn de wettelijke bepalingen in verband met opleiding? Wat is een opleidingsplan

Nadere informatie

AANBOD NAJAAR 2015. www.syntrawest.be

AANBOD NAJAAR 2015. www.syntrawest.be Avondopleidingen AANBOD NAJAAR 2015 www.syntrawest.be INHOUDSTAFEL AVONDOPLEIDINGEN - AANBOD NAJAAR 2014 2 Ondernemerschap & bedrijfsbeheer...4 Media & ICT...8 Techniek...26 Automotive & mobiliteit...26

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven

Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven Algemene toelichting bij de professioneel gerichte bacheloropleiding in de Toegepaste informatica aan de Katholieke Hogeschool Leuven De Katholieke Hogeschool Leuven

Nadere informatie

MO - Huishouding 2013/824/6/D

MO - Huishouding 2013/824/6/D Basiseducatie - Leergebied MO Leerplan MO - Huishouding Goedkeuringscode 2013/824/6/D Indieningdatum 2013 01 31 Leerplancommissie MO Annelies De Pelsemaeker (CBE Brussel) Aram De Ryck (CBE Zuid-Oost-Vlaanderen)

Nadere informatie

OPLEIDINGEN LEUVEN, DIEST EN HEVERLEE VERDER STUDEREN VOORHEEN KHLEUVEN MOVING MINDS CONNECTING PEOPLE

OPLEIDINGEN LEUVEN, DIEST EN HEVERLEE VERDER STUDEREN VOORHEEN KHLEUVEN MOVING MINDS CONNECTING PEOPLE OPLEIDINGEN LEUVEN, DIEST EN HEVERLEE VOORHEEN KHLEUVEN VERDER STUDEREN MOVING MINDS CONNECTING PEOPLE WELKOM OP UC LEUVEN-LIMBURG KHLeuven, KHLim en Groep T Lerarenopleidingen heten voortaan UC Leuven-Limburg.

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Praktische gids Met dank aan onze collega s van de FOD Mobiliteit en Vervoer voor hun medewerking Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke

Nadere informatie

Sinds oktober 2013 zijn de Gentse opleidingen in de toegepaste taalkunde helemaal geïntegreerd

Sinds oktober 2013 zijn de Gentse opleidingen in de toegepaste taalkunde helemaal geïntegreerd 2014 3 Intro 5 Kiezen voor Toegepaste taalkunde 9 Opbouw 13 Internationalisering 15 En verder (studeren)... 18 Studieprogramma 21 Inhoud vakken eerste jaar 30 Studieondersteuning 32 Gewikt en gewogen 34

Nadere informatie

DEBTOR BUSINESS Outsmarting

DEBTOR BUSINESS Outsmarting DEBTOR BUSINESS Outsmarting BROCHURE Inzicht en inzet, op de juiste plaats en tijd Debtor Business: Learning = Key Kennis is de motor achter iedere ontwikkeling Laat geen kans onbenut Voor iedere professional,

Nadere informatie

OPLEIDINGSBROCHURE BDO ACADEMY

OPLEIDINGSBROCHURE BDO ACADEMY OPLEIDINGSBROCHURE BDO ACADEMY BDO ACADEMY ONDERSTEUNT UW CARRIÈRE BIJ BDO Eén van de belangrijke objectieven die BDO zich gesteld heeft, is ervoor zorgen dat onze medewerkers graag bij BDO zijn en willen

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

management & organisatie

management & organisatie Voorlichting management & organisatie vernieuwde tweede fase HAVO/VWO Een nieuw vak in de bovenbouw Ter voorbereiding is een deel van de stof bij het vak economie in de derde klas HAVO /VWO opgenomen.

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de

Nadere informatie

langer gemotiveerd en productief aan de slag

langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag praktische tools voor een duurzaam HR-beleid een product ontwikkeld door in samenwerking met met de steun van

Nadere informatie

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink F lagcom op le idingsb rochure 2 011-2012 Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink Beste werknemer, Voor je ligt de Brochure

Nadere informatie