De Balanscentrale in beweging

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Balanscentrale in beweging"

Transcriptie

1 Groot-Bijgaarden, 27 februari 2012 Dirk Tuymans Afdelingshoofd

2 Agenda Rol van de Balanscentrale Gebruik van de jaarrekening(gegevens) Vereenvoudiging van het ondernemingsklimaat Enkele belangrijke datums in / 36

3 Rol van de Balanscentrale Wettelijke opdrachten inzameling van jaarrekeningen van publicatieplichtige ondernemingen, verenigingen en stichtingen openbaarmaking van individuele jaarrekeningen opmaak en publicatie van statistieken Verspreiding van producten, afgeleid van haar statistische opdracht, o.a. cijfergegevens van de gestandaardiseerde jaarrekeningen ondernemingsdossiers inclusief een synthetische indicator van de financiële gezondheid 3 / 36

4 Inzameling jaarrekeningen Offline inzameling met de post betaling met cheque of per overschrijving marginaal, zeker na sluiting loketten Balanscentrale en centralisatie dienstverlening te Brussel op 18 juni 2010 Online inzameling webtoepassing met toegangscontrole aan de hand van een digitaal certificaat door upload van gestructureerde databestanden (XBRL-bestanden) of PDF-bestanden betaling met kredietkaart of per overschrijving 4 / 36

5 Inzameling jaarrekeningen Enkele sleutelgegevens m.b.t. de inzameling aantal rechtspersonen die in 2011 een jaarrekening hebben neergelegd: aantal in 2011 aanvaarde jaarrekeningen: , of gemiddeld per kalenderdag waarvan 97,4% XBRL, 2,1% PDF en 0,5% papier 5 / 36

6 Vorm van de neerlegging vanaf % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Papier Diskette Internet XBRL Internet PDF 6 / 36

7 Inzameling jaarrekeningen Enkele sleutelgegevens m.b.t. de inzameling maximum aantal jaarrekeningen aanvaard op één kalenderdag: (op 31 augustus 2011) maximum aantal uploads op één kalenderdag: (op 31 augustus 2011), of gemiddeld zo'n per uur 7 / 36

8 3.000 Aantal uploads per uur op 31 augustus / 36

9 Openbaarmaking individuele jaarrekeningen Offline aflevering via klassieke Balanscentrale via post, fax en betalend marginaal, zeker na sluiting loketten Balanscentrale en centralisatie dienstverlening te Brussel op 18 juni 2010 Online aflevering via elektronische Balanscentrale gratis webtoepassing zonder toegangscontrole die zorgt voor 99,9% van alle Balanscentrale-afleveringen specifieke webservice voor overheden Aflevering via derden commerciële data-leveranciers KBO: "public search" 9 / 36

10 Openbaarmaking individuele jaarrekeningen Enkele sleutelgegevens m.b.t. de elektronische aflevering door de Balanscentrale aantal jaarrekeningen die in 2011 afgeleverd zijn: voornamelijk verspreiding van beelden van jaarrekeningen PDF: XBRL: actueel gemiddeld zo'n opvragingen per werkdag 10 / 36

11 Aantal online-afleveringen per maand Januari 2012: (!) afleveringen Feb. 2008: start gratis toepassing Volume x 2 op 3 jaar tijd / / / / / / / / / / / / / / / / / / /01 11 / 36

12 Opmaak en publicatie van statistieken Op papier, op cd-rom of online Op basis van jaarrekeningen volgens het volledig of verkort model voor ondernemingen voor 191 (groepen van) activiteitssectoren totaalgegevens van rubrieken (globalisaties) uit jaarrekening en sociale balans financiële ratio's Op basis van jaarrekeningen volgens het volledig of verkort model voor verenigingen voor 27 (groepen van) activiteitssectoren totaalgegevens van rubrieken (globalisaties) uit jaarrekening en sociale balans (vanaf boekjaar 2007) financiële ratio's (vanaf boekjaar 2009) 12 / 36

13 Gebruik van de jaarrekening(gegevens) Ingezamelde jaarrekeningen zijn een authentieke bron van informatie voor ondernemingen (inclusief kredietinstellingen) burgers de federale overheid de Nationale Bank zelf Web-enquête gebruikers toepassing "Jaarrekeningen online raadplegen" 13 / 36

14 Gebruik van de jaarrekening(gegevens) Opvallendste algemene bevindingen van de web-enquête zeer grote tevredenheid over de kostprijs (gratis) de beschikbaarheid (24/7) de toegankelijkheid (geen login of certificaat nodig) het gebruik (in 4 talen en met simpele opzoekingen) de raadpleegbare jaarrekeningbestanden (pdf en evt. XBRL voor alle sinds 2005 neergelegde jaarrekeningen) van de 6,1 miljoen raadplegingen in 2011 zijn er ongeveer 4,1 miljoen van jaarrekeningen van kleine en middelgrote ondernemingen (= 67,4%) 14 / 36

15 Gebruik van de jaarrekening(gegevens) Ander beroep Investeerders 13% en bankiers 7% Verkoop en marketing 4% Beroep gebruikers toepassing "Jaarrekeningen online raadplegen" Bestuurders en zaakvoerders 40% Onderwijs 8% Ambtenaren 5% Cijferberoepen 23% 15 / 36

16 Gebruik van de jaarrekening(gegevens) Werknemer of vakbondslid 5% Aandeelhouder 12% Hoedanigheid gebruikers toepassing "Jaarrekeningen online raadplegen" Ander standpunt 10% Leverancier of kredietverstekker 24% Concurrent 13% Klant 15% Consulent of analist 21% 16 / 36

17 Gebruik van de jaarrekening(gegevens) Informatiebehoefte bij de ondernemingen (inclusief kredietinstellingen) en de burgers gebruikers hebben doorgaans een (potentiële) contractuele relatie met de onderzochte bedrijven gebruik van de toepassing als "archief" voor de jaarrekening in de vorm van een XBRL-bestand het niet-neerleggen van de jaarrekening wordt vaak als knipperlicht beschouwd grote interesse bij sleutelmomenten (b.v. financiële crisis, faillissement groot bedrijf, start schooljaar) 17 / 36

18 Gebruik van de jaarrekening(gegevens) Specifieke informatiebehoefte bij de commerciële dataleveranciers naast beelden van jaarrekeningen, ook cijfergegevens informatie over deelnemingen neergelegde XBRL-bestanden elektronische aflevering in bulk 18 / 36

19 Gebruik van de jaarrekening(gegevens) Informatiebehoefte bij de federale overheid aantal wettelijke bepalingen in de Belgische regelgeving met de woorden "jaarrekening" of "jaarrekeningen": 1.700, o.a. belastingaangifte rechtspersonen vennootschapsbijdrage statuut zelfstandigen overheidsopdrachten registraties, vergunningen en erkenningen verkrijgen van subsidies en steunmaatregelen Europese statistiekverplichtingen informatie aan werknemers en syndicale organisaties 19 / 36

20 Gebruik van de jaarrekening(gegevens) Informatiebehoefte bij de federale overheid voornaamste gebruikers zijn de fiscus (vennootschapsbelastingen) de FOD Economie (ADSEI) (structuurenquêtes) de kamers voor handelsonderzoek (detectie en preventie van faillissementen) rechtstreeks bij de Balanscentrale of onrechtstreeks via KBO "Public search" 20 / 36

21 Gebruik van de jaarrekening(gegevens) Informatiebehoefte bij de Nationale Bank zelf bijdrage tot de opmaak van de nationale rekeningen jaarlijkse studie over de resultaten en financiële structuur van de Belgische ondernemingen jaarlijkse studie over de sociale balans diverse andere micro- en macro-economische onderzoeken en analyses (havenstudies, colloquia, sectoronderzoeken,...) 21 / 36

22 Vereenvoudiging van het ondernemingsklimaat Doel Europese Commissie: de administratieve lasten voor KMO's verminderen door o.a. invoering van een nieuwe klasse ondernemingen, de "micro-entiteiten" mogelijkheid voor lidstaten om micro-entiteiten vrij te stellen van de neerlegging van de jaarrekening Voorafgaand aan de volledige herziening van de Vierde en de Zevende Richtlijn 22 / 36

23 Vereenvoudiging van het ondernemingsklimaat Belangrijkste argumenten pro het belang van een "snelle" toepassing van het Europees herstelplan mogelijke besparing van 6,3 miljard EUR op EUniveau uiterlijk tegen 2012 steun van de "High Level Group of Independent Stakeholders" o.l.v. Edmund Stoiber Aandeel van de betrokken ondernemingen in België: ongeveer 83% 23 / 36

24 Vereenvoudiging van het ondernemingsklimaat Belangrijkste argumenten contra (I) nadelig effect op de kwaliteit, beschikbaarheid en vergelijkbaarheid van financiële informatie, en dus moeilijker toegang tot krediet voor de micro-entiteiten groter risico op het niet-detecteren van financiële problemen minder informatie voor het opsporen van fiscale fraude en witwaspraktijken beperking van de transparantie van vennootschappen met een beperkte aansprakelijkheid stap terug in het proces om boekhoudverplichtingen in de EU te harmoniseren (met verhoogd risico op concurrentievervalsing tussen lidstaten) 24 / 36

25 Vereenvoudiging van het ondernemingsklimaat Belangrijkste argumenten contra (II) de link tussen boekhoudrecht en fiscaal recht wordt in vraag gesteld negatieve impact op de kwaliteit van de nationale rekeningen en dus op het macro-economisch beleid extra kosten voor de micro-entiteiten wegens het beantwoorden van nieuwe ad-hoc enquêtes extra kosten voor het Instituut voor Nationale Rekeningen wegens de herziening van de methodologieën 25 / 36

26 Vereenvoudiging van het ondernemingsklimaat Belangrijkste argumenten contra (III) de mogelijke besparingen zijn overschat goede boekhoudsystemen zijn sowieso essentieel voor het intern management en voor de belastingaangifte de aanmaak van jaarrekeningbestanden is reeds geïntegreerd in de meeste boekhoudsoftware het aandeel van de "business as usual"-kosten voor de Belgische micro-entiteiten ligt eigenlijk veel hoger dan de geschatte 25% de mogelijke extra kosten zijn onderschat micro-entiteiten moeten zelf meermaals specifieke financiële rapporten verspreiden onder de belanghebbenden (banken, leveranciers,...) 26 / 36

27 Vereenvoudiging van het ondernemingsklimaat Situatie met de Balanscentrale als authentieke bron van jaarrekeningen ondernemingen microentiteit Balanscentrale FOD's burgers 27 / 36

28 Vereenvoudiging van het ondernemingsklimaat Situatie zonder de Balanscentrale als authentieke bron van jaarrekeningen ondernemingen microentiteit FOD's burgers 28 / 36

29 Vereenvoudiging van het ondernemingsklimaat Belangrijkste argumenten contra (IV) analyse door de Dienst voor Administratieve Vereenvoudiging over de administratieve lasten voor Belgische micro-entiteiten (juli 2010) huidige situatie (met neerlegging van de jaarrekening bij de Balanscentrale): EUR toekomstscenario (zonder neerlegging van de jaarrekening bij een centrale authenieke gegevensbron): EUR verschil bij afschaffen neerlegging jaarrekening: EUR of +128,5% 29 / 36

30 Vereenvoudiging van het ondernemingsklimaat Reeds uitgevoerde lastenverlagingen in België neerlegging van jaarrekeningen via het internet identificatie via de elektronische identiteitskaart gebruik van het XBRL-formaat voor financiële rapporteringen maximalisatie van de "return" voor ondernemingen gratis online raadpleging jaarrekeningbestanden financiële ratio's ondernemingsdossier inclusief een synthetische indicator van de financiële gezondheid "unieke neerlegging" van financiële gegevens voor meerdere afnemers 30 / 36

31 Vereenvoudiging van het ondernemingsklimaat Historiek en toekomst van het voorstel van Richtlijn juli 2007: Mededeling EC: verplichte ontheffing van opmaak en neerlegging van de jaarrekening februari 2009: voorstel van Richtlijn EC: optionele ontheffing van opmaak en neerlegging van de jaarrekening maart 2010: eerste lezing EP: micro-entiteiten moeten nog wel een boekhouding voeren mei 2011: compromistekst ER: optionele ontheffing van de publicatieverplichting 31 / 36

32 Vereenvoudiging van het ondernemingsklimaat Historiek en toekomst van het voorstel van Richtlijn december 2011: tweede lezing EP: optionele ontheffing van de publicatieverplichting blijft invoering mogelijkheid op aanvraag een afschrift te kunnen verkrijgen (voor België is dit dan bij de Balanscentrale) evaluatie uiterlijk 5 jaar na invoegetreding van de Richtlijn aanpassing definitie micro-entiteiten (op balansdatum 2 van de 3 criteria niet overschrijden): balanstotaal: EUR netto-omzet: EUR gemiddeld # werknemers: / 36

33 Vereenvoudiging van het ondernemingsklimaat Historiek en toekomst van het voorstel van Richtlijn Indeling van de neerleggende ondernemingen volgens grootte (definitie december 2011) (boekjaar 2009) EU-wetgeving Aantallen Aandeel Grote ondernemingen ,7% Middelgrote ondernemingen ,2% Kleine ondernemingen ,0% Micro-entiteiten ,1% Totaal niet-financiële ondernemingen ,0% 33 / 36

34 Vereenvoudiging van het ondernemingsklimaat Historiek en toekomst van het voorstel van Richtlijn? 2012: goedkeuring in 2de lezing door ER, gevolgd door publicatie en inwerkingtreding 20 dagen na deze publicatie uiterlijk op 1 juli 2014: omzetting in nationale wetgeving 34 / 36

35 Enkele belangrijke datums in 2012 Vanaf maandag 26 maart: geen cheques meer voor de betaling van de neerleggingskosten aangepaste software voor de aanmaak van XBRLbestanden Dinsdag 31 juli: einddatum neerlegging van de jaarrekening voor afsluitingsdatum 31/12/2011 Vrijdag 31 augustus: drukste neerleggingsdag van het jaar Slimme Bizon: "Vermijd de drukte op 31/08!" 35 / 36

36 36 / 36

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 12 april 2013 (19.04) (OR. en) 8328/13 Interinstitutioneel dossier: 2011/0308 (COD)

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 12 april 2013 (19.04) (OR. en) 8328/13 Interinstitutioneel dossier: 2011/0308 (COD) RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 12 april 2013 (19.04) (OR. en) 8328/13 Interinstitutioneel dossier: 2011/0308 (COD) DRS 68 COMPET 198 ECOFI 250 CODEC 778 OTA van: het secretariaat-generaal aan: het Comité

Nadere informatie

Boekhoudwet van 17 juli 1975 opgeheven door invoering Wetboek van economisch recht

Boekhoudwet van 17 juli 1975 opgeheven door invoering Wetboek van economisch recht Afgiftekantoor Turnhout 1 nr 7 // 25 september 2014 n i e u w s b r i e f ACTUA Boekhoudwet van 17 juli 1975 opgeheven door invoering Wetboek van economisch recht Van de wet van 17 juli 1975 De wet van

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

Ondernemingen en industrie SBA-Factsheet 2014

Ondernemingen en industrie SBA-Factsheet 2014 NL Ondernemingen en industrie SBA-Factsheet 2014 BELGIË Kort samengevat In 2013 zag de Belgische economie een verder herstel van de economische crisis van 2008 en nu heeft ze het reële bbp-niveau van vóór

Nadere informatie

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT Boek III Inhoud BOEK III. - Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen... 3 TITEL 1. - Vrijheid van vestiging en van dienstverlening...

Nadere informatie

Open Data Handleiding 2.0

Open Data Handleiding 2.0 Open Data Handleiding 2.0 Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data mbv het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open Data bij

Nadere informatie

Eenvoudiger te land, op het water en in de lucht Vereenvoudigingen van de FOD Mobiliteit en Vervoer. Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

Eenvoudiger te land, op het water en in de lucht Vereenvoudigingen van de FOD Mobiliteit en Vervoer. Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer Eenvoudiger te land, op het water en in de lucht Vereenvoudigingen van de FOD Mobiliteit en Vervoer Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer Voorwoord Mobiliteit belangt ons allemaal aan, te land,

Nadere informatie

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie

VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND

VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND VOOR VRIJ ONDERNEMEN VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND BOEKHOUDKUNDIGE, FISCALE, JURIDISCHE EN SOCIAALRECHTELIJKE ASPECTEN Dit overzicht

Nadere informatie

Evaluatie van de belasting op financiële transacties

Evaluatie van de belasting op financiële transacties FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN STUDIE EN DOCUMENTATIEDIENST Evaluatie van de belasting op financiële transacties Economische en budgettaire impact voor België SMETS FLORENCE Master in de economische

Nadere informatie

Krediet Management Brief

Krediet Management Brief Krediet Management Brief in samenwerking met Instituut voor Kredietmanagement van Vlerick Leuven Gent Management School KREDIETVERZEKERINGEN Krediet Management Brief 9 01 1. Kredietverzekering: wat? Kredietverzekering

Nadere informatie

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst)

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst) EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.12.2011 COM(2011) 896 definitief 2011/0438 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende het gunnen van overheidsopdrachten (Voor de

Nadere informatie

Belgische kmo s in de Europese wereld in Brussel

Belgische kmo s in de Europese wereld in Brussel Belgische kmo s in de Europese wereld in Brussel Een exploratief onderzoek naar de commerciële relatie tussen de Europese instellingen en de EU-afhankelijke sectoren in Brussel en de Belgische kmo s Jeroen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 2.1 Zelfstandige in hoofdberoep... 7 2.2 Zelfstandige in bijberoep... 7 2.3 Gelijkstelling met bijberoep... 7

INHOUDSOPGAVE. 2.1 Zelfstandige in hoofdberoep... 7 2.2 Zelfstandige in bijberoep... 7 2.3 Gelijkstelling met bijberoep... 7 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 5 1 DEFINITIE VAN EEN ZELFSTANDIGE... 6 2 ZELFSTANDIGE IN HOOFDBEROEP OF IN BIJBEROEP 2.1 Zelfstandige in hoofdberoep... 7 2.2 Zelfstandige in bijberoep... 7 2.3 Gelijkstelling

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

Meten om te weten Handleiding om administratieve lasten te meten

Meten om te weten Handleiding om administratieve lasten te meten Meten om te weten Handleiding om administratieve lasten te meten Deelhandleiding RIA RIA > administratieve lasten 1 Het meten van administratieve lasten maakt onderdeel uit van het regelgevingsproces.

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Officieuze coördinatie op 3 oktober 2012 Deze officieuze coördinatie houdt rekening met de wijzigingen die werden

Nadere informatie

Wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van de ondernemingen. Officieuze coördinatie op 22/04/2012. Artikel 1

Wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van de ondernemingen. Officieuze coördinatie op 22/04/2012. Artikel 1 Wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van de ondernemingen Officieuze coördinatie op 22/04/2012 Hoofdstuk I - Boekhouding en jaarrekening van de ondernemingen Artikel 1 Voor de toepassing van dit hoofdstuk

Nadere informatie

Waarom XBRL belangrijk is voor accountants!

Waarom XBRL belangrijk is voor accountants! Waarom XBRL belangrijk is voor accountants! Een gezamenlijke uitgave van het Koninklijk NIVRA en XBRL Nederland Deze publicatie is samengesteld voor leden en derden. De publicatie heeft geen status in

Nadere informatie

U START EEN ACTIVITEIT ALS ZELFSTANDIGE

U START EEN ACTIVITEIT ALS ZELFSTANDIGE U START EEN ACTIVITEIT ALS ZELFSTANDIGE Humanresourcesbeheer --Selectie, rekrutering en evaluatie --Opleidingscentrum --Interimbemiddeling --Interimmanagement --Beheer van de afwezigheden --Afwezigheidscontrole

Nadere informatie

19 de ACTIVITEITENVERSLAG. Cel voor Financiële Informatieverwerking

19 de ACTIVITEITENVERSLAG. Cel voor Financiële Informatieverwerking 19 de ACTIVITEITENVERSLAG Cel voor Financiële Informatieverwerking 2012 Cel voor Financiële Informatieverwerking 19de Activiteitenverslag 2012 I. VOORWOORD... 5 II. STATISTIEKEN... 8 1. KERNCIJFERS...

Nadere informatie

Zich vestigen als zelfstandige

Zich vestigen als zelfstandige Zich vestigen als zelfstandige Algemene Startvoorwaarden... 4 Meerderjarigheid... 4 Toestemming echtgenoot... 4 Gefailleerden...4 Burgerrechten... 5 Handelsbekwaamheid... 5 Algemene Startformaliteiten...

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015)

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015) Deze algemene voorwaarden van de ING-kredieten onderworpen aan de wetgeving op het consumentenkrediet (hierna de "Algemene voorwaarden" genoemd) hebben tot doel een beschrijving te geven van de dienstverlening

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Contactpunt Vlaamse Infolijn

Jaarverslag 2009. Contactpunt Vlaamse Infolijn Jaarverslag 2009 Contactpunt Vlaamse Infolijn Voorwoord 2009 was een jubileumjaar voor het Contactpunt Vlaamse Infolijn. Op 10 maart 2009 mocht het Contactpunt immers tien kaarsjes uitblazen. Bij de start

Nadere informatie

Voornaamste inhoudelijke wijzigingen van het K.B. plaatsing van 15 juli 2011 na het eerste reparatie- K.B. van 7 februari 2014

Voornaamste inhoudelijke wijzigingen van het K.B. plaatsing van 15 juli 2011 na het eerste reparatie- K.B. van 7 februari 2014 Voornaamste inhoudelijke wijzigingen van het K.B. plaatsing van 15 juli 2011 na het eerste reparatie- K.B. van 7 februari 2014 Johan Geerts en Simon Verhoeven GSJ advocaten 1 2 april 2014 Inhoud 1. Situering...

Nadere informatie

houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2011

houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2011 stuk ingediend op 778 (2010-2011) Nr. 1 29 oktober 2010 (2010-2011) Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2011 verzendcode: IED 2 Stuk 778 (2010-2011) Nr. 1 INHOUD 1.

Nadere informatie

Artikelsgewijs overzicht en bespreking van de door de

Artikelsgewijs overzicht en bespreking van de door de Artikelsgewijs overzicht en bespreking van de door de Wet van 18 januari 2010 tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van

Nadere informatie

DOSSIER: BZB in de bres voor uw belangen

DOSSIER: BZB in de bres voor uw belangen DOSSIER: BZB in de bres voor uw belangen STRAK KEURSLIJF DOET TUSSENPERSONEN NAAR ADEM HAPPEN Zeggen dat de sector overspoeld wordt door nieuwe regelgeving sinds de financiële crisis is als een open deur

Nadere informatie

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN Brochure Kleine VZW s 1 19/06/2003 Inhoudstabel Woord van de Minister... 5 Woord vooraf werkgroep... 6 Hoofdstuk 1 Het boekhoudkundig kader...

Nadere informatie

Tijdschrift van de NUOD Nationale Unie van Openbare Diensten

Tijdschrift van de NUOD Nationale Unie van Openbare Diensten Afzender NUOD Viaductdam 98 2060 Antwerpen België-Belgique P.B. 2030 Antwerpen 3 BC 2152 P109294 F L A S H I N F O Tijdschrift van de NUOD Nationale Unie van Openbare Diensten www.nuod.be unsp-nuod@scarlet.be

Nadere informatie