Brancheonderzoek BNA. Conjunctuurpeiling voorjaar Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Brancheonderzoek BNA. Conjunctuurpeiling voorjaar Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten"

Transcriptie

1 Brancheonderzoek BNA Conjunctuurpeiling voorjaar 2012 Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten Jollemanhof 14 Postbus GP Amsterdam T F

2 In opdracht van de BNA. Zoetermeer, april 2012 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Stratus. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in artikelen, scripties en boeken is toegestaan mits de bron duidelijk wordt vermeld. Vermenigvuldigen en/of openbaarmaking in welke vorm ook, alsmede opslag in een retrieval system, is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van Stratus. Stratus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor drukfouten en/of andere onvolkomenheden. The responsibility for the contents of this report lies with Stratus. Quoting numbers or text in papers, essays and books is permitted only when the source is clearly mentioned. No part of this publication may be copied and/or published in any form or by any means, or stored in a retrieval system, without the prior written permission of Stratus. Stratus does not accept responsibility for printing errors and/or other imperfections.

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Vooruitzichten Werkvoorraad Ontwikkeling aantal opdrachten, omzet en honorarium Ontwikkeling aantal medewerkers Marktontwikkelingen Omzetverdeling per land 14 BIJLAGE 1 Vragenlijst verdiepingsonderzoek 17 3

4

5 1 Inleiding De BNA heeft de laatste jaren een onderzoeksagenda uit die bestaat uit het Bedrijfsvergelijkend Onderzoek (BVO) en twee halfjaarlijkse conjunctuurpeilingen. De laatste conjunctuurpeiling is in maart 2012 uitgevoerd. De vragen die in deze conjuntuurpeilinng worden gesteld zijn binnen de bouwketen via het platform Cenco bouw afgestemd. Daardoor zijn de resultaten van het conjunctuuronderzoek van verschillende partijen in de bouwketen goed met elkaar te vergelijken. Per bureau 1 respondent Voor het onderzoek is per bureau één directeur-eigenaar uitgenodigd. Bij de tweede oproep is, indien aanwezig, een tweede directeur-eigenaar uitgenodigd. Bij de derde oproep is een eventuele derde directeur-eigenaar uitgenodigd. Per bureau kon maar één keer de vragenlijst worden ingevuld. In totaal zijn op deze manier bureaus uitgenodigd. Bij 23 bureaus is de mail niet aangekomen (verkeerd adres, niet meer actief). 272 bureaus hebben de vragenlijst ingevuld. De respons komt hiermee uit op 20%. Tabel 1 Verdeling respons Aantal leden Aantal respondenten Respons in % 1 tot 5 medewerkers tot 10 medewerkers tot tot of groter Totaal

6

7 2 Vooruitzichten 2.1 Werkvoorraad De werkvoorraad uitgedrukt in maanden verschilt sterk met de omvang van de bureaus. De resultaten van deze meting worden vergeleken met onderzoek dat in opdracht van de BNA vanaf 2008 is uitgevoerd. Werkvoorraad op dieptepunt De werkvoorraad is in alle grootteklassen gezakt tot het niveau van het In 2011 leek de weg naar boven weer een beetje gevonden te zijn. Begin 2012 is de tweede dip echter duidelijk geworden. Daar komt nog bij dat we de laatste jaren een aanzienlijke daling van het aantal medewerkers in de branche hebben genoteerd. Ten opzichte van 2008 is meer dan de helft van de werkgelegenheid verdwenen in de branche. De werkvoorraad van 2012 is daarmee dus ook nog eens een veel kleinere voorraad want er worden veel minder medewerkers mee gedekt. In Figuur 1 is als eerste jaar 2008 afgebeeld waarbij moet worden aangetekend dat 2008 een erg goed jaar was voor de branche. Figuur 1 Voor hoeveel maanden is er werkvoorraad? 20 mnd 17,3 14,9 16 mnd 11,1 12,0 12,0 12 mnd 9,5 8,2 9,1 8,4 6,7 5,6 4,8 7,8 9,5 8,1 7,6 8,9 7,7 7,5 6,9 6,5 5,9 5,5 5,3 5,0 4,9 4,4 4,1 3,6 3,9 8 mnd 4 mnd maart 2011 sept 2012 maart 0 mnd 1 tot 5 5 tot tot tot en groter Bron: Stratus marktonderzoek , USP 2009 en 2008, bewerking Stratus 7

8 Kleine werkvoorraad De huidige werkvoorraad wordt in het algemeen als klein ervaren. De grote bureaus zijn nog relatief positief: 57% noemt het een normale werkvoorraad. Het lijkt er wel op dat het oordeel normaal aan het verschuiven is geraakt. Bureaus wennen blijkbaar aan de kleine werkvoorraad. Figuur 2 Beoordeling huidige werkvoorraad tot 5 fte 7% 26% 67% 5 tot 10 fte 9% 20% 71% 10 tot 20 fte 8% 36% 56% 20 tot 40 fte 8% 15% 77% 40+ fte 14% 29% 57% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Groot Normaal Klein 2.2 Ontwikkeling aantal opdrachten, omzet en honorarium Meer dan 60% verwacht daling aantal opdrachten Aantal nieuwe opdrachten De prognoses voor 2012 zijn gevraagd voor het komende kwartaal en voor heel Voor het hele jaar bezien is 20% van de bureaus optimistisch en 60% verwacht een negatieve ontwikkeling. Het eerste kwartaal in aantal opdrachten gaat volgens slechts 18% positief eindigen. Gemiddeld daalt naar verwachting het aantal opdrachten in het eerste kwartaal met 4,8% en voor het hele jaar wordt een daling verwacht van 5,3%. Figuur 3 Verwachte ontwikkeling aantal nieuwe opdrachten Daling met meer dan 10% 39% 41% Daling met 5% tot 10% 12% 20% Blijft ongeveer gelijk 20% 31% Stijging met 5% tot 10% 10% 9% Stijging met meer dan 10% 8% 11% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 1e kwartaal Heel

9 58% verwacht daling omzet Ontwikkeling omzet De prognose voor de omzet laat bijna hetzelfde beeld zien als bij de ontwikkeling van het aantal opdrachten. De verwachtingen zijn duidelijk negatief. Slechts 20% houdt rekening met een omzetstijging. De gemiddelde omzetdaling komt uit op 4% voor het eerste kwartaal en 4,7% voor heel Figuur 4 Verwachte ontwikkeling omzet 2012 Daling met meer dan 10% 36% 40% Daling met 5% tot 10% 15% 18% Blijft ongeveer gelijk 21% 29% Stijging met 5% tot 10% 8% 7% Stijging met meer dan 10% 13% 14% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 1e kwartaal Heel 2012 Daling honorarium met gemiddeld 3,2% in 2012 Ontwikkeling honorarium Het honorarium, de prijzen die worden gerekend, staat onder druk als we naar de verwachtingen kijken voor Meer dan de helft verwacht een daling van 5% of meer. Het honorarium daalt naar verwachting gemiddeld met 2,9% in het eerste kwartaal en 3,2% voor heel Figuur 5 Verwachte ontwikkeling honorarium 2012 Daling met meer dan 10% 26% 30% Daling met 5% tot 10% 22% 23% Blijft ongeveer gelijk 42% 49% Stijging met 5% tot 10% Stijging met meer dan 10% 3% 4% 1% 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 1e kwartaal Heel

10 2.3 Ontwikkeling aantal medewerkers Aantal medewerkers daalt met 1,6% De werkgelegenheid staat in 2012 weer onder druk. Circa 30% verwacht een daling van het aantal medewerkers. De meeste bureaus verwachten geen veranderingen en dat is niet in de laatste plaats een gevolg van het groot aantal eenmanskantoren. De bureaus voorzien voor het eerste kwartaal nog een daling van circa 2,9% en voor heel 2012 een daling van het aantal mensen met 3,2%. Figuur 6 Verwachting ontwikkeling aantal medewerkers 2012 Daling met meer dan 10% 21% 26% Daling met 5% tot 10% 7% 7% Blijft ongeveer gelijk 56% 66% Stijging met 5% tot 10% Stijging met meer dan 10% 4% 6% 3% 5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 1e kwartaal Heel

11 2.4 Marktontwikkelingen Ontwikkeling per marktsector Wordt gekeken naar de marktsectoren, dan neemt het belang van woningen, kantoren en winkels in 2012 duidelijk af. Gezondheidszorg en gemengde projecten blijven redelijk stabiel. Figuur 7 Ontwikkeling per marktsector Woningen 2% 5% 17% 39% 36% Kantoren 6% 4% 18% 29% 43% Winkels 5% 9% 17% 26% 42% Onderwijs 8% 13% 18% 14% 47% Gezondheidszorg 7% 11% 19% 17% 45% Stedenbouw 7% 6% 13% 22% 51% Gemengde projecten 4% 19% 18% 23% 36% Overig 4% 14% 18% 23% 40% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Belang neemt af Blijft gelijk Belang neemt toe Niet actief in dit segment, wel plannen Niet actief in dit segment en geen plannen 11

12 Ontwikkeling per type opdracht Weinig nieuwbouw Transformatie/renovatie, hergebruik/herontwikkeling en verbetering/verduurzaming zijn de typen opdrachten waar bureaus net als bij de vorige twee metingen een duidelijk toename van het belang verwachten. Woningen en nieuwbouw in het algemeen bieden in 2012 weinig perspectief. Figuur 8 Ontwikkeling per type opdracht Nieuwbouw woningen 2% 9% 14% 25% 49% Nieuwbouw overige gebouwen 3% 12% 14% 28% 44% Transformatie/renovatie 2% 9% 11% 26% 53% Hergebruik/herontwikkeling 3% 11% 14% 20% 53% Verbetering/verduurzaming 2% 10% 16% 26% 46% Restauratie 3% 12% 21% 29% 35% Planvorming, onderzoek, gebiedsontwikkeling en advieswerk 5% 16% 20% 25% 34% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Belang neemt af Blijft gelijk Belang neemt toe Niet actief in dit segment, wel plannen Niet actief in dit segment en geen plannen 12

13 Opdrachtgevers Ook aan de opdrachtgevers kant zijn verschuivingen te verwachten. Van projectontwikkelaars en aannemers wordt in 2012 niet veel verwacht. Particulieren en gezondheidszorg zijn segmenten die het nog relatief goed lijken te doen. Corporaties en de overheid houden ook de hand op knip volgens de BNA-leden. Figuur 9 Ontwikkeling aard van de opdrachtgevers Particulieren Bedrijfsleven Projectontwikkelaars Aannemers Woningcorporaties Gezondheidszorg Onderwijs Overheid overig Overig 25% 38% 29% 0% 8% 34% 44% 14% 1% 8% 49% 22% 8% 3% 19% 39% 28% 16% 2% 15% 32% 23% 13% 5% 28% 15% 16% 21% 8% 41% 17% 21% 10% 5% 47% 27% 21% 11% 6% 35% 29% 33% 18% 2% 19% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Belang neemt af Blijft gelijk Belang neemt toe Niet actief in dit segment, wel plannen Niet actief in dit segment en geen plannen 13

14 2.5 Omzetverdeling per land Branche zeer afhankelijk van Nederlandse markt Zoals ook al blijkt uit de BNA Benchmark van de laatste jaren, zijn veel architecten sterk afhankelijk van de Nederlandse markt. Buitenlandse activiteiten hebben een beperkte schaal en slechts een klein deel van de bureaus is buiten de landsgrenzen actief. De grootste bureaus zijn wel voor een substantieel deel van de omzet, zo n 30%, op het buitenland gericht. Tabel 2 Omzetverdeling per land 1 tot 5 5 tot tot tot of meer Nederland 98,2 98,2 97,6 96,8 70,6 Duitsland 0,2 1,0 0,0 0,0 3,6 Verenigd Koninkrijk 0,1 0,0 0,0 0,0 4,4 België/Luxemburg 0,6 0,1 1,2 0,8 0,7 Frankrijk 0,2 0,0 0,0 0,0 0,7 Projecten EU-Commissie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Overige EU-lidstaten 0,1 0,0 0,1 0,5 8,3 Overige landen Europa 0,2 0,2 1,0 0,0 1,7 Azië, Australië 0,5 0,1 0,2 1,7 7,9 Noord-Amerika 0,1 0,1 0,0 0,0 2,1 Zuid-Amerika 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afrika 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 14

15 De verwachtingen voor de verschillende regio s lopen uiteen. De motor van de Europese economie is dat ook voor architecten Duitsland: 39% ziet het belang van Duitsland toenemen. België en Luxemburg en in iets mindere mate Frankrijk worden belangrijker. Azië en Australië zijn vooral markten voor de grote bureaus. Figuur 10 Verwachte veranderingen per regio Nederland Duitsland Verenigd Koninkrijk België/Luxemburg Frankrijk 7% 10% 12% 6% 11% 9% 21% 30% 28% 39% 51% 63% 61% 70% 83% Projecten Europese Commissie overige EU-lidstaten overige landen in Europa Azië, Australië 11% 4% 10% 14% 10% 16% 7% 27% 66% 76% 74% 85% Noord-Amerika Zuid-Amerika Afrika 8% 7% 9% 7% 10% 19% 71% 85% 84% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% neemt in belang af blijft gelijk neemt in belang toe 15

16

17 BIJLAGE 1 Vragenlijst Vraag INTRO Welkom bij de conjunctuurmeting van de BNA. Door invullen van deze vragenlijst kunt u de verwachtingen van uw eigen bureau meten aan die van de architectenbranche als geheel. Vraag EIB1 In het eerste deel van deze vragenlijst wordt een aantal prognose vragen gesteld. Hoe heeft de productie van uw bureau zich in de afgelopen 3 maanden ontwikkeld? 1: Productie is toegenomen 2: Vrijwel gelijk gebleven 3: Productie is afgenomen Vraag EIB2 Ondervindt de productie belemmeringen? 1: Nee 2: Ja Vraag EIB2A Als Vraag EIB2 is 2 Welke belemmeringen ondervindt uw productie? (Meerdere antwoorden mogelijk) 1: Onvoldoende opdrachten 2: Financiële problemen 3: Stagnatie bij (onder)aannemers 4: Tekort aan medewerkers 5: Stagnatie in de materiaalvoorziening 6: Weersomstandigheden 7: Overige problemen: Vraag EIB4 Hoe groot is uw werkvoorraad op dit moment, uitgedrukt in maanden? 1: 0 tot 3 maanden 2: 3 tot 6 maanden 3: 6 tot 9 maanden 4: 9 maanden of langer 17

18 Vraag EIB3 Hoe beoordeelt u de huidige werkvoorraad op dit moment? 1: Groot 2: Normaal 3: Klein Vraag V03 Welke verwachting heeft u ten aanzien van de ontwikkeling van het aantal nieuwe opdrachten van uw bureau, wat betreft het 1e kwartaal en voor heel 2012? "Eerste kwartaal" "Heel 2012" 1: Daling meer dan 10% 2: Daling van 5% tot 10% 3: Blijft ongeveer gelijk 4: Stijging van 5% tot 10% 5: Stijging met meer dan 10% 6: Weet niet Vraag V04 Welke verwachting heeft u ten aanzien van de ontwikkeling van de omzet van uw bureau, wat betreft het 1e kwartaal en voor heel 2012? "Eerste kwartaal" "Heel 2012" 1: Daling meer dan 10% 2: Daling van 5% tot 10% 3: Blijft ongeveer gelijk 4: Stijging van 5% tot 10% 5: Stijging met meer dan 10% 6: Weet niet 18

19 Vraag V05B Welke verwachting heeft u ten aanzien van de ontwikkeling van het aantal medewerkers en freelancers dat is verbonden aan uw bureau, wat betreft het 1e kwartaal en voor heel 2012? "Eerste kwartaal" "Heel 2012" 1: Daling meer dan 10% 2: Daling van 5% tot 10% 3: Blijft ongeveer gelijk 4: Stijging van 5% tot 10% 5: Stijging met meer dan 10% 6: Weet niet Vraag V05C Welke verwachting heeft u ten aanzien van de ontwikkeling van de prijzen die u in rekening kunt brengen voor opdrachten wat betreft het 1e kwartaal en voor heel 2012? "Eerste kwartaal" "Heel 2012" 1: Daling meer dan 10% 2: Daling van 5% tot 10% 3: Blijft ongeveer gelijk 4: Stijging van 5% tot 10% 5: Stijging met meer dan 10% 6: Weet niet Vraag V06 Wat zijn voor uw bureau uw verwachtingen ten aanzien van de ontwikkeling van de volgende marktsectoren in 2012? "Woningen" "Kantoren" "Winkels" "Onderwijs" "Gezondheidszorg" "Stedenbouw" "Gemengde projecten" "Overig" 1: Belang neemt af 2: Blijft gelijk 3: Belang neemt toe 4: Niet actief in deze sector, wel plannen voor : Geen plannen in deze sector 6: Weet niet 19

20 Vraag V07 De verwachtingen voor 2012 kunnen per type opdracht verschillen. Wat zijn voor uw bureau uw verwachtingen ten aanzien van de volgende typen opdrachten in 2012? "Nieuwbouw woningen" "Nieuwbouw overige gebouwen" "Transformatie/renovatie" "Hergebruik/herontwikkeling" "Verbetering/verduurzaming" "Restauratie" "Planvorming, onderzoek, gebiedsontwikkeling en advieswerk" 1: Belang neemt af 2: Blijft gelijk 3: Belang neemt toe 4: Niet actief in deze sector, wel plannen voor : Geen plannen in deze sector 6: Weet niet Vraag V08 Wat zijn voor uw bureau uw verwachtingen ten aanzien van het belang van verschillende opdrachtgevers in 2012? "Particulieren" "Bedrijfsleven" "Projectontwikkelaars" "Aannemers" "Woningcorporaties" "Gezondheidszorg" "Onderwijs" "Overheid overig" "Overig" 1: Belang neemt af 2: Blijft gelijk 3: Belang neemt toe 4: Niet actief in voor deze opdrachtgevers, wel plannen voor : Geen plannen in dit segment 6: Weet niet 20

21 Vraag V25 Hoe is de totale omzet van uw bureau in 2011 verdeeld over de volgende geografische categoriëen, in gehele procenten? Als u geen omzet behaalt in een bepaald gebied, vul dan een 0 in. - Nederland % - Duitsland % - Verenigd Koninkrijk % - België/Luxemburg % - Frankrijk % - Projecten Europese Commissie % - overige EU-lidstaten % - overige landen in Europa % - Azië, Australië % - Noord-Amerika % - Zuid-Amerika % - Afrika % Vraag V26 Welke veranderingen verwacht u in de komende jaren als u kijkt naar het belang van de onderstaande regio's voor uw omzet? "Nederland" "Duitsland" "Verenigd Koninkrijk" "België/Luxemburg" "Frankrijk" "Projecten Europese Commissie" "overige EU-lidstaten" "overige landen in Europa" "Azië, Australië" "Noord-Amerika" "Zuid-Amerika" "Afrika" 1: Neemt in belang af 2: Blijft in belang gelijk 3: Neemt in belang toe 4: Geen antwoord EINDE Hartelijk dank voor het invullen van de vragenlijst voor het Verdiepingsonderzoek met conjunctuurmeting van de BNA. Door invullen van deze vragenlijst kunt u de verwachtingen van uw eigen bureau meten aan die van de architectenbranche als geheel. De uitkomsten gebruikt de BNA ook in de belangenbehartiging. De resultaten ontvangt u in april. De antwoorden zijn met succes verstuurd en ontvangen. 21

Brancheonderzoek BNA. Conjunctuurmeting oktober 2012. Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten

Brancheonderzoek BNA. Conjunctuurmeting oktober 2012. Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten Brancheonderzoek BNA Conjunctuurmeting oktober 2012 Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten Jollemanhof 14 Postbus 19606 1000 GP Amsterdam T 020 555 36 66

Nadere informatie

Conjunctuurpeiling BNA Voorjaar 2015

Conjunctuurpeiling BNA Voorjaar 2015 Conjunctuurpeiling BNA Voorjaar René Vogels Zoetermeer, 10 april De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in artikelen,

Nadere informatie

De stand van Mediation in Nederland

De stand van Mediation in Nederland De stand van Mediation in Nederland drs. R.J.M. Vogels Zoetermeer, 17 november 2011 In opdracht van het Nederlands Mediation Instituut (NMI). De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Stratus.

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2011. Dienst inburgeren Universiteit van Amsterdam, INTT

Tevredenheidsonderzoek 2011. Dienst inburgeren Universiteit van Amsterdam, INTT Tevredenheidsonderzoek 2011 Dienst inburgeren Universiteit van Amsterdam, INTT Zoetermeer, zaterdag 4 februari 2012 In opdracht van Universiteit van Amsterdam, INTT De verantwoordelijkheid voor de inhoud

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2011. Dienst inburgeren Studiecentrum Talen Eindhoven bv

Tevredenheidsonderzoek 2011. Dienst inburgeren Studiecentrum Talen Eindhoven bv Tevredenheidsonderzoek 2011 Dienst inburgeren Studiecentrum Talen Eindhoven bv Zoetermeer, zaterdag 4 februari 2012 In opdracht van Studiecentrum Talen Eindhoven bv De verantwoordelijkheid voor de inhoud

Nadere informatie

De Watersector Exportindex (WEX)

De Watersector Exportindex (WEX) De Watersector Exportindex (WEX) prognose 2006 drs. P. Gibcus drs. W.H.J. Verhoeven Zoetermeer, februari 2007 Dit onderzoek is gefinancierd door het programma Partners voor Water. De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Cliëntenaudit Bureau ABC

Cliëntenaudit Bureau ABC Cliëntenaudit Bureau ABC 2014 Zoetermeer 17 april 2015 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in artikelen, scripties

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014. STE Languages

Tevredenheidsonderzoek 2014. STE Languages Tevredenheidsonderzoek 2014 STE Languages Zoetermeer, vrijdag 13 februari 2015 In opdracht van STE Languages De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten

Nadere informatie

Kunnen MKB-ondernemers de weg nog vinden? Veranderingen in de sociale zekerheid

Kunnen MKB-ondernemers de weg nog vinden? Veranderingen in de sociale zekerheid Kunnen MKB-ondernemers de weg nog vinden? Veranderingen in de sociale zekerheid Peter Brouwer Zoetermeer, april 2003 Dit onderzoek maakt deel uit van het programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap, dat

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2011. BHP Groep Loopbaanadvisering

Tevredenheidsonderzoek 2011. BHP Groep Loopbaanadvisering Tevredenheidsonderzoek 2011 BHP Groep Loopbaanadvisering Zoetermeer, zaterdag 4 februari 2012 In opdracht van BHP Groep Loopbaanadvisering De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia/Stratus.

Nadere informatie

Bedrijvendynamiek en werkgelegenheid 1998-2012

Bedrijvendynamiek en werkgelegenheid 1998-2012 Bedrijvendynamiek en werkgelegenheid 1998-2012 drs. K.L. Bangma drs. A. Bruins drs. D. Snel drs. N. Timmermans Zoetermeer, 5 juli 2013 Rapportnummer : A201337 Dit onderzoek is gefinancierd door het programmaonderzoek

Nadere informatie

Uitgevoerd in opdracht van. Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2013 Provincies

Uitgevoerd in opdracht van. Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2013 Provincies Uitgevoerd in opdracht van Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2013 Provincies Zoetermeer, 17 september 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers

Nadere informatie

Evaluatie campagne Doe meer met Afval. mening betrokken gemeenten

Evaluatie campagne Doe meer met Afval. mening betrokken gemeenten Evaluatie campagne Doe meer met Afval mening betrokken gemeenten Zoetermeer, 10 maart 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting

Nadere informatie

De oudere starter in Nederland Quick Service

De oudere starter in Nederland Quick Service De oudere starter in Nederland Quick Service Heleen Stigter Zoetermeer, januari 2003 Dit onderzoek maakt deel uit van het programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap, dat wordt gefinancierd door het Ministerie

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2013-2014. Stichting ActiefTalent

Tevredenheidsonderzoek 2013-2014. Stichting ActiefTalent Tevredenheidsonderzoek 2013-2014 Stichting ActiefTalent Zoetermeer, donderdag 21 mei 2015 In opdracht van Stichting ActiefTalent De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014-2015. Staatvandienst B.V.

Tevredenheidsonderzoek 2014-2015. Staatvandienst B.V. Tevredenheidsonderzoek 2014-2015 Staatvandienst B.V. Zoetermeer, donderdag 13 augustus 2015 In opdracht van Staatvandienst B.V. De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van

Nadere informatie

Stemming onder ondernemers in het MKB

Stemming onder ondernemers in het MKB Stemming onder ondernemers in het MKB ISBN : 978-90-371-1130-9 Rapportnummer : A201424 Dit onderzoek is gefinancierd door het programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap (www.ondernemerschap.nl) Panteia

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2013-2014. Coaching en Advisering

Tevredenheidsonderzoek 2013-2014. Coaching en Advisering Tevredenheidsonderzoek 2013-2014 Coaching en Advisering Zoetermeer, zondag 3 augustus 2014 In opdracht van Coaching en Advisering De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015. P&M arbeidsreintegratie

Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015. P&M arbeidsreintegratie Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015 P&M arbeidsreintegratie Zoetermeer, dinsdag 4 augustus 2015 In opdracht van P&M arbeidsreintegratie De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik

Nadere informatie

Is uw vereniging toekomstbestendig en voorbereid op de Generatie XYZ? Onderzoek onder branche- en beroepsorganisaties en verenigingen

Is uw vereniging toekomstbestendig en voorbereid op de Generatie XYZ? Onderzoek onder branche- en beroepsorganisaties en verenigingen Is uw vereniging toekomstbestendig en voorbereid op de Generatie XYZ? Onderzoek onder branche- en beroepsorganisaties en verenigingen Zoetermeer, 6 juni 2013 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust

Nadere informatie

Global Entrepreneurship Monitor 2002

Global Entrepreneurship Monitor 2002 Global Entrepreneurship Monitor 2002 Niels Bosma Zoetermeer, 14 november 2002 Dit onderzoek maakt deel uit van het programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap, dat wordt gefinancierd door het Ministerie

Nadere informatie

VBO Woonindex. Vierde kwartaal 2008. drs. J.J.J. Donkers

VBO Woonindex. Vierde kwartaal 2008. drs. J.J.J. Donkers VBO Woonindex Vierde kwartaal 2008 drs. J.J.J. Donkers Zoetermeer, 7 januari 2009 In opdracht van VBO Makelaars. De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Stratus. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2009. Plooi Coaching

Tevredenheidsonderzoek 2009. Plooi Coaching Tevredenheidsonderzoek 2009 Zoetermeer, 19 mei 2010 In opdracht van De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Stratus. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014-2015. Arbo Coaching B.V.

Tevredenheidsonderzoek 2014-2015. Arbo Coaching B.V. Tevredenheidsonderzoek 2014-2015 Arbo Coaching B.V. Zoetermeer, maandag 20 juli 2015 In opdracht van Arbo Coaching B.V. De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013. Baanfit verzuim en re-integratie

Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013. Baanfit verzuim en re-integratie Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013 Baanfit verzuim en re-integratie Zoetermeer, zaterdag 20 juli 2013 In opdracht van Baanfit verzuim en re-integratie De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2009. Renga BV

Tevredenheidsonderzoek 2009. Renga BV Tevredenheidsonderzoek 2009 Zoetermeer, 1 juni 2010 In opdracht van De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Stratus. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in

Nadere informatie

Innovatie in het MKB in Noord-Nederland

Innovatie in het MKB in Noord-Nederland Innovatie in het MKB in C10978 Petra Gibcus en Yvonne Prince Zoetermeer, 16 juli 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of

Nadere informatie

Bijdrage van buitenlandse werknemers aan innovatie in het MKB. drs. A. Bruins T. Span MSc drs. P. Gibcus

Bijdrage van buitenlandse werknemers aan innovatie in het MKB. drs. A. Bruins T. Span MSc drs. P. Gibcus Bijdrage van buitenlandse werknemers aan innovatie in het MKB drs. A. Bruins T. Span MSc drs. P. Gibcus Zoetermeer, december 2013 ISBN : 978-90-371-1096-8 Rapportnummer : A201363 Dit onderzoek is gefinancierd

Nadere informatie

Belasting over de winst verdeeld naar sector en grootteklasse

Belasting over de winst verdeeld naar sector en grootteklasse Belasting over de winst verdeeld naar sector en grootteklasse Minirapportage ir. C.C. van de Graaff drs. W.H.J. Verhoeven drs. P. Vroonhof K. Bakker Zoetermeer, 18 september 2002 Dit onderzoek is uitgevoerd

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015. Loopbaankamer

Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015. Loopbaankamer Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015 Loopbaankamer Zoetermeer, dinsdag 4 augustus 2015 In opdracht van Loopbaankamer De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014. Oog voor werk

Tevredenheidsonderzoek 2014. Oog voor werk Tevredenheidsonderzoek 2014 Oog voor werk Zoetermeer, vrijdag 30 januari 2015 In opdracht van Oog voor werk De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten

Nadere informatie

Second Opinion Achter de Lange Stallen

Second Opinion Achter de Lange Stallen Second Opinion Achter de Lange Stallen Henk J. Gianotten Capelle aan den IJssel, 5 februari 2013 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Henk Gianotten. Het gebruik van cijfers en/of teksten

Nadere informatie

Financiering bij familiebedrijven

Financiering bij familiebedrijven Financiering bij familiebedrijven Ro Braaksma Zoetermeer, 23 september 2011 Dit onderzoek is gefinancierd door het Centrum van het Familiebedrijf. De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij EIM.

Nadere informatie

MKB Rating: smaakt naar meer Onderzoek naar bekendheid en gebruik van ratings door MKB-bedrijven

MKB Rating: smaakt naar meer Onderzoek naar bekendheid en gebruik van ratings door MKB-bedrijven MKB Rating: smaakt naar meer Onderzoek naar bekendheid en gebruik van ratings door MKB-bedrijven Lia Smit, Ro Braaksma, Pieter Fris Zoetermeer, december 2013 ISBN : 978-90-371-1108-8 Rapportnummer : A201374

Nadere informatie

Vertrouwen in eigen bedrijf keldert Ondernemersvertrouwen door de jaren heen

Vertrouwen in eigen bedrijf keldert Ondernemersvertrouwen door de jaren heen Vertrouwen in eigen bedrijf keldert Ondernemersvertrouwen door de jaren heen Bram van der Linden Zoetermeer, december 2013 ISBN : 978-90-371-1107-1 Rapportnummer : A201373 Dit onderzoek is gefinancierd

Nadere informatie

Effecten invoering nieuwe ziektekostenstelsel 2006

Effecten invoering nieuwe ziektekostenstelsel 2006 Effecten invoering nieuwe ziektekostenstelsel 2006 Gevolgen voor de werkgeversbijdrage voor het MKB en het grootbedrijf M. Folkeringa P.J.M. Vroonhof Zoetermeer, 30 december 2003 Bestelnummer: M200311

Nadere informatie

Financieringsmonitor MKB

Financieringsmonitor MKB M200901 Financieringsmonitor MKB Eerste resultaten, december 2008 dr. J. Meijaard drs. W.D.M. van der Valk Zoetermeer, januari 2009 Dit onderzoek maakt deel uit van het programmaonderzoek MKB en Onderchap,

Nadere informatie

Monitor Bouwketen. Voorjaar 2015. Marien Vrolijk

Monitor Bouwketen. Voorjaar 2015. Marien Vrolijk Monitor Bouwketen Voorjaar 2015 Marien Vrolijk 2 Inhoudsopgave Conclusies op hoofdlijnen 5 1 Bouwketen 6 1.1 Recente ontwikkelingen 6 1.2 Conjunctuur bouwketen 8 2 Architectenbureaus 10 3 Ingenieursbureaus

Nadere informatie

Financieringsmonitor MKB Starters

Financieringsmonitor MKB Starters Financieringsmonitor MKB Starters Starters en gevestigd MKB vergeleken Pim van der Valk Lia Smit Zoetermeer, 19 januari 2010 Dit onderzoek is gefinancierd door Ministerie van Economische Zaken Programmaonderzoek

Nadere informatie

Minirapportage biomaterialen

Minirapportage biomaterialen Minirapportage biomaterialen Arnoud Muizer Zoetermeer, juni 2013 ISBN-nummer : 978-90-371-1067-8 Rapportnummer : A201325 Dit onderzoek is gefinancierd door het programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap

Nadere informatie

Inzicht in de beveiligingssector

Inzicht in de beveiligingssector Inzicht in de beveiligingssector Position Paper ir. Carolien van der Graaff drs. Carla Melchior Zoetermeer, oktober 2005 Dit onderzoek is gefinancierd door het Verbond van Beveiligingsorganisaties (VvBO).

Nadere informatie

Zoetermeer, 16 januari 2015

Zoetermeer, 16 januari 2015 Arbeidsmarkt Groothandel Bloemen en Planten 2014 Zoetermeer, 16 januari 2015 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning

Nadere informatie

Pilot Voorspelmodellen: de prijs van primaire kunststoffen

Pilot Voorspelmodellen: de prijs van primaire kunststoffen SCALES-paper N200404 Pilot Voorspelmodellen: de prijs van primaire kunststoffen drs. H.H.M. Peeters drs. W.H.J. Verhoeven Zoetermeer, maart 2004 The SCALES-paper series is an electronic working paper series

Nadere informatie

Algemeen beeld van het MKB in 2015

Algemeen beeld van het MKB in 2015 Algemeen beeld van het MKB in 2015 Dit onderzoek is gefinancierd door het programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap (www.ondernemerschap.nl) Drs. K.L. Bangma Drs. D. Snel Zoetermeer, 9 februari 2015 De

Nadere informatie

De bijdrage van cohorten aan het niveau en de ontwikkeling van de arbeidsproductiviteit

De bijdrage van cohorten aan het niveau en de ontwikkeling van de arbeidsproductiviteit De bijdrage van cohorten aan het niveau en de ontwikkeling van de arbeidsproductiviteit Minirapportage drs. W.H.J Verhoeven dr. R.G.M. Kemp drs. H.H.M. Peeters Zoetermeer, 26 september 2002 Deze studie

Nadere informatie

Consumentengedrag op de makelaarsmarkt

Consumentengedrag op de makelaarsmarkt Consumentengedrag op de makelaarsmarkt drs. P.Th. van der Zeijden drs. J. Snoei drs. R.J.M. Vogels Zoetermeer, 17 maart 2011 Dit onderzoek is gefinancierd door de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa).

Nadere informatie

Pin-only in de supermarkt

Pin-only in de supermarkt Pin-only in de supermarkt Onderzoek naar de kosten van betalen bij invoering van pin-only kassa's in supermarkten drs. Frans Pleijster Arjan Ruis MSc. Zoetermeer, 8 december 2011 Dit onderzoek is uitgevoerd

Nadere informatie

Monitor Bouwketen. Najaar 2015. Jerzy Straatmeijer

Monitor Bouwketen. Najaar 2015. Jerzy Straatmeijer Monitor Bouwketen Najaar 2015 Jerzy Straatmeijer 2 Inhoudsopgave Conclusies op hoofdlijnen 5 1 Bouwketen 7 1.1 Recente ontwikkelingen 7 1.2 Conjunctuur bouwketen 10 2 Architectenbureaus 12 3 Ingenieursbureaus

Nadere informatie

Pilot Voorspelmodellen: de prijs van synthetisch rubber

Pilot Voorspelmodellen: de prijs van synthetisch rubber SCALES-paper N200405 Pilot Voorspelmodellen: de prijs van synthetisch rubber drs. H.H.M. Peeters drs. W.H.J. Verhoeven Zoetermeer, maart 2004 The SCALES-paper series is an electronic working paper series

Nadere informatie

1.1 Inleiding 5 1.2 Octrooidata: een resultaatvorm van innovatie 5 1.3 Doel van het onderzoek 6 1.4 Werkwijze 6. 2 Octrooischets Noordwest-Holland 9

1.1 Inleiding 5 1.2 Octrooidata: een resultaatvorm van innovatie 5 1.3 Doel van het onderzoek 6 1.4 Werkwijze 6. 2 Octrooischets Noordwest-Holland 9 Dit onderzoek is gefinancierd door het programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap, KvK Noordwest-Holland en tien andere regionale KvK's. Het onderzoek is uitgevoerd door EIM in samenwerking NL Octrooicentrum.

Nadere informatie

Naleving leeftijdscontrole verkooppunten tabaksproducten

Naleving leeftijdscontrole verkooppunten tabaksproducten Naleving leeftijdscontrole verkooppunten tabaksproducten Resultaten 1ste wave 2015 Zoetermeer, 15 januari 2016 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten

Nadere informatie

Werken in de architectenbranche

Werken in de architectenbranche Werken in de architectenbranche Zoetermeer, 18 oktober 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in artikelen,

Nadere informatie

Handleiding e-mail. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding e-mail

Handleiding e-mail. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding e-mail Aan de slag in beroep en bedrijf Branche Uitgevers 1 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand dan wel openbaar gemaakt

Nadere informatie

MKB in regionaal perspectief 2006

MKB in regionaal perspectief 2006 MKB in regionaal perspectief 2006 Zoetermeer, juli 2006 ISBN: 90-371-0971-3 Bestelnummer: A200606 Prijs: 25,- Dit onderzoek maakt deel uit van het programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap, dat wordt gefinancierd

Nadere informatie

Verkoop van sterk alcoholische dranken in grensgebieden. Het grensgebied met Duitsland onder de loep genomen

Verkoop van sterk alcoholische dranken in grensgebieden. Het grensgebied met Duitsland onder de loep genomen Verkoop van sterk alcoholische dranken in grensgebieden Het grensgebied met Duitsland onder de loep genomen Zoetermeer, 29 januari 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik

Nadere informatie

Consumentengedrag op de hypotheekmarkt

Consumentengedrag op de hypotheekmarkt Consumentengedrag op de hypotheekmarkt drs. P.Th. van der Zeijden drs. J. Snoei drs. R.J.M. Vogels Zoetermeer, 21 maart 2011 Dit onderzoek is gefinancierd door de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa).

Nadere informatie

BNA URENINDICATOR ARCHITECTEN- WERKZAAMHEDEN

BNA URENINDICATOR ARCHITECTEN- WERKZAAMHEDEN BNA URENINDICATOR ARCHITECTEN- WERKZAAMHEDEN Prototype Maart 2013 ALGEMEEN BENODIGDE UREN DOEL Met de Urenindicator kunt u voor een nieuw project uw eigen inschatting van het benodigde aantal uren vergelijken

Nadere informatie

R200912. Inzicht in bedrijven die hun eerste. werknemer aantrekken. Creëren van een dataset. Sjaak Vollebregt Wim Verhoeven

R200912. Inzicht in bedrijven die hun eerste. werknemer aantrekken. Creëren van een dataset. Sjaak Vollebregt Wim Verhoeven R200912 Inzicht in bedrijven die hun eerste werknemer aantrekken Creëren van een dataset Sjaak Vollebregt Wim Verhoeven Zoetermeer, juli 2009 Dit onderzoek maakt deel uit van het programmaonderzoek MKB

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Statistieken

Gebruikershandleiding Statistieken Gebruikershandleiding Statistieken DOCUMENT DATUM 21-11-2014 AUTEUR I-Signaal Copyright 2014 i-signaal B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

Marktontwikkelingen varkenssector

Marktontwikkelingen varkenssector Marktontwikkelingen varkenssector 1. Inleiding In de deze nota wordt ingegaan op de marktontwikkelingen in de varkenssector in Nederland en de Europese Unie. Waar mogelijk wordt vooruitgeblikt op de te

Nadere informatie

Handleiding Programmeren en bewerken CAM (graveermachine) Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding Programmeren en bewerken CAM (graveermachine)

Handleiding Programmeren en bewerken CAM (graveermachine) Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding Programmeren en bewerken CAM (graveermachine) Aan de slag in beroep en bedrijf Handleiding Programmeren en bewerken CAM (graveermachine) Branche Uitgevers 1 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

Electronisch zaken doen in de bouw anno 2013 Feiten uit onderzoeken USP & BouwKennis

Electronisch zaken doen in de bouw anno 2013 Feiten uit onderzoeken USP & BouwKennis Electronisch zaken doen in de bouw anno 2013 Feiten uit onderzoeken USP & BouwKennis Voor de S@les in de Bouw dag, september 2013 Jan Paul Schop, managing partner September 2013 USP Marketing Consultancy:

Nadere informatie

Een innovatieve blik op de toekomst. Verwachtingen van het innovatieve mkb

Een innovatieve blik op de toekomst. Verwachtingen van het innovatieve mkb Een innovatieve blik op de toekomst Verwachtingen van het innovatieve mkb ISBN : 978-90-371-2135-3 Rapportnummer : A201429 Dit onderzoek is gefinancierd door het programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap

Nadere informatie

Evaluatie aanpak agressie en geweld bij gemeenten

Evaluatie aanpak agressie en geweld bij gemeenten Evaluatie aanpak agressie en geweld bij gemeenten Rapport drs. P. Rosenboom drs. J.J.J. Donkers Zoetermeer, 15 februari 2010 In opdracht van A+O fonds Gemeenten. De verantwoordelijkheid voor de inhoud

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Rapportages

Gebruikershandleiding Rapportages Gebruikershandleiding Rapportages DOCUMENT DATUM 8-9-2014 AUTEUR I-Signaal Copyright 2014 i-signaal B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Tevredenheid over MEE Brancherapport 2011 Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Zoetermeer, 21 december 2011 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust

Nadere informatie

Overview. Beveiligde functies. Microsoft Dynamics NAV. 2007 dvision Automatiseringsbureau.

Overview. Beveiligde functies. Microsoft Dynamics NAV. 2007 dvision Automatiseringsbureau. Microsoft Dynamics NAV Overview 2007 dvision Automatiseringsbureau. All Rights Reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form

Nadere informatie

Inhoud. KvK Oost Nederland - Kennis- en Adviescentrum COEN Oost Nederland Groothandel Kwartaalcijfers Pagina 1 van 27

Inhoud. KvK Oost Nederland - Kennis- en Adviescentrum COEN Oost Nederland Groothandel Kwartaalcijfers Pagina 1 van 27 Inhoud Ontwikkeling aantal orders 2 Verwachting aantal orders 3 Verwachting aantal exportorders 4 Verwachting inkopen bij leveranciers 5 Oordeel orderpositie 6 Oordeel orderpositie buitenland 7 Oordeel

Nadere informatie

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Visio 2010. 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: maart 2012

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Visio 2010. 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: maart 2012 Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Visio 2010 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: maart 2012 ISBN: 978-90-817910-1-4 Dit boek is gedrukt op een papiersoort die niet

Nadere informatie

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken De Nederlandse bancaire vorderingen 1 op het buitenland zijn onder invloed van de economische crisis en het uiteenvallen van ABN AMRO tussen

Nadere informatie

Noordelijke Arbeidsmarkt Verkenning 2004

Noordelijke Arbeidsmarkt Verkenning 2004 Noordelijke Arbeidsmarkt Verkenning 2004 Hoofdrapport Samenstelling: Dr. L. Broersma & Drs D. Stelder, Sectie Ruimtelijke Economie, FEW, RuG Prof. Dr. J. van Dijk, Faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen,

Nadere informatie

Overview. Ingekomen facturen registratie. Microsoft Dynamics NAV. 2006 dvision Automatiseringsbureau.

Overview. Ingekomen facturen registratie. Microsoft Dynamics NAV. 2006 dvision Automatiseringsbureau. Microsoft Dynamics NAV Ingekomen facturen registratie Overview 2006 dvision Automatiseringsbureau. All Rights Reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, stored in a retrieval system,

Nadere informatie

W.D.M. van der Valk. Zoetermeer, juni 2014

W.D.M. van der Valk. Zoetermeer, juni 2014 Structuuronderzoek schoonheidsverzorgingsbedrijf 4 W.D.M. van der Valk Zoetermeer, juni 4 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2013-2014. P&M arbeidsreintegratie

Tevredenheidsonderzoek 2013-2014. P&M arbeidsreintegratie Tevredenheidsonderzoek 2013-2014 P&M arbeidsreintegratie Zoetermeer, zondag 3 augustus 2014 In opdracht van P&M arbeidsreintegratie De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik

Nadere informatie

Juridische handreiking relatie BIM-protocol en de DNR 2011 (voor adviseurs en opdrachtgevers) prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis

Juridische handreiking relatie BIM-protocol en de DNR 2011 (voor adviseurs en opdrachtgevers) prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis Juridische handreiking relatie BIM-protocol en de DNR 2011 (voor adviseurs en opdrachtgevers) prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis s-gravenhage, 2015 Omslagfoto Het voorbereiden van renovatiewerkzaamheden

Nadere informatie

evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave

evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave ijs arbeid dat a zorg onderwijs zekerheid t enschap rg welzijn obilit eit n beleids- Het ITSmaakt deel uit van de Radboud Universiteit Nijmegen evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave CE

Nadere informatie

Mens en Organisatie in het architectenbureau. Peiling juni 2013

Mens en Organisatie in het architectenbureau. Peiling juni 2013 Mens en Organisatie in het architectenbureau Peiling juni 2013 Inhoudsopgave Peiling Mens en Organisatie 3 Arbeidsrelaties 4 Beleid voor mens en organisatie: ontwikkeling 5 Beleid voor mens en organisatie:

Nadere informatie

Overview. Zorgsector. Microsoft Dynamics NAV. 2006 dvision Automatiseringsbureau.

Overview. Zorgsector. Microsoft Dynamics NAV. 2006 dvision Automatiseringsbureau. Microsoft Dynamics NAV Overview 2006 dvision Automatiseringsbureau. All Rights Reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form

Nadere informatie

Onderzoek aanbieders van hedendaagse beeldende kunst 2007

Onderzoek aanbieders van hedendaagse beeldende kunst 2007 Onderzoek aanbieders van hedendaagse beeldende kunst 7 drs. W.D.M. van der Valk Zoetermeer, maart 7 Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Federatie Kunstbemiddeling (FK) en de Nederlandse Galerie

Nadere informatie

Aan de slag. Handleiding Voorraadbeheer

Aan de slag. Handleiding Voorraadbeheer Aan de slag in beroep en bedrijf Handleiding Voorraadbeheer februari 2007 Branche Uitgevers 1 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

EIM onderdeel van Panteia

EIM onderdeel van Panteia EIM onderdeel van Panteia Monitor nieuw ondernemerschap 2006 Onderzoek voor Bedrijf & Beleid Monitor nieuw ondernemerschap 2006 Zoetermeer, 30 januari 2007 Dit onderzoek is gefinancierd door het Ministerie

Nadere informatie

De Watersector Exportindex (WEX)

De Watersector Exportindex (WEX) De Watersector Exportindex (WEX) 1995-2013 Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Netherlands Water Partnership en wordt gefinancierd door het programmabureau Partners voor Water. Petra Gibcus

Nadere informatie

Economische crisis tbv Koninklijke Hibin. 8 juni 2009 Gerwin Sjollema Managing Consultant Kitty Joosten Project Manager

Economische crisis tbv Koninklijke Hibin. 8 juni 2009 Gerwin Sjollema Managing Consultant Kitty Joosten Project Manager Economische crisis tbv Koninklijke Hibin 8 juni 2009 Gerwin Sjollema Managing Consultant Kitty Joosten Project Manager 1 Inhoud Onderzoeksbevindingen Conclusies 2 Onderzoeksbevindingen 3 Ervaring van gevolgen

Nadere informatie

Overview. Urenregistratie. Microsoft Dynamics NAV. 2007 dvision Automatiseringsbureau.

Overview. Urenregistratie. Microsoft Dynamics NAV. 2007 dvision Automatiseringsbureau. Microsoft Dynamics NAV Urenregistratie Overview 2007 dvision Automatiseringsbureau. All Rights Reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted,

Nadere informatie

LATER IN LISSE? De invloed van verlengde sluitingstijden op het alcoholgebruik van uitgaanspubliek. Rapportage

LATER IN LISSE? De invloed van verlengde sluitingstijden op het alcoholgebruik van uitgaanspubliek. Rapportage LATER IN LISSE? De invloed van verlengde sluitingstijden op het alcoholgebruik van uitgaanspubliek Rapportage LATER IN LISSE? De invloed van verlengde sluitingstijden op het alcoholgebruik van uitgaanspubliek

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD A2. Regeling Brandmeldinstallaties 2002 BMI 2002 / A2 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING. Versie : 1.0. Publicatiedatum : 1 april 2012

WIJZIGINGSBLAD A2. Regeling Brandmeldinstallaties 2002 BMI 2002 / A2 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING. Versie : 1.0. Publicatiedatum : 1 april 2012 WIJZIGINGSBLAD A2 Regeling Brandmeldinstallaties 2002 BMI 2002 / A2 Publicatiedatum : 1 april 2012 Ingangsdatum : 1 april 2012 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING VOORWOORD A2:2012/BMI 2002 Pagina 2/5 Dit wijzigingsblad

Nadere informatie

Manual e-mail. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Manual e-mail

Manual e-mail. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Manual e-mail Aan de slag in beroep en bedrijf Branche Uitgevers 1 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand dan wel openbaar gemaakt

Nadere informatie

Wijnimport Nederland naar regio

Wijnimport Nederland naar regio DO RESEARCH Wijnimport Nederland naar regio Sterke opmars wijn uit Chili Jeroen den Ouden 1-10-2011 Inleiding en inhoudsopgave Pagina I De invoer van wijn in Nederland 1 II De invoer van wijn naar herkomst

Nadere informatie

Tevredenheid cliënten afdeling Sociale Zaken

Tevredenheid cliënten afdeling Sociale Zaken Tevredenheid cliënten afdeling Sociale Zaken Rapportage kwantitatief onderzoek naar de tevredenheid van cliënten van de afdeling Sociale Zaken van de gemeente Houten. dinsdag 4 november 26 Oakdale Group

Nadere informatie

De Watersector Exportindex (WEX)

De Watersector Exportindex (WEX) De Watersector Exportindex (WEX) P rogno se 2013 drs. P. Gibcus drs. D. Snel Zoetermeer, december 2013 Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Netherlands Water Partnership en wordt gefinancierd

Nadere informatie

Fiscale Jaarrekening. Henk Fuchs Yvonne van de Voort UITWERKINGEN. Tweede druk

Fiscale Jaarrekening. Henk Fuchs Yvonne van de Voort UITWERKINGEN. Tweede druk Fiscale Jaarrekening Henk Fuchs Yvonne van de Voort UITWERKINGEN Tweede druk Fiscale jaarrekening Uitwerkingen opgaven Fiscale jaarrekening Uitwerkingen opgaven Henk Fuchs Yvonne van de Voort Tweede

Nadere informatie

SEPA Direct Debit De domiciliëring binnen een eengemaakte ruimte voor betalingen in Europa 1 februari 2014

SEPA Direct Debit De domiciliëring binnen een eengemaakte ruimte voor betalingen in Europa 1 februari 2014 SEPA Direct Debit De domiciliëring binnen een eengemaakte ruimte voor betalingen in Europa 1 februari 2014 INHOUD 1. DE SEPA-DOMICILIËRINGEN 2. DE DOMICILIËRINGEN EN SEPA 3. WERKING VAN DE EUROPESE DOMICILIËRING

Nadere informatie

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Word Gevorderd 2010. 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: augustus 2012

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Word Gevorderd 2010. 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: augustus 2012 Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Word Gevorderd 2010 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: augustus 2012 ISBN: 978-90-817910-7-6 Dit boek is gedrukt op een papiersoort

Nadere informatie

Het beste geïntegreerd

Het beste geïntegreerd Het beste geïntegreerd Analyse geïntegreerd jaardocument mbo 2013 C10485 Zoetermeer, 29 oktober 2013 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als

Nadere informatie

Detailed View. Transportplanning Inkoop. Microsoft Dynamics NAV. 2007 dvision Automatiseringsbureau.

Detailed View. Transportplanning Inkoop. Microsoft Dynamics NAV. 2007 dvision Automatiseringsbureau. Microsoft Dynamics NAV Transportplanning Inkoop 2007 dvision Automatiseringsbureau. All Rights Reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted,

Nadere informatie

Rapport uitgebracht aan: Stadsgewest Haaglanden. drs. Dammis van 't Zelfde C00128B. Zoetermeer, 2 december 2013

Rapport uitgebracht aan: Stadsgewest Haaglanden. drs. Dammis van 't Zelfde C00128B. Zoetermeer, 2 december 2013 Klanttevredenheidsonderzoek RegioTaxi Haaglanden 2013 Rapport uitgebracht aan: Stadsgewest Haaglanden drs. Dammis van 't Zelfde C00128B Zoetermeer, 2 december 2013 De verantwoordelijkheid voor de inhoud

Nadere informatie

Stoppen binnen vijf jaar

Stoppen binnen vijf jaar M200720 Stoppen binnen vijf jaar Joris Meijaard Lex van Eck van der Sluijs Erik Stam Zoetermeer, november 2007 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij EIM bv. Het gebruik van cijfers en/of teksten

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Voor publicatie: 5 augustus 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Rotterdam, 5 augustus 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie