VBO Woonindex. Tweede kwartaal drs. P. Rosenboom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VBO Woonindex. Tweede kwartaal drs. P. Rosenboom"

Transcriptie

1 VBO Woonindex Tweede 2008 drs. P. Rosenboom Zoetermeer, 10 juli 2008

2 In opdracht van VBO Makelaars. De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Stratus. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in artikelen, scripties en boeken is toegestaan mits de bron duidelijk wordt vermeld. Vermenigvuldigen en/of openbaarmaking in welke vorm ook, alsmede opslag in een retrieval system, is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van Stratus. Stratus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor drukfouten en/of andere onvolkomenheden. The responsibility for the contents of this report lies with Stratus. Quoting numbers or text in papers, essays and books is permitted only when the source is clearly mentioned. No part of this publication may be copied and/or published in any form or by any means, or stored in a retrieval system, without the prior written permission of Stratus. Stratus does not accept responsibility for printing errors and/or other imperfections.

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 VBO Woonindex 9 3 Kopersindex 11 4 Verkopersindex 15 5 Het energielabel Bekendheid van het energielabel Invloed van het energielabel 19 Bijlage 1 Achtergrondkenmerken 21 3

4

5 1 Inleiding De VBO Woonindex meet de stemming van kopers en verkopers op de woningmarkt en hun verwachting voor de komende 12 maanden Aanleiding Vanaf het tweede van 2004 publiceert VBO Makelaars ieder de VBO Woonindex. De VBO Woonindex meet de stemming van consumenten over de huidige woningmarkt. De VBO Woonindex geeft één cijfer voor het huidige klimaat op de woningmarkt en één cijfer voor de verwachtingen voor het komende jaar. De VBO Woonindex bestaat verder uit twee onderdelen, te weten een kopersindex (de mening van consumenten die op dit moment zoeken naar een woning of dit op korte termijn willen gaan doen) en de verkopersindex (de mening van consumenten die op dit moment of binnenkort hun woning willen verkopen). In dit bericht worden de uitkomsten beschreven van de VBO Woonindex voor het tweede van Aanpak Internetenquête op Voor de twee onderdelen van de VBO Woonindex is een vragenlijst ontwikkeld die kan worden ingevuld met behulp van het internet. Bezoekers en accounthouders van kunnen de vragenlijst opstarten door het aanklikken van een link op de VBO-website. Afhankelijk van hun persoonlijke situatie, beantwoorden bezoekers en accounthouders óf het kopersdeel óf het verkopersdeel van de vragenlijst. Een vragenlijst voor kopers en verkopers De vragenlijst voor de VBO Woonindex bestaat uit de volgende onderdelen: Aspecten kopersindex Aspecten verkopersindex De economische situatie in Nederlanland De economische situatie in Neder- De financiële positie van het De financiële positie van het huishouden huishouden Het economische klimaat voor het Het economische klimaat voor het kopen van een woning verkopen van een woning De aantrekkelijkheid van het hypotheekrentepercentagpotheekrentepercentage De aantrekkelijkheid van het hy- De hoogte van het hypotheekbedrag dat maximaal kan worden drag dat maximaal kan worden De hoogte van het hypotheekbe- opgenomen opgenomen Het aanbod van bestaande koopwoningewoningen De vraag naar bestaande koop- Het aanbod van nieuwbouwwoningestaande koopwoningen De prijs die wordt geboden op be- De prijs die wordt gevraagd voor De positie van de verkoper bij de bestaande koopwoningen prijsonderhandeling De onderhandelingsmogelijkheden De termijn dat woningen te koop over de prijs van een bestaande staan koopwoning 5

6 Daarnaast is zowel aan kopers als verkopers het volgende gevraagd: Wie het momenteel voor het zeggen heeft op de woningmarkt (de koper of de verkoper). Of het een geschikt moment is om een woning te kopen of te verkopen. Ten slotte worden enkele achtergrondkenmerken van de respondenten opgevraagd (leeftijd, geslacht, opleidingsniveau en huur- of koopwoning). De verdelingen van deze achtergrondkenmerken zijn opgenomen in Bijlage I. Aanvullend op de standaard Woonindexvragen, is in het tweede een aantal vragen gesteld over het Energielabel dat sinds januari verplicht is bij de verkoop van woningen ouder dan tien jaar bezoekers hebben de vragenlijst beantwoord Respons In het tweede van 2008 hebben in totaal accounthouders en bezoekers van de vragenlijst opgestart en compleet beantwoord. Van deze groep hebben personen het kopersdeel van de vragenlijst beantwoord en 197 het verkopersdeel. In figuur 1 is een verdeling opgenomen van de respondenten naar typering van de huidige situatie. figuur 1 Typering huidige situatie respondenten van de VBO Woonindex (n=1.618, meerdere antwoorden mogelijk, waardoor de optelling van de verschillende categorieën boven de 100 procent uitkomt) 0% 25% 50% 75% 100% Net een woning gekocht / bezig met aankoop Op dit moment op zoek naar koopwoning of van plan dat te gaan doen Huidige woning net verkocht / bezig met verkoop 9,9% 17,2% 31,3% Van plan huidige woning binnenkort te gaan verkopen Bezoekt woningwebsites vanwege privé interesse in de woningmarkt Ik bezoek woningwebsites omdat ik beroepsmatig geïnteresseerd ben in de woningmarkt Geen van bovengenoemde Weet niet 14,1% 10,7% 12,1% 1,7% 38,5% Berekeningswijze VBO Woonindex Berekeningsmethode De VBO Woonindex en de kopers- en verkopersindex worden als volgt berekend: Per aspect (zie vorige pagina) is aan de kopers en verkopers gevraagd of dit in de afgelopen 12 maanden is verbeterd of verslechterd. Tevens is gevraagd naar een prognose voor de komende 12 maanden (zal het aspect verbeteren of verslechteren in de komende 12 maanden). Vervolgens is per aspect het aantal negatief gestemde kopers en verkopers in procenten afgetrokken van het aantal positief gestemde kopers 6

7 en verkopers in procenten. Dit gebeurt zowel voor de stemming op dit moment als voor de verwachting voor de komende 12 maanden. Respondenten die aangeven dat een aspect ongeveer gelijk zal blijven en de respondenten die geen mening hebben, blijven dus buiten de berekening. De kopers- en de verkopersindex worden berekend door over alle gevraagde aspecten te salderen. Elk aspect weegt dus even zwaar mee in de berekening. De VBO Woonindex wordt vervolgens berekend door het gemiddelde te nemen van de kopers- en de verkopersindex. Deze score wordt ieder berekend en vervolgens als indexcijfer ten opzicht van het 1 ste van 2005 weergegeven in de Woonindex in het volgende hoofdstuk (1 ste 2005 = 100) 1. Interpretatie VBO Woonindex en de kopers- en verkopersindex De interpretatiewijze van de scores van de kopers- en verkopersindex is als volgt: Op het moment dat er meer positief gestemde kopers en verkopers zijn, is de VBO Woonindex positief (met een maximum van 100, indien iedereen positief gestemd is). Op het moment dat er meer negatief gestemde kopers en verkopers zijn, is de VBO Woonindex negatief (met een maximum van -100, indien iedereen negatief gestemd is). Is de VBO Woonindex negatief, dan is de stemming op de woningmarkt in mineur, is de VBO Woonindex positief, dan is de stemming op de woningmarkt majeur. 1 Het indexcijfer in het eerste van 2005 was voor het huidige klimaat -5, en voor de verwachtingen voor de komende 12 maanden -2 7

8

9 2 VBO Woonindex Huidige klimaat VBO Woonindex voor het huidige klimaat staat in het tweede van 2008 op 75,1 De VBO Woonindex voor het tweede 2008 is ten opzichte van het vrige met ruim 14 punten gedaald tot 75,1. Dat wil zeggen dat de stemming van consumenten over de huidige markt gemiddeld genomen negatief is. De Woonindex heeft opnieuw een dieptepunt bereikt. De stemming van kopers en verkopers is nog nooit zo negatief geweest. De kredietcrisis in de financiële sector, de stijgende energie- en voedselprijzen en de hiermee gepaard gaande toename van de inflatie geven de consument weinig vertrouwen. Dit heeft zijn weerslag op de verkoop van woningen. De markt wordt hierdoor meer en meer een kopersmarkt waarbij de verkopers zich steeds meer zorgen maken over de lange termijnen dat woningen te koop staan. Het sentiment onder verkopers is op dit moment zeer slecht. figuur 2 VBO Woonindex huidige klimaat en verwachtingen voor het komende jaar Index 1e 2005 = 100 1e e e e e e e e e e e 2007 Huidige klimaat Verwachtingen voor de komende 12 maanden 4e e e 2008 Verwachtingen voor de komende 12 maanden afgenomen Verwachtingen voor het komende jaar De verwachtingen voor de komende 12 maanden blijven negatief. Dit komt door de negatieve verwachtingen van zowel kopers als verkopers. De stemming over de economische situatie in Nederland en het economisch klimaat voor het (ver)kopen van een woning is sterk gedaald bij zowel kopers als verkopers. Kopers hebben wel positieve verwachtingen voor de onderhandelingsmogelijkheden over de prijs van een bestaande koopwoning en het aanbod van bestaande koopwoningen. Over het algemeen zijn de verwachtingen van verkopers negatiever dan die van de kopers. De negatieve stemming onder de verkopers over de termijn dat woningen te koop staan en over de prijs die wordt geboden op een bestaande woning is nog steeds aanwezig. Zowel de kopers als de verkopers hebben negatieve verwachtin- 9

10 gen voor het economische klimaat voor het kopen van een woning, de aantrekkelijkheid van het hypotheekrentepercentage en de hoogte van het hypotheekbedrag dat maximaal kan worden opgenomen. 10

11 3 Kopersindex In deze paragraaf wordt ingegaan op de stemming van kopers (consumenten die actief bezig zijn met het zoeken naar een woning of dit op korte termijn van plan zijn) in het tweede van Kopersindex in tweede van 2008 staat op -21,5 De kopersindex stond in het tweede 2008 op -21,5. Hiermee is de kopersindex sterk gedaald ten opzichte van het vorige. Op bijna alle punten is de beoordeling van (potentiële) kopers veranderd en de meest opvallende verandering is het oordeel over de economische situatie in Nederland. Dit was tijdens het vorige al negatief, en is nu nog verder gedaald. Ook de stemming over het hypotheekrentepercentage en de hoogte van het hypotheekbedrag dat maximaal opgenomen kan worden is sterk gedaald. Wel wordt het aanbod van zowel nieuwe als bestaande woningen, de prijs die wordt gevraagd voor bestaande koopwoningen en de onderhandelingsmogelijkheden positiever beoordeeld. figuur 3 Kopersindex tweede 2008: huidige klimaat (n=1.421) Kopersindex -21,5-12,0 De economische situatie in Nederland -45,9-10,6 De financiële positie van het huishouden -8,5 10,3 Het economische klimaat voor het kopen van een woning -57,0-40,5 De aantrekkelijkheid van het hypotheekrentepercentage De hoogte van het hypotheekbedrag dat maximaal kan worden opgenomen Het aanbod van bestaande koopwoningen -56,6-40,4-17,9-15,7 26,5 18,0 Het aanbod van nieuwbouwwoningen 13,9 3,9 De prijs die wordt gevraagd voor bestaande koopwoningen De onderhandelingsmogelijkheden over de prijs van een bestaande koopwoning -40,8-54,7-1,2 15,4 2e e 2008 Verwachtingen voor het komende jaar staan in de min Ook de verwachtingen voor de komende 12 maanden van de (potentiële) kopers zijn in het tweede van 2008 negatiever gestemd. De kopers zijn in vergelijking met het vorige veel negatiever geworden over de economische situatie in Nederland, het hypotheekrentepercentage en de hoogte van het hypotheekbedrag dat maximaal opgenomen kan worden is sterk gedaald. 11

12 figuur 4 Kopersindex tweede 2008: verwachtingen voor het komende jaar (n=1.421) Kopersindex -20,8-11,5 De economische situatie in Nederland De financiële positie van het huishouden Het economische klimaat voor het kopen van een woning De aantrekkelijkheid van het hypotheekrentepercentage De hoogte van het hypotheekbedrag dat maximaal kan worden opgenomen Het aanbod van bestaande koopwoningen Het aanbod van nieuwbouwwoningen De prijs die wordt gevraagd voor bestaande koopwoningen De onderhandelingsmogelijkheden over de prijs van een bestaande koopwoning -52,6-28,6-13,9-44,1-28,2-65,1-24,1-55,4-26,1-12,6-26,8 3,4 24,0 17,4 6,8 0,2 25,3 9,3 2e e ,6 procent vindt het een geschikt moment om een woning te kopen Bijna 40 procent van de (potentiële) kopers is van mening dat het een geschikt moment is om een woning te kopen (zie figuur 5). Dit betekent een lichte daling ten opzichte van het vorige. Bijna 24 procent denkt dat het beter is om nog een jaar te wachten met het kopen van een woning en ruim 14 procent is van mening dat het beter is nog een paar jaar te wachten met het kopen van een woning. figuur 5 Vinden kopers het een geschikt moment om een woning te kopen, op dit moment en de komende 12 maanden (n=1.421) 0% 25% 50% 75% 100% Ja. het is nu een geschikt moment om te kopen 39,6% 44,5% Nee, je kunt beter nog een jaar wachten met het kopen van een woning Nee, je kunt beter nog een paar jaar wachten met het kopen van een woning Weet niet 23,6% 15,2% 14,4% 11,9% 22,4% 28,4% 2e e 2008 Volgens 43,3 procent is er sprake van een kopersmarkt Volgens de (potentiële) koper verschuift de macht nog steeds richting de koper en heeft de koper het dus voor het zeggen op de woningmarkt. Dit blijkt ook uit het dalende aantal kopers dat zegt dat de verkoper het voor het zeggen heeft. De groep kopers die van mening is dat de verhouding in evenwicht is daalt iets naar 28 procent. 12

13 figuur 6 Wie heeft het voor het zeggen op de woningmarkt volgens kopers (n=1.421) 0% 25% 50% 75% 100% De koper heeft het voor het zeggen De verkoper heeft het voor het zeggen De verhoudingen tussen kopers en verkopers zijn in evenwicht Geen mening 43,3% 32,5% 17,6% 24,3% 27,7% 28,9% 11,3% 14,2% 2e e

14

15 4 Verkopersindex In deze paragraaf wordt ingegaan op de stemming van verkopers (consumenten die actief bezig zijn met het verkopen van een woning of dit op korte termijn van plan zijn) in het tweede van Verkopersindex in het tweede 2008 staat op 39,1 De verkopersindex staat in het tweede van 2008 op -39,1. De negatieve tendens van de index heeft zich hiermee sterk doorgezet. Over bijna alle aspecten zijn de verkopers veel negatiever geworden. Met name de stemming over de economische situatie in Nederland is behoorlijk gedaald. Ook de aantrekkelijkheid van het hypotheekrentepercentage en de hoogte van het hypotheekbedrag dat maximaal kan worden opgenomen zijn sterk gedaald. Opvallend is dat de positie van de verkoper bij de prijsonderhandeling volgens de verkopers licht verbeterd is. figuur 7 Verkopersindex tweede 2008: huidige klimaat (n=197) Verkopersindex -39,1-19,7 De economische situatie in Nederland De financiële positie van het huishouden Het economische klimaat voor het verkopen van een woning De aantrekkelijkheid van het hypotheekrentepercentage De hoogte van het hypotheekbedrag dat maximaal kan worden opgenomen De vraag naar bestaande koopwoningen De prijs die wordt geboden op bestaande koopwoningen De positie van de verkoper bij de prijsonderhandeling De termijn dat woningen te koop staan -40,5-9,8-12,3-54,0-30,4-61,8-9,9-37,6-14,3-32,5-10,7-43,8-41,4-2,0-74,8-59,5 0,7 5,0 2e e 2008 Verwachtingen van verkopers voor het komende jaar negatief Ook de verwachtingen van verkopers voor het komende jaar zijn in het tweede van 2008 negatiever geworden. Bijna alle punten laten een dalend oordeel zien. De uitzonderingen hierop zijn de prijs die wordt geboden op bestaande woningen en de positie van de verkoper bij de prijsonderhandeling. Ook de verwachting voor de aantrekkelijkheid van het hypotheekrentepercentage en de hoogte van het hypotheekbedrag dat maximaal kan worden opgenomen is sterk negatief. 15

16 figuur 8 Verkopersindex tweede 2008: verwachtingen voor het komende jaar (n=197) Verkopersindex -35,3-22,2 De economische situatie in Nederland De financiële positie van het huishouden Het economische klimaat voor het verkopen van een woning De aantrekkelijkheid van het hypotheekrentepercentage De hoogte van het hypotheekbedrag dat maximaal kan worden opgenomen De vraag naar bestaande koopwoningen De prijs die wordt geboden op bestaande koopwoningen De positie van de verkoper bij de prijsonderhandeling De termijn dat woningen te koop staan -49,3-31,0-13,5-2,5-45,2-31,0-58,2-24,9-50,5-25,8-32,3-10,8-18,4-29,9-57,7-47,7 7,1 3,4 2e e 2008 Het aantal verkopers dat het tweede van 2008 een geschikt moment voor het verkopen van een woning vindt, is gedaald Bijna de helft van de verkopers vindt het tweede van 2008 een geschikt moment om een woning te verkopen. Dit is een lichte afname in vergelijking met het vierde. Toen vond 53,4 procent van de verkopers het een geschikt moment om te verkopen. Het aantal verkopers dat van mening is dat het beter zou zijn om een jaar te wachten is met 3 procent gestegen. Ook het percentage verkopers dat het beter vindt om nog een paar jaar te wachten is gestegen. 16

17 figuur 9 Vinden verkopers het een geschikt moment om een woning te verkopen, op dit moment en in de komende 12 maanden (n=197) 0% 25% 50% 75% 100% Ja. het is nu een geschikt moment om te verkopen 45,8% 53,4% Nee, je kunt beter nog een jaar wachten met het verkopen van een woning Nee, je kunt beter nog een paar jaar wachten met het verkopen van een woning Weet niet 13,7% 10,8% 15,5% 10,3% 25,0% 25,4% 2e e 2008 Ruim de helft van de verkopers is van mening dat de koper het voor het zeggen heeft op de woningmarkt Ruim de helft van de verkopers is van mening dat de kopers het voor het zeggen hebben op de woningmarkt; dit is een grotere groep dan tijdens het vorige. De groep verkopers die denkt dat de verkoper het voor het zeggen heeft is afgenomen. Ten slotte vindt 30,7 procent van de verkopers dat de verhoudingen tussen kopers en verkopers in evenwicht zijn. figuur 10 Wie heeft het voor het zeggen op de woningmarkt volgens verkopers (n=197) 0% 25% 50% 75% 100% De koper heeft het voor het zeggen 50,6% 44,8% De verkoper heeft het voor het zeggen De verhoudingen tussen kopers en verkopers zijn in evenwicht Geen mening 11,4% 17,4% 30,7% 31,5% 7,4% 6,2% 2e e

18

19 5 Het energielabel In het tweede van 2008 is een aantal aanvullende vragen gesteld aan de respondenten. Deze vragen gingen over het energielabel. De resultaten van deze vragen worden in dit hoofdstuk besproken. 5.1 Bekendheid van het energielabel Bijna alle respondenten hebben weleens gehoord van het energielabel Van de respondenten geeft bijna 60 procent aan bij het kopen van een woning op het energieverbruik te letten. Daarnaast hebben bijna alle respondenten weleens gehoord van het energielabel voor woningen. Ruim 62% van de ondervraagden geeft aan bij het kopen van een woning niet te letten op de aanwezigheid van het energielabel. Huurders letten meer op het energiegebruik van een woning (70 procent tegen 57 procent van de bezitters van een koopwoning), en op de aanwezigheid van het energielabel (51 procent tegen 34 procent van de bezitters van een koopwoning). Figuur 11 Bekendheid van het energielabel (n=494) 0% 25% 50% 75% 100% Let u bij het kopen van een woning op het energieverbruik van de woning? 40,3% 59,7% Heeft u wel eens gehoord van het energielabel voor woningen? 1,5% 98,5% Let u bij het kopen van een woning op de aanwezigheid van het energielabel? 37,6% 62,4% Ja Nee 5.2 Invloed van het energielabel De meerderheid denkt niet dat het energielabel een bijdrage levert aan de energiebesparing Ruim de helft van de respondenten (54,9 procent) denkt niet dat het energielabel van woningen een bijdrage levert aan energiebesparing in Nederland. De meerderheid van de respondenten die wel denkt dat het energielabel een bijdrage levert, denkt dat dit een geringe bijdrage zal zijn. 19

20 Figuur 12 Denkt u dat het energielabel van woningen een bijdrage levert aan energiebesparing in Nederland (n=508)? 0% 25% 50% 75% 100% Ja, een grote bijdrage 6,9% Ja, een geringe bijdrage 38,2% Nee, geen bijdrage 54,9% Het energielabel weegt voor de meerderheid niet zwaar mee bij de beslissing om een bepaalde woning te kopen De meerderheid van de respondenten (57,9 procent) geeft aan dat de score van het energielabel enigszins mee weegt bij de beslissing om een bepaalde woning te kopen. Toch antwoordt 27 procent dat het energielabel (heel) zwaar meeweegt. Figuur 13 Hoe zwaar weegt de score van het energielabel mee bij uw beslissing om een bepaalde woning te kopen (n=178)? 0% 25% 50% 75% 100% Heel zwaar 3,4% Zwaar 23,6% Een beetje Enigszins 57,9% Nauwelijks Niet 3,4% 11,8% 20

21 BIJLAGE 1 Achtergrondkenmerken Respondenten zijn gemiddeld genomen wat ouder De gemiddelde leeftijd van degenen die de VBO Woonindex op het internet hebben ingevuld is hoger dan die van de Nederlandse bevolking als geheel. Met name personen in de leeftijd van 25 tot en met 39 jaar zijn oververtegenwoordigd. Overigens ligt deze spreiding naar leeftijd voor de hand. Enerzijds heeft dit te maken met het gegeven dat de gebruikers van het internet niet evenredig zijn verdeeld naar leeftijd, en anderzijds met het gegeven dat niet in iedere leeftijdscategorie evenveel woningen worden gekocht en verkocht. figuur 14 Tweede 2008: respons en Nederlandse bevolking naar leeftijd (n=1.618) jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar 8,1% 6,5% 9,3% 8,3% 12,0% 9,9% 12,5% 10,0% 10,6% 10,8% 11,5% 13,3% 11,3% 11,6% 9,2% 16,2% jaar 3,9% 8,4% jaar 0,5% 8,1% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Nederlandse bevolking Respons Bron: Stratus, CBS....met een wat hogere opleiding... De deelnemers aan de internetenquête voor de VBO Woonindex zijn een stuk hoger opgeleid dan de gemiddelde Nederlandse bevolking. Zo is het aandeel van universitair en HBO-opgeleiden in de respons aanzienlijk hoger dan in de Nederlandse bevolking als geheel en het aandeel basis- en lager beroepsonderwijs aanzienlijk lager. 21

22 figuur 15 tweede 2008: respons VBO Woonindex en Nederlandse bevolking naar opleidingsniveau (n=1.618) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Universitair of vergelijkbaar 6,9% 17,4% HBO of vergelijkbaar 15,2% 45,2% MBO of vergelijkbaar 24,0% 32,2% VWO, HBS, HAVO MAVO, MULO, ULO Basis- en lager beroepsonderwijs 7,7% 7,1% 3,5% 9,4% 1,9% 29,1% Respons Nederlandse bevolking Bron: Stratus, CBS....en vaker van het mannelijke geslacht Ook is het aandeel van mannen in de respons iets hoger dan het aandeel binnen de Nederlandse bevolking. figuur 16 Tweede 2008: respons VBO Woonindex en Nederlandse bevolking naar geslacht (n=1.618) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Vrouw Man 49,0% 50,5% 51,0% 49,5% Respons Nederlandse bevolking Bron: Stratus, CBS. en vaker wonend in een koopwoning Ten slotte is het aandeel personen met een koopwoning in de respons hoger dan dat van de Nederlandse bevolking als geheel. Van degenen die de vragenlijst hebben ingevuld in het tweede van 2008 heeft bijna 80% een koopwoning. 22

23 figuur 17 Tweede 2008: respons en Nederlandse bevolking naar type woning (n=616) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Huurwoning 20,5% 47,8% Koopwoning 52,2% 79,5% Respons Nederlandse bevolking Bron: Stratus, CBS. 23

VBO Woonindex. Vierde kwartaal 2008. drs. J.J.J. Donkers

VBO Woonindex. Vierde kwartaal 2008. drs. J.J.J. Donkers VBO Woonindex Vierde kwartaal 2008 drs. J.J.J. Donkers Zoetermeer, 7 januari 2009 In opdracht van VBO Makelaars. De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Stratus. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

Figuur 11 Bekendheid van het energielabel (n=494) Let u bij het kopen van een woning op het energieverbruik van de woning?

Figuur 11 Bekendheid van het energielabel (n=494) Let u bij het kopen van een woning op het energieverbruik van de woning? 5 Het energielabel In het tweede kwartaal van 2008 is een aantal aanvullende vragen gesteld aan de respondenten. Deze vragen gingen over het energielabel. De resultaten van deze vragen worden in dit hoofdstuk

Nadere informatie

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Fryslân

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Fryslân Personeelsmonitor Provincies Benchmarkrapport Zoetermeer, september 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning

Nadere informatie

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Zeeland

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Zeeland Personeelsmonitor Provincies Benchmarkrapport Zoetermeer, september 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning

Nadere informatie

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Gelderland

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Gelderland Personeelsmonitor Provincies Benchmarkrapport Zoetermeer, september 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning

Nadere informatie

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Drenthe

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Drenthe Personeelsmonitor Provincies Benchmarkrapport Zoetermeer, september 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning

Nadere informatie

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Zuid-Holland

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Zuid-Holland Personeelsmonitor Provincies Benchmarkrapport Zoetermeer, september 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning

Nadere informatie

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Limburg

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Limburg Personeelsmonitor Provincies Benchmarkrapport Zoetermeer, september 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning

Nadere informatie

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Flevoland

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Flevoland Personeelsmonitor Provincies Benchmarkrapport Zoetermeer, september 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning

Nadere informatie

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Noord-Holland

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Noord-Holland Personeelsmonitor Provincies Benchmarkrapport Zoetermeer, oktober 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning

Nadere informatie

MKB-index april 2017

MKB-index april 2017 MKB-index april 2017 Zoetermeer, 4 mei 2017 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in artikelen, scripties en

Nadere informatie

BNA Conjunctuurmeting

BNA Conjunctuurmeting BNA Conjunctuurmeting September 2011 Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten Jollemanhof 14 Postbus 19606 1000 GP Amsterdam T 020 555 36 66 F 020 555 36

Nadere informatie

5 Starters op de markt voor koopwoningen

5 Starters op de markt voor koopwoningen 5 Starters op de markt voor koopwoningen In het derde kwartaal van 2008 is een aantal aanvullende vragen gesteld aan personen die op dit moment een woning huren en zich oriënteren op een koopwoning. Dit

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2011. Dienst inburgeren Studiecentrum Talen Eindhoven bv

Tevredenheidsonderzoek 2011. Dienst inburgeren Studiecentrum Talen Eindhoven bv Tevredenheidsonderzoek 2011 Dienst inburgeren Studiecentrum Talen Eindhoven bv Zoetermeer, zaterdag 4 februari 2012 In opdracht van Studiecentrum Talen Eindhoven bv De verantwoordelijkheid voor de inhoud

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2011. Dienst inburgeren Universiteit van Amsterdam, INTT

Tevredenheidsonderzoek 2011. Dienst inburgeren Universiteit van Amsterdam, INTT Tevredenheidsonderzoek 2011 Dienst inburgeren Universiteit van Amsterdam, INTT Zoetermeer, zaterdag 4 februari 2012 In opdracht van Universiteit van Amsterdam, INTT De verantwoordelijkheid voor de inhoud

Nadere informatie

De stand van Mediation in Nederland

De stand van Mediation in Nederland De stand van Mediation in Nederland drs. R.J.M. Vogels Zoetermeer, 17 november 2011 In opdracht van het Nederlands Mediation Instituut (NMI). De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Stratus.

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2012. Jobcoach organisatie Trace Daelzicht

Tevredenheidsonderzoek 2012. Jobcoach organisatie Trace Daelzicht Tevredenheidsonderzoek 2012 Jobcoach organisatie Trace Daelzicht Zoetermeer, maandag 4 februari 2013 In opdracht van Jobcoach organisatie Trace Daelzicht De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Dienst inburgeren Hogeschool Inholland Amsterdam/Diemen

Tevredenheidsonderzoek Dienst inburgeren Hogeschool Inholland Amsterdam/Diemen Tevredenheidsonderzoek 2011 Dienst inburgeren Hogeschool Inholland Amsterdam/Diemen Zoetermeer, zaterdag 4 februari 2012 In opdracht van Hogeschool Inholland Amsterdam/Diemen De verantwoordelijkheid voor

Nadere informatie

Cliëntenaudit Bureau ABC

Cliëntenaudit Bureau ABC Cliëntenaudit Bureau ABC 2014 Zoetermeer 17 april 2015 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in artikelen, scripties

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Fox AOB

Tevredenheidsonderzoek Fox AOB Tevredenheidsonderzoek 2015 Fox AOB Zoetermeer, zondag 14 februari 2016 In opdracht van Fox AOB De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014 / Accessio Inburgering

Tevredenheidsonderzoek 2014 / Accessio Inburgering Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015 Accessio Inburgering Zoetermeer, woensdag 5 augustus 2015 In opdracht van Accessio Inburgering De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015. Regionaal Autisme Centrum onderdeel Autismewerk.nl

Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015. Regionaal Autisme Centrum onderdeel Autismewerk.nl Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015 Regionaal Autisme Centrum onderdeel Autismewerk.nl Zoetermeer, vrijdag 13 november 2015 In opdracht van Regionaal Autisme Centrum onderdeel Autismewerk.nl De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2015 / Hogeschool van Amsterdam

Tevredenheidsonderzoek 2015 / Hogeschool van Amsterdam Tevredenheidsonderzoek 2015 / 2016 Hogeschool van Amsterdam Zoetermeer, woensdag 9 november 2016 In opdracht van Hogeschool van Amsterdam De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het

Nadere informatie

De Watersector Exportindex (WEX)

De Watersector Exportindex (WEX) De Watersector Exportindex (WEX) prognose 2006 drs. P. Gibcus drs. W.H.J. Verhoeven Zoetermeer, februari 2007 Dit onderzoek is gefinancierd door het programma Partners voor Water. De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

De Watersector Exportindex (WEX)

De Watersector Exportindex (WEX) De Watersector Exportindex (WEX) Prognose 2005 drs. P. Gibcus drs. W.H.J. Verhoeven Zoetermeer, februari 2006 Dit onderzoek is gefinancierd door het programma Partners voor Water. De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek De Opstap, Leerwerktraject van De Kapstok

Tevredenheidsonderzoek De Opstap, Leerwerktraject van De Kapstok Tevredenheidsonderzoek 2014-2015 De Opstap, Leerwerktraject van De Kapstok Zoetermeer, maandag 3 augustus 2015 In opdracht van De Opstap, Leerwerktraject van De Kapstok De verantwoordelijkheid voor de

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2012 / A&P Partners

Tevredenheidsonderzoek 2012 / A&P Partners Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013 A&P Partners Zoetermeer, zaterdag 3 augustus 2013 In opdracht van A&P Partners De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

Ergernissen van ondernemers in het MKB Minirapportage

Ergernissen van ondernemers in het MKB Minirapportage Ergernissen van ondernemers in het MKB Minirapportage drs. C.M. Wiggers Zoetermeer, augustus 2003 Nummer: M200304 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij EIM. Het gebruik van cijfers en/of teksten

Nadere informatie

Conjunctuurpeiling BNA Voorjaar 2015

Conjunctuurpeiling BNA Voorjaar 2015 Conjunctuurpeiling BNA Voorjaar René Vogels Zoetermeer, 10 april De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in artikelen,

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek ROC De Leijgraaf

Tevredenheidsonderzoek ROC De Leijgraaf Tevredenheidsonderzoek 2015 ROC De Leijgraaf Zoetermeer, zondag 14 februari 2016 In opdracht van ROC De Leijgraaf De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014 / De Nieuwe Werkgever

Tevredenheidsonderzoek 2014 / De Nieuwe Werkgever Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015 De Nieuwe Werkgever Zoetermeer, dinsdag 4 augustus 2015 In opdracht van De Nieuwe Werkgever De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van

Nadere informatie

Kostenontwikkeling binnenvaart 2015 en raming 2016

Kostenontwikkeling binnenvaart 2015 en raming 2016 Kostenontwikkeling binnenvaart 2015 en raming 2016 Uitgave januari 2016 Rapport uitgebracht aan: Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart W. van der Geest C11540/2016/0188 Zoetermeer, 29 januari 2016

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wajong Talenten B.V.

Tevredenheidsonderzoek Wajong Talenten B.V. Tevredenheidsonderzoek 2015 Wajong Talenten B.V. Zoetermeer, zondag 14 februari 2016 In opdracht van Wajong Talenten B.V. De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Jobcoach Company

Tevredenheidsonderzoek Jobcoach Company Tevredenheidsonderzoek 2014 Jobcoach Company Zoetermeer, vrijdag 13 februari 2015 In opdracht van Jobcoach Company De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014. STE Languages

Tevredenheidsonderzoek 2014. STE Languages Tevredenheidsonderzoek 2014 STE Languages Zoetermeer, vrijdag 13 februari 2015 In opdracht van STE Languages De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2015. AM Werk Reïntegratie BV

Tevredenheidsonderzoek 2015. AM Werk Reïntegratie BV Tevredenheidsonderzoek 2015 AM Werk Reïntegratie BV Zoetermeer, zondag 14 februari 2016 In opdracht van AM Werk Reïntegratie BV De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2010 / Olympia uitzendbureau

Tevredenheidsonderzoek 2010 / Olympia uitzendbureau Tevredenheidsonderzoek 2010 / 2011 Olympia uitzendbureau Zoetermeer, donderdag 4 augustus 2011 In opdracht van Olympia uitzendbureau De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Nieuwland Opleidingen B.V.

Tevredenheidsonderzoek Nieuwland Opleidingen B.V. Tevredenheidsonderzoek 2015 Nieuwland Opleidingen B.V. Zoetermeer, zondag 14 februari 2016 In opdracht van Nieuwland Opleidingen B.V. De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2015 ROC A12

Tevredenheidsonderzoek 2015 ROC A12 Tevredenheidsonderzoek 2015 ROC A12 Zoetermeer, zondag 14 februari 2016 In opdracht van ROC A12 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting

Nadere informatie

Brancheonderzoek BNA. Conjunctuurmeting oktober 2012. Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten

Brancheonderzoek BNA. Conjunctuurmeting oktober 2012. Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten Brancheonderzoek BNA Conjunctuurmeting oktober 2012 Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten Jollemanhof 14 Postbus 19606 1000 GP Amsterdam T 020 555 36 66

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek totaal inburgering bv

Tevredenheidsonderzoek totaal inburgering bv Tevredenheidsonderzoek 2015 totaal inburgering bv Zoetermeer, zondag 14 februari 2016 In opdracht van totaal inburgering bv De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014 / Stichting VluchtelingenWerk Zuidwest Nederland

Tevredenheidsonderzoek 2014 / Stichting VluchtelingenWerk Zuidwest Nederland Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015 Stichting VluchtelingenWerk Zuidwest Nederland Zoetermeer, donderdag 13 augustus 2015 In opdracht van Stichting VluchtelingenWerk Zuidwest Nederland De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

De oudere starter in Nederland Quick Service

De oudere starter in Nederland Quick Service De oudere starter in Nederland Quick Service Heleen Stigter Zoetermeer, januari 2003 Dit onderzoek maakt deel uit van het programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap, dat wordt gefinancierd door het Ministerie

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek ROC Kop van Noord-Holland bedrijfsopleidingen

Tevredenheidsonderzoek ROC Kop van Noord-Holland bedrijfsopleidingen Tevredenheidsonderzoek 2013 ROC Kop van Noord-Holland bedrijfsopleidingen Zoetermeer, dinsdag 4 februari 2014 In opdracht van ROC Kop van Noord-Holland bedrijfsopleidingen De verantwoordelijkheid voor

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2011. BHP Groep Loopbaanadvisering

Tevredenheidsonderzoek 2011. BHP Groep Loopbaanadvisering Tevredenheidsonderzoek 2011 BHP Groep Loopbaanadvisering Zoetermeer, zaterdag 4 februari 2012 In opdracht van BHP Groep Loopbaanadvisering De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia/Stratus.

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2015 / Pappenheim Re-integratie en Outplacement

Tevredenheidsonderzoek 2015 / Pappenheim Re-integratie en Outplacement Tevredenheidsonderzoek 2015 / 2016 Pappenheim Re-integratie en Outplacement Zoetermeer, dinsdag 19 juli 2016 In opdracht van Pappenheim Re-integratie en Outplacement De verantwoordelijkheid voor de inhoud

Nadere informatie

Bouwers en hun gemeente

Bouwers en hun gemeente Bouwers en hun gemeente E e n pe iling in de aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezinge n 2014 1 2 Bouwers en hun gemeente E e n pe iling in de aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezinge n 2014 drs. Pim van

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wajong Talenten B.V.

Tevredenheidsonderzoek Wajong Talenten B.V. Tevredenheidsonderzoek 2014 Wajong Talenten B.V. Zoetermeer, zondag 3 mei 2015 In opdracht van Wajong Talenten B.V. De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek ROC Alfa-college, unit Educatie

Tevredenheidsonderzoek ROC Alfa-college, unit Educatie Tevredenheidsonderzoek 2014 ROC Alfa-college, unit Educatie Zoetermeer, vrijdag 13 februari 2015 In opdracht van ROC Alfa-college, unit Educatie De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia.

Nadere informatie

Uitgevoerd in opdracht van. Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2013 Provincies

Uitgevoerd in opdracht van. Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2013 Provincies Uitgevoerd in opdracht van Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2013 Provincies Zoetermeer, 17 september 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2015. Stap.nu Reïntegratie & Counseling

Tevredenheidsonderzoek 2015. Stap.nu Reïntegratie & Counseling Tevredenheidsonderzoek 2015 Stap.nu Reïntegratie & Counseling Zoetermeer, zaterdag 27 februari 2016 In opdracht van Stap.nu Reïntegratie & Counseling De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia.

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Friesland College, FC-Extra,School voor Volwasseneneducatie

Tevredenheidsonderzoek Friesland College, FC-Extra,School voor Volwasseneneducatie Tevredenheidsonderzoek 2014 Friesland College, FC-Extra,School voor Volwasseneneducatie Zoetermeer, vrijdag 13 februari 2015 In opdracht van Friesland College, FC-Extra,School voor Volwasseneneducatie

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Dienst inburgeren Landstede

Tevredenheidsonderzoek Dienst inburgeren Landstede Tevredenheidsonderzoek 2011 Dienst inburgeren Landstede Zoetermeer, zaterdag 4 februari 2012 In opdracht van Landstede De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2015. Rijn IJssel, Educatie & Integratie

Tevredenheidsonderzoek 2015. Rijn IJssel, Educatie & Integratie Tevredenheidsonderzoek 2015 Rijn IJssel, Educatie & Integratie Zoetermeer, zaterdag 27 februari 2016 In opdracht van Rijn IJssel, Educatie & Integratie De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Dienst inburgeren ROC Mondriaan

Tevredenheidsonderzoek Dienst inburgeren ROC Mondriaan Tevredenheidsonderzoek 2010 Dienst inburgeren ROC Mondriaan Zoetermeer, vrijdag 4 februari 2011 In opdracht van ROC Mondriaan De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Dienst inburgeren ROC Midden Nederland Participatieopleidingen

Tevredenheidsonderzoek Dienst inburgeren ROC Midden Nederland Participatieopleidingen Tevredenheidsonderzoek 2010 Dienst inburgeren ROC Midden Nederland Participatieopleidingen Zoetermeer, vrijdag 4 februari 2011 In opdracht van ROC Midden Nederland Participatieopleidingen De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Brancheonderzoek BNA. Conjunctuurpeiling voorjaar Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten

Brancheonderzoek BNA. Conjunctuurpeiling voorjaar Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten Brancheonderzoek BNA Conjunctuurpeiling voorjaar 2012 Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten Jollemanhof 14 Postbus 19606 1000 GP Amsterdam T 020 555 36

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Lest Best

Tevredenheidsonderzoek Lest Best Tevredenheidsonderzoek 2014-2015 Lest Best Zoetermeer, maandag 3 augustus 2015 In opdracht van Lest Best De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten

Nadere informatie

Kunnen MKB-ondernemers de weg nog vinden? Veranderingen in de sociale zekerheid

Kunnen MKB-ondernemers de weg nog vinden? Veranderingen in de sociale zekerheid Kunnen MKB-ondernemers de weg nog vinden? Veranderingen in de sociale zekerheid Peter Brouwer Zoetermeer, april 2003 Dit onderzoek maakt deel uit van het programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap, dat

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2015 / Plan B Loopbaanbegeleiding en re-integratie

Tevredenheidsonderzoek 2015 / Plan B Loopbaanbegeleiding en re-integratie Tevredenheidsonderzoek 2015 / 2016 Plan B Loopbaanbegeleiding en re-integratie Zoetermeer, donderdag 4 augustus 2016 In opdracht van Plan B Loopbaanbegeleiding en re-integratie De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2013-2014. Stichting ActiefTalent

Tevredenheidsonderzoek 2013-2014. Stichting ActiefTalent Tevredenheidsonderzoek 2013-2014 Stichting ActiefTalent Zoetermeer, donderdag 21 mei 2015 In opdracht van Stichting ActiefTalent De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van

Nadere informatie

Evaluatie campagne Doe meer met Afval. mening betrokken gemeenten

Evaluatie campagne Doe meer met Afval. mening betrokken gemeenten Evaluatie campagne Doe meer met Afval mening betrokken gemeenten Zoetermeer, 10 maart 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2009. Plooi Coaching

Tevredenheidsonderzoek 2009. Plooi Coaching Tevredenheidsonderzoek 2009 Zoetermeer, 19 mei 2010 In opdracht van De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Stratus. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in

Nadere informatie

Conjunctuurpeiling BNA. Voorjaar René Vogels

Conjunctuurpeiling BNA. Voorjaar René Vogels Conjunctuurpeiling BNA Voorjaar 2014 René Vogels Zoetermeer, 22 april 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning

Nadere informatie

Effecten BTW-verandering op het. gedrag van consumenten in de. Schilders- en stukadoorsbranche. drs. K.L. Bangma drs. D. Snel

Effecten BTW-verandering op het. gedrag van consumenten in de. Schilders- en stukadoorsbranche. drs. K.L. Bangma drs. D. Snel Effecten BTW-verandering op het gedrag van consumenten in de Schilders- en stukadoorsbranche drs. K.L. Bangma drs. D. Snel Zoetermeer, 23 maart 2012 Dit onderzoek is gefinancierd door CNV Vakmensen, FNV

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Gezamenlijke ID Stichting (GIDS)

Tevredenheidsonderzoek Gezamenlijke ID Stichting (GIDS) Tevredenheidsonderzoek 2014 Gezamenlijke ID Stichting (GIDS) Zoetermeer, vrijdag 13 februari 2015 In opdracht van Gezamenlijke ID Stichting (GIDS) De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia.

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Voorzet Arbeid B.V.

Tevredenheidsonderzoek Voorzet Arbeid B.V. Tevredenheidsonderzoek 2015 Voorzet Arbeid B.V. Zoetermeer, zondag 14 februari 2016 In opdracht van Voorzet Arbeid B.V. De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Nieuwe Koers BV

Tevredenheidsonderzoek Nieuwe Koers BV Tevredenheidsonderzoek 2014 Nieuwe Koers BV Zoetermeer, vrijdag 13 februari 2015 In opdracht van Nieuwe Koers BV De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Voorzet Arbeid B.V.

Tevredenheidsonderzoek Voorzet Arbeid B.V. Tevredenheidsonderzoek 2014 Voorzet Arbeid B.V. Zoetermeer, vrijdag 13 februari 2015 In opdracht van Voorzet Arbeid B.V. De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers

Nadere informatie

Bedrijvendynamiek en werkgelegenheid 1998-2012

Bedrijvendynamiek en werkgelegenheid 1998-2012 Bedrijvendynamiek en werkgelegenheid 1998-2012 drs. K.L. Bangma drs. A. Bruins drs. D. Snel drs. N. Timmermans Zoetermeer, 5 juli 2013 Rapportnummer : A201337 Dit onderzoek is gefinancierd door het programmaonderzoek

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek BrinQer Verzuim- en Re-integratiemanagement

Tevredenheidsonderzoek BrinQer Verzuim- en Re-integratiemanagement Tevredenheidsonderzoek 2014-2015 BrinQer Verzuim- en Re-integratiemanagement Zoetermeer, maandag 3 augustus 2015 In opdracht van BrinQer Verzuim- en Re-integratiemanagement De verantwoordelijkheid voor

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2013-2014. Coaching en Advisering

Tevredenheidsonderzoek 2013-2014. Coaching en Advisering Tevredenheidsonderzoek 2013-2014 Coaching en Advisering Zoetermeer, zondag 3 augustus 2014 In opdracht van Coaching en Advisering De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2015 / Replooy re-integratie & coaching vof

Tevredenheidsonderzoek 2015 / Replooy re-integratie & coaching vof Tevredenheidsonderzoek 2015 / 2016 Replooy re-integratie & coaching vof Zoetermeer, dinsdag 19 juli 2016 In opdracht van Replooy re-integratie & coaching vof De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014-2015. Staatvandienst B.V.

Tevredenheidsonderzoek 2014-2015. Staatvandienst B.V. Tevredenheidsonderzoek 2014-2015 Staatvandienst B.V. Zoetermeer, donderdag 13 augustus 2015 In opdracht van Staatvandienst B.V. De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek

Tevredenheidsonderzoek Tevredenheidsonderzoek Voorbereid op de Toekomst (VOT) taal, advies & begeleiding meetperiode: 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017 Definitief rapport In opdracht van Voorbereid op de Toekomst (VOT) taal,

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015. P&M arbeidsreintegratie

Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015. P&M arbeidsreintegratie Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015 P&M arbeidsreintegratie Zoetermeer, dinsdag 4 augustus 2015 In opdracht van P&M arbeidsreintegratie De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek. Re-integratie Zeeland meetperiode: 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017 Definitief rapport

Tevredenheidsonderzoek. Re-integratie Zeeland meetperiode: 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017 Definitief rapport Tevredenheidsonderzoek Re-integratie Zeeland meetperiode: 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017 Definitief rapport In opdracht van Re-integratie Zeeland Zoetermeer, donderdag 3 augustus 2017 De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2009. Renga BV

Tevredenheidsonderzoek 2009. Renga BV Tevredenheidsonderzoek 2009 Zoetermeer, 1 juni 2010 In opdracht van De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Stratus. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Work Solutions Nederland BV

Tevredenheidsonderzoek Work Solutions Nederland BV Tevredenheidsonderzoek 2014 Work Solutions Nederland BV Zoetermeer, vrijdag 13 februari 2015 In opdracht van Work Solutions Nederland BV De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014-2015. Arbo Coaching B.V.

Tevredenheidsonderzoek 2014-2015. Arbo Coaching B.V. Tevredenheidsonderzoek 2014-2015 Arbo Coaching B.V. Zoetermeer, maandag 20 juli 2015 In opdracht van Arbo Coaching B.V. De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2015 / CS Works B.V.

Tevredenheidsonderzoek 2015 / CS Works B.V. Tevredenheidsonderzoek 2015 / 2016 CS Works B.V. Zoetermeer, donderdag 4 augustus 2016 In opdracht van CS Works B.V. De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek id Plein

Tevredenheidsonderzoek id Plein Tevredenheidsonderzoek 2015 id Plein Zoetermeer, zondag 14 februari 2016 In opdracht van id Plein De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014. SWA HR Diensten

Tevredenheidsonderzoek 2014. SWA HR Diensten Tevredenheidsonderzoek 2014 SWA HR Diensten Zoetermeer, vrijdag 13 februari 2015 In opdracht van SWA HR Diensten De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek WNK Personeelsdiensten

Tevredenheidsonderzoek WNK Personeelsdiensten Tevredenheidsonderzoek 2014-2015 WNK Personeelsdiensten Zoetermeer, zondag 25 oktober 2015 In opdracht van WNK Personeelsdiensten De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Stichting Libra Revalidatie & Audiologie

Tevredenheidsonderzoek Stichting Libra Revalidatie & Audiologie Tevredenheidsonderzoek 2015 Stichting Libra Revalidatie & Audiologie Zoetermeer, zondag 14 februari 2016 In opdracht van Stichting Libra Revalidatie & Audiologie De verantwoordelijkheid voor de inhoud

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek. Thatcher & Aalderink meetperiode: 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017 Definitief rapport

Tevredenheidsonderzoek. Thatcher & Aalderink meetperiode: 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017 Definitief rapport Tevredenheidsonderzoek Thatcher & Aalderink meetperiode: 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017 Definitief rapport In opdracht van Thatcher & Aalderink Zoetermeer, donderdag 3 augustus 2017 De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Kengetallen ondernemerschap

Kengetallen ondernemerschap Kengetallen ondernemerschap Tabellenboek drs. N.G.L. Timmermans R. in 't Hout K. Bakker drs. W. H.J. Verhoeven Zoetermeer, 14 augustus 2009 Dit onderzoek is gefinancierd door het Ministerie van Economische

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013. Baanfit verzuim en re-integratie

Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013. Baanfit verzuim en re-integratie Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013 Baanfit verzuim en re-integratie Zoetermeer, zaterdag 20 juli 2013 In opdracht van Baanfit verzuim en re-integratie De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek NCB Projecten BV

Tevredenheidsonderzoek NCB Projecten BV Tevredenheidsonderzoek 2015 NCB Projecten BV Zoetermeer, zondag 14 februari 2016 In opdracht van NCB Projecten BV De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

Is uw vereniging toekomstbestendig en voorbereid op de Generatie XYZ? Onderzoek onder branche- en beroepsorganisaties en verenigingen

Is uw vereniging toekomstbestendig en voorbereid op de Generatie XYZ? Onderzoek onder branche- en beroepsorganisaties en verenigingen Is uw vereniging toekomstbestendig en voorbereid op de Generatie XYZ? Onderzoek onder branche- en beroepsorganisaties en verenigingen Zoetermeer, 6 juni 2013 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek. Nuijten & Van Wageningen BV meetperiode: 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017 Definitief rapport

Tevredenheidsonderzoek. Nuijten & Van Wageningen BV meetperiode: 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017 Definitief rapport Tevredenheidsonderzoek Nuijten & Van Wageningen BV meetperiode: 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017 Definitief rapport In opdracht van Nuijten & Van Wageningen BV Zoetermeer, donderdag 3 augustus 2017

Nadere informatie

Effecten invoering dubbeltariefsysteem straattaxi

Effecten invoering dubbeltariefsysteem straattaxi Effecten invoering dubbeltariefsysteem straattaxi Dammis van 't Zelfde Zoetermeer, 16 september 2013 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als

Nadere informatie

Global Entrepreneurship Monitor 2002

Global Entrepreneurship Monitor 2002 Global Entrepreneurship Monitor 2002 Niels Bosma Zoetermeer, 14 november 2002 Dit onderzoek maakt deel uit van het programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap, dat wordt gefinancierd door het Ministerie

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek. Coene & Claassen Taalbureau meetperiode: 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017 Definitief rapport

Tevredenheidsonderzoek. Coene & Claassen Taalbureau meetperiode: 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017 Definitief rapport Tevredenheidsonderzoek Coene & Claassen Taalbureau meetperiode: 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017 Definitief rapport In opdracht van Coene & Claassen Taalbureau Zoetermeer, donderdag 3 augustus 2017

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek. Werktraject Noord-Holland meetperiode: 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017 Definitief rapport

Tevredenheidsonderzoek. Werktraject Noord-Holland meetperiode: 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017 Definitief rapport Tevredenheidsonderzoek Werktraject Noord-Holland meetperiode: 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017 Definitief rapport In opdracht van Werktraject Noord-Holland Zoetermeer, donderdag 3 augustus 2017 De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Stichting Nieuwkomers en Vluchtelingenwerk Brabant Centraal Definitief rapport

Tevredenheidsonderzoek Stichting Nieuwkomers en Vluchtelingenwerk Brabant Centraal Definitief rapport Tevredenheidsonderzoek Stichting Nieuwkomers en Vluchtelingenwerk Brabant Centraal meetperiode: 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017 Definitief rapport In opdracht van Stichting Nieuwkomers en Vluchtelingenwerk

Nadere informatie

Wageningen University pilot avondonderwijs. Samenvatting van het monitoring- en evaluatieonderzoek

Wageningen University pilot avondonderwijs. Samenvatting van het monitoring- en evaluatieonderzoek Wageningen University pilot avondonderwijs Samenvatting van het monitoring- en evaluatieonderzoek Inge van den Ende en Roxanne de Vreede Zoetermeer, 17 februari 2017 De verantwoordelijkheid voor de inhoud

Nadere informatie