Energie Management Actieplan Conform 3.B.1 & 3.B.2 en ISO Augustus BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Energie Management Actieplan Conform 3.B.1 & 3.B.2 en ISO Augustus BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen;"

Transcriptie

1 Energie Management Actieplan Conform 3.B.1 & 3.B.2 en ISO Augustus 2013 BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen; de Waard Grondverzet b.v. de Waard Transport & Overslag b.v. Baardmeesweg 20 Professor Zernikestraat XS ZEEWOLDE 8606 JV SNEEK Setheweg LA MEPPEL

2 Managementverklaring Terugdringen van energie en CO 2 -emissie is van wezenlijk belang voor de beheersing van klimaatveranderingen, zorgen voor een leefbare omgeving en zorg voor een leefbaar milieu. BW Groep b.v. is zich hiervan bewust en nemen de verantwoordelijkheid voor het energieverbruik en de CO 2 -emissie van eigen en ingekochte activiteiten. Die verantwoordelijkheid is begonnen met het kwantitatief in kaart brengen en continu monitoren van het energie- en CO 2 -verbruik, waarbij het jaar 2012 als basisjaar is genomen. Op basis van de resultaten is door BW Groep b.v. een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om het energieverbruik en de CO 2 -emissie te reduceren. In vervolg daarop is dit uitgewerkt en zoveel als mogelijk concreet en smart benoemd. De uitwerking daarvan treft u in dit Energie Management Actieplan. Middels de benoemde stappen in dit meerjarenplan ( ) denken wij een reductie in 2019 bereikt te hebben van 11,5%. Deze 11,5% wordt bereikt door 5 reductiedoelstellingen op de scope 1 emissie, 1 reductiedoelstelling binnen de scope 2 emissie en is gerelateerd aan de werkorderomzet. De directie zet hierbij vooral in op het up to date houden van het machinepark en wagenpark voor meer zuinigere uitvoeringen en op de inzet van training van bestuurders en machinisten om zuiniger gebruik van het wagenpark en machinepark te stimuleren. Namens BW Groep b.v., Willem Dijkstra Directeur Bennie van den Berg Directeur 14 augustus 2013 BW GROEP B.V. Pagina 2 van 23

3 INHOUDSOPGAVE MANAGEMENTVERKLARING INLEIDING ANALYSE Samenvatting Inventarisatie Energie- / brandstofverbruik scope Energie- / brandstofverbruik scope Samenvatting Footprint REDUCTIEDOELSTELLINGEN CO 2 reductiedoelstelling Doelstellingen per euro werkorderomzet Verwachte emissiereductie per maatregel, een totaaloverzicht Reductie-activiteiten , het Energie Management Actieplan Overgang naar zuiniger wagenpark Overgang naar zuiniger vrachtwagenpark Overgang naar zuiniger machinepark Cursus zuinig rijden Cursus zuinig gebruik machines, het nieuwe draaien Overgang naar groene stroom CO 2 -emissie op de projecten Aanbevelingen ter verbetering, een blik vooruit BIJLAGEN Onderbouwing reductiedoelstelling overgang zuiniger wagenpark Onderbouwing reductiedoelstelling overgang zuiniger vrachtwagenpark Onderbouwing reductiedoelstelling overgang zuiniger machinepark Onderbouwing reductiedoelstelling cursus zuinig rijden Onderbouwing reductiedoelstelling cursus zuinig inzet machines Onderbouwing reductiedoelstelling groene stroom Overzicht kostenbesparing door reductiedoelstellingen BW GROEP B.V. Pagina 3 van 23

4 1 Inleiding Terugdringen van energie en CO 2 -emissie is van wezenlijk belang voor de beheersing van klimaatveranderingen, zorgen voor een leefbare omgeving en zorg voor een leefbaar milieu. Zo ook voor de BW Groep b.v. BW Groep b.v. bestaat uit de werkmaatschappijen de Waard Grondverzet b.v. en de Waard Transport & Overslag b.v. Binnen BW Groep b.v. vinden geen activiteiten plaats. Waar in dit verslag wordt gesproken over de Waard, wordt dan ook de holding BW Groep b.v. bedoeld. De Waard is zich bewust van het belang en neemt de verantwoordelijkheid voor het energieverbruik en de CO 2 -emissie van eigen en ingekochte activiteiten. Die verantwoordelijkheid is begonnen met het kwantitatief in kaart brengen en continu monitoren van het energieverbruik en CO 2 -emissie, waarbij het jaar 2012 als basisjaar is genomen. Een logisch gevolg hiervan is het formuleren van concrete en heldere doelstellingen om als organisatie te kunnen verbeteren en te onderscheiden. Om actief bezig te zijn met energie- en CO 2 -reductie is een integraal plan voor de periode opgesteld om het energieverbruik en de CO 2 -emissie, te reduceren. Voor u ligt de uitwerking van het energie- en CO 2 -reductieplan , waarin op basis van een analyse, doelstellingen en activiteiten zijn benoemd die moeten bijdragen aan het behalen van een vastgestelde en onderschreven energiereductie, bestaande uit ruim liter minder brandstof per jaar. Samen met de overgang naar groene stroom moet dit vanaf 2019 gaan leiden tot een CO 2 -reductie van 11,5% ten opzichte van het basisjaar In dit plan zijn de door de Waard gekozen reductiedoelstellingen beschreven, zijn de energie- en CO 2 - doelstellingen benoemd en is de uitvoering toegewezen aan een verantwoordelijke. Bij het bepalen van de energie- en CO 2 -reductiedoelstellingen hebben voor de Waard een aantal criteria een rol gespeeld: - Omvang van de energie- en emissiestromen in het basisjaar 2012; - Betrekking op de meest materiële emissies, volgend uit de CO 2 -footprint; - Reductiemogelijkheden per energiestroom; - Reductiepotentieel van een reductiemogelijkheid; - Haalbaarheid (financieel, doorlooptijd, operationeel); - Invloedmogelijkheden van de Waard. Dit bijvoorbeeld ook op onderaannemers; - Ambitieniveau de Waard. Op basis van deze input en de criteria zijn de geïdentificeerde reductiemogelijkheden, zover als mogelijk en zinvol, doorgerekend en afgewogen. Dit heeft geleid tot de definitieve keuze van een aantal energie- en CO 2 -reductie -activiteiten, die worden ingevoerd in de periode Dit plan maakt integraal onderdeel uit van het Kwaliteitsmanagementsysteem (KAM-systeem) van de Waard en is opgezet volgens de methodiek van de PDCAcycle (plan-do-check-act). Het KAM-systeem borgt de voortgang en resultaten van de verschillende acties. BW GROEP B.V. Pagina 4 van 23

5 2 Analyse 2.1 Samenvatting Inventarisatie De Waard heeft het jaar 2012 als referentiejaar genomen en als vertrekpunt voor het energie- en CO 2 - emissiebeleid waartegen de voortgang van reducties wordt afgezet. Voor een juist inzicht heeft de Waard gezamenlijk één totale inventarisatie gemaakt (Carbon Footprint) waarin alle energiestromen en brandstofverbruik zijn geïnventariseerd en zijn omgerekend naar CO 2 -emissie Energie- / brandstofverbruik scope 1 De hoeveelheden brandstofverbruik in liters, gemeten in het referentiejaar 2012; Hoeveelheden in kg of liter scope Brandstofverbruik gas bedrijfspand in Nm ,0 Brandstofverbruik machines in liter ,4 Airco en koelingapparatuur in kg 0,0 Eigen wagenpark in liter ,6 In verhoudingen onderling, binnen scope 1 in percentages; Onderlinge verhoudingen CO 2 -emissie scope Brandstofverbruik bedrijfspand in ton CO 2 22,2 Brandstofverbruik machines in ton CO ,0 Airco en koelingapparatuur in ton CO 2 0,0 Eigen wagenpark in ton CO ,3 Brandstofverbruik bedrijfspand in % tot. Scope 1 0,56% Brandstofverbruik machines in % tot. Scope 1 61,95% Airco en koelingapparatuur in % tot. Scope 1 0,00% Eigen wagenpark in % tot. Scope 1 37,48% Onderlinge verhoudingen CO 2 -emissie scope Brandstofverbruik bedrijfspand 1% Eigen wagenpark 37% Brandstofverbruik machines 62% Airco en koelingapparatuur 0% BW GROEP B.V. Pagina 5 van 23

6 2.1.2 Energie- / brandstofverbruik scope 2 De hoeveelheden energie- / brandstofverbruik, gemeten in het referentiejaar 2012; Hoeveelheden in kg of liter scope Zakelijke km privéauto in km 0,0 Vliegverkeer in reizigerskm 0,0 Elektraverbruik in kwh ,0 In verhoudingen onderling, binnen scope 2 in percentages; Onderlinge verhoudingen CO 2 -emissie scope Zakelijke km privéauto in ton CO 2 0,0 Vliegverkeer in ton CO 2 0,0 Elektraverbruik in ton CO 2 33,6 Zakelijke km privéauto in % tot. Scope 2 0,0% Vliegverkeer in % tot. Scope 2 0,0% Elektraverbruik in % tot. Scope 2 100,0% BW GROEP B.V. Pagina 6 van 23

7 2.2 Samenvatting Footprint De uitkomst van de CO 2 Emissie-inventarisatie maakt duidelijk dat de Waard in het jaar 2012 verantwoordelijk was voor 3967,1 ton directe en indirecte CO 2 emissies. Daarvan wordt 99,2% veroorzaakt binnen scope 1. Slechts 0,8% komt vanuit scope 2. Het reductieplan richt zich dan ook voornamelijk op de emissies in scope 1, met een totale reductie van 10,7%. 0,8% komt vanuit de reductie in scope 2. CO 2 -footprint BW Groep b.v Definitieve versie van Energiestroom (uitsluitend die energiestromen van waaruit CO2-emissie optreedt) Toepassing Scope Hoeveelheid Eenheid Omrekening naar CO 2 -emissie, o.b.v. conversiefactoren handboek versie 2.1, d.d CO 2 -emissie 2012 in ton CO 2 Aardgas t.b.v. de vestiging te Zeewolde Verwarming ,0 m gr CO2 / m3 7,4 Aardgas t.b.v. de vestiging te Meppel Verwarming ,0 m gr CO2 / m3 8,1 Aardgas t.b.v. de vestiging te Sneek Verwarming 1 835,0 m gr CO2 / m3 1,5 Aardgas t.b.v. de vestiging te Wolsum Verwarming ,0 m gr CO2 / m3 5,2 Brandstof Benzine t.b.v. het materieel Materieel 1 33,3 liter 2780 gr CO2 / ltr 0,1 Brandstof Diesel t.b.v. het materieel Materieel ,5 liter 3135 gr CO2 / ltr 2.436,9 Benzine t.b.v. personenvervoer Vervoer 1 942,8 liter 2780 gr CO2 / ltr 2,6 Diesel t.b.v. personenvervoer Vervoer ,1 liter 3135 gr CO2 / ltr 279,5 Diesel t.b.v. het vrachtvervoer Vervoer ,7 liter 3135 gr CO2 / ltr 1.192,2 Elektra t.b.v. de vestiging te Zeewolde Elektra ,0 kwh 455 gr CO2 / kwh 16,2 Elektra t.b.v. de vestiging te Meppel Elektra ,0 kwh 455 gr CO2 / kwh 11,7 Elektra t.b.v. de vestiging te Sneek Elektra ,0 kwh 455 gr CO2 / kwh 3,9 Elektra t.b.v. de vestiging te Wolsum Elektra ,0 kwh 455 gr CO2 / kwh 1,8 Subtotaal scope ,5 Subtotaal scope 2 33,6 TOTAAL: 3.967,1 Onderbouwing bij de CO 2 -footprint - Aardgas en Elektra is berekend aan de hand van bekende meterstanden en de aangegeven schatting door de energieleverancier. Hiermee is een gedegen berekening gemaakt om een jaartotaal in te schatten. - Een aircoinstallatie is aanwezig, maar geen bijvulling nodig in De hoeveelheden benzine en diesel zijn verkregen middels overzichten vanuit getankte hoeveelheden, middels de tankpassen en door facturen van leveranciers. - Zakelijke vliegreizen zijn niet ingezet. - Er zijn geen privéauto s ingezet voor zakelijke ritten. 1% 0% 0% 0% 0%0% 0% 0%0% CO 2 -emissie verdeling emissies 2012 Aardgas t.b.v. de vestiging te Zeewolde Aardgas t.b.v. de vestiging te Meppel Aardgas t.b.v. de vestiging te Sneek 30% Aardgas t.b.v. de vestiging te Wolsum Brandstof Benzine t.b.v. het materieel 7% 62% Brandstof Diesel t.b.v. het materieel Benzine t.b.v. personenvervoer Diesel t.b.v. personenvervoer Diesel t.b.v. het vrachtvervoer Elektra t.b.v. de vestiging te Zeewolde 0% Elektra t.b.v. de vestiging te Meppel Elektra t.b.v. de vestiging te Sneek Elektra t.b.v. de vestiging te Wolsum BW GROEP B.V. Pagina 7 van 23

8 3 Reductiedoelstellingen 3.1 CO 2 reductiedoelstelling de Waard heeft een zestal activiteiten benoemd waarmee de CO 2 -emissie van de ondernemingen wordt verminderd. Dit moet leiden tot 10,8% reductie van scope 1 (directe) emissies en 96,7% van de (indirecte) emissie in scope 2 in Om dit zo min mogelijk van invloed te laten zijn van de hoeveelheid werk, is dit berekend aan de hand van de omzet. Hiervoor is de totale CO 2 -emissie gedeeld door de omzet, hiermee is de hoeveelheid CO 2 -emissie per euro omzet bekend. Deze hoeveelheid wensen wij dus met bovengenoemde percentages te verlagen Doelstellingen per euro werkorderomzet Als maatstaf voor de doelstellingen is de werkorderomzet genomen. Vastgesteld is dat de werkorderomzet sterk bepalend is voor de hoeveelheid CO 2 -uitstoot, doordat de inzet van mens en middelen wordt bepaald door de hoeveelheid werk. Bij stijgende of dalende hoeveelheden werk, verandert ook de werkorderomzet. In 2012 bedroeg de werkorderomzet in totaal; ,-. Voor scope 1 komt de CO 2 -emissie 0,151 kg CO 2 per euro werkorderomzet. Voor scope 2 komt de CO 2 -emissie 0,00129 kg CO 2 per euro werkorderomzet. De reductiedoelstelling is uitgesplitst in percentages per scope zoals in de CO 2 -prestatieladder is weergegeven. Logischerwijs zal de nadruk hierbij voor de Waard vooral op scope 1 liggen, daar dit 99,2% van onze totale emissie betreft. 10,7% van de totale doelstelling willen we middels vermindering van de emissies in scope 1 proberen te behalen. De CO 2 -emissie per kg CO 2 per euro werkorderomzet zal daarmee uiteindelijk in 2019 onder 0,0162 moeten komen. We willen dit vooral bereiken door het stap voor stap vervangen van het wagenpark en machinepark voor schonere uitvoeringen en door inzetten op cursussen zuinig rijden en zuiniger gebruik van machines. Per jaar verwachten wij door alle maatregelen dit minimaal te verlagen met 0,001 kg CO 2 per euro werkorderomzet. Door het overstappen op groene stroom zal de CO 2 -emissie binnen de scope 2 ook zeer aanzienlijk verlaagd worden. Dit levert een reductie van 96,7% op binnen de scope 2, 0,8% op de totale CO 2 -emissie. Hiermee zijn nog geen maatregelen genomen om het verbruik van elektriciteit te verlagen. Hier gaat later ook nog naar gekeken worden, om te bepalen waar we minder elektriciteit kunnen verbruiken door onderdelen en verlichting meer uit te schakelen of over te stappen op bijvoorbeeld LED. Op de totale CO 2 - emissie heeft dit echter nauwelijks invloed. Uitgewerkt tot een reductiedoelstelling is dit dus niet. Echter, alle kleine beetjes helpen en waar dit eenvoudig te bereiken is zullen we dit dan ook niet nalaten. BW GROEP B.V. Pagina 8 van 23

9 3.2 Verwachte emissiereductie per maatregel, een totaaloverzicht De planning voor de reductie per jaar is in onderstaande tabel weergegeven. Onderbouwing reductiedoelstellingen CO2 emissie per euro werkorderomzet Status referentiejaar Werkorderomzet in : Scope 1: Kg CO2 emissie Scope 1: Kg CO2 emissie Scope 1 per werkorderomzet: 0, % CO2 Emissiereductie door maatregel 1, Wagenpark: - 0,00% 0,01% 0,04% 0,09% 0,15% 0,19% 0,21% % CO2 Emissiereductie door maatregel 2, Vrachtwagens - 0,00% 0,00% 0,13% 0,39% 0,58% 0,71% 1,01% % CO2 Emissiereductie door maatregel 3, Machinepark - 0,00% 0,26% 0,51% 0,63% 0,83% 1,20% 1,49% % CO2 Emissiereductie door maatregel 4, het nieuwe rijden - 0,00% 0,00% 1,87% 1,87% 1,87% 1,87% 1,87% % CO2 Emissiereductie door maatregel 5, het nieuwe draaien - 0,00% 6,20% 6,20% 6,20% 6,20% 6,20% 6,20% Reductiedoelstelling in % totaal in scope 1: - 0,00% 6,46% 8,75% 9,18% 9,63% 10,17% 10,77% 10,77% Reductiedoelstelling in kg CO2 per w.o.o. - 0,0000 0,0097 0,0132 0,0138 0,0145 0,0153 0,0162 0,0162 Doelstelling in kg CO2 per w.o.o., max emissie 0,1507 0,1507 0,1410 0,1375 0,1369 0,1362 0,1354 0,1345 0,1345 Scope 2: Kg CO2 emissie Scope 2: Kg CO2 emissie Scope 2 per werkorderomzet behaald: 0, Doelstelling eind 2019 Percentage reductiedoelstelling in scope 1, gerelateerd aan de w.o.o.: 10,77% % CO2 Emissiereductie door maatregel 6, groene stroom: - 0,00% 96,70% 96,70% 96,70% 96,70% 96,70% 96,70% Reductiedoelstelling in % totaal in scope 2: - 0,00% 96,70% 96,70% 96,70% 96,70% 96,70% 96,70% 96,70% Reductiedoelstelling in kg CO2 per w.o.o. - 0, , , , , , , , Doelstelling in kg CO2 per w.o.o., max emissie 0, , , , , , , , , Percentage reductiedoelstelling in scope 2, gerelateerd aan de w.o.o.: 96,70% Totale CO2 emissie: Scope 1: Percentage reductie op totale emissie, gerelateerd aan de w.o.o.: 10,68% Kg CO2 emissie Scope per werkorderomzet: 0, Scope 2: Percentage reductie op totale emissie, gerelateerd aan de w.o.o.: 0,82% BW GROEP B.V. Pagina 9 van 23

10 3.3 Reductie-activiteiten , het Energie Management Actieplan Overgang naar zuiniger wagenpark Huidige situatie: Er zijn diverse type auto s, met daarbij ook een diversiteit aan verbruik. Het merendeel bestaat uit bestelbusjes of bestelauto s, zoals de Ford Transit en Fiat Doblo, met een verbruik van 6 (Transits) of zo n 5 (Doblo s) liter op 100 km. Plan: De doelstelling betreft het op termijn - vervangen van het wagenpark voor zuinigere uitvoeringen. Doel is het verbruik van iedere vervanging te verlagen met 5% in het aantal liters op 100km. CO 2 -reductie welke hiermee binnen de emissie vanuit het wagenpark bereikt wordt betreft 0,6%. Binnen de gehele scope 1 heeft dit een reductie van 0,20% tot verwacht resultaat. Doordat de auto s eigendom zijn en er pas vervangen wordt na langere periode, en omdat de totale invloed van het wagenpark op de CO 2 -emissie vrij gering is, levert deze doelstelling geen enorme reductie op. Echter wordt dit daarom niet als minder belangrijk gezien. Ook het wagenpark zal dus op termijn groener zijn. De additionele investering welke we hiervoor nodig verwachten te hebben, zijn vrij gering. Er wordt niet eerder vervangen, dan volgens reeds bestaande planning nodig wordt geacht door de directie. Door de brandstofbesparing welke hiermee bereikt wordt, levert dit per jaar vanaf 2019 een besparing aan brandstofkosten op van bijna 3300,- per jaar. Do: Actiehouder is Pieter Brandsen Doorlooptijd: Tussen 2014 en 2019 worden er volgens het plan ieder jaar een aantal auto s vervangen. De werkelijke voortgang zal tevens afhangen van de financiële mogelijkheden van dat moment. Check: Controle op de voortgang wordt per jaar gecontroleerd tijdens een interne audit. Rapportage hiervan middels de auditrapporten en via het bijwerken van het Energie Management Actieplan. Act: Bijstellen doelstelling of actieplan wordt vastgesteld en vastgelegd in het MT-review. BW GROEP B.V. Pagina 10 van 23

11 3.3.2 Overgang naar zuiniger vrachtwagenpark Huidige situatie: Er zijn 14 vrachtwagens in eigendom, met een verbruik tussen 38,5 en 52,6 liter per 100km. Plan: De doelstelling betreft het op termijn - vervangen van de vrachtwagens voor zuinigere uitvoeringen. Doel is het verbruik van iedere vervanging te verlagen met 5% in het aantal liters op 100km. CO 2 -reductie welke hiermee binnen de emissie vanuit het wagenpark bereikt wordt betreft 2,7%. Binnen de gehele scope 1 heeft dit een reductie van 1,0% tot verwacht resultaat. De additionele investering welke we hiervoor nodig verwachten te hebben, zijn vrij gering. Er wordt niet eerder vervangen, dan volgens reeds bestaande planning nodig wordt geacht door de directie. Door de brandstofbesparing welke hiermee bereikt wordt, levert dit per jaar vanaf 2019 een besparing aan brandstofkosten op van bijna ,- per jaar. Do: Actiehouder is Pieter Brandsen Doorlooptijd: Tussen 2015 en 2019 worden er ieder jaar een paar vrachtwagens vervangen. De werkelijke voortgang zal tevens afhangen van de financiële mogelijkheden van dat moment. Check: Controle op de voortgang wordt per jaar gecontroleerd tijdens een interne audit. Rapportage hiervan middels de auditrapporten en via het bijwerken van het Energie Management Actieplan. Act: Bijstellen doelstelling of actieplan wordt vastgesteld en vastgelegd in het MT-review. BW GROEP B.V. Pagina 11 van 23

12 3.3.3 Overgang naar zuiniger machinepark Huidige situatie: Er zijn diverse type machines, zoals shovels, graafmachines en tractoren. De grootverbruikers zijn de graafmachines, met zo n 22 liter per uur en zo n 34 liter per uur voor de Volvo EC480DL. Plan: De doelstelling betreft het op termijn - vervangen van het machinepark voor zuinigere uitvoeringen. Doel is het verbruik van iedere vervanging te verlagen met 5%. CO 2 -reductie welke hiermee binnen de emissie vanuit het machinepark bereikt wordt, betreft 2,4%. Binnen de gehele scope 1 heeft dit een reductie van 1,5% tot verwacht resultaat. De additionele investering welke we hiervoor nodig verwachten te hebben, zijn vrij gering. Er wordt niet eerder vervangen, dan volgens reeds bestaande planning nodig wordt geacht door de directie. Door de brandstofbesparing welke hiermee bereikt wordt, levert dit per jaar vanaf 2019 een besparing aan brandstofkosten op van zo n ,-. Do: Actiehouder is Pieter Brandsen Doorlooptijd: Tussen 2014 en 2019 worden er jaarlijks een aantal machines vervangen. De werkelijke voortgang zal tevens afhangen van de financiële mogelijkheden van dat moment. Check: Controle op de voortgang wordt per jaar gecontroleerd tijdens een interne audit. Rapportage hiervan middels de auditrapporten en via het bijwerken van het Energie Management Actieplan. Act: Bijstellen doelstelling of actieplan wordt vastgesteld en vastgelegd in het MT-review. BW GROEP B.V. Pagina 12 van 23

13 3.3.4 Cursus zuinig rijden Huidige situatie: In het basisjaar is hier nog geen inzet op geweest. De rijstijl is geheel afhankelijk van de inzet van de bestuurder. Plan: De doelstelling betreft het in 2014 / 2015 verzorgen van instructie 'het nieuwe rijden, om zo - gemiddeld - iedere medewerker met een bedrijfsauto 5% minder brandstof te laten verbruiken. CO 2 -reductie welke hiermee bereikt wordt: 74 ton CO 2 Binnen scope 1 is dit een reductie van 1,87%. Investering welke we hiervoor nodig schatten te hebben betreft; Per cursus: 100,-. Aantal bestuurders: 20 -> Kosten maximaal 2.000,-, eenmalig. Do: Actiehouder is Pieter Brandsen Doorlooptijd: Starten in 2014, gereed uiterlijk medio Check: Controle op de voortgang wordt per jaar gecontroleerd tijdens een interne audit. Tevens wordt er door de administratie een overzicht bijgehouden van het brandstofverbruik. Rapportage hiervan middels interne auditrapporten en middels en bijwerken van de onderbouwing bij deze doelstelling. Indien afwijking ontstaat ten opzichte van het plan, wordt dit besproken met de directeur. Act: Bijstellen doelstelling of actieplan wordt vastgesteld en vastgelegd in het MT-review. BW GROEP B.V. Pagina 13 van 23

14 3.3.5 Cursus zuinig gebruik machines, het nieuwe draaien Huidige situatie: In het basisjaar is hier nog geen inzet op geweest. Het gebruik van de machine en dus het verbruik er van is geheel afhankelijk van de inzet van de machinist. Plan: De doelstelling betreft het in 2013 / 2014 verzorgen van instructie 'het zuinigere gebruik van GWWmachines, om zo - gemiddeld - iedere machinist 10% minder brandstof te laten verbruiken. CO 2 -reductie welke hiermee bereikt wordt: 244 ton CO 2. Binnen scope 1 is dit een reductie van 6,2%. Investering welke we hiervoor nodig schatten te hebben betreft; Per cursus: 100,-. Aantal machinisten: 19 -> Kosten maximaal 1.900,-, eenmalig. Do: Actiehouder is Pieter Brandsen Doorlooptijd: Starten in 2013, gereed uiterlijk eind Check: Controle op de voortgang wordt per jaar gecontroleerd tijdens een interne audit. Tevens wordt er door de administratie een overzicht bijgehouden van het brandstofverbruik. Rapportage hiervan middels interne auditrapporten en middels en bijwerken van de onderbouwing bij deze doelstelling. Indien afwijking ontstaat ten opzichte van het plan, wordt dit besproken met de directeur. Act: Bijstellen doelstelling of actieplan wordt vastgesteld en vastgelegd in het MT-review. BW GROEP B.V. Pagina 14 van 23

15 3.3.6 Overgang naar groene stroom Huidige situatie: In het basisjaar zijn alle vestigingen voorzien van grijze stroom van NUON. Plan: De doelstelling betreft het in 2013 overstappen op groene stroom bij alle vestigingen. CO 2 -reductie welke hiermee bereikt wordt: 32,5 ton CO 2. Binnen scope 2 is dit een reductie van 96,7%, binnen de totale emissie een reductie van 0,8%. Investering welke we hiervoor nodig schatten te hebben betreft; Geen extra investering. Do: Actiehouder is Pieter Brandsen Doorlooptijd: Starten in 2013 met onderzoek naar mogelijkheden, gereed uiterlijk eind Check: Controle op de voortgang wordt per jaar gecontroleerd tijdens een interne audit. Rapportage hiervan middels interne auditrapporten en middels en bijwerken van de onderbouwing bij deze doelstelling. Indien afwijking ontstaat ten opzichte van het plan, wordt dit besproken met de directeur. Act: Bijstellen doelstelling of actieplan wordt vastgesteld en vastgelegd in het MT-review. BW GROEP B.V. Pagina 15 van 23

16 3.4 CO 2 -emissie op de projecten Momenteel zijn er nog geen specifieke maatregelen voor een project getroffen. De emissie op de projecten wordt voornamelijk veroorzaakt door de inzet van het wagenpark en machinepark. De reeds in gang gezette reductiedoelstellingen, hebben daarmee dan ook directe invloed op de emissie voor een project. Berekend per project is het op dit moment echter nog niet. 3.5 Aanbevelingen ter verbetering, een blik vooruit. In 2014 kan onderzocht worden of er mogelijkheden tot reductie zijn m.b.t. het verbruik van elektriciteit en gas. De technieken om tot een steeds groener wagenpark te komen, worden steeds beter. De inzet van biodiesel en andere groenere brandstoffen kunnen hierbij zeker geprobeerd worden. Dit ook voor het machinepark. BW GROEP B.V. Pagina 16 van 23

17 4 Bijlagen 4.1 Onderbouwing reductiedoelstelling overgang zuiniger wagenpark Vervangen wagenpark voor schonere uitvoeringen Actie: Bij vervanging wagenpark overstappen op schonere types motoren. Daarbij wordt aangehouden; - Doel is het verbruik van iedere vervanging te verlagen met 5%, maar daarbij tevens; - Personenauto's hebben een maximaal verbruik van 5,5 liter / 100km - Bedrijfswagens hebben een maximaal verbruik van 6,5 liter / 100km - Ondergrens is 4,0 liter / 100km. Indien al lager, dan niet stijgen maar minimaal gelijk blijven. Vervanging personenwagen na 5 jaar, bedrijfswagens na 10 jaar. Een paar uitzonderingen zijn gemotiveerd in het gedetailleerde overzicht. Doelstelling is minder CO 2 -uitstoot. Uitgangspunten: Iedere auto die vervangen gaat worden, moet minimaal 5% minder liters verbruiken dan de vorige. CO 2-reductie Verschil in CO 2-emissie na aanpassing in kg CO 2: Verschil in CO 2-emissie na aanpassing in %: % vermindering door deze maatregel op de scope1 emissie: % vermindering door deze maatregel op de totale emissie: ,0% 0,0% 0,1% 0,2% 0,4% 0,5% 0,6% 0,000% 0,009% 0,040% 0,092% 0,151% 0,193% 0,206% 0,000% 0,009% 0,040% 0,091% 0,149% 0,191% 0,204% BW GROEP B.V. Pagina 17 van 23

18 4.2 Onderbouwing reductiedoelstelling overgang zuiniger vrachtwagenpark Vervangen vrachtwagens voor schonere uitvoeringen Actie: Bij vervanging wagenpark overstappen op schonere types motoren. Daarbij wordt aangehouden; - Doel is het verbruik van iedere vervanging te verlagen met 5%, maar daarbij tevens; - Vrachtwagens hebben een maximaal verbruik van 50 liter per 100 km. - Ondergrens is 35,0 liter / 100km. Indien al lager, dan niet stijgen maar minimaal gelijk blijven. Vervanging vrachtwagens na 10 jaar. Een paar uitzonderingen zijn gemotiveerd in het gedetailleerde overzicht. Doelstelling is minder CO 2 -uitstoot. Uitgangspunten: Iedere vrachtwagen die vervangen gaat worden, moet minimaal 5% minder liters op 100km verbruiken dan de vorige. CO2-reductie Verschil in CO 2-emissie na aanpassing in kg CO 2: Verschil in CO 2-emissie na aanpassing in %: % vermindering door deze maatregel op de scope1 emissie: % vermindering door deze maatregel op de totale emissie: ,0% 0,0% 0,4% 1,0% 1,5% 1,9% 2,7% 0,000% 0,000% 0,135% 0,391% 0,577% 0,708% 1,008% 0,000% 0,000% 0,133% 0,388% 0,572% 0,702% 0,999% BW GROEP B.V. Pagina 18 van 23

19 4.3 Onderbouwing reductiedoelstelling overgang zuiniger machinepark Vervangen machinepark voor schonere uitvoeringen Actie: Bij vervanging machinepark overstappen op schonere types motoren. Daarbij wordt aangehouden; - Doel is het verbruik van iedere vervanging te verlagen met 5%; - Vervanging na 10 jaar of anders met motivatie. Doelstelling is minder CO 2 -uitstoot. De Sennebogen draaien op jaarbasis niet de maximale uren. Deze worden dan ook niet na 10 jaar vervangen. Lastig in te schatten wanneer wel. Op het moment dat de machine veel onderhoud heeft dan komt deze wellicht in aanmerking voor vervanging. Voor nu in zetten op 15 jaar. Uitgangspunten: Iedere machine die vervangen gaat worden, moet minimaal 5% minder liters verbruiken dan de vorige. CO2-reductie Verschil in CO 2-emissie na aanpassing in kg CO 2: Verschil in CO 2-emissie na aanpassing in %: % vermindering door deze maatregel op de scope1 emissie: % vermindering door deze maatregel op de totale emissie: ,0% 0,4% 0,8% 1,0% 1,3% 1,9% 2,4% 0,000% 0,257% 0,511% 0,627% 0,832% 1,198% 1,491% 0,000% 0,255% 0,507% 0,622% 0,825% 1,188% 1,479% BW GROEP B.V. Pagina 19 van 23

20 4.4 Onderbouwing reductiedoelstelling cursus zuinig rijden Emissiedoelstelling: Aanbieding training 'het nieuwe rijden' / Zuiniger rijden. Actie: In 2014/2015 verzorgen van instructie 'het nieuwe rijden, om zo - gemiddeld - iedere medewerkers met een auto 5% minder brandstof te laten verbruiken. Uitgangspunten: In het basisjaar is in totaal liter diesel ingekocht voor personenwagens en liter voor vrachtvervoer. Dit omgerekend naar CO 2 -emissie betreft dit 279,5 ton CO 2 door personenvervoer en 1192,2 ton door vrachtvervoer. Door het zuiniger rijden verwachten wij 5% minder brandstof te gaan verbruiken. Dit levert uiteindelijk een besparing van 74 ton CO 2 -emissie op. Huidige situatie Liters ingekocht in basisjaar Conversiefactor CO2-emissie in ton Diesel voor personenvervoer ingekocht: ,476 Diesel voor vrachtvervoer ingekocht: ,225 Uitgangspunt: 5% minder brandstofverbruik Toekomstige situatie Liters ingekocht per 2014 Conversiefactor CO 2 -emissie in ton CO 2 -emissiereductie Diesel voor personenvervoer ingekocht - 5%: ,502 13,974 Diesel voor vrachtvervoer ingekocht - 5%: ,614 59,611 Aantal liters minder ingekocht CO 2 -reductie Verschil in CO 2 -emissie na afronding training in ton CO 2 : 74 Totale CO 2 -emissie in scope 1: Totale CO 2 -emissie: % vermindering door deze maatregel op de scope1 emissie: 1,87% % vermindering door deze maatregel op de totale emissie: 1,85% Investeringen Per cursus: 100,-. Aantal bestuurders: 20 -> Kosten 2.000,- Eenmalig Opbrengsten Gemiddelde dieselprijs in 2012: 1,26 ex BTW. Aantal liters minder: liter * 1,26 = ,- TOTALE OPBRENGST: ,- per jaar. Doorlooptijd Cursus starten in tweede helft 2014, afronden begin Inkoop van brandstof moet dan eind 2015 minder zijn. BW GROEP B.V. Pagina 20 van 23

21 4.5 Onderbouwing reductiedoelstelling cursus zuinig inzet machines Emissiedoelstelling: Aanbieding training zuinigere inzet materieel, Het Nieuwe Draaien Actie: In 2013 / 2014 verzorgen van instructie aan machinisten om het materieel zuiniger in te zetten. Daardoor minder brandstofverbruik, dit is geschat op 10% minder brandstof verbruik. Uitgangspunten: In het basisjaar is in totaal liter diesel ingekocht voor materieel. Dit omgerekend naar CO 2 -emissie betreft dit 2437 ton CO 2. Door het zuiniger inzetten van het materieel verwachten wij 10% minder brandstof te gaan verbruiken. Dit levert uiteindelijk een besparing van 243 ton CO 2 -emissie op. Huidige situatie Liters ingekocht in basisjaar Conversiefactor CO 2 -emissie in ton Diesel voor materieel ingekocht: ,926 Uitgangspunt: 5% minder brandstofverbruik Toekomstige situatie Liters ingekocht per 2014 Conversiefactor CO 2 -emissie in ton CO 2 -emissiereductie Diesel voor personenvervoer ingekocht - 10%: , ,693 Aantal liters minder ingekocht CO 2 -reductie Verschil in CO2-emissie na afronding training in ton CO 2 : 244 Totale CO 2 -emissie in scope 1: Totale CO 2 -emissie: % vermindering door deze maatregel op de scope1 emissie: 6,195% % vermindering door deze maatregel op de totale emissie: 6,143% Investeringen Per cursus: 100,-. Aantal machinisten: 19 -> Kosten 1.900,- Eenmalig Opbrengsten Gemiddelde dieselprijs in 2012: 1,26 ex BTW. Aantal liters minder: liter * 1,26 = ,58 TOTALE OPBRENGST: ,58 per jaar Doorlooptijd Cursus starten in tweede helft 2013, afronden begin Inkoop van brandstof moet dan eind 2014 minder zijn. BW GROEP B.V. Pagina 21 van 23

22 4.6 Onderbouwing reductiedoelstelling groene stroom Emissiedoelstelling: Overstappen naar Groene stroom bij alle vestigingen. Actie: In 2014 aangaan van nieuwe contracten met een energieleverancier, waarbij alle stroom groen moet zijn. Uitgangspunten: Momenteel op geen van de vestigingen groene stroom. Tevens zijn er contracten per vestiging, met NUON en Essent (voor gas). Dit onderbrengen in 1 contract en met groene stroom. Huidige situatie Aantal KwH Conversiefactor CO2-emissie in ton NUON vaste prijs stroom (Grijze stroom) Zeewolde ,193 NUON vaste prijs stroom (Grijze stroom) Meppel ,702 NUON vaste prijs stroom (Grijze stroom) Sneek ,870 NUON vaste prijs stroom (Grijze stroom) Wolsum ,836 Totaal: ,601 Toekomstige situatie Groene stroom: Zeewolde ,534 Groene stroom: Meppel ,386 Groene stroom: Sneek ,128 Groene stroom: Wolsum ,061 Totaal: ,108 CO2-reductie Verschil in CO 2 -emissie na overgang naar groene stroom in ton CO 2 : 32,49 Geen extra investeringen. Totale CO 2 -emissie in scope 2: 33,60 Totale CO 2 -emissie: % vermindering door deze maatregel op de scope2 emissie: 96,70% % vermindering door deze maatregel op de totale emissie: 0,82% Afhankelijk van aanbiedingen. Later in te vullen. TOTALE OPBRENGST: Nog niet bekend Investeringen Opbrengsten Doorlooptijd Onderzoek in 2013 naar mogelijkheden, offertes vragen. Doorvoeren in 2014 BW GROEP B.V. Pagina 22 van 23

23 4.7 Overzicht kostenbesparing door reductiedoelstellingen Overzicht reductie in liters Doelstelling Scope : Aantal liters minder in liters binnen het onderdeel Zuiniger wagenpark 2.587,51 Zuiniger vrachtwagenpark ,44 Zuiniger machinepark ,75 Training zuiniger rijden ,10 Training zuiniger inzet machines ,90 TOTAAL: ,71 Overzicht investeringen en opbrengsten Doelstelling Investering 2019: Opbrengst 2019: Scope 1 Zuiniger wagenpark 3.260,26 Zuiniger vrachtwagenpark ,22 Zuiniger machinepark ,29 Training zuiniger rijden 2.000, ,85 Training zuiniger inzet machines 1.900, ,45 Totaal: 3.900, ,07 TOTAAL: Genoemde bedragen zijn geschat en op basis van de gemiddelde brandstofkosten in Bij het wagenpark en machinepark wordt uitgegaan voor vervanging, zonder extra aanvullende kosten voor zuinigere uitvoeringen. BW GROEP B.V. Pagina 23 van 23

Kollen Holding B.V. Energie Management Actieplan 2013-2019. Conform 3.B.1 & 3.B.2 en ISO 50001. Augustus 2013

Kollen Holding B.V. Energie Management Actieplan 2013-2019. Conform 3.B.1 & 3.B.2 en ISO 50001. Augustus 2013 Energie Management Actieplan 2013-2019 Conform 3.B.1 & 3.B.2 en ISO 50001 Augustus 2013 Kollen Holding B.V. Waaronder de werkmaatschappijen; Kollen BV Bunte Grondwerken BV Deventerweg 9 Deventerweg 9 8167

Nadere informatie

Energie Management Actieplan Conform 3.B.1 & 3.B.2 en ISO 50001

Energie Management Actieplan Conform 3.B.1 & 3.B.2 en ISO 50001 Energie Management Actieplan 2015 2016 Conform 3.B.1 & 3.B.2 en ISO 50001 Oktober 2014 Groen Punt Groep B.V. Groen aannemingsbedrijf Punt B.V. Groen Punt Uitzendorganisatie B.V. Chroomstraat 1d 3067 GN

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn Energie Management Actieplan 2014-2024 Conform 3.B.1 & 3.B.2 en ISO 50001 April 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn. Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath Managementverklaring Terugdringen

Nadere informatie

Voorbij Prefab. Energie Management Actieplan Conform 3.B.1 & 3.B.2 en ISO oktober 2015

Voorbij Prefab. Energie Management Actieplan Conform 3.B.1 & 3.B.2 en ISO oktober 2015 Energie Management Actieplan 2015-2018 Conform 3.B.1 & 3.B.2 en ISO 50001 22 oktober 2015 Voorbij Prefab Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland Managementverklaring Terugdringen van energie

Nadere informatie

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie.

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO 2 Emissie-inventarisatie, dit alles over 2014. Hierin zijn de hoeveelheden

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn Energie Audit Verslag 2013 Conform 2.A.3 Mei 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 BEDRIJFSBESCHRIJVING... 4 2.1 Activiteiten...

Nadere informatie

CO₂-nieuwsbrief. De directe emissie van CO₂ - vanuit scope 1 is gemeten en berekend als 1.226 ton CO₂ -, 95% van de totale footprint.

CO₂-nieuwsbrief. De directe emissie van CO₂ - vanuit scope 1 is gemeten en berekend als 1.226 ton CO₂ -, 95% van de totale footprint. Derde voortgangsrapportage CO₂-emissie reductie Hierbij informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO₂ -emissie inventarisatie, betreffende de periode van juni 2014 tot en

Nadere informatie

Energie Management Actieplan 2011-2015

Energie Management Actieplan 2011-2015 Energie Management Actieplan 2011-2015 Conform 3.B.1 & 3.B.2 en ISO 50001 December 2011 Update Augustus 2013 Waaronder de werkmaatschappijen; Pinetum Beheer BV BKC BV BKC NL Nano7 Nano 7 6902 KD ZEVENAAR

Nadere informatie

Energie Management Actieplan 2011-2015

Energie Management Actieplan 2011-2015 Energie Management Actieplan 2011-2015 Conform 3.B.1 & 3.B.2 en ISO 50001 December 2011 Waaronder de werkmaatschappijen; Pinetum Beheer BV BKC BV BKC NL Nano7 Nano 7 6902 KD ZEVENAAR 6902 KD ZEVENAAR Managementverklaring

Nadere informatie

Energie- en CO2-reductieplan 2016-2018

Energie- en CO2-reductieplan 2016-2018 MDB B.V. Lekdijk Oost 21 2861 GA Bergambacht Postbus 4 2860 AA Bergambacht Telefoon (088) - 099 88 00 info@mdb.nl www.mdb.nl IBAN NL03ABNA0587773073 KvK Gouda 29022863 BTW NL005147244B01 ISO 9001 - BRL

Nadere informatie

Eerste voortgangsrapportage CO 2 -emissiereductie. Carbon Footprint 2010

Eerste voortgangsrapportage CO 2 -emissiereductie. Carbon Footprint 2010 Eerste voortgangsrapportage CO 2 -emissiereductie. Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze eerste Carbon Footprint over 2010 en 2011, en de eerste Carbon Footprint Analyse over 2011. Daarin

Nadere informatie

3.B.1 Energiereductieprogramma 2014 ten behoeve van de CO2 -Prestatieladder. Hollandridderkerk Groep

3.B.1 Energiereductieprogramma 2014 ten behoeve van de CO2 -Prestatieladder. Hollandridderkerk Groep 3.B.1 Energiereductieprogramma 2014 ten behoeve van de CO2 -Prestatieladder Hollandridderkerk Groep Documentnummer Versienummer Datum Status EnRP2014 14.02 24 april 2014 Gereed Opgesteld door: M. Waarts

Nadere informatie

CO 2 Nieuwsbrief Eerste voortgangsrapportage scope 3 doelstellingen

CO 2 Nieuwsbrief Eerste voortgangsrapportage scope 3 doelstellingen Eerste voortgangsrapportage scope 3 doelstellingen September 2017 Eerste voortgangsrapportage CO 2 -emissiereductie. Graag informeren wij u over de voortgang van onze scope 3 doelstellingen. Recent hebben

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder CO 2 -Prestatieladder Energiemanagement actieplan Schilderwerken De Boer Obdam B.V. 2015 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Auteur(s): R. de Boer (Schilderwerken

Nadere informatie

Energie management actieplan 2015

Energie management actieplan 2015 Energie management actieplan 2015 Status: Definitief 3.B.1 en 3.B.2 Versie 2015/1 Uitgegeven door: Van Wijk Nieuwegein Copyright 2015 Van Wijk Nieuwegein Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten B. Kwantitatieve doelstellingen & beleid 1 INLEIDING Verhoef wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2 HET CO 2 REDUCTIE

Nadere informatie

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): F. Reijm () A.T. Zweers (A.T.

Nadere informatie

38,6. CO 2 (ton/jr) 2014

38,6. CO 2 (ton/jr) 2014 Carbon footprint Op basis van de diverse soorten CO 2 -emissies is de totale CO 2 -emissie van Den Ouden Groep berekend. 9,8 38,6 51,6 Diesel personenwagens Diesel combo's en busjes Hybride personen wagens

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2013 (1 e halfjaar) Periode: 1 januari t/m 30 juni 2013

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2013 (1 e halfjaar) Periode: 1 januari t/m 30 juni 2013 CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2013 (1 e halfjaar) Periode: 1 januari t/m 30 juni 2013 Auteur Jan ten Cate en Gerda de Raad Versienummer: 2 Versie datum: 26 november 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Eis 3.B.1 CO2 Reductiebeleid

Eis 3.B.1 CO2 Reductiebeleid CO2 Reductiebeleid 1 INLEIDING Ons bedrijf wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2 HET CO 2 REDUCTIE BELEID VAN

Nadere informatie

Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1)

Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1) Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1) Directie: K.J. de Jong Handtekening: KAM-Coördinator: D.T. de Jong Handtekening: Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Het CO 2 -reductiebeleid van

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan Nistelrode, februari 2016 Opgesteld door: M. Schakenraad (intern) A. Heerkens (extern) Akkoord directie: Dhr. A. Strijbosch Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Reductiedoelstellingen...

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 Energie Audit Verslag 2014/Energie Management Actieplan 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3. Energieverbruik en energiegebruikers

Nadere informatie

2015 [Energiemeetplan CO2- reductiesyteem 2017-2020]

2015 [Energiemeetplan CO2- reductiesyteem 2017-2020] 2015 [Energiemeetplan CO2- reductiesyteem 2017-2020] Transportbedrijf R.Vels & Zn. B.V. Co2-prestatieladder 3.0 2015 Inhoud Inleiding... 2 1.1. Doelstellingen... 3 1.2. Planning meetmomenten... 3 1.3.

Nadere informatie

14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1

14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1 Energie Management Actieplan 2013 14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1 Inhoudsopgave 6.1 Reductiedoelstellingen 3 6.2 Plan van aanpak 3 6.3 Samenvatting 6 Energie Management Actieplan

Nadere informatie

CO₂ Reductieplan. CO₂ Reductieplan. Datum 13-5-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3B.RED-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H.

CO₂ Reductieplan. CO₂ Reductieplan. Datum 13-5-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3B.RED-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H. 1 van 9 Datum Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 9 INHOUDSOPGAVE 1. CO₂ REDUCTIEBELEID Het

Nadere informatie

Energie management Actieplan

Energie management Actieplan Energie management Actieplan Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Auteur: Mariëlle de Gans - Hekman Datum: 30 september 2015 Versie: 1.0 Status: Concept Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Doelstellingen...

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012

Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012 Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 12 Verantwoording Titel jaar 2012 : Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half Versie : 1.0 Datum : 14-11-2012

Nadere informatie

CO-2 Rapportage 2014. Inhoudsopgave. Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078

CO-2 Rapportage 2014. Inhoudsopgave. Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078 CO-2 Rapportage 2014 Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078 Aalten 28-04-2015 Versie 2.2 J.Nannings Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

3.B.2 Energiemanagementprogramma

3.B.2 Energiemanagementprogramma ` Onderneming: Terrein en Groenvoorziening b.v. Opgesteld door: T&G Groep, Elsbeth de Jong Begeleiding: Conformiso B.V., Annette Willems Documentversie: mei 2016 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Energiebeleid...

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder. Inhoud. 1. Introductie. 2. Inventarisatie. 3. CO 2 reductie Scope I. 4. CO 2 reductie Scope II. 5. Voortgang

CO 2 Prestatieladder. Inhoud. 1. Introductie. 2. Inventarisatie. 3. CO 2 reductie Scope I. 4. CO 2 reductie Scope II. 5. Voortgang Inhoud blz. 1. Introductie 2. Inventarisatie 3. CO 2 reductie Scope I 3.1 Stationaire verbrandingsgassen 3.2 Eigen vervoer 3.3 Lease auto s 4. CO 2 reductie Scope II 4.1 Elektriciteit 4.2 Zakenreizen met

Nadere informatie

Energie meetplan CO2 reductiesysteem 2017-2020

Energie meetplan CO2 reductiesysteem 2017-2020 Transportbedrijf R.Vels & Zn. B.V. Energie meetplan CO2 reductiesysteem 2017-2020 Conform niveau op de CO2 prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 1 Inleiding... 3 2 Doelstellingen... 4 3 Planning meetmomenten...

Nadere informatie

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan 2015 CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan Goedgekeurd door: H. van Wijk Auteurs: Y. van der Vlies & L. van Wijk Bedrijf: H. van Wijk transport- en Handtekening: aannemersbedrijf & H. van Wijk

Nadere informatie

Energie meetplan 2013-2015

Energie meetplan 2013-2015 Energie meetplan 2013-2015 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Organisatie Kenmerk Document Ploegmakers Groep B.V. CO2 PRESTATIELADDER 3.B.2_2 Energiemeetplan 2013-2015 Datum 2015-04-21 Versie

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag 2015 11-02-2016

Energie beoordelingsverslag 2015 11-02-2016 Energie beoordelingsverslag 2015 11-02-2016 Energie Beoordelingsverslag 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik beïnvloeden

Nadere informatie

Rapportage 2015 S1 Swietelsky Rail Benelux B.V.

Rapportage 2015 S1 Swietelsky Rail Benelux B.V. Rapportage 2015 S1 Swietelsky Rail Benelux B.V. Energieverbruik en CO 2 emissies december 2015 Opgesteld door: E. Goudvis Rapportage 2015 S1 Energieverbruik en CO2 emissies Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Energieverbruik

Nadere informatie

Document: Energiemanagementplan

Document: Energiemanagementplan Energiemanagementplan Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): Mevrouw C.K. Kloens De heer D. Slothouber 23 oktober 2013 (revisie 1.0) Definitief rapport Inhoudsopgave:

Nadere informatie

Energie meetplan 2012-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1

Energie meetplan 2012-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Energie meetplan 2012-2015 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1. Vestiging A (Binnenbaan 37 te Rhoon) incl. werkplaats

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder. Datum : 17 december 2013

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder. Datum : 17 december 2013 Energiemanagement actieplan CO2 prestatieladder 2013 Opgesteld door : J. Out / B. Rodenburg Datum : 17 december 2013 Inleiding Ten behoeve van de certificering conform de CO2 prestatieladder is dit energiemanagement

Nadere informatie

kwh 28,2 ton CO2 15,0 personenwagen in km km 0,22 kg CO2 / km 28,3 ton CO2 15,1 Subtotaal 56,5 ton CO2 30,1

kwh 28,2 ton CO2 15,0 personenwagen in km km 0,22 kg CO2 / km 28,3 ton CO2 15,1 Subtotaal 56,5 ton CO2 30,1 CO₂-Prestatieladder Hoogstraten Wegenbouw is sinds 2014 gecertificeerd op niveau 3 voor de CO₂ - Prestatieladder. Er is een plan van aanpak geschreven conform de norm ISO 14064-1. Hieruit is over 2013

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2015 H1 + H2

Periodieke rapportage 2015 H1 + H2 Periodieke rapportage 2015 H1 + H2 17-02-2016 Periodieke rapportage 2015 H2 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar

Nadere informatie

Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3. Maart 2014. BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen;

Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3. Maart 2014. BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen; CO2 Emissie-inventarisatie 2013 Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3 2013 Maart 2014 BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen; de Waard Grondverzet b.v. de Waard Transport & Overslag b.v. Baardmeesweg

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag

Energie beoordelingsverslag Energie beoordelingsverslag 2016 14-02-2017 Energie Beoordelingsverslag 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik beïnvloeden

Nadere informatie

Energie management actieplan 2014

Energie management actieplan 2014 Energie management actieplan 2014 Status: Definitief 3.B.1 en 3.B.2 Versie 2014/1 Uitgegeven door: Van Wijk Nieuwegein Copyright 2014 Van Wijk Nieuwegein Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 19 november 2014 J. van der Meer. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0

Nadere informatie

Energie Management Actieplan 2015

Energie Management Actieplan 2015 Energie Management Actieplan 2015 Aannemingsbedrijf K. Dekker B.V. Opgesteld door: Gecontroleerd door: Vrijgave door: D. Blank H. Groenenberg A.A. Kirstein Versie: Juni 2015 Energie management actieplan

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2 e helft 2014. 18 maart 2015 versie definitief

Periodieke rapportage 2 e helft 2014. 18 maart 2015 versie definitief Periodieke rapportage 2 e helft 18 maart 2015 versie definitief Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode

Nadere informatie

Energie meetplan 2012-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2

Energie meetplan 2012-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Energie meetplan 2012-2015 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1. Vestiging A (Binnenbaan 37 te Rhoon) incl. werkplaats

Nadere informatie

Footprint Totaal scope 1 en 2. Scope 1 en 2 emissies Pilkes 2016 (totaal = 518,44 ton CO 2 )

Footprint Totaal scope 1 en 2. Scope 1 en 2 emissies Pilkes 2016 (totaal = 518,44 ton CO 2 ) Juli 2017 Extern Sinds november 2013 beschikt Pilkes over een CO2-bewust certificaat. In eerste instantie op niveau 3 van de ladder en vanaf januari 2015 is Pilkes gecertificeerd voor niveau 5 van de CO2-Prestatieladder.

Nadere informatie

3.B.1 Energiereductieprogramma 2012 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder. Hollandridderkerk Groep

3.B.1 Energiereductieprogramma 2012 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder. Hollandridderkerk Groep 3.B.1 Energiereductieprogramma 2012 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Hollandridderkerk Groep Documentnummer Versienummer Datum Status EnRP2012 12.04 3 september 2012 Gereed Opgesteld door: M. Waarts

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan 2017

Energiemanagement actieplan 2017 Energiemanagement actieplan 2017 Energie Management Actieplan 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 3. Plan van Aanpak 5 3.1

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan Aannemingsbedrijf K. Dekker B.V. Opgesteld door: Gecontroleerd door: Vrijgave door: D. Blank H. Groenenberg M.J.M. Stoop Versie: augustus 2014 1 Voorwoord In onze missie staat

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2014

Periodieke rapportage 2014 Periodieke rapportage 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie 4 2. Afbakening

Nadere informatie

Energie meetplan 2013-2015. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1

Energie meetplan 2013-2015. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Energie meetplan 2013-2015 Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 4 3.1. Vestiging Oosterhout 4 Scope 1 emissies 4 Scope

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO2 Prestatieladder (Q4 -) 2015 GKB Groep B.V.

Voortgangsrapportage CO2 Prestatieladder (Q4 -) 2015 GKB Groep B.V. Voortgangsrapportage CO2 Prestatieladder (Q4 -) 2015 GKB Groep B.V. Barendrecht, 25-01-2016 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Algemeen... 3 3. Energiestromen... 3 3.1 Doelstellingen... 4 4. Inzage energieverbruik...

Nadere informatie

Energie meetplan 2013-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1

Energie meetplan 2013-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Energie meetplan 2013-2015 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1 Scope 1 emissies 5 3.2 Scope 2 emissies 7 4 Beheersing

Nadere informatie

Energie meetplan 2019-2024. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2

Energie meetplan 2019-2024. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Energie meetplan 2019-2024 Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1. Vestiging Aartsdijkweg 45 5 Scope 1 emissies 5 Scope

Nadere informatie

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e helft 2014

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e helft 2014 CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e helft 2014 Verheij Infra b.v. Prisma 89 3364 DJ Sliedrecht Tel : 0184-433095 Getekend: Email Site : info@verheijsliedrecht.nl : www.verheijsliedrecht.nl

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2014 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

3.B.2 Energiemanagementprogramma

3.B.2 Energiemanagementprogramma Akkoord directie: Dhr. Hans Smulders Paraaf: 3.B.2 Energiemanagementprogramma ` Onderneming: Terrein en Groenvoorziening b.v. Opgesteld door: T&G Groep, Elsbeth de Jong Documentversie: september 2017 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2017 H1

Periodieke rapportage 2017 H1 Periodieke rapportage 2017 H1 20-07-2017 Periodieke rapportage 2017 H1 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4

Nadere informatie

Energiemanagementplan

Energiemanagementplan Energiemanagementplan CO 2 -prestatieladder Het Veldwerkbureau B.V. Niveau 3 Auteur(s): De heer G.R. Hartkamp De heer J.A. Möller Versie 2.0 17 december 2013 Definitief rapport Inleiding Binnen ons Energiemanagementsysteem

Nadere informatie

S.A.M. Schagen BV. 3.B.2_2 Energie meetplan 2013-2016. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2

S.A.M. Schagen BV. 3.B.2_2 Energie meetplan 2013-2016. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 S.A.M. Schagen BV 3.B.2_2 Energie meetplan 2013-2016 Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1. Vestiging A 5 Scope 1

Nadere informatie

CO 2 Reductie doelstellingen

CO 2 Reductie doelstellingen CO 2 Reductie doelstellingen J.M. de Wit Groenvoorziening BV Hazerswoude-Rijndijk 11 juni 2015 Marco Hoogenboom. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding

Nadere informatie

Energie meetplan 2013-2020. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2

Energie meetplan 2013-2020. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Energie meetplan 2013-2020 Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1. Vestigingen Cofely en VOF s 5 Scope 1 emissies

Nadere informatie

Energie meetplan 2012-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1

Energie meetplan 2012-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Energie meetplan 2012-2015 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1. Vestiging A 5 Scope 1 emissies 5 Scope 2 emissies

Nadere informatie

Document: Energiemanagementplan

Document: Energiemanagementplan Energiemanagementplan Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): Mevrouw C.K. Kloens De heer H. Hooftman De heer D. Slothouber 12 september 2014 Definitief rapport

Nadere informatie

Review CO2 reductiedoelstellingen

Review CO2 reductiedoelstellingen Review CO2 reductiedoelstellingen Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 3.B.1_2 Review CO 2 reductiedoelstellingen 23-09-2014 1/10 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Voortgang subdoelstellingen 4 2.1.

Nadere informatie

2012/2013. [3.B.2_1 Energiereductieprogramma] CO2-prestatieladder Niv. 3. CO2 prestatieladder niv. 3. Struyk Verwo Aqua

2012/2013. [3.B.2_1 Energiereductieprogramma] CO2-prestatieladder Niv. 3. CO2 prestatieladder niv. 3. Struyk Verwo Aqua 2012/2013 CO2 prestatieladder niv. 3 Struyk Verwo Aqua [3.B.2_1 Energiereductieprogramma] CO2-prestatieladder Niv. 3 3.B.2_1 Energiereductieprogramma 1. ALGEMEEN... 3 1.1 ENERGIEREDUCTIEDOELSTELLING...

Nadere informatie

Document: Energiemanagementplan

Document: Energiemanagementplan Energiemanagementplan Certificering op CO2-prestatieladder CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): De heer W. de Vries De heer H. Kosse 26 juni 2014 Definitief rapport Inhoudsopgave: blz. 1. Inleiding

Nadere informatie

CO 2 en energiereductiedoelstellingen

CO 2 en energiereductiedoelstellingen CO 2 en energiereductiedoelstellingen t/m 2012 N.G. Geelkerken Site Manager International Paint (Nederland) bv Januari 2011 Inhoud 1 Introductie 3 2 Co2-reductie scope 4 2.1. Wagenpark 4 3 Co2-reductie

Nadere informatie

Evaluatie en Voortgangsrapportage BRANDWIJK PROMO

Evaluatie en Voortgangsrapportage BRANDWIJK PROMO 2013 Evaluatie en Voortgangsrapportage BRANDWIJK PROMO Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 3 2 Energieverbruik en CO 2 -footprint... 3 2.1 Referentiejaar... 3 2.2 CO 2 Footprint, doelstellingen en trendanalyse...

Nadere informatie

Jansen Rioolreiniging

Jansen Rioolreiniging CO2 Emissie-inventarisatie 2016-1 Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3 08 augustus 2016 Jansen Rioolreiniging Jansen Rioolreiniging BV Kromme Gat 15 3372 DH Hardinxveld-Giessendam INHOUDSOPGAVE 1 VOORWOORD...

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag februari 2017

Energie beoordelingsverslag februari 2017 Energie beoordelingsverslag 2016 15 februari 2017 Datum:... Paraaf directie:... Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik

Nadere informatie

Energie meetplan 2013-2015. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1

Energie meetplan 2013-2015. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Energie meetplan 2013-2015 Conform niveau 3 op de -prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Doelstellingen... 4 3 Planning meetmomenten... 5 3.1. Vestiging Koudekerk aan de Rijn... 5 Scope

Nadere informatie

Document: Energiemanagementplan

Document: Energiemanagementplan Energiemanagementplan Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Niveau 5 Auteur(s): K. Algra / B.H. van Houten () M. de Lange (extern adviseur) (Nedcon Organisatieadvies b.v.) Datum,

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO2 Prestatieladder Q1-Q2-Q3 2015 GKB Groep B.V.

Voortgangsrapportage CO2 Prestatieladder Q1-Q2-Q3 2015 GKB Groep B.V. Voortgangsrapportage CO2 Prestatieladder Q1-Q2-Q3 2015 GKB Groep B.V. Barendrecht, 11-11-2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Algemeen... 3 3. Energiestromen... 3 3.1 Doelstellingen... 4 4. Inzage energieverbruik...

Nadere informatie

Energie Management ACTIE Plan

Energie Management ACTIE Plan 1. Inleiding Het Energie Management ACTIE Plan (EMAP) geeft weer hoe binnen Schulte en Lestraden B.V. de zogenaamde stuurcyclus (Plan-Do-Check-Act) wordt ingevuld om de prestaties en doelstellingen van

Nadere informatie

Periodieke rapportage 1 e helft 2014

Periodieke rapportage 1 e helft 2014 Periodieke rapportage 1 e helft 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie

Nadere informatie

Hollandridderkerk Groep

Hollandridderkerk Groep 2.A.3 Energie audit 2013 ten behoeve van de CO2-Prestatieladder Hollandridderkerk Groep Documentnummer Versienummer Datum Status EA2013 13.02 11 april 2013 Gereed Opgesteld door: M. Waarts KAM-coördinator

Nadere informatie

Energie meetplan 2015-2021

Energie meetplan 2015-2021 Energie meetplan 2015-2021 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 Scope 1 emissies 5 Scope 2 emissies 5 4 Beheersing doelstellingen 6 4.1. Scope 1 & 2 6 4.2. Monitoring

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO2 Prestatieladder Q1-Q2 2015 GKB Groep B.V.

Voortgangsrapportage CO2 Prestatieladder Q1-Q2 2015 GKB Groep B.V. Voortgangsrapportage CO2 Prestatieladder Q1-Q2 2015 GKB Groep B.V. Barendrecht, 19-08-2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Algemeen... 3 3. Energiestromen... 3 3.1 Doelstellingen... 4 4. Inzage energieverbruik...

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Henzen Wegenbouw B.V. Auteur(s): Dhr. P. Henzen, directeur Mevr. H. Nawijn

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2013 Energie Management Actieplan 2014 20 maart 2014 DB

Energie Audit verslag 2013 Energie Management Actieplan 2014 20 maart 2014 DB Energie Audit verslag 2013 Energie Management Actieplan 2014 20 maart 2014 DB Energie Audit Verslag 2013/Energie Management Actieplan 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3. Energieverbruik

Nadere informatie

Theo Klever B.V. 3.B.2_2 Energie meetplan 2013-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder

Theo Klever B.V. 3.B.2_2 Energie meetplan 2013-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder Theo Klever B.V. 3.B.2_2 Energie meetplan 2013-2015 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1. Vestiging Utrechtsestraatweg

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Zwatra B.V. Auteur(s): R. Egas, directie & CO2-functionaris, Zwatra B.V.

Nadere informatie

3.B.2_2 Energie Meetplan 2014-2020

3.B.2_2 Energie Meetplan 2014-2020 3.B.2_2 Energie Meetplan 2014-2020 Maastricht, 25-03-2016 Auteur: Kirsten Kuypers-Janssen KVGM-Coördinator Geaccordeerd door: Joshua Janssen Directeur Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 DOELSTELLINGEN...

Nadere informatie

Energie Management Actieplan 2014 tot Extern

Energie Management Actieplan 2014 tot Extern Energie Management Actieplan 2014 tot 2017 -Extern Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder Opgesteld door: G.J. Bos (Directie) E. Drijfhout (CO2-functionaris) CO2-Prestatieladder Niveau 3 Energie Management

Nadere informatie

Document: Energie management actieplan

Document: Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2. Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 & 4.6.4 Biemond en van Pelt B.V. Auteur(s): H. van Pelt, Directie & CO 2 -functionaris

Nadere informatie

Energiemanagement plan

Energiemanagement plan Energiemanagement plan Overzicht energiestromen / -verbruikers en CO2-emissie inventarisatie 2015 - halfjaarlijkse rapportage Aannemingsbedrijf B.V. 1 Inleiding Het inventariseren en analyseren van de

Nadere informatie

Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1)

Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1) Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3..1) Directie: K.J. de Jong Handtekening: KAM-Coördinator: D.T. de Jong Handtekening: Versienummer: 1 Autorisatiedatum: 01-04-2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

V.o.f. transportbedrijf G.L. De Haan

V.o.f. transportbedrijf G.L. De Haan Datum: april 2015 versie 3 Pagina 1 van 6 3.B.2_2 Energie meetplan 2013-2017 V.o.f. transportbedrijf G.L. De Haan te Nijkerk Datum: april 2015 versie 3 Pagina 2 van 6 Inhoud 1 Inleiding energie meetplan

Nadere informatie

3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen. Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1

3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen. Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1 3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 INLEIDING 3 01. HET CO2-REDUCTIEBELEID VAN ONS BEDRIJF 3

Nadere informatie

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen 2012-2013. Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 1.0 Datum: 20-feb-2013 Doc.

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen 2012-2013. Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 1.0 Datum: 20-feb-2013 Doc. CO 2 - en energiereductiedoelstellingen 2012-2013 Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 1.0 Datum: Doc.nr: Red1213 CO 2-reductierapport 2012-2013 Distributielijst Naam B.Bor (Alf) M. Roeleveld (ALF)

Nadere informatie

PERIODIEKE RAPPORTAGE 2015

PERIODIEKE RAPPORTAGE 2015 PERIODIEKE RAPPORTAGE 2015 Inhoud 1. INLEIDING... 2 2 BASISGEGEVENS... 3 2.1 Beschrijving de organisatie... 3 2.2 Verantwoordelijkheden... 3 2.3 Basisjaar... 3 2.4 Rapportageperiode... 3 2.5 Verificatie...

Nadere informatie

Voortgangsrapportage eerste half jaar CO2 prestatieladder, niveau 3

Voortgangsrapportage eerste half jaar CO2 prestatieladder, niveau 3 Voortgangsrapportage eerste half jaar CO2 prestatieladder, niveau 3 T&A Survey BV - APG Dynamostraat 48 1001 NR Amsterdam T&A Survey BV Bedrijvenpark Twente 305 7602 KL Almelo Laatste wijzigingen : juli

Nadere informatie

Energie meetplan 2012-2017. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2

Energie meetplan 2012-2017. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Energie meetplan 2012-2017 Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1. Vestiging A 5 Scope 1 emissies 5 Scope 2 emissies

Nadere informatie

CO2 scope 3 verborgen Netto CO2-uitstoot 216 ton CO2 Tabel 1: CO 2-footprint Waalpartners 2016

CO2 scope 3 verborgen Netto CO2-uitstoot 216 ton CO2 Tabel 1: CO 2-footprint Waalpartners 2016 Projectgegevens Opdrachtgever Waalpartners bv Projectnaam Energie en CO2 management Projectnummer 9031.17 Memonummer Me01CvH9031.17 Onderwerp Energie- en CO2 beoordelingsrapportage 2016 Auteur Cisca van

Nadere informatie

Energie meetplan

Energie meetplan Energie meetplan 2016-2018 Conform niveau 5 op de -prestatieladder 3.0 3.B.2_2 Energie meetplan 2016-2018.2016-10 1/6 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 3 3 Planning meetmomenten 4 3.1. Vestiging

Nadere informatie

Energie meetplan 2012-2017. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.1

Energie meetplan 2012-2017. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.1 Energie meetplan 2012-2017 Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1. Vestiging A 5 Scope 1 emissies 5 Scope 2 emissies

Nadere informatie