Health Safety Sustainability Social factors

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Health Safety Sustainability Social factors"

Transcriptie

1 Risk when Inspections does not enforce: compliance behaviour piece of environmental legislation specification remarks can chance legislation on be effects complied, enforced, is it fraud resistant? Potential Effect on: Health Safety Sustainability Social factors Written enforcement method regulatee actual compliance required reasons for compliance noncompliance (table of eleven) 1A Wet milieugevaarlijke stoffen: Algemene regels inzake stoffen en producten: 1A.1 1. Zorgplicht Wms Gebruik als vangnet indien geen specifieke regeling op probleem van toepassing is 1A.2 2. Kennisgevingsbesluit nieuwe stoffen Aanmelden nieuwe stoffen binnen EU 1A.4 4. Registratiebesluit Wms Het registreren van gevaarlijke stoffen yes +/ /- yes 1)producers 2)importers moderate 1, 2, 9 yes /- +/- yes 1)producers, moderate 2, 3, 7 2)importers 3)traders 1A.5 5. verplicht Veiligheidsinformatiebladen veiligheidsinformatieblad besluit bij overdracht van gevaarlijke stoffen 1A.6 6. Besluit verpakkingen en Gevaarsaanduidingen op aanduiding verpakkingen Milieugevaarlijke stoffen yes +/ /- yes 1)produceers, bad 1,2,7,9 2)importers 3)traders reasonable +/ /- yes 1)producers, bad 1,2,7,9 2)importers 3)traders 1A.7a 7a. Besluit in- en uitvoer milieugevaarlijke stoffen (importeurs) in- en uitvoer van gevaarlijke stoffen voor controle is specifieke kennis nodig bij douane moderate +/ yes 1)importers 1A.7b 7b. Besluit in- en uitvoer milieugevaarlijke stoffen (exporteurs) in- en uitvoer van gevaarlijke stoffen voor controle is specifieke kennis nodig bij douane moderate +/ yes 2)exporters (?) Stofspecifieke regels:

2 1A.8a 8a.Asbestverwijderings 1. asbestsanering van besluit (eigenaren objecten) objecten Regelgeving is zeer versnipperd. Besluit wordt aangepast ivm bade handhaafbaarheid vwb reasonable /- ++ yes object owners bad 1, 2, 3, 4, 7, 11 1A.9a 9a. Besluit Asbestwegen (Oost, gez.effect) sanering asbestwegen. *Deels niet HUF, deels is doelgroep moderate* yes owners driveway reasonable Eastern Netherland: 2 onbekend, te faseren over meerdere jaren 1A.9b 9b. Besluit Asbestwegen (Rest NL, gez.effect) sanering asbestwegen. *Deels niet HUF, deels is doelgroep moderate* yes owners driveway moderate Rest : 1, 2 onbekend, te faseren over meerdere jaren 1A.9c 9c. Besluit Asbestwegen (Oost, sociaal effect) sanering asbestwegen. *Deels niet HUF, deels is doelgroep moderate* yes owners driveway reasonable Eastern Netherland: 2 onbekend, te faseren over meerdere jaren 1A.9d 9d. Besluit Asbestwegen (Rest NL, sociaal effect) sanering asbestwegen. *Deels niet HUF, deels is doelgroep moderate* yes owners driveway moderate Rest: 1, 2 onbekend, te faseren over meerdere jaren 1A.9x 9x. Productenbesluiten verbod op invoer, asbest (treeedt eind 2003 in voorhanden hebben en werking) toepassen van asbesthoudende producten aandachtsgebieden: - asbest in puin, vuurwerkverpakking no owner and applier of asbestos containing products? 1A.10 Regeling aanwijzing Stichting Erkenningsregeling 1A Besluit inzake stoffen die de ozonlaag aantasten (CFK-besluit) Voor de uitoefening van het koeltechnisch installatiebedrijf verbod op produktie, import en voor handen hebben cfk's (gasleveranciers, vaste voorraden naast koelinstallaties) +/ no yes yes producers, importers and owners of CFK's 2

3 1A.12a 12a. Regeling lekdichtsheidsvoorschriften koelinstallaties (overig) onderhoudseisen koelinstallaties; onderhoud door erkend installateur yes yes owners of coolinginstallations and installers reasonable 2 1A.12b 12b Regeling lekdichtsheidsvoorschriften koelinstallaties (zeeschepen) onderhoudseisen koelinstallaties; onderhoud door erkend installateur yes yes ship owners bad? 1A Besluit organisch Halogeengehalte van Brandstoffen Niet te hoog halogeengehalte yes yes Traders and consumers 2, 7 1A Besluit genetisch Vergunning en gemodificeerde organismen meldingsplicht yes yes Laboratories and research companies reasonable 1, 2, 3, 4 1A Besluit PAK-houdende toepassingsverbod coatings Wms Afgelopen jaren niet yes +/- +/ yes Producers, importers gehandhaafd vanwege goed naleefgedrag and shipyachts 1A Besluit gechloreerde parafines Wms nog nooit op gehandhaafd, vanwege geringe prioriteit reasonable +/- +/ /- no producers, importers, (?) traders and practitioners 1A Besluit implementatie EG-stoffenrichtlijn (w.o. Besluit PCP) toepassingsverbod verschillende stoffen nog nooit op gehandhaafd, vanwege geringe prioriteit reasonable +/- +/ /- no producers, importers, (?) traders and practitioners 1A Besluit Kwikhoudende producten Wms 1998 verbod kwikhoudende producten 1A Cadmiumbesluit Maximum % in producten Per ook verbod voor handelaren 1A DBB-besluit Verbod DBB Wordt niet op gehandhaafd ivm vermoedelijk naleefgedrag yes +/ yes (?) 1, 7 yes +/ /- yes producers, importers, reasonable 1, 2, 7 traders reasonable +/ no Producer, importer (?) 1A Ugilec 121, Ugilec 141 Verbod onderhavige en DBBT -besluit stoffen Wordt niet op gehandhaafd ivm vermoedelijk naleefgedrag reasonable +/ no Producer, importer (?)

4 1A.22a 22a. PCB, PCT en Verbod op productie, Chlooretheenbesluit (trafo's) invoer, toepassen, voorhanden hebben en verhandelen van onderhavige stoffen. Per : verbod op in bedrijf hebben van PCB's bevattende trafo's en condensatoren Naleefgedrag bij trafo's slecht yes yes bad 1, 2, 7 1A.22b 22b. PCB, PCT en Chlooretheenbesluit (overig) Verbod op productie, invoer, toepassen, voorhanden hebben en verhandelen van Overig yes +/ yes onderhavige stoffen. Per : verbod op in bedrijf hebben van PCB's bevattende trafo's en condensatoren 1A Regeling verwijdering PCB's Verbod op bezit van PCB-bevattende apparaten per reasonable yes Electriciteitsbedrijven bad 2, 3 en andere eigenaren trafo's 1A Besluit biologische afbreekbaarheid oppervlakteactieve stoffen in wasmiddelen Wordt niet op gehandhaafd, ivm vermoedelijk goed naleefgedrag 1A.25a 25a. Vuurwerkbesluit Wms 1) productie Zowel niet H, als U no ++ +/ yes 1)producer small scale? (producent) 2) bezigen en F (verzoeken tot 3) handel wijziging ingediend) 4) Kwaliteit consumenten vuurwerk Vervoer is geen taak van VI maar van IVW, opslag is 2elijns voor VI. 1A.25b 1A.25c 1A.25d 25b. Vuurwerkbesluit Wms (buitenlandse bezigers) 25c. Vuurwerkbesluit Wms (Importeurs, handelaren) 25d. Vuurwerkbesluit Wms (consumenten) ++ +/ foreign applier bad / importer, traders moderate 2,3,7,10, / consumers

5 1A Besluit vluchtige organische stoffen deskundigheidseis van spuiters; eisen aan spuitapparatuur. Binnenkort deskundigheidseis volledig in werking alsdan goed handhaafbaar +- +/- +/- - +/- - yes Verfspuitbedrijven bad 1, 2, 8 1A.27 Regeling toewijzing oplosen reinigingsmiddelen (WMS) +/ yes industry 1B Kernenergiewet : 1B.1 1. Besluit kerninstallaties, Verbod zonder splijtstoffen, ertsen/artikel vergunning splijtstoffen 15a Kew te bezitten (vergunninghouders splijtstoffen) 1B.2 2. Besluit kerninstallaties, Verbod zonder splijtstoffen, ertsen/artikel vergunning splijtstoffen 15b Kew (vergunningen en ertsen toe te passen in nucleaire inrichtingen) een kerninrichting yes +/ no klein aantal bedrijven reasonable 1,7,10,11 dat splijtsoffen voorhanden heeft yes +/ no nucleaire inrichtingen n.v.t. 1B.3 3. Besluit Verbod zonder stralingsbescherming (t.a.v. vergunning radioactieve schrootbedrijven, stoffen voorhanden te incidenten) hebben Handhavingsaanpak van de VI uitgewerkt in een richtlijn. Binnenkort wordt aanvullende regelgeving van kracht in het Besluit detectie radioactief schroot yes yes met name schrootbedrijven bad 1,2,4 1B.4a 4a. Besluit Verbod zonder Besluit is aangevuld stralingsbescherming/artikel vergunning radioactieve met diverse 29 en/of 34 Kew (vergunninghouders "handelingen", zoals ziekenhuizen, laboratoria, instellingen) stoffen en toestellen voorhanden te hebben ministeriële regelingen yes yes ziekenhuizen, laboratoria, instellingen moderate 1,2,7 1B.4b 4b. Besluit Verbod zonder stralingbescherming/artikel vergunning radioactieve 29 en/of 34 Kew stoffen toe te passen (vergunninghouders en/of meldingen "werkzaamheden", zoals procesindustrie) yes no procesindustrie reasonable 2.7

6 1B.5a 5a. Besluit vervoer Verbod zonder Vergunning is splijtstoffen, ertsen, radioactieve vergunning kernafval te gericht op twee transporteren stoffen/vergunninghouders (kerntransporten) buitenlandse bedrijven. Drie nucleaire inrichtingen in Nederland zijn de producenten van het kernafval. Voor wat betreft risico's bij niet naleving geldt: kleine kans, grote gevolgen. yes +/- +/- +/- +/- ++ yes Twee buitenlandse bedrijven en drie n.v.t. Nederlandse nucleaire inrichtingen 1B.5b 5b. Besluit vervoer Verbod zonder Voor wat betreft splijtstoffen, ertsen, vergunning radioactieve risico's bij niet radioactieve stoffen/vergunninghouders (grote bronnen) stoffen toe te passen naleving geldt: kleine kans, grote gevolgen. yes +/- +/- +/- +/- ++ no Enkele bedrijven reasonable 2.7 1B.5c 5c. Besluit vervoer Verbod zonder Voor wat betreft splijtstoffen, ertsen, radioactieve vergunning splijtstoffen risico's bij niet en ertsen in te voeren en naleving geldt: stoffen/vergunninghouders in sommige gevallen uit kleine kans, grote (invoer/uitvoer) te voeren gevolgen. yes +/- +/- +/- +/- ++ no groot aantal kleine bedrijven en enkele grote die importeren moderate 1,2,4,7 1B.5d 5d. Besluit vervoer splijtstoffen, ertsen, radioactieve stoffen/algemene regels (t.a.v. vervoer) Maatregelen t.a.v. Samenwerking met vervoer van splijtstoffen, de I-V&W ertsen en radioactieve stoffen yes +/- +/- +/- +/- + no groot aantal bedrijvenreasonable 1,2,7 1B.6 6. Besluit in-, uit- en doorvoer van radioactieve afvalstoffen Verbod zonder Samenwerking met vergunning radioactieve douane afvalstoffen in- of uit te voeren moderate no schrootbedrijven bad 1,2,4 1B.7 7. Vrijstellingsbesluit (defensieinrichtingen) 1C Waterleidingwet: Verbod zonder vergunning radioactieve stoffen toe te passen yes +/- +/- +/- +/- ++ no defensieinrichtingen reasonable 1,7,10 1C.1a 1a. Waterleidingbesluit (waterleidingbedrijven) Kwaliteitseisen drinkwater en leveringszekerheid. yes yes Waterleiding bedrijven 1C.1b 1b. Waterleidingbesluit (leveranciers van water incl. eigen winningen) yes yes leveranciers van water (incl. eigen winningen). bad 1, 2

7 1C.2 2. Tijdelijke regeling bestrijding legionella in leidingwater Tijdelijke regeling wordt begin 2003 no yes eigenaren van een (collectieve) moderate 1, 2 opgenomen in waterleidingbesluit. Huf-baar na opname. waterleidinginstallatie met aerosol-vormende tappunten 1C.3 3. Besluit bescherming waterleidingbedrijven Bescherming drinkwatervoorziening tegen rampen yes no waterleiding bedrijvenreasonable 2 1D Europese verordening 259/93 betreffende toezicht op overbrenging van afvalstoffen binnen, naar en uit de EU (EVOA) Verdrag van Basel: 1D.1 Evoa (ACS/ Oost Europa/ niet OESO) Vergunning om afvalstoffen in, uit en door te voeren naar de genoemde landen 1D.2 Evoa (OESO) Vergunning om afvalstoffen in, uit en door te voeren naar de genoemde landen nauwelijks yes yes ontdoener, bad 1,2,3,4,7,8,11 handhaving in de transporteur, makelaar ontvangende landen samenstellingseisen afvalstoorn en verwerking in het buitenland moeilijk handhaafbaar moderate +/ yes ontdoener, transporteur, makelaar, verwerker reasonable 1,2,3,4,7,8,11 1H Bestrijdingsmiddelenwet: 1H.1 1. Toelating op grond van Verbod op het gebruik de Bestrijdingsmiddelenwet van bestrijdingsmiddelen voor wat betreft zonder toelating. methylbromide, fosforwaterstof en overige gasvormende bestrijdingsmiddelen yes yes Toepassers van bestrijdingsmiddelen en bedrijven die bad 1, 2, 4, ladingen en voorraden die zijn gegast (laten) ontgassen. 1H.2 2. Bestrijdingsmiddelenwet Verbod op handel en t.a.v. koperhoudende antifoulings toepassing onderhavige middelen yes /- yes yeschtwerven en bijbehorende winkels en particulieren reasonable 1, 3, 7 1H.4 4. Bestrijdingsmiddelenwet, Verbod op gebruik van Doelgroep schermt biociden (koelwater) niet toegelaten biocidenmet gedoogbeleid. moderate + +/ /- yes Producenten en importeurs van biociden en moderate 1, 2, 3 koelwatergebruikende bedrijven.

8 1H.5 5. Bestrijdingsmiddelenwet, Verbod op onderhavige Verbod moet nog yes + +/ /- yes Producenten, koperhoutverduurzaming middelen van toepassing importeurs en worden (begin 2003 verkopers van naar verwachting) verduurzaamd hout.? 1H.6 6. Bestrijdingsmiddelenwet, Diploma-eis toezicht op de dierplaagbestrijding dierplaagbestrijders yes no Dierplaagbestrijders bad 1H.7 7. Residubesluit Doen we niets aan no yes? onbekend 1H.8 8. Besluit regulering grondontsmettingsmiddelen 1H.9 9. Bestrijdingsmiddelenwet, Verbod op handel en TBT toepassing TBT op schepen Doen we niets aan no no Ontsmettingsbedrijven? onbekend yes /- no Werven voor zeeschepen? 1J 1J.1a Wet inzake de luchtverontreiniging 1a. Besluit zwavelgehalte brandstoffen Wlv (binnenvaart) Maximumzwavelgehalte in brandstoffen bij de 1.) binnenvaart yes yes Verkopers en gebruikers van de betreffende brandstof 1J.1b 1b. Besluit zwavelgehalte brandstoffen Wlv (zeeschepen) Maximumzwavelgehalte in brandstoffen bij de 2.)zeeschepen yes yes Verkopers en bad 1, 2, 7 gebruikers van de betreffende brandstof 1J.1c 1c. Besluit zwavelgehalte brandstoffen Wlv (landbouw) Maximumzwavelgehalte in brandstoffen bij de 3.) landbouw. yes yes Verkopers en gebruikers van de betreffende brandstof 1J.2 2. Besluit kwaliteitseisen brandstoffen wegverkeer Eisen aan lood, zwavel en aromatengehalte en dichtheid. yes yes Benziene en tankstations en leveranciers van brandstof. 1J.3 3. Besluit typekeuring eis aan typekeuring ter Tot nu toe niet? verwarmingstoestellen beperking Nox-uitstoot gehandhaafd ivm luchtverontreiniging NOx aanpassen Wlv regelgeving. Handhaving nu in overweging nemen. 1J.4 4. Besluit typekeuring houtkachels luchtverontreiniging CO Wlv Eis aan typekeur ter beperking van de uitstoot naar de lucht. yes +/ yes Importeurs en producenten van houtskachels (?) 1, 2 1K Wet milieubeheer:

9 1K.1 1. Besluit Kca-logo Aanbrengen van een logo op de verpakking yes /- - yes Leveranciers van producteen die in het afvalstadium problemen opleveren. reasonable reasonable 1, 3 1K.2 2. Besluit Verwijdering personenwagenbanden Mededelingsplicht voor producenten en importeurs Besluit wordt oa agv bade handhaafbaarheid thans herzien. no yes Producenten en 1 importeurs van personenwagenbanden. 1K.3a 3a Besluit autowrakken (mededelingsplicht voor producenten en importeurs) 1. Mededelingsplicht voor producenten en importeurs Hier zit ook een 2e 1. yes +/ yes Producenten en ) 1 lijns taak nl.eisen aan de wm vergunning aan de autosloop inrichting. importeurs van personenwagens en onderdelen daarvoor. 1K.3b 3b. Besluit autowrakken 2. Eisen aan zware (eisen aan zware metalen in metalen in autoonderdelen auto-onderdelen) Hier zit ook een 2e 2. Nog lijns taak nl.eisen onduidelijk aan de wm vergunning aan de autosloop inrichting. +/ yes Producenten en importeurs van personenwagens en onderdelen daarvoor. 2)? 1. 2.) 2,7 1K.4 4. Besluit Verwijdering batterijen 1. Mededelingsplicht voor producenten en importeurs. 2. Eisen aan zware metaalgehalte van batterijen. 3. Eenvoudig verwijderbaar. 4. KCA-logo yes +/ /- yes 1, 2 en 4. Producenten 1, 2 en importeurs van batterijen. 3. En 4. Producenten en importeurs van app. Met ingebouwde batterijen. 1K.5a 5. Besluit verwijdering wit-1en bruin (producenten voor producenten en Mededelingsplicht en importeurs van wit- en importeurs. bruin) yes + +/ yes 1. Producenten en importeurs van wit- en bruin.

10 1K.5b 5. Besluit verwijdering wit-2.handelsverboen bruin (kringloop CFK-houdende in branche) koelkasten. yes yes 2. Kringloop branche reasonable 1, 2 1K.5c 5. Besluit verwijdering wit-3en bruin cfk-houdende koelkasten. Eisen aan verwerking (verwerkingsbedrijf) yes + +/ yes 3. Verwerkings bedrijf 1K.6 6. Inzamelingsregeling CFK en Halonen Deze regeling is eind 2002 van kracht geworden.? Ontdoeners en? inzamelaars van halon en CFK 1K.7a 7a. Besluit verwijdering land- en tuinbouwfolie (landbouwfolie) 1. Mededelingsplicht voor producenten en importeurs. yes +/ yes Producenten en importeurs van Landbouwfolie 1, 2 1K.7b 7b. Besluit verwijdering land- en tuinbouwfolie (tuinbouwfolie) 1. Mededelingsplicht voor producenten en importeurs. Mededelingsplicht voor tuinbouwfolie staat ter discussie. yes +/ yes Producenten en importeurs van tuinbouwfolie bad 3 1K.8a 8a. Regeling Verpakking en 1. Mededelingsplicht verpakkingsafval voor producenten en (mededelingsplicht) importeurs. eerste importeur moeilijk vindbaar. yes yes Iedereen die in NL verpakkingen of moderate reasonable 1 verpakte producten op de markt brengt. 1K.8b 8b. Regeling Verpakking en 2. Eisen aan zware verpakkingsafval (eisen aan metalen. zware metalen) no yes reasonable 1

11 1K.8c 8c. Regeling Verpakking en 3. Essentiele eisen 3.) eisen zijn bad verpakkingsafval (essentiele gedefinieerd eisen) no yes niet te bepalen non issue 1K.9 9. Vergunningen afvalinzamelaars Vergunningplicht Is nieuwe taak (bij BIAO ordenen) yes + +/- +/- + +/- no Inzamelaars scheepsafval, KCA moderate 2, 3, 7, 8, 10 1K Registratieplicht van afval pas in 2004 van kracht makelaars, verwerkers, transporteurs en inzamelaars van 1K Besluit aanwijzing keuringsinstantie emissieeisen stookinstallaties 1K Besluit lozingsvoorschriften nietinrichtingen mileubeheer 1K Besluit vrijstellingen stortverbod buiteninrichtingen 1K Oplosmiddelenbesluit omzetting EG-VOSrichtlijnen milieubeheer Zorgplicht om bepaalde nog nooit op emissiegrenswaarden gehandhaafd, niet te overschrijden. vanwege geringe prioriteit? +/ /- - no Inrichtingen die oplosmiddelen gebruiken.? 1K Komt van 2elijn Scheepsafvalstoffenbesluit Rijn- en binnenvaart 1K Asbestbesluit milieubeheer 1L Wet explosieven voor civiel gebruik: Komt van 2elijn registra reasonable 2, 7 Deze p ipv 1L.1 1. Registratiebesluit explosieven voor civiel gebruik In- en doorvoer van explosieven voor civiel gebruik Taakuitvoering wordt uitgewerkt Nog niet gescoort er komt hiervoor een pilot in 2003 yes?????? Importeurs Transporteurs Opslagbedrijven?? Voorst VBTB 2A Woningwet: 2A.1 1. Bouwbesluit Verbod op toepassen van Nieuwe regelgeving bouwmaterialen zonder nog geen ervaring CE-markering. mee Zie ook 2e lijnstaken no +/- +/- +/- +/- - no?

12 2A.2 2. Besluit beheer sociale huursector Gedragsregels voor Knip-discussie, toegelaten instellingen / naleefgedrag bekend woningcorporaties bij Centraal fonds voor de volkshuisvesting yes yes? 3A Wet Ruimtelijke Ordening Taak minister VROM: handhaving beslissingen belang van handhaving Planologische van wezenlijk belang als langetermijnbeleid Kernbeslissingen (PKB's), bedoeld in art. 3 Bro vaak strijdig met ook van andere (afwijking pas mogelijk kortetermijn departementen. PKB's hebben semi-wettelijke status (vastgesteld na behandeling door Statenvia Staten-Generaal) Voorbeelden: 4e nota RO, 5e nota en ca. 15 andere pkb's. Toetsing belangen Generaal). van PKB's gaat via art 19 WRO en via bestemmingsplan + structuurplan zie 3 afzonderlijke PKB's planologische kernbeslissingen 3A.1p 1. Structuurschema groene handhaving ruimte (LNV) natuurbelangen 3A.1g 1. Structuurschema groene handhaving ruimte (LNV) natuurbelangen 3A.2p 2. Structuurschema verkeer handhaving en vervoer (V&W) infrastructuurbelangen, locatiebeleid 3A.2g 2. Structuurschema verkeer handhaving en vervoer (V&W) infrastructuurbelangen, locatiebeleid *RvS heeft deze 'tijdelijk' buitenwerking gesteld *RvS heeft deze 'tijdelijk' buitenwerking gesteld no* + +/ yes P reasonable 2, 3 no* + +/ yes G reasonable 2, 3 reasonable + +/ /- yes P reasonable 2, 3 reasonable + +/ /- yes G reasonable 2, 3 3A.3p 3. Structuurschema Electriciteitsvoorziening (EZ) 3A.3g 3. Structuurschema Electriciteitsvoorziening (EZ) randvoorwaarden electriciteitsvoorziening randvoorwaarden electriciteitsvoorziening yes + +/ yes P reasonable yes + +/ yes G reasonable

13 3A.4p 4. Vestigingsplaatsen kerncentrales (EZ) 3A.4g 4. Vestigingsplaatsen kerncentrales (EZ) handhaving geselecteerde vestigingsplaatsen kerncentrales handhaving geselecteerde vestigingsplaatsen kerncentrales yes - +/ yes P reasonable yes - +/ yes G reasonable 3A.5p 5. Structuurschema militaire terreinen (Defensie) infrastructuur defensie Wordt momenteel herzien 3A.5g 5. Structuurschema militaire Wordt momenteel terreinen (Defensie) infrastructuur defensie herzien 3A.6p 6. Structuurschema buisleidingen (EZ) 3A.6g 6. Structuurschema buisleidingen (EZ) 3A.7p 7.Structuurschema Vaarwegen (V&W) 3A.7g 7.Structuurschema Vaarwegen (V&W) 3A.8p 8. Structuurschema burgerluchtvaartterreinen (V&W) 3A.8g 8. Structuurschema burgerluchtvaartterreinen (V&W) 3A.9p 9. Structuurschema Zeehavens (V&W) 3A.9g 9. Structuurschema Zeehavens (V&W) 3A.10p randvoorwaarden grote buisleidingen en -straten randvoorwaarden grote buisleidingen en -straten handhaving hoofdstructuur vaarwegen handhaving hoofdstructuur vaarwegen structuur kleine luchthavens structuur kleine luchthavens structuur zeehavens structuur zeehavens 10. Structuurschema Drink-handhavinen randvoorwaarden voor ruimtelijke Industriewatervoorziening waterwinning (VROM) yes + +/ yes P reasonable 2 yes + +/ yes G reasonable 2 yes +/- +/ yes P reasonable yes +/- +/ yes G reasonable yes +/- +/ yes P reasonable yes +/- +/ yes G reasonable yes +/- +/ yes P reasonable 2 yes +/- +/ yes G reasonable 2 yes + +/ yes P reasonable yes + +/ yes G reasonable yes + +/ /- yes P reasonable

14 3A.10g 10. Structuurschema Drink-handhavinen randvoorwaarden voor ruimtelijke Industriewatervoorziening waterwinning (VROM) yes + +/ /- yes G reasonable 3A.11p 3A.11g 3A.12p 3A.12g 3A.13p 11. HSL-Zuid (V&W) 11. HSL-Zuid (V&W) 12. Betuweroute (V&W) 12. Betuweroute (V&W) 13. Structuurschema Oppervlaktedelfstoffen (EZ?) handhaving tracébesluit yes + +/ yes P reasonable 2, 3 handhaving tracébesluit yes + +/ yes G reasonable 2, 3 handhaving tracébesluit yes + +/ yes P reasonable 2, 3 handhaving tracébesluit yes + +/ yes G reasonable 2, 3 randvoorwaarden voor grootschalige delfstofwinning (zand, grind) yes + +/ yes P reasonable 2 3A.13g 13. Structuurschema Oppervlaktedelfstoffen (EZ?) randvoorwaarden voor grootschalige delfstofwinning (zand, grind) yes + +/ yes G reasonable 2 3B.1a Vierde Nota RO (VROM) verstedelijkingsbeleid, na alle aanpassingen etc. beleid landelijk gebied. thans AcVinex= Nationaal Is overkoepelend beleid Ruimtelijk Beleid voor alle andere PKB's (Provincies) Raad van State schiet gaten in vervangingsbesluiten *HUM in procedure WRO en checklist RO ** resultaat na veel vooroverleg moderate yes* Provincies reasonable** 2, 3 3B.1b Vierde Nota RO (VROM) verstedelijkingsbeleid, na alle aanpassingen etc. beleid landelijk gebied. thans AcVinex= Nationaal Is overkoepelend beleid Ruimtelijk Beleid voor alle andere PKB's (Gemeenten) Raad van State schiet gaten in vervangingsbesluiten *HUM in procedure WRO en checklist RO moderate yes* Gemeenten reasonable 2, 3

15 3B.2 Vijfde Nota RO (VROM), Moeilijk in te schatten status kenbaar wat de implicaties regeringsbeleid (deel 3 hiervan zijn, nota nog PKB) nog niet niet geimplementeerd geïmplementeerd 3B.3a 2e Nota Waddenzee (VROM) (strijdigheid economische belangen) handhaving kernwaarden onderlinge Waddengebied strijdigheid rijksbelangen veel actiegroepen onbekend 1) Provincies 2) Gemeenten? onbekend moderate yes Bij strijdigheid tussen bad 3 lokale en economische belangen enerzijds en rijksbelangen anderzijds 3B.3b 2e Nota Waddenzee (VROM) (overig) 3B.4 3e Nota Waddenzee (VROM), status kenbaar regeringsbeleid (deel 3 PKB) nog niet geïmplementeerd handhaving kernwaarden onderlinge Waddengebied strijdigheid rijksbelangen veel actiegroepen handhaving kernwaarden Waddengebied moderate yes Overig reasonable 4 Doorlo Harry onbekend onbekend = onbekend

Samenwerking sleutelwoord voor handhaving nieuwe stijl

Samenwerking sleutelwoord voor handhaving nieuwe stijl 14 nieuwsbrief informatiecentrum Milieuvergunningen 1 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Nummer 14, vierde jaargang, juli 1999 Inhoud Interview: Handhaving nieuwe stijl Van Meijgaarden over: Verder met InfoMil?

Nadere informatie

www.vrom.nl De VROM-Nalevingsstrategie

www.vrom.nl De VROM-Nalevingsstrategie > www.vrom.nl De VROM-Nalevingsstrategie De VROM-Nalevingsstrategie Inhoudsopgave Waarom een VROM-Nalevingsstrategie? 04 Voor wie is de VROM-Nalevingsstrategie bedoeld? 05 Basisprincipes 06 Risico s

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van - - (datum en eventueel nummer);

Gelezen het voorstel van het college van - - (datum en eventueel nummer); 1/50 Inhoudsopgave Afvalstoffenverordening gemeente Noordenveld 2011...2 PARAGRAAF 1. ALGEMENE BEPALINGEN...2 Artikel 1. Begripsomschrijvingen...2 PARAGRAAF 2. INZAMELING VAN HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN...3

Nadere informatie

Rijksvisie op het duurzaam gebruik van de ondergrond

Rijksvisie op het duurzaam gebruik van de ondergrond Rijksvisie op het duurzaam gebruik van de ondergrond Aanleiding Het kabinet is van mening dat een rijksvisie op het duurzaam gebruik van de ondergrond noodzakelijk is. De ondergrond 1 biedt kansen voor

Nadere informatie

Vloeibare brandstoffen - ondergrondse tankinstallaties en afleverinstallaties

Vloeibare brandstoffen - ondergrondse tankinstallaties en afleverinstallaties 28 Vloeibare brandstoffen - ondergrondse tankinstallaties en afleverinstallaties PUBLICATIEREEKS GEVAARLIJKE STOFFEN PGS 28:2011 VERSIE 1.0 (DECEMBER 2011) - PAGINA 1 VAN 65 Vloeibare brandstoffen Ondergrondse

Nadere informatie

I n f o M i l > e x t e r n e v e i l i g h e i d. Handleiding PGS 15. Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. In opdracht van

I n f o M i l > e x t e r n e v e i l i g h e i d. Handleiding PGS 15. Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. In opdracht van I n f o M i l > e x t e r n e v e i l i g h e i d Handleiding PGS 15 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen In opdracht van Inhoud 1 Algemene toelichting 6 1.1 PGS 15 in het algemeen 6 1.2 Onderdelen

Nadere informatie

20 Verbranden als vorm van verwijdering

20 Verbranden als vorm van verwijdering 20 Verbranden als vorm van verwijdering 20.1 Inleiding Afvalstoffen die niet nuttig kunnen worden toegepast, moeten op een milieuhygiënisch verantwoorde manier worden verwerkt. Het beleid voor brandbaar

Nadere informatie

Onderzoek invoering wetswijziging hoofdstuk 8 Wet milieubeheer Implementatie van de IPPC-Richtlijn

Onderzoek invoering wetswijziging hoofdstuk 8 Wet milieubeheer Implementatie van de IPPC-Richtlijn Onderzoek invoering wetswijziging hoofdstuk 8 Wet milieubeheer Implementatie van de IPPC-Richtlijn Zaaknummer: 5030040090 Definitief rapport DG Milieu Divisie Water Postbus 30945 Postbus 61 2500 GX s-gravenhage

Nadere informatie

Versie 10 juli 2012. Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem 1

Versie 10 juli 2012. Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem 1 Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem 1 De overtuiging

Nadere informatie

Minder regeldruk heeft u ook zelf in de hand!

Minder regeldruk heeft u ook zelf in de hand! Minder regeldruk heeft u ook zelf in de hand! Knelpunten van 20 verplichtingen aangepakt! Handreiking voor bedrijven en bevoegd gezag Minder regeldruk heeft u ook zelf in de hand! Knelpunten van 20 verplichtingen

Nadere informatie

Commissie Integraal Waterbeheer. Het beoordelen van stoffen en preparaten voor de uitvoering van het emissiebeleid water

Commissie Integraal Waterbeheer. Het beoordelen van stoffen en preparaten voor de uitvoering van het emissiebeleid water Commissie Integraal Waterbeheer Het beoordelen van stoffen en preparaten voor de uitvoering van het emissiebeleid water Mei 2000 2 Overzicht rapporten CIW werkgroep Emissies en diffuse bronnen (werkgroep

Nadere informatie

Eindrapportage ontwikkeling kwaliteitscriteria transitieprogramma

Eindrapportage ontwikkeling kwaliteitscriteria transitieprogramma KPMG Sustainability Eindrapportage ontwikkeling kwaliteitscriteria transitieprogramma Deel B, versie 2.0 KPMG ADVISORY N.V. Inhoudsopgave A Kritieke massa criteria per deskundigheidsgebied... 2 A.1 Generieke

Nadere informatie

LPG: Afleverinstallaties

LPG: Afleverinstallaties LPG: Afleverinstallaties Richtlijn voor de brandveilige, arbeidsveilige en milieuveilige aflevering van LPG Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 16:2010 versie 1.0 (09-2010) PGS 16:2010 VERSIE 1.0 (09-2010)

Nadere informatie

VERSCHILLEN IN OMGEVINGSRECHT TUSSEN NEDERLAND, BELGIË EN DUITSLAND EN DE GEVOLGEN VOOR DE CONCURRENTIEPOSITIE VAN ZEEHAVENS

VERSCHILLEN IN OMGEVINGSRECHT TUSSEN NEDERLAND, BELGIË EN DUITSLAND EN DE GEVOLGEN VOOR DE CONCURRENTIEPOSITIE VAN ZEEHAVENS VERSCHILLEN IN OMGEVINGSRECHT TUSSEN NEDERLAND, BELGIË EN DUITSLAND EN DE GEVOLGEN VOOR DE CONCURRENTIEPOSITIE VAN ZEEHAVENS MINISTERIE VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU DG BEREIKBAARHEID 29 april 2015 078386738:B

Nadere informatie

Verkenning Decentrale energieopwekking

Verkenning Decentrale energieopwekking Verkenning Decentrale energieopwekking Rapportage van verkenning naar sectorale belemmeringen en regeldruk in de topsector Energie Dit geanonimiseerde document is in licentie gegeven op basis van een Creative

Nadere informatie

Commissie Integraal Waterbeheer. Verwerking waterfractie gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen

Commissie Integraal Waterbeheer. Verwerking waterfractie gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen Commissie Integraal Waterbeheer Verwerking waterfractie gevaarlijke en april 2001 2 Overzicht rapporten CIW-werkgroep Emissies en diffuse bronnen (werkgroep VI)..................................................................................

Nadere informatie

Vloeibare brandstoffen - bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties

Vloeibare brandstoffen - bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties 30 Vloeibare brandstoffen - bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties PUBLICATIEREEKS GEVAARLIJKE STOFFEN PGS 30:2011 VERSIE 1.0 (DECEMBER 2011) - PAGINA 1 VAN 61 Vloeibare brandstoffen Bovengrondse

Nadere informatie

Kwaliteitscriteria 2.1. Voor vergunningverlening, toezicht en handhaving krachtens de Wabo

Kwaliteitscriteria 2.1. Voor vergunningverlening, toezicht en handhaving krachtens de Wabo Kwaliteitscriteria 2.1 Voor vergunningverlening, toezicht en handhaving krachtens de Wabo 7 september 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Deel A: Algemeen... 5 1. Inleiding... 5 1.1 Achtergrond... 5

Nadere informatie

Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo. Gemeente Venlo Vastgesteld

Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo. Gemeente Venlo Vastgesteld Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo Gemeente Venlo Vastgesteld Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo Gemeente Venlo Vastgesteld Rapportnummer: 211x05303 Datum vaststelling: Contactpersoon gemeente: De

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) 30.7.1999 L 200/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) RICHTLIJN 1999/45/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 31 mei 1999 betreffende de onderlinge aanpassing van

Nadere informatie

De tijd is rijp. Commissie Herziening. Handhavingsstelsel. VROM-regelgeving

De tijd is rijp. Commissie Herziening. Handhavingsstelsel. VROM-regelgeving De tijd is rijp Commissie Herziening Handhavingsstelsel VROM-regelgeving Commissie Herziening Handhavingsstelsel VROM-regelgeving 2 Inhoud Samenvatting...5 1 Inleiding...11 1.1 Aanleiding en onderzoeksvraag...11

Nadere informatie

Legionellapreventie: betere naleving Waterleidingwet nodig

Legionellapreventie: betere naleving Waterleidingwet nodig Legionellapreventie: betere naleving Waterleidingwet nodig Versteegh, A. ; Brandsema, P. ; Aa, M. van der ; Dik, H. H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 40(2007)17 p 10-12 Dekker

Nadere informatie

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen 15 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen PUBLICATIEREEKS GEVAARLIJKE STOFFEN PGS 15:2011 VERSIE 1.0 (DECEMBER 2011) - PAGINA 1 VAN 124 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen Richtlijn voor opslag en

Nadere informatie

Nota van toelichting. Algemeen. 1. Inleiding

Nota van toelichting. Algemeen. 1. Inleiding Nota van toelichting Algemeen 1. Inleiding Met deze wijziging van het Besluit milieueffectrapportage (hierna: Besluit mer) wordt in de eerste plaats uitvoering gegeven aan het arrest van het Hof van Justitie

Nadere informatie

Inventariserend onderzoek AL-effecten Bouwbesluit 2011

Inventariserend onderzoek AL-effecten Bouwbesluit 2011 Inventariserend onderzoek AL-effecten Bouwbesluit 2011 Onderzoek naar de effecten van de introductie van het Bouwbesluit 2011 op de Administratieve Lasten van bedrijven en burgers B.V. Edisonbaan 14 G-1

Nadere informatie

Ministerie van VROM > staat voor ruimte, wonen, milieu en rijksgebouwen. Beleid maken, uitvoeren en handhaven. Nederland is klein. Denk groot.

Ministerie van VROM > staat voor ruimte, wonen, milieu en rijksgebouwen. Beleid maken, uitvoeren en handhaven. Nederland is klein. Denk groot. Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 16 Autogas (LPG) Ministerie van VROM > staat voor ruimte, wonen, milieu en rijksgebouwen. Beleid maken, uitvoeren en handhaven. Nederland is klein. Denk groot. Publicatiereeks

Nadere informatie

Alara: rekbaar maar onmisbaar

Alara: rekbaar maar onmisbaar 16 nieuwsbrief informatiecentrum Milieuvergunningen 1 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Nummer 16, vierde jaargang, december 1999 Inhoud Interview: Het Alara-principe Van Alphen over: Integratie Vragen aan

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE

EUROPESE COMMISSIE WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE EUROPESE COMMISSIE Brussel, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE Gids voor de toepassing van de EU-regels inzake staatssteun, overheidsopdrachten en de eengemaakte

Nadere informatie

Nationaal Actieplan Bestrijdingsmiddelen

Nationaal Actieplan Bestrijdingsmiddelen Nationaal plan Bestrijdingsmiddelen Reactie op het Nederlands actieplan duurzame gewasbescherming, zoals gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 16 juli 2012. Inleiding Chemische bestrijdingsmiddelen zijn

Nadere informatie

2 de inhoudelijke analyse bescherming vitale infrastructuur

2 de inhoudelijke analyse bescherming vitale infrastructuur 2 de inhoudelijke analyse bescherming vitale infrastructuur Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Aanpak 3 3. Wat is vitale infrastructuur (en welke partijen zijn daarbij betrokken)? 4 4. Relevante dreigingen

Nadere informatie