Tips van een netwerker. Over kantoortijgers en werkschapen. Interview met Jacques Kragt. Fred Veer over één van de casussen die hij onlangs had:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tips van een netwerker. Over kantoortijgers en werkschapen. Interview met Jacques Kragt. Fred Veer over één van de casussen die hij onlangs had:"

Transcriptie

1 Tips van een netwerker Fred Veer over één van de casussen die hij onlangs had: Het college van bestuur had wel zin in de gouden eieren die deze gans zou gaan leggen. Via een (achteraf gezien) zeer onhandige route werd een bedrijf opgericht die de patenten zou gaan exploiteren. Probleem is dat universitaire bestuurders wel goed zijn in geld uitgeven maar niet in geld verdienen. Over kantoortijgers en werkschapen Interview met Jacques Kragt Nr AC-HOP, de belangenorganisatie voor medewerkers bij Universiteiten, Onderzoekinstellingen en Universitair Medische Centra

2 Inhoud Uitnodiging voor de Algemene Vergadering (AV) van de AC-HOP pagina 2 Column pagina 3 Vertrekregelingen pagina 4 Mondeling besluit pagina 5 Tips van een netwerker pagina 6 Kantoortijgers & werkschapen pagina 7 Jac. Kragt namens Ambtenarencentrum in bestuur ABP pagina 8 Individuele Belangenbehartiging pagina 11 Uitnodiging voor de Algemene Vergadering (AV) van de AC-HOP Binnenkort is de vergadering van de belangenorganisatie voor medewerkers bij Universiteiten, Onderzoekinstellingen en Universitair Medische Centra. Hierbij willen wij u van harte uitnodigen! Aanmelden hiervoor kan bij Anko van der Wal, secretaris, of Datum: 19 april 2013 Tijd: uur Locatie: Vergadercentrum Vredenburg, Vredenburg 19, 3511 BB Utrecht Tel Agenda Algemene Vergadering AC-HOP Opening door de voorzitter met welkomstwoord en openingsrede 2 Mededelingen 3 Vaststellen van de agenda 4 Verslag Algemene Vergadering AC-HOP Jaarverslag Bondsbestuur AC-HOP Financieel verslag AC-HOP Begroting AC-HOP 2013 (begrotingsvergelijking ) 8 Verslag kascommissie 9 Benoeming nieuwe kascommissie 10 Contributievoorstel Bestuursverkiezing 12 Vaststelling datum Algemene Vergadering Fred Veer: Wat doet de AC-HOP goed en wat minder goed, wat moet de AC-HOP gaan doen? Een terugblik naar 1996 en een vooruitblik naar Rondvraag 15 Sluiting Een foto die bij de Algemene Vergadering van 2012 is gemaakt. Anko van der Wal (links), Ron Tempelaars (midden) en Hans Bartels (rechts). 2

3 Extra bezuinigingen in 2014 én een cao in 2013 COLUMN In februari jl. was het woord Oranjeakkoord het meest geciteerde woord in dagbladen en op websites op internet. Dit neologisme kreeg een zodanige impact dat de redactie van Van Dale s Groot Woordenboek der Nederlandse Taal besloot het woord op te nemen in een volgende druk van dit standaardwerk. Het Centraal Planbureau (CPB) kwam in februari namelijk met nieuwe ramingscijfers voor het jaar 2014, die het regeringskwartet premier Mark Rutte (VVD), vicepremier Lodewijk Ascher (PvdA), Halbe Zijlstra (fractievoorzitter VVD) en Diederik Samsom (fractievoorzitter PvdA) noodgedwongen bewogen richting oppositiepartijen in de Tweede kamer der Staten-Generaal. Dit in de hoop van dit viertal dat de monarchale troonswisseling in april a.s. kan opgeleukt worden met een politiek breed gedragen bezuiningsovereenstemming. Het CPB kwam uit op een begrotingstekort van 3,3% én een economische krimp van 0,5% over Voor 2014 verwacht CPB echter een economische groei van 1% (echter met een begrotingstekort van 3,4%), doordat de export in 2014 met 6% zal doen toenemen plus de verwachting is dat de consumptieve bestedingen van het Nederlandse volk met 0,25% zal gaan toenemen. De werkloosheid neemt (conform voorspelling CPB) helaas verontrustend toe van mensen in 2013 naar in De selffulfilling prophecy van bovenstaande ramingen, zorgt naar mijn idee steevast dat negatieve voorspellingen bijna altijd de economie een opdonder geven doordat het consumentenvertrouwen zich in een negatieve spiraal gaat begeven. Het kabinet Rutte-II reageerde dan ook direct met het afkondigen van extra bezuinigingen van 4,3 miljard euro voor het jaar 2014 (bovenop de reeds afgekondigde bezuinigingen, overeengekomen in het regeerakkoord najaar 2013 tussen regeringspartijen VVD en PvdA). De regeringscoalitie heeft echter géén politieke meerderheid in de Eerste Kamer der Staten-Generaal en dus loopt minister van Financiën, Jeroen Dijsselbloem (PvdA), de fractiekamers van de oppositiepartijen in het Tweede kamer-gebouw af om brede steun te verwerven voor een bezuinigingspakket wat politiek-gedragen wordt voor het jaar Kortom: de ooit gevoerde kabinetsformatie is een permanent proces geworden in de Tweede Kamer der Staten-Generaal. De kabinetsvoorstellen waarmee Dijsselbloem langs de fractiekamers sjouwt, zijn de usual suspects : nullijn qua salarisstijging voor al het personeel in de (semi)publieke sectoren, ook voor al diegenen in het onderwijsveld en in de zorg (geschatte besparing: 2 miljard euro), omhoog trekken van allerlei belastingen voor burgers en bedrijven (geschatte besparing: 1,1 miljard euro), afblazen van aangekondigde lastenverlichtingen ten aanzien van het bedrijfsleven (geschatte besparing: 640 miljoen euro). Daarnaast geen euro extra richting ministeries, provincies en gemeenten. Tegelijkertijd werd in de maand maart duidelijk dat het kabinet ernstig hoopt op een landelijk sociaal akkoord (á la het Akkoord van Wassenaar in 1982) tussen kabinet, werkgeversorganisaties en vakbeweging om de salarisverhogingen in de diverse bedrijfstakken te minimaliseren (eventueel tegen inlevering van bepaalde beleidsvoornemens die het kabinet eerder intern overeenkwam, in verband met hervormingen in de arbeidswetgeving, met name versoepeling van ontslagrecht alsook vermindering van duur/hoogte van de WW-uitkeringen). Afwachten waar alles tot leidt, is nu geboden. In februari jl. werden door de onderhandelaars van de vier vakbonden (AbvaKabo FNV, AC/FBZ -waarbinnen AC-HOP-, CNV Publieke Zaak en VAWO/CMHF) ten behoeve van de cao-nu (universiteiten) alsmede door de onderhandelingsdelegatie van de werkgeversvereniging VSNU, het voorliggende onderhandelingsakkoord bekrachtigd (nadat de wederzijdse achterban was geraadpleegd en bij meerderheid hun instemming hadden afgegeven). De versobering van de Bovenwettelijke Werkloosheidsuitkering (BWNU) en het afschaffen van de Seniorenregeling 2006 per 2014, werd door de meeste vakbondsleden als moeilijk verteerbaar geacht. Toch waren er in totaliteit binnen de vier vakbonden veel te weinig afkeurende stemmen afgegeven om het principe-akkoord te verwerpen. Nieuw binnen cao-nu is dat er zogenaamde ontwikkelingsdagen zijn ingebracht; personeel bij de 14 universiteiten (alsmede bij volgers, als o.a. KNAW) kunnen voortaan per jaar twee doorbetaalde dagen opnemen ter investering van eigen ontwikkeling (deze dagen kunnen over meerdere jaren worden gespaard en ingezet; de ontwikkeling hoeft niet per definitie werk-gerelateerd te zijn). De belangrijkste afspraak die in de cao-nu is opgenomen vind ik echter een intensivering en verdere professionalisering van werk-naar-werk begeleiding. Ontslagbedreigden/herplaatsingskandidaten kunnen er voortaan vanuit gaan dat de werkgever zich aantoonbaar optimaal zal inspannen opdat de werknemer binnen of buiten de instelling passend werk behoud. Dus weliswaar géén baan-garantie maar wel werk-garantie (dat vind ik - gezien de bovenvermelde stijging van de werkloosheid -, een positief punt in deze cao). Tot slot kan ik melden dat de werkgeversvereniging van de acht academische ziekenhuizen in Nederland, de NFU, op 25 maart jl. het caooverleg met de vier vakbonden heeft opgeschort, daar de NFU-delegatie bemerkte dat er voorlopig géén afspraken met de vakbonden te maken vallen over het kabinetsvoornemen: nullijn in de zorg. Daar de cao-umc per 1 april 2013 expireert, verwacht ik voorlopig geen nieuwe cao voor het personeel bij de academische ziekenhuizen. Daar hoef ik niet voor bij het Centraal Planbureau te werken! Ger Ruigrok voorzitter AC-HOP 3

4 Vertrekregelingen Door: Fred Veer Een deel van mijn werk als individueel belangenbehartiger (IB-er) is het onderhandelen over vertrekregelingen. Op zich probeer je altijd dat leden in dienst (en lid) blijven, soms is het echter in hun belang dat ze zo goed mogelijk vertrekken. Vertrekregelingen bevatten altijd een vertrouwelijkheidsclausule, dus de meest boeiende zaken kan ik niet vertellen. Omdat er hier wel lessen te leren zijn zal ik drietal recente gevallen geanonimiseerd en zonder de kritische details beschrijven. Casus 1: Soms is wachtgeld een beter alternatief dan gefrustreerd doorwerken Een lid van achter in de 50 met een lange staat van dienst, was bij een reorganisatie acht jaar geleden bijna zijn baan kwijt geraakt. Mede door mijn inzet werd hij herplaatst. Probleem was dat er nieuwe leidinggevenden met nieuwe ideeën kwamen. Simpel gesteld: het lid was te oud, te langzaam met computers en ga zo maar door. Dit begon in de beoordelingen door te werken en de werkvreugde die het lid eerst had, was snel verdwenen. Snel werd ik erbij gehaald. Door een serie vertragingstactieken konden we negatieve beoordelingen vermijden. Op zich waren er bij de organisatie functies te creëren die binnen de mogelijkheden van dit lid vielen maar de werkgever had hier geen enkele interesse in. Probleem was ook waar we eerst een heel goede P&O consulent hadden kregen we daarna een andere. Deze had als groot nadeel dat deze consulent evenveel empathie had als een alligator. Aangezien interne herplaatsing geblokkeerd was, hebben we ingezet op eervol ontslag wegens disfunctioneren. Dit geeft het lid tot aan zijn AOW datum recht op een bwnu (wachtgeld) uitkering. Ik kreeg er tevens een vrij grote scholingspot uit die het lid kon gebruiken om een droom na te lopen. Ik zie het lid regelmatig voor nazorg en hij heeft in ieder geval weer lol in zijn leven. Of het zinnig is voor de werkgever hem tot zijn AOW datum het grootste deel van zijn salaris en pensioen door te betalen zonder tegenprestatie is een vraag die in de organisatie blijkbaar niet gesteld wordt. De les hiervan is dat wachtgeld soms een beter alternatief is dan gefrustreerd doorwerken. Ook kan je door goed onderhandelen nog een flinke scholingspot of iets anders mee krijgen. Casus 2: Bezwaren indienen kost energie, maar loont wel Een lid werd bij een reorganisatie boventallig verklaard. De wijze waarop was op zijn zachtst gezegd dubieus. Het lid heeft gezien zijn leeftijd weinig perspectieven buiten de organisatie. Hij probeerde dus erg hard om als herplaatsing kandidaat met voorrang op een passende functie geplaatst te worden. Dit wilde niet erg lukken en hij werd meestal afgewezen zonder redenen. Dit kan dus niet, zowel onder de wet als onder het fingerend sociaal plan. Na overleg zijn we dus begonnen met bezwaren in te dienen. Meerdere van deze bezwaren werden gegrond verklaard. De herplaatsingstermijn was door de bezwaren al inmiddels met een jaar verlengd. Een senior jurist schreef, waarschijnlijk uit frustratie, een domme brief. Deze brief kwam bij mij en gaf mij de kans een dusdanig antwoord te schrijven dat een college van bestuurslid zelf eens goed naar deze zaak ging kijken. Binnen twee weken hadden we een regeling die voor het lid acceptabel was en die het collegelid aan zijn organisatie opdwong. Les hiervan is dat je je eigen belangen zwaar moet laten wegen en in bezwaar moet gaan als het nodig is. Een reeks bezwaren kost veel energie, maar was ook dusdanig slopend voor de organisatie dat hun eigen onvermogen tot een regeling leidde die beduidend boven sociaal plan uitging. Casus 3: Ga nooit akkoord met een eerste aanbod voor een vertrekregeling, geduld en timing zorgen voor een hogere vertrekregeling Een onderzoeker had als promovendus een goed idee dat leidde tot meerdere patenten. De potentiële waarde hiervan was heel groot. Het college van bestuur had wel zin in de gouden eieren die deze gans zou gaan leggen. Via een achteraf zeer onhandige route werd een bedrijf opgericht die de patenten zou gaan exploiteren. Probleem is dat universitaire bestuurders wel goed zijn in geld uitgeven maar niet in geld verdienen. De onkunde in de opzet wreekte zich ook meer dan 10 jaar later. De organisatie zat in een ernstig juridisch conflict met het bedrijf. De kosten hiervan zijn zeer hoog opgelopen (wat dus veel weggegooid gemeenschapsgeld is). 4 Het lid zat tussen wal en schip en voelde zich nogal gemangeld. Hoewel hij een goede privé advocaat had, werd ik erbij gehaald omdat ik een grotere kennis van ambtenarenrecht heb. Het dossier, enkele telefoonboeken dik, koste een paar weken om door te lezen. Dit

5 Fred Veer, individuele belangenbehartiger en kaderlid AC-HOP zou overigens een goede bron voor een boek maken, behalve dat niemand het op feiten gebaseerde verhaald zou geloven. Door goed manoeuvreren met bezwaren, ziektemeldingen enzovoort. kregen we via de bedrijfsarts een advies om naar een mediator te gaan. Een mediator is een onafhankelijk bemiddelaar die probeert conflicten op te lossen. Na vijf sessies, kregen we een redelijke financiële deal, met vergoeding van alle gemaakte kosten, volledige vrijstelling van schade claims en het recht voor het lid om alle kennis die hij heeft in de toekomst zelf te gebruiken voor verdere vindingen zonder dat de werkgever hier een claim op kan leggen. Dit ook met behoud van het vindersloon mochten de patenten ooit geld op gaan leveren voor werkgever. Deze zaak was heel inspannend en zeker ook voor de juristen van de werkgever een zware klus. Door goed te onderhandelen kregen we ongeveer het dubbele van wat ze aan het begin hadden geboden zonder de rechten in te leveren die ze eerst opeisten. Les hiervan is dat het gebruik van een mediator zin heeft, vooral als er een impasse is ontstaan. De werkgever had de deal veel harder nodig dan wij. Geduld en timing zijn belangrijk in dit soort zaken. Tot slot Tot slot wijs ik bij casus 1 en 2 op de nieuwe cao NU en het werk naar werk principe. In beide gevallen had de werkgever dit beleid, maar was dit niet verankerd in de organisatie. Beide leden zijn hier redelijk tevreden uitgekomen. Als de werkgever echter het cao beleid ook verankerd had in de organisatie dan was er voor beide gevallen een bevredigendere oplossing gekomen die ook veel minder gemeenschapsgeld had gekost. Mondeling besluit Door: Henk van Hooijdonk In de meeste gevallen komt een besluit met de post in je brievenbus. Je werkgever stelt je aan, je wordt bevorderd of je ontvangt een gratificatie omdat je al 25 jaar of meer bij die werkgever werkt. Vaak wordt een dergelijk besluit ook gewoon op je werk door je directe chef aan je uitgereikt. Even voor ontvangst tekenen en binnen 6 weken is sprake van een rechtens onaantastbaar besluit. Maar wat te doen als je maar niets hoort en eigenlijk weet dat je verzoek is afgewezen. Lees er artikel 8:1, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht op na en neem ook de volgende tekst ter harte. Uit de juridische praktijk In september 2011 werd het een medewerker bij de politie Haaglanden duidelijk dat de afwijzing om in aanmerking te komen voor een vertrekregeling juridisch aanvechtbaar was. Er was hem slechts mondeling mededeling gedaan over die afwijzing en de schriftelijke bevestiging ervan was steeds uitgebleven. Bezwaar tegen die afwijzing werd echter niet ontvankelijk verklaard, omdat de korpschef van mening was dat het bezwaar te laat was gemaakt. Dat oordeel werd door de Haagse rechtbank gedeeld. De Centrale Raad van Beroep dacht daar toch anders over en overwoog het volgende: De afwijzing is mondeling meegedeeld aan betrokkene en bij uitblijven van een schriftelijk besluit moet die mededeling inderdaad (achteraf) worden opgevat als een met een besluit gelijk te stellen handeling, waardoor betrokkene rechtstreeks in zijn belang is getroffen. Dit hoefde betrokkene niet reeds bij ontvangst van de mededeling duidelijk te zijn; hij mocht in beginsel rekenen op een schriftelijke beslissing op zijn schriftelijke verzoek. Appellant is er niet op gewezen dat hij bezwaar kon maken tegen de mededeling. De rechtbank heeft onder deze omstandigheden ten onrechte een uitzonderingssituatie aangenomen. Het bezwaar is ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard. De korpschef werd opgedragen binnen 6 weken het gebrek te herstellen. Bron: LJN: BZ0573, Centrale Raad van Beroep, 12/2182 AW-T Uitspraak 7 februari Genoemd artikel luidt Met een besluit wordt gelijkgesteld een andere handeling van een bestuursorgaan waarbij een ambtenaar ( ) als zodanig ( ) belanghebbenden zijn. Denk aan de hierboven geschetste mondeling mededeling. Noot: wees erop bedacht dat de hier geschetste casus vanwege de mogelijke verschillen in rechtspositie- niet rechtstreeks op uw werksituatie van toepassing hoeft te zijn. Vraag bij twijfel advies aan uw vertegenwoordiger bij de AC-HOP via de website Henk van Hooijdonk, juridisch medewerker bij de Copgroep 5

6 Tips van een netwerker Door: Oscar de Man Heb je een verjaardagsfeestje en maak je een praatje met degene die naast je zit, dan ben je aan het netwerken. Begin je in de trein of in de bus een praatje met een volledig onbekende reisgenoot, dan ben je aan het netwerken. Sinds we kunnen praten, dan zijn we aan het communiceren en zijn we aan het netwerken. Netwerken is van alle tijden. Al sinds eeuwen is het van belang dat je voor bepaalde dingen de juiste mensen moet kennen. Of het nu gaat om een metselaar, een boekhouder of een kruiwagen voor het vinden van die ene gewilde baan. Netwerken is een kwestie van het zijn op de juiste plek op het juiste moment. Maar omdat je nu eenmaal niet overal kunt zijn, is het goed om veel mensen te kennen. Op het moment dat ik dit schrijf heb ik 798 connecties op mijn LinkedIN netwerk LinkedIN is niet mijn enige sociale netwerk. Door middel van Twitter en Facebook sta ik in contact met vele anderen. Momenteel heb ik ook een eigen Blog, waar ik met enige regelmaat artikelen plaats. Waar je vroeger ging netwerken bij netwerkborrels, verenigingsbijeenkomsten en recepties, waar de onvermijdelijke visitekaartjes werden uitgedeeld, maakt het gebruik van sociale netwerken op het internet, netwerken erg gemakkelijk en laagdrempelig. Is netwerken net werken? Ga aan de slag met je netwerk, zodat je netwerk voor jou kan gaan werken! Het is die van de kip en het ei. Je netwerk moet je eerst opbouwen, voordat je netwerk voor jou kan gaan laten werken. Daar gaat tijd overheen. Een netwerk opbouwen is leuk en nuttig. Naast het opbouwen zit de kunst in het onderhouden en levendig houden van je netwerk. Het is leuk indien je sommige personen in je netwerk met enige regelmaat fysiek opzoekt. Voor mijzelf is het extra leuk omdat bijvoorbeeld bij gebruik van LinkedIN je oud collega s en bekenden op zakelijk gebied kunt volgen. Door de publicatie van LinkedIN updates krijg je meldingen of er in profielen van je connecties iets wijzigt, zoals een profiel foto, een nieuwe functie, een verandering van bedrijf of een nieuw ontwikkelde competentie. Door de koppeling van LinkedIN met Twitter en tussen Facebook en Twitter komt er ongevraagd veel informatie over je connecties geordend beschikbaar. Het bijhouden van adressen bijvoorbeeld via outlook hoeft in principe niet meer. Via LinkedIN kun je altijd mensen snel bereiken. Zelf beschik ik over een iphone en een ipad. Via de verjaardag applicatie van Facebook staan door de koppeling van Facebook en Apple alle verjaardagen van mijn vrienden in mijn zakelijke agenda. Dit maakt het werken met sociale media een stuk persoonlijker. Hou je netwerk levendig Mijn netwerk onderhoud ik zeer actief. Met enige regelmaat ga ik lunchen met oud collega s of neem telefonisch contact met ze op. Op deze wijze blijft mijn eigen netwerk levendig. Daarnaast gebruik ik Skype en Facetime van Apple om via de webcam contact te onderhouden met mijn contacten. Google contactpersonen en Google+ geven ook mogelijkheden om informatie van bekenden blijvend te registreren. Via LinkedIN kun je jezelf aansluiten op (nieuws)groepen, maar je kunt ook je eigen besloten groep creëren, waarbinnen je specifieke informatie uitwisselt. Eén account is genoeg In de begintijd van LinkedIN heb ik vijf accounts aangemaakt. Ditzelfde geldt voor Twitter. Ik heb drie Twitter accounts. Naast het gebruik van Facebook heb ik een eigen Weblog. Vervolgens is het belangrijk om de profielen van LinkedIN, Twitter en de Weblog inhoudelijk op elkaar af te stemmen. De publicatie van een interessant zakelijk en dagelijks Twitter bericht is mij eerlijk gezegd tot nu toe nog niet gelukt. Het is van belang dat je voordat je Twitter gaat gebruiken goed nadenkt, waarvoor je Twitter inzet. Je profiel Als je zo kijkt naar al die sociale netwerken Hyves, Facebook, LinkedIN, MSN, Twitter, dan wordt netwerken echt werken. Maak je gebruik van sociale netwerken met een doel bijvoorbeeld dat je profiel wordt gevonden door een recruiter voor die gewilde baan, dan is het niet onverstandig om werk te maken van je profiel. Een goed doortimmerd CV van jezelf op LinkedIN plaatsen is zonder meer een must. Het is tegenwoordig in om meer persoonlijk getinte informatie over jezelf beschikbaar te stellen. Voorheen was Oscar de Man, is adviseur en werkt bij de Copgroep LinkedIN een zakelijk getint sociaal netwerk. Nu worden op ook Facebook naast foto s van vrienden en feestjes ook meer zakelijk getinte posts gedaan. Zoals een boek dat je hebt gelezen en dit je vrienden aanbeveelt. Social life Het is van belang, dat als je actief bent op zowel LinkedIn, Facebook, Twitter en je zelfs je eigen Blog hebt, dat er uit al deze sociale media een consistent beeld van jezelf wordt getoond hoe je in elkaar zit, wat je drijft en waar je voor warm loopt. Het is interessant voor een toekomstige werkgever, dat je een elevator pitch (een korte pakkende beschrijving van jezelf) online hebt staan. Een volgende stap zou kunnen zijn dat je een eigen applicatie (app voor je smartphone) maakt, waarmee je snel gegevens kan delen met toekomstige werkgevers. De trend wordt dat je niet zo bang hoeft te zijn, dat werkgevers eventueel zouden afschrikken van je social life, zoals dat blijkt uit Facebook. Het zou zelfs zo kunnen zijn dat indien er alleen zakelijke informatie wordt gedeeld een toekomstige werkgever zich kan afvragen of de persoon wel een social life heeft. 6

7 Van kletsen naar chatten, van chatten naar netwerken! Internet Netwerken heeft met de introductie van internet een andere vorm gekregen. Netwerken via de digitale snelweg. De groeiende populariteit van internet zorgde voor de komst van internetdiensten als Microsoft Messenger, beter bekend als MSN. Deze dienst heeft nu de naam Microsoft Live. Messenger is een programma, dat gebruikt wordt voor instant messaging, oftewel onmiddellijke berichtgeving, in de volksmond chatten genoemd. Andere chatprogramma s waren ICQ (I seek you, of te wel ik ben op zoek naar jou), Yahoo Messenger en AmericaOnline (AOL) Messenger. Nog niet zolang geleden kon je alleen via het vaste telecommuni- catienetwerk communiceren. Tegenwoordig heb je mobiele telecommunicatienetwerken en internet telefonie aanboden door onder andere de website Skype. De gebruiker communiceert via het internet. Deze vorm van communiceren wordt Voice over IP oftewel VOIP genoemd. Kortom, wat tips Netwerken gebruik makend van sociale media is leuk en wordt steeds leuker als je er bewust mee om gaat. Het netwerken gebruikmakend van sociale media zoals LinkedIN wordt leuk als je ook door anderen wordt uitgenodigd. Of dat je de melding krijgt dat anderen je profiel hebben bekeken. Het is dus de kunst om echt werk te maken van je netwerk door goed na te denken over je profiel. Zorg dat je profielen, indien je tegelijkertijd gebruikt maakt van verschillende sociale media, goed op elkaar zijn afgestemd. Gebruik je Twitter, stel dan een duidelijk doel en post regelmatig berichten die bij dragen aan dat doel. Mijn ervaring is dat een combinatie van LinkedIN, Facebook en een eigen Blog mijn zichtbaarheid online vergroot. Dagelijks Twitteren voor zakelijke doeleinden is mij tot op heden niet gelukt. Netwerken door middel van sociale media is niet het ei van Columbus om die baan te krijgen of om nieuwe business te genereren. Het draagt bij aan je zichtbaarheid online en kan je helpen bij het vinden van een baan, het ontdekken van een kansen voor nieuwe business of een mogelijkheid om vrienden en collega s te blijven volgen, zonder dagelijks contact met ze te hebben. Kantoortijgers & werkschapen Hoe krijg je genoeg aandacht voor je werk en idee? Door: Paul Jekkers In de meeste personeelsadvertenties staat tegenwoordig wel dat van de kandidaat een proactieve houding verwacht wordt. Er wordt gezocht naar initiatief, naar betrokkenheid. Alleen op tijd aanwezig zijn en de opdrachten uitvoeren die je worden gegeven is tegenwoordig niet meer genoeg om aan een goede beoordeling te komen. Er wordt meer van je verwacht. Waarbij je natuurlijk dat op tijd zijn en het uitvoeren van opdrachten niet moet vergeten. Want dan is het ook weer niet goed. Het is in veel werksituaties bepaald niet gemakkelijk om met meningen of ideeën te komen. Daar kunnen allerlei oorzaken voor zijn. Iedereen heeft het al druk genoeg, je leidinggevende zit niet te wachten op opvattingen die als kritiek op zijn functioneren opgevat zouden kunnen worden en zo zijn er nog wel een paar bezwaren te noemen. En je moet zelf ook maar durven uitkomen voor je mening. Dat is voor veel mensen helemaal geen gemakkelijke opgaaf. Daarvoor moet je over een dosis assertiviteit beschikken en dat is niet iedereen van nature gegeven. Definitie assertiviteit Wat is dat, assertiviteit. Ik gebruik de definitie van Marielle de Graaf die ze gebruikt op de website een site die zeker de moeite waard is om eens te bezoeken. Zij definieert assertiviteit als: Het uiten van gedachten en meningen op een directe, eerlijke en gepaste wijze In die definitie zitten een drietal elementen die je kunnen helpen bij het naar voren brengen van je mening op een zodanige manier dat het uiten van die mening ook kans heeft op succes. We beschouwen zo n uiting als succesvol als er aandacht aan geschonken wordt, als er rekening mee gehouden wordt en als die uiting aanleiding is om er over na te denken door anderen. Assertief zijn, de directe wijze Allereerst die directe wijze. Daar wordt niet mee bedoeld dat je je mening luid en duidelijk naar voren brengt op een manier die geen tegenspraak duldt. Dat is misschien wel direct maar vooral agressief, de ontvanger van de boodschap zal vallen over dat agressieve karakter en er daarom verder niets mee doen. Geen succes dus. Met direct wordt veel meer bedoeld dat die mening helder moet zijn, Wie altijd een werkschaap is wordt steeds geschoren zonder een bedankje voor de wol. En wie altijd kantoortijger is, belandt in de dierentuin waar iedereen wel kijkt en luistert. Maar niemand zich verder iets van je aantrekt. 7

8 Paul Jekkers, is adviseur en werkt bij de Copgroep niet voor meer uitleg vatbaar en al helemaal niet verborgen in een heel verhaal dat veel te raden over laat. Wat bedoel je nu precies of, erger, werd er wel iets bedoeld. Iedereen kent daar wel voorbeelden van. Een collega die boos wordt omdat er niks met zijn idee gebeurt is. Terwijl de rest helemaal niet op de gedachte is gekomen dat hij met een idee kwam. Zelf zul je het ook wel ervaren hebben. Niemand doet iets met je opmerking en als je daar wat van zegt krijg je als reactie dat ze helemaal niet begrepen hadden dat het wat anders was dan gewoon een verhaaltje. Ze hebben het wel gehoord maar niet begrepen dat het de bedoeling was dat er iets van hen verwacht werd. Wie niet tevreden is met de werkomstandigheden lost niks op als hij zegt dat hij zich de laatste tijd niet zo lekker voelt. Dan krijgt hij een aspirientje aangeboden of medisch advies. Met de beste bedoelingen overigens, de ontvangers van de boodschap vinden dat ze gepast hebben gereageerd op die boodschap. Jij bedoelde wat anders maar dat heb je niet gezegd en dus reageren ze op datgene wat je wel gezegd hebt. Duidelijk en uitnodigend aangeven wat je precies bedoeld is de eerst stap op weg naar succes. Eerlijk zijn Dan moet het ook nog op een eerlijke manier. Dat is niet hetzelfde als niet liegen. Liegen moet je al helemaal niet doen want als je door de mand valt luistert er nooit meer iemand naar je. Hier wordt bedoeld dat je je mening of je idee op een open manier naar voren brengt en als het even kan ook de mogelijke nadelen benoemt. Dat zal ook als eerlijk worden ervaren en de kans dat rekening met je opvatting gehouden wordt is daardoor veel groter. Zorg er voor dat mensen niet het idee krijgen dat er een dubbele bodem of een verborgen agenda in je opvatting zit. Want dan doen ze er zeker niets mee. Misschien heb je wel een briljant idee om de winstgevendheid van het bedrijf waar je werkt aanzienlijk te verhogen. Als je er niet bij vertelt dat een bepaalde afdeling er dan veel meer werk bij krijgt terwijl jouw afdeling redelijk buiten schot blijft dan gaat het niet goed. Ze puzzelen het zelf uit en vinden het dan een slecht idee. Dat is geen reden om dat idee niet naar voren te brengen. Je moet alleen die consequentie voor die andere afdeling gelijk benoemen en als het even kan ook oplossingen voor dat probleem aandragen. Dat gaan ze eerlijk en oprecht vinden en daarom zullen ze ook aandacht aan dat idee van jou besteden. Of het er dan ook helemaal zo uit gaat zien is weer wat anders maar er is aandacht aan besteedt en dat is in eerste instantie de bedoeling. Gepaste wijze Tenslotte moet het op een gepaste wijze. En daar wordt niet mee bedoeld dat het netjes Was u lid van of werkzaam bij een bij het Ambtenarencentrum aangesloten vakbond? Nee, ik ben voorgedragen omdat men zocht naar een bepaald profiel. De nieuwe bestuursleden ik ben niet de enige komen met een bepaald deskundigheidsprofiel in het bestuur van ABP. Weliswaar hebben bestuurders van ABP dezelfde verantwoordelijkheid en hebmoet zijn geformuleerd. Dat moet ook wel maar dit element uit de definitie verwijst naar meer aspecten. Op een gepaste wijze betekent op de juiste toonhoogte en op het goede moment. Iedereen kent wel een collega die altijd met een briljant idee om de kwaliteit van de koffie te verhogen komt op het moment dat je zelf net in een ingewikkeld telefoongesprek of een ingewikkelde berekening zit. Vast een goed plan maar je hoofd staat er helemaal niet naar en dus komt de boodschap niet over. De brandweermaan die tijdens het blussen van een uitslaande brand een goed gesprek wil met zijn commandant over de rubberkwaliteit van de blusslangen gaat geen warm onthaal krijgen. Het idee is mogelijk fantastisch maar het tijdstip is zo slecht gekozen dat er niks mee wordt gedaan. Het wordt waarschijnlijk niet eens gehoord en hij krijgt een slechte aantekening omdat hij zijn post verlaten heeft op een moment dat dat zeker niet kon. Simpele voorbeelden allemaal waarvan iedereen kan bedenken dat het zo niet moet. En toch maken we allemaal regelmatig zaken mee die te vergelijken zijn met de aangehaalde voorbeelden. Goed nadenken dus als je een idee hebt. Hoe breng ik het helder naar voren, hoe laat ik geen bijgedachten bij de toehoorders achter en op welk moment kan ik er het beste mee komen. Dat zijn de factoren die het succes van je opmerking of idee bepalen. Werkschaap of kantoortijger, daar begonnen we mee. Er zijn momenten dat we werkschapen nodig hebben, eerst blussen en dan pas over iets anders praten. En soms moeten we kantoortijger zijn. Het is een kwestie van timing. Wie altijd een werkschaap is wordt steeds geschoren zonder een bedankje voor de wol. En wie altijd kantoortijger is belandt in de dierentuin waar iedereen wel naar je kijkt en luistert maar niemand zich verder iets van je aantrekt. Ik vind dat wij het beste stelsel hebben Jac. Kragt namens Ambtenarencentrum in bestuur ABP Jac. Kragt (45) maakt per 1 november 2012 deel uit van het bestuur van ABP (pensioenfonds voor overheid en onderwijs). Kragt is voorgedragen door het Ambtenarencentrum, de onafhankelijke centrale van overheidspersoneel waar ook de AC-HOP bij is aangesloten. De voordracht van Kragt komt voort uit de wens om meer deskundigheid op het 8 gebied van risicobeheer in te brengen in het bestuur*. Gefeliciteerd met uw benoeming. Waar staat uw Jaguar geparkeerd? Ik heb geen Jaguar. Ik heb een Opel Corsa diesel, een heel zuinige auto. Goed voor de portemonnee en relatief goed voor het milieu!

9 ben ze dus geen functie, maar het is wel zo dat ik in het bestuur gespitst zal zijn op risicomanagement. Het Ambtenarencentrum heeft, na een gesprek, mij gevraagd om mij te kandideren bij ABP, zonder dat ik dus een historie heb met de organisatie. Het is dus absoluut waar dat ik meer moet en wil leren over het Ambtenarencentrum. Ik wil uiteraard goed begrijpen hoe deze organisatie werkt. Moet ABP meer in eigen land beleggen? ABP belegt voor 11% in Nederland. Dat is best veel als je kijkt wat Nederland voorstelt op wereldschaal. Men zegt vooral dat we in hypotheken zouden moeten beleggen. Ik vind dat hypotheken een goede belegging zijn voor een fonds, mits niet te veel. ABP heeft al 6 miljard euro belegd in Nederlandse hypotheken. Dus ik denk dat ABP al behoorlijk wat doet in Nederland. Onlangs was er kritiek op de kosten die ABP maakt in verhouding tot het belegd vermogen. Ik ben natuurlijk nu nog niet helemaal thuis in de cijfers van ABP, maar ik schat dat het zo n 0,6 % van het beheerd vermogen is (deze schatting blijkt correct; ABP meldt een percentage van 0,64 %, red.). Een heel groot deel van die 0,6 % gaat op aan het beheer door anderen. Het gaat dan vooral om producten waar ABP wel in wil beleggen, maar die kostbaar zijn om in te beleggen. Bijvoorbeeld infrastructuur, vastgoed en private equity. Het beheer daarvan is kostbaarder dan bijvoorbeeld aandelen. Hoewel 0,6 % weinig lijkt, gaat het toch om flinke bedragen, dus dat is zeker één van de onderwerpen waar je op moet letten. Waarom is beleggen in private equity zo kostbaar? Private equity firma s kopen bijvoorbeeld een bedrijf of nemen een belang in een bedrijf en proberen dat bedrijf efficiënter te maken. Daar gaat vaak veel tijd in zitten en de beloning voor de uitvoerders is doorgaans hoog. Het is dus een kostbare manier van beleggen. Maar niettemin levert het ook na aftrek van die kosten toch veel rendement op voor de deelnemers. Private equity heeft nogal een negatieve klank de laatste jaren. Mensen moeten daar niet te snel over oordelen, vind ik. ABP heeft er jarenlange ervaring mee en de bijdrage aan de beleggingsresultaten is tot dusver heel positief. Het heeft veel meer opgeleverd voor de deelnemers dan gewoon in aandelen beleggen. ABP heeft meer vermogen dan ooit. Ook over 2012 behaalt ABP waarschijnlijk weer een goed beleggingsresultaat. Toch moeten pensioenen gekort worden. Hoe kan dat? Dat heeft eigenlijk met twee dingen te maken. Ten eerste het feit dat mensen langer blijven leven en ten tweede dat de rente zo laag is. Doordat mensen langer blijven leven, is er onvoldoende gespaard voor hun pensioen. Daarnaast moeten pensioenfondsen, doordat de rente zo laag is, nu al veel geld hebben voor de aanspraken die mensen gaan maken in de verre toekomst. Dus door die twee factoren de toegenomen levensverwachting en de lage rente, die allebei niets te maken hebben met de beleggingsresultaten wordt ABP toch zodanig hard geraakt, dat het in de huidige situatie terecht is gekomen. Maar ik snap heel goed dat het vreemd op mensen overkomt, dat Wie is Jac. Kragt? Jac. Kragt is met ingang van 1 november 2012 toegetreden tot het bestuur van ABP. Kragt is zijn gehele carrière actief geweest binnen het werkveld van financiële instellingen. Recentelijk nam hij de functie van Chief Investment Officer bij PGGM waar. Daarvoor was hij als Chief Risk Officer verantwoordelijk voor Risk, Compliance en Control van vermogensbeheer van PGGM. Eerder vervulde Kragt verschillende functies in de kapitaalmarktactiviteiten van ABN Amro en Rabobank en was hij werknemersbestuurslid van het Pensioenfonds van de Rabobank. Ook beheerde hij ook de kredietportefeuilles van ABP. Op persoonlijke titel heeft hij de Parlementaire Onderzoekscommissie De Wit geadviseerd. Sinds maart 2012 is Jac. Kragt vertrokken bij PGGM en werkt hij aan de Universiteit van Tilburg aan de voorbereidingen voor een dissertatie op het gebied van financiële markten. Het bestuur van ABP kent sinds 1 nov 2012 de volgende samenstelling: Henk Brouwer, voorzitter. Werknemersdelegatie: Xander den Uyl (vicevoorzitter), Willem Jelle Berg, René van de Kieft, Jac.Kragt, Cees Michielse en Ton Rolvink. Werkgeversdelegatie: Cees de Veer (vicevoorzitter), Mariëtte Doornekamp, Carel van Eykelenburg, Erik van Houwelingen, Bart Le Blanc, Joop van Lunteren. pensioenen gekort moeten worden terwijl er zo veel vermogen is. Die beleggingsresultaten zijn misschien mooi, maar neemt ABP daarvoor niet teveel risico met ons pensioengeld? Je moet risico nemen, maar niet teveel. Als je in aandelen zit, of in vastgoed, kan het op korte termijn tegen zitten. Maar gemiddeld genomen haal je op lange termijn er een goed rendement mee. Dat moet je tegen elkaar af zetten. Kan ABP onderscheid maken tussen jonge deelnemers en ouderen? In die zin dat men bij het 9

10 beleggen voor jongeren meer risico kan nemen, omdat als het fout gaat er nog genoeg tijd is om dat weer goed te maken? Ja, dat zit ook wel in het nieuwe pensioenakkoord. Wanneer het pensioenfonds in staat van onderdekking is, worden de maatregelen die nodig zijn om het fonds weer in de groene zone te krijgen, uitgesmeerd over de tijd. Als gevolg daarvan is de klap voor mensen die al gepensioneerd zijn, niet zo groot. Dat maakt dat je denk ik een betere verdeling krijgt dan we op dit moment hebben. Omdat de jongeren veel meer tijd hebben om iets te doen aan hun financiële situatie dan ouderen, die al met pensioen zijn. Maar wordt het probleem niet te veel bij de jonge werkenden neergelegd? Hun pensioen wordt óók gekort, net als dat van de ouderen. Daarnaast moeten zij meer premie betalen en langer doorwerken. Wat er voor hen overblijft is de vraag. Nee, dat mag niet gebeuren. Als de belangen van ouderen en jongeren niet evenwichtig worden behartigd, is de hele basis van het systeem weg. De belangen van jongeren staan absoluut ook op de agenda. We kijken naar beide kanten van de medaille! Na Griekenland komen mogelijk ook andere (Zuid-)Europese landen in grote problemen. Welk gevaar huist daarin voor ABP? Als het echt helemaal fout loopt, zal dat van alle kanten slecht zijn voor de financiële resultaten van ABP. Wanneer landen uit de EMU (Europese Monetaire Unie) treden, of wanneer de EMU zelfs zou ophouden te bestaan, dan zouden de financiële gevolgen enorm zijn. Daarom moeten we ervoor zorgen dat de ABP- Jacques Kragt portefeuille zo goed mogelijk is ingedekt als zich dat voordoet. Hoe doe je dat? Door heel alert te zijn en door de portefeuille minder gevoelig te maken voor dergelijke scenario s. Door middel van mondiale spreiding? Spreiding is een heel belangrijke, niet alleen over aandelen en andere producten, maar ook over verschillende valuta. En er zijn verzekeringsportefeuilles, die niet bewegen met de aandelenmarkt. Ook kun je je indekken met producten die het goed doen als de beurs slecht is. Dat zijn de maatregelen die je vooraf kunt treffen. Tweede punt: als je in zo n situatie terecht komt, dan is het te laat. Je moet dus vooraf duidelijk maken aan degenen die erover besluiten de politici hoe belangrijk het is voor ons en voor de stabiliteit van ons stelsel, dat dit soort scenario s worden voorkomen. Dat moet glashelder zijn. Ik heb de indruk dat die boodschap wel overgekomen is bij de politici. Niet bij allemaal denk ik Niet bij allemaal, maar wel bij veel. De verhouding tussen gepensioneerden en premiebetalers gaat veranderen. Is dat een probleem voor ABP? Die verhouding verschuift inderdaad. De instroom neemt af ten opzichte van de uitstroom, maar daar is het systeem op gebouwd. Er is gespaard voor mensen, ongeacht of er meer of minder instroom is. Of er genoeg geld is om pensioen te kunnen genieten, is niet afhankelijk van de instroom. In landen waar een omslagstelsel gehanteerd wordt, is dat wel zo. In zo n systeem wordt gekeken hoeveel geld er benodigd is, en dan probeert men dat op te halen. In die landen lopen de pensioenen veel meer risico. Nederland heeft, na Denemarken, het beste pensioenstelsel ter wereld, zegt adviesbureau Mercer. We doen het kennelijk goed, maar wat doen de Denen beter? Ons stelsel is goed omdat we er al voor gespaard hebben. We hoeven dus niet de lasten te verhogen om goede pensioenen te kunnen uitkeren. Dat is zó belangrijk voor de werkgelegenheid! Als we dat niet hadden gedaan, hadden we later hogere kosten gehad en minder werkgelegenheid. Daardoor heeft Nederland een relatief sterke economie ten opzichte van andere landen. De Denen hebben ook veel gespaard, maar niet zo veel als wij. Ze hebben bovendien Deskundigheidseisen pensioenbestuurders Jac. Kragt is geen vertegenwoordiger uit eigen kring. Centrales van overheidspersoneel, zoals het Ambtenarencentrum, hebben tot 2011 vrijwel altijd een eigen vakbondsbestuurder voorgedragen als bestuurslid van het ABP. Dat is nog altijd mogelijk, maar de kandidaat moet wel aan hoge eisen voldoen. Op 29 december 2010 zijn in de Staatscourant de deskundigheidseisen vastgesteld voor bestuurders van financiële instellingen, zoals pensioenfondsen. Deze eisen zijn opgesteld om te voldoen aan een wettelijk voorschrift, te weten artikel 105, lid 3 van de Pensioenwet. Wie hierover meer wil weten, zie: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ stcrt html. meer op het individu gespaard en minder collectief zoals in Nederland. Daardoor heb je niet de discussie tussen jongeren en ouderen. Doordat ze individueel gespaard hebben kan men zeggen: dat is mijn potje, daar moet iedereen vanaf blijven. Maar er is wel mínder gespaard. Ik vind dat wij het beste stelsel hebben. Maar het is ook belangrijk dat mensen voelen, dat hun belang in dat pensioenfonds goed is vertegenwoordigd. Aan de ene kant is het goed dat mensen jongeren en ouderen zijn gaan nadenken over de vraag of hun belang wel goed genoeg wordt behartigd. Maar tegelijkertijd moet je ervoor zorgen dat dat niet ten koste gaat van de solidariteit en de collectiviteit. Dus moet je zorgen dat de keuzes die gemaakt worden, voor alle mensen helder zijn. Als werknemer ben je meestal verplicht aangesloten bij een pensioenfonds. Zouden Nederlanders de vrijheid moeten hebben om te kiezen voor een ander pensioenfonds? Dan doorbreek je dus de solidariteit van een fonds! Als je dát wil, moet je het hele stelsel fundamenteel op de schop nemen. Ik vind dat met het pensioenakkoord zoals dat er nu ligt, de belangrijkste vraagstukken van het oude pensioenstelsel zijn aangepakt en ik wil graag zien hoe dat werkt. Als dat goed functioneert, gaan we daar gewoon mee verder. Wat heeft ABP geleerd van de kredietcrisis? Dat het klaar moet zijn voor een onverwachte gebeurtenis. Dat is de belangrijkste les. De gevolgen van de kredietcrisis zijn zo omvangrijk, dat niemand meer kan denken: dat komt wel goed. Iedereen beseft wat een gigantische impact een kredietcrisis heeft op de beleggingsresultaten van het fonds. Bron: Trivizier, het ledenblad van de Vakbond voor Burger- en Militair defensiepersoneel 10

11 Individuele Belangenbehartiging Bij problemen in de werksituatie kunt u, als lid van de AC-HOP, een beroep doen op de kennis en ervaring van Individuele Belangenbehartigers (IB ers). Zij zijn op de hoogte van uw rechtspositie en kunnen u met raad en daad terzijde staan. Het is dan wel van belang dat u weet waar u de IB er in uw sector kan vinden. Vandaar dat we dat nog een keer op een rijtje zetten. Is uw eigen IB er na herhaalde pogingen niet bereikbaar, dan kunt u - zeker wanneer het om een spoedeisende kwestie gaat - contact opnemen met een van de andere mensen die op de lijst staan: Inschrijven kan ook via Sector: Naam IB er: telefoonnummer: adres: Nederlandse Universiteiten (NU) Fred Veer Nederlandse Universiteiten (NU, UMC Groningen) Hans Bartels (privé) Nederlandse Universiteiten (NU) Leo Gerrése, coördinator Technische Universiteit Eindhoven (TUe) Jonna van Alphen Universitair Medische Centra (UMC) Peter Bloemendaal Onderzoekinstellingen OI (KB, NWO en KNAW) Ger Ruigrok De belangenorganisatie voor medewerkers bij Universiteiten, Onderzoekinstellingen en Universitair Medische Centra Naam:... m/v Voornaam:... Voorletters:... Adres:... Postcode:... Woonplaats:... Geboortedatum:... Mijn contributie is: 5,- per maand voor leden die per maand minder dan 1950,- bruto verdienen.* 10,- per maand voor leden die 1950,- bruto of meer verdienen. 3,40 per maand voor Postactieven. *om in aanmerking te komen voor het gereduceerd tarief, dient u jaarlijks een salarisstrook naar de ledenadministratie te zenden. Bankrekeningnummer... Handtekening... Datum... Betaling verloopt op basis van automatische incasso. Indien u het, in geval van automatische incasso, niet eens bent met de afschrijving, heeft u een maand de tijd om uw bankkantoor opdracht te geven het bedrag terug te boeken. Werkzaam bij instelling/ faculteit/ dienst:... Werkadres:... Telefoonnummer (werk):... adres (werk):... Indien van toepassing - Ik ben opgegeven door: Naam:... Ik ben WEL/NIET* geïnteresseerd in het vervullen van activiteiten als kaderlid van de AC-HOP *Doorhalen wat niet van toepassing is Dit formulier s.v.p. uitknippen en zonder postzegel opsturen naar: AC-HOP Antwoordnummer VB Leiden. 11

12 COLOFON Het AC-HOP-Bulletin is het ledenorgaan van de AC-HOP. Leden van de AC-HOP zijn personen die werkzaam zijn bij Universiteiten, Onderzoekinstellingen en Universitair Medische Centra. In principe verschijnt het bulletin zes maal per jaar. De redactie heeft de vrijheid artikelen op te nemen die niet altijd hoeven te stroken met de opvattingen van het Bondsbestuur. Voor vragen en/ of opmerkingen over de inhoud van het HOP-Bulletin kan men zich wenden tot de redactie, Redactie: Copgroep, eindredactie Leo Gerrése Yvonne van der Kaay Dagelijks Bestuur: Ger Ruigrok, voorzitter / secretaris Leo Gerrése, penningmeester Ron Tempelaars, ledenadministrateur, Redactieadres: Postbus AX Leiden Tel InternetsitE: ISSN Vormgeving en druk: Compact Drukwerken, Lanaken Contributietarieven: 1. 5,- per maand voor leden die per maand minder dan 1950,- bruto verdienen ,- per maand voor mensen die 1950,- bruto of meer verdienen 3. 3,40 per maand voor Postactieven. (gepensioneerden) Leden die in aanmerking willen komen voor het lage tarief van 5,- dienen jaarlijks een fotokopie van hun salarisstrook te overleggen. Wilt u geen bewijsstuk overleggen dan valt u automatisch in het 10,- tarief. Heeft u vragen of zijn er zaken onduidelijk dan kunt u contact opnemen met onze ledenadministrateur Ron Tempelaars. Telefoon: AC-HOP, de belangenorganisatie voor medewerkers bij Universiteiten, Onderzoekinstellingen en Universitair Medische Centra Inleveren kopij voor het volgende nummer: Uiterlijk 7 mei 2013 Overname van artikelen, mits met bronvermelding, is toegestaan. Maak van je startpagina

Pensioen en Verzekeren

Pensioen en Verzekeren Pensioen en Verzekeren april 2014 Hoe maak je Pensioen onderdeel van je HR strategie? De verzekeraar van de toekomst Pensioen, ga je voor zekerheid of neem je risico? Arbeidsongeschiktheid en overlijdensrisico

Nadere informatie

Help, mijn collega zit in de put. Privé e-mailen op het werk, mag dat? Een goed salaris: u verdient het! Sta sterk(er) in uw werk

Help, mijn collega zit in de put. Privé e-mailen op het werk, mag dat? Een goed salaris: u verdient het! Sta sterk(er) in uw werk JA ARGANG 1 JUNI 2007 NR 3 Help, mijn collega zit in de put Privé e-mailen op het werk, mag dat? Een goed salaris: u verdient het! Sta sterk(er) in uw werk F B T O A U T O V E R Z E K E R I N G S P E C

Nadere informatie

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25 Communicatie Beschikbaar gesteld door van Amerongen berging Inhoud Inleiding... 2 1 Feedback... 12 2 Assertiviteit... 18 3 Omgaan met conflicten... 21 4 Conflicthantering... 25 5 Omgang met agressie en

Nadere informatie

De vakbond die opkomt voor jouw belangen

De vakbond die opkomt voor jouw belangen De vakbond die opkomt voor jouw belangen Wat doen de bonden met de grote onvrede bij TNT? Uitkomsten BVPP onderzoek Tevredenheid BVPP en werk Onderhandelingsresultaat CEVA Interview met Cor Ariens Het

Nadere informatie

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers, 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: social media anno nu... 4 1.1 Hoeveel mensen maken er gebruik

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Communicatie over de Wet Normering Topinkomens

Communicatie over de Wet Normering Topinkomens Grote Bakkerstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam Tel 020 522 59 99 email info@veldkamp.net www.veldkamp.net Communicatie over de Wet Normering Topinkomens Onderzoek naar de waardering

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt Autisme. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt Autisme. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt Autisme Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910415 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid Reichrath

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt dyslexie Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910446 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid

Nadere informatie

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten jaargang 6, juni 2009 prijs losse verkoop 5.95 Ondernemerschap prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Verder in dit nummer: Risicomanagement is kansen zien en benutten

Nadere informatie

De kabinetten Rutte I en II

De kabinetten Rutte I en II Nieuwe leergang gemeenteraad Interview: Pieter duisenberg en Karin Straus decentralisatie: 3 5 8 langdurige zorg voorjaarscongres Jaargang in maarssen 9 9 nummer 4 4 juli 2013 Verantwoordingsdag De overheid

Nadere informatie

Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie 1

Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie 1 Maak werk van je geluk! Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie 1 Projectmanagement: Afdeling marketing en communicatie Start People

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

Meebetalen aan de zorg

Meebetalen aan de zorg Meebetalen aan de zorg Meebetalen aan de zorg Nederlanders over solidariteit en betaalbaarheid van de zorg Sjoerd Kooiker en Mirjam de Klerk (scp) Judith ter Berg en Yolanda Schothorst (Bureau Veldkamp)

Nadere informatie

Schrijf in eenvoudige taal. Actief betrokken bij toekomst FFP. De beste planners zijn echte mensen-mensen. Bij de FFP gaat het niet om productverkoop

Schrijf in eenvoudige taal. Actief betrokken bij toekomst FFP. De beste planners zijn echte mensen-mensen. Bij de FFP gaat het niet om productverkoop J A A R G A N G 1 0 N U M M E R 2 S E P T E M B E R 2 0 1 4 22014 Schrijf in eenvoudige taal Actief betrokken bij toekomst FFP Bij de FFP gaat het niet om productverkoop De beste planners zijn echte mensen-mensen

Nadere informatie

Je zit in de leegte. Een onderzoek naar de beleving van een Amsterdams re-integratie traject* voor mensen in de bijstand.

Je zit in de leegte. Een onderzoek naar de beleving van een Amsterdams re-integratie traject* voor mensen in de bijstand. Je zit in de leegte Een onderzoek naar de beleving van een Amsterdams re-integratie traject* voor mensen in de bijstand. Michi Almer, februari 2015 *Het traject kantooromgeving van Herstelling Werk en

Nadere informatie

Solliciteren... doe je zo! Wetgevingswijzer 2008 voor P&O: Wat verandert er? Handleiding voor de praktijk

Solliciteren... doe je zo! Wetgevingswijzer 2008 voor P&O: Wat verandert er? Handleiding voor de praktijk Solliciteren... doe je zo! Wetgevingswijzer 2008 voor P&O: Wat verandert er? Handleiding voor de praktijk V e r a B o t Solliciteren doe je zo! Vera Bot Solliciteren doe je zo! kluwer 2009 ISBN 978 90

Nadere informatie

Generaties. Extra. Het Philips flex pensioen vernieuwd Pensioenleeftijd omhoog, financiering anders

Generaties. Extra. Het Philips flex pensioen vernieuwd Pensioenleeftijd omhoog, financiering anders Generaties is het informatiebulletin van STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS Generaties Nummer 19, 10 e jaargang oktober 2013 Extra editie Het Philips flex pensioen vernieuwd Pensioenleeftijd omhoog, financiering

Nadere informatie

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW Geef ze de ruimte! Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW 1e druk: december 1997 2e druk: september 2000 1997 Nederlands Instituut voor

Nadere informatie

GEEN FRAUDEUR, TOCH BOETE. Een onderzoek naar de uitvoering van de Fraudewet

GEEN FRAUDEUR, TOCH BOETE. Een onderzoek naar de uitvoering van de Fraudewet GEEN FRAUDEUR, TOCH BOETE Een onderzoek naar de uitvoering van de Fraudewet Geen fraudeur, toch boete Een onderzoek naar de Fraudewet in de praktijk Onderzoeksteam drs. W.J. van Helden, projectleider drs.

Nadere informatie

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe?

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? Januari 2011 7.0035 MK Inhoud Voorwoord Wie zijn de achterban? WAT heeft de MR met zijn achterban? HOE bereikt de MR zijn achterban? Communicatiemiddelen Relevante

Nadere informatie

Van controle naar vertrouwen Technologie kan onderwijs ondersteunen september 2014, 8 e jaargang

Van controle naar vertrouwen Technologie kan onderwijs ondersteunen september 2014, 8 e jaargang vakblad voor schoolleiders Themadag CNV Schoolleiders Passend onderwijs: herrie of harmonie in je team? Vier de verschillen Jay Marino over inclusive education 6 Van controle naar vertrouwen Technologie

Nadere informatie

Werkboek. Creëer meer plezier in je werk

Werkboek. Creëer meer plezier in je werk Werkboek Creëer meer plezier in je werk Schouten en Nelissen ontwikkelde, samen met de universiteit van Utrecht, een training die medewerkers bewust maakt van de ruimte die zij zelf hebben om het werk

Nadere informatie

Verzekeringen&vrijwilligers

Verzekeringen&vrijwilligers Verzekeringen&vrijwilligers krant Een uitgave van CIVIQ, instituut vrijwillige inzet - Postbus 12080, 3501 AB Utrecht - tel. 030 750 90 00 - info@civiq.nl We groeien de claimcultuur in 4 Verzekeren in

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Martijn Joosten. Het geheim van een succesvolle makelaar. Tip: Print dit e-book uit voor een optimaal resultaat!

Martijn Joosten. Het geheim van een succesvolle makelaar. Tip: Print dit e-book uit voor een optimaal resultaat! Het geheim van een succesvolle makelaar Tip: Print dit e-book uit voor een optimaal resultaat! Marketing voor Makelaars 2 / 41 Over de auteur Ik heet en ik ben off- en online ondernemer, spreker en trainer.

Nadere informatie

8 Sociaal Leenstelsel

8 Sociaal Leenstelsel 8 Aan de orde is de behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het onderbrengen van de basisbeurs voor studenten in de masterfase in het

Nadere informatie

HANDLEIDING. Richtlijnen voor slechtnieuwsgesprekken. TFC TrainingsMedia

HANDLEIDING. Richtlijnen voor slechtnieuwsgesprekken. TFC TrainingsMedia HANDLEIDING Richtlijnen voor slechtnieuwsgesprekken TFC TrainingsMedia Melrose Film Productions Nederlandstalige bewerking: TFC TrainingsMedia Oorspronkelijke titel: Tough Interviews In Nederland en België

Nadere informatie

Maak werk van geschiedenis

Maak werk van geschiedenis Maak werk van geschiedenis Oriëntatiegids voor historici op de arbeidsmarkt Marc Kruyswijk en Arjan Verweij eindredactie: Febe van der Wardt stichting Historisch Platform oorspronkelijke uitgave: 1998

Nadere informatie