Tips van een netwerker. Over kantoortijgers en werkschapen. Interview met Jacques Kragt. Fred Veer over één van de casussen die hij onlangs had:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tips van een netwerker. Over kantoortijgers en werkschapen. Interview met Jacques Kragt. Fred Veer over één van de casussen die hij onlangs had:"

Transcriptie

1 Tips van een netwerker Fred Veer over één van de casussen die hij onlangs had: Het college van bestuur had wel zin in de gouden eieren die deze gans zou gaan leggen. Via een (achteraf gezien) zeer onhandige route werd een bedrijf opgericht die de patenten zou gaan exploiteren. Probleem is dat universitaire bestuurders wel goed zijn in geld uitgeven maar niet in geld verdienen. Over kantoortijgers en werkschapen Interview met Jacques Kragt Nr AC-HOP, de belangenorganisatie voor medewerkers bij Universiteiten, Onderzoekinstellingen en Universitair Medische Centra

2 Inhoud Uitnodiging voor de Algemene Vergadering (AV) van de AC-HOP pagina 2 Column pagina 3 Vertrekregelingen pagina 4 Mondeling besluit pagina 5 Tips van een netwerker pagina 6 Kantoortijgers & werkschapen pagina 7 Jac. Kragt namens Ambtenarencentrum in bestuur ABP pagina 8 Individuele Belangenbehartiging pagina 11 Uitnodiging voor de Algemene Vergadering (AV) van de AC-HOP Binnenkort is de vergadering van de belangenorganisatie voor medewerkers bij Universiteiten, Onderzoekinstellingen en Universitair Medische Centra. Hierbij willen wij u van harte uitnodigen! Aanmelden hiervoor kan bij Anko van der Wal, secretaris, of Datum: 19 april 2013 Tijd: uur Locatie: Vergadercentrum Vredenburg, Vredenburg 19, 3511 BB Utrecht Tel Agenda Algemene Vergadering AC-HOP Opening door de voorzitter met welkomstwoord en openingsrede 2 Mededelingen 3 Vaststellen van de agenda 4 Verslag Algemene Vergadering AC-HOP Jaarverslag Bondsbestuur AC-HOP Financieel verslag AC-HOP Begroting AC-HOP 2013 (begrotingsvergelijking ) 8 Verslag kascommissie 9 Benoeming nieuwe kascommissie 10 Contributievoorstel Bestuursverkiezing 12 Vaststelling datum Algemene Vergadering Fred Veer: Wat doet de AC-HOP goed en wat minder goed, wat moet de AC-HOP gaan doen? Een terugblik naar 1996 en een vooruitblik naar Rondvraag 15 Sluiting Een foto die bij de Algemene Vergadering van 2012 is gemaakt. Anko van der Wal (links), Ron Tempelaars (midden) en Hans Bartels (rechts). 2

3 Extra bezuinigingen in 2014 én een cao in 2013 COLUMN In februari jl. was het woord Oranjeakkoord het meest geciteerde woord in dagbladen en op websites op internet. Dit neologisme kreeg een zodanige impact dat de redactie van Van Dale s Groot Woordenboek der Nederlandse Taal besloot het woord op te nemen in een volgende druk van dit standaardwerk. Het Centraal Planbureau (CPB) kwam in februari namelijk met nieuwe ramingscijfers voor het jaar 2014, die het regeringskwartet premier Mark Rutte (VVD), vicepremier Lodewijk Ascher (PvdA), Halbe Zijlstra (fractievoorzitter VVD) en Diederik Samsom (fractievoorzitter PvdA) noodgedwongen bewogen richting oppositiepartijen in de Tweede kamer der Staten-Generaal. Dit in de hoop van dit viertal dat de monarchale troonswisseling in april a.s. kan opgeleukt worden met een politiek breed gedragen bezuiningsovereenstemming. Het CPB kwam uit op een begrotingstekort van 3,3% én een economische krimp van 0,5% over Voor 2014 verwacht CPB echter een economische groei van 1% (echter met een begrotingstekort van 3,4%), doordat de export in 2014 met 6% zal doen toenemen plus de verwachting is dat de consumptieve bestedingen van het Nederlandse volk met 0,25% zal gaan toenemen. De werkloosheid neemt (conform voorspelling CPB) helaas verontrustend toe van mensen in 2013 naar in De selffulfilling prophecy van bovenstaande ramingen, zorgt naar mijn idee steevast dat negatieve voorspellingen bijna altijd de economie een opdonder geven doordat het consumentenvertrouwen zich in een negatieve spiraal gaat begeven. Het kabinet Rutte-II reageerde dan ook direct met het afkondigen van extra bezuinigingen van 4,3 miljard euro voor het jaar 2014 (bovenop de reeds afgekondigde bezuinigingen, overeengekomen in het regeerakkoord najaar 2013 tussen regeringspartijen VVD en PvdA). De regeringscoalitie heeft echter géén politieke meerderheid in de Eerste Kamer der Staten-Generaal en dus loopt minister van Financiën, Jeroen Dijsselbloem (PvdA), de fractiekamers van de oppositiepartijen in het Tweede kamer-gebouw af om brede steun te verwerven voor een bezuinigingspakket wat politiek-gedragen wordt voor het jaar Kortom: de ooit gevoerde kabinetsformatie is een permanent proces geworden in de Tweede Kamer der Staten-Generaal. De kabinetsvoorstellen waarmee Dijsselbloem langs de fractiekamers sjouwt, zijn de usual suspects : nullijn qua salarisstijging voor al het personeel in de (semi)publieke sectoren, ook voor al diegenen in het onderwijsveld en in de zorg (geschatte besparing: 2 miljard euro), omhoog trekken van allerlei belastingen voor burgers en bedrijven (geschatte besparing: 1,1 miljard euro), afblazen van aangekondigde lastenverlichtingen ten aanzien van het bedrijfsleven (geschatte besparing: 640 miljoen euro). Daarnaast geen euro extra richting ministeries, provincies en gemeenten. Tegelijkertijd werd in de maand maart duidelijk dat het kabinet ernstig hoopt op een landelijk sociaal akkoord (á la het Akkoord van Wassenaar in 1982) tussen kabinet, werkgeversorganisaties en vakbeweging om de salarisverhogingen in de diverse bedrijfstakken te minimaliseren (eventueel tegen inlevering van bepaalde beleidsvoornemens die het kabinet eerder intern overeenkwam, in verband met hervormingen in de arbeidswetgeving, met name versoepeling van ontslagrecht alsook vermindering van duur/hoogte van de WW-uitkeringen). Afwachten waar alles tot leidt, is nu geboden. In februari jl. werden door de onderhandelaars van de vier vakbonden (AbvaKabo FNV, AC/FBZ -waarbinnen AC-HOP-, CNV Publieke Zaak en VAWO/CMHF) ten behoeve van de cao-nu (universiteiten) alsmede door de onderhandelingsdelegatie van de werkgeversvereniging VSNU, het voorliggende onderhandelingsakkoord bekrachtigd (nadat de wederzijdse achterban was geraadpleegd en bij meerderheid hun instemming hadden afgegeven). De versobering van de Bovenwettelijke Werkloosheidsuitkering (BWNU) en het afschaffen van de Seniorenregeling 2006 per 2014, werd door de meeste vakbondsleden als moeilijk verteerbaar geacht. Toch waren er in totaliteit binnen de vier vakbonden veel te weinig afkeurende stemmen afgegeven om het principe-akkoord te verwerpen. Nieuw binnen cao-nu is dat er zogenaamde ontwikkelingsdagen zijn ingebracht; personeel bij de 14 universiteiten (alsmede bij volgers, als o.a. KNAW) kunnen voortaan per jaar twee doorbetaalde dagen opnemen ter investering van eigen ontwikkeling (deze dagen kunnen over meerdere jaren worden gespaard en ingezet; de ontwikkeling hoeft niet per definitie werk-gerelateerd te zijn). De belangrijkste afspraak die in de cao-nu is opgenomen vind ik echter een intensivering en verdere professionalisering van werk-naar-werk begeleiding. Ontslagbedreigden/herplaatsingskandidaten kunnen er voortaan vanuit gaan dat de werkgever zich aantoonbaar optimaal zal inspannen opdat de werknemer binnen of buiten de instelling passend werk behoud. Dus weliswaar géén baan-garantie maar wel werk-garantie (dat vind ik - gezien de bovenvermelde stijging van de werkloosheid -, een positief punt in deze cao). Tot slot kan ik melden dat de werkgeversvereniging van de acht academische ziekenhuizen in Nederland, de NFU, op 25 maart jl. het caooverleg met de vier vakbonden heeft opgeschort, daar de NFU-delegatie bemerkte dat er voorlopig géén afspraken met de vakbonden te maken vallen over het kabinetsvoornemen: nullijn in de zorg. Daar de cao-umc per 1 april 2013 expireert, verwacht ik voorlopig geen nieuwe cao voor het personeel bij de academische ziekenhuizen. Daar hoef ik niet voor bij het Centraal Planbureau te werken! Ger Ruigrok voorzitter AC-HOP 3

4 Vertrekregelingen Door: Fred Veer Een deel van mijn werk als individueel belangenbehartiger (IB-er) is het onderhandelen over vertrekregelingen. Op zich probeer je altijd dat leden in dienst (en lid) blijven, soms is het echter in hun belang dat ze zo goed mogelijk vertrekken. Vertrekregelingen bevatten altijd een vertrouwelijkheidsclausule, dus de meest boeiende zaken kan ik niet vertellen. Omdat er hier wel lessen te leren zijn zal ik drietal recente gevallen geanonimiseerd en zonder de kritische details beschrijven. Casus 1: Soms is wachtgeld een beter alternatief dan gefrustreerd doorwerken Een lid van achter in de 50 met een lange staat van dienst, was bij een reorganisatie acht jaar geleden bijna zijn baan kwijt geraakt. Mede door mijn inzet werd hij herplaatst. Probleem was dat er nieuwe leidinggevenden met nieuwe ideeën kwamen. Simpel gesteld: het lid was te oud, te langzaam met computers en ga zo maar door. Dit begon in de beoordelingen door te werken en de werkvreugde die het lid eerst had, was snel verdwenen. Snel werd ik erbij gehaald. Door een serie vertragingstactieken konden we negatieve beoordelingen vermijden. Op zich waren er bij de organisatie functies te creëren die binnen de mogelijkheden van dit lid vielen maar de werkgever had hier geen enkele interesse in. Probleem was ook waar we eerst een heel goede P&O consulent hadden kregen we daarna een andere. Deze had als groot nadeel dat deze consulent evenveel empathie had als een alligator. Aangezien interne herplaatsing geblokkeerd was, hebben we ingezet op eervol ontslag wegens disfunctioneren. Dit geeft het lid tot aan zijn AOW datum recht op een bwnu (wachtgeld) uitkering. Ik kreeg er tevens een vrij grote scholingspot uit die het lid kon gebruiken om een droom na te lopen. Ik zie het lid regelmatig voor nazorg en hij heeft in ieder geval weer lol in zijn leven. Of het zinnig is voor de werkgever hem tot zijn AOW datum het grootste deel van zijn salaris en pensioen door te betalen zonder tegenprestatie is een vraag die in de organisatie blijkbaar niet gesteld wordt. De les hiervan is dat wachtgeld soms een beter alternatief is dan gefrustreerd doorwerken. Ook kan je door goed onderhandelen nog een flinke scholingspot of iets anders mee krijgen. Casus 2: Bezwaren indienen kost energie, maar loont wel Een lid werd bij een reorganisatie boventallig verklaard. De wijze waarop was op zijn zachtst gezegd dubieus. Het lid heeft gezien zijn leeftijd weinig perspectieven buiten de organisatie. Hij probeerde dus erg hard om als herplaatsing kandidaat met voorrang op een passende functie geplaatst te worden. Dit wilde niet erg lukken en hij werd meestal afgewezen zonder redenen. Dit kan dus niet, zowel onder de wet als onder het fingerend sociaal plan. Na overleg zijn we dus begonnen met bezwaren in te dienen. Meerdere van deze bezwaren werden gegrond verklaard. De herplaatsingstermijn was door de bezwaren al inmiddels met een jaar verlengd. Een senior jurist schreef, waarschijnlijk uit frustratie, een domme brief. Deze brief kwam bij mij en gaf mij de kans een dusdanig antwoord te schrijven dat een college van bestuurslid zelf eens goed naar deze zaak ging kijken. Binnen twee weken hadden we een regeling die voor het lid acceptabel was en die het collegelid aan zijn organisatie opdwong. Les hiervan is dat je je eigen belangen zwaar moet laten wegen en in bezwaar moet gaan als het nodig is. Een reeks bezwaren kost veel energie, maar was ook dusdanig slopend voor de organisatie dat hun eigen onvermogen tot een regeling leidde die beduidend boven sociaal plan uitging. Casus 3: Ga nooit akkoord met een eerste aanbod voor een vertrekregeling, geduld en timing zorgen voor een hogere vertrekregeling Een onderzoeker had als promovendus een goed idee dat leidde tot meerdere patenten. De potentiële waarde hiervan was heel groot. Het college van bestuur had wel zin in de gouden eieren die deze gans zou gaan leggen. Via een achteraf zeer onhandige route werd een bedrijf opgericht die de patenten zou gaan exploiteren. Probleem is dat universitaire bestuurders wel goed zijn in geld uitgeven maar niet in geld verdienen. De onkunde in de opzet wreekte zich ook meer dan 10 jaar later. De organisatie zat in een ernstig juridisch conflict met het bedrijf. De kosten hiervan zijn zeer hoog opgelopen (wat dus veel weggegooid gemeenschapsgeld is). 4 Het lid zat tussen wal en schip en voelde zich nogal gemangeld. Hoewel hij een goede privé advocaat had, werd ik erbij gehaald omdat ik een grotere kennis van ambtenarenrecht heb. Het dossier, enkele telefoonboeken dik, koste een paar weken om door te lezen. Dit

5 Fred Veer, individuele belangenbehartiger en kaderlid AC-HOP zou overigens een goede bron voor een boek maken, behalve dat niemand het op feiten gebaseerde verhaald zou geloven. Door goed manoeuvreren met bezwaren, ziektemeldingen enzovoort. kregen we via de bedrijfsarts een advies om naar een mediator te gaan. Een mediator is een onafhankelijk bemiddelaar die probeert conflicten op te lossen. Na vijf sessies, kregen we een redelijke financiële deal, met vergoeding van alle gemaakte kosten, volledige vrijstelling van schade claims en het recht voor het lid om alle kennis die hij heeft in de toekomst zelf te gebruiken voor verdere vindingen zonder dat de werkgever hier een claim op kan leggen. Dit ook met behoud van het vindersloon mochten de patenten ooit geld op gaan leveren voor werkgever. Deze zaak was heel inspannend en zeker ook voor de juristen van de werkgever een zware klus. Door goed te onderhandelen kregen we ongeveer het dubbele van wat ze aan het begin hadden geboden zonder de rechten in te leveren die ze eerst opeisten. Les hiervan is dat het gebruik van een mediator zin heeft, vooral als er een impasse is ontstaan. De werkgever had de deal veel harder nodig dan wij. Geduld en timing zijn belangrijk in dit soort zaken. Tot slot Tot slot wijs ik bij casus 1 en 2 op de nieuwe cao NU en het werk naar werk principe. In beide gevallen had de werkgever dit beleid, maar was dit niet verankerd in de organisatie. Beide leden zijn hier redelijk tevreden uitgekomen. Als de werkgever echter het cao beleid ook verankerd had in de organisatie dan was er voor beide gevallen een bevredigendere oplossing gekomen die ook veel minder gemeenschapsgeld had gekost. Mondeling besluit Door: Henk van Hooijdonk In de meeste gevallen komt een besluit met de post in je brievenbus. Je werkgever stelt je aan, je wordt bevorderd of je ontvangt een gratificatie omdat je al 25 jaar of meer bij die werkgever werkt. Vaak wordt een dergelijk besluit ook gewoon op je werk door je directe chef aan je uitgereikt. Even voor ontvangst tekenen en binnen 6 weken is sprake van een rechtens onaantastbaar besluit. Maar wat te doen als je maar niets hoort en eigenlijk weet dat je verzoek is afgewezen. Lees er artikel 8:1, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht op na en neem ook de volgende tekst ter harte. Uit de juridische praktijk In september 2011 werd het een medewerker bij de politie Haaglanden duidelijk dat de afwijzing om in aanmerking te komen voor een vertrekregeling juridisch aanvechtbaar was. Er was hem slechts mondeling mededeling gedaan over die afwijzing en de schriftelijke bevestiging ervan was steeds uitgebleven. Bezwaar tegen die afwijzing werd echter niet ontvankelijk verklaard, omdat de korpschef van mening was dat het bezwaar te laat was gemaakt. Dat oordeel werd door de Haagse rechtbank gedeeld. De Centrale Raad van Beroep dacht daar toch anders over en overwoog het volgende: De afwijzing is mondeling meegedeeld aan betrokkene en bij uitblijven van een schriftelijk besluit moet die mededeling inderdaad (achteraf) worden opgevat als een met een besluit gelijk te stellen handeling, waardoor betrokkene rechtstreeks in zijn belang is getroffen. Dit hoefde betrokkene niet reeds bij ontvangst van de mededeling duidelijk te zijn; hij mocht in beginsel rekenen op een schriftelijke beslissing op zijn schriftelijke verzoek. Appellant is er niet op gewezen dat hij bezwaar kon maken tegen de mededeling. De rechtbank heeft onder deze omstandigheden ten onrechte een uitzonderingssituatie aangenomen. Het bezwaar is ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard. De korpschef werd opgedragen binnen 6 weken het gebrek te herstellen. Bron: LJN: BZ0573, Centrale Raad van Beroep, 12/2182 AW-T Uitspraak 7 februari Genoemd artikel luidt Met een besluit wordt gelijkgesteld een andere handeling van een bestuursorgaan waarbij een ambtenaar ( ) als zodanig ( ) belanghebbenden zijn. Denk aan de hierboven geschetste mondeling mededeling. Noot: wees erop bedacht dat de hier geschetste casus vanwege de mogelijke verschillen in rechtspositie- niet rechtstreeks op uw werksituatie van toepassing hoeft te zijn. Vraag bij twijfel advies aan uw vertegenwoordiger bij de AC-HOP via de website Henk van Hooijdonk, juridisch medewerker bij de Copgroep 5

6 Tips van een netwerker Door: Oscar de Man Heb je een verjaardagsfeestje en maak je een praatje met degene die naast je zit, dan ben je aan het netwerken. Begin je in de trein of in de bus een praatje met een volledig onbekende reisgenoot, dan ben je aan het netwerken. Sinds we kunnen praten, dan zijn we aan het communiceren en zijn we aan het netwerken. Netwerken is van alle tijden. Al sinds eeuwen is het van belang dat je voor bepaalde dingen de juiste mensen moet kennen. Of het nu gaat om een metselaar, een boekhouder of een kruiwagen voor het vinden van die ene gewilde baan. Netwerken is een kwestie van het zijn op de juiste plek op het juiste moment. Maar omdat je nu eenmaal niet overal kunt zijn, is het goed om veel mensen te kennen. Op het moment dat ik dit schrijf heb ik 798 connecties op mijn LinkedIN netwerk LinkedIN is niet mijn enige sociale netwerk. Door middel van Twitter en Facebook sta ik in contact met vele anderen. Momenteel heb ik ook een eigen Blog, waar ik met enige regelmaat artikelen plaats. Waar je vroeger ging netwerken bij netwerkborrels, verenigingsbijeenkomsten en recepties, waar de onvermijdelijke visitekaartjes werden uitgedeeld, maakt het gebruik van sociale netwerken op het internet, netwerken erg gemakkelijk en laagdrempelig. Is netwerken net werken? Ga aan de slag met je netwerk, zodat je netwerk voor jou kan gaan werken! Het is die van de kip en het ei. Je netwerk moet je eerst opbouwen, voordat je netwerk voor jou kan gaan laten werken. Daar gaat tijd overheen. Een netwerk opbouwen is leuk en nuttig. Naast het opbouwen zit de kunst in het onderhouden en levendig houden van je netwerk. Het is leuk indien je sommige personen in je netwerk met enige regelmaat fysiek opzoekt. Voor mijzelf is het extra leuk omdat bijvoorbeeld bij gebruik van LinkedIN je oud collega s en bekenden op zakelijk gebied kunt volgen. Door de publicatie van LinkedIN updates krijg je meldingen of er in profielen van je connecties iets wijzigt, zoals een profiel foto, een nieuwe functie, een verandering van bedrijf of een nieuw ontwikkelde competentie. Door de koppeling van LinkedIN met Twitter en tussen Facebook en Twitter komt er ongevraagd veel informatie over je connecties geordend beschikbaar. Het bijhouden van adressen bijvoorbeeld via outlook hoeft in principe niet meer. Via LinkedIN kun je altijd mensen snel bereiken. Zelf beschik ik over een iphone en een ipad. Via de verjaardag applicatie van Facebook staan door de koppeling van Facebook en Apple alle verjaardagen van mijn vrienden in mijn zakelijke agenda. Dit maakt het werken met sociale media een stuk persoonlijker. Hou je netwerk levendig Mijn netwerk onderhoud ik zeer actief. Met enige regelmaat ga ik lunchen met oud collega s of neem telefonisch contact met ze op. Op deze wijze blijft mijn eigen netwerk levendig. Daarnaast gebruik ik Skype en Facetime van Apple om via de webcam contact te onderhouden met mijn contacten. Google contactpersonen en Google+ geven ook mogelijkheden om informatie van bekenden blijvend te registreren. Via LinkedIN kun je jezelf aansluiten op (nieuws)groepen, maar je kunt ook je eigen besloten groep creëren, waarbinnen je specifieke informatie uitwisselt. Eén account is genoeg In de begintijd van LinkedIN heb ik vijf accounts aangemaakt. Ditzelfde geldt voor Twitter. Ik heb drie Twitter accounts. Naast het gebruik van Facebook heb ik een eigen Weblog. Vervolgens is het belangrijk om de profielen van LinkedIN, Twitter en de Weblog inhoudelijk op elkaar af te stemmen. De publicatie van een interessant zakelijk en dagelijks Twitter bericht is mij eerlijk gezegd tot nu toe nog niet gelukt. Het is van belang dat je voordat je Twitter gaat gebruiken goed nadenkt, waarvoor je Twitter inzet. Je profiel Als je zo kijkt naar al die sociale netwerken Hyves, Facebook, LinkedIN, MSN, Twitter, dan wordt netwerken echt werken. Maak je gebruik van sociale netwerken met een doel bijvoorbeeld dat je profiel wordt gevonden door een recruiter voor die gewilde baan, dan is het niet onverstandig om werk te maken van je profiel. Een goed doortimmerd CV van jezelf op LinkedIN plaatsen is zonder meer een must. Het is tegenwoordig in om meer persoonlijk getinte informatie over jezelf beschikbaar te stellen. Voorheen was Oscar de Man, is adviseur en werkt bij de Copgroep LinkedIN een zakelijk getint sociaal netwerk. Nu worden op ook Facebook naast foto s van vrienden en feestjes ook meer zakelijk getinte posts gedaan. Zoals een boek dat je hebt gelezen en dit je vrienden aanbeveelt. Social life Het is van belang, dat als je actief bent op zowel LinkedIn, Facebook, Twitter en je zelfs je eigen Blog hebt, dat er uit al deze sociale media een consistent beeld van jezelf wordt getoond hoe je in elkaar zit, wat je drijft en waar je voor warm loopt. Het is interessant voor een toekomstige werkgever, dat je een elevator pitch (een korte pakkende beschrijving van jezelf) online hebt staan. Een volgende stap zou kunnen zijn dat je een eigen applicatie (app voor je smartphone) maakt, waarmee je snel gegevens kan delen met toekomstige werkgevers. De trend wordt dat je niet zo bang hoeft te zijn, dat werkgevers eventueel zouden afschrikken van je social life, zoals dat blijkt uit Facebook. Het zou zelfs zo kunnen zijn dat indien er alleen zakelijke informatie wordt gedeeld een toekomstige werkgever zich kan afvragen of de persoon wel een social life heeft. 6

7 Van kletsen naar chatten, van chatten naar netwerken! Internet Netwerken heeft met de introductie van internet een andere vorm gekregen. Netwerken via de digitale snelweg. De groeiende populariteit van internet zorgde voor de komst van internetdiensten als Microsoft Messenger, beter bekend als MSN. Deze dienst heeft nu de naam Microsoft Live. Messenger is een programma, dat gebruikt wordt voor instant messaging, oftewel onmiddellijke berichtgeving, in de volksmond chatten genoemd. Andere chatprogramma s waren ICQ (I seek you, of te wel ik ben op zoek naar jou), Yahoo Messenger en AmericaOnline (AOL) Messenger. Nog niet zolang geleden kon je alleen via het vaste telecommuni- catienetwerk communiceren. Tegenwoordig heb je mobiele telecommunicatienetwerken en internet telefonie aanboden door onder andere de website Skype. De gebruiker communiceert via het internet. Deze vorm van communiceren wordt Voice over IP oftewel VOIP genoemd. Kortom, wat tips Netwerken gebruik makend van sociale media is leuk en wordt steeds leuker als je er bewust mee om gaat. Het netwerken gebruikmakend van sociale media zoals LinkedIN wordt leuk als je ook door anderen wordt uitgenodigd. Of dat je de melding krijgt dat anderen je profiel hebben bekeken. Het is dus de kunst om echt werk te maken van je netwerk door goed na te denken over je profiel. Zorg dat je profielen, indien je tegelijkertijd gebruikt maakt van verschillende sociale media, goed op elkaar zijn afgestemd. Gebruik je Twitter, stel dan een duidelijk doel en post regelmatig berichten die bij dragen aan dat doel. Mijn ervaring is dat een combinatie van LinkedIN, Facebook en een eigen Blog mijn zichtbaarheid online vergroot. Dagelijks Twitteren voor zakelijke doeleinden is mij tot op heden niet gelukt. Netwerken door middel van sociale media is niet het ei van Columbus om die baan te krijgen of om nieuwe business te genereren. Het draagt bij aan je zichtbaarheid online en kan je helpen bij het vinden van een baan, het ontdekken van een kansen voor nieuwe business of een mogelijkheid om vrienden en collega s te blijven volgen, zonder dagelijks contact met ze te hebben. Kantoortijgers & werkschapen Hoe krijg je genoeg aandacht voor je werk en idee? Door: Paul Jekkers In de meeste personeelsadvertenties staat tegenwoordig wel dat van de kandidaat een proactieve houding verwacht wordt. Er wordt gezocht naar initiatief, naar betrokkenheid. Alleen op tijd aanwezig zijn en de opdrachten uitvoeren die je worden gegeven is tegenwoordig niet meer genoeg om aan een goede beoordeling te komen. Er wordt meer van je verwacht. Waarbij je natuurlijk dat op tijd zijn en het uitvoeren van opdrachten niet moet vergeten. Want dan is het ook weer niet goed. Het is in veel werksituaties bepaald niet gemakkelijk om met meningen of ideeën te komen. Daar kunnen allerlei oorzaken voor zijn. Iedereen heeft het al druk genoeg, je leidinggevende zit niet te wachten op opvattingen die als kritiek op zijn functioneren opgevat zouden kunnen worden en zo zijn er nog wel een paar bezwaren te noemen. En je moet zelf ook maar durven uitkomen voor je mening. Dat is voor veel mensen helemaal geen gemakkelijke opgaaf. Daarvoor moet je over een dosis assertiviteit beschikken en dat is niet iedereen van nature gegeven. Definitie assertiviteit Wat is dat, assertiviteit. Ik gebruik de definitie van Marielle de Graaf die ze gebruikt op de website een site die zeker de moeite waard is om eens te bezoeken. Zij definieert assertiviteit als: Het uiten van gedachten en meningen op een directe, eerlijke en gepaste wijze In die definitie zitten een drietal elementen die je kunnen helpen bij het naar voren brengen van je mening op een zodanige manier dat het uiten van die mening ook kans heeft op succes. We beschouwen zo n uiting als succesvol als er aandacht aan geschonken wordt, als er rekening mee gehouden wordt en als die uiting aanleiding is om er over na te denken door anderen. Assertief zijn, de directe wijze Allereerst die directe wijze. Daar wordt niet mee bedoeld dat je je mening luid en duidelijk naar voren brengt op een manier die geen tegenspraak duldt. Dat is misschien wel direct maar vooral agressief, de ontvanger van de boodschap zal vallen over dat agressieve karakter en er daarom verder niets mee doen. Geen succes dus. Met direct wordt veel meer bedoeld dat die mening helder moet zijn, Wie altijd een werkschaap is wordt steeds geschoren zonder een bedankje voor de wol. En wie altijd kantoortijger is, belandt in de dierentuin waar iedereen wel kijkt en luistert. Maar niemand zich verder iets van je aantrekt. 7

8 Paul Jekkers, is adviseur en werkt bij de Copgroep niet voor meer uitleg vatbaar en al helemaal niet verborgen in een heel verhaal dat veel te raden over laat. Wat bedoel je nu precies of, erger, werd er wel iets bedoeld. Iedereen kent daar wel voorbeelden van. Een collega die boos wordt omdat er niks met zijn idee gebeurt is. Terwijl de rest helemaal niet op de gedachte is gekomen dat hij met een idee kwam. Zelf zul je het ook wel ervaren hebben. Niemand doet iets met je opmerking en als je daar wat van zegt krijg je als reactie dat ze helemaal niet begrepen hadden dat het wat anders was dan gewoon een verhaaltje. Ze hebben het wel gehoord maar niet begrepen dat het de bedoeling was dat er iets van hen verwacht werd. Wie niet tevreden is met de werkomstandigheden lost niks op als hij zegt dat hij zich de laatste tijd niet zo lekker voelt. Dan krijgt hij een aspirientje aangeboden of medisch advies. Met de beste bedoelingen overigens, de ontvangers van de boodschap vinden dat ze gepast hebben gereageerd op die boodschap. Jij bedoelde wat anders maar dat heb je niet gezegd en dus reageren ze op datgene wat je wel gezegd hebt. Duidelijk en uitnodigend aangeven wat je precies bedoeld is de eerst stap op weg naar succes. Eerlijk zijn Dan moet het ook nog op een eerlijke manier. Dat is niet hetzelfde als niet liegen. Liegen moet je al helemaal niet doen want als je door de mand valt luistert er nooit meer iemand naar je. Hier wordt bedoeld dat je je mening of je idee op een open manier naar voren brengt en als het even kan ook de mogelijke nadelen benoemt. Dat zal ook als eerlijk worden ervaren en de kans dat rekening met je opvatting gehouden wordt is daardoor veel groter. Zorg er voor dat mensen niet het idee krijgen dat er een dubbele bodem of een verborgen agenda in je opvatting zit. Want dan doen ze er zeker niets mee. Misschien heb je wel een briljant idee om de winstgevendheid van het bedrijf waar je werkt aanzienlijk te verhogen. Als je er niet bij vertelt dat een bepaalde afdeling er dan veel meer werk bij krijgt terwijl jouw afdeling redelijk buiten schot blijft dan gaat het niet goed. Ze puzzelen het zelf uit en vinden het dan een slecht idee. Dat is geen reden om dat idee niet naar voren te brengen. Je moet alleen die consequentie voor die andere afdeling gelijk benoemen en als het even kan ook oplossingen voor dat probleem aandragen. Dat gaan ze eerlijk en oprecht vinden en daarom zullen ze ook aandacht aan dat idee van jou besteden. Of het er dan ook helemaal zo uit gaat zien is weer wat anders maar er is aandacht aan besteedt en dat is in eerste instantie de bedoeling. Gepaste wijze Tenslotte moet het op een gepaste wijze. En daar wordt niet mee bedoeld dat het netjes Was u lid van of werkzaam bij een bij het Ambtenarencentrum aangesloten vakbond? Nee, ik ben voorgedragen omdat men zocht naar een bepaald profiel. De nieuwe bestuursleden ik ben niet de enige komen met een bepaald deskundigheidsprofiel in het bestuur van ABP. Weliswaar hebben bestuurders van ABP dezelfde verantwoordelijkheid en hebmoet zijn geformuleerd. Dat moet ook wel maar dit element uit de definitie verwijst naar meer aspecten. Op een gepaste wijze betekent op de juiste toonhoogte en op het goede moment. Iedereen kent wel een collega die altijd met een briljant idee om de kwaliteit van de koffie te verhogen komt op het moment dat je zelf net in een ingewikkeld telefoongesprek of een ingewikkelde berekening zit. Vast een goed plan maar je hoofd staat er helemaal niet naar en dus komt de boodschap niet over. De brandweermaan die tijdens het blussen van een uitslaande brand een goed gesprek wil met zijn commandant over de rubberkwaliteit van de blusslangen gaat geen warm onthaal krijgen. Het idee is mogelijk fantastisch maar het tijdstip is zo slecht gekozen dat er niks mee wordt gedaan. Het wordt waarschijnlijk niet eens gehoord en hij krijgt een slechte aantekening omdat hij zijn post verlaten heeft op een moment dat dat zeker niet kon. Simpele voorbeelden allemaal waarvan iedereen kan bedenken dat het zo niet moet. En toch maken we allemaal regelmatig zaken mee die te vergelijken zijn met de aangehaalde voorbeelden. Goed nadenken dus als je een idee hebt. Hoe breng ik het helder naar voren, hoe laat ik geen bijgedachten bij de toehoorders achter en op welk moment kan ik er het beste mee komen. Dat zijn de factoren die het succes van je opmerking of idee bepalen. Werkschaap of kantoortijger, daar begonnen we mee. Er zijn momenten dat we werkschapen nodig hebben, eerst blussen en dan pas over iets anders praten. En soms moeten we kantoortijger zijn. Het is een kwestie van timing. Wie altijd een werkschaap is wordt steeds geschoren zonder een bedankje voor de wol. En wie altijd kantoortijger is belandt in de dierentuin waar iedereen wel naar je kijkt en luistert maar niemand zich verder iets van je aantrekt. Ik vind dat wij het beste stelsel hebben Jac. Kragt namens Ambtenarencentrum in bestuur ABP Jac. Kragt (45) maakt per 1 november 2012 deel uit van het bestuur van ABP (pensioenfonds voor overheid en onderwijs). Kragt is voorgedragen door het Ambtenarencentrum, de onafhankelijke centrale van overheidspersoneel waar ook de AC-HOP bij is aangesloten. De voordracht van Kragt komt voort uit de wens om meer deskundigheid op het 8 gebied van risicobeheer in te brengen in het bestuur*. Gefeliciteerd met uw benoeming. Waar staat uw Jaguar geparkeerd? Ik heb geen Jaguar. Ik heb een Opel Corsa diesel, een heel zuinige auto. Goed voor de portemonnee en relatief goed voor het milieu!

9 ben ze dus geen functie, maar het is wel zo dat ik in het bestuur gespitst zal zijn op risicomanagement. Het Ambtenarencentrum heeft, na een gesprek, mij gevraagd om mij te kandideren bij ABP, zonder dat ik dus een historie heb met de organisatie. Het is dus absoluut waar dat ik meer moet en wil leren over het Ambtenarencentrum. Ik wil uiteraard goed begrijpen hoe deze organisatie werkt. Moet ABP meer in eigen land beleggen? ABP belegt voor 11% in Nederland. Dat is best veel als je kijkt wat Nederland voorstelt op wereldschaal. Men zegt vooral dat we in hypotheken zouden moeten beleggen. Ik vind dat hypotheken een goede belegging zijn voor een fonds, mits niet te veel. ABP heeft al 6 miljard euro belegd in Nederlandse hypotheken. Dus ik denk dat ABP al behoorlijk wat doet in Nederland. Onlangs was er kritiek op de kosten die ABP maakt in verhouding tot het belegd vermogen. Ik ben natuurlijk nu nog niet helemaal thuis in de cijfers van ABP, maar ik schat dat het zo n 0,6 % van het beheerd vermogen is (deze schatting blijkt correct; ABP meldt een percentage van 0,64 %, red.). Een heel groot deel van die 0,6 % gaat op aan het beheer door anderen. Het gaat dan vooral om producten waar ABP wel in wil beleggen, maar die kostbaar zijn om in te beleggen. Bijvoorbeeld infrastructuur, vastgoed en private equity. Het beheer daarvan is kostbaarder dan bijvoorbeeld aandelen. Hoewel 0,6 % weinig lijkt, gaat het toch om flinke bedragen, dus dat is zeker één van de onderwerpen waar je op moet letten. Waarom is beleggen in private equity zo kostbaar? Private equity firma s kopen bijvoorbeeld een bedrijf of nemen een belang in een bedrijf en proberen dat bedrijf efficiënter te maken. Daar gaat vaak veel tijd in zitten en de beloning voor de uitvoerders is doorgaans hoog. Het is dus een kostbare manier van beleggen. Maar niettemin levert het ook na aftrek van die kosten toch veel rendement op voor de deelnemers. Private equity heeft nogal een negatieve klank de laatste jaren. Mensen moeten daar niet te snel over oordelen, vind ik. ABP heeft er jarenlange ervaring mee en de bijdrage aan de beleggingsresultaten is tot dusver heel positief. Het heeft veel meer opgeleverd voor de deelnemers dan gewoon in aandelen beleggen. ABP heeft meer vermogen dan ooit. Ook over 2012 behaalt ABP waarschijnlijk weer een goed beleggingsresultaat. Toch moeten pensioenen gekort worden. Hoe kan dat? Dat heeft eigenlijk met twee dingen te maken. Ten eerste het feit dat mensen langer blijven leven en ten tweede dat de rente zo laag is. Doordat mensen langer blijven leven, is er onvoldoende gespaard voor hun pensioen. Daarnaast moeten pensioenfondsen, doordat de rente zo laag is, nu al veel geld hebben voor de aanspraken die mensen gaan maken in de verre toekomst. Dus door die twee factoren de toegenomen levensverwachting en de lage rente, die allebei niets te maken hebben met de beleggingsresultaten wordt ABP toch zodanig hard geraakt, dat het in de huidige situatie terecht is gekomen. Maar ik snap heel goed dat het vreemd op mensen overkomt, dat Wie is Jac. Kragt? Jac. Kragt is met ingang van 1 november 2012 toegetreden tot het bestuur van ABP. Kragt is zijn gehele carrière actief geweest binnen het werkveld van financiële instellingen. Recentelijk nam hij de functie van Chief Investment Officer bij PGGM waar. Daarvoor was hij als Chief Risk Officer verantwoordelijk voor Risk, Compliance en Control van vermogensbeheer van PGGM. Eerder vervulde Kragt verschillende functies in de kapitaalmarktactiviteiten van ABN Amro en Rabobank en was hij werknemersbestuurslid van het Pensioenfonds van de Rabobank. Ook beheerde hij ook de kredietportefeuilles van ABP. Op persoonlijke titel heeft hij de Parlementaire Onderzoekscommissie De Wit geadviseerd. Sinds maart 2012 is Jac. Kragt vertrokken bij PGGM en werkt hij aan de Universiteit van Tilburg aan de voorbereidingen voor een dissertatie op het gebied van financiële markten. Het bestuur van ABP kent sinds 1 nov 2012 de volgende samenstelling: Henk Brouwer, voorzitter. Werknemersdelegatie: Xander den Uyl (vicevoorzitter), Willem Jelle Berg, René van de Kieft, Jac.Kragt, Cees Michielse en Ton Rolvink. Werkgeversdelegatie: Cees de Veer (vicevoorzitter), Mariëtte Doornekamp, Carel van Eykelenburg, Erik van Houwelingen, Bart Le Blanc, Joop van Lunteren. pensioenen gekort moeten worden terwijl er zo veel vermogen is. Die beleggingsresultaten zijn misschien mooi, maar neemt ABP daarvoor niet teveel risico met ons pensioengeld? Je moet risico nemen, maar niet teveel. Als je in aandelen zit, of in vastgoed, kan het op korte termijn tegen zitten. Maar gemiddeld genomen haal je op lange termijn er een goed rendement mee. Dat moet je tegen elkaar af zetten. Kan ABP onderscheid maken tussen jonge deelnemers en ouderen? In die zin dat men bij het 9

10 beleggen voor jongeren meer risico kan nemen, omdat als het fout gaat er nog genoeg tijd is om dat weer goed te maken? Ja, dat zit ook wel in het nieuwe pensioenakkoord. Wanneer het pensioenfonds in staat van onderdekking is, worden de maatregelen die nodig zijn om het fonds weer in de groene zone te krijgen, uitgesmeerd over de tijd. Als gevolg daarvan is de klap voor mensen die al gepensioneerd zijn, niet zo groot. Dat maakt dat je denk ik een betere verdeling krijgt dan we op dit moment hebben. Omdat de jongeren veel meer tijd hebben om iets te doen aan hun financiële situatie dan ouderen, die al met pensioen zijn. Maar wordt het probleem niet te veel bij de jonge werkenden neergelegd? Hun pensioen wordt óók gekort, net als dat van de ouderen. Daarnaast moeten zij meer premie betalen en langer doorwerken. Wat er voor hen overblijft is de vraag. Nee, dat mag niet gebeuren. Als de belangen van ouderen en jongeren niet evenwichtig worden behartigd, is de hele basis van het systeem weg. De belangen van jongeren staan absoluut ook op de agenda. We kijken naar beide kanten van de medaille! Na Griekenland komen mogelijk ook andere (Zuid-)Europese landen in grote problemen. Welk gevaar huist daarin voor ABP? Als het echt helemaal fout loopt, zal dat van alle kanten slecht zijn voor de financiële resultaten van ABP. Wanneer landen uit de EMU (Europese Monetaire Unie) treden, of wanneer de EMU zelfs zou ophouden te bestaan, dan zouden de financiële gevolgen enorm zijn. Daarom moeten we ervoor zorgen dat de ABP- Jacques Kragt portefeuille zo goed mogelijk is ingedekt als zich dat voordoet. Hoe doe je dat? Door heel alert te zijn en door de portefeuille minder gevoelig te maken voor dergelijke scenario s. Door middel van mondiale spreiding? Spreiding is een heel belangrijke, niet alleen over aandelen en andere producten, maar ook over verschillende valuta. En er zijn verzekeringsportefeuilles, die niet bewegen met de aandelenmarkt. Ook kun je je indekken met producten die het goed doen als de beurs slecht is. Dat zijn de maatregelen die je vooraf kunt treffen. Tweede punt: als je in zo n situatie terecht komt, dan is het te laat. Je moet dus vooraf duidelijk maken aan degenen die erover besluiten de politici hoe belangrijk het is voor ons en voor de stabiliteit van ons stelsel, dat dit soort scenario s worden voorkomen. Dat moet glashelder zijn. Ik heb de indruk dat die boodschap wel overgekomen is bij de politici. Niet bij allemaal denk ik Niet bij allemaal, maar wel bij veel. De verhouding tussen gepensioneerden en premiebetalers gaat veranderen. Is dat een probleem voor ABP? Die verhouding verschuift inderdaad. De instroom neemt af ten opzichte van de uitstroom, maar daar is het systeem op gebouwd. Er is gespaard voor mensen, ongeacht of er meer of minder instroom is. Of er genoeg geld is om pensioen te kunnen genieten, is niet afhankelijk van de instroom. In landen waar een omslagstelsel gehanteerd wordt, is dat wel zo. In zo n systeem wordt gekeken hoeveel geld er benodigd is, en dan probeert men dat op te halen. In die landen lopen de pensioenen veel meer risico. Nederland heeft, na Denemarken, het beste pensioenstelsel ter wereld, zegt adviesbureau Mercer. We doen het kennelijk goed, maar wat doen de Denen beter? Ons stelsel is goed omdat we er al voor gespaard hebben. We hoeven dus niet de lasten te verhogen om goede pensioenen te kunnen uitkeren. Dat is zó belangrijk voor de werkgelegenheid! Als we dat niet hadden gedaan, hadden we later hogere kosten gehad en minder werkgelegenheid. Daardoor heeft Nederland een relatief sterke economie ten opzichte van andere landen. De Denen hebben ook veel gespaard, maar niet zo veel als wij. Ze hebben bovendien Deskundigheidseisen pensioenbestuurders Jac. Kragt is geen vertegenwoordiger uit eigen kring. Centrales van overheidspersoneel, zoals het Ambtenarencentrum, hebben tot 2011 vrijwel altijd een eigen vakbondsbestuurder voorgedragen als bestuurslid van het ABP. Dat is nog altijd mogelijk, maar de kandidaat moet wel aan hoge eisen voldoen. Op 29 december 2010 zijn in de Staatscourant de deskundigheidseisen vastgesteld voor bestuurders van financiële instellingen, zoals pensioenfondsen. Deze eisen zijn opgesteld om te voldoen aan een wettelijk voorschrift, te weten artikel 105, lid 3 van de Pensioenwet. Wie hierover meer wil weten, zie: stcrt html. meer op het individu gespaard en minder collectief zoals in Nederland. Daardoor heb je niet de discussie tussen jongeren en ouderen. Doordat ze individueel gespaard hebben kan men zeggen: dat is mijn potje, daar moet iedereen vanaf blijven. Maar er is wel mínder gespaard. Ik vind dat wij het beste stelsel hebben. Maar het is ook belangrijk dat mensen voelen, dat hun belang in dat pensioenfonds goed is vertegenwoordigd. Aan de ene kant is het goed dat mensen jongeren en ouderen zijn gaan nadenken over de vraag of hun belang wel goed genoeg wordt behartigd. Maar tegelijkertijd moet je ervoor zorgen dat dat niet ten koste gaat van de solidariteit en de collectiviteit. Dus moet je zorgen dat de keuzes die gemaakt worden, voor alle mensen helder zijn. Als werknemer ben je meestal verplicht aangesloten bij een pensioenfonds. Zouden Nederlanders de vrijheid moeten hebben om te kiezen voor een ander pensioenfonds? Dan doorbreek je dus de solidariteit van een fonds! Als je dát wil, moet je het hele stelsel fundamenteel op de schop nemen. Ik vind dat met het pensioenakkoord zoals dat er nu ligt, de belangrijkste vraagstukken van het oude pensioenstelsel zijn aangepakt en ik wil graag zien hoe dat werkt. Als dat goed functioneert, gaan we daar gewoon mee verder. Wat heeft ABP geleerd van de kredietcrisis? Dat het klaar moet zijn voor een onverwachte gebeurtenis. Dat is de belangrijkste les. De gevolgen van de kredietcrisis zijn zo omvangrijk, dat niemand meer kan denken: dat komt wel goed. Iedereen beseft wat een gigantische impact een kredietcrisis heeft op de beleggingsresultaten van het fonds. Bron: Trivizier, het ledenblad van de Vakbond voor Burger- en Militair defensiepersoneel 10

11 Individuele Belangenbehartiging Bij problemen in de werksituatie kunt u, als lid van de AC-HOP, een beroep doen op de kennis en ervaring van Individuele Belangenbehartigers (IB ers). Zij zijn op de hoogte van uw rechtspositie en kunnen u met raad en daad terzijde staan. Het is dan wel van belang dat u weet waar u de IB er in uw sector kan vinden. Vandaar dat we dat nog een keer op een rijtje zetten. Is uw eigen IB er na herhaalde pogingen niet bereikbaar, dan kunt u - zeker wanneer het om een spoedeisende kwestie gaat - contact opnemen met een van de andere mensen die op de lijst staan: Inschrijven kan ook via Sector: Naam IB er: telefoonnummer: adres: Nederlandse Universiteiten (NU) Fred Veer Nederlandse Universiteiten (NU, UMC Groningen) Hans Bartels (privé) Nederlandse Universiteiten (NU) Leo Gerrése, coördinator Technische Universiteit Eindhoven (TUe) Jonna van Alphen Universitair Medische Centra (UMC) Peter Bloemendaal Onderzoekinstellingen OI (KB, NWO en KNAW) Ger Ruigrok De belangenorganisatie voor medewerkers bij Universiteiten, Onderzoekinstellingen en Universitair Medische Centra Naam:... m/v Voornaam:... Voorletters:... Adres:... Postcode:... Woonplaats:... Geboortedatum:... Mijn contributie is: 5,- per maand voor leden die per maand minder dan 1950,- bruto verdienen.* 10,- per maand voor leden die 1950,- bruto of meer verdienen. 3,40 per maand voor Postactieven. *om in aanmerking te komen voor het gereduceerd tarief, dient u jaarlijks een salarisstrook naar de ledenadministratie te zenden. Bankrekeningnummer... Handtekening... Datum... Betaling verloopt op basis van automatische incasso. Indien u het, in geval van automatische incasso, niet eens bent met de afschrijving, heeft u een maand de tijd om uw bankkantoor opdracht te geven het bedrag terug te boeken. Werkzaam bij instelling/ faculteit/ dienst:... Werkadres:... Telefoonnummer (werk):... adres (werk):... Indien van toepassing - Ik ben opgegeven door: Naam:... Ik ben WEL/NIET* geïnteresseerd in het vervullen van activiteiten als kaderlid van de AC-HOP *Doorhalen wat niet van toepassing is Dit formulier s.v.p. uitknippen en zonder postzegel opsturen naar: AC-HOP Antwoordnummer VB Leiden. 11

12 COLOFON Het AC-HOP-Bulletin is het ledenorgaan van de AC-HOP. Leden van de AC-HOP zijn personen die werkzaam zijn bij Universiteiten, Onderzoekinstellingen en Universitair Medische Centra. In principe verschijnt het bulletin zes maal per jaar. De redactie heeft de vrijheid artikelen op te nemen die niet altijd hoeven te stroken met de opvattingen van het Bondsbestuur. Voor vragen en/ of opmerkingen over de inhoud van het HOP-Bulletin kan men zich wenden tot de redactie, Redactie: Copgroep, eindredactie Leo Gerrése Yvonne van der Kaay Dagelijks Bestuur: Ger Ruigrok, voorzitter / secretaris Leo Gerrése, penningmeester Ron Tempelaars, ledenadministrateur, Redactieadres: Postbus AX Leiden Tel InternetsitE: ISSN Vormgeving en druk: Compact Drukwerken, Lanaken Contributietarieven: 1. 5,- per maand voor leden die per maand minder dan 1950,- bruto verdienen ,- per maand voor mensen die 1950,- bruto of meer verdienen 3. 3,40 per maand voor Postactieven. (gepensioneerden) Leden die in aanmerking willen komen voor het lage tarief van 5,- dienen jaarlijks een fotokopie van hun salarisstrook te overleggen. Wilt u geen bewijsstuk overleggen dan valt u automatisch in het 10,- tarief. Heeft u vragen of zijn er zaken onduidelijk dan kunt u contact opnemen met onze ledenadministrateur Ron Tempelaars. Telefoon: AC-HOP, de belangenorganisatie voor medewerkers bij Universiteiten, Onderzoekinstellingen en Universitair Medische Centra Inleveren kopij voor het volgende nummer: Uiterlijk 7 mei 2013 Overname van artikelen, mits met bronvermelding, is toegestaan. Maak van je startpagina

TIPS VAN EEN NETWERKER. Over kantoortijgers en werkschapen INTERVIEW MET JACQUES KRAGT. Fred Veer over één van de casussen die hij onlangs had:

TIPS VAN EEN NETWERKER. Over kantoortijgers en werkschapen INTERVIEW MET JACQUES KRAGT. Fred Veer over één van de casussen die hij onlangs had: TIPS VAN EEN NETWERKER Fred Veer over één van de casussen die hij onlangs had: Het college van bestuur had wel zin in de gouden eieren die deze gans zou gaan leggen. Via een (achteraf gezien) zeer onhandige

Nadere informatie

Stappen tijdens een reorganisatieproces. Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk?

Stappen tijdens een reorganisatieproces. Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk? Stappen tijdens een reorganisatieproces Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk? STAP 1 Het voornemen tot reorganisatie Iedere reorganisatie begint met het plan om te gaan reorganiseren. Dit plan komt

Nadere informatie

blad Ontmoet Paul op www.onsbpfschilders.nl wat vinden blijft gelijk 5 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 Premie in 2015:

blad Ontmoet Paul op www.onsbpfschilders.nl wat vinden blijft gelijk 5 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 Premie in 2015: Pensioen blad voor ondernemers april 2015 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 wat vinden we van ons pensioenfonds 4 Premie in 2015: pensioenpremie blijft gelijk 5 Welk pensioenloon

Nadere informatie

Wat doet FNV Taxi? CAO. Aanbesteden. Kaderleden. Bestuurders. Taxiconsulenten

Wat doet FNV Taxi? CAO. Aanbesteden. Kaderleden. Bestuurders. Taxiconsulenten Wat doet FNV Taxi? Aanbesteden CAO Taxiconsulenten Bestuurders Kaderleden Doe mee voor een sterkere Taxisector! De afgelopen tien jaar is er veel veranderd in de taxisector. Sinds 2001 zijn de aanbestedingen

Nadere informatie

Als u klachten heeft...

Als u klachten heeft... Als u klachten heeft... Bent u niet tevreden? Wij, directie, medewerkers en revalidatieartsen van Tolbrug willen graag dat u tevreden bent over uw (para)medische behandeling. Ook willen we dat u zich welkom

Nadere informatie

Tineke Boudewijns VERSTAG

Tineke Boudewijns VERSTAG Tineke Boudewijns VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049

Rapport. Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049 Rapport Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049 2 Klacht Verzoeker, die werkzoekend was en een WW-uitkering ontving, klaagt over de wijze van informatieverstrekking

Nadere informatie

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo. Relaties HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.org Relaties kunnen een belangrijke rol spelen bij het omgaan

Nadere informatie

Als u klachten heeft...

Als u klachten heeft... Als u klachten heeft... Bent u niet tevreden? Wij, Raad van Bestuur, medewerkers en artsen van het willen graag dat u tevreden bent over uw medische behandeling. Ook willen we dat u zich welkom voelt bij

Nadere informatie

blad Ontmoet mij op www.onsbpfschilders.nl UITNODIGING gratis uitleg over je pensioen 7 WAT VINDEN WE VAN ONS PENSIOENFONDS 4

blad Ontmoet mij op www.onsbpfschilders.nl UITNODIGING gratis uitleg over je pensioen 7 WAT VINDEN WE VAN ONS PENSIOENFONDS 4 Pensioen blad voor werknemers maart 2015 Meer inzicht in je pensioen: MET UPO & DE PENSIOENPLANNER 2 WAT VINDEN WE VAN ONS PENSIOENFONDS 4 Premie in 2015: PENSIOENPREMIE BLIJFT GELIJK 5 UITNODIGING gratis

Nadere informatie

Arbeidsrecht en Hyperemesis Gravidarum

Arbeidsrecht en Hyperemesis Gravidarum Arbeidsrecht en Hyperemesis Gravidarum Regelmatig lopen vrouwen die last hebben van Hyperemesis Gravidarum (HG) tegen arbeidsrechtelijke problemen aan. Contracten worden niet verlengd, er wordt gedreigd

Nadere informatie

Jan de Laat OVERSTAG

Jan de Laat OVERSTAG Jan de Laat VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen van teksten

Nadere informatie

Wat u moet weten over beleggen

Wat u moet weten over beleggen Rabo BedrijvenPensioen Wat u moet weten over beleggen Beleggen voor het Rabo BedrijvenPensioen Uw werkgever betaalt pensioenpremies voor het Rabo BedrijvenPensioen. In deze brochure leest u hoe we deze

Nadere informatie

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK!

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! In dit E-book leer je hoe je door het inzetten van je eigen netwerk je bedrijf kan laten groeien. WAAROM DIT E-BOOK? Veel ondernemers beginnen

Nadere informatie

Kamervragen van de leden Omtzigt en Van Hijum (beiden CDA)

Kamervragen van de leden Omtzigt en Van Hijum (beiden CDA) De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

Doorwerken na 65 jaar

Doorwerken na 65 jaar CvA-notitie februari 2008 Doorwerken na 65 jaar De levensverwachting en het gemiddelde aantal gezonde jaren na het bereiken van de 65-jarige leeftijd is toegenomen. Een groeiende groep ouderen heeft behoefte

Nadere informatie

Ouderen en de arbeidsmarkt. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

Ouderen en de arbeidsmarkt. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 Inhoudsopgave 1...1 2 Hoofdsectie...2 1 In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen met betrekking tot ouderen van 55 + en de arbeidsmarkt?...2 2 Oudere werknemers moeten goedkoper

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Investeren in vertrouwen. Samenvatting Meerjarenbeleidsplan 2011-2015

Investeren in vertrouwen. Samenvatting Meerjarenbeleidsplan 2011-2015 Investeren in vertrouwen Samenvatting Meerjarenbeleidsplan 2011-2015 1 Pensioenfonds Zorg en Welzijn: het pensioenfonds voor de sector zorg en welzijn Het meerjarenbeleidsplan 2011-2015 beschrijft welke

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werknemer Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wat is een functioneringsgesprek?... 7 Waarom is een functioneringsgesprek

Nadere informatie

Welkom. GO ORGANIZING Helpt je organiseren en keuzes maken

Welkom. GO ORGANIZING Helpt je organiseren en keuzes maken Welkom GO ORGANIZING Helpt je organiseren en keuzes maken 1 weten SOCIAL MEDIA 2 vraag zaal Steekwoorden SOCIAL MEDIA Roep steekwoorden die bij je opkomen over SocialMedia 3 weten Programma Wat zijn Social

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Lichte daling dekkingsgraad

Pensioen Nieuws. Lichte daling dekkingsgraad Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE #11 juni 14 1 Financiële situatie Pensioenfonds AVEBE 2 Bereid je tijdig voor op je pensioen Uw pensioenoverzicht: weet hoe u er voor staat

Nadere informatie

Ontslag, wat nu? Informatie voor medewerkers Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie over (dreigend) ontslag

Ontslag, wat nu? Informatie voor medewerkers Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie over (dreigend) ontslag Ontslag, wat nu? Informatie voor medewerkers Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie over (dreigend) ontslag Informatie voor medewerkers Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie over (dreigend) ontslag.

Nadere informatie

Samenvatting masterclass Arbeidsrecht

Samenvatting masterclass Arbeidsrecht Samenvatting masterclass Arbeidsrecht Samenvatting masterclass Arbeidsrecht Auteur: Jack Damen en Gerrit Jan Mulder Personeel & Organisatie Avans +, dé specialist in het ontwikkelen van mensen en organisaties.

Nadere informatie

1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen?

1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? 1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? Het pensioenfonds staat er financieel niet goed voor. De twee belangrijkste oorzaken: 1. Nederlanders worden steeds ouder. Met name de laatste

Nadere informatie

GOUDEN TIPS voor Professioneel Relatiebeheer

GOUDEN TIPS voor Professioneel Relatiebeheer 10 GOUDEN TIPS voor Professioneel Relatiebeheer www.fokjeritsma.nl info@fokjeritsma.nl 2 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wees je bewust van je doel... 6 Bellen: een uitstekend instrument... 6 Systeem... 7

Nadere informatie

Wat kan ik voor u doen?

Wat kan ik voor u doen? 139 139 HOOFDSTUK 9 Wat kan ik voor u doen? WOORDEN 1 1 Peter is op vakantie. Hij stuurde mij een... uit Parijs. a brievenbus b kaart 2 Ik heb die kaart gisteren.... a ontvangen b herhaald 3 Bij welke...

Nadere informatie

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole Sociale media hebben individuen meer macht gegeven. De wereldwijde beschikbaarheid van gratis online netwerken, zoals Facebook,

Nadere informatie

PERSONELE SPELREGELS INVESTERINGSAGENDA UITGELEGD

PERSONELE SPELREGELS INVESTERINGSAGENDA UITGELEGD PERSONELE SPELREGELS INVESTERINGSAGENDA UITGELEGD PERSONELE SPELREGELS INVESTERINGSAGENDA FNV Overheid en de andere vakbonden hebben overeenstemming bereikt over de personele gevolgen van de Investerings

Nadere informatie

Principeakkoord cao-pensioenregeling Q&A Intern

Principeakkoord cao-pensioenregeling Q&A Intern Voor publicatie op de websites van de vakorganisaties en Mijn PostNL Algemeen Is het echt nodig om de pensioenregeling aan te passen? Ja. De fiscale wetgeving voor pensioen wijzigt. Dit betreft met name

Nadere informatie

Discussie notitie Aan Van Datum Onderwerp Basisprincipes als afspraak Discussie voor raadsleden Extra informatie Gevraagd

Discussie notitie Aan Van Datum Onderwerp Basisprincipes als afspraak Discussie voor raadsleden Extra informatie Gevraagd Discussie notitie Aan : Gemeenteraad Van : Inge Schopenhouer Datum : maandag 21 mei 2012 Onderwerp : Social media, spelregels voor effectief gebruik: een discussie waard! Onder Social media verstaan we

Nadere informatie

b e z w a a r m a k e n

b e z w a a r m a k e n bezwaar maken In de gemeente Westland worden voortdurend besluiten genomen. Deze besluiten kunnen gevolgen hebben voor uw woon- en leefsituatie. Daarom is het in de wet geregeld dat u bezwaar kunt maken

Nadere informatie

Bijlage A Enquête solidariteit in de pensioenen... 2. Bijlage B Multivariate regressieanalyses... 13

Bijlage A Enquête solidariteit in de pensioenen... 2. Bijlage B Multivariate regressieanalyses... 13 Bijlagen Pensioenen: solidariteit en keuzevrijheid Stella Hoff Inhoud Bijlage A Enquête solidariteit in de pensioenen... 2 Bijlage B Multivariate regressieanalyses... 13 Bijlagen SCP-publicatie Pensioenen:

Nadere informatie

LinkedIn. Voor Utrechtse initiatieven die bekender willen worden

LinkedIn. Voor Utrechtse initiatieven die bekender willen worden LinkedIn Voor Utrechtse initiatieven die bekender willen worden Deze informatie is opgesteld door Team 2015 Utrecht om Utrechtse initiatieven te ondersteunen bij hun PR. We verwelkomen het gebruik van

Nadere informatie

Mag ik dan nooit meer stoppen met werken?

Mag ik dan nooit meer stoppen met werken? Mag ik dan nooit meer stoppen met werken? 67 vragen over aow-vragen en uw pensioen (Uit AD van 1-11-2016) De AOW-leeftijd gaat in 2022 met drie maanden omhoog voor iedereen die na 1954 geboren is. Reden

Nadere informatie

Scheiding privé en werk

Scheiding privé en werk Scheiding privé en werk We leven in een tijd waarin werk en privé steeds meer door elkaar lijken te lopen. Veel mensen zijn ook in hun vrije tijd bereikbaar voor hun baas. De andere kant van de medaille

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Lisa Westerman Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Lisa Westerman... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Lisa,

Nadere informatie

HALLO ALLEMAAL LIKE BPF SCHILDERS OP FACEBOOK WAT DE DEKKINGSGRAAD ONS VERTELT 2. WAT IS ER VERANDERD IN 2016? Wijzigingen pensioenregeling 4

HALLO ALLEMAAL LIKE BPF SCHILDERS OP FACEBOOK WAT DE DEKKINGSGRAAD ONS VERTELT 2. WAT IS ER VERANDERD IN 2016? Wijzigingen pensioenregeling 4 Pensioen voor pensioengerechtigdenblad maart 2016 WAT DE DEKKINGSGRAAD ONS VERTELT 2 Online klantenpanel GEZOCHT: MENSEN MET EEN MENING! 3 WAT IS ER VERANDERD IN 2016? Wijzigingen pensioenregeling 4 BELEGGEN

Nadere informatie

Netwerken vanuit je hart

Netwerken vanuit je hart LinkedIn Tips: Zorg voor een optimaal goed professioneel uitziend profiel Kies voor een duidelijke professionele foto Ben je op zoek naar werk? Laat dat duidelijk zien in je profiel door woorden te gebruiken

Nadere informatie

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële uitingen. Als startend ondernemer is alles nieuw. De boekhouding,

Nadere informatie

Aan de leden werkzaam bij het Loodswezen,

Aan de leden werkzaam bij het Loodswezen, Aan de leden werkzaam bij het Loodswezen, Op 16 oktober 2013 hebben CNV Publieke Zaak Abvakabo FNV en VPL en jullie werkgever een principe-akkoord over jullie cao bereikt. Het bereik van dit akkoord ging

Nadere informatie

De werkloosheidswet (WW)

De werkloosheidswet (WW) FNV Bondgenoten De werkloosheidswet (WW) Wat zijn mijn rechten en plichten? Colofon: Dit is een uitgave van Stichting FNV Pers t.b.v. FNV Bondgenoten Maart 2009 Tekst: Maaike Zorgman en Desiree van Lent

Nadere informatie

Alsjeblieft: 26 tips voordat je een BOB Borrel bezoekt

Alsjeblieft: 26 tips voordat je een BOB Borrel bezoekt Alsjeblieft: 26 tips voordat je een BOB Borrel bezoekt Inleiding Ondanks het feit dat iedereen weet dat netwerken van belang is - we zullen dan ook niet meer ingaan op het waarom - blijkt dat veel mensen

Nadere informatie

Intuïtief Website Stappen Plan voor een Doorlopende Stroom Klanten

Intuïtief Website Stappen Plan voor een Doorlopende Stroom Klanten Intuïtief Website Stappen Plan voor een Doorlopende Stroom Klanten 2015 Annie Massop Hart en Ziel Marketing - Alle rechten voorbehouden - 1 Inleiding Dit stappenplan sluit aan op de workshop Hoe je intuïtief

Nadere informatie

Bent u ontevreden? Heeft u een klacht? Laat het ons weten!

Bent u ontevreden? Heeft u een klacht? Laat het ons weten! Bent u ontevreden? Heeft u een klacht? Laat het ons weten! Een uitgave van afdeling Klachtenbemiddeling (Radboudumc, Nijmegen) Inhoud Wie kunnen onvrede of een klacht kenbaar maken? 5 Vier manieren om

Nadere informatie

6.2.1 Dealen met afleiding onderweg

6.2.1 Dealen met afleiding onderweg Stap 6: Deel 2 6.2.1 Dealen met afleiding onderweg In het tweede deel van jullie experiment ga je verder met het ondernemen van ACTies die je met de anderen hebt afgesproken te doen. Daarnaast krijg je

Nadere informatie

LinkedIn Profiel Checklist

LinkedIn Profiel Checklist LinkedIn Profiel Checklist STAP 1: ALL-STAR Een 100% profiel is volgens LinkedIn niet mogelijk. Er is altijd wel wat te verbeteren. Het niveau wat je kan bereiken is All-Star (of Zeer deskundig in het

Nadere informatie

Frans de Hoyer GW Management. E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive. De wereld is veranderd

Frans de Hoyer GW Management. E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive. De wereld is veranderd Frans de Hoyer GW Management E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive De wereld is veranderd 1 We kopen online We plaatsen alles online 2 Dit onderdeel valt ineens

Nadere informatie

Lucas 10:25-37 - Mag Jezus jouw naaste zijn?

Lucas 10:25-37 - Mag Jezus jouw naaste zijn? Lucas 10:25-37 - Mag Jezus jouw naaste zijn? Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Bij deze preek is geen powerpoint

Nadere informatie

Jobbersguide - 2015. Jobbersguide 2015 0

Jobbersguide - 2015. Jobbersguide 2015 0 Jobbersguide - 2015 Jobbersguide 2015 0 Introductie Jobbersguide Om ervoor te zorgen dat jij als Jobber succesvol aan de slag kan en niet tegen verrassingen aanloopt hebben wij deze Jobbersguide gemaakt.

Nadere informatie

Help! Mijn functie. Demotie: schande of goed loopbaanalternatief? Afschaffing ambtenarenrecht? Niet als het aan de AC-HOP ligt! Nr.

Help! Mijn functie. Demotie: schande of goed loopbaanalternatief? Afschaffing ambtenarenrecht? Niet als het aan de AC-HOP ligt! Nr. Help! Mijn functie. Demotie: schande of goed loopbaanalternatief? Afschaffing ambtenarenrecht? Niet als het aan de AC-HOP ligt! Is jouw leidinggevende gevoelig voor complimenten? Interview met Joyce Kuijpers

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Johan Vosbergen Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Johan Vosbergen... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Johan,

Nadere informatie

10 gouden tips voor social media

10 gouden tips voor social media 10 gouden tips voor social media Social media voor positiviteit 10 gouden tips om succesvol te zijn met social media Op 28 februari 2011 ben ik begonnen met Twitteren. Ik had er totaal geen kaas van gegeten.

Nadere informatie

Het Knaapengevoel. Vooraf

Het Knaapengevoel. Vooraf Het Knaapengevoel Vooraf Zo gaan we met elkaar om! Leg het maar eens uit: het Knaapen-gevoel. Als werknemers van KnaapenGroep weten we onbewust wat ermee bedoeld wordt en gedragen we ons ernaar. Maar hoe

Nadere informatie

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Algemeen Mijnwerkersfonds

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Algemeen Mijnwerkersfonds Uw pensioenbulletin juli 2011 Beleggingsbeleid doorgelicht Algemeen Mijnwerkersfonds Externe deskundigen hebben in opdracht van het bestuur een zogenaamde ALM-studie (Asset Liability Management) uitgevoerd.

Nadere informatie

Wat het pensioen betreft zijn er vier situaties te onderscheiden.

Wat het pensioen betreft zijn er vier situaties te onderscheiden. Loon en pensioen in 2009 In januari 2009 verandert er veel in de Dierenartspraktijken wat de arbeidsvoorwaarden betreft. Vandaar dat we de zaken op een rij zetten. We beginnen met het pensioen en in het

Nadere informatie

Wat kost een rechtszaak?

Wat kost een rechtszaak? Wat kost een rechtszaak? Wat kost een rechtszaak? Dat is de grote vraag en het antwoord of liever gezegd het niet- antwoord daarop, weerhoudt een aantal mensen een rechtszaak te beginnen of als gedaagde

Nadere informatie

19 maart 2016. Onderzoek: Korten pensioenen?

19 maart 2016. Onderzoek: Korten pensioenen? 19 maart 2016 Onderzoek: Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen

Nadere informatie

Bezwaar maken tegen besluiten van de gemeente Zeewolde

Bezwaar maken tegen besluiten van de gemeente Zeewolde Bezwaar maken tegen besluiten van de gemeente Zeewolde In de gemeente Zeewolde worden voortdurend besluiten genomen. Deze besluiten kunnen gevolgen hebben, bijvoorbeeld voor uw omgeving. Daarom is het

Nadere informatie

Waarom met je bedrijf op Facebook?

Waarom met je bedrijf op Facebook? Waarom met je bedrijf op Facebook? In deze les ga ik er een vanuit dat jij met jouw duurzame locatie, bedrijf of initiatief ook de mogelijkheden van Facebook wilt benutten. Of je dat ook inderdaad écht

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2016:755

ECLI:NL:CRVB:2016:755 ECLI:NL:CRVB:2016:755 Instantie Datum uitspraak 03-03-2016 Datum publicatie 10-03-2016 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 13/1513 APPA Ambtenarenrecht

Nadere informatie

Inleiding. Meer informatie Digitaal Leerplein -

Inleiding. Meer informatie Digitaal Leerplein - Inleiding Deze catalogus bevat een overzicht van alle programma s uit het Digikundig Sollicitatie-pakket. Het Digikundig sollicitatie-pakket is de e-learningportal van Digitaal Leerplein; hét startpunt

Nadere informatie

Kijktip: NOS Persconferentie Rutte en Samsom over regeerakkoord

Kijktip: NOS Persconferentie Rutte en Samsom over regeerakkoord Kijktip: NOS Persconferentie Rutte en Samsom over regeerakkoord Korte omschrijving werkvorm: De leerlingen bekijken een filmpje van de NOS, van maandag 29 oktober. Daarna beantwoorden ze vragen over dit

Nadere informatie

Rapport. Datum: 15 juli 2013. Rapportnummer: 2013/087

Rapport. Datum: 15 juli 2013. Rapportnummer: 2013/087 Rapport "Toch een voldoende voor de Toets Gesproken Nederlands" Rapport over een klacht over de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te Den Haag. Datum: 15 juli 2013 Rapportnummer: 2013/087 2

Nadere informatie

De Dynamische Strategie Portefeuille DSP

De Dynamische Strategie Portefeuille DSP De Dynamische Strategie Portefeuille DSP Onderdeel van het beleggingsbeleid van Pensioenfonds UWV 1 Inhoudsopgave Waarom beleggen? 4 Beleggen is niet zonder risico s 4 Strategische beleggingsportefeuille

Nadere informatie

Rapport. Datum: 24 februari 2005 Rapportnummer: 2005/053

Rapport. Datum: 24 februari 2005 Rapportnummer: 2005/053 Rapport Datum: 24 februari 2005 Rapportnummer: 2005/053 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het Korps landelijke politiediensten onvoldoende voortvarend heeft gereageerd op het door hem bij brief van

Nadere informatie

Werken bij de. Wil je werken bij de Rijksschoonmaakorganisatie? Lees dan deze folder!

Werken bij de. Wil je werken bij de Rijksschoonmaakorganisatie? Lees dan deze folder! Werken bij de Rijksschoonmaakorganisatie Wil je werken bij de Rijksschoonmaakorganisatie? Lees dan deze folder! 2 Werken bij de Rijksschoonmaakorganisatie Inhoud 1. De Rijksoverheid gaat zelf schoonmaken.

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Uw pensioenregeling verandert opnieuw. #12 februari 15 P4 P6. Pensioenfonds

Pensioen Nieuws. Uw pensioenregeling verandert opnieuw. #12 februari 15 P4 P6. Pensioenfonds Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE www.pensioenfondsavebe.nl #12 februari 15 1 Uw pensioenregeling verandert opnieuw 3 Interview met Manager Martien Smid 4 Onze dekkingsgraad

Nadere informatie

1. Aanmeldformulier LAKS-bestuur

1. Aanmeldformulier LAKS-bestuur 1. Aanmeldformulier LAKS-bestuur 2016-2017 Personalia Voornaam Achternaam Geboortedatum Adres Postcode Woonplaats Telefoonnummer (vast) Telefoonnummer (mobiel) Schoolsituatie Naam school Plaats school

Nadere informatie

7.5 HANDELINGSINSTRUCTIES AGRESSIE AAN DE TELEFOON

7.5 HANDELINGSINSTRUCTIES AGRESSIE AAN DE TELEFOON 7.5 HANDELINGSINSTRUCTIES AGRESSIE AAN DE TELEFOON Onderdeel van de Arbocatalogus Agressie en Geweld 2.0, sector Gemeenten Doelgroep Inhoud Coördinator agressie en geweld, leidinggevenden en medewerkers

Nadere informatie

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf Uw pensioenbulletin juli 2011 Beleggingsbeleid doorgelicht Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf Externe deskundigen hebben in opdracht van het bestuur een zogenaamde ALM-studie (Asset Liability Management)

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

8 MEDIA EN SOCIALE MEDIA

8 MEDIA EN SOCIALE MEDIA 53 8 MEDIA EN SOCIALE MEDIA Media Afhankelijk van de omstandigheden kan het verstandig zijn om de media proactief te benaderen op het moment dat een afdeling van de school zwak of zeer zwak wordt. Bij

Nadere informatie

Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? 1 Wanneer kunt u bezwaar maken? 3 Hoe maakt u bezwaar?

Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? 1 Wanneer kunt u bezwaar maken? 3 Hoe maakt u bezwaar? Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? De gemeente neemt vele beslissingen. Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een besluit. U kunt dan bezwaar

Nadere informatie

Een nieuwe baan. Je toekomst uitgestippeld

Een nieuwe baan. Je toekomst uitgestippeld Een nieuwe baan Je toekomst uitgestippeld Colofon Redactie: Syntrus Achmea Tekst: Syntrus Achmea Vormgeving: Vormplan Design bno, Amsterdam 1e druk januari 2008 Deze brochure is met zorg samengesteld.

Nadere informatie

Vakmensen. Thema. Weten. denken. doen. bij een flexibel contract WIL JE MEER ZEKERHEID IN TIJDELIJK WERK?

Vakmensen. Thema. Weten. denken. doen. bij een flexibel contract WIL JE MEER ZEKERHEID IN TIJDELIJK WERK? Vakmensen Thema Weten denken doen bij een flexibel contract WIL JE MEER ZEKERHEID IN TIJDELIJK WERK? EEN FLEXIBEL CONTRACT ZO KRIJG JE WAT JE NODIG HEBT Je start Vraag de werkgever naar de reden van het

Nadere informatie

N. (Nienke) Daniels Senior adviseur, VBS Helpdesk. VBS, augustus VBS Verbindend voor diversiteit in onderwijs 1

N. (Nienke) Daniels Senior adviseur, VBS Helpdesk. VBS, augustus VBS Verbindend voor diversiteit in onderwijs 1 N. (Nienke) Daniels Senior adviseur, VBS Helpdesk VBS, augustus 2017 VBS Verbindend voor diversiteit in onderwijs 1 INHOUD VBS Verbindend voor diversiteit in onderwijs 2 1. Een enkel moment waarop het

Nadere informatie

Verkort Jaarverslag 2013

Verkort Jaarverslag 2013 Verkort Jaarverslag Han Thoman: Ons bestuur is zich echt goed bewust van de risico s die het pensioenfonds loopt. Voorzitter Han Thoman Onze financiële positie is redelijk maar moet nog beter Een jaar

Nadere informatie

Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief

Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Nummer 14 > Jaargang 10 > November 2012 inhoud > Financiële positie: dekkingsgraad blijft laag [p.1] Bestuur / Verantwoordingsorgaan [p.2] Uniform Pensioen

Nadere informatie

TuinHulp.com, Nieuwe Webservice voor Hoveniersbedrijven 2014

TuinHulp.com, Nieuwe Webservice voor Hoveniersbedrijven 2014 Even voorstellen: Mijn naam is Marcel van Leeuwen, ben van oorsprong hovenier, en tuincentrum deskundige. Sinds eind jaren negentig ontwerp en publiceer ik ook websites. Nadat ik ben overgestapt naar Wordpress

Nadere informatie

Informatiebrief. In deze informatiebrief de volgende onderwerpen:

Informatiebrief. In deze informatiebrief de volgende onderwerpen: Je ontvangt deze email omdat wij elkaar persoonlijk kennen. Stel je deze informatief niet op prijs, meld je dan af via de daarvoor bestemde link. Is dit e-mailadres niet correct? Mail ons dan even, alvast

Nadere informatie

16 juli 2015. Onderzoek: Akkoord Griekenland

16 juli 2015. Onderzoek: Akkoord Griekenland 16 juli 2015 Onderzoek: Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen

Nadere informatie

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Hoe presenteer ik mijzelf? Wat wil ik? Zorg voor je carrière Door het dagelijkse contact met mijn coach

Nadere informatie

Jaarbericht Terugblikken en vooruitkijken. delta lloyd pensioenfonds

Jaarbericht Terugblikken en vooruitkijken. delta lloyd pensioenfonds delta lloyd pensioenfonds Jaarbericht 2010 Terugblikken en vooruitkijken In dit Jaarbericht leest u wat er in 2010 bij het pensioenfonds gebeurde. We gaan wat dieper in op onze beleggingen en andere financiële

Nadere informatie

Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana

Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana Stichting Weet Wat Je Besteedt (WWJB) Extra uitleg en Q&A Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana Wat is pensioen? Tekst uit het filmpje Wist je dat je nu waarschijnlijk al pensioen opbouwt? Een klein

Nadere informatie

pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden

pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden Enquête Mantelzorg en dementie 2014 Vooraf In juli 2014 vroegen wij onze leden naar hun ervaringen met mantelzorg in het algemeen, en mantelzorg

Nadere informatie

Wet Pensioencommunicatie White Paper

Wet Pensioencommunicatie White Paper White Paper December 15 Wat houdt deze wet in en wat is het doel? Deze nieuwe wet, die op 1 juli 2015 is ingegaan, wijzigt de Pensioenwet en de Wet Verplichte Beroepspensioenregelingen. De Wet is in het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal van minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) (ontvangen 24 november 2014) 1 Heeft u kennisgenomen van berichten dat gemeenten, provincies en waterschappen

Nadere informatie

Ziek bij ontslag Defensie zorgt voor inkomen

Ziek bij ontslag Defensie zorgt voor inkomen Ziek bij ontslag Defensie zorgt voor inkomen Inhoudsopgave pagina Ziek bij ontslag? 4 Langer ziek of eerder beter? 6 Uw aanvraag 9 Informeer ABP 10 Zorgloket 12 Meer informatie 14 ABP is er voor u 14

Nadere informatie

10 Tips bij een reorganisatie

10 Tips bij een reorganisatie Marianne Eisma advocaat legal 10 Tips bij In het Arbeidsrecht gaat het erom het juiste proces te volgen om het uiteindelijke doel te bereiken. U moet daarvoor de tijd nemen, te snelle en niet goed voorbereide

Nadere informatie

Vind jij pensioen een saai onderwerp? Maak het interessant!

Vind jij pensioen een saai onderwerp? Maak het interessant! Vind jij pensioen een saai onderwerp? Maak het interessant! Op vrijdag 25 mei worden de kanshebbers op een top 3 plek uitgenodigd om hun concept te komen pitchen voor de Battle jury. Op basis van deze

Nadere informatie

POLITIEVAKORGANISATIE. met elkaar - voor elkaar ACP. DTZ voor senioren. DTZ voor senioren. met elkaar - voor elkaar

POLITIEVAKORGANISATIE. met elkaar - voor elkaar ACP. DTZ voor senioren. DTZ voor senioren. met elkaar - voor elkaar POLITIEVAKORGANISATIE POLITIEVAKORGANISATIE ACP DTZ voor senioren 1 Inleiding Deze folder gaat over de Distorsie Toeslag Ziektekosten (DTZ) voor Senioren van de ACP. Dat betekent dat deze informatie alle

Nadere informatie

Ik weet dat het soms best wel allemaal wat ingewikkeld kan lijken.

Ik weet dat het soms best wel allemaal wat ingewikkeld kan lijken. WELKOM Bedankt om dit gratis e-book te downloaden! J Ik weet dat het soms best wel allemaal wat ingewikkeld kan lijken. Als anderen vertellen over de hosting van hun website, en updates doen en backups

Nadere informatie

Rapport. Datum: 9 juli 1998 Rapportnummer: 1998/270

Rapport. Datum: 9 juli 1998 Rapportnummer: 1998/270 Rapport Datum: 9 juli 1998 Rapportnummer: 1998/270 2 Klacht Op 4 november 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer B. te Voorburg, met een klacht over een gedraging van het Korps

Nadere informatie

flits+ Het is veel in het nieuws, maar ik weet niet exact hoe mijn eigen pensioen eruit ziet Ik vind dat ik het moet lezen bpfhibin.

flits+ Het is veel in het nieuws, maar ik weet niet exact hoe mijn eigen pensioen eruit ziet Ik vind dat ik het moet lezen bpfhibin. pensioen Hoe warm loop jij voor het onderwerp pensioen? Informatie over uw pensioen Minder kans op verlaging, ook minder kans op indexatie Bpf HiBiN kiest voor online en digitaal Waar houdt het bestuur

Nadere informatie

DE ULTIEME SOLLICITATIEGIDS

DE ULTIEME SOLLICITATIEGIDS DE ULTIEME SOLLICITATIEGIDS HOOFDSTUK 1. 9 feiten over het zoeken van een baan. 1. Je moet het heft in eigen hand nemen. In plaats van zoeken op de traditionele manier en reageren op vacatures, begin je

Nadere informatie

Aan de slag met de Werk Ster!

Aan de slag met de Werk Ster! Aan de slag met de Werk Ster! Werk Ster Copyright EgberinkDeWinter 2013-2014 Werk Ster Stappen naar werk De Werk Ster helpt je duidelijk te krijgen waar jij op dit moment staat op weg naar werk. Je krijgt

Nadere informatie

Meten van mediawijsheid. Bijlage 6. Interview. terug naar meten van mediawijsheid

Meten van mediawijsheid. Bijlage 6. Interview. terug naar meten van mediawijsheid Meten van mediawijsheid Bijlage 6 Interview terug naar meten van mediawijsheid Bijlage 6: Het interview Individueel interview Uitleg interview Ik zal je uitleggen wat de bedoeling is vandaag. Ik ben heel

Nadere informatie

Wat kies jij? Wegwijzer in het fasemodel

Wat kies jij? Wegwijzer in het fasemodel Wat kies jij Wegwijzer in het fasemodel Van inkomen naar inkomen dit helpt PostNL helpt je op verschillende manieren. Met name via een financiële vergoeding, begeleiding van werk naar werk door Mobility

Nadere informatie