BUSINESSPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BUSINESSPLAN 2010-2020"

Transcriptie

1 december 2010 CONCEPT BUSINESSPLAN CENTRUM VOOR REUMA EN REVALIDATIE ROTTERDAM Opgesteld ten behoeve van de dialoog met belanghebbenden over de toekomst van het RRR in relatie tot de nieuwbouw Tom Bank en Wim van Deventer VAN BEETHOVENLAAN JD ROTTERDAM T

2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding De oorsprong Missie, visie en doelstelling Visie Missie De doelstelling Wat maakt het RRR uniek? Samenwerking De deur tot deur aanpak De opname De behandeling Een zinvolle dagbesteding Kwaliteit De noodzaak van nieuwbouw De medewerkers De nieuwbouw De voorzieningen Flexibiliteit en duurzaamheid Fasering Marketing Demografische analyse Waar wonen de patiënten Diagnose groepen Communicatie

3 16. Belanghebbenden (stakeholders) De zorgverzekeraars Vraag en aanbod in perspectief De Patiëntenraad De bedrijfsvoering De financiering Eigen bijdragen Fondswerving Juridische structuur Concurrentieanalyse De resultaten Bijlage Gebruikte afkortingen

4 1. Inleiding Het businessplan heeft dezelfde uitgangspunten en dezelfde ontwikkelingsrichting als het Strategische Beleidsplan 1990 en de Beleidsstrategie Het plan houdt rekening met actuele in- en externe ontwikkelingen. Vanaf 1992 is het Strategisch Beleidsplan tijdens het college Strategisch Management in gezondheidszorg aan de Erasmusuniversiteit (BMG) gepresenteerd. Vrijwel jaarlijks is het plan daardoor bijgesteld en afgestemd op recente theoretische inzichten. In 2010 zijn delen van het businessplan o.a. gepresenteerd tijdens het jaarlijkse congres van de zorgverzekeraars in St Paul de Vence, Frankrijk 1 en op uitnodiging van Microsoft tijdens de Himms in Atlanta (VS). De erkenning als revalidatiecentrum naast de erkenning als somatisch verpleeghuis is het resultaat van in het verleden gemaakte strategische keuzen en de gezamenlijke inspanning van medewerkers. Patiënten en medewerkers inspireren de bestuurders. Deze inspiratie in combinatie met kleinschaligheid en zelfstandigheid maken de eigen koers van het RRR mogelijk. Figuur I visualiseert de interactie tussen in- en externe ontwikkelingen en de structuur. Strategische analyse Extern: Intern: Structuur: Voor de toekomst van het RRR zijn onderstaande externe ontwikkelingen belangrijk: emancipatie van patiënten en medewerkers vergrijzing, minder arbeidskrachten en meer ouderen krimpende zorgbudgetten meer aandacht voor preventie 1 Lijst van overige sprekers in St Paul de Vence: De heer drs. M.J. van Rijn, Voorzitter Raad van Bestuur PGGM; De heer drs. W.A. van der Meeren Voorzitter Raad van Bestuur CZ, De heer J.A.S. van Breda Vriesman Lid Raad van Bestuur Eureko; De heer drs. G.H.J. Huffmeijer Voorzitter Raad van Bestuur Haga Ziekenhuis; De heer drs. H. Feenstra Lid Raad van Bestuur Martini Ziekenhuis; De heer dr. C.B. Leerink Lid Raad van Bestuur Menzis; De heer mr.drs. T.W. Langejan Voorzitter Raad van Bestuur Nederlandse Zorgautoriteit; De heer prof.dr. P. Schnabel Directeur Sociaal en Cultureel Planbureau; De heer M.J.W. Bontje Lid Raad van Bestuur Univé VGZ IZA Trias; De heer drs. L.A.M. van Halder Directeur-generaal Curatieve Zorg, ministerie van VWS

5 Belangrijke interne ontwikkelingen zijn: communicatie met medewerkers, patiënten en mantelzorgers training en opleiding aandacht voor kwaliteit logistiek, planning en ICT administratieve verantwoording. De belangrijkste structurele veranderingen hebben betrekking op: de erkenning als aanbieder van gespecialiseerde revalidatie zorg aan ouderen in combinatie met het deur tot deur concept, gericht op duurzaam herstel binnen een healing environment. Hoewel de nieuwbouw nog moet starten worden de in het businessplan beschreven innovaties op het vlak van het revalideren van ouderen nu al geïmplementeerd. Zo zijn 2/3 van de revalidatiebedden op basis van reguliere productieafspraken al in gebruik. De polikliniek startte in In 2010 werden in totaal RBU s gedeclareerd De oorsprong Rond 1960 was Christina Brouwer jong, geëmancipeerd en afhankelijk vanwege een ernstige vorm van reuma. Zij stichtte het Rheumaverpleeghuis. Een centrum waar zij, samen met lotgenoten, onder gunstige omstandigheden oud kon worden. Aan het eind van de jaren zestig wandelde de eerste reumapatiënt binnen. Mw. Brouwer maakte zelf nooit gebruik van de voorziening. Ondanks haar lichamelijke beperkingen kon zij zelfstandig blijven wonen. De visie van mw. Brouwer is nog altijd de inspiratiebron van het RRR. Professionele behandeling die emancipatie, zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van cliënten mogelijk maken staan nog steeds centraal in de visie van het RRR. Een aantrekkelijk werkklimaat en een gezonde financiële huishouding moeten dit, ook op lange termijn, mogelijk maken. Het RRR anno 2010 heeft een revalidatiefunctie en een woonfunctie mét behandeling. In eerste instantie werken cliënten aan zo lang mogelijk thuis wonen of terugkeer naar huis. Langdurige opname volgt alleen wanneer dit niet mogelijk blijkt. In dat geval kunnen patiënten rekenen op goede zorg met services en comfort.

6 2. Missie, visie en doelstelling Het RRR is een gezondheidscentrum dat open staat voor zijn directe omgeving en oog heeft voor de noden van de samenleving. In de directe omgeving wonen veel ouderen die te weinig bewegen. Op den duur maakt hen dat kwetsbaar en afhankelijk van de gezondheidszorg. De samenleving vergrijst. De zorgvraag neemt hierdoor toe terwijl er onvoldoende jonge arbeidskrachten zijn om de zorg te leveren. (zie ook hoofdstuk 15) De verwachting is dat de kosten van de zorg een te zware financiële last zijn voor de samenleving. Het RRR ontwikkelt samen met de eerstelijnszorg preventieve programma s voor ouderen uit de directe omgeving. Hiertoe werd met onder andere de Consumentenbond, Ouderenorganisaties en NOC/NSF het initiatief genomen voor Fit for Life. De toename van het aantal ouderen heeft minder dramatische gevolgen dan verwacht als het RRR haar doel verwezenlijkt. 2.1 Visie Wanneer mensen ouder worden gaan zij steeds minder bewegen. Hierdoor neemt hun vermogen om te bewegen af. Het gevolg is een maatschappelijk isolement 2. In de omgeving van de moderne mens is alles gericht op comfort (de sluipmoordenaar). Er zijn liften in plaats van trappen en tal van hulpmiddelen om maar zo min mogelijk te lopen. Het gemak dient te mens en wordt tegelijkertijd zijn ondergang. Onderzoek toont aan dat bij een verblijf in bed van 14 dagen de spiermassa afneemt met 15%. (oratie Prof. dr. Marijke Hopman-Rock) Voor ouderen geldt dat hun spierweefsel snel afneemt wanneer zij passief zijn. Hun mobiliteit vermindert. Ouderen hebben ook een groot herstellend én aanpassend vermogen. Dit geldt zowel voor de elasticiteit van de hersenen (Prof. dr. A. Hofman) als voor het bewegingsstelsel (Prof dr. H. Stam). Mensen blijken op hoge leeftijd veel vitaler dan waarvan tot voor kort werd uit gegaan. 3 Problemen samenhangend met ouder worden zijn te voorkomen en omkeerbaar 2 De reumapatiënten vereniging onderschrijft deze stelling en draagt hem ook uit. 3 Michael R. Rose, Scientific American, special edition: the Science of staying young, page 25

7 2.2 Missie Uit bovenbeschreven visie volgt de missie van het RRR. Het RRR wil samen met patiënten met ernstige beperkingen werken aan zo lang mogelijk thuis wonen en dezelfde activiteiten blijven ondernemen als in het verleden. dit duurzaam bereiken met een minimale inzet van professionele hulp. een kwalitatief hoogwaardige verblijfsfunctie aanbieden in combinatie met verpleging, verzorging en behandeling, als thuis wonen tijdelijk of structureel niet mogelijk is. 2.3 De doelstelling Het RIVM toont aan dat een gezond leven leidt tot een langer leven maar niet tot hogere zorgkosten. Mede op grond hiervan is de samengevatte doelstelling van het RRR: Gezondheidswinst voor ouderen

8 3. Wat maakt het RRR uniek? Van oudsher financierde de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) het RRR. Vanwege het algemene karakter bood de AWBZ onvoldoende mogelijkheden om de ambitie van het RRR (waardetoevoeging vanuit het perspectief van de cliënt) te ondersteunen. Het RRR investeerde in een groot behandelteam. Groot in vergelijking met behandelteams in andere somatische verpleeghuizen. De laatste tien jaar werden in het RRR meer dan 3000 patiënten behandeld na een beroerte (ofwel: CVA cerebraal vasculair incident). Een vergelijkbaar aantal werd behandeld voor een reumatische aandoening in combinatie met andere zorgvragen (w.o. diabetes, kanker, neurologische aandoeningen en hart- en vaatziekten). Vanaf 2006 is het RRR voor het leveren van (poli)klinische revalidatie toegelaten als ziekenhuisvoorziening. Hierdoor is het mogelijk de aard en omvang van revalidatie af te stemmen op de specifieke behoefte van de patiënt. De revalidant is niet meer afhankelijk van een ZZP (zorgzwaarte pakket). Het RRR maakt sinds 2006 met zorgverzekeraars ACHMEA en DSW een substantiële productieafspraak voor (poli)klinische revalidatie. Zorgverzekeraars Nederland ondersteunt deze productieafspraak. Met deze ontwikkeling heeft het RRR een bijzondere en vooruitgeschoven positie in de gezondheidszorg voor ouderen. Hiermee wordt geanticipeerd op de nieuwe Zorgverzekeringswet (2012/2012) die kortdurende zorg financiert. Door aanzienlijke investeringen ontwikkelde het RRR zich op het gebied van: logistiek, administratie, planning en automatisering. Door de combinatie van kleinschaligheid en specialisatie kreeg het RRR kennis van duurzame revalidatie en behandeling van ouderen. Enkele verpleeghuizen, waaronder Antonius Binnenweg en Antonius IJsselmonde functioneren als proeftuin binnen de AWBZ. Hierdoor kunnen ook zij meer behandeling aanbieden. Maar de omvang van deze extra behandelingen blijft nog beperkt.

9 4. Samenwerking Het RRR werkt in Rotterdam samen met het Sint Franciscus Gasthuis, het IJssellandziekenhuis, het Havenziekenhuis en het Erasmus Medisch Centrum. In Schiedam met het Vlietlandziekenhuis. De samenwerking met vier ziekenhuizen maakt het RRR onafhankelijk. In Nederland zijn verpleeghuizen veelal gekoppeld aan één ziekenhuis waardoor de afhankelijkheid toeneemt. In Rotterdam zijn de zorghotels hiervan een voorbeeld. Het Erasmus Medisch Centrum neemt een bijzondere plaats in door de intensieve samenwerking met diverse afdelingen w.o.: neurologie, reumatologie, geriatrie, epidemiologie en revalidatiegeneeskunde. Met het Haven ziekenhuis wordt samengewerkt op het vlak van de geriatrie. Andere samenwerkingspartners zijn: het Revalidatiecentrum Rijndam, de Stichting Afasie Rotterdam, Thuiszorgorganisaties, Collega zorgaanbieders en huisartsen. Het RRR is partner in het Geriatrisch netwerk Rotterdam. Kennisuitwisseling vindt ook internationaal plaats. Werkbezoeken werden afgelegd aan ziekenhuizen en universiteiten in Rome, New York en Montréal. Ziekenhuizen streven er naar om het verblijf te verkorten, Zij willen hun patiënten vier dagen na opname ontslaan.

10 5. De deur tot deur aanpak Uit onderzoek blijkt dat ouderen zolang mogelijk thuis willen blijven wonen 4. Bij opname in een ziekenhuis vragen ouderen steeds kan ik hierna weer terug naar huis?. Helaas is dit niet altijd mogelijk. Uit onderzoek van Medisch Centrum Utrecht blijkt dat meer dan één op de drie ouderen met meer beperkingen het ziekenhuis verlaten dan waarmee zij werden opgenomen. Dit kan betekenen dat ouderen na ziekenhuisopname nog langdurig aanvullende zorg nodig hebben. Bijvoorbeeld in een verpleeghuis, een verzorgingshuis om van een thuiszorgorganisatie. Het RRR wil ouderen beter voorbereiden op een ziekenhuisopname maar ook daarna begeleiding aanbieden. De kans op terugkeer naar huis zonder langdurige aanvullende hulp neemt hierdoor aanzienlijk toe. Deze aanpak wordt deur tot deur genoemd. De patiënt gaat weg en komt terug via dezelfde deur. Zijn eigen deur. Op dit moment komen patiënten vooral in contact met het RRR als zij bijna ontslagen worden uit het ziekenhuis. Of na een medische ingreep waarna zij in een invaliderende spiraal terecht zijn gekomen. Veelal is er sprake van multiple problematiek. In de toekomst wil het RRR al voorafgaand aan een ziekenhuisopname afspraken maken met alle behandelaars in de keten. Het hele zorgpad dat de patiënt aflegt van behandelaar tot behandelaar kan dan geëffend worden. 5.1 De opname Het RRR trieert (beoordeelt/selecteert) patiënten in een op herstel gerichte omgeving. De gesprekken met de patiënt hebben tot doel hem te inspireren om te kiezen. Zijn keuze is wel of niet samenwerken met het RRR. In het RRR is passief blijven geen keuze. Ouderen moeten (soms) leren leven met beperkingen zoals kinderen omgekeerd in hun ontwikkeling leren leven met nieuwe mogelijkheden. Ouderenrevalidatie is net als kinderrevalidatie een specialisme. is geldt dat evenzeer voor de revalidatie voor ouder wordende mensen. Multidisciplinair werkende teams waaraan ook wordt deelgenomen door medisch specialisten voeren gestandaardiseerde behandelprogramma s uit. 4 het onderzoek naar vragen, wensen en behoeften van huidige en toekomstige 65-plussers in de provincie Noord-Brabant is uitgevoerd onder begeleiding van het lectoraat gerontologie van Avans Hogeschool in opdracht van het VBOB/Brabants Ouderen Platform

11 Uit wetenschappelijke publicaties was al bekend dat groepsgewijze behandeling, met name bij ouderen, heel effectief kan zijn. Het RRR koos er bewust voor om niet langer stil te staan bij waar de patiënt vandaan komt (op basis van de diagnose5). Het RRR kijkt naar waar de patiënt naar toe wil. Zijn persoonlijke doelstelling en het niveau van functioneren zoals gedefinieerd in het ICF-model (International Classification of Functioning, Disability and Health). De WHO ( World Health Organisation) ontwikkelde dit model. Het ICF-model maakt het mogelijk de context van de patiënt in kaart te brengen in plaats van te focussen op klachten, symptomen en medische problemen. Het RRR ontwikkelde enkele modules waaraan de patiënt groepsgewijs kan deelnemen. De motivatie van de patiënt is uitgangspunt van de groepsindeling6). Belangrijke vernieuwing in dit behandelconcept is de combinatie van individuele training en groepsgewijze interactieve educatie. De educatie richt zich op gedragsaspecten van bewegen en andere belangrijke gezondheidsaspecten zoals valpreventie, voeding en rouw- en verliesverwerking. 5 Met name met het Erasmus Medisch Centrum wordt samengewerkt met de afdelingen Neurologie (dr. D. Dippel en prof. dr. P. Koudstaal, Geriatrie (dr. T. vd Cammen en dr. F. Mattace-Raso) en Reumatologie (Prof. dr. M. Hazes). 6 In samenwerking met Smart Agent

12 6. De behandeling Patiënten doorlopen een traject met een aantal fasen: 1. algemene preventie: meer bewegen en gezonder eten 2. specifieke conditieverbetering ter voorbereiding op een medische ingreep 3. informatie voor en overleg met de behandelend medisch specialist 4. kortdurende verpleging en verzorging als vervolg op een ziekenhuisopname 5. kortdurende klinische of poliklinische revalidatie waardoor zelfstandig wonen mogelijk blijft 6. begeleiding en instructie van de partner/mantelzorger 7. nazorg en begeleiding vanuit de directe woonomgeving 8. periodieke evaluatie In iedere fase wordt multidisciplinaire behandeld. Hiervoor ontwikkelde het RRR modules. Belangrijke kenmerken hiervan zijn: de aansluiting op de individuele doelstelling van de patiënt, de focus die ligt op de volgende fase en het duurzame karakter van het herstel.

13 7. Facilitaire diensten en services Het RRR heeft een healing environment. Dat wil zeggen dat de patiënt een zinvolle en stimulerende dagbesteding heeft in een de gezondheid bevorderende omgeving. De dagbesteding is aanvullend op de behandeling. Patiënten kunnen veel voor zichzelf en voor andere patiënten betekenen. Professionele begeleiding is hiervoor niet persé noodzakelijk. Professionals zijn altijd in de buurt om, als dat nodig is, te ondersteunen. De tuin, de ateliers, de restaurants, en het sportcentrum zijn plaatsen waar het aangenaam vertoeven is en men tegelijkertijd samen met anderen wordt gestimuleerd tot activiteiten. Zowel AWBZ, ZVW en WMO kunnen het RRR financieren. Verrichtingen die kwalitatief of kwantitatief boven de AWBZ uitstijgen, kunnen hierdoor worden vergoed. Dit geldt ook voor het laatste deel van de revalidatie, dat zoveel mogelijk poliklinisch plaatsvindt. De wetenschap heeft grote belangstelling voor het objectiveren van de vraag hoeveel en welke zorg noodzakelijk of wenselijk is. Kennis nemen van onderzoek, deze overbrengen en toepassen in een multidisciplinaire context én het publiceren van de bereikte resultaten vormt een waardevolle aanvulling op de reguliere ouderenzorg, die in het RRR gestalte krijgt. Het eigen onderzoek kan een bijdrage leveren aan de kennis over het ontstaan en beloop van de ziekten die in het RRR behandeld worden en zal zich richten op de effectiviteit van de behandeling en de kwaliteit van het leven na ontslag. Het basispakket zorg wordt in Nederland kritisch bekeken met het oog op kostenbeheersing. Het basispakket wordt in omvang en verscheidenheid beperkt. Voor aanvullende zorg is een aanvullende verzekering nodig of moet worden bijbetaald. Ook aanvullende service en voorzieningen die geen directe relatie hebben met de reden van opname vallen buiten het basis pakket. De naoorlogse generatie wil gebruik kunnen maken van extra service en voorzieningen en is bereid hiervoor extra te betalen. Het RRR wil hierop inspelen. Haar locatie leent zich hiervoor bijzonder goed. De Van Beethovenlaan ligt aan de rand van Hillegersberg in het koopkrachtigste deel van Rotterdam. Bij de opzet van dit Businessplan is niet uitgegaan van een aanvullende eigen bijdrage. Het RRR wil hierop wel anticiperen. 7.1 Een zinvolle dagbesteding Het inzicht dat een zinvolle dagbesteding in een stimulerende, positief ervaren omgeving bijdraagt aan herstel wint aan erkenning. De natuurlijke omgeving draagt bij aan stressreductie, verliesverwerking en biedt mogelijkheden om verloren vaardigheden weer aan te leren. Zowel actieve als passieve vormen van sportbeoefening en culturele activiteiten vormen voor vele patiënten een bron van inspiratie. De bereiding, presentatie en het gebruik van maaltijden krijgt veel aandacht. De maaltijden vormen dan ook een integraal onderdeel van de dagbesteding.

14 8. Kwaliteit Het RRR werkt gestructureerd aan kwaliteit van zorg en bedrijfsvoering. Het kwaliteitsmanagementsysteem ondersteunt en borgt het beleid. In alle processen is de verbetercyclus van toepassing. Ook op de bedrijfsvoering. Alle medewerkers werken met de intentie om het nóg beter te doen. Alle diensten, clusters en commissies maken jaarlijks plannen. Het bestuur geeft daarvoor de koers aan. Elk voor- en najaar vinden evaluaties plaats. De verantwoording van de bereikte resultaten wordt op diverse websites gepubliceerd, bijvoorbeeld Kiesbeter.nl. De doelstelling van het kwaliteitsbeleid is om optimaal aan te sluiten bij de wensen en verwachtingen van onze belanghebbenden. De belangrijkste prestatie-indicator is de patiënt- en klanttevredenheid. De patiëntenraad is intensief betrokken bij vele facetten van de bedrijfsvoering en heeft een duidelijke stem in het beleid. Voor het management is de mening van de patiënt van vitale betekenis. Het bestuur baseert zich ook op andere informatiebronnen te weten: - gestructureerde onderzoeken naar patiëntervaringen en zorgprestaties - tevredenheidsonderzoek onder medewerkers - MIC meldingen, incidenten in de patiëntenzorg - KAM-meldingen, kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu - Klachten - Auditresultaten - Eigen waarneming en opvattingen Sinds 2008 is eveneens een intern auditteam actief dat op basis van een jaarplan de uitvoering van de zorg in het RRR toetst aan protocollen en werkinstructies. Ieder auditresultaten worden opgevolgd met een verbeterplan. Het RRR participeert in verschillende externe onderzoekstrajecten zoals het Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg (CQ-index en zorgindicatoren), het Benchmarkonderzoek van Actiz (brancheorganisatie), Cliëntervaringen van NPCF en Gastvrijheidszorg.

15 Het RRR kreeg in 2007 het Bronzen Keurmerk van Perspekt en kreeg in 2009 drie sterren van Gastvrijheidszorg. Momenteel werkt het RRR aan HKZ-certificering voor het verpleeghuis én voor het revalidatiecentrum. Het HKZ-keurmerk (Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) maakt zichtbaar dat het kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan eisen die vanuit de sector worden gesteld en door financiers, patiënten/consumenten en de overheid. Dit is vastgesteld door een onafhankelijke certificatie-instelling. Andere kwaliteitsresultaten van het RRR zijn zichtbaar op: links naar publicaties en/of naar websites met publieke informatie (zie bijlage: RRR kwaliteit openbaar, versie 7 juli 2010).

16 9. De noodzaak van nieuwbouw De voorgaande positieve en negatieve kenmerken van het RRR zijn samengevat in onderstaande sterkte/zwakte analyse. Sterkte Zwakte Intern Opgebouwde kennis, kunde Privacy en preventie Technische hulpmiddelen Patiënt oriëntatie Kleinschaligheid Logistiek Eigen vermogen Kansen afwezigheid van een Therapeutisch zwembad Polikliniek Services Arbeidsomstandigheden Bedreigingen Extern Erkenning als ziekenhuisvoorziening. Rente + bouwmarkt Koopkracht Bureaucratie en regelgeving Traagheid Het pand van het RRR werd 40 jaar geleden opgeleverd. Het is gebouwd volgens de inzichten van die tijd. Toen werd gekozen voor een indeling die aansloot bij de inrichting van ziekenhuizen. Lange gangen met aan de ene kant meerbedskamers en aan de andere kant facilitaire ruimten. Sindsdien verbeterde de kwaliteit van de gezondheidszorg door inhoudelijke veranderingen. De belangrijkste zijn: 1. de toegenomen aandacht voor de privacy van de patiënten. 2. de aandacht voor het voorkomen van infectieziekten 3. de uitbreiding van het aantal elektrische rolstoelen en tilliften 4. de aandacht voor arbeidsomstandigheden 5. de schaalgrootte van instelling in relatie tot het budget 6. de wens van patiënten om terug te keren naar de thuissituatie en het toegenomen belang van revalidatie. 7. het belang van een healing environment 8. de toegenomen lengte van mensen 9. de noodzaak van preventie Voor deze veranderingen zijn meer vierkante meters nodig. Alleen dan kan een organisatie verantwoord en innovatief zorg en behandeling blijven geven.

17 Het is op basis van (1) maximaal toelaatbaar om twee patiënten op 1 kamer te verplegen. Als het verblijf langer duurt heeft een eenpersoonskamer de voorkeur. Ook op basis van (2) gaat de voorkeur uit naar één persoonkamers. Op basis van (3) is er meer manoeuvreerruimte nodig en opslagruimte. Hulpmiddelen in brede zin (4) vereisen extra ruimte en voorzieningen om de kwaliteit van het werkmilieu te verbeteren (temperatuur en luchtkwaliteit). Uit economisch oogpunt (5) is een schaalgrootte van 180 bedden op één locatie optimaal. Revalidatie (6) is arbeidsintensief. Er zijn meer behandelaars en meer behandelruimten nodig. Een zwembad is een noodzakelijke voorziening. In een healing environment (7) ontbreken hinderlijke zaken zoals geluidsoverlast en zijn veel aangename voorzieningen aanwezig zoals planten en een goede luchtkwaliteit. De bedden zijn aangepast aan de lengte van de patiënten (8). Hierdoor is meer manoeuvreerruimte nodig. Het RRR is mede initiatiefnemer van fit for life. Dit is een Europees initiatief om de gezondheid van mensen te verbeteren door meer te bewegen (9). De toekomstige voorzieningen in het RRR (SPA faciliteiten, ateliers) zijn ook beschikbaar voor mensen uit de directe omgeving. De kosten voor onderhoud en energie zijn momenteel hoog (10). Vertaald in m2 levert dit het volgende beeld op: verblijf en verpleging centrum voorzieningen SPA, behandeling en fitnes Bouwdeel Bouwdeel Bruto totale totale oppervlakte Nieuwbouw fase Nieuwbouw Fase 2 Situatie

18 10. De medewerkers De vraag naar personeel neemt in de komende jaren toe door de vergrijzing. Dit stelt het CBS. Jaarlijks stijgt de vraag met 1,2 % per jaar tot fulltimers in De beroepsbevolking krimpt. Daardoor is het onduidelijk of er in de toekomst voldoende zorg beschikbaar is. Minder medewerkers zullen meer werk moeten verrichten. De productiviteit van medewerkers moet omhoog. Gebruik van technische hulpmiddelen, ICT en e-health biedt mogelijkheden net als standaardisatie, intensivering van het proces en meer directe patiëntenzorg. De organisatiestructuur van het RRR is plat. Er zijn 3 hiërarchische niveaus. De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Zorg en behandeling zijn rondom de cliënt georganiseerd. Alle medewerkers onderschrijven de waarden: respect, vertrouwen en openheid. Het personeelsbeleid stimuleert medewerkers om actief bij te dragen aan het bereiken van de doelstellingen en ambities. Organogram RRR RvT bestuur OR / BR / VR revalidatiearts vertrouwenspersoon staf behandeling zwo Facilitair medisch paramedisch Psycho soc 222 ZWO-staf financien administratie hotelmatig revalidatie intensieve zorg Toelichting: Ondernemingsraad (OR), Bewonersraad (BR) en Vrijwilligersraad (VR) overleggen direct met het bestuur. 222 groep gediplomeerd verpleegkundigen van af nivo 4, die volcontinu de verpleegkundige eindverantwoordelijkheid draagt. Oktober 2009 Het RRR wil een goed werkgever zijn zonder voorbij te gaan aan het feit dat iedereen hard moet werken. Bijna altijd is dat in teamverband. De positieve motivatie van de medewerkers is van groot belang. Het RRR heeft een laag ziekteverzuim (4,5%) en vacatures kunnen vrijwel onmiddellijk worden vervuld. In de visie van het RRR is 'Zich gewaardeerd voelen' en 'eigen talenten kunnen ontplooien' belangrijk. Oudere medewerkers blijven gewaardeerde krachten en krijgen als dat nodig is individuele ondersteuning.

19 Het RRR telt momenteel (2010) ruim 320 medewerkers. Dat zijn ongeveer 200 fulltimers. De medewerkers hebben circa 30 verschillende landen van herkomst. Ruim 50 van hen hebben ten minste een HBO opleiding afgerond. De personeelsformatie in de periode 2008 tot 2015 groeit tot ongeveer 280 fte. Dat is een toename met 100 fte. Vooral het aantal behandelaars zal aanzienlijk groeien. De medische staf bestaat uit revalidatieartsen, specialisten ouderenzorg, basisartsen en een specialist ouderenzorg in opleiding. De medische staf werkt daarnaast ook samen met diverse andere specialisten w.o. reumatologen en geriaters. Deze specialisten werken veelal op consultbasis voor het RRR. De specialismen Specialist Ouderen Geneeskunde en Revalidatiearts zijn schaars. Beide specialismen worden efficiënt ingezet. Veel van het werk wordt ook nu al gedelegeerd. Dit stelt hoge eisen aan alle hierbij betrokken medewerkers. In de toekomst zal hiertoe ook het aantal nurse practitioners 7 en physical assistances 8 worden uitgebreid. Het RRR is een kleinschalige organisatie, een leerbedrijf van Calibris (zorg, welzijn en sport), Ecabo (administratief en facilitair), Kenwerk (Kenniscentrum voor Horeca, Bakkerij, Reizen en Recreatie), KOC (Kennis Ontwikkeling en Uiterlijke verzorging). Ook studenten van de Hogescholen en Universiteiten lopen in het RRR stage. Jaarlijks worden nu al zeker 100 stagiaires begeleid. Nieuwe medewerkers solliciteren vaak spontaan na een inspirerende stageperiode. Het management verwacht dan ook weinig hinder te hebben van de schaarste op de arbeidsmarkt. Vacatures zullen relatief snel vervuld zijn. Een betrokken en goed functionerende ondernemingsraad is in het belang is van de totale organisatie. Voorstellen uit de RIE (Risicoinventarisatie) worden meegenomen in het ontwerp van de nieuwbouw en verbeteren de kwaliteit van de toekomstige werkomstandigheden. Naast de OR zullen ook de medewerkers worden geconsulteerd over de en de daarmee samenhangende keuzes. Speerpunt van beleid is het voorkomen van duurzame belasting van medewerkers. 7 Nurse practitioners zijn zorgprofessionals met een relatief nieuwe functie in het huidige gezondheidszorgstelsel. Nurse practitioners integreren als zelfstandig behandelaar of medebehandelaar medische en verpleegkundige zorg, waardoor de zorg voor patiënten beter en toegankelijker wordt. 8 Het beroep PA is gepositioneerd in het medisch continuüm. De PA werkt onder supervisie van de specialist en biedt professionele medische zorg. Verwacht wordt dat de introductie van het beroep PA in Nederland zal leiden tot meer continuïteit en kwaliteit in de gezondheidszorg en tot een verhoging van efficiency en arbeidsproductiviteit in zowel de eerste- als in de tweedelijns zorg.

20 Elektrische hulpmiddelen zoals bedden, tilliften en douchestoelen zijn nu al voldoende beschikbaar maar zullen dat in de toekomst zeker ook zijn. Door het gebruik van zgn. plafondliften zal de belasting van medewerkers verder afnemen. De administratieve belasting van medewerkers is gereduceerd door het gebruik van Caretracker, een softwareprogramma in combinatie met een touchscreen. Het RRR participeert in verschillende Nationale projecten op het gebied van: decubitus pre Het RRR heeft goed opgeleide en gemotiveerde medewerkers. In de zorg verschoof de laatste jaren het accent van niveau 2 naar niveau 3 (verpleeghuiszorg) en 4 (revalidatie). De samenwerking met Regionale Opleidingscentra (ROC) wordt in de toekomst uitgebreid.

BUSINESSPLAN NIEUWBOUW RRR

BUSINESSPLAN NIEUWBOUW RRR BUSINESSPLAN NIEUWBOUW RRR Inleiding Het RRR is een gespecialiseerde leverancier van gezondheidsdiensten, die op effectieve wijze en in nauwe samenwerking met de veelal oudere cliënten de zorgvraag duurzaam

Nadere informatie

Transferbureau. zorg na ontslag uit het Waterlandziekenhuis

Transferbureau. zorg na ontslag uit het Waterlandziekenhuis Transferbureau zorg na ontslag uit het Waterlandziekenhuis U bent of wordt binnenkort opgenomen in het Waterlandziekenhuis. Bij een geplande opname kunt u al rekening houden met de mogelijke beperkingen

Nadere informatie

BUSINESSPLAN NIEUWBOUW RRR

BUSINESSPLAN NIEUWBOUW RRR BUSINESSPLAN NIEUWBOUW RRR Inleiding Het RRR is een gespecialiseerde leverancier van gezondheidsdiensten, die op effectieve wijze en in nauwe samenwerking met de veelal oudere cliënten de zorgvraag duurzaam

Nadere informatie

Zorg na een ziekenhuisopname

Zorg na een ziekenhuisopname Zorg na een ziekenhuisopname Met ingang van 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg. Belangrijk is dat u weet dat niet meer alle zorg wordt vergoed en verzorgd door de overheid, thuiszorg of het

Nadere informatie

Zorg na een ziekenhuisopname

Zorg na een ziekenhuisopname Zorg na een ziekenhuisopname Inhoudsopgave Inleiding... 1 Heeft u nog extra zorg nodig na uw ziekenhuis verblijf... 1 Als u naar huis gaat... 1 Thuiszorg... 1 Hulpmiddelen... 2 Medisch Specialistische

Nadere informatie

Lang zullen we leven!

Lang zullen we leven! Talmalectoraat Wonen, Welzijn en Zorg op hoge leeftijd Lang zullen we leven! Inauguratie 16 februari 2011 Dr. Evelyn Finnema Welkom! Waar gaan we het over hebben? Onderwerpen Aanleiding De opgaven en de

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE STRATEGISCH BELEID 2013 2014 NAAR EEN EFFICIËNT EN ZICHTBAAR CENTRUM VOOR REVALIDATIE UMCG Centrum voor Revalidatie Strategisch beleidsplan 2013-2014 Vastgesteld op 1 november 2012 Vooraf Met het strategisch

Nadere informatie

Zorg na ziekenhuisopname

Zorg na ziekenhuisopname Zorg na ziekenhuisopname Zorg nodig na ontslag uit het ziekenhuis? Wat zijn de mogelijkheden? Wat kunt u alvast zelf regelen? Wat kan het Transferpunt Zorg voor u betekenen? Inleiding Wellicht heeft u

Nadere informatie

Visie op Geriatrische Revalidatie in Groot Amsterdam. Notitie gemaakt voor platform Sigra GRZ. Versie 1.5

Visie op Geriatrische Revalidatie in Groot Amsterdam. Notitie gemaakt voor platform Sigra GRZ. Versie 1.5 Visie op Geriatrische Revalidatie in Groot Amsterdam Notitie gemaakt voor platform Sigra GRZ Versie 1.5 Deze notitie heeft tot doel de transmurale visie op revalidatie te omschrijven aan de hand waarvan

Nadere informatie

Behandeling en Zorg na een beroerte

Behandeling en Zorg na een beroerte Behandeling en Zorg na een beroerte Belangrijke telefoonnummers Afdeling Stroke-Unit: 0513 685 625 CVA Verpleegkundige Tjongerschans 06 20 01 87 18 SSHV : Stichting samenwerkende Hersenletsel verenigingen

Nadere informatie

VPT in de Wijk. Succesvolle WMO Businesscase voor de toekomst. Steven Schoorl. 13 juni :30-14:30. ZBz Partners Wij maken zorg gezond!

VPT in de Wijk. Succesvolle WMO Businesscase voor de toekomst. Steven Schoorl. 13 juni :30-14:30. ZBz Partners Wij maken zorg gezond! VPT in de Wijk Succesvolle WMO Businesscase voor de toekomst 13 juni 2013 13:30-14:30 Steven Schoorl Extramuraliseren 2 Maatregelen om de kosten voor ouderenzorg te beheersen Regelgeving wordt gebruikt

Nadere informatie

Verslag en conclusie conferentie positieve gezondheid 4 april 2016

Verslag en conclusie conferentie positieve gezondheid 4 april 2016 Verslag en conclusie conferentie positieve gezondheid 4 april 2016 Op de conferentie waren vertegenwoordigers aanwezig van verschillende ketenpartners in de zorg: Adelante (revalidatie), Cohesie (huisartsen),

Nadere informatie

GEBROKEN HEUP MET ELKAAR WERKEN AAN HERSTEL

GEBROKEN HEUP MET ELKAAR WERKEN AAN HERSTEL GEBROKEN HEUP MET ELKAAR WERKEN AAN HERSTEL 288 Deze folder is een samenwerking van: Inleiding U bent via de Spoedeisende Hulp opgenomen in het Sint Franciscus Gasthuis met een gebroken heup. Waarschijnlijk

Nadere informatie

Zorg na een ziekenhuisopname

Zorg na een ziekenhuisopname Medisch Maatschappelijk Werk en Transferpunt Zorg na een ziekenhuisopname Inhoudsopgave Inleiding pag. 2 Heeft u zorg nodig na het verblijf in het ziekenhuis? pag. 2 Wie regelt deze zorg? pag. 2 Komt u

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 18 december 2009 Betreft ziekenhuisverplaatste zorg

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 18 december 2009 Betreft ziekenhuisverplaatste zorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

VISIE OP DAGBESTEDING EN WERK DICHTERBIJ

VISIE OP DAGBESTEDING EN WERK DICHTERBIJ VISIE OP DAGBESTEDING EN WERK DICHTERBIJ Visie Dichterbij: Dichterbij schept voorwaarden waardoor mensen met een verstandelijke beperking: - leven in een eigen netwerk temidden van anderen - een eigen

Nadere informatie

Revalideren na een ziekenhuisopname in Slotervaart

Revalideren na een ziekenhuisopname in Slotervaart Revalideren na een ziekenhuisopname in Slotervaart Revalideren na een ziekenhuisopname U gaat revalideren na een ziekenhuisopname. Tijdens uw verblijf in Slotervaart werkt u aan een verantwoorde terugkeer

Nadere informatie

Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim

Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim Netwerkbijeenkomst decentraliseren = innoveren, georganiseerd door Zorg voor Innoveren, Utrecht, 26 juni 2014 Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

Klinische revalidatie Poliklinische revalidatie Verpleeghuis

Klinische revalidatie Poliklinische revalidatie Verpleeghuis Klinische revalidatie Poliklinische revalidatie Verpleeghuis RRR: hét revalidatiecentrum voor ouderen Het centrum voor Reuma en Revalidatie Rotterdam (RRR) is een zelfstandige organisatie in Rotterdam

Nadere informatie

Huisartsenkliniek Houten Anderhalvelijnzorg = Eerstelijnszorg PLUS

Huisartsenkliniek Houten Anderhalvelijnzorg = Eerstelijnszorg PLUS Huisartsenkliniek Houten Anderhalvelijnzorg = Eerstelijnszorg PLUS JvEI - 16 februari 2016 zorg een zorg.. Antoinette Blok Directeur Zorg in Houten Zorg in Houten - missie De best mogelijke geïntegreerde

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel.

Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel. Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel. Datum: Partijen: ActiZ, organisatie van zorgondernemers Zorgverzekeraars Nederland (ZN) De

Nadere informatie

Financiële Zorgthermometer - 4 e kwartaal

Financiële Zorgthermometer - 4 e kwartaal Financiële Zorgthermometer - 4 e kwartaal 2015 - Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Utrecht, december 2015 Agenda Managementsamenvatting Generieke resultaten Sectorresultaten:

Nadere informatie

Inkoopbeleid 2013 sector Verpleging & Verzorging

Inkoopbeleid 2013 sector Verpleging & Verzorging Inkoopbeleid 2013 sector Verpleging & Verzorging Sector Verpleging en Verzorging AWBZ Raakvlakken met WMO en ZVW Met name ouderenzorg Extramuraal: thuiszorg Intramuraal verzorging- en verpleeghuizen Ontwikkelingen

Nadere informatie

Zorginnovatie bij CZ

Zorginnovatie bij CZ Zorginnovatie bij CZ Het zorglandschap verandert snel, innovatie is nodig CZ groep wil de zorg nu en op lange termijn breed toegankelijk, goed en betaalbaar houden. Wij voelen een grote verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda

Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda 2012-2013 Inleiding M&S Breda bestaat uit acht organisaties die er voor willen zorgen dat de kwetsbare burger in Breda mee kan doen. De deelnemers in M&S Breda delen

Nadere informatie

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Factsheet AWBZ, 24 februari 2014 AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Het Rijk draagt op 1 januari 2015 een deel van de zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Hoe heeft u als WOS-lid gezondheid geregeld vanaf 1 januari 2008?

Hoe heeft u als WOS-lid gezondheid geregeld vanaf 1 januari 2008? Hoe heeft u als WOS-lid gezondheid geregeld vanaf 1 januari 2008? 18 3 Vitale en gezonde medewerkers kunnen meer! Zilveren Kruis Achmea heeft in samenwerking met uw brancheorganisatie Werkgeversorganisatie

Nadere informatie

Oncologische Revalidatie bij ouderen Ontwikkeling van de richtlijn Geriatrische Oncologische Revalidatie

Oncologische Revalidatie bij ouderen Ontwikkeling van de richtlijn Geriatrische Oncologische Revalidatie Oncologische Revalidatie bij ouderen Ontwikkeling van de richtlijn Geriatrische Oncologische Revalidatie Leerdoelen U maakt kennis met de richtlijn Geriatrische Oncologische Revalidatie en deelt kennis

Nadere informatie

kijk. Naar mogelijkheden. Informatie over: COPD

kijk. Naar mogelijkheden. Informatie over: COPD kijk. Informatie over: COPD Naar mogelijkheden. Uw leven zo goed mogelijk oppakken met COPD. Laurens helpt u daarbij. In deze folder leest u meer over ons aanbod. meer dan zorg COPD is een verzamelnaam

Nadere informatie

Geriatrische revalidatie

Geriatrische revalidatie Geriatrische revalidatie Geriatrische revalidatie Geriatrische revalidatie biedt tijdelijke intensieve zorg aan kwetsbare ouderen om te herstellen en te reactiveren na een operatie, ongeval of ernstige

Nadere informatie

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward Productive Ward Verbeter de kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid van uw zorg door reductie van verspilling Brochure Productive Ward CBO 2012 CBO, Postbus 20064, 3502 LB UTRECHT Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

De AWBZ en de VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg) na de verkiezingen van september 2012.

De AWBZ en de VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg) na de verkiezingen van september 2012. De AWBZ en de VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg) na de verkiezingen van september 2012. Savant-Zorg Regionale gecertificeerde organisatie voor verpleging en verzorging. Wij bieden verpleging en

Nadere informatie

Als u niet naar huis kunt na uw ziekenhuisopname 'Verkeerd bed' Transferverpleegkundige

Als u niet naar huis kunt na uw ziekenhuisopname 'Verkeerd bed' Transferverpleegkundige 00 Als u niet naar huis kunt na uw ziekenhuisopname 'Verkeerd bed' Transferverpleegkundige Algemeen Mogelijk heeft u na uw opname in het ziekenhuis aanvullende zorg nodig. Soms is meer zorg nodig dan u

Nadere informatie

Samenwerking tussen Stichting Elisabeth en Thuiszorg Breda

Samenwerking tussen Stichting Elisabeth en Thuiszorg Breda Zorghotel Breda Samenwerking tussen Stichting Elisabeth en Thuiszorg Breda Februari 2006 Antoinette Bolscher, RIGO Research en Advies Stichting Elisabeth en Stichting Thuiszorg Breda hebben gezamenlijk

Nadere informatie

Zorg na uw ziekenhuisopname

Zorg na uw ziekenhuisopname Zorg na uw ziekenhuisopname U bent opgenomen in Maasziekenhuis Pantein. Voordat u weer naar huis gaat, heeft u een gesprek met de liaisonverpleegkundige om te bespreken of u na uw opname in het ziekenhuis

Nadere informatie

Revalidatie. Revalidatie & Herstel

Revalidatie. Revalidatie & Herstel Revalidatie Revalidatie & Herstel De afdeling Revalidatie in het BovenIJ ziekenhuis is een onderdeel van de afdeling Revalidatie en Herstel. Met deze folder willen wij u graag vertellen wat wij voor u

Nadere informatie

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Inleiding Zorg Groep Beek (ZGB) is al vele jaren een heel goed alternatief voor cliënt gerichte thuiszorg en wijkverpleging in de Westelijke Mijnstreek.

Nadere informatie

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Opgesteld door: Helene Marcus-Baart, coördinator HagaVrienden I.s.m: Hans de Sonnaville, secretaris HagaVrienden (Beknopt) beleidsplan HagaVrienden 2013-2015

Nadere informatie

Strategische zelfanalyse

Strategische zelfanalyse Strategische zelfanalyse Vol vertrouwen de WMO tegemoet Wat betekent de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning voor uw organisatie? Hoe houdt u goed rekening met de modernisering van de AWBZ?

Nadere informatie

Zorg om de zorg. Paul Schnabel. Amsterdam, 9 oktober 2013 Universiteit Utrecht

Zorg om de zorg. Paul Schnabel. Amsterdam, 9 oktober 2013 Universiteit Utrecht Zorg om de zorg Paul Schnabel Amsterdam, 9 oktober 2013 Universiteit Utrecht Hoe rijker het land Hoe duurder de zorg! 16-18% BBP VS! 13-14% BBP Nederland! 10-12% BBP BRD, Frankrijk, Canada, Zwitserland,

Nadere informatie

Zorg uit de Zvw. Wijkverpleging, ELV, GRZ. Judith den Boer

Zorg uit de Zvw. Wijkverpleging, ELV, GRZ. Judith den Boer Zorg uit de Zvw Wijkverpleging, ELV, GRZ Judith den Boer 2-10-2017 Voorstellen Judith den Boer Hogeschool Zeeland Wijkverpleegkundige Erasmus Universiteit Master Zorgmanagement Hogeschool Zeeland Docent

Nadere informatie

Geen. (Potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven

Geen. (Potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Disclosure belangenverstrengeling voor de sprekers van de AZO scholingsavond (Potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld

Nadere informatie

Zorg nodig na uw verblijf in het ziekenhuis

Zorg nodig na uw verblijf in het ziekenhuis Zorg nodig na uw verblijf in het ziekenhuis Heeft u na uw verblijf in het ziekenhuis nog zorg nodig? Dan wordt afdeling nazorg ingeschakeld om dit samen met u voor u te regelen. De afdeling nazorg De afdeling

Nadere informatie

Inventariserend onderzoek geriatrische revalidatiezorg

Inventariserend onderzoek geriatrische revalidatiezorg Inventariserend onderzoek geriatrische revalidatiezorg Een onderzoek naar de stand van zaken van de geriatrische revalidatiezorg na de overheveling vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten naar de

Nadere informatie

Scheiden van wonen en zorg

Scheiden van wonen en zorg Scheiden van wonen en zorg Een nieuwe koers voor welzijn en zorg 14 november 2012 Themadag Commissie Ouderenzorg Religieuzen Carla Cornuit Inleiding Carla Cornuit: bestuurder LuciVer LuciVer Een kleinschalige

Nadere informatie

Strategische agenda pag. 3 Onze missie pag. 3 Onze koers pag. 5 Onze speerpunten pag. 6 Onze kerntaken

Strategische agenda pag. 3 Onze missie pag. 3 Onze koers pag. 5 Onze speerpunten pag. 6 Onze kerntaken Strategische agenda 2018-2020 pag. 3 Onze missie pag. 3 Onze koers pag. 5 Onze speerpunten pag. 6 Onze kerntaken Onze missie Wij staan voor goede en betaalbare zorg voor alle inwoners van Nederland. Onze

Nadere informatie

Als u niet naar huis kunt na uw ziekenhuisopname 'Verkeerd bed' Transferverpleegkundige

Als u niet naar huis kunt na uw ziekenhuisopname 'Verkeerd bed' Transferverpleegkundige 00 Als u niet naar huis kunt na uw ziekenhuisopname 'Verkeerd bed' Transferverpleegkundige Algemeen Het kan gebeuren dat u na uw opname in het ziekenhuis, aanvullende zorg nodig heeft. Soms is meer zorg

Nadere informatie

Transitie Langdurige Zorg

Transitie Langdurige Zorg Transitie Langdurige Zorg Manager Inkoop Verpleging, Verzorging, Thuiszorg Manager Inkoop Verpleging, Verzorging, Thuiszorg AWBZ in historisch perspectief 1968 Ontstaan van de AWBZ voor langdurige onverzekerbare

Nadere informatie

Proeftuinen Naarderheem: Een mooi boeket

Proeftuinen Naarderheem: Een mooi boeket Proeftuinen Naarderheem: Een mooi boeket Nominatie KNMG Pluim 26 juni 2012 Aafke de Groot en Ellen Vreeburg specialisten ouderengeneeskunde Vivium Naarderheem Proeftuinen Naarderheem Geriatrische revalidatie

Nadere informatie

GRZ. Doelgroep geriatrische revalidatiezorg. GRZ, Ontwikkelingen & verwachtingen. - Vivium helpt u verder. Onderdeel langdurige zorg.

GRZ. Doelgroep geriatrische revalidatiezorg. GRZ, Ontwikkelingen & verwachtingen. - Vivium helpt u verder. Onderdeel langdurige zorg. Revalideren is samen werken aan de toekomst. Wij geloven dat de combinatie van zorg, behandeling, gastvrijheid en innovatie het fundament is van succesvol revalideren. Wij vertalen behoeftes en motivaties

Nadere informatie

Zorginnovatie bij CZ D2D D2P D2D D2P D2D D2P P2D P2M P2D P2M P2D P2M

Zorginnovatie bij CZ D2D D2P D2D D2P D2D D2P P2D P2M P2D P2M P2D P2M Zorginnovatie bij CZ D2D D2P P2D P2M D2D D2P P2D P2M D2D D2P P2D P2M Durft u zich te onderscheiden? Dan zijn wij bijzonder geïnteresseerd in uw ideeën voor innovatie in de zorg! Het zijn woelige tijden

Nadere informatie

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Opening Anneke Augustinus Manager Care Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Foto: website Activite Waarom vandaag? Delen kennis en ervaringen zodat: Het zorgkantoor voldoende

Nadere informatie

Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink

Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink Stand van zaken regeerakkoord op dit moment Kern is versterking van zorg thuis ( extramuraliseren ) via Wmo en Zorgverzekeringswet Uit

Nadere informatie

Producten- en Dienstencatalogus 2017

Producten- en Dienstencatalogus 2017 Producten- en Dienstencatalogus 2017 Voor thuiswonenden December 2016 Inhoud Voorwoord blz. 3 Thuiszorg blz. 5 Huishoudelijke zorg blz. 6 Dagbesteding blz. 7 Behandeling blz. 8 Maaltijd aan huis blz. 9

Nadere informatie

AANVULLING ( juli 2017) Zorginkoopbeleid 2018 Verpleging en Verzorging. Versie juli 2017

AANVULLING ( juli 2017) Zorginkoopbeleid 2018 Verpleging en Verzorging. Versie juli 2017 AANVULLING ( juli 2017) Zorginkoopbeleid 2018 Verpleging en Verzorging 1 Inhoudsopgave 1. Specialistische Verpleging. 4 2. Doelmatige zorg... 5 2 Inleiding Voor u ligt de aanvulling van het Zorginkoopbeleid

Nadere informatie

Strategisch document Ambulancezorg Nederland

Strategisch document Ambulancezorg Nederland Strategisch document Ambulancezorg Nederland 1 Inleiding: relevante ontwikkelingen 2 Missie en visie AZN 3 Kernfuncties: profiel en kerntaken AZN 4 Strategische agenda AZN vastgesteld: woensdag 23 mei

Nadere informatie

Revalideren na een ziekenhuisopname in De Die

Revalideren na een ziekenhuisopname in De Die Revalideren na een ziekenhuisopname in De Die Revalideren na een ziekenhuisopname U gaat revalideren na een ziekenhuisopname. Tijdens uw verblijf in De Die werkt u aan een verantwoorde terugkeer naar huis.

Nadere informatie

Thuiszorg. Thuiszorg op maat, voor iedereen

Thuiszorg. Thuiszorg op maat, voor iedereen Thuiszorg Thuiszorg op maat, voor iedereen De meeste mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen in de eigen omgeving, en als het nodig is, met hulp van thuiszorg. Pas wanneer dat niet meer

Nadere informatie

Sites voor de intramurale fysiotherapie

Sites voor de intramurale fysiotherapie Sites voor de intramurale fysiotherapie In bijgaand document een overzicht van sites waarop informatie is te vinden over onderwerpen die van belang kunnen zijn voor de intramuraal werkende fysiotherapeut.

Nadere informatie

Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg.

Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg. Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg. Joop Blom, voorzitter commissie Zorg en Welzijn en Wonen NVOG VOOR: Vereniging Gepensioneerden DuPont Nederland op 23 april 2015. Ontwikkelingen.

Nadere informatie

Convenant Vitaal Vechtdal

Convenant Vitaal Vechtdal Convenant Vitaal Vechtdal Partijen komen door gezamenlijke regionale inspanning tot een verbetering van de vitaliteit van de individuele burger door o.a. individuele gezondheidszorg te koppelen aan een

Nadere informatie

Het HerstelZorgProgramma. Integrale functiegerichte zorg en bekostiging voor kwetsbare ouderen

Het HerstelZorgProgramma. Integrale functiegerichte zorg en bekostiging voor kwetsbare ouderen Het HerstelZorgProgramma Integrale functiegerichte zorg en bekostiging voor kwetsbare ouderen Martijn Lehman de Lehnsfeld Manger Behandelzaken verpleeghuis Leythenrode en Voorzitter Geriatrisch netwerk

Nadere informatie

Revalideren na een ziekenhuisopname in Berkenstede

Revalideren na een ziekenhuisopname in Berkenstede Revalideren na een ziekenhuisopname in Berkenstede Revalideren na een ziekenhuisopname U gaat revalideren na een ziekenhuisopname. Tijdens uw verblijf in Berkenstede werkt u aan een verantwoorde terugkeer

Nadere informatie

Reva li da tie. met vertrouwen naar huis

Reva li da tie. met vertrouwen naar huis Reva li da tie met vertrouwen naar huis Alles is revalidatie Trainen in een gastvrije omgeving met uitstekende faciliteiten Waarom revalidatie Revalideren is leren om weer zo zelfstandig mogelijk te leven.

Nadere informatie

!7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING

!7: ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING !7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE Uitgangspunten en inkoopdoelen 2015 Verpleging en Verzorging (V&V) U hebt recht op langdurige zorg als dat nodig is. Denk aan

Nadere informatie

We lichten de onderwerpen uit de kwaliteitsagenda hieronder verder toe.

We lichten de onderwerpen uit de kwaliteitsagenda hieronder verder toe. Kwaliteitsagenda Zorg Thuis 2016 Mensen met een kwetsbare gezondheid blijven langer zelfstandig thuis wonen. Dat kan alleen als zorg thuis goed geregeld is. Mensen hebben recht op maatwerk van goede kwaliteit

Nadere informatie

Overzicht Financiering eerste lijn

Overzicht Financiering eerste lijn Overzicht Financiering eerste lijn Wat gaan we doen? Terugblik inventarisatie ZonMw onder 22 praktijkprojecten Overzicht financieringsbronnen Goed voorbeeld In dialoog met Waarom deze workshop? Quickscan

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie De Friesland Zorgverzekeraar Wijzigingen Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 1 juli 2014 naar Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 7 juli 2014

Nadere informatie

Proeftuinen GRZ. Antoinette Bolscher Hannie Fonk procesbegeleiders proeftuinen GRZ. 8 september 2011

Proeftuinen GRZ. Antoinette Bolscher Hannie Fonk procesbegeleiders proeftuinen GRZ. 8 september 2011 Proeftuinen GRZ Antoinette Bolscher Hannie Fonk procesbegeleiders proeftuinen GRZ 8 september 2011 Inhoud presentatie Proeftuinen GRZ Waarom PT-GRZ Doelgroepen Resultaten meten Ketenzorg, zorgpaden Fasen

Nadere informatie

Aardverschuiving in de chronische zorg, diseasemanagement een kans!

Aardverschuiving in de chronische zorg, diseasemanagement een kans! Aardverschuiving in de chronische zorg, diseasemanagement een kans! Eric Koster Clustercoördinator chronische ziekten en screeningen, directie Publieke Gezondheid Lid kernteam Inhoud 1. Aanleiding 2. Aanpak

Nadere informatie

Zorg na uw ziekenhuisopname

Zorg na uw ziekenhuisopname Zorg na uw ziekenhuisopname Zorg nodig na ontslag uit het ziekenhuis? Wat zijn de mogelijkheden? Wat kunt u alvast zelf regelen? Wat kan het Transferpunt Zorg voor u betekenen? Misschien heeft u na uw

Nadere informatie

Laurens Intermezzo Zuid. Revalidatie en kortdurende zorg. meer dan zorg

Laurens Intermezzo Zuid. Revalidatie en kortdurende zorg. meer dan zorg Laurens Intermezzo Zuid Revalidatie en kortdurende zorg meer dan zorg Intermezzo Zuid Bij Laurens Intermezzo Zuid kunt u onder professionele begeleiding revalideren, bijvoorbeeld na een operatie, ongeval

Nadere informatie

Financiering van gezondheidszorg. Jaap Doets consultant VVAA

Financiering van gezondheidszorg. Jaap Doets consultant VVAA Financiering van gezondheidszorg Jaap Doets consultant VVAA Het Nederlandse zorgstelsel Zorgstelsel -Collectief gefinancierde wettelijk vastgelegde zorg aanspraak -vraagsturing -prestatiebekostiging -maatschappelijke

Nadere informatie

behoud. Uw zelfstandigheid. Informatie over: Een beroerte

behoud. Uw zelfstandigheid. Informatie over: Een beroerte behoud. Informatie over: Een beroerte Uw zelfstandigheid. Uw leven zo goed mogelijk oppakken na een beroerte. Samen met Laurens. Lees meer over wat Laurens voor u kan betekenen. meer dan zorg De medische

Nadere informatie

De Verpleging en verzorging in beweging; ontwikkelingen in wonen, welzijn en zorg

De Verpleging en verzorging in beweging; ontwikkelingen in wonen, welzijn en zorg De Verpleging en verzorging in beweging; ontwikkelingen in wonen, welzijn en zorg Grande conference 2014 Henri Plagge, arts M&G MCM Voorzitter Raad van Bestuur De Zorgboog Zorgboog Voor alle generaties;

Nadere informatie

Laurens Antonius Binnenweg. Centrum voor revalidatie en specialistische zorg. meer dan zorg

Laurens Antonius Binnenweg. Centrum voor revalidatie en specialistische zorg. meer dan zorg Laurens Antonius Binnenweg Centrum voor revalidatie en specialistische zorg meer dan zorg Antonius Binnenweg De medewerkers van Antonius Binnenweg zijn gespecialiseerd in het bieden van revalidatie zorg

Nadere informatie

Voorwaarden voor vergoeding

Voorwaarden voor vergoeding Voorwaarden voor vergoeding Introductie in de procedures voor de aanvraag van een DBC. Mr. Ron de Graaff 12 maart 2008 Vergoeding medische technologie Extramuraal (Regeling Hulpmiddelen) AWBZ gefinancierde

Nadere informatie

uw antwoord op de Basis GGZ

uw antwoord op de Basis GGZ uw antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij 2 Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Mirro:

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 20 december 2011 Onderwerp Raadsbrief: Sociale structuurvisie Categorie B Verseonnummer 668763 / 681097 Portefeuillehouder De heer Rensen en de heer

Nadere informatie

Samen voor de beste zorg Zeepkistbijeenkomst 9 december 2015. ActiVite

Samen voor de beste zorg Zeepkistbijeenkomst 9 december 2015. ActiVite Samen voor de beste zorg Zeepkistbijeenkomst 9 december 2015 ActiVite Agenda Welkom Programma: Missie en visie van ActiVite Beleid van overheid zet door Strategische thema s Stand van zaken ActiVite per

Nadere informatie

Financiële Zorgthermometer - 3 e kwartaal

Financiële Zorgthermometer - 3 e kwartaal Financiële Zorgthermometer - 3 e kwartaal 2015 - Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Utrecht, September 2015 Agenda Managementsamenvatting Generieke resultaten Sectorresultaten:

Nadere informatie

Oncologische Revalidatie

Oncologische Revalidatie Libra R&A Revalidatie Oncologische Revalidatie Herstellen na kanker Uw primaire behandelingen in het ziekenhuis zijn achter de rug en u probeert de draad van uw leven weer op te pakken. Dat blijkt niet

Nadere informatie

De positie van de(thuis)zorg. Henri Plagge, arts M&G MCM voorzitter Raad van Bestuur de Zorgboog

De positie van de(thuis)zorg. Henri Plagge, arts M&G MCM voorzitter Raad van Bestuur de Zorgboog De positie van de(thuis)zorg Henri Plagge, arts M&G MCM voorzitter Raad van Bestuur de Zorgboog de Zorgboog Voor alle generaties; dus kraamzorg, Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar, behandelpraktijk (paramedici),

Nadere informatie

Samenwerking met een facilitaire partner het resultaat

Samenwerking met een facilitaire partner het resultaat Programma Introductie Zorgbalans Aanleiding samenwerking Assist Samenwerking met een facilitaire partner het resultaat Blik op de toekomst Vivianne Zeestraten Manager Facilitair Bedrijf Zorgbalans 8 oktober

Nadere informatie

Thuis in Behandelen. Behandelcentrum. Vrijthof, Tiel.

Thuis in Behandelen. Behandelcentrum. Vrijthof, Tiel. Thuis in Behandelen Behandelcentrum Vrijthof, Tiel www.szr.nl/behandelcentrum THUIS IN BEHANDELEN Wanneer inschakelen U kunt het behandelteam inschakelen voor advies en behandeling bij ouderdomsklachten,

Nadere informatie

ZORGINKOOP PRESENTATIE

ZORGINKOOP PRESENTATIE ZORGINKOOP PRESENTATIE voor Themadag CNV in Nijkerk Woensdag 25 mei 2016 door Sabrina Weij Zorginkoper / Relatiebeheerder Care Inhoud presentatie Uitleg werkzaamheden Zorgkantoor DSW Transities / overhevelingen

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

Wat kan Ergotherapie bieden?

Wat kan Ergotherapie bieden? Wat kan Ergotherapie bieden? Een productboek en een adviesrapport ter profilering van de vakgroep Ergotherapie. Advies rapport Eelco Beer Karin van Panhuis Jeanie Koop-van Rijn (seniorbegeleider) Juni

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013 Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen 8 mei 2013 Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor hervorming van de langdurige zorg. Daarbij

Nadere informatie

Particuliere en reguliere verpleeghuizen Een vergelijking om van te leren

Particuliere en reguliere verpleeghuizen Een vergelijking om van te leren Particuliere en reguliere verpleeghuizen Een vergelijking om van te leren Utrecht, 26 maart 2015 Wine te Meerman Eveline Castelijns Simon Heesbeen Floor Vreeswijk 1 Inhoud 1. Aanleiding voor het onderzoek

Nadere informatie

De transferverpleegkundige

De transferverpleegkundige Transferpunt De transferverpleegkundige www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl TRA001 / De transferverpleegkundige / 10-11-2016 2 De transferverpleegkundige

Nadere informatie

CVA-Ketenzorg Noordwest-Veluwe. Neurologie

CVA-Ketenzorg Noordwest-Veluwe. Neurologie CVA-Ketenzorg Noordwest-Veluwe Neurologie Inhoudsopgave Wie doen mee aan de ketenzorg?...6 Opname in het ziekenhuis...7 Vervolgtraject...8 Naar huis...8 Klinische geriatrische revalidatie...8 Klinische

Nadere informatie

Nazorgwijzer Martini Ziekenhuis

Nazorgwijzer Martini Ziekenhuis Nazorgwijzer Martini Ziekenhuis Nazorgwijzer Martini Ziekenhuis U wordt opgenomen in het ziekenhuis en denkt na ontslag uit het ziekenhuis ook nog zorg nodig te hebben. Bijvoorbeeld thuiszorg voor hulp

Nadere informatie

Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg.

Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg. Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg. Joop Blom, voorzitter commissie Zorg en Welzijn en Wonen VOOR: Gepensioneerden AGRIFIRM 24 en 26 maart 2015. Kort filmpje over mijn voettocht

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz)

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) & De Friesland Zorgverzekeraar Toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Niet-toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Inhoud Presentatie Hervormingen Langdurige

Nadere informatie

leef. In uw eigen ritme. Informatie over: Niet-aangeboren hersenletsel

leef. In uw eigen ritme. Informatie over: Niet-aangeboren hersenletsel leef. Informatie over: Niet-aangeboren hersenletsel In uw eigen ritme. Uw leven zo goed mogelijk oppakken met niet-aangeboren hersenletsel. Samen met Laurens. In deze folder leest u meer over het aanbod

Nadere informatie

Visie document Zelfstandige behandelcentra zijn de logische speler naast gezondheidscentra en ziekenhuizen

Visie document Zelfstandige behandelcentra zijn de logische speler naast gezondheidscentra en ziekenhuizen Visie document Zelfstandige behandelcentra zijn de logische speler naast gezondheidscentra en ziekenhuizen Leidschendam februari 2011 Zelfstandige behandelcentra als speler naast gezondheidscentra en ziekenhuizen

Nadere informatie

Actieplan wachttijden in de zorg 11 mei 2017

Actieplan wachttijden in de zorg 11 mei 2017 De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl

Nadere informatie

Betaalbaarheid van toekomstige ouderenzorg. Symposium Ietje de Rooij

Betaalbaarheid van toekomstige ouderenzorg. Symposium Ietje de Rooij Betaalbaarheid van toekomstige ouderenzorg Symposium Ietje de Rooij 28 september 2012 Inhoudsopgave Wat komt er op ons af? Wat doet de huidige situatie voor zorgvrager en zorgaanbieder? Hoe kunnen de we

Nadere informatie