42HQE009 / 012 / 018 / 022

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "42HQE009 / 012 / 018 / 022"

Transcriptie

1 TEM P SPEE D MODE FAN CLOC K 42HQE009 / 012 / 018 / 022 C ON OFF BEDIENING

2 Splitsysteem Hi-Wall binnen-unit Zie voor montageinstructies voor deze unit en de buiten-unit de betreffende handleidingen. Inhoud Algemeen... 2 Systeembeschrijving... 3 Bedrijfslimieten... 4 Handbediening... 4 Functies van de infrarood afstandsbediening... 5/6 Afbeelden van de gekozen functies... 7 Afstandsbediening... 8 Bedienen van de afstandsbediening... 8/10 Instellen van de toevoerluchtroosters Werking van de airconditioner... 11/12 Blz. NEDERLANDS Optimaal bedrijf Onderhoud Informatie over de werking Storingzoeken NL - 1

3 Algemene informatie Montage ATTENTIE In verband met de veiligheid en gezondheid van gebruikers, onderhoudspersoneel en derden, dient bij het installeren van de apparatuur rekening te worden gehouden met hetgeen de Arbo-wet voorschrijft. Lees deze gebruiksaanwijzing goed door en bewaar hem, zodat u nu en in de toekomst uw Carrier airconditioner optimaal kunt gebruiken. Montage- en onderhoudswerkzaamheden aan deze units mogen alleen worden uitgevoerd door een STEK erkend installateur. WAARSCHUWING: Schakel ALTIJD de hoofdstroom af voordat met werkzaamheden aan de unit wordt begonnen! Dit apparaat bevat koudemiddel. Onderhoud aan het koudemiddelcircuit mag alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd (STEK erkend) personeel. Controleer de unit op transportschade. Dien in geval van schade een claim in bij de vervoerder. Gebruik de airconditioner alleen voor het doel waarvoor hij is bestemd. Het apparaat is niet geschikt voor gebruik in zeer vochtige ruimten. Deze apparatuur bevat draaiende delen (ventilator). Zorg ervoor dat kinderen daar niet mee in aanraking kunnen komen. Stel de temperatuur zodanig in dat een optimaal comfort gehandhaafd blijft, vooral wanneer de unit is geplaatst in een ruimte met kinderen, bejaarden of gehandicapten die zelf de instelling niet kunnen wijzigen. Unit en verpakking zijn vervaardigd van milieuvriendelijke materialen en zijn geschikt voor hergebruik. Voer het verpakkingsmateriaal af volgens de plaatselijke voorschriften. De batterijen van de afstandsbediening bevatten stoffen die belastend zijn voor het milieu. Ze dienen dus te worden afgevoerd naar een chemobak. Dit apparaat bevat koudemiddel dat volgens de plaatselijke voorschriften moet worden afgevoerd. Nadat de levensduur van het apparaat is verstreken moet dit worden afgevoerd door een erkend bedrijf volgens de geldende voorschriften. WAARSCHUWING: Schakel de unit niet uit door de hoofdvoeding uit te schakelen. De unit moet altijd via de afstandsbediening worden afgeschakeld. Als de montageinstructies niet worden gevolgd of bij toepassing van de unit onder condities die vallen buiten die genoemd in de tabel Bedrijfslimieten komt de garantie onmiddellijk te vervallen. Dit apparaat voldoet aan de laagspanningsrichtlijn 73/23EEG (veiligheid) en aan EMC richtlijn 89/336EEG voor elektromagnetische compatibiliteit. Alle bekabeling moet voldoen aan de ter plaatse geldende voorschriften, zoals NEN De unit moet worden uitgevoerd met een aardleiding. Controleer of voltage en frequentie van de hoofdvoeding overeenkomen met de gegevens op de kenplaat van de unit. Houd bij het aanleggen van de elektrische voeding en bij het aansluiten op het elektrisch voedingnet rekening met de ter plaatse geldende voorschriften. De elektrische voeding (aansluiting, kabeldiameter, beveiliging) moet geschikt zijn voor de gegevens zoals aangegeven op de naamplaat van de unit. De elektrische voedingskabel moet in de buiten-unit worden aangesloten. Als de veiligheidsrichtlijnen voor de elektrische montage niet worden gevolgd kan in geval van kortsluiting brand ontstaan. Carrier is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door modificaties of fouten in de elektrische- of koudemiddelaansluitingen, of door oneigenlijk gebruik van het apparaat. Open de elektronische afstandsbediening niet zelf, maar neem bij problemen contact op met uw installateur. Gebruik geen beschadigde apparatuur. Schakel in geval van storing de unit uit. Schakel de hoofdstroom af en neem contact op met uw installateur. NL - 2

4 Systeembeschrijving NEDERLANDS Binnen-unit Display van de binnen-unit 3 Luchtintrede 2 1 Opmerking: De display van de binnenunit kan er als volgt uitzien: Ontvanger afstandsbedieningssignaal Luchtuittrede 7 8 TIMER OPERATION PRE-DEF Buiten-unit 9 10 Voor 42HQE018 Luchtintrede 11 Ontvanger afstandsbedieningssignaal 12 OPERATION AUTO TIMER Luchtuittrede ECON PRE-DEF Voor 42HQE009 / 012 Frame voorpaneel Voorpaneel Luchtfilter Louver horizontale uitblaaslucht Instelschoepen verticale uitblaaslucht Ruimtetemperatuuropnemer Display Ontvanger afstandsbedieningssignaal Afstandsbediening Condensaatafvoer, koudemiddelleidingen Verbindingskabel Afsluiter OPERATION AUTO TIMER PRE-DEF Voor 42HQE022 Display Aanduiding Aan/uit Wanneer de stroom wordt ingeschakeld knippert de LED 1 x per seconde, en gaat continu branden zodra de unit in werking is. Aanduiding AUTO: Knippert wanneer de unit in automatisch bedrijf werkt. Aanduiding ECON: Brandt alleen wanneer de unit in ECONOMY bedrijf werkt. Aanduiding Tijdklok Brandt alleen wanneer TIJDKLOK AAN is ingesteld. Aanduiding PRE-DEF: Brandt alleen wanneer het systeem een opwarm- of ontdooicyclus uitvoert. Opmerking: Alle afbeeldingen in dit boekje dienen slechts ter illustratie. Ze kunnen enigszins afwijken van de airconditioner die u heeft gekocht. NL - 3

5 Bedrijfslimieten Temperatuur / Bedrijfstype Koelbedrijf Verwarmingsbedrijf Ontvochtigen Ruimteluchttemperatuur 17 C ~ 32 C 0 C ~ 27 C 17 C ~ 32 C Buitenluchttemperatuur 18 C ~ 43 C -7 C ~ 24 C 11 C ~ 43 C LET OP: 1. Wanneer de airconditioner wordt gebruikt buiten de bovengenoemde limieten, dan kunnen bepaalde beveiligingen in werking treden en de werking van de unit nadelig beïnvloeden. 2. De luchtvochtigheid in de ruimte is lager dan 80%. Bij hogere luchtvochtigheid kan condensatie op de airconditioner ontstaan. 3. Optimale werking is alleen mogelijk binnen de bovengenoemde limieten. Handbediening Dit kan tijdelijk worden gedaan wanneer u de afstandsbediening kwijt bent of de batterijen leeg zijn. Voor 42HQE009 / 012 / 022 Trek het voorpaneel omhoog tot het vastklikt. Druk op de toets tot de AUTO LED gaat branden. De unit gaat in geforceerd automatisch bedrijf werken. Sluit het voorpaneel weer. Toets (42HQE009 / 012 / 022) Schakelaar (42HQE018) AUTO/COOL º WAARSCHUWING: Zodra u op de toets drukt, wordt het bedrijfstype gewijzigd: AUTO, COOL, OFF. Druk op de toets tot de LED AAN/UIT snel gaat knipperen (5 x per seconde). De unit werkt nu in geforceerd koelbedrijf. Dit gebeurt alleen om te testen. In geforceerd koelbedrijf kan de unit niet met de afstandsbediening worden geregeld. Wanneer de LED AAN/UIT uitgaat, is de airconditioner afgeschakeld. Om de unit weer met de afstandsbediening te regelen kan deze direct worden gebruikt. Voor 42HQE018 Trek het voorpaneel omhoog tot het vastklikt. Zet de schakelaar in de stand AUTO. De unit gaat in automatisch bedrijf werken. Sluit het voorpaneel weer. Tijdelijke handbediening AUTO/COOL º Opmerking: Bedrijfstype COOL op de regelprint is alleen voor testdoeleinden. NL - 4

6 Functies van de infrarood afstandsbediening NEDERLANDS Keuze bedrijfstype Hiermee kan het bedrijfstype worden gekozen. Als de toets wordt ingedrukt worden de bedrijfstypen na elkaar afgebeeld: AUTO, COOL, DRY, HEAT, FAN ONLY en weer AUTO. 2. Ventilatorsnelheid Hiermee kan de ventilatorsnelheid worden gekozen. Elke keer dat de toets wordt ingedrukt wordt de volgende snelheid op de display afgebeeld: AUTO, LOW, MED, HIGH en weer AUTO. 3. Aan/uit Deze toets indrukken om de unit te starten en weer indrukken om te stoppen. 4. Temperatuur instellen De temperatuur kan worden verhoogd tot 30 C. De temperatuur kan worden verlaagd tot 17 C. Deksel omlaag schuiven NL - 5

7 Functies van de infrarood afstandsbediening 5. Stand toevoerluchtrooster Druk op deze toets om de roosterstand te wijzigen (indien functie beschikbaar is). 6. Auto swing functie Met deze toets wordt de Swing functie gekozen. Druk weer op deze toets om te stoppen. 7. Economy (energiezuinig) bedrijf Druk op deze toets om de Economy functie aan te zetten (indien functie beschikbaar is) Opslaan toets Voor het opslaan van de ON en OFF tijdklok instellingen. 9. ON en OFF tijdklok Druk op om tijdklok AAN in te stellen. Druk op om TIJDKLOK UIT in te stellen Klok Voor het instellen van de tijd. 11. Annuleren Voor het annuleren van tijdklok AAN en UIT. 12. Tijd instellen Voor het instellen van de huidige tijd en UIT tijd Vergrendelen Na het indrukken van deze toets worden alle geldende instellingen vergrendeld en de afstandsbediening accepteert geen commando s, behalve die van de vergrendeltoets. Gebruik deze functie wanneer u wilt voorkomen dat de instellingen per ongeluk worden gewijzigd. Druk op deze toets om de functie op te heffen. 14.Reset Na het indrukken van deze toets worden alle geldende instellingen gewist en in de beginstand gezet. In het klokdisplay knippert de dubbele punt in 0:00, in de bedrijfstype display AUTO, in de ventilator display AUTO, en in de temperatuur display 24. De hier afgebeelde afstandsbediening kan er iets anders uitzien dan die van u. NL - 6

8 Afbeelden van de gekozen functies NEDERLANDS Zendsignaal Wordt afgebeeld wanneer de afstandsbediening een commando naar de binnenunit stuurt. Bedrijfstype Beeldt het huidige bedrijfstype af: AUTO, COOL, DRY, HEAT, FAN ONLY en weer AUTO. AAN/UIT Wordt afgebeeld wanneer toets AAN/UIT wordt ingedrukt om de unit te starten. Verdwijnt waneer AAN/UIT weer wordt ingedrukt. Temperatuur Beeldt de temperatuur af (17-30 C). Is het bedrijfstype FAN ONLY, dan wordt er niets afgebeeld. Klok De huidige tijd wordt afgebeeld. Tijdklok De ingestelde tijd voor tijdklokbedrijf wordt afgebeeld (0-24 uur). Vergrendelen Wordt afgebeeld nadat de Vergrendeltoets is ingedrukt. Druk weer op deze toets om de functie op te heffen. Ventilatorsnelheid Beeldt de gekozen ventilatorsnelheid af: AUTO en de drie snelheden LOW, MED en HIGH. AUTO wordt afgebeeld bij de bedrijftypen AUTO of DRY (ontvochtigen). Economy (indien functie aanwezig) Wordt afgebeeld nadat de ECONO toets is ingedrukt. Druk weer op deze toets om de functie op te heffen. In de illustratie worden alle elementen afgebeeld. Als de airconditioner in werking is worden alleen de relevante gegevens afgebeeld. NL - 7

9 42HQE009 / 012 / 018 / 022 Afstandsbediening Werking Plaats van de afstandsbediening Plaatsen van de batterijen: Het maximum bereik van de afstandsbediening is ± 8 meter. Zorg dat de infraroodstralen niet belemmerd worden. Als u tijdklokbedrijf heeft gekozen, dan stuurt de afstandsbediening op de ingestelde tijd automatisch een signaal naar de binnenunit. Wanneer de afstandsbediening op een plaats ligt waar een goede transmissie wordt belemmerd, dan kan er tot 15 minuten vertraging optreden. LET OP: De airconditioner werkt niet wanneer gordijnen, deuren of andere obstakels de infraroodstralen belemmeren. Zorg dat de afstandsbediening niet nat wordt, en stel hem ook niet bloot aan direct zonlicht of hitte. Als er direct zonlicht straalt op de infraroodontvanger op de binnenunit, dan zal de airconditioner niet goed werken. Tref hiervoor dus maatregelen. Mobiele telefoons of andere kleine apparaten in de buurt van de airconditioner kunnen de werking verstoren. Verplaats dan het betreffende apparaat of de telefoon. De afstandsbediening werkt op 2 batterijen (1,5 V). Vervang de batterijen pas nadat u de unit heeft uitgeschakeld. Schuif het deksel van het batterijcompartiment op de achterkant van afstandsbediening omlaag (zie afbeelding). Verwijder de oude batterijen en plaats de nieuwe. Druk op RESET. Controleer, voordat u het deksel weer aanbrengt, dat op de display 0:00 staat en de dubbel punt knippert. Stel de klok weer in. OPMERKINGEN - Gebruik nooit batterijen die al gebruikt zijn of twee verschillende batterijen. Dit kan de goede werking namelijk verstoren. - Als u de afstandsbediening langer dan een paar weken niet gebruikt, haal dan de batterijen er uit. Anders kan de batterij gaan lekken. - De gemiddelde levensduur van een batterij onder normale omstandigheden bedraagt ongeveer één jaar. - Als de batterijen opraken wordt de signaalafstand korter en de uitlezing van de display zwakker. Bedienen van de afstandsbediening Instellen van de klok Voordat u de airconditioner in gebruik neemt, moet de klok van de afstandsbediening worden ingesteld. Daarna wordt de tijd altijd afgebeeld, ook als de unit niet in werking is. AUTO COOL DRY HEAT FAN MODE FAN AIR DIRECTION SWING AUTO LOW MED HIGH ON OFF OK CANCEL ECONOMIC RUNNING TIME ADJUST De tijd instellen Nadat de batterijen in de afstandsbediening zijn geplaatst, staat 0:00 op de display en de dubbel punt knippert. Instellen (TIME ADJUST) Druk op deze toets om de tijd in te stellen. Vooruit Achteruit Afhankelijk van op welke toets u drukt gaat de tijd, elke keer dat u op de toets drukt, 1 minuut vooruit of achteruit. OK toets Wanneer u op OK drukt houdt de display op met knipperen en gaat de klok lopen. Tijd wijzigen Druk op de toets. De dubbele punt op de klokdisplay begint te knipperen. Volg punten 1 en 2 om de tijd weer in te stellen. * De klok loopt tot op 10 seconden per dag nauwkeurig. WAARSCHUWING Door statische elektriciteit of andere factoren (bijv. extreem hoog voltage) kan de klok worden ingeschakeld. Als dit het geval is ( 0:00 op de display en de dubbel punt knippert) stel dan de klok in voordat u de airconditioner aanzet. NL - 8

10 Bedienen van de afstandsbediening NEDERLANDS Vergrendelen en Reset Koeling/verwarming/alleen ventileren Start A B A Wanneer u op de LOCK (vergrendelen) toets drukt, worden alle geldende instellingen vergrendeld en de afstandsbediening accepteert geen commando s, behalve die van de vergrendeltoets. Gebruik deze functie wanneer u wilt voorkomen dat de instellingen per ongeluk worden gewijzigd. Druk nogmaals op deze toets om de functie op te heffen. B Wanneer u op de RESET toets drukt, worden alle geldende instellingen gewist en in de beginstand gezet. In het klokdisplay knippert de dubbele punt in 0:00, in de bedrijfstype display AUTO, in de ventilator display AUTO, en in de temperatuur display 24. AUTO COOL DRY HEAT FAN AUTO LOW MED HIGH MODE FAN AIR DIRECTION SWING ON OFF OK CANCEL ECONOMIC RUNNING TIME ADJUST Toets keuze bedrijfstype (MODE). Kies COOL, HEAT of FAN ONLY. Toets temperatuur (.). Stel de gewenste temperatuur in (koeling 21 C of hoger, verwarming 28 C of lager). Toets FAN (ventilatorsnelheid). Kies AUTO, LOW, MED of HIGH. Toets aan/uit (ON/OFF). Hiermee start u de airconditioner. De bedrijfs LED op de binnenunit gaat branden. Het bedrijfstype wordt gekozen op basis van de ruimtetemperatuur en gaat na ca. 3 minuten werken. Heeft u FAN ONLY gekozen, dan start de unit direct. Automatisch bedrijf AUTO COOL DRY HEAT FAN MODE FAN AIR DIRECTION SWING AUTO LOW MED HIGH ON OFF OK CANCEL. ECONOMIC RUNNING TIME ADJUST In dit bedrijfstype kiest de airconditioner op basis van de ruimtetemperatuur automatisch koeling, verwarming of alleen ventileren. Zodra u het bedrijfstype heeft gekozen worden de bedrijfsparameters in het geheugen opgeslagen. Daarna zal de unit steeds gaan werken met dezelfde parameters wanneer u op de toets ON/OFF van de afstandsbediening drukt. Start Toets keuze bedrijfstype (MODE). Kies AUTO. Toets temperatuur (.). Stel de gewenste temperatuur in (tussen 21 en 28 C). Toets aan/uit (ON/OFF). Hiermee start u de airconditioner. De bedrijfs LED op de binnenunit gaat branden. Het bedrijfstype wordt gekozen op basis van de ruimtetemperatuur en gaat na ca. 3 minuten werken. Wanneer u AUTO bedrijf kiest hoeft u de ventilatorsnelheid niet in te stellen. Op de FAN display wordt AUTO afgebeeld en de ventilatorsnelheid wordt automatisch geregeld. Stop Toets aan/uit (ON/OFF). Hiermee stopt u de airconditioner. Ontvochtigen AUTO COOL DRY HEAT FAN AUTO LOW MED HIGH MODE FAN AIR DIRECTION SWING ON OFF OK CANCEL ECONOMIC RUNNING TIME ADJUST Stop Toets aan/uit (ON/OFF). Hiermee stopt u de airconditioner. Start Toets keuze bedrijfstype (MODE). Kies DRY. Druk op toets temperatuur (.). Bij de ventilatorsnelheid wordt AUTO afgebeeld. De ventilator van de binnenunit gaat automatisch op LOW werken. Toets aan/uit (ON/OFF). Hiermee start u de airconditioner. De bedrijfs LED op de binnenunit gaat branden. Het bedrijfstype wordt gekozen op basis van de ruimtetemperatuur en gaat na ca. 3 minuten werken. Stop Toets aan/uit (ON/OFF). Hiermee stopt u de airconditioner. NL - 9

11 Bedienen van de afstandsbediening Tijdklokbedrijf AUTO COOL DRY HEAT FAN AUTO LOW MED HIGH MODE FAN AIR DIRECTION SWING ON OFF OK CANCEL. ECONOMIC RUNNING TIME ADJUST Druk op toets ON/OFF TIMER (tijdklok aan/uit) - De huidige tijd wordt afgebeeld, samen met de ON/ OFF TIMER aanduiding en de dubbele punt in de tijdklokinstelling knippert. Tijd Instellen (TIME ADJUST) - Druk op deze toets om de tijd in te stellen. Vooruit Achteruit - Afhankelijk van op welke toets u drukt gaat de tijd, elke keer dat u op de toets drukt, 10 minuten vooruit of achteruit. OK toets Wanneer u op OK drukt houdt de display op met knipperen en gaat de klok lopen. Annuleren Annuleer toets (CANCEL) Druk op deze toets om de tijdklokinstelling te wissen. Wijzigen Herhaal de stappen t/m om de instelling te wijzigen. LET OP: Als u tijdklokbedrijf heeft gekozen, dan stuurt de afstandsbediening op de ingestelde tijd automatisch een signaal naar de binnenunit. Daarom moet de afstandsbediening op een plaats liggen waar een goede transmissie niet wordt belemmerd. Voorbeeld tijdklokinstelling OFF timer (tijdklok uit) ON timer (tijdklok aan) (Uit Aan) Deze functie is handig wanneer u s ochtend opstaat of wanneer u bijv. s avonds laat thuiskomt. De airconditioner schakelt automatisch aan op de ingestelde tijd.. Voorbeeld: Om de airconditioner om 6.00 uur aan te schakelen. 1. Druk op. 2. Stel met de TIME ADJUST toets de tijd in tot 6:00 bij de ON timer aanduiding wordt afgebeeld. 3. Druk op OK. Aan Uit GECOMBINEERD TIJDKLOKBEDRIJF (gelijktijdig gebruik van de ON en OFF tijdklokken) OFF timer ON timer (Aan Uit Aan) Deze functie is handig wanneer u wilt dat de airconditioner stopt wanneer u naar bed gaat en weer start als u opstaat of thuiskomt. Voorbeeld: Om de airconditioner om 23:00 af te schakelen en om 6:00 uur weer aan te schakelen. 1. Druk op. 2. Stel met de TIME ADJUST toets de tijd in tot 23:00' bij de OFF timer aanduiding wordt afgebeeld. 3. Druk op. 4. Stel met de TIME ADJUST toets de tijd in tot 6:00 bij de ON timer aanduiding wordt afgebeeld. 5. Druk op OK. ON timer (tijdklok aan) OFF timer (tijdklok uit) ON timer (tijdklok aan) OFF timer (tijdklok uit) Uit Aan OFF timer (tijdklok uit) (Aan Uit) Deze functie is handig wanneer u gaat slapen. De airconditioner schakelt automatisch uit op de ingestelde tijd. Voorbeeld: Om de airconditioner om 23:00 uur af te schakelen. 1. Druk op. 2. Stel met de TIME ADJUST toets de tijd in tot 23:00' bij de OFF timer aanduiding wordt afgebeeld. 3. Druk op OK. ON timer (tijdklok aan) Uit Aan Uit Aan OFF timer ON timer (Aan Uit Aan) Deze instelling kunt u gebruiken om de airconditioner te straten wanneer u opstaat en af te schakelen wanneer u vertrekt. Voorbeeld: Om de airconditioner om 6:00 de volgende ochtend aan te schakelen en om 8:00 uur weer af te schakelen. 1. Druk op. 2. Stel met de TIME ADJUST toets de tijd in tot 6:00 bij de ON timer aanduiding wordt afgebeeld. 3. Druk op. 4. Stel met de TIME ADJUST toets de tijd in tot 8:00 bij de OFF timer aanduiding wordt afgebeeld. 5. Druk op OK. De tijdklokfunctie (aan of uit) die op een tijd is ingesteld die het dichtst bij de werkelijke tijd ligt, wordt het eerst geactiveerd. Als voor de ON en OFF timers dezelfde tijd is ingesteld, dan is er geen tijdklokbedrijf mogelijk. Het is ook mogelijk dat de airconditioner afschakelt. Uit NL - 10

12 TEM P SPEE D MODE FAN CLOC K ON OFF C 42HQE009 / 012 / 018 / 022 Instellen van de toevoerluchtroosters NEDERLANDS Door de luchtrichting in te stellen kan een optimale luchtverdeling in de ruimte worden verkregen. Stel de verticale uitblaasrichting in met de afstandsbediening. Stel de horizontale uitblaasrichting met de hand in. Automatische continue roosterbeweging (op-neer) Doe dit terwijl de unit in werking is. Druk op de toets SWING op de afstandsbediening. Om de functie te stoppen drukt u weer op deze toets. Druk op de toets AIR DIRECTION (luchtrichting) om het rooster in deze functie vast te zetten. Aanpassen van de verticale luchtuitblaasrichting (op-neer) De airconditioner past de verticale luchtuitblaasrichting automatisch aan aan het bedrijfstype. Instellen van de verticale luchtuitblaasrichting Doe dit terwijl de unit in werking is. Druk op de toets AIR DIRECTION (luchtrichting) op de afstandsbediening tot het rooster in de gewenste stand staat. Stel de verticale luchtrichting zo nodig bij. Voortaan zal de unit automatisch met deze instelling gaan werken. Hendel Instellen van de horizontale luchtuitblaasrichting (links - rechts) Stel het rooster in met de linker of rechter hendel (afhankelijk van type). Let op dat u niet met uw vingers tussen de lamellen komt. U kunt zich bezeren of het rooster beschadigen. Wanneer de airconditioner in werking is en het rooster in een bepaalde stand staat, beweeg dan de linker of rechter hendel (afhankelijk van type) naar de gewenste uitblaasstand. LET OP De toetsen AIR DIRECTION en SWING worden gedeactiveerd wanneer de airconditioner niet in werking is (ook wanneer ingesteld is). Laat de airconditioner niet voor lange perioden in koeling of ontvochtiging werken met de luchtuitblaasrichting recht naar beneden gericht. Dit om te voorkomen dat condensatie op het uitblaasrooster optreedt, waardoor waterlekkage kan ontstaan. Stel de verticale uitblaasrichting altijd in met de afstandsbediening en NOOIT MET DE HAND. Het rooster werkt dan namelijk niet meer goed. Wanneer de airconditioner wordt gestart direct nadat hij is afgeschakeld, dan kan het10 seconden duren voordat de luchtroosters gaan werken. Het rooster voor de verticale uitblaaslucht moet voldoende geopend zijn. Anders wordt tijdens koeling en verwarming de goede werking verstoord door te kleine luchthoeveelheid. Het rooster voor de verticale uitblaaslucht mag niet gesloten zijn. Wanneer de unit voor de eerste keer wordt aangeschakeld, dan kan het luchtrooster 10 seconden een geluid produceren. Dit is normaal. Werking van de airconditioner AUTOMATISCH BEDRIJF In dit bedrijfstype kiest de airconditioner automatisch koeling, verwarming of alleen ventileren op basis van de door u gekozen temperatuur en de ruimtetemperatuur. De airconditioner handhaaft de ruimtetemperatuur rond de door u gekozen temperatuur. Wanneer u AUTO bedrijf niet comfortabel genoeg vindt, dan kunt u de gewenste condities met de hand instellen. ECONOMY (ENERGIEZUINIG) BEDRIJF Wanneer u op de toets ECONO drukt tijdens koeling, verwarming of automatisch bedrijf, dan gaat de airconditioner als volgt werken. De ventilator gaat automatisch in de nachtstand werken. Hier wordt de capaciteit laag gehouden en wordt overkoeling voorkomen door een uur later de temperatuur bij koelen 1 C te verhogen (bij verwarmen, indien van toepassing, 1 C te verlagen) tot maximaal 2 C in twee uur. De ruimtetemperatuur wordt zo geregeld tussen de nachtstand en de ingestelde temperatuur (afhankelijk van de buitentemperatuur). Aan 1 uur Ingestelde temperatuur Nachtstand ECONOMIC (energiezuinig) bedrijf NL - 11

13 Werking van de airconditioner en Optimaal comfort ONTVOCHTIGEN In ontvochtigingsbedrijf vindt ontvochtiging automatisch plaats op basis van het verschil tussen de ingestelde temperatuur en de werkelijke ruimtetemperatuur. Tijdens het ontvochtigen wordt de temperatuur geregeld door het aan- en afschakelen van koelbedrijf en alleen ventileren. Op de ventilatordisplay wordt AUTO afgebeeld en de lage snelheid wordt gebruikt. Koeling Alleen Koeling Alleen Koeling ventileren ventileren Ruimtetemperatuur Ingestelde temperatuur ONTVOCHTIGEN Tijd Optimaal comfort bij minimaal energieverbruik Zet de airconditioner aan voordat het binnen te warm wordt. Laat de thermostaat staan in de stand die voor u de meest comfortabele condities geeft. Zorg ervoor dat de luchtuitblaasrichting goed is ingesteld. Houd deuren en ramen zoveel mogelijk gesloten. Vermijd directe zoninstraling door de gordijnen te sluiten of de binnen- of buitenzonwering neer te laten. Zorg dat de unit onbelemmerd lucht kan uitblazen. Anders wordt de luchthoeveelheid en het rendement lager, hetgeen tot storingen kan leiden. Zorg dat de luchtfilters schoon zijn. Maak af en toe de ruimte rond de buiten-unit schoon (bladeren etc.) voor een goede luchtcirculatie. Onderhoud WAARSCHUWING Zet de unit uit en schakel de stroom af. Reinigen van de binnenunit en de afstandsbediening 3. Haal het luchtfilter uit de binnenunit. Reinig het luchtfilter elke twee weken. Reinig het luchtfilter met de stofzuiger of met water en laat het op een koele plaats drogen. Luchtfilter Thinner Gootsteen ontstopper NEE LET OP Reinig de binnenunit en de afstandsbediening met een droge doek. Als de binnenunit erg vuil is, mag een vochtige doek (koud) worden gebruikt. Het voorpaneel van de binnenunit kan worden verwijderd en met een vochtige doek worden gereinigd. Wrijf na met een droge doek. Gebruik GEEN chemisch behandelde schoonmaakdoekjes en dergelijke. Gebruik GEEN heet water, benzine, oplosmiddel of schuurmiddelen. Reinigen van het filter Een vervuild luchtfilter heeft een nadelige invloed op de goede werking en de bedrijfskosten van de unit. Controleer het luchtfilter minimaal eenmaal per twee weken of vaker indien de unit in een stoffige ruimte is geplaatst. 1. Til het voorpaneel omhoog tot u een klik hoort. 2. Pak de hendel van het luchtfilter vast, druk het eerst iets omhoog en trek het daarna omlaag. Luchtfilter 4. Neem het luchtverversingsfilter uit zijn frame. Reinig het luchtverversingsfilter minimaal 1x per maand met de stofzuiger of met een borstel en vervang het om de 4 à 5 maanden. 5. Breng het luchtverversingsfilter weer op zijn plaats. 6. Breng het luchtfilter weer op zijn plaats. Let er daarbij op dat de zijkanten recht in de unit komen. Afschakelen voor langere tijd Wilt u de airconditioner langere tijd niet gebruiken: 1. Laat de ventilator een halve dag draaien om unit te drogen. 2. Schakel daarna de stroom af. Neem de batterijen uit de afstandsbediening. 3. Reinig de binnen- en buiten-unit. Onderhoud Onderhoud aan elektrische-, elektronische en koeltechnische componenten mag alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd (STEK erkend) personeel. LET OP Raak de metalen delen van de unit niet aan bij het reinigen van de filters. Scherpe metalen randen kunnen letsel veroorzaken. Reinig de binnenkant van de unit niet met water. Hierdoor kan namelijk de isolatie van het elektrisch gedeelte worden vernield, hetgeen kan leiden tot elektrische schokken. Controleer altijd voordat u de unit/filters gaat reinigen dat de unit uit is en de stroom is afgeschakeld. NL - 12

14 Informatie over de werking Tijdens normaal bedrijf kunnen de volgende situaties zich voordoen: 1. Beveiliging van de airconditioner. Compressorbeveiliging De compressor kan niet starten binnen 3 minuten nadat hij is afgeschakeld. Anti-tocht De unit is zo ontworpen dat hij in verwarmingsbedrijf geen koude lucht uitblaast wanneer de binnenbatterij zich in 1 van de volgende 3 situaties bevindt en de gewenste temperatuur nog niet is bereikt. A) Wanneer de unit net begint te verwarmen. B) Tijdens ontdooien. C) Bij verwarmen bij lage temperatuur. De binnen- of buitenventilator stopt in ontdooibedrijf. Ontdooien Tijdens verwarmingsbedrijf kan zich ijs op de buitenunit vormen wanneer de buitentemperatuur laag is en de luchtvochtigheid hoog. Hierdoor heeft de unit minder verwarmingscapaciteit. In dit geval houdt de unit op met verwarmen en gaat automatisch in ontdooibedrijf werken. De ontdooicyclus duurt 4 tot 10 minuten, afhankelijk van de buitentemperatuur en de hoeveelheid gevormd ijs. 2. Er komt een witte nevel uit de binnenunit In een ruimte met een hoge relatieve vochtigheid kan een witte nevel ontstaan door een groot temperatuurverschil tussen de luchtintrede- en luchtuittredetemperatuur in koelbedrijf. Wanneer de unit weer start na een ontdooicyclus kan er een witte nevel ontstaan door vocht ontstaan tijdens het ontdooien. NEDERLANDS 7. Tijdens koelbedrijf bij een hoge relatieve vochtigheid (hoger dan 80%) kan zich condens vormen op de buitenzijde van de binnenunit. Stel het luchtrooster in op de maximum geopende stand en kies de hoge ventilatorsnelheid. 8. Verwarmingsbedrijf Na aanvang van verwarmingsbedrijf kan het, als gevolg van een opwarmperiode, enige tijd duren voordat er warme lucht wordt geproduceerd. Bij een lage buitentemperatuur daalt de verwarmingscapaciteit. Wanneer de ruimte onvoldoende verwarmd wordt moet een extra verwarming worden geplaatst. 9. Automatische herstart Bij een spanningsonderbreking tijdens bedrijf wordt de unit volledig afgeschakeld. Voor units zonder Automatische herstart functie gaat, nadat de voeding weer is hersteld, de Bedrijfs LED op de binnenunit knipperen. Druk op de ON/OFF toets van de afstandsbediening om de unit aan te schakelen. Bij units met Automatische herstart functie blijven bij een spanningsonderbreking de ingestelde waarden bewaard in het geheugen en start de unit automatisch wanneer de voeding weer is hersteld. 10.Verlichting, mobiele telefoon en andere apparaten kunnen storing veroorzaken Schakel in dit geval de hoofdstroom af en weer aan. Druk op de ON/OFF toets van de afstandsbediening om de unit weer aan te schakelen. 3. De airconditioner maakt vreemde geluiden Fluitend geluid bij starten of direct na stoppen van de unit. Dit is niet verontrustend. Wordt veroorzaakt doordat het koelmiddel begint te circuleren of omdat de drukken egaliseren. Soms kan de unit wat vreemde korte geluiden produceren. Dit wordt veroorzaakt door de invloed van temperatuurwisseling op de kunststof delen. Ook kunt u een geluid horen wanneer de stroom wordt aangeschakeld en het luchtuitblaasrooster naar zijn oorspronkelijke stand gaat. 4. Er komt stof uit de binnenunit Dit kan voorkomen wanneer de unit voor het eerst wordt gebruikt of wanneer hij langere tijd niet is gebruikt. 5. Er komt een vreemde geur uit de unit Als de filters niet op tijd worden gereinigd worden er onaangename geurtjes de ruimte worden ingeblazen. Zet de unit uit, schakel de hoofdstroom af en reinig de filters. Herstart de unit in ventilatiebedrijf en open een raam om verse lucht binnen te laten. 6. De airconditioner gaat vanuit koel- of verwarmingsbedrijf in alleen ventileren werken Wanneer de ruimtetemperatuur de ingestelde temperatuur heeft bereikt, dan stopt de compressor automatisch en gaat de airconditioner in alleen ventileren werken. De compressor start weer wanneer de temperatuur stijgt (in koelbedrijf) of daalt (in verwarmingsbedrijf) tot de vooraf ingestelde waarde. NL - 13

15 Storingzoeken Schakel bij een van de volgende problemen de airconditioner direct af en schakel de stroom af. Neem contact op met uw installateur. PROBLEEM: Bedrijfs LED of andere LEDS knipperen snel (5x per seconde en dit wordt niet verholpen wanneer de stroom af- en weer aangeschakeld wordt). Zekering slaat steeds door of de beveiligingsschakelaar wordt regelmatig aangesproken. Er is water in de airconditioner gelopen of de omkasting is zwaar beschadigd. De afstandsbediening werkt niet of niet goed. Andere abnormale condities. Probleem / Oorzaak / OPLOSSING / De unit start niet: Is er een spanningsonderbreking geweest? HERSTART DE UNIT NADAT DE VOEDING IS HERSTELD. Is de beveiligingsschakelaar aangesproken of is er een zekering doorgeslagen? RESET DE BEVEILIGINGSSCHAKELAAR OF VERVANG DE ZEKERING. De batterijen van de afstandsbediening zijn leeg. VERVANG DE BATTERIJEN. U heeft de tijd niet goed ingesteld. TIJD OPNIEUW INSTELLEN OF ANNULEREN. De unit koelt of verwarmt niet goed: Is de temperatuur correct ingesteld? CONTROLEREN EN ZO NODIG WIJZIGEN. Is het filter vervuild? REINIG HET LUCHTFILTER. Zijn er deuren of ramen open? SLUIT DEUREN OF RAMEN. Is er een obstructie bij luchtintrede of uittrede van de binnen- of de buitenunit? VERWIJDER DEZE. De 3-minuten tijdvertraging van de compressor is in werking. WACHT. Wanneer het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met uw installateur. Geef een goede omschrijving van het probleem en vermeldt het typenummer van uw airconditioner. WAARSCHUWING Probeer de airconditioner niet zelf te repareren, maar laat dit altijd doen door een erkend installateur. NL - 14

16 42HQE... (OM) Via R. Sanzio, Villasanta (MI) Italy - Tel. 039/ Wijzigingen voorbehouden. December, 2004.

Room Controller NEW BEDIENING 40KMC---N 42HMC---N 42VMC---N 40SMC---N I S O 9 00 1

Room Controller NEW BEDIENING 40KMC---N 42HMC---N 42VMC---N 40SMC---N I S O 9 00 1 LLOYD'S REGISTER QUALITY ASSURANCE Room Controller NEW I S O 9 00 1 40KMC---N 42HMC---N 42VMC---N 40SMC---N BEDIENING Bediening Deze regelaars werken alleen met de volgende typen binnenunits: 42HMC---N

Nadere informatie

AQUASMART Infrared remote control

AQUASMART Infrared remote control LLOYD'S REGISTER QUALITY ASSURANCE AQUASMART Infrared remote control IS O 9 00 1 001 BEDIENING EN ONDERHOUD Afstandbediening IR afstandsbediening Lees deze gebruiksaanwijzing goed door voordat u de apparatuur

Nadere informatie

HANDLEIDING AFSTANDSBEDIENING R51M/E. Inhoudstafel

HANDLEIDING AFSTANDSBEDIENING R51M/E. Inhoudstafel HANDLEIDING AFSTANDSBEDIENING R51M/E Inhoudstafel 1. AFSTANDSBEDIENING EN ZIJN FUNCTIES 2 2. NAMEN EN FUNCTIES VAN DE INDICATOR OP DE AFSTANDSBEDIENING 3 3. BESTURING VAN DE AFSTANDSBEDIENING 3 3.1. INBRENGEN

Nadere informatie

ELECTRA. Bedieningsvoorschriften Nederlands ELECTRA

ELECTRA. Bedieningsvoorschriften Nederlands ELECTRA RC7 Bedieningsvoorschriften NL ELECTRA Bedieningsvoorschriften Nederlands ELECTRA VOORBEREIDING Installeren van de batterijen Verwijder het deksel aan de achterzijde van de afstandsbediening. Plaats de

Nadere informatie

HANDLEIDING AFSTANDSBEDIENING

HANDLEIDING AFSTANDSBEDIENING HANDLEIDING AFSTANDSBEDIENING Inhoudstafel Afstandsbediening en zijn functies 2 Display van afstandsbediening 3 Gebruik van de afstandsbediening 4 De klok instellen 4 Lock en reset toets 5 Automatische

Nadere informatie

AUTO ON OFF BEDIENINGSHANDLEIDING RC 5

AUTO ON OFF BEDIENINGSHANDLEIDING RC 5 NL BEDIENINGSHANDLEIDING RC 5 GEBRUIK VAN DE INFRAROOD AFSTANDSBEDIENING BELANGRIJK VOOR GEBRUIK : Voordat U het toestel gebruikt gelieve zeker te zijn dat : Het binnentoestel correct is aangesloten op

Nadere informatie

40 GKX BEDIENING EN ONDERHOUD

40 GKX BEDIENING EN ONDERHOUD BEDIENING EN ONDERHOUD Global cassette split-system binnen-unit Afstandbediening IR Room Controller Group Controller Zone Manager De unit kan worden geregeld door een infrarood afstandbediening, door de

Nadere informatie

Afstandsbedieningshandleiding IR NED: Cassette model airconditioner CTS-12-SET CTS-18-SET CTS-24-SET

Afstandsbedieningshandleiding IR NED: Cassette model airconditioner CTS-12-SET CTS-18-SET CTS-24-SET Afstandsbedieningshandleiding IR NED: Cassette model airconditioner CTS-12-SET CTS-18-SET CTS-24-SET CTS Afstandsbediening Infrarood Let op! 1 Zorg ervoor dat er niets tussen de ontvanger en de afstandsbediening

Nadere informatie

42 VKX BEDIENING EN ONDERHOUD

42 VKX BEDIENING EN ONDERHOUD BEDIENING EN ONDERHOUD Console split-system binnen-unit Zie voor montage-instructies voor deze unit en de buiten-unit de betreffende handleidingen. Inhoud Algemeen... 2 Systeembeschrijving... 3 Infrarood

Nadere informatie

42PHQ...P R-410A BEDIENING EN ONDERHOUD I S O 9 00

42PHQ...P R-410A BEDIENING EN ONDERHOUD I S O 9 00 1 LLOYD S REGISTER QUALITY ASSURANCE 42PHQ...P I S O 9 00 R-410A BEDIENING EN ONDERHOUD Split-system binnen-units voor wandmontage Zie voor montage-instructies voor deze unit en de buiten-unit de betreffende

Nadere informatie

RC4 Bedieningsvoorschriften

RC4 Bedieningsvoorschriften RC4 Bedieningsvoorschriften NL Bedieningsvoorschriften Nederlands VOORBEREIDING Installeren van de batterijen Verwijder het deksel aan de achterzijde van de afstandsbediening.(zie figuur A) Plaats de twee

Nadere informatie

BEDIENING EN ONDERHOUD

BEDIENING EN ONDERHOUD Carrier Carrier 40 QKX 40QKX 12-18 - 24 40QKX 36-48 BEDIENING EN ONDERHOUD Cassette split-system binnen-unit Zie voor montage-instructies voor deze unit en de buiten-unit de betreffende handleidingen.

Nadere informatie

AIR CONDITIONER HANDLEIDING AFSTANDSBEDIENING

AIR CONDITIONER HANDLEIDING AFSTANDSBEDIENING AIR CONDITIONER HANDLEIDING AFSTANDSBEDIENING LMD-AE-09HDI-SET LMD-AE-12HDI-SET LMD-AE-18HDI-SET LMD-AE-24HDI-SET Pag 1 Inhoud: Afstandsbediening specificatie.. 3 Afstandsbediening functies.. 4 Betekenis

Nadere informatie

Console & Underceiling

Console & Underceiling Console & Underceiling The Standards Q u a Institution of SI ISO 9001 l i t y A s s u r e d F Israel i r m BEDIENING EN ONDERHOUD Console & Underceiling night & day split-system binnen-unit Afstandbediening

Nadere informatie

Console & Underceiling

Console & Underceiling 42VKG Console & Underceiling The Standards Institution of SI ISO 9001 Israel Q u a l i t y A s s u r e d F i r m BEDIENING EN ONDERHOUD Console & Underceiling night & day split-system binnen-unit Afstandbediening

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING RC08A

GEBRUIKSAANWIJZING RC08A GEBRUIKSAANWIJZING RC08A NEDERLANDS INHOUD Overzicht 1-2 Voor gebruik 3 4-12 Lees deze gebruiksaanwijzing voor gebruik van uw airconditioner en bewaar deze bij de unit. OVERZICHT DISPLAY Informatie die

Nadere informatie

verdeeld door Orcon bv www.general-airco.nl BEDIENINGSHANDLEIDING AIRCONDITIONER verdeeld door Orcon nv www.general-airco.be

verdeeld door Orcon bv www.general-airco.nl BEDIENINGSHANDLEIDING AIRCONDITIONER verdeeld door Orcon nv www.general-airco.be BEDIENINGSHANDLEIDING AIRCONDITIONER ABF09RIY ABF12RIY ABF14RIY AB18RIYa AB24RIYa AB36RIYa AB45RIYa AU12RIYa AU14RIYa AU18RIYa AU24RIYa AU36RIYa AU45RIYa AR12RIYa AR14RIYa AR18RIYa AR24RIYa AR36RIYa AR45RIYa

Nadere informatie

Gebruikershandleiding afstandbediening R71A/E

Gebruikershandleiding afstandbediening R71A/E Gebruikershandleiding afstandbediening R71A/E Gebruik van de afstandsbediening 1. Ga verstandig met de afstandsbediening om: houdt de afstandsbediening uit de buurt van vloeistoffen, laat de afstandsbediening

Nadere informatie

51AKM E L E C T R O N I C BEDIENING EN ONDERHOUD

51AKM E L E C T R O N I C BEDIENING EN ONDERHOUD 51AKM E L E C T R O N I C E L E C T R O N I C BEDIENING EN ONDERHOUD Deze handleiding heeft betrekking op de volgende typen 4 51AKM 009 51AKM 012 Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u

Nadere informatie

BEDIENING EN ONDERHOUD

BEDIENING EN ONDERHOUD 42HWS 07-09 - 12 42HWS 18-24 BEDIENING EN ONDERHOUD Split-system binnen-units voor wandmontage Zie voor montage-instructies voor deze unit en de buiten-unit de betreffende handleidingen. Inhoud Algemeen...

Nadere informatie

Hartelijk dank voor uw aankoop van deze airconditioner. Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door alvorens uw airconditioner in gebruik te

Hartelijk dank voor uw aankoop van deze airconditioner. Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door alvorens uw airconditioner in gebruik te Hartelijk dank voor uw aankoop van deze airconditioner. Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door alvorens uw airconditioner in gebruik te nemen en bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik

Nadere informatie

RCW Afstandsbediening

RCW Afstandsbediening RCW Afstandsbediening Gebruikershandleiding - Nederlands MURCW 747 399569 Afstandsbediening. 1. Aan uit toets. 2. Selectie toets (koelen, verwarmen, automatisch koelen/verwarmen, ontvochtigen, ventileren).

Nadere informatie

Bedrade afstandbediening Introductie van het spare part. Knoppen en display van de afstandbediening.

Bedrade afstandbediening Introductie van het spare part. Knoppen en display van de afstandbediening. Bedrade afstandbediening Introductie van het spare part. Knoppen en display van de afstandbediening. Wordt gebruikt om unit te starten en te stoppen. Let Op!!: Bij alleen koeling units is warmte mode niet

Nadere informatie

AT Multifunctioneel luchtbehandelingsapparaat

AT Multifunctioneel luchtbehandelingsapparaat AT-5461 Multifunctioneel luchtbehandelingsapparaat Veiligheid Lees en bewaar deze instructies. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar oud en door personen met verminderde lichamelijke,

Nadere informatie

GIDS VOOR DE GEBRUIKER

GIDS VOOR DE GEBRUIKER GIDS VOOR DE GEBRUIKER Aangekoppelde Afstandsbediening MWR-TH00 MWR-TH01 Airconditioner Ne DB98-26319A(1) Veiligheidsvoorschriften Voordat u de aangekoppelde afstandsbediening gebruikt, leest u best deze

Nadere informatie

GEBRUIKSHANDLEIDING "SUPER HEALTH" MONOSPLIT MODELLEN:

GEBRUIKSHANDLEIDING SUPER HEALTH MONOSPLIT MODELLEN: WAND AIRCONDITIONERS (SPLIT SYSTEMEN, AIR-TO-AIR, WARMTEPOMP) GEBRUIKSHANDLEIDING "SUPER HEALTH" MONOSPLIT MODELLEN: HKEI - HCNI 262 G HKEI - HCNI 352 G AUTO COOL DRY HEAT TEMP MODE ON/OFF FAN SPEED SWING

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. Afstandsbediening BRC315D7

GEBRUIKSAANWIJZING. Afstandsbediening BRC315D7 GEBRUIKSAANWIJZING 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 ONZE WELGEMEENDE DANK VOOR UW AANKOOP VAN DEZE AFSTANDS- BEDIENING. LEES DE HANDLEIDING AANDACHTIG ALVORENS

Nadere informatie

CR143-RG58A

CR143-RG58A Ten gevolge van voortdurende verbetering van de producten, kunnen specificaties en ontwerp wijzigen zonder enige kennisgeving. Raadpleeg de verkoopafdeling of de fabrikant voor details. CR143-RG58A 202055091498

Nadere informatie

VRFBEDSIM BEDIENINGSHANDLEIDING AIR CONDITIONER FUJITSU GENERAL LIMITED 9G2048. www.general-airco.be www.general-airco.nl

VRFBEDSIM BEDIENINGSHANDLEIDING AIR CONDITIONER FUJITSU GENERAL LIMITED 9G2048. www.general-airco.be www.general-airco.nl BEDIENINGSHANDLEIDING AIR CONDITIONER TM VRFBEDSIM Bewaar deze handleiding zodat u ze later nog kunt raadplegen 9G2048 FUJITSU GENERAL LIMITED www.general-airco.nl INHOUD VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN... 1

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING VLOER-/-PLAFOND R407C/R410A

GEBRUIKERSHANDLEIDING VLOER-/-PLAFOND R407C/R410A GEBRUIKERSHANDLEIDING VLOER-/-PLAFOND R407C/R410A Bedankt voor de aankoop van dit airconditioningsysteem. Lees deze gebruikershandleiding aandachtig door, voor het in gebruik nemen van de installatie.

Nadere informatie

51AKE I S O BEDIENING EN ONDERHOUD

51AKE I S O BEDIENING EN ONDERHOUD LLOYD'S REGISTER QUALITY ASSURANCE 51AKE I S O 9 00 1 BEDIENING EN ONDERHOUD Deze handleiding heeft betrekking op de volgende typen: 51AKE 065 Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u de

Nadere informatie

DB68-04149A-00. SOL MWR-SH00N_IB_04149A-00_NL.indd 2 2013-09-25 오전 9:58:46

DB68-04149A-00. SOL MWR-SH00N_IB_04149A-00_NL.indd 2 2013-09-25 오전 9:58:46 DB68-04149A-00 SOL MWR-SH00N_IB_04149A-00_NL.indd 2 2013-09-25 오전 9:58:46 Bedrade afstandsbediening MWR-SH00N Airconditioner gebruiksaanwijzing Deze handleiding is gemaakt van 100% gerecycled papier. imagine

Nadere informatie

PERFECTCOOL Gebruikershandleiding

PERFECTCOOL Gebruikershandleiding PERFECTCOOL Gebruikershandleiding Gelieve deze handleiding zorgvuldig door te nemen voor ingebruikname of installatie van uw mobiele airconditioner. Bewaar deze handleiding goed voor hulp bij onderhoud

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR A B C * Verlichting: Aan / Uit * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings-

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR A B C A: LED-indicator B: Verbindingsknop C: Kinderbeveiliging 1 [1] Plaatsen stekkerblok schakelaar Plaats de stekker van het stekkerblok in

Nadere informatie

BEDIENINGSHANDLEIDING LUCHT/LUCHT WARMTEPOMP

BEDIENINGSHANDLEIDING LUCHT/LUCHT WARMTEPOMP BEDIENINGSHANDLEIDING LUCHT/LUCHT WARMTEPOMP MODEL ASH 8- LBAJ (RIY) CODE: AR-JW STANDAARD Bewaar deze handleiding zorgvuldig zodat u deze steeds kan raadplegen. www.generalbenelux.com INHOUD VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN...

Nadere informatie

TECHNISCHE FUNCTIE SPECIFICATIES PC BOARD LCD 4004XE COOL EN HEAT CONTROLLER AIRCONDITIONING SYSTEEM MODEL ASB

TECHNISCHE FUNCTIE SPECIFICATIES PC BOARD LCD 4004XE COOL EN HEAT CONTROLLER AIRCONDITIONING SYSTEEM MODEL ASB TECHNISCHE FUNCTIE SPECIFICATIES PC BOARD LCD 4004XE COOL EN HEAT CONTROLLER AIRCONDITIONING SYSTEEM MODEL ASB 1 Airned B.V., Ambachtsweg 17, 6581 AX Malden, t: 024-3582458 f: 024-3585911 e: info@airned.nl

Nadere informatie

TECHNISCHE GEGEVENS MAXIMALE FUNCTIONERINGS LIMIET

TECHNISCHE GEGEVENS MAXIMALE FUNCTIONERINGS LIMIET NL 20-06-2002 16:35 Pagina 66 Aandachtig dit instructieboekje doorlezen alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen Alleen op deze manier kunnen wij u de beste resultaten en de maximale

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Split-Type Airconditioning X Type Design MSX-xxHRN1

Gebruikershandleiding Split-Type Airconditioning X Type Design MSX-xxHRN1 Gebruikershandleiding Split-Type Airconditioning X Type Design MSX-xxHRN1 Lees deze gebruikershandleiding a.u.b. zorgvuldig door, alvorens uw airconditioning in bedrijf te nemen. Bewaar deze zorgvuldig!

Nadere informatie

ClimateBooster Handleiding

ClimateBooster Handleiding ClimateBooster Handleiding Meer comfort met minder energie. Inleiding Energie besparen Met de ClimateBooster kunt u de aanvoertemperatuur van uw verwarmingsinstallatie verlagen en bespaart u ca. 10% energie

Nadere informatie

Verwarming en ventilatie

Verwarming en ventilatie Verwarming en ventilatie BEDIENINGSELEMENTEN 1. Temperatuurregeling. Afzonderlijk instelbaar voor de bestuurder en de passagier voorin. 2. Programma voor maximaal ontdooien. 3. Luchtverdeling. In de geselecteerde

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ALED-003 DRAADLOZE LED SPOT

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ALED-003 DRAADLOZE LED SPOT GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ALED-003 DRAADLOZE LED SPOT OMSCHRIJVING Deze LED spot met ingebouwde ontvanger is draadloos en dus overal te bevestigen. Met een KlikAanKlikUit zender naar keuze kunt u het lampje

Nadere informatie

All-in-one warmtepomp water verwarming BOI-200/260

All-in-one warmtepomp water verwarming BOI-200/260 All-in-one warmtepomp water verwarming BOI-200/260 Installatie & Instructie Handleiding Editie 2008 15.07.2008 Rev. 1.0 Inhoudstafel 1. Handleiding voor de installatie...3 1.1 Aansluiting...3 1.2 Installatie

Nadere informatie

Eenvoudige MA-afstandsbediening

Eenvoudige MA-afstandsbediening CITY MULTI-bedieningssysteem en Mitsubishi Mr. SLIM-airconditioners Eenvoudige MA-afstandsbediening Instructiehandleiding PAC-YT52CRA Voorzorgsmaatregelen... 2 Naam en functie van de onderdelen van de

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR A B C * Verlichting: Aan / Uit / Dimmen * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator

Nadere informatie

GEBRUIKSHANDLEIDING versie 1.1 AC-3500 STEKKERDOOS SCHAKELAAR

GEBRUIKSHANDLEIDING versie 1.1 AC-3500 STEKKERDOOS SCHAKELAAR GEBRUIKSHANDLEIDING versie 1.1 AC-3500 STEKKERDOOS SCHAKELAAR A B C * * Afbeelding van de AYCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings- en verbindstatus)

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 TUIN STEKKERDOOS SCHAKELAAR ZWAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 TUIN STEKKERDOOS SCHAKELAAR ZWAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 TUIN STEKKERDOOS SCHAKELAAR ZWAAR D C B A * * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings- en

Nadere informatie

GEBRUIKSHANDLEIDING R410A HTFI 351 GR HTFI 531 GR HTBI 711 GR HTBI 1061 GR HTBI 1221 GR

GEBRUIKSHANDLEIDING R410A HTFI 351 GR HTFI 531 GR HTBI 711 GR HTBI 1061 GR HTBI 1221 GR 4-ZIJDIGE CASSETTE AIRCONDITIONERS MONOSPLIT SYSTEMEN, AIR-TO-AIR, WARMTEPOMP GEBRUIKSHANDLEIDING COMMERCIAL MODELLEN MET R410A R410A HTFI 351 GR HTFI 531 GR C HTBI 711 GR HTBI 1061 GR HTBI 1221 GR WAARSCHUWING

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Split-Type Airconditioning Vertu Design

Gebruikershandleiding Split-Type Airconditioning Vertu Design Gebruikershandleiding Split-Type Airconditioning Vertu Design Lees deze gebruikershandleiding a.u.b. zorgvuldig door, alvorens uw airconditioning in bedrijf te nemen. Bewaar deze zorgvuldig! INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

HANDLEIDING BEWAAR DEZE HANDLEIDING VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK ONDERDEELNR

HANDLEIDING BEWAAR DEZE HANDLEIDING VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK ONDERDEELNR HANDLEIDING BEWAAR DEZE HANDLEIDING VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK ONDERDEELNR. 9374142170-03 GEBRUIKERSHANDLEIDING 9374142170-03 INHOUDSOPGAVE VEILIGHEIDSMAATREGELEN... Nl-1 NAMEN VAN DE ONDERDELEN... Nl-2 WERKING...

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR D C B A * * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings- en

Nadere informatie

ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER

ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.0 ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U

Nadere informatie

Byzoo Sous Vide Hippo

Byzoo Sous Vide Hippo Byzoo Sous Vide Hippo handleiding 220-240V, 50Hz 800W BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK EN BEWAAR VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE 1 Lees alle instructies zorgvuldig voor

Nadere informatie

AS07Y AS09Y/RY AS12Y/RY

AS07Y AS09Y/RY AS12Y/RY B EDIENING SHANDL EIDIN G A IR CON DIT ION E R AS07Y AS09Y/RY AS2Y/RY Bewaar deze handleiding zodat u ze la ter nog kunt raadplegen 9G2063 FUJ ITSU GEN ERAL LIMITED - VOORBEREIDING De voeding aanzetten

Nadere informatie

[6] Zoekmode activeren [7] Aanmelden zender

[6] Zoekmode activeren [7] Aanmelden zender [6] Zoekmode activeren [7] Aanmelden zender Druk met een puntig voorwerp kort op de Zend met de KlikAanKlikUit zender een AAN - verbindknop. De LED-indicator gaat knipperen signaal. Druk bijvoorbeeld op

Nadere informatie

Afstandsbediening Telis 16 RTS

Afstandsbediening Telis 16 RTS Afstandsbediening Telis 16 RTS Bedieningshandleiding Telis 16 RTS Pure Art.nr. 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr. 1811021 Afstandsbediening Telis 16 RTS 16 Kanaals zender met display Telis 16 RTS Pure

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING 360 Turbo Luchtverwarmer NL Cat. Nr.: 25963 Lees deze handleiding alvorens het product te gebruiken. Waarschuwing 1. Deze verwarmer is alleen voor algemene verwarming binnenshuis.

Nadere informatie

Configuratieoverzicht en storingscodes Carrier splitsystemen met Xpower + regeling (toerengeregelde compressor)

Configuratieoverzicht en storingscodes Carrier splitsystemen met Xpower + regeling (toerengeregelde compressor) Configuratieoverzicht en storingscodes Carrier splitsystemen met Xpower + regeling (toerengeregelde compressor) 1 Inhoud: 3. Overzicht unit typen 4. Configuratie infrarood afstandsbediening 8. Configuratie

Nadere informatie

MS Semen Storage Pro

MS Semen Storage Pro MS Semen Storage Pro 150 4508425 NL MS Semenstorage PRO 150 Gebruiksaanwijzing... 3 4508425/11-01-2016/F Inhoud MS Semen Storage Pro 150... 1 Bepalingen... 3 Introductie... 4 MS Semen Storage... 5 Aanbevelingen...

Nadere informatie

GEBRUIKSHANDLEIDING versie 1.1 AWMR-230 MINI INBOUW SCHAKELAAR

GEBRUIKSHANDLEIDING versie 1.1 AWMR-230 MINI INBOUW SCHAKELAAR GEBRUIKSHANDLEIDING versie 1.1 AWMR-230 MINI INBOUW SCHAKELAAR D A C * B * Afbeelding van de AYCT-102 (niet inbegrepen) A: Zoekmodus-knop B: Aansluiting wandschakelaar C: Aansluiting verlichting D: Indicator

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS A C B 1 2 1 2 G D E A: LED-indicator B: Kinderbeveiliging C: LED-indicator D: Aan/uit-toetsen E: Groeptoets (kanaal 1 en

Nadere informatie

AQUASMART Room Controller

AQUASMART Room Controller LLOYD'S REISTER QUALITY ASSURANE AQUASMART IS O 9 00 1 001 42W 42WH 42Y 42JW - 42EL MONTAE-INSTRUTIES Montage-instructies Deze regelaars werken alleen met de volgende typen ventilatorconvectoren: 42W assette,

Nadere informatie

www.klikaanklikuit.nl START-LINE ONTVANGER AFR-060 LEES ALTIJD EERST DEZE HANDLEIDING versie 2.0 Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen FITTING SCHAKELAAR Lees voordat

Nadere informatie

AC2400 Mobiele Caravanairco

AC2400 Mobiele Caravanairco Instructieboekje AC2400 Mobiele Caravanairco 2 DANK Hartelijk dank dat u voor een EUROM caravanairco hebt gekozen. U hebt daarmee een goede keus gemaakt! Wij hopen dat hij tot uw volle tevredenheid zal

Nadere informatie

BEDIENINGSHANDLEIDING

BEDIENINGSHANDLEIDING TYPE ARYFLB, ARYA0-6LB, ARYA6-5LC BEDIENINGSHANDLEIDING LUCHT/LUCHT WARMTEPOMP www.fujitsuclimate.nl INHOUD VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN... OVERZICHT ONDERDELEN... VOORBEREIDING... WERKING... 5 ECONOMY FUNCTIE...

Nadere informatie

ACD-1000 STEKKERDOOS SCHAKELAAR

ACD-1000 STEKKERDOOS SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.1 ACD-1000 STEKKERDOOS SCHAKELAAR *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING PC-ART EN PC-P2HTE AFSTANDBEDIENINGEN VOOR HITACHI SETFREE VRF EN UTOPIA SYSTEMEN

GEBRUIKERSHANDLEIDING PC-ART EN PC-P2HTE AFSTANDBEDIENINGEN VOOR HITACHI SETFREE VRF EN UTOPIA SYSTEMEN GEBRUIKERSHANDLEIDING PC-ART EN PC-P2HTE AFSTANDBEDIENINGEN VOOR HITACHI SETFREE VRF EN UTOPIA SYSTEMEN 1 PC-P2HTE PC-ART(E) Functies van toetsen en display Ventilatorsnelheid: Indicatie van de ventilatorsnelheid

Nadere informatie

Bedrade afstandsbediening YR-E14

Bedrade afstandsbediening YR-E14 Bedrade afstandsbediening YR-E14 MODE Om de modes : automatisch, ventileren, koelen, ontvochtigen of verwarmen te activeren. HEALTH Om de lucht te reinigen. SWING Het veranderen van de stand van de lamellen,

Nadere informatie

BEDIENINGSHANDLEIDING LUCHT/LUCHT WARMTEPOMP

BEDIENINGSHANDLEIDING LUCHT/LUCHT WARMTEPOMP BEDIENINGSHANDLEIDING LUCHT/LUCHT WARMTEPOMP MODEL AUHA 30-36-45-54 LB-LC (RIY) CODE: AR-6TC1 / UTD-GUD STANDAARD Bewaar deze handleiding zorgvuldig zodat u deze steeds kan raadplegen. IN OPTIE www.generalbenelux.com

Nadere informatie

www.klikaanklikuit.nl

www.klikaanklikuit.nl www.klikaanklikuit.nl START-LINE ZENDER AEX-701 LEES ALTIJD EERST DEZE HANDLEIDING versie 2.0 Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen DRAADLOZE SIGNAALREPEATER Lees

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ACM DRIEVOUDIGE INBOUWSCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ACM DRIEVOUDIGE INBOUWSCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ACM-3500-3 DRIEVOUDIGE INBOUWSCHAKELAAR A C B C D E Voorbeeldtoepassing (afstandsbediening niet inbegrepen) A: LED-indicator B: Verbindingsknop C: Bevestigingspunten D: Klemschroeven

Nadere informatie

AFR-060 FITTING SCHAKELAAR

AFR-060 FITTING SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.0 AFR-060 FITTING SCHAKELAAR *Op www.klikaanklikuit.nl vind u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen COMPATIBILITEIT Deze ontvanger werkt met alle KlikAanKlikUit zenders

Nadere informatie

AR280P Clockradio handleiding

AR280P Clockradio handleiding AR280P Clockradio handleiding Index 1. Beoogd gebruik 2. Veiligheid o 2.1. Pictogrammen in deze handleiding o 2.2. Algemene veiligheidsvoorschriften 3. Voorbereidingen voor gebruik o 3.1. Uitpakken o 3.2.

Nadere informatie

Handleiding MH1210B temperatuurregelaar

Handleiding MH1210B temperatuurregelaar Handleiding MH1210B regelaar 1 Formaat gat voor behuizing Breedte: Hoogte: 70,5 mm 28,5 mm 2 Aansluitschema Er zijn een aantal uitvoeringen van de MH1210B in omloop. Bovenstaande afbeelding dient als indicatie.

Nadere informatie

Wandmodel. airconditioners. Creators of air JAPANSE TOPKWALITEIT AIRCONDITIONERS

Wandmodel. airconditioners. Creators of air JAPANSE TOPKWALITEIT AIRCONDITIONERS Creators of air Wandmodel airconditioners JAPANSE TOPKWALITEIT AIRCONDITIONERS De nieuwe LU-serie van Fuji Electric: dun & stijlvol design Het dunne en stijlvolle design is mogelijk gemaakt door een Ø5mm

Nadere informatie

Afzuigkap Gebruiksaanwijzing

Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1.Opmerkingen 2.Functies 3..Installatie 4..Opmerkingen over installatie 5..Veiligheidswaarschuwingen 6 Gebruik 7 Onderhoud 1 Opmerkingen 1. Bedankt voor het kiezen

Nadere informatie

www.klikaanklikuit.nl START-LINE ONTVANGER AFR-060 LEES ALTIJD EERST DEZE HANDLEIDING versie 2.0 Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen FITTING SCHAKELAAR Lees voordat

Nadere informatie

Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL. 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen.

Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL. 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen. Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen. Introductie: Bedankt voor het aanschaffen van deze UHF- PLL 40 kanaals rondleidingsysteem en draadloze

Nadere informatie

AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR. 2x 3x

AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR. 2x 3x 2x 3x [5] De stekkerdoos schakelt ter bevestiging 2x in en uit. De code van de zender is in het geheugen van de stekkerdoos opgeslagen en het product is klaar voor gebruik. Er kunnen maximaal 6 verschillende

Nadere informatie

Bedieningen Dutch - 1

Bedieningen Dutch - 1 Bedieningen 1. Functieschakelaar Cassette/ Radio/ CD 2. Golfband schakelaar 3. FM antenne 4. CD deur 5. Schakelaar om zender af te stemmen 6. Bass Boost toets 7. CD skip/ voorwaarts toets 8. CD skip/ achterwaarts

Nadere informatie

AGDR-300 STEKKERDOOS DIMMER

AGDR-300 STEKKERDOOS DIMMER GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.1 AGDR-300 STEKKERDOOS DIMMER *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U hebt

Nadere informatie

AFR-100 FITTING DIMMER

AFR-100 FITTING DIMMER GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.0 AFR-100 FITTING DIMMER *Op www.klikaanklikuit.nl vind u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen COMPATIBILITEIT Deze ontvanger werkt met alle KlikAanKlikUit zenders met

Nadere informatie

WWW.FUJITSUCLIMATE.NL

WWW.FUJITSUCLIMATE.NL Fujitsu Infra rood bediening Heating, Cooling, Caring UTY-LRHYA WWWFUJITSUCLIMATENL INHOUD VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN EIGENSCHAPPEN EN FUNCTIES OVERZICHT ONDERDELEN 4 VOORBEREIDING 5 WERKING 6 WERKING TIMER

Nadere informatie

38RA Serie. Bediening en onderhoud

38RA Serie. Bediening en onderhoud 38RA Serie PRO-DIALOG Regeling Bediening en onderhoud INHOUD 1 - VEILIGHEID...3 1.1 - Algemeen...3 1.2 - Voorkomen van elektrische schokken...3 2 - ALGEMENE BESCHRIJVING...3 2.1 - Algemeen...3 2.2 - Gebruikte

Nadere informatie

Belangrijke instructies

Belangrijke instructies GN650TN GN1410TN GN650BT GN1410BT Allereerst willen wij u danken voor de aanschaf van uw meubel en vertrouwen erop dat dit meubel u de komende jaren trouw van dienst zal zijn. Hieronder volgen enkele instructies

Nadere informatie

AGDR-3500 STEKKERDOOS SCHAKELAAR BUITEN

AGDR-3500 STEKKERDOOS SCHAKELAAR BUITEN GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.1 AGDR-3500 STEKKERDOOS SCHAKELAAR BUITEN *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product.

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AFR-100 FITTING DIMMER/SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AFR-100 FITTING DIMMER/SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AFR-100 FITTING DIMMER/SCHAKELAAR A B C * * Afbeelding van de YCT-102 (niet inbegrepen) A: Fitting voor gloeilamp B: Zoekmodus-knop C: Indicator 1 [1] Draai de fitting-ontvanger

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ACD-1000 STEKKERDOOS SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ACD-1000 STEKKERDOOS SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ACD-1000 STEKKERDOOS SCHAKELAAR Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U hebt een kwalitatief hoogwaardig product in handen waarvan u veel plezier en comfort

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING Informatie voor de gebruiker: HD (High Definition) en HFR (High Frame Rate) video-opname apparaten, zijn een zware belasting voor geheugenkaarten. Afhankelijk van de gebruikersinstellingen,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Bedrade afstandsbediening MWR-WH00 Airconditioner / warmtepomp Veiligheidsmaatregelen Lees vóór het gebruik van de bedrade afstandsbediening deze instructies aandachtig door. Bewaar

Nadere informatie

S900 S901 S902 S901-2D S903 S901-4D PS900 S903 PS300

S900 S901 S902 S901-2D S903 S901-4D PS900 S903 PS300 S900 S902 S903 PS900 PS300 S901 S901-2D S901-4D S903 Allereerst willen wij u danken voor de aanschaf van uw meubel en vertrouwen erop dat dit meubel u de komende jaren trouw van dienst zal zijn. Hieronder

Nadere informatie

Elektronische draadloze ruimtethermostaat D9380 RF-T

Elektronische draadloze ruimtethermostaat D9380 RF-T Elektronische draadloze ruimtethermostaat D9380 RF-T 1 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Bediening en display 3 Bediening 3 Display 4 Handleiding voor gebruik 4 Gebruiksfuncties 5 Functie COMFORT 5 Functie ECO

Nadere informatie

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller KBRC01A GEBRUIKERSMANUAAL 1. Beschrijving van de Aanraakscherm aan de wand (Touch LCD Wall Controller) Aanraakscherm aan de wand is een accessoire van de

Nadere informatie

AEX-701 SIGNAALVERSTERKER

AEX-701 SIGNAALVERSTERKER GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.0 AEX-701 SIGNAALVERSTERKER *Op www.klikaanklikuit.nl vind u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen COMPATIBILITEIT Deze signaalversterker werkt met alle KlikAanKlikUit zenders

Nadere informatie

ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN

ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN LLOYD'S REGISTER QUALITY ASSURANCE AQUASMART 42GW IS O9001 ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN Cassette ventilatorconvectoren Inhoud BLZ. AQUASMART systeem... 3 Elektrische aansluitingen... 3 Bedrijfslampjes en

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA3-1500R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA3-1500R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA3-1500R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS Waar moet u op letten? Het KlikAanKlikUit systeem De set APA3-1500R is eenvoudig uit te breiden met andere KlikAanKlikUit

Nadere informatie

Gebruik van de afstandsbediening

Gebruik van de afstandsbediening Gebruik van de afstandsbediening Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik van de afstandsbediening Wees voorzichtig met de afstandsbediening, hij is licht en klein. Als hij valt kan hij kapot gaan, de batterij

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 SUN-500 GORDIJN/ZONWERING SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 SUN-500 GORDIJN/ZONWERING SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 SUN-500 GORDIJN/ZONWERING SCHAKELAAR A B C D E * * Afbeelding van de YCT-102 (niet inbegrepen) A: Lettercodeschijf B: Cijfercodeschijf C: Klemschroeven D: Bevestigingsnokjes E:

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Air Trade Centre. ASG/ASOG ASGI/ASOGI

Gebruikershandleiding Air Trade Centre. ASG/ASOG ASGI/ASOGI Gebruikershandleiding Air Trade Centre. ASG/ASOG ASGI/ASOGI Dank u voor het kiezen van de ATC Airconditioning Unit, voor een correcte werking verzoeken wij u deze gebruikers handleiding voor ingebruikname

Nadere informatie

Mauer GmbH Technologie voor beveiliging. Code Combi B VdS-Cl 2 Artikelnummer 82131 - standaard

Mauer GmbH Technologie voor beveiliging. Code Combi B VdS-Cl 2 Artikelnummer 82131 - standaard Informatie over de bediening: Mauer GmbH Technologie voor beveiliging Code Combi B VdS-Cl 2 Artikelnummer 82131 - standaard Bedieningsinstructies Lees deze instructies aandachtig door voordat u het slot

Nadere informatie