KORTE ANALYSE KOOPWONINGMARKT NEDERLAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KORTE ANALYSE KOOPWONINGMARKT NEDERLAND"

Transcriptie

1 KORTE ANALYSE KOOPWONINGMARKT NEDERLAND WONINGMARKTCIJFERS.NL ONDERDEEL VAN WOONPLEIN LIMBURG BV Postbus DB Heerlen Telefoon: (045) Fax: (045) Website:

2 Korte analyse koopwoningmarkt Nederland 2006 april 2007 Geachte heer, mevrouw, Met genoegen presenteert Woningmarktcijfers.nl voor de eerste maal een korte analyse over de koopwoningmarkt in Nederland. De meeste tabellen en grafieken zijn gebaseerd op data die ons door het Kadaster werden geleverd. Wij hebben getracht de ontwikkelingen op de koopwoningmarkt kernachtig in beeld te brengen. Wij hopen met deze analyse een zinvolle bijdrage te leveren ten behoeve van discussies en besluitvorming met betrekking tot toekomstige ontwikkelingen. Uiteraard zijn wij gaarne bereid u verder te informeren. Heerlen, april Woningmarktcijfers.nl L.P.M. van de Pas. Over Woningmarktcijfers.nl Onze website maakt vanaf voorjaar 2006 de Nederlandse woningmarkt transparant. Van elke gemeente (en/of provincie) zijn grafieken en tabellen te bestellen met gemiddelde koopprijzen, aantal transacties, alsmede een verdeling naar woningtypen en prijssegmenten. Dit alles op basis van de data van het Kadaster. De website werd door de onroerend goed sector met veel enthousiasme ontvangen. Onze analyses en publicaties halen regelmatig de landelijke pers. Daarnaast levert Woningmarktcijfers rapportages op maat aan gemeenten, corporaties en ontwikkelaars. Disclaimer Ondanks alle zorg die aan deze rapportage is besteed, aanvaardt Woningmarktcijfers.nl geen enkele aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onjuiste informatie of interpretatie. Overname of publicatie van gegevens mag uitsluitend met bronvermelding en na schriftelijke toestemming van Woningmarktcijfers, een onderdeel van Woonplein Limburg BV. Woningmarktcijfers.nl Pagina 2

3 Korte analyse koopwoningmarkt Nederland 2006 april 2007 Nieuwe records in 2006 De markt van bestaande koopwoningen bereikte nieuwe records in Zo steeg de gemiddelde koopsom van alle verkochte woningen met 5,9% naar Ook het aantal woningtransacties lag hoger, namelijk stuks, 1,8% meer dan in In dit rapport biedt Woningmarktcijfers.nl u een korte en heldere analyse van de woningmarkt in Nederland. De meeste grafieken en tabellen zijn ontleend aan data welke worden ingekocht bij het Kadaster. Meer tabellen en grafieken, tot op gemeenteniveau, zijn op de website te vinden. De eerste grafiek toont de prijsontwikkeling van alle verkochte woningen sinds In 1993 werd gemiddeld voor een woning betaald. In 2006 ligt dit bedrag op Naast alle aspecten van vraag en aanbod en inflatie speelt de kwaliteitsverbetering in de loop der jaren tevens een rol in deze prijsontwikkeling. Overigens bedraagt de gemiddelde koopprijs in het eerste kwartaal van 2007: dit betekent een stijging van 2,6% ten opzichte van de gemiddelde woningprijs in Grafiek 2 laat de procentuele stijging per jaar zien met 2000 als topjaar met een stijging van maar liefst 18,6% Gemiddelde koopprijzen Nederland Woningmarktcijfers.nl (bron:het Kadaster) % 18% 16% Prijsstijging per jaar in procenten Nederland Woningmarktcijfers.nl (bron: het Kadaster) 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Woningmarktcijfers.nl Pagina 3

4 Korte analyse koopwoningmarkt Nederland 2006 april 2007 Provinciale verschillen In grafiek 3 is het prijsniveau per provincie te zien. Het prijsverschil tussen de goedkoopste provincie (Groningen) en de duurste provincie (Utrecht) bedraagt maar liefst De prijsstijging per provincie in 2006 bleef opvallend genoeg binnen een beperkte bandbreedte, in Overijssel gingen de prijzen met slechts 4,2% omhoog, in Drenthe daarentegen met 6,9% (grafiek 4). Op gemeentelijk niveau was de gemeente Reiderland in Groningen opnieuw de goedkoopste gemeente met gemiddeld terwijl Bloemendaal met gemiddeld nu als duurste gemeente uit de bus kwam Gemiddelde koopprijzen per provincie 2006 Woningmarktcijfers.nl (bron: het Kadaster) Utrecht Noord Holland Noord Brabant Gelderland Zuid Holland Overijssel Flevoland Drenthe Limburg Zeeland Friesland Groningen Nederland 7,5% 7,0% Stijging gemiddelde koopsom per provincie ,5% 6,0% 5,5% 5,0% 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% Drenthe Friesland Noord Holland CONCEPT Woningmarktcijfers.nl (bron: het Kadaster) Noord Brabant Utrecht Groningen Zuid Holland Gelderland Flevoland Limburg Zeeland Overijssel Nederland Woningmarktcijfers.nl Pagina 4

5 Korte analyse koopwoningmarkt Nederland 2006 april 2007 Prijsontwikkelingen over meerdere jaren (grafiek 5) Vanaf 2000 zijn de gemiddelde verkoopprijzen in Nederland met 37% gestegen. In grafiek 5 kunt u de prijsstijging per provincie vanaf 2000 zien. Opvallend is dat de 3 goedkoopste provincies (van grafiek 3) de grootste prijsstijging kenden (meer dan 50%) en kennelijk met een inhaalslag bezig zijn. Limburg maakte in deze periode de geringste stijging door (28%). 70,0% 65,0% 60,0% 55,0% 50,0% 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% Stijging gemiddelde koopsom per provincie ,0% Zeeland Groningen Friesland Zuid Holland CONCEPT Woningmarktcijfers.nl (bron: het Kadaster) Drenthe Noord Brabant Overijssel Flevoland Gelderland Utrecht Noord Holland Limburg Nederland Woningmarktcijfers.nl Pagina 5

6 Korte analyse koopwoningmarkt Nederland 2006 april 2007 Verdeling naar koopsomklasse, betaalbaarheid (grafiek 6) De beschikbare data maken het mogelijk om prijsdoorsneden te maken. De helft van alle verkochte woningen is goedkoper dan De helft daarvan (1/4 van alle woningen) is nog steeds goedkoper dan Uiteraard zijn ook hier de provinciale verschillen groot zoals blijft uit de grafiek. 8% van alle transacties is duurder dan en het aantal transacties boven bedraagt slechts 0,4% ofwel ruim 900 stuks. 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Transacties < in % Groningen Friesland Zeeland Flevoland Limburg Drenthe Overijssel Zuid Holland CONCEPT Woningmarktcijfers.nl (bron: het Kadaster) Noord Holland Gelderland Noord Brabant Utrecht Nederland Woningen < Woningen < Betaalbaarheid en woonlastenontwikkeling tussen huren en kopen (grafiek 7) Deze grafiek laat de ontwikkeling van de woonlasten zien door de gemiddelde koopsom te koppelen aan de hypotheekrente. Ondanks een hogere koopsom daalde de woonlast vanwege een lagere rente. Ofwel de lagere hypotheekrente bood dus gelegenheid voor prijsstijging, dit ondanks een minder gunstige economische periode. Per saldo een stijging van slechts 4,5%. De huurprijzen stegen in dezelfde periode (op basis van 3% per jaar) gemiddeld met 19,4%. Grafiek woonlastenontwikkeling kopen & huren in Nederland Woningmarktcijfers.nl + 37,1% Gem. w oningprijs + 4,5% Woonlast kopen + 19,4% Woonlast huren Rente % 5j. vast - 28,6% Gem. w oningprijs Woonlast kopen Woonlast huren Rente % 5 j. vast Woningmarktcijfers.nl Pagina 6

7 Korte analyse koopwoningmarkt Nederland 2006 april 2007 Transacties per provincie (grafiek 8) In absolute aantallen werden in Zuid Holland de meeste woningen verkocht (46.131), gevold door Noord Holland met transacties (samen zijn deze 2 provincies goed voor 39% van alle woningtransacties). De provincie Zeeland heeft met de minste transacties. Ook werden in Zeeland 2,2% minder woningen verkocht dan in In Flevoland steeg het aantal transacties met 6,2% Transacties per provincie in Zuid Holland Noord Holland Noord Brabant Gelderland Utrecht Limburg Overijssel Friesland Groningen Drenthe Flevoland Zeeland Transacties naar koopwoningenvoorraad (grafiek 9) Nederland is hard op weg naar woningen. Deze magische grens zal vermoedelijk eind 2007 of begin 2008 bereikt worden. 56% van de woningvoorraad is een koopwoning. Het betreft woningen. Op basis van de transacties in 2006 kan gesteld worden dat 5,6% van alle koopwoningen van eigenaar is gewisseld. In de grafiek is te zien dat Noord- en Zuid Holland de meeste transacties hebben (6,4%) en dat eigenaren in Limburg het meest honkvast zijn met 4,3% mutaties. 7,0% 6,5% Transacties naar woningvoorraad ,0% 5,5% 5,0% 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% Zuid-Holland Noord-Holland Flevoland Utrecht Overijssel Groningen CONCEPT Drenthe Noord-Brabant Friesland Gelderland Zeeland Limburg Nederland Woningmarktcijfers.nl Pagina 7

8 Korte analyse koopwoningmarkt Nederland 2006 april 2007 Opvallend transactieverloop op kwartaalbasis (grafiek 10) Sinds jaren vinden in het eerste kwartaal de minste woningtransacties plaats. Elk volgend kwartaal zijn er meer transacties met het 4 e kwartaal als absolute top. Deels wordt dit veroorzaakt door de topmaand december (meer dan transacties) gevolgd door januari met slechts transacties. In 2006 was de forse stijging van het aantal transacties in het eerste kwartaal (+15%) en het tweede kwartaal (+5%) ten opzichte van 2005 opvallend. In het derde en vierde kwartaal vonden juist minder transacties plaats (- 3% resp. 6,7%), waardoor het jaartotaal eindigde met de reeds eerder genoemde plus van 1,8%. In grafiek 13 is deze ontwikkeling duidelijk te zien. Niet duidelijk is of dit een eenmalige ontwikkeling is (soort correctie) ofwel een nieuwe trend wordt ingezet. Het aantal transacties in het eerste kwartaal van 2007 (45.255) laat een daling t.o.v zien, maar is fors meer dan de voorgaande jaren Transacties Nederland, vergelijking op kwartaalbasis Kw artaal Verhouding aanbod en transacties (grafiek 11) Zoals u eerder heeft kunnen zien zijn de gegevens van woningtransacties gemakkelijk te verdelen naar woningtypen en prijssegmenten. Omdat ook het woningaanbod via internet meer en meer transparant is geworden is het mogelijk interessante vergelijkingen te maken tussen transacties en woningaanbod. Hierdoor kan de vraag (druk of ontspanning) per segment worden bepaald. Dit kan per regio op woningtype en prijssegment, maar in dit rapport beperken wij ons tot de prijsklasse. Op basis van gegevens uit de markt blijkt dat voorjaar 2007: woningen te koop staan. Op basis van het aanbod op Funda.nl (ca.70% marktaandeel) is te zien dat grote druk aanwezig is in het goedkope segment (tot ) en de ontspanning groter wordt naarmate het prijsniveau stijgt. De grafiek zegt ook iets over de termijn dat woningen te koop staan. Indien de aantallen van woningaanbod en transacties aan elkaar gelijk zijn, kan men spreken van een theoretische verkooptijd van 1 jaar. Het huidige woningaanbod van stuks levert ten opzichte van de transacties een theoretische verkooptijd op van 8 maanden. Wanneer het aanbod lager is dan de transacties, is de verkooptijd korter dan een jaar en indien hoger is de verkooptijd langer dan 1 jaar. 50% 40% Vraag en aanbod 2006 Nederland (verdeeld naar prijsklasse) Woningmarktcijfers.nl (bron: Het Kadaster, aanbod: Funda) 30% 20% 10% 0% of meer Aanbod Transacties Woningmarktcijfers.nl Pagina 8

9 Korte analyse koopwoningmarkt Nederland 2006 april 2007 Verdeling naar woningtypen (diagram 1) In de diagram is te zien dat 34% van alle verkochte woningen een tussenwoning betreft. Appartementen hebben een marktaandeel van 25%, 23% is 2/1 kap of hoekwoning en 11% betreft vrijstaande woningen. Van 7% van de transacties is het exacte type niet bekend. In Friesland, Groningen, Drenthe en Zeeland bedraagt het aandeel vrijstaande woningen meer dan 20%. In Flevoland is 56% van alle transacties een tussenwoning. Verdeling naar woningtype Nederland 2006 Onbekend; 0,07 Appartement; 0,25 Tussenw oning; 0,34 Vrijstaand; 0,11 Hoekw oning; 0,12 2/1 Kapw oning; 0,11 In grafiek 12 en 13 kunt u de gemiddelde prijs per woningtype zien, alsmede de procentuele stijging vanaf Hier geen al te grote verschillen. Tussenwoningen en appartementen stijgen met 40%, 2/1 kapwoningen met 38%, hoekwoningen met 37% en vrijstaande woningen met 36% Gemiddelde koopprijs 2006 Stijging gemiddelde koopsom % CONCEPT 42% 40% 38% 36% 34% 32% Appartement Hoekwoning 2/1 kapwoning Tussenwoning Vrijstaand Onbekend Totaal Appartement Hoekwoning 2/1 kapwoning Tussenwoning Vrijstaand Onbekend Totaal Woningmarktcijfers.nl Pagina 9

10 Korte analyse koopwoningmarkt Nederland 2006 april 2007 Verkoop huurwoningen gedaald (grafiek 14) In 2006 werden slechts woningen aan zittende huurders verkocht. In 2005 bedroeg dit aantal nog stuks. Een daling van 37%. Na het absolute topjaar 1999 (28.200) bleef het aantal verkopen aan huurders stabiel rond Uitgangspunt bij dit onderzoek is het gegeven dat de koper de gekochte woning reeds bewoonde. Uiteraard werden er door corporaties en andere beleggers meerdere huurwoningen verkocht, maar deze gegevens zijn niet via het Kadaster te achterhalen. De gemiddelde koopsom van alle aan huurders verkochte woningen bedroeg , 17% lager dan de gemiddelde koopsom van alle verkochte woningen Verkochte huurwoningen aan zittende huurder Gedwongen verkopen d.m.v. veilingen (grafiek 15) Na een aantal jaren van forse stijgingen bij de gedwongen verkopen door veilingen is het aantal gedwongen verkopen in 2006 gestabiliseerd op stuks, een lichte stijging van 2,8% t.o.v Gedwongen verkopen Nederland Woningmarktcijfers.nl (bron: Het Kadaster) Woningmarktcijfers.nl Pagina 10

11 Korte analyse koopwoningmarkt Nederland 2006 april 2007 Factoren woningmarkt (afbeelding 1) Nu we de meest belangrijke feiten over de bestaande woningmarkt in kaart hebben gebracht, staan wij graag even stil bij de toekomst. In de grafiek zijn alle van belang zijnde factoren voor de woningmarkt samengevat. Sommige kunnen snel veranderen, zoals de hypotheekrente en economische ontwikkelingen. Andere zijn trage, maar wel voorspelbare processen, zoals de demografische ontwikkelingen. Bepaalde elementen, zoals de hypotheekrente, zullen voor het gehele land gelden, maar andere economische en demografische ontwikkelingen kunnen regionaal en soms zelfs per gemeente afwijken. Tevens is het interessant te kijken naar die elementen waar een gemeente of regio zelf enige invloed op kan uitoefenen. Demografie: Vergrijzing, bevolkingsafname Economie: Overheid: Rente, inkomen Fiscaliteiten, Werkgelegenheid Hypotheekrenteaftrek woonlasten Bouwregels Woningmarkt: Vraag en aanbod Politieke ambitie: Emotie: Woonvisie, Trends, status, Starterswoningen, Aanbod: consumentenvertrouwen Startersleningen Nieuwbouw, sloop, verkoop huurwoningen Demografie Hoe zit het met de verschillende regio s in Nederland. Vindt verdere concentratie plaats in de dicht bevolkte Randstad of vindt er een evenwichtige verdeling plaats tussen de regio s? De bevolkingsexplosie die Flevoland gaat doormaken, staat in schril contrast met de bevolkingsdaling die Limburg doormaakt en binnenkort ook in Drenthe en andere provincies te zien zal zijn. Nieuwbouw De productie van nieuwbouwwoningen liet in 2006 een stijgende lijn zien woningen kwamen gereed tegen in Vanzelfsprekend is de omvang van de nieuwbouwproductie van groot belang voor de vraag en aanbod verhoudingen in de bestaande woningmarkt. Sociaal maatschappelijk Hoe ontwikkelen zich de inkomens van de Nederlanders? De noodzaak van voedselbanken en kledingbanken vormen een raar aspect in een welvarend land als Nederland. Maar ook veel anderen komen door echtscheidingen, schulden en hoge financiële verplichtingen aan energie en overige woonlasten in de knel. Bovendien wordt nauwelijks onderkend dat de gezinsverdunning tot nog meer woningen leidt, maar dat de totale woonlasten wel door minder mensen moet worden opgebracht. De levensverwachting van de mens loopt verder omhoog. In welke gezondheid; kortom welke zorg is hiervoor nodig? Nader onderzoek is gewenst naar de behoefte van dit segment. Overheid Hoe gaat de politiek/overheid om met een aantal kwesties? Een belangrijk thema is de hypotheekrente aftrek. De beperking van aftrek vanwege de bijleenregeling laat duidelijk zien dat het duurdere segment het in heel Nederland moeilijk heeft. De doorstroming wordt daardoor belemmerd. Ook de overdrachtsbelasting draagt niet bij aan een verhuisgrage natie. Leveren de plannen voor een aangepaste koopsubsidieregeling in de toekomst wel een bijdrage voor de koopstarter? Gaat de starterslening een rol van betekenis spelen? Welke effecten sorteert het nieuwe huurbeleid. Economie - betaalbaarheid De hypotheekrente is een belangrijke, maar onvoorspelbare factor. 1% meer rente betekent dat kopers ca ,- minder kunnen lenen. Veel mensen kampen met persoonlijke verplichtingen, waardoor woonwensen veelal niet kunnen worden gerealiseerd. Een betere voorlichting op dit punt zou wenselijk zijn. De betaalbaarheid van woonlasten heeft zich vanaf 2000 positief ontwikkeld. Door een lagere rente steeg de woonlast bij kopen met slechts met 4,5% in vergelijking met bijna 20% bij een huurwoning. Economie - werkgelegenheid Hoe zal het gaan met de werkgelegenheid en inkomensontwikkeling van mensen? Is de overheid in staat een stimulerend rol te spelen bij het aantrekken van nieuwe bedrijven of het behouden van bestaande werkgelegenheid. De woningmarkt zorgt op vele fronten een belangrijke bijdrage aan de werkgelegenheid. Anderzijds is de woningmarkt volledig afhankelijk van de economische ontwikkeling. Woningmarktcijfers.nl Pagina 11

12 Korte analyse koopwoningmarkt Nederland 2006 april 2007 Verantwoording cijfers Alle tabellen, grafieken e.d. zijn vervaardigd aan de hand van cijfers welke elk kwartaal bij Het Kadaster worden ingekocht. Het kadaster is wat dat betreft de meest complete aanbieder van cijfers van bestaande koopwoningen. Bij het bestuderen van de cijfers dient men zich te realiseren dat er elk jaar andere woningen worden verkocht. Een gemiddelde prijs is een optelsom van alle koopsommen gedeeld door het aantal transacties. In een bepaald jaar kunnen meer goedkopere woningen zijn verkocht en in een ander jaar meer duurdere. De kwaliteitsverbetering, welke zowel in de bestaande sector als in de nieuwbouw heeft plaatsgevonden, vindt zijn weerslag in een opwaartse druk van de gemiddelde koopprijs. De verkoop van huurwoningen geeft vanwege een gemiddeld lager prijsniveau een neerwaartse druk. Het Kadaster kan echter uitsluitend die verkoop van huurwoningen uitfilteren waarbij de koper als zittend huurder de transactie is aangegaan. Verkopen van lege huurwoningen aan andere kopers maken wel deel uit van de transacties maar kunnen niet apart worden geselecteerd. Desalniettemin geven de cijfers een betrouwbare trend weer. Al zal de algemene prijsontwikkeling zelden parallel lopen met de waardeontwikkeling van een individuele woning. Woningmarktcijfers.nl Pagina 12

Koopsom per maand, Nederland 2012-2013

Koopsom per maand, Nederland 2012-2013 Persbericht Woningmarktcijfers.nl, Heerlen 21-01-2014 Nederlandse woningmarkt stabiel in tweede halfjaar 2013 De gemiddelde koopsom van de door het Kadaster geregistreerde woningtransacties kwam in december

Nadere informatie

Woningmarktcijfers Nederland derde kwartaal 2008

Woningmarktcijfers Nederland derde kwartaal 2008 Woningmarktcijfers Nederland derde kwartaal 2008 In dit kwartaalbericht van Woningmarkcijfers.nl de volgende onderwerpen: - prijsontwikkelingen en transacties september - prijsontwikkelingen en transacties

Nadere informatie

Woningtransacties per maand, Nederland 2013-2015

Woningtransacties per maand, Nederland 2013-2015 Uitstekend eerste halfjaar 2015 Nederlandse woningmarkt De Nederlandse woningmarkt heeft een prima eerste half jaar achter de rug. In de eerste 6 maanden van 2015 werden door het Kadaster 75.249 woningtransacties

Nadere informatie

Gemiddelde koopsom per regio Limburg 2014

Gemiddelde koopsom per regio Limburg 2014 Prima herstel woningmarkt in 2014. Ook in is het herstel op de woningmarkt in 2014 prima verlopen. De gemiddelde koopsom steeg in vergelijking met het gehele jaar 2013 met 3,9% tot 186.700. Dit blijkt

Nadere informatie

Woningtransacties per kwartaal Nederland

Woningtransacties per kwartaal Nederland Woningtransacties op niveau 2008, koopsom slechts 10% onder topjaar De Nederlandse woningmarkt draait op volle toeren. In de eerste negen maanden van 2015 zijn door het Kadaster 125.859 woningtransacties

Nadere informatie

Woningmarkt Nederland Analyse e halfjaar, Woningmarktcijfers.nl

Woningmarkt Nederland Analyse e halfjaar, Woningmarktcijfers.nl Woningmarkt Nederland Analyse 2013 1 e halfjaar, Woningmarktcijfers.nl Fors minder woningtransacties De woningmarkt laat in de eerste zes maanden van 2013 nog geen teken van herstel zien. In deze periode

Nadere informatie

ANALYSE WONINGMARKT NEDERLAND 2008

ANALYSE WONINGMARKT NEDERLAND 2008 ANALYSE WONINGMARKT NEDERLAND 2008 Maart 2009 Woonplein Limburg BV Postbus 2555 6401 DB Heerlen T 045 40 40 250 F 045 40 40 252 E info@woonpleinlimburg.nl 2 VOORWOORD Evenals voorgaande jaren presenteert

Nadere informatie

Nederland - gemiddelde koopsom per kwartaal

Nederland - gemiddelde koopsom per kwartaal 2008-1 2008-2 2008-3 2008-4 2009-1 2009-2 2009-3 2009-4 2010-1 2010-2 2010-3 2010-4 2011-1 2011-2 2011-3 2011-4 2012-1 2012-2 2012-3 2012-4 2013-1 2013-2 2013-3 2013-4 2014-1 2014-2 Halfjaarbericht Woningmarktcijfers.nl,

Nadere informatie

Gemiddelde verkoopprijs woonhuizen stijgt in 2004 (daling in het 4 e kwartaal)

Gemiddelde verkoopprijs woonhuizen stijgt in 2004 (daling in het 4 e kwartaal) Persbericht In de bijlagen is een uitsplitsing per woningtype opgenomen! Datum Gemiddelde verkoopprijs woonhuizen stijgt in (daling in het 4 e kwartaal) De gemiddelde verkoopprijs van woonhuizen is in

Nadere informatie

Gemiddelde koopsom bestaande woningen Nederland

Gemiddelde koopsom bestaande woningen Nederland Uitstekend 2016 voor de Nederlandse woningmarkt De Nederlandse woningmarkt heeft een uitstekend jaar achter de rug. De gemiddelde koopsom is uitgekomen op 243.837, een stijging van 5,9% in vergelijking

Nadere informatie

Gemiddelde koopsom augustus stijgt met 3,19%

Gemiddelde koopsom augustus stijgt met 3,19% 24 tember 20 Gemiddelde koopsom ustus stijgt met 3,19% Woningwaarde-index Kadaster ustus stijgt naar 298.8 De Woningwaarde-index van het Kadaster is in de maand ustus 298,8 tegeer 295,6 in i 20. Een stijging

Nadere informatie

e kwartaal. Rapport gemeente Bloemendaal. Inhoud rapport:

e kwartaal. Rapport gemeente Bloemendaal. Inhoud rapport: Rapport gemeente Bloemendaal 2010 1 e kwartaal Inhoud rapport: Prijsontwikkeling per kwartaal Transacties op kwartaalbasis Prijsontwikkeling op jaarbasis Transacties op jaarbasis Verdeling naar koopsomklassen

Nadere informatie

e kwartaal. Woningmarktrapport provincie Utrecht. Inhoud rapport:

e kwartaal. Woningmarktrapport provincie Utrecht. Inhoud rapport: Woningmarktrapport provincie Utrecht 2007 4 e kwartaal Inhoud rapport: Prijsontwikkeling per kwartaal Transacties op kwartaalbasis Prijsontwikkeling op jaarbasis Transacties op jaarbasis Verdeling naar

Nadere informatie

januari 2007 Woningwaarde-index Kadaster (Nederland alle woningen jan 1995 = 100)

januari 2007 Woningwaarde-index Kadaster (Nederland alle woningen jan 1995 = 100) Persbericht Datum 14 20 augustus februari 2007 20 Gemiddelde koopsom januari stijgt met 2,21% Woningwaarde-index Kadaster januari stijgt tot 290,8 De Woningwaarde-index van het Kadaster is in de maand

Nadere informatie

Vastgoedbericht juni 2008

Vastgoedbericht juni 2008 Vastgoedbericht juni 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex en het aantal verkochte

Nadere informatie

e kwartaal. Rapport regio Achterhoek. Inhoud rapport:

e kwartaal. Rapport regio Achterhoek. Inhoud rapport: Rapport regio 2014 4 e kwartaal Inhoud rapport: Prijsontwikkeling per kwartaal Transacties op kwartaalbasis Prijsontwikkeling op jaarbasis Transacties op jaarbasis Verdeling naar koopsomklassen Transacties

Nadere informatie

Gemiddelde koopom bestaande woningen Limburg

Gemiddelde koopom bestaande woningen Limburg Hoe gaat het nu echt met de se woningmarkt? Over de woningmarkt doen vele verhalen de ronde en er wordt dagelijks wel over geschreven. Het gaat weer goed met de woningmarkt, in veel gebieden zelfs zo goed

Nadere informatie

Woningmarktrapport Nederland

Woningmarktrapport Nederland 2013 Woningmarktrapport Nederland Woningmarktcijfers.nl, Leo van de Pas Woningmarktrapport Nederland 2013 Analyse en cijfers over de woningmarktontwikkelingen in 2013 Voorwoord Woningmarktcijfers.nl levert

Nadere informatie

Gemiddelde koopom bestaande woningen LB

Gemiddelde koopom bestaande woningen LB Prima resultaten voor se woningmarkt De gemiddelde koopsom die voor bestaande koopwoningen in 2016 is betaald is uitgekomen op 199.165. Dit is een stijging van 3,8% in vergelijking met 2015. De gemiddelde

Nadere informatie

Vastgoedbericht december 2009

Vastgoedbericht december 2009 Vastgoedbericht december 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex, het aantal verkochte

Nadere informatie

Vastgoedbericht november 2008

Vastgoedbericht november 2008 22 december 20 Vastgoedbericht november 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex,

Nadere informatie

Prijsbewegingen op de koopwoningmarkt

Prijsbewegingen op de koopwoningmarkt 6 4 2 0 1995-2 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010-4 -6 Prijsbewegingen op de koopwoningmarkt OTB-cursus :De Markt van Koopwoningen Paul de Vries /TUDelft 6 4 2 0

Nadere informatie

Vastgoedbericht oktober 2008

Vastgoedbericht oktober 2008 21 november 20 Vastgoedbericht oktober 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex en

Nadere informatie

Vastgoedbericht december 2010

Vastgoedbericht december 2010 Vastgoedbericht december 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex, het aantal verkochte

Nadere informatie

Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2007

Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2007 Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2007 De prijs van de gemiddelde verkochte woning stijgt met 1,2% in het 4 e kwartaal van 2007. De stijging van de prijs per m 2 is met 0,3% veel lager. De stijging

Nadere informatie

Vastgoedbericht november 2010

Vastgoedbericht november 2010 21 december 20 Vastgoedbericht november 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex,

Nadere informatie

Woningmarktcijfers 4e kwartaal 2012

Woningmarktcijfers 4e kwartaal 2012 7 januari 2013 NVM Data & Research Niveau (t.o.v.) 2012-3 (t.o.v.) 2011-4 Opmerking Aantal transacties 25.031 + 31,8% +13,9% Gemiddelde verandering t.o.v. 3 e kwartaal: +3,1%. Totale markt naar schatting

Nadere informatie

Sprekende Cijfers 2014-4 Woningmarkt regio Noord-Holland. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q4 Woningmarkt Regio Noord-Holland

Sprekende Cijfers 2014-4 Woningmarkt regio Noord-Holland. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q4 Woningmarkt Regio Noord-Holland Sprekende Cijfers -4 Woningmarkt regio Noord-Holland Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Woningmarkt Regio Noord-Holland Pagina 1 van 49 regio Noord-Holland januari 2015 Sprekende Cijfers -4 Woningmarkt

Nadere informatie

Woningmarktrapport Nederland

Woningmarktrapport Nederland 2014 Woningmarktrapport Nederland Woningmarktcijfers.nl, Leo van de Pas Pasgoed BV Woningmarktrapport Nederland 2014 Analyse en cijfers over de woningmarktontwikkelingen in 2014 Voorwoord Woningmarktcijfers.nl

Nadere informatie

Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2016 vs 2015

Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2016 vs 2015 Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2016 vs 2015 Geldshop, onafhankelijk adviseur en bemiddelaar in consumptief krediet, heeft een grootschalig onderzoek gedaan naar leningaanvragen voor het leendoel

Nadere informatie

Starters op de koopwoningmarkt na de crisis

Starters op de koopwoningmarkt na de crisis Starters op de koopwoningmarkt na de Samenvatting Tijdens de deed het Kadaster onderzoek naar starters op de koopwoningmarkt. Nu de koopwoningmarkt aantrekt en de prijzen stijgen, is de vraag hoe koopstarters

Nadere informatie

Woningmarktcijfers: huidige stand van zaken & blik op de toekomst. Pieter van Santvoort, 15 april 2014 @pmjvansantvoort

Woningmarktcijfers: huidige stand van zaken & blik op de toekomst. Pieter van Santvoort, 15 april 2014 @pmjvansantvoort Woningmarktcijfers: huidige stand van zaken & blik op de toekomst Pieter van Santvoort, 15 april 2014 @pmjvansantvoort Onze diensten Van Santvoort Makelaars helpt al sinds 1976 bij transacties van: Bestaande

Nadere informatie

Regionale Analyse Regio 71 Eindhoven eo. 4e kwartaal 2013

Regionale Analyse Regio 71 Eindhoven eo. 4e kwartaal 2013 Regionale Analyse Regio 71 Eindhoven eo 4e kwartaal 2013 NVM Data & Research 9-1-2014 Gebiedsindeling: Regio 71 Eindhoven eo Gemeenten: Waarvan de plaatsen: Best Alle plaatsen Eindhoven Alle plaatsen Nuenen

Nadere informatie

Bijlage I: Woningmarktcijfers 3 e kwartaal 2008

Bijlage I: Woningmarktcijfers 3 e kwartaal 2008 Bijlage I: Woningmarktcijfers 3 e kwartaal 2008 De prijs van de gemiddelde verkochte woning daalt met -0,3% licht in het 3 e kwartaal van 2008. De prijs per m 2 stijgt daarentegen licht met 0,3%. De prijsontwikkeling

Nadere informatie

HYPOTHEEK INDEX 2E KWARTAAL 2016

HYPOTHEEK INDEX 2E KWARTAAL 2016 HYPOTHEEK INDEX 2E KWARTAAL 2016 De Hypotheek Index geeft ieder kwartaal inzicht in het consumentengedrag op het gebied van hypotheken. De kerncijfers zijn afkomstig van De Hypotheker die met ruim 10 procent

Nadere informatie

Jaaroverzicht verkochte particuliere woningen 2010

Jaaroverzicht verkochte particuliere woningen 2010 Persbericht Apeldoorn, 20 januari 2011 Jaaroverzicht verkochte particuliere woningen 2010 1 Koopsom 1 : Gemiddelde koopsom gestegen in 2010 met 0,53% De gemiddelde koopsom voor woningen is in 2010 gestegen.

Nadere informatie

Sprekende Cijfers 2014-3 Woningmarkt regio Noord-Holland. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Regio Noord-Holland

Sprekende Cijfers 2014-3 Woningmarkt regio Noord-Holland. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Regio Noord-Holland Sprekende Cijfers -3 Woningmarkt regio Noord-Holland Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Woningmarkt Regio Noord-Holland Pagina 1 van 49 regio Amsterdam oktober Sprekende Cijfers -3 Woningmarkt regio Noord-Holland

Nadere informatie

Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2017 vs 2016

Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2017 vs 2016 MAAKT HET WAAR Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2017 vs 2016 Geldshop, onafhankelijk adviseur en bemiddelaar in consumptief krediet, heeft een grootschalig onderzoek gedaan naar leningaanvragen voor

Nadere informatie

Vastgoedbericht juni 2010

Vastgoedbericht juni 2010 Vastgoedbericht juni 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex, het aantal verkochte

Nadere informatie

2010-2012 SAMENVATTING

2010-2012 SAMENVATTING 2010-2012 SAMENVATTING Samenvatting De Regionale woningmarktmonitor 2010-2012 beschrijft de ontwikkelingen op de woningmarkt in het gebied binnen de driehoek Waalwijk, Oss en Boxtel. De kredietcrisis

Nadere informatie

De Amsterdamse woningmarkt: voorzichtige stabilisatie

De Amsterdamse woningmarkt: voorzichtige stabilisatie De Amsterdamse woningmarkt: voorzichtige stabilisatie De problemen op de wereldwijde financiële markten hebben de economie inmiddels meer dan twee jaar in haar greep. Vanaf oktober 28 zijn de gevolgen

Nadere informatie

Jaaroverzicht verkochte particuliere woningen 2009

Jaaroverzicht verkochte particuliere woningen 2009 Persbericht Apeldoorn, 21 januari 2010 Jaaroverzicht verkochte particuliere woningen 2009 1 Koopsom 1 : Gemiddelde koopsom daalt in 2009 met 6,54% De gemiddelde koopsom voor woningen is in 2009 gedaald.

Nadere informatie

Wie kopen er hypotheekloos?

Wie kopen er hypotheekloos? 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Wie kopen er hypotheekloos? Auteurs: Frank van der Harst, Paul de Vries Datum: 28 juni 2017

Nadere informatie

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100)

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100) Het aantal leerlingen in het basisonderwijs is tussen 2010 en 2014 gedaald. In de provincie Limburg nam het aantal leerlingen in deze periode het sterkst af. In het voortgezet onderwijs is het aantal leerlingen

Nadere informatie

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt Pagina 1 van 9 regio Den Haag april Regio Den Haag

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt Pagina 1 van 9 regio Den Haag april Regio Den Haag Sprekende Cijfers 2014-1 Woningmarkt regio Den Haag Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Woningmarkt Pagina 1 van 9 regio Den Haag april 2014 Regio Den Haag Inleiding Robert Kuiper Rudi van Wechem Voor u

Nadere informatie

Feiten NVM Open Huizen Dag 5 oktober 2013

Feiten NVM Open Huizen Dag 5 oktober 2013 Feiten NVM Open Huizen Dag 5 oktober 2013 Aan de NVM Open Huizen Dag van 5 oktober 2013 deden 47.374 woningen mee, waarvan 1.192 nieuwbouwwoningen (2,9%). De meeste huizen waren te bezoeken in de provincies

Nadere informatie

DE WOX 1E KWARTAAL 2008

DE WOX 1E KWARTAAL 2008 DE WOX 1E KWARTAAL 2008 Zowel prijsdalingen als forse prijsstijgingen op gemeentelijk niveau begin 2008 Delft, mei In het afgelopen kwartaal is de gemiddelde woningprijs met 3,7% gestegen ten opzichte

Nadere informatie

Woningmarktcijfers 2e kwartaal Ger Jaarsma, 7 juli 2016

Woningmarktcijfers 2e kwartaal Ger Jaarsma, 7 juli 2016 Woningmarktcijfers 2e kwartaal 2016 Ger Jaarsma, 7 juli 2016 1 Inhoud De nieuwste woningmarktcijfers: landelijk Grote regionale verschillen Tweedeling op de markt: verkopersmarkten versus kopersmarkten

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 40/2014 Datum : 18 maart 2014 B&W datum : 18 maart 2014 Portefeuillehouder : T.M.M. Kok Onderwerp : Stand van zaken Woningbouwplanning tot 2025 Aanleiding We monitoren

Nadere informatie

Woningmarkt blijft aantrekken in tweede kwartaal

Woningmarkt blijft aantrekken in tweede kwartaal STRIKT EMBARGO tot dinsdag 15 juli 2014 10.00 uur! PERSBERICHT Aan Van : de financieel-economische redacties en vakpers : de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen Betreft : NVM

Nadere informatie

Memo. Algemeen. jm.van.geet@mvgm.nl. Marktontwikkelingen rapportage

Memo. Algemeen. jm.van.geet@mvgm.nl. Marktontwikkelingen rapportage Aan Memo Behandeld door MVGM Vastgoedtaxaties / +31(0)33 464 02 97 E-mail jm.van.geet@mvgm.nl Datum Kwartaal 3 van 2011 Stationsplein 121 Postbus 442 3800 AK Amersfoort T +31(0)33 464 02 97 F +31(0)33

Nadere informatie

Marktontwikkeling koopwoningen

Marktontwikkeling koopwoningen 0,0 0,2 0, 0, 0,10 0,0 0,00 9 Woningen worden weer verkocht als (te) warme broodjes De verkoopquote is sinds het vierde kwartaal van 1 gestegen van % naar 2%, een stijging van procentpunten. De verkoopquote

Nadere informatie

Regionale Analyse Regio 71 Eindhoven eo. 3e kwartaal 2013

Regionale Analyse Regio 71 Eindhoven eo. 3e kwartaal 2013 Regionale Analyse Regio 71 Eindhoven eo 3e kwartaal 2013 NVM Data & Research 10-10-2013 Gebiedsindeling: Regio 71 Eindhoven eo Gemeenten: Waarvan de plaatsen: Best Alle plaatsen Eindhoven Alle plaatsen

Nadere informatie

Jaaroverzicht vastgoedbericht 2008

Jaaroverzicht vastgoedbericht 2008 Jaaroverzicht vastgoedbericht 2008 1 Koopsom 1 : Gemiddelde koopsom stijgt in 2008 met 2,65% De gemiddelde koopsom voor woningen is in 2008 gestegen. Met 254.918,- is er sprake van een stijging van 2,65%.

Nadere informatie

Woningen. Prijzen en transacties. Provincie / Steden. Marktgegevens en prognoses. Transactieprijzen koopwoningen in mediaan 2016

Woningen. Prijzen en transacties. Provincie / Steden. Marktgegevens en prognoses. Transactieprijzen koopwoningen in mediaan 2016 Woningen 2017 Provincie / Steden Marktgegevens en prognoses Prijzen en transacties Aantal inwoners 2016 Aantal woningen 2016 Woningvoorraad/ huishoudens/inwoners 2020 2025 Koopwoningen Aantal verkochte

Nadere informatie

Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2008

Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2008 Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2008 De prijs van de gemiddelde verkochte woning stijgt met 0,4% in het 1e kwartaal van 2008. De stijging van de prijs per m2 is met 0,7% iets hoger. De stijging

Nadere informatie

Nederlanders tevreden met hun woning

Nederlanders tevreden met hun woning Nederlanders tevreden met hun woning 05 Minder verhuizingen door ingezakte woningmarkt Aantal verhuisde personen zo n 7,5 procent lager in 2009 dan in 2008 Vooral gezinnen van middelbare leeftijd maakten

Nadere informatie

Sprekende Cijfers / Woningmarkt Den Haag. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Regio Den Haag

Sprekende Cijfers / Woningmarkt Den Haag. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Regio Den Haag Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Regio Den Haag pagina 1 van 6 Den Haag oktober 2010 Inleiding Voor u ligt het derde kwartaalbericht Sprekende Cijfers van Frisia Makelaars. Wij trachten

Nadere informatie

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Regio Den Haag. Sprekende Cijfers 2012-3 / Woningmarkt regio Den Haag

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Regio Den Haag. Sprekende Cijfers 2012-3 / Woningmarkt regio Den Haag Sprekende Cijfers 2012-3 / Woningmarkt regio Den Haag Sprekende Cijfers pagina 1 van 5 regio Den Haag oktober 2012 Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Regio Den Haag Inleiding Voor u ligt het derde kwartaalbericht

Nadere informatie

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Prognose aantal leerlingen (index: 2011 = 100) (index: 2016 = 100)

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Prognose aantal leerlingen (index: 2011 = 100) (index: 2016 = 100) Het aantal leerlingen in het basisonderwijs is tussen 2011 en 2015 gedaald. In de provincie Limburg nam het aantal leerlingen in deze periode het sterkst af. In het voortgezet onderwijs is het aantal leerlingen

Nadere informatie

Regionale Analyse Regio 62 Oss eo. 2e kwartaal 2013

Regionale Analyse Regio 62 Oss eo. 2e kwartaal 2013 Regionale Analyse Regio 62 Oss eo 2e kwartaal 2013 NVM Data & Research 11-7-2013 Gebiedsindeling: Regio 62 Oss eo Gemeenten: Waarvan de plaatsen: Oss Alle plaatsen Maasdonk Alle plaatsen Landerd Alle plaatsen

Nadere informatie

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2012-Q1

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2012-Q1 NVM-Betaalbaarheidsanalyse 2000-Q1 tot en met 2012-Q1 NVM Data & Research 2 april 2012 Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 3 2 Inleiding: beschrijving van de gebruikte betaalbaarheidsindicatoren en grafieken...

Nadere informatie

Herstel woningmarkt laat op zich wachten

Herstel woningmarkt laat op zich wachten PERSBERICHT Aan Van Betreft : de financieel-economische redacties en vakpers : de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en Vastgoeddeskundigen : Herstel woningmarkt laat op zich wachten Datum : Nieuwegein,

Nadere informatie

Verkoop door woningcorporaties

Verkoop door woningcorporaties 2 14 Ruim 22.000 corporatiewoningen verkocht Vanaf 199 tot en met de eerste helft van 14 hebben de woningcorporaties ruim 22.000 bestaande woningen verkocht aan particulieren. Het aantal verkopen kwam

Nadere informatie

In gemeenten met minste huurwoningen worden de meeste huurwoningen geliberaliseerd

In gemeenten met minste huurwoningen worden de meeste huurwoningen geliberaliseerd In gemeenten met minste huurwoningen worden de meeste huurwoningen geliberaliseerd Een overzicht van de spreiding van huursegmenten per provincie en voor een aantal steden Staf Depla, Lid Tweede Kamer

Nadere informatie

BIJLAGE: Huurprijsontwikkeling op Pararius.nl, tweede kwartaal 2013

BIJLAGE: Huurprijsontwikkeling op Pararius.nl, tweede kwartaal 2013 BIJLAGE: Huurprijsontwikkeling op Pararius.nl, tweede kwartaal 2013 Huurprijsontwikkeling per kwartaal De gemiddelde huurprijs bleef vrijwel onveranderd en kende een lichte stijging van 1,2%. Huurprijsontwikkeling

Nadere informatie

Risicogebied Groningen. 3 e kwartaal 2016

Risicogebied Groningen. 3 e kwartaal 2016 Risicogebied Groningen 3 e kwartaal 2016 Copyright Kennis van de woningmarkt bepalend voor beleid Als overheid of marktpartij wilt u graag op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen op de woningmarkt.

Nadere informatie

Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2009

Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2009 Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2009 De prijs van de gemiddelde verkochte woning daalt met -3,1% in het 1e kwartaal van 2009. De prijs per m2 daalt met -2,6%. De definitieve cijfers komen voor

Nadere informatie

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 januari 2005.

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 januari 2005. Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 januari 2005. In deze notitie wordt een beeld geschetst van de ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt over de jaren 2003 en 2004. De notitie is als

Nadere informatie

Gemeente Heerlen. 3e kwartaal 2015

Gemeente Heerlen. 3e kwartaal 2015 Gemeente Heerlen 3e kwartaal 2015 Copyright Kennis van de woningmarkt bepalend voor beleid Over Woningmarktcijfers.nl Als overheid of marktpartij wilt u graag op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen

Nadere informatie

Analyse NVM openhuizendag

Analyse NVM openhuizendag Analyse NVM openhuizendag Gemaakt door: NVM Data & Research Datum: 1 juli 2011 Resultaten analyse Openhuizenbestand 26 maart 2011 Er doen steeds meer woningen mee aan de NVM-openhuizendag. Op 26 maart

Nadere informatie

Stijging woningoverdrachten

Stijging woningoverdrachten Stijging woningoverdrachten Positieve noot: meer transacties In het tweede kwartaal wisselden 34.628 woningen van eigenaar, een stijging van 17,3% ten opzichte van een jaar geleden. Op jaarbasis gaat het

Nadere informatie

Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2008

Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2008 1998-2 1998-4 1999-2 1999-4 2000-2 2000-4 2001-2 2001-4 2002-2 2002-4 2003-2 2003-4 2004-2 2004-4 2005-2 2005-4 2006-2 2006-4 2007-2 2007-4 2008-2 2008-4 Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2008

Nadere informatie

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q2 Woningmarkt Regio Den Haag. Sprekende Cijfers / Woningmarkt regio Den Haag

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q2 Woningmarkt Regio Den Haag. Sprekende Cijfers / Woningmarkt regio Den Haag Sprekende Cijfers 2012-2 / Woningmarkt regio Den Haag Sprekende Cijfers pagina 1 van 5 regio Den Haag juli 2012 Kwartaalbericht Q2 Woningmarkt Regio Den Haag Inleiding Voor u ligt het tweede kwartaalbericht

Nadere informatie

DE WOX 4E KWARTAAL 2007

DE WOX 4E KWARTAAL 2007 DE WOX 4E KWARTAAL 2007 Regio Den Haag en Rotterdam blijven achter bij landelijke prijsontwikkeling Delft, 29 januari In het afgelopen kwartaal is de gemiddelde woningprijs met 4,3% gestegen ten opzichte

Nadere informatie

Analyse ontwikkeling leerlingaantallen

Analyse ontwikkeling leerlingaantallen Analyse ontwikkeling leerlingaantallen Naar aanleiding van de 1 oktobertelling 2014 heeft VGS Adivio weer een korte analyse uitgevoerd waarbij onderzocht is in hoeverre de leerlingaantallen onderhevig

Nadere informatie

Woningmarktcijfers 1e kwartaal 2013

Woningmarktcijfers 1e kwartaal 2013 8 april 2013 NVM Data & Research Niveau (t.o.v.) 2012-4 (t.o.v.) Opmerking Aantal transacties 17.577-30,3% - 6,4% Gemiddelde verandering t.o.v. 4 e kwartaal: -8,5%. Totale markt naar schatting 23.750 woningen.

Nadere informatie

De Stimuleringsregeling goedkope koopwoningen stand van zaken per 1 november 2009. 1. Inleiding. 2. Doel van de goedkope koop-regeling

De Stimuleringsregeling goedkope koopwoningen stand van zaken per 1 november 2009. 1. Inleiding. 2. Doel van de goedkope koop-regeling Provincie Noord-Brabant De Stimuleringsregeling goedkope koopwoningen stand van zaken per 1 november 2009 1. Inleiding Voor de voortgang en continuïteit in de woningbouwproductie is het van belang dat

Nadere informatie

Bijlage I Analyse Woningmarkt

Bijlage I Analyse Woningmarkt NVM Bijlage I Analyse Woningmarkt 2e kwartaal 2010 NVM Data & Research 8-7-2010 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TRANSACTIES Aantal Verkopen Het totale aantal

Nadere informatie

Woningmarkt in eerste kwartaal verder onder druk door scherpe financieringseisen

Woningmarkt in eerste kwartaal verder onder druk door scherpe financieringseisen Laagste verkoopaantallen sinds dieptepunt crisis Woningmarkt in eerste kwartaal verder onder druk door scherpe financieringseisen NVM wil dialoog met banken over doorgeschoten hypotheekeisen Nieuwe werkelijkheid

Nadere informatie

Sectorrapport Woningmarkt VOORJAARS UPDATE 2017

Sectorrapport Woningmarkt VOORJAARS UPDATE 2017 Sectorrapport Woningmarkt VOORJAARS UPDATE 2017 40 SPF Nederlandse Sectorrapport Slagersbedrijven Vastgoedmarkt Kantorenmarkt 2017 Voorjaarsupdate Stand van zaken GEBRUIKERSMARKT Stijging transacties en

Nadere informatie

Sprekende Cijfers / Frisia Makelaars Topsegment. Sprekende Cijfers. Topsegment woningmarkt t/m Q1. Mei 2012 Rapport Topsegment pagina 1 van 40

Sprekende Cijfers / Frisia Makelaars Topsegment. Sprekende Cijfers. Topsegment woningmarkt t/m Q1. Mei 2012 Rapport Topsegment pagina 1 van 40 Sprekende Cijfers Topsegment woningmarkt t/m Q1 Mei 2012 Rapport Topsegment pagina 1 van 40 Zuid-Holland Den Haag Top 8 gemeenten Wassenaar Westland Sprekende Cijfers Topsegment Mei 2012 Een uitgave van

Nadere informatie

Woningmarktrapport 4e kwartaal 2015. Gemeente Amsterdam

Woningmarktrapport 4e kwartaal 2015. Gemeente Amsterdam Woningmarktrapport 4e kwartaal 215 Gemeente Amsterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 3 Aantal verkocht 25 2 15 1 5 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 1e kwartaal

Nadere informatie

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt. Gemeente Rotterdam. Sprekende Cijfers 2010-1 / Woningmarkt gemeente Rotterdam

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt. Gemeente Rotterdam. Sprekende Cijfers 2010-1 / Woningmarkt gemeente Rotterdam Sprekende Cijfers 20101 / Woningmarkt gemeente Rotterdam Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt pagina 1 van 5 Gemeente Rotterdam Gemeente Rotterdam April 2010 Inleiding Voor u ligt de eerste

Nadere informatie

Bijlage I Analyse Woningmarkt

Bijlage I Analyse Woningmarkt NVM Bijlage I Analyse Woningmarkt 3e kwartaal 2010 NVM Data & Research 1-10-2010 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TRANSACTIES Aantal Verkopen Het totale aantal

Nadere informatie

Regionale Analyse Regio 70 Tilburg Oirschot. 2e kwartaal 2012

Regionale Analyse Regio 70 Tilburg Oirschot. 2e kwartaal 2012 Regionale Analyse Regio 70 Tilburg Oirschot 2e kwartaal 2012 NVM Data & Research 12-7-2012 Gebiedsindeling: Regio 70 Tilburg Oirschot Gemeenten: Waarvan de plaatsen: Goirle Alle plaatsen Haaren Biezenmortel

Nadere informatie

U wordt van harte uitgenodigd om zoveel mogelijk een plaats in te nemen waar u deze tekst goed kunt lezen.

U wordt van harte uitgenodigd om zoveel mogelijk een plaats in te nemen waar u deze tekst goed kunt lezen. U wordt van harte uitgenodigd om zoveel mogelijk een plaats in te nemen waar u deze tekst goed kunt lezen. Presentatie Woningmarkt voor de regio Amsterdam / gemeente Amsterdam 1 maart 2012 Presentatie

Nadere informatie

Sprekende Cijfers 2012-2 / Woningmarkt Gemeente Enschede Sprekende Cijfers

Sprekende Cijfers 2012-2 / Woningmarkt Gemeente Enschede Sprekende Cijfers Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Q2 Woningmarkt Gemeente Enschede pagina 1 van 8 Gemeente Enschede juli 2012 Inleiding Voor u ligt de lokale rapportage Sprekende Cijfers Woningmarkten van Snelder Zijlstra

Nadere informatie

KWARTAALRAPPORTAGE 3 e kwartaal 2016

KWARTAALRAPPORTAGE 3 e kwartaal 2016 KWARTAALRAPPORTAGE 3 e kwartaal 216 Inleiding Bij de presentatie van de landelijke kwartaalcijfers wijst de NVM op de keerzijdes van de aantrekkende woningmarkt. Die keerzijdes zijn grote verschillen tussen

Nadere informatie

Inhoud. amsterdam woon. inhoud

Inhoud. amsterdam woon. inhoud Afspraken over verkoop van sociale huurwoningen Sinds 1998 worden in Amsterdam sociale huurwoningen verkocht. Aanleiding was de sterk veranderde samenstelling en woningbehoefte van de Amsterdamse bevolking.

Nadere informatie

Stimuleren koopmarkt

Stimuleren koopmarkt Stimuleren koopmarkt Sinds 2008 zit de huizenmarkt in het slop. Dat jaar markeert een scherpe daling in het aantal transacties en was het begin van een neerwaartse ontwikkeling van de transactieprijzen.

Nadere informatie

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2015

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2015 DATUM 30 oktober 2015 PROJECTNUMMER 3400.106/G OPDRACHTGEVER Woningmarktmonitor provincie : de staat van de woningmarkt medio 2015 Inleiding De woningmarkt is, na jaren van crisis, weer flink in beweging.

Nadere informatie

KWARTAALRAPPORTAGE 4 e kwartaal 2016

KWARTAALRAPPORTAGE 4 e kwartaal 2016 KWARTAALRAPPORTAGE 4 e kwartaal 216 Inleiding Aan het begin van een nieuw jaar krijgen we in de woningmarkt te maken met opnieuw een nieuwe werkelijkheid. Na de recessie van 28 veranderde de markt ingrijpend,

Nadere informatie

Leningen oversluiten Het oversluitonderzoek

Leningen oversluiten Het oversluitonderzoek Leningen oversluiten Het oversluitonderzoek Geldshop, onafhankelijk adviseur en bemiddelaar in consumptief krediet, heeft in het eerste kwartaal van 2017 onderzoek gedaan naar leningen voor het oversluiten

Nadere informatie

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2014-Q4

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2014-Q4 NVM-Betaalbaarheidsanalyse 2000-Q1 tot en met 2014-Q4 NVM Data & Research 15 januari 2015 1 Samenvatting De (theoretische) betaalbaarheidsindex maakt in het vierde kwartaal van 2014 nog steeds een opwaartse

Nadere informatie

Kwartaalbericht Woningmarkt

Kwartaalbericht Woningmarkt Markt voor bestaande woningen Woningprijzen dalen verder De prijzen voor bestaande koopwoningen zijn in het derde kwartaal van 211 voor het vierde achtereenvolgende kwartaal gedaald. Op basis van de index

Nadere informatie

DE WOX 2E KWARTAAL 2008

DE WOX 2E KWARTAAL 2008 DE WOX 2E KWARTAAL 2008 Woningprijs stagneert: eerste dalingen op gemeenteniveau zichtbaar Delft, 21 juli De gemiddelde prijs van een woning steeg ten opzichte van het vorige kwartaal met slechts 0,1%.

Nadere informatie

Regionale Analyse Regio 38 het Gooi. 1e kwartaal 2012

Regionale Analyse Regio 38 het Gooi. 1e kwartaal 2012 Regionale Analyse Regio 38 het Gooi 1e kwartaal 2012 NVM Data & Research 5-4-2012 Gebiedsindeling: Regio 38 het Gooi Gemeenten: Waarvan de plaatsen: Baarn Alle plaatsen Eemnes Alle plaatsen Loenen Nigtevecht

Nadere informatie

igg bouweconomie marktanalyse

igg bouweconomie marktanalyse igg bouweconomie marktanalyse indices en prognoses kwartaalbericht, - Het herstel van de bouwmarkt krijgt steeds duidelijker vormen. Na een periode van circa zeven jaar waarin de prijzen eigenlijk continu

Nadere informatie

Woningmarkt krabbelt langzaam op in vierde kwartaal

Woningmarkt krabbelt langzaam op in vierde kwartaal Aantal woningverkopen bijna 5 procent hoger Woningmarkt krabbelt langzaam op in vierde kwartaal Voor 2010 prognose: geen prijsstijging Dure segment blijft moeizaam Nieuwegein, 14 januari In het vierde

Nadere informatie