Kengetallen ondernemerschap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kengetallen ondernemerschap"

Transcriptie

1 Kengetallen ondernemerschap Tabellenboek drs. N.G.L. Timmermans R. in 't Hout K. Bakker drs. W. H.J. Verhoeven Zoetermeer, 14 augustus 2009

2 Dit onderzoek is gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken. De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij EIM bv. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in artikelen, scripties en boeken is toegestaan mits de bron duidelijk wordt vermeld. Vermenigvuldigen en/of openbaarmaking in welke vorm ook, alsmede opslag in een retrieval system, is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van EIM bv. EIM bv aanvaardt geen aansprakelijkheid voor drukfouten en/of andere onvolkomenheden. The responsibility for the contents of this report lies with EIM bv. Quoting numbers or text in papers, essays and books is permitted only when the source is clearly mentioned. No part of this publication may be copied and/or published in any form or by any means, or stored in a retrieval system, without the prior written permission of EIM bv. EIM bv does not accept responsibility for printing errors and/or other imperfections.

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Ondernemerschap Total Entrepreneurial Activity Index Ondernemersquote Ondernemers naar geslacht Ondernemers naar leeftijd Ondernemers naar geboorteland en sector 9 3 Technostarters Technostarters in Nederland Starters technobranches internationaal Aandeel starters in totaal aantal starters Omzet technostarters 12 4 Bedrijvendynamiek Oprichtingsquote Opheffingsquote Overlevingskansen starters Leeftijd stoppers Aantallen faillissementen Aantal bedrijfsoverdrachten Starters naar etniciteit (geboorteland) Starters naar leeftijd Starters naar geslacht 18 5 Snelgroeiende bedrijven Aandeel snelle groeiers Percentage snelle groeiers naar sector Aantal snelle groeiers Gemiddelde omzetontwikkeling snelle groeiers Gemiddelde ontwikkeling werkgelegenheid 24 3

4

5 1 Inleiding Ondernemerschap vormt een belangrijk issue in het beleid. Bij Economische Zaken is het zelfs één van de speerpunten. Het is daarom van groot belang dat de beleidsmakers over zo veel mogelijk actuele informatie over ondernemerschap beschikken. In dit project worden belangrijke kengetallen over ondernemerschap bij elkaar gebracht. Om te zien waar Nederland staat, is het nodig om Nederland periodiek in internationaal perspectief te plaatsen. Centraal hierbij staan vier aspecten: ondernemerschap, bedrijvendynamiek, technostarters en snel groeiende bedrijven. Het tabellenboek Kengetallen ondernemerschap komt tot stand door Nederland te vergelijken met 10 andere landen. De benchmarklanden zijn: België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Japan. 5

6

7 2 Ondernemerschap 2.1 Total Entrepreneurial Activity Index De TEA-index meet het aantal mensen dat momenteel bezig is met het opzetten of managen van een onderneming tot 3,5 jaar oud in verhouding (%) tot de populatie jaar. Tabel 1 Total Entrepreneurial Activity-index Land België 2,99 3,87 3,5 3,93 2,7 3,2 Denemarken 6,53 5,88 5,3 4,75 5,3 5,4 Duitsland 5,16 5,21 5,1 5,39 4,2 n/a Finland 4,56 6,85 4,4 4,97 5,0 6,9 Frankrijk 3,2 1,63 6,0 5,35 4,4 3,2 Ierland 9,14 8,1 7,7 9,83 7,4 8,2 Italië 5,9 3,19 4,3 4,94 3,5 5,0 Japan 1,81 2,76 1,5 2,2 2,9 4,3 Nederland 4,62 3,6 5,1 4,36 5,4 5,2 Verenigd Koninkrijk 5,37 6,36 6,3 6,22 5,8 5,5 Verenigde Staten 10,51 11,94 11,3 12,44 10,0 9,6 Bron: Entrepreneurship International (GEM). 2.2 Ondernemersquote Voor het vergelijken van de aantallen ondernemers per land wordt het aantal ondernemers gerelateerd aan de beroepsbevolking. Tabel 2 Aandeel ondernemers in de beroepsbevolking in procenten* Land ** België 12 11,5 11,6 11,3 10,7 11,1 11,1 11,3 Denemarken 6,1 6,4 6,7 6,5 6,3 6,4 6,9 6,9 Duitsland 8,7 8,6 8,6 8,8 9,3 9,6 9,7 9,7 Finland 8,1 7,8 7,9 8,1 8,2 8,3 8,6 8,5 Frankrijk 8,3 8,2 8,1 8,1 8,2 8,4 8,6 8,7 Ierland 11,3 11,4 11,4 11,4 11,8 11, ,6 Italië 21 20,9 20,7 20,8 20, Nederland 10,3 10,4 10,3 10,5 10, ,5 12 Verenigd Koninkrijk 10,3 10,4 10, ,2 11,1 11,2 11,4 EU-15 11,5 11,5 11,5 11,6 11, ,1 12,2 Verenigde Staten 10,1 10 9, ,1 10,1 10,1 9,9 Japan * WAO'ers horen niet bij de beroepsbevolking. Bedrijfsleven is exclusief landbouw en visserij. ** Voorlopige cijfers. Bron: Compendia, EIM. 7

8 2.3 Ondernemers naar geslacht In de onderstaande tabel staan de aandelen vrouwen onder de ondernemers in Nederland. Tabel 3 Ondernemers naar geslacht Jaar % vrouw 27,5 27,6 27, ,2 28,4 Bron: KvK ondernemersprofielen Ondernemers naar leeftijd Het aantal ondernemers verdeeld naar leeftijdscategorieën. Tabel 4 Ondernemers naar leeftijd Leeftijdsklasse Aantal ondernemers % aandeel leeftijdsklasse tot 20 jaar t/m 24 jaar t/m 29 jaar t/m 34 jaar t/m 39 jaar t/m 44 jaar t/m 49 jaar t/m 54 jaar t/m 59 jaar t/m 64 jaar jaar en ouders totaal Bron: KvK ondernemersprofielen

9 2.5 Ondernemers naar geboorteland en sector Tabel 5 Ondernemers naar afkomst en sector* Niet- Niet- Westerse Westerse westerse westerse alloch- alloch- alloch- alloch- Aantal ondernemers in Autoch- tonen, 1e tonen, 2e tonen, 1e tonen, 2e 2007 (x 1.000) Totaal tonen generatie generatie generatie generatie Landbouw, bosbouw en visserij 122,9 119,6 0,6 1,9 0,7 0,1 Delfstoffenwinning 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Industrie 48,7 43,3 1,4 2,4 1,4 0,2 Openbare voorzieningsbedrijven 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Bouwnijverheid 95,3 86,8 2,2 3,8 2,0 0,5 Handel en reparatie 195,3 168,9 5,0 9,2 10,5 1,6 Horeca 54,1 36,3 2,6 2,4 11,9 0,9 Vervoer, opslag en communicatie 39,1 33,6 1,0 1,9 2,1 0,5 Financiële instellingen 25,4 23,0 0,5 1,4 0,4 0,1 Onroer.goed, zakelijke dienstv. 182,9 155,7 7,2 12,4 5,9 1,7 Openbaar bestuur, soc. verzekeringen 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Onderwijs 15,4 12,3 0,6 1,0 1,3 0,2 Gezondheids- en welzijnszorg 52,9 44,6 2,4 4,1 1,4 0,4 Milieu, cultuur, recr, ov dienstv. 90,2 75,9 4,1 6,0 3,2 1,0 Onbekend 48,4 43,5 1,0 2,6 1,0 0,3 Totaal economische activiteiten 971,3 843,9 28,7 49,3 41,9 7,5 * Aantallen ondernemers uit ondernemersklimaat van de Kamer van Koophandel. De verdeling naar sector en etniciteit op basis van CBS-verdeling in Bron: KvK ondernemersprofielen 2007, CBS, bewerking EIM. 9

10

11 3 Technostarters 3.1 Technostarters in Nederland Een technostarter wordt gedefinieerd als een jong bedrijf met R&D-gerelateerde omzet tot 5 jaar oud. Het aantal technostarters in Nederland is in de onderstaande tabel weergegeven. Voor 2008 is een voorlopige schatting gemaakt. Tabel 6 Technostarters in Nederland Jaar * Aantal * Voorlopig cijfer. Bron: EIM, Verhoeven (2009) voorlopige raming technostarters. 3.2 Starters technobranches internationaal Het aantal starters in technobranches tot 1 jaar oud wordt gerelateerd aan het totaal aantal bedrijven in technobranches. Tabel 7 Starters (tot 1 jaar oud) in technobranches in % van totaal aantal bedrijven in technobranches Land België ,1 9,2 9,4 9,6 11,1 - Denemarken - 14,4 13,2 13,6 13,9 14,5 14,0 - - Duitsland ,6 18,0 14,8 13,4 12,0 - Finland ,5 9,1 9,3 9,6 9,8 - Frankrijk ,5 11,1-9,0 9,9 10,5 Ierland ,5 8,4 8,4 9,0 6,8 4,7 Italië ,8 5,2 4,8 4,8 4,8 4,7 Japan ,4-9,8 - - Nederland 13,7 8,9 7,2 6,8 7,7 8,7 9,0 - - Verenigd Koninkrijk ,2 9,4 9,2 9,2 15,3 - Verenigde Staten , Bron: EIM

12 3.3 Aandeel technostarters in totaal aantal starters Tabel 8 Aandeel technostarters (in % van totaal aantal starters tot 1 jaar oud) Omschrijving Aantal starters in technobranches tot 1 jaar oud Totaal aantal starters in Nederland % aandeel technostarters in totaal aantal starters tot 1 jaar oud 15,4% 12,1% 11,0% 10,9% 10,9% 10,7% 10,4% Bron: EIM. 3.4 Omzet technostarters De totale omvang van technostarters gemeten in omzet varieert sterk per jaar. De omzet van de technostarters ligt tussen 1 en 2,5 miljard euro. Tabel 9 Omzet technostarters in mld. euro Jaar * Omzet 1,09 1,31 2,40 2,35 1,91* 1,33 1,31 1,51 1,87 2,35 2,47 * Voorlopige cijfers. Bron: Bosma, De Graaf en Verhoeven (2004). Economische prestaties van technostarters, Verhoeven (2009). Voorlopige schatting van aantal en prestaties technostarters. 12

13 4 Bedrijvendynamiek 4.1 Oprichtingsquote Een oprichting is een nieuw bedrijf dat wordt opgericht door een nieuwe ondernemer (starter) of een bedrijf dat wordt opgericht door een bestaande ondernemer (dochter), waarbij 1 persoon ten minste 1 uur per week werkt. De oprichtingsquote van een land is het aantal oprichtingen gerelateerd aan het aantal bedrijven in een land. Tabel 10 Oprichtingsquote Jaar/Land * België 7,2 7,5 6,5 6,7 6,5 6,5 6,5 7,3 7,7 8,4 - Denemarken 10,4 10,3 11,3 11,7 10,1 9,2 10,8 10,8 12,5 13,3 14,1 Duitsland ,3 9,6 9 8,8 9,7 10,3 8,8 8,1 7 Finland 9,7 9 8,3 8,6 8,4 8,6 9,4 10,2 10,8 11,5 11,8 Frankrijk 6,8 6,7 6,8 6,9 6,8 6,7 7,8 6,5 6,4 6,6 6,9 Ierland 13,1 15,5 15,6 15,1 12,6 11,9 12,5 13,3 13,9 14,5 11,6 Italië 6,9 6,8 7,3 7,7 7,9 7,7 7,3 7,7 7,6 7,6 7,9 Japan - - 4,7-4,1 4,3 5,4 5,4-4,1 - Nederland 10,2 9,6 10,1 11,1 9,7 8,1 8 8,8 9,9 10,5 11,6 Verenigd Koninkrijk 12,7 13, ,3 12,7 12,6 13,2 12,7 12,1 12,1 13,2 * Voorlopige cijfers. 13

14 4.2 Opheffingsquote Een opheffing is de beëindiging van een bedrijf door de ondernemer zelf of van rechtswege, waarbij 1 persoon minimaal 1 uur per week werkzaam was. De opheffingsquote van een land is het aantal opheffingen gerelateerd aan het aantal bedrijven in een land. Tabel 11 Opheffingsquote Jaar/Land * België 6,7 6,6 7,1 6,8 6,6 6,3 6,1 6,3 6,4 6,3 - Denemarken 10 9,7 9,4 9,5 10,3 9,8 10,5 9,3 12,5 13,3 14,1 Duitsland 8 7,9 7,8 7,1 6,9 6,8 6,9 7 7,2 6,8 6,4 Finland 7,8 7,4 7,5 7,4 7,5 7,3 7,6 8,1 7,8 7,9 7,8 Frankrijk 7 5,8 5,2 5,5 4,3 4 4,8 5,3 4,9 5,2 4,8 Ierland 7,9 4,4 5,8 5,7 7,6 7,4 3,8 7,6 6,3 7,6 5,3 Italië 6,3 5,5 5,4 5,4 5,5 5,8 5,9 6,2 6,2 6,7 7,9 Japan - - 7,6-4, ,4-5,9 - Nederland 5,5 5,6 5,7 6,1 6,3 6,1 6,5 6,5 6,4 6,4 6,7 Verenigd Koninkrijk 11 11,4 12,8 13,1 12,1 11,8 12,7 13,1 10,1 9,3 9,2 * Voorlopige cijfers. 14

15 4.3 Overlevingskansen starters In de onderstaande tabel worden de overlevingskansen voor de verschillende cohorten (verticaal) voor een bepaalde periode dat het bedrijf actief is (horizontaal). Tabel 12 Overlevingskansen starters Nederland 0,5 jaar 1,5 jaar 3,5 jaar 5,5 jaar 10,5 jaar 17,5 jaar cohort cohort cohort cohort cohort cohort cohort cohort cohort cohort cohort cohort cohort cohort cohort cohort cohort cohort cohort cohort Bron: Bangma, K.L., & D. Snel (2009), 'Bedrijvendynamiek en werkgelegenheid', EIM publieksrapportage. 15

16 4.4 Leeftijd stoppers De leeftijd van ondernemingen die beëindigd worden is verdeeld naar leeftijdscategorieën. Het is opvallend dat bijna een derde van de stoppers het bedrijf in de eerste twee jaar na oprichting heeft beëindigd. Tabel 13 Leeftijd stoppers Nederland tot 2 jaar 30,0% 2 tot 4 jaar 21,0% 4 tot 6 jaar 11,0% 6 tot 8 jaar 18,0% 8 jaar of ouder 21,0% Bron: Bangma, K.L., & D. Snel (2009), 'Bedrijvendynamiek en werkgelegenheid', EIM publieksrapportage. 4.5 Aantallen faillissementen Het aantal faillissementen in Nederland is vergeleken met dat in de benchmarklanden. Tabel 14 Aantallen faillissementen Land * België Denemarken Duitsland Finland Frankrijk Ierland Italië Japan Nederland Verenigd Koninkrijk * Voorlopige cijfers. 4.6 Aantal bedrijfsoverdrachten Tabel 15 Aantal bedrijfsoverdrachten Jaar Aantal Bron: Aantal voortzettingen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. 16

17 4.7 Starters naar etniciteit (geboorteland) Tabel 16 Starters naar etniciteit (alleen eerste generatie) Etniciteit Aantal starters % Nederland (autochtoon) ,2% Westers allochtoon op basis van geboorteland ,1% Niet-westers allochtoon op basis van geboorteland ,7% Totaal % Bron: KvK startersprofiel 2007, Kamer van Koophandel. Tabel 17 Starters naar geboorteland/sector Noord- Zuid- N&Z KvK-sectoren Nederland Europa Europa Marokko Turkije Suriname Antillen Amerika Overig Totaal Landbouw en visserij Industrie Bouw Groothandel Detailhandel Horeca Vervoer Financiën Adviesdiensten Facilitaire diensten Persoonlijke diensten Algemene diensten Overig Totaal Bron: KvK startersprofiel 2007, Kamer van Koophandel. 17

18 4.8 Starters naar leeftijd Het aantal starters verdeeld naar leeftijdsklassen is in de onderstaande tabel weergegeven. Tabel 18 Starters naar leeftijd Leeftijdsklasse Aantal starters % tot 20 jaar ,8% 20 t/m 24 jaar ,4% 25 t/m 29 jaar ,9% 30 t/m 34 jaar ,8% 35 t/m 39 jaar ,3% 40 t/m 44 jaar ,9% 45 t/m 49 jaar ,3% 50 t/m 54 jaar ,4% 55 t/m 59 jaar ,6% 60 t/m 64 jaar ,0% 65 jaar en ouder 773 0,8% totaal % Bron: KvK startersprofiel 2007, Kamer van Koophandel. 4.9 Starters naar geslacht Het aandeel vrouwen onder de startende ondernemers is weergegeven in de onderstaande tabel. Tabel 19 Percentage aandeel vrouwen onder starters Jaar % Vrouw 25,1 26,1 28,2 31,1 31, ,5 32,4 Bron: KvK startersprofiel 2007, Kamer van Koophandel. 18

19 5 Snelgroeiende bedrijven Snelgroeiende bedrijven kunnen op meerdere manieren gedefinieerd worden. 1 Snelle groeier op basis van werkgelegenheid Een onderneming die in 3 jaar tijd een werkgelegenheidstoename van ten minste 60% gerealiseerd heeft. 2 Snelle groeier op basis van omzet Een onderneming die in 3 jaar tijd een omzettoename van ten minste 60% gerealiseerd heeft. 3 Snelle groeier op basis van de EIM-index Een onderneming die met een waarde van 0,75 of hoger in de EIM-index. De EIM-index is een aangepaste Birch-index Aandeel snelle groeiers Allereerst wordt het percentage snelgroeiende bedrijven in Nederland vergeleken met dat in andere benchmarklanden. Tabel 20 Percentage snelle groeiers op basis van werkgelegenheid Land 1998/ / / / / /2006 België 15 11,2 8,6 6,7 5,6 7,5 Duitsland 10,6 10,5 8,9 9,2 7,8 7,7 Denemarken 13,8 12,1 12,3 10,8 11,6 12,1 Finland 13,2 11,4 8,9 9,5 8,8 11 Frankrijk 14,2 12,1 9,3 7,7 6,8 6,6 Ierland 11,7 0 n.b. n.b. n.b. n.b. Italië 28,8 31,5 26,4 17,1 13,2 10,7 Japan 1,4 1,5 1,1 1,5 2 2,4 Nederland 9,1 7,8 8,2 6,6 7,5 7,2 Verenigd Koninkrijk 15 13,3 11,9 9,7 10,9 11,7 Verenigde Staten 21 18,5 13,4 14,6 20,1 22,8 1 De formule voor de EIM-index luidt: x = [(wpt-wpt-3)^0.25] * [(wpt-wpt-3)/wpt-3], waarbij voor de driejaargemiddelde periode geldt dat x => 0,75 voor snelle groeiers. 19

20 Tabel 21 Percentage snelle groeiers op basis van omzet Land 1998/ / / / / /2006 België 18,7 14,6 11 9,1 11,7 15,7 Duitsland 14,4 16,1 11 8,8 10,6 17,3 Denemarken 18,6 16,4 11,7 11,5 16,9 21 Finland 21,4 18,6 13,8 14,7 17,3 23,1 Frankrijk 21,2 17,2 12,1 11,3 12,3 17,1 Ierland 29,1 21,4 27,3 15,1 24,3 23,9 Italië 23, ,2 14,8 16,3 24 Japan 14,8 2,6 2,2 4,2 6,8 12,3 Nederland 18,1 14,2 7, ,4 Verenigd Koninkrijk 32,4 20,8 19,3 17,7 19,8 21,7 Verenigde Staten 37,8 30,6 23,5 26,6 38,4 45,8 Tabel 22 Percentage snelle groeiers op basis van EIM-index Land 1998/ / / / / /2006 België 15,1 11,5 8,6 6,7 5,9 7,4 Duitsland 11,6 11,6 9,2 9 8,4 7,8 Denemarken 16 14,4 11,7 10,6 10,8 12,7 Finland 14,9 13,4 9,6 9,6 9,2 11,4 Frankrijk 16,2 14,1 9,3 7,9 7,1 6,9 Ierland Italië 31,1 33,5 27,6 16,9 11,5 10,8 Japan 1,7 1,8 1,4 1,8 2,3 2,6 Nederland 11,7 10,6 9,4 7,4 7,9 7,8 Verenigd Koninkrijk 17,9 15,8 12,3 10,4 11,5 12,2 Verenigde Staten 24,3 21,4 15,2 14, ,8 20

21 5.2 Percentage snelle groeiers naar sector De snelgroeiende bedrijven per land verdeeld naar sector zijn in de onderstaande tabellen weergegeven. Voor snelle groeier op basis van omzet en snelle groeiers op basis van werkgelegenheid is tevens het percentage snelle groeiers in technobranches beschikbaar. Tabel 23 Percentage snelle groeiers op basis van werkgelegenheid Land Industrie/Energie/Bouw Handel/Horeca Vervoer/Diensten Totaal Technobranche België 5,3 8,8 10,9 7,5 7,4 Duitsland 4,7 8,4 13,1 7,7 5,8 Denemarken 9,4 12,6 15,8 12,1 11 Finland 7,6 14, ,9 Frankrijk 4,9 6 10,2 6,6 6,8 Ierland n.b. n.b. n.b. n.b. Italië 6,1 18,2 19,3 10,7 5,9 Japan 1,7 2 3,8 2,4 2,5 Nederland 4,1 6,6 12,4 7,2 8 Verenigd Koninkrijk 7,7 10,7 17,7 11,7 9,7 Verenigde Staten 24,3 16,2 29,6 22,8 22,8 Tabel 24 Percentage snelle groeiers op basis van omzet Land Industrie/Energie/Bouw Handel/Horeca Vervoer/Diensten Totaal Technobranche België 14,3 13,7 20,1 15,7 16,1 Duitsland 16,4 15,4 20,9 17,3 18,1 Denemarken 19,3 18,1 27, ,7 Finland 23,7 15,9 27,9 23,1 16,5 Frankrijk 16, ,3 17,1 27 Ierland 27,1 11, ,9 - Italië 23,7 20,7 26, ,3 Japan 12,9 11,6 12,3 12,3 13,3 Nederland 16,2 14,6 18,1 16,4 17,6 Verenigd Koninkrijk 18,7 15,8 30,1 21,7 21,3 Verenigde Staten 40,7 52,1 42,5 45,8 45,8 21

22 Tabel 25 Percentage snelle groeiers op basis van de EIM-index Land Industrie/Energie/Bouw Handel/Horeca Vervoer/Diensten Totaal België Duitsland Denemarken Finland Frankrijk Ierland Italië Japan Nederland Verenigd Koninkrijk Verenigde Staten Bron: EIM Aantal snelle groeiers Tabel 26 Aantal snelle groeiers op basis van werkgelegenheid Land 1998/ / / / / /2006 België Denemarken Duitsland Finland Frankrijk Ierland Italië Japan Nederland Verenigd Koninkrijk Verenigde Staten

23 Tabel 27 Aantal snelle groeiers op basis van omzet Land 1998/ / / / / /2006 België Denemarken Duitsland Finland Frankrijk Ierland Italië Japan Nederland Verenigd Koninkrijk Verenigde Staten Tabel 28 Aantal snelle groeiers op basis van EIM-index Land 1998/ / / / / /2006 België Denemarken Duitsland Finland Frankrijk Ierland Italië Japan Nederland Verenigd Koninkrijk Verenigde Staten Bron: EIM,

24 5.4 Gemiddelde omzetontwikkeling snelle groeiers Tabel 29 Gemiddelde omzetontwikkeling snelle groeiers op basis van werkgelegenheid Land Gemiddelde omzet 2006 snelle groeier Gemiddelde omzetontwikkeling snelle groeier per jaar België ,3 Duitsland ,3 Denemarken ,0 Finland ,1 Frankrijk ,7 Verenigd Koninkrijk ,3 Ierland - - Italië ,8 Japan ,0 Nederland ,5 Verenigde Staten ,9 Tabel 30 Gemiddelde omzetontwikkeling snelle groeiers op basis van omzet Land Gemiddelde omzet 2006 snelle groeier Gemiddelde omzetontwikkeling snelle groeier per jaar België ,1 Duitsland ,4 Denemarken ,6 Finland ,6 Frankrijk ,4 Verenigd Koninkrijk ,1 Ierland ,8 Italië ,6 Japan ,0 Nederland ,0 Verenigde Staten ,3 24

25 5.5 Gemiddelde ontwikkeling werkgelegenheid Tabel 31 Gemiddelde ontwikkeling werkgelegenheid snelle groeiers op basis van werkgelegenheid Land Gemiddeld aantal werkzame personen 2006 snelle groeier Gemiddelde werkgelegenheidsontwikkeling snelle groeier per jaar België ,6 Duitsland ,5 Denemarken ,5 Finland ,2 Frankrijk ,1 Verenigd Koninkrijk ,9 Ierland Italië ,8 Japan ,1 Nederland ,9 Verenigde Staten ,0 Tabel 32 Gemiddelde werkgelegenheidsontwikkeling snelle groeiers op basis van omzet Land Gemiddeld aantal werkzame personen 2006 snelle groeier Gemiddelde werkgelegenheidsontwikkeling snelle groeier per jaar België ,3 Duitsland 135 7,2 Denemarken ,0 Finland ,8 Frankrijk ,2 Verenigd Koninkrijk ,8 Ierland - - Italië 125 6,0 Japan 149 5,2 Nederland 171 8,9 Verenigde Staten ,0 25

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Gelderland

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Gelderland Personeelsmonitor Provincies Benchmarkrapport Zoetermeer, september 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning

Nadere informatie

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Limburg

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Limburg Personeelsmonitor Provincies Benchmarkrapport Zoetermeer, september 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning

Nadere informatie

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Flevoland

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Flevoland Personeelsmonitor Provincies Benchmarkrapport Zoetermeer, september 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning

Nadere informatie

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Noord-Holland

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Noord-Holland Personeelsmonitor Provincies Benchmarkrapport Zoetermeer, oktober 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning

Nadere informatie

Bedrijvendynamiek en werkgelegenheid 1998-2012

Bedrijvendynamiek en werkgelegenheid 1998-2012 Bedrijvendynamiek en werkgelegenheid 1998-2012 drs. K.L. Bangma drs. A. Bruins drs. D. Snel drs. N. Timmermans Zoetermeer, 5 juli 2013 Rapportnummer : A201337 Dit onderzoek is gefinancierd door het programmaonderzoek

Nadere informatie

De Watersector Exportindex (WEX)

De Watersector Exportindex (WEX) De Watersector Exportindex (WEX) prognose 2006 drs. P. Gibcus drs. W.H.J. Verhoeven Zoetermeer, februari 2007 Dit onderzoek is gefinancierd door het programma Partners voor Water. De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

De Watersector Exportindex (WEX)

De Watersector Exportindex (WEX) De Watersector Exportindex (WEX) Prognose 2005 drs. P. Gibcus drs. W.H.J. Verhoeven Zoetermeer, februari 2006 Dit onderzoek is gefinancierd door het programma Partners voor Water. De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Ergernissen van ondernemers in het MKB Minirapportage

Ergernissen van ondernemers in het MKB Minirapportage Ergernissen van ondernemers in het MKB Minirapportage drs. C.M. Wiggers Zoetermeer, augustus 2003 Nummer: M200304 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij EIM. Het gebruik van cijfers en/of teksten

Nadere informatie

Belasting over de winst verdeeld naar sector en grootteklasse

Belasting over de winst verdeeld naar sector en grootteklasse Belasting over de winst verdeeld naar sector en grootteklasse Minirapportage ir. C.C. van de Graaff drs. W.H.J. Verhoeven drs. P. Vroonhof K. Bakker Zoetermeer, 18 september 2002 Dit onderzoek is uitgevoerd

Nadere informatie

Global Entrepreneurship Monitor 2002

Global Entrepreneurship Monitor 2002 Global Entrepreneurship Monitor 2002 Niels Bosma Zoetermeer, 14 november 2002 Dit onderzoek maakt deel uit van het programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap, dat wordt gefinancierd door het Ministerie

Nadere informatie

De stand van Mediation in Nederland

De stand van Mediation in Nederland De stand van Mediation in Nederland drs. R.J.M. Vogels Zoetermeer, 17 november 2011 In opdracht van het Nederlands Mediation Instituut (NMI). De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Stratus.

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2011. Dienst inburgeren Universiteit van Amsterdam, INTT

Tevredenheidsonderzoek 2011. Dienst inburgeren Universiteit van Amsterdam, INTT Tevredenheidsonderzoek 2011 Dienst inburgeren Universiteit van Amsterdam, INTT Zoetermeer, zaterdag 4 februari 2012 In opdracht van Universiteit van Amsterdam, INTT De verantwoordelijkheid voor de inhoud

Nadere informatie

BNA Conjunctuurmeting

BNA Conjunctuurmeting BNA Conjunctuurmeting September 2011 Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten Jollemanhof 14 Postbus 19606 1000 GP Amsterdam T 020 555 36 66 F 020 555 36

Nadere informatie

De oudere starter in Nederland Quick Service

De oudere starter in Nederland Quick Service De oudere starter in Nederland Quick Service Heleen Stigter Zoetermeer, januari 2003 Dit onderzoek maakt deel uit van het programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap, dat wordt gefinancierd door het Ministerie

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2011. Dienst inburgeren Studiecentrum Talen Eindhoven bv

Tevredenheidsonderzoek 2011. Dienst inburgeren Studiecentrum Talen Eindhoven bv Tevredenheidsonderzoek 2011 Dienst inburgeren Studiecentrum Talen Eindhoven bv Zoetermeer, zaterdag 4 februari 2012 In opdracht van Studiecentrum Talen Eindhoven bv De verantwoordelijkheid voor de inhoud

Nadere informatie

Kunnen MKB-ondernemers de weg nog vinden? Veranderingen in de sociale zekerheid

Kunnen MKB-ondernemers de weg nog vinden? Veranderingen in de sociale zekerheid Kunnen MKB-ondernemers de weg nog vinden? Veranderingen in de sociale zekerheid Peter Brouwer Zoetermeer, april 2003 Dit onderzoek maakt deel uit van het programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap, dat

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Dienst inburgeren Hogeschool Inholland Amsterdam/Diemen

Tevredenheidsonderzoek Dienst inburgeren Hogeschool Inholland Amsterdam/Diemen Tevredenheidsonderzoek 2011 Dienst inburgeren Hogeschool Inholland Amsterdam/Diemen Zoetermeer, zaterdag 4 februari 2012 In opdracht van Hogeschool Inholland Amsterdam/Diemen De verantwoordelijkheid voor

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2012. Jobcoach organisatie Trace Daelzicht

Tevredenheidsonderzoek 2012. Jobcoach organisatie Trace Daelzicht Tevredenheidsonderzoek 2012 Jobcoach organisatie Trace Daelzicht Zoetermeer, maandag 4 februari 2013 In opdracht van Jobcoach organisatie Trace Daelzicht De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2015 / Hogeschool van Amsterdam

Tevredenheidsonderzoek 2015 / Hogeschool van Amsterdam Tevredenheidsonderzoek 2015 / 2016 Hogeschool van Amsterdam Zoetermeer, woensdag 9 november 2016 In opdracht van Hogeschool van Amsterdam De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015. Regionaal Autisme Centrum onderdeel Autismewerk.nl

Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015. Regionaal Autisme Centrum onderdeel Autismewerk.nl Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015 Regionaal Autisme Centrum onderdeel Autismewerk.nl Zoetermeer, vrijdag 13 november 2015 In opdracht van Regionaal Autisme Centrum onderdeel Autismewerk.nl De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014 / De Nieuwe Werkgever

Tevredenheidsonderzoek 2014 / De Nieuwe Werkgever Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015 De Nieuwe Werkgever Zoetermeer, dinsdag 4 augustus 2015 In opdracht van De Nieuwe Werkgever De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van

Nadere informatie

Benchmark klanten Qredits

Benchmark klanten Qredits Benchmark klanten Qredits Lia Smit Zoetermeer, maart 2013 Rapportnummer: A201308 Dit onderzoek is mede gefinancierd door het programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap (www.ondernemerschap.nl). Voor alle

Nadere informatie

Conjunctuurpeiling BNA. Voorjaar René Vogels

Conjunctuurpeiling BNA. Voorjaar René Vogels Conjunctuurpeiling BNA Voorjaar 2014 René Vogels Zoetermeer, 22 april 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning

Nadere informatie

Cliëntenaudit Bureau ABC

Cliëntenaudit Bureau ABC Cliëntenaudit Bureau ABC 2014 Zoetermeer 17 april 2015 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in artikelen, scripties

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek De Opstap, Leerwerktraject van De Kapstok

Tevredenheidsonderzoek De Opstap, Leerwerktraject van De Kapstok Tevredenheidsonderzoek 2014-2015 De Opstap, Leerwerktraject van De Kapstok Zoetermeer, maandag 3 augustus 2015 In opdracht van De Opstap, Leerwerktraject van De Kapstok De verantwoordelijkheid voor de

Nadere informatie

Conjunctuurpeiling BNA Voorjaar 2015

Conjunctuurpeiling BNA Voorjaar 2015 Conjunctuurpeiling BNA Voorjaar René Vogels Zoetermeer, 10 april De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in artikelen,

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek ROC De Leijgraaf

Tevredenheidsonderzoek ROC De Leijgraaf Tevredenheidsonderzoek 2015 ROC De Leijgraaf Zoetermeer, zondag 14 februari 2016 In opdracht van ROC De Leijgraaf De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

Effecten BTW-verandering op het. gedrag van consumenten in de. Schilders- en stukadoorsbranche. drs. K.L. Bangma drs. D. Snel

Effecten BTW-verandering op het. gedrag van consumenten in de. Schilders- en stukadoorsbranche. drs. K.L. Bangma drs. D. Snel Effecten BTW-verandering op het gedrag van consumenten in de Schilders- en stukadoorsbranche drs. K.L. Bangma drs. D. Snel Zoetermeer, 23 maart 2012 Dit onderzoek is gefinancierd door CNV Vakmensen, FNV

Nadere informatie

Stemming onder ondernemers in het MKB

Stemming onder ondernemers in het MKB Stemming onder ondernemers in het MKB ISBN : 978-90-371-1130-9 Rapportnummer : A201424 Dit onderzoek is gefinancierd door het programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap (www.ondernemerschap.nl) Panteia

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2015. AM Werk Reïntegratie BV

Tevredenheidsonderzoek 2015. AM Werk Reïntegratie BV Tevredenheidsonderzoek 2015 AM Werk Reïntegratie BV Zoetermeer, zondag 14 februari 2016 In opdracht van AM Werk Reïntegratie BV De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van

Nadere informatie

Administratieve lasten Regeling invoer, uitvoer en verkeer van planten Nulmeting 2002

Administratieve lasten Regeling invoer, uitvoer en verkeer van planten Nulmeting 2002 Administratieve lasten Regeling invoer, uitvoer en verkeer van planten Nulmeting 2002 Frits Suyver Zoetermeer, 17 februari 2004 Dit onderzoek is gefinancierd door het Ministerie van Landbouw, Natuur en

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2010 / Olympia uitzendbureau

Tevredenheidsonderzoek 2010 / Olympia uitzendbureau Tevredenheidsonderzoek 2010 / 2011 Olympia uitzendbureau Zoetermeer, donderdag 4 augustus 2011 In opdracht van Olympia uitzendbureau De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Nieuwland Opleidingen B.V.

Tevredenheidsonderzoek Nieuwland Opleidingen B.V. Tevredenheidsonderzoek 2015 Nieuwland Opleidingen B.V. Zoetermeer, zondag 14 februari 2016 In opdracht van Nieuwland Opleidingen B.V. De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wajong Talenten B.V.

Tevredenheidsonderzoek Wajong Talenten B.V. Tevredenheidsonderzoek 2015 Wajong Talenten B.V. Zoetermeer, zondag 14 februari 2016 In opdracht van Wajong Talenten B.V. De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Jobcoach Company

Tevredenheidsonderzoek Jobcoach Company Tevredenheidsonderzoek 2014 Jobcoach Company Zoetermeer, vrijdag 13 februari 2015 In opdracht van Jobcoach Company De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

Uitgevoerd in opdracht van. Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2013 Provincies

Uitgevoerd in opdracht van. Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2013 Provincies Uitgevoerd in opdracht van Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2013 Provincies Zoetermeer, 17 september 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014. STE Languages

Tevredenheidsonderzoek 2014. STE Languages Tevredenheidsonderzoek 2014 STE Languages Zoetermeer, vrijdag 13 februari 2015 In opdracht van STE Languages De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek ROC Alfa-college, unit Educatie

Tevredenheidsonderzoek ROC Alfa-college, unit Educatie Tevredenheidsonderzoek 2014 ROC Alfa-college, unit Educatie Zoetermeer, vrijdag 13 februari 2015 In opdracht van ROC Alfa-college, unit Educatie De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia.

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Friesland College, FC-Extra,School voor Volwasseneneducatie

Tevredenheidsonderzoek Friesland College, FC-Extra,School voor Volwasseneneducatie Tevredenheidsonderzoek 2014 Friesland College, FC-Extra,School voor Volwasseneneducatie Zoetermeer, vrijdag 13 februari 2015 In opdracht van Friesland College, FC-Extra,School voor Volwasseneneducatie

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2015. Rijn IJssel, Educatie & Integratie

Tevredenheidsonderzoek 2015. Rijn IJssel, Educatie & Integratie Tevredenheidsonderzoek 2015 Rijn IJssel, Educatie & Integratie Zoetermeer, zaterdag 27 februari 2016 In opdracht van Rijn IJssel, Educatie & Integratie De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2011. BHP Groep Loopbaanadvisering

Tevredenheidsonderzoek 2011. BHP Groep Loopbaanadvisering Tevredenheidsonderzoek 2011 BHP Groep Loopbaanadvisering Zoetermeer, zaterdag 4 februari 2012 In opdracht van BHP Groep Loopbaanadvisering De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia/Stratus.

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Dienst inburgeren Landstede

Tevredenheidsonderzoek Dienst inburgeren Landstede Tevredenheidsonderzoek 2011 Dienst inburgeren Landstede Zoetermeer, zaterdag 4 februari 2012 In opdracht van Landstede De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Dienst inburgeren ROC Midden Nederland Participatieopleidingen

Tevredenheidsonderzoek Dienst inburgeren ROC Midden Nederland Participatieopleidingen Tevredenheidsonderzoek 2010 Dienst inburgeren ROC Midden Nederland Participatieopleidingen Zoetermeer, vrijdag 4 februari 2011 In opdracht van ROC Midden Nederland Participatieopleidingen De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

EIM onderdeel van Panteia

EIM onderdeel van Panteia EIM onderdeel van Panteia Monitor nieuw ondernemerschap 2006 Onderzoek voor Bedrijf & Beleid Monitor nieuw ondernemerschap 2006 Zoetermeer, 30 januari 2007 Dit onderzoek is gefinancierd door het Ministerie

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2015. Stap.nu Reïntegratie & Counseling

Tevredenheidsonderzoek 2015. Stap.nu Reïntegratie & Counseling Tevredenheidsonderzoek 2015 Stap.nu Reïntegratie & Counseling Zoetermeer, zaterdag 27 februari 2016 In opdracht van Stap.nu Reïntegratie & Counseling De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia.

Nadere informatie

Innovatie in het MKB in Noord-Nederland

Innovatie in het MKB in Noord-Nederland Innovatie in het MKB in C10978 Petra Gibcus en Yvonne Prince Zoetermeer, 16 juli 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of

Nadere informatie

De bijdrage van cohorten aan het niveau en de ontwikkeling van de arbeidsproductiviteit

De bijdrage van cohorten aan het niveau en de ontwikkeling van de arbeidsproductiviteit De bijdrage van cohorten aan het niveau en de ontwikkeling van de arbeidsproductiviteit Minirapportage drs. W.H.J Verhoeven dr. R.G.M. Kemp drs. H.H.M. Peeters Zoetermeer, 26 september 2002 Deze studie

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2015 / Plan B Loopbaanbegeleiding en re-integratie

Tevredenheidsonderzoek 2015 / Plan B Loopbaanbegeleiding en re-integratie Tevredenheidsonderzoek 2015 / 2016 Plan B Loopbaanbegeleiding en re-integratie Zoetermeer, donderdag 4 augustus 2016 In opdracht van Plan B Loopbaanbegeleiding en re-integratie De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2013-2014. Stichting ActiefTalent

Tevredenheidsonderzoek 2013-2014. Stichting ActiefTalent Tevredenheidsonderzoek 2013-2014 Stichting ActiefTalent Zoetermeer, donderdag 21 mei 2015 In opdracht van Stichting ActiefTalent De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van

Nadere informatie

Evaluatie campagne Doe meer met Afval. mening betrokken gemeenten

Evaluatie campagne Doe meer met Afval. mening betrokken gemeenten Evaluatie campagne Doe meer met Afval mening betrokken gemeenten Zoetermeer, 10 maart 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting

Nadere informatie

VBO Woonindex. Tweede kwartaal drs. P. Rosenboom

VBO Woonindex. Tweede kwartaal drs. P. Rosenboom VBO Woonindex Tweede 2008 drs. P. Rosenboom Zoetermeer, 10 juli 2008 In opdracht van VBO Makelaars. De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Stratus. Het gebruik van cijfers en/of teksten als

Nadere informatie

Bijdrage van buitenlandse werknemers aan innovatie in het MKB. drs. A. Bruins T. Span MSc drs. P. Gibcus

Bijdrage van buitenlandse werknemers aan innovatie in het MKB. drs. A. Bruins T. Span MSc drs. P. Gibcus Bijdrage van buitenlandse werknemers aan innovatie in het MKB drs. A. Bruins T. Span MSc drs. P. Gibcus Zoetermeer, december 2013 ISBN : 978-90-371-1096-8 Rapportnummer : A201363 Dit onderzoek is gefinancierd

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wajong Talenten B.V.

Tevredenheidsonderzoek Wajong Talenten B.V. Tevredenheidsonderzoek 2014 Wajong Talenten B.V. Zoetermeer, zondag 3 mei 2015 In opdracht van Wajong Talenten B.V. De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014-2015. Staatvandienst B.V.

Tevredenheidsonderzoek 2014-2015. Staatvandienst B.V. Tevredenheidsonderzoek 2014-2015 Staatvandienst B.V. Zoetermeer, donderdag 13 augustus 2015 In opdracht van Staatvandienst B.V. De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van

Nadere informatie

Kostenstructuur zand en grindvaart 2015 en raming 2016

Kostenstructuur zand en grindvaart 2015 en raming 2016 Kostenstructuur zand en grindvaart 2015 en raming 2016 Uitgave januari 2016 Rapport uitgebracht aan: Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart W. van der Geest C11540/2015/0187 Zoetermeer, 29 januari

Nadere informatie

Is uw vereniging toekomstbestendig en voorbereid op de Generatie XYZ? Onderzoek onder branche- en beroepsorganisaties en verenigingen

Is uw vereniging toekomstbestendig en voorbereid op de Generatie XYZ? Onderzoek onder branche- en beroepsorganisaties en verenigingen Is uw vereniging toekomstbestendig en voorbereid op de Generatie XYZ? Onderzoek onder branche- en beroepsorganisaties en verenigingen Zoetermeer, 6 juni 2013 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2015 / Replooy re-integratie & coaching vof

Tevredenheidsonderzoek 2015 / Replooy re-integratie & coaching vof Tevredenheidsonderzoek 2015 / 2016 Replooy re-integratie & coaching vof Zoetermeer, dinsdag 19 juli 2016 In opdracht van Replooy re-integratie & coaching vof De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Nieuwe Koers BV

Tevredenheidsonderzoek Nieuwe Koers BV Tevredenheidsonderzoek 2014 Nieuwe Koers BV Zoetermeer, vrijdag 13 februari 2015 In opdracht van Nieuwe Koers BV De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

Brancheonderzoek BNA. Conjunctuurmeting oktober 2012. Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten

Brancheonderzoek BNA. Conjunctuurmeting oktober 2012. Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten Brancheonderzoek BNA Conjunctuurmeting oktober 2012 Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten Jollemanhof 14 Postbus 19606 1000 GP Amsterdam T 020 555 36 66

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek id Plein

Tevredenheidsonderzoek id Plein Tevredenheidsonderzoek 2015 id Plein Zoetermeer, zondag 14 februari 2016 In opdracht van id Plein De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2015 / CS Works B.V.

Tevredenheidsonderzoek 2015 / CS Works B.V. Tevredenheidsonderzoek 2015 / 2016 CS Works B.V. Zoetermeer, donderdag 4 augustus 2016 In opdracht van CS Works B.V. De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Lest Best

Tevredenheidsonderzoek Lest Best Tevredenheidsonderzoek 2014-2015 Lest Best Zoetermeer, maandag 3 augustus 2015 In opdracht van Lest Best De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten

Nadere informatie

Financieringsmonitor MKB Starters

Financieringsmonitor MKB Starters Financieringsmonitor MKB Starters Starters en gevestigd MKB vergeleken Pim van der Valk Lia Smit Zoetermeer, 19 januari 2010 Dit onderzoek is gefinancierd door Ministerie van Economische Zaken Programmaonderzoek

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2013-2014. Coaching en Advisering

Tevredenheidsonderzoek 2013-2014. Coaching en Advisering Tevredenheidsonderzoek 2013-2014 Coaching en Advisering Zoetermeer, zondag 3 augustus 2014 In opdracht van Coaching en Advisering De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015. P&M arbeidsreintegratie

Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015. P&M arbeidsreintegratie Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015 P&M arbeidsreintegratie Zoetermeer, dinsdag 4 augustus 2015 In opdracht van P&M arbeidsreintegratie De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Work Solutions Nederland BV

Tevredenheidsonderzoek Work Solutions Nederland BV Tevredenheidsonderzoek 2014 Work Solutions Nederland BV Zoetermeer, vrijdag 13 februari 2015 In opdracht van Work Solutions Nederland BV De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek WNK Personeelsdiensten

Tevredenheidsonderzoek WNK Personeelsdiensten Tevredenheidsonderzoek 2014-2015 WNK Personeelsdiensten Zoetermeer, zondag 25 oktober 2015 In opdracht van WNK Personeelsdiensten De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik

Nadere informatie

Financieringsmonitor MKB

Financieringsmonitor MKB M200901 Financieringsmonitor MKB Eerste resultaten, december 2008 dr. J. Meijaard drs. W.D.M. van der Valk Zoetermeer, januari 2009 Dit onderzoek maakt deel uit van het programmaonderzoek MKB en Onderchap,

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014. SWA HR Diensten

Tevredenheidsonderzoek 2014. SWA HR Diensten Tevredenheidsonderzoek 2014 SWA HR Diensten Zoetermeer, vrijdag 13 februari 2015 In opdracht van SWA HR Diensten De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

M201218. Meer snelgroeiende bedrijven en meer krimpende bedrijven in Nederland

M201218. Meer snelgroeiende bedrijven en meer krimpende bedrijven in Nederland M201218 Meer snelgroeiende bedrijven en meer krimpende bedrijven in Nederland drs. D. Snel drs. N. Timmermans Zoetermeer, november 2012 Relatief veel snelgroeiende bedrijven in Nederland In deze rapportage

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek NCB Projecten BV

Tevredenheidsonderzoek NCB Projecten BV Tevredenheidsonderzoek 2015 NCB Projecten BV Zoetermeer, zondag 14 februari 2016 In opdracht van NCB Projecten BV De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

Second Opinion Achter de Lange Stallen

Second Opinion Achter de Lange Stallen Second Opinion Achter de Lange Stallen Henk J. Gianotten Capelle aan den IJssel, 5 februari 2013 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Henk Gianotten. Het gebruik van cijfers en/of teksten

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014-2015. Arbo Coaching B.V.

Tevredenheidsonderzoek 2014-2015. Arbo Coaching B.V. Tevredenheidsonderzoek 2014-2015 Arbo Coaching B.V. Zoetermeer, maandag 20 juli 2015 In opdracht van Arbo Coaching B.V. De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers

Nadere informatie

MKB Rating: smaakt naar meer Onderzoek naar bekendheid en gebruik van ratings door MKB-bedrijven

MKB Rating: smaakt naar meer Onderzoek naar bekendheid en gebruik van ratings door MKB-bedrijven MKB Rating: smaakt naar meer Onderzoek naar bekendheid en gebruik van ratings door MKB-bedrijven Lia Smit, Ro Braaksma, Pieter Fris Zoetermeer, december 2013 ISBN : 978-90-371-1108-8 Rapportnummer : A201374

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013. Baanfit verzuim en re-integratie

Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013. Baanfit verzuim en re-integratie Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013 Baanfit verzuim en re-integratie Zoetermeer, zaterdag 20 juli 2013 In opdracht van Baanfit verzuim en re-integratie De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij

Nadere informatie

Financiering bij familiebedrijven

Financiering bij familiebedrijven Financiering bij familiebedrijven Ro Braaksma Zoetermeer, 23 september 2011 Dit onderzoek is gefinancierd door het Centrum van het Familiebedrijf. De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij EIM.

Nadere informatie

Vertrouwen in eigen bedrijf keldert Ondernemersvertrouwen door de jaren heen

Vertrouwen in eigen bedrijf keldert Ondernemersvertrouwen door de jaren heen Vertrouwen in eigen bedrijf keldert Ondernemersvertrouwen door de jaren heen Bram van der Linden Zoetermeer, december 2013 ISBN : 978-90-371-1107-1 Rapportnummer : A201373 Dit onderzoek is gefinancierd

Nadere informatie

R200912. Inzicht in bedrijven die hun eerste. werknemer aantrekken. Creëren van een dataset. Sjaak Vollebregt Wim Verhoeven

R200912. Inzicht in bedrijven die hun eerste. werknemer aantrekken. Creëren van een dataset. Sjaak Vollebregt Wim Verhoeven R200912 Inzicht in bedrijven die hun eerste werknemer aantrekken Creëren van een dataset Sjaak Vollebregt Wim Verhoeven Zoetermeer, juli 2009 Dit onderzoek maakt deel uit van het programmaonderzoek MKB

Nadere informatie

Veldwerkverslag. Vrouwen in besluitvormende posities. Dataverzameling

Veldwerkverslag. Vrouwen in besluitvormende posities. Dataverzameling Veldwerkverslag Vrouwen in besluitvormende posities Dataverzameling Zoetermeer, 24 juni 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2009. Plooi Coaching

Tevredenheidsonderzoek 2009. Plooi Coaching Tevredenheidsonderzoek 2009 Zoetermeer, 19 mei 2010 In opdracht van De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Stratus. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in

Nadere informatie

1.1 Inleiding 5 1.2 Octrooidata: een resultaatvorm van innovatie 5 1.3 Doel van het onderzoek 6 1.4 Werkwijze 6. 2 Octrooischets Noordwest-Holland 9

1.1 Inleiding 5 1.2 Octrooidata: een resultaatvorm van innovatie 5 1.3 Doel van het onderzoek 6 1.4 Werkwijze 6. 2 Octrooischets Noordwest-Holland 9 Dit onderzoek is gefinancierd door het programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap, KvK Noordwest-Holland en tien andere regionale KvK's. Het onderzoek is uitgevoerd door EIM in samenwerking NL Octrooicentrum.

Nadere informatie

Rapport. van Kamer van Koophandel Nederland. Startersprofiel 2012. Datum uitgave. Januari 2013. onderwerp Startende ondernemers in beeld

Rapport. van Kamer van Koophandel Nederland. Startersprofiel 2012. Datum uitgave. Januari 2013. onderwerp Startende ondernemers in beeld Rapport Startersprofiel 2012 van Datum uitgave Januari 2013 onderwerp Startende ondernemers in beeld Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 3 2 Kerncijfers startende ondernemers... 4 2.1 Meer

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2009. Renga BV

Tevredenheidsonderzoek 2009. Renga BV Tevredenheidsonderzoek 2009 Zoetermeer, 1 juni 2010 In opdracht van De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Stratus. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in

Nadere informatie

VBO Woonindex. Vierde kwartaal 2008. drs. J.J.J. Donkers

VBO Woonindex. Vierde kwartaal 2008. drs. J.J.J. Donkers VBO Woonindex Vierde kwartaal 2008 drs. J.J.J. Donkers Zoetermeer, 7 januari 2009 In opdracht van VBO Makelaars. De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Stratus. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

Effecten invoering nieuwe ziektekostenstelsel 2006

Effecten invoering nieuwe ziektekostenstelsel 2006 Effecten invoering nieuwe ziektekostenstelsel 2006 Gevolgen voor de werkgeversbijdrage voor het MKB en het grootbedrijf M. Folkeringa P.J.M. Vroonhof Zoetermeer, 30 december 2003 Bestelnummer: M200311

Nadere informatie

MKB in regionaal perspectief 2006

MKB in regionaal perspectief 2006 MKB in regionaal perspectief 2006 Zoetermeer, juli 2006 ISBN: 90-371-0971-3 Bestelnummer: A200606 Prijs: 25,- Dit onderzoek maakt deel uit van het programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap, dat wordt gefinancierd

Nadere informatie

Algemeen beeld van het MKB in 2015

Algemeen beeld van het MKB in 2015 Algemeen beeld van het MKB in 2015 Dit onderzoek is gefinancierd door het programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap (www.ondernemerschap.nl) Drs. K.L. Bangma Drs. D. Snel Zoetermeer, 9 februari 2015 De

Nadere informatie

Brancheonderzoek BNA. Conjunctuurmeting voorjaar Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten

Brancheonderzoek BNA. Conjunctuurmeting voorjaar Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten Brancheonderzoek BNA Conjunctuurmeting voorjaar 2013 Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten Jollemanhof 14 Postbus 19606 1000 GP Amsterdam T 020 555 36

Nadere informatie

Bedrijvendynamiek in Nederland: goed of slecht?

Bedrijvendynamiek in Nederland: goed of slecht? M200509 Bedrijvendynamiek in Nederland: goed of slecht? Wim Verhoeven Petra Gibcus Pauline de Jong - 't Hart Zoetermeer, 8 december 2005 Bedrijvendynamiek in Nederland: goed of slecht? Bedrijvendynamiek

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015. Loopbaankamer

Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015. Loopbaankamer Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015 Loopbaankamer Zoetermeer, dinsdag 4 augustus 2015 In opdracht van Loopbaankamer De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2015. Werkelijk B.V.

Tevredenheidsonderzoek 2015. Werkelijk B.V. Tevredenheidsonderzoek 2015 Werkelijk B.V. Zoetermeer, zondag 31 januari 2016 In opdracht van Werkelijk B.V. De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten

Nadere informatie

Minirapportage biomaterialen

Minirapportage biomaterialen Minirapportage biomaterialen Arnoud Muizer Zoetermeer, juni 2013 ISBN-nummer : 978-90-371-1067-8 Rapportnummer : A201325 Dit onderzoek is gefinancierd door het programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014. Oog voor werk

Tevredenheidsonderzoek 2014. Oog voor werk Tevredenheidsonderzoek 2014 Oog voor werk Zoetermeer, vrijdag 30 januari 2015 In opdracht van Oog voor werk De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten

Nadere informatie

Rapport. van. Kamer v an Koophandel Nederland. Startersprofiel 2013. Datum uitgave Januari 2014. onderwerp Startende ondernemers in beeld

Rapport. van. Kamer v an Koophandel Nederland. Startersprofiel 2013. Datum uitgave Januari 2014. onderwerp Startende ondernemers in beeld Rapport Startersprofiel 2013 van Kamer van Koophandel Nederland Datum uitgave Januari 2014 onderwerp Startende ondernemers in beeld Pagina 1 v an 13 Inhoudsopgave 1 Samenvatting...3 2 Kerncijfers startende

Nadere informatie

Waar zijn allochtone werknemers in dienst?

Waar zijn allochtone werknemers in dienst? Waar zijn allochtone werknemers in dienst? Dr. Chantal Melser, drs. Jo van Cruchten en Leo van Toor In het najaar van 2 waren er 6,9 miljoen werknemers tussen de 15 en 65 jaar met één of meerdere banen.

Nadere informatie

Zoetermeer, 16 januari 2015

Zoetermeer, 16 januari 2015 Arbeidsmarkt Groothandel Bloemen en Planten 2014 Zoetermeer, 16 januari 2015 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning

Nadere informatie

Uitkomsten knelpuntenstudie

Uitkomsten knelpuntenstudie Uitkomsten knelpuntenstudie Heleen Stigter Maureen Lankhuizen Zoetermeer, september 2003 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij EIM. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of

Nadere informatie

Reactie marktruimte binnenstad Breda

Reactie marktruimte binnenstad Breda Reactie marktruimte binnenstad Breda Aanvulling Second Opinion n.a.v. Strabo-onderzoek H. J. Gianotten Capelle aan den IJssel, 26 juni 2013 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Garma bv. Het

Nadere informatie

Pilot Voorspelmodellen: de prijs van primaire kunststoffen

Pilot Voorspelmodellen: de prijs van primaire kunststoffen SCALES-paper N200404 Pilot Voorspelmodellen: de prijs van primaire kunststoffen drs. H.H.M. Peeters drs. W.H.J. Verhoeven Zoetermeer, maart 2004 The SCALES-paper series is an electronic working paper series

Nadere informatie

Ontwikkelingen in belastingopbrengsten en belastingdruk

Ontwikkelingen in belastingopbrengsten en belastingdruk Ontwikkelingen in belastingopbrengsten en belastingdruk 2000-2004 Zoetermeer, 11 januari 2006 Dit onderzoek is gefinancierd door MKB-Nederland. De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij EIM bv.

Nadere informatie