42VQM. Console & Underceiling MANUEL D INSTALLATION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "42VQM. Console & Underceiling MANUEL D INSTALLATION"

Transcriptie

1 Console & Underceiling INSTALLATION MANUAL MANUALE DI INSTALLAZIONE MANUEL D INSTALLATION INSTALLATIONSANWEISUNG MANUAL DE INSTALACIÓN MONTAGE-INSTRUCTIES OΔΗΓΙΕΣ ΕΓKΑΤΑΣΤΑΣΗΣ MANUAL DE INSTALAÇÃO INSTALLATIONSMANUAL ASENNUSOHJE

2 Console & Underceiling night & day split-system binnen-unit Afstandbediening IR Room Controller Zone Manager De unit kan worden geregeld door een infrarood afstandbediening, door de Carrier Room Controller of door de Zone Manager. De montage-instructies voor de inraroodafstandbediening zijn opgenomen in de Bedieningsinstructies van de unit. Zie voor de Room controller, Group Controller en de Zone Manager de met de regeling meegeleverde handleidingen. Zie voor bedienings- en onderhoudsinstructies voor deze unit en de montage-instructies van de buiten-unit de met de unit meegeleverde handleidingen. Inhoud Blz. Afmetingen en gewichten... 2 Benodigde vrije ruimte... 2 Nominale gegevens... 2 Aansluitingen... 3 Meegeleverd materiaal... 3 Bedrijfslimieten... 3 Accessoires... 3 Algemene informatie... 4 Waarschuwingen: vermijd... 5 Montage... 6/7 Koudemiddelaansluitingen... 8 Elektrische aansluitingen... 9/10 Adresschakelaar Foutcodes... 10/11 Systeemtest, instructies voor de klant en accessoires Luchtverdeling Buitenluchttoevoer NEDERLANDS Warmtepomp 42VQM009 42VQM012 42VQM015 Elektrische aansluiting 230V ~ 50Hz 220V ~ 60Hz NL - 1

3 Maten en gewichten - Minimaal benodigde vrije ruimte Maten (mm) en gewichten 42VQM 009, 012, 015 Minimaal benodigde vrije ruimte (mm) Wandmontage A C B 500 min 50 min Plafondmontage Ø 80 D min 42VQM A mm B mm C mm D mm kg kg Tabel I: Nominale gegevens OPGENOMEN VERMOGEN Warmtepomp (HP) Koelen W Verwarmen W 42VQM VQM012, Unit is niet geschikt voor opstelling in zeer vochtige ruimten. Zie de montage-instructies van de buiten-unit voor doorsnede van de elektrische voedingskabels en vertraagde zekeringen. NL - 2

4 Aansluitingen NEDERLANDS Opmerkingen: Hoogteverschil / Leidinglengte / Bochten: Zie de montage-instructies van de buiten-unit. Buiten-uanit Binnen-unit Hoogteverschil Tabel II: Meegeleverd materiaal Fotokatalytisch filter Acryl filter Isolatie Lange schroeven en moeren Bedienings- en Onderhoudsinstructies en Montage-instructies Montagebeugels Boormal Adapter voor condensaatafvoerslang Infrarood afstandbediening Afdekplaat condensaatafvoer Reductie van het onderdeel 1 1/2" (mannelijk) 3/8" (vrouwelijk) Enkel beschikbaar met de 42PQM015S; voor leidingverbindingen Koper pakking 1 Enkel beschikbaar met de 42PQM015S; voor leidingverbindingen Moer 1/2" 1 Enkel beschikbaar met de 42PQM015S; voor leidingverbindingen Tabel III: Bedrijfslimieten Koeling / Verwarming Elektrische voeding Zie montage-instructies van de buiten-unit. Nominale 1-fase voeding Bedrijfsspannings-limieten 230V- 50Hz min. 198V max 264V 220V- 60Hz min. 198V max 242V Tabel IV: Accessoires (1) Omschrijving Typenummer Condensaatafvoerpomp V ~ 50Hz 42VKG9002 Afdekplaatje voor kabels 42VKG9003 Room Controller 33MC-RC Kit voor Zone Manager 33MC9001 (1) De accessoires hebben geen IMQ certificering. NL - 3

5 Algemene informatie Montage ATTENTIE In verband met de veiligheid en gezondheid van gebruikers, onderhoudspersoneel en derden, dient bij het installeren van de apparatuur rekening te worden gehouden met hetgeen de ARBO-wet voorschrijft. Lees deze gebruiksaanwijzing goed door voordat u met de montage begint. Dit apparaat voldoet aan de laagspannings-richtlijn 73/23EEG (veiligheid) en aan EMC richtlijn 89/336EEG voor elektromagnetische compatibiliteit. Montage- en onderhoudswerkzaamheden aan deze units mogen alleen worden uitgevoerd door een STEK erkend installateur. Alle bekabeling moet voldoen aan de ter plaatse geldende voorschriften, zoals NEN De elektrische voedingskabel moet in de buiten-unit worden aangesloten. Controleer of voltage en frequentie van de hoofdvoeding overeenkomen met de gegevens op de kenplaat van de unit. Houd bij het aanleggen van de elektrische voeding en bij het aansluiten op het elektrisch voedingnet rekening met de ter plaatse geldende voorschriften. De elektrische voeding (aansluiting, kabeldiameter, beveiliging) moet geschikt zijn voor de gegevens zoals aangegeven op de naamplaat van de unit. Raadpleeg voor de elektrische aansluitingen de montagehandleiding van de buiten-unit. Voor verbinding van binnen- en buiten-unit kan Carrier BV speciale koudemiddelleidingsets als accessoire leveren. Deze verbinding kan echter ook worden gemaakt d.m.v. door derden te leveren koperen leidingen voorzien van flarekoppelingen. Gebruik alleen geïsoleerde naadloze leiding van koeltechnische kwaliteit, (Cu DHP type volgens ISO 1337), ontvet en gedesoxideerd, geschikt voor werkdrukken van tenminste 4200 kpa. Gebruik in geen geval koperen sanitair pijp. Gebruik, indien nodig, voor de condensaatafvoer PVC pijp van 16 mm binnendiameter (niet verstrekt) op de juiste lengte en met adequate thermische isolatie. Test de systeemwerking grondig na de installatie en leg alle systeemfuncties uit aan de klant. Laat deze handleiding achter bij de klant i.v.m. de instructies voor periodiek onderhoud. Gebruik de airconditioner alleen voor het doel waarvoor hij is bestemd. Het apparaat is niet geschikt voor gebruik in zeer vochtige ruimten. BELANGRIJK: Bij de montage moeten eerst de koudemiddelaansluitingen worden gemaakt en daarna de elektrische aansluitingen. Bij het demonteren wordt de procedure in omgekeerde volgorde uitgevoerd. Volg hierbij de RLK richtlijnen. WAARSCHUWING: Schakel ALTIJD de hoofdstroom af voordat met werkzaamheden aan de unit wordt begonnen! Open de elektronische afstandbediening niet zelf, maar neem bij problemen contact op met uw installateur. De batterijen van de afstandbediening bevatten stoffen die belastend zijn voor het milieu. Ze dienen dus te worden afgevoerd naar een chemobak. In deze montagehandleiding wordt de installatieprocedure beschreven voor de binnen-unit van een split-system dat bestaat uit twee door Carrier gefabriceerde units (binnen-unit en buiten-unit). Raadpleeg Carrier BV alvorens deze unit aan te sluiten op een buiten-unit van een ander fabrikaat. Het koppelen van units met verschillende besturingssystemen kan leiden tot onherstelbare schade, die niet door de garantie wordt gedekt. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor systeemuitval als gevolg van niet goedgekeurde unitcombinaties. Werking bij bedrijfscondities buiten de bedrijfslimieten (zie Aansluitingen ) kan leiden tot het aanspreken van een beveiliging of schade aan de unit veroorzaken. Carrier is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door modificaties of fouten in de elektrische- of koudemiddelaansluitingen. Als de montage-instructies niet worden gevolgd of bij toepassing van de unit onder condities die vallen buiten die genoemd in Tabel III (Bedrijfslimieten) in de montageinstructies van de buiten-unit, komt de garantie onmiddellijk te vervallen. Als de veiligheidsrichtlijnen voor de elektrische montage niet worden gevolgd kan in geval van kortsluiting brand ontstaan. Controleer de unit op transportschade. Dien in geval van schade een claim in bij de vervoerder. Installeer geen beschadigde units. Schakel in geval van storing de unit uit. Schakel de hoofdstroom af en neem contact op met uw installateur. Dit apparaat bevat koudemiddel R-410A. Dit tast de ozonlaag niet aan. Unit en verpakking zijn vervaardigd van milieuvriendelijke materialen en zijn geschikt voor hergebruik. Voer het verpakkingsmateriaal af volgens de plaatselijke voorschriften. Dit apparaat bevat koudemiddel dat volgens de plaatselijke voorschriften moet worden afgevoerd. Nadat de levensduur van het apparaat is verstreken moet dit worden afgevoerd door een erkend bedrijf volgens de geldende voorschriften. Plaats van opstelling Plaats de unit niet: In direct zonlicht. Te dicht bij een warmtebron. Aan vochtige wanden of op plaatsen waar gevaar bestaat voor teveel vocht (wasruimten etc). Waar gordijnen of meubels de luchtcirculatie kunnen belemmeren. Aanbevelingen: Kies de plaats voor de binnen-unit zodanig, dat de luchtcirculatie niet wordt belemmerd. De muur of wand moet stevig genoeg zijn om het gewicht van de unit te kunnen dragen. Kies een plaats waar de montage geen problemen oplevert. Kies een plaats waar voldoende vrije ruimte mogelijk is (zie afbeelding op pag. 2). Kies een plaats waar optimale luchtverdeling mogelijk is. Kies een plaats waar de condensaatafvoer gemakkelijk kan worden aangelegd. NL - 4

6 Waarschuwingen: vermijd... NEDERLANDS...obstructies van de toevoer of retourlucht....blootstelling aan direct zonlicht als de unit in koelbedrijf werkt. Laat de binnen- of buitenzonwering neer....plaatsing te dicht bij warmtebronnen waardoor de unit kan beschadigen....blootstelling aan oliedampen....aansluiting van de condensaatafvoer op de riolering zonder sifon. De hoogte van de sifon moet minimaal 50 mm bedragen....montage in ruimten met geluidsgolven met hoge frequentie....gedeeltelijke leidingisolatie....niet waterpas plaatsen van de unit. Hierdoor wordt het condensaat niet goed afgevoerd....stijgingen in de condensaatafvoerleiding....horizontale condensaatafvoerleiding met minder dan 2% afschot....pletten of knikken van de koudemiddel- of condensaat leidingen....groot hoogteverschil tussen buiten- en binnen-unit (zie montage-instructie van de buiten-unit)....niet goed vastgezette elektrische aansluitingen....losnemen van de koudemiddelleidingen na de montage. Hierdoor ontstaat n.l. koudemiddellekkage....onnodige bochten in de verbindingsleidingen (zie montageinstructie van de buiten-unit)....te lange verbindingsleiding (zie montage-instructie van de buiten-unit). NL - 5

7 Montage Verticale wandmontage Boormal typen Bevestigingsgaten Ophangbeugel horizontale installatie Montageplaat Buitenluchttoevoer Doorvoer koudemiddelleiding De binnen-unit wordt in de te conditioneren ruimte gemonteerd. De meest geschikte plaats hiervoor is in het algemeen onder een raam in een buitenmuur. Dit vereenvoudigt het aanleggen van de koudemiddelleidingen, elektrische aansluiting en condensaatafvoer naar de buiten-unit. De binnen-unit kan echter ook tegen een binnenmuur worden gemonteerd als het aanleggen van de verbindingen met de buiten-unit geen problemen oplevert. Voor een goede werking van de thermostaat wordt het aanbevolen om de unit niet te monteren in zeer kleine ruimten. De unit kan op 3 manieren worden aangesloten: parallel aan de muur; door de muur of naar de zijkant.. Plafondmontage Boor met behulp van de boormal de vier gaten en breng vier draadstangen aan (niet meegeleverd). Hang de unit aan de draadstangen zoals afgebeeld. Zorg voor een afschot van minimaal 5 mm (kant van koudemiddelaansluitingen moet lager zijn) door de draadstangen te verstellen. C D Voorbereiding Haal de unit uit de verpakking. Open en verwijder het aanzuigrooster. Verwijder, om het rooster te verwijderen, de centrale vergrendeling met een tang. Verwijder dan met een schroevendraaier de twee bevestigingsschroeven van de sluitclips. Leg de meegeleverde boormal en montageplaat klaar. Montage Teken met behulp van de boormal de plaats van de vier schroeven af, boor de gaten en breng de pluggen aan. Bevestig de montageplaat met de twee bovenste schroeven. Breng de unit op zijn plaats. Bevestig de unit op de wand door de twee onderste schroeven vast te draaien. Controleer of de unit waterpas hangt. A B 42VQM A mm B mm C mm D mm 009, 012, NL - 6

8 Montage Het maken van de doorvoeropening voor de verbindingsleidingen naar de buiten-unit Voor horizontale montage Ga als volgt te werk voor een juiste loop van de condensaatafvoerleiding uit de unit: NEDERLANDS Ø 80 mm 75 mm 50 mm De leidingen kunnen op drie manieren naar buiten worden gevoerd. Voor uitgang aan de achterkant moet de opening in de muur worden gemaakt zoals aangegeven in de tekening mm Ø 70 / 80 mm Binnen Buiten Boor hiervoor een opening met een diameter van 70 of 80 mm. Zorg ervoor dat deze doorvoeropening van binnen naar buiten iets afloopt (5-10 mm). Breng de meegeleverde doorvoer op zijn plaats. Voer de elektrische verbindingskabels door de opening (zie Elektrische aansluitingen ). Verwijder het klepje van het rooster door erop te drukken tot het los komt (zie afbeelding). Condensaatafvoer Voor verticale montage Bevestig bij verticaal geplaatste binnen-units de PVC-buis aan de aansluiting aan de condensaatopvangbak. A B A Koelmiddelaansluitingen B Condensaatafvoer BELANGRIJK: De buiten-unit gebruikt geen condenswater voor het koelen van de batterij. Ccondensaat kan dus niet via de buitenunit worden afgevoerd. Monteer het meegeleverde afdekpaneel voor de condensaatafvoer. Bij toepassing van een condensaatafvoerpomp (accessoire) kan de condensaatafvoerleiding samen met de koudemiddelleidingen uit de unit worden gevoerd. NL - 7

9 Koudemiddelaansluitingen Bij de montage moeten eerst de koudemiddelaansluitingen worden gemaakt en daarna de elektrische aansluitingen. Zie de montage-instructies voor de buiten-unit voor meer gedetailleerde informatie. Leidingdiameter Type Gas Vloeistof 42VQM (Zuig) (Pers) mm (inch) mm (inch) 009,012 12,70 (3/8") 6,35 (1/4") ,87 (1/2") 6,35 (1/4") Voor verbinding van binnen- en buiten-unit kan Carrier BV speciale koudemiddelleidingsets als accessoire leveren. Deze verbinding kan echter ook worden gemaakt d.m.v. door derden te leveren koperen leidingen voorzien van flarekoppelingen. Gebruik alleen geïsoleerde naadloze leiding van koeltechnische kwaliteit, (Cu DHP type volgens ISO 1337), ontvet en gedesoxideerd, geschikt voor werkdrukken van tenminste 4200 kpa. Gebruik in geen geval koperen sanitair pijp. Opmerkingen: Zorg dat de leidingen niet knikken. Vermijd bochten met een radius van minder dan 100 mm. Buig koperen pijp niet vaker dan driemaal op dezelfde plaats. Laat koppelingen op hun plaats tot de definitieve aansluiting wordt gemaakt. Zet de isolatie om de leidingen niet te strak vast. Aansluiting op de unit Onvoldoende aandraaimoment veroorzaakt koudemiddellekkage. Als de koppelingen te vast worden aangedraaid kan schade ontstaan die leidt tot koelmiddellekkage. Verstelbare sleutel of momentsleutel Verbindingsleidingen Aansluitingen op de unit Leidingdiameter Aandraaimoment mm (inch) Nm 6,35 (1/4 ) 18 9,52 (3/8 ) 42 12,70 (1/2 ) 55 Leiding isolatie Bevestigingstape Niet van toepassing voor Nederland. L L Controleer, wanneer alle aansluitingen gemaakt zijn, op lekkage door er zeepwater op aan te brengen. Als er door onjuiste aansluiting of verplaatsen van de unit koudemiddellekkage onstaat,zie dan voor het bijvullen van koudemiddel de MONTAGE-INSTRUCTIES VAN DE BUITEN-UNIT. Pak de leidingen in met condenswerende isolatie en zet dit vast met tape, zonder te veel druk uit te oefenen op de isolatie. Repareer en bedek alle mogelijke barsten in de isolatie. De verbindingsleidingen en kabels tussen binnen- en buitenunit moeten goed worden vastgezet. Niet van toepassing voor Nederland. Controle Niet van toepassing voor Nederland. Sluit de leidingen aan in overeenstemming met de aangegeven limieten. Smeer het uiteinde van de leiding en schroefdraad van de flare-koppeling in met een antivries olie. Draai de koppeling met de hand een aantal slagen vast, draai hem daarna vast met een sleutel door het in de tabel aangegeven aandraaimoment toe te passen. De leidingen moeten, nadat ze zijn aangesloten op de unit, worden gelektest, daarna gevacumeerd en eventueel worden gevuld volgens de R.L.K. richtlijnen. Controleer de werking van de condensaatafvoer door water in de opvangbak te gieten. Controleer het afschot en op eventuele obstructies. NL - 8

10 Elektrische aansluitingen NEDERLANDS BELANGRIJK: Bij de montage moeten eerst de koudemiddelaansluitingen worden gemaakt en daarna de elektrische aansluitingen. Bij het demonteren wordt de procedure in omgekeerde volgorde uitgevoerd. Volg hierbij de RLK richtlijnen. Raadpleeg voor de elektrische aansluitingen de montagehandleiding van de buiten-unit. Maak eerst de elektrische aansluitingen tussen de units alvorens door te gaan met de aansluiting op het elektrisch voedingnet. Bepaal, alvorens de voeding op de unit aan te sluiten, wat de fase L en de Nul is en sluit deze dienovereenkomstig aan. Zie het bedradingsschema. Controleer of de aansluiting van de elektrische voeding plaatsvindt via een schakelaar met gescheiden polen, met een contactafstand van tenminste 3 mm. De verbindingskabels tussen binnen- en buiten-unit moeten minimaal zijn van het type H07 RN-F of hoger, synthetische rubber isolatie met Neopreen mantel, volgens EN De binnen- en buiten-unit worden geaard via de koelmiddelleidingen. Sluit de bedrading aan op de klemmenstroken volgens het elektrisch schema. Zet goed vast. Bundel de condensaatafvoer en de leidingen samen met vinyl tape. Houd rekening met extra lengte van de kabels omdat deze nog moeten worden aangesloten op de unit. Opmerkingen: Zie de montage-instructies van de buiten-unit voor doorsnede van de elektrische voedingskabels en vertraagde zekeringen. Alle elektrische aansluitingen die op het werk worden gemaakt zijn de verantwoordelijkheid van de installateur. BELANGRIJK: Aanbrengen van de jumper (J18): De units zijn voorzien van een jumper in de schakelkast om een van beide installatietypen in te stellen: De units hebben een elektronische regeling. Een tijdvertragingsrelais zorgt voor een vertraging van 3 minuten van de (her)start van compressor en elektrisch verwarmingselement nadat de unit is afgeschakeld of wanneer hij de eerste keer wordt aangeschakeld. Verticaal aan de wand gemonteerd: jumper aangebracht. Horizontaal tegen het plafond gemonteerd: jumper verwijderd. Ga als volgt te werk om de jumper aan te brengen of te verwijderen: Schakel de hoofdstroom uit. Breng de jumper aan of verwijder hem. Schakel de hoofdstroom weer aan. Regelingen en beveiligingen De binnen-unit is voorzien van de volgende regelingen en beveiligingen (zie elektrische schema s): Ruimtethermostaat instelbaar tussen 18 C en 32 C. Motor met oververhittingsbeveiliging. NL - 9

11 Elektrische aansluitingen VQM 009, 012, 015 NB: Zie montage-instructies buiten-unit. Verklarende tekst op aansluitkast Aarde 1 Fase 2 Nul 3 Data (in hoofdstroomkabel) BELANGRIJK: De aardgeleiding die voorzien is voor de verbindingskabel binnen-unit buiten-unit, dient te worden vastgeklemd aan een kabeleindeklem met oogje in zacht koper vertind met een gat voor schroef M Minimum diameter verbindingskabel binnen- en buiten-unit (mm 2 ) Typen VQM 009, 012, 015 Verbindingskabel (4x1mm 2 / H07 RN-F) Aansluitkabel Room Controller/CZM Optioneel - Zie installatiehandleiding CRC/CZM Adreskeuze, foutcode Adreskeuze Wanneer in dezelfde ruimte twee binnen-units worden gemonteerd die onafhankelijk van elkaar moeten kunnen werken, dan moet iedere unit zijn eigen adres krijgen om door zijn eigen afstandbediening te kunnen worden geregeld. Instellen gaat als volgt: Configuratie (van de unit) Houd de toetsen en van de afstandbediening gelijktijdig langer dan 5 seconden ingedrukt. De display wordt leeg, in de tijdsegmenten wordt het eerste configuratie-item afgebeeld (radr = adres op afstand) en in de temperatuursegmenten de standaard waarde voor dit configuratie-item (Ab = regeling van beide binnen-units). Druk op toets of om de standaard waarde (Ab) te wijzigen in de nieuwe waarde (A) of (b). Druk op toets totdat Uadr op het scherm verschijnt. Druk op toets of om de standaardwaarde van het adres van de CCN-unit in de nieuwe waarde (1 240) te wijzigen. Druk op toets totdat ZONE op het scherm verschijnt. Druk op toets of om de standaardwaarde van de zone (0) in de nieuwe waarde (0 240) te wijzigen. Druk op toets totdat A St op het scherm verschijnt. Druk op toets of om de standaard instelling van auto herstart in het laatste bedrijfstype (On) te wijzigen in de nieuwe waarde, starten in bedrijfstype OFF (uit). ATTENTIE! Na elke configuratiewijziging moet op toets worden gedrukt om de nieuwe configuratie naar de unit te sturen. Druk op toets om het configuratiemenu te verlaten. Configuratie (van de afstandbediening) Houd de toetsen en van de afstandbediening gelijktijdig langer dan 5 seconden ingedrukt. De display wordt leeg, in de tijdsegmenten wordt het eerste configuratie-item afgebeeld (CH = adres op afstand) afgebeeld en in de temperatuursegmenten de standaard waarde voor dit configuratie-item (Ab = regeling van beide binnen-units). Druk op toets of om de standaard waarde (Ab) te wijzigen in de nieuwe waarde (A) of (b). Druk op toets totdat tu op het scherm verschijnt. Druk op toets of om de standaard instelling van graden Celsius ( C) te wijzigen in graden Fahrenheit ( F). Druk op toets totdat Hr op het scherm verschijnt. Druk op toets of om de standaard instelling van het max. verwarmingssetpoint in C (32) of F (90) te wijzigen in F (63 90) of C (17 32). Druk op toets totdat Cr op het scherm verschijnt. Druk op toets of om de standaard instelling van het max. koelsetpoint in C (17) of F (63) te wijzigen in F (63 90) of C (17 32). Druk op toets totdat CL op het scherm verschijnt. Druk op toets of om de waarde van het 12-uurs formaat VM/NM (12) te wijzigen in het 24-uurs formaat (24). ATTENTIE! Na elke configuratiewijziging moet op toets worden gedrukt om de nieuwe configuratie naar de unit te sturen. Druk op toets om het configuratiemenu te verlaten. Opmerking: Wanneer er 30 seconden lang geen enkele toets wordt ingedrukt, dan verlaat de afstandbediening automatisch het configuratiemenu en moet de procedure opnieuw worden gestart. Foutcodes De binnen-unit kan elke systeemfout constateren en de unit direct afschakelen. De aard van de storing kan worden afgeleid van het aantal keren dat de LEDs knipperen. De oorzaak van de storing staat in Tabel VI. Wanneer de foutdiagnose actief is gaan de groene LED (P) en de gele LED (R) op de print om de 0,5 seconden knipperen en geven de bijbehorende foutcode weer. De gele LED geeft de tientallen aan en de groene LED de eenheden. De groene en gele LED knipperen met 2 seconden tussenpozen. Aan het eind van de reeks blijven beide LEDs 4 seconden uit. NL - 10

12 Foutcode, Systeemtest en instructies voor de klant NEDERLANDS Voorbeeld: Foutcode 12 De gele LED knippert één keer (geeft de tientallen aan). Beide LEDs blijven 2 seconden uit. De groene led knippert twee keer, met 0,5 seconden tussenpoze. Beide LEDs s blijven 4 seconden uit. De knipperreeksen blijven doorgaan tot de alarmconditie is opgeheven. Als het cijfer van de foutcode lager is dan 10, gaat de gele led (R) niet knipperen. Tabel V Code Beschrijving 2 Condensaatafvoerprobleem 3 Defecte ruimtetemperatuuropnemer 4 Defecte binnenbatterijtemperatuuropnemer (TC). 10 EEPROM fout 12 Adres/zone incompleet 14 Geen signaal van de buiten-unit 15 Defecte binnenbatterij temperatuuropnemer (TCJ) 18 Fout schakelkast buiten-unit (G-Tr kortsluitbeveiliging) 20 Compessorfout (position detection circuit) 21 Stroom-meetfout buiten-unit 22 Defecte temperatuuropnemer warmtewisselaar (TE) 23 Fout heetgas temperatuuropnemer buiten-unit (TD) 24 Fout buitenventilator 26 Andere fout buiten-unit 27 Compressor geblokkeerd 28 Hoge persgastemperatuur buiten-unit 29 Compressor defect 31 Hoge persgastemperatuur/-druk buiten-unit Wanneer de Testfunctie wordt gekozen, gaat de unit als volgt werken: De groene LED (P) en de gele LED (R) gaan om de 2 seconden knipperen. De binnenventilator werkt op lage snelheid. Afhankelijk van het ingestelde bedrijfstype werkt het toevoerluchtrooster in automatisch verwarmen of automatisch koelen. Het systeem werkt ongeveer 3 minuten in koelbedrijf met een vaste compressorfrequentie. Het systeem stopt 3 minuten. Het systeem werkt ongeveer 3 minuten in verwarmingsbedrijf met een vaste compressorfrequentie, of tot de temperatuur van de binnenbatterij hoger is dan 40 C. Controleer tijdens koel- en verwarmingsbedrijf de volgende punten: 1. Het verschil tussen de ruimtetemperatuur en de uitblaastemperatuur van de binnen-unit moet groter zijn dan 3 C. 2. De binnenventilator moet op lage snelheid werken. 3. Het toevoerluchtrooster moet in automatisch verwarmen of automatisch koelen werken, afhankelijk van het ingestelde bedrijfstype 4. Het systeem mag geen storingssignaal geven. Controleer, indien niet aan een van de bovengenoemde voorwaarden is voldaan, of het systeem juist geïnstalleerd is. Druk aan het einde van de test op toets op de afstandbediening om de testfunctie te verlaten. Opmerking: Wanneer er 30 minuten lang geen enkele toets wordt ingedrukt, dan verlaat de afstandbediening automatisch het testmenu en gaat in normaal bedrijf werken. Systeemtest Voer de test uit nadat de units op hun plaats staan en de lektest is uitgevoerd. Controleer alle elektrische aansluitingen (aan de hand van de instructies en het elektrisch schema). Plaats de batterijen in de afstandbediening, maar laat hem UIT. Schakel de elektrische voeding van het systeem AAN. Houd de toetsen en van de afstandbediening gelijktijdig langer dan 5 seconden ingedrukt. De display wordt leeg, in de tijdsegmenten wordt het symbool afgebeeld (Src = servicetest). Instructies voor de klant Leg, nadat de montage en tests zijn afgerond, de instructies voor Bediening en Onderhoud uit aan de klant. In het bijzonder de belangrijkste functies van de unit, zoals: Aan- en uitschakelen van de unit. Werking tijdklok en overige functies van de afstandbediening. Verwijderen en reinigen van de filters. Laat de beide montage-instructies voor de binnen- en de buiten-unit achter bij de klant. NL - 11

13 Luchtverdeling Luchtuitblaasrichting Wandmontage, koeling Wandmontage, verwarming Plafondmontage, koeling Plafondmontage, verwarming Geen tocht stand (uitblaasrooster volledig open) (aanbevolen stand bij plafondmontage in koelbedrijf om tocht (kouval) te voorkomen). BELANGRIJK: De lucht wordt in de ruimte geblazen door de roosters bovenop de omkasting; ruimtelucht wordt aangezogen via de roosters en filter aan de onderkant van de unit. Zorg ervoor dat deze roosters geheel vrij blijven. NL - 12

14 Buitenluchttoevoer NEDERLANDS Buitenluchtaansluiting 42VQM 009, 012, 015 Ø 70 De units hebben aan de achterzijde een voorgeponste opening in de omkasting. Hierop kan een luchtkanaal worden aangebracht, waarmee de unit verse buitenlucht kan aanzuigen. Gebruik kanalen die geschikt zijn voor bedrijfstemperaturen van 60 C (continu). Gebruik voor doorvoeren flexibel polyester (met spiraalkern) of geribd aluminium dat aan de buitenkant is afgewerkt met dampdicht materiaal (fiberglas, 12 +/- 25 mm dikte). Alle niet-geïsoleerde kanalen moeten worden afgewerkt met dampdichte isolatie (bijv. neopreen, 6 mm dik). Als deze aanwijzingen niet worden opgevolgd acht Carrier zich niet aansprakelijk voor eventuele schade en vervalt de garantie. De extra ventilatormotor (optie) voor buitenluchttoevoer moet worden geregeld door een tweepolige Aan/Uit schakelaar met veiligheidszekeringen (niet meegeleverd). Om de luchthoeveelheid goed te kunnen regelen wordt het aanbevolen een snelheidsregelaar te monteren. Om problemen te voorkomen mag de maximale buitenluchthoeveelheid niet meer bedragen dan 10% van de totale luchthoeveelheid. Voor buitenluchthoeveelheden hoger dan 10% wordt toepassing van een apart luchttoevoersysteem met roosters aanbevolen (voorbehandelde lucht). Monteer in het kanaal een toevoerluchtfilter om vervuiling te voorkomen. Dit filter maakt bovendien montage van een kanaalafsluitklep overbodig bij langere uitbedrijfstelling. NL - 13

15 Via R. Sanzio, Villasanta (MI) Italy - Tel. 039/ The manufacturer reserves the right to change any product specifications without notice. La cura costante per il miglioramento del prodotto può comportare senza preavviso, cambiamenti o modifiche a quanto descritto. La recherche permanente de perfectionnement du produit peut nécessiter des modifications ou changements, sans préavis. Änderungen im Zuge der technischen Weiterentwicklung vorbehalten. El fabricante se reserva el derecho de cambiar algunas especificaciones de los productos sin previo aviso. Wijzigingen voorbehouden. Η σταθερή προσπάθεια για την καλυτέρευση του προιόντος μπορεί να επιφέρει, χωρίς προειδοποίηση, αλλαγές ή τροποποιήσεις σε όσα περιγράφηκαν. O fabricante reserva o direito de alterar quaisquer especificações do produto, sem aviso prévio. Tillverkaren förbehåller sig rätten till ändringar utan föregående meddelande. Valmistaja pidättää kaikki oikeudet mahdollisiin muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta. February, Printed in Israel

RYG S. d e Ø XPF

RYG S. d e Ø XPF Console b h X RYG S T S P RQ f g c a 2 Y 1 d e i Y 1 3 A B 4 C E Ø 80 D 2 5 6 7 I Ø 80 mm 75 mm 5-10 mm Ø 70 / 80 mm 8 50 mm 9 10 11 12 a 13 14 Ø74mm 16 18 15 A B1 B B2 A1 A2 17 19 II Console Inhoud Blz

Nadere informatie

CRC2 - NTC. Carrier Room Controller 2 2 WAY MANUALE DELL UTENTE

CRC2 - NTC. Carrier Room Controller 2 2 WAY MANUALE DELL UTENTE CRC2 - NTC Carrier Room Controller 2 2 WAY OWNER S MANUAL MANUALE DELL UTENTE MANUEL DE L UTILISATEUR GEBRAUCHSANWEISUNG MANUAL DEL USUARIO BEDIENING EN ONDERHOUD OΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MANUAL DO UTILIZADOR DRIFT-

Nadere informatie

40KQM MANUEL D INSTALLATION

40KQM MANUEL D INSTALLATION INSTALLATION MANUAL MANUALE DI INSTALLAZIONE MANUEL D INSTALLATION INSTALLATIONSANWEISUNG MANUAL DE INSTALACIÓN MONTAGE-INSTRUCTIES OΔΗΓΙΕΣ ΕΓKΑΤΑΣΤΑΣΗΣ MANUAL DE INSTALAÇÃO INSTALLATIONSMANUAL ASENNUSOHJE

Nadere informatie

Underceiling 42XPF 42NYF. Installation Operation and Maintenance manual

Underceiling 42XPF 42NYF. Installation Operation and Maintenance manual Underceiling 42XPF 42NYF Installation Operation and Maintenance manual 7 T S SRQ P 1 2 3 6 8 X Y 4 5 9 1 Y 628 Z Z 233 3 2 154 258 5 4 I 42XPF - 42NYF E 6 7 10 8 D W U 9 11 42XPF - 42NYF II 12 13 D 3 1

Nadere informatie

42VQM. Console & Underceiling MANUALE DELL UTENTE

42VQM. Console & Underceiling MANUALE DELL UTENTE Console & Underceiling OWNER S MANUAL MANUALE DELL UTENTE MANUEL DE L UTILISATEUR GEBRAUCHSANWEISUNG MANUAL DEL USUARIO BEDIENING EN ONDERHOUD OΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MANUAL DO UTILIZADOR DRIFT- OCH SKÖTSELINSTRUKTION

Nadere informatie

Ducted above - ceiling units 40XPD 40NYD

Ducted above - ceiling units 40XPD 40NYD Ducted above - ceiling units XPD NYD 128H17_XPD-NYD_Satellite.indd 1 9-1-8 9:26: 5 1 6 7 B a A b A B 2 8 a b 25 I 3 XPD - NYD 4 128H17_XPD-NYD_Satellite.indd Sez1:I 9-1-8 9:26:1 A 9 1 11 b 12 a 13 14 15

Nadere informatie

T"pe A Electronic Control

Tpe A Electronic Control T"pe A Electronic Control INSTALLATION MANUAL MANUALE DI INSTALLA;IONE MONTAGE-INSTRUCTIES OΔΗΓΙΕΣ ΕΓKΑΤΑΣΤΑΣΗΣ MANUEL DO INSTALLATIONSAN?EISUNG INSTALLATIONSMANUAL MANUAL

Nadere informatie

Infrared Remote 2 IR2 - NTC

Infrared Remote 2 IR2 - NTC Infrared Remote 2 IR2 - NTC INSTALLATION MANUAL MANUALE DI INSTALLAZIONE MANUEL D INSTALLATION INSTALLATIONSANWEISUNG MANUAL DE INSTALACIÓN MONTAGE-INSTRUCTIES OΔΗΓΙΕΣ ΕΓKΑΤΑΣΤΑΣΗΣ MANUAL DE INSTALAÇÃO

Nadere informatie

Infrared Remote 2 IR2 - NTC

Infrared Remote 2 IR2 - NTC Infrared Remote 2 IR2 - NTC OWNER S MANUAL MANUALE DELL UTENTE MANUEL DE L UTILISATEUR GEBRAUCHSANWEISUNG MANUAL DEL USUARIO BEDIENING EN ONDERHOUD OΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MANUAL DO UTILIZADOR DRIFT- OCH SKÖTSELINSTRUKTION

Nadere informatie

Configuratieoverzicht en storingscodes Carrier splitsystemen met Mycomfort regeling (aan/uit compressor)

Configuratieoverzicht en storingscodes Carrier splitsystemen met Mycomfort regeling (aan/uit compressor) Configuratieoverzicht en storingscodes Carrier splitsystemen met Mycomfort regeling (aan/uit compressor) 1 Inhoud: 3. Overzicht unit typen 4. Configuratie infrarood afstandsbediening 8. Configuratie Roomcontroller

Nadere informatie

Configuratieoverzicht en storingscodes Carrier splitsystemen met Xpower + regeling (toerengeregelde compressor)

Configuratieoverzicht en storingscodes Carrier splitsystemen met Xpower + regeling (toerengeregelde compressor) Configuratieoverzicht en storingscodes Carrier splitsystemen met Xpower + regeling (toerengeregelde compressor) 1 Inhoud: 3. Overzicht unit typen 4. Configuratie infrarood afstandsbediening 8. Configuratie

Nadere informatie

AQUASMART Room Controller

AQUASMART Room Controller LLOYD'S REISTER QUALITY ASSURANE AQUASMART IS O 9 00 1 001 42W 42WH 42Y 42JW - 42EL MONTAE-INSTRUTIES Montage-instructies Deze regelaars werken alleen met de volgende typen ventilatorconvectoren: 42W assette,

Nadere informatie

38VYM- N 38VGM- N R-410A MANUEL D INSTALLATION

38VYM- N 38VGM- N R-410A MANUEL D INSTALLATION 38VYM- N 38VGM- N R-410A INSTALLATION MANUAL MANUALE DI INSTALLAZIONE MANUEL D INSTALLATION INSTALLATIONSANWEISUNG MANUAL DE INSTALACIÓN MONTAGE-INSTRUCTIES OΔΗΓΙΕΣ ΕΓKΑΤΑΣΤΑΣΗΣ MANUAL DE INSTALAÇÃO INSTALLATIONSMANUAL

Nadere informatie

51AKM E L E C T R O N I C BEDIENING EN ONDERHOUD

51AKM E L E C T R O N I C BEDIENING EN ONDERHOUD 51AKM E L E C T R O N I C E L E C T R O N I C BEDIENING EN ONDERHOUD Deze handleiding heeft betrekking op de volgende typen 4 51AKM 009 51AKM 012 Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u

Nadere informatie

Room Controller NEW BEDIENING 40KMC---N 42HMC---N 42VMC---N 40SMC---N I S O 9 00 1

Room Controller NEW BEDIENING 40KMC---N 42HMC---N 42VMC---N 40SMC---N I S O 9 00 1 LLOYD'S REGISTER QUALITY ASSURANCE Room Controller NEW I S O 9 00 1 40KMC---N 42HMC---N 42VMC---N 40SMC---N BEDIENING Bediening Deze regelaars werken alleen met de volgende typen binnenunits: 42HMC---N

Nadere informatie

AQUASMART Infrared remote control

AQUASMART Infrared remote control LLOYD'S REGISTER QUALITY ASSURANCE AQUASMART Infrared remote control IS O 9 00 1 001 BEDIENING EN ONDERHOUD Afstandbediening IR afstandsbediening Lees deze gebruiksaanwijzing goed door voordat u de apparatuur

Nadere informatie

Console & Underceiling

Console & Underceiling Console & Underceiling The Standards Q u a Institution of SI ISO 9001 l i t y A s s u r e d F Israel i r m BEDIENING EN ONDERHOUD Console & Underceiling night & day split-system binnen-unit Afstandbediening

Nadere informatie

38TYG---H7/38TYG---H9 38TYP---H7/38TYP---H9

38TYG---H7/38TYG---H9 38TYP---H7/38TYP---H9 GB INSTALLATION MANUAL I MANUALE DI INSTALLAZIONE F MANUEL D INSTALLATION NL MONTAGE-INSTRUCTIES GR ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ P MANUAL DE INSTALAÇÃO D INSTALLATIONSANWEISUNG S INSTALLATIONSMANUAL E MANUAL DE

Nadere informatie

51AKE I S O BEDIENING EN ONDERHOUD

51AKE I S O BEDIENING EN ONDERHOUD LLOYD'S REGISTER QUALITY ASSURANCE 51AKE I S O 9 00 1 BEDIENING EN ONDERHOUD Deze handleiding heeft betrekking op de volgende typen: 51AKE 065 Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u de

Nadere informatie

Console & Underceiling

Console & Underceiling 42VKG Console & Underceiling The Standards Institution of SI ISO 9001 Israel Q u a l i t y A s s u r e d F i r m BEDIENING EN ONDERHOUD Console & Underceiling night & day split-system binnen-unit Afstandbediening

Nadere informatie

Type B Electronic Control

Type B Electronic Control Type B Electronic Control INSTALLATION MANUAL MANUALE DI INSTALLAZIONE MANUEL D INSTALLATION INSTALLATIONSANWEISUNG MANUAL DE INSTALACIÓN MONTAGE-INSTRUCTIES OΔΗΓΙΕΣ ΕΓKΑΤΑΣΤΑΣΗΣ MANUAL DE INSTALAÇÃO INSTALLATIONSMANUAL

Nadere informatie

33MC-FS-L (99DA9004) 33MC-VS-L (99DA9002)

33MC-FS-L (99DA9004) 33MC-VS-L (99DA9002) productspecificatie montage Bedrijfs- en storingsmeldingsprint, 33MC-FS-L (99DA9004) 33MC-VS-L (99DA9002) Technische gegevens Standaard schroef- / stekeraansluiting (elektrische voeding + communicatie).

Nadere informatie

42HQE009 / 012 / 018 / 022

42HQE009 / 012 / 018 / 022 TEM P SPEE D MODE FAN CLOC K 42HQE009 / 012 / 018 / 022 C ON OFF BEDIENING Splitsysteem Hi-Wall binnen-unit Zie voor montageinstructies voor deze unit en de buiten-unit de betreffende handleidingen. Inhoud

Nadere informatie

Configuratieoverzicht en storingscodes Carrier splitsystemen. (toerengeregelde compressor)

Configuratieoverzicht en storingscodes Carrier splitsystemen. (toerengeregelde compressor) Configuratieoverzicht en storingscodes Carrier splitsystemen met Xpower regeling (toerengeregelde compressor) 1 Inhoud: 3. Overzicht unit typen 4. Configuratie infra-rood afstandsbediening 8. Configuratie

Nadere informatie

Gebruiks- en onderhoudsvoorschriften. Centraal stofzuigsysteem DUO

Gebruiks- en onderhoudsvoorschriften. Centraal stofzuigsysteem DUO Gebruiks- en onderhoudsvoorschriften Centraal stofzuigsysteem DUO 1 2 2 3 3 4 4 5 6 7 5 8 Gebruik altijd een Allaway microfiber stofzak voor de DUO. 9 6 Gefeliciteerd met de aanschaf van uw Allaway centrale

Nadere informatie

Gumax Terrasverwarmer

Gumax Terrasverwarmer Gumax Terrasverwarmer De energiezuinige terrasverwarmer op infraroodbasis zonder rode gloed Handleiding Model PAH-2011-1 3200 watt Lees alle instructies zorgvuldig door alvorens dit apparaat te installeren

Nadere informatie

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL Elektrische Infrarood Verwarming Model 93485 Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL 1 Algemene veiligheidsinstructies LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING Alvorens de radiateur in bedrijf te nemen, moet u deze gebruiks

Nadere informatie

Elektrische muurbeugel

Elektrische muurbeugel E HANDLEIDING Elektrische muurbeugel IR ontvanger programmeren: (AB = afkorting voor afstandsbediening) STAP 1: Druk en houd voor 5 seconden ingedrukt totdat de LED gaat knipperen en aan blijft, dan druk

Nadere informatie

MONTAGEHANDLEIDING WINDBEVEILIGING EOLIS 2

MONTAGEHANDLEIDING WINDBEVEILIGING EOLIS 2 MONTAGEHANDLEIDING WINDBEVEILIGING EOLIS 2 Windbeveiliging Eolis 2 VOEDING 230 V - 50 Hz Pulsschakelaar Centralis IB INLEIDING Deze montagehandleiding bevat instructies voor de montage van de windbeveiliging

Nadere informatie

BEDIENING EN ONDERHOUD

BEDIENING EN ONDERHOUD Carrier Carrier 40 QKX 40QKX 12-18 - 24 40QKX 36-48 BEDIENING EN ONDERHOUD Cassette split-system binnen-unit Zie voor montage-instructies voor deze unit en de buiten-unit de betreffende handleidingen.

Nadere informatie

Espace bedrade regeling (230 volt)

Espace bedrade regeling (230 volt) Espace bedrade regeling (230 volt) Installatiehandleiding klokthermostaat. Espace klokthermostaat De fraai vormgegeven thermostaat is eenvoudig te bedienen met slechts vier toetsen en is standaard reeds

Nadere informatie

ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN

ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN LLOYD'S REGISTER QUALITY ASSURANCE AQUASMART 42GW IS O9001 ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN Cassette ventilatorconvectoren Inhoud BLZ. AQUASMART systeem... 3 Elektrische aansluitingen... 3 Bedrijfslampjes en

Nadere informatie

40 GKX BEDIENING EN ONDERHOUD

40 GKX BEDIENING EN ONDERHOUD BEDIENING EN ONDERHOUD Global cassette split-system binnen-unit Afstandbediening IR Room Controller Group Controller Zone Manager De unit kan worden geregeld door een infrarood afstandbediening, door de

Nadere informatie

42PHQ...P R-410A BEDIENING EN ONDERHOUD I S O 9 00

42PHQ...P R-410A BEDIENING EN ONDERHOUD I S O 9 00 1 LLOYD S REGISTER QUALITY ASSURANCE 42PHQ...P I S O 9 00 R-410A BEDIENING EN ONDERHOUD Split-system binnen-units voor wandmontage Zie voor montage-instructies voor deze unit en de buiten-unit de betreffende

Nadere informatie

Elektronische draadloze ruimtethermostaat D9380 RF-T

Elektronische draadloze ruimtethermostaat D9380 RF-T Elektronische draadloze ruimtethermostaat D9380 RF-T 1 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Bediening en display 3 Bediening 3 Display 4 Handleiding voor gebruik 4 Gebruiksfuncties 5 Functie COMFORT 5 Functie ECO

Nadere informatie

42 VKX BEDIENING EN ONDERHOUD

42 VKX BEDIENING EN ONDERHOUD BEDIENING EN ONDERHOUD Console split-system binnen-unit Zie voor montage-instructies voor deze unit en de buiten-unit de betreffende handleidingen. Inhoud Algemeen... 2 Systeembeschrijving... 3 Infrarood

Nadere informatie

Afzuigkap Gebruiksaanwijzing

Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1.Opmerkingen 2.Functies 3..Installatie 4..Opmerkingen over installatie 5..Veiligheidswaarschuwingen 6 Gebruik 7 Onderhoud 1 Opmerkingen 1. Bedankt voor het kiezen

Nadere informatie

Installatie & Onderhoudsinstructies 10-2015

Installatie & Onderhoudsinstructies 10-2015 Installatie & Onderhoudsinstructies 1 10-2015 VEILIGHEID EN CORRECT GEBRUIK Om veiligheid en een lange levensduur van dit product te garanderen, zal u de bijgesloten instructies strikt in acht moeten nemen.

Nadere informatie

Binnenontvanger verlichting RTS - opbouw. Installatiehandleiding

Binnenontvanger verlichting RTS - opbouw. Installatiehandleiding Binnenontvanger verlichting RTS - opbouw Installatiehandleiding - 2 - Binnenontvanger verlichting RTS - opbouw Inhoudsopgave Pagina Samenstelling 4 Veiligheid 5 Montage 5 Benodigd gereedschap 5 Aanbevolen

Nadere informatie

AUTO ON OFF BEDIENINGSHANDLEIDING RC 5

AUTO ON OFF BEDIENINGSHANDLEIDING RC 5 NL BEDIENINGSHANDLEIDING RC 5 GEBRUIK VAN DE INFRAROOD AFSTANDSBEDIENING BELANGRIJK VOOR GEBRUIK : Voordat U het toestel gebruikt gelieve zeker te zijn dat : Het binnentoestel correct is aangesloten op

Nadere informatie

Quality Heating elektrische vloerverwarming

Quality Heating elektrische vloerverwarming 1 Quality Heating elektrische vloerverwarming Wij willen u feliciteren met uw aankoop van één van de producten van Quality Heating. Elk product van Quality Heating is gemaakt op kwalitatief hoogstaande

Nadere informatie

Thermis WireFree io temperatuur sensor

Thermis WireFree io temperatuur sensor Thermis WireFree io temperatuur sensor Installatiehandleiding Artikelnummer 822303 - 2 - Thermis WireFree io temperatuur sensor Inhoudsopgave Pagina Omschrijving 4 Productvoordelen 4 Veiligheid 4 Specifieke

Nadere informatie

Handleiding versie 1.2 NL

Handleiding versie 1.2 NL Handleiding versie 1.2 NL Inhoudsopgave 1 ALGEMEEN 1.1 Lokale aspecten van de montage-gebruikshandleiding 3 1.2 Beoogd gebruik 3 1.3 Onjuist gebruik 3 1.4 Op te volgen wetten, richtlijnen en normen 3 1.5

Nadere informatie

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7 GB... 9 NO... 11 FR... 13 RU... 15 DE... 17 PL... 19 FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELH623, ELH633, ELH933 445 375 430 min 300 mm min 300 mm min 500 mm Fig. 1 2 c-c 350/274 9 50 16 10 405/465

Nadere informatie

Elektronische kamerthermostaat

Elektronische kamerthermostaat Elektronische kamerthermostaat Gefeliciteerd! U bent in het bezit van de EasyStat, een nieuwe, door Honeywell ontwikkelde kamerthermostaat. Eenvoud en duidelijkheid staan voorop bij deze kamerthermostaat.

Nadere informatie

Afstandsbediening Telis 16 RTS

Afstandsbediening Telis 16 RTS Afstandsbediening Telis 16 RTS Bedieningshandleiding Telis 16 RTS Pure Art.nr. 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr. 1811021 Afstandsbediening Telis 16 RTS 16 Kanaals zender met display Telis 16 RTS Pure

Nadere informatie

TOSTI APPARAAT GEBRUIKSAANWIJZING

TOSTI APPARAAT GEBRUIKSAANWIJZING Professional Supplies TOSTI APPARAAT GEBRUIKSAANWIJZING (*680.100 /*680.200) Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig alvorens het apparaat in gebruik te nemen. -1- INDEX Hoofdstuk Omschrijving Blz 1 Inleiding...2

Nadere informatie

montage inbedrijfstelling Comfort Zone II Smart Sensor (zonethermostaat) Hold Out Set Temp Smart Sensor

montage inbedrijfstelling Comfort Zone II Smart Sensor (zonethermostaat) Hold Out Set Temp Smart Sensor montage inbedrijfstelling Comfort Zone II Smart Sensor (zonethermostaat) Smart Sensor Hold Out Set Temp INHOUD Blz. VEILIGHEID 3 INLEIDING 3 MONTAGE 3 * Plaats van de zonethermostaat 3 * Montage van de

Nadere informatie

Het typenummer is te vinden op de identificatiesticker aan de onderzijde van het product.

Het typenummer is te vinden op de identificatiesticker aan de onderzijde van het product. Deze handleiding beschrijft het installatieproces van het ICU Compact oplaadpunt voor elektrische voertuigen. Lees voordat u het oplaadpunt gaat installeren deze handleiding aandachtig door. ICU Charging

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing elektrische sfeerhaard

Gebruiksaanwijzing elektrische sfeerhaard Gebruiksaanwijzing elektrische sfeerhaard Vega Gefeliciteerd met uw aankoop van deze elektrische inzethaard. Om vele jaren plezier te hebben van deze aanschaf, adviseren wij u deze gebruiksinstructie zorgvuldig

Nadere informatie

Montage- en gebruiksaanwijzing

Montage- en gebruiksaanwijzing Montage en gebruiksaanwijzing Cooper Safety BV Postbus 3397 4800 DJ Breda Nederland Tel. +31 (0)76 750 53 00 Fax +31 (0)76 587 14 22 www.coopersafety.nl Pagina 1 1. Algemene opmerkingen 1.1 Korte beschrijving

Nadere informatie

Installatie & Onderhouds Instructies WARNER-LT 03/11

Installatie & Onderhouds Instructies WARNER-LT 03/11 Installatie & Onderhouds Instructies WARNER-LT Condensaat management waarschuwingssysteem ALGEMENE WERKING 03/11 De WARNER-LT is een condensaat management waarschuwingssysteem. Condensaat management speelt

Nadere informatie

ALVORENS DE KOOKPLAAT TE GEBRUIKEN Blz. 19. ADVIEZEN VOOR MILIEUBESCHERMING Blz. 19. WAARSCHUWINGEN EN ALGEMENE WENKEN Blz. 19

ALVORENS DE KOOKPLAAT TE GEBRUIKEN Blz. 19. ADVIEZEN VOOR MILIEUBESCHERMING Blz. 19. WAARSCHUWINGEN EN ALGEMENE WENKEN Blz. 19 NL INHOUD ALVORENS DE KOOKPLAAT TE GEBRUIKEN Blz. 19 ADVIEZEN VOOR MILIEUBESCHERMING Blz. 19 WAARSCHUWINGEN EN ALGEMENE WENKEN Blz. 19 ADVIEZEN VOOR ENERGIEBESPARING Blz. 20 REINIGING EN ONDERHOUD VAN

Nadere informatie

ES-S7B. Buitensirene.

ES-S7B. Buitensirene. ES-S7B Buitensirene www.etiger.com Inhoud van de verpakking 1 x ES-S7B 1 x 12V adapter 1 x back-upbatterij (ingebouwd) 1 x siliconen frame Schroeven, pluggen en siliconen doppen Documentatie Belangrijke

Nadere informatie

BEDIENING EN ONDERHOUD

BEDIENING EN ONDERHOUD 42HWS 07-09 - 12 42HWS 18-24 BEDIENING EN ONDERHOUD Split-system binnen-units voor wandmontage Zie voor montage-instructies voor deze unit en de buiten-unit de betreffende handleidingen. Inhoud Algemeen...

Nadere informatie

T6590B1000 FANCOIL REGELAAR KENMERKEN TOEPASSINGEN PRODUCT GEGEVENS

T6590B1000 FANCOIL REGELAAR KENMERKEN TOEPASSINGEN PRODUCT GEGEVENS T6590B1000 FANCOIL REGELAAR PRODUCT GEGEVENS KENMERKEN TOEPASSINGEN De T6590B1000 ruimteregelaar is ontworpen om de regelafsluiters, ventilator en extra elektrische in fancoil systemen te regelen. Een

Nadere informatie

INSTALLATIE INSTRUCTIES

INSTALLATIE INSTRUCTIES Scherm min. 5 kg DQ Regular 1000 DQ Regular 700 INSTALLATIE INSTRUCTIES INHOUD: 1. Belangrijke veiligheidsinstructie s. 2. Specificaties en afmetingen. 3. Anti-afknel / Auto-omkeer functie. 4. Meegeleverde

Nadere informatie

Airco Electra kabel Afstandsbediening

Airco Electra kabel Afstandsbediening Haal de airco uit de doos, controleer deze op beschadigingen en controleer of de inhoud compleet is met instructie manual: Airco Electra kabel Afstandsbediening Verwijder de plakband op de airco binnenunit

Nadere informatie

MILTON KLOKTHERMOSTAAT

MILTON KLOKTHERMOSTAAT MILTON KLOKTHERMOSTAAT Gebruiksaanwijzing Installatie: Waarschuwing: schakel de Milton en de elektronische apparaten (CV-Ketel) die erop worden aangesloten uit voor installatie. 1. Installatieplaats: Plaats

Nadere informatie

MONTAGEHANDLEIDING. :metselwerk of beton

MONTAGEHANDLEIDING. :metselwerk of beton MONTAGEHANDLEIDING model type :ZEELAND :metselwerk of beton => Lees voordat u overgaat tot montage van het product eerst deze handleiding zorgvuldig door. = => Volg gedurende de montage de 6 stappen in

Nadere informatie

NEDERLANDS. Veiligheidsvoorschriften Stel het product niet bloot aan water of vocht Verf niet over de rookmelder

NEDERLANDS. Veiligheidsvoorschriften Stel het product niet bloot aan water of vocht Verf niet over de rookmelder Inhoudsopgave Inleiding 23 Veiligheidsvoorschriften 23 Verpakkingsinhoud 23 Technische specificaties 24 Beschrijving van het product en gebruiksaanwijzing 24 Installatie-instructies 27 Onderhoud 29 Garantie

Nadere informatie

AC-TRSP-2.7/3.5 SPLIT AIRCONDITIONER INSTALLATIEHANDLEIDING

AC-TRSP-2.7/3.5 SPLIT AIRCONDITIONER INSTALLATIEHANDLEIDING AC-TRSP-2.7/3.5 SPLIT AIRCONDITIONER INSTALLATIEHANDLEIDING Installatiehandleiding Tronix Split Airconditioner Gefeliciteerd met uw aankoop van deze Tronix airconditioner. U beschikt hiermee over een airconditioner

Nadere informatie

Montagehandleiding voor wasbak Oblong en Cuboid Type: wandmontage voor een holle wand

Montagehandleiding voor wasbak Oblong en Cuboid Type: wandmontage voor een holle wand Type: Lees voordat u overgaat tot montage van het product eerst deze handleiding zorgvuldig door. Volg de 5 stappen in deze handleiding tijdens de montage. De montage dient uitgevoerd te worden door een

Nadere informatie

www.somfy.com ilmo 50 WT Ref. 5050496B

www.somfy.com ilmo 50 WT Ref. 5050496B www.somfy.com FR DE IT ilmo 50 WT Ref. 5050496B CS PL HU RU EL PT ES EN Inhoud. Inleiding 6. Veiligheid 6. Algemeen 6. Algemene veiligheidsvoorschriften 6.3 Specifieke veiligheidsvoorschriften 7 3. Installatie

Nadere informatie

HeatMaster. Montage- en installatiehandleiding. 201 Booster. HeatMaster. 200N (Gas) Booster. HeatMaster ENGLISH FRANCAIS NEDERLANDS ITALIANO NL 1

HeatMaster. Montage- en installatiehandleiding. 201 Booster. HeatMaster. 200N (Gas) Booster. HeatMaster ENGLISH FRANCAIS NEDERLANDS ITALIANO NL 1 Heataster ENGLISH ontage- en installatiehandleiding Heataster 201 Booster FANCAIS Heataster 200N (Gas) Booster NEDELANDS NL 1 ENGLISH WAASCHUWINGEN 2 Bestemmelingen van deze handleiding 2 Symbolen 2 Certificatie

Nadere informatie

L N L N. Fig.3 L N L N. Fig.4

L N L N. Fig.3 L N L N. Fig.4 SILET DESIG L L Fig.3 L L Fig.4 L L Ls Fig.5 L L Ls Fig.6 T (min) Fig.7 SILET CRZ L L Ls Fig.8 L L Fig.9 T (min) Fig.10 HR (%) CT-12/14 12 V 50Hz 230 V 50Hz TIME-DELAY FUSE 125 ma MAX. L SILET-100 CZ

Nadere informatie

STAKA. Handleiding elektrische bediening. Dakluiken Flachdachausstiege Roof access hatches Trappes de toit

STAKA. Handleiding elektrische bediening. Dakluiken Flachdachausstiege Roof access hatches Trappes de toit STAKA Handleiding elektrische bediening Algemeen Deze handleiding geeft u de juiste instructies voor een correcte aansluiting en een goede bediening van de elektrische bedieningsset van Staka. De installatie

Nadere informatie

AR280P Clockradio handleiding

AR280P Clockradio handleiding AR280P Clockradio handleiding Index 1. Beoogd gebruik 2. Veiligheid o 2.1. Pictogrammen in deze handleiding o 2.2. Algemene veiligheidsvoorschriften 3. Voorbereidingen voor gebruik o 3.1. Uitpakken o 3.2.

Nadere informatie

METER VAN WARMTEVERBRUIK Module sanitair water Warm en koud

METER VAN WARMTEVERBRUIK Module sanitair water Warm en koud Warmteverbruiksmeter Module sanitair warm en koud water METER VAN WARMTEVERBRUIK Module sanitair water Warm en koud Versie M-bus Versie plaatselijke aflezing Handleiding voor montage Module sanitair warm

Nadere informatie

Powerpack. gebruikshandleiding

Powerpack. gebruikshandleiding Powerpack gebruikshandleiding 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding De RMA powerpack is een hulpmiddel voor de begeleiding. Het vergemakkelijkt het duwen van een rolstoel gebruiker. De hulpmotor is niet ontworpen

Nadere informatie

Quality Heating elektrische vloerverwarmingsfolie

Quality Heating elektrische vloerverwarmingsfolie 1 Quality Heating elektrische vloerverwarmingsfolie Wij willen u feliciteren met uw aankoop van één van de producten van Quality Heating. Elk product van Quality Heating is gemaakt op kwalitatief hoogstaande

Nadere informatie

Smoove Origin RTS. Instalatiehandleiding

Smoove Origin RTS. Instalatiehandleiding Smoove Origin RTS Instalatiehandleiding Smoove Origin RTS Andere afdekramen apart te verkrijgen n Keuze uit 9 verschillende afdekramen (Pure, Zwart, Silver, Silver mat, Licht Bamboe, Amber Bamboe, Kersen,

Nadere informatie

Het typenummer is te vinden op de identificatiesticker aan de onderzijde van het product.

Het typenummer is te vinden op de identificatiesticker aan de onderzijde van het product. Deze handleiding beschrijft het installatieproces van het ICU EVe oplaadpunt voor elektrische voertuigen. Lees voordat u het oplaadpunt gaat installeren deze handleiding aandachtig door. ICU Charging Equipment

Nadere informatie

51AKS I S O BEDIENING EN ONDERHOUD

51AKS I S O BEDIENING EN ONDERHOUD LLOYD'S REGISTER QUALITY ASSURANCE 51AKS I S O 9 00 1 BEDIENING EN ONDERHOUD Deze handleiding heeft betrekking op de volgende typen Monobloc Split 51AKS 085--- 51AKS 010--- 51AKS 185--- 51AKS 013--- 51AKS

Nadere informatie

SATELLIET SPLIT SYSTEEM

SATELLIET SPLIT SYSTEEM SATELLIET SPLIT SYSTEEM Cooling Only en Warmtepomp Capaciteitsrange van 14,5 tot 98 kw AIRCOOLAIR COOLING ONLY EN WARMTEPOMP Capaciteitsrange van 14,5 tot 98 kw Split Systeem Airconditioner voor kanaalaansluiting

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Kleine elektrische muursteun

Gebruikershandleiding. Kleine elektrische muursteun Gebruikershandleiding Kleine elektrische muursteun op met Teknihall support: 0900 400 2001 2 INHOUDSOPGAVE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES... 4 VERPAKKINGSINHOUD... 5 GEREEDSCHAP... 6 INSTALLATIE 1... 6 INSTALLATIE

Nadere informatie

SATELLIET SPLIT SYSTEEM

SATELLIET SPLIT SYSTEEM SATELLIET SPLIT SYSTEEM Cooling Only en Warmtepomp Capaciteitsrange van 4,6 tot 14,5 kw DUCTAIR SATELLIET SPLIT SYSTEEM DUCTAIR Capaciteitsrange van 4,6 tot 14,5 kw De units Ductair van Lennox bieden één

Nadere informatie

montage inbedrijfstelling Thermostaat TC-NAC01 Algemeen

montage inbedrijfstelling Thermostaat TC-NAC01 Algemeen X montage inbedrijfstelling Thermostaat TC-NAC01 Algemeen Lees voordat u met de montage begint deze instructies goed door. TRANSPORTSCHADE Controleer de zending direct op transportschade. Meld eventuele

Nadere informatie

Montage-instructie. Screens. V599 Ritz V599R Ritz V599 Ritz XL

Montage-instructie. Screens. V599 Ritz V599R Ritz V599 Ritz XL Montage-instructie Screens V599 Ritz V599R Ritz V599 Ritz XL Inhoud 1. screenkap met doek en motor 2. zijgeleiders a. achterprofiel b. inlager voorzien van neopreen (of ritslager) c. voorprofiel 3. montageset

Nadere informatie

Installatie handleiding

Installatie handleiding www.home-appliance.nl JAN07v1/SCH www.home-appliance.nl JAN07v1/SCH Installatie handleiding voorwoord Gefeliciteerd met de aankoop van uw airconditioning. Wanneer u de volgende stappen nauwkeurig volgt

Nadere informatie

Round Wireless INSTALLATIE- EN BEDIENINGSINSTRUCTIE. Draadloze kamerthermostaat. Y87RF1012 Round Wireless + Aan/uit RF module

Round Wireless INSTALLATIE- EN BEDIENINGSINSTRUCTIE. Draadloze kamerthermostaat. Y87RF1012 Round Wireless + Aan/uit RF module INSTALLATIE- EN BEDIENINGSINSTRUCTIE Round Wireless inclusief Aan/uit RF module Draadloze kamerthermostaat Y87RF1012 Round Wireless + Aan/uit RF module UITLEZING EN BEDIENING Round Wireless 1 2 3 4 5 6

Nadere informatie

De ET31F (die alleen de vloertemperatuur meet) kan in een andere ruimte geplaatst worden.

De ET31F (die alleen de vloertemperatuur meet) kan in een andere ruimte geplaatst worden. De EasyTemp thermostaat ET31A/AF/F Deze handleiding geldt voor de onderstaande types: Op de doos Model ET31A, ET31AF en ET31F Model ET31A. Thermostaat regelt de ruimte temperatuur. (Niet geschikt voor

Nadere informatie

Montagehandleiding voor wasbak Oblong en Cuboid Type: wandmontage voor een metselwerk- of betonmuur

Montagehandleiding voor wasbak Oblong en Cuboid Type: wandmontage voor een metselwerk- of betonmuur Type: Lees voordat u overgaat tot montage van het product eerst deze handleiding zorgvuldig door. Volg de 6 stappen in deze handleiding tijdens de montage. De montage dient uitgevoerd te worden door een

Nadere informatie

Installatie instructies

Installatie instructies 1 Installatie instructies 04-2016 VEILIGHEID EN CORRECT GEBRUIK Om veiligheid en een lange levensduur van dit product te garanderen, zal u de bijgesloten instructies strikt in acht moeten nemen. Uw garantie

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING WAND AFZUIGKAPPEN

GEBRUIKSAANWIJZING WAND AFZUIGKAPPEN GEBRUIKSAANWIJZING WAND AFZUIGKAPPEN 2 GARANTIE Op het apparaat is 24 maanden garantie vanaf koopdatum. Uitgesloten van garantie zijn: verlichting, schade en gevolgschade ontstaan door een gebrekkig gemonteerde

Nadere informatie

Storing indicatie van LED binnen/buiten en eerste oordeel

Storing indicatie van LED binnen/buiten en eerste oordeel indicatie van binnen/buiten en eerste oordeel Bestemd voor wand model 9K en 12K Indicatie binnendeel (, 0.5s AAN, No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Hoge druk Invries Systeem geblokkeerd of koelmiddel lekkage Hoge

Nadere informatie

PDM-8-MB POM (VOEDING OVER MODBUS) Montage & gebruiksvoorschriften

PDM-8-MB POM (VOEDING OVER MODBUS) Montage & gebruiksvoorschriften POM ( MODBUS) Montage & gebruiksvoorschriften Inhoudstafel VEILIGHEIDS - & VOORZORGSMAATREGELEN 3 PRODUCTBESCHRIJVING 4 GEBRUIKSTOEPASSING 4 TECHNISCHE GEGEVENS 4 STANDAARDEN 4 OPERATIONELE DIAGRAMMEN

Nadere informatie

MS Semen Storage Pro

MS Semen Storage Pro MS Semen Storage Pro 150 4508425 NL MS Semenstorage PRO 150 Gebruiksaanwijzing... 3 4508425/11-01-2016/F Inhoud MS Semen Storage Pro 150... 1 Bepalingen... 3 Introductie... 4 MS Semen Storage... 5 Aanbevelingen...

Nadere informatie

Technische handleiding Versie 11/11. PLC-INTERFACE (slave)

Technische handleiding Versie 11/11. PLC-INTERFACE (slave) Technische handleiding Versie 11/11 PLC-INTERFACE (slave) Deze handleiding voor het installeren en bedienen van de PLC-interface (slave) zorgvuldig doorlezen en navolgen. Deze handleiding binnen handbereik

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Woonhuisventilator MVS type: MVS-10P

Gebruikershandleiding Woonhuisventilator MVS type: MVS-10P Gebruikershandleiding Woonhuisventilator MVS type: MVS-10P Deze handleiding is bedoeld voor de gebruikers en de installateurs van het mechanisch ventilatiesysteem van het type MVS-10P. Deze hand leiding

Nadere informatie

SML. Technische gegevens. Leidingspanning Vac 230

SML. Technische gegevens. Leidingspanning Vac 230 SML Modellen en specificaties SML 40: Elektromechanische onomkeerbare motorreductieaandrijving voor hekken met een max. gewicht van 400 kg. éénfase-voeding van 230 Vac. Elektronische koppeling. Tandwiel

Nadere informatie

Smoke Alarm FERION 4000 O

Smoke Alarm FERION 4000 O Smoke Alarm FERION 4000 O nl Smoke Alarm Inhoudsopgave nl 3 Inhoudsopgave 1 Graphics 4 2 Inleiding 6 3 Montage 7 4 Onderhoud 9 5 Technische specificaties 10 6 Klantenservice 12 Bosch Sicherheitssysteme

Nadere informatie

Installatiehandleiding. ExaControl E7R S

Installatiehandleiding. ExaControl E7R S Installatiehandleiding ExaControl E7R S INLEIDING INLEIDING 1 Installatiehandleiding 1.1 Productdocumentatie De installatiehandleiding maakt integraal deel uit van het apparaat en moet aan de gebruiker

Nadere informatie

38RA Serie. Bediening en onderhoud

38RA Serie. Bediening en onderhoud 38RA Serie PRO-DIALOG Regeling Bediening en onderhoud INHOUD 1 - VEILIGHEID...3 1.1 - Algemeen...3 1.2 - Voorkomen van elektrische schokken...3 2 - ALGEMENE BESCHRIJVING...3 2.1 - Algemeen...3 2.2 - Gebruikte

Nadere informatie

Montage-instructie. Rolpoort. RV55 - RV77 - Vision Door

Montage-instructie. Rolpoort. RV55 - RV77 - Vision Door Montage-instructie Rolpoort RV55 - RV77 - Vision Door Inhoud verpakking 1 1. pantser 2. kap met as 3. geleiders 4. ophangveren 5. afdekdopjes 6. bediening a. elektrisch: schakelaar + stekker b. afstandbediend:

Nadere informatie

Technische handleiding Versie 01/11 SERVER-CONTROL

Technische handleiding Versie 01/11 SERVER-CONTROL Technische handleiding Versie 01/11 SERVER-CONTROL Deze handleiding voor het installeren en bedienen van de server-control zorgvuldig doorlezen en navolgen. Deze handleiding binnen handbereik van de airconditioner

Nadere informatie

WHIRLPOOL AKR643GY. Gebruiksaanwijzing

WHIRLPOOL AKR643GY. Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKR643GY Gebruiksaanwijzing 3Nl33014.fm5 Page 16 Monday, August 27, 2001 4:45 PM GEBRUIKSAANWIJZING VOOR DE INGEBRUIKNEMING MILIEUTIPS ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN BEDIENING ONDERHOUD

Nadere informatie

Elektrische kippengrills

Elektrische kippengrills Elektrische kippengrills met afzonderlijk aangedreven, boven elkaar geplaatste spiesen Mod. E-6P 215.035 Mod. E-8P-S2 215.036 Mod. E-12P-S3 215.037 AANWIJZINGEN VOOR INSTALLATIE, BEDIENING EN ONDERHOUD

Nadere informatie

TECNO. Leidingspanning Vac 230

TECNO. Leidingspanning Vac 230 TECNO Modellen en specificaties TECNO: Elektromechanische onomkeerbare motorreductieaandrijving voor hekken met een max. gewicht van 200 kg. Voeding van 24 Vac. Elektronische koppeling. Tandwiel met een

Nadere informatie

Installatiehandleiding Sensa Verticaal

Installatiehandleiding Sensa Verticaal Installatiehandleiding Sensa Verticaal Versienummer 06.00 NL Algemeen Eisen bij installatie Binnenspouwblad sterk genoeg om ClimaRad Sensa Verticaal te kunnen dragen. Stijve en sterke muurconstructie achter

Nadere informatie