Health Safety Sustainability Social factors

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Health Safety Sustainability Social factors"

Transcriptie

1 Risk when Inspections does not enforce: compliance behaviour piece of environmental legislation specification remarks can chance legislation on be effects complied, enforced, is it fraud resistant? Potential Effect on: Health Safety Sustainability Social factors Written enforcement method regulatee actual compliance required reasons for compliance noncompliance (table of eleven) 1A Wet milieugevaarlijke stoffen: Algemene regels inzake stoffen en producten: 1A.1 1. Zorgplicht Wms Gebruik als vangnet indien geen specifieke regeling op probleem van toepassing is 1A.2 2. Kennisgevingsbesluit nieuwe stoffen Aanmelden nieuwe stoffen binnen EU 1A.4 4. Registratiebesluit Wms Het registreren van gevaarlijke stoffen yes +/ /- yes 1)producers 2)importers moderate 1, 2, 9 yes /- +/- yes 1)producers, moderate 2, 3, 7 2)importers 3)traders 1A.5 5. verplicht Veiligheidsinformatiebladen veiligheidsinformatieblad besluit bij overdracht van gevaarlijke stoffen 1A.6 6. Besluit verpakkingen en Gevaarsaanduidingen op aanduiding verpakkingen Milieugevaarlijke stoffen yes +/ /- yes 1)produceers, bad 1,2,7,9 2)importers 3)traders reasonable +/ /- yes 1)producers, bad 1,2,7,9 2)importers 3)traders 1A.7a 7a. Besluit in- en uitvoer milieugevaarlijke stoffen (importeurs) in- en uitvoer van gevaarlijke stoffen voor controle is specifieke kennis nodig bij douane moderate +/ yes 1)importers 1A.7b 7b. Besluit in- en uitvoer milieugevaarlijke stoffen (exporteurs) in- en uitvoer van gevaarlijke stoffen voor controle is specifieke kennis nodig bij douane moderate +/ yes 2)exporters (?) Stofspecifieke regels:

2 1A.8a 8a.Asbestverwijderings 1. asbestsanering van besluit (eigenaren objecten) objecten Regelgeving is zeer versnipperd. Besluit wordt aangepast ivm bade handhaafbaarheid vwb reasonable /- ++ yes object owners bad 1, 2, 3, 4, 7, 11 1A.9a 9a. Besluit Asbestwegen (Oost, gez.effect) sanering asbestwegen. *Deels niet HUF, deels is doelgroep moderate* yes owners driveway reasonable Eastern Netherland: 2 onbekend, te faseren over meerdere jaren 1A.9b 9b. Besluit Asbestwegen (Rest NL, gez.effect) sanering asbestwegen. *Deels niet HUF, deels is doelgroep moderate* yes owners driveway moderate Rest : 1, 2 onbekend, te faseren over meerdere jaren 1A.9c 9c. Besluit Asbestwegen (Oost, sociaal effect) sanering asbestwegen. *Deels niet HUF, deels is doelgroep moderate* yes owners driveway reasonable Eastern Netherland: 2 onbekend, te faseren over meerdere jaren 1A.9d 9d. Besluit Asbestwegen (Rest NL, sociaal effect) sanering asbestwegen. *Deels niet HUF, deels is doelgroep moderate* yes owners driveway moderate Rest: 1, 2 onbekend, te faseren over meerdere jaren 1A.9x 9x. Productenbesluiten verbod op invoer, asbest (treeedt eind 2003 in voorhanden hebben en werking) toepassen van asbesthoudende producten aandachtsgebieden: - asbest in puin, vuurwerkverpakking no owner and applier of asbestos containing products? 1A.10 Regeling aanwijzing Stichting Erkenningsregeling 1A Besluit inzake stoffen die de ozonlaag aantasten (CFK-besluit) Voor de uitoefening van het koeltechnisch installatiebedrijf verbod op produktie, import en voor handen hebben cfk's (gasleveranciers, vaste voorraden naast koelinstallaties) +/ no yes yes producers, importers and owners of CFK's 2

3 1A.12a 12a. Regeling lekdichtsheidsvoorschriften koelinstallaties (overig) onderhoudseisen koelinstallaties; onderhoud door erkend installateur yes yes owners of coolinginstallations and installers reasonable 2 1A.12b 12b Regeling lekdichtsheidsvoorschriften koelinstallaties (zeeschepen) onderhoudseisen koelinstallaties; onderhoud door erkend installateur yes yes ship owners bad? 1A Besluit organisch Halogeengehalte van Brandstoffen Niet te hoog halogeengehalte yes yes Traders and consumers 2, 7 1A Besluit genetisch Vergunning en gemodificeerde organismen meldingsplicht yes yes Laboratories and research companies reasonable 1, 2, 3, 4 1A Besluit PAK-houdende toepassingsverbod coatings Wms Afgelopen jaren niet yes +/- +/ yes Producers, importers gehandhaafd vanwege goed naleefgedrag and shipyachts 1A Besluit gechloreerde parafines Wms nog nooit op gehandhaafd, vanwege geringe prioriteit reasonable +/- +/ /- no producers, importers, (?) traders and practitioners 1A Besluit implementatie EG-stoffenrichtlijn (w.o. Besluit PCP) toepassingsverbod verschillende stoffen nog nooit op gehandhaafd, vanwege geringe prioriteit reasonable +/- +/ /- no producers, importers, (?) traders and practitioners 1A Besluit Kwikhoudende producten Wms 1998 verbod kwikhoudende producten 1A Cadmiumbesluit Maximum % in producten Per ook verbod voor handelaren 1A DBB-besluit Verbod DBB Wordt niet op gehandhaafd ivm vermoedelijk naleefgedrag yes +/ yes (?) 1, 7 yes +/ /- yes producers, importers, reasonable 1, 2, 7 traders reasonable +/ no Producer, importer (?) 1A Ugilec 121, Ugilec 141 Verbod onderhavige en DBBT -besluit stoffen Wordt niet op gehandhaafd ivm vermoedelijk naleefgedrag reasonable +/ no Producer, importer (?)

4 1A.22a 22a. PCB, PCT en Verbod op productie, Chlooretheenbesluit (trafo's) invoer, toepassen, voorhanden hebben en verhandelen van onderhavige stoffen. Per : verbod op in bedrijf hebben van PCB's bevattende trafo's en condensatoren Naleefgedrag bij trafo's slecht yes yes bad 1, 2, 7 1A.22b 22b. PCB, PCT en Chlooretheenbesluit (overig) Verbod op productie, invoer, toepassen, voorhanden hebben en verhandelen van Overig yes +/ yes onderhavige stoffen. Per : verbod op in bedrijf hebben van PCB's bevattende trafo's en condensatoren 1A Regeling verwijdering PCB's Verbod op bezit van PCB-bevattende apparaten per reasonable yes Electriciteitsbedrijven bad 2, 3 en andere eigenaren trafo's 1A Besluit biologische afbreekbaarheid oppervlakteactieve stoffen in wasmiddelen Wordt niet op gehandhaafd, ivm vermoedelijk goed naleefgedrag 1A.25a 25a. Vuurwerkbesluit Wms 1) productie Zowel niet H, als U no ++ +/ yes 1)producer small scale? (producent) 2) bezigen en F (verzoeken tot 3) handel wijziging ingediend) 4) Kwaliteit consumenten vuurwerk Vervoer is geen taak van VI maar van IVW, opslag is 2elijns voor VI. 1A.25b 1A.25c 1A.25d 25b. Vuurwerkbesluit Wms (buitenlandse bezigers) 25c. Vuurwerkbesluit Wms (Importeurs, handelaren) 25d. Vuurwerkbesluit Wms (consumenten) ++ +/ foreign applier bad / importer, traders moderate 2,3,7,10, / consumers

5 1A Besluit vluchtige organische stoffen deskundigheidseis van spuiters; eisen aan spuitapparatuur. Binnenkort deskundigheidseis volledig in werking alsdan goed handhaafbaar +- +/- +/- - +/- - yes Verfspuitbedrijven bad 1, 2, 8 1A.27 Regeling toewijzing oplosen reinigingsmiddelen (WMS) +/ yes industry 1B Kernenergiewet : 1B.1 1. Besluit kerninstallaties, Verbod zonder splijtstoffen, ertsen/artikel vergunning splijtstoffen 15a Kew te bezitten (vergunninghouders splijtstoffen) 1B.2 2. Besluit kerninstallaties, Verbod zonder splijtstoffen, ertsen/artikel vergunning splijtstoffen 15b Kew (vergunningen en ertsen toe te passen in nucleaire inrichtingen) een kerninrichting yes +/ no klein aantal bedrijven reasonable 1,7,10,11 dat splijtsoffen voorhanden heeft yes +/ no nucleaire inrichtingen n.v.t. 1B.3 3. Besluit Verbod zonder stralingsbescherming (t.a.v. vergunning radioactieve schrootbedrijven, stoffen voorhanden te incidenten) hebben Handhavingsaanpak van de VI uitgewerkt in een richtlijn. Binnenkort wordt aanvullende regelgeving van kracht in het Besluit detectie radioactief schroot yes yes met name schrootbedrijven bad 1,2,4 1B.4a 4a. Besluit Verbod zonder Besluit is aangevuld stralingsbescherming/artikel vergunning radioactieve met diverse 29 en/of 34 Kew (vergunninghouders "handelingen", zoals ziekenhuizen, laboratoria, instellingen) stoffen en toestellen voorhanden te hebben ministeriële regelingen yes yes ziekenhuizen, laboratoria, instellingen moderate 1,2,7 1B.4b 4b. Besluit Verbod zonder stralingbescherming/artikel vergunning radioactieve 29 en/of 34 Kew stoffen toe te passen (vergunninghouders en/of meldingen "werkzaamheden", zoals procesindustrie) yes no procesindustrie reasonable 2.7

6 1B.5a 5a. Besluit vervoer Verbod zonder Vergunning is splijtstoffen, ertsen, radioactieve vergunning kernafval te gericht op twee transporteren stoffen/vergunninghouders (kerntransporten) buitenlandse bedrijven. Drie nucleaire inrichtingen in Nederland zijn de producenten van het kernafval. Voor wat betreft risico's bij niet naleving geldt: kleine kans, grote gevolgen. yes +/- +/- +/- +/- ++ yes Twee buitenlandse bedrijven en drie n.v.t. Nederlandse nucleaire inrichtingen 1B.5b 5b. Besluit vervoer Verbod zonder Voor wat betreft splijtstoffen, ertsen, vergunning radioactieve risico's bij niet radioactieve stoffen/vergunninghouders (grote bronnen) stoffen toe te passen naleving geldt: kleine kans, grote gevolgen. yes +/- +/- +/- +/- ++ no Enkele bedrijven reasonable 2.7 1B.5c 5c. Besluit vervoer Verbod zonder Voor wat betreft splijtstoffen, ertsen, radioactieve vergunning splijtstoffen risico's bij niet en ertsen in te voeren en naleving geldt: stoffen/vergunninghouders in sommige gevallen uit kleine kans, grote (invoer/uitvoer) te voeren gevolgen. yes +/- +/- +/- +/- ++ no groot aantal kleine bedrijven en enkele grote die importeren moderate 1,2,4,7 1B.5d 5d. Besluit vervoer splijtstoffen, ertsen, radioactieve stoffen/algemene regels (t.a.v. vervoer) Maatregelen t.a.v. Samenwerking met vervoer van splijtstoffen, de I-V&W ertsen en radioactieve stoffen yes +/- +/- +/- +/- + no groot aantal bedrijvenreasonable 1,2,7 1B.6 6. Besluit in-, uit- en doorvoer van radioactieve afvalstoffen Verbod zonder Samenwerking met vergunning radioactieve douane afvalstoffen in- of uit te voeren moderate no schrootbedrijven bad 1,2,4 1B.7 7. Vrijstellingsbesluit (defensieinrichtingen) 1C Waterleidingwet: Verbod zonder vergunning radioactieve stoffen toe te passen yes +/- +/- +/- +/- ++ no defensieinrichtingen reasonable 1,7,10 1C.1a 1a. Waterleidingbesluit (waterleidingbedrijven) Kwaliteitseisen drinkwater en leveringszekerheid. yes yes Waterleiding bedrijven 1C.1b 1b. Waterleidingbesluit (leveranciers van water incl. eigen winningen) yes yes leveranciers van water (incl. eigen winningen). bad 1, 2

7 1C.2 2. Tijdelijke regeling bestrijding legionella in leidingwater Tijdelijke regeling wordt begin 2003 no yes eigenaren van een (collectieve) moderate 1, 2 opgenomen in waterleidingbesluit. Huf-baar na opname. waterleidinginstallatie met aerosol-vormende tappunten 1C.3 3. Besluit bescherming waterleidingbedrijven Bescherming drinkwatervoorziening tegen rampen yes no waterleiding bedrijvenreasonable 2 1D Europese verordening 259/93 betreffende toezicht op overbrenging van afvalstoffen binnen, naar en uit de EU (EVOA) Verdrag van Basel: 1D.1 Evoa (ACS/ Oost Europa/ niet OESO) Vergunning om afvalstoffen in, uit en door te voeren naar de genoemde landen 1D.2 Evoa (OESO) Vergunning om afvalstoffen in, uit en door te voeren naar de genoemde landen nauwelijks yes yes ontdoener, bad 1,2,3,4,7,8,11 handhaving in de transporteur, makelaar ontvangende landen samenstellingseisen afvalstoorn en verwerking in het buitenland moeilijk handhaafbaar moderate +/ yes ontdoener, transporteur, makelaar, verwerker reasonable 1,2,3,4,7,8,11 1H Bestrijdingsmiddelenwet: 1H.1 1. Toelating op grond van Verbod op het gebruik de Bestrijdingsmiddelenwet van bestrijdingsmiddelen voor wat betreft zonder toelating. methylbromide, fosforwaterstof en overige gasvormende bestrijdingsmiddelen yes yes Toepassers van bestrijdingsmiddelen en bedrijven die bad 1, 2, 4, ladingen en voorraden die zijn gegast (laten) ontgassen. 1H.2 2. Bestrijdingsmiddelenwet Verbod op handel en t.a.v. koperhoudende antifoulings toepassing onderhavige middelen yes /- yes yeschtwerven en bijbehorende winkels en particulieren reasonable 1, 3, 7 1H.4 4. Bestrijdingsmiddelenwet, Verbod op gebruik van Doelgroep schermt biociden (koelwater) niet toegelaten biocidenmet gedoogbeleid. moderate + +/ /- yes Producenten en importeurs van biociden en moderate 1, 2, 3 koelwatergebruikende bedrijven.

8 1H.5 5. Bestrijdingsmiddelenwet, Verbod op onderhavige Verbod moet nog yes + +/ /- yes Producenten, koperhoutverduurzaming middelen van toepassing importeurs en worden (begin 2003 verkopers van naar verwachting) verduurzaamd hout.? 1H.6 6. Bestrijdingsmiddelenwet, Diploma-eis toezicht op de dierplaagbestrijding dierplaagbestrijders yes no Dierplaagbestrijders bad 1H.7 7. Residubesluit Doen we niets aan no yes? onbekend 1H.8 8. Besluit regulering grondontsmettingsmiddelen 1H.9 9. Bestrijdingsmiddelenwet, Verbod op handel en TBT toepassing TBT op schepen Doen we niets aan no no Ontsmettingsbedrijven? onbekend yes /- no Werven voor zeeschepen? 1J 1J.1a Wet inzake de luchtverontreiniging 1a. Besluit zwavelgehalte brandstoffen Wlv (binnenvaart) Maximumzwavelgehalte in brandstoffen bij de 1.) binnenvaart yes yes Verkopers en gebruikers van de betreffende brandstof 1J.1b 1b. Besluit zwavelgehalte brandstoffen Wlv (zeeschepen) Maximumzwavelgehalte in brandstoffen bij de 2.)zeeschepen yes yes Verkopers en bad 1, 2, 7 gebruikers van de betreffende brandstof 1J.1c 1c. Besluit zwavelgehalte brandstoffen Wlv (landbouw) Maximumzwavelgehalte in brandstoffen bij de 3.) landbouw. yes yes Verkopers en gebruikers van de betreffende brandstof 1J.2 2. Besluit kwaliteitseisen brandstoffen wegverkeer Eisen aan lood, zwavel en aromatengehalte en dichtheid. yes yes Benziene en tankstations en leveranciers van brandstof. 1J.3 3. Besluit typekeuring eis aan typekeuring ter Tot nu toe niet? verwarmingstoestellen beperking Nox-uitstoot gehandhaafd ivm luchtverontreiniging NOx aanpassen Wlv regelgeving. Handhaving nu in overweging nemen. 1J.4 4. Besluit typekeuring houtkachels luchtverontreiniging CO Wlv Eis aan typekeur ter beperking van de uitstoot naar de lucht. yes +/ yes Importeurs en producenten van houtskachels (?) 1, 2 1K Wet milieubeheer:

9 1K.1 1. Besluit Kca-logo Aanbrengen van een logo op de verpakking yes /- - yes Leveranciers van producteen die in het afvalstadium problemen opleveren. reasonable reasonable 1, 3 1K.2 2. Besluit Verwijdering personenwagenbanden Mededelingsplicht voor producenten en importeurs Besluit wordt oa agv bade handhaafbaarheid thans herzien. no yes Producenten en 1 importeurs van personenwagenbanden. 1K.3a 3a Besluit autowrakken (mededelingsplicht voor producenten en importeurs) 1. Mededelingsplicht voor producenten en importeurs Hier zit ook een 2e 1. yes +/ yes Producenten en ) 1 lijns taak nl.eisen aan de wm vergunning aan de autosloop inrichting. importeurs van personenwagens en onderdelen daarvoor. 1K.3b 3b. Besluit autowrakken 2. Eisen aan zware (eisen aan zware metalen in metalen in autoonderdelen auto-onderdelen) Hier zit ook een 2e 2. Nog lijns taak nl.eisen onduidelijk aan de wm vergunning aan de autosloop inrichting. +/ yes Producenten en importeurs van personenwagens en onderdelen daarvoor. 2)? 1. 2.) 2,7 1K.4 4. Besluit Verwijdering batterijen 1. Mededelingsplicht voor producenten en importeurs. 2. Eisen aan zware metaalgehalte van batterijen. 3. Eenvoudig verwijderbaar. 4. KCA-logo yes +/ /- yes 1, 2 en 4. Producenten 1, 2 en importeurs van batterijen. 3. En 4. Producenten en importeurs van app. Met ingebouwde batterijen. 1K.5a 5. Besluit verwijdering wit-1en bruin (producenten voor producenten en Mededelingsplicht en importeurs van wit- en importeurs. bruin) yes + +/ yes 1. Producenten en importeurs van wit- en bruin.

10 1K.5b 5. Besluit verwijdering wit-2.handelsverboen bruin (kringloop CFK-houdende in branche) koelkasten. yes yes 2. Kringloop branche reasonable 1, 2 1K.5c 5. Besluit verwijdering wit-3en bruin cfk-houdende koelkasten. Eisen aan verwerking (verwerkingsbedrijf) yes + +/ yes 3. Verwerkings bedrijf 1K.6 6. Inzamelingsregeling CFK en Halonen Deze regeling is eind 2002 van kracht geworden.? Ontdoeners en? inzamelaars van halon en CFK 1K.7a 7a. Besluit verwijdering land- en tuinbouwfolie (landbouwfolie) 1. Mededelingsplicht voor producenten en importeurs. yes +/ yes Producenten en importeurs van Landbouwfolie 1, 2 1K.7b 7b. Besluit verwijdering land- en tuinbouwfolie (tuinbouwfolie) 1. Mededelingsplicht voor producenten en importeurs. Mededelingsplicht voor tuinbouwfolie staat ter discussie. yes +/ yes Producenten en importeurs van tuinbouwfolie bad 3 1K.8a 8a. Regeling Verpakking en 1. Mededelingsplicht verpakkingsafval voor producenten en (mededelingsplicht) importeurs. eerste importeur moeilijk vindbaar. yes yes Iedereen die in NL verpakkingen of moderate reasonable 1 verpakte producten op de markt brengt. 1K.8b 8b. Regeling Verpakking en 2. Eisen aan zware verpakkingsafval (eisen aan metalen. zware metalen) no yes reasonable 1

11 1K.8c 8c. Regeling Verpakking en 3. Essentiele eisen 3.) eisen zijn bad verpakkingsafval (essentiele gedefinieerd eisen) no yes niet te bepalen non issue 1K.9 9. Vergunningen afvalinzamelaars Vergunningplicht Is nieuwe taak (bij BIAO ordenen) yes + +/- +/- + +/- no Inzamelaars scheepsafval, KCA moderate 2, 3, 7, 8, 10 1K Registratieplicht van afval pas in 2004 van kracht makelaars, verwerkers, transporteurs en inzamelaars van 1K Besluit aanwijzing keuringsinstantie emissieeisen stookinstallaties 1K Besluit lozingsvoorschriften nietinrichtingen mileubeheer 1K Besluit vrijstellingen stortverbod buiteninrichtingen 1K Oplosmiddelenbesluit omzetting EG-VOSrichtlijnen milieubeheer Zorgplicht om bepaalde nog nooit op emissiegrenswaarden gehandhaafd, niet te overschrijden. vanwege geringe prioriteit? +/ /- - no Inrichtingen die oplosmiddelen gebruiken.? 1K Komt van 2elijn Scheepsafvalstoffenbesluit Rijn- en binnenvaart 1K Asbestbesluit milieubeheer 1L Wet explosieven voor civiel gebruik: Komt van 2elijn registra reasonable 2, 7 Deze p ipv 1L.1 1. Registratiebesluit explosieven voor civiel gebruik In- en doorvoer van explosieven voor civiel gebruik Taakuitvoering wordt uitgewerkt Nog niet gescoort er komt hiervoor een pilot in 2003 yes?????? Importeurs Transporteurs Opslagbedrijven?? Voorst VBTB 2A Woningwet: 2A.1 1. Bouwbesluit Verbod op toepassen van Nieuwe regelgeving bouwmaterialen zonder nog geen ervaring CE-markering. mee Zie ook 2e lijnstaken no +/- +/- +/- +/- - no?

12 2A.2 2. Besluit beheer sociale huursector Gedragsregels voor Knip-discussie, toegelaten instellingen / naleefgedrag bekend woningcorporaties bij Centraal fonds voor de volkshuisvesting yes yes? 3A Wet Ruimtelijke Ordening Taak minister VROM: handhaving beslissingen belang van handhaving Planologische van wezenlijk belang als langetermijnbeleid Kernbeslissingen (PKB's), bedoeld in art. 3 Bro vaak strijdig met ook van andere (afwijking pas mogelijk kortetermijn departementen. PKB's hebben semi-wettelijke status (vastgesteld na behandeling door Statenvia Staten-Generaal) Voorbeelden: 4e nota RO, 5e nota en ca. 15 andere pkb's. Toetsing belangen Generaal). van PKB's gaat via art 19 WRO en via bestemmingsplan + structuurplan zie 3 afzonderlijke PKB's planologische kernbeslissingen 3A.1p 1. Structuurschema groene handhaving ruimte (LNV) natuurbelangen 3A.1g 1. Structuurschema groene handhaving ruimte (LNV) natuurbelangen 3A.2p 2. Structuurschema verkeer handhaving en vervoer (V&W) infrastructuurbelangen, locatiebeleid 3A.2g 2. Structuurschema verkeer handhaving en vervoer (V&W) infrastructuurbelangen, locatiebeleid *RvS heeft deze 'tijdelijk' buitenwerking gesteld *RvS heeft deze 'tijdelijk' buitenwerking gesteld no* + +/ yes P reasonable 2, 3 no* + +/ yes G reasonable 2, 3 reasonable + +/ /- yes P reasonable 2, 3 reasonable + +/ /- yes G reasonable 2, 3 3A.3p 3. Structuurschema Electriciteitsvoorziening (EZ) 3A.3g 3. Structuurschema Electriciteitsvoorziening (EZ) randvoorwaarden electriciteitsvoorziening randvoorwaarden electriciteitsvoorziening yes + +/ yes P reasonable yes + +/ yes G reasonable

13 3A.4p 4. Vestigingsplaatsen kerncentrales (EZ) 3A.4g 4. Vestigingsplaatsen kerncentrales (EZ) handhaving geselecteerde vestigingsplaatsen kerncentrales handhaving geselecteerde vestigingsplaatsen kerncentrales yes - +/ yes P reasonable yes - +/ yes G reasonable 3A.5p 5. Structuurschema militaire terreinen (Defensie) infrastructuur defensie Wordt momenteel herzien 3A.5g 5. Structuurschema militaire Wordt momenteel terreinen (Defensie) infrastructuur defensie herzien 3A.6p 6. Structuurschema buisleidingen (EZ) 3A.6g 6. Structuurschema buisleidingen (EZ) 3A.7p 7.Structuurschema Vaarwegen (V&W) 3A.7g 7.Structuurschema Vaarwegen (V&W) 3A.8p 8. Structuurschema burgerluchtvaartterreinen (V&W) 3A.8g 8. Structuurschema burgerluchtvaartterreinen (V&W) 3A.9p 9. Structuurschema Zeehavens (V&W) 3A.9g 9. Structuurschema Zeehavens (V&W) 3A.10p randvoorwaarden grote buisleidingen en -straten randvoorwaarden grote buisleidingen en -straten handhaving hoofdstructuur vaarwegen handhaving hoofdstructuur vaarwegen structuur kleine luchthavens structuur kleine luchthavens structuur zeehavens structuur zeehavens 10. Structuurschema Drink-handhavinen randvoorwaarden voor ruimtelijke Industriewatervoorziening waterwinning (VROM) yes + +/ yes P reasonable 2 yes + +/ yes G reasonable 2 yes +/- +/ yes P reasonable yes +/- +/ yes G reasonable yes +/- +/ yes P reasonable yes +/- +/ yes G reasonable yes +/- +/ yes P reasonable 2 yes +/- +/ yes G reasonable 2 yes + +/ yes P reasonable yes + +/ yes G reasonable yes + +/ /- yes P reasonable

14 3A.10g 10. Structuurschema Drink-handhavinen randvoorwaarden voor ruimtelijke Industriewatervoorziening waterwinning (VROM) yes + +/ /- yes G reasonable 3A.11p 3A.11g 3A.12p 3A.12g 3A.13p 11. HSL-Zuid (V&W) 11. HSL-Zuid (V&W) 12. Betuweroute (V&W) 12. Betuweroute (V&W) 13. Structuurschema Oppervlaktedelfstoffen (EZ?) handhaving tracébesluit yes + +/ yes P reasonable 2, 3 handhaving tracébesluit yes + +/ yes G reasonable 2, 3 handhaving tracébesluit yes + +/ yes P reasonable 2, 3 handhaving tracébesluit yes + +/ yes G reasonable 2, 3 randvoorwaarden voor grootschalige delfstofwinning (zand, grind) yes + +/ yes P reasonable 2 3A.13g 13. Structuurschema Oppervlaktedelfstoffen (EZ?) randvoorwaarden voor grootschalige delfstofwinning (zand, grind) yes + +/ yes G reasonable 2 3B.1a Vierde Nota RO (VROM) verstedelijkingsbeleid, na alle aanpassingen etc. beleid landelijk gebied. thans AcVinex= Nationaal Is overkoepelend beleid Ruimtelijk Beleid voor alle andere PKB's (Provincies) Raad van State schiet gaten in vervangingsbesluiten *HUM in procedure WRO en checklist RO ** resultaat na veel vooroverleg moderate yes* Provincies reasonable** 2, 3 3B.1b Vierde Nota RO (VROM) verstedelijkingsbeleid, na alle aanpassingen etc. beleid landelijk gebied. thans AcVinex= Nationaal Is overkoepelend beleid Ruimtelijk Beleid voor alle andere PKB's (Gemeenten) Raad van State schiet gaten in vervangingsbesluiten *HUM in procedure WRO en checklist RO moderate yes* Gemeenten reasonable 2, 3

15 3B.2 Vijfde Nota RO (VROM), Moeilijk in te schatten status kenbaar wat de implicaties regeringsbeleid (deel 3 hiervan zijn, nota nog PKB) nog niet niet geimplementeerd geïmplementeerd 3B.3a 2e Nota Waddenzee (VROM) (strijdigheid economische belangen) handhaving kernwaarden onderlinge Waddengebied strijdigheid rijksbelangen veel actiegroepen onbekend 1) Provincies 2) Gemeenten? onbekend moderate yes Bij strijdigheid tussen bad 3 lokale en economische belangen enerzijds en rijksbelangen anderzijds 3B.3b 2e Nota Waddenzee (VROM) (overig) 3B.4 3e Nota Waddenzee (VROM), status kenbaar regeringsbeleid (deel 3 PKB) nog niet geïmplementeerd handhaving kernwaarden onderlinge Waddengebied strijdigheid rijksbelangen veel actiegroepen handhaving kernwaarden Waddengebied moderate yes Overig reasonable 4 Doorlo Harry onbekend onbekend = onbekend

> www.vrom.nl. Jaarrapportage 2003. Handhaving werkt

> www.vrom.nl. Jaarrapportage 2003. Handhaving werkt > www.vrom.nl Jaarrapportage 2003 Handhaving werkt Woord vooraf Handhaving werkt Op mijn verzoek heet de Jaarrapportage 2003 Handhaving werkt. Ik heb deze suggestie voor de titel niet geopperd omdat ik

Nadere informatie

sectorplan 30 Accu s

sectorplan 30 Accu s sectorplan Accu s 1 Achtergrondgegevens 1. Belangrijkste afvalstoffen Startaccu s, tractiebatterijen, stationaire batterijen 2. Belangrijkste bronnen Garagebedrijven, autodemontagebedrijven, schadeherstelbedrijven

Nadere informatie

Besluit van. tot intrekking Asbestbesluit milieubeheer

Besluit van. tot intrekking Asbestbesluit milieubeheer Besluit van tot intrekking Asbestbesluit milieubeheer Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van, nr. MJZ, Directie Juridische Zaken, Afdeling

Nadere informatie

> www.vrom.nl. Jaarrapportage 2004. Handhavers helpen

> www.vrom.nl. Jaarrapportage 2004. Handhavers helpen > www.vrom.nl Jaarrapportage 2004 Handhavers helpen Jaarrapportage 2004 Handhavers helpen Een grote brand met mogelijk schadelijke stoffen Woord vooraf Vele gebeurtenissen in 2004 hebben direct of indirect

Nadere informatie

www.vrom.nl Jaarrapportage 2005 Handhaven met perspectief

www.vrom.nl Jaarrapportage 2005 Handhaven met perspectief > www.vrom.nl Jaarrapportage 2005 Handhaven met perspectief Jaarrapportage 2005 Handhaven met perspectief Voorwoord Onze hulp bij naleven biedt letterlijk per - spec tief op effectieve handhaving en dus

Nadere informatie

1D393/1. ) Inspectie

1D393/1. ) Inspectie 1D393/1 ) Inspectie VROi^ Inspectie VROM-lnspectie Regio Oost Directiebureau Brancheonderzoek zuivelindustrie Pels Rijckenstraat 1 Postbus 136 68 AC ARNHEM Teiefoon 26-35284 Fax 26-3528455 Ministerie van

Nadere informatie

Bijlage 1: certificatie/accreditatie regelingen

Bijlage 1: certificatie/accreditatie regelingen Bijlage 1: certificatie/accreditatie regelingen Het Ministerie van VROM heeft een eerste inventarisatie uitgevoerd van de regelgeving die op basis van het kabinetsstandpunt over het gebruik van certificatie

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34322 10 december 2013 Besluit van de Minister van Economische Zaken van 29 november 2013, nr. WJZ/13175315, houdende

Nadere informatie

Export van tweedehands elektronica

Export van tweedehands elektronica Export van tweedehands elektronica De Europese Unie stelt strenge eisen aan de export van afval. De Europese regels verbieden het zonder vergunning exporteren van elektronica-afval naar landen in Afrika.

Nadere informatie

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming Continu veiliger

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming Continu veiliger Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming Continu veiliger Continu veiliger De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) ziet er op toe dat de nucleaire veiligheid en

Nadere informatie

abcdefgh Rijkswaterstaat X Verkeer en vervoer zeescheepvaart

abcdefgh Rijkswaterstaat X Verkeer en vervoer zeescheepvaart abcdefgh Rijkswaterstaat X Verkeer en vervoer zeescheepvaart Contactpersoon: Joan Meijerink December 2003 Inhoudsopgave........................................................................................

Nadere informatie

Regeling bekendmaking rechtvaardiging gebruik van ioniserende straling

Regeling bekendmaking rechtvaardiging gebruik van ioniserende straling VROM, SZW Regeling bekendmaking rechtvaardiging gebruik van ioniserende straling Regeling van 18 december 2002, nr. SAS/2001144917, inzake bekendmaking van al dan niet gerechtvaardigde handelingen en werkzaamheden

Nadere informatie

DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER

DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER No. 2010/1571-05 DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER Mede namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; Gezien de aanvraag d.d. 20 juli 2010 van Philips Stralingsbeschermingsdienst

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 361 Besluit van 27 juni 1995 tot wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur met het oog op de uitvoering van de Overeenkomst betreffende

Nadere informatie

Rijksoverheid EU-GHS. Eén systeem voor indelen, etiketteren en verpakken van chemische stoffen en mengsels

Rijksoverheid EU-GHS. Eén systeem voor indelen, etiketteren en verpakken van chemische stoffen en mengsels Rijksoverheid EU-GHS Eén systeem voor indelen, etiketteren en verpakken van chemische stoffen en mengsels EU-GHS EU-GHS is de nieuwe verordening over de indeling, etikettering en verpakking van stoffen

Nadere informatie

DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER

DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER Nr. 2010/0888-06 DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER Mede namens de minister van Economische Zaken en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en in overeenstemming

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 43860 23 december 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 22 december 2015, nr. IENM/BSK-2015/229494,

Nadere informatie

Toelichting. I. Algemeen. 1. Inleiding

Toelichting. I. Algemeen. 1. Inleiding Toelichting I. Algemeen 1. Inleiding Aanleiding voor deze regeling is de wet van 21 juni 2001 houdende wijziging van de Wet milieubeheer (structuur beheer afvalstoffen) (Stb. 346) die op 8 mei 2002 in

Nadere informatie

- Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (afgekort DABM ) 3

- Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (afgekort DABM ) 3 1.1. WETGEVING 1.1.1. INLEIDING I Een overzicht geven van alle wetgeving in verband met milieu is haast onbegonnen werk. Hieronder wordt de belangrijkste milieuwetgeving per thema weergegeven. In voorkomend

Nadere informatie

Toelichting op het vervoer van asbest SC-531F

Toelichting op het vervoer van asbest SC-531F blad 1 van 5 (-houdend afval) 1 Deze paragraaf is een toelichting op SC-530 par. 7.17 Afvoer asbesthoudende materiaal. Om het vervoer van afvalstoffen (met asbesthoudend afval in het bijzonder) volgens

Nadere informatie

Overlaten aan individuele leden / fracties.

Overlaten aan individuele leden / fracties. Den Haag, 13 november 2008 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer BZK i.v.m. agendapunt 22 EU i.v.m. agendapunt 29 EZ i.v.m. agendapunt 27, 29, 31

Nadere informatie

Sectorplan 29 Batterijen

Sectorplan 29 Batterijen Sectorplan 29 Batterijen 1 Achtergrondgegevens 1. Belangrijkste afvalstoffen Alkaline batterijen, zinkbruinsteen batterijen, oplaadbare nikkel cadmium batterijen, kwikoxide batterijen, zilveroxide batterijen,

Nadere informatie

Sectorplan 31 Oplosmiddelen en Koudemiddelen

Sectorplan 31 Oplosmiddelen en Koudemiddelen Sectorplan 31 Oplosmiddelen en Koudemiddelen 1 Achtergrondgegevens 1. Belangrijkste afvalstoffen Halogeenarme oplosmiddelen, halogeenhoudende oplosmiddelen, glycolen, koudemiddelen 2. Belangrijkste bronnen

Nadere informatie

De toelating van biociden voor drinkwaterdesinfectie. Lonne Gerritsen. College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

De toelating van biociden voor drinkwaterdesinfectie. Lonne Gerritsen. College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden De toelating van biociden voor drinkwaterdesinfectie Lonne Gerritsen College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden Inhoud Wat doet het Ctgb Wat zijn biociden Waar kom je biociden

Nadere informatie

(CMC) composteren; grof doorploegen van wet en regelgeving

(CMC) composteren; grof doorploegen van wet en regelgeving (CMC) composteren; grof doorploegen van wet en regelgeving Compositie van beelden en uitspraken van verschillende bronnen Tbv verduidelijking en discussie, niet om er rechten aan te ontlenen Het speelveld

Nadere informatie

drukhouders Sectorplan 70: CFK s, HCFK s, HFK s en halonen Beleidskader

drukhouders Sectorplan 70: CFK s, HCFK s, HFK s en halonen Beleidskader TEKST SECTORPLAN 45 (onderdeel LAP) Sectorplan 45 Brandblussers I Afbakening Dit sectorplan heeft betrekking op de verwerking van brandblussers. Onderstaand - niet limitatief bedoeld - overzicht bevat

Nadere informatie

Activiteitenbesluit. Modernisering algemene regels Wet milieubeheer

Activiteitenbesluit. Modernisering algemene regels Wet milieubeheer Activiteitenbesluit Modernisering algemene regels Wet milieubeheer Inhoud presentatie Doel en uitgangspunten modernisering Welke AMvB s en voor wie gelden de nieuwe regels Structuur en opbouw Activiteitenbesluit

Nadere informatie

Ozonlaagafbrekende stoffen en gefluoreerde broeikasgassen 2010. Datum 21 januari 2011 Status Definitief

Ozonlaagafbrekende stoffen en gefluoreerde broeikasgassen 2010. Datum 21 januari 2011 Status Definitief Ozonlaagafbrekende stoffen en gefluoreerde broeikasgassen 2010 Datum 21 januari 2011 Status Definitief Colofon VROM-Inspectie Directie Uitvoering Programma Milieugevaarlijke Stoffen Rijnstraat 8 Postbus

Nadere informatie

BELEIDSNOTA CONSUMENTENVUURWERK WORMERLAND

BELEIDSNOTA CONSUMENTENVUURWERK WORMERLAND BELEIDSNOTA CONSUMENTENVUURWERK WORMERLAND September 2011-1 - Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Doel 3 Verhouding met de APV en het Vuurwerkbesluit 4 Argumentatie 5 Beleidsregels 6 Vaststelling, citeertitel

Nadere informatie

tot intrekking van het Besluit vluchtige organische stoffen Wms en de daarmee verband houdende regeling

tot intrekking van het Besluit vluchtige organische stoffen Wms en de daarmee verband houdende regeling Besluit van tot intrekking van het Besluit vluchtige organische stoffen Wms en de daarmee verband houdende regeling Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 241 Besluit van 25 april 2005, houdende regelen ter uitvoering van de EG-verordening betreffende detergentia (Besluit detergentia Wms) Wij Beatrix,

Nadere informatie

Den Haag, 12 mei vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Brievenlijst

Den Haag, 12 mei vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Brievenlijst Den Haag, 12 mei 2010 Noot: Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer EZ i.v.m. agendapunt 11 FIN i.v.m. agendapunt 2 LNV i.v.m. agendapunt 3, 11, 18

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1989-1990 21 109 Uitvoering EG-richtlijnen Nr. 11 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTE LIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen Informatie voor distributeurs (handelaren) van chemische stoffen, preparaten en/of stoffen in voorwerpen

REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen Informatie voor distributeurs (handelaren) van chemische stoffen, preparaten en/of stoffen in voorwerpen REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen Informatie voor distributeurs (handelaren) van chemische stoffen, preparaten en/of stoffen in voorwerpen REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen Informatie

Nadere informatie

De groene delta van Nijmegen

De groene delta van Nijmegen GDF SUEZ LNG Solutions Workshop GDF SUEZ LNG Solutions - 10 oktober 2014 Leon Sluiman Manager operations & Technology De groene delta van Nijmegen GDF SUEZ LNG Solutions WAT IS LNG LNG: HET PRODUCT Vloeibaar

Nadere informatie

29-5-2013. Inhoud presentatie. Immobilisaten. Taken BG s uit Bbk. Taken Bbk art 28

29-5-2013. Inhoud presentatie. Immobilisaten. Taken BG s uit Bbk. Taken Bbk art 28 Inhoud presentatie Immobilisaten Vast en (on)zeker Richard Welling OMWB Chris Schuurbiers ILT Taken van bevoegde gezagen bij productie en toepassing van immobilisaten Taken Bbk art 28 / memo NBr Eisen

Nadere informatie

www.vrom.nl Meten Moet II! Handhaving van de Kernenergiewet bij schrootverwerkende bedrijven in 2004 en 2005 artikelcode 6178

www.vrom.nl Meten Moet II! Handhaving van de Kernenergiewet bij schrootverwerkende bedrijven in 2004 en 2005 artikelcode 6178 www.vrom.nl Meten Moet II! Handhaving van de Kernenergiewet bij schrootverwerkende bedrijven in 2004 en 2005 artikelcode 6178 Ministerie van VROM 14 juni 2006 Meten Moet II! Pagina 2/46 Samenvatting In

Nadere informatie

REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen. Informatie voor fabrikanten (producenten) en importeurs van chemische stoffen

REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen. Informatie voor fabrikanten (producenten) en importeurs van chemische stoffen REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen Informatie voor fabrikanten (producenten) en importeurs van chemische stoffen REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen Informatie voor fabrikanten (producenten)

Nadere informatie

Stand van zaken, Producten in contact met drinkwater

Stand van zaken, Producten in contact met drinkwater Stand van zaken, Producten in contact met drinkwater Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening Kiwa certificatiemerken, verleden, heden en toekomst maart 2015 1 Waar gaat het

Nadere informatie

Ontwikkelingen vuurwerk regelgeving

Ontwikkelingen vuurwerk regelgeving Ontwikkelingen vuurwerk regelgeving Wijziging vuurwerk regelgeving De redeneerlijn.... waar werken we aan?.. en wat doen ze eigenlijk nog meer in Den Haag? 2 Ministerie van Infrastructuur en Milieu De

Nadere informatie

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Inhoud presentatie 1. Impact Wabo o o o Doelstellingen Verplichtingen Kansen 2. Inzicht in de inhoud o o o o Inhoud en reikwijdte Procedures Aandachtspunten Inwerkingtreding

Nadere informatie

Ontwikkelingen vuurwerk regelgeving

Ontwikkelingen vuurwerk regelgeving Ontwikkelingen vuurwerk regelgeving Wijziging vuurwerk regelgeving De redeneerlijn....waar werken we aan?.. en wat doen ze eigenlijk nog meer in DH? 2 Ministerie van Infrastructuur en Milieu De redeneerlijn

Nadere informatie

sectorplan 27 Industrieel afvalwater

sectorplan 27 Industrieel afvalwater sectorplan Industrieel afvalwater 1 Achtergrondgegevens 1. Belangrijkste afvalstoffen Industriële afvalwaterstromen (niet reinigbaar in biologische afvalwaterzuiveringsinstallaties) 2. Belangrijkste bronnen

Nadere informatie

Asbest, wet- en regelgeving. 10 Juni 2014

Asbest, wet- en regelgeving. 10 Juni 2014 Asbest, ontwikkelingen wet- en regelgeving 10 Juni 2014 Wetsvoorstel VTH 2 Ministerie van Infrastructuur en Milieu 27 november 2014 Stand van zaken - proces Wetsvoorstel VTH ingediend 13 februari 2014

Nadere informatie

BESCHRIJVING PROCEDURE

BESCHRIJVING PROCEDURE Werkinstructie : HSEW Blz. : 1 van 6 INDEX 1 SCOPE 2 DOEL 3 BESCHRIJVING PROCEDURE 3.1 Schriftelijke toestemming 3.2 Bepalen beschermingsaspecten en controlemetingen 3.3 Beheer van radioactieve bron of

Nadere informatie

Opleiding Stralingsdeskundigheid niveau 3. Kernenergiewetgeving deel 1

Opleiding Stralingsdeskundigheid niveau 3. Kernenergiewetgeving deel 1 Opleiding Stralingsdeskundigheid niveau 3 Kernenergiewetgeving deel 1 Inhoud presentatie (inter)nationaal kader Kernergiewetgeving Organisatie van stralingszorg ICRP 103 (2007) Internationaal kader ICRP

Nadere informatie

Uitvoering RED NL regelgeving

Uitvoering RED NL regelgeving Uitvoering RED NL regelgeving Hans de Waal Ministerie van Infrastructuur en Milieu Projectdirectie Biobrandstoffen 6-12-2010 Inhoud Richtlijn hernieuwbare energie / onderdeel vervoer Implementatie in NL

Nadere informatie

O nieuwe keten ga door naar 5

O nieuwe keten ga door naar 5 Bijlage 76, behorende bij artikel 710 van de Regeling Uitvoeringsregeling stralingsbescherming EZ Formulier voor ketenmelding Deel I Algemeen A Gegevens van de ketenmelder 1 Naam en adres van degene die

Nadere informatie

Handreiking explosieven. Module 0: Inleiding. Datum 20 juni 2009 Status Definitief

Handreiking explosieven. Module 0: Inleiding. Datum 20 juni 2009 Status Definitief Handreiking explosieven Module 0: Inleiding Datum 20 juni 2009 Status Definitief Colofon Contactpersoon J. van Ee VROM-Inspectie Directie Uitvoering Programma Veiligheidstoezicht Rijnstraat 8 Postbus

Nadere informatie

BESCHRIJVING PROCEDURE

BESCHRIJVING PROCEDURE Werkinstructie : HSEW Blz. : 1 van 7 INDEX 1 SCOPE 2 DOEL 3 BESCHRIJVING PROCEDURE 3.1 Schriftelijke toestemming 3.2 Bepalen beschermingsaspecten en controlemetingen 3.3 Beheer van radioactieve bron of

Nadere informatie

QUICKSCAN EXTERNE VEILIGHEID

QUICKSCAN EXTERNE VEILIGHEID MEMO Dossier : BC5930-102-105 Project : bestemmingsplan Cruiquiusgebied Amsterdam Betreft : quickscan externe veiligheid Ons kenmerk : MD-AF20131715/ISEE Datum : 13 december 2013 Status : definitief Classificatie

Nadere informatie

Asbestbrand en recht. L.E.M. Hendriks Advocatenkantoor Wyck Maastricht www.wyck-advocaten.nl

Asbestbrand en recht. L.E.M. Hendriks Advocatenkantoor Wyck Maastricht www.wyck-advocaten.nl Asbestbrand en recht L.E.M. Hendriks Advocatenkantoor Wyck Maastricht www.wyck-advocaten.nl Asbest en regelgeving Veel ingewikkelde wetgeving Zal strenger worden: asbest is gevaarlijk(er) Rapport Gezondheidsraad

Nadere informatie

FAQ Feestvuurwerk Het pyrotechnisch artikel De handelaar De consument

FAQ Feestvuurwerk Het pyrotechnisch artikel De handelaar De consument FAQ Feestvuurwerk Het pyrotechnisch artikel... 2 1. Wat is een pyrotechnisch artikel?... 2 2. Welke pyrotechnische artikelen vallen niet onder het koninklijk besluit van 20 oktober 2015?... 2 De handelaar...

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Besluit van 16 december 2005, houdende vaststelling van regels voor het inventariseren van asbest en het verwijderen van asbest in het algemeen en uit een bouwwerk in het bijzonder en in verband hiermee

Nadere informatie

180063 Datum ontv. 06.12.2011

180063 Datum ontv. 06.12.2011 Ministerie van Infrastructuur en Milieu > Retouradres Postbus 15191 2500 BD Den Haag IPC 510 AANTEKENEN Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf Directie Vastgoed, de heer J.W. Bijvank Postbus 635 pyqb Dir.

Nadere informatie

Beleidsartikel 13. 13.2.1. Strategie (artikel 1)

Beleidsartikel 13. 13.2.1. Strategie (artikel 1) Artikel 13. Handhaving 13.1. Algemene beleidsdoelstelling De handhaving door VROM is gericht op een aantoonbaar betere naleving van de regels en een betere uitvoering van het VROM-beleid. Daarmee wordt

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer; Regeling van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van 2004, nr. KvI2004113915 tot wijziging van de Regeling op-, overslag en distributie benzine milieubeheer

Nadere informatie

REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen. Informatie voor producenten van chemische preparaten en/of stoffen in voorwerpen

REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen. Informatie voor producenten van chemische preparaten en/of stoffen in voorwerpen REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen Informatie voor producenten van chemische preparaten en/of stoffen in voorwerpen REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen Informatie voor producenten van

Nadere informatie

Controle en toezicht op kwaliteit en beheer van collectieve leidingwaterinstallaties

Controle en toezicht op kwaliteit en beheer van collectieve leidingwaterinstallaties Controle en toezicht op kwaliteit en beheer van collectieve leidingwaterinstallaties Bent u eigenaar of beheerder van een leidingwaterinstallatie of bent u verbruiker (klant) van het waterbedrijf? Dan

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 508 Besluit van 19 oktober 2012, houdende wijziging van het Besluit etikettering energiegebruik personenauto s in verband met het vervallen van

Nadere informatie

Afval en Activiteitenbesluit

Afval en Activiteitenbesluit Afval en Activiteitenbesluit Wijzigingen door de 4e tranche Willem Willemsen Theo Roelofs Chris Alblas 1 Water, Verkeer en Leefomgeving Veranderingen 4 e tranche Omgevingsvergunning milieu vervalt voor

Nadere informatie

Inhoud lezing uitvoeringsprogramma diffuse bronnen waterverontreiniging (UP)

Inhoud lezing uitvoeringsprogramma diffuse bronnen waterverontreiniging (UP) Inhoud lezing uitvoeringsprogramma diffuse bronnen waterverontreiniging (UP) 1. Enkele uitgangspunten 2. Criteria probleemstoffen 3. Belangrijkste sectoren en hun probleemstoffen 4. Drie-deling in aanpak

Nadere informatie

sectorplan 10 Specifiek ziekenhuisafval

sectorplan 10 Specifiek ziekenhuisafval sectorplan Specifiek ziekenhuisafval 1 Achtergrondgegevens 1. Belangrijkste afvalstoffen Afval afkomstig van de gezondheidszorg van mens en dier 2. Belangrijkste bronnen Intramurale instellingen, extramurale

Nadere informatie

Asbestonderzoek bij scheepswerven en treinonderhoudsplaatsen deelproject asbestobjecten 2010. Datum 16 mei 2011 Status Definitief

Asbestonderzoek bij scheepswerven en treinonderhoudsplaatsen deelproject asbestobjecten 2010. Datum 16 mei 2011 Status Definitief Asbestonderzoek bij scheepswerven en treinonderhoudsplaatsen deelproject asbestobjecten 2010 Datum 16 mei 2011 Status Definitief Colofon VROM-Inspectie Directie Uitvoering Milieugevaarlijke Stoffen Nieuwe

Nadere informatie

Afvalstoffen en het Activiteitenbesluit

Afvalstoffen en het Activiteitenbesluit Afvalstoffen en het Activiteitenbesluit VMR Praktijkdag 'Het Activiteitenbesluit in de juridische praktijk' Erik Dans Vakgroep Overheid en Onderneming Agenda 1. Wijziging Activiteitenbesluit en -regeling

Nadere informatie

Wet Artikel Bevoegdheid m/mg Voorwaarden/ A E V B opmerkingen 1 Algemene wet bestuursrecht

Wet Artikel Bevoegdheid m/mg Voorwaarden/ A E V B opmerkingen 1 Algemene wet bestuursrecht Wijzigingvoorstel Omgevingsdienst Veluwe IJssel andaat- en machtigingsregister Omgevingsdienst Veluwe IJssel Behorende bij het andaatbesluit Omgevingsdienst Veluwe IJssel gemeente Brummen 2014 Wet Artikel

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal. Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal. Aanvraag: Op 11 oktober 2011 is bij de gemeente Stadskanaal een aanvraag een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het het bouwen

Nadere informatie

Besluit van 4 september 1969, tot uitvoering van de artikelen 16, 19, eerste lid, 21, 29, 30, tweede lid, 31 en 32 van de Kernenergiewet

Besluit van 4 september 1969, tot uitvoering van de artikelen 16, 19, eerste lid, 21, 29, 30, tweede lid, 31 en 32 van de Kernenergiewet (Tekst geldend op: 21-04-2005) Besluit van 4 september 1969, tot uitvoering van de artikelen 16, 19, eerste lid, 21, 29, 30, tweede lid, 31 en 32 van de Kernenergiewet Wij JULIANA, bij de gratie Gods,

Nadere informatie

Z o r g v o o r h et mili eu. Werken met. Afvalstoffen. VGM Algemeen. Milieu. Gezondheid. Veiligheid

Z o r g v o o r h et mili eu. Werken met. Afvalstoffen. VGM Algemeen. Milieu. Gezondheid. Veiligheid Z o r g v o o r h et mili eu Werken met VGM Algemeen Milieu Gezondheid Veiligheid 1 Werken met Gasunie is een van de grootste gasinfrastructuurbedrijven in Europa. Veiligheid heeft binnen Gasunie de hoogste

Nadere informatie

Tabel Risicomatrix gemeente Papendrecht

Tabel Risicomatrix gemeente Papendrecht Tabel Risicomatrix gemeente Papendrecht Thema Fysiek Kwaliteit Finec Natuur Volksgezondheid Imago Totale gemiddelde Kans Risico Verkeer 2,6 2,6 2,5 2,1 2,2 2,9 2,5 3 7,5 Milieuvergunning (w.o. risicovolle

Nadere informatie

Geïmplementeerd in artikel van nationaal recht (het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming, tenzij anders vermeld)

Geïmplementeerd in artikel van nationaal recht (het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming, tenzij anders vermeld) 29082016 CONSULTATIEVERSIE TRANSPONERINGS- EN CONCORDANTIETABELLEN 1. TRANSPONERINGSTABELLEN HOOFDSTUK I. ONDERWERP EN TOEPASSINGSGEBIED Algemeen: bij algemeen geformuleerde systeembepalingen van de richtlijn

Nadere informatie

Onderzoek naar gevaarlijke stoffen in elektronica. goedkoop speelgoed en grote huishoudelijke apparaten. Datum 1 september 2011 Status Definitief

Onderzoek naar gevaarlijke stoffen in elektronica. goedkoop speelgoed en grote huishoudelijke apparaten. Datum 1 september 2011 Status Definitief Onderzoek naar gevaarlijke stoffen in elektronica goedkoop speelgoed en grote huishoudelijke apparaten Datum 1 september 2011 Status Definitief Colofon VROM-Inspectie Directie Uitvoering Bodem en Afval

Nadere informatie

gezien het verslag van de inspraakprocedure; besluit vast te stellen de volgende verordening: Afvalstoffenverordening Krimpen aan den IJssel.

gezien het verslag van de inspraakprocedure; besluit vast te stellen de volgende verordening: Afvalstoffenverordening Krimpen aan den IJssel. Afvalstoffenverordening Krimpen aan den IJssel De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 juni 2016; gelet op de artikelen 10.23, 10.24, tweede

Nadere informatie

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 29 Wet van 6 november 2008, houdende regels inzake een vergunningstelsel met betrekking tot activiteiten die van invloed zijn op de fysieke leefomgeving en inzake handhaving van regelingen op het gebied

Nadere informatie

Beleidsartikel Beheersen milieurisico s van stoffen

Beleidsartikel Beheersen milieurisico s van stoffen Artikel 12. Beheersen milieurisico s van stoffen, afvalstoffen en straling 12.1. Algemene beleidsdoelstelling In het streven naar een gezonde en veilige samenleving, naar het voorkomen van klimaatverandering,

Nadere informatie

(Voorlopige) verwijdering Uitvoer voor storten is op grond van nationale zelfverzorging in beginsel niet toegestaan.

(Voorlopige) verwijdering Uitvoer voor storten is op grond van nationale zelfverzorging in beginsel niet toegestaan. TEKST SECTORPLAN 17 (onderdeel LAP) Sectorplan 17 Reststoffen van drinkwaterbereiding I Afbakening Reststoffen van drinkwaterbereiding komen vrij bij de bereiding van drinkwater. Deze reststoffen zijn

Nadere informatie

Externe Veiligheid Stationskwartier, deelgebied C

Externe Veiligheid Stationskwartier, deelgebied C Memo Ter attentie van Volker Wessels Vastgoed Datum 21 mei 2012 Distributie Projectnummer 12.0305 Onderwerp Externe Veiligheid Stationskwartier, deelgebied C VolkerWessels is voornemens ongeveer 140 woningen

Nadere informatie

Sectorplan 8 Afval van verlichting

Sectorplan 8 Afval van verlichting Sectorplan 8 Afval van verlichting 1 Achtergrondgegevens 1. Belangrijkste afvalstoffen Hoge- en lagedruk kwiklampen, hoge- en lagedruk natriumlampen en fluorescentiepoeder 2. Belangrijkste bronnen Dienstverlening,

Nadere informatie

07 MEI2013. Inspectie Leefomgeving en Transport Ministerie van Infrastructuur en Milieu

07 MEI2013. Inspectie Leefomgeving en Transport Ministerie van Infrastructuur en Milieu Inspectie Leefomgeving en Transport Ministerie van Infrastructuur en Milieu > Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag De directies van schroot verwerkende bedrijven en anderen ciie betrokken zijn bij

Nadere informatie

Wat houdt REACH in? Wat zijn gevaarlijke stoffen?

Wat houdt REACH in? Wat zijn gevaarlijke stoffen? Wat houdt REACH in? Het Registreren, Evalueren en Autoriseren van Chemische stoffen (REACH) is een Europese Verordening, oftewel een wet waarop wordt gehandhaafd. In eerste instantie is het doel van REACH

Nadere informatie

VOS in het Activiteitenbesluit

VOS in het Activiteitenbesluit VOS in het Activiteitenbesluit Schakeldagen 2009 Gert Locht In opdracht van Inhoud Activiteitenbesluit VOS-voorschriften Voorschriften bij reinigen, coaten, lijmen Casus deel 1 VOS-verbruik Maatregelen

Nadere informatie

Tijdelijke opslag van 1 partij grond op 1 locatie

Tijdelijke opslag van 1 partij grond op 1 locatie Tijdelijke opslag van 1 partij grond op 1 locatie onderdeel van tijdelijke uitname BBK? Zorgplicht Opslaan > 6 maanden? Is de kwaliteit Kwaliteit grond/bagger > Interventiewaarde én > LMW nota bodembeheer?

Nadere informatie

Kennisgevingsdocument voor grensoverschrijdende afvaloverbrenging 1. Exporteur - Kennisgever Registratienr.: 3. Kennisgeving nr.

Kennisgevingsdocument voor grensoverschrijdende afvaloverbrenging 1. Exporteur - Kennisgever Registratienr.: 3. Kennisgeving nr. NL NL NL Kennisgevingsdocument voor grensoverschrijdende afvaloverbrenging 1. Exporteur - Kennisgever Registratienr.: 3. Kennisgeving nr.: Kennisgeving inzake A.i) Eenmalige overbrenging: ii) Meerdere

Nadere informatie

De milieuveiligheidsfunctionaris

De milieuveiligheidsfunctionaris Ministerie van Infrastructuur en Milieu Toelichting MVF en criteria December 2010 De milieuveiligheidsfunctionaris Inleiding Dit document heeft tot doel instellingen met één of meerdere vergunningen voor

Nadere informatie

Toelichting bij de procedure voor de bouw van een 2 de kerncentrale te Borssele (Nederland)

Toelichting bij de procedure voor de bouw van een 2 de kerncentrale te Borssele (Nederland) 21 september 2009 Toelichting bij de procedure voor de bouw van een 2 de kerncentrale te Borssele (Nederland) Inleiding In een gezamenlijke brief van 17 september 2008 aan de Nederlandse Tweede Kamer hebben

Nadere informatie

REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen. Informatie voor professionele gebruikers van stoffen

REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen. Informatie voor professionele gebruikers van stoffen REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen Informatie voor professionele gebruikers van stoffen REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen Informatie voor professionele gebruikers van stoffen 02 Wat

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 30941 2500 GX Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Betreft Beantwoording

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 28 089 Gezondheid en milieu Nr. 16 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

Ingekapselde of nietingekapselde. bronnen. bronnen Installatie kl. II 8 uur 8 uur 8 uur 8 uur Installatie kl. III 8 uur 8 uur - -

Ingekapselde of nietingekapselde. bronnen. bronnen Installatie kl. II 8 uur 8 uur 8 uur 8 uur Installatie kl. III 8 uur 8 uur - - Besluit van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle van XXX 2018 betreffende de opleidingsprogramma's van de verantwoordelijken voor de stralingsbescherming Gelet op het koninklijk besluit van

Nadere informatie

*** ONTWERPAANBEVELING

*** ONTWERPAANBEVELING EUROPEES PARLEMENT 2014-2019 Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 24.11.2015 2014/0359(E) *** ONTWERPAANBEVELING over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de goedkeuring

Nadere informatie

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van, nr. BJZ2011036817, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van, nr. BJZ2011036817, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken; Besluit van houdende regels ten behoeve van de uitvoering van verordening (EG) nr. 1005/2009 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 september 2009 betreffende ozonlaagafbrekende

Nadere informatie

Milieuwetgeving. Veranderingen en borging. mr. M.J. (Marlies) Huijbers ir. R.J. (Robin) Sinke 13 oktober 2016

Milieuwetgeving. Veranderingen en borging. mr. M.J. (Marlies) Huijbers ir. R.J. (Robin) Sinke 13 oktober 2016 Milieuwetgeving Veranderingen en borging mr. M.J. (Marlies) Huijbers ir. R.J. (Robin) Sinke Programma Korte kennismaking Overzicht wijzigingen wet- en regelgeving Inzoomen op belangrijkste wettelijke ontwikkelingen:

Nadere informatie

Vervoer en opslag van gevaarlijke stoffen in de zorgsector

Vervoer en opslag van gevaarlijke stoffen in de zorgsector Vervoer en opslag van gevaarlijke stoffen in de zorgsector Frank Lantink Senior Consultant EVO Bedrijfsadvies (c) EVO 2 Doel Herkenning Bewustwording Verantwoording Voorschriften toepassen Aanpak (c) EVO

Nadere informatie

Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening. Deel 4: Planologische kernbeslissing

Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening. Deel 4: Planologische kernbeslissing Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening Deel 4: Planologische kernbeslissing s-gravenhage, 10 augustus 2009 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 2 Doelstellingen... 5 3 Strekking en kenmerken... 6

Nadere informatie

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein CR Den Haag

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein CR Den Haag Postbus 20701 2500 ES Den Haag Telefoon (070) 318 81 88 Fax (070) 318 78 88 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Datum 20 mei 2009 Ons kenmerk Onderwerp DRMV/2009007541

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2003 2004 28 463 Wijziging en aanvulling van het Wetboek van Strafrecht en enige andere wetten in verband met terroristische misdrijven (Wet terroristische

Nadere informatie

vrom0201017 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 november 2002

vrom0201017 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 november 2002 vrom0201017 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 november 2002 De griffier van de Vaste Commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer heeft mij

Nadere informatie

Sectorplan 11 Auto-afval

Sectorplan 11 Auto-afval Sectorplan 11 Auto-afval 1 Achtergrondgegevens 1. Belangrijkste afvalstoffen Autowrakken en autobanden 2. Belangrijkste bronnen Huishoudens en bedrijven 3. Aanbod in 2000 (in Nederland) 410 kton 4. % nuttige

Nadere informatie

Onderstaand overzicht omvat afvalstoffen die overeenkomsten vertonen met de afvalstoffen in dit sectorplan, maar niet vallen onder dit sectorplan.

Onderstaand overzicht omvat afvalstoffen die overeenkomsten vertonen met de afvalstoffen in dit sectorplan, maar niet vallen onder dit sectorplan. TEKST SECTORPLAN 54 (onderdeel LAP) Sectorplan 54 Sloopschepen I Afbakening Sloopschepen zijn schepen die worden gesloopt, of ontmanteld. In deze schepen kunnen vele stoffen, zoals asbest, olie, oliehoudende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 574 Wijziging van de Visserijwet 1963 in verband met de bestrijding van visstroperij en het vervallen van de akte, alsmede enkele andere wijzigingen

Nadere informatie