Locatie WESTWIJK. Datum: 20 februari 2009.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Locatie WESTWIJK. Datum: 20 februari 2009."

Transcriptie

1 Locatie WESTWIJK 4 Datum: 20 februari Voorjaarsvakantie! Een mooie opmaat naar de zomertijd! Ziet u daar ook zo naar uit? Als een tornado zijn de afgelopen hectische weken aan ons voorbij gesneld. Nu de voorjaarsvakantie bijna zijn intrede maakt willen wij met u in deze nieuwsbrief even terugblikken op die leuke periode die achter ons ligt. Tevens zullen we even vooruit kijken naar hetgeen ons te wachten staat in de komende tijd. De dynamiek van onze school zal blijken uit de volgende opsomming. Weet u het nog, onze INDIA-actie voor SDWH in december 2008? De opbrengst is ruim ,- geweest. Weer een prachtig bedrag waar de straatkinderen in India weer veel hulp mee kan worden geboden. Dank daarvoor gaat vooral naar u uit, als hoofdsponsor voor de prestatie uw eigen kind! De delegatie die dit voorjaar namens onze school afreist naar India zal u daar zo goed mogelijk vertegenwoordigen! Het is een mooie dag geweest vol met sportieve en creatieve activiteiten waar de leerlingen met veel enthousiasme aan hebben deelgenomen. Op 5 januari heeft een behoorlijke groep leerlingen en medewerkers van onze school het gewaagd de kou te trotseren in een nieuwjaarsduik. Deze traditionele koude start van het huidig kalenderjaar, dit keer in de Noordzee aan het strand van Hoek van Holland heeft weer veel nieuws gebracht voor onze school en voor de Lentiz onderwijsgroep. Op 8 januari en op 20 januari hebben we in de locatie WEST de ouders en leerlingen groep 8 ontvangen op de informatieavonden. Wat een gezellige drukte was dat in onze school in de West-wijk op die data! Een heus theater hebben we op 15 januari in de school gehad voor de leerlingen van klas 2. Met een confronterende voorstelling door cabaretier Johan Cahuzac werden de leerlingen bepaald bij het stuk Zeven Sloten. De voorstelling, gestimuleerd door de Gemeente Vlaardingen, liet leerlingen het risico zien van verkeerd gedrag in het verkeer Op 21 januari hebben wij onze Open Dag en Open Avond gehouden. Een koude dag met warme ontmoetingen waarna wij met vertrouwen de toekomst van onze school tegemoet zien. Veel ouders en leerlingen van groep 8 hebben de weg naar onze school gevonden! Op 28 januari hebben we de ouders van de leerlingen van klas 2 in het gebouw van Geuzenplein 1 de stappen uitgelegd die worden gezet door hun kind in de richting van onze bovenbouw. De sectorkeuze, een belangrijke overstap naar de toekomst van de leerlingen. In de laatste week van januari, de week van de toekomst, hebben we de leerlingen van de tweede klas kennis laten maken met de verschillende sectoren van de bovenbouw van het VMBO. Een gezellig bezoek van hen aan het oranje gebouw heeft er aan bij kunnen dragen dat die overstap al een beetje vertrouwd voelt. Spannend hoor! Op donderdag 19 februari hebben we in beide vestigingen de tweede discoavond gehouden. Geweldig! In de WESTwijk was het thema natuurlijk VALENTIJN! Weliswaar 5 dagen te laat maar echte liefde

2 duurt langer er zijn weer prachtige relaties ontstaan tijdens deze avond. We zijn erg benieuwd of deze kalverliefdes de volgende Valentijn overleven... Wat een PR voor de school, deze prachtfeesten, wat een geweldig slot van deze periode. Waar blijft de tijd.. Nu ligt alweer de vierde nieuwsbrief van dit cursusjaar bij u voor. In deze nieuwsbrief kijken we alvast vooruit richting de meivakantie en informeren wij u over de activiteiten in de komende tijd. Het is verstandig om deze Nieuwsbrief te bewaren bij de informatiegids, die u in het begin van deze cursus hebt gekregen. Voor de goede orde weer een overzicht van een aantal belangrijke zaken op een rijtje voor uw agenda. Za 21 feb : Voorjaarsvakantie t/m zo 1 maart. Ma 2 mrt : 1 e lesdag na de voorjaarsvakantie. Wo 4 mrt : Voetbaltoernooi leerlingen groep 8 in de WESTwijk. Vr 7 mrt : Keuzekaart voor de PSO sectorkeuze is uitgedeeld aan de leerlingen van klas 2. Ma 9 mrt : Start inschrijvingsweek voor de leerlingen van groep 8. Wo 11 mrt : 3 e leerlingenraad met klassenvertegenwoordigers en schoolleiding. Wo 18 mrt : PSO-sectorkeuze kaart wordt ingeleverd met de voorlopige sectorkeuzes klas 2. Di 24 mrt : Leerlingen ontvangen studiekaart 6 Do 26 mrt : Ouders BBL/LWO klas 2 ontvangen rapport + sectorkeuzekaart op school. Vr 27 mrt : Uitreiken rapport 2; leerlingen ontvangen brief over spreekavond van 14 april. : Uitreiken sectorkeuzekaart leerlingen klas 2 Wo 1 april : Inleveren strookjes voor de ouderspreekavond n.a.v. het tweede rapport. Zo 5 april : Start Stille Week, de week voor Pasen. Do 9 april : Strookjes ouder spreekavond worden meegegeven aan de leerlingen. Vr 10 april : Goede Vrijdag, leerlingen zijn vrij. Ma 13 april : Tweede Paasdag, leerlingen zijn vrij. Wo 15 april : Definitieve sectorkeuze klas 2 moet zijn ingeleverd. Vr 17 april : Brugklas cultuurdag Vlaardingen: Culture Candy. Gehele dag culturele activiteiten voor brugklassers in Vlaardingen. Programma volgt nog. Ma 20 april : Start Nationale Sportweek; uitgebreid sportprogramma in beide onderbouwlocaties. Di 21 april : Open Podiumavond; ouders van harte welkom op talentpresentatie leerlingen. Nog onder voorbehoud van voldoende aanmelding. : Sportdag klas 2. Vr 24 april : Ouders ontvangen nieuwsbrief nummer 5 : De 7 e studiekaart wordt uitgereikt Za 25 april : Start mei -vakantie; Wo 6 mei : Laatste dag meivakantie. Do 7 mei : 1 e lesdag na de meivakantie. Personele zaken. Na de voorjaarsvakantie zal mevr. Weggelaar haar werkzaamheden voor het Geuzencollege inruilen voor het uitbreiden van het cursusaanbod dat zij verzorgt op het gebied van Kunst en Cultuur. De lessen worden in WEST overgenomen door mevr. Lammerts van Bueren. Zo komt na jaren een einde aan het dienstverband van mevr. Weggelaar, wij betreuren dat zeer. De creatieve impulsen die zij gaf aan het werk van de leerlingen bij het vak beeldende vorming kunnen we dagelijks waarnemen in de aula van de school. De flitsende werkstukken van de leerlingen geven de hal in de school de uitstraling die wij voorstaan: een school waar een beroep wordt gedaan op de verborgen talenten van onze kinderen. Wij zijn mevr. Weggelaar dankbaar voor wat zij daarin heeft kunnen betekenen. Wij wensen mevr. Weggelaar alle succes toe in haar nieuwe werkzaamheden maar vooral wensen we haar toe heel veel geluk en een goede gezondheid. Natuurlijk zal door het vertrek van mevr. Weggelaar uit de organisatie het lesrooster na de voorjaarsvakantie er weer anders uitzien. De leerlingen zijn hierover geïnformeerd; het nieuwe rooster staat alweer op de site van de school! Het schrijven van deze nieuwsbrief aan u is tegelijkertijd voor dhr. de Groot de laatste brief die hij maakt voor de onderbouw. Na de voorjaarsvakantie zal dhr. de Groot op MBO-Greenport in Naaldwijk directietaken gaan uitvoeren. Op de locatie HOLY zal vanaf dat moment een nieuwe

3 teamleider het onderwijsteam aansturen en de verantwoordelijkheid hebben over het reilen en zeilen op de locatie: mevr. C. Ritburg is na de voorjaarsvakantie de teamleider in het gebouw aan de Willem de Zwijgerlaan. Op dit moment is mevr. Ritburg nog werkzaam op de bovenbouw van het Geuzencollege. In de locatie Westwijk zal dhr. Nuijten, nu reeds afdelingsdirecteur van de afdeling specifieke zorg, ook het verantwoordelijk directielid zijn voor de afdeling VMBO-regulier in het gebouw aan de Ary Koplaan. Veranderingen in het onderwijsteam zullen niet aan de orde zijn. Leuk om te melden is dat mevr. Hendriks en dhr. van Duin met een groepje leerlingen van onze school op 18 februari jl. zijn vertrokken voor hun opdracht naar India. Zij gaan daar werken aan de projecten van Stichting Derde Wereld Hulp. Op 5 maart komen zij weer terug. Wij wensen hen een prachtige ervaring toe en mooie indrukken van hun tijd in het Verre Oosten! Het betekent voor het lesrooster wel enige aanpassing. Een vervangend rooster is op het internet geplaatst, de leerlingen zijn daarvan op de hoogte gebracht. Vergaderingen en cursussen. In de Jaaragenda hebben we alleen de grote personeelsvergaderingen opgenomen. Dat zijn de vergaderingen waarbij meestal alle docenten betrokken zijn. Op die dagen moet het rooster soms wat aangepast worden en kunnen er mogelijk lessen uitvallen. Natuurlijk proberen we de lesuitval zo klein mogelijk te houden. Als dit het geval is vermelden we het zo veel mogelijk bij de roosterwijzigingen die op internet staan. Datzelfde geldt voor de nascholingscursussen van de docenten. Meestal leveren die cursussen geen lesuitval op, soms is dat echter onvermijdelijk zoals op 22 januari jl. toen het Regionaal Netwerk een grote nascholingsmiddag gepland had voor alle medewerkers uit het VO in de regio. Studiekaarten en rapporten. De vijfde studiekaart is alweer uitgedeeld. Het tweede cijferrapport komt er alweer heel snel aan. Het wordt dus allemaal best wel spannend voor de leerlingen van klas 1 op hun weg naar de tweede en voor de leerlingen van klas 2 op weg naar hun sectorkeuze in de bovenbouw. Decanaat De leerlingen uit klas 2 zijn al enige tijd bezig met praktische sector oriëntatie (PSO). De mentor en de decaan spelen, naast de ouders en de leerlingen zelf, een belangrijke rol in dit proces. Het uiteindelijke doel is dat de leerlingen tot een verantwoorde keuze van een sector kunnen komen. Er kan een keuze gemaakt worden uit de sectoren; zorg en welzijn, economie, techniek en landbouw. Er zijn ook mogelijkheden intersectoraal waarbij programma onderdelen van verschillende sectoren een uitstroom differentiatie vormen. Zo is het programma Big Picture ontstaan maar ook de opleidingen Sport & Welzijn, Horeca & Commercie en Lifestyle & Multimedia. Voor iedere sector geldt dat het vakkenpakket daarop afgestemd is. Daarnaast moeten leerlingen in hun keuze begeleid worden; wat kan ik en wat wil ik? zijn daarbij belangrijke vragen die de leerlingen eerst voor zichzelf moeten beantwoorden. Op woensdag 28 januari hebben wij u in het gebouw van de bovenbouw aan het Geuzenplein hierover geïnformeerd; de leerlingen hebben in diezelfde week in een carrouselprogramma kennis gemaakt met alle vervolgmogelijkheden. Tijdens de mentoruren wordt daar ook veel aandacht aan besteed. Van belang hierin is het volgende: Op 18 maart as. moet de voorlopige sectorkeuze zijn ingeleverd op school; Op woensdag 15 april wordt de definitieve sectorkeuze ingeleverd. De leerlingen van klas 2 gaan zich nu dus steeds serieuzer oriënteren op de vraag welke sector en voor welk onderwijsprogramma ze zullen gaan kiezen als ze straks over gaan naar de derde klas. De decaan, dhr. van Meijgaarden, wijst u en uw kind de weg hierin! De Maatschappelijke Stage. Natuurlijk bent u op de hoogte van de publicaties in de media rond dit belangrijke onderwerp. Van groot belang is het dat jongeren kennis nemen van andere werkzaamheden in de samenleving dan alleen die taken die horen bij de prestatiemaatschappij. Vrijwilligerswerk, mantelzorg, kennis van maatschappelijke instellingen, jongeren weten lang

4 niet altijd wat er allemaal te doen is in onze maatschappij. Om hun horizon te verbreden is een van de mogelijkheden jongeren actief te betrekken bij die plaatsen en instellingen in de samenleving die zoveel voor mensen betekenen maar die niet direct te maken hebben met het carrièreperspectief van onze leerlingen. De overheid heeft terecht gewezen op de opvoedkundige taak van scholen hierin en de suggestie gedaan van de maatschappelijke stage voor leerlingen. Redelijk vrij zijn scholen hierin om deze stages vorm te geven. Onze school is in dit jaar na een succesvolle pilot in het afgelopen cursusjaar wederom gestart met een maatschappelijke opdracht voor de leerlingen van klas 2. Diverse malen worden de leerlingen van klas 2 aan deze opdracht herinnerd, het is goed als ook u uw kind zo nu en dan de vraag eens voorlegt of de eerste stappen hierin reeds zijn gedaan. Veel leerlingen hebben hun stage nu al reeds afgerond. Het is zo leuk om hen enthousiast te horen vertellen over hun ervaringen. Vraag uw zoon of dochter er gerust eens naar! Het boekenpakket. Zoals u weet is met ingang van de huidige cursus (2008/2009) het boekenpakket gratis door Iddink in overleg met de school verstrekt. Gratis staat hier tussen aanhalingstekens want diezelfde overheid heeft bepaald dat de ouders het boekenpakket van dit jaar eerst zelf moeten voorschieten om in december 2008 hiervoor een tegemoetkoming te ontvangen van 316,- Als het goed is heeft u dit bedrag reeds ontvangen van het Cfi. Hierbij dient te worden opgemerkt dat dit niet betekent dat ouders geen studielast voor hun kind hebben. Cursuskosten die te maken hebben met excursies, de aanschaf van overige leermiddelen, kampweken ed. zullen nog steeds aan de orde zijn. Echter, van de grote kostenpost van de schoolboeken zijn de ouders met ingang van de huidige cursus uiteindelijk verlost al heeft de overheid wel gekozen voor een omslachtige route van deze tegemoetkoming. Iddink heeft aan u zoals afgesproken nog wel een borg van 75,- gefactureerd, een bedrag dat bij keurig inleveren van het pakket aan het einde van het cursusjaar, met u zal worden verrekend. Werken aan de school. Wij willen ons mooie schoolgebouw natuurlijk graag netjes en op orde houden. Dat betekent dat we zoveel mogelijk repareren wat kapot is en proberen om dingen op tijd te vernieuwen om te voorkomen dat er onverwacht extra schade zou ontstaan. Vandaar dat er ook in de voorbije weken schilders in ons gebouw er voor hebben gezorgd dat het gebouw er van binnen en van buiten netjes en aantrekkelijk uit ziet. In een gebouw met een verzorgd uiterlijk voelen leerlingen zich op hun gemak en leren zij met respect om te gaan met spullen die aan hen zijn toevertrouwd. Datum volgende nieuwsbrief. De volgende Nieuwsbrief kunt u van ons verwachten op vrijdag 24 april Een gesprek op school? Als ouders met een van de medewerkers op school willen spreken verzoeken wij hen daarvoor eerst telefonisch een afspraak te maken. Dit voorkomt dat docenten door hun drukke werkzaamheden ouders moeten teleurstellen omdat zij hen mogelijk op een onverwacht moment niet te woord kunnen staan. Tenslotte. Heeft u over bepaalde in deze nieuwsbrief genoemde onderwerpen nog vragen? Houdt ze niet voor u! Wij willen ze (als we kunnen) graag beantwoorden. U kunt ons altijd even bellen Of mailen via Op de website van het Geuzencollege kunt u veel actuele informatie vinden. Vooral die verslagen die te maken hebben met de activiteiten die aan de orde zijn geweest willen wij van harte bij u aanbevelen.

5 Namens alle collega s in de onderbouw willen wij u een goede vakantie toewensen zo in de aanloop naar het voorjaar toe. Laten we hopen dat we mogen genieten van mooie voorjaarsmomenten, misschien zelfs al een beetje werken in de tuin! P. Schlebaum, kernteamleider; M.P. de Groot, afdelingsdirecteur.

Informatiegids 2008/2009

Informatiegids 2008/2009 Informatiegids 2008/2009 Geuzenplein 1 3132 AB Vlaardingen tel: (010) 434 85 55 fax: (010) 43 Ary Koplaan 3c 3132 AA Vlaardingen tel: (010) 445 31 28 fax: (010) 434 70 16 Willem de Zwijgerlaan 230 3136

Nadere informatie

DALTONWIJS. Verleg je grenzen bij Lentiz Dalton MAVO. Voorwoord INHOUDSOPGAVE. Nummer 3 januari 2015. Beste ouder(s) en verzorger(s),

DALTONWIJS. Verleg je grenzen bij Lentiz Dalton MAVO. Voorwoord INHOUDSOPGAVE. Nummer 3 januari 2015. Beste ouder(s) en verzorger(s), Voorwoord Beste ouder(s) en verzorger(s), Zowel aan het einde van 2014 als bij de start van 2015 hebben veel leerlingen zich van hun beste kant laten zien. Rond 5 december organiseerde de school een Sinterklaasfeest

Nadere informatie

December 2012. Beste ouders, verzorgers,

December 2012. Beste ouders, verzorgers, December 2012 Beste ouders, verzorgers, Hierbij ontvangt u de derde nieuwsbrief van dit schooljaar, de winterbrief. Het schooljaar is in volle gang en afgelopen week hebben alle leerlingen het eerste cijferrapport

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers DE OUDER CENTRAAL! Dagelijks staat uw zoon of dochter centraal binnen ons werk. Wij zetten ons in voor vorming, onderwijs en behandeling om daarmee

Nadere informatie

OUDERINFO Cursusjaar 2014/2015 nr. 3 Februari 2015

OUDERINFO Cursusjaar 2014/2015 nr. 3 Februari 2015 OUDERINFO Cursusjaar 2014/2015 nr. 3 Februari 2015 Met deze keer: Voorwoord Examendata Uit de ouderraad Fotobedreigingen Doorstroomrichtlijnen Hoe nu verder? Belangrijke data Geachte Ouders In dit magazine

Nadere informatie

Na al deze drukte hebben we wel een mooie meivakantie verdiend. Een fijne week allemaal. Tot 6 mei!

Na al deze drukte hebben we wel een mooie meivakantie verdiend. Een fijne week allemaal. Tot 6 mei! Jaargang 8, nummer 5 Maand april 2014 Projectweek, examentrainingen en vakantie De afgelopen week was het in enkele afdelingen van de school heel rustig, omdat daar serieus gewerkt werd aan de voorbereiding

Nadere informatie

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010 Leerlingwijzer van het Stelle College Naam school: Stelle College Adres: Mr. Treublaan 1-3 1097 DP Amsterdam Telefoon: (020) 579 71 30 Fax: (020) 694 53 51 Opleidingsmanager onderbouw: de heer I. Oostvriesland

Nadere informatie

Comenius Lijstersingel

Comenius Lijstersingel comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL < 01 VESTIGINGSGIDS 2012/2013 Comenius Lijstersingel DIRECTEUR mevrouw J.H. Verbeij LIJSTERSINGEL 18 2902 JD CAPELLE AAN DEN IJSSEL POSTBUS 554 2900 AN CAPELLE

Nadere informatie

Oranje Nassau College geeft je de ruimte

Oranje Nassau College geeft je de ruimte mavo beroepsvoorbereidende leerwegen Christelijke scholengemeenschap voor vwo-plus, havo, mavo en beroepsvoorbereidende leerwegen schoolgids 2 0 0 9 2 0 1 0 Oranje Nassau College geeft je de ruimte 2 Schoolgids

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2011-2012 Hoofdkop Schoolgids 2011-2012 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2013-2014 Hoofdkop Schoolgids 2013-2014 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 1 augustus/september 2012

jaargang 12 nr. 1 augustus/september 2012 jaargang 12 nr. 1 augustus/september 2012 EEN MOOIE START! En vandaag ligt er alweer een verse nieuwsbrief voor u. Zo wensten wij elkaar een fijne vakantie en zo is een nieuw schooljaar begonnen. Waar

Nadere informatie

STUDIE- EN BEROEPSKEUZE- ADVIESBUREAU THEO GREVERS

STUDIE- EN BEROEPSKEUZE- ADVIESBUREAU THEO GREVERS STUDIE- EN BEROEPSKEUZE- ADVIESBUREAU THEO GREVERS Heb je moeite met de keuze van vakkenpakket, sector of profiel? Vind je het moeilijk een vervolgopleiding te kiezen? Heb je problemen met je opleiding

Nadere informatie

Welkom op het CCZ! Heeft u vragen, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via info@ccz.nu of via 030 691 65 51.

Welkom op het CCZ! Heeft u vragen, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via info@ccz.nu of via 030 691 65 51. 30 Welkom op het CCZ! Sinds een aantal schooljaren is er gekozen geen papieren schoolgids meer te laten drukken uit respect voor het milieu. In deze download vindt u de schoolgids, zoals deze digitaal

Nadere informatie

Farelnieuws. De dag van de leraar

Farelnieuws. De dag van de leraar Farelnieuws jaargang 43, nummer 2, 3 oktober 2014 De dag van de leraar Volgende week maandag is het de dag van de leraar. Op 6 oktober wordt er landelijk stil gestaan bij het werk van deze belangrijke

Nadere informatie

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo Zoetermeer 2 013 / 2 014 Alfrink College Inhouds opgave > INHOUDSOPGAVE Informatie voor ouders en leerlingen 2 Welkom op het Alfrink College 4 Het

Nadere informatie

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was.

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was. Datum: 9 januari 2015 Jaargang: 25 Nummer: 6 @pcbdebranding Let op: deze versie is voor de site. Dit betekent dat we alleen voornamen gebruiken en ervoor kiezen om sommige nieuwszaken niet te vermelden.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Paulus Mavo & Vmbo

Nieuwsbrief Paulus Mavo & Vmbo Haarlem, maandag 1 juni 2015 Aan onze Paulus leerlingen, en hun ouders / verzorgers, Nieuwsbrief Paulus Mavo & Vmbo Nummer 9 Schooljaar 2014 2015 VOORWOORD: JUNI & JULI: AFWACHTEN: We wachten allemaal

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gabriëlschool-Harnaschpolder

Nieuwsbrief Gabriëlschool-Harnaschpolder Nieuwsbrief Gabriëlschool-Harnaschpolder november december 2014 In deze nieuwsbrief leest u onder andere over: * het Sinterklaasfeest * het Kerstfeest * het speelgoedmuseum van groep ¾ * het gedragsprotocol

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave

SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave SCHOOLGIDS 2014/15 De Zeven Linden 1 Inhoud Even voorstellen 03 Van der Capellen scholengemeenschap 03 Profiel van de locatie De Zeven Linden 04 Extra activiteiten 05 Opbouw van de locatie De Zeven Linden

Nadere informatie

1. Voorwoord van de rector

1. Voorwoord van de rector Nassausingel 7, 4811 DE Breda 1. Voorwoord van de rector Geachte lezers, Hierbij stuur ik u de tweede digitale nieuwsbrief van onze school. De vorige is net voor de zomervakantie verschenen. Met deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Brug naar. ene. leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL

Brug naar. ene. leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL Brug naar het groene ene leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL 5 1 / 4 1 R A A J L O O H C S SCHOOLGIDS GR OENE VO Voorwoord De Groene Welle als brug naar het groene leven. Dat is het motto van De

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014

Schoolgids 2013-2014 Schoolgids 2013-2014 Inhoudsopgave: hoofdstuk 1 schooljaar 2013 2014 1.1 Welkom 1.2 Hoe deze informatiegids te gebruiken 1.3 Het Rembrandt College 1.4 De missie van het Rembrandt College 1.5 Cultuurprofielschool

Nadere informatie

PROCEON. Visie en missie

PROCEON. Visie en missie PROCEON Geachte ouders/verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van één van de scholen van PROCEON. Stichting Proceon is een stichting voor protestants-christelijk onderwijs in het Gooi en omgeving. Onder

Nadere informatie

Nieuws, verslagen en berichten van Het Baarnsch Lyceum Jaargang 6, nr. 2 Donderdag 21 september 2010. Sport Interlyceale Amsterdams Lyceum

Nieuws, verslagen en berichten van Het Baarnsch Lyceum Jaargang 6, nr. 2 Donderdag 21 september 2010. Sport Interlyceale Amsterdams Lyceum Agenda Nieuws, verslagen en berichten van Het Baarnsch Lyceum Jaargang 6, nr. 2 Donderdag 21 september 2010 vr 24 september za 25 september t/m za 2 oktober ma 27 september di 28 september do 30 september

Nadere informatie

Van de vestigingsdirecteur Openstelling Magister voor ouders 3HAVO en 3&4 VWO

Van de vestigingsdirecteur Openstelling Magister voor ouders 3HAVO en 3&4 VWO oktober 2010 Van de vestigingsdirecteur Geachte Ouder(s)/Verzorger(s), Het schooljaar is al weer enkele weken bezig; de herfstvakantie staat al voor de deur. Alle kennismakingsavonden zijn inmiddels achter

Nadere informatie

schoolgids 2012-2013 nieuw

schoolgids 2012-2013 nieuw schoolgids 2012-2013 nieuw ma n ag e &em o v a h rt & bew ge n, spo ement schoolgids 2012-2013 Echnaton leren in beweging 1 2 echnaton schoolgids 2012-2013 inhoud Inhoud Voorwoord 5 1 2 3 4 5 6 7 8 Echnaton:

Nadere informatie

Ouders@Oscar jaargang 30, nummer 4 juni 2013

Ouders@Oscar jaargang 30, nummer 4 juni 2013 Ouders@Oscar jaargang 30, nummer 4 juni 2013 Inleiding Het dertigste schooljaar van Oscar Romero zit er bijna op. Zoals gebruikelijk weer een jaar waarin heel veel gebeurd is, mooie en minder mooie dingen.

Nadere informatie

2015 magazine Wageningen vmbo. Pantarijn. Ontdek(t) je talent. vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u.

2015 magazine Wageningen vmbo. Pantarijn. Ontdek(t) je talent. vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u. 2015 magazine Wageningen vmbo Pantarijn Ontdek(t) je talent vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u. Open huis 2015 2 Pantarijn Wageningen VMBO Aan de leerlingen van groep 8 Je laatste jaar op de basisschool.

Nadere informatie

PASEN AGENDA. nieuwsbericht voor ouders en leerlingen

PASEN AGENDA. nieuwsbericht voor ouders en leerlingen nieuwsbericht voor ouders en leerlingen Ds. Kuypersstraat 3 3863 CA Nijkerk T 033 245 64 34 F 033 245 20 23 corlaer@corlaercollege.nl www.corlaercollege.nl Jaargang 13 nummer 13 27 maart 2015 PASEN Het

Nadere informatie