Afkortingen voor onze locatie die u in documentatie kunt tegenkomen zijn: AKL of GWA.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Afkortingen voor onze locatie die u in documentatie kunt tegenkomen zijn: AKL of GWA."

Transcriptie

1 Locatie WEST 1 Datum: 2 september September 2008.Geuzencollege is van kracht! We zijn in de lucht! En hoe! De eerste kennismaking van uw kind met de klassenmentor en de schoolleiding heeft vandaag plaatsgevonden. De sterkste vakantieverhalen zijn de revue weer gepasseerd en de eerste afspraken zijn gemaakt. De leerlingen en wij zijn weer in de baan! Klaar voor een mooi schooljaar met elkaar en voor elkaar. De ambities zijn hoog gespannen in een schoolgebouw waarin weer een aantal herinrichtingprojecten in de zomervakantie zijn afgerond. Wij hebben er zin in uw kind verder op weg te helpen in een ambiance die onderwijs uitstraalt! Het Geuzencollege gaat aan de slag! In deze eerste Nieuwsbrief treft u een heleboel informatie, die voor de komende tijd voor u van belang is om te weten. Het is verstandig om de nieuwsbrieven te bewaren bij de informatiegids , die uw kind vandaag ook heeft meegekregen. Een nieuw adres, een nieuwe naam! De nieuwe naam van onze school is: GeuzenCollege, Christelijke school voor breed VMBO. De school maakt onderdeel uit van de Lentiz onderwijsgroep. Het postadres van onze school: Ary Koplaan 3c, 3132 AA Vlaardingen. Afkortingen voor onze locatie die u in documentatie kunt tegenkomen zijn: AKL of GWA. Voor de goede orde alvast een aantal belangrijke zaken op een rijtje voor uw agenda Di 2 sept : Start introductie bij de klassenmentor. : Nieuwsbrief 1 naar de ouders; leerlingen ontvangen uitnodiging voor ouderavonden. Di 9 sept : Oudercontact voor ouders nieuwe brugklassen met klassenmentor Wo 10 sept : Start brugklaskamp klas 1. Einde: 12 sept. Di 23 sept : Kennismakingsavond klas 2; aanvang uur. Ma 29 sept : Schoolfotograaf locatie Arie Koplaan (AKL). : 1 e vergadering Leerlingenraad: schoolleiding + klassenvertegenwoordigers. Vr 3 okt : Ouders ontvangen studiekaart 1: cijferoverzicht van alle toetsresultaten. Di 7 okt : Schoolleiding Arie Koplaan in gesprek met de ouderraad. : Project Pest jij? Ik niet! van start in klas 1. Vr 17 okt : Nieuwsbrief 2 naar de ouders. Za 18 okt : Start Herfstvakantie; einde herfstvakantie zondag 26 okt. Personele zaken; met wie krijgt uw kind te maken in de school? De volgende medewerkers zijn er in de school om voor uw kind vorm te geven aan het onderwijs en aan de begeleiding of hebben een taak in de organisatie van de dagelijkse gang van zaken. Mevr. Hendriks docent Engels, Nederlands

2 Mevr. Hogeweg docent muziek Mevr. Izelaar docent Nederlands, wiskunde, economie Mevr. Lammerts van Bueren docent beeldende technieken, verzorging Mevr. Lieuw docent Nederlands, Engels, Mens & maatschappij Mevr. Meerman docent Duits, wiskunde, informatica Mevr. Nahar docent Natuurkunde, biologie, wiskunde Mevr. Stoevelaar docent biologie, levensbeschouwing, lichamelijke oefening vertrouwenspersoon en leerlingbegeleider. Mevr. Treffers docent Frans Mevr. Weggelaar docent beeldende technieken Dhr. Brinkman docent lichamelijke opvoeding vertrouwenspersoon Dhr. Van Meijgaarden docent Nederlands, verzorging, Mens & maatschappij decaan: verantwoordelijk voor de sectorkeuzebegeleiding Dhr. Schlebaum docent Nederlands, levensbeschouwing zorgcoördinator: optimaliseert de begeleiding en organiseert de zorg aan uw kind. kernteamleider: verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding in het gebouw Arie Koplaan. Dhr. Sonneveldt docent Natuurkunde Mevr. Poot Dhr. Van der Linden Dhr. Sonneveldt Dhr. De Groot administratrice Arie Koplaan conciërge Arie Koplaan onderwijsassistent Arie Koplaan afdelingsdirecteur onderbouw: directielid verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in de beide onderbouwvestigingen Geuzencollege. Het is voor de ouders altijd fijn om te weten wie de klassenmentor is van hun kind. In onderstaand overzicht kunt u zien welke klas door welke mentor wordt aangestuurd. De mentor is in de school de eerste contactpersoon voor u als u zaken die uw kind aangaan wilt bespreken. De mentor zal vervolgens met uw vraag of opmerking aan de slag gaan in de school. Tevens mag u van de mentor verwachten dat hij/zij u op de hoogte houdt van de vorderingen die uw kind al dan niet maakt in de school. Klas Soort klas Aantal Mentor leerlingen 1f BBL/LWO 17 Mevr. Izelaar 1p KBL/GL/TL 21 Dhr. Van Meijgaarden 2f BBL/LWO 16 Mevr. Nahar 2g BBL/LWO 16 Mevr. Lieuw 2p BBL/KBL 23 Mevr. Meerman 2q KBL/GL/TL 23 Mevr. Stoevelaar Het boekenpakket; de firma IDDINK Als het allemaal zo is gegaan als gepland dan is uw kind nu in het bezit van een boekenpakket dat hoort bij zijn/haar klas en opleiding. Als in het leveren van de boeken onverhoopt toch een probleem is ontstaan is het van groot belang dat u z.s.m contact opneemt met de firma Iddink, de boekenleverancier. Digitaal is dat het snelst via de site Als er helemaal nog geen boeken zijn besteld dan wordt u verzocht heel snel contact op te nemen met de kernteamleider Dhr. Schlebaum. Hij kan u de inlogcode van school en het juiste pakketnummer melden waarmee u uw bestelling bij Iddink dan alsnog digitaal kunt doen. Iddink heeft u een factuur gestuurd van 391,- In deze factuur is opgenomen een bedrag van 75,- borg, u ontvangt dat deel terug als de boeken aan het einde van het cursusjaar

3 weer keurig en verzorgd worden ingeleverd op school. Het bedrag van 316,- is het bedrag voor het gebruik van de schoolboeken; dit bedrag schiet u voor aan de firma Iddink want in december 2008 krijgt u dit bedrag op uw rekening gestort door de overheid (Informatie Beheer Groep). Zo wordt door onze school nu al vorm gegeven aan het idee van gratis schoolboeken, het project waar de overheid zo mee in de weer is. Cursuskosten Naast de boekenfactuur van Iddink ontvangt u van de school nog een factuur voor de verplichte cursuskosten. In deze kosten zijn voorzieningen opgenomen die niet kunnen worden ondergebracht in het boekenpakket. Een aantal vakspecifieke hulpmiddelen, een aantal veiligheidsvoorzieningen, beroepskeuze testen en de sector oriëntatie alsmede de ongevallenverzekering worden hier mee bekostigd. Ook de kosten voor de kleding voor het vak Lichamelijke Opvoeding (klas 1), de tekenetui (klas 1), kosten brugklaskamp (klas 1) en de locker worden in deze verplichte cursuskosten verrekend. Ook de vrijwillige ouderbijdrage van 30,- worden met een factuur van de HollandAccentOnderwijsGroep aan u voorgelegd om te voldoen. Wellicht heeft u over deze schoolkosten inmiddels in de vakantie al een schrijven ontvangen. Kennismakingsavond klas 1, dinsdag 9 september Vandaag heeft uw zoon of dochter een brief meegekregen waarmee u nadrukkelijk uitgenodigd wordt voor een eerste persoonlijk mentorcontact met de mentor van uw kind in klas 1. Tijdens deze avond wordt u in een 10-minuten gesprek in de gelegenheid gesteld persoonlijk kennis te maken met de begeleiders van de brugklassen. Kennismakingsavond klas 2, dinsdag 23 september Vandaag heeft uw zoon of dochter een brief meegekregen waarmee u nadrukkelijk uitgenodigd wordt voor de kennismakingsavond voor de ouders van de leerlingen van klas 2. Tijdens deze avond heeft u de gelegenheid kennis te maken met de klassenmentor van uw kind maar ook wordt u tijdens deze bijeenkomst op de hoogte gesteld van de gang van zaken die betrekking hebben op de sectorkeuze. De keuze van de beroepsrichting is een van de belangrijkste vraagstukken die we in klas 2 vorm moeten geven. We doen dat graag samen met u en we zien dus uit naar uw komst! Studiekaarten In het cursusjaar kunt u 9 studiekaarten tegemoet zien. Deze overzichten van de behaalde beoordelingen van de door uw kind gemaakte toetsen ontvangt u via uw zoon of dochter op de data die in de nieuwsbrieven worden genoemd. Op deze overzichten zal de klassenmentor geregeld aangeven hoe het met de ontwikkeling van uw kind lopende het cursusjaar is gesteld. De eerste studiekaart ontvangt u op vrijdag 3 oktober. De ouderraad Zoals u in de jaarplanning heeft kunnen zien bestaat er op onze locatie een actieve ouderraad. De leden van de raad spreken op gezette tijden met de schoolleiding over de gang van zaken in de school maar vooral wordt de ouderraad ingezet voor allerlei hand en spandiensten bij de verschillende activiteiten die er zich in zo n schooljaar voordoen. Wij zijn de ouderraad daarvoor zeer erkentelijk. Contactpersoon van de ouderraad is de secretaris, mevr. M. van Eijk. Roosterwijzigingen; groeps-sms. Het is een heel vervelend verschijnsel in het Voortgezet Onderwijs: de roosterwijziging Dit komt voor als een docent ziek is en er geen vervanging beschikbaar is. Het komt ook voor als het programma van een dag eens een andere invulling krijgt dan te doen gebruikelijk. Het is van groot belang dat uw zoon of dochter zich tijdig bewust is van de wijzigingen die zich op enig moment voordoen. Aan het einde van de dag hangt soms een

4 gewijzigd rooster voor de volgende dag al in de aula op het mededelingenbord. Ook staan de roosterwijzigingen op de website van de school. s Morgens kan uw kind ook voor het raam van de conciërgeloge kennis nemen van de eventuele wijzigingen in het rooster. Wanneer het een onverwachte wijziging betreft worden leerlingen hiervan zo snel als mogelijk telefonisch in kennis gesteld via een SMS-bericht op zijn/haar mobiele telefoon. De klassenmentor zal de voorwaarden hiervoor samen met de klas in orde brengen in de eerste schoolweek. Het is goed als ook u van deze sms-regeling op de hoogte bent, vandaar deze notitie in de eerste nieuwsbrief. Onderbouw locatie HOLY en onderbouwlocatie WEST In het gebouw HOLY doen we hetzelfde als op de onderbouw aan de Ary Koplaan: de leerjaren, de inrichting van het onderwijs en de soort klassen zijn identiek. De leerlingen hebben dezelfde lessentabel en hetzelfde boekenpakket, want het gebouw aan de Ary Koplaan is net als de locatie HOLY een instroomlocatie voor het hoofdgebouw op Geuzenplein 1, waar de bovenbouw gevestigd is. In de bovenbouw komen veel leerlingen in de traditioneel goed gefacilliteerde sectoren economie of Zorg/Welzijn terecht. Anderen gaan daar de Gemengde of Theoretische leerweg (MAVO) doen. Nieuw is dat sommige leerlingen zijn ingestroomd in de nieuwe opleidingen van de bovenbouw: Lifestile & Multimedia, Big Picture, Horeca & Commercie, of Sport & Welzijn. Dit zijn prachtige onderwijsprogramma s die een nieuw elan geven aan het Geuzencollege. Ook uw kind kan in de nabije toekomst in het derde leerjaar bij een normale studievoortgang in de onderbouw uitzien naar deze eigentijdse opleidingen. De begeleiding van de leerlingen De leerlingbegeleiding vinden wij heel belangrijk. Zowel in de onder- als in de bovenbouw. Bij de hulp die we aan de leerlingen geven kijken we in eerste instantie natuurlijk vooral naar de hoeveelheid zorg die de kinderen nodig hebben. Daarom houden we een paar klassen bewust wat kleiner omdat we dan beter in staat zijn om de leerlingen in de klas wat beter individueel te kunnen helpen. Ook werken we dit cursusjaar nadrukkelijker vanuit het principe minder handen voor de klas. Dat doen we door het aantal docenten in een klas zo klein mogelijk te houden door soms docenten verschillende lessen te laten verzorgen. Vooral de mentor zal in deze cursus veel contact uren hebben in de klas van uw kind Daarnaast krijgen de leerlingen de z.g. Accent-uren. Dat zijn uren die in het rooster staan, waarbij we naast de ingeroosterde docenten een extra docent vrijroosteren, zodat de groep leerlingen over wat meer docenten verdeeld kan worden. Daardoor wordt de groep wat kleiner en kunnen we in die kleinere groep zorg op maat geven aan de leerlingen die dat nodig hebben. Waar dat kan zal ook de remedial teacher ingeschakeld worden. De kinderen die de extra zorg niet nodig hebben, omdat het allemaal goed gaat, werken dan vrij zelfstandig aan extra opdrachten en/of aan huiswerk. Los hiervan hebben we ook de speciale trainingen als de Faalangstreductie- en de Goldsteintraining. Die begeleiding van de leerlingen is in de onderbouw het meest intensief. In de bovenbouw verwachten wij dat al die extra zorg de leerlingen zo goed geholpen heeft, dat ze het werk daar wat makkelijker zelfstandig aan kunnen, maar natuurlijk kennen we daar ook de Accent-uren en de bijzondere trainingen. De Overgangsnormen Zo aan het begin van de cursus is het goed om al te weten aan welke voorwaarden uw kind moet voldoen om volgend cursusjaar een leerjaar hoger te kunnen starten op hetzelfde niveau. Daarom is hierbij voor de beide leerjaren in de onderbouw voor alle niveau s de overgangsnorm toegevoegd. U kunt dan zelf steeds met de verschillende rapporten van uw kind controleren of hij/zij op koers ligt. Wij willen de ouders van klas 2 vooral wijzen op het slot van deze notitie, onderdeel VI.

5 Overgangsnormen VMBO. I. De overgangsnorm voor VMBO met LWO in klas 1 en klas 2 1. Het vierde rapport is het eindrapport en wordt samengesteld uit R1, R2 en R3 met de daartoe 2. De leerling is over als alle docenten op de rapportvergadering van mening zijn, dat de leerling voldoende vorderingen heeft gemaakt om met succes door te kunnen gaan in een volgende klas. 3. Als een leerling één, twee getelde vijven heeft en als er geen bijzondere dingen aan de hand zijn (of zijn geweest) zoals: langdurig schoolverzuim; intensievere pedagogische en/ of didactische begeleiding; psychosociale en/ of sociaal emotionele begeleiding; medische begeleiding; dan is die leerling in de regel zonder verdere bespreking over. 4. Bij meer dan acht getelde vijven doubleert de leerling, tenzij uit de bespreking blijkt dat de docenten toch voldoende basis aanwezig achten om met succes door te kunnen gaan in het volgende leerjaar. Daarbij kan de leeftijd van de leerling ook een rol spelen. 5. In alle overige gevallen wordt iedere leerling apart besproken. Daarbij staat het individuele belang van de leerling altijd voorop. 6. In die gevallen waarin verzuim groter is dan 300 lesuren, dan moet de leerling het leerjaar overdoen, tenzij uit de bespreking blijkt dat de docenten toch voldoende basis aanwezig achten om met succes door te kunnen gaan in het volgende leerjaar. Daarbij kan de leeftijd van de leerling ook een rol spelen. II. De overgang van klas 1 KBL/ BBL naar klas 2 Een paar begripsbepalingen vooraf: - Het vierde rapport is het eindrapport en wordt samengesteld uit R1, R2 en R3 met de daartoe - We spreken bij de normering over tekorten. Een leerling die geen onvoldoendes heeft, heeft geen tekorten. Als een leerling een 5 heeft dan spreken we van één tekort. Een 4 is twee tekorten. Een 3 is drie tekorten. Eén 5 en één 4 zijn dus ook 3 tekorten, etc. - Tevens hebben we het over de Gemengde/Theoretische Leerweg als GL/TL, de Kader Beroepsgerichte Leerweg als KBL en de Basis Beroepsgerichte Leerweg als BBL. - We hanteren het principe van het gericht bevorderen. Dat betekent dat we in eerste instantie kijken naar welk niveau in het opvolgende leerjaar de leerling het beste bevorderd kan worden. - Gericht bevorderen betekent niet dat een leerling niet kan doubleren. Bij een te groot aantal tekorten kan de rapportvergadering besluiten dat het in het belang van de leerling beter is om niet naar het volgende leerjaar bevorderd te worden. In dat geval moet de leerling het leerjaar overdoen. 1. Over naar klas 2 KBL 2. Over naar klas 2 GL/TL mits: gemiddelde cijfer is 8 of hoger en de vergadering komt tot een positief besluit (Deze leerlingen worden altijd besproken) 1. Over naar klas 2 GL/TL mits 2. Over naar klas 2 KBL mits - maximaal 2 tekorten en de vergadering komt tot een positief besluit 3. Over naar klas 2 BBL bij - meer dan 2 tekorten en de vergadering komt tot een positief besluit 4. Over naar ander onderwijs bij - meer dan 2 tekorten en de vergadering komt tot een positief besluit 5. Doubleren bij - meer dan 2 tekorten en de vergadering komt tot een positief besluit III. De overgang van klas 1 GL/ TL naar klas 2

6 - Het vierde rapport is het eindrapport en wordt samengesteld uit R1, R2 en R3 met de daartoe - Een paar begripsbepalingen vooraf: - We spreken bij de normering over tekorten. Een leerling die geen onvoldoendes heeft, heeft geen tekorten. Als een leerling een 5 heeft dan spreken we van één tekort. Een 4 is twee tekorten. Een 3 is drie tekorten. Eén 5 en één 4 zijn dus ook 3 tekorten, etc. - Tevens hebben we het over de Gemengde/Theoretische Leerweg als GL/TL en de Kader Beroepsgerichte Leerweg als KBL. - We hanteren het principe van het gericht bevorderen. Dat betekent dat we in eerste instantie kijken naar welk niveau in het opvolgende leerjaar de leerling het beste bevorderd kan worden. - Gericht bevorderen betekent niet dat een leerling niet kan doubleren. Bij een te groot aantal tekorten kan de rapportvergadering besluiten dat het in het belang van de leerling beter is om niet naar het volgende leerjaar bevorderd te worden. In dat geval moet de leerling het leerjaar overdoen. 1. Over naar klas 2 GL/ TL 2. Over naar klas 2 HAVO mits: gemiddelde cijfer is 8 en de vergadering komt tot een positief besluit (Deze leerlingen worden altijd besproken) 1. Over naar klas 2 GL/ TL mits - maximaal 3 tekorten, een gemiddelde van 6 en de vergadering komt tot een positief besluit 2. Over naar klas 2 HAVO mits: - gemiddelde cijfer is 8 en de vergadering komt tot een positief besluit 3. Over naar klas 2 KBL bij - meer dan 3 tekorten en/ of een gemiddelde lager dan 6 en de vergadering komt tot een positief besluit 4. Over naar een andere vorm van onderwijs bij - meer dan 3 tekorten en/ of een gemiddelde lager dan 6 en de vergadering komt tot een positief besluit. 5. Doubleren bij - meer dan 3 tekorten en de vergadering komt tot een positief besluit IV. De overgang van klas 2 KBL of BBL naar klas 3 - Het vierde rapport is het eindrapport en wordt samengesteld uit R1, R2 en R3 met de daartoe - Een paar begripsbepalingen vooraf: - We spreken bij de normering over tekorten. Een leerling die geen onvoldoendes heeft, heeft geen tekorten. Als een leerling een 5 heeft dan spreken we van één tekort. Een 4 is twee tekorten. Een 3 is drie tekorten. Eén 5 en één 4 zijn dus ook 3 tekorten, etc. - Tevens hebben we het over de Gemengde/Theoretische Leerweg als GL/TL, de Kader Beroepsgerichte Leerweg als KBL en de Basis Beroepsgerichte Leerweg als BBL. - We hanteren het principe van het gericht bevorderen. Dat betekent dat we in eerste instantie kijken naar welk niveau in het opvolgende leerjaar de leerling het beste bevorderd kan worden. - Gericht bevorderen betekent niet dat een leerling niet kan doubleren. Bij een te groot aantal tekorten kan de rapportvergadering besluiten dat het in het belang van de leerling beter is om niet naar het volgende leerjaar bevorderd te worden. In dat geval moet de leerling het leerjaar overdoen. Voor KBL leerlingen 1. Over naar klas 3 KBL 2. Over naar klas 3 GL/TL mits: (Deze leerlingen worden altijd besproken)

7 1. Over naar klas 3 GL/TL mits 2. Over naar klas 3 KBL mits - maximaal 3 tekorten en de vergadering komt tot een positief besluit 3. Over naar klas 3 BBL bij - meer dan 3 tekorten en de vergadering komt tot een positief besluit 4. Over naar ander onderwijs bij - meer dan 3 tekorten en de vergadering komt tot een positief besluit 5. Doubleren bij - meer dan 3 tekorten en de vergadering komt tot een positief besluit Voor BBL leerlingen: 1. Over naar klas 3 BBL 2. Over naar klas 3 KBL mits: Deze leerlingen worden altijd besproken 1. Over naar klas 3 KBL mits 2. Over naar klas 3 BBL mits - maximaal 4 tekorten en de vergadering komt tot een positief besluit 3. Over naar ander onderwijs bij - meer dan 4 tekorten en de vergadering komt tot een positief besluit 4. Doubleren bij - meer dan 4 tekorten en de vergadering komt tot een positief besluit N.B. - Wanneer een leerling in de eindrapportvergadering klas 2 besproken wordt zal de vraag van belang zijn of de tekorten ontstaan zijn bij vakken die terugkomen in de gekozen sector. - Daarnaast overwegen we nadrukkelijk of er door een bevordering naar een volgende klas op een lager niveau, door het wegvallen van een gezonde uitdaging, ernstige motivatie- en gedragsproblemen zijn te verwachten. Herexamens voor vakken kunnen dan wellicht alsnog zorgen voor een overgang naar een niveau, dat beter past bij de capaciteiten van de leerling. V. De overgang van klas 2 GL/ TL naar klas 3 - Het vierde rapport is het eindrapport en wordt samengesteld uit R1, R2 en R3 met de daartoe - Een paar begripsbepalingen vooraf: - We spreken bij de normering over tekorten. Een leerling die geen onvoldoendes heeft, heeft geen tekorten. Als een leerling een 5 heeft dan spreken we van één tekort. Een 4 is twee tekorten. Een 3 is drie tekorten. Eén 5 en één 4 zijn dus ook 3 tekorten, etc. - Tevens hebben we het over de Gemengde/Theoretische Leerweg als GL/TL en de Kader Beroepsgerichte Leerweg als KBL. - We hanteren het principe van het gericht bevorderen. Dat betekent dat we in eerste instantie kijken naar welk niveau in het opvolgende leerjaar de leerling het beste bevorderd kan worden. - Gericht bevorderen betekent niet dat een leerling niet kan doubleren. Bij een te groot aantal tekorten kan de rapportvergadering besluiten dat het in het belang van de leerling beter is om niet naar het volgende leerjaar bevorderd te worden. In dat geval moet de leerling het leerjaar overdoen. 1. Over naar klas 3 GL/ TL 2. Over naar klas 3 HAVO mits: - gemiddelde cijfer is 8 en de vergadering komt tot een positief besluit (Deze leerlingen worden altijd besproken)

8 1. Over naar klas 3 GL/ TL mits - maximaal 4 tekorten in ten hoogste 3 vakken, een gemiddelde van 6 en de vergadering komt tot een positief besluit 2. Over naar klas 3 HAVO mits: - gemiddelde cijfer is 8 en de vergadering komt tot een positief besluit 3. Over naar klas 3 KBL bij - meer dan 4 tekorten en/ of een gemiddelde lager dan 6 en de vergadering komt tot een positief besluit 4. Over naar een andere vorm van onderwijs bij - meer dan 4 tekorten en/ of een gemiddelde lager dan 6 en de vergadering komt tot een positief besluit 5. Doubleren bij -meer dan 4 tekorten en de vergadering komt tot een positief besluit VI. De overgang van klas 2 naar klas 3 en de Maatschappelijke Stage. Voor alle leerlingen klas 2 geldt dat een leerling slechts voorwaardelijk wordt bevorderd naar klas 3 als de Maatschappelijke Stage klas 2 niet is uitgevoerd en niet is afgerond met een ervaringsverslag. Datum volgende nieuwsbrief De volgende Nieuwsbrief kunt u van ons verwachten op vrijdag 17 oktober 2008, de dag voor de herfstvakantie. Een gesprek op school? Als ouders met een van de medewerkers op school willen spreken verzoeken wij hen daarvoor eerst telefonisch een afspraak te maken. Dit voorkomt dat docenten door hun drukke werkzaamheden ouders moeten teleurstellen omdat zij hen mogelijk op een onverwacht moment niet te woord kunnen staan. Tot slot Op de website van de locaties Geuzencollege kunt u nog veel actuele informatie vinden zoals bijvoorbeeld de schoolgids, de klachtenregeling, de schoolactiviteiten etc. Neemt u er gerust eens kennis van! Wij zien uit naar een vruchtbare samenwerking dit cursusjaar met u en met uw kind omdat we ons goed realiseren dat dan en alleen dan de begeleiding van onze leerlingen optimaal kan zijn. Heeft u nog vragen U kunt ons bereiken op school: tel Met vriendelijke groet, namens alle medewerkers Ary Koplaan 3c, P Schlebaum, kernteamleider; M de Groot, afdelingsdirecteur.

Nieuwsbrief 1 Locatie Holy 27 augustus 2015

Nieuwsbrief 1 Locatie Holy 27 augustus 2015 Nieuwsbrief 1 Locatie Holy 27 augustus 2015 Augustus 2015 Een nieuw schooljaar is weer van start Een warm welkom aan alle nieuwe leerlingen en ouders! Fijn dat jullie voor onze school gekozen hebben! De

Nadere informatie

Locatie WESTWIJK. Datum: 20 februari 2009.

Locatie WESTWIJK. Datum: 20 februari 2009. Locatie WESTWIJK 4 Datum: 20 februari 2009. Voorjaarsvakantie! Een mooie opmaat naar de zomertijd! Ziet u daar ook zo naar uit? Als een tornado zijn de afgelopen hectische weken aan ons voorbij gesneld.

Nadere informatie

Schoolkrant. We geven les:

Schoolkrant. We geven les: Schoolkrant algemeen christelijke school: dat zie je aan de aandacht die we hebben voor 'het omgaan met elkaar taalgebruik pesten we doen er iets aan we vinden het belangrijk dat leerlingen ouders en personeel

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 Locatie Holy 29 augustus 2016

Nieuwsbrief 1 Locatie Holy 29 augustus 2016 Nieuwsbrief 1 Locatie Holy 29 augustus 2016 Hartelijk Welkom op het Geuzencollege! Met deze woorden is het startschot gegeven voor het schooljaar 2016 2017. Het welkom is ook aan u gericht! Wij hechten

Nadere informatie

Aan de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Segbroek College. Betreft: informatie over het begin van het schooljaar 2015-2016

Aan de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Segbroek College. Betreft: informatie over het begin van het schooljaar 2015-2016 Aan de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Segbroek College Betreft: informatie over het begin van het schooljaar 2015-2016 Den Haag, juli 2015 Geachte ouder/verzorger (en beste leerlingen), Het

Nadere informatie

Aan de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Segbroek College. Betreft: informatie over het begin van het schooljaar 2016-2017

Aan de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Segbroek College. Betreft: informatie over het begin van het schooljaar 2016-2017 Aan de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Segbroek College Betreft: informatie over het begin van het schooljaar 2016-2017 Den Haag, juli 2016 Geachte ouder/verzorger (en beste leerlingen), Het

Nadere informatie

1. JAARPLANNER BEGIN SCHOOLJAAR

1. JAARPLANNER BEGIN SCHOOLJAAR Aan de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Segbroek College Betreft: informatie over het begin van het schooljaar 2014-2015 Den Haag, juli 2014 Geachte ouder/verzorger (en beste leerlingen), Het

Nadere informatie

MELANCHTHON PRINSES IRENE. Bevorderingsnormen 2014-2015. Onderwijs maken we samen

MELANCHTHON PRINSES IRENE. Bevorderingsnormen 2014-2015. Onderwijs maken we samen MELANCHTHON PRINSES IRENE Bevorderingsnormen 2014-2015 Onderwijs maken we samen Bevorderingsnormen Melanchthon Prinses Irene cursusjaar 2014-2015 Rapportcijfers worden berekend op twee cijfers achter de

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN 2011-2012. JUNIOR STUDIEHUIS (T-Havo/Vwo leerjaar 1 2)

OVERGANGSNORMEN 2011-2012. JUNIOR STUDIEHUIS (T-Havo/Vwo leerjaar 1 2) OVERGANGSNORMEN 2011-2012 JUNIOR STUDIEHUIS (T-Havo/Vwo leerjaar 1 2) Inhoudsopgave: Algemene gegevens Klas 1 o TH/H (Havo) HV/V (Atheneum) o Sportklas TH o Sportklas HV o Gymnasium Klas 2 o TH/HAVO o

Nadere informatie

LOCATIE HEESCH LAATSTE LOODJES LEERJAAR 3 SCHOOLEXAMENWEEK PROGRAMMA EINDE SCHOOLJAAR

LOCATIE HEESCH LAATSTE LOODJES LEERJAAR 3 SCHOOLEXAMENWEEK PROGRAMMA EINDE SCHOOLJAAR LOCATIE HEESCH LAATSTE LOODJES LEERJAAR 3 SCHOOLEXAMENWEEK PROGRAMMA EINDE SCHOOLJAAR Juli 2015 SCHOOLEXAMENWEEK Leerjaar 3 HEESCH Aan: Leerlingen leerjaar 3 en hun ouder(s) / verzorger(s). Betreft: Schoolexamenweek

Nadere informatie

van 3 e naar 4 e leerjaar

van 3 e naar 4 e leerjaar 2011-2012 van 3 e naar 4 e leerjaar De overgangsnormen maken deel uit van de schoolgids 2011-2012 SCZ Stedelijk College Van Doornenplantsoen 1 2722 ZA Zoetermeer Tel. (079) 331 03 00 Fax (079) 331 40 40

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN 2014-2015

OVERGANGSNORMEN 2014-2015 De overgangsnormen maken deel uit van de schoolgids 2014-2015 SCZ Stedelijk College Van Doornenplantsoen 1 2722 ZA Zoetermeer Tel. (079) 331 03 00 Fax (079) 331 40 40 E-mail: info@stedelijk-college.nl

Nadere informatie

MEDEDELINGENBLAD VOOR OUDERS/VERZORGERS LOCATIE JULIANASTRAAT MAVO/HAVO/ATHENEUM/GYMNASIUM

MEDEDELINGENBLAD VOOR OUDERS/VERZORGERS LOCATIE JULIANASTRAAT MAVO/HAVO/ATHENEUM/GYMNASIUM ECHTEN S CONTACT MEDEDELINGENBLAD VOOR OUDERS/VERZORGERS LOCATIE JULIANASTRAAT MAVO/HAVO/ATHENEUM/GYMNASIUM Nr 10 - Extra uitgave juni 2011 Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen, De zomervakantie

Nadere informatie

Welkom! Ouderpresentatie schooljaar 2017/18

Welkom! Ouderpresentatie schooljaar 2017/18 Welkom! Ouderpresentatie schooljaar 2017/18 Wat heeft uw kind nodig? Inspirerende en veilige omgeving Meer dan een diploma, brede ontwikkeling Leuke, actieve middelbareschooltijd Ouders en leerlingen waarderen

Nadere informatie

Voor de goede orde alvast een aantal belangrijke zaken op een rijtje voor uw agenda

Voor de goede orde alvast een aantal belangrijke zaken op een rijtje voor uw agenda Locatie WEST 2 Datum: 17 oktober 2008. De herfstvakantie staat al weer voor de deur! Een terugblik.. Na een voortvarende start in de beide onderbouwlocaties zijn we nu al weer 7 weken op weg. Een tijd

Nadere informatie

Welkom op de Uilenhof

Welkom op de Uilenhof Welkom op de Uilenhof Nieuwe Mavo Havo Junior Talent Ontwikkeling Techniek (TOT) Uilenhof, kijken door familie - ogen Opbouw van de presentatie Wie zijn wij? (missie/visie/belofte/kernwaarden) Vormen van

Nadere informatie

Overgangsnormen 2008-2013. JUNIOR LEERWERKHUIS (onderbouw vmbo)

Overgangsnormen 2008-2013. JUNIOR LEERWERKHUIS (onderbouw vmbo) Overgangsnormen 2008-2013 JUNIOR LEERWERKHUIS (onderbouw vmbo) 01 Inhoud: 1. Algemene gegevens leerjaar 1 en 2 2. Regionale zorgonderwijsvoorziening Maasland K/T met LWO leerjaar 1 Regionale zorgonderwijsvoorziening

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN 2015-2016

OVERGANGSNORMEN 2015-2016 De overgangsnormen maken deel uit van de schoolgids SCZ Stedelijk College Van Doornenplantsoen 1 2722 ZA Zoetermeer Tel. (079) 331 03 00 Fax (079) 331 40 40 E-mail: info@stedelijk-college.nl Website: www.stedelijk-college.nl

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN 2013-2314 2 e leerjaar

OVERGANGSNORMEN 2013-2314 2 e leerjaar 2013-2314 2 e leerjaar De overgangsnormen maken deel uit van de schoolgids 2013-2014 SCZ Stedelijk College Van Doornenplantsoen 1 2722 ZA Zoetermeer Tel. (079) 331 03 00 Fax (079) 331 40 40 E-mail: info@stedelijk-college.nl

Nadere informatie

NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE?

NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE? VMBO NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE? Kind: aanleg, belangstelling, prestaties,beroepswens Basisschool: toetsen, leerprestaties, interesse, motivatie, vaardigheden, gedrag. Leerlingvolgsysteem + Advies Toelatingseisen:

Nadere informatie

Bevorderingsnormen H.N. Werkman College VMBO Onderbouw

Bevorderingsnormen H.N. Werkman College VMBO Onderbouw H.N. Werkman College - bevorderingsnormen VMBO Onderbouw 6-7 Bevorderingsnormen H.N. Werkman College VMBO Onderbouw 6-7 leerjaar, leerjaar Algemeen. Aan het eind van het schooljaar beslist het docententeam

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN Beroepscollege Locatie Herle

OVERGANGSNORMEN Beroepscollege Locatie Herle OVERGANGSNORMEN Beroepscollege Locatie Herle SCHOOLJAAR 2016-2017 Inhoudsopgave: blz. Algemene bepalingen voor overgang en doorstroming 3 Overgangsnormen brugklas VMBO bk naar 2 VMBO bk / kgt 6+7 Overgangsnormen

Nadere informatie

juni 2014 Communicatieprotocol

juni 2014 Communicatieprotocol juni 2014 Communicatieprotocol Voorwoord Het Geuzencollege vindt goede communicatie belangrijk! Niet voor niets hebben wij gekozen voor de vier woorden Persoonlijk, Betrokken, Ambitieus en Ondernemend.

Nadere informatie

1. Inleiding. Hallo allemaal,

1. Inleiding. Hallo allemaal, 1. Inleiding Hallo allemaal, Voor jullie ligt het carrouselboekje voor 2 VMBO-t. Met dit boekje willen wij jullie en je ouders zo vroeg mogelijk inlichten over het verloop van dit schooljaar, 2010 2011,

Nadere informatie

Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u de overgangsnormen voor het schooljaar 2017/2018.

Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u de overgangsnormen voor het schooljaar 2017/2018. Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u de overgangsnormen voor het schooljaar 2017/2018. Naast de rapporten die u dit schooljaar ontvangt, is het voor u belangrijk op de hoogte te zijn van de normen

Nadere informatie

Bevorderingsnormen Werkman VMBO Onderbouw

Bevorderingsnormen Werkman VMBO Onderbouw Werkman VMBO - bevorderingsnormen VMBO Onderbouw 7-8 Bevorderingsnormen Werkman VMBO Onderbouw 7-8 leerjaar, leerjaar Algemeen. Aan het eind van het schooljaar beslist het docententeam over a. het bevorderen

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN. LEERWERKHUIS (bovenbouw vmbo)

OVERGANGSNORMEN. LEERWERKHUIS (bovenbouw vmbo) OVERGANGSNORMEN LEERWERKHUIS (bovenbouw vmbo) Overgangsnormen van VMBO 3 naar VMBO 4 BBL en KBL 1. De vakken per afdeling: Handel en Verkoop Verzorging Uiterlijke Verzorging Sport Dienstverlening en Veiligheid

Nadere informatie

Overgangsnormen vmbo

Overgangsnormen vmbo Overgangsnormen vmbo 2016-2017 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Begrippen en definities... 4 3. Het tot stand komen van een rapportcijfer... 5 4. Overgangsnormen van leerjaar 1 naar leerjaar 2... 6 5. Overgangsnormen

Nadere informatie

Info-avond zomerschool 7 t/m 21 juli Welkom

Info-avond zomerschool 7 t/m 21 juli Welkom Info-avond zomerschool 7 t/m 21 juli 2017 Welkom Info-avond zomerschool 7 t/m 21 juli 2017 mevr. Willemsen (1-, 2- en 3-vwo) dhr. Geluk (2-vmbo-t) dhr. de Bie (2- en 3- havo) dhr. de Jong (4-, 5- en 6-vwo)

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN JUNIOR STUDIEHUIS (T-Havo/Vwo leerjaar 1 2)

OVERGANGSNORMEN JUNIOR STUDIEHUIS (T-Havo/Vwo leerjaar 1 2) OVERGANGSNORMEN 2015-2016 JUNIOR STUDIEHUIS (T-Havo/Vwo leerjaar 1 2) Inhoudsopgave: Algemene gegevens Klas 1 o TH/H (Havo) HV/V (Atheneum) o Sportklas TH o Sportklas HV o Gymnasium Klas 2 o TH/HAVO o

Nadere informatie

4. In de bevorderingsnormen komt regelmatig het begrip kernvakken voor. Het gaat hierbij om de vakken Nederlands, Engels en wiskunde.

4. In de bevorderingsnormen komt regelmatig het begrip kernvakken voor. Het gaat hierbij om de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. Versie Schooljaar 2016-2017 Definitief vastgesteld sept. 2016 Bevorderingsnormen Inclusief: - Herkansingsregeling 4 havo, 4 vwo en 5 vwo - Protocol doorstroom 4 mavo naar 5 havo - Protocol doorstroom 5

Nadere informatie

Helicon VMBO Nijmegen. Infoavond 1 juni 2015

Helicon VMBO Nijmegen. Infoavond 1 juni 2015 Helicon VMBO Nijmegen Infoavond 1 juni 2015 Welkom bij de ouderavond voor nieuwe eerstejaars Even voorstellen! Wat gaan we bespreken Missie en uitgangspunten Lesprogramma in de onderbouw Begeleiding Aandachtspunten

Nadere informatie

Overgangsnormen bovenbouw

Overgangsnormen bovenbouw Overgangsnormen klas 3 en 4 VMBO / HAVO 2014-2015 OSG Sevenwolden Locatie Joure Overgangsnormen bovenbouw Overgangsnormen bovenbouw 2014-2015 - 1 - A. Overgangsnormen VMBO TL 3 TL 4 Aan het einde van het

Nadere informatie

Een leerling die doubleert mag in het tweede jaar in dezelfde klas niet in het bespreekgebied

Een leerling die doubleert mag in het tweede jaar in dezelfde klas niet in het bespreekgebied Overgangsnormen UITGANGSPUNTEN VOOR ALLE LEERJAREN Op de CSB worden drie niveaus aangeboden: Vwo-niveau (bovenbouw), Havo-niveau en Mavo-niveau. De leerlingen zijn zoveel mogelijk op hun niveau ingedeeld.

Nadere informatie

Overgangsnormen

Overgangsnormen Overgangsnormen 2016 2017 UITGANGSPUNTEN VOOR ALLE LEERJAREN Op de CSB worden drie niveaus aangeboden: Vwo-niveau (bovenbouw), Havo-niveau en Mavo-niveau. De leerlingen zijn zoveel mogelijk op hun niveau

Nadere informatie

Overgangsnormen en uitslagregels 2015-2016

Overgangsnormen en uitslagregels 2015-2016 Overgangsnormen en uitslagregels 2015-2016 inhoud overgangsnormen TOPmavo havo en vwo uitslagregels overstap Interactieve pdf Met deze interactieve pdf heeft u eenvoudig toegang tot alle informatie van

Nadere informatie

OVERGANG NAAR 2 VMBO GT

OVERGANG NAAR 2 VMBO GT Ouderavond vmbo OVERGANG NAAR 2 VMBO GT - LESSEN IN 2 GT - KEUZEVAKKEN - SCHOOLJAAR 2016-2017 - BOVENBOUW Vakken: Nederlands Engels Duits Wiskunde Natuurkunde Biologie Economie Geschiedenis Aardrijkskunde

Nadere informatie

Informatieboekje leerjaar 2

Informatieboekje leerjaar 2 2016 Vakkenpakket TL 3 kiezen Inhoud Beste leerlingen en hun ouder(s) of verzorger(s),... 2 Het vmbo 3 Vakkenkeuze voor de 3 e klas vmbo-tl.4 De gevolgen van je keuze..5 Doorstroom van 4 vmbo -tl naar

Nadere informatie

Ondernemen, Welzijn & Sport

Ondernemen, Welzijn & Sport christelijke school voor vmbo-gl-kbl-bbl Ondernemen, Welzijn & Sport Onderwijs maken we samen! Wat ga je leren? Wat wil je doen en meemaken? Wat kies je? Dat ontdekken we samen: jij, je ouders/verzorgers

Nadere informatie

Helicon VMBO Nijmegen

Helicon VMBO Nijmegen Helicon VMBO Nijmegen Informatieavond voor ouders/verzorgers van onze nieuwe leerlingen. 6 juni 2017 Welkom! Even voorstellen Conciërge Jurgen Remmers Orthopedagoog Lizette Massop Jules Hormes, Luc van

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN ONDERBOUW 2014-2015 1

OVERGANGSNORMEN ONDERBOUW 2014-2015 1 OVERGANGSNORMEN ONDERBOUW 2014-2015 1 Algemeen Bij de overgangsvergadering wordt uitgegaan van het op het rapport vermelde jaarcijfer. Dit is het afgeronde voortschrijdend gemiddelde van het eindrapport.

Nadere informatie

Jaarplanning 2015-2016

Jaarplanning 2015-2016 Jaarplanning 2015-2016 De Jaarplanning 2015-2016 is met zorg samengesteld, maar is niet statisch. In juli 2015 was het nog niet mogelijk om alles al vast te leggen. We stellen de planning daarom regelmatig

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN

OVERGANGSNORMEN De overgangsnormen maken deel uit van de schoolgids SCZ Stedelijk College Van Doornenplantsoen 1 2722 ZA Zoetermeer Tel. (079) 331 03 00 Fax (079) 331 40 40 E-mail: info@stedelijk-college.nl Website: www.stedelijk-college.nl

Nadere informatie

Overgangsrichtlijnen VMBO de Spindel Onderbouw Bovenbouw : B/K, K/T : Basis, Kader, Gemengd, Theoretische leerweg Schooljaar : 2016 / 2017 Algemene regels Twee keer doubleren in dezelfde klas of in twee

Nadere informatie

HORN. Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015

HORN. Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015 HORN Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015 WELKOM GEACHTE OUDERS Dit boekje bevat een beknopte, zakelijke weergave van de informatie

Nadere informatie

Almere College Kampen locatie Marinus Postlaan

Almere College Kampen locatie Marinus Postlaan INFORMATIE NIEUWE LEERLINGEN START SCHOOLJAAR 2017-2018 Almere College Kampen locatie Marinus Postlaan Pagina 1 Dinsdag 5 september 2017 tot en met Vrijdag 8 september 2017 Voor onze nieuwe eersteklassers

Nadere informatie

PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS. Schooljaar 2015-2016 Locatie vmbo voor sport & dans

PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS. Schooljaar 2015-2016 Locatie vmbo voor sport & dans PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS Schooljaar 2015-2016 Locatie vmbo voor sport & dans Rotterdam, juni 2015 Promotienormen Thorbecke Voortgezet Onderwijs 2015/2016 pagina 2 Inhoud 1. Algemene

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 2013-2014 Afdelingsleiders Decanen dhr. drs. G.C. Zijlstra (vwo) en dhr. R de Boef (havo) mw. E. de Neef en mw. drs. A.C.R.I. Govaarts Mentoren 3A mw. E.A.M. van Veen 3GA dhr.

Nadere informatie

WELKOM GEACHTE OUDERS

WELKOM GEACHTE OUDERS INFORMATIE HORN WELKOM GEACHTE OUDERS Dit boekje bevat een beknopte, zakelijke weergave van de informatie over onze school in Horn zoals we die op de regionale voorlichtingsavonden hebben gegeven. Samen

Nadere informatie

ALBERDINGK THIJM COLLEGE OVERGANGSNORMEN ONDERBOUW

ALBERDINGK THIJM COLLEGE OVERGANGSNORMEN ONDERBOUW ALBERDINGK THIJM COLLEGE OVERGANGSNORMEN ONDERBOUW 2014-2015 VOORWOORD Beste ouders, verzorgers, Op het Alberdingk Thijm College vinden we het belangrijk dat iedere leerling het maximale uit zichzelf haalt.

Nadere informatie

Welkom. Voorlichtingsavond 3 Februari 2015

Welkom. Voorlichtingsavond 3 Februari 2015 Welkom Voorlichtingsavond 3 Februari 2015 Welkom! Bewust de wereld in! Even voorstellen: J. Koelinga directeur C. Boegheim adjunct-directeur J. Ringeling afdelingshoofd klas 1 H. Rietveld afdelingshoofd

Nadere informatie

1. Op het Bonaventuracollege wordt gewerkt met de volgende cijfercode:

1. Op het Bonaventuracollege wordt gewerkt met de volgende cijfercode: Uitgangspunten overgangsnormen ONDERBOUW 1. Op het Bonaventuracollege wordt gewerkt met de volgende cijfercode: 10 uitmuntend 9 zeer goed 8 goed 7 ruim voldoende 6 voldoende 5 onvoldoende 4 ruim onvoldoende

Nadere informatie

Richtlijnen voor de bevordering

Richtlijnen voor de bevordering Gereformeerde. Scholengemeenschap. Randstad. Richtlijnen voor de bevordering havo/vwo vmbo September 2007 Richtlijnen voor bevordering september 2007 0 In dit boekje staan de richtlijnen voor de bevordering

Nadere informatie

MEDEDELINGEN klas 1 en 2. De Cobbenhagenmavo 2015 SCHOOLJAAR 2016

MEDEDELINGEN klas 1 en 2. De Cobbenhagenmavo 2015 SCHOOLJAAR 2016 MEDEDELINGEN klas 1 en 2 De Cobbenhagenmavo 2015 SCHOOLJAAR 2016 Jac. Van Vollenhovenstraat 260 5012 AD Tilburg Telefoon: 0880232888 Homepage: www.2college.nl/cobbenhagenmavo E-mail: Cobbenhagenmavo@2college.nl

Nadere informatie

Aan: Ouders/verzorgers/leerlingen van Almere College Kampen Van: Rein Westrik Betreft: Overgangsnormen vmbo, havo, vwo

Aan: Ouders/verzorgers/leerlingen van Almere College Kampen Van: Rein Westrik Betreft: Overgangsnormen vmbo, havo, vwo Aan: Ouders/verzorgers/leerlingen van Almere College Kampen Van: Rein Westrik Betreft: Overgangsnormen vmbo, havo, vwo 2017-2018 Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen, In dit document staan onze

Nadere informatie

bevorderingsnormen klas 1, 2 en 3 de GSG Leo Vroman

bevorderingsnormen klas 1, 2 en 3 de GSG Leo Vroman bevorderingsnormen klas 1, 2 en 3 de GSG Leo Vroman 1 algemeen gedeelte 1.1 rapportage Gedurende het schooljaar worden de resultaten van de leerlingen opgeslagen in de cijferadministratie van de school.

Nadere informatie

Bevorderingsnormen H.N. Werkman College VMBO Onderbouw 2015-2016

Bevorderingsnormen H.N. Werkman College VMBO Onderbouw 2015-2016 H.N. Werkman College - bevorderingsnormen VMBO Onderbouw 5-6 Bevorderingsnormen H.N. Werkman College VMBO Onderbouw 5-6 leerjaar, leerjaar Algemeen. Aan het eind van het schooljaar beslist het docententeam

Nadere informatie

locatie Overkampweg Inleiding Deze overgangsnormen hebben betrekking op leerlingen die les hebben op de locatie Overkampweg.

locatie Overkampweg Inleiding Deze overgangsnormen hebben betrekking op leerlingen die les hebben op de locatie Overkampweg. Overgangsnormen Stedelijk Dalton Lyceum 2014-2015 28 november 2014 Inleiding Deze overgangsnormen hebben betrekking op leerlingen die les hebben op de locatie Overkampweg. Cijfers De overgangsbesluiten

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Geachte ouders, verzorgers. In deze uitgave

NIEUWSBRIEF. Geachte ouders, verzorgers. In deze uitgave NIEUWSBRIEF juli 2013 Nieuwsbrief voor ouders en verzorgers Geachte ouders, verzorgers In de laatste periode van het schooljaar vinden altijd veel activiteiten plaats: de start van de centrale examens,

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN MELANCHTHON WILGENPLASLAAN SCHOOLJAAR

BEVORDERINGSNORMEN MELANCHTHON WILGENPLASLAAN SCHOOLJAAR BEVORDERINGSNORMEN MELANCHTHON WILGENPLASLAAN SCHOOLJAAR 2015-2016 Rotterdam, juni 2015 1. Algemene zaken bevorderingsvergadering Bevorderingsvergadering Melanchthon Wilgenplaslaan De bevorderingsvergadering

Nadere informatie

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College Talent voor de Toekomst! Informatie Saenredam College 201 4 5 /201 Inhoudsopgave Dit hebben we speciaal voor jou geschreven 2 Openbare school Open avond VMBO bij het Saenredam College 3 Onderbouw Nieuwe

Nadere informatie

bevorderingsnormen klas 1, 2 en 3 de GSG Leo Vroman

bevorderingsnormen klas 1, 2 en 3 de GSG Leo Vroman bevorderingsnormen klas 1, 2 en 3 de GSG Leo Vroman 1 algemeen gedeelte 1.1 rapportage Gedurende het schooljaar worden de resultaten van de leerlingen opgeslagen in de cijferadministratie van de school.

Nadere informatie

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl Van Heeckerenlaan 2 Piet Heinstraat 1 Coevorden Hardenberg Tel 0524 593800 Your next step! Tel 0523 262170 www.denieuweveste.nl Your next step! informatie 2014/2015 ontwikkel(t) je talent De Nieuwe Veste

Nadere informatie

Echten s Contact Editie mavo, havo en vwo

Echten s Contact Editie mavo, havo en vwo Echten s Contact Editie mavo, havo en vwo Julianastraat model voor fotowedstrijd De nieuwbouw in het Bentinckspark is begonnen. Nog een jaar en dan verlaten we onze locatie Julianastraat. Daar kijken we

Nadere informatie

CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen

CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen Overgangsnormen leerjaar 3 CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen Vmbo - leerjaar 3 Rapporten Het onderwijskundig proces van leerlingen van CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen, wordt getoetst door

Nadere informatie

1x het niet afgeronde rapport 1 cijfer (op twee decimalen) + 2x het niet afgeronde rapport 2 cijfer (op twee decimalen) 3

1x het niet afgeronde rapport 1 cijfer (op twee decimalen) + 2x het niet afgeronde rapport 2 cijfer (op twee decimalen) 3 Voorwoord 2016-2017 Op onze site www.doultremontcollege.nl zijn de overgangsnormen digitaal terug te vinden. Mochten er naar aanleiding van de overgangsnormen vragen zijn, dan kunt u zich wenden tot de

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS VMBO Onderbouw

OVERGANGSREGELS VMBO Onderbouw OVERGANGSREGELS VMBO 2016 2017 1. Onderbouw leerjaar 1 BB (± LWOO) 1 naar BB 2 KB 1 naar KB 2 GT 1 naar GT 2 A. Bevorderd (gelijk niveau) A. Bevorderd (gelijk niveau) A. Bevorderd (gelijk niveau) Een leerling

Nadere informatie

De Waard Info avonden 7 en 8 november 2016

De Waard Info avonden 7 en 8 november 2016 De Waard Info avonden 7 en 8 november 2016 Welkom Locatie De Waard: Visie op onderwijs: Zien, erkend en herkend worden We gaan voor de kansen van leerlingen Degelijk onderwijs in een veilige omgeving Kleinschalig

Nadere informatie

Voorlichtingsavond 18 maart 2015 Van 3TG naar 4TG. Welkom

Voorlichtingsavond 18 maart 2015 Van 3TG naar 4TG. Welkom Van 3TG naar 4TG Welkom Wie was wie ook alweer? Mw. Boland Teamleider TL /TG Dhr. Uzm Mentor 3TG1 (002) Dhr. Jansen* Mentor 3TG2 Dhr. Hofman Mentor 3TG3 (200) Dhr. Van Peer Mentor 3TG4 (005) Dhr. Van Vliet

Nadere informatie

VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM

VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM VERBINDEND ONDERWIJS VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM C O N N E C TC O L L E G E. N L KIND Aanleg Belangstelling Schoolpresta2es Beroepswens BASISSCHOOL Leerlingvolgsysteem Toetsen Leerpresta2es Interesses

Nadere informatie

Overgangscriteria. Van Vredenburchcollege Van Vredenburchweg 425 2284 TA Rijswijk T 070 336 49 55

Overgangscriteria. Van Vredenburchcollege Van Vredenburchweg 425 2284 TA Rijswijk T 070 336 49 55 Overgangscriteria Rijswijks Lyceum Karmozijnstraat 2 2284 GA Rijswijk T 070 336 49 44 info@rijswijkslyceum.nl www.rijswijkslyceum.nl Van Vredenburchcollege Van Vredenburchweg 425 2284 TA Rijswijk T 070

Nadere informatie

Bevorderingsreglement Onderbouw

Bevorderingsreglement Onderbouw Bevorderingsreglement Onderbouw Schooljaar 2014-2015 Aan de leerlingen in de leerjaren 1 t/m 3, Om je succesvol naar je diploma te begeleiden, krijg je niet alleen uitleg en begeleiding, maar wordt er

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2016/2017. Vmbo

Bevorderingsnormen 2016/2017. Vmbo Bevorderingsnormen 2016/2017 Vmbo Algemene Bepalingen 1. De bevorderingsnormen en algemene bepalingen zijn openbaar en dienen voor leerlingen en ouders ter inzage beschikbaar te zijn. 2. Wijzigingen dienen

Nadere informatie

Overgangsnormen

Overgangsnormen Overgangsnormen 2012-2013 1. Inleiding De overgangsnormen op Twickel kennen een ruime bespreekmarge. Dat betekent dat in twijfelgevallen de docentenvergadering uitvoerig de prestaties en perspectieven

Nadere informatie

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk College voor vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen algemeen toegankelijk beroepsonderwijs College voor Beroepsonderwijs Wie zijn we? Alle leerlingen die de basisberoepsgerichte of de kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

Elde College. Elke dag een uitdaging

Elde College. Elke dag een uitdaging Elde College Elke dag een uitdaging Sint-Michielsgestel Devon Sterken, zorgcoördinator Luque Somers, mentor en docent lichamelijke opvoeding Basisschool * Voortgezet Meer vakken, meer docenten, meer lokalen

Nadere informatie

Bevorderingsreglement Onderbouw

Bevorderingsreglement Onderbouw Bevorderingsreglement Onderbouw Schooljaar 2016-2017 Aan de leerlingen in de leerjaren 1 t/m 3, Om je succesvol naar je diploma te begeleiden, krijg je niet alleen uitleg en begeleiding, maar wordt er

Nadere informatie

Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015

Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015 Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015 1 Inhoud Rapportage... 3 Rapportage klas 1 en 2 mavo en klas 1, 2 en 3 havo/vwo... 3 Rapportage in de examenklassen

Nadere informatie

Hartelijk welkom op de ouderavond van 3-vmbo! 5 september 2017

Hartelijk welkom op de ouderavond van 3-vmbo! 5 september 2017 Hartelijk welkom op de ouderavond van 3-vmbo! 5 september 2017 Even voorstellen Mentoren: klas 3A: Salma Barkouh klas 3B: Germain Roodbol Decaan: Saida Felida Afdelingsmanager: Annie de Vries Directeur:

Nadere informatie

Algemene uitleg door 2College Durendael

Algemene uitleg door 2College Durendael Algemene uitleg door VMBO algemeen VMBO, hoe is het ontstaan en waarom? Met de invoering van het VMBO in 1999 wilde toenmalig staatssecretaris van Onderwijs, mevr. T. Netelenbos (PvdA) de instroom in het

Nadere informatie

KEUZE IN KLAS 3. Decanaat 2015-2016 Ouderavond VMBO tl 3 22-09-2015

KEUZE IN KLAS 3. Decanaat 2015-2016 Ouderavond VMBO tl 3 22-09-2015 KEUZE IN KLAS 3 Decanaat 2015-2016 Ouderavond VMBO tl 3 22-09-2015 VMBO 4 leerwegen: 1. Basisberoepsgerichte leerweg 2. Kaderberoepsgerichte leerweg 3. Gemengde leerweg 4. Theoretische leerweg VMBO op

Nadere informatie

PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL

PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL Schooljaar 2015-2016 Rotterdam, 1 september 2015 INHOUDSOPGAVE PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS NIEUWERKERK AD IJSSEL

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN

BEVORDERINGSNORMEN 2015-2016 BEVORDERINGSNORMEN Combinatieklas 2 vmbo-theoretisch / havo (2TH) De volgende vakken worden in klas 2TH : NE = Nederlands FA = Frans DU = Duits EN = Engels GS = Geschiedenis AK = Aardrijkskunde

Nadere informatie

BROCHURE VERDER NA DE TWEEDE KLAS IN 2015-2016

BROCHURE VERDER NA DE TWEEDE KLAS IN 2015-2016 BROCHURE VERDER NA DE TWEEDE KLAS IN 2015-2016 Geachte ouder(s)/verzorger(s), Uw zoon of dochter zit op dit moment in het tweede leerjaar van de onderbouw vwo en havo. Na het tweede rapport ontvangen de

Nadere informatie

Overgangsnormen Stedelijk Dalton Lyceum

Overgangsnormen Stedelijk Dalton Lyceum Overgangsnormen Stedelijk Dalton Lyceum 2012-2013 Inleiding Deze overgangsnormen hebben betrekking op leerlingen die les hebben op niveau vwo, havo en mavo (vmbo-tl) en de gemengde leerweg. Voor de beroepsgerichte

Nadere informatie

MEDEDELINGEN klas 3 en 4. De Cobbenhagenmavo 2015 SCHOOLJAAR 2016

MEDEDELINGEN klas 3 en 4. De Cobbenhagenmavo 2015 SCHOOLJAAR 2016 MEDEDELINGEN klas 3 en 4 De Cobbenhagenmavo 2015 SCHOOLJAAR 2016 Jac. Van Vollenhovenstraat 260 5012 AD Tilburg Telefoon: 0880232888 Fax: 013-456 01 37 Homepage: www.2college.nl/cobbenhagenmavo E-mail:

Nadere informatie

Bevorderingsnormen Groene Hart Leerpark

Bevorderingsnormen Groene Hart Leerpark Algemene overgangsbepalingen Bevorderingsnormen Groene Hart Leerpark Aan het eind van ieder cursusjaar neemt de docentenvergadering t.a.v. iedere leerling een overgangsbeslissing, tenzij wegens bijzondere

Nadere informatie

Overgangsregeling schooljaar

Overgangsregeling schooljaar Overgangsregeling Schooljaar 2016-2017 Algemeen: Een leerling kan als regel niet in twee opeenvolgende leerjaren doubleren. Bij wijze van uitzondering is dit soms mogelijk. Dit ter beoordeling aan de schoolleiding.

Nadere informatie

OVERSTAP- en KEUZEMOMENTEN. op Christelijk College de NOORDGOUW

OVERSTAP- en KEUZEMOMENTEN. op Christelijk College de NOORDGOUW OVERSTAP- en KEUZEMOMENTEN op Christelijk College de NOORDGOUW () Op de Noordgouw kunnen leerlingen 3 verschillende diploma s halen: 1. MAVO-diploma 2. HAVO-diploma 3. Atheneum-diploma (+) VMBO-tl = MAVO

Nadere informatie

Kennismakingsavond Lentiz leeringen festival tour Leerlinge vrij v.a

Kennismakingsavond Lentiz leeringen festival tour Leerlinge vrij v.a Jaarplanning AKL 2017-2018 01-09-17 week 34 week 35 week 36 week 37 week 38 week 39 21 t/m 25 aug 28 t/m 1 sept 4 t/m 8 sept 11 t/m 15 sept 18 t/m 22 sept 25 t/m 29 sept ma ma ma ma ma ma 21 START vergadering

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON 2013-2014 Algemeen Indien een leerling bevorderd wordt naar een hoger of lager niveau, dan wordt de leerling geplaatst in een klas op dezelfde locatie/vestiging, indien

Nadere informatie

Overgangsrichtlijnen Comenius College

Overgangsrichtlijnen Comenius College Overgangsrichtlijnen Comenius College unit P.C. Boutenssingel een bundel voor ouders, leerlingen en docenten Comenius College september 2005 een bundel voor ouders, leerlingen en docenten september 2005

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2016/2017

Bevorderingsnormen 2016/2017 Bevorderingsnormen 2016/2017 Geachte ouders/verzorgers, Deze brochure geeft een overzicht van de bevorderingsnormen voor de diverse leerjaren. Met deze bevorderingsnormen leggen we vast wanneer iemand

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE DEEL 2 BOVENBOUW VMBO

INFORMATIEBOEKJE DEEL 2 BOVENBOUW VMBO INFORMATIEBOEKJE DEEL 2 BOVENBOUW VMBO 2.1 Opbouw van de bovenbouwafdeling VMBO Dienstverlening en Producten Derde klas en Vierdeklas B/K: Binnen het profiel Dienstverlening en Producten (D&P) bieden we

Nadere informatie

Kiezen.. voor een sector en uitstroomprofiel voor de MAVO schooljaar 2014-2015

Kiezen.. voor een sector en uitstroomprofiel voor de MAVO schooljaar 2014-2015 Kiezen.. voor een sector en uitstroomprofiel voor de MAVO schooljaar 2014-2015 1 INHOUD Blz. 3 Inleiding Blz. 4 Wat wil je? Blz. 4 Blz. 6 Op onze school bieden we 3 sectoren aan Samengevat Blz. 7 Vakkenpakketten

Nadere informatie

Bevorderings- en instroomrichtlijnen. Carmelcollege Gouda

Bevorderings- en instroomrichtlijnen. Carmelcollege Gouda Bevorderings- en instroomrichtlijnen Carmelcollege Gouda voor ouders, leerlingen en docenten Carmelcollege Gouda, versie 5.1 een bundel voor ouders, leerlingen en docenten September 2017 1 Inhoud 1 Bevorderingsrichtlijnen

Nadere informatie

BEROEPSGERICHT VMBO HENGELO

BEROEPSGERICHT VMBO HENGELO BEROEPSGERICHT VMBO HENGELO DE ONDERBOUW Team VMBO Hengelo 28 januari 2017 EEN NIEUWE SCHOOL, EEN NIEUWE KANS UITGANGSPUNTEN VOOR HET BEROEPSGERICHT VMBO HENGELO Ontplooiing en ontwikkeling van basisvaardigheden

Nadere informatie

STRUCTUUR SG SINT URSULA

STRUCTUUR SG SINT URSULA 7 Onderwijs STRUCTUUR SG SINT URSULA De Scholengemeenschap St. Ursula heeft locaties in Horn en in Heythuysen. In de locatie Heythuysen zijn de opleidingen voor theoretisch, gemengd en beroepsgericht (kader

Nadere informatie

Overgangsnormen Stedelijk Dalton Lyceum locatie Kapteynweg

Overgangsnormen Stedelijk Dalton Lyceum locatie Kapteynweg Overgangsnormen Stedelijk Dalton Lyceum locatie Kapteynweg 2014-2015 Inleiding Deze overgangsnormen hebben betrekking op leerlingen die les hebben op niveau havo en mavo (vmbo-tl). Cijfers/scores De bevorderingsbesluiten

Nadere informatie

STARTINFO klas 1. 2College Cobbenhagenlyceum

STARTINFO klas 1. 2College Cobbenhagenlyceum STARTINFO klas 1 2College Cobbenhagenlyceum 2013 SCHOOLJAAR 2014 2College Cobbenhagenlyceum SCHOLENGEMEENSCHAP HAVO VWO TWEETALIG VWO TECHNASIUM Telefoon (algemeen) 013-455 09 41 Telefoon ziekmelding leerlingen

Nadere informatie