Brancheonderzoek BNA. Conjunctuurmeting voorjaar Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Brancheonderzoek BNA. Conjunctuurmeting voorjaar Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten"

Transcriptie

1 Brancheonderzoek BNA Conjunctuurmeting voorjaar 2013 Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten Jollemanhof 14 Postbus GP Amsterdam T F

2 In opdracht van BNA. Zoetermeer, mei 2013 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in artikelen, scripties en boeken is toegestaan mits de bron duidelijk wordt vermeld. Vermenigvuldigen en/of openbaarmaking in welke vorm ook, alsmede opslag in een retrieval system, is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van Panteia. Panteia aanvaardt geen aansprakelijkheid voor drukfouten en/of andere onvolkomenheden. The responsibility for the contents of this report lies with Panteia. Quoting numbers or text in papers, essays and books is permitted only when the source is clearly mentioned. No part of this publication may be copied and/or published in any form or by any means, or stored in a retrieval system, without the prior written permission of Panteia. Panteia does not accept responsibility for printing errors and/or other imperfections.

3 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1 Inleiding 5 2 Vooruitzichten Werkvoorraad Aantal nieuwe opdrachten Ontwikkeling omzet Ontwikkeling honorarium Ontwikkeling aantal medewerkers Ontwikkeling per marktsector Ontwikkeling per type opdracht Ontwikkeling per type opdrachtgever 14 3 Belemmeringen in bedrijfsvoering Vertraging projecten Verwachtingen over stimuleringsmaatregelen Omzetverdeling per land 17 3

4 Samenvatting De BNA peilt ieder half jaar de stemming in de branche met de conjunctuurpeiling. Hiervoor wordt een vaste vragenlijst gebruikt die aan alle bureaus is voorgelegd. Deze vaste aanpak maakt vergelijking van de resultaten in de tijd mogelijk. Een belangrijke indicator voor de branche is de werkvoorraad. Gemiddeld is er begin 2013 een werkvoorraad van circa 3,3 maanden. Dat is sinds de start van deze onderzoeksreeks een dieptepunt. Een half jaar geleden lag er gemiddeld voor 4 maanden werk op de plank. In het topjaar 2008 lag de werkvoorraad op een niveau van ruim 9 maanden. Daarbij komt dat in 2008 ruim 2 keer zoveel mensen werkten in de branche. De verwachtingen voor het aantal nieuwe opdrachten en de ontwikkeling van de omzet zijn niet positief. Meer dan de helft van de bureaus verwacht een daling in het aantal opdrachten en van de omzet. En dit werkt ook door in het aantal medewerkers dat het bureau in dienst kan houden. Hier verwachten de bureaus in 2013 een verdere daling van circa 5%. De weinig optimistische verwachtingen bij deze vragen zijn de afgelopen 5 metingen vrijwel gelijk en ze blijken in de praktijk helaas ook uit te komen. Van de kantorenmarkt verwachten de meeste bureaus weinig de komende tijd. Relatief positief zijn de verwachtingen in de gezondheidszorg en de gemengde projecten. De woningmarkt lijkt ook een kleine plus te laten zien. Misschien speelt hierbij de tijdelijke BTW-verlaging voor renovatieprojecten een rol. Kijken we naar de aard van de projecten dan zijn transformatie/renovatie, hergebruik/herontwikkeling en verbetering/verduurzaming de typen opdrachten waar bureaus net als bij de vorige metingen een duidelijke toename van het belang verwachten. Bureaus hebben duidelijk last van vertragingen in projecten. Het niet rondkomen van de financiering speelt hier een duidelijke rol. Als gevolg van deze vertragingen loopt ongeveer de helft van de bureaus 20% of meer omzet mis. De maatregelen van de overheid voor de woningmarkt hebben lang niet allemaal een positief effect voor de bureaus. De tijdelijke BTW verlaging wordt positief beoordeeld. De ingrepen in de hypotheekmarkt pakken volgens de bureaus vooral negatief uit. De ingrepen op de huurdersmarkt hebben geen of een negatief effect voor de bureaus. 4

5 1 Inleiding De BNA heeft de laatste jaren een onderzoeksagenda die bestaat uit de Benchmark die zich richt op de bedrijfseconomische prestaties van bureaus en twee halfjaarlijkse conjunctuurpeilingen. De laatste conjunctuurpeiling is april 2013 uitgevoerd. De vragen die in deze conjunctuurpeiling worden gesteld zijn binnen de bouwketen via het platform Cencobouw (overlegplatform van brancheverenigingen in de bouw en infra) afgestemd. Daardoor zijn de resultaten van het conjunctuuronderzoek van verschillende partijen in de bouwketen met elkaar te vergelijken. Per bureau 1 respondent Voor het onderzoek is per bureau één directeur-eigenaar uitgenodigd. Bij de tweede oproep is, indien aanwezig, een tweede directeur-eigenaar uitgenodigd. Bij de derde oproep is een eventuele derde directeur-eigenaar uitgenodigd. Per bureau kon maar één keer de vragenlijst worden ingevuld. In totaal zijn op deze manier bureaus uitgenodigd. Bij 14 bureaus is de mail niet aangekomen. 235 bureaus hebben de vragenlijst helemaal ingevuld. De netto-respons is hiermee 19%. Helaas zijn er dit keer te weinig deelnemers bij de 40+ bureaus om betrouwbare uitspraken te kunnen doen. De resultaten van deze deelnemers zijn samengevoegd in de categorie 20+ bureaus. Tabel 1 Verdeling respons Aantal respondenten In % aantal leden BNA 1 tot 5 medewerkers tot 10 medewerkers tot en groter 7 17 Totaal

6

7 2 Vooruitzichten 2.1 Werkvoorraad De werkvoorraad uitgedrukt in maanden verschilt sterk met de omvang van de bureaus. De resultaten van deze meting worden vergeleken met onderzoek dat in opdracht van de BNA vanaf 2008 is uitgevoerd. Werkvoorraad op dieptepunt De werkvoorraad is gezakt tot het laagste punt sinds de start van deze onderzoeksreeks. In 2011 leek de weg naar boven weer een beetje gevonden te zijn. Begin 2012 is de tweede dip echter duidelijk geworden en op het meetmoment is de situatie er niet beter op geworden. Bij de andere grootteklassen is de werkvoorraad vergelijkbaar met die van dit voorjaar. Bij deze ontwikkeling komt nog dat er de laatste jaren een aanzienlijke daling van het aantal medewerkers in de branche is. Ten opzichte van 2008 is meer dan de helft van de werkgelegenheid verdwenen in de branche. De werkvoorraad van 2013 is daarmee in absolute termen een veel kleinere voorraad want er worden veel minder medewerkers mee gedekt dan in topjaar De gemiddelde werkvoorraad bedraagt nu 3,3 maanden. In oktober 2012 lag er voor bijna 4 maanden werk op de plank. In Figuur 1 is als eerste jaar 2008 afgebeeld. Zoals gezegd was 2008 een erg goed jaar voor de branche. Figuur 1 Voor hoeveel maanden is er werkvoorraad? 20 mnd 16 mnd 17,3 14,9 12 mnd 8 mnd 4 mnd 11,1 9,5 8,2 9,1 8,4 6,7 5,6 4,8 7,8 7,7 5,9 5,0 3,9 12,0 9,5 8,1 6,5 4,4 12,0 7,5 7,6 5,5 4,1 8,9 6,9 4,9 5,3 3,5 10,8 7,1 4,9 4,6 3,6 9,0 6,6 5,2 4,3 2,9 0 mnd maart 2011 sept 2012 maart 2012 nov 2013 april 1 tot 5 5 tot tot tot en groter Bron: Panteia , USP 2009 en 2008, bewerking Panteia 7

8 Figuur 2 Beoordeling huidige werkvoorraad tot 5 1% 22% 7 5 tot 10 5% 29% 66% 10 tot 20 8% 88% % 29% 4 Totaal 2% 22% 75% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Groot Normaal Klein De huidige werkvoorraad wordt in het algemeen als klein ervaren. De grotere bureaus (20+) waarderen hun werkvoorraad relatief beter dan kleinere bureaus. De ontwikkelingen rond omzet, aantal FTE en tarieven bij BNA-leden zijn in Figuur 3 afgezet vanaf 2007 in de vorm van een indexcijfer (2007=100). Dit is gedaan op basis van de BNA Benchmark die steeds in het najaar wordt samengesteld op basis van het voorafgaande boekjaar. De externe uurtarieven voor architecten zijn nauwelijks veranderd sinds De omzet en de werkgelegenheid zijn fors gedaald. Figuur 3 Ontwikkeling omzet, aantal FTE en tarieven sinds omzet aantal fte tarief 8

9 59% verwacht daling aantal opdrachten 2.2 Aantal nieuwe opdrachten De prognoses voor 2013 zijn gevraagd voor het komende kwartaal en voor heel Het aantal optimistische bureaus voor 2013 is 20%. Het aantal opdrachten daalt voor heel 2013 gemiddeld met circa 5,5%. Figuur 4 Verwachte ontwikkeling aantal nieuwe opdrachten Daling met meer dan 10% 36% 40% 41% 4 Daling met 5% tot 10% 11% 15% 15% Blijft ongeveer gelijk 21% 31% 3 Stijging met 5% tot 10% 9% 9% 12% Stijging met meer dan 10% 8% 0% 5% 10% 15% 20% 30% 35% 40% 45% 50% 4e kwartaal 2012 Heel e kwartaal 2013 Heel

10 2.3 Ontwikkeling omzet 61% verwacht daling omzet De prognose voor de omzet laat bijna hetzelfde beeld zien als bij de ontwikkeling van het aantal opdrachten. 20% verwacht een stijging van de omzet in De verwachting is ten opzichte van 2012 enigszins positiever geworden. De gemiddelde omzetdaling werd in 2012 nog ingeschat op 5%. Inmiddels is de verwachte omzetdaling in negatieve zin bijgesteld naar 5, voor heel Als deze verwachting uitkomt, komt de omzet daarmee uit op 750 miljoen voor de branche in 2013 Figuur 5 Verwachte ontwikkeling omzet Daling met meer dan 10% 3 40% 4 4 Daling met 5% tot 10% 18% 15% 15% 1 Blijft ongeveer gelijk 19% 30% 32% Stijging met 5% tot 10% 8% 9% 10% 1 Stijging met meer dan 10% 0% 5% 10% 15% 20% 30% 35% 40% 45% 50% 4e kwartaal 2012 Heel e kwartaal 2013 Heel Ontwikkeling honorarium Daling honorarium met gemiddeld 2, Het honorarium staat al tijden onder druk en daarin is geen verandering gekomen volgens de leden van de BNA. Een kwart verwacht een daling met 5 procent of meer. De ontwikkeling van het honorarium daalt naar verwachting. Vergeleken met de beelden van het eerste kwartaal zijn de bureaus iets positiever op dit onderdeel. Vorig jaar was de verwachting een daling van 3,9% voor heel Voor 2013 wordt gemiddeld nog steeds een daling voorzien van 2,. Figuur 6 Verwachte ontwikkeling honorarium Daling met meer dan 10% 18% 2 19% Daling met 5% tot 10% 10% 6% 9% Blijft ongeveer gelijk 62% 65% 72% 7 Stijging met 5% tot 10% 2% 2% Stijging met meer dan 10% 0% 2% 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 4e kwartaal 2012 Heel e kwartaal 2013 Heel

11 2.5 Ontwikkeling aantal medewerkers Aantal medewerkers daalt met 5% De werkgelegenheid staat al jaren onder druk en 2013 is daarop geen uitzondering. De stemming is de laatste jaren onveranderd negatief. In 2013 is toch een minimale kentering te zien. Het aan aantal bureaus dat het aantal medewerkers ziet groeien is nu 5%. Een gemiddelde daling van 5% is de verwachting over het hele jaar bezien. In 2008 bedroeg de werkgelegenheid in de branche circa full-time banen. Als de verwachtingen uitkomen van de peiling gaat dat aantal in 2013 uitkomen op Figuur 7 Verwachting ontwikkeling aantal medewerkers Daling met meer dan 10% Daling met 5% tot 10% Blijft ongeveer gelijk Stijging met 5% tot 10% Stijging met meer dan 10% 1% 1% 0% 1% 1% 1% 2 26% 2 26% 2 26% % 46% 49% 45% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 4e kwartaal 2012 Heel e kwartaal 2013 Heel

12 2.6 Ontwikkeling per marktsector Alle marksectoren onder druk. Zorg en gemengde projecten relatief gunstig Wordt gekeken naar de marktsectoren, dan verwacht 2 van de bureaus een toename van het belang voor de eigen portefeuille bij gemengde projecten. De kantorenmarkt blijft zeer zwak en daar komt voorlopig weinig verbetering in. De woningmarkt lijkt het iets beter te gaan doen: verwacht daar een stijging van de omzet. Figuur 8 Ontwikkeling per marktsector Woningen 2% 39% 38% Kantoren 8% 26% 39% Winkels 10% 11% 2 35% Onderwijs 9% 12% 19% 19% 41% Gezondheidszorg % 32% Stedenbouw 1 12% 18% 41% Gemengde projecten % Overig 11% 20% 40% 0% 5% 10% 15% 20% 30% 35% 40% 45% Belang neemt af Blijft gelijk Belang neemt toe Niet actief in deze sector, wel plannen in 2011 Niet actief in deze sector en we hebben geen plannen 12

13 2.7 Ontwikkeling per type opdracht Afname nieuwbouw, toename transformatie, hergebruik en verbetering/-duurzaming. Transformatie/renovatie, hergebruik/herontwikkeling en verbetering/verduurzaming zijn de typen opdrachten waar bureaus net als bij de vorige meting een duidelijke toename van het belang verwachten. Planvroming, onderzoek, gebiedsontwikkeling en advies komt daar nu nog bij. Woningen en nieuwbouw in het algemeen bieden in 2012 volgens de meeste bureaus weinig kansen. De vorige 4 metingen gaven een vergelijkbaar beeld. Figuur 9 Ontwikkeling per type opdracht Nieuwbouw woningen 12% % Nieuwbouw overige gebouwen 9% 12% 32% 4 Transformatie/renovatie 1% 10% 31% 5 Hergebruik/herontwikkeling 8% 3 51% Verbetering/verduurzaming 2% 9% 11% 29% 48% Restauratie 1 20% 26% 32% Planvorming, onderzoek, gebiedsontwikkeling en advieswerk 15% 15% 2 39% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Belang neemt af Blijft gelijk Belang neemt toe Niet actief in dit segment, wel plannen Niet actief in dit segment en geen plannen 13

14 Minder opdrachten van ontwikkelaars, aannemers, corporaties en overheden. Particulieren doen het relatief goed. 2.8 Ontwikkeling per type opdrachtgever Ook aan de opdrachtgevers kant zijn verschuivingen te verwachten. Van projectontwikkelaars, corporaties en aannemers wordt dit jaar niet veel verwacht. Particulieren moeten de kar gaan trekken lijkt het. Figuur 10 Ontwikkeling aard van de opdrachtgevers 2 40% Particulieren 2 1% 28% 4 Bedrijfsleven 9% 50% 2 Projectontwikkelaars 5% 9% 1 40% 2 Aannemers 15% 6% % Woningcorporaties 6% 15% 1 21% Gezondheidszorg 1 20% 28% 22% Onderwijs 38% 2 2 Overheid overig 15% 31% 18% 3 Overig 12% 6% 30% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Belang neemt af Blijft gelijk Belang neemt toe Niet actief in dit segment, wel plannen Niet actief in dit segment en geen plannen 14

15 3 Belemmeringen in bedrijfsvoering In de meting van dit voorjaar zijn vragen gesteld over vertraging van projecten en de verwachtingen over de maatregelen voor het stimuleren van de woningmarkt. Bijna alle bureaus hebben last van vertraging in projecten 3.1 Vertraging projecten Bijna alle bureaus hebben last van vertraging bij de uitvoering van projecten. Alleen bij de kleinste bureaus zijn bureaus te vinden die geen last hiervan hebben. Er is gevraagd naar de redenen van de vertraging. De financiering van de projecten wordt hierbij met name door grotere bureaus het meest genoemd. Bij de grootste bureaus zelfs door iedereen. Onvoldoende voorverkoop speelt vooral in de woningmarkt waarin middelgrote bureaus actief zijn. Het terugschroeven van overheidsbudgetten raakt vooral de 20plus bureaus. Van trage besluitvorming heeft ruim de helft van de bureaus last. Figuur 11 Reden vertraging projecten Geen, heb geen last van vertraagde projecten 0% 21% Onvoldoende voorverkoop Projecten worden sterk versoberd Financiering komt niet rond Subsidie ingetrokken Grondexploitatie niet rond Terugschroeven budgetten overheden Vertraging van besluitvormingsprocedures 0% 8% 8% 56% % 62% 1 19% 40% 3 19% 4 28% 4 61% 60% 6 75% % 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 tot 5 5 tot tot plus 15

16 Helft bureaus loopt 20% omzet mis door vertragingen De vertragingen hebben een duidelijke invloed op de omzet van de bureaus. Bij bijna de helft van de bureaus gaat het om 20% of meer van de omzet die niet geleverd kan worden als gevolg van de vertragingen in de projecten. Figuur 12 Gevolgen voor de omzet van vertraging > 30 % % % 22% % 10% 2,5-5 % tot 2,5 % 2% 0% 1 0% 5% 10% 15% 20% 3.2 Verwachtingen over stimuleringsmaatregelen Het Rijk heeft zeven maatregelen voor de huizenmarkt genomen die relevant zijn voor de branche. BTW verlaging heeft grootste positieve effect De BTW-verlaging naar 6% voor renovatieprojecten heeft volgens bijna 60% van de BNA-leden een positief effect. Volgens circa 10% is het effect van deze maatregel negatief en de overige 30% verwacht geen effect. De bijdrage van het Rijk aan startersleningen heeft volgens meer dan 40% een positief effect. Het investeringsfonds voor energiebesparende maatregelen draagt volgens ruim een derde bij aan de omzet. Hypotheekmaatregelen helpen zeker niet De maatregelen op het gebied van hypotheken gaan de architectuur in ieder geval niet vooruit helpen. De stringentere eisen voor financieringen en de beperking van de aftrek hebben volgens meer dan de helft van de bureaus een negatief effect. Huurmarkt maatregels dragen evenmin bij Twee maatregelen hebben betrekking op de huurdersmarkt. Het doel van deze maatregelen is doorstroming te krijgen in deze sector. Er zijn veel mensen die in een te goedkope huurwoning zitten in verhouding tot hun inkomen. Het idee is de huur op basis van het inkomen te verhogen om zo deze groep te stimuleren om een huis te kopen. En als ze niet verhuizen voor de corporaties meer inkomsten te genereren waarmee zij weer nieuwbouw- en renovatieprojecten kunnen starten. Van deze huurmarktmaatregelen verwacht een groot deel van de branche niets. Er zijn meer mensen die er een negatief effect van verwachten dan een positief effect. 16

17 Figuur 13 Impact stimuleringsmaatregelen negatief effect positief effect Bijdrage van het Rijk aan startersleningen Investeringsfonds van 150 miljoen voor energiebesparende maatregelen Stringente financieringseisen voor starters Beperking van de hypotheekrenteaftrek Tijdelijke btw-verlaging naar 6% voor renovatie woningen Inkomensafhankelijke verhoging gereguleerde huren Verhuurdersheffing 80% 60% 40% 20% 0% 20% 40% 60% 80% Omzetverdeling per land Branche afhankelijk van Nederlandse markt Uit de BNA Benchmark van de laatste jaren blijkt dat veel architecten sterk afhankelijk zijn van de Nederlandse markt. Buitenlandse activiteiten hebben een beperkte schaal en slechts een deel van de bureaus is buiten de landsgrenzen actief. Dit deel neemt echter wel toe als we de uitslagen van de peiling van dit voorjaar bekijken. De grootste bureaus zijn inmiddels voor een substantieel deel van de omzet, zo n 1, op het buitenland gericht. Bij de grootste bureaus waarvan er helaas dit keer te weinig hebben deelgenomen om als aparte groep te laten zien, ligt dat percentage naar verwachting zelfs ruim boven de 30%. 17

18 België en Luxemburg en niet-eu landen Vergeleken met het vorige jaar is de omvang van de buitenlandse activiteiten bij alle bureaus wel gestegen. Er zijn ook duidelijke verschuivingen te zien: België en Luxemburg doen het relatief goed net als de niet-eu landen in Europa. Tabel 2 Omzetverdeling per land 1 tot 5 5 tot tot tot Nederland 97,3 98,2 96,4 98,2 97,6 97,6 83,0 86,5 Duitsland 0,6 0,2 0,7 1,0 0,1 0,0 0,0 1,8 Verenigd Koninkrijk 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 België/Luxemburg 0,2 0,6 1,4 0,1 1,0 1,2 6,7 0,8 Frankrijk 0,0 0,2 0,3 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 Projecten EU-Commissie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Overige EU-lidstaten 0,6 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,7 4,2 Overige landen Europa 0,4 0,2 0,4 0,2 0,3 1,0 8,3 0,6 Azië, Australië 0,2 0,5 0,5 0,1 0,2 0,2 1,3 2,8 Noord-Amerika 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,9 Zuid-Amerika 0,1 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afrika 0,5 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 De verwachtingen voor de verschillende regio s lopen uiteen. De motor van de Europese economie is dat ook voor architecten Duitsland: 50% ziet het belang van Duitsland toenemen. België en Luxemburg, Turkije en de niet-eu landen in Europa worden belangrijker. Azië en Australië zijn vooral markten voor de grote bureaus. Figuur 14 Verwachte veranderingen per regio Nederland Duitsland Verenigd Koninkrijk België-Luxemburg Frankrijk Turkije Projecten Europese Comissie Overige EU-lidstaten Overige landen in Europa Azië-Australië Noord-Amerika Zuid-Amerika Afrika 12% 6% 2% 5% 6% 5% 11% 6% 6% 2% 5% 5% 5% 18% 2 20% 35% 38% 46% 50% 6 58% 75% 68% 69% 66% 62% 72% 75% 8 90% 92% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Neemt in belang af Blijft in belang gelijk Neemt in belang toe 18

BNA Conjunctuurmeting

BNA Conjunctuurmeting BNA Conjunctuurmeting September 2011 Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten Jollemanhof 14 Postbus 19606 1000 GP Amsterdam T 020 555 36 66 F 020 555 36

Nadere informatie

Brancheonderzoek BNA. Conjunctuurpeiling voorjaar Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten

Brancheonderzoek BNA. Conjunctuurpeiling voorjaar Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten Brancheonderzoek BNA Conjunctuurpeiling voorjaar 2012 Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten Jollemanhof 14 Postbus 19606 1000 GP Amsterdam T 020 555 36

Nadere informatie

Brancheonderzoek BNA. Conjunctuurmeting oktober 2012. Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten

Brancheonderzoek BNA. Conjunctuurmeting oktober 2012. Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten Brancheonderzoek BNA Conjunctuurmeting oktober 2012 Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten Jollemanhof 14 Postbus 19606 1000 GP Amsterdam T 020 555 36 66

Nadere informatie

Conjunctuurpeiling BNA. Voorjaar René Vogels

Conjunctuurpeiling BNA. Voorjaar René Vogels Conjunctuurpeiling BNA Voorjaar 2014 René Vogels Zoetermeer, 22 april 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning

Nadere informatie

Conjunctuurpeiling BNA Voorjaar 2015

Conjunctuurpeiling BNA Voorjaar 2015 Conjunctuurpeiling BNA Voorjaar René Vogels Zoetermeer, 10 april De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in artikelen,

Nadere informatie

MKB-index april 2017

MKB-index april 2017 MKB-index april 2017 Zoetermeer, 4 mei 2017 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in artikelen, scripties en

Nadere informatie

De stand van Mediation in Nederland

De stand van Mediation in Nederland De stand van Mediation in Nederland drs. R.J.M. Vogels Zoetermeer, 17 november 2011 In opdracht van het Nederlands Mediation Instituut (NMI). De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Stratus.

Nadere informatie

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Fryslân

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Fryslân Personeelsmonitor Provincies Benchmarkrapport Zoetermeer, september 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning

Nadere informatie

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Zeeland

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Zeeland Personeelsmonitor Provincies Benchmarkrapport Zoetermeer, september 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning

Nadere informatie

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Gelderland

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Gelderland Personeelsmonitor Provincies Benchmarkrapport Zoetermeer, september 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning

Nadere informatie

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Drenthe

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Drenthe Personeelsmonitor Provincies Benchmarkrapport Zoetermeer, september 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning

Nadere informatie

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Zuid-Holland

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Zuid-Holland Personeelsmonitor Provincies Benchmarkrapport Zoetermeer, september 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning

Nadere informatie

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Limburg

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Limburg Personeelsmonitor Provincies Benchmarkrapport Zoetermeer, september 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning

Nadere informatie

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Flevoland

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Flevoland Personeelsmonitor Provincies Benchmarkrapport Zoetermeer, september 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning

Nadere informatie

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Noord-Holland

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Noord-Holland Personeelsmonitor Provincies Benchmarkrapport Zoetermeer, oktober 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning

Nadere informatie

De Watersector Exportindex (WEX)

De Watersector Exportindex (WEX) De Watersector Exportindex (WEX) Prognose 2005 drs. P. Gibcus drs. W.H.J. Verhoeven Zoetermeer, februari 2006 Dit onderzoek is gefinancierd door het programma Partners voor Water. De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2011. Dienst inburgeren Universiteit van Amsterdam, INTT

Tevredenheidsonderzoek 2011. Dienst inburgeren Universiteit van Amsterdam, INTT Tevredenheidsonderzoek 2011 Dienst inburgeren Universiteit van Amsterdam, INTT Zoetermeer, zaterdag 4 februari 2012 In opdracht van Universiteit van Amsterdam, INTT De verantwoordelijkheid voor de inhoud

Nadere informatie

Cliëntenaudit Bureau ABC

Cliëntenaudit Bureau ABC Cliëntenaudit Bureau ABC 2014 Zoetermeer 17 april 2015 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in artikelen, scripties

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Dienst inburgeren Hogeschool Inholland Amsterdam/Diemen

Tevredenheidsonderzoek Dienst inburgeren Hogeschool Inholland Amsterdam/Diemen Tevredenheidsonderzoek 2011 Dienst inburgeren Hogeschool Inholland Amsterdam/Diemen Zoetermeer, zaterdag 4 februari 2012 In opdracht van Hogeschool Inholland Amsterdam/Diemen De verantwoordelijkheid voor

Nadere informatie

De Watersector Exportindex (WEX)

De Watersector Exportindex (WEX) De Watersector Exportindex (WEX) prognose 2006 drs. P. Gibcus drs. W.H.J. Verhoeven Zoetermeer, februari 2007 Dit onderzoek is gefinancierd door het programma Partners voor Water. De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014 / Accessio Inburgering

Tevredenheidsonderzoek 2014 / Accessio Inburgering Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015 Accessio Inburgering Zoetermeer, woensdag 5 augustus 2015 In opdracht van Accessio Inburgering De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2011. Dienst inburgeren Studiecentrum Talen Eindhoven bv

Tevredenheidsonderzoek 2011. Dienst inburgeren Studiecentrum Talen Eindhoven bv Tevredenheidsonderzoek 2011 Dienst inburgeren Studiecentrum Talen Eindhoven bv Zoetermeer, zaterdag 4 februari 2012 In opdracht van Studiecentrum Talen Eindhoven bv De verantwoordelijkheid voor de inhoud

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2012. Jobcoach organisatie Trace Daelzicht

Tevredenheidsonderzoek 2012. Jobcoach organisatie Trace Daelzicht Tevredenheidsonderzoek 2012 Jobcoach organisatie Trace Daelzicht Zoetermeer, maandag 4 februari 2013 In opdracht van Jobcoach organisatie Trace Daelzicht De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Fox AOB

Tevredenheidsonderzoek Fox AOB Tevredenheidsonderzoek 2015 Fox AOB Zoetermeer, zondag 14 februari 2016 In opdracht van Fox AOB De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2015 / Hogeschool van Amsterdam

Tevredenheidsonderzoek 2015 / Hogeschool van Amsterdam Tevredenheidsonderzoek 2015 / 2016 Hogeschool van Amsterdam Zoetermeer, woensdag 9 november 2016 In opdracht van Hogeschool van Amsterdam De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015. Regionaal Autisme Centrum onderdeel Autismewerk.nl

Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015. Regionaal Autisme Centrum onderdeel Autismewerk.nl Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015 Regionaal Autisme Centrum onderdeel Autismewerk.nl Zoetermeer, vrijdag 13 november 2015 In opdracht van Regionaal Autisme Centrum onderdeel Autismewerk.nl De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Bouwers en hun gemeente

Bouwers en hun gemeente Bouwers en hun gemeente E e n pe iling in de aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezinge n 2014 1 2 Bouwers en hun gemeente E e n pe iling in de aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezinge n 2014 drs. Pim van

Nadere informatie

Kostenontwikkeling binnenvaart 2015 en raming 2016

Kostenontwikkeling binnenvaart 2015 en raming 2016 Kostenontwikkeling binnenvaart 2015 en raming 2016 Uitgave januari 2016 Rapport uitgebracht aan: Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart W. van der Geest C11540/2016/0188 Zoetermeer, 29 januari 2016

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014 / De Nieuwe Werkgever

Tevredenheidsonderzoek 2014 / De Nieuwe Werkgever Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015 De Nieuwe Werkgever Zoetermeer, dinsdag 4 augustus 2015 In opdracht van De Nieuwe Werkgever De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van

Nadere informatie

VBO Woonindex. Tweede kwartaal drs. P. Rosenboom

VBO Woonindex. Tweede kwartaal drs. P. Rosenboom VBO Woonindex Tweede 2008 drs. P. Rosenboom Zoetermeer, 10 juli 2008 In opdracht van VBO Makelaars. De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Stratus. Het gebruik van cijfers en/of teksten als

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek De Opstap, Leerwerktraject van De Kapstok

Tevredenheidsonderzoek De Opstap, Leerwerktraject van De Kapstok Tevredenheidsonderzoek 2014-2015 De Opstap, Leerwerktraject van De Kapstok Zoetermeer, maandag 3 augustus 2015 In opdracht van De Opstap, Leerwerktraject van De Kapstok De verantwoordelijkheid voor de

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek ROC De Leijgraaf

Tevredenheidsonderzoek ROC De Leijgraaf Tevredenheidsonderzoek 2015 ROC De Leijgraaf Zoetermeer, zondag 14 februari 2016 In opdracht van ROC De Leijgraaf De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2012 / A&P Partners

Tevredenheidsonderzoek 2012 / A&P Partners Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013 A&P Partners Zoetermeer, zaterdag 3 augustus 2013 In opdracht van A&P Partners De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

Ergernissen van ondernemers in het MKB Minirapportage

Ergernissen van ondernemers in het MKB Minirapportage Ergernissen van ondernemers in het MKB Minirapportage drs. C.M. Wiggers Zoetermeer, augustus 2003 Nummer: M200304 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij EIM. Het gebruik van cijfers en/of teksten

Nadere informatie

Bedrijvendynamiek en werkgelegenheid 1998-2012

Bedrijvendynamiek en werkgelegenheid 1998-2012 Bedrijvendynamiek en werkgelegenheid 1998-2012 drs. K.L. Bangma drs. A. Bruins drs. D. Snel drs. N. Timmermans Zoetermeer, 5 juli 2013 Rapportnummer : A201337 Dit onderzoek is gefinancierd door het programmaonderzoek

Nadere informatie

Uitgevoerd in opdracht van. Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2013 Provincies

Uitgevoerd in opdracht van. Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2013 Provincies Uitgevoerd in opdracht van Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2013 Provincies Zoetermeer, 17 september 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2015. AM Werk Reïntegratie BV

Tevredenheidsonderzoek 2015. AM Werk Reïntegratie BV Tevredenheidsonderzoek 2015 AM Werk Reïntegratie BV Zoetermeer, zondag 14 februari 2016 In opdracht van AM Werk Reïntegratie BV De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wajong Talenten B.V.

Tevredenheidsonderzoek Wajong Talenten B.V. Tevredenheidsonderzoek 2015 Wajong Talenten B.V. Zoetermeer, zondag 14 februari 2016 In opdracht van Wajong Talenten B.V. De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Jobcoach Company

Tevredenheidsonderzoek Jobcoach Company Tevredenheidsonderzoek 2014 Jobcoach Company Zoetermeer, vrijdag 13 februari 2015 In opdracht van Jobcoach Company De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2010 / Olympia uitzendbureau

Tevredenheidsonderzoek 2010 / Olympia uitzendbureau Tevredenheidsonderzoek 2010 / 2011 Olympia uitzendbureau Zoetermeer, donderdag 4 augustus 2011 In opdracht van Olympia uitzendbureau De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik

Nadere informatie

De oudere starter in Nederland Quick Service

De oudere starter in Nederland Quick Service De oudere starter in Nederland Quick Service Heleen Stigter Zoetermeer, januari 2003 Dit onderzoek maakt deel uit van het programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap, dat wordt gefinancierd door het Ministerie

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2015 ROC A12

Tevredenheidsonderzoek 2015 ROC A12 Tevredenheidsonderzoek 2015 ROC A12 Zoetermeer, zondag 14 februari 2016 In opdracht van ROC A12 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Nieuwland Opleidingen B.V.

Tevredenheidsonderzoek Nieuwland Opleidingen B.V. Tevredenheidsonderzoek 2015 Nieuwland Opleidingen B.V. Zoetermeer, zondag 14 februari 2016 In opdracht van Nieuwland Opleidingen B.V. De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek totaal inburgering bv

Tevredenheidsonderzoek totaal inburgering bv Tevredenheidsonderzoek 2015 totaal inburgering bv Zoetermeer, zondag 14 februari 2016 In opdracht van totaal inburgering bv De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Dienst inburgeren Landstede

Tevredenheidsonderzoek Dienst inburgeren Landstede Tevredenheidsonderzoek 2011 Dienst inburgeren Landstede Zoetermeer, zaterdag 4 februari 2012 In opdracht van Landstede De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014 / Stichting VluchtelingenWerk Zuidwest Nederland

Tevredenheidsonderzoek 2014 / Stichting VluchtelingenWerk Zuidwest Nederland Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015 Stichting VluchtelingenWerk Zuidwest Nederland Zoetermeer, donderdag 13 augustus 2015 In opdracht van Stichting VluchtelingenWerk Zuidwest Nederland De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Kengetallen ondernemerschap

Kengetallen ondernemerschap Kengetallen ondernemerschap Tabellenboek drs. N.G.L. Timmermans R. in 't Hout K. Bakker drs. W. H.J. Verhoeven Zoetermeer, 14 augustus 2009 Dit onderzoek is gefinancierd door het Ministerie van Economische

Nadere informatie

Evaluatie campagne Doe meer met Afval. mening betrokken gemeenten

Evaluatie campagne Doe meer met Afval. mening betrokken gemeenten Evaluatie campagne Doe meer met Afval mening betrokken gemeenten Zoetermeer, 10 maart 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek ROC Kop van Noord-Holland bedrijfsopleidingen

Tevredenheidsonderzoek ROC Kop van Noord-Holland bedrijfsopleidingen Tevredenheidsonderzoek 2013 ROC Kop van Noord-Holland bedrijfsopleidingen Zoetermeer, dinsdag 4 februari 2014 In opdracht van ROC Kop van Noord-Holland bedrijfsopleidingen De verantwoordelijkheid voor

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Dienst inburgeren ROC Mondriaan

Tevredenheidsonderzoek Dienst inburgeren ROC Mondriaan Tevredenheidsonderzoek 2010 Dienst inburgeren ROC Mondriaan Zoetermeer, vrijdag 4 februari 2011 In opdracht van ROC Mondriaan De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Dienst inburgeren ROC Midden Nederland Participatieopleidingen

Tevredenheidsonderzoek Dienst inburgeren ROC Midden Nederland Participatieopleidingen Tevredenheidsonderzoek 2010 Dienst inburgeren ROC Midden Nederland Participatieopleidingen Zoetermeer, vrijdag 4 februari 2011 In opdracht van ROC Midden Nederland Participatieopleidingen De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014. STE Languages

Tevredenheidsonderzoek 2014. STE Languages Tevredenheidsonderzoek 2014 STE Languages Zoetermeer, vrijdag 13 februari 2015 In opdracht van STE Languages De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek ROC Alfa-college, unit Educatie

Tevredenheidsonderzoek ROC Alfa-college, unit Educatie Tevredenheidsonderzoek 2014 ROC Alfa-college, unit Educatie Zoetermeer, vrijdag 13 februari 2015 In opdracht van ROC Alfa-college, unit Educatie De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia.

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Friesland College, FC-Extra,School voor Volwasseneneducatie

Tevredenheidsonderzoek Friesland College, FC-Extra,School voor Volwasseneneducatie Tevredenheidsonderzoek 2014 Friesland College, FC-Extra,School voor Volwasseneneducatie Zoetermeer, vrijdag 13 februari 2015 In opdracht van Friesland College, FC-Extra,School voor Volwasseneneducatie

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2015. Rijn IJssel, Educatie & Integratie

Tevredenheidsonderzoek 2015. Rijn IJssel, Educatie & Integratie Tevredenheidsonderzoek 2015 Rijn IJssel, Educatie & Integratie Zoetermeer, zaterdag 27 februari 2016 In opdracht van Rijn IJssel, Educatie & Integratie De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2015 / Pappenheim Re-integratie en Outplacement

Tevredenheidsonderzoek 2015 / Pappenheim Re-integratie en Outplacement Tevredenheidsonderzoek 2015 / 2016 Pappenheim Re-integratie en Outplacement Zoetermeer, dinsdag 19 juli 2016 In opdracht van Pappenheim Re-integratie en Outplacement De verantwoordelijkheid voor de inhoud

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2011. BHP Groep Loopbaanadvisering

Tevredenheidsonderzoek 2011. BHP Groep Loopbaanadvisering Tevredenheidsonderzoek 2011 BHP Groep Loopbaanadvisering Zoetermeer, zaterdag 4 februari 2012 In opdracht van BHP Groep Loopbaanadvisering De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia/Stratus.

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2015. Stap.nu Reïntegratie & Counseling

Tevredenheidsonderzoek 2015. Stap.nu Reïntegratie & Counseling Tevredenheidsonderzoek 2015 Stap.nu Reïntegratie & Counseling Zoetermeer, zaterdag 27 februari 2016 In opdracht van Stap.nu Reïntegratie & Counseling De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia.

Nadere informatie

Effecten BTW-verandering op het. gedrag van consumenten in de. Schilders- en stukadoorsbranche. drs. K.L. Bangma drs. D. Snel

Effecten BTW-verandering op het. gedrag van consumenten in de. Schilders- en stukadoorsbranche. drs. K.L. Bangma drs. D. Snel Effecten BTW-verandering op het gedrag van consumenten in de Schilders- en stukadoorsbranche drs. K.L. Bangma drs. D. Snel Zoetermeer, 23 maart 2012 Dit onderzoek is gefinancierd door CNV Vakmensen, FNV

Nadere informatie

Kunnen MKB-ondernemers de weg nog vinden? Veranderingen in de sociale zekerheid

Kunnen MKB-ondernemers de weg nog vinden? Veranderingen in de sociale zekerheid Kunnen MKB-ondernemers de weg nog vinden? Veranderingen in de sociale zekerheid Peter Brouwer Zoetermeer, april 2003 Dit onderzoek maakt deel uit van het programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap, dat

Nadere informatie

Stemming onder ondernemers in het MKB

Stemming onder ondernemers in het MKB Stemming onder ondernemers in het MKB ISBN : 978-90-371-1130-9 Rapportnummer : A201424 Dit onderzoek is gefinancierd door het programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap (www.ondernemerschap.nl) Panteia

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wajong Talenten B.V.

Tevredenheidsonderzoek Wajong Talenten B.V. Tevredenheidsonderzoek 2014 Wajong Talenten B.V. Zoetermeer, zondag 3 mei 2015 In opdracht van Wajong Talenten B.V. De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2013-2014. Stichting ActiefTalent

Tevredenheidsonderzoek 2013-2014. Stichting ActiefTalent Tevredenheidsonderzoek 2013-2014 Stichting ActiefTalent Zoetermeer, donderdag 21 mei 2015 In opdracht van Stichting ActiefTalent De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2015 / Plan B Loopbaanbegeleiding en re-integratie

Tevredenheidsonderzoek 2015 / Plan B Loopbaanbegeleiding en re-integratie Tevredenheidsonderzoek 2015 / 2016 Plan B Loopbaanbegeleiding en re-integratie Zoetermeer, donderdag 4 augustus 2016 In opdracht van Plan B Loopbaanbegeleiding en re-integratie De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

VBO Woonindex. Vierde kwartaal 2008. drs. J.J.J. Donkers

VBO Woonindex. Vierde kwartaal 2008. drs. J.J.J. Donkers VBO Woonindex Vierde kwartaal 2008 drs. J.J.J. Donkers Zoetermeer, 7 januari 2009 In opdracht van VBO Makelaars. De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Stratus. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Lest Best

Tevredenheidsonderzoek Lest Best Tevredenheidsonderzoek 2014-2015 Lest Best Zoetermeer, maandag 3 augustus 2015 In opdracht van Lest Best De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Gezamenlijke ID Stichting (GIDS)

Tevredenheidsonderzoek Gezamenlijke ID Stichting (GIDS) Tevredenheidsonderzoek 2014 Gezamenlijke ID Stichting (GIDS) Zoetermeer, vrijdag 13 februari 2015 In opdracht van Gezamenlijke ID Stichting (GIDS) De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia.

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Voorzet Arbeid B.V.

Tevredenheidsonderzoek Voorzet Arbeid B.V. Tevredenheidsonderzoek 2015 Voorzet Arbeid B.V. Zoetermeer, zondag 14 februari 2016 In opdracht van Voorzet Arbeid B.V. De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Nieuwe Koers BV

Tevredenheidsonderzoek Nieuwe Koers BV Tevredenheidsonderzoek 2014 Nieuwe Koers BV Zoetermeer, vrijdag 13 februari 2015 In opdracht van Nieuwe Koers BV De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014-2015. Staatvandienst B.V.

Tevredenheidsonderzoek 2014-2015. Staatvandienst B.V. Tevredenheidsonderzoek 2014-2015 Staatvandienst B.V. Zoetermeer, donderdag 13 augustus 2015 In opdracht van Staatvandienst B.V. De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2015 / Replooy re-integratie & coaching vof

Tevredenheidsonderzoek 2015 / Replooy re-integratie & coaching vof Tevredenheidsonderzoek 2015 / 2016 Replooy re-integratie & coaching vof Zoetermeer, dinsdag 19 juli 2016 In opdracht van Replooy re-integratie & coaching vof De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Voorzet Arbeid B.V.

Tevredenheidsonderzoek Voorzet Arbeid B.V. Tevredenheidsonderzoek 2014 Voorzet Arbeid B.V. Zoetermeer, vrijdag 13 februari 2015 In opdracht van Voorzet Arbeid B.V. De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek BrinQer Verzuim- en Re-integratiemanagement

Tevredenheidsonderzoek BrinQer Verzuim- en Re-integratiemanagement Tevredenheidsonderzoek 2014-2015 BrinQer Verzuim- en Re-integratiemanagement Zoetermeer, maandag 3 augustus 2015 In opdracht van BrinQer Verzuim- en Re-integratiemanagement De verantwoordelijkheid voor

Nadere informatie

Administratieve lasten Regeling invoer, uitvoer en verkeer van planten Nulmeting 2002

Administratieve lasten Regeling invoer, uitvoer en verkeer van planten Nulmeting 2002 Administratieve lasten Regeling invoer, uitvoer en verkeer van planten Nulmeting 2002 Frits Suyver Zoetermeer, 17 februari 2004 Dit onderzoek is gefinancierd door het Ministerie van Landbouw, Natuur en

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Work Solutions Nederland BV

Tevredenheidsonderzoek Work Solutions Nederland BV Tevredenheidsonderzoek 2014 Work Solutions Nederland BV Zoetermeer, vrijdag 13 februari 2015 In opdracht van Work Solutions Nederland BV De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015. P&M arbeidsreintegratie

Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015. P&M arbeidsreintegratie Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015 P&M arbeidsreintegratie Zoetermeer, dinsdag 4 augustus 2015 In opdracht van P&M arbeidsreintegratie De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Stichting Libra Revalidatie & Audiologie

Tevredenheidsonderzoek Stichting Libra Revalidatie & Audiologie Tevredenheidsonderzoek 2015 Stichting Libra Revalidatie & Audiologie Zoetermeer, zondag 14 februari 2016 In opdracht van Stichting Libra Revalidatie & Audiologie De verantwoordelijkheid voor de inhoud

Nadere informatie

Kostenstructuur zand en grindvaart 2015 en raming 2016

Kostenstructuur zand en grindvaart 2015 en raming 2016 Kostenstructuur zand en grindvaart 2015 en raming 2016 Uitgave januari 2016 Rapport uitgebracht aan: Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart W. van der Geest C11540/2015/0187 Zoetermeer, 29 januari

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek WNK Personeelsdiensten

Tevredenheidsonderzoek WNK Personeelsdiensten Tevredenheidsonderzoek 2014-2015 WNK Personeelsdiensten Zoetermeer, zondag 25 oktober 2015 In opdracht van WNK Personeelsdiensten De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2013-2014. Coaching en Advisering

Tevredenheidsonderzoek 2013-2014. Coaching en Advisering Tevredenheidsonderzoek 2013-2014 Coaching en Advisering Zoetermeer, zondag 3 augustus 2014 In opdracht van Coaching en Advisering De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2015 / CS Works B.V.

Tevredenheidsonderzoek 2015 / CS Works B.V. Tevredenheidsonderzoek 2015 / 2016 CS Works B.V. Zoetermeer, donderdag 4 augustus 2016 In opdracht van CS Works B.V. De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek id Plein

Tevredenheidsonderzoek id Plein Tevredenheidsonderzoek 2015 id Plein Zoetermeer, zondag 14 februari 2016 In opdracht van id Plein De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014. SWA HR Diensten

Tevredenheidsonderzoek 2014. SWA HR Diensten Tevredenheidsonderzoek 2014 SWA HR Diensten Zoetermeer, vrijdag 13 februari 2015 In opdracht van SWA HR Diensten De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

Global Entrepreneurship Monitor 2002

Global Entrepreneurship Monitor 2002 Global Entrepreneurship Monitor 2002 Niels Bosma Zoetermeer, 14 november 2002 Dit onderzoek maakt deel uit van het programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap, dat wordt gefinancierd door het Ministerie

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek

Tevredenheidsonderzoek Tevredenheidsonderzoek Voorbereid op de Toekomst (VOT) taal, advies & begeleiding meetperiode: 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017 Definitief rapport In opdracht van Voorbereid op de Toekomst (VOT) taal,

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014-2015. Arbo Coaching B.V.

Tevredenheidsonderzoek 2014-2015. Arbo Coaching B.V. Tevredenheidsonderzoek 2014-2015 Arbo Coaching B.V. Zoetermeer, maandag 20 juli 2015 In opdracht van Arbo Coaching B.V. De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek NCB Projecten BV

Tevredenheidsonderzoek NCB Projecten BV Tevredenheidsonderzoek 2015 NCB Projecten BV Zoetermeer, zondag 14 februari 2016 In opdracht van NCB Projecten BV De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek. Re-integratie Zeeland meetperiode: 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017 Definitief rapport

Tevredenheidsonderzoek. Re-integratie Zeeland meetperiode: 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017 Definitief rapport Tevredenheidsonderzoek Re-integratie Zeeland meetperiode: 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017 Definitief rapport In opdracht van Re-integratie Zeeland Zoetermeer, donderdag 3 augustus 2017 De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Effecten invoering dubbeltariefsysteem straattaxi

Effecten invoering dubbeltariefsysteem straattaxi Effecten invoering dubbeltariefsysteem straattaxi Dammis van 't Zelfde Zoetermeer, 16 september 2013 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek. Thatcher & Aalderink meetperiode: 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017 Definitief rapport

Tevredenheidsonderzoek. Thatcher & Aalderink meetperiode: 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017 Definitief rapport Tevredenheidsonderzoek Thatcher & Aalderink meetperiode: 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017 Definitief rapport In opdracht van Thatcher & Aalderink Zoetermeer, donderdag 3 augustus 2017 De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Wageningen University pilot avondonderwijs. Samenvatting van het monitoring- en evaluatieonderzoek

Wageningen University pilot avondonderwijs. Samenvatting van het monitoring- en evaluatieonderzoek Wageningen University pilot avondonderwijs Samenvatting van het monitoring- en evaluatieonderzoek Inge van den Ende en Roxanne de Vreede Zoetermeer, 17 februari 2017 De verantwoordelijkheid voor de inhoud

Nadere informatie

Innovatie in het MKB in Noord-Nederland

Innovatie in het MKB in Noord-Nederland Innovatie in het MKB in C10978 Petra Gibcus en Yvonne Prince Zoetermeer, 16 juli 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013. Baanfit verzuim en re-integratie

Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013. Baanfit verzuim en re-integratie Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013 Baanfit verzuim en re-integratie Zoetermeer, zaterdag 20 juli 2013 In opdracht van Baanfit verzuim en re-integratie De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2009. Plooi Coaching

Tevredenheidsonderzoek 2009. Plooi Coaching Tevredenheidsonderzoek 2009 Zoetermeer, 19 mei 2010 In opdracht van De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Stratus. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in

Nadere informatie

Is uw vereniging toekomstbestendig en voorbereid op de Generatie XYZ? Onderzoek onder branche- en beroepsorganisaties en verenigingen

Is uw vereniging toekomstbestendig en voorbereid op de Generatie XYZ? Onderzoek onder branche- en beroepsorganisaties en verenigingen Is uw vereniging toekomstbestendig en voorbereid op de Generatie XYZ? Onderzoek onder branche- en beroepsorganisaties en verenigingen Zoetermeer, 6 juni 2013 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Stichting Nieuwkomers en Vluchtelingenwerk Brabant Centraal Definitief rapport

Tevredenheidsonderzoek Stichting Nieuwkomers en Vluchtelingenwerk Brabant Centraal Definitief rapport Tevredenheidsonderzoek Stichting Nieuwkomers en Vluchtelingenwerk Brabant Centraal meetperiode: 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017 Definitief rapport In opdracht van Stichting Nieuwkomers en Vluchtelingenwerk

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek. Double Dutch Haarlem meetperiode: 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017 Definitief rapport

Tevredenheidsonderzoek. Double Dutch Haarlem meetperiode: 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017 Definitief rapport Tevredenheidsonderzoek Double Dutch Haarlem meetperiode: 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017 Definitief rapport In opdracht van Double Dutch Haarlem Zoetermeer, donderdag 3 augustus 2017 De verantwoordelijkheid

Nadere informatie