Geriatrische revalidatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Geriatrische revalidatie"

Transcriptie

1 Geriatrische revalidatie

2 Geriatrische revalidatie Geriatrische revalidatie biedt tijdelijke intensieve zorg aan kwetsbare ouderen om te herstellen en te reactiveren na een operatie, ongeval of ernstige ziekte. U kunt hierbij onder andere denken aan: een beroerte; een nieuw heup- of kniegewricht; een heupfractuur; een amputatie; longziekten, hartfalen of kanker. Geriatrisch revalidatieteam Het geriatrisch revalidatieteam van de revalidatie-unit in Slotjesveste en afdeling Guldenroede in verpleeghuis Altenahove bestaat uit ervaren medewerkers die zijn opgeleid voor deze specialistische vorm van behandelen. Het team bestaat uit specialisten ouderengeneeskunde, fysiotherapeuten, 2 Wat is geriatrische revalidatie? Wie komt er voor in aanmerking? Wanneer? Wat kunt u verwachten en wat verwachten wij van u? Deze folder geeft u een impressie van de geriatrische revalidatie op de revalidatieafdelingen van de verpleeghuizen Altenahove in Almkerk en Slotjesveste in Oosterhout. ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten, maatschappelijk werkenden, psychologen, verpleegkundigen en verzorgenden. Zij staan voor u klaar, ondersteunen u bij uw herstel en vieren het succes met u wanneer uw revalidatie is afgerond en u weer naar huis kunt. Van ziekenhuis naar thuis De Riethorst Stromenland werkt nauw samen met regionale ziekenhuizen en thuiszorg om de hele zorgketen van ziekenhuisopname tot terugkeer naar de eigen woonomgeving en nazorg zo goed mogelijk te regelen. Omdat wij zes dagen per week revalidatie aanbieden, bestaat ook de mogelijkheid om op zaterdag vanuit het ziekenhuis op de revalidatieafdeling opgenomen te worden. Bij de start van uw revalidatie plan- nen wij met u al een te verwachten ontslagdatum. Samen bepalen wij uw individuele revalidatiedoelen in een behandelplan. Op basis van dit plan krijgt u een individueel dagprogramma waarbij het geriatrisch revalidatieteam u ondersteunt. Elke behandeling wordt exact afgestemd op uw veranderende en verbeterende conditie. De intensiteit van uw behandeling en het dagprogramma past zo bij uw zorgvraag, motivatie en belastbaarheid. Daarbij benutten we ook dagelijkse activiteiten als therapeutische oefenmomenten. U leert zichzelf revalideren. Naast individuele therapie is ook groepstherapie onderdeel van uw programma. Nazorg Gedurende uw opname bespreken wij, indien nodig, welke nazorg voor u het meest geschikt is. Mocht tijdens uw revalidatie blijken dat terugkeer naar uw oude woonomgeving niet mogelijk is, dan adviseren en ondersteunen wij u bij het vinden van een passende woon(zorg) omgeving. Dit houdt niet in dat u op de geriatrische revalidatieafdeling kunt blijven tot de passende woon(zorg)omgeving beschikbaar is. Ambulante revalidatie Het streven is om na een ziekenhuis- en verpleeghuisverblijf weer zo spoedig mogelijk naar huis te kunnen. Soms is de revalidatie nog niet helemaal afgerond maar is permanent verblijf in het verpleeghuis niet nodig. Dan is er de mogelijkheid van ambulante revalidatie: u woont en leeft thuis en heeft nog vervolgbehandeling thuis, poliklinisch of dagbehandeling-revalidatie waarbij u een aantal dagen of dagdelen naar de dagrevalidatie gaat. De dagrevalidatie wordt u aangeboden op dezelfde locatie als tijdens de revalidatie. De revalidatie zal afgestemd zijn in overleg met u en passend bij uw revalidatieproces. Therapeutisch klimaat Bij De Riethorst Stromenland revalideert u binnen een therapeutisch klimaat. Dit houdt in dat er een sfeer heerst die positief werkt op uw herstel. U revalideert in een omgeving waarin u zoveel mogelijk de gelegenheid krijgt zelf aan uw herstel te werken. Ontslag uit ziekenhuis Geriatrische Revalidatie Nazorg 3

3 Vast weekprogramma Uw revalidatie bestaat uit een vast weekprogramma van zes dagen met daarin verschillende individuele en groepstherapieën. Tijdens deze therapieën, maar ook voor de rest van de dag, hanteren we een benaderingswijze waarbij u op uw eigen niveau en zo zelfstandig mogelijk kunt revalideren. Alles is er op gericht dat u weer zo snel mogelijk, op een verantwoorde wijze, kunt functioneren. We volgen hierbij de PRET-methode: P = pauze nemen R = rustige omgeving E = een ding tegelijk T = tempo aanpassen Zelf revalideren We verwachten van u dat wat u tijdens de therapieën leert, zelf ook zoveel mogelijk in praktijk brengt. Alles wat u zelf kunt, dient u ook zoveel mogelijk zelf te doen. Als u het kan, vragen we u deel te nemen aan voor u zinvolle taken, bijvoorbeeld het doen van de afwas, uw eigen medicatie beheren, uw bed opmaken of uw afspraken bijhouden. Dit zijn, naast de therapieën, ideale trainingsmomenten voor u. Hierbij sluiten we zoveel mogelijk aan bij uw mogelijkheden en wensen. 4 Trainingen en groepen De therapieën van het revalidatieprogramma zijn verspreid over de dag en sluiten aan bij dagelijkse situaties. Alle therapieën hebben als doel zoveel mogelijk herstel te bereiken tijdens uw revalidatieperiode. Ze moeten echter ook aansluiten op uw eigen revalidatiedoelen en mogelijkheden. Dit betekent dat niet alle revalidanten alle trainingen en groepen bezoeken. De behandelaren adviseren u welke groepen het beste in uw revalidatieprogramma passen. Enkele voorbeelden: Informatiegroep: tijdens de eerste bijeenkomst maken u en uw mantelzorger(s) kennis met het therapeutisch klimaat. Wij geven u informatie en horen graag wat uw verwachtingen zijn. Wij vinden het belangrijk dat u zich snel vertrouwd voelt en uw mantelzorger(s) zich betrokken voel(t)en om u te ondersteunen. Mantelzorggroep: partners en familieleden (mantelzorgers) van de revaliderende cliënten kunnen aan deze groep deelnemen. De groep draagt kennis over (bijvoorbeeld wat is een beroerte en wat zijn de gevolgen), informeert over het omgaan met de veranderde situatie en/of zorgbehoefte en geeft inzicht in de ondersteuningsbehoefte in de toekomst. Ook worden er ervaringen uitgewisseld met andere mantelzorgers. Ontbijt- en/of kookgroep: het doel is dat u in staat bent zelf het ontbijt klaar te maken en/of de warme maaltijd te bereiden en te gebruiken. Eventueel ondersteunt de logopedist u wanneer u slikklachten heeft. Ook kan de ergotherapeut u helpen wanneer u niet alle handelingen zelfstandig kunt uitvoeren. Training wassen/kleden: een individuele training waarbij de ergotherapeut en/of de verzorging aan de wastafel of in de douche het wassen en aankleden met u traint. Cognitieve revalidatie: de ergotherapeut en/of de psycholoog kan u ook helpen bij cognitieve problemen. Onderwerpen als aandacht, tijdsdruk, geheugen, planning en vermoeidheid komen aan de orde. Loop- en transfertraining: bij deze individuele training oefent de fysiotherapeut en/of de verzorging het lopen en verplaatsen met u in functionele situaties, bijvoorbeeld bij het gaan rusten of toiletbezoek. 5

4 Communicatietraining: u leert communiceren met anderen op de best mogelijke manier. Dit kan zowel verbaal als non-verbaal zijn, maar ook met een hulpmiddel. Afspraken U ontvangt een agenda waarin uw therapieafspraken staan of waarin u deze zelf kunt noteren. Neemt u deel aan groepstherapieën dan rekenen we op u. We gaan er vanuit dat u op tijd aanwezig bent of zich tijdig afmeldt. Van uw bezoek verwachten wij dat zij hun bezoektijden afstemmen op uw therapiemomenten. Bij individuele therapieën kunnen mantelzorgers in overleg meekijken, bij groepstherapieën is dit niet mogelijk. Tijdens uw revalidatie gaan we uit van het principe dat uw therapie altijd voorrang heeft. Het revalidatieresultaat is sterk afhankelijk van uw eigen inzet tijdens uw revalidatieperiode. Eigen verantwoordelijkheid Wij staan garant voor een op uw vraag afgestemde revalidatie. U bent zelf verantwoordelijk voor uw persoonlijke zaken zoals de was, aanvulling van uw toiletartikelen en reparatie van uw kleding. Praktische zaken U kunt gebruikmaken van alle voorzieningen op de locatie, zoals kapper, pedicure, winkeltje en de ontmoetingsruimte. Wanneer u de aan de locatie verbonden tandarts wilt bezoeken, kunt u hiervoor een afspraak (laten) maken met het secretariaat van de dienst Behandeling & Begeleiding. Houd er wel rekening mee dat u dan een tandartsverzekering moet hebben. Geriatrische revalidatie maakt per 1 januari 2013 onderdeel uit van het basispakket van uw zorgverzekering. Informeer bij uw zorgverzekeraar naar de mogelijkheden. Voordelen Geriatrische Revalidatie Samenwerking met regionale ziekenhuizen en revalidatiecentra Specialistisch geriatrisch revalidatieteam onder leiding van een specialist ouderengeneeskunde Therapeutisch revalidatieklimaat gericht op terugkeer naar eigen woonomgeving Behandelomgeving gericht op functioneel trainen Individuele- en groepstherapie Aparte oefenruimten Gezamenlijke huiskamer Adresgegevens Revalidatie-unit Verpleeghuis Slotjesveste Van Oldeneellaan ZC Oosterhout Guldenroede Verpleeghuis Altenahove Rivierenland DC Almkerk Bezoektijden De individuele cliëntagenda bepaalt de bezoektijden. Bureau Zorgadvies

5 De Riethorst Stromenland Postbus AA Geertruidenberg T E I BB_b007_1506