Informatiediensten en ICT-services speciaal voor gemeenten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatiediensten en ICT-services speciaal voor gemeenten"

Transcriptie

1 Begrotingswijzer Informatiediensten en ICT-services speciaal voor gemeenten Verbindt de overheid

2 1 Ontwikkelingen e-overheid 4 Basisregistraties Basisregistratie Gebouwen (BAG) 8 GBA als basisregistratie 9 mgba 10 Nieuwe Handelsregister (NHR) 11 Register Niet Ingezetenen (RNI) 12 E-authenticatie eherkenning voor bedrijven 13 E-toegang Antwoord voor bedrijven 14 MijnOverheid.nl 15 E-informatieuitwisseling Digikoppeling 16 Digimelding 17 Open standaarden Nederland Open in Verbinding (NOiV) 18 Voorbeeldprojecten Digitaal Klantdossier werk en inkomen (DKD) 19 Omgevingsloket Online (OLO) 20 Regelhulp en digitalisering Wmo 21 Overig Diginetwerk 22 Digipoort 23 Generiek Casusoverleg Ondersteunend Systeem (GCOS) 24 PIVA-V 25 Sociale Verzekeringsbank (SVB) / MijnPGB portaal 26 Inhoud 2 Nieuwe diensten en diensten in ontwikkeling 28 Thema Het Nieuwe Werken (HNW) Gemnet nieuwe diensten Digitale Werkomgeving Gemeenten (DWG) 30 OpenSource telefonie 31 SSL Telewerken 32 Video as a Service (VaaS) 33 KPN nieuwe diensten ipad veilig en beschikbaar 34 KPN diensten in ontwikkeling Vast Mobiel Integratie 35 Thema Informatie-uitwisseling Gemnet nieuwe diensten GBP module: Efacturen via Digipoort 36 GBP module: OLO interactief 37 Gemnet diensten in ontwikkeling GBP module: Informatiepool sector veiligheid 38 GBP module: GBA-V bevragen 39 Thema 24 x 7 beschikbaar Gemnet diensten in ontwikkeling Gemnet Zakelijk Alarm 40 IPv6 41 KPN diensten in ontwikkeling Migratie van Windows 7 42 Support Servicedesk en beheer 43 3 Aansluiten op nieuwe partners 44 Partners en cloud computing 46 Bestaande partners 47 Nieuwe partners Dimpact 48 Natuurnetwerk 48 Roxit 49 SDU Information Solutions 49 Sigmax 50 Overige partners 51 Betrek uw partners bij Gemnet 52 Achterin, op pagina 55 van deze brochure, staan onze diensten ook op alfabetische volgorde

3 4 gemnet begrotingswijzer

4 Begrotingswijzer Informatiediensten en ICT-services speciaal voor gemeenten In deze begrotingswijzer informeert Gemnet u over de nieuwste ontwikkelingen en verplichtingen op het gebied van e-overheid. Zo kunt u uw beleid en begroting hierop afstemmen. U krijgt bovendien een update van de actuele oplossingen die we gemeenten bieden. Van toekomstvaste oplossingen op het gebied van elektronische dienstverlening en netwerkbeveiliging tot de noodzakelijke koppeling met uw informatiepartners; wij helpen uw gemeentelijke organisatie graag verder. Met in eigen huis ontwikkelde diensten én die van derden. In Gemnet vindt u een partner die helpt uw ambities waar te maken. Al onze diensten ontwikkelen we voor, maar ook mét gemeenten. Dat willen we blijven doen. Informeer ons dus op uw beurt over ICT waar u op zit te wachten. begrotingswijzer

5 6 gemnet begrotingswijzer

6 1 Ontwikkelingen e-overheid 1 Ontwikkelingen e-overheid Goede en persoonlijke dienstverlening aan burgers en ondernemers staat hoog op uw agenda. Ontwikkelingen op het gebied van e overheid volgt u daarom op de voet. Wat houden deze veranderingen in voor uw organisatie? En hoe speelt u het best in op de richtlijnen uit het NUP? gemnet begrotingswijzer

7 Basisregistraties Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) De Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG) regelt de snelle en eenduidige registratie van adressen en gebouwen. Voor hulpdiensten als de brandweer die de dienst moeten kunnen raadplegen, is dat van essentieel belang. Vanaf 1 juli 2011 bent u als gemeente verplicht deze gegevens uit de BAG te gebruiken. Bovendien heeft u een terugmeldplicht als u op eventuele fouten in de gegevens stuit. Hiervoor moet iedere gemeente een BAG-registratie opzetten en voeren. Dat wil zeggen: de eigen BAG-gegevens worden beheerd in een BAG-applicatie en aangeleverd aan de Landelijke Voorziening BAG (BAGLV). Uw BAG-applicatie zal regelmatig berichten uitwisselen met de BAGLV om wijzigingen door te geven. Het behoeft geen uitleg dat dit veilig moet gebeuren. Gemnet informeert u graag over de benodigde PKIoverheid-certificaten. Gemeenten kunnen via de beveiligde Gemnet infrastructuur, Diginetwerk of internet aansluiten op de BAG. 8 gemnet begrotingswijzer

8 Basisregistraties GBA als basisregistratie Een van de onderdelen van de modernisering van de GBA (mgba) is de overgang naar GBA als basisregistratie. Sinds 2010 zijn alle overheden verplicht de GBA te gebruiken. Afnemers zijn verplicht fouten aan u, als bronhouder, te melden. Burgers kunnen zich sinds de invoering beroepen op eenmalige verstrekking. Zij hoeven dan tenzij het voor identificatie is hun gegevens niet nog eens aan te leveren als zij dat al hebben gedaan. Dit bespaart uw klanten tijd en u als gemeente administratieve lasten en kosten. 1 Ontwikkelingen e-overheid Basisregistraties Voor gemeenten betekent GBA als basisregistratie dat het vaststellen van de identiteit van klanten nóg belangrijker is geworden. Ook is het nog meer van belang om bronnen zorgvuldig te beoordelen, bijvoorbeeld bij het wijzigen van gegevens. Gemnet helpt gemeenten met aansluiten en zorgt met het Gemnet Berichten Platform (GBP) voor de koppelingen, beveiliging, serviceregistraties en het volledige beheer. Hiervoor is een speciale module GBA-V bevragen ontwikkeld. Lees hier op pagina 39 meer over. gemnet begrotingswijzer

9 Basisregistraties mgba De Modernisering van de GBA (mgba) zorgt ervoor dat persoonsgegevens gemakkelijker in samenhang worden gebracht met andere overheidsgegevens. Wijzigingen in persoonsgegevens zijn direct bij iedere balie van de overheid beschikbaar voor gebruik bij andere overheidstaken. Dit draagt bij aan een snellere en correcte afhandeling bij bijvoorbeeld het verlenen van een vergunning. Overheidsorganisaties kunnen efficiënter werken en gemeenten kunnen hun taken eenvoudiger in samenwerkingsverbanden uitvoeren. Het programma Modernisering GBA (mgba) maakt de GBA gereed voor de toekomst. Dit programma kent twee belangrijke sporen: de ontwikkeling van GBA-V tot GBA-v Full Service; de ontwikkeling van een nieuw Logisch Ontwerp op basis waarvan nieuwe burgerzakensystemen voor gemeenten worden gebouwd. Kijk voor meer informatie op de website 10 gemnet begrotingswijzer

10 Basisregistraties Nieuwe Handelsregister (NHR) De Kamer van Koophandel vernieuwt het Handelsregister. Dit nieuwe register heeft meer taken dan het huidige register. Het nieuwe Handelsregister wordt dé basisregistratie voor ondernemingen en rechtspersonen. Het NHR bevat daarnaast ook groepen die zich voorheen niet hoefden vast te leggen, zoals eenmanszaken in de landbouw of beoefenaars van vrije beroepen. 1 Ontwikkelingen e-overheid Basisregistraties In 2014 moet u als gemeente verplicht gebruikmaken van de authentieke gegevens uit het Handelsregister. Gelukkig zijn veel gemeenten (en leveranciers) nu al met de voorbereidingen bezig. Hiervoor sluiten zij een afzonderlijk contract met de KvK. Toch vergt dit een behoorlijke inzet van de gemeentelijke organisatie. Als u behoefte heeft aan ondersteuning kan Gemnet u van dienst zijn. Bijvoorbeeld met de dienst Aansluiting op Diginetwerk (AoD) waarmee uw organisatie op het Diginetwerk aangesloten wordt. gemnet begrotingswijzer

11 Basisregistraties Register Niet Ingezetenen (RNI) Regelmatig krijgt u als gemeente, net als andere GBAafnemers, te maken met mensen die wel een relatie hebben met Nederland, maar hier niet wonen. Bijvoorbeeld de Duitse toerist met een tweede huis aan zee. Of een Poolse stukadoor die steeds een paar maanden in Nederland werkt, of een pensionado. Nu houden alle overheidsinstellingen nog hun eigen registratie van deze niet-ingezetenen bij. Het Register Niet Ingezetenen (RNI) heeft hier een einde aan gemaakt. In het RNI wordt een aantal gemeenschappelijke basisgegevens van niet-ingezetenen gestandaardiseerd en eenduidig vastgelegd. Burgers hoeven daardoor nog maar op één plek wijzigingen door te geven. Het RNI vormt straks samen met de GBA de Basisregistratie Personen. RNI beoogt als onderdeel van Basisregistratie Personen veilig te worden ontsloten via het Gemnet netwerk. Als wij daarnaast iets kunnen betekenen, hoort u dat natuurlijk. Meer informatie staat op de website van het programma 12 gemnet begrotingswijzer

12 E authenticatie eherkenning voor Bedrijven Het verbeteren van de digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven is in volle gang. Bedrijven willen met gebruiksvriendelijke middelen diensten af kunnen nemen van de overheid. En u wilt zeker weten welk bedrijf een dienst van u afneemt en of de persoon in kwestie daartoe gemachtigd is. Het netwerk voor eherkenning biedt de oplossing: bedrijven kunnen met herbruikbare middelen elektronische diensten van overheden afnemen. Dit netwerk is een initiatief van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Het moet voorzien in betrouwbare elektronische herkenning van bedrijven, en de controle van de bevoegdheid van personen die handelen namens deze bedrijven. De centrale gedachte is dat bedrijven met één herkenningsmiddel, bijvoorbeeld een mobiele telefoon of een bedrijfspas, elektronisch diensten af kunnen nemen bij verschillende overheidsdiensten. Het netwerk kent uiteenlopende functionaliteiten die worden ingevuld door verschillende aanbieders van eherkenningsdiensten. Om alle partijen goed te laten samenwerken, worden afspraken vastgelegd in het Afsprakenstelsel eherkenning. 1 Ontwikkelingen e-overheid Basisregistraties / E authenticatie Binnen het netwerk voor eherkenning bestaan meerdere rollen. Gemnet is de herkenningsmakelaar en kan voor u de aansluiting op het netwerk verzorgen. Tevens zal Gemnet haar bestaande diensten voor elektronisch ondertekenen inbrengen. De service van de Gemnet herkenningsmakelaar is nu beschikbaar en biedt een oplossing voor uw digitale bedrijfsloket. gemnet begrotingswijzer

13 E toegang Antwoord voor bedrijven Onder welke voorwaarden kan ik een terrasvergunning aanvragen? Aan welke milieuregels moet ik voldoen? En kan ik aanspraak maken op die ene speciale subsidieregeling? Ondernemers willen snel weten wat qua regelgeving moet, wat mag en wat kan. Antwoord voor bedrijven, voorheen het Bedrijvenloket, vormt dé ingang op internet voor alle Europese ondernemers die informatie van de overheid nodig hebben. Bedrijven kunnen ook via een beveiligde berichtenbox gegevens uitwisselen en transacties met de overheid uitvoeren. De Dienstenrichtlijn verplicht overheden een dienstenloket in te richten, gemeenten bereiken dit onder meer door aan te sluiten op Antwoord voor bedrijven. Via dit loket kunnen ook aanvragen van buitenlandse ondernemers binnenkomen, al dan niet voorzien van een elektronische handtekening. U krijgt hier als gemeente ook mee te maken. Gemnet helpt u graag verder en adviseert u over de benodigde certificaten en over de service om elektronische handtekeningen te valideren. 14 gemnet begrotingswijzer

14 E toegang MijnOverheid.nl Op MijnOverheid.nl kunnen burgers online al hun zaken met de overheid regelen. Of het nu gaat om het aanvragen van een uitkering, het volgen van een vergunningaanvraag of het melden van asbestverwijdering. Met het digitale overheidsloket kan dat veilig, snel en gemakkelijk. Door als gemeente aan te sluiten op MijnOverheid.nl verbetert u uw vindbaarheid en daarmee uw dienstverlening aan burgers. 1 Ontwikkelingen e-overheid E toegang MijnOverheid.nl is onderdeel van het programma e-overheid voor burgers en één van de negentien bouwstenen van het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-overheid (NUP). Steeds meer overheden sluiten zich daarom aan bij dit initiatief. Heeft u dit nog niet gedaan? Of wilt u meer weten over de mogelijkheden? Gemnet helpt u graag verder. Ook wanneer u slechts geïnteresseerd bent in een onderdeel, bijvoorbeeld de Berichtenbox. gemnet begrotingswijzer

15 E informatieuitwisseling Digikoppeling Overheidsinstellingen gaan steeds vaker elektronisch gegevens uitwisselen. Computersystemen en informatieomgevingen zijn echter niet automatisch in staat met elkaar te communiceren, al is het alleen al doordat organisaties hun eigen koppelvlakstandaarden kennen. Digikoppeling neemt deze obstakels weg. Het is een stelsel van open standaarden voor een uniform postsysteem dat de logistieke kant van het berichtenverkeer verzorgt. Zo maakt bijvoorbeeld Agentschap NL gebruik van Digikoppeling, voor het uitwisselen van informatie over de energielabels met het Kadaster. Communiceren op basis van de standaarden zoals Digikoppeling zijn op termijn een vereiste waar ook u mee te maken krijgt. Bijvoorbeeld om gegevens uit te wisselen in het kader van nieuwe Basisregistraties. Zo is het mogelijk optimaal samen te werken binnen de overheid. Om eenvoudig te kunnen voldoen aan de standaarden van Digikoppeling, ontwikkelde Gemnet het Gemnet Berichten Platform (GBP). Inmiddels zijn diverse modules (e-facturatie, OLO) ontwikkeld om u op specifieke terreinen beter te ondersteunen. Meer hierover kunt u lezen in deel 2 (Nieuwe diensten en diensten in ontwikkeling) van dit document. 16 gemnet begrotingswijzer

16 E informatieuitwisseling Digimelding Basisregistraties bevatten doorgaans veel gegevens. Wijzigingen in de basisgegevens, zoals een verhuizing, worden in deze registraties bijgehouden. Er zijn echter situaties denkbaar waarbij u het vermoeden heeft dat bepaalde gegevens onjuist zijn. Is die meneer bijvoorbeeld wel echt eigenaar van dat pand? Of is deze mevrouw, die een AOWuitkering krijgt, niet vorig jaar overleden? Een medewerker kan het betwiste gegeven via één centraal punt terugmelden naar de betreffende basisregistratie of bronhouder. Binnen afzienbare termijn kan deze melder dan via Digimelding zien wat er met zijn melding is gedaan. 1 Ontwikkelingen e-overheid E informatieuitwisseling Digimelding zal op termijn hét centrale terugmeldloket voor alle basisregistraties worden. Zodat twijfels over een gegeven in de GBA, BAG, WOZ of Voertuigen eenvoudig en transparant via één voorziening gemeld kunnen worden. Aansluiting op Digimelding wordt een vereiste waar alle afnemers mee te maken krijgen. Met als doel dat de kwaliteit van gegevens binnen de e-overheid steeds beter wordt. Gemeenten kunnen door de komst van Diginetwerk aansluiten op Digimelding. gemnet begrotingswijzer

17 Open standaarden Nederland Open in Verbinding (NOiV) Het lastig uitwisselen van informatie tussen organisaties en ICT systemen is veel gemeenten een doorn in het oog. Daarom maken steeds meer gemeenten beleid ten aanzien van het gebruik van open standaarden. Gemnet is groot voorstander van het toepassen van (inter) nationale open standaarden. Zij helpt lokale overheden daarom graag op weg om hun weg te vinden en meer bewust te maken van de mogelijkheden van open standaarden. Hiermee wordt het voor u, als gemeente, mogelijk om verschillende leveranciers te betrekken bij de ontwikkeling en implementatie van ICT-systemen die naadloos op elkaar aansluiten. Meer informatie over open standaarden bij de overheid vindt u op de website en 18 gemnet begrotingswijzer

18 Voorbeeldprojecten Digitaal Klantdossier werk en inkomen (DKD) Het Digitaal Klantdossier (DKD) is een verzameling gegevens over werk en inkomen van klanten van verschillende overheden, waaronder gemeenten, CWI en UWV. U kunt de gegevens eenvoudig delen en klanten hoeven ze maar één keer af te geven. Hiermee wordt uw werk makkelijker en efficiënter. De communicatie met andere partijen wordt overzichtelijker en duidelijker. En doordat gegevens automatisch uitwisselen, houdt u tijd over om uw klanten nog beter te kunnen helpen. 1 Ontwikkelingen e-overheid Open standaarden / Voorbeeldprojecten Gemnet zorgt ervoor dat het DKD veilig en betrouwbaar via het Gemnet platform kan worden gebruikt door geautoriseerde overheden en andere organisaties die in het kader van hun opdracht van de overheid DKD mogen gebruiken. Suwimail, in zekere zin een onderdeel van het DKD, is een functionaliteit die Gemnet in opdracht van het Bureau Keteninformatisering Werk & Inkomen (BKWI) zelf rechtstreeks levert aan de overheid vanuit haar eigen rekencentrum. Het Digitaal Klantdossier is één van de zes voorbeeldprojecten genoemd in het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-overheid (NUP). Meer informatie over het Digitaal Klantdossier vindt u op de website gemnet begrotingswijzer

19 Voorbeeldprojecten Omgevingsloket Online (OLO) De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) brengt sinds 2010 zo n 25 regelingen samen die de fysieke leefomgeving betreffen. Het gaat hierbij om bouw-, milieu-, natuur- en monumentenvergunningen. Burgers en bedrijven die willen bouwen of verbouwen, vragen sindsdien één integrale vergunning aan, de zogenaamde omgevingsvergunning. Zij komen daarvoor in de meeste gevallen bij u. Voor digitale aanvragen heeft u inmiddels de voorziening Omgevingsloket Online (OLO) ingericht. Dit is een instrument om digitaal vergunningaanvragen te kunnen indienen en behandelen. Ook kan met OLO een check worden gedaan om te zien of een vergunning of melding nodig is. Om eenvoudig en betrouwbaar aan te sluiten op Omgevingsloket Online heeft Gemnet de module OLO interactief ontwikkeld. Hiermee ontvangt u aanvragen van burgers en bedrijven automatisch in uw vergunningenapplicatie. De dienst is gebaseerd op het Gemnet Berichten Platform en voldoet daarmee volledig aan de standaarden van Digikoppeling. Aansluiten doet u simpel met uw vergunningenapplicatie, Document Management Systeem (DMS) of MidOffice. Lees hier op pagina 37 meer over. 20 gemnet begrotingswijzer

20 Voorbeeldprojecten Regelhulp en digitalisering Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Regelhulp is een website van de overheid voor ouderen, mensen met een beperking of chronische ziekte. Regelhulp wijst hen de weg naar de vele regelingen, voorzieningen en uitkeringen van de overheid op het gebied van zorg en sociale zekerheid. Sommige voorzieningen kunnen ze direct aanvragen. 1 Ontwikkelingen e-overheid Voorbeeldprojecten Door als gemeente bij Regelhulp aan te sluiten, kunnen burgers via de website ook contact leggen met het Wmoloket van uw gemeente. Juist door de combinatie van informatie over landelijke voorzieningen (o.a. Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) én lokale voorzieningen (Wet maatschappelijke ondersteuning) op één plek biedt u als gemeente extra service aan uw inwoners. Daarnaast draagt Regelhulp bij aan het terugdringen van de administratieve lasten en de regeldruk bij de burger. Regelhulp is als voorbeeldproject opgenomen in het NUP. Gemnet host de Regelhulp omgeving in opdracht van het ministerie van VWS, ontsluit deze naar internet en heeft Regelhulp gekoppeld aan Suwimail en DigiD. Ook kan Gemnet de Regelhulp omgeving via de Gemnet infrastructuur voor u benaderbaar maken. Indien u dit graag wilt, kunt u dit bij ons kenbaar maken. gemnet begrotingswijzer

21 Overig Diginetwerk Informatie-uitwisseling tussen overheidsinstanties wordt steeds belangrijker. Daarvoor is een aantal gezamenlijke generieke onafhankelijke ICT bouwstenen onontbeerlijk. Eén daarvan is Diginetwerk. Diginetwerk verbindt (bestaande) fysieke netwerken van overheidsorganisaties met elkaar. Zo ontstaat er één besloten virtueel datacommunicatienetwerk voor overheden. Binnen dit netwerk kunt u veilig gegevens uitwisselen met andere overheden en vice versa. Diginetwerk levert connectiviteit en bespaart u tijd en geld. Want u heeft nog maar één aansluiting nodig om gegevens met diverse overheidsinstanties te kunnen uitwisselen. Gemnet stimuleert overheidsorganisaties actief om daar waar mogelijk open standaarden toe te passen. Één van deze standaarden is dat een informatie(bron)houder via een datacommunicatie netwerk op een uniforme wijze ontsloten moet zijn. Om die reden is een koppeling tussen Diginetwerk en Gemnet gerealiseerd. Hiermee bent u verzekerd van een toekomstvaste aansluiting op de e-overheid infrastructuur. 22 gemnet begrotingswijzer

22 Overig Digipoort Digipoort stelt gemeenten en andere overheden in staat om veilig financiële verantwoordingsinformatie uit te wisselen met aangesloten bedrijven. Denk daarbij bijvoorbeeld aan elektronische facturen. Daarnaast hoeven bedrijven met Digipoort in de nabije toekomst bepaalde gegevens nog maar één keer aan te leveren. Dat is handig als een bedrijf regelmatig gegevens moet verstrekken. Het resultaat is een administratieve lastenverlichting voor zowel het bedrijfsleven als de overheid. 1 Ontwikkelingen e-overheid Overig Daarom stimuleert de overheid bedrijven om facturen en andere financiële verantwoordingsinformatie via Digipoort te verzenden naar de overheid. Ondanks de aantoonbare meerwaarde maken nog maar weinig gemeenten gebruik van dit elektronische postkantoor van de overheid. Gemnet helpt u graag eenvoudig aan te sluiten op Digipoort en zorgt met het Gemnet Berichten Platform (GBP) voor de koppelingen, beveiliging, serviceregistraties en het volledige beheer. Hiervoor is een speciale efactureren via Digipoort module ontwikkeld. Lees hier op pagina 36 meer over. Ook kunt u bij ons terecht voor een geldig Digipoort PKIoverheid certificaat. Hiermee identificeert u zich als organisatie bij uw informatiepartners en kunt u berichten van een elektronische handtekening voorzien. gemnet begrotingswijzer

23 Overig Generiek Casusoverleg Ondersteunend Systeem (GCOS) In de ruim vijftig Veiligheidshuizen in Nederland werken verschillende organisaties samen aan het integraal terugdringen van overlast, huiselijk geweld en criminaliteit. De betrokken organisaties en instellingen verschillen per regio, maar in alle gevallen zitten gemeente(n), politie, het Openbaar Ministerie, de Raad voor de Kinderbescherming, reclasseringsorganisaties en welzijnsorganisaties onder één dak. Doel daarvan is om de informatie-uitwisseling en communicatie beter te laten verlopen om zo gerichte interventie, zorg en hulp te bieden. De Raad voor de Kinderbescherming ontwikkelde de applicatie GCOS voor het beheer van cliëntgegevens. Door GCOS ter beschikking te stellen aan de verschillende organisaties binnen een Veiligheidshuis levert dit een belangrijke bijdrage aan een efficiëntere uitwisseling van hoogwaardige gegevens. Dat verbetert de samenwerking en vergroot de slagkracht van alle deelnemers. Gemnet zorgt dat GCOS kan worden gebruikt via beveiligde netwerkverbindingen. Beveiliging, beheer én gebruikersgemak staan hierbij centraal. Gemeenten kunnen GCOS gebruiken via de Gemnet verbinding. Veiligheidshuizen die in een gemeentelijke locatie zijn gehuisvest, kunnen daar dan ook gebruik van maken. Ook overlegpartners van de Veiligheidshuizen die geen fysieke zitting hebben in het Veiligheidshuis, hebben behoefte aan toegang tot GCOS. Gemnet heeft hiervoor samen met de Raad voor de Kinderbescherming een beveiligde oplossing gecreëerd. Deze wordt begin 2011 in een aantal veiligheidshuizen in Limburg en Noord-Brabant in praktijk situaties beproefd. De oplossing is gebaseerd op de Gemnet SSL-VPN telewerkoplossing en combineert optimale veiligheid, flexibiliteit, gebruiksgemak met een aantrekkelijke prijsstelling. 24 gemnet begrotingswijzer

24 Overig PIVA-V De gegevens van inwoners afkomstig uit Caribisch Nederland staan in de PIVA-Verstrekkingen, de GBA-V van de Nederlandse Antillen en Aruba. Dit centrale bestand wordt iedere werkdag geactualiseerd vanuit de PIVA-systemen op de overzeese eilanden. Een online service zorgt voor de verstrekking vanuit PIVA-V aan gebruikers, waaronder gemeenten, verzekeraars en pensioenfondsen. 1 Ontwikkelingen e-overheid Overig Gemnet, dat alle gemeenten in Nederland verbindt, realiseerde de overzeese aansluitingen in opdracht van het agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR). Een inbelvoorziening met een lage bandbreedte is vervangen door een verbinding van hoofdzakelijk glasvezel. Een dubbele firewall houdt ongewenst verkeer op afstand. gemnet begrotingswijzer

25 Overig Sociale Verzekeringsbank (SVB) / MijnPGB portaal Net zoals Gemnet is de Sociale Verzekeringsbank continu bezig haar dienstverlening richting haar klanten te verbeteren. De meest recente stap is de ontwikkeling van het webportaal MijnPGB voor gemeenten. Hiermee kunnen gemeenten op eenvoudige en veilige wijze realtime de verantwoordingen van budgethouders raadplegen. Ook krijgt u eenvoudig toegang tot rapportages en facturen. De SVB draagt met MijnPGB voor gemeenten bij aan het efficiënt en effectief uitvoeren van de PGB-regeling binnen uw gemeente. Het is evident dat de burger hier uiteindelijk vruchten van plukt. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) stelt dit webportaal aan alle gemeenten ter beschikking. Om in te loggen gebruikt u een Gemnet gebruikersnaam en wachtwoord. Gemnet verzorgt de beveiliging van het webportaal en zorgt dat er geen vreemde ogen meekijken. De applicatiebeheerder van uw gemeente kan binnen het Gemnet netwerk zelf autorisaties toevoegen en wijzigen. Zo houdt uw gemeente de volledige zeggenschap over wie wel of niet geautoriseerd wordt. Kijk voor meer informatie over het nieuwe webportaal op de website 26 gemnet begrotingswijzer

26 1 Ontwikkelingen e-overheid Overig foto/beeld? gemnet begrotingswijzer

27 2 Nieuwe diensten en diensten in ontwikkeling 28 gemnet begrotingswijzer

28 2 Nieuwe diensten en diensten in ontwikkeling Met slimme e diensten kunt u uw digitale dienstverlening nog efficiënter inrichten. De professionals van Gemnet en KPN zijn continu bezig met het ontwikkelen en uitwerken van nieuwe ideeën voor e diensten. Zodat u altijd de beschikking heeft over up to date oplossingen en hulpmiddelen. Belangrijke thema s zijn Het Nieuwe Werken, informatieuitwisseling en continuïteit van dienstverlening. gemnet begrotingswijzer

29 Het Nieuwe Werken (HNW) Gemnet nieuwe diensten Digitale Werkomgeving Gemeenten (DWG) Steeds meer gemeenten zien de voordelen van Het Nieuwe Werken (HNW) en rusten hun medewerkers zo toe dat zij gezonder, slimmer en efficiënter kunnen werken. Een lastige klus, want juist bij decentrale overheden gaat het vaak om zeer privacygevoelige informatie. En dus moet u bewust keuzes maken over beschikbaarheid en veiligheid. Gemnet begrijpt die behoefte aan een betrouwbare en flexibele werkomgeving en zoekt naar passende oplossingen. Eén daarvan is de nieuwe dienst Digitale Werkomgeving Gemeenten (DWG). Met deze standaard digitale werkomgeving hebben uw medewerkers toegang tot de informatie en diensten die zij nodig hebben. Hij kan altijd, overal, op elk device, in een beveiligde omgeving, zijn werk doen. DWG is voor een vaste prijs per maand beschikbaar in drie varianten: basis, plus en compleet. Meer weten? Bijvoorbeeld welke voordelen een digitale werkomgeving u kan opleveren? Gemnet voert graag samen met u een DWG-scan uit. Neem hiervoor contact op met uw accountmanager. 30 gemnet begrotingswijzer

30 Het Nieuwe Werken (HNW) Gemnet nieuwe diensten OpenSource telefonie Een goede telefonische bereikbaarheid is belangrijk voor uw gemeente en het Klant Contact Center (KCC). Het gebruik van OpenSource telefonie garandeert dit en biedt bovendien de vrijheid om de functionaliteiten naar eigen inzicht aan te passen. Door gebruik te maken van open standaarden ontstaat een aanzienlijke flexibiliteit en onafhankelijkheid. Zie ook Gemnet biedt met OpenSource telefonie, in de vorm van de IP Businessmanager, zeer uitgebreide mogelijkheden om de telefonieomgeving zo optimaal mogelijk af te stemmen op uw bereikbaarheidswensen. Het is een zeer open systeem dat eenvoudig geïntegreerd of gekoppeld kan worden aan uw telefonie en ICT omgeving. U bent als gemeente niet langer afhankelijk van een bepaalde softwareleverancier en voorkomt zo de aanschaf van dure software. 2 Nieuwe diensten en diensten in ontwikkeling Het Nieuwe Werken Kosten Een telefoniewerkplek op de IP Businessmanager is verkrijgbaar vanaf c.a. 250,- eenmalig. (de prijs o.a. afhankelijk van het type toestel en exclusief projectmanagement, bekabeling en eventuele netwerkaanpassingen). Meer Informatie? Wilt u weten wat Gemnet op dit gebied voor uw gemeente kan betekenen, neem dan contact op met uw accountmanager. gemnet begrotingswijzer

31 Het Nieuwe Werken (HNW) Gemnet nieuwe diensten SSL Telewerken De dienst is gebaseerd op standaard SSL-VPN-technologie in moderne browsers. Deze ontsluit data, applicaties en netwerk(en) veilig via internet, voor uw ambtenaren, raadsleden en andere gebruikers. Uw telewerkers kunnen daarbij gebruikmaken van desktops, laptops, tablets, PDA s of smartphones. Voor de authenticatie van de gebruiker zijn diverse mogelijkheden beschikbaar: smartcards, tokens of SMS. Wat betreft de autorisatie van gebruikers kunt u kiezen voor de bestaande Identity Management omgeving van Gemnet of een koppeling met de directory van uw eigen organisatie. U creëert met SSL telewerken een veilig telewerkklimaat voor uw medewerkers. En omdat geen specifieke software nodig is, behoudt u een optimale bewegingsvrijheid. Dat is handig, bijvoorbeeld met het oog op toekomstige ontwikkelingen. Met SSL Telewerken maakt u gebruik van centraal door Gemnet beheerde, gemeenschappelijke componenten. Het resultaat? Een minimale beheerinspanning bij u als klant en lage kosten door schaalvoordelen. Kosten Een abonnement op de dienst is al verkrijgbaar vanaf 12,- per gebruiker per aansluiting per maand. De eenmalige inrichtingskosten zijn afhankelijk van de gewenste functionaliteit. 32 gemnet begrotingswijzer

32 Het Nieuwe Werken (HNW) Gemnet nieuwe diensten Video as a Service (VaaS) Steeds vaker maken overheden de stap naar visuele digitale communicatie. De reden? Met een videoconferentie communiceert u efficiënter, bespaart u reiskosten en draagt u bij aan een duurzamere bedrijfsvoering. Gemnet speelt op deze ontwikkeling in met de dienst Video as a Service (VaaS). VaaS is een praktische en productieve oplossing, met behoud van face-to-face contact. In tegenstelling tot bijvoorbeeld een telefonische vergadering brengt video letterlijk in beeld wat er speelt en hoe gesprekspartners in een bepaald onderwerp staan. 2 Nieuwe diensten en diensten in ontwikkeling Het Nieuwe Werken VaaS stelt u in staat om video gesprekken te voeren via het beveiligde Gemnet netwerk, het publieke internet of via ISDN met andere gemeenten, leveranciers en/of partners. En behalve een verbindingslijn hebben gebruikers alleen een beeldscherm en een camera nodig. VaaS is een managed videodienst; Gemnet helpt bij het opzetten van een verbinding en staat altijd klaar voor ondersteuning. Kosten Een abonnement op de dienst is al verkrijgbaar vanaf 375,- per aansluiting per maand. Gemnet levert u ook de benodigde apparatuur. gemnet begrotingswijzer

Begrotingswijzer 2013-2014 Informatiediensten en ICTservices. KPN Lokale Overheid

Begrotingswijzer 2013-2014 Informatiediensten en ICTservices. KPN Lokale Overheid Begrotingswijzer 2013-2014 Informatiediensten en ICTservices voor gemeenten KPN Lokale Overheid Inhoudsopgave Het Nieuwe Samenwerken 4 Nieuwe diensten 5 Digitale Werkomgeving Gemeenten (DWG) 5 GemBox

Nadere informatie

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 Inhoudsopgave 1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 4. BOUWSTENEN VAN DE E-OVERHEID 7 5. NORA ARCHITECTPRINCIPES 9 6. HET

Nadere informatie

1digitale overheid: betere service, méér gemak. fficiënt vraag centraal Snel en er eén overheid Geen overbodige. ant en aanspreekbaar Efficiënt Vraag

1digitale overheid: betere service, méér gemak. fficiënt vraag centraal Snel en er eén overheid Geen overbodige. ant en aanspreekbaar Efficiënt Vraag 1digitale overheid: betere service, méér gemak Vraag centraal Snel en zeker Eén overheid Geen rbodige vragen Transparant en aanspreekbaar ciënt Vraag centraal Snel en zeker Eén overheid Geen overbodige

Nadere informatie

Digitaal Evenwicht. Balans tussen functionaliteit en kosten. Auteur: Gert-Jan Ossevoort Datum: 10 januari 2013 Versie: 1.1c

Digitaal Evenwicht. Balans tussen functionaliteit en kosten. Auteur: Gert-Jan Ossevoort Datum: 10 januari 2013 Versie: 1.1c Digitaal Evenwicht Balans tussen functionaliteit en kosten Auteur: Gert-Jan Ossevoort Datum: 10 januari 2013 Versie: 1.1c DSPDF_492B_31313132353936323931.DOC 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 1 Managementsamenvatting...

Nadere informatie

Gemeentelijk informatieplan 2014

Gemeentelijk informatieplan 2014 Gemeentelijk informatieplan 2014 Versie 1.0 Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Context... 4 2.1 Wat kan... 4 2.2 Wat moet... 4 2.3 Wat willen we... 5 3. Missie en leidende principes... 6 3.1 Missie...

Nadere informatie

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Inhoudsopgave 1. INLEIDING 2 2. VISIE OP ANTWOORD EN DIENSTVERLENING 4 3. VISIE OP ZAAKGERICHT WERKEN 6 4. VISIE OP ORGANISATORISCHE ASPECTEN 8 5.

Nadere informatie

Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid

Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid Gemeente heeft Antwoord Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid Utrecht, 15 januari 2007 Gemeente heeft Antwoord Het klantcontactcentrum van gemeenten als frontoffice

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen. Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief

Jaarplan 2014. Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen. Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief Jaarplan 2014 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 3 2 Kerncijfers en Prestatie-indicatoren... 5

Nadere informatie

Overheid heeft Antwoord. Goed gevonden. Trefzekere overheidsinformatie op internet

Overheid heeft Antwoord. Goed gevonden. Trefzekere overheidsinformatie op internet Overheid heeft Antwoord Goed gevonden Trefzekere overheidsinformatie op internet Inhoud Recht op snel en goed antwoord l Wat is ICTU? l Wat is Overheid heeft Antwoord? l Samenwerking met andere programma

Nadere informatie

Handreiking gebruik basisregistraties voor de omgevingsdiensten

Handreiking gebruik basisregistraties voor de omgevingsdiensten Handreiking gebruik basisregistraties voor de omgevingsdiensten 1 Versie 1.0 Datum: 04-04-2014 Mark van den Broek Ruud Boot Wimfred Grashoff Deze handreiking is opgesteld in opdracht van het Interprovinciaal

Nadere informatie

Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening Internet Klantcontact

Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening Internet Klantcontact Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening Internet Klantcontact Versie 1.0 27 februari 2009 1 Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening ........................................................................................

Nadere informatie

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur GESLOTEN RIJKSCLOUD Functionele Doelarchitectuur Status Definitief, vastgesteld in ICCIO Versie 1.0 Datum 27 juni 2013 Samenvatting Aanleiding Cloud computing is, kortgezegd, het met een computer, tablet

Nadere informatie

STUURGROEP BIJLAGE 5D. Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO

STUURGROEP BIJLAGE 5D. Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO STUURGROEP BIJLAGE 5D Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Aanleiding en doelstelling... 3 1.2. Doel en kaders impactanalyse...

Nadere informatie

Informatieset Uw ICT, altijd en overal

Informatieset Uw ICT, altijd en overal Informatieset Uw ICT, altijd en overal Tendenz ICT is aangesloten bij: Wie zijn wij? TendenZ ICT is uw ervaren ICT-partner die u adviseert, ondersteunt en volledig kan ontzorgen op het gebied van al uw

Nadere informatie

LEMONTREE HOSTED VOICE dienstbeschrijving

LEMONTREE HOSTED VOICE dienstbeschrijving LEMONTREE HOSTED VOICE dienstbeschrijving Dienstbeschrijving Hosted Voice versie 1.3 15 januari 2015 Lemontree Masters in ICT Cornelis Geellaan 43 2406 JE Alphen aan den Rijn Tel: 0172 47.99.88 Fax: 0172

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Document D-7 Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Versie 0.2 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 0.2 Contactpersoon Paul Leunissen M 06-5250 6691 Paul.Leunissen@minienm.nl

Nadere informatie

Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9

Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9 Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9 Colofon PETRA: Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur Principes, methoden, modellen en standaarden voor inrichting van het provinciaal

Nadere informatie

Cloud Computing voor de waterschappen

Cloud Computing voor de waterschappen Cloud Computing voor de waterschappen Een notitie in opdracht van het i-platform Versie: 1.0 Concept Publicatiedatum: 28 oktober 2013 Auteur: Peter de Leeuw Ons kenmerk: Versiehistorie Versie Status Datum

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra Slim Samenwerken aan ICT Cloud computing en shared service centra Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht van het Kwaliteitsinstituut

Nadere informatie

6/2013. Rob. Van wie is deze hond? Van wie is deze hond? Politieke sturing op dienstverlening en ICT. Juni 2013

6/2013. Rob. Van wie is deze hond? Van wie is deze hond? Politieke sturing op dienstverlening en ICT. Juni 2013 6/2013 Van wie is deze hond? Rob Raad Ropenbaar voor het bestuur Van wie is deze hond? Politieke sturing op dienstverlening en ICT Juni 2013 Rob Profiel De Raad voor het openbaar bestuur (Rob) is een adviesraad

Nadere informatie

Atos e-suite Elektronische dienstverlening voor burgers en bedrijven

Atos e-suite Elektronische dienstverlening voor burgers en bedrijven Atos e-suite Elektronische dienstverlening voor burgers en bedrijven PRODUCT BESCHRIJVING januari INHOUD Ambitie van gemeenten Wat biedt Atos e- Suite, voor burgers en bedrijven? Wat biedt Atos e- Suite,

Nadere informatie

Whitepaper Vast-mobiel integratie

Whitepaper Vast-mobiel integratie Whitepaper Vast-mobiel integratie Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Vast versus mobiel... 3 2 Wat is vast-mobiel integratie?... 4 2.1 Anywhere... 4 2.2 Mobiele apps... 5 2.3 Forced on PBX... 5 2.4 Private

Nadere informatie

Elektronische publieke dienstverlening in de toekomst

Elektronische publieke dienstverlening in de toekomst Elektronische publieke dienstverlening in de toekomst opinies over de strategische doelstellingen en perspectieven achter elektronische overheidsdienstverlening Scientific Report Series Enschede, Januari

Nadere informatie

Bouwstenen voor een Moderne Dienstverlening

Bouwstenen voor een Moderne Dienstverlening _ Bouwstenen voor een Moderne Dienstverlening Klaar voor de Gemeente als hét Overheidsloket? Opdrachtgever M. Mujires, CIO Drechtsteden Auteur J. Maassen, Programmamanager IP&A Datum 18 november 2009-1/21

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Effectief en verantwoord inzetten van tablets, BYOD-beleid en clouddiensten bij gemeenten en overheid!

Effectief en verantwoord inzetten van tablets, BYOD-beleid en clouddiensten bij gemeenten en overheid! Effectief en verantwoord inzetten van tablets, BYOD-beleid en clouddiensten bij gemeenten en overheid! Tips en valkuilen Checklisten voor BYOD, Clouddiensten en invoering tablets Met concept BYOD, Tablet

Nadere informatie

Uw telecomgoeroe geeft antwoord

Uw telecomgoeroe geeft antwoord In dit nummer Woord vooraf Uw telecomgoeroe geeft antwoord 3 Uw telecomgoeroe geeft antwoord 4 Nieuws 6 Slimmer communiceren Slimmer communiceren Geachte lezer, In welke branche u ook werkzaam bent met

Nadere informatie