Woningmarktrapport Nederland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Woningmarktrapport Nederland"

Transcriptie

1 2014 Woningmarktrapport Nederland Woningmarktcijfers.nl, Leo van de Pas Pasgoed BV

2 Woningmarktrapport Nederland 2014 Analyse en cijfers over de woningmarktontwikkelingen in 2014 Voorwoord Woningmarktcijfers.nl levert data en rapporten over de Nederlandse woningmarkt. De gebieden zijn gemeenten, regio s, COROP gebieden en provincies, terwijl sommige data tot op 4PPC beschikbaar zijn. Woningmarktcijfers.nl is een product van Pasgoed BV. Pasgoed koopt de belangrijkste data van koopsommen en transacties in bij het Kadaster. Hiermede kunnen ook cijfers over prijsklassen en gedwongen verkopen worden gegenereerd. De rapporten worden aangevuld met demografische prognoses van het CBS en het aanbod bestaande koopwoningen. Door het actuele woningaanbod te koppelen aan transacties van de laatste twaalf maanden wordt de theoretische verkooptijd (TVT) berekend. De TVT geeft per prijssegment het aantal maanden aan die nodig zijn om het huidig aanbod te verkopen. Bovendien wordt in opdracht van derden woningmarktonderzoek gedaan. Woningmarktcijfers.nl onderzoekt permanent aspecten en ontwikkelingen die op de woningmarkt betrekking hebben en publiceert daarover. Op die manier hoopt Pasgoed een bijdrage te leveren aan een transparante woningmarkt. In deze toelichting worden de ontwikkelingen op de Nederlandse woningmarkt nader toegelicht. Dit als aanvulling op het standaard woningmarktrapport Nederland, dat via de website gratis beschikbaar is. Tevens worden een aantal belangrijke woningmarktfactoren belicht. Pasgoed BV Woningmarktcijfers.nl, L.P.M. (Leo) van de Pas februari Woningmarktrapport Nederland 2014 Woningmarktcijfers.nl

3 Krachtig herstel woningmarkt in 2014 De woningmarkt heeft een prima jaar achter de rug. De crisisjaren met dalende woningverkopen en prijsdalingen lijken achter ons te liggen. Vooral de toename van het aantal geregistreerde woningtransacties is opmerkelijk. In Nederland worden door het Kadaster geregistreerd, 39,4% meer ten opzichte van De gemiddelde koopsom bedraagt in Nederland in 2014 gemiddeld , een stijging van 4,2% in vergelijking met de van In de grafiek op kwartaalbasis is te zien dat het verschil vooral in het tweede halfjaar van 2014 wordt gemaakt. De PBK index blijft, zoals wij al vaker hebben geconstateerd, fors achter bij de absolute koopsomontwikkeling. Feit is ook dat de ontwikkelingen regionaal verschillend kunnen verlopen. In deze analyse zullen wij de ontwikkelingen op verschillende niveaus in kaart brengen Gemiddelde koopsom per jaar Nederland Woningmarktcijfers.nl, bron: het Kadaster Gemiddelde koopsom per jaar Nederland Transacties per jaar Nederland Woningmarktcijfers.nl, bron: het Kadaster Transacties per jaar 2 Woningmarktrapport Nederland 2014 Woningmarktcijfers.nl

4 Gemiddelde koopsom per kwartaal Nederland Woningmarktcijfers.nl, bron: het Kadaster Kadaster absoluut PBK index CBS/Kad.2010=100 Verschillen per provincie Groningen is met de goedkoopste provincie van Nederland, in Noord Holland wordt de hoogste koopsom betaald, namelijk Groningen kende in 2014 met 1,4% de kleinste koopsomstijging, gevolgd door Zeeland met 1,5%. In Flevoland en Noord Holland stijgt de gemiddelde koopsom met resp. 5,7 en 5,8% het meest Gemiddelde koopsom per provincie Woningmarktrapport Nederland 2014 Woningmarktcijfers.nl

5 7,0% Koopsomontwikkeling 2014 tov ,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% Provincies, periode In de periode is de gemiddelde koopsom in Nederland met 174% gestegen. Friesland gaat in dit overzicht aan kop met een stijging van 194%. In Limburg blijft de stijging beperkt 128%. Koopsom ontwikkeling % 190% 170% 150% 130% 110% 90% 70% 50% 4 Woningmarktrapport Nederland 2014 Woningmarktcijfers.nl

6 Periode In de periode is de gemiddelde koopsom in Nederland met 12,8% gedaald. In Noord Brabant was de daling met 17,8% het grootst. In Zeeland met -9,8% het kleinst. De grafiek daarna laat het ontstaan van de crisis in 2009 en de verdieping hiervan in 2012 goed zien. Vanaf de tweede helft van 2013 zien we dat het herstel wordt ingezet. 0,0% -2,0% -4,0% -6,0% -8,0% -10,0% -12,0% -14,0% -16,0% -18,0% -20,0% Koopsomontwikkeling Ontwikkeling koopsom en transacties tov dezelfde maand voorgaand jaar Woningmarktcijfers.nl, bron CBS Koopsom Transacties 5 Woningmarktrapport Nederland 2014 Woningmarktcijfers.nl

7 Prijsontwikkelingen per woningtypen In onderstaande grafiek is de prijsontwikkeling per woningtype te zien. In vergelijking met 2013 stijgen alle woningtypen in koopprijs. De goedkopere woningtypen zoals appartementen (+6%) en tussenwoningen (5,3%) het meest. Hoek- en 2/1 kapwoningen met 4% en de vrijstaande woningen met 2%. In vergelijking met het topjaar 2008 daalde de gemiddelde koopsom het sterkst bij de vrijstaande woningen (-21,3%). Appartementen daalden het minst (-5,4%) in prijs. Bij de tussenwoningen is de daling 11% en bij de hoek en 2/1 kapwoningen resp. 14,4% en 16,9% Prijsontwikkeling Nederland per woningtype /1kapwoning Appartement Woningmarktcijfers.nl, bron: het kadaster Hoekwoning Tussenwoning Vrijstaand Fors verschil tussen PBK index en koopsom absoluut De prijsindex van bestaande koopwoningen (PBK index) scoort beduidend slechter dan de absolute gemiddelde koopsom. Het verschil bedraagt bijna De PBK, zoals deze door het CBS en het Kadaster worden gepubliceerd, is op maandbasis voor Nederland beschikbaar en op kwartaalbasis voor provincies en enkele grote gemeenten. Wanneer de PBK index wordt vergeleken met de ontwikkeling van de gemiddelde koopsom, dan vallen grote verschillen op. De verschillen zien we bij alle tijdreeksen, zowel op provinciaal niveau als ook bij de woningtypen. Sinds 2010 (=100) is de index met 14% in waarde gedaald, terwijl de gemiddelde koopsom slechts met 7,2% is afgenomen. De PBK index is sinds de top van eind 2008 gedaald met 18,7%, de absolute koopsom daalde slechts met slechts 13,9%. De huidige PBK index komt overeen met het prijsgemiddelde van 2003, de absolute koopsom ligt op het niveau van Dat is merkwaardig als men bedenkt dat er sinds de crisis vooral minder dure woningen worden verkocht. Aan de andere kant is de verkoop van goedkopere corporatiewoningen met gemiddeld per jaar op peil gebleven. Het marktaandeel is echter verdubbeld van 7% in 2008 tot 14% in Dit grotere marktaandeel levert een 6 Woningmarktrapport Nederland 2014 Woningmarktcijfers.nl

8 prijsverlagend effect op van Dezelfde redenering kan gevolgd worden bij de gedwongen verkopen. Dit aantal is de afgelopen jaren verhoudingsgewijs sterk toegenomen, terwijl deze woningen voor 2/3 van de marktwaarde worden verkocht. In feite zou de index in de buurt van de gemiddelde koopsom moeten uitkomen. De persberichten van het CBS zijn daardoor extra negatief geweest, wat de woningmarkt en de economie de afgelopen jaren geen goed heeft gedaan. Bij de grafiek op kwartaalbasis zijn de verschillen eveneens zichtbaar. De PBK eindigt zelfs beneden de mediane koopsom van de NVM die traditioneel beneden de absolute koopsom van het Kadaster ligt Gemiddelde koopsom per maand Nederland Woningmarktcijfers.nl, bron het Kadaster Gem.koopsom Absoluut-Kadaster PKBindexCBS/Kad.2010= Huizenprijzen Nederland per kwartaal Woningmarktcijfers.nl PBK index CBS Kad Kadaster absoluut NVM 7 Woningmarktrapport Nederland 2014 Woningmarktcijfers.nl

9 Provinciaal Op provinciaal niveau zien we de PBK verschillen ten opzichte van 2010 (=100) uiteenlopen van 82 in Friesland tot 90,4 in Zeeland. Uitgedrukt in euro is het verschil in Flevoland met het kleinst. In Limburg, Zuid Holland en Gelderland is het verschil overeenkomstig het landelijk niveau. Bij de woningtypen is de afwijking bij de appartementen het grootst. 92,0 90,0 88,0 86,0 84,0 82,0 80,0 78,0 76,0 PBK index 2014 per provincie Woningmarktcijfers.nl, bron CBS/Kadaster Verschil absolute koopsom en PBK per provincie 8 Woningmarktrapport Nederland 2014 Woningmarktcijfers.nl

10 Verschil absolute koopsom en PBK woningtype 0% -2% -4% -6% -8% -10% -12% -14% -16% -18% -20% 2-onder-1-kap Appartement Hoekwoning Tussenwoning Vrijstaand totaal PBK 2010=100 Koopsom abs. Bijna 40% meer woningtransacties in 2014 In 2014 worden in Nederland door het Kadaster woningtransacties geregistreerd. In vergelijking met 2013 ( ) betekent dit een stijging van 39,4%. De positieve berichten over de woningmarkt en economie, de politieke rust en de lage hypotheekrente zorgden voor een stijging van het consumentenvertrouwen. Hierdoor is de woningmarkt, sneller dan verwacht, uit het dal gekropen. Het herstel op de woningmarkt levert een belangrijke bijdrage aan de verbeterde economische situatie. Ten opzichte van het topjaar 2006 ( transacties) bedraagt de achterstand in transacties momenteel 27%, in plaats van 47,5% eind vorig jaar. Het aantal transacties ligt in 2014 op hetzelfde niveau als 20 jaar geleden Transacties Nederland transacties Nederland 9 Woningmarktrapport Nederland 2014 Woningmarktcijfers.nl

11 Topresultaten in 4 e kwartaal en decembermaand In het vierde kwartaal van 2014 kwam het aantal transacties uit op , een stijging van 42,7% ten opzichte van het vierde kwartaal van 2013.Het vierde kwartaal is hierdoor het beste kwartaal sinds In december 2014 werden akten ingeschreven. Een historisch hoogtepunt, nooit eerder sinds 1993, het jaar dat het Kadaster met het huidige registratiesysteem is gestart, zijn zoveel transacties geregistreerd Woningtransacties per kwartaal, Nederland Transacties per kwartaal Woningtransacties in Nederland op maandbasis gem tr gem Woningmarktrapport Nederland 2014 Woningmarktcijfers.nl

12 Provinciale verschillen De verschillen op provinciaal niveau zijn groot. In Utrecht werden maar liefst 53,7% meeer woningen verkocht. Ook Noord Holland kwam met een stijging van 48,5% flink boven het gemiddele uit. In Zeeland was de stijging met 25,2% het kleinst. 60,0% Ontwikkeling transacties provincies ,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Ontwikkeling transacties per woningtype In onderstaande tabel wordt de ontwikkeling per woningtype weergegeven. De verkoop van vrijstaande woningen laat met 46,5% de grootste stijging zien. Daarna volgt het type appartement met +42,4% en tussenwoningen met +41,6%. Hoekwoningen (+34,2% ) en 2/1kap woningen (+32%) blijven hier iets bij achter. De grafiek daarna laat de ontwikkelingen sinds 2005 zien. De tabel marktaandeel per woningtype laat een geringe toename zien van verkoop van vrijstaande woningen. 50,0% Ontwikkeling transacties 2014 woningtype 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 2/1kapwoning Hoekwoning totaal Tussenwoning Appartement Vrijstaand 11 Woningmarktrapport Nederland 2014 Woningmarktcijfers.nl

13 Aantal transacties Nederland per woningtype /1kapwoning Appartement Woningmarktcijfers.nl, bron: het Kadaster Hoekwoning Tussenwoning Vrijstaand 35,0% Marktaandeel per woningtype % 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 2/1kapwoning Appartement Hoekwoning Tussenwoning Vrijstaand 2008% 2013% 2014-% Mutatiegraad verschilt per woningtype In 2014 wisselde 3,7% van de koopvoorraad van eigenaar. Bij de vrijstaande woningen veranderde slechts 2,2% van de woningen van eigenaar, bij de appartementen ligt dit percentage op 8,1%. Dit grote verschil in marktaandeel zorgt er voor dat de gemiddelde koopsom fors beneden de gemiddelde woningwaaarde in Nederland ligt. Als de mutatiegraad van alle woningtypen gelijk zou zijn, zou de gemiddelde koopsom in Nederland uitkomen op ca Woningmarktrapport Nederland 2014 Woningmarktcijfers.nl

14 Transacties in % van koopvoorraad ,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% Vrijstaand 2-onder-1-kap Hoekwoning Tussenwoning totaal Appartement Kopers naar leeftijdsklasse Het grootste marktaandeel hebben kopers in de leeftijdsklasse 25 tot 29 jaar. 60plussers zijn met 9% het minst actief op de koopmarkt. Wel zien we dat het marktaandeel van kopers vanaf 45 jaar is gestegen, terwijl jongere kopers in omvang afnemen. De jongste kopersgroep geeft gemiddeld uit aan een koopwoning. Voor de groep ligt dit bedrag op Kopers naar leeftijd % 13% 20% 20% 15% 23% Woningmarktrapport Nederland 2014 Woningmarktcijfers.nl

15 Kopers naar leeftijdsklasse % 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Gemiddelde koopsom naar leeftijd Gemiddelde koopsom naar leeftijd Kopers naar woningtype Onderstaande tabel brengt het koopgedrag naar woningtype en leeftijd goed in beeld. Jongere kopers zien we vooral bij de appartementen en tussenwoningen en minder vaak bij de vrijstaande woningen, waar vooral kopers vanaf jaar actief zijn. Bij de 60 plussers heeft een appartement de grootste voorkeur. 14 Woningmarktrapport Nederland 2014 Woningmarktcijfers.nl

16 Kopers naar leeftijd en woningtype /1 kapwoning Appartement Hoekwoning Tussenwoning Vrijstaand Starters en doorstromers Ruim 68% van de kopers wordt door het Kadaster aangemerkt als koopstarter, bijna 32% als doorstromer. Een koopstarter is een koper die vanaf 1993 (de start van de huidige registratie bij het Kadaster) voor de eerste keer koopt. Een aankoop vóór 1993 wordt hierbij dus buiten beschouwing gelaten. In de grafiek met verdeling naar leeftijd is het grote aandeel van de ouderen bij de doorstromers goed te zien. Bij de starters ligt het accent bij de jongere leeftijdsgroepen. Aannemelijk is dat een deel van de starters boven 45 jaar al voor 1993 bij een transactie betrokken is geweest. 80,0% Aandeel koopstarters en doorstromers 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% doorstromers starters 15 Woningmarktrapport Nederland 2014 Woningmarktcijfers.nl

17 25,0% Starters en doorstromers naar leeftijd 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Theoretische verkooptijd (TVT) bestaande koopwoningen Bij de theoretische verkooptijd wordt het actuele woningaanbod afgezet tegen de transacties van de laatste 12 maanden. In Nederland staan momenteel woningen te koop. Afgezet tegen de transacties in 2014, levert dit een TVT op van 17 maanden. In 2014 is door de toename van het aantal transacties en een geringer aanbod de TVT fors afgenomen. Voor de goedkopere woningen is iets meer dat 12 maanden nodig om het gehele aanbod te verkopen. In de prijsklasse boven is de TVT met 33 maanden het hoogst. Op provinciaal niveau hebben Noord Holland en Utrecht de kortste verkooptijd. In Drenthe bedraagt de TVT nog 24 maanden. Bij alle woningen is de TVT in 2014 verbeterd. Bij de tussenwoningen is de TVT met 10 maanden het laagst, voor de vrijstaande woningen moet momenteel een TVT van 40 maanden worden gehanteerd. 60,0 Theoretische verkooptijd per prijsklasse 50,0 40,0 30,0 20,0 10, Woningmarktcijfers.nl Woningmarktrapport Nederland 2014 Woningmarktcijfers.nl

18 30,0 Theoretische verkooptijd per provincie, eind ,0 20,0 15,0 10,0 5,0 - Woningmarktcijfers.nl 70,0 Theoretische verkooptijd per woningtype 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0, Woningmarktcijfers.nl 2/1 kapwoning Appartement Hoekwoning Tussenwoning Vrijstaand Totaal Ontwikkelingen t.o.v. de woningvoorraad De verhouding van aanbod en transacties kan eveneens via de koopvoorraad (het eigenwoningbezit) in beeld worden gebracht. In onderstaande grafiek zijn beide afgezet als percentage van de koopvoorraad. Hoekwoningen en tussenwoningen zijn het meest in evenwicht. Ook nu zien we dat het verschil aanbod/transacties bij de vrijstaande woningen het grootst is. 17 Woningmarktrapport Nederland 2014 Woningmarktcijfers.nl

19 Woningaanbod en transacties als % van Koopvoorraad 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 2/1 kapwoning Appartement Hoekwoning Tussenwoning Vrijstaand Woningmarktcijfers.nl Aanbod % KV Trans % KV Transacties naar koopsomklasse In onderstaande grafiek is te zien hoe de woningtransacties per prijsklasse zijn verdeeld. Bijna de helft van alle transacties hebben een koopsom tussen 100 en euro. Het prijssegment boven is met ongeveer 2% marktaandeel uiterst klein. Wel is te zien dat de duurdere koopsomklassen in 2014 aan terrein hebben gewonnen, dit ten koste van de twee goedkoopste prijsklassen. In 2007 en 2008 werden nog woningen in Nederland met een koopsom boven 1 miljoen euro verkocht. In 2013 lag het dieptepunt op 367 stuks. In 2014 zien we een stijging tot 498 stuks (+35%). 60% Transacties naar koopsomklasse 50% 40% 30% 20% 10% 0% Woningmarktrapport Nederland 2014 Woningmarktcijfers.nl

20 Ontwikkelingen per regio In onderstaande tabel laten we de ontwikkelingen per regio zien. Het gaat om de gemiddelde koopsom, het aantal transacties en de TVT, evenals de ontwikkeling t.o.v Er zijn verschillen, maar vrijwel alle regio s scoren in 2014 positief. Op Woningmarktcijfers.nl zijn deze ontwikkelingen via een handige kaart ook op gemeenteniveau te zien. Ontwikkeling woningmarkt Gem. t.o.v. transacties t.o.v. Verkooptijd t.o.v. Koopsom per regio A7-zone ,1% ,8% 18,4-34% Achterhoek ,9% ,8% 28,0-24% Alblasserwaard/Vijfheerenlanden ,6% ,0% 17,5-27% Amstel - Meerlanden ,6% ,2% 13,1-40% Bestuursregio Utrecht ,7% ,8% 11,6-45% De Bevelanden Walcheren ,0% ,4% 20,3-26% De Vallei ,6% ,9% 17,3-31% Drechtsteden ,8% ,1% 16,3-29% Eemland ,8% ,9% 15,1-37% Flevoland ,7% ,3% 19,3-30% Goeree-Overflakkee ,9% ,7% 38,3-20% Gooi en Vechtstreek ,0% ,8% 16,7-40% Heuvelrug ,6% ,4% 17,8-34% Hoeksche Waard ,5% ,2% 21,7-33% Holland-Rijnland ,0% ,6% 14,3-32% IJmond ,4% ,7% 14,1-34% IJsselmeerkust ,9% ,2% 19,3 9% Kop van Noord-Holland ,0% ,0% 22,6-14% Maasduinen ,2% ,2% 29,2-15% Maastricht - Mergelland ,5% ,1% 14,6-31% Midden Brabant ,7% ,1% 19,7-27% Midden-Holland ,9% ,8% 17,9-20% Netwerkstad Twente ,8% ,0% 16,0-32% Netwerkstad Zwolle-Kampen ,3% ,5% 16,0-26% Noord-Drenthe ,7% ,6% 20,4-29% Noord-Kennemerland ,0% ,6% 17,1-29% Noord-Oost Brabant ,9% ,5% 20,0-36% Noord-Veluwe ,1% ,1% 20,5-31% Noordoost-Friesland ,6% ,0% 30,8-22% Noordoost-Overijssel ,7% ,9% 23,4-13% Noordoost-Twente ,5% ,7% 16,2-36% Noordwest-Friesland ,7% ,9% 30,2-28% Noordwest-Overijssel ,7% ,3% 26,8-20% Parkstad Limburg ,0% ,3% 19,5-26% Regio Amsterdam ,3% ,8% 7,3-50% Regio Centraal ,2% ,3% 13,0-32% Regio Noord ,9% ,6% 33,4-17% Regio Oost ,1% ,9% 40,3-20% Regio Roermond ,0% ,7% 21,7-30% Regio Venlo ,7% ,5% 23,6-22% Regio Venray ,6% ,8% 23,1-18% Regio Weert ,0% ,4% 19,5-33% Regio West ,6% ,1% 21,8-25% Rivierenland ,5% ,9% 20,0-33% 19 Woningmarktrapport Nederland 2014 Woningmarktcijfers.nl

21 Ontwikkeling woningmarkt Gem. t.o.v. transacties t.o.v. Verkooptijd t.o.v. Koopsom Salland ,5% ,9% 19,7-22% Schouwen - Duiveland Tholen ,6% ,0% 22,9-23% Stadsgewest Haaglanden ,1% ,6% 14,3-33% Stadsregio Arnhem-Nijmegen ,7% ,8% 21,2-27% Stadsregio Friesland ,8% ,7% 24,6-30% Stadsregio Rotterdam ,5% ,8% 20,1-30% Stedendriehoek ,6% ,8% 19,1-31% Utrecht-West ,8% ,3% 14,7-36% Wadden ,4% ,3% 24,1-26% Waterland ,3% ,1% 15,1-29% West Brabant ,4% ,4% 18,3-31% West-Friesland ,3% ,7% 17,6-28% Westelijke Mijnstreek ,4% ,1% 17,2-23% Zaanstad ,8% ,7% 11,7-34% Zeeuws-Vlaanderen ,1% ,0% 15,5-10% Zuid-Kennemerland ,4% ,6% 12,6-43% Zuid-Oost Brabant ,4% ,0% 19,9-29% Zuidoost-Drenthe ,2% ,5% 28,5-25% Zuidrand ,2% ,5% 27,0-23% Zuidwest-Drenthe ,4% ,4% 24,9-15% Zuidwest-Twente ,4% ,4% 17,9-27% 20 Woningmarktrapport Nederland 2014 Woningmarktcijfers.nl

22 Wie bepaalt de prijs De markt bepaalt de prijs. In elke periode wordt de woningprijs gemaakt door de markt, het spel van vraag en aanbod. Dat geldt zowel voor de bestaande woningen en evenzeer voor de nieuwbouw. Bij nieuwbouw wordt weliswaar gecalculeerd op basis van grondprijzen, bouwkosten en kosten ontwikkeling, maar het is uiteindelijke de markt die de eindprijs bepaalt. Door de vele subsidies en belastingen en het voortdurend ingrijpen daarin, is er natuurlijk geen sprake van een volledige vrije marktwerking. Bovendien bepalen economische en demografische factoren evenals het woningbouwbeleid de marktsituatie. Huizenprijzen laten zich niet regisseren Van de woningen die momenteel te koop staan, wil de meerderheid van de eigenaren opnieuw een ander huis kopen. Het aantal huishoudens neemt volgens de CBS prognoses de komende 30 jaar nog met 1 miljoen toe. Met het lichte herstel van de economie en het verbeterde consumentenvertrouwen zal ook de vraag naar koopwoningen verder toenemen. Door de daling van de gemiddelde koopsom met 14%, de daling van de overdrachtsbelasting met 4% en de gedaalde hypotheekrente, zijn startende kopers nu fors goedkoper uit dan in 2008, of zijn in staat het hetzelfde inkomen een betere woning te kopen. Wel vormen gemeentelijke belastingen en energiekosten een steeds belangrijker aandeel in de woonlasten. Energiekosten zijn de laatste tien jaren verdubbeld, de verwachting is dat dit ook de komende tien jaar gaat gebeuren. De huren stijgen de komende jaren extra. Huurprijzen zijn echter gekoppeld aan rendementen en bepalen dus indirect de waardeontwikkeling van woningen. Het is overigens merkwaardig dat corporaties om nieuwbouw te kunnen realiseren bestaand bezit moeten verkopen, iets waarop markt en consument niet zitten te wachten. Het is een illusie om te denken dat voor elke marktsituatie voor de consument een perfecte woningvoorraad kan worden geleverd. De jaarlijkse toename van de woningvoorraad bedraagt slechts 1%. Via herstructurering kan ongeveer hetzelfde aantal een kwaliteitsslag maken. Een gerichte planning op langere termijn is zeker geen sinecure. 21 Woningmarktrapport Nederland 2014 Woningmarktcijfers.nl

23 Welk prijsniveau is wenselijk In 1978, ruim dertig jaar geleden, kostte een woning in Nederland gemiddeld Vervolgens daalde de gemiddelde koopsom in vier jaar tijd met 30% tot In 1993, als de huidige registratiemethode van het kadaster aanvangt, bedraagt de gemiddelde koopsom , een vergelijkbaar niveau van het gemiddelde rond In 2008 bereikt de gemiddelde koopsom in Nederland de top van Daarna volgt een daling van 18% tot in In 2014 kan weer een prijsstijging worden genoteerd. De uitzonderlijke prijsontwikkeling tussen 1995 en 2000 kan ook als een mogelijke correctie op de voorafgaande periode worden gezien. Er is maar één verklaring voor de bovenmatige prijsstijgingen in de jaren negentig. De consument was in staat en vooral ook bereid die hoge prijzen te betalen. 25% Ontwikkeling gemiddelde koopsom per jaar 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% Nederland Prijsontwikkeling vanaf 1993 Onderstaande grafiek geeft de prijsontwikkeling aan, zowel in absolute zin als reëel, rekening houdend met inflatie. Na de stormachtige periode van volgt tussen 2000 en 2008 een meer rustige periode. Prijzen stijgen iets boven het inflatieniveau. Reëel gezien bevinden wij ons nu op het niveau van Wanneer rekening wordt gehouden met prijsstijging als gevolg van een kwaliteitsverbetering van 1% per jaar, dan zijn we op het prijsniveau van 2000 aangeland. Vanaf 1974 tot en met 2014 bedraagt de prijsontwikkeling gemiddeld 2,7%. Wanneer 1983 als startjaar wordt gekozen komt de prijsontwikkeling neer op 4,1% per jaar. In de periode steeg de koopsom gemiddeld met 4,9% per jaar. Dit is 1,5% boven het wenselijk geachte niveau van 3,5%. Een doorrekening met 2,7% vanaf het jaar 1980 geeft als resultaat. Het gekozen vertrekpunt is dus bepalend in de analyses die worden gemaakt. Elk vertrekpunt levert een ander resultaat op. Dit verklaart tevens het feit dat verschillende onderzoeken verschillende resultaten kunnen opleveren. 22 Woningmarktrapport Nederland 2014 Woningmarktcijfers.nl

24 Woningprijzen absoluut + na inflatie + kwaliteit Woningmarktcijfers.nl, bron: het Kadaster Nederland nai+kw nainflatie stijging4,90% Prijsontwikkeling Nederland, diverse perioden Woningmarktcijfers.nl ,7% ,1% ,9% 23 Woningmarktrapport Nederland 2014 Woningmarktcijfers.nl

25 Leencapaciteit in 2015 Onderstaande tabel laat de financieringsmogelijkheden zien op basis van de normen van het Nibud, geldend voor hypotheken met Nationale Hypotheekgarantie. Het toegestane woonlastenpercentage daalt sinds enkele jaren. Er is steeds gerekend met de gemiddelde hypotheekrente in dat jaar. Wanneer we rekening houden met de gedaalde hypotheekrente (tot 3% begin 2015), dan blijkt dat de impact van de verlaagde leenquote bij de verschillende inkomensgroepen in de afgelopen jaar beperkt is gebleven. Door een lagere koopsom, minder overdrachtsbelasting en een lagere hypotheekrente kan een betere woning worden gekocht dan in 2009 De stippellijn geeft de gemiddelde koopsom incl. overdrachtsbelasting aan. Het gevaar voor de komende jaren schuilt in een oplopende rente. Onderstaande grafiek is gebaseerd op een eenverdiener tot 65 jaar. Lage inkomens krijgen een bepaalde situatie een toeslag op de leenquote. Hier is rekening mee gehouden Leencapaciteit volgens NHG norm tegen historische rente Woningmarktcijfers.nl, bron HNG 25000, incl. T3% GKS+OB Ontwikkeling hypotheekrente Ondanks het feit dat banken nog steeds een flinke marge op hypotheken hebben, is het niveau van de hypotheekrente momenteel lager dan ooit. 1% renteverschil levert een verschil in leencapaciteit op van De invloed op de hoogte van de hypotheekrenteaftrek spreekt voor zich. De aanvangslasten van een koper zijn de afgelopen jaren aanzienlijk verlaagd. Dat zien we in de grafiek die is gebaseerd op de hoogte van de hypotheekrente en de gemiddelde koopsom in de afgelopen periode. De lage hypotheekrente is niet alleen gunstig voor nieuwe kopers. Ook bestaande huiseigenaren krijgen op enig moment de mogelijkheid de hypotheekrente aan te passen aan de marktrente. Hierdoor krijgt deze groep extra bestedingsruimte. De overheid heeft dit voordeel natuurlijk ook en profiteert bovendien van een lagere belastingteruggave betreffende de hypotheekrenteaftrek. 24 Woningmarktrapport Nederland 2014 Woningmarktcijfers.nl

26 Gemiddelde hypotheekrente in %, 5 jaar vast Woningmarktcijfers.nl, bron CBS Gemiddelde hypotheekrente in %, 5 jaar vast Woonlastenontwikkeling koop/huur Bij de bepaling van de woonlastenontwikkeling speelt de hoogte van de hypotheekrente dus een belangrijke rol. Daarnaast uiteraard ook de koopsomontwikkeling en de bijkomende kosten zoals deoverdrachtsbelasting en inflatie. Onderstaande grafiek laat de startpositie zien van kopers en huurders vanaf Uitgangspunt bij koop is een hypotheekbedrag van de gemiddelde koopsom + overdrachtsbelasting gebaseerd op de netto hypotheekrente en toevoeging van eigenaarslasten. De huur wordt jaarlijks aangepast aan de jaarlijkse huurverhoging. De bereking is met en zonder inflatie. Bij de nominale ontwikkeling zien we dat de aanvangslasten van koper en huurder op een gelijk punt eigendigen. Bij de reele ontwikkeling stijgt de huurprijs licht en dalen de kooplasten zelfs onder het niveau van Aanvangslasten kopers en huurders Woningmarktcijfers.nl Bestaande koopwoning Huurwoning Koop na inflatie + 0,5 KV Huur na inflatie 2% Op basis van gemiddelde koopsom incl. k.k., netto hypotheekrente en eigenaarslasten 25 Woningmarktrapport Nederland 2014 Woningmarktcijfers.nl

Koopsom per maand, Nederland 2012-2013

Koopsom per maand, Nederland 2012-2013 Persbericht Woningmarktcijfers.nl, Heerlen 21-01-2014 Nederlandse woningmarkt stabiel in tweede halfjaar 2013 De gemiddelde koopsom van de door het Kadaster geregistreerde woningtransacties kwam in december

Nadere informatie

Woningmarktrapport Nederland

Woningmarktrapport Nederland 2013 Woningmarktrapport Nederland Woningmarktcijfers.nl, Leo van de Pas Woningmarktrapport Nederland 2013 Analyse en cijfers over de woningmarktontwikkelingen in 2013 Voorwoord Woningmarktcijfers.nl levert

Nadere informatie

Gemiddelde koopsom per regio Limburg 2014

Gemiddelde koopsom per regio Limburg 2014 Prima herstel woningmarkt in 2014. Ook in is het herstel op de woningmarkt in 2014 prima verlopen. De gemiddelde koopsom steeg in vergelijking met het gehele jaar 2013 met 3,9% tot 186.700. Dit blijkt

Nadere informatie

Woningtransacties per maand, Nederland 2013-2015

Woningtransacties per maand, Nederland 2013-2015 Uitstekend eerste halfjaar 2015 Nederlandse woningmarkt De Nederlandse woningmarkt heeft een prima eerste half jaar achter de rug. In de eerste 6 maanden van 2015 werden door het Kadaster 75.249 woningtransacties

Nadere informatie

Woningmarkt Nederland Analyse e halfjaar, Woningmarktcijfers.nl

Woningmarkt Nederland Analyse e halfjaar, Woningmarktcijfers.nl Woningmarkt Nederland Analyse 2013 1 e halfjaar, Woningmarktcijfers.nl Fors minder woningtransacties De woningmarkt laat in de eerste zes maanden van 2013 nog geen teken van herstel zien. In deze periode

Nadere informatie

Woningtransacties per kwartaal Nederland

Woningtransacties per kwartaal Nederland Woningtransacties op niveau 2008, koopsom slechts 10% onder topjaar De Nederlandse woningmarkt draait op volle toeren. In de eerste negen maanden van 2015 zijn door het Kadaster 125.859 woningtransacties

Nadere informatie

Nederland - gemiddelde koopsom per kwartaal

Nederland - gemiddelde koopsom per kwartaal 2008-1 2008-2 2008-3 2008-4 2009-1 2009-2 2009-3 2009-4 2010-1 2010-2 2010-3 2010-4 2011-1 2011-2 2011-3 2011-4 2012-1 2012-2 2012-3 2012-4 2013-1 2013-2 2013-3 2013-4 2014-1 2014-2 Halfjaarbericht Woningmarktcijfers.nl,

Nadere informatie

ANALYSE WONINGMARKT NEDERLAND 2008

ANALYSE WONINGMARKT NEDERLAND 2008 ANALYSE WONINGMARKT NEDERLAND 2008 Maart 2009 Woonplein Limburg BV Postbus 2555 6401 DB Heerlen T 045 40 40 250 F 045 40 40 252 E info@woonpleinlimburg.nl 2 VOORWOORD Evenals voorgaande jaren presenteert

Nadere informatie

Gemiddelde koopsom bestaande woningen Nederland

Gemiddelde koopsom bestaande woningen Nederland Uitstekend 2016 voor de Nederlandse woningmarkt De Nederlandse woningmarkt heeft een uitstekend jaar achter de rug. De gemiddelde koopsom is uitgekomen op 243.837, een stijging van 5,9% in vergelijking

Nadere informatie

KORTE ANALYSE KOOPWONINGMARKT NEDERLAND

KORTE ANALYSE KOOPWONINGMARKT NEDERLAND KORTE ANALYSE KOOPWONINGMARKT NEDERLAND - 2006 WONINGMARKTCIJFERS.NL ONDERDEEL VAN WOONPLEIN LIMBURG BV Postbus 2555 6401 DB Heerlen Telefoon: (045) 40 40 250 Fax: (045) 40 40 252 Website: www.woningmarktcijfers.nl

Nadere informatie

Woningmarktcijfers Nederland derde kwartaal 2008

Woningmarktcijfers Nederland derde kwartaal 2008 Woningmarktcijfers Nederland derde kwartaal 2008 In dit kwartaalbericht van Woningmarkcijfers.nl de volgende onderwerpen: - prijsontwikkelingen en transacties september - prijsontwikkelingen en transacties

Nadere informatie

Gemiddelde koopom bestaande woningen Limburg

Gemiddelde koopom bestaande woningen Limburg Hoe gaat het nu echt met de se woningmarkt? Over de woningmarkt doen vele verhalen de ronde en er wordt dagelijks wel over geschreven. Het gaat weer goed met de woningmarkt, in veel gebieden zelfs zo goed

Nadere informatie

e kwartaal. Rapport gemeente Bloemendaal. Inhoud rapport:

e kwartaal. Rapport gemeente Bloemendaal. Inhoud rapport: Rapport gemeente Bloemendaal 2010 1 e kwartaal Inhoud rapport: Prijsontwikkeling per kwartaal Transacties op kwartaalbasis Prijsontwikkeling op jaarbasis Transacties op jaarbasis Verdeling naar koopsomklassen

Nadere informatie

Woningmarktcijfers 4e kwartaal 2012

Woningmarktcijfers 4e kwartaal 2012 7 januari 2013 NVM Data & Research Niveau (t.o.v.) 2012-3 (t.o.v.) 2011-4 Opmerking Aantal transacties 25.031 + 31,8% +13,9% Gemiddelde verandering t.o.v. 3 e kwartaal: +3,1%. Totale markt naar schatting

Nadere informatie

Gemiddelde koopom bestaande woningen LB

Gemiddelde koopom bestaande woningen LB Prima resultaten voor se woningmarkt De gemiddelde koopsom die voor bestaande koopwoningen in 2016 is betaald is uitgekomen op 199.165. Dit is een stijging van 3,8% in vergelijking met 2015. De gemiddelde

Nadere informatie

Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2007

Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2007 Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2007 De prijs van de gemiddelde verkochte woning stijgt met 1,2% in het 4 e kwartaal van 2007. De stijging van de prijs per m 2 is met 0,3% veel lager. De stijging

Nadere informatie

Vastgoedbericht juni 2008

Vastgoedbericht juni 2008 Vastgoedbericht juni 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex en het aantal verkochte

Nadere informatie

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2014-Q4

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2014-Q4 NVM-Betaalbaarheidsanalyse 2000-Q1 tot en met 2014-Q4 NVM Data & Research 15 januari 2015 1 Samenvatting De (theoretische) betaalbaarheidsindex maakt in het vierde kwartaal van 2014 nog steeds een opwaartse

Nadere informatie

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2012-Q1

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2012-Q1 NVM-Betaalbaarheidsanalyse 2000-Q1 tot en met 2012-Q1 NVM Data & Research 2 april 2012 Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 3 2 Inleiding: beschrijving van de gebruikte betaalbaarheidsindicatoren en grafieken...

Nadere informatie

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2014-Q3

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2014-Q3 NVM-Betaalbaarheidsanalyse 2000-Q1 tot en met 2014-Q3 NVM Data & Research 9 oktober 2014 1 Samenvatting De (theoretische) betaalbaarheidsindex maakt in het derde kwartaal van 2014 een zeer sterke opwaartse

Nadere informatie

Woningmarktcijfers: huidige stand van zaken & blik op de toekomst. Pieter van Santvoort, 15 april 2014 @pmjvansantvoort

Woningmarktcijfers: huidige stand van zaken & blik op de toekomst. Pieter van Santvoort, 15 april 2014 @pmjvansantvoort Woningmarktcijfers: huidige stand van zaken & blik op de toekomst Pieter van Santvoort, 15 april 2014 @pmjvansantvoort Onze diensten Van Santvoort Makelaars helpt al sinds 1976 bij transacties van: Bestaande

Nadere informatie

Stijging woningoverdrachten

Stijging woningoverdrachten Stijging woningoverdrachten Positieve noot: meer transacties In het tweede kwartaal wisselden 34.628 woningen van eigenaar, een stijging van 17,3% ten opzichte van een jaar geleden. Op jaarbasis gaat het

Nadere informatie

Woningmarktrapport Nederland

Woningmarktrapport Nederland 2012 Woningmarktrapport Nederland Leo van de Pas Analyse en achtergronden cijfers en crisis op de woningmarkt Pasgoed BV, L.P.M. (Leo) van de Pas 5 februari 2013 1 Voorwoord Pasgoed levert via op kwartaalbasis

Nadere informatie

Starters op de koopwoningmarkt na de crisis

Starters op de koopwoningmarkt na de crisis Starters op de koopwoningmarkt na de Samenvatting Tijdens de deed het Kadaster onderzoek naar starters op de koopwoningmarkt. Nu de koopwoningmarkt aantrekt en de prijzen stijgen, is de vraag hoe koopstarters

Nadere informatie

Kwartaalbericht Woningmarkt

Kwartaalbericht Woningmarkt Markt voor bestaande woningen Woningprijzen dalen verder De prijzen voor bestaande koopwoningen zijn in het derde kwartaal van 211 voor het vierde achtereenvolgende kwartaal gedaald. Op basis van de index

Nadere informatie

e kwartaal. Woningmarktrapport provincie Utrecht. Inhoud rapport:

e kwartaal. Woningmarktrapport provincie Utrecht. Inhoud rapport: Woningmarktrapport provincie Utrecht 2007 4 e kwartaal Inhoud rapport: Prijsontwikkeling per kwartaal Transacties op kwartaalbasis Prijsontwikkeling op jaarbasis Transacties op jaarbasis Verdeling naar

Nadere informatie

e kwartaal. Rapport regio Achterhoek. Inhoud rapport:

e kwartaal. Rapport regio Achterhoek. Inhoud rapport: Rapport regio 2014 4 e kwartaal Inhoud rapport: Prijsontwikkeling per kwartaal Transacties op kwartaalbasis Prijsontwikkeling op jaarbasis Transacties op jaarbasis Verdeling naar koopsomklassen Transacties

Nadere informatie

Kwartaalbericht Woningmarkt

Kwartaalbericht Woningmarkt Markt voor bestaande woningen Woningprijzen dalen minder snel In het eerste kwartaal van 212 daalden de prijzen op basis van de prijsindex bestaande koopwoningen van het CBS/Kadaster met 1,% op kwartaalbasis.

Nadere informatie

Gemiddelde verkoopprijs woonhuizen stijgt in 2004 (daling in het 4 e kwartaal)

Gemiddelde verkoopprijs woonhuizen stijgt in 2004 (daling in het 4 e kwartaal) Persbericht In de bijlagen is een uitsplitsing per woningtype opgenomen! Datum Gemiddelde verkoopprijs woonhuizen stijgt in (daling in het 4 e kwartaal) De gemiddelde verkoopprijs van woonhuizen is in

Nadere informatie

Trends op de markt van koopwoningen en de hypotheekmarkt: verleden, heden en toekomst

Trends op de markt van koopwoningen en de hypotheekmarkt: verleden, heden en toekomst Trends op de markt van koopwoningen en de hypotheekmarkt: verleden, heden en toekomst Peter Boelhouwer 17-09-2015 Delft University of Technology Challenge the future Inhoud Was de crisis op de Nederlandse

Nadere informatie

Verkoop door woningcorporaties

Verkoop door woningcorporaties 2 14 Ruim 22.000 corporatiewoningen verkocht Vanaf 199 tot en met de eerste helft van 14 hebben de woningcorporaties ruim 22.000 bestaande woningen verkocht aan particulieren. Het aantal verkopen kwam

Nadere informatie

HYPOTHEEK INDEX 2E KWARTAAL 2016

HYPOTHEEK INDEX 2E KWARTAAL 2016 HYPOTHEEK INDEX 2E KWARTAAL 2016 De Hypotheek Index geeft ieder kwartaal inzicht in het consumentengedrag op het gebied van hypotheken. De kerncijfers zijn afkomstig van De Hypotheker die met ruim 10 procent

Nadere informatie

Voorspellingen Rabobank, absolute koopsom Nederland. Woningmarktcijfers.nl

Voorspellingen Rabobank, absolute koopsom Nederland. Woningmarktcijfers.nl Huizenprijzen niet te voorspellen Banken zijn de afgelopen jaren niet in staat gebleken betrouwbare voorspellingen over de ontwikkeling van de huizenprijzen te doen. Dat stelt Woningmarktcijfers.nl na

Nadere informatie

Vastgoedbericht december 2009

Vastgoedbericht december 2009 Vastgoedbericht december 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex, het aantal verkochte

Nadere informatie

Gemiddelde koopsom augustus stijgt met 3,19%

Gemiddelde koopsom augustus stijgt met 3,19% 24 tember 20 Gemiddelde koopsom ustus stijgt met 3,19% Woningwaarde-index Kadaster ustus stijgt naar 298.8 De Woningwaarde-index van het Kadaster is in de maand ustus 298,8 tegeer 295,6 in i 20. Een stijging

Nadere informatie

Bijlage I: Woningmarktcijfers 3 e kwartaal 2008

Bijlage I: Woningmarktcijfers 3 e kwartaal 2008 Bijlage I: Woningmarktcijfers 3 e kwartaal 2008 De prijs van de gemiddelde verkochte woning daalt met -0,3% licht in het 3 e kwartaal van 2008. De prijs per m 2 stijgt daarentegen licht met 0,3%. De prijsontwikkeling

Nadere informatie

Vastgoedbericht november 2008

Vastgoedbericht november 2008 22 december 20 Vastgoedbericht november 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex,

Nadere informatie

Vastgoedbericht november 2010

Vastgoedbericht november 2010 21 december 20 Vastgoedbericht november 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex,

Nadere informatie

Memo. Algemeen. jm.van.geet@mvgm.nl. Marktontwikkelingen rapportage

Memo. Algemeen. jm.van.geet@mvgm.nl. Marktontwikkelingen rapportage Aan Memo Behandeld door MVGM Vastgoedtaxaties / +31(0)33 464 02 97 E-mail jm.van.geet@mvgm.nl Datum Kwartaal 3 van 2011 Stationsplein 121 Postbus 442 3800 AK Amersfoort T +31(0)33 464 02 97 F +31(0)33

Nadere informatie

Gemeente Heerlen. 3e kwartaal 2015

Gemeente Heerlen. 3e kwartaal 2015 Gemeente Heerlen 3e kwartaal 2015 Copyright Kennis van de woningmarkt bepalend voor beleid Over Woningmarktcijfers.nl Als overheid of marktpartij wilt u graag op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen

Nadere informatie

Vastgoedbericht december 2010

Vastgoedbericht december 2010 Vastgoedbericht december 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex, het aantal verkochte

Nadere informatie

Vastgoedbericht oktober 2008

Vastgoedbericht oktober 2008 21 november 20 Vastgoedbericht oktober 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex en

Nadere informatie

Wie kopen er hypotheekloos?

Wie kopen er hypotheekloos? 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Wie kopen er hypotheekloos? Auteurs: Frank van der Harst, Paul de Vries Datum: 28 juni 2017

Nadere informatie

Risicogebied Groningen. 3 e kwartaal 2016

Risicogebied Groningen. 3 e kwartaal 2016 Risicogebied Groningen 3 e kwartaal 2016 Copyright Kennis van de woningmarkt bepalend voor beleid Als overheid of marktpartij wilt u graag op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen op de woningmarkt.

Nadere informatie

HYPOTHEEK INDEX 4E KWARTAAL 2016

HYPOTHEEK INDEX 4E KWARTAAL 2016 HYPOTHEEK INDEX 4E KWARTAAL 2016 De Hypotheek Index geeft ieder kwartaal inzicht in het consumentengedrag op het gebied van hypotheken. De kerncijfers zijn afkomstig van De Hypotheker, de grootste onafhankelijke

Nadere informatie

Betaalbaarheid van de woonlasten

Betaalbaarheid van de woonlasten Betaalbaarheid van de woonlasten De betaalbaarheid van de woonlasten is tussen 2012 en 2014 flink toegenomen: afhankelijk van het type woning is de consument netto tussen de 5,2% en 10,1% minder aan zijn

Nadere informatie

Regionale Analyse Regio 71 Eindhoven eo. 4e kwartaal 2013

Regionale Analyse Regio 71 Eindhoven eo. 4e kwartaal 2013 Regionale Analyse Regio 71 Eindhoven eo 4e kwartaal 2013 NVM Data & Research 9-1-2014 Gebiedsindeling: Regio 71 Eindhoven eo Gemeenten: Waarvan de plaatsen: Best Alle plaatsen Eindhoven Alle plaatsen Nuenen

Nadere informatie

Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2008

Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2008 Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2008 De prijs van de gemiddelde verkochte woning stijgt met 0,4% in het 1e kwartaal van 2008. De stijging van de prijs per m2 is met 0,7% iets hoger. De stijging

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam. 2e kwartaal 2016

Gemeente Amsterdam. 2e kwartaal 2016 Gemeente e kwartaal 06 Copyright Kennis van de woningmarkt bepalend voor beleid Over Woningmarktcijfers.nl Als overheid of marktpartij wilt u graag op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen op de

Nadere informatie

Woningmarktcijfers 1e kwartaal 2013

Woningmarktcijfers 1e kwartaal 2013 8 april 2013 NVM Data & Research Niveau (t.o.v.) 2012-4 (t.o.v.) Opmerking Aantal transacties 17.577-30,3% - 6,4% Gemiddelde verandering t.o.v. 4 e kwartaal: -8,5%. Totale markt naar schatting 23.750 woningen.

Nadere informatie

januari 2007 Woningwaarde-index Kadaster (Nederland alle woningen jan 1995 = 100)

januari 2007 Woningwaarde-index Kadaster (Nederland alle woningen jan 1995 = 100) Persbericht Datum 14 20 augustus februari 2007 20 Gemiddelde koopsom januari stijgt met 2,21% Woningwaarde-index Kadaster januari stijgt tot 290,8 De Woningwaarde-index van het Kadaster is in de maand

Nadere informatie

UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE

UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE 3 E KWARTAAL 211 Gemaakt voor NVM Wonen Gemaakt door NVM Data & Research Inhoudsopgave 1 Introductie enquête... 3 1.1 Periode... 3 1.2 Respons... 3 2 Staat van de woningmarkt...

Nadere informatie

Hypotheek Index Q2 2017

Hypotheek Index Q2 2017 Hypotheek Index Q2 2017 De Hypotheker vergeleek de cijfers in 2017 met die van 2016. Sterke groei jonge huizenkopers Het aandeel jonge starters op de woningmarkt is in het tweede kwartaal van 2017 sterk

Nadere informatie

De Amsterdamse woningmarkt: voorzichtige stabilisatie

De Amsterdamse woningmarkt: voorzichtige stabilisatie De Amsterdamse woningmarkt: voorzichtige stabilisatie De problemen op de wereldwijde financiële markten hebben de economie inmiddels meer dan twee jaar in haar greep. Vanaf oktober 28 zijn de gevolgen

Nadere informatie

Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2009

Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2009 Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2009 De prijs van de gemiddelde verkochte woning daalt met -3,1% in het 1e kwartaal van 2009. De prijs per m2 daalt met -2,6%. De definitieve cijfers komen voor

Nadere informatie

Zeepbel of duurzaam herstel?

Zeepbel of duurzaam herstel? Zeepbel of duurzaam herstel? plus antwoorden op andere huizenmarktvragen, die u aan een econoom wilt stellen Marten van Garderen ING NL Economisch Bureau Hypothekencongres, 21 september 2017 De woningmarkt

Nadere informatie

2010-2012 SAMENVATTING

2010-2012 SAMENVATTING 2010-2012 SAMENVATTING Samenvatting De Regionale woningmarktmonitor 2010-2012 beschrijft de ontwikkelingen op de woningmarkt in het gebied binnen de driehoek Waalwijk, Oss en Boxtel. De kredietcrisis

Nadere informatie

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt Pagina 1 van 9 regio Den Haag april Regio Den Haag

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt Pagina 1 van 9 regio Den Haag april Regio Den Haag Sprekende Cijfers 2014-1 Woningmarkt regio Den Haag Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Woningmarkt Pagina 1 van 9 regio Den Haag april 2014 Regio Den Haag Inleiding Robert Kuiper Rudi van Wechem Voor u

Nadere informatie

Betaalbaarheid van de woonlasten

Betaalbaarheid van de woonlasten Betaalbaarheid van de woonlasten De betaalbaarheid van de woonlasten is tussen 2009 en 2013 flink toegenomen: afhankelijk van het type woning is de consument netto tussen de 16% en 21% minder aan zijn

Nadere informatie

Verlaging overdrachtsbelasting heeft positief effect

Verlaging overdrachtsbelasting heeft positief effect Verlaging overdrachtsbelasting heeft positief effect Door laag consumentenvertrouwen en schuldencrisis zijn kopers nog altijd schuw Aantal transacties stijgt in het derde kwartaal met 4% Banken moeten

Nadere informatie

Betaalbaarheid van de woonlasten

Betaalbaarheid van de woonlasten Betaalbaarheid van de woonlasten De betaalbaarheid van de woonlasten is tussen 2009 en 2014 flink toegenomen: afhankelijk van het type woning is de consument netto tussen de 16% en 23% minder aan zijn

Nadere informatie

Betaalbaarheid van de woonlasten

Betaalbaarheid van de woonlasten Betaalbaarheid van de woonlasten De betaalbaarheid van de woonlasten is tussen 2009 en 2014 flink toegenomen: afhankelijk van het type woning is de consument netto tussen de 18,8% en 23,1% minder aan zijn

Nadere informatie

Prijsbewegingen op de koopwoningmarkt

Prijsbewegingen op de koopwoningmarkt 6 4 2 0 1995-2 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010-4 -6 Prijsbewegingen op de koopwoningmarkt OTB-cursus :De Markt van Koopwoningen Paul de Vries /TUDelft 6 4 2 0

Nadere informatie

Bijlage I Analyse Woningmarkt

Bijlage I Analyse Woningmarkt NVM Bijlage I Analyse Woningmarkt 3e kwartaal 2010 NVM Data & Research 1-10-2010 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TRANSACTIES Aantal Verkopen Het totale aantal

Nadere informatie

Sprekende Cijfers 2014-4 Woningmarkt regio Noord-Holland. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q4 Woningmarkt Regio Noord-Holland

Sprekende Cijfers 2014-4 Woningmarkt regio Noord-Holland. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q4 Woningmarkt Regio Noord-Holland Sprekende Cijfers -4 Woningmarkt regio Noord-Holland Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Woningmarkt Regio Noord-Holland Pagina 1 van 49 regio Noord-Holland januari 2015 Sprekende Cijfers -4 Woningmarkt

Nadere informatie

Woningmarktcijfers 2e kwartaal Ger Jaarsma, 7 juli 2016

Woningmarktcijfers 2e kwartaal Ger Jaarsma, 7 juli 2016 Woningmarktcijfers 2e kwartaal 2016 Ger Jaarsma, 7 juli 2016 1 Inhoud De nieuwste woningmarktcijfers: landelijk Grote regionale verschillen Tweedeling op de markt: verkopersmarkten versus kopersmarkten

Nadere informatie

Sprekende Cijfers 2014-3 Woningmarkt regio Noord-Holland. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Regio Noord-Holland

Sprekende Cijfers 2014-3 Woningmarkt regio Noord-Holland. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Regio Noord-Holland Sprekende Cijfers -3 Woningmarkt regio Noord-Holland Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Woningmarkt Regio Noord-Holland Pagina 1 van 49 regio Amsterdam oktober Sprekende Cijfers -3 Woningmarkt regio Noord-Holland

Nadere informatie

Verkoop door woningcorporaties

Verkoop door woningcorporaties 34 Afspraken over verkoop van sociale huurwoningen Sinds 1998 worden in Amsterdam sociale huurwoningen verkocht. Aanleiding was de sterk veranderde samenstelling en woningbehoefte van de Amsterdamse bevolking.

Nadere informatie

U wordt van harte uitgenodigd om zoveel mogelijk een plaats in te nemen waar u deze tekst goed kunt lezen.

U wordt van harte uitgenodigd om zoveel mogelijk een plaats in te nemen waar u deze tekst goed kunt lezen. U wordt van harte uitgenodigd om zoveel mogelijk een plaats in te nemen waar u deze tekst goed kunt lezen. Presentatie Woningmarkt voor de regio Amsterdam / gemeente Amsterdam 1 maart 2012 Presentatie

Nadere informatie

Gemeente Aalten. 2e kwartaal 2016

Gemeente Aalten. 2e kwartaal 2016 Gemeente e kwartaal 6 Copyright Kennis van de woningmarkt bepalend voor beleid Over Woningmarktcijfers.nl Als overheid of marktpartij wilt u graag op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen op de

Nadere informatie

Marktontwikkeling koopwoningen

Marktontwikkeling koopwoningen 15 De Europese Schuldencrisis laat zijn sporen na In de vorige uitgave van WOON Amsterdam, najaar 2011, concludeerden we: Het is de onzekerheid over de toekomst die de markt afremt. Als het gaat om de

Nadere informatie

Analyse NVM openhuizendag

Analyse NVM openhuizendag Analyse NVM openhuizendag Gemaakt door: NVM Data & Research Datum: 1 juli 2011 Resultaten analyse Openhuizenbestand 26 maart 2011 Er doen steeds meer woningen mee aan de NVM-openhuizendag. Op 26 maart

Nadere informatie

Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2017 vs 2016

Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2017 vs 2016 MAAKT HET WAAR Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2017 vs 2016 Geldshop, onafhankelijk adviseur en bemiddelaar in consumptief krediet, heeft een grootschalig onderzoek gedaan naar leningaanvragen voor

Nadere informatie

Woningmarkt blijft aantrekken in tweede kwartaal

Woningmarkt blijft aantrekken in tweede kwartaal STRIKT EMBARGO tot dinsdag 15 juli 2014 10.00 uur! PERSBERICHT Aan Van : de financieel-economische redacties en vakpers : de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen Betreft : NVM

Nadere informatie

Woningmarkt in eerste kwartaal verder onder druk door scherpe financieringseisen

Woningmarkt in eerste kwartaal verder onder druk door scherpe financieringseisen Laagste verkoopaantallen sinds dieptepunt crisis Woningmarkt in eerste kwartaal verder onder druk door scherpe financieringseisen NVM wil dialoog met banken over doorgeschoten hypotheekeisen Nieuwe werkelijkheid

Nadere informatie

Prijzen dalen verder

Prijzen dalen verder Prijzen dalen verder Transactieprijzen dalen sneller In het tweede kwartaal van 212 zijn de transactieprijzen van bestaande koopwoningen verder gedaald. Op basis van de Prijsindex Bestaande Koopwoningen

Nadere informatie

Regionale Analyse Regio 62 Oss eo. 2e kwartaal 2013

Regionale Analyse Regio 62 Oss eo. 2e kwartaal 2013 Regionale Analyse Regio 62 Oss eo 2e kwartaal 2013 NVM Data & Research 11-7-2013 Gebiedsindeling: Regio 62 Oss eo Gemeenten: Waarvan de plaatsen: Oss Alle plaatsen Maasdonk Alle plaatsen Landerd Alle plaatsen

Nadere informatie

Woningmarktrapport 4e kwartaal 2015. Gemeente Amsterdam

Woningmarktrapport 4e kwartaal 2015. Gemeente Amsterdam Woningmarktrapport 4e kwartaal 215 Gemeente Amsterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 3 Aantal verkocht 25 2 15 1 5 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 1e kwartaal

Nadere informatie

Rapport VBO Woonindex. Kwartaalrapportage, eerste kwartaal 2009

Rapport VBO Woonindex. Kwartaalrapportage, eerste kwartaal 2009 Rapport VBO Woonindex Kwartaalrapportage, eerste kwartaal 2009 inleiding Vanaf het tweede kwartaal van 2004 publiceert VBO Makelaar ieder kwartaal de VBO Woonindex. De VBO Woonindex meet de stemming van

Nadere informatie

Hypotheek Index Q1 2017

Hypotheek Index Q1 2017 Hypotheek Index Q1 2017 De Hypotheker vergeleek de cijfers in 2017 met die van 2016. Ontwikkeling rentevaste periode Ten opzichte van een jaar geleden wint een hypotheek met een rentevaste periode van

Nadere informatie

Woningmarkt krabbelt langzaam op in vierde kwartaal

Woningmarkt krabbelt langzaam op in vierde kwartaal Aantal woningverkopen bijna 5 procent hoger Woningmarkt krabbelt langzaam op in vierde kwartaal Voor 2010 prognose: geen prijsstijging Dure segment blijft moeizaam Nieuwegein, 14 januari In het vierde

Nadere informatie

Bijlage I Analyse Woningmarkt

Bijlage I Analyse Woningmarkt NVM Bijlage I Analyse Woningmarkt 2e kwartaal 2010 NVM Data & Research 8-7-2010 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TRANSACTIES Aantal Verkopen Het totale aantal

Nadere informatie

Regionale Analyse Regio 71 Eindhoven eo. 3e kwartaal 2013

Regionale Analyse Regio 71 Eindhoven eo. 3e kwartaal 2013 Regionale Analyse Regio 71 Eindhoven eo 3e kwartaal 2013 NVM Data & Research 10-10-2013 Gebiedsindeling: Regio 71 Eindhoven eo Gemeenten: Waarvan de plaatsen: Best Alle plaatsen Eindhoven Alle plaatsen

Nadere informatie

Stimuleren koopmarkt

Stimuleren koopmarkt Stimuleren koopmarkt Sinds 2008 zit de huizenmarkt in het slop. Dat jaar markeert een scherpe daling in het aantal transacties en was het begin van een neerwaartse ontwikkeling van de transactieprijzen.

Nadere informatie

Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2008

Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2008 1998-2 1998-4 1999-2 1999-4 2000-2 2000-4 2001-2 2001-4 2002-2 2002-4 2003-2 2003-4 2004-2 2004-4 2005-2 2005-4 2006-2 2006-4 2007-2 2007-4 2008-2 2008-4 Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2008

Nadere informatie

Woningmarktmonitor provincie Gelderland: ontwikkelingen koop- en huurmarkt

Woningmarktmonitor provincie Gelderland: ontwikkelingen koop- en huurmarkt DATUM 7 maart 2017 PROJECTNUMMER 3000.110/G OPDRACHTGEVER Provincie Gelderland Woningmarktmonitor provincie Gelderland: ontwikkelingen koop- en huurmarkt Inleiding In 2015 heeft de provincie Gelderland

Nadere informatie

Verkoop nieuwbouwwoningen opnieuw lager Monitor Nieuwe Woningen Q2 2011 Cijfers en analyses

Verkoop nieuwbouwwoningen opnieuw lager Monitor Nieuwe Woningen Q2 2011 Cijfers en analyses Verkoop nieuwbouwwoningen opnieuw lager Monitor Nieuwe Woningen Q2 2011 Cijfers en analyses In het tweede kwartaal van 2011 is het aantal verkochte nieuwbouwwoningen gezakt naar circa 4.900 (zie figuur

Nadere informatie

Inhoud. amsterdam woon. inhoud

Inhoud. amsterdam woon. inhoud Afspraken over verkoop van sociale huurwoningen Sinds 1998 worden in Amsterdam sociale huurwoningen verkocht. Aanleiding was de sterk veranderde samenstelling en woningbehoefte van de Amsterdamse bevolking.

Nadere informatie

ONTWIKKELING KOOPMARKT DEN HAAG EN HAAGLANDEN, 1 e helft 2009 EN 3 E KWARTAAL 2009

ONTWIKKELING KOOPMARKT DEN HAAG EN HAAGLANDEN, 1 e helft 2009 EN 3 E KWARTAAL 2009 Onderzoeksrapport Directie Beleid, Stafafdeling Onderzoek ONTWIKKELING KOOPMARKT DEN HAAG EN HAAGLANDEN, 1 e helft 2009 EN 3 E KWARTAAL 2009 COLOFON Uitgave Gemeente Den Haag DSO / Beleid / Onderzoek December

Nadere informatie

DE WOX 1E KWARTAAL 2008

DE WOX 1E KWARTAAL 2008 DE WOX 1E KWARTAAL 2008 Zowel prijsdalingen als forse prijsstijgingen op gemeentelijk niveau begin 2008 Delft, mei In het afgelopen kwartaal is de gemiddelde woningprijs met 3,7% gestegen ten opzichte

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010)

Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010) Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010) Uit de landelijke pers: Economie groet met 2,1% Voorzichtig herstel aantal banen Herstel uitzendmarkt Werkloosheid blijft afnemen

Nadere informatie

: Marktontwikkeling gemeente Mill en St. Hubert en regio Noordoost Brabant

: Marktontwikkeling gemeente Mill en St. Hubert en regio Noordoost Brabant 1024.87-N3 NOTITIE versie: 2-10-2013 Aan Van : Gemeente Mill en Sint Hubert : Gloudemans, G. Schol Datum : 2 oktober 2013 Onderwerp : Marktontwikkeling gemeente Mill en St. Hubert en regio Noordoost Brabant

Nadere informatie

Marktontwikkeling koopwoningen

Marktontwikkeling koopwoningen 0,0 0,2 0, 0, 0,10 0,0 0,00 9 Woningen worden weer verkocht als (te) warme broodjes De verkoopquote is sinds het vierde kwartaal van 1 gestegen van % naar 2%, een stijging van procentpunten. De verkoopquote

Nadere informatie

Woningmarktontwikkelingen landelijk en regionaal

Woningmarktontwikkelingen landelijk en regionaal Woningmarktontwikkelingen landelijk en regionaal Bouw en woonweken in Drenthe Platform Wonen Assen Paul de Vries Senior Woningmarkteconoom Rabobank Kennis en Economisch onderzoek 11 juni 2015 Agenda Actuele

Nadere informatie

3 Effect van varianten zoals door de VROM-raad gevraagd

3 Effect van varianten zoals door de VROM-raad gevraagd belastingsderving (saldo HRA en EWF) tot 13,8 miljard doen toenemen in 2011. Daarbij is geen rekening gehouden met het drukkende effect van de rentestijging op de prijs van de woningen. 3 Effect van varianten

Nadere informatie

Woningmarkt komt op stoom

Woningmarkt komt op stoom PERSBERICHT Van : de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen Betreft : NVM woningmarktcijfers 2 e kwartaal 2015 Datum : Nieuwegein, 9 juli 2015 Ook buiten stedelijk gebied begint

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 40/2014 Datum : 18 maart 2014 B&W datum : 18 maart 2014 Portefeuillehouder : T.M.M. Kok Onderwerp : Stand van zaken Woningbouwplanning tot 2025 Aanleiding We monitoren

Nadere informatie

Woningmarktrapport 3e kwartaal 2015. Gemeente Rotterdam

Woningmarktrapport 3e kwartaal 2015. Gemeente Rotterdam Woningmarktrapport 3e kwartaal 215 Gemeente Rotterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 9 Aantal verkocht 8 7 6 5 4 3 2 1 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e kwartaal

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de stadsdelen

Ontwikkelingen in de stadsdelen 21 14 In de eerste drie kwartalen van 14 is het totaal aantal transacties met een stijging van 4% sterk toegenomen ten opzichte van de eerste drie kwartalen van 1. De markt lijkt bezig met een sterke opleving.

Nadere informatie

Perspectief voor de markt van koopwoningen

Perspectief voor de markt van koopwoningen Perspectief voor de markt van koopwoningen Harry van der Heijden OTB Research Institute for the Built Environment / TU Delft Delft University of Technology Challenge the future Agenda Het oude verdienmodel

Nadere informatie